Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Reforma systemu zabezpieczenia społecznego na zgliszczach "Modelu szwedzkiego" = The Reform of Social Security System on the Ruins of the "Swedish Model"
Źródło:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 1997/98 (1998) , s. 65-77 - Bibliogr.
Nr:
2168360556
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Marek Benio , Zoya Mladenova
Tytuł:
Transforming Social Security Systems in Bulgaria and Poland : Common Problems
Źródło:
Emergo. - vol. 4, no. 2 (1997) , s. 135-144 - Bibliogr.
Nr:
2168298143
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
The Welfare System in Poland
Źródło:
Emergo. - vol. 4, no. 2 (1997) , s. 98-115 - Bibliogr.
Nr:
2168298141
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Comparative Aspects and Conclusions
Źródło:
Emergo. - vol. 4, no. 2 (1997) , s. 145-154 - Bibliogr.
Nr:
2168298145
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
UCEMET Social Insurance Research Group. The Re-emergence of Social Insurance Funds in Central and Eastern European Countries : Fiscal, Political and Social Aspects, Poland. Country Report, Cracow, 1995
Źródło:
Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy = Rocznik Polskiego Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Vol. 8 (1996) , s. 105-134 - Bibliogr.
Nr:
2168247838
artykuł w czasopiśmie
1
Reforma systemu zabezpieczenia społecznego na zgliszczach "Modelu szwedzkiego" = The Reform of Social Security System on the Ruins of the "Swedish Model" / Marek BENIO // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 1997/98 (1998), s. 65-77. - Bibliogr. - ISSN 1734-4867
2
Transforming Social Security Systems in Bulgaria and Poland : Common Problems / Marek BENIO, Zoya Mladenova // Emergo / ed. in chief Victor A. Pestoff, co-eds Jerzy HAUSNER, Olga Brezinova, quest eds Marek BENIO, Victor A. Pestoff. - vol. 4, no. 2 (1997), s. 135-144. - Bibliogr. - ISSN 1233-3115
3
The Welfare System in Poland / Marek BENIO, Jolanta MŁYNARCZYK-MISIUDA // Emergo / ed. in chief Victor A. Pestoff, co-eds Jerzy HAUSNER, Olga Brezinova, quest eds Marek BENIO, Victor A. Pestoff. - vol. 4, no. 2 (1997), s. 98-115. - Bibliogr. - ISSN 1233-3115
4
Comparative Aspects and Conclusions / Marek BENIO // Emergo / ed. in chief Victor A. Pestoff, co-eds Jerzy HAUSNER, Olga Brezinova, quest eds Marek BENIO, Victor A. Pestoff. - vol. 4, no. 2 (1997), s. 145-154. - Bibliogr. - ISSN 1233-3115
5
UCEMET Social Insurance Research Group. The Re-emergence of Social Insurance Funds in Central and Eastern European Countries : Fiscal, Political and Social Aspects, Poland. Country Report, Cracow, 1995 / Marek BENIO, Jolanta MŁYNARCZYK-MISIUDA // Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy = Rocznik Polskiego Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Vol. 8 (1996), s. 105-134. - Bibliogr. - ISSN 1429-9585
1
Benio M., (1998), Reforma systemu zabezpieczenia społecznego na zgliszczach "Modelu szwedzkiego", "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", R. 1997/98, s. 65-77.
2
Benio M., Mladenova Z., (1997), Transforming Social Security Systems in Bulgaria and Poland : Common Problems, "Emergo", vol. 4, no. 2, s. 135-144.
3
Benio M., Młynarczyk-Misiuda J., (1997), The Welfare System in Poland, "Emergo", vol. 4, no. 2, s. 98-115.
4
Benio M., (1997), Comparative Aspects and Conclusions, "Emergo", vol. 4, no. 2, s. 145-154.
5
Benio M., Młynarczyk-Misiuda J., (1996), UCEMET Social Insurance Research Group. The Re-emergence of Social Insurance Funds in Central and Eastern European Countries : Fiscal, Political and Social Aspects, Poland. Country Report, Cracow, 1995, "Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy", Vol. 8, s. 105-134.
1
@article{UEK:2168360556,
author = "Marek Benio",
title = "Reforma systemu zabezpieczenia społecznego na zgliszczach Modelu szwedzkiego",
journal = "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej",
number = "R. 1997/98",
pages = "65-77",
year = "1998",
}
2
@article{UEK:2168298143,
author = "Marek Benio and Zoya Mladenova",
title = "Transforming Social Security Systems in Bulgaria and Poland : Common Problems",
journal = "Emergo",
number = "vol. 4, no. 2",
pages = "135-144",
year = "1997",
}
3
@article{UEK:2168298141,
author = "Marek Benio and Jolanta Młynarczyk-Misiuda",
title = "The Welfare System in Poland",
journal = "Emergo",
number = "vol. 4, no. 2",
pages = "98-115",
year = "1997",
}
4
@article{UEK:2168298145,
author = "Marek Benio",
title = "Comparative Aspects and Conclusions",
journal = "Emergo",
number = "vol. 4, no. 2",
pages = "145-154",
year = "1997",
}
5
@article{UEK:2168247838,
author = "Marek Benio and Jolanta Młynarczyk-Misiuda",
title = "UCEMET Social Insurance Research Group. The Re-emergence of Social Insurance Funds in Central and Eastern European Countries : Fiscal, Political and Social Aspects, Poland. Country Report, Cracow, 1995",
journal = "Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy",
number = "Vol. 8",
pages = "105-134",
adress = "",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID