Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Jak rozpoznawać i wykorzystywać własne możliwości
Źródło:
Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 7-16 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-538-3
Nr:
2168227712
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Badania błędu pedagogicznego i jego postacie : materiały do kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Opis fizyczny:
57 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-056-9
Nr:
2168320991
skrypt
3

Tytuł:
Metodyczne aspekty badania efektywności kształcenia w opiniach studentów AE w Krakowie = Methodical Aspects of investigation of Teaching Effectiveness as Perceived by Students of Academy of Economics, Kraków
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 463 (1996) , s. 7-16. - Summ.
Nr:
2168245704
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Niektóre postacie błędu pedagogicznego : materiały pomocnicze do kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli
Adres wydawniczy:
Kraków: AE, 1995
Opis fizyczny:
37 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-23-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168335045
książka
5

Tytuł:
Wokół problematyki błędu pedagogicznego = The Question of Pedagogical Error
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 416 (1993) , s. 51-64. - Summ.
Nr:
2168276267
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Kształcące aspekty poznawania samego siebie = Didactic Aspects of Self-recognition
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 337 (1991) , s. 33-45. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168276239
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Jak rozpoznawać i wykorzystywać własne możliwości?
Źródło:
Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 8-18 - Bibliogr.
Nr:
2168248598
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
O samopoznawaniu w pracy nauczyciela i studenta
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 37, nr 10 (1989) , s. 41-49
Nr:
2168282571
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Niektóre uwarunkowania dydaktyczne praktyki pedagogicznej = Certain Didactic Terms of Pedagogic Apprenticeship
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 57 (1988) , s. 290-294
Nr:
2168359440
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
O funkcji samooceny w świetle wybranej literatury pedagogicznej = Function of Autoassessment in Light of Pedagogical Literature
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 270 (1988) , s. 31-43. - Summ., rez.
Nr:
2168283683
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Ignacy Duda , Stanisław Kaczor , Stanisław Palka , Henryk Chwiałkowski , Antoni Berbeka , Krzesław Stokłosa , Maria Krełowska-Kułas , Franciszek Januszkiewicz , Czesław Banach , Danuta Hulak , Mieczysław Skrzypek , Jan Karczewski , Marian Cichoń , Wacław Adamczyk , Ewa Wrzosek , Grażyna Dudzińska , Jadwiga Stobiecka , Małgorzata Niepokulczycka , Zygmunt Mikołajuk , Jadwiga Szymczak , Irena Iwińska
Konferencja:
Seminarium: Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki, Kraków, Polska, od 1988-06-22 do 1988-06-22
Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41 / mat. zebr. i przyg. Henryk CHWIAŁKOWSKI ; współpraca Ewa WRZOSEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 29-94
Nr:
2168348944
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Realizacja celów kształcenia a zmienność nauczania = Realization of the Teaching Aims and the Mutability of the of the Contents of Teaching
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 56 (1987) , s. 271-279
Nr:
2168359438
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Uwagi o znaczeniu samopoznania w kształceniu ekonomicznym = Remarks on the Importance of Selfcognition in Economic Education
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 54 (1986) , s. 222-231
Nr:
2168359428
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Dążenia samopoznawcze studentów a pomyślność w studiowaniu
Źródło:
System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r. / [mater. zebrali i przygot. do publikacji: Maria WĘGRZECKA, Ryszard Niezgoda] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 134-145
Nr:
2168298345
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Częstotliwość i czas przygotowania się studentów do zajęć i sprawdzianów
Źródło:
Warunki efektywnego kształcenia akademickiego / red. Wojciech Kojs, Maria WĘGRZECKA - Kraków: AE, 1983, s. 51-60
Nr:
2168346862
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Rola samooceny studenta w kształceniu akademickim
Źródło:
Warunki efektywnego kształcenia akademickiego / red. Wojciech Kojs, Maria WĘGRZECKA - Kraków: AE, 1983, s. 71-81
Nr:
2168346864
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Uwagi do programu kształcenia metodycznego młodych pracowników naukowo-dydaktycznych
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 45 (1981) , s. 80-82
Nr:
2168359258
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Uwagi o przebiegu zajęć dydaktyczno-wychowawczych (ćwiczeń) w ramach programu międzywydziałowego studium pedagogicznego
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 39 (1979) , s. 36-42
Nr:
2168359154
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Niektóre aspekty skutecznej oceny dydaktycznej
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 39 (1979) , s. 84-92
Nr:
2168359156
artykuł w czasopiśmie
20

Konferencja:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, Polska, od 1976-05-19 do 1976-05-20
Tytuł:
Uwarunkowanie samokontroli i samooceny studentów w procesie dydaktycznym
Źródło:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 55-74
Nr:
2168263342
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Próba określenia niektórych osobowościowych uwarunkowań samooceny = A Tentative Definition of Some Individualistic Conditions of Self-assessments
Źródło:
Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 3 (39) (1977) , s. 127-137
Nr:
2168284207
artykuł w czasopiśmie
1
Jak rozpoznawać i wykorzystywać własne możliwości / Antoni BERBEKA // W: Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 7-16. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-538-3
2
Badania błędu pedagogicznego i jego postacie : materiały do kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli / Antoni BERBEKA. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 57 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-056-9
3
Metodyczne aspekty badania efektywności kształcenia w opiniach studentów AE w Krakowie = Methodical Aspects of investigation of Teaching Effectiveness as Perceived by Students of Academy of Economics, Kraków / Antoni BERBEKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 463 (1996), s. 7-16. - Summ. - ISSN 0208-7944
4
Niektóre postacie błędu pedagogicznego : materiały pomocnicze do kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli / Antoni BERBEKA. - Kraków: AE, 1995. - 37 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-23-8
5
Wokół problematyki błędu pedagogicznego = The Question of Pedagogical Error / Antoni BERBEKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 416 (1993), s. 51-64. - Summ. - ISSN 0208-7944
6
Kształcące aspekty poznawania samego siebie = Didactic Aspects of Self-recognition / Antoni BERBEKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 337 (1991), s. 33-45. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
7
Jak rozpoznawać i wykorzystywać własne możliwości? / Antoni BERBEKA // W: Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 8-18. - Bibliogr.
8
O samopoznawaniu w pracy nauczyciela i studenta / Antoni BERBEKA // Życie Szkoły Wyższej. - R. 37, nr 10 (1989), s. 41-49. - ISSN 0591-2377
9
Niektóre uwarunkowania dydaktyczne praktyki pedagogicznej = Certain Didactic Terms of Pedagogic Apprenticeship / Antoni BERBEKA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 57 (1988), s. 290-294. - ISSN 0239-4464
10
O funkcji samooceny w świetle wybranej literatury pedagogicznej = Function of Autoassessment in Light of Pedagogical Literature / Antoni BERBEKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 270 (1988), s. 31-43. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
11
Dyskusja / Ignacy DUDA, Stanisław Kaczor, Stanisław Palka, Henryk CHWIAŁKOWSKI, Antoni BERBEKA, Krzesław STOKŁOSA, Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Franciszek Januszkiewicz, Czesław Banach, Danuta Hulak, Mieczysław SKRZYPEK, Jan Karczewski, Marian CICHOŃ, Wacław ADAMCZYK, Ewa WRZOSEK, Grażyna Dudzińska, Jadwiga STOBIECKA, Małgorzata Niepokulczycka, Zygmunt Mikołajuk, Jadwiga Szymczak, Irena Iwińska // W: Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41 / mat. zebr. i przyg. Henryk CHWIAŁKOWSKI ; współpraca Ewa WRZOSEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 29-94
12
Realizacja celów kształcenia a zmienność nauczania = Realization of the Teaching Aims and the Mutability of the of the Contents of Teaching / Antoni BERBEKA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 56 (1987), s. 271-279. - ISSN 0239-4464
13
Uwagi o znaczeniu samopoznania w kształceniu ekonomicznym = Remarks on the Importance of Selfcognition in Economic Education / Antoni BERBEKA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 54 (1986), s. 222-231. - ISSN 0239-4464
14
Dążenia samopoznawcze studentów a pomyślność w studiowaniu / Antoni BERBEKA // W: System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r. / [mater. zebrali i przygot. do publikacji: Maria WĘGRZECKA, Ryszard Niezgoda]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 134-145
15
Częstotliwość i czas przygotowania się studentów do zajęć i sprawdzianów / Antoni BERBEKA // W: Warunki efektywnego kształcenia akademickiego / red. Wojciech Kojs, Maria WĘGRZECKA. - Kraków: AE, 1983. - S. 51-60
16
Rola samooceny studenta w kształceniu akademickim / Antoni BERBEKA // W: Warunki efektywnego kształcenia akademickiego / red. Wojciech Kojs, Maria WĘGRZECKA. - Kraków: AE, 1983. - S. 71-81
17
Uwagi do programu kształcenia metodycznego młodych pracowników naukowo-dydaktycznych / Antoni BERBEKA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 45 (1981), s. 80-82. - ISSN 0239-4464
18
Uwagi o przebiegu zajęć dydaktyczno-wychowawczych (ćwiczeń) w ramach programu międzywydziałowego studium pedagogicznego / Antoni BERBEKA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 39 (1979), s. 36-42. - ISSN 0239-4464
19
Niektóre aspekty skutecznej oceny dydaktycznej / Antoni BERBEKA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 39 (1979), s. 84-92. - ISSN 0239-4464
20
Uwarunkowanie samokontroli i samooceny studentów w procesie dydaktycznym / Antoni BERBEKA // W: Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 55-74
21
Próba określenia niektórych osobowościowych uwarunkowań samooceny = A Tentative Definition of Some Individualistic Conditions of Self-assessments / Antoni BERBEKA // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 3 (39) (1977), s. 127-137. - ISSN 0420-2384
1
Berbeka A., (2011), Jak rozpoznawać i wykorzystywać własne możliwości. [W:] Węgrzecka M. (red.), Studiować interesująco i efektywnie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-16.
2
Berbeka A., (2000), Badania błędu pedagogicznego i jego postacie: materiały do kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli, Wyd. 2 zm.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 57 s.
3
Berbeka A., (1996), Metodyczne aspekty badania efektywności kształcenia w opiniach studentów AE w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 463, s. 7-16.
4
Berbeka A., (1995), Niektóre postacie błędu pedagogicznego: materiały pomocnicze do kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli, Kraków : AE, 37 s.
5
Berbeka A., (1993), Wokół problematyki błędu pedagogicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 416, s. 51-64.
6
Berbeka A., (1991), Kształcące aspekty poznawania samego siebie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 337, s. 33-45.
7
Berbeka A., (1989), Jak rozpoznawać i wykorzystywać własne możliwości?. [W:] Michoń F. (red.), Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 8-18.
8
Berbeka A., (1989), O samopoznawaniu w pracy nauczyciela i studenta, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 37, nr 10, s. 41-49.
9
Berbeka A., (1988), Niektóre uwarunkowania dydaktyczne praktyki pedagogicznej, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 57, s. 290-294.
10
Berbeka A., (1988), O funkcji samooceny w świetle wybranej literatury pedagogicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 270, s. 31-43.
11
Duda I., Kaczor S., Palka S., Chwiałkowski H., Berbeka A., Stokłosa K., Krełowska-Kułas M., Januszkiewicz F., Banach C., Hulak D., Skrzypek M., Karczewski J., Cichoń M., Adamczyk W., Wrzosek E., Dudzińska G., Stobiecka J., Niepokulczycka M., Mikołajuk Z., Szymczak J., Iwińska I., (1988), Dyskusja, "Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41", s. 29-94.
12
Berbeka A., (1987), Realizacja celów kształcenia a zmienność nauczania, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 56, s. 271-279.
13
Berbeka A., (1986), Uwagi o znaczeniu samopoznania w kształceniu ekonomicznym, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 54, s. 222-231.
14
Berbeka A., (1986), Dążenia samopoznawcze studentów a pomyślność w studiowaniu. [W:] Węgrzecka M., Niezgoda R. (red.), System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 134-145.
15
Berbeka A., (1983), Częstotliwość i czas przygotowania się studentów do zajęć i sprawdzianów. [W:] Kojs W., Węgrzecka M. (red.), Warunki efektywnego kształcenia akademickiego, Kraków : AE, s. 51-60.
16
Berbeka A., (1983), Rola samooceny studenta w kształceniu akademickim. [W:] Kojs W., Węgrzecka M. (red.), Warunki efektywnego kształcenia akademickiego, Kraków : AE, s. 71-81.
17
Berbeka A., (1981), Uwagi do programu kształcenia metodycznego młodych pracowników naukowo-dydaktycznych, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 45, s. 80-82.
18
Berbeka A., (1979), Uwagi o przebiegu zajęć dydaktyczno-wychowawczych (ćwiczeń) w ramach programu międzywydziałowego studium pedagogicznego, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 39, s. 36-42.
19
Berbeka A., (1979), Niektóre aspekty skutecznej oceny dydaktycznej, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 39, s. 84-92.
20
Berbeka A., (1978), Uwarunkowanie samokontroli i samooceny studentów w procesie dydaktycznym. [W:] Steczkowski J. (red.), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 55-74.
21
Berbeka A., (1977), Próba określenia niektórych osobowościowych uwarunkowań samooceny, "Dydaktyka Szkoły Wyższej", nr 3 (39), s. 127-137.
1
@inbook{UEK:2168227712,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Jak rozpoznawać i wykorzystywać własne możliwości",
booktitle = "Studiować interesująco i efektywnie",
pages = "7-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-538-3",
}
2
@book{UEK:2168320991,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Badania błędu pedagogicznego i jego postacie : materiały do kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-7252-056-9",
}
3
@article{UEK:2168245704,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Metodyczne aspekty badania efektywności kształcenia w opiniach studentów AE w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "463",
pages = "7-16",
year = "1996",
}
4
@book{UEK:2168335045,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Niektóre postacie błędu pedagogicznego : materiały pomocnicze do kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1995",
url = {},
isbn = "83-86439-23-8",
}
5
@article{UEK:2168276267,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Wokół problematyki błędu pedagogicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "416",
pages = "51-64",
year = "1993",
}
6
@article{UEK:2168276239,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Kształcące aspekty poznawania samego siebie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "337",
pages = "33-45",
year = "1991",
url = {},
}
7
@inbook{UEK:2168248598,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Jak rozpoznawać i wykorzystywać własne możliwości?",
booktitle = "Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne",
pages = "8-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
8
@article{UEK:2168282571,
author = "Antoni Berbeka",
title = "O samopoznawaniu w pracy nauczyciela i studenta",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 37, 10",
pages = "41-49",
year = "1989",
}
9
@article{UEK:2168359440,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Niektóre uwarunkowania dydaktyczne praktyki pedagogicznej",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 57",
pages = "290-294",
year = "1988",
}
10
@article{UEK:2168283683,
author = "Antoni Berbeka",
title = "O funkcji samooceny w świetle wybranej literatury pedagogicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "270",
pages = "31-43",
year = "1988",
}
11
@misc{UEK:2168348944,
author = "Ignacy Duda and Stanisław Kaczor and Stanisław Palka and Henryk Chwiałkowski and Antoni Berbeka and Krzesław Stokłosa and Maria Krełowska-Kułas and Franciszek Januszkiewicz and Czesław Banach and Danuta Hulak and Mieczysław Skrzypek and Jan Karczewski and Marian Cichoń and Wacław Adamczyk and Ewa Wrzosek and Grażyna Dudzińska and Jadwiga Stobiecka and Małgorzata Niepokulczycka and Zygmunt Mikołajuk and Jadwiga Szymczak and Irena Iwińska",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41",
pages = "29-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
12
@article{UEK:2168359438,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Realizacja celów kształcenia a zmienność nauczania",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 56",
pages = "271-279",
year = "1987",
}
13
@article{UEK:2168359428,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Uwagi o znaczeniu samopoznania w kształceniu ekonomicznym",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 54",
pages = "222-231",
year = "1986",
}
14
@inbook{UEK:2168298345,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Dążenia samopoznawcze studentów a pomyślność w studiowaniu",
booktitle = "System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r.",
pages = "134-145",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
15
@inbook{UEK:2168346862,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Częstotliwość i czas przygotowania się studentów do zajęć i sprawdzianów",
booktitle = "Warunki efektywnego kształcenia akademickiego",
pages = "51-60",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1983",
}
16
@inbook{UEK:2168346864,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Rola samooceny studenta w kształceniu akademickim",
booktitle = "Warunki efektywnego kształcenia akademickiego",
pages = "71-81",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1983",
}
17
@article{UEK:2168359258,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Uwagi do programu kształcenia metodycznego młodych pracowników naukowo-dydaktycznych",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 45",
pages = "80-82",
year = "1981",
}
18
@article{UEK:2168359154,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Uwagi o przebiegu zajęć dydaktyczno-wychowawczych (ćwiczeń) w ramach programu międzywydziałowego studium pedagogicznego",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 39",
pages = "36-42",
year = "1979",
}
19
@article{UEK:2168359156,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Niektóre aspekty skutecznej oceny dydaktycznej",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 39",
pages = "84-92",
year = "1979",
}
20
@inbook{UEK:2168263342,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Uwarunkowanie samokontroli i samooceny studentów w procesie dydaktycznym",
booktitle = "Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum",
pages = "55-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
21
@article{UEK:2168284207,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Próba określenia niektórych osobowościowych uwarunkowań samooceny",
journal = "Dydaktyka Szkoły Wyższej",
number = "3 (39)",
pages = "127-137",
year = "1977",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID