Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Kształcenie kadr dla gospodarki
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 1 (1991) , s. 11-14
Nr:
2168370824
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Normatywne systemy zapewnienia jakości produktów w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
61, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168332355
podręcznik
3

Tytuł:
Refleksje poprogramowe
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1991/1992 (1991) , s. 67-70
Nr:
2168349986
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Systemowe zapewnienie jakości towarów w zakładzie przemysłowym na drodze do gospodarki rynkowej w Polsce (w ujęciu poradnikowym)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
155, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168332357
książka
5

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja "Doskonalenie procesu dydaktycznego w zakresie kształcenia kadr inżynieryjno-ekonomicznych", Wrocław, Polska, od 1989-11-21 do 1989-11-22
Tytuł:
Sylwetka magistra inżyniera towaroznawstwa i jej uwarunkowania w aktualnej sytuacji gospodarczej Polski
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 554 (1991) , s. 37-46. - Tytuł numeru: Doskonalenie procesu dydaktycznego w zakresie kształcenia kadr inżynieryjno-ekonomicznych : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Z-d Technologii Przemysłu Spożywczego Instytutu Technologii Przemysłu Chemicznego i Spożywczego AE we Wrocławiu, Wrocław, 21-22 listopada 1989 - Bibliogr.
Nr:
2168332349
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Normy ISO w Szwajcarii
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 3 (1990) , s. 11-13
Nr:
2168370820
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Zapewnienie jakości w przedsiębiorstwie : materiały na seminarium dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990
Opis fizyczny:
84 s.; 24 cm.
Nr:
2168345098
książka
8

Tytuł:
Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki - seminarium AE w Krakowie i Komitetu Ekspertów ds. Edukacji Naukowej = Education and Improvement of Personnel for the Economy - a Seminar of the Academy of Economics in Cracow and the Committee of Experts for National Education
Źródło:
Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 1 (85), s. 231-236
Nr:
2168283709
varia
9

Tytuł:
Jakość produktów rynkowych i jej uwarunkowania w skali "Mikro" w aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju
Adres wydawniczy:
Warszawa: PTE, 1989
Opis fizyczny:
17 s.: il.; 21 cm
Nr:
2168345482
książka
10

Tytuł:
O projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1989/1990 (1989) , s. 55-62 - Bibliogr.
Nr:
2168347868
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Doskonalenie służb jakości = Education and Improvement of Quality Services = Schulung und Vervollkommnung der Qualitätsdienste = Обучение и совершенствование служб качества
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 1 (1989) , s. 17-20. - Streszcz., summ., rez., zsfg.
Nr:
2168370812
artykuł w czasopiśmie
12

Konferencja:
Seminarium: Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki, Kraków, Polska, od 1988-06-22 do 1988-06-22
Tytuł:
Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41
Opracowanie:
Prace pomocnicze:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
104 s.; 24 cm
Nr:
2168345630
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Podstawy sterowania jakością towarów
Wydanie:
Wyd. 2 rozsz.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
170 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168344870
podręcznik
14

Tytuł:
System zapewnienia przydatności do sprzedaży i spożycia produktów spożywczych w Szwajcarii = A System for Guaranteeing the Suitability of Food Products for Marketing and Consumption in Switzerland
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - t. 42, nr 8-9 (1988) , s. 262-263
Nr:
2168333065
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Ignacy Duda , Stanisław Kaczor , Stanisław Palka , Henryk Chwiałkowski , Antoni Berbeka , Krzesław Stokłosa , Maria Krełowska-Kułas , Franciszek Januszkiewicz , Czesław Banach , Danuta Hulak , Mieczysław Skrzypek , Jan Karczewski , Marian Cichoń , Wacław Adamczyk , Ewa Wrzosek , Grażyna Dudzińska , Jadwiga Stobiecka , Małgorzata Niepokulczycka , Zygmunt Mikołajuk , Jadwiga Szymczak , Irena Iwińska
Konferencja:
Seminarium: Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki, Kraków, Polska, od 1988-06-22 do 1988-06-22
Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41 / mat. zebr. i przyg. Henryk CHWIAŁKOWSKI ; współpraca Ewa WRZOSEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 29-94
Nr:
2168348944
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Towaroznawcze uwarunkowania jakości produktów rynkowych
Źródło:
Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988 / red. Marian CICHOŃ, Mieczysław SKRZYPEK - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 1988, s. 17-36
Nr:
2168349144
rozdział w książce
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Doskonalenie specjalistów do spraw kierowania jakością wyrobów w ZSRR = Advanced Training for Specialists for Products Quality Steering Problems in USSR = Perfectionnement des spécialistes pour gérer la qualité des produits en l'URSS = Vervollkommnung der Spezialisten für Angelegenheiten der Qualitätleitung der Erzeugnisse in der UdSSR = Совершенствование специалистов по вопросу управления качеством продукции в СССР
Źródło:
Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 56, nr 10 (1988) , s. 18-21. - Streszcz., summ., res., rez., zsfg.
Nr:
2168370262
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Obecna i postulowana działalność przemysłowej kontroli jakości produktów rynkowych = Present and Postulated Activity of the Industrial Quality Control for Market Products = L'activité actuelle et postulée du contrôle industriel de la qualité des marchandises = Die jetzige und die postulierte Tätigkeit der industriellen Qualitätskontrolle von Markterzeugnissen = Актуальная и предлагаемая деятельность промышленного контроля качества рыночных продуктов
Źródło:
Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 56, nr 5 (1988) , s. 6-11. - Streszcz., summ., res., rez., zsfg.
Nr:
2168370256
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Funkcje służb kontroli i sterowania jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych o strategii dynamicznej
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1988 (1988) , s. 61-76 - Bibliogr.
Nr:
2168347508
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
System stymulacji i ochrony jakości towarów rynkowych : resortowy program RPBN III.41 = A System of Market Goods Quality Stimulation and Protection = Das System der Stimulierung und des Schutzes der Qualität von Marktwaren = Система стимуляции и охраны качества рыночных товаров
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 3 (1988) , s. 6-7. - Rez., summ., zsfg.
Nr:
2168370784
artykuł nierecenzowany
21

Konferencja:
Seminarium: Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki, Kraków, Polska, od 1988-06-22 do 1988-06-22
Tytuł:
O projakościową orientację w kształceniu i doskonaleniu kadr dla gospodarki
Źródło:
Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41 / mat. zebr. i przyg. Henryk CHWIAŁKOWSKI ; współpraca Ewa WRZOSEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 18-28
Nr:
2168348942
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
22

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Jakość, jej uwarunkowania i ocena, Poznań, Polska, od 1987-09-22 do 1987-09-23
Tytuł:
Badania nad przygotowaniem towaroznawców do pracy w zakresie oceny i sterowania jakością produktów
Źródło:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 57. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255698
varia
23

Tytuł:
Uwagi do dydaktyki towaroznawstwa na tle badań prowadzonych w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1987 (1987) , s. 57-61 - Bibliogr.
Nr:
2168347510
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Rozważania i badania nad kształceniem magistrów inżynierów towaroznawstwa w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej = The Considerations and Studies on Teaching of Masters of Science (Sc. of Comm.) at Cracow Academy of Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 223 (1987) , s. 103-112. - rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276213
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Henryk Chwiałkowski , Tadeusz Kucharczyk
Tytuł:
Badanie zmian korozyjnych metalowych narzędzi lekarskich z zastosowaniem metod nieniszczących = The Examination of Corrosive Change of Medical Metal Instruments Using Non-destructive Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 221 (1986) , s. 61-71. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168231492
artykuł w czasopiśmie
26

Konferencja:
Konferencja naukowa "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa", Kraków, Polska, od 1985-09-20 do 1985-09-21
Tytuł:
Studia towaroznawcze a potrzeby gospodarki
Źródło:
Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa / red. Mieczysław SKRZYPEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 44-58
Nr:
2168333975
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Ocena stanu normalizacji szamponów do włosów = The Evaluation of Standarization of Hair Shampoos
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 221 (1986) , s. 121-134. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168231790
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Zakład pracy a dydaktyka uczelni kształcących kadry dla gospodarki = Place of Work and Didactics of Higher School
Źródło:
Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 3 (75), s. 139-145
Nr:
2168283729
varia
29

Konferencja:
Konferencja naukowa "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa", Kraków, Polska, od 1985-09-20 do 1985-09-21
Tytuł:
Podsumowanie konferencji
Źródło:
Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa / red. Mieczysław SKRZYPEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 65-68
Nr:
2168333977
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
30

Konferencja:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Tytuł:
Opinie środowiska towaroznawczego na temat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań jakości w Polsce
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 360-372
Nr:
2168265878
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
O jakości w innych krajach = About Quality in Other Countries = Über die Qualität In anderen Lindern = О качестве в иных странах
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 4-5 (1985) , s. 23-28. - Summ., rez., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168370762
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
V Seminarium Komitetu Szkoleniowego EOQC = The fifth Seminar of EOQC Training Committee = Le 5-ème Séminaire du Comité de Formation EOQC = V. Seminar des Schulungskomitees des EOQC = V Семинарь Обучающего Комитета ЕОКК
Źródło:
Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 53, nr 12, s. 8-10. - Streszcz., summ., rez., res., zsfg.
Nr:
2168370228
varia
33

Tytuł:
Kształcenie dla potrzeb gospodarki
Źródło:
Nowe Drogi : organ teoretyczny i polityczny Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. - nr 9(436) (1985) , s. 128-133
Nr:
2168370810
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Eksperyment dydaktyczny na studiach towaroznawczych w Krakowie = Didactic Experiment at the Institute of Science of Commodities in Cracow
Źródło:
Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 1 (69), s. 163-176
Nr:
2168283901
varia
35

Tytuł:
Organizacje konsumenckie
Źródło:
Mała encyklopedia jakości. Cz. 2 - Warszawa: PTE, 1984, s. 325-334
Nr:
2168349194
hasło w leksykonie
36

Tytuł:
Pozamaterialne formy zapewnienia jakości
Źródło:
Mała encyklopedia jakości. Cz. 2 - Warszawa: PTE, 1984, s. 289-295
Nr:
2168349200
hasło w leksykonie
37

Konferencja:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Tytuł:
Opinie środowiska towaroznawczego na temat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań jakości w Polsce
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1[37]-18[54] s. - Bibliogr.
Nr:
2168273548
rozdział w materiałach konferencyjnych
38

Tytuł:
Kryteria jakości w badaniach porównawczych zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego na przykładzie chłodziarek domowych = Quality Criteria In Comparative Investigations of Household Appliances on the Example of Household Refrigerators
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 189 (1984) , s. 191-199. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261542
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Henryk Chwiałkowski , Tadeusz Jan Kucharczyk
Tytuł:
Procesy korozyjne wyrobów stalowych przechowywanych długookresowo i możliwości ich spowalniania
Źródło:
Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok - Warszawa: [s.n.], 1984, s. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347488
varia
40

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne mechanizmy kształtowania jakości towarów w europejskich krajach socjalistycznych i w Polsce
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Ośrodek Informacji Centralnej - CINTE, 1984
Opis fizyczny:
23 s., [4] s. luzem; 29 cm
Seria:
(Wybrane Informacje Tematyczne Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Ośrodek Informacji Centralnej ; 36/84)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345626
41

Tytuł:
Badania nad celowością powołania służby kontroli i zapewnienia jakości wyrobów
Źródło:
Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984 - Poznań: AE, 1984, s. 57. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168303971
varia
42

Tytuł:
Podyplomowe Studium i Seminarium Sterowania i Ochrony Jakości Towarów
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 35, nr 2 (409) (1984) , s. 35-36
Nr:
2168271166
artykuł w czasopiśmie
43

Autor:
Tadeusz Jan Kucharczyk
Tytuł:
Wpływ opakowania i konserwacji na przeciwkorozyjne zabezpieczenie narzędzi lekarskich w transporcie i długotrwałym przechowywaniu
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
176 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/467
Nr:
2168309817
doktorat
44

Tytuł:
Sterowanie jakością towarów
Adres wydawniczy:
Kraków: AE, 1983
Opis fizyczny:
133 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345610
podręcznik
45

Tytuł:
Inżynierowie towaroznawstwa w oddziaływaniu na jakość wyrobów rynkowych
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 8-9 (403-404) (1983) , s. 14-16
Nr:
2168275817
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Stres kontrolera
Źródło:
Polityka. - nr 11 (1982) , s. 7
Nr:
2168371894
artykuł nierecenzowany
47

Tytuł:
Problemy jakości towarów w aspekcie reformy gospodarczej = Problems of Goods Quality in Aspect of Economic Reform
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1982) , s. 121-132
Nr:
2168230692
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Społeczni eksperci jakości towarów
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 4-5 (1982) , s. 56-58
Nr:
2168370750
artykuł nierecenzowany
49

Tytuł:
Nowatorskie formy technologii kształcenia i doskonalenia kadr w dziedzinie kierowania jakością pracy i produkcji = New Forms of Educational Technology and Improvement of Staff in Management of the Quality of Work Production
Źródło:
Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 1 (53) (1981) , s. 87-99
Nr:
2168284203
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Towaroznawcy, ich zadania i pełnione funkcje w dziedzinie sterowania jakością towarów
Źródło:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 57-61
Nr:
2168255058
rozdział w materiałach konferencyjnych
51

Tytuł:
Propozycje zapewnienia poziomu jakości wyrobów
Źródło:
Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 49, nr 6 (1981) , s. 5-9
Nr:
2168370212
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Reforma gospodarcza a jakość wyrobów
Źródło:
Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 49, nr 5 (1981) , s. 3-5
Nr:
2168370210
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Klub Ekspertów Jakości
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 24 (1981) , s. 8
Nr:
2168267438
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Podyplomowe Studium Sterowania i Ochrony Jakości Towarów
Źródło:
Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 49, nr 8 (1981) , s. 19-22
Nr:
2168370216
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Lepiej mniej - a lepiej
Źródło:
Student. - nr 1 (1980) , s. 4-5
Nr:
2168368294
artykuł nierecenzowany
56

Tytuł:
Nowe formy kształcenia i doskonalenia kadr w dziedzinie sterowania jakością
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 2 (1980) , s. 48-49
Nr:
2168370744
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Komitet Szkoleniowy EOQC
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 2, s. 31
Nr:
2168370742
varia
58

Tytuł:
Sterowanie jakością pracy i produktów
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 1, s. 27-28
Nr:
2168370726
varia
59

Tytuł:
III Seminarium Komitetu ds. Szkolenia i Doskonalenia Kadr EOQC w Heidelbergu (RFN)
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 3, s. 56
Nr:
2168370734
varia
60

Tytuł:
Podyplomowe Studium Sterowania i Ochrony Jakości Towarów
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 3, s. 55-56
Nr:
2168370732
varia
61

Tytuł:
Nowa forma współuczestnictwa pracowników w poprawie jakości pracy w przedsiębiorstwie
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 29, nr 6 (342) (1978) , s. 15-17
Nr:
2168275547
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Uwarunkowania jakości produkcji w przedsiębiorstwie
Źródło:
Nowe Drogi : organ teoretyczny i polityczny Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. - nr 3(346) (1978) , s. 109-116
Nr:
2168370804
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Problemy sterowania jakością pracy
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 2, s. 54-55
Nr:
2168370720
varia
64

Tytuł:
Kształcenie i doskonalenie kadr : sympozjum w EOQC w Odessie
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 9, s. 38-39
Nr:
2168241250
varia
65

Tytuł:
Z działalności Komitetu ds. Szkolenia i Doskonalenia Kadr EOQC
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 3, s. 49-51
Nr:
2168370718
varia
66

Tytuł:
Organizatorzy pracy w badaniach IPiSS
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 9, s. 15-17
Nr:
2168364404
varia
67

Tytuł:
Przyczyny sukcesów i niepowodzeń we wdrażaniu metod pracy bezusterkowej (MPB) = Causes of Successes and Failures in the Application of the Zero Deffects Method
Źródło:
Przegląd Organizacji. - R. 38, nr 6 (425) (1975) , s. 267-270
Nr:
2168332369
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Eksperyment dydaktyczny w SGPiS
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 23, nr 11 (1975) , s. 31-41
Nr:
2168282351
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Co przeszkadza w postępie organizacyjnym?
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 3 (1975) , s. 9-11
Nr:
2168364396
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Konferencja w Toruniu: Doskonalenie organizacji pracy
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 8, s. 33-35
Nr:
2168364398
varia
71

Tytuł:
O kształceniu kadr organizatorskich
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 10-11 (310-311) (1975) , s. 374-375
Nr:
2168277731
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Mistrz w przedsiębiorstwie
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 11/12 (1975) , s. 23-26 - Bibliogr.
Nr:
2168364400
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Doskonalenie organizacji pracy a motywacja załogi w przedsiębiorstwie
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 9 (309) (1975) , s. 319-322
Nr:
2168277729
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Aktywne kształcenie i doskonalenie zawodowe
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 2 (1974) , s. 66-69 - Bibliogr.
Nr:
2168370708
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Kształcenie i doskonalenie kadr - czynnikiem kompleksowego systemu sterowania jakością
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 3 (1973) , s. 34-38. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168370706
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Nowe kierunki i metody szkolenia kadr w zakresie normalizacji = New Trends and Methods of Training in the Field of Standardization = Новые направления и методы обучения кадров в объеме стандартизации
Źródło:
Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 41, nr 1 (1973) , s. 3-7. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168370202
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Problemy kompleksowej normalizacji a jakość produkcji
Źródło:
Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 40, nr 12 (1972) , s. 538-540. - Streszcz.
Nr:
2168370198
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
"O wysoką jakość wyrobów przemysłu spożywczego" rozstrzygnięcie konkursu
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 3, s. 47-48
Nr:
2168370694
varia
79

Autor:
Hanna Goncikowska , Henryk Chwiałkowski
Tytuł:
Metody pracy bezbrakowej w zakładach chemicznych NRD i Bułgarii
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 3 (1971) , s. 43-46
Nr:
2168370692
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Niektóre problemy kompleksowego sterowania jakością produkcji w przemyśle spożywczym = Selected Problems of the Complex Control over the Quality of Production in the Food Industry
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - t. 24, nr 6 (1970) , s. 255-258. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333169
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Niektóre elementy humanizacji produkcji w ramach XI Konferencji EOQC = Certain Elements of Humanization of Production as Discussed at the Eleventh Conference of EOQC = Certains Éléments D'humanisation de la Production Discutées Dans Le Cadre De La Xl-ème Conférence d'EOQC = Manche Elemente der Produktionshumanisierung, die in Rahmen Der Xi Tagung EOQC zur Sprache Gebracht Waren = Некоторые элементы гуманизации производства затронуты во время II конференции EOQC
Źródło:
Problemy Jakości i Miar. - nr 1, s. 13-14. - Summ., rez., res., zsfg.
Nr:
2168370972
varia
82

Tytuł:
Przegląd ostatniego piśmiennictwa z dziedziny opatrunków na rany i oparzenia
Źródło:
Lekarz Wojskowy. - nr 1 (1966) , s. 79-85
Nr:
2168366516
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Tworzywa sztuczne stosowane do produkcji włókienniczych materiałów opatrunkowych
Źródło:
Farmacja Polska. - nr 12 (1965) , s. 451-453 - Bibliogr.
Nr:
2168370974
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Przyczynek do historii stosowania waty opatrunkowej
Źródło:
Lekarz Wojskowy. - nr 1 (1965) , s. 38-44
Nr:
2168366514
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
W sprawie laboratoriów przyaptecznych
Źródło:
Farmacja Polska. - nr 13-14, s. 498-499
Nr:
2168370976
varia
86

Tytuł:
Badanie wpływu wyjaławiania termicznego i "zimnego" na właściwości użytkowe waty higroskopijnej
Źródło:
Lekarz Wojskowy. - nr 11 (1964) , s. 816-818
Nr:
2168366512
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Nowoczesne poglądy w sprawie włókienniczego materiału opatrunkowego stosowanego przy pierwszej pomocy na oparzenia
Źródło:
Lekarz Wojskowy. - nr 8 (1964) , s. 586-589
Nr:
2168366510
artykuł w czasopiśmie
88

Autor:
Vladimir Mierka , Milosz Erichleb , Henryk Chwiałkowski
Tytuł:
Otrzymywanie apirogennych roztworów za pomocą ultrasączenia
Źródło:
Farmacja Polska. - nr 19-20 (1963) , s. 401-403 - Bibliogr.
Nr:
2168370980
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Zastosowanie powłok zdzieralnych do konserwacji narzędzi lekarskich
Źródło:
Lekarz Wojskowy. - nr 4 (1963) , s. 323-330
Nr:
2168366508
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
O pewnym eksperymencie (w sprawie ożywienia kontaktów z "terenem")
Źródło:
Farmacja Polska. - nr 17-18, s. 374
Nr:
2168370978
varia
91

Tytuł:
W sprawie kadr farmaceutycznych (artykuł dyskusyjny)
Źródło:
Farmacja Polska. - nr 1 (1962) , s. 9-10
Nr:
2168371056
artykuł nierecenzowany
92

Tytuł:
Niektóre problemy związane z podejmowaniem prac naukowych przez farmaceutów praktyków (artykuł dyskusyjny)
Źródło:
Farmacja Polska. - nr 5 (1961) , s. 101-103
Nr:
2168371058
artykuł nierecenzowany
93

Tytuł:
Z prac nad projektem PN na gips chirurgiczny
Źródło:
Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 29, nr 1 (1961) , s. 12-17
Nr:
2168370192
artykuł w czasopiśmie
94

Autor:
Karol Czerny , Henryk Chwiałkowski
Tytuł:
Spostrzeżenia z terenu farmacji duńskiej
Źródło:
Farmacja Polska. - nr 20 (1961) , s. 425-428
Nr:
2168371060
artykuł nierecenzowany
95

Tytuł:
W sprawie pozycji farmaceuty (ciąg dalszy)
Źródło:
Farmacja Polska. - nr 3 (1960) , s. 46-48
Nr:
2168371062
artykuł nierecenzowany
96

Tytuł:
W sprawie pozycji farmaceuty w społeczeństwie
Źródło:
Farmacja Polska. - nr 13-14 (1960) , s. 260-261
Nr:
2168371066
artykuł nierecenzowany
97

Tytuł:
W sprawie pozycji farmaceuty w społeczeństwie (ciąg dalszy)
Źródło:
Farmacja Polska. - nr 10 (1960) , s. 200
Nr:
2168371064
artykuł nierecenzowany
98

Tytuł:
W sprawie pozycji farmaceuty w społeczeństwie
Źródło:
Farmacja Polska. - nr 15-16 (1960) , s. 298
Nr:
2168371068
artykuł nierecenzowany
99

Tytuł:
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne metalowych materiałów sanitarnych na długookresowe przechowanie
Źródło:
Lekarz Wojskowy. - nr 10 (1959) , s. 1065-1082
Nr:
2168366506
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Pozycja magistra farmacji w społeczeństwie polskim i perspektywy jej poprawy
Źródło:
Farmacja Polska. - nr 22 (1959) , s. 414-418
Nr:
2168371070
artykuł nierecenzowany
101

Tytuł:
Gips chirurgiczny : właściwości i niektóre badania kontroli jakościowej
Źródło:
Farmacja Polska. - nr 22 (1958) , s. 375-378
Nr:
2168371072
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Organizacja odbioru materiału sanitarnego
Źródło:
Lekarz Wojskowy. - nr 4 (1954) , s. 363-368
Nr:
2168366504
artykuł w czasopiśmie
1
Kształcenie kadr dla gospodarki / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Problemy Jakości. - nr 1 (1991), s. 11-14. - ISSN 0137-8651
2
Normatywne systemy zapewnienia jakości produktów w przedsiębiorstwie / Henryk CHWIAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 61, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
3
Refleksje poprogramowe / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1991/1992 (1991), s. 67-70
4
Systemowe zapewnienie jakości towarów w zakładzie przemysłowym na drodze do gospodarki rynkowej w Polsce (w ujęciu poradnikowym) / Henryk CHWIAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 155, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
5
Sylwetka magistra inżyniera towaroznawstwa i jej uwarunkowania w aktualnej sytuacji gospodarczej Polski / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 554 (1991), s. 37-46. - Tytuł numeru: Doskonalenie procesu dydaktycznego w zakresie kształcenia kadr inżynieryjno-ekonomicznych : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Z-d Technologii Przemysłu Spożywczego Instytutu Technologii Przemysłu Chemicznego i Spożywczego AE we Wrocławiu, Wrocław, 21-22 listopada 1989. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
6
Normy ISO w Szwajcarii / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Problemy Jakości. - nr 3 (1990), s. 11-13. - ISSN 0137-8651
7
Zapewnienie jakości w przedsiębiorstwie : materiały na seminarium dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1 / Henryk CHWIAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - 84 s. ; 24 cm
8
Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki - seminarium AE w Krakowie i Komitetu Ekspertów ds. Edukacji Naukowej = Education and Improvement of Personnel for the Economy - a Seminar of the Academy of Economics in Cracow and the Committee of Experts for National Education / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 1 (85) (1989), s. 231-236. - ISSN 0420-2384
9
Jakość produktów rynkowych i jej uwarunkowania w skali "Mikro" w aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju / Henryk CHWIAŁKOWSKI. - Warszawa: PTE, 1989. - 17 s. : il. ; 21 cm
10
O projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1989/1990 (1989), s. 55-62. - Bibliogr.
11
Doskonalenie służb jakości = Education and Improvement of Quality Services = Schulung und Vervollkommnung der Qualitätsdienste = Обучение и совершенствование служб качества / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Problemy Jakości. - nr 1 (1989), s. 17-20. - Streszcz., summ., rez., zsfg. - ISSN 0137-8651
12
Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41 / mat. zebr. i przyg. Henryk CHWIAŁKOWSKI ; współpraca Ewa WRZOSEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 104 s. ; 24 cm
13
Podstawy sterowania jakością towarów / Henryk CHWIAŁKOWSKI. - Wyd. 2 rozsz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 170 s. : il. ; 24 cm
14
System zapewnienia przydatności do sprzedaży i spożycia produktów spożywczych w Szwajcarii = A System for Guaranteeing the Suitability of Food Products for Marketing and Consumption in Switzerland / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Przemysł Spożywczy. - t. 42, nr 8-9 (1988), s. 262-263. - ISSN 0033-250X
15
Dyskusja / Ignacy DUDA, Stanisław Kaczor, Stanisław Palka, Henryk CHWIAŁKOWSKI, Antoni BERBEKA, Krzesław STOKŁOSA, Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Franciszek Januszkiewicz, Czesław Banach, Danuta Hulak, Mieczysław SKRZYPEK, Jan Karczewski, Marian CICHOŃ, Wacław ADAMCZYK, Ewa WRZOSEK, Grażyna Dudzińska, Jadwiga STOBIECKA, Małgorzata Niepokulczycka, Zygmunt Mikołajuk, Jadwiga Szymczak, Irena Iwińska // W: Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41 / mat. zebr. i przyg. Henryk CHWIAŁKOWSKI ; współpraca Ewa WRZOSEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 29-94
16
Towaroznawcze uwarunkowania jakości produktów rynkowych / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988 / red. Marian CICHOŃ, Mieczysław SKRZYPEK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 1988. - S. 17-36
17
Doskonalenie specjalistów do spraw kierowania jakością wyrobów w ZSRR = Advanced Training for Specialists for Products Quality Steering Problems in USSR = Perfectionnement des spécialistes pour gérer la qualité des produits en l'URSS = Vervollkommnung der Spezialisten für Angelegenheiten der Qualitätleitung der Erzeugnisse in der UdSSR = Совершенствование специалистов по вопросу управления качеством продукции в СССР / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 56, nr 10 (1988), s. 18-21. - Streszcz., summ., res., rez., zsfg. - ISSN 0029-179X
18
Obecna i postulowana działalność przemysłowej kontroli jakości produktów rynkowych = Present and Postulated Activity of the Industrial Quality Control for Market Products = L'activité actuelle et postulée du contrôle industriel de la qualité des marchandises = Die jetzige und die postulierte Tätigkeit der industriellen Qualitätskontrolle von Markterzeugnissen = Актуальная и предлагаемая деятельность промышленного контроля качества рыночных продуктов / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 56, nr 5 (1988), s. 6-11. - Streszcz., summ., res., rez., zsfg. - ISSN 0029-179X
19
Funkcje służb kontroli i sterowania jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych o strategii dynamicznej / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1988 (1988), s. 61-76. - Bibliogr.
20
System stymulacji i ochrony jakości towarów rynkowych : resortowy program RPBN III.41 = A System of Market Goods Quality Stimulation and Protection = Das System der Stimulierung und des Schutzes der Qualität von Marktwaren = Система стимуляции и охраны качества рыночных товаров / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Problemy Jakości. - nr 3 (1988), s. 6-7. - Rez., summ., zsfg. - ISSN 0137-8651
21
O projakościową orientację w kształceniu i doskonaleniu kadr dla gospodarki / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41 / mat. zebr. i przyg. Henryk CHWIAŁKOWSKI ; współpraca Ewa WRZOSEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 18-28
22
Badania nad przygotowaniem towaroznawców do pracy w zakresie oceny i sterowania jakością produktów / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 57. - Dostępne tylko streszczenia
23
Uwagi do dydaktyki towaroznawstwa na tle badań prowadzonych w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1987 (1987), s. 57-61. - Bibliogr.
24
Rozważania i badania nad kształceniem magistrów inżynierów towaroznawstwa w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej = The Considerations and Studies on Teaching of Masters of Science (Sc. of Comm.) at Cracow Academy of Economics / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 223 (1987), s. 103-112. - rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
25
Badanie zmian korozyjnych metalowych narzędzi lekarskich z zastosowaniem metod nieniszczących = The Examination of Corrosive Change of Medical Metal Instruments Using Non-destructive Method / Henryk CHWIAŁKOWSKI, Tadeusz Kucharczyk // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 221 (1986), s. 61-71. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
26
Studia towaroznawcze a potrzeby gospodarki / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa / [oprac. red. Mieczysław SKRZYPEK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 44-58
27
Ocena stanu normalizacji szamponów do włosów = The Evaluation of Standarization of Hair Shampoos / Henryk CHWIAŁKOWSKI, Łucja KARPIEL, Teresa Żurek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 221 (1986), s. 121-134. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
28
Zakład pracy a dydaktyka uczelni kształcących kadry dla gospodarki = Place of Work and Didactics of Higher School / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 3 (75) (1986), s. 139-145. - ISSN 0420-2384
29
Podsumowanie konferencji / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa / [oprac. red. Mieczysław SKRZYPEK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 65-68
30
Opinie środowiska towaroznawczego na temat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań jakości w Polsce / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 360-372
31
O jakości w innych krajach = About Quality in Other Countries = Über die Qualität In anderen Lindern = О качестве в иных странах / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Problemy Jakości. - nr 4-5 (1985), s. 23-28. - Summ., rez., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
32
V Seminarium Komitetu Szkoleniowego EOQC = The fifth Seminar of EOQC Training Committee = Le 5-ème Séminaire du Comité de Formation EOQC = V. Seminar des Schulungskomitees des EOQC = V Семинарь Обучающего Комитета ЕОКК / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 53, nr 12 (1985), s. 8-10. - Streszcz., summ., rez., res., zsfg. - ISSN 0029-179X
33
Kształcenie dla potrzeb gospodarki / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Nowe Drogi : organ teoretyczny i polityczny Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. - nr 9(436) (1985), s. 128-133
34
Eksperyment dydaktyczny na studiach towaroznawczych w Krakowie = Didactic Experiment at the Institute of Science of Commodities in Cracow / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 1 (69) (1985), s. 163-176. - ISSN 0420-2384
35
Organizacje konsumenckie / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Mała encyklopedia jakości. Cz. 2. - Warszawa: PTE, 1984. - S. 325-334
36
Pozamaterialne formy zapewnienia jakości / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Mała encyklopedia jakości. Cz. 2. - Warszawa: PTE, 1984. - S. 289-295
37
Opinie środowiska towaroznawczego na temat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań jakości w Polsce / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1[37]-18[54] s. - Bibliogr.
38
Kryteria jakości w badaniach porównawczych zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego na przykładzie chłodziarek domowych = Quality Criteria In Comparative Investigations of Household Appliances on the Example of Household Refrigerators / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 189 (1984), s. 191-199. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
39
Procesy korozyjne wyrobów stalowych przechowywanych długookresowo i możliwości ich spowalniania / Henryk CHWIAŁKOWSKI, Tadeusz Jan Kucharczyk // W: Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok. - Warszawa: [s.n.], 1984. - S. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie
40
Społeczno-ekonomiczne mechanizmy kształtowania jakości towarów w europejskich krajach socjalistycznych i w Polsce / oprac. Henryk CHWIAŁKOWSKI. - Warszawa: Ośrodek Informacji Centralnej - CINTE, 1984. - 23 s., [4] s. luzem ; 29 cm. - Bibliogr. - (Wybrane Informacje Tematyczne / Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Ośrodek Informacji Centralnej ; 36/84)
41
Badania nad celowością powołania służby kontroli i zapewnienia jakości wyrobów / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984. - Poznań: AE, 1984. - S. 57. - Dostępne tylko streszczenie
42
Podyplomowe Studium i Seminarium Sterowania i Ochrony Jakości Towarów / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 35, nr 2 (409) (1984), s. 35-36. - ISSN 0013-3043
43
Wpływ opakowania i konserwacji na przeciwkorozyjne zabezpieczenie narzędzi lekarskich w transporcie i długotrwałym przechowywaniu / Tadeusz Jan Kucharczyk ; Promotor: Henryk CHWIAŁKOWSKI. - Kraków, 1983. - 176 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
44
Sterowanie jakością towarów / Henryk CHWIAŁKOWSKI. - Kraków: AE, 1983. - 133 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr.
45
Inżynierowie towaroznawstwa w oddziaływaniu na jakość wyrobów rynkowych / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 8-9 (403-404) (1983), s. 14-16. - ISSN 0013-3043
46
Stres kontrolera / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Polityka. - nr 11 (1982), s. 7. - ISSN 0032-3500
47
Problemy jakości towarów w aspekcie reformy gospodarczej = Problems of Goods Quality in Aspect of Economic Reform / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1982), s. 121-132. - ISSN 0079-578X
48
Społeczni eksperci jakości towarów / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Problemy Jakości. - nr 4-5 (1982), s. 56-58. - ISSN 0137-8651
49
Nowatorskie formy technologii kształcenia i doskonalenia kadr w dziedzinie kierowania jakością pracy i produkcji = New Forms of Educational Technology and Improvement of Staff in Management of the Quality of Work Production / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 1 (53) (1981), s. 87-99. - ISSN 0420-2384
50
Towaroznawcy, ich zadania i pełnione funkcje w dziedzinie sterowania jakością towarów / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 57-61
51
Propozycje zapewnienia poziomu jakości wyrobów / Henryk CHWIAŁKOWSKI, Bronisław Oyrzanowski, Mieczysław SKRZYPEK, Tadeusz Woźniak, Czesława ŻUŁAWSKA // Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 49, nr 6 (1981), s. 5-9. - ISSN 0029-179X
52
Reforma gospodarcza a jakość wyrobów / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 49, nr 5 (1981), s. 3-5. - ISSN 0029-179X
53
Klub Ekspertów Jakości / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Życie Gospodarcze. - nr 24 (1981), s. 8. - ISSN 0137-7299
54
Podyplomowe Studium Sterowania i Ochrony Jakości Towarów / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 49, nr 8 (1981), s. 19-22. - ISSN 0029-179X
55
Lepiej mniej - a lepiej / Ryszard DYONIZIAK, Henryk CHWIAŁKOWSKI // Student. - nr 1 (1980), s. 4-5
56
Nowe formy kształcenia i doskonalenia kadr w dziedzinie sterowania jakością / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Problemy Jakości. - nr 2 (1980), s. 48-49. - ISSN 0137-8651
57
Komitet Szkoleniowy EOQC / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Problemy Jakości. - nr 2 (1980), s. 31. - ISSN 0137-8651
58
Sterowanie jakością pracy i produktów / Henryk Chwiałkowski // Problemy Jakości. - nr 1 (1979), s. 27-28. - ISSN 0137-8651
59
III Seminarium Komitetu ds. Szkolenia i Doskonalenia Kadr EOQC w Heidelbergu (RFN) / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Problemy Jakości. - nr 3 (1979), s. 56. - ISSN 0137-8651
60
Podyplomowe Studium Sterowania i Ochrony Jakości Towarów / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Problemy Jakości. - nr 3 (1979), s. 55-56. - ISSN 0137-8651
61
Nowa forma współuczestnictwa pracowników w poprawie jakości pracy w przedsiębiorstwie / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 29, nr 6 (342) (1978), s. 15-17. - ISSN 0013-3043
62
Uwarunkowania jakości produkcji w przedsiębiorstwie / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Nowe Drogi : organ teoretyczny i polityczny Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. - nr 3(346) (1978), s. 109-116
63
Problemy sterowania jakością pracy / Henryk Chwiałkowski // Problemy Jakości. - nr 2 (1978), s. 54-55. - ISSN 0137-8651
64
Kształcenie i doskonalenie kadr : sympozjum w EOQC w Odessie / Henryk Chwiałkowski // Polityka Społeczna. - nr 9 (1977), s. 38-39. - ISSN 0137-4729
65
Z działalności Komitetu ds. Szkolenia i Doskonalenia Kadr EOQC / Henryk Chwiałkowski // Problemy Jakości. - nr 3 (1977), s. 49-51. - ISSN 0137-8651
66
Organizatorzy pracy w badaniach IPiSS / Henryk Chwiałkowski // Polityka Społeczna. - nr 9 (1976), s. 15-17. - ISSN 0137-4729
67
Przyczyny sukcesów i niepowodzeń we wdrażaniu metod pracy bezusterkowej (MPB) = Causes of Successes and Failures in the Application of the Zero Deffects Method / Henryk Chwiałkowski // Przegląd Organizacji. - R. 38, nr 6 (425) (1975), s. 267-270. - ISSN 0137-7221
68
Eksperyment dydaktyczny w SGPiS / Henryk Chwiałkowski // Życie Szkoły Wyższej. - R. 23, nr 11 (1975), s. 31-41. - ISSN 0591-2377
69
Co przeszkadza w postępie organizacyjnym? / Henryk Chwiałkowski // Polityka Społeczna. - nr 3 (1975), s. 9-11. - ISSN 0137-4729
70
Konferencja w Toruniu: Doskonalenie organizacji pracy / Henryk Chwiałkowski // Polityka Społeczna. - nr 8 (1975), s. 33-35. - ISSN 0137-4729
71
O kształceniu kadr organizatorskich / Henryk Chwiałkowski // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 10-11 (310-311) (1975), s. 374-375. - ISSN 0013-3043
72
Mistrz w przedsiębiorstwie / Henryk Chwiałkowski // Polityka Społeczna. - nr 11/12 (1975), s. 23-26. - Bibliogr. - ISSN 0137-4729
73
Doskonalenie organizacji pracy a motywacja załogi w przedsiębiorstwie / Henryk Chwiałkowski // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 9 (309) (1975), s. 319-322. - ISSN 0013-3043
74
Aktywne kształcenie i doskonalenie zawodowe / Henryk Chwiałkowski // Problemy Jakości. - nr 2 (1974), s. 66-69. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
75
Kształcenie i doskonalenie kadr - czynnikiem kompleksowego systemu sterowania jakością / Henryk Chwiałkowski // Problemy Jakości. - nr 3 (1973), s. 34-38. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
76
Nowe kierunki i metody szkolenia kadr w zakresie normalizacji = New Trends and Methods of Training in the Field of Standardization = Новые направления и методы обучения кадров в объеме стандартизации / Henryk Chwiałkowski // Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 41, nr 1 (1973), s. 3-7. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0029-179X
77
Problemy kompleksowej normalizacji a jakość produkcji / Henryk Chwiałkowski // Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 40, nr 12 (1972), s. 538-540. - Streszcz. - ISSN 0029-179X
78
"O wysoką jakość wyrobów przemysłu spożywczego" rozstrzygnięcie konkursu / Henryk Chwiałkowski // Problemy Jakości. - nr 3 (1971), s. 47-48. - ISSN 0137-8651
79
Metody pracy bezbrakowej w zakładach chemicznych NRD i Bułgarii / Hanna Goncikowska, Henryk Chwiałkowski // Problemy Jakości. - nr 3 (1971), s. 43-46. - ISSN 0137-8651
80
Niektóre problemy kompleksowego sterowania jakością produkcji w przemyśle spożywczym = Selected Problems of the Complex Control over the Quality of Production in the Food Industry / Henryk Chwiałkowski // Przemysł Spożywczy. - t. 24, nr 6 (1970), s. 255-258. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
81
Niektóre elementy humanizacji produkcji w ramach XI Konferencji EOQC = Certain Elements of Humanization of Production as Discussed at the Eleventh Conference of EOQC = Certains Éléments D'humanisation de la Production Discutées Dans Le Cadre De La Xl-ème Conférence d'EOQC = Manche Elemente der Produktionshumanisierung, die in Rahmen Der Xi Tagung EOQC zur Sprache Gebracht Waren = Некоторые элементы гуманизации производства затронуты во время II конференции EOQC / Henryk Chwiałkowski // Problemy Jakości i Miar. - nr 1 (1969), s. 13-14. - Summ., rez., res., zsfg.
82
Przegląd ostatniego piśmiennictwa z dziedziny opatrunków na rany i oparzenia / Henryk Chwiałkowski // Lekarz Wojskowy. - nr 1 (1966), s. 79-85. - ISSN 0024-0745
83
Tworzywa sztuczne stosowane do produkcji włókienniczych materiałów opatrunkowych / Henryk Chwiałkowski // Farmacja Polska. - nr 12 (1965), s. 451-453. - Bibliogr.
84
Przyczynek do historii stosowania waty opatrunkowej / Henryk Chwiałkowski // Lekarz Wojskowy. - nr 1 (1965), s. 38-44. - ISSN 0024-0745
85
W sprawie laboratoriów przyaptecznych / Henryk Chwiałkowski // Farmacja Polska. - nr 13-14 (1965), s. 498-499
86
Badanie wpływu wyjaławiania termicznego i "zimnego" na właściwości użytkowe waty higroskopijnej / Henryk Chwiałkowski // Lekarz Wojskowy. - nr 11 (1964), s. 816-818. - ISSN 0024-0745
87
Nowoczesne poglądy w sprawie włókienniczego materiału opatrunkowego stosowanego przy pierwszej pomocy na oparzenia / Henryk Chwiałkowski // Lekarz Wojskowy. - nr 8 (1964), s. 586-589. - ISSN 0024-0745
88
Otrzymywanie apirogennych roztworów za pomocą ultrasączenia / Vadomir Mierka, Milosz Erichleb, Henryk Chwiałkowski // Farmacja Polska. - nr 19-20 (1963), s. 401-403. - Bibliogr.
89
Zastosowanie powłok zdzieralnych do konserwacji narzędzi lekarskich / Henryk Chwiałkowski // Lekarz Wojskowy. - nr 4 (1963), s. 323-330. - ISSN 0024-0745
90
O pewnym eksperymencie (w sprawie ożywienia kontaktów z "terenem") / Henryk Chwiałkowski // Farmacja Polska. - nr 17-18 (1963), s. 374
91
W sprawie kadr farmaceutycznych (artykuł dyskusyjny) / Henryk Chwiałkowski // Farmacja Polska. - nr 1 (1962), s. 9-10
92
Niektóre problemy związane z podejmowaniem prac naukowych przez farmaceutów praktyków (artykuł dyskusyjny) / Henryk Chwiałkowski // Farmacja Polska. - nr 5 (1961), s. 101-103
93
Z prac nad projektem PN na gips chirurgiczny / H. Chwiałkowski // Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 29, nr 1 (1961), s. 12-17. - ISSN 0029-179X
94
Spostrzeżenia z terenu farmacji duńskiej / Karol Czerny, Henryk Chwiałkowski // Farmacja Polska. - nr 20 (1961), s. 425-428
95
W sprawie pozycji farmaceuty (ciąg dalszy) / Henryk Chwiałkowski // Farmacja Polska. - nr 3 (1960), s. 46-48
96
W sprawie pozycji farmaceuty w społeczeństwie / Henryk Chwiałkowski // Farmacja Polska. - nr 13-14 (1960), s. 260-261
97
W sprawie pozycji farmaceuty w społeczeństwie (ciąg dalszy) / Henryk Chwiałkowski // Farmacja Polska. - nr 10 (1960), s. 200
98
W sprawie pozycji farmaceuty w społeczeństwie / Henryk Chwiałkowski // Farmacja Polska. - nr 15-16 (1960), s. 298
99
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne metalowych materiałów sanitarnych na długookresowe przechowanie / Henryk Chwiałkowski // Lekarz Wojskowy. - nr 10 (1959), s. 1065-1082. - ISSN 0024-0745
100
Pozycja magistra farmacji w społeczeństwie polskim i perspektywy jej poprawy / Henryk Chwiałkowski // Farmacja Polska. - nr 22 (1959), s. 414-418
101
Gips chirurgiczny : właściwości i niektóre badania kontroli jakościowej / Henryk Chwiałkowski // Farmacja Polska. - nr 22 (1958), s. 375-378
102
Organizacja odbioru materiału sanitarnego / Henryk Chwiałkowski // Lekarz Wojskowy. - nr 4 (1954), s. 363-368. - ISSN 0024-0745
1
Chwiałkowski H., (1991), Kształcenie kadr dla gospodarki, "Problemy Jakości", nr 1, s. 11-14.
2
Chwiałkowski H., (1991), Normatywne systemy zapewnienia jakości produktów w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61, [1] s.
3
Chwiałkowski H., (1991), Refleksje poprogramowe, "Towaroznawstwo : problemy jakości", 1991/1992, s. 67-70.
4
Chwiałkowski H., (1991), Systemowe zapewnienie jakości towarów w zakładzie przemysłowym na drodze do gospodarki rynkowej w Polsce (w ujęciu poradnikowym), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 155, [1] s.
5
Chwiałkowski H., (1991), Sylwetka magistra inżyniera towaroznawstwa i jej uwarunkowania w aktualnej sytuacji gospodarczej Polski, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 554, s. 37-46.
6
Chwiałkowski H., (1990), Normy ISO w Szwajcarii, "Problemy Jakości", nr 3, s. 11-13.
7
Chwiałkowski H., (1990), Zapewnienie jakości w przedsiębiorstwie: materiały na seminarium dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 84 s.
8
Chwiałkowski H., (1989), Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki - seminarium AE w Krakowie i Komitetu Ekspertów ds. Edukacji Naukowej, "Dydaktyka Szkoły Wyższej", nr 1 (85), s. 231-236.
9
Chwiałkowski H., (1989), Jakość produktów rynkowych i jej uwarunkowania w skali "Mikro" w aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, Warszawa : PTE, 17 s.
10
Chwiałkowski H., (1989), O projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki, "Towaroznawstwo : problemy jakości", 1989/1990, s. 55-62.
11
Chwiałkowski H., (1989), Doskonalenie służb jakości, "Problemy Jakości", nr 1, s. 17-20.
12
Chwiałkowski H., Wrzosek E. (red.), (1988), Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki: materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 104 s.
13
Chwiałkowski H., (1988), Podstawy sterowania jakością towarów, Wyd. 2 rozsz.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 170 s.
14
Chwiałkowski H., (1988), System zapewnienia przydatności do sprzedaży i spożycia produktów spożywczych w Szwajcarii, "Przemysł Spożywczy", t. 42, nr 8-9, s. 262-263.
15
Duda I., Kaczor S., Palka S., Chwiałkowski H., Berbeka A., Stokłosa K., Krełowska-Kułas M., Januszkiewicz F., Banach C., Hulak D., Skrzypek M., Karczewski J., Cichoń M., Adamczyk W., Wrzosek E., Dudzińska G., Stobiecka J., Niepokulczycka M., Mikołajuk Z., Szymczak J., Iwińska I., (1988), Dyskusja, "Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41", s. 29-94.
16
Chwiałkowski H., (1988), Towaroznawcze uwarunkowania jakości produktów rynkowych. [W:] Cichoń M., Skrzypek M. (red.), Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 17-36.
17
Chwiałkowski H., (1988), Doskonalenie specjalistów do spraw kierowania jakością wyrobów w ZSRR, "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny", R. 56, nr 10, s. 18-21.
18
Chwiałkowski H., (1988), Obecna i postulowana działalność przemysłowej kontroli jakości produktów rynkowych, "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny", R. 56, nr 5, s. 6-11.
19
Chwiałkowski H., (1988), Funkcje służb kontroli i sterowania jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych o strategii dynamicznej, "Towaroznawstwo : problemy jakości", 1988, s. 61-76.
20
Chwiałkowski H., (1988), System stymulacji i ochrony jakości towarów rynkowych : resortowy program RPBN III.41, "Problemy Jakości", nr 3, s. 6-7.
21
Chwiałkowski H., (1988), O projakościową orientację w kształceniu i doskonaleniu kadr dla gospodarki. [W:] Chwiałkowski H., Wrzosek E. (red.), Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 18-28.
22
Chwiałkowski H., (1987), Badania nad przygotowaniem towaroznawców do pracy w zakresie oceny i sterowania jakością produktów. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 57.
23
Chwiałkowski H., (1987), Uwagi do dydaktyki towaroznawstwa na tle badań prowadzonych w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej, "Towaroznawstwo : problemy jakości", 1987, s. 57-61.
24
Chwiałkowski H., (1987), Rozważania i badania nad kształceniem magistrów inżynierów towaroznawstwa w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 223, s. 103-112.
25
Chwiałkowski H., Kucharczyk T., (1986), Badanie zmian korozyjnych metalowych narzędzi lekarskich z zastosowaniem metod nieniszczących, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 221, s. 61-71.
26
Chwiałkowski H., (1986), Studia towaroznawcze a potrzeby gospodarki. [W:] Skrzypek M. (red.), Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44-58.
27
Chwiałkowski H., Karpiel Ł., Żurek T., (1986), Ocena stanu normalizacji szamponów do włosów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 221, s. 121-134.
28
Chwiałkowski H., (1986), Zakład pracy a dydaktyka uczelni kształcących kadry dla gospodarki, "Dydaktyka Szkoły Wyższej", nr 3 (75), s. 139-145.
29
Chwiałkowski H., (1986), Podsumowanie konferencji. [W:] Skrzypek M. (red.), Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65-68.
30
Chwiałkowski H., (1986), Opinie środowiska towaroznawczego na temat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań jakości w Polsce. [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 360-372.
31
Chwiałkowski H., (1985), O jakości w innych krajach, "Problemy Jakości", nr 4-5, s. 23-28.
32
Chwiałkowski H., (1985), V Seminarium Komitetu Szkoleniowego EOQC, "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny", R. 53, nr 12, s. 8-10.
33
Chwiałkowski H., (1985), Kształcenie dla potrzeb gospodarki, "Nowe Drogi : organ teoretyczny i polityczny Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej", nr 9(436), s. 128-133.
34
Chwiałkowski H., (1985), Eksperyment dydaktyczny na studiach towaroznawczych w Krakowie, "Dydaktyka Szkoły Wyższej", nr 1 (69), s. 163-176.
35
Chwiałkowski H., (1984), Organizacje konsumenckie. [W:] Mała encyklopedia jakości. Cz. 2, Warszawa : PTE, s. 325-334.
36
Chwiałkowski H., (1984), Pozamaterialne formy zapewnienia jakości. [W:] Mała encyklopedia jakości. Cz. 2, Warszawa : PTE, s. 289-295.
37
Chwiałkowski H., (1984), Opinie środowiska towaroznawczego na temat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań jakości w Polsce. [W:] Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1[37]-18[54] s..
38
Chwiałkowski H., (1984), Kryteria jakości w badaniach porównawczych zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego na przykładzie chłodziarek domowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 189, s. 191-199.
39
Chwiałkowski H., Kucharczyk T., (1984), Procesy korozyjne wyrobów stalowych przechowywanych długookresowo i możliwości ich spowalniania. [W:] Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok, Warszawa : [s.n.], s. 44-45.
40
Społeczno-ekonomiczne mechanizmy kształtowania jakości towarów w europejskich krajach socjalistycznych i w Polsce, (1984), Warszawa : Ośrodek Informacji Centralnej - CINTE, 23 s., [4] s. luzem
41
Chwiałkowski H., (1984), Badania nad celowością powołania służby kontroli i zapewnienia jakości wyrobów. [W:] Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984, Poznań : AE, s. 57.
42
Chwiałkowski H., (1984), Podyplomowe Studium i Seminarium Sterowania i Ochrony Jakości Towarów, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 35, nr 2 (409), s. 35-36.
43
Kucharczyk T., (1983), Wpływ opakowania i konserwacji na przeciwkorozyjne zabezpieczenie narzędzi lekarskich w transporcie i długotrwałym przechowywaniu, Prom. Chwiałkowski H., Kraków : , 176 k.
44
Chwiałkowski H., (1983), Sterowanie jakością towarów, Kraków : AE, 133 s.
45
Chwiałkowski H., (1983), Inżynierowie towaroznawstwa w oddziaływaniu na jakość wyrobów rynkowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 34, nr 8-9 (403-404), s. 14-16.
46
Chwiałkowski H., (1982), Stres kontrolera, "Polityka", nr 11, s. 7.
47
Chwiałkowski H., (1982), Problemy jakości towarów w aspekcie reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 121-132.
48
Chwiałkowski H., (1982), Społeczni eksperci jakości towarów, "Problemy Jakości", nr 4-5, s. 56-58.
49
Chwiałkowski H., (1981), Nowatorskie formy technologii kształcenia i doskonalenia kadr w dziedzinie kierowania jakością pracy i produkcji, "Dydaktyka Szkoły Wyższej", nr 1 (53), s. 87-99.
50
Chwiałkowski H., (1981), Towaroznawcy, ich zadania i pełnione funkcje w dziedzinie sterowania jakością towarów. [W:] Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 57-61.
51
Chwiałkowski H., Oyrzanowski B., Skrzypek M., Wawak T., Woźny B., Żuławska C., (1981), Propozycje zapewnienia poziomu jakości wyrobów, "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny", R. 49, nr 6, s. 5-9.
52
Chwiałkowski H., (1981), Reforma gospodarcza a jakość wyrobów, "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny", R. 49, nr 5, s. 3-5.
53
Chwiałkowski H., (1981), Klub Ekspertów Jakości, "Życie Gospodarcze", nr 24, s. 8.
54
Chwiałkowski H., (1981), Podyplomowe Studium Sterowania i Ochrony Jakości Towarów, "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny", R. 49, nr 8, s. 19-22.
55
Dyoniziak R., Chwiałkowski H., (1980), Lepiej mniej - a lepiej, "Student", nr 1, s. 4-5.
56
Chwiałkowski H., (1980), Nowe formy kształcenia i doskonalenia kadr w dziedzinie sterowania jakością, "Problemy Jakości", nr 2, s. 48-49.
57
Chwiałkowski H., (1980), Komitet Szkoleniowy EOQC, "Problemy Jakości", nr 2, s. 31.
58
Chwiałkowski H., (1979), Sterowanie jakością pracy i produktów, "Problemy Jakości", nr 1, s. 27-28.
59
Chwiałkowski H., (1979), III Seminarium Komitetu ds. Szkolenia i Doskonalenia Kadr EOQC w Heidelbergu (RFN), "Problemy Jakości", nr 3, s. 56.
60
Chwiałkowski H., (1979), Podyplomowe Studium Sterowania i Ochrony Jakości Towarów, "Problemy Jakości", nr 3, s. 55-56.
61
Chwiałkowski H., (1978), Nowa forma współuczestnictwa pracowników w poprawie jakości pracy w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 29, nr 6 (342), s. 15-17.
62
Chwiałkowski H., (1978), Uwarunkowania jakości produkcji w przedsiębiorstwie, "Nowe Drogi : organ teoretyczny i polityczny Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej", nr 3(346), s. 109-116.
63
Chwiałkowski H., (1978), Problemy sterowania jakością pracy, "Problemy Jakości", nr 2, s. 54-55.
64
Chwiałkowski H., (1977), Kształcenie i doskonalenie kadr : sympozjum w EOQC w Odessie, "Polityka Społeczna", nr 9, s. 38-39.
65
Chwiałkowski H., (1977), Z działalności Komitetu ds. Szkolenia i Doskonalenia Kadr EOQC, "Problemy Jakości", nr 3, s. 49-51.
66
Chwiałkowski H., (1976), Organizatorzy pracy w badaniach IPiSS, "Polityka Społeczna", nr 9, s. 15-17.
67
Chwiałkowski H., (1975), Przyczyny sukcesów i niepowodzeń we wdrażaniu metod pracy bezusterkowej (MPB), "Przegląd Organizacji", R. 38, nr 6 (425), s. 267-270.
68
Chwiałkowski H., (1975), Eksperyment dydaktyczny w SGPiS, "Życie Szkoły Wyższej", R. 23, nr 11, s. 31-41.
69
Chwiałkowski H., (1975), Co przeszkadza w postępie organizacyjnym?, "Polityka Społeczna", nr 3, s. 9-11.
70
Chwiałkowski H., (1975), Konferencja w Toruniu: Doskonalenie organizacji pracy, "Polityka Społeczna", nr 8, s. 33-35.
71
Chwiałkowski H., (1975), O kształceniu kadr organizatorskich, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 26, nr 10-11 (310-311), s. 374-375.
72
Chwiałkowski H., (1975), Mistrz w przedsiębiorstwie, "Polityka Społeczna", nr 11/12, s. 23-26.
73
Chwiałkowski H., (1975), Doskonalenie organizacji pracy a motywacja załogi w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 26, nr 9 (309), s. 319-322.
74
Chwiałkowski H., (1974), Aktywne kształcenie i doskonalenie zawodowe, "Problemy Jakości", nr 2, s. 66-69.
75
Chwiałkowski H., (1973), Kształcenie i doskonalenie kadr - czynnikiem kompleksowego systemu sterowania jakością, "Problemy Jakości", nr 3, s. 34-38.
76
Chwiałkowski H., (1973), Nowe kierunki i metody szkolenia kadr w zakresie normalizacji, "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny", R. 41, nr 1, s. 3-7.
77
Chwiałkowski H., (1972), Problemy kompleksowej normalizacji a jakość produkcji, "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny", R. 40, nr 12, s. 538-540.
78
Chwiałkowski H., (1971), "O wysoką jakość wyrobów przemysłu spożywczego" rozstrzygnięcie konkursu, "Problemy Jakości", nr 3, s. 47-48.
79
Goncikowska H., Chwiałkowski H., (1971), Metody pracy bezbrakowej w zakładach chemicznych NRD i Bułgarii, "Problemy Jakości", nr 3, s. 43-46.
80
Chwiałkowski H., (1970), Niektóre problemy kompleksowego sterowania jakością produkcji w przemyśle spożywczym, "Przemysł Spożywczy", t. 24, nr 6, s. 255-258.
81
Chwiałkowski H., (1969), Niektóre elementy humanizacji produkcji w ramach XI Konferencji EOQC, "Problemy Jakości i Miar", nr 1, s. 13-14.
82
Chwiałkowski H., (1966), Przegląd ostatniego piśmiennictwa z dziedziny opatrunków na rany i oparzenia, "Lekarz Wojskowy", nr 1, s. 79-85.
83
Chwiałkowski H., (1965), Tworzywa sztuczne stosowane do produkcji włókienniczych materiałów opatrunkowych, "Farmacja Polska", nr 12, s. 451-453.
84
Chwiałkowski H., (1965), Przyczynek do historii stosowania waty opatrunkowej, "Lekarz Wojskowy", nr 1, s. 38-44.
85
Chwiałkowski H., (1965), W sprawie laboratoriów przyaptecznych, "Farmacja Polska", nr 13-14, s. 498-499.
86
Chwiałkowski H., (1964), Badanie wpływu wyjaławiania termicznego i "zimnego" na właściwości użytkowe waty higroskopijnej, "Lekarz Wojskowy", nr 11, s. 816-818.
87
Chwiałkowski H., (1964), Nowoczesne poglądy w sprawie włókienniczego materiału opatrunkowego stosowanego przy pierwszej pomocy na oparzenia, "Lekarz Wojskowy", nr 8, s. 586-589.
88
Mierka V., Erichleb M., Chwiałkowski H., (1963), Otrzymywanie apirogennych roztworów za pomocą ultrasączenia, "Farmacja Polska", nr 19-20, s. 401-403.
89
Chwiałkowski H., (1963), Zastosowanie powłok zdzieralnych do konserwacji narzędzi lekarskich, "Lekarz Wojskowy", nr 4, s. 323-330.
90
Chwiałkowski H., (1963), O pewnym eksperymencie (w sprawie ożywienia kontaktów z "terenem"), "Farmacja Polska", nr 17-18, s. 374.
91
Chwiałkowski H., (1962), W sprawie kadr farmaceutycznych (artykuł dyskusyjny), "Farmacja Polska", nr 1, s. 9-10.
92
Chwiałkowski H., (1961), Niektóre problemy związane z podejmowaniem prac naukowych przez farmaceutów praktyków (artykuł dyskusyjny), "Farmacja Polska", nr 5, s. 101-103.
93
Chwiałkowski H., (1961), Z prac nad projektem PN na gips chirurgiczny, "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny", R. 29, nr 1, s. 12-17.
94
Czerny K., Chwiałkowski H., (1961), Spostrzeżenia z terenu farmacji duńskiej, "Farmacja Polska", nr 20, s. 425-428.
95
Chwiałkowski H., (1960), W sprawie pozycji farmaceuty (ciąg dalszy), "Farmacja Polska", nr 3, s. 46-48.
96
Chwiałkowski H., (1960), W sprawie pozycji farmaceuty w społeczeństwie, "Farmacja Polska", nr 13-14, s. 260-261.
97
Chwiałkowski H., (1960), W sprawie pozycji farmaceuty w społeczeństwie (ciąg dalszy), "Farmacja Polska", nr 10, s. 200.
98
Chwiałkowski H., (1960), W sprawie pozycji farmaceuty w społeczeństwie, "Farmacja Polska", nr 15-16, s. 298.
99
Chwiałkowski H., (1959), Zabezpieczenie przeciwkorozyjne metalowych materiałów sanitarnych na długookresowe przechowanie, "Lekarz Wojskowy", nr 10, s. 1065-1082.
100
Chwiałkowski H., (1959), Pozycja magistra farmacji w społeczeństwie polskim i perspektywy jej poprawy, "Farmacja Polska", nr 22, s. 414-418.
101
Chwiałkowski H., (1958), Gips chirurgiczny : właściwości i niektóre badania kontroli jakościowej, "Farmacja Polska", nr 22, s. 375-378.
102
Chwiałkowski H., (1954), Organizacja odbioru materiału sanitarnego, "Lekarz Wojskowy", nr 4, s. 363-368.
1
@article{UEK:2168370824,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Kształcenie kadr dla gospodarki",
journal = "Problemy Jakości",
number = "1",
pages = "11-14",
year = "1991",
}
2
@book{UEK:2168332355,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Normatywne systemy zapewnienia jakości produktów w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
3
@article{UEK:2168349986,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Refleksje poprogramowe",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
number = "1991/1992",
pages = "67-70",
year = "1991",
}
4
@book{UEK:2168332357,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Systemowe zapewnienie jakości towarów w zakładzie przemysłowym na drodze do gospodarki rynkowej w Polsce (w ujęciu poradnikowym)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
5
@article{UEK:2168332349,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Sylwetka magistra inżyniera towaroznawstwa i jej uwarunkowania w aktualnej sytuacji gospodarczej Polski",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "554",
pages = "37-46",
adress = "",
year = "1991",
}
6
@article{UEK:2168370820,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Normy ISO w Szwajcarii",
journal = "Problemy Jakości",
number = "3",
pages = "11-13",
year = "1990",
}
7
@book{UEK:2168345098,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Zapewnienie jakości w przedsiębiorstwie : materiały na seminarium dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}
8
@misc{UEK:2168283709,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki - seminarium AE w Krakowie i Komitetu Ekspertów ds. Edukacji Naukowej",
booktitle = "Dydaktyka Szkoły Wyższej",
number = "1 (85)",
pages = "231-236",
year = "1989",
}
9
@book{UEK:2168345482,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Jakość produktów rynkowych i jej uwarunkowania w skali Mikro w aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju",
adress = "Warszawa",
publisher = "PTE",
year = "1989",
}
10
@article{UEK:2168347868,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "O projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
number = "1989/1990",
pages = "55-62",
year = "1989",
}
11
@article{UEK:2168370812,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Doskonalenie służb jakości",
journal = "Problemy Jakości",
number = "1",
pages = "17-20",
year = "1989",
}
12
@book{UEK:2168345630,
title = "Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
13
@book{UEK:2168344870,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Podstawy sterowania jakością towarów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
edition = "Wyd. 2 rozsz.",
}
14
@article{UEK:2168333065,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "System zapewnienia przydatności do sprzedaży i spożycia produktów spożywczych w Szwajcarii",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 42, 8-9",
pages = "262-263",
year = "1988",
}
15
@misc{UEK:2168348944,
author = "Ignacy Duda and Stanisław Kaczor and Stanisław Palka and Henryk Chwiałkowski and Antoni Berbeka and Krzesław Stokłosa and Maria Krełowska-Kułas and Franciszek Januszkiewicz and Czesław Banach and Danuta Hulak and Mieczysław Skrzypek and Jan Karczewski and Marian Cichoń and Wacław Adamczyk and Ewa Wrzosek and Grażyna Dudzińska and Jadwiga Stobiecka and Małgorzata Niepokulczycka and Zygmunt Mikołajuk and Jadwiga Szymczak and Irena Iwińska",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41",
pages = "29-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
16
@inbook{UEK:2168349144,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Towaroznawcze uwarunkowania jakości produktów rynkowych",
booktitle = "Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988",
pages = "17-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "1988",
}
17
@article{UEK:2168370262,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Doskonalenie specjalistów do spraw kierowania jakością wyrobów w ZSRR",
journal = "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny",
number = "R. 56, 10",
pages = "18-21",
year = "1988",
}
18
@article{UEK:2168370256,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Obecna i postulowana działalność przemysłowej kontroli jakości produktów rynkowych",
journal = "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny",
number = "R. 56, 5",
pages = "6-11",
year = "1988",
}
19
@article{UEK:2168347508,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Funkcje służb kontroli i sterowania jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych o strategii dynamicznej",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
number = "1988",
pages = "61-76",
year = "1988",
}
20
@article{UEK:2168370784,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "System stymulacji i ochrony jakości towarów rynkowych : resortowy program RPBN III.41",
journal = "Problemy Jakości",
number = "3",
pages = "6-7",
year = "1988",
}
21
@inbook{UEK:2168348942,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "O projakościową orientację w kształceniu i doskonaleniu kadr dla gospodarki",
booktitle = "Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41",
pages = "18-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
22
@misc{UEK:2168255698,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Badania nad przygotowaniem towaroznawców do pracy w zakresie oceny i sterowania jakością produktów",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "57",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
23
@article{UEK:2168347510,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Uwagi do dydaktyki towaroznawstwa na tle badań prowadzonych w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
number = "1987",
pages = "57-61",
year = "1987",
}
24
@article{UEK:2168276213,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Rozważania i badania nad kształceniem magistrów inżynierów towaroznawstwa w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "223",
pages = "103-112",
year = "1987",
}
25
@article{UEK:2168231492,
author = "Henryk Chwiałkowski and Tadeusz Kucharczyk",
title = "Badanie zmian korozyjnych metalowych narzędzi lekarskich z zastosowaniem metod nieniszczących",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "221",
pages = "61-71",
year = "1986",
}
26
@inbook{UEK:2168333975,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Studia towaroznawcze a potrzeby gospodarki",
booktitle = "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa",
pages = "44-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
27
@article{UEK:2168231790,
author = "Henryk Chwiałkowski and Łucja Karpiel and Teresa Żurek",
title = "Ocena stanu normalizacji szamponów do włosów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "221",
pages = "121-134",
year = "1986",
}
28
@misc{UEK:2168283729,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Zakład pracy a dydaktyka uczelni kształcących kadry dla gospodarki",
booktitle = "Dydaktyka Szkoły Wyższej",
number = "3 (75)",
pages = "139-145",
year = "1986",
}
29
@inbook{UEK:2168333977,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Podsumowanie konferencji",
booktitle = "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa",
pages = "65-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
30
@inbook{UEK:2168265878,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Opinie środowiska towaroznawczego na temat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań jakości w Polsce",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "360-372",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
31
@article{UEK:2168370762,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "O jakości w innych krajach",
journal = "Problemy Jakości",
number = "4-5",
pages = "23-28",
year = "1985",
}
32
@misc{UEK:2168370228,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "V Seminarium Komitetu Szkoleniowego EOQC",
booktitle = "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny",
number = "R. 53, 12",
pages = "8-10",
year = "1985",
}
33
@article{UEK:2168370810,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Kształcenie dla potrzeb gospodarki",
journal = "Nowe Drogi : organ teoretyczny i polityczny Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej",
number = "9(436)",
pages = "128-133",
year = "1985",
}
34
@misc{UEK:2168283901,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Eksperyment dydaktyczny na studiach towaroznawczych w Krakowie",
booktitle = "Dydaktyka Szkoły Wyższej",
number = "1 (69)",
pages = "163-176",
year = "1985",
}
35
@inbook{UEK:2168349194,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Organizacje konsumenckie",
booktitle = "Mała encyklopedia jakości. Cz. 2",
pages = "325-334",
adress = "Warszawa",
publisher = "PTE",
year = "1984",
}
36
@inbook{UEK:2168349200,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Pozamaterialne formy zapewnienia jakości",
booktitle = "Mała encyklopedia jakości. Cz. 2",
pages = "289-295",
adress = "Warszawa",
publisher = "PTE",
year = "1984",
}
37
@inbook{UEK:2168273548,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Opinie środowiska towaroznawczego na temat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań jakości w Polsce",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa",
pages = "1[37]-18[54] s.",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
38
@article{UEK:2168261542,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Kryteria jakości w badaniach porównawczych zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego na przykładzie chłodziarek domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "189",
pages = "191-199",
year = "1984",
}
39
@misc{UEK:2168347488,
author = "Henryk Chwiałkowski and Tadeusz Jan Kucharczyk",
title = "Procesy korozyjne wyrobów stalowych przechowywanych długookresowo i możliwości ich spowalniania",
booktitle = "Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok",
pages = "44-45",
adress = "Warszawa",
publisher = "s.n.",
year = "1984",
}
40
@book{UEK:2168345626,
title = "Społeczno-ekonomiczne mechanizmy kształtowania jakości towarów w europejskich krajach socjalistycznych i w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ośrodek Informacji Centralnej - CINTE",
year = "1984",
issn = "",
}
41
@misc{UEK:2168303971,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Badania nad celowością powołania służby kontroli i zapewnienia jakości wyrobów",
booktitle = "Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984",
pages = "57",
adress = "Poznań",
publisher = "AE",
year = "1984",
}
42
@article{UEK:2168271166,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Podyplomowe Studium i Seminarium Sterowania i Ochrony Jakości Towarów",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 35, 2 (409)",
pages = "35-36",
year = "1984",
}
43
@unpublished{UEK:2168309817,
author = "Tadeusz Jan Kucharczyk",
title = "Wpływ opakowania i konserwacji na przeciwkorozyjne zabezpieczenie narzędzi lekarskich w transporcie i długotrwałym przechowywaniu",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
44
@book{UEK:2168345610,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Sterowanie jakością towarów",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1983",
}
45
@article{UEK:2168275817,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Inżynierowie towaroznawstwa w oddziaływaniu na jakość wyrobów rynkowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 34, 8-9 (403-404)",
pages = "14-16",
year = "1983",
}
46
@article{UEK:2168371894,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Stres kontrolera",
journal = "Polityka",
number = "11",
pages = "7",
year = "1982",
}
47
@article{UEK:2168230692,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Problemy jakości towarów w aspekcie reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "121-132",
year = "1982",
}
48
@article{UEK:2168370750,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Społeczni eksperci jakości towarów",
journal = "Problemy Jakości",
number = "4-5",
pages = "56-58",
year = "1982",
}
49
@article{UEK:2168284203,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Nowatorskie formy technologii kształcenia i doskonalenia kadr w dziedzinie kierowania jakością pracy i produkcji",
journal = "Dydaktyka Szkoły Wyższej",
number = "1 (53)",
pages = "87-99",
year = "1981",
}
50
@inbook{UEK:2168255058,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Towaroznawcy, ich zadania i pełnione funkcje w dziedzinie sterowania jakością towarów",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980",
pages = "57-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
51
@article{UEK:2168370212,
author = "Henryk Chwiałkowski and Bronisław Oyrzanowski and Mieczysław Skrzypek and Tadeusz Wawak and Barbara Woźny and Czesława Żuławska",
title = "Propozycje zapewnienia poziomu jakości wyrobów",
journal = "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny",
number = "R. 49, 6",
pages = "5-9",
year = "1981",
}
52
@article{UEK:2168370210,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Reforma gospodarcza a jakość wyrobów",
journal = "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny",
number = "R. 49, 5",
pages = "3-5",
year = "1981",
}
53
@article{UEK:2168267438,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Klub Ekspertów Jakości",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "24",
pages = "8",
year = "1981",
}
54
@article{UEK:2168370216,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Podyplomowe Studium Sterowania i Ochrony Jakości Towarów",
journal = "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny",
number = "R. 49, 8",
pages = "19-22",
year = "1981",
}
55
@article{UEK:2168368294,
author = "Ryszard Dyoniziak and Henryk Chwiałkowski",
title = "Lepiej mniej - a lepiej",
journal = "Student",
number = "1",
pages = "4-5",
year = "1980",
}
56
@article{UEK:2168370744,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Nowe formy kształcenia i doskonalenia kadr w dziedzinie sterowania jakością",
journal = "Problemy Jakości",
number = "2",
pages = "48-49",
year = "1980",
}
57
@misc{UEK:2168370742,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Komitet Szkoleniowy EOQC",
booktitle = "Problemy Jakości",
number = "2",
pages = "31",
year = "1980",
}
58
@misc{UEK:2168370726,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Sterowanie jakością pracy i produktów",
booktitle = "Problemy Jakości",
number = "1",
pages = "27-28",
year = "1979",
}
59
@misc{UEK:2168370734,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "III Seminarium Komitetu ds. Szkolenia i Doskonalenia Kadr EOQC w Heidelbergu (RFN)",
booktitle = "Problemy Jakości",
number = "3",
pages = "56",
year = "1979",
}
60
@misc{UEK:2168370732,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Podyplomowe Studium Sterowania i Ochrony Jakości Towarów",
booktitle = "Problemy Jakości",
number = "3",
pages = "55-56",
year = "1979",
}
61
@article{UEK:2168275547,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Nowa forma współuczestnictwa pracowników w poprawie jakości pracy w przedsiębiorstwie",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 29, 6 (342)",
pages = "15-17",
year = "1978",
}
62
@article{UEK:2168370804,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Uwarunkowania jakości produkcji w przedsiębiorstwie",
journal = "Nowe Drogi : organ teoretyczny i polityczny Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej",
number = "3(346)",
pages = "109-116",
year = "1978",
}
63
@misc{UEK:2168370720,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Problemy sterowania jakością pracy",
booktitle = "Problemy Jakości",
number = "2",
pages = "54-55",
year = "1978",
}
64
@misc{UEK:2168241250,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Kształcenie i doskonalenie kadr : sympozjum w EOQC w Odessie",
booktitle = "Polityka Społeczna",
number = "9",
pages = "38-39",
year = "1977",
}
65
@misc{UEK:2168370718,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Z działalności Komitetu ds. Szkolenia i Doskonalenia Kadr EOQC",
booktitle = "Problemy Jakości",
number = "3",
pages = "49-51",
year = "1977",
}
66
@misc{UEK:2168364404,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Organizatorzy pracy w badaniach IPiSS",
booktitle = "Polityka Społeczna",
number = "9",
pages = "15-17",
year = "1976",
}
67
@article{UEK:2168332369,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Przyczyny sukcesów i niepowodzeń we wdrażaniu metod pracy bezusterkowej (MPB)",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "R. 38, 6 (425)",
pages = "267-270",
year = "1975",
}
68
@article{UEK:2168282351,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Eksperyment dydaktyczny w SGPiS",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 23, 11",
pages = "31-41",
year = "1975",
}
69
@article{UEK:2168364396,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Co przeszkadza w postępie organizacyjnym?",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "3",
pages = "9-11",
year = "1975",
}
70
@misc{UEK:2168364398,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Konferencja w Toruniu: Doskonalenie organizacji pracy",
booktitle = "Polityka Społeczna",
number = "8",
pages = "33-35",
year = "1975",
}
71
@article{UEK:2168277731,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "O kształceniu kadr organizatorskich",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 26, 10-11 (310-311)",
pages = "374-375",
year = "1975",
}
72
@article{UEK:2168364400,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Mistrz w przedsiębiorstwie",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "11/12",
pages = "23-26",
year = "1975",
}
73
@article{UEK:2168277729,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Doskonalenie organizacji pracy a motywacja załogi w przedsiębiorstwie",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 26, 9 (309)",
pages = "319-322",
year = "1975",
}
74
@article{UEK:2168370708,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Aktywne kształcenie i doskonalenie zawodowe",
journal = "Problemy Jakości",
number = "2",
pages = "66-69",
year = "1974",
}
75
@article{UEK:2168370706,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Kształcenie i doskonalenie kadr - czynnikiem kompleksowego systemu sterowania jakością",
journal = "Problemy Jakości",
number = "3",
pages = "34-38",
year = "1973",
}
76
@article{UEK:2168370202,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Nowe kierunki i metody szkolenia kadr w zakresie normalizacji",
journal = "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny",
number = "R. 41, 1",
pages = "3-7",
year = "1973",
}
77
@article{UEK:2168370198,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Problemy kompleksowej normalizacji a jakość produkcji",
journal = "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny",
number = "R. 40, 12",
pages = "538-540",
year = "1972",
}
78
@misc{UEK:2168370694,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "O wysoką jakość wyrobów przemysłu spożywczego rozstrzygnięcie konkursu",
booktitle = "Problemy Jakości",
number = "3",
pages = "47-48",
year = "1971",
}
79
@article{UEK:2168370692,
author = "Hanna Goncikowska and Henryk Chwiałkowski",
title = "Metody pracy bezbrakowej w zakładach chemicznych NRD i Bułgarii",
journal = "Problemy Jakości",
number = "3",
pages = "43-46",
year = "1971",
}
80
@article{UEK:2168333169,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Niektóre problemy kompleksowego sterowania jakością produkcji w przemyśle spożywczym",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 24, 6",
pages = "255-258",
year = "1970",
}
81
@misc{UEK:2168370972,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Niektóre elementy humanizacji produkcji w ramach XI Konferencji EOQC",
booktitle = "Problemy Jakości i Miar",
number = "1",
pages = "13-14",
year = "1969",
}
82
@article{UEK:2168366516,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Przegląd ostatniego piśmiennictwa z dziedziny opatrunków na rany i oparzenia",
journal = "Lekarz Wojskowy",
number = "1",
pages = "79-85",
year = "1966",
}
83
@article{UEK:2168370974,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Tworzywa sztuczne stosowane do produkcji włókienniczych materiałów opatrunkowych",
journal = "Farmacja Polska",
number = "12",
pages = "451-453",
year = "1965",
}
84
@article{UEK:2168366514,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Przyczynek do historii stosowania waty opatrunkowej",
journal = "Lekarz Wojskowy",
number = "1",
pages = "38-44",
year = "1965",
}
85
@misc{UEK:2168370976,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "W sprawie laboratoriów przyaptecznych",
booktitle = "Farmacja Polska",
number = "13-14",
pages = "498-499",
year = "1965",
}
86
@article{UEK:2168366512,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Badanie wpływu wyjaławiania termicznego i zimnego na właściwości użytkowe waty higroskopijnej",
journal = "Lekarz Wojskowy",
number = "11",
pages = "816-818",
year = "1964",
}
87
@article{UEK:2168366510,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Nowoczesne poglądy w sprawie włókienniczego materiału opatrunkowego stosowanego przy pierwszej pomocy na oparzenia",
journal = "Lekarz Wojskowy",
number = "8",
pages = "586-589",
year = "1964",
}
88
@article{UEK:2168370980,
author = "Vladimir Mierka and Milosz Erichleb and Henryk Chwiałkowski",
title = "Otrzymywanie apirogennych roztworów za pomocą ultrasączenia",
journal = "Farmacja Polska",
number = "19-20",
pages = "401-403",
year = "1963",
}
89
@article{UEK:2168366508,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Zastosowanie powłok zdzieralnych do konserwacji narzędzi lekarskich",
journal = "Lekarz Wojskowy",
number = "4",
pages = "323-330",
year = "1963",
}
90
@misc{UEK:2168370978,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "O pewnym eksperymencie (w sprawie ożywienia kontaktów z terenem)",
booktitle = "Farmacja Polska",
number = "17-18",
pages = "374",
year = "1963",
}
91
@article{UEK:2168371056,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "W sprawie kadr farmaceutycznych (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Farmacja Polska",
number = "1",
pages = "9-10",
year = "1962",
}
92
@article{UEK:2168371058,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Niektóre problemy związane z podejmowaniem prac naukowych przez farmaceutów praktyków (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Farmacja Polska",
number = "5",
pages = "101-103",
year = "1961",
}
93
@article{UEK:2168370192,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Z prac nad projektem PN na gips chirurgiczny",
journal = "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny",
number = "R. 29, 1",
pages = "12-17",
year = "1961",
}
94
@article{UEK:2168371060,
author = "Karol Czerny and Henryk Chwiałkowski",
title = "Spostrzeżenia z terenu farmacji duńskiej",
journal = "Farmacja Polska",
number = "20",
pages = "425-428",
year = "1961",
}
95
@article{UEK:2168371062,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "W sprawie pozycji farmaceuty (ciąg dalszy)",
journal = "Farmacja Polska",
number = "3",
pages = "46-48",
year = "1960",
}
96
@article{UEK:2168371066,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "W sprawie pozycji farmaceuty w społeczeństwie",
journal = "Farmacja Polska",
number = "13-14",
pages = "260-261",
year = "1960",
}
97
@article{UEK:2168371064,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "W sprawie pozycji farmaceuty w społeczeństwie (ciąg dalszy)",
journal = "Farmacja Polska",
number = "10",
pages = "200",
year = "1960",
}
98
@article{UEK:2168371068,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "W sprawie pozycji farmaceuty w społeczeństwie",
journal = "Farmacja Polska",
number = "15-16",
pages = "298",
year = "1960",
}
99
@article{UEK:2168366506,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Zabezpieczenie przeciwkorozyjne metalowych materiałów sanitarnych na długookresowe przechowanie",
journal = "Lekarz Wojskowy",
number = "10",
pages = "1065-1082",
year = "1959",
}
100
@article{UEK:2168371070,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Pozycja magistra farmacji w społeczeństwie polskim i perspektywy jej poprawy",
journal = "Farmacja Polska",
number = "22",
pages = "414-418",
year = "1959",
}
101
@article{UEK:2168371072,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Gips chirurgiczny : właściwości i niektóre badania kontroli jakościowej",
journal = "Farmacja Polska",
number = "22",
pages = "375-378",
year = "1958",
}
102
@article{UEK:2168366504,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Organizacja odbioru materiału sanitarnego",
journal = "Lekarz Wojskowy",
number = "4",
pages = "363-368",
year = "1954",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID