Publikacje wybranego autora

Chwiałkowski Henryk

Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów

1

Tytuł:
Normatywne systemy zapewnienia jakości produktów w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
61, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168332355
podręcznik
2

Tytuł:
Systemowe zapewnienie jakości towarów w zakładzie przemysłowym na drodze do gospodarki rynkowej w Polsce : (w ujęciu poradnikowym)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
155, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168332357
książka
3

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja "Doskonalenie procesu dydaktycznego w zakresie kształcenia kadr inżynieryjno-ekonomicznych", Wrocław, Polska, od 1989-11-21 do 1989-11-22
Tytuł:
Sylwetka magistra inżyniera towaroznawstwa i jej uwarunkowania w aktualnej sytuacji gospodarczej Polski
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 554 (1991) , s. 37-46. - Tytuł numeru: Doskonalenie procesu dydaktycznego w zakresie kształcenia kadr inżynieryjno-ekonomicznych : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Z-d Technologii Przemysłu Spożywczego Instytutu Technologii Przemysłu Chemicznego i Spożywczego AE we Wrocławiu, Wrocław, 21-22 listopada 1989 - Bibliogr.
Nr:
2168332349
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki - seminarium AE w Krakowie i Komitetu Ekspertów ds. Edukacji Naukowej = Education and Improvement of Personnel for the Economy - a Seminar of the Academy of Economics in Cracow and the Committee of Experts for National Education
Źródło:
Dydaktyka Szkoły Wyższej1989. - nr 1 (85), s. 231-236
Nr:
2168283709
varia
5

Tytuł:
System zapewnienia przydatności do sprzedaży i spożycia produktów spożywczych w Szwajcarii = A System for Guaranteeing the Suitability of Food Products for Marketing and Consumption in Switzerland
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - t. 42, nr 8-9 (1988) , s. 262-263
Nr:
2168333065
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Badania nad przygotowaniem towaroznawców do pracy w zakresie oceny i sterowania jakością produktów
Źródło:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 57. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255698
varia
7

Tytuł:
Rozważania i badania nad kształceniem magistrów inżynierów towaroznawstwa w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej = The Considerations and Studies on Teaching of Masters of Science (Sc. of Comm.) at Cracow Academy of Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 223 (1987) , s. 103-112. - rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276213
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Konferencja:
Konferencja naukowa "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa", Kraków, Polska, od 1985-09-20 do 1985-09-21
Tytuł:
Podsumowanie konferencji
Źródło:
Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa / [oprac. red. Mieczysław SKRZYPEK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 65-68
Nr:
2168333977
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
9

Konferencja:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Tytuł:
Opinie środowiska towaroznawczego na temat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań jakości w Polsce
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 360-372
Nr:
2168265878
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Ocena stanu normalizacji szamponów do włosów = The Evaluation of Standarization of Hair Shampoos
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 221 (1986) , s. 121-134. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168231790
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Konferencja:
Konferencja naukowa "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa", Kraków, Polska, od 1985-09-20 do 1985-09-21
Tytuł:
Studia towaroznawcze a potrzeby gospodarki
Źródło:
Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa / [oprac. red. Mieczysław SKRZYPEK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 44-58
Nr:
2168333975
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
12

Autor:
Chwiałkowski Henryk , Kucharczyk Tadeusz
Tytuł:
Badanie zmian korozyjnych metalowych narzędzi lekarskich z zastosowaniem metod nieniszczących = The Examination of Corrosive Change of Medical Metal Instruments Using Non-destructive Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 221 (1986) , s. 61-71. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168231492
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Zakład pracy a dydaktyka uczelni kształcących kadry dla gospodarki = Place of Work and Didactics of Higher School
Źródło:
Dydaktyka Szkoły Wyższej1986. - nr 3 (75), s. 139-145
Nr:
2168283729
varia
14

Tytuł:
Eksperyment dydaktyczny na studiach towaroznawczych w Krakowie = Didactic Experiment at the Institute of Science of Commodities in Cracow
Źródło:
Dydaktyka Szkoły Wyższej1985. - nr 1 (69), s. 163-176
Nr:
2168283901
varia
15

Konferencja:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Tytuł:
Opinie środowiska towaroznawczego na temat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań jakości w Polsce
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1[37]-18[54] s. - Bibliogr.
Nr:
2168273548
rozdział w materiałach konferencyjnych
16

