Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Społeczeństwo informacyjne a rozwój społeczno-ekonomiczny
Źródło:
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA2004, s. 6-21 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-998/Magazyn
Nr:
2168258884
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Balanced Scorecard - narzędzie stymulowania efektywności w erze informacyjnej
Źródło:
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA2004, s. 100-118 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-998/Magazyn
Nr:
2168258922
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Balanced scorecard - system zarządzania przyszłości = The Balanced Scorecard - the Management System of the Future
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 613 (2003) , s. 43-58. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220986
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Ochrona środowiska w strategii rozwoju przedsiębiorstw = Environmental Protection in the Development Strategies of Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 592 (2002) , s. 71-87. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227206
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Polski podatek od towarów i usług na tle rozwiązań unijnych = Polish VAT and the EU Framework
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 609 (2002) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225094
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie ekologiczne w przedsiębiorstwie = Ekological Management in Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 577 (2002) , s. 139-145. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225428
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Rola przedsiębiorcy w zmieniającym się systemie społeczno-gospodarczym = Some Remarks on the Role of an Entrepreneur Viewed from a More Distant and Closer Perspective
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 529 (1999) , s. 13-19. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256500
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Historical Development of the Concept of the Entrepreneur
Źródło:
Corporate Management : Theory & Practice / red. Józef Szabłowski, Marek Proniewski - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 1997, s. 7-11
ISBN:
83-87256-01-3
Nr:
2168363374
rozdział w monografii
9

Autor:
Tytuł:
Instrumenty zarządzania ochroną środowiska = Instruments of Ecological Policy in Environment Protection Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 473 (1997) , s. 35-47. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256440
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Sources of Financing of the Environmental Protection in Poland
Źródło:
Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers - Cracow: European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1994, s. 87-95
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 15)
ISBN:
83-86286-16-4
Nr:
2168259866
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Źródła finansowania przedsięwzięć ochronnych
Źródło:
Polityka ekologiczna w ujęciu makroekonomicznym oraz regionalnym : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 41-49
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 8)
Nr:
2168257364
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Gromadzenie i rozdysponowanie przez przemysł środków finansowych na ochronę środowiska
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1992
Opis fizyczny:
191 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/760
Nr:
2168312789
doktorat
13

Tytuł:
Zastosowanie instrumentów ekonomicznych i prawnych w ochronie środowiska naturalnego : (sprawozdanie z konferencji naukowej)
Źródło:
Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 3-41
Nr:
2168278439
varia
14

Tytuł:
Udział rzemiosła w procesie odnowy zasobu budowlanego Krakowa w latach 1980-1985 = Participation of Private Firms in the Process of Renovation of Houses in Kraków in the years 1980-1985
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 257 (1988) , s. 119-132. - Rez., summ.
Nr:
2168236130
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Zastosowanie instrumentów ekonomicznych i prawnych w ochronie środowiska naturalnego
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1988. - nr 4, s. 112-115
Nr:
2168255726
varia
16

Tytuł:
Jakość obiektów i programowanie napraw uprzemysłowionego budownictwa mieszkaniowego
Źródło:
Użytkowanie - Konserwacja - Remonty. - nr 6 (1987) , s. 41-43
Nr:
2168328261
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
107 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
23/KPOiZ/1/2003/S
Sygnatura:
NP-903/Magazyn
Nr:
2168258880
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
83 [2] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-625/Magazyn
Nr:
2168276387
naukowo-badawcze
1
Społeczeństwo informacyjne a rozwój społeczno-ekonomiczny / Ewa BELNIAK // W: Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2004), s. 6-21. - Bibliogr.
2
Balanced Scorecard - narzędzie stymulowania efektywności w erze informacyjnej / Ewa BELNIAK // W: Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2004), s. 100-118. - Bibliogr.
3
Balanced scorecard - system zarządzania przyszłości = The Balanced Scorecard - the Management System of the Future / Ewa BELNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 613 (2003), s. 43-58. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/54769630. - ISSN 0208-7944
4
Ochrona środowiska w strategii rozwoju przedsiębiorstw = Environmental Protection in the Development Strategies of Companies / Ewa BELNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002), s. 71-87. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14153. - ISSN 0208-7944
5
Polski podatek od towarów i usług na tle rozwiązań unijnych = Polish VAT and the EU Framework / Ewa BELNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 609 (2002), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14001. - ISSN 0208-7944
6
Zarządzanie ekologiczne w przedsiębiorstwie = Ekological Management in Enterprises / Ewa BELNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 577 (2002), s. 139-145. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11638. - ISSN 0208-7944
7
Rola przedsiębiorcy w zmieniającym się systemie społeczno-gospodarczym = Some Remarks on the Role of an Entrepreneur Viewed from a More Distant and Closer Perspective / Ewa BELNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 529 (1999), s. 13-19. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Historical Development of the Concept of the Entrepreneur / Ewa BELNIAK // W: Corporate Management : Theory & Practice / ed. Józef Szabłowski, Marek Proniewski. - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 1997. - S. 7-11. - ISBN 83-87256-01-3
9
Instrumenty zarządzania ochroną środowiska = Instruments of Ecological Policy in Environment Protection Management / Ewa BELNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 473 (1997), s. 35-47. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Sources of Financing of the Environmental Protection in Poland / Ewa BELNIAK, Kazimierz GÓRKA // W: Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers. - Cracow: European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1994. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 15). - S. 87-95. - ISBN 83-86286-16-4
11
Źródła finansowania przedsięwzięć ochronnych / Ewa Belniak, Kazimierz GÓRKA // W: Polityka ekologiczna w ujęciu makroekonomicznym oraz regionalnym : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 8). - S. 41-49
12
Gromadzenie i rozdysponowanie przez przemysł środków finansowych na ochronę środowiska / Ewa Belniak ; . - Kraków : , 1992. - 191 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Kazimierz GÓRKA. - Bibliogr.
13
Zastosowanie instrumentów ekonomicznych i prawnych w ochronie środowiska naturalnego : (sprawozdanie z konferencji naukowej) / Ewa Belniak, Urszula WĄSIKIEWICZ // W: Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 3-41
14
Udział rzemiosła w procesie odnowy zasobu budowlanego Krakowa w latach 1980-1985 = Participation of Private Firms in the Process of Renovation of Houses in Kraków in the years 1980-1985 / Ewa Belniak, Stanisław BELNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 257 (1988), s. 119-132. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
15
Zastosowanie instrumentów ekonomicznych i prawnych w ochronie środowiska naturalnego / Ewa Belniak, Urszula Wąsikiewicz // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1988), s. 112-115. - ISSN 0079-578X
16
Jakość obiektów i programowanie napraw uprzemysłowionego budownictwa mieszkaniowego / Stanisław BELNIAK, Ewa Belniak // Użytkowanie - Konserwacja - Remonty. - nr 6 (1987), s. 41-43
17
Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce / oprac. zespół w składzie: Józef MACHACZKA - kier. tematu, Ewa BELNIAK, Krzysztof FIRLEJ, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Zdzisław KRAWIEC, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 107 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
18
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie) / kierownik: Józef MACHACZKA ; zespół: Stanisław GALATA; Ewa BELNIAK, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI, Zdzisław KRAWIEC, Krzysztof MACHACZKA, Piotr MARKIEWICZ, Małgorzata Rojek. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 83 [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Belniak E., (2004), Społeczeństwo informacyjne a rozwój społeczno-ekonomiczny. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej, s. 6-21.
2
Belniak E., (2004), Balanced Scorecard - narzędzie stymulowania efektywności w erze informacyjnej. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej, s. 100-118.
3
Belniak E., (2003), Balanced scorecard - system zarządzania przyszłości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 613, s. 43-58; https://bazekon.uek.krakow.pl/54769630
4
Belniak E., (2002), Ochrona środowiska w strategii rozwoju przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 592, s. 71-87; https://bazekon.uek.krakow.pl/14153
5
Belniak E., (2002), Polski podatek od towarów i usług na tle rozwiązań unijnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 609, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/14001
6
Belniak E., (2002), Zarządzanie ekologiczne w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 577, s. 139-145; https://bazekon.uek.krakow.pl/11638
7
Belniak E., (1999), Rola przedsiębiorcy w zmieniającym się systemie społeczno-gospodarczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 529, s. 13-19.
8
Belniak E., (1997), Historical Development of the Concept of the Entrepreneur. [W:] Szabłowski J., Proniewski M. (red.), Corporate Management : Theory & Practice, Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, s. 7-11.
9
Belniak E., (1997), Instrumenty zarządzania ochroną środowiska, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 473, s. 35-47.
10
Belniak E., Górka K., (1994), Sources of Financing of the Environmental Protection in Poland. [W:] Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 15), Cracow : European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, s. 87-95.
11
Belniak E., Górka K., (1993), Źródła finansowania przedsięwzięć ochronnych. [W:] GÓRKA K. (red.), Polityka ekologiczna w ujęciu makroekonomicznym oraz regionalnym : materiały konferencyjne (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 8), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 41-49.
12
Belniak E., (1992), Gromadzenie i rozdysponowanie przez przemysł środków finansowych na ochronę środowiska, Prom. Górka K., Kraków : , 191 k.
13
Belniak E., Wąsikiewicz U., (1989), Zastosowanie instrumentów ekonomicznych i prawnych w ochronie środowiska naturalnego : (sprawozdanie z konferencji naukowej). [W:] Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 3-41.
14
Belniak E., Belniak S., (1988), Udział rzemiosła w procesie odnowy zasobu budowlanego Krakowa w latach 1980-1985, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 257, s. 119-132.
15
Belniak E., Wąsikiewicz U., (1988), Zastosowanie instrumentów ekonomicznych i prawnych w ochronie środowiska naturalnego, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 112-115.
16
Belniak S., Belniak E., (1987), Jakość obiektów i programowanie napraw uprzemysłowionego budownictwa mieszkaniowego, "Użytkowanie - Konserwacja - Remonty", nr 6, s. 41-43.
17
Belniak E., Firlej K., Kozień E., Misiołek K., Gorzelany-Dziadkowiec M., Krawiec Z., Machaczka M., Machaczka J., (2003), Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce, Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 k.
18
Galata S., Belniak E., Kozień E., Misiołek K., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., Krawiec Z., Machaczka K., Markiewicz P., Rojek M., (2000), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 [2] k.
1
@unpublished{UEK:2168258884,
author = "Ewa Belniak",
title = "Społeczeństwo informacyjne a rozwój społeczno-ekonomiczny",
booktitle = "Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej",
pages = "6-21",
year = "2004",
}
2
@unpublished{UEK:2168258922,
author = "Ewa Belniak",
title = "Balanced Scorecard - narzędzie stymulowania efektywności w erze informacyjnej",
booktitle = "Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej",
pages = "100-118",
year = "2004",
}
3
@article{UEK:2168220986,
author = "Ewa Belniak",
title = "Balanced scorecard - system zarządzania przyszłości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "613",
pages = "43-58",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/54769630},
}
4
@article{UEK:2168227206,
author = "Ewa Belniak",
title = "Ochrona środowiska w strategii rozwoju przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "592",
pages = "71-87",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14153},
}
5
@article{UEK:2168225094,
author = "Ewa Belniak",
title = "Polski podatek od towarów i usług na tle rozwiązań unijnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "609",
pages = "5-21",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14001},
}
6
@article{UEK:2168225428,
author = "Ewa Belniak",
title = "Zarządzanie ekologiczne w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "577",
pages = "139-145",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11638},
}
7
@article{UEK:2168256500,
author = "Ewa Belniak",
title = "Rola przedsiębiorcy w zmieniającym się systemie społeczno-gospodarczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "529",
pages = "13-19",
year = "1999",
}
8
@inbook{UEK:2168363374,
author = "Ewa Belniak",
title = "Historical Development of the Concept of the Entrepreneur",
booktitle = "Corporate Management : Theory & Practice",
pages = "7-11",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania",
year = "1997",
isbn = "83-87256-01-3",
}
9
@article{UEK:2168256440,
author = "Ewa Belniak",
title = "Instrumenty zarządzania ochroną środowiska",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "473",
pages = "35-47",
year = "1997",
}
10
@inbook{UEK:2168259866,
author = "Ewa Belniak and Kazimierz Górka",
title = "Sources of Financing of the Environmental Protection in Poland",
booktitle = "Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers",
pages = "87-95",
adress = "Cracow",
publisher = "European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division",
year = "1994",
issn = "1506-5618",
isbn = "83-86286-16-4",
}
11
@inbook{UEK:2168257364,
author = "Ewa Belniak and Kazimierz Górka",
title = "Źródła finansowania przedsięwzięć ochronnych",
booktitle = "Polityka ekologiczna w ujęciu makroekonomicznym oraz regionalnym : materiały konferencyjne",
pages = "41-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
issn = "1506-5618",
}
12
@unpublished{UEK:2168312789,
author = "Ewa Belniak",
title = "Gromadzenie i rozdysponowanie przez przemysł środków finansowych na ochronę środowiska",
adress = "Kraków",
year = "1992",
}
13
@misc{UEK:2168278439,
author = "Ewa Belniak and Urszula Wąsikiewicz",
title = "Zastosowanie instrumentów ekonomicznych i prawnych w ochronie środowiska naturalnego : (sprawozdanie z konferencji naukowej)",
booktitle = "Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989",
pages = "3-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
14
@article{UEK:2168236130,
author = "Ewa Belniak and Stanisław Belniak",
title = "Udział rzemiosła w procesie odnowy zasobu budowlanego Krakowa w latach 1980-1985",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "257",
pages = "119-132",
year = "1988",
}
15
@misc{UEK:2168255726,
author = "Ewa Belniak and Urszula Wąsikiewicz",
title = "Zastosowanie instrumentów ekonomicznych i prawnych w ochronie środowiska naturalnego",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "112-115",
year = "1988",
}
16
@article{UEK:2168328261,
author = "Stanisław Belniak and Ewa Belniak",
title = "Jakość obiektów i programowanie napraw uprzemysłowionego budownictwa mieszkaniowego",
journal = "Użytkowanie - Konserwacja - Remonty",
number = "6",
pages = "41-43",
year = "1987",
}
17
@unpublished{UEK:2168258880,
author = "Ewa Belniak and Krzysztof Firlej and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Zdzisław Krawiec and Małgorzata Machaczka and Józef Machaczka",
title = "Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
18
@unpublished{UEK:2168276387,
author = "Stanisław Galata and Ewa Belniak and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Halina Smutek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Janusz Fudaliński and Zdzisław Krawiec and Krzysztof Machaczka and Piotr Markiewicz and Małgorzata Rojek",
title = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID