Publikacje wybranego autora

Dymek Wojciech

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa,

1

Tytuł:
Reakcje cyklizacji N-(2-naftylo)-N'-fenylo-(bis-karboetoksy)-acetamidyny pod wpływem kwasu polifosforowego : synteza i przemiany estru etylowego kwasu 2-anilino-4-hydroksy-benzo(f)chinilino-3-karboksylowego = Cyclization Reactions of N-(2) Naphtylof-N' Phenylo-(Bis-Carboetoxy)-Acetamidine under the Influence of Polyphosphoric Acid, Synthesis and Transformations of the Ethyl Ester of 2-Aniline-4-Hydroxy-Benzo(f)Quinoline-3-Carboxylic Acid. Cz. 1
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 55 (1972) , s. 71-79. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250656
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Autor:
Wojciech Dymek , Grażyna Obuchowicz-Samson , Oktawian Samson
Tytuł:
Reakcje cyklizacji N-Fenylo-N'-(o, m i p) Tolilo-(bis-karboetoksy)-acetamidyn pod wpływem kwasu polifosforowego : przemiany estrów etylowych kwasów 2-toluidyno-4-hydroksy-chinolino-3-karboksylowych. Cz. 1 = Cyclization Reactions of N-phenylo-N'(o, m and p) Tolilo (Bis-Carboetoxy)-acetamidin under the Influence of Polyphosphoric Acid Transformations of Ethyl Esters of 2-Toluidine-4-Hydroxy-Chinolino-3-Carboxyl Acids
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 55 (1972) , s. 61-70. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250628
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Reakcje cyklizacji N,N'- dwufenylo-[bis - karboetoksy]-acetamidyny pod wpływem kwasu polifosforowego. Synteza estru kwasu 2-anilino-4-hydroksychinolino-3-karboksylowego i 1,4-chinolino-2,3,2',3',4'-hydroksychinoliny = Reaction of Cyclization of N,N'-Diphenyl-[bis-carbethoxy]-acetamidine under the Influence of Polyphosphoric Acid. Synthesis of the Ester of 2-aniline-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic Acid and 1,4-quinolono-2,3,2',3'-4'-hydroxyquinoline
Źródło:
Roczniki Chemii. - T. 38, z. 6 (1964) , s. 925-929. - Summ.
Nr:
2168341575
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Ekonomiczne i techniczne aspekty stosowania napełniaczy mineralnych w przetwórstwie zmiękczonego polichlorku winylu
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1964
Opis fizyczny:
149 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/38
Nr:
2168305259
doktorat
5

Tytuł:
Nowa synteza 2,4-dwuanilino-5,6-benzochinazoliny = A New Synthesis of 2,4-Dinalino-5,6-benzoquinazoline
Źródło:
Roczniki Chemii. - T. 37, z. 5 (1963) , s. 547-552. - Summ.
Nr:
2168341573
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
O kondensacji N-fenylo-N'-(2-naftylo)-guanidyny z izotiocyjanianem fenylu. Synteza 2,4-dwuanilino-5,6-benzochinazoliny = The Condesation of N-phenyl-N'(2-naphthyl)-Guanidine with Phenylisothiocyanate. Synthesis of 2,4-dianiline-5,6-benzoquinazoline
Źródło:
Roczniki Chemii. - T. 36, z. 11 (1962) , s. 1639-1644. - Summ.
Nr:
2168341571
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
O niektórych dwupodstawnych 1,3,4-tiodiazolu = Some Disubstitutes of 1,3,4-thiodiazole
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [195]-201. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267164
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
O współzależności ostrego smaku od budowy chemicznej = Dependence of Sharp Taste and Chemical Compound
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [159]-169. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267046
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Wojciech Dymek , Andrzej Bukowiecki , Krzesław Stokłosa
Tytuł:
Piperydydy i morfolidy kwasów fenylokarboksylowych i fenykloakrylowych = Piperidides and Morpholides of the Penylo-carboxyl and Phenylo-acrylic Acides
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [171]-179. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267138
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Analiza statystyczna wyników bezpośredniego oznaczania tytanu metodą miareczkowania fotometrycznego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1961
Opis fizyczny:
74 k., [16] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/28
Nr:
2168305045
doktorat
11

Autor:
Tytuł:
Piperydydy i morfolidy kwasów 2-chloro-5-nitrocynamonowego i 2-nitro-5-chlorocynamonowego = Piperidides and Morpholides of the 2-cgloro-5-nitrocinnamic and 2-nitro-5-chloro-cinnamic Acids
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [181]-187. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267156
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Dalsze syntezy i przemiany połączeń typu 2,4-dwuaryloaminochinazolin (V) = Subsequent syntheses and changes of Compounds of the 2,4-diaryloaminoquinasoline (V)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [209]-214. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267172
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
O reakcjach tiosemikarbazonów z halogenoketonami = O Reactions of Thiosemicarbazones with Halogenoketones. Cz. 2
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [203]-208. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267170
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
O niektórych pochodnych pirydyny = Some Derivatives of Pyridine
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [189]-194. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267162
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Ekonomiczne i towaroznawcze kryteria stosowania niektórych metod otrzymywania tłuszczu kakaowego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1960
Opis fizyczny:
107 k., IX k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/19
Nr:
2168305191
doktorat
16

Tytuł:
Możliwości wykorzystania igliwia sosny zwyczajnej [Pinus silvestris] ze szczególnym uwzględnieniem produkcji tapicerskich materiałów wyścielających
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1960
Opis fizyczny:
138 k., V k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/12
Nr:
2168305419
doktorat
17

Autor:
Karol Dziewoński , Wojciech Dymek
Tytuł:
O reakcjach cyklizacyjnych związków typu acet-anilidu z dwuarylowymi pochodnymi mocznika I = Réactions de cyclisation des composés du type de l'acét-anilide avec les dérivés diarylés de l'urée
Źródło:
Roczniki Chemii. - T. 20 (1946) , s. 38-46
Tryb dostępu:
Nr:
2168341529
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Karol Dziewoński , Wojciech Dymek
Tytuł:
Syntezy połączeń typu 2,4-dwuaryloaminochinolin = Synthèses des composés du type des 2,4-diarylaminoquinoléines. Cz. 2
Źródło:
Roczniki Chemii. - T. 18, z. 5-6 (1938) , s. 145-157
Tryb dostępu:
Nr:
2168341527
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Karol Dziewoński , Wojciech Dymek
Tytuł:
Syntezy połączeń typu 2,4-dwuaryloaminochinolin = Synthèses des composés du type des 2,4-diarylaminoquinoléines
Źródło:
Roczniki Chemii. - T. 16, z. 6 (1936) , s. 479-485
Tryb dostępu:
Nr:
2168341525
artykuł w czasopiśmie
1
Reakcje cyklizacji N-(2-naftylo)-N'-fenylo-(bis-karboetoksy)-acetamidyny pod wpływem kwasu polifosforowego : synteza i przemiany estru etylowego kwasu 2-anilino-4-hydroksy-benzo(f)chinilino-3-karboksylowego = Cyclization Reactions of N-(2) Naphtylof-N' Phenylo-(Bis-Carboetoxy)-Acetamidine under the Influence of Polyphosphoric Acid, Synthesis and Transformations of the Ethyl Ester of 2-Aniline-4-Hydroxy-Benzo(f)Quinoline-3-Carboxylic Acid. Cz. 1 / Wojciech DYMEK, Oktawian SAMSON // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 55 (1972), s. 71-79. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
2
Reakcje cyklizacji N-Fenylo-N'-(o, m i p) Tolilo-(bis-karboetoksy)-acetamidyn pod wpływem kwasu polifosforowego : przemiany estrów etylowych kwasów 2-toluidyno-4-hydroksy-chinolino-3-karboksylowych. Cz. 1 = Cyclization Reactions of N-phenylo-N'(o, m and p) Tolilo (Bis-Carboetoxy)-acetamidin under the Influence of Polyphosphoric Acid Transformations of Ethyl Esters of 2-Toluidine-4-Hydroxy-Chinolino-3-Carboxyl Acids / Wojciech DYMEK, Grażyna Obuchowicz-Samson, Oktawian SAMSON // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 55 (1972), s. 61-70. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
3
Reakcje cyklizacji N,N'- dwufenylo-[bis - karboetoksy]-acetamidyny pod wpływem kwasu polifosforowego. Synteza estru kwasu 2-anilino-4-hydroksychinolino-3-karboksylowego i 1,4-chinolino-2,3,2',3',4'-hydroksychinoliny = Reaction of Cyclization of N,N'-Diphenyl-[bis-carbethoxy]-acetamidine under the Influence of Polyphosphoric Acid. Synthesis of the Ester of 2-aniline-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic Acid and 1,4-quinolono-2,3,2',3'-4'-hydroxyquinoline / Wojciech DYMEK, Zdzisława ZBOROWSKA // Roczniki Chemii. - T. 38, z. 6 (1964), s. 925-929. - Summ.
4
Ekonomiczne i techniczne aspekty stosowania napełniaczy mineralnych w przetwórstwie zmiękczonego polichlorku winylu / Andrzej IWASIEWICZ ; Promotor: Wojciech DYMEK. - Kraków, 1964. - 149 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
5
Nowa synteza 2,4-dwuanilino-5,6-benzochinazoliny = A New Synthesis of 2,4-Dinalino-5,6-benzoquinazoline / Wojciech DYMEK, Danuta SYBISTOWICZ // Roczniki Chemii. - T. 37, z. 5 (1963), s. 547-552. - Summ.
6
O kondensacji N-fenylo-N'-(2-naftylo)-guanidyny z izotiocyjanianem fenylu. Synteza 2,4-dwuanilino-5,6-benzochinazoliny = The Condesation of N-phenyl-N'(2-naphthyl)-Guanidine with Phenylisothiocyanate. Synthesis of 2,4-dianiline-5,6-benzoquinazoline / Danuta SYBISTOWICZ, Wojciech DYMEK // Roczniki Chemii. - T. 36, z. 11 (1962), s. 1639-1644. - Summ.
7
O niektórych dwupodstawnych 1,3,4-tiodiazolu = Some Disubstitutes of 1,3,4-thiodiazole / Wojciech DYMEK, Maria DZIEWOŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [195]-201. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
8
O współzależności ostrego smaku od budowy chemicznej = Dependence of Sharp Taste and Chemical Compound / Wojciech DYMEK, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [159]-169. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
9
Piperydydy i morfolidy kwasów fenylokarboksylowych i fenykloakrylowych = Piperidides and Morpholides of the Penylo-carboxyl and Phenylo-acrylic Acides / Wojciech DYMEK, Andrzej Bukowiecki, Krzesław STOKŁOSA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [171]-179. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
10
Analiza statystyczna wyników bezpośredniego oznaczania tytanu metodą miareczkowania fotometrycznego / Andrzej SIKORSKI ; Promotor: Wojciech DYMEK. - Kraków, 1961. - 74 k., [16] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
11
Piperydydy i morfolidy kwasów 2-chloro-5-nitrocynamonowego i 2-nitro-5-chlorocynamonowego = Piperidides and Morpholides of the 2-cgloro-5-nitrocinnamic and 2-nitro-5-chloro-cinnamic Acids / Wojciech DYMEK, Józef Cwynar, Krzesław STOKŁOSA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [181]-187. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
12
Dalsze syntezy i przemiany połączeń typu 2,4-dwuaryloaminochinazolin (V) = Subsequent syntheses and changes of Compounds of the 2,4-diaryloaminoquinasoline (V) / Wojciech DYMEK, Zdzisława ZBOROWSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [209]-214. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
13
O reakcjach tiosemikarbazonów z halogenoketonami = O Reactions of Thiosemicarbazones with Halogenoketones. Cz. 2 / Wojciech DYMEK, Maria DZIEWOŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [203]-208. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
14
O niektórych pochodnych pirydyny = Some Derivatives of Pyridine / Wojciech DYMEK, Maria DZIEWOŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [189]-194. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
15
Ekonomiczne i towaroznawcze kryteria stosowania niektórych metod otrzymywania tłuszczu kakaowego / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI ; Promotor: Wojciech DYMEK. - Kraków, 1960. - 107 k., IX k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
16
Możliwości wykorzystania igliwia sosny zwyczajnej [Pinus silvestris] ze szczególnym uwzględnieniem produkcji tapicerskich materiałów wyścielających / Mieczysław SKRZYPEK ; Promotor: Wojciech DYMEK. - Kraków, 1960. - 138 k., V k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
17
O reakcjach cyklizacyjnych związków typu acet-anilidu z dwuarylowymi pochodnymi mocznika I = Réactions de cyclisation des composés du type de l'acét-anilide avec les dérivés diarylés de l'urée / K. Dziewoński, Wojciech DYMEK // Roczniki Chemii. - T. 20 (1946), s. 38-46. - Pełny tekst: http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/doccontent?id=39268
18
Syntezy połączeń typu 2,4-dwuaryloaminochinolin = Synthèses des composés du type des 2,4-diarylaminoquinoléines. Cz. 2 / K. Dziewoński, W. DYMEK // Roczniki Chemii. - T. 18, z. 5-6 (1938), s. 145-157
19
Syntezy połączeń typu 2,4-dwuaryloaminochinolin = Synthèses des composés du type des 2,4-diarylaminoquinoléines / K. Dziewoński, Wojciech DYMEK // Roczniki Chemii. - T. 16, z. 6 (1936), s. 479-485. - Pełny tekst: http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/doccontent?id=3268
1
Dymek W., Samson O., (1972), Reakcje cyklizacji N-(2-naftylo)-N'-fenylo-(bis-karboetoksy)-acetamidyny pod wpływem kwasu polifosforowego : synteza i przemiany estru etylowego kwasu 2-anilino-4-hydroksy-benzo(f)chinilino-3-karboksylowego. Cz. 1, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 55, s. 71-79.
2
Dymek W., Obuchowicz-Samson G., Samson O., (1972), Reakcje cyklizacji N-Fenylo-N'-(o, m i p) Tolilo-(bis-karboetoksy)-acetamidyn pod wpływem kwasu polifosforowego : przemiany estrów etylowych kwasów 2-toluidyno-4-hydroksy-chinolino-3-karboksylowych. Cz. 1, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 55, s. 61-70.
3
Dymek W., Zborowska Z., (1964), Reakcje cyklizacji N,N'- dwufenylo-[bis - karboetoksy]-acetamidyny pod wpływem kwasu polifosforowego. Synteza estru kwasu 2-anilino-4-hydroksychinolino-3-karboksylowego i 1,4-chinolino-2,3,2',3',4'-hydroksychinoliny, "Roczniki Chemii", T. 38, z. 6, s. 925-929.
4
Iwasiewicz A., (1964), Ekonomiczne i techniczne aspekty stosowania napełniaczy mineralnych w przetwórstwie zmiękczonego polichlorku winylu, Prom. Dymek W., Kraków : , 149 k.
5
Dymek W., Sybistowicz D., (1963), Nowa synteza 2,4-dwuanilino-5,6-benzochinazoliny, "Roczniki Chemii", T. 37, z. 5, s. 547-552.
6
Sybistowicz D., Dymek W., (1962), O kondensacji N-fenylo-N'-(2-naftylo)-guanidyny z izotiocyjanianem fenylu. Synteza 2,4-dwuanilino-5,6-benzochinazoliny, "Roczniki Chemii", T. 36, z. 11, s. 1639-1644.
7
Dymek W., Dziewońska M., (1961), O niektórych dwupodstawnych 1,3,4-tiodiazolu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [195]-201.
8
Dymek W., Stokłosa K., Sybistowicz D., (1961), O współzależności ostrego smaku od budowy chemicznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [159]-169.
9
Dymek W., Bukowiecki A., Stokłosa K., (1961), Piperydydy i morfolidy kwasów fenylokarboksylowych i fenykloakrylowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [171]-179.
10
Sikorski A., (1961), Analiza statystyczna wyników bezpośredniego oznaczania tytanu metodą miareczkowania fotometrycznego, Prom. Dymek W., Kraków : , 74 k., [16] k.
11
Dymek W., Cwynar J., Stokłosa K., (1961), Piperydydy i morfolidy kwasów 2-chloro-5-nitrocynamonowego i 2-nitro-5-chlorocynamonowego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [181]-187.
12
Dymek W., Zborowska Z., (1961), Dalsze syntezy i przemiany połączeń typu 2,4-dwuaryloaminochinazolin (V), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [209]-214.
13
Dymek W., Dziewońska M., (1961), O reakcjach tiosemikarbazonów z halogenoketonami. Cz. 2, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [203]-208.
14
Dymek W., Dziewońska M., (1961), O niektórych pochodnych pirydyny, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [189]-194.
15
Gołębiowski T., (1960), Ekonomiczne i towaroznawcze kryteria stosowania niektórych metod otrzymywania tłuszczu kakaowego, Prom. Dymek W., Kraków : , 107 k., IX k.
16
Skrzypek M., (1960), Możliwości wykorzystania igliwia sosny zwyczajnej [Pinus silvestris] ze szczególnym uwzględnieniem produkcji tapicerskich materiałów wyścielających, Prom. Dymek W., Kraków : , 138 k., V k.
17
Dziewoński K., Dymek W., (1946), O reakcjach cyklizacyjnych związków typu acet-anilidu z dwuarylowymi pochodnymi mocznika I, "Roczniki Chemii", T. 20, s. 38-46; http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/doccontent?id=39268
18
Dziewoński K., Dymek W., (1938), Syntezy połączeń typu 2,4-dwuaryloaminochinolin. Cz. 2, "Roczniki Chemii", T. 18, z. 5-6, s. 145-157.
19
Dziewoński K., Dymek W., (1936), Syntezy połączeń typu 2,4-dwuaryloaminochinolin, "Roczniki Chemii", T. 16, z. 6, s. 479-485; http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/doccontent?id=3268
1
@article{UEK:2168250656,
author = "Wojciech Dymek and Oktawian Samson",
title = "Reakcje cyklizacji N-(2-naftylo)-N'-fenylo-(bis-karboetoksy)-acetamidyny pod wpływem kwasu polifosforowego : synteza i przemiany estru etylowego kwasu 2-anilino-4-hydroksy-benzo(f)chinilino-3-karboksylowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "55",
pages = "71-79",
year = "1972",
}
2
@article{UEK:2168250628,
author = "Wojciech Dymek and Grażyna Obuchowicz-Samson and Oktawian Samson",
title = "Reakcje cyklizacji N-Fenylo-N'-(o, m i p) Tolilo-(bis-karboetoksy)-acetamidyn pod wpływem kwasu polifosforowego : przemiany estrów etylowych kwasów 2-toluidyno-4-hydroksy-chinolino-3-karboksylowych. Cz. 1",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "55",
pages = "61-70",
year = "1972",
}
3
@article{UEK:2168341575,
author = "Wojciech Dymek and Zdzisława Zborowska",
title = "Reakcje cyklizacji N,N'- dwufenylo-[bis - karboetoksy]-acetamidyny pod wpływem kwasu polifosforowego. Synteza estru kwasu 2-anilino-4-hydroksychinolino-3-karboksylowego i 1,4-chinolino-2,3,2',3',4'-hydroksychinoliny",
journal = "Roczniki Chemii",
number = "T. 38, z. 6",
pages = "925-929",
year = "1964",
}
4
@unpublished{UEK:2168305259,
author = "Andrzej Iwasiewicz",
title = "Ekonomiczne i techniczne aspekty stosowania napełniaczy mineralnych w przetwórstwie zmiękczonego polichlorku winylu",
adress = "Kraków",
year = "1964",
}
5
@article{UEK:2168341573,
author = "Wojciech Dymek and Danuta Sybistowicz",
title = "Nowa synteza 2,4-dwuanilino-5,6-benzochinazoliny",
journal = "Roczniki Chemii",
number = "T. 37, z. 5",
pages = "547-552",
year = "1963",
}
6
@article{UEK:2168341571,
author = "Danuta Sybistowicz and Wojciech Dymek",
title = "O kondensacji N-fenylo-N'-(2-naftylo)-guanidyny z izotiocyjanianem fenylu. Synteza 2,4-dwuanilino-5,6-benzochinazoliny",
journal = "Roczniki Chemii",
number = "T. 36, z. 11",
pages = "1639-1644",
year = "1962",
}
7
@article{UEK:2168267164,
author = "Wojciech Dymek and Maria Dziewońska",
title = "O niektórych dwupodstawnych 1,3,4-tiodiazolu",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[195]-201",
year = "1961",
}
8
@article{UEK:2168267046,
author = "Wojciech Dymek and Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz",
title = "O współzależności ostrego smaku od budowy chemicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[159]-169",
year = "1961",
}
9
@article{UEK:2168267138,
author = "Wojciech Dymek and Andrzej Bukowiecki and Krzesław Stokłosa",
title = "Piperydydy i morfolidy kwasów fenylokarboksylowych i fenykloakrylowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[171]-179",
year = "1961",
}
10
@unpublished{UEK:2168305045,
author = "Andrzej Sikorski",
title = "Analiza statystyczna wyników bezpośredniego oznaczania tytanu metodą miareczkowania fotometrycznego",
adress = "Kraków",
year = "1961",
}
11
@article{UEK:2168267156,
author = "Wojciech Dymek and Józef Cwynar and Krzesław Stokłosa",
title = "Piperydydy i morfolidy kwasów 2-chloro-5-nitrocynamonowego i 2-nitro-5-chlorocynamonowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[181]-187",
year = "1961",
}
12
@article{UEK:2168267172,
author = "Wojciech Dymek and Zdzisława Zborowska",
title = "Dalsze syntezy i przemiany połączeń typu 2,4-dwuaryloaminochinazolin (V)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[209]-214",
year = "1961",
}
13
@article{UEK:2168267170,
author = "Wojciech Dymek and Maria Dziewońska",
title = "O reakcjach tiosemikarbazonów z halogenoketonami",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[203]-208",
year = "1961",
}
14
@article{UEK:2168267162,
author = "Wojciech Dymek and Maria Dziewońska",
title = "O niektórych pochodnych pirydyny",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[189]-194",
year = "1961",
}
15
@unpublished{UEK:2168305191,
author = "Tadeusz Gołębiowski",
title = "Ekonomiczne i towaroznawcze kryteria stosowania niektórych metod otrzymywania tłuszczu kakaowego",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
16
@unpublished{UEK:2168305419,
author = "Mieczysław Skrzypek",
title = "Możliwości wykorzystania igliwia sosny zwyczajnej [Pinus silvestris] ze szczególnym uwzględnieniem produkcji tapicerskich materiałów wyścielających",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
17
@article{UEK:2168341529,
author = "Karol Dziewoński and Wojciech Dymek",
title = "O reakcjach cyklizacyjnych związków typu acet-anilidu z dwuarylowymi pochodnymi mocznika I",
journal = "Roczniki Chemii",
number = "T. 20",
pages = "38-46",
year = "1946",
url = {http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/doccontent?id=39268},
}
18
@article{UEK:2168341527,
author = "Karol Dziewoński and Wojciech Dymek",
title = "Syntezy połączeń typu 2,4-dwuaryloaminochinolin",
journal = "Roczniki Chemii",
number = "T. 18, z. 5-6",
pages = "145-157",
year = "1938",
url = {},
}
19
@article{UEK:2168341525,
author = "Karol Dziewoński and Wojciech Dymek",
title = "Syntezy połączeń typu 2,4-dwuaryloaminochinolin",
journal = "Roczniki Chemii",
number = "T. 16, z. 6",
pages = "479-485",
year = "1936",
url = {http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/doccontent?id=3268},
}