Tytuł:
Badania nad celowością powołania służby kontroli i zapewnienia jakości wyrobów
Źródło:
Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984 - Poznań: AE, 1984, s. 57. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168303971
varia
17

Tytuł:
Podyplomowe Studium i Seminarium Sterowania i Ochrony Jakości Towarów
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 35, nr 2 (409) (1984) , s. 35-36
Nr:
2168271166
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Kryteria jakości w badaniach porównawczych zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego na przykładzie chłodziarek domowych = Quality Criteria In Comparative Investigations of Household Appliances on the Example of Household Refrigerators
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984) , s. 191-199. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261542
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Inżynierowie towaroznawstwa w oddziaływaniu na jakość wyrobów rynkowych
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 8-9 (403-404) (1983) , s. 14-16
Nr:
2168275817
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Kucharczyk Tadeusz Jan
Tytuł:
Wpływ opakowania i konserwacji na przeciwkorozyjne zabezpieczenie narzędzi lekarskich w transporcie i długotrwałym przechowywaniu
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
176 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/467
Nr:
2168309817
doktorat
21

Tytuł:
Problemy jakości towarów w aspekcie reformy gospodarczej = Problems of Goods Quality in Aspect of Economic Reform
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 2/82 (1982) , s. 121-132
Nr:
2168230692
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Klub Ekspertów Jakości
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 24 (1981) , s. 8
Nr:
2168267438
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Towaroznawcy, ich zadania i pełnione funkcje w dziedzinie sterowania jakością towarów
Źródło:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 57-61
Nr:
2168255058
rozdział w materiałach konferencyjnych
24

Tytuł:
Nowatorskie formy technologii kształcenia i doskonalenia kadr w dziedzinie kierowania jakością pracy i produkcji = New Forms of Educational Technology and Improvement of Staff in Management of the Quality of Work Production
Źródło:
Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 1 (53) (1981) , s. 87-99
Nr:
2168284203
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Nowa forma współuczestnictwa pracowników w poprawie jakości pracy w przedsiębiorstwie
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 29, nr 6 (342) (1978) , s. 15-17
Nr:
2168275547
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Kształcenie i doskonalenie kadr : sympozjum w EOQC w Odessie
Źródło:
Polityka Społeczna1977. - nr 9 (45), s. 38-39
Nr:
2168241250
varia
27

