Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Status bibliotekarza uczelni publicznej - jeszcze słów kilka
Źródło:
Biuletyn EBIB. - nr 6 (183) (2018) , s. 1-6. - Streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168330423
artykuł nierecenzowany
2

Tytuł:
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - kilka uwag o statusie bibliotekarzy
Źródło:
Biuletyn EBIB. - nr 1 (178) (2018) , s. 1-7. - Streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168329899
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Kartka z dziejów Biblioteki
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (64) (2015) , s. 28-29. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168292493
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Biblioteka
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (54), wyd. specjalne (2013) , s. 22. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168272786
artykuł nierecenzowany
5

Tytuł:
Biblioteka w nowym roku akademickim 2013/2014
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013) , s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168268942
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Problemy związane z urlopami bibliotekarzy
Źródło:
Biuletyn EBIB. - nr 4 (140) (2013) , s. 1-6. - Streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168260398
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Reminiscencje z wycieczki po bibliotekach [dokument elektroniczny]
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 9 (38) (2011) . - [odczyt: 18.01.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168222824
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Scalanie katalogu komputerowego BG UEK z katalogiem NUKAT [dokument elektroniczny]
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 8 (37) (2011) . - [odczyt: 21.07.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2167729366
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Wątpliwości interpretacyjne wynikające z nieścisłych zapisów ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym"
Źródło:
Biuletyn EBIB. - nr 2(72) luty (2006) . - [odczyt: 29.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166452527
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Uprawnienia pracownicze bibliotekarzy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym
Źródło:
Biuletyn EBIB. - nr 9(70) (2005) . - [odczyt: 29.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166452777
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
FRBR (efebryzacja) - nowa filozofia katalogowania
Źródło:
Bibliotekarz. - nr 9 (2004) , s. 9-13 - Bibliogr.
Nr:
2168335851
artykuł w czasopiśmie
1
Status bibliotekarza uczelni publicznej - jeszcze słów kilka / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn EBIB [on-line]. - nr 6 (183) (2018), s. 1-6. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/666. - ISSN 1507-7187
2
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - kilka uwag o statusie bibliotekarzy / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn EBIB [on-line]. - nr 1 (178) (2018), s. 1-7. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/616. - ISSN 1507-7187
3
Kartka z dziejów Biblioteki / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (64) (2015), s. 28-29. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small. - ISSN 1689-7757
4
Biblioteka / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Kurier UEK. - nr 2 (54), wyd. specjalne (2013), s. 22. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/nr_54_2013-03_kurieruek_40str-net. - ISSN 1689-7757
5
Biblioteka w nowym roku akademickim 2013/2014 / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
6
Problemy związane z urlopami bibliotekarzy / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn EBIB [on-line]. - nr 4 (140) (2013), s. 1-6. - Streszcz. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/3/1. - ISSN 1507-7187
7
Reminiscencje z wycieczki po bibliotekach [Dokument elektroniczny] / Ela GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - Dane tekstowe. - nr 9 (38) (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.01.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=38&Art=a_reminiscencje. - ISSN 2082-5005
8
Scalanie katalogu komputerowego BG UEK z katalogiem NUKAT [Dokument elektroniczny] / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - Dane tekstowe. - nr 8 (37) (2011)1 ekran. - [odczyt: 21.07.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=a_scalanie_katalogu. - ISSN 2082-5005
9
Wątpliwości interpretacyjne wynikające z nieścisłych zapisów ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn EBIB [on-line]. - Dane tekstowe. - nr 2(72) luty (2006)1 ekran. - [odczyt: 29.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.ebib.pl/2006/72/golec.php. - ISSN 1507-7187
10
Uprawnienia pracownicze bibliotekarzy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn EBIB [on-line]. - Dane tekstowe. - nr 9(70) (listopad 2005)5 ekranów. - [odczyt: 29.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.ebib.pl/2005/70/golec-nycz.php. - ISSN 1507-7187
11
FRBR (efebryzacja) - nowa filozofia katalogowania / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Bibliotekarz. - nr 9 (2004), s. 9-13. - Bibliogr. - ISSN 0208-4333
1
Golec-Nycz E., (2018), Status bibliotekarza uczelni publicznej - jeszcze słów kilka, "Biuletyn EBIB" [on-line], nr 6 (183), s. 1-6; http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/666
2
Golec-Nycz E., (2018), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - kilka uwag o statusie bibliotekarzy, "Biuletyn EBIB" [on-line], nr 1 (178), s. 1-7; http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/616
3
Golec-Nycz E., (2015), Kartka z dziejów Biblioteki, "Kurier UEK", nr 3 (64), s. 28-29; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small
4
Golec-Nycz E., (2013), Biblioteka, "Kurier UEK", nr 2 (54), wyd. specjalne, s. 22; http://issuu.com/uek_krakow/docs/nr_54_2013-03_kurieruek_40str-net
5
Golec-Nycz E., (2013), Biblioteka w nowym roku akademickim 2013/2014, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 22-23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
6
Golec-Nycz E., (2013), Problemy związane z urlopami bibliotekarzy, "Biuletyn EBIB" [on-line], nr 4 (140), s. 1-6; http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/3/1
7
Golec-Nycz E., (2011), Reminiscencje z wycieczki po bibliotekach, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 9 (38); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=38&Art=a_reminiscencje
8
Golec-Nycz E., (2011), Scalanie katalogu komputerowego BG UEK z katalogiem NUKAT, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 8 (37); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=a_scalanie_katalogu
9
Golec-Nycz E., (2006), Wątpliwości interpretacyjne wynikające z nieścisłych zapisów ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym", "Biuletyn EBIB" [on-line], nr 2(72) luty; http://www.ebib.pl/2006/72/golec.php
10
Golec-Nycz E., (2005), Uprawnienia pracownicze bibliotekarzy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym, "Biuletyn EBIB" [on-line], nr 9(70) ; http://www.ebib.pl/2005/70/golec-nycz.php
11
Golec-Nycz E., (2004), FRBR (efebryzacja) - nowa filozofia katalogowania, "Bibliotekarz", nr 9, s. 9-13.
1
@article{UEK:2168330423,
author = "Golec-Nycz Elżbieta",
title = "Status bibliotekarza uczelni publicznej - jeszcze słów kilka",
journal = "Biuletyn EBIB",
number = "6 (183)",
pages = "1-6",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168329899,
author = "Golec-Nycz Elżbieta",
title = "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - kilka uwag o statusie bibliotekarzy",
journal = "Biuletyn EBIB",
number = "1 (178)",
pages = "1-7",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168292493,
author = "Golec-Nycz Elżbieta",
title = "Kartka z dziejów Biblioteki",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (64)",
pages = "28-29",
year = "2015",
}
4
@article{UEK:2168272786,
author = "Golec-Nycz Elżbieta",
title = "Biblioteka",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (54), wyd. specjalne",
pages = "22",
year = "2013",
}
5
@article{UEK:2168268942,
author = "Golec-Nycz Elżbieta",
title = "Biblioteka w nowym roku akademickim 2013/2014",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "22-23",
year = "2013",
}
6
@article{UEK:2168260398,
author = "Golec-Nycz Elżbieta",
title = "Problemy związane z urlopami bibliotekarzy",
journal = "Biuletyn EBIB",
number = "4 (140)",
pages = "1-6",
year = "2013",
}
7
@article{UEK:2168222824,
author = "Golec-Nycz Elżbieta",
title = "Reminiscencje z wycieczki po bibliotekach",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "9 (38)",
pages = "",
year = "2011",
}
8
@article{UEK:2167729366,
author = "Golec-Nycz Elżbieta",
title = "Scalanie katalogu komputerowego BG UEK z katalogiem NUKAT",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (37)",
pages = "",
year = "2011",
}
9
@article{UEK:2166452527,
author = "Golec-Nycz Elżbieta",
title = "Wątpliwości interpretacyjne wynikające z nieścisłych zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym",
journal = "Biuletyn EBIB",
number = "2(72) luty",
pages = "",
year = "2006",
}
10
@article{UEK:2166452777,
author = "Golec-Nycz Elżbieta",
title = "Uprawnienia pracownicze bibliotekarzy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym",
journal = "Biuletyn EBIB",
number = "9(70) ",
pages = "",
year = "2005",
}
11
@article{UEK:2168335851,
author = "Golec-Nycz Elżbieta",
title = "FRBR (efebryzacja) - nowa filozofia katalogowania",
journal = "Bibliotekarz",
number = "9",
pages = "9-13",
year = "2004",
}