Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Sprawozdanie ze spotkania w Centrum NUKAT
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Anita MEDOŃ-WOSZ2009. - nr 5 (34). - [odczyt: 09.05.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166503315
fragment raportu/sprawozdania
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Sprawozdanie za 2006 rok: dydaktyka
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA2007. - nr 29. - [odczyt: 09.05.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166503897
fragment raportu/sprawozdania
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
NUKAT - rozwój i metodyka tworzenia katalogu centralnego, 06-07.11.2004 r.
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA2005. - nr 25. - [odczyt: 09.05.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166672014
fragment raportu/sprawozdania
Zobacz opis całości
1
Sprawozdanie ze spotkania w Centrum NUKAT / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - Dane tekstowe. - nr 5 (34) (2009)1 ekran. - [odczyt: 09.05.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=34&Art=spr_002. - ISSN 2082-5005
2
Sprawozdanie za 2006 rok: dydaktyka / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - Dane tekstowe. - nr 29 (2007)1 ekran. - [odczyt: 09.05.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=022&Wybor=29. - ISSN 1640-0550
3
NUKAT - rozwój i metodyka tworzenia katalogu centralnego, 06-07.11.2004 r. / Danuta DOMALEWSKA, Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - Dane tekstowe. - nr 25 (2005)1 ekran. - [odczyt: 09.05.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=010_03&Wybor=25. - ISSN 1640-0550
1
Golec-Nycz E., (2009), Sprawozdanie ze spotkania w Centrum NUKAT. [W:] Potempa A., Medoń-Wosz A. (red.), Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line].
2
Golec-Nycz E., (2007), Sprawozdanie za 2006 rok: dydaktyka. [W:] Osiewalska A. (red.), Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line].
3
Domalewska D., Golec-Nycz E., (2005), NUKAT - rozwój i metodyka tworzenia katalogu centralnego, 06-07.11.2004 r.. [W:] Sławińska A. (red.), Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line].
1
@misc{UEK:2166503315,
author = "Golec-Nycz Elżbieta",
title = "Sprawozdanie ze spotkania w Centrum NUKAT",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (34)",
pages = "",
year = "2009",
}
2
@misc{UEK:2166503897,
author = "Golec-Nycz Elżbieta",
title = "Sprawozdanie za 2006 rok: dydaktyka",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "29",
pages = "",
year = "2007",
}
3
@misc{UEK:2166672014,
author = "Domalewska Danuta and Golec-Nycz Elżbieta",
title = "NUKAT - rozwój i metodyka tworzenia katalogu centralnego, 06-07.11.2004 r.",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "25",
pages = "",
year = "2005",
}