Tytuł:
O kształceniu kadr organizatorskich
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 10-11 (310-311) (1975) , s. 374-375
Nr:
2168277731
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Przyczyny sukcesów i niepowodzeń we wdrażaniu metod pracy bezusterkowej (MPB) = Causes of Successes and Failures in the Application of the Zero Deffects Method
Źródło:
Przegląd Organizacji. - R. 38, nr 6 (425) (1975) , s. 267-270
Nr:
2168332369
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Doskonalenie organizacji pracy a motywacja załogi w przedsiębiorstwie
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 9 (309) (1975) , s. 319-322
Nr:
2168277729
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Eksperyment dydaktyczny w SGPiS
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 23, nr 11 (1975) , s. 31-41
Nr:
2168282351
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Niektóre problemy kompleksowego sterowania jakością produkcji w przemyśle spożywczym = Selected Problems of the Complex Control over the Quality of Production in the Food Industry
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - t. 24, nr 6 (1970) , s. 255-258. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333169
artykuł w czasopiśmie
1
Normatywne systemy zapewnienia jakości produktów w przedsiębiorstwie / Henryk CHWIAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 61, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
2
Systemowe zapewnienie jakości towarów w zakładzie przemysłowym na drodze do gospodarki rynkowej w Polsce : (w ujęciu poradnikowym) / Henryk CHWIAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 155, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
3
Sylwetka magistra inżyniera towaroznawstwa i jej uwarunkowania w aktualnej sytuacji gospodarczej Polski / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 554 (1991), s. 37-46. - Tytuł numeru: Doskonalenie procesu dydaktycznego w zakresie kształcenia kadr inżynieryjno-ekonomicznych : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Z-d Technologii Przemysłu Spożywczego Instytutu Technologii Przemysłu Chemicznego i Spożywczego AE we Wrocławiu, Wrocław, 21-22 listopada 1989. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
4
Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki - seminarium AE w Krakowie i Komitetu Ekspertów ds. Edukacji Naukowej = Education and Improvement of Personnel for the Economy - a Seminar of the Academy of Economics in Cracow and the Committee of Experts for National Education / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 1 (85) (1989), s. 231-236. - ISSN 0420-2384
5
System zapewnienia przydatności do sprzedaży i spożycia produktów spożywczych w Szwajcarii = A System for Guaranteeing the Suitability of Food Products for Marketing and Consumption in Switzerland / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Przemysł Spożywczy. - t. 42, nr 8-9 (1988), s. 262-263. - ISSN 0033-250X
6
Badania nad przygotowaniem towaroznawców do pracy w zakresie oceny i sterowania jakością produktów / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 57. - Dostępne tylko streszczenia
7
Rozważania i badania nad kształceniem magistrów inżynierów towaroznawstwa w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej = The Considerations and Studies on Teaching of Masters of Science (Sc. of Comm.) at Cracow Academy of Economics / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 223 (1987), s. 103-112. - rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Podsumowanie konferencji / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa / [oprac. red. Mieczysław SKRZYPEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 65-68
9
Opinie środowiska towaroznawczego na temat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań jakości w Polsce / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 360-372
10
Ocena stanu normalizacji szamponów do włosów = The Evaluation of Standarization of Hair Shampoos / Henryk CHWIAŁKOWSKI, Łucja KARPIEL, Teresa Żurek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 221 (1986), s. 121-134. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Studia towaroznawcze a potrzeby gospodarki / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa / [oprac. red. Mieczysław SKRZYPEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 44-58
12
Badanie zmian korozyjnych metalowych narzędzi lekarskich z zastosowaniem metod nieniszczących = The Examination of Corrosive Change of Medical Metal Instruments Using Non-destructive Method / Henryk CHWIAŁKOWSKI, Tadeusz Kucharczyk // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 221 (1986), s. 61-71. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
Zakład pracy a dydaktyka uczelni kształcących kadry dla gospodarki = Place of Work and Didactics of Higher School / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 3 (75) (1986), s. 139-145. - ISSN 0420-2384
14
Eksperyment dydaktyczny na studiach towaroznawczych w Krakowie = Didactic Experiment at the Institute of Science of Commodities in Cracow / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 1 (69) (1985), s. 163-176. - ISSN 0420-2384
15
Opinie środowiska towaroznawczego na temat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań jakości w Polsce / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1[37]-18[54] s. - Bibliogr.
16
Badania nad celowością powołania służby kontroli i zapewnienia jakości wyrobów / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984. - Poznań : AE, 1984. - S. 57. - Dostępne tylko streszczenie
17
Podyplomowe Studium i Seminarium Sterowania i Ochrony Jakości Towarów / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 35, nr 2 (409) (1984), s. 35-36. - ISSN 0013-3043
18
Kryteria jakości w badaniach porównawczych zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego na przykładzie chłodziarek domowych = Quality Criteria In Comparative Investigations of Household Appliances on the Example of Household Refrigerators / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984), s. 191-199. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Inżynierowie towaroznawstwa w oddziaływaniu na jakość wyrobów rynkowych / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 8-9 (403-404) (1983), s. 14-16. - ISSN 0013-3043
20
Wpływ opakowania i konserwacji na przeciwkorozyjne zabezpieczenie narzędzi lekarskich w transporcie i długotrwałym przechowywaniu / Tadeusz Jan Kucharczyk ; Promotor: Henryk CHWIAŁKOWSKI. - Kraków, 1983. - 176 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
21
Problemy jakości towarów w aspekcie reformy gospodarczej = Problems of Goods Quality in Aspect of Economic Reform / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 2/82 (1982), s. 121-132. - ISSN 0079-578X
22
Klub Ekspertów Jakości / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Życie Gospodarcze. - nr 24 (1981), s. 8. - ISSN 0137-7299
23
Towaroznawcy, ich zadania i pełnione funkcje w dziedzinie sterowania jakością towarów / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 57-61
24
Nowatorskie formy technologii kształcenia i doskonalenia kadr w dziedzinie kierowania jakością pracy i produkcji = New Forms of Educational Technology and Improvement of Staff in Management of the Quality of Work Production / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 1 (53) (1981), s. 87-99. - ISSN 0420-2384
25
Nowa forma współuczestnictwa pracowników w poprawie jakości pracy w przedsiębiorstwie / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 29, nr 6 (342) (1978), s. 15-17. - ISSN 0013-3043
26
Kształcenie i doskonalenie kadr : sympozjum w EOQC w Odessie / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 9 (45) (1977), s. 38-39. - ISSN 0137-4729
27
O kształceniu kadr organizatorskich / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 10-11 (310-311) (1975), s. 374-375. - ISSN 0013-3043
28
Przyczyny sukcesów i niepowodzeń we wdrażaniu metod pracy bezusterkowej (MPB) = Causes of Successes and Failures in the Application of the Zero Deffects Method / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Przegląd Organizacji. - R. 38, nr 6 (425) (1975), s. 267-270. - ISSN 0137-7221
29
Doskonalenie organizacji pracy a motywacja załogi w przedsiębiorstwie / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 9 (309) (1975), s. 319-322. - ISSN 0013-3043
30
Eksperyment dydaktyczny w SGPiS / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 23, nr 11 (1975), s. 31-41. - ISSN 0591-2377
31
Niektóre problemy kompleksowego sterowania jakością produkcji w przemyśle spożywczym = Selected Problems of the Complex Control over the Quality of Production in the Food Industry / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Przemysł Spożywczy. - t. 24, nr 6 (1970), s. 255-258. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
1
Chwiałkowski H., (1991), Normatywne systemy zapewnienia jakości produktów w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61, [1] s.
2
Chwiałkowski H., (1991), Systemowe zapewnienie jakości towarów w zakładzie przemysłowym na drodze do gospodarki rynkowej w Polsce: (w ujęciu poradnikowym), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 155, [1] s.
3
Chwiałkowski H., (1991), Sylwetka magistra inżyniera towaroznawstwa i jej uwarunkowania w aktualnej sytuacji gospodarczej Polski, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 554, s. 37-46.
4
Chwiałkowski H., (1989), Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki - seminarium AE w Krakowie i Komitetu Ekspertów ds. Edukacji Naukowej, "Dydaktyka Szkoły Wyższej", nr 1 (85), s. 231-236.
5
Chwiałkowski H., (1988), System zapewnienia przydatności do sprzedaży i spożycia produktów spożywczych w Szwajcarii, "Przemysł Spożywczy", t. 42, nr 8-9, s. 262-263.
6
Chwiałkowski H., (1987), Badania nad przygotowaniem towaroznawców do pracy w zakresie oceny i sterowania jakością produktów. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 57.
7
Chwiałkowski H., (1987), Rozważania i badania nad kształceniem magistrów inżynierów towaroznawstwa w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 223, s. 103-112.
8
Chwiałkowski H., (1986), Podsumowanie konferencji. [W:] Skrzypek M. (red.), Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65-68.
9
Chwiałkowski H., (1986), Opinie środowiska towaroznawczego na temat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań jakości w Polsce. [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 360-372.
10
Chwiałkowski H., Karpiel Ł., Żurek T., (1986), Ocena stanu normalizacji szamponów do włosów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 221, s. 121-134.
11
Chwiałkowski H., (1986), Studia towaroznawcze a potrzeby gospodarki. [W:] Skrzypek M. (red.), Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44-58.
12
Chwiałkowski H., Kucharczyk T., (1986), Badanie zmian korozyjnych metalowych narzędzi lekarskich z zastosowaniem metod nieniszczących, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 221, s. 61-71.
13
Chwiałkowski H., (1986), Zakład pracy a dydaktyka uczelni kształcących kadry dla gospodarki, "Dydaktyka Szkoły Wyższej", nr 3 (75), s. 139-145.
14
Chwiałkowski H., (1985), Eksperyment dydaktyczny na studiach towaroznawczych w Krakowie, "Dydaktyka Szkoły Wyższej", nr 1 (69), s. 163-176.
15
Chwiałkowski H., (1984), Opinie środowiska towaroznawczego na temat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań jakości w Polsce. [W:] Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1[37]-18[54] s..
16
Chwiałkowski H., (1984), Badania nad celowością powołania służby kontroli i zapewnienia jakości wyrobów. [W:] Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984, Poznań : AE, s. 57.
17
Chwiałkowski H., (1984), Podyplomowe Studium i Seminarium Sterowania i Ochrony Jakości Towarów, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 35, nr 2 (409), s. 35-36.
18
Chwiałkowski H., (1984), Kryteria jakości w badaniach porównawczych zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego na przykładzie chłodziarek domowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 189, s. 191-199.
19
Chwiałkowski H., (1983), Inżynierowie towaroznawstwa w oddziaływaniu na jakość wyrobów rynkowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 34, nr 8-9 (403-404), s. 14-16.
20
Kucharczyk T., (1983), Wpływ opakowania i konserwacji na przeciwkorozyjne zabezpieczenie narzędzi lekarskich w transporcie i długotrwałym przechowywaniu, Prom. Chwiałkowski H., Kraków : , 176 k.
21
Chwiałkowski H., (1982), Problemy jakości towarów w aspekcie reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", R. 21 nr 2/82, s. 121-132.
22
Chwiałkowski H., (1981), Klub Ekspertów Jakości, "Życie Gospodarcze", nr 24, s. 8.
23
Chwiałkowski H., (1981), Towaroznawcy, ich zadania i pełnione funkcje w dziedzinie sterowania jakością towarów. [W:] Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 57-61.
24
Chwiałkowski H., (1981), Nowatorskie formy technologii kształcenia i doskonalenia kadr w dziedzinie kierowania jakością pracy i produkcji, "Dydaktyka Szkoły Wyższej", nr 1 (53), s. 87-99.
25
Chwiałkowski H., (1978), Nowa forma współuczestnictwa pracowników w poprawie jakości pracy w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 29, nr 6 (342), s. 15-17.
26
Chwiałkowski H., (1977), Kształcenie i doskonalenie kadr : sympozjum w EOQC w Odessie, "Polityka Społeczna", nr 9 (45), s. 38-39.
27
Chwiałkowski H., (1975), O kształceniu kadr organizatorskich, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 26, nr 10-11 (310-311), s. 374-375.
28
Chwiałkowski H., (1975), Przyczyny sukcesów i niepowodzeń we wdrażaniu metod pracy bezusterkowej (MPB), "Przegląd Organizacji", R. 38, nr 6 (425), s. 267-270.
29
Chwiałkowski H., (1975), Doskonalenie organizacji pracy a motywacja załogi w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 26, nr 9 (309), s. 319-322.
30
Chwiałkowski H., (1975), Eksperyment dydaktyczny w SGPiS, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 23, nr 11, s. 31-41.
31
Chwiałkowski H., (1970), Niektóre problemy kompleksowego sterowania jakością produkcji w przemyśle spożywczym, "Przemysł Spożywczy", t. 24, nr 6, s. 255-258.
1
@book{UEK:2168332355,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Normatywne systemy zapewnienia jakości produktów w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
2
@book{UEK:2168332357,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Systemowe zapewnienie jakości towarów w zakładzie przemysłowym na drodze do gospodarki rynkowej w Polsce : (w ujęciu poradnikowym)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
3
@article{UEK:2168332349,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Sylwetka magistra inżyniera towaroznawstwa i jej uwarunkowania w aktualnej sytuacji gospodarczej Polski",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "554",
pages = "37-46",
adress = "",
year = "1991",
}
4
@misc{UEK:2168283709,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki - seminarium AE w Krakowie i Komitetu Ekspertów ds. Edukacji Naukowej",
booktitle = "Dydaktyka Szkoły Wyższej",
number = "1 (85)",
pages = "231-236",
year = "1989",
}
5
@article{UEK:2168333065,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "System zapewnienia przydatności do sprzedaży i spożycia produktów spożywczych w Szwajcarii",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 42, 8-9",
pages = "262-263",
year = "1988",
}
6
@misc{UEK:2168255698,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Badania nad przygotowaniem towaroznawców do pracy w zakresie oceny i sterowania jakością produktów",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "57",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
7
@article{UEK:2168276213,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Rozważania i badania nad kształceniem magistrów inżynierów towaroznawstwa w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "223",
pages = "103-112",
year = "1987",
}
8
@inbook{UEK:2168333977,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Podsumowanie konferencji",
booktitle = "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa",
pages = "65-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
9
@inbook{UEK:2168265878,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Opinie środowiska towaroznawczego na temat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań jakości w Polsce",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "360-372",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
10
@article{UEK:2168231790,
author = "Chwiałkowski Henryk and Karpiel Łucja and Żurek Teresa",
title = "Ocena stanu normalizacji szamponów do włosów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "221",
pages = "121-134",
year = "1986",
}
11
@inbook{UEK:2168333975,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Studia towaroznawcze a potrzeby gospodarki",
booktitle = "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa",
pages = "44-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
12
@article{UEK:2168231492,
author = "Chwiałkowski Henryk and Kucharczyk Tadeusz",
title = "Badanie zmian korozyjnych metalowych narzędzi lekarskich z zastosowaniem metod nieniszczących",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "221",
pages = "61-71",
year = "1986",
}
13
@misc{UEK:2168283729,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Zakład pracy a dydaktyka uczelni kształcących kadry dla gospodarki",
booktitle = "Dydaktyka Szkoły Wyższej",
number = "3 (75)",
pages = "139-145",
year = "1986",
}
14
@misc{UEK:2168283901,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Eksperyment dydaktyczny na studiach towaroznawczych w Krakowie",
booktitle = "Dydaktyka Szkoły Wyższej",
number = "1 (69)",
pages = "163-176",
year = "1985",
}
15
@inbook{UEK:2168273548,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Opinie środowiska towaroznawczego na temat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań jakości w Polsce",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa",
pages = "1[37]-18[54] s.",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
16
@misc{UEK:2168303971,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Badania nad celowością powołania służby kontroli i zapewnienia jakości wyrobów",
booktitle = "Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984",
pages = "57",
adress = "Poznań",
publisher = "AE",
year = "1984",
}
17
@article{UEK:2168271166,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Podyplomowe Studium i Seminarium Sterowania i Ochrony Jakości Towarów",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 35, 2 (409)",
pages = "35-36",
year = "1984",
}
18
@article{UEK:2168261542,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Kryteria jakości w badaniach porównawczych zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego na przykładzie chłodziarek domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "189",
pages = "191-199",
year = "1984",
}
19
@article{UEK:2168275817,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Inżynierowie towaroznawstwa w oddziaływaniu na jakość wyrobów rynkowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 34, 8-9 (403-404)",
pages = "14-16",
year = "1983",
}
20
@unpublished{UEK:2168309817,
author = "Kucharczyk Tadeusz Jan",
title = "Wpływ opakowania i konserwacji na przeciwkorozyjne zabezpieczenie narzędzi lekarskich w transporcie i długotrwałym przechowywaniu",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
21
@article{UEK:2168230692,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Problemy jakości towarów w aspekcie reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 21 2/82",
pages = "121-132",
year = "1982",
}
22
@article{UEK:2168267438,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Klub Ekspertów Jakości",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "24",
pages = "8",
year = "1981",
}
23
@inbook{UEK:2168255058,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Towaroznawcy, ich zadania i pełnione funkcje w dziedzinie sterowania jakością towarów",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980",
pages = "57-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
24
@article{UEK:2168284203,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Nowatorskie formy technologii kształcenia i doskonalenia kadr w dziedzinie kierowania jakością pracy i produkcji",
journal = "Dydaktyka Szkoły Wyższej",
number = "1 (53)",
pages = "87-99",
year = "1981",
}
25
@article{UEK:2168275547,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Nowa forma współuczestnictwa pracowników w poprawie jakości pracy w przedsiębiorstwie",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 29, 6 (342)",
pages = "15-17",
year = "1978",
}
26
@misc{UEK:2168241250,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Kształcenie i doskonalenie kadr : sympozjum w EOQC w Odessie",
booktitle = "Polityka Społeczna",
number = "9 (45)",
pages = "38-39",
year = "1977",
}
27
@article{UEK:2168277731,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "O kształceniu kadr organizatorskich",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 26, 10-11 (310-311)",
pages = "374-375",
year = "1975",
}
28
@article{UEK:2168332369,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Przyczyny sukcesów i niepowodzeń we wdrażaniu metod pracy bezusterkowej (MPB)",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "R. 38, 6 (425)",
pages = "267-270",
year = "1975",
}
29
@article{UEK:2168277729,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Doskonalenie organizacji pracy a motywacja załogi w przedsiębiorstwie",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 26, 9 (309)",
pages = "319-322",
year = "1975",
}
30
@article{UEK:2168282351,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Eksperyment dydaktyczny w SGPiS",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 23, 11",
pages = "31-41",
year = "1975",
}
31
@article{UEK:2168333169,
author = "Chwiałkowski Henryk",
title = "Niektóre problemy kompleksowego sterowania jakością produkcji w przemyśle spożywczym",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 24, 6",
pages = "255-258",
year = "1970",
}