Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
E-lojalność w perspektywie możliwości technologicznych firm = E-loyalty in the Perspective of Companies Technological Possibilities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 8 (2016) , s. 7-18. - Tytuł numeru: Marketing w organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168315597
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Koszty targowe w opinii wystawców - próba zdiagnozowania = Trade Fairs Cost - in the Opinion of Respondents
Źródło:
Targi w gospodarce rynkowej / red. nauk. Andrzej SZROMNIK - Kraków; Legionowo: edu-Libri, 2014, s. 140-152
ISBN:
978-83-63804-53-4
Nr:
2168292163
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania = Fair-Related Costs in the Opinion of Enterprises-Exhibitors - an Attempt to Carry out a Diagnosis
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 3 (350) (2014) , s. 25-40. - Summ., streszcz., rez.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286289
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Innowacje w rozwoju sektora handlu w Polsce / kier. tematu Grażyna ŚMIGIELSKA2014, s. 4-5
Sygnatura:
NP-1489/Magazyn
Nr:
2168302137
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Technologie informacyjne w kształtowaniu relacji przedsiębiorstwa handlowego z klientem
Źródło:
Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Grażyna ŚMIGIELSKA - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 52-84
ISBN:
978-83-7641-805-6
Nr:
2168261000
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Poprawa efektywności przekazu promocyjnego - przykład
Źródło:
Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Grażyna ŚMIGIELSKA - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 85-95 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-805-6
Nr:
2168261006
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Komunikacja internetowa - kreowanie nowej wartości na rynku turystyki wiejskiej
Źródło:
Wiejski produkt turystyczny : doświadczenia i wyzwania / red. Janusz Majewski - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2012, s. 183-201. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-78-3
Nr:
2168229542
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Business Intelligence w przedsiębiorstwie handlowym = Business Intelligence in a Trade Company
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 74 (2011) , s. 253-265. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : marketing w działalności podmiotów rynkowych
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 662)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220598
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Systemy klasy CRM a dostarczanie nowej wartości dla klienta = CRM Systems and Providing New Value for the Customer
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 757 (2008) , s. 35-49. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50353
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Wartość dla klienta w perspektywie możliwości technologicznych firm
Źródło:
Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy / red. Jan SZUMILAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2007, s. 57-67 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-5-2
Nr:
2166220234
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Zarządzanie procesem odchodzenia klientów w perspektywie możliwości technologicznych firm
Źródło:
Marketing w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Szczepan Figiel - Olsztyn: Katedra Analizy Rynku i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007, s. 183-192 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89112-83-5
Nr:
2166257422
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Szacowanie wartości klienta = Estimating the Value of a Client
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 694 (2006) , s. 83-94. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52751
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Znaczenie systemów informatycznych w tworzeniu wartości dla klienta = The Meaning of Information Systems in Creating Value for Customer
Źródło:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 413-422. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-0-0
Nr:
2165934539
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Systemy informacji o klientach detalicznych i ich wykorzystanie
Źródło:
Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / red. Jan SZUMILAK - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 187-217
Seria:
(Sprzedaż, Obsługa Klienta)
ISBN:
83-89355-20-5
Nr:
2166176755
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Strategia kształtowania lojalności klientów z wykorzystaniem baz danych = Strategies for Managing Customer Loyalty Using Databases
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 664 (2004) , s. 125-135. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220538
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Korzyści stosowania technik database marketing w przedsiębiorstwie handlowym = Benefits of Applying Database Marketing Techniques in Commercial Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 624 (2003) , s. 79-89. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168222550
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Warunki mieszkaniowe jako determinanta jakości życia mieszkańców Krakowa : wyniki badań bezpośrednich
Źródło:
Regionalne zróżnicowanie jakości życia / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003, s. 137-143. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-85809-82-1
Nr:
2166177071
rozdział w monografii
18

Konferencja:
Konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Dobczyce, Polska, od 2002-03-21 do 2002-03-21
Tytuł:
Kształtowanie jakości usługi edukacyjnej
Źródło:
Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 97-109
ISBN:
83-915196-1-9
Nr:
2168242812
materiały konferencyjne (aut.)
19

Tytuł:
Identyfikowanie najlepszych klientów - analiza RFM
Źródło:
Modern Marketing. - nr 4 (22) (2001) , s. 34-40 - Bibliogr.
Nr:
2166171395
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Wartość życiowa klienta (LTV)
Źródło:
Modern Marketing : magazyn marketingu interaktywnego. - nr 3 (21) (2001) - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168263254
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Bazarnik Jacek , Baka Maria
Tytuł:
Studentów mamy takich, na jakich zasługujemy
Źródło:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK2000. - nr 5, s. 16
Nr:
2168272450
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Rozwój sieci handlu detalicznego = Expansion of Retail Trade Network in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 524 (1999) , s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236938
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce
Źródło:
Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.) / red. Andrzej SZROMNIK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 31-46
ISBN:
83-87239-80-1
Nr:
2168235856
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Database marketing w kształceniu studentów kierunku zarządzania i marketingu
Źródło:
Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 43-48 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-79-8
Nr:
2168236820
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Identyfikacja ankieterskich zniekształceń informacji w wywiadach kwestionariuszowych
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 91-102
Nr:
2168236638
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Analiza przestrzenno-czasowa struktur konsumpcji
Źródło:
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 186-202 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10465-1
Nr:
2168230740
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji
Źródło:
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 117-160 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10465-1
Nr:
2168230736
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Badania marketingowe : metody i oprogramowanie komputerowe
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: Canadian Consortium of Management Schools; Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
176 s.: il., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-00-8
Nr:
2168236426
monografia
29

Tytuł:
Przestrzenna struktura konsumpcji w Polsce : identyfikacja i analiza
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1991
Opis fizyczny:
183 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/755
Nr:
2168278693
doktorat
30

Tytuł:
Wyodrębnianie regionalnych i makroregionalnych podsystemów konsumpcji i jej uwarunkowań
Źródło:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 113-135
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168255190
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Uwarunkowania przestrzennych struktur konsumpcji w przekroju województw
Źródło:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 105-113
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168255188
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Przewidywania struktur konsumpcji w nowych uwarunkowaniach przestrzennych
Źródło:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 135-148
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168255192
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Struktura przestrzenna uwarunkowań konsumpcji w Polsce = Spatial Structure of Consumption Conditioning in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 349 (1991) , s. 23-40. - Summ.
Nr:
2168259658
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Porównania międzynarodowej struktury spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Źródło:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 171-186
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168255200
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Zmiany w poziomie spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Źródło:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 186-206
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168255202
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Czego zazdrościmy sąsiadom?
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 23 (1990) , s. 8
Nr:
2168229252
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Strefa wschodnia i zachodnia
Źródło:
Życie Gospodarcze - dodatek Zmiany w strukturze konsumpcji 1986-1990. - nr 38 (1990) , s. III
Nr:
2168229260
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Prognoza dla regionów
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 50 (1990) , s. 10
Nr:
2168229282
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Opłacalność działalności handlowej w 400 największych przedsiębiorstwach handlu rynkowego = Profitability of Trading Activities in 400 Bio Commercial Firms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 333 (1990) , s. 87-97. - Rez., summ.
Nr:
2168259268
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Analiza porównawcza zmian w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych = Comparative Analysis of Changes in the Level of the Consumption of Foodstuffs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 314 (1989) , s. 53-66. - Rez., summ.
Nr:
2168235224
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Tendencje i prawidłowości rozwoju struktury spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych = Tendencies and Regularities of the Development in the Structure of Food Consumption in Communist Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989) , s. 131-148. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246670
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Analiza przestrzenno-czasowa struktur konsumpcji
Źródło:
Konsumpcja w układach przestrzennych - [b.m.]: Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988, s. 13-22 - Bibliogr.
Nr:
2168259796
materiały konferencyjne (aut.)
43

Tytuł:
Stan podmiotowy struktury handlu w świetle "Listy 400" największych przedsiębiorstw handlu rynkowego
Źródło:
Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług / red. nauk. Andrzej Banasiak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988, s. 74-83
ISBN:
83-7016-337-8
Nr:
2168271556
materiały konferencyjne (aut.)
44

Tytuł:
Zmiany w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych
Źródło:
Konsumpcja w układach przestrzennych - [b.m.]: Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988, s. 126-135
Nr:
2168259812
materiały konferencyjne (aut.)
45

Tytuł:
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1987
Opis fizyczny:
103 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji Temat: Terminologiczno-metodyczne aspekty badań konsumpcji w układach przestrzennych
Nr:
2168316005
niepublikowane materiały dydaktyczne
46

Tytuł:
Sprawozdanie z sympozjum naukowego nt. "Pozycja SPOŁEM na rynkach branżowych i przestrzennych"
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 33, nr 6 (191) (1987) , s. 66-68
Nr:
2168254888
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Wielowymiarowa analiza porównawcza jako metodyczne narzędzie wspomagania polityki konsumpcji
Źródło:
Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 2 / [red. Barbara Cebo] - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1987, s. 225-229
Nr:
2168297881
materiały konferencyjne (aut.)
48

Tytuł:
Zmiany w poziomie i strukturze obrotów handlu detalicznego w krajach socjalistycznych = Changes in Level and Structure of Traffic in Retail Trade in Communist Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 239 (1987) , s. 75-87. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168257214
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Krakowska spółdzielczość spożywców w świetle liczb i porównań
Źródło:
Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986 - Kraków: "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986, s. 10 s.. - Poszyty
Nr:
2168259360
rozdział w monografii
50

Tytuł:
Zmodyfikowany test normalności Shapiro-Wilka = Modified Shapiro-Wilka's Normality Test
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 29, nr 2 (272) (1984) , s. 11 - Bibliogr.
Nr:
2168272676
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Próba porównania zmodyfikowanego testu Shapiro-Wilka z testami zgodności Kołmogorowa i chi-kwadrat stosowanymi do weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu = An Attempt at Comparison between the Modified Shapiro-Wilk Test and the Kolmogorov Conformity Tests and Chi-Square Applied to the Verification of Hypotheses Concerning the Normality of Distribution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984) , s. 23-35. - Rez., summ.
Nr:
2168278703
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Nowa procedura wyodrębniania jednorodnych faz rozwoju zjawisk ekonomiczno-społecznych = A New Procedure of the Determination of the Homogenous Phases of the Development of Economic and Social Phenomena
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981) , s. 115-128. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168232260
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Targi w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Raport z badań
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
101 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
058/KHiIR/02/2013/S/3058
Sygnatura:
NP-1389/2/Magazyn
Nr:
2168314883
naukowo-badawcze
2

Autor:
Tytuł:
Wiedza o kliencie w konkurowaniu przedsiębiorstw handlowych
Źródło:
Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce2012, s. 144-163
Sygnatura:
NP-1390/Magazyn
Nr:
2168273174
fragment pracy naukowo badawczej
3

Tytuł:
Technologie informacyjne w kształtowaniu relacji przedsiębiorstwa handlowego z klientem
Źródło:
Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK2010, s. 119-157 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1096/Magazyn
Nr:
2168245274
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Kształtowanie relacji w łańcuchach dostaw : (obszary kosztów transakcyjnych w firmie handlowej)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
156 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
Program badawczy:
72/KHiIR/4/2005/S/244
Sygnatura:
NP-1069/Magazyn
Nr:
2168259436
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Metody badania poziomu obsługi klienta - możliwości wykorzystania w ocenie jakości usług logistycznych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
159 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
Program badawczy:
58/KHiIR/4/2004/S/168
Sygnatura:
NP-945/Magazyn
Nr:
2168259406
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
149 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
55/KHiIR/1/2004/S/165
Sygnatura:
NP-928/Magazyn
Nr:
2168243922
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Środowisko zintegrowanych systemów przetwarzania danych rynkowych jako źródło przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym
Źródło:
Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji / kier. tematu: Jan SZUMILAK ; [Jan SZUMILAK, Grażyna ŚMIGIELSKA, Jacek BAZARNIK, Tomasz KAROŃ, Jarosław PLICHTA]2002, s. 1[39]-35[73]
Sygnatura:
NP-847/Magazyn
Nr:
2168257820
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Zarządzanie bazami danych o klientach
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
47 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
44/KHiIR/6/2001/S
Sygnatura:
NP-784/Magazyn
Nr:
2168260692
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Bazy danych o klientach w zarządzaniu działalnością handlową
Źródło:
Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK - kierownik, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Jan SZUMILAK, Jacek BAZARNIK, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Grażyna ŚMIGIELSKA, Krzysztof P. WOJDACKI, Tomasz KAROŃ, Dominika KUBACKA, Justyna ŚWIATOWIEC2000, s. 101-142 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-723/Magazyn
Nr:
2168269082
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Strategia Database Marketing
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
14 s.: il.; 30 cm
Program badawczy:
106/KHiIR/1/98/S
Sygnatura:
NP-534/Magazyn
Nr:
2168271160
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce
Źródło:
Handel w procesie przemian / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK1998, s. 1-18
Sygnatura:
NP-486/Magazyn
Nr:
2168259012
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Zniekształcenia informacji marketingowej w badaniach kwestionariuszowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
23 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-410/Magazyn
Nr:
2168267348
naukowo-badawcze
1
E-lojalność w perspektywie możliwości technologicznych firm = E-loyalty in the Perspective of Companies Technological Possibilities / Jacek BAZARNIK // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 8 (2016), s. 7-18. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing w organizacji. - Bibliogr. - ISSN 2300-5157
2
Koszty targowe w opinii wystawców - próba zdiagnozowania = Trade Fairs Cost - in the Opinion of Respondents / Jacek BAZARNIK, Iryna MANCZAK // W: Targi w gospodarce rynkowej / red. nauk. Andrzej SZROMNIK. - Kraków; Legionowo : edu-Libri, 2014. - S. 140-152. - ISBN 978-83-63804-53-4
3
Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania = Fair-Related Costs in the Opinion of Enterprises-Exhibitors - an Attempt to Carry out a Diagnosis / Jacek BAZARNIK, Iryna MANCZAK // Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 3 (350) (2014), s. 25-40. - Summ., streszcz., rez. - Pełny tekst: http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_3-2014.pdf. - ISSN 0438-5403
4
Wstęp / Jacek BAZARNIK // W: Innowacje w rozwoju sektora handlu w Polsce / kier. tematu Grażyna ŚMIGIELSKA. - (2014), s. 4-5
5
Technologie informacyjne w kształtowaniu relacji przedsiębiorstwa handlowego z klientem / Jacek BAZARNIK // W: Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Grażyna ŚMIGIELSKA. - Warszawa : Difin SA, 2013. - S. 52-84. - ISBN 978-83-7641-805-6
6
Poprawa efektywności przekazu promocyjnego - przykład / Jacek BAZARNIK // W: Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Grażyna ŚMIGIELSKA. - Warszawa : Difin SA, 2013. - S. 85-95. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-805-6
7
Komunikacja internetowa - kreowanie nowej wartości na rynku turystyki wiejskiej / Jacek BAZARNIK // W: Wiejski produkt turystyczny : doświadczenia i wyzwania / red. Janusz Majewski. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2012. - S. 183-201. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60056-78-3
8
Business Intelligence w przedsiębiorstwie handlowym = Business Intelligence in a Trade Company / Jacek BAZARNIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 662). - nr 74 (2011), s. 253-265. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : marketing w działalności podmiotów rynkowych. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/662/ZN_662.pdf. - ISSN 1896-382X
9
Systemy klasy CRM a dostarczanie nowej wartości dla klienta = CRM Systems and Providing New Value for the Customer / Jacek BAZARNIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 757 (2008), s. 35-49. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150946094. - ISSN 1898-6447
10
Wartość dla klienta w perspektywie możliwości technologicznych firm / Jacek BAZARNIK // W: Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy / red. Jan SZUMILAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2007. - S. 57-67. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-5-2
11
Zarządzanie procesem odchodzenia klientów w perspektywie możliwości technologicznych firm / Jacek BAZARNIK // W: Marketing w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Szczepan Figiel. - Olsztyn : Katedra Analizy Rynku i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. - S. 183-192. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89112-83-5
12
Szacowanie wartości klienta = Estimating the Value of a Client / Jacek BAZARNIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 694 (2006), s. 83-94. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=106348460. - ISSN 0208-7944
13
Znaczenie systemów informatycznych w tworzeniu wartości dla klienta = The Meaning of Information Systems in Creating Value for Customer / Jacek BAZARNIK // W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006. - S. 413-422. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-0-0
14
Systemy informacji o klientach detalicznych i ich wykorzystanie / Jacek BAZARNIK // W: Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / red. Jan SZUMILAK. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Sprzedaż, Obsługa Klienta). - S. 187-217. - ISBN 83-89355-20-5
15
Strategia kształtowania lojalności klientów z wykorzystaniem baz danych = Strategies for Managing Customer Loyalty Using Databases / Jacek BAZARNIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 664 (2004), s. 125-135. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=66677504. - ISSN 0208-7944
16
Korzyści stosowania technik database marketing w przedsiębiorstwie handlowym = Benefits of Applying Database Marketing Techniques in Commercial Enterprises / Jacek BAZARNIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 624 (2003), s. 79-89. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=14859. - ISSN 0208-7944
17
Warunki mieszkaniowe jako determinanta jakości życia mieszkańców Krakowa : wyniki badań bezpośrednich / Andrzej SZROMNIK, Jacek BAZARNIK, Agnieszka ODOROWICZ // W: Regionalne zróżnicowanie jakości życia / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2003. - S. 137-143. - Streszcz., summ. - ISBN 83-85809-82-1
18
Kształtowanie jakości usługi edukacyjnej / Jacek BAZARNIK // W: Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 97-109. - ISBN 83-915196-1-9
19
Identyfikowanie najlepszych klientów - analiza RFM / Jacek BAZARNIK // Modern Marketing : magazyn marketingu interaktywnego. - nr 4 (22) (2001), s. 34-40. - Bibliogr. - ISSN 1507-3955
20
Wartość życiowa klienta (LTV) / Jacek BAZARNIK // Modern Marketing : magazyn marketingu interaktywnego [on-line]. - nr 3 (21) (2001)1 ekran. - Bibliogr. - ISSN 1507-3955
21
Studentów mamy takich, na jakich zasługujemy / Jacek BAZARNIK ; not. Maria Baka // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000), s. 16. - ISSN 1509-5975
22
Rozwój sieci handlu detalicznego = Expansion of Retail Trade Network in Poland / Jacek BAZARNIK, Krzysztof Piotr WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 524 (1999), s. 41-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
23
Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce / Jacek BAZARNIK, Krzysztof Piotr WOJDACKI // W: Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.) / red. Andrzej SZROMNIK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 31-46. - ISBN 83-87239-80-1
24
Database marketing w kształceniu studentów kierunku zarządzania i marketingu / Jacek BAZARNIK // W: Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 43-48. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-79-8
25
Identyfikacja ankieterskich zniekształceń informacji w wywiadach kwestionariuszowych / Jacek BAZARNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // W: Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 91-102
26
Analiza przestrzenno-czasowa struktur konsumpcji / Jacek BAZARNIK // W: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 186-202. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10465-1
27
Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji / Jacek BAZARNIK, Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof P. WOJDACKI // W: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 117-160. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10465-1
28
Badania marketingowe : metody i oprogramowanie komputerowe / Jacek BAZARNIK, Tadeusz GRABIŃSKI, Eugeniusz Kąciak, Stefan MYNARSKI, Adam SAGAN. - Warszawa; Kraków : Canadian Consortium of Management Schools; Akademia Ekonomiczna, 1992. - 176 s. : il., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85719-00-8
29
Przestrzenna struktura konsumpcji w Polsce : identyfikacja i analiza / Jacek BAZARNIK ; Promotor: Andrzej SZROMNIK. - Kraków, 1991. - 183 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
30
Wyodrębnianie regionalnych i makroregionalnych podsystemów konsumpcji i jej uwarunkowań / Stefan MYNARSKI, Jacek BAZARNIK // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 113-135
31
Uwarunkowania przestrzennych struktur konsumpcji w przekroju województw / Stefan MYNARSKI, Jacek BAZARNIK // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 105-113
32
Przewidywania struktur konsumpcji w nowych uwarunkowaniach przestrzennych / Stefan MYNARSKI, Jacek BAZARNIK // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 135-148
33
Struktura przestrzenna uwarunkowań konsumpcji w Polsce = Spatial Structure of Consumption Conditioning in Poland / Jacek BAZARNIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 349 (1991), s. 23-40. - Summ. - ISSN 0208-7944
34
Porównania międzynarodowej struktury spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Halina GWIŻDŻ, Jacek BAZARNIK // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 171-186
35
Zmiany w poziomie spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Halina GWIŻDŻ, Jacek BAZARNIK // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 186-206
36
Czego zazdrościmy sąsiadom? / Halina GWIŻDŻ, Jacek BAZARNIK // Życie Gospodarcze. - nr 23 (1990), s. 8. - ISSN 0137-7299
37
Strefa wschodnia i zachodnia / Stefan MYNARSKI, Jacek BAZARNIK // Życie Gospodarcze - dodatek Zmiany w strukturze konsumpcji 1986-1990. - nr 38 (1990), s. III. - ISSN 0137-7299
38
Prognoza dla regionów / Stefan MYNARSKI, Jacek BAZARNIK // Życie Gospodarcze. - nr 50 (1990), s. 10. - ISSN 0137-7299
39
Opłacalność działalności handlowej w 400 największych przedsiębiorstwach handlu rynkowego = Profitability of Trading Activities in 400 Bio Commercial Firms / Jacek BAZARNIK, Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 333 (1990), s. 87-97. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
40
Analiza porównawcza zmian w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych = Comparative Analysis of Changes in the Level of the Consumption of Foodstuffs / Jacek BAZARNIK, Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 314 (1989), s. 53-66. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
41
Tendencje i prawidłowości rozwoju struktury spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych = Tendencies and Regularities of the Development in the Structure of Food Consumption in Communist Countries / Jacek BAZARNIK, Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989), s. 131-148. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
42
Analiza przestrzenno-czasowa struktur konsumpcji / Jacek BAZARNIK // W: Konsumpcja w układach przestrzennych : Konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r. - [b.m.] : Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988. - S. 13-22. - Bibliogr.
43
Stan podmiotowy struktury handlu w świetle "Listy 400" największych przedsiębiorstw handlu rynkowego / Jacek BAZARNIK, Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług / red. nauk. Andrzej Banasiak. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1988. - S. 74-83. - ISBN 83-7016-337-8
44
Zmiany w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych / Halina GWIŻDŻ, Jacek BAZARNIK // W: Konsumpcja w układach przestrzennych : Konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r. - [b.m.] : Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988. - S. 126-135
45
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia / red. S. MYNARSKI ; [autorzy haseł: Kazimierz BAŚCIK, Jacek BAZARNIK, Czesław BYWALEC, Tadeusz GRABIŃSKI, Halina GWIŻDŻ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Jan Karwowski, Józefa Kramer, Janusz Marak, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Józef SALA, Leszek STRZEMBICKI, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Grażyna ŚWIATOWY, Krzysztof Piotr WOJDACKI]. - Kraków, 1987. - 103 k. : il. ; 30 cm
46
Sprawozdanie z sympozjum naukowego nt. "Pozycja SPOŁEM na rynkach branżowych i przestrzennych" / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Jacek BAZARNIK // Handel Wewnętrzny. - R. 33, nr 6 (191) (1987), s. 66-68. - ISSN 0438-5403
47
Wielowymiarowa analiza porównawcza jako metodyczne narzędzie wspomagania polityki konsumpcji / Jacek BAZARNIK // W: Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 2 / [red. Barbara Cebo]. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1987. - S. 225-229
48
Zmiany w poziomie i strukturze obrotów handlu detalicznego w krajach socjalistycznych = Changes in Level and Structure of Traffic in Retail Trade in Communist Countries / Jacek BAZARNIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 239 (1987), s. 75-87. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
49
Krakowska spółdzielczość spożywców w świetle liczb i porównań / Jacek BAZARNIK // W: Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986. - Kraków : "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - S. 10 s. - Poszyty
50
Zmodyfikowany test normalności Shapiro-Wilka = Modified Shapiro-Wilka's Normality Test / Jacek BAZARNIK, Bogdan LUDWICZAK // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego. - R. 29, nr 2 (272) (1984), s. 11. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
51
Próba porównania zmodyfikowanego testu Shapiro-Wilka z testami zgodności Kołmogorowa i chi-kwadrat stosowanymi do weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu = An Attempt at Comparison between the Modified Shapiro-Wilk Test and the Kolmogorov Conformity Tests and Chi-Square Applied to the Verification of Hypotheses Concerning the Normality of Distribution / Jacek BAZARNIK, Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984), s. 23-35. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
52
Nowa procedura wyodrębniania jednorodnych faz rozwoju zjawisk ekonomiczno-społecznych = A New Procedure of the Determination of the Homogenous Phases of the Development of Economic and Social Phenomena / Jacek BAZARNIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981), s. 115-128. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
53
Targi w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Raport z badań / Andrzej SZROMNIK, Jacek BAZARNIK, Adam FIGIEL, Krzysztof P. WOJDACKI, Iryna MANCZAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 101 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
54
Wiedza o kliencie w konkurowaniu przedsiębiorstw handlowych / J. BAZARNIK // W: Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce. - ([2012]), s. 144-163
55
Technologie informacyjne w kształtowaniu relacji przedsiębiorstwa handlowego z klientem / Jacek BAZARNIK // W: Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (2010), s. 119-157. - Bibliogr.
56
Kształtowanie relacji w łańcuchach dostaw : (obszary kosztów transakcyjnych w firmie handlowej) / kierownik tematu: Władysław SZCZEPANKIEWICZ; zespół: Jacek BAZARNIK, Dominika KUBACKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 156 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
57
Metody badania poziomu obsługi klienta - możliwości wykorzystania w ocenie jakości usług logistycznych / kierownik tematu: Władysław SZCZEPANKIEWICZ; zespół: Jacek BAZARNIK, Dominika KUBACKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 159 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
58
Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK, Jacek BAZARNIK, Adam FIGIEL, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Krzysztof P. WOJDACKI, Krzysztof BORODAKO, Agnieszka ODOROWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 149 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
59
Środowisko zintegrowanych systemów przetwarzania danych rynkowych jako źródło przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym / Jacek BAZARNIK // W: Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji / kier. tematu: Jan SZUMILAK ; [Jan SZUMILAK, Grażyna ŚMIGIELSKA, Jacek BAZARNIK, Tomasz KAROŃ, Jarosław PLICHTA]. - (2002), s. 1[39]-35[73]
60
Zarządzanie bazami danych o klientach / Jacek BAZARNIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 47 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
61
Bazy danych o klientach w zarządzaniu działalnością handlową / Jacek BAZARNIK // W: Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK - kierownik, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Jan SZUMILAK, Jacek BAZARNIK, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Grażyna ŚMIGIELSKA, Krzysztof P. WOJDACKI, Tomasz KAROŃ, Dominika KUBACKA, Justyna ŚWIATOWIEC. - (2000), s. 101-142. - Bibliogr.
62
Strategia Database Marketing / Jacek BAZARNIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 14 s. : il. ; 30 cm
63
Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce / Jacek BAZARNIK , Krzysztof P. WOJDACKI // W: Handel w procesie przemian / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (1998), s. 1-18
64
Zniekształcenia informacji marketingowej w badaniach kwestionariuszowych / Jacek BAZARNIK, Krzysztof Piotr WOJDACKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 23 k. : il. ; 30 cm
1
Bazarnik J., (2016), E-lojalność w perspektywie możliwości technologicznych firm, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania", nr 8, s. 7-18.
2
Bazarnik J., Manczak I., (2014), Koszty targowe w opinii wystawców - próba zdiagnozowania. [W:] Szromnik A. (red.), Targi w gospodarce rynkowej, Kraków ; Legionowo : edu-Libri, s. 140-152.
3
Bazarnik J., Manczak I., (2014), Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania, "Handel Wewnętrzny", R. 61, nr 3 (350), s. 25-40; http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_3-2014.pdf
4
Bazarnik J., (2014), Wstęp. [W:] Śmigielska G. (red.), Innowacje w rozwoju sektora handlu w Polsce, s. 4-5.
5
Bazarnik J., (2013), Technologie informacyjne w kształtowaniu relacji przedsiębiorstwa handlowego z klientem. [W:] Śmigielska G. (red.), Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Difin SA, s. 52-84.
6
Bazarnik J., (2013), Poprawa efektywności przekazu promocyjnego - przykład. [W:] Śmigielska G. (red.), Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Difin SA, s. 85-95.
7
Bazarnik J., (2012), Komunikacja internetowa - kreowanie nowej wartości na rynku turystyki wiejskiej. [W:] Majewski J. (red.), Wiejski produkt turystyczny : doświadczenia i wyzwania, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 183-201.
8
Bazarnik J., (2011), Business Intelligence w przedsiębiorstwie handlowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 74, s. 253-265; http://www.wzieu.pl/zn/662/ZN_662.pdf
9
Bazarnik J., (2008), Systemy klasy CRM a dostarczanie nowej wartości dla klienta, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 757, s. 35-49; https://bazekon.uek.krakow.pl/150946094
10
Bazarnik J., (2007), Wartość dla klienta w perspektywie możliwości technologicznych firm. [W:] Szumilak J. (red.), Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 57-67.
11
Bazarnik J., (2007), Zarządzanie procesem odchodzenia klientów w perspektywie możliwości technologicznych firm. [W:] Figiel S. (red.), Marketing w gospodarce opartej na wiedzy, Olsztyn : Katedra Analizy Rynku i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 183-192.
12
Bazarnik J., (2006), Szacowanie wartości klienta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 694, s. 83-94; https://bazekon.uek.krakow.pl/106348460
13
Bazarnik J., (2006), Znaczenie systemów informatycznych w tworzeniu wartości dla klienta. [W:] Czubała A. (red.), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 413-422.
14
Bazarnik J., (2004), Systemy informacji o klientach detalicznych i ich wykorzystanie. [W:] Szumilak J. (red.), Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 187-217.
15
Bazarnik J., (2004), Strategia kształtowania lojalności klientów z wykorzystaniem baz danych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 664, s. 125-135; https://bazekon.uek.krakow.pl/66677504
16
Bazarnik J., (2003), Korzyści stosowania technik database marketing w przedsiębiorstwie handlowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 624, s. 79-89; https://bazekon.uek.krakow.pl/14859
17
Szromnik A., Bazarnik J., Odorowicz A., (2003), Warunki mieszkaniowe jako determinanta jakości życia mieszkańców Krakowa : wyniki badań bezpośrednich. [W:] Karwowski J. (red.), Regionalne zróżnicowanie jakości życia, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 137-143.
18
Bazarnik J., (2002), Kształtowanie jakości usługi edukacyjnej. [W:] Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 97-109.
19
Bazarnik J., (2001), Identyfikowanie najlepszych klientów - analiza RFM, "Modern Marketing", nr 4 (22), s. 34-40.
20
Bazarnik J., (2001), Wartość życiowa klienta (LTV), "Modern Marketing : magazyn marketingu interaktywnego" [on-line], nr 3 (21)
21
Bazarnik J., Baka M., (2000), Studentów mamy takich, na jakich zasługujemy, "Eksperyment: pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5, s. 16.
22
Bazarnik J., Wojdacki K., (1999), Rozwój sieci handlu detalicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 524, s. 41-53.
23
Bazarnik J., Wojdacki K., (1998), Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce. [W:] Szromnik A. (red.), Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.), Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 31-46.
24
Bazarnik J., (1998), Database marketing w kształceniu studentów kierunku zarządzania i marketingu. [W:] Altkorn J. (red.), Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 43-48.
25
Bazarnik J., Wojdacki K., (1996), Identyfikacja ankieterskich zniekształceń informacji w wywiadach kwestionariuszowych. [W:] Szumilak J. (red.), Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 91-102.
26
Bazarnik J., (1992), Analiza przestrzenno-czasowa struktur konsumpcji. [W:] Mynarski S., Szumilak J. (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 186-202.
27
Bazarnik J., Grabiński T., Wojdacki K., (1992), Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji. [W:] Mynarski S., Szumilak J. (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 117-160.
28
Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A., (1992), Badania marketingowe: metody i oprogramowanie komputerowe, Warszawa : Canadian Consortium of Management Schools ; Kraków : Akademia Ekonomiczna, 176 s.
29
Bazarnik J., (1991), Przestrzenna struktura konsumpcji w Polsce: identyfikacja i analiza, Prom. Szromnik A., Kraków : , 183 k.
30
Mynarski S., Bazarnik J., (1991), Wyodrębnianie regionalnych i makroregionalnych podsystemów konsumpcji i jej uwarunkowań. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 113-135.
31
Mynarski S., Bazarnik J., (1991), Uwarunkowania przestrzennych struktur konsumpcji w przekroju województw. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 105-113.
32
Mynarski S., Bazarnik J., (1991), Przewidywania struktur konsumpcji w nowych uwarunkowaniach przestrzennych. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 135-148.
33
Bazarnik J., (1991), Struktura przestrzenna uwarunkowań konsumpcji w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 349, s. 23-40.
34
Gwiżdż H., Bazarnik J., (1991), Porównania międzynarodowej struktury spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 171-186.
35
Gwiżdż H., Bazarnik J., (1991), Zmiany w poziomie spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 186-206.
36
Gwiżdż H., Bazarnik J., (1990), Czego zazdrościmy sąsiadom?, "Życie Gospodarcze", nr 23, s. 8.
37
Mynarski S., Bazarnik J., (1990), Strefa wschodnia i zachodnia, "Życie Gospodarcze - dodatek Zmiany w strukturze konsumpcji 1986-1990", nr 38, s. III.
38
Mynarski S., Bazarnik J., (1990), Prognoza dla regionów, "Życie Gospodarcze", nr 50, s. 10.
39
Bazarnik J., Gwiżdż H., (1990), Opłacalność działalności handlowej w 400 największych przedsiębiorstwach handlu rynkowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 333, s. 87-97.
40
Bazarnik J., Gwiżdż H., (1989), Analiza porównawcza zmian w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 314, s. 53-66.
41
Bazarnik J., Gwiżdż H., (1989), Tendencje i prawidłowości rozwoju struktury spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 304, s. 131-148.
42
Bazarnik J., (1988), Analiza przestrzenno-czasowa struktur konsumpcji. [W:] Konsumpcja w układach przestrzennych: Konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r, [b.m.] : Wydawnictwo Spółdzielcze, s. 13-22.
43
Bazarnik J., Śmigielska G., (1988), Stan podmiotowy struktury handlu w świetle "Listy 400" największych przedsiębiorstw handlu rynkowego. [W:] Banasiak A. (red.), Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 74-83.
44
Gwiżdż H., Bazarnik J., (1988), Zmiany w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych. [W:] Konsumpcja w układach przestrzennych: Konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r, [b.m.] : Wydawnictwo Spółdzielcze, s. 126-135.
45
Baścik K., Bazarnik J., Bywalec C., Grabiński T., Gwiżdż H., Jakubowska-Łazęcka J., Karwowski J., Kramer J., Marak J., Mynarski S., Rudnicki L., Sala J., Strzembicki L., Szromnik A., Szumilak J., Światowy G., Wojdacki K., (1987), Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia, Mynarski S. (kier.), Kraków : , 103 k.
46
Surówka-Marszałek D., Bazarnik J., (1987), Sprawozdanie z sympozjum naukowego nt. "Pozycja SPOŁEM na rynkach branżowych i przestrzennych", "Handel Wewnętrzny", R. 33, nr 6 (191), s. 66-68.
47
Bazarnik J., (1987), Wielowymiarowa analiza porównawcza jako metodyczne narzędzie wspomagania polityki konsumpcji. [W:] Cebo B. (red.), Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r, T. 2, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 225-229.
48
Bazarnik J., (1987), Zmiany w poziomie i strukturze obrotów handlu detalicznego w krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 239, s. 75-87.
49
Bazarnik J., (1986), Krakowska spółdzielczość spożywców w świetle liczb i porównań. [W:] Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986, Kraków : "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie : Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 10 s..
50
Bazarnik J., Ludwiczak B., (1984), Zmodyfikowany test normalności Shapiro-Wilka, "Wiadomości Statystyczne", R. 29, nr 2 (272), s. 11.
51
Bazarnik J., Ludwiczak B., (1984), Próba porównania zmodyfikowanego testu Shapiro-Wilka z testami zgodności Kołmogorowa i chi-kwadrat stosowanymi do weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 194, s. 23-35.
52
Bazarnik J., (1981), Nowa procedura wyodrębniania jednorodnych faz rozwoju zjawisk ekonomiczno-społecznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 138, s. 115-128.
53
Szromnik A., Bazarnik J., Figiel A., Wojdacki K., Manczak I., (2013), Targi w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Raport z badań, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 101 k.
54
Bazarnik J., ([2012]), Wiedza o kliencie w konkurowaniu przedsiębiorstw handlowych. [W:] Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce, s. 144-163.
55
Bazarnik J., (2010), Technologie informacyjne w kształtowaniu relacji przedsiębiorstwa handlowego z klientem. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy, s. 119-157.
56
Bazarnik J., Kubacka D., (2005), Kształtowanie relacji w łańcuchach dostaw: (obszary kosztów transakcyjnych w firmie handlowej), Szczepankiewicz W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 156 k.
57
Bazarnik J., Kubacka D., (2004), Metody badania poziomu obsługi klienta - możliwości wykorzystania w ocenie jakości usług logistycznych, Szczepankiewicz W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 159 k.
58
Szromnik A., Bazarnik J., Figiel A., Klimkowska R., Szczepankiewicz W., Wojdacki K., Borodako K., Odorowicz A., (2003), Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 149 s.
59
Bazarnik J., (2002), Środowisko zintegrowanych systemów przetwarzania danych rynkowych jako źródło przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym. [W:] Szumilak J. (kierownik tematu), Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji, s. 1[39]-35[73].
60
Bazarnik J., (2001), Zarządzanie bazami danych o klientach, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 47 k.
61
Bazarnik J., (2000), Bazy danych o klientach w zarządzaniu działalnością handlową. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu, s. 101-142.
62
Bazarnik J., (1999), Strategia Database Marketing, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 14 s.
63
Bazarnik J., Wojdacki K., (1998), Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Handel w procesie przemian, s. 1-18.
64
Bazarnik J., Wojdacki K., (1996), Zniekształcenia informacji marketingowej w badaniach kwestionariuszowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 23 k.
1
@article{UEK:2168315597,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "E-lojalność w perspektywie możliwości technologicznych firm",
journal = "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania",
number = "8",
pages = "7-18",
year = "2016",
}
2
@inbook{UEK:2168292163,
author = "Bazarnik Jacek and Manczak Iryna",
title = "Koszty targowe w opinii wystawców - próba zdiagnozowania",
booktitle = "Targi w gospodarce rynkowej",
pages = "140-152",
adress = "Kraków; Legionowo",
publisher = "edu-Libri",
year = "2014",
isbn = "978-83-63804-53-4",
}
3
@article{UEK:2168286289,
author = "Bazarnik Jacek and Manczak Iryna",
title = "Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 61, 3 (350)",
pages = "25-40",
year = "2014",
}
4
@misc{UEK:2168302137,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Wstęp",
booktitle = "Innowacje w rozwoju sektora handlu w Polsce",
pages = "4-5",
year = "2014",
}
5
@inbook{UEK:2168261000,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Technologie informacyjne w kształtowaniu relacji przedsiębiorstwa handlowego z klientem",
booktitle = "Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "52-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-805-6",
}
6
@inbook{UEK:2168261006,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Poprawa efektywności przekazu promocyjnego - przykład",
booktitle = "Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "85-95",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-805-6",
}
7
@inbook{UEK:2168229542,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Komunikacja internetowa - kreowanie nowej wartości na rynku turystyki wiejskiej",
booktitle = "Wiejski produkt turystyczny : doświadczenia i wyzwania",
pages = "183-201",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2012",
isbn = "978-83-60056-78-3",
}
8
@article{UEK:2168220598,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Business Intelligence w przedsiębiorstwie handlowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "74",
pages = "253-265",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
9
@article{UEK:50353,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Systemy klasy CRM a dostarczanie nowej wartości dla klienta",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "757",
pages = "35-49",
year = "2008",
}
10
@inproceedings{UEK:2166220234,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Wartość dla klienta w perspektywie możliwości technologicznych firm",
booktitle = "Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy",
pages = "57-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-5-2",
}
11
@inbook{UEK:2166257422,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Zarządzanie procesem odchodzenia klientów w perspektywie możliwości technologicznych firm",
booktitle = "Marketing w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "183-192",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Katedra Analizy Rynku i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-89112-83-5",
}
12
@article{UEK:52751,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Szacowanie wartości klienta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "694",
pages = "83-94",
year = "2006",
}
13
@inproceedings{UEK:2165934539,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Znaczenie systemów informatycznych w tworzeniu wartości dla klienta",
booktitle = "Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa",
pages = "413-422",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-911355-0-0",
}
14
@inbook{UEK:2166176755,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Systemy informacji o klientach detalicznych i ich wykorzystanie",
booktitle = "Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju",
pages = "187-217",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-20-5",
}
15
@article{UEK:2168220538,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Strategia kształtowania lojalności klientów z wykorzystaniem baz danych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "664",
pages = "125-135",
year = "2004",
}
16
@article{UEK:2168222550,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Korzyści stosowania technik database marketing w przedsiębiorstwie handlowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "624",
pages = "79-89",
year = "2003",
}
17
@inbook{UEK:2166177071,
author = "Szromnik Andrzej and Bazarnik Jacek and Odorowicz Agnieszka",
title = "Warunki mieszkaniowe jako determinanta jakości życia mieszkańców Krakowa : wyniki badań bezpośrednich",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie jakości życia",
pages = "137-143",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2003",
isbn = "83-85809-82-1",
}
18
@inproceedings{UEK:2168242812,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Kształtowanie jakości usługi edukacyjnej",
booktitle = "Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r.",
pages = "97-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-915196-1-9",
}
19
@article{UEK:2166171395,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Identyfikowanie najlepszych klientów - analiza RFM",
journal = "Modern Marketing",
number = "4 (22)",
pages = "34-40",
year = "2001",
}
20
@article{UEK:2168263254,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Wartość życiowa klienta (LTV)",
journal = "Modern Marketing : magazyn marketingu interaktywnego",
number = "3 (21)",
pages = "",
year = "2001",
}
22
@article{UEK:2168236938,
author = "Bazarnik Jacek and Wojdacki Krzysztof Piotr",
title = "Rozwój sieci handlu detalicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "524",
pages = "41-53",
year = "1999",
}
23
@inproceedings{UEK:2168235856,
author = "Bazarnik Jacek and Wojdacki Krzysztof Piotr",
title = "Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce",
booktitle = "Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.)",
pages = "31-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-80-1",
}
24
@inproceedings{UEK:2168236820,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Database marketing w kształceniu studentów kierunku zarządzania i marketingu",
booktitle = "Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.)",
pages = "43-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-79-8",
}
25
@inproceedings{UEK:2168236638,
author = "Bazarnik Jacek and Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Identyfikacja ankieterskich zniekształceń informacji w wywiadach kwestionariuszowych",
booktitle = "Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.",
pages = "91-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
26
@inbook{UEK:2168230740,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Analiza przestrzenno-czasowa struktur konsumpcji",
booktitle = "Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny",
pages = "186-202",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1992",
isbn = "83-01-10465-1",
}
27
@inbook{UEK:2168230736,
author = "Bazarnik Jacek and Grabiński Tadeusz and Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji",
booktitle = "Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny",
pages = "117-160",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1992",
isbn = "83-01-10465-1",
}
28
@book{UEK:2168236426,
author = "Bazarnik Jacek and Grabiński Tadeusz and Kąciak Eugeniusz and Mynarski Stefan and Sagan Adam",
title = "Badania marketingowe : metody i oprogramowanie komputerowe",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Canadian Consortium of Management Schools; Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
isbn = "83-85719-00-8",
}
29
@phdthesis{UEK:2168278693,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Przestrzenna struktura konsumpcji w Polsce : identyfikacja i analiza",
adress = "Kraków",
year = "1991",
}
30
@inbook{UEK:2168255190,
author = "Mynarski Stefan and Bazarnik Jacek",
title = "Wyodrębnianie regionalnych i makroregionalnych podsystemów konsumpcji i jej uwarunkowań",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "113-135",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
31
@inbook{UEK:2168255188,
author = "Mynarski Stefan and Bazarnik Jacek",
title = "Uwarunkowania przestrzennych struktur konsumpcji w przekroju województw",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "105-113",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
32
@inbook{UEK:2168255192,
author = "Mynarski Stefan and Bazarnik Jacek",
title = "Przewidywania struktur konsumpcji w nowych uwarunkowaniach przestrzennych",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "135-148",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
33
@article{UEK:2168259658,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Struktura przestrzenna uwarunkowań konsumpcji w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "349",
pages = "23-40",
year = "1991",
}
34
@inbook{UEK:2168255200,
author = "Gwiżdż Halina and Bazarnik Jacek",
title = "Porównania międzynarodowej struktury spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "171-186",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
35
@inbook{UEK:2168255202,
author = "Gwiżdż Halina and Bazarnik Jacek",
title = "Zmiany w poziomie spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "186-206",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
36
@article{UEK:2168229252,
author = "Gwiżdż Halina and Bazarnik Jacek",
title = "Czego zazdrościmy sąsiadom?",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "23",
pages = "8",
year = "1990",
}
37
@article{UEK:2168229260,
author = "Mynarski Stefan and Bazarnik Jacek",
title = "Strefa wschodnia i zachodnia",
journal = "Życie Gospodarcze - dodatek Zmiany w strukturze konsumpcji 1986-1990",
number = "38",
pages = "III",
year = "1990",
}
38
@article{UEK:2168229282,
author = "Mynarski Stefan and Bazarnik Jacek",
title = "Prognoza dla regionów",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "50",
pages = "10",
year = "1990",
}
39
@article{UEK:2168259268,
author = "Bazarnik Jacek and Gwiżdż Halina",
title = "Opłacalność działalności handlowej w 400 największych przedsiębiorstwach handlu rynkowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "333",
pages = "87-97",
year = "1990",
}
40
@article{UEK:2168235224,
author = "Bazarnik Jacek and Gwiżdż Halina",
title = "Analiza porównawcza zmian w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "314",
pages = "53-66",
year = "1989",
}
41
@article{UEK:2168246670,
author = "Bazarnik Jacek and Gwiżdż Halina",
title = "Tendencje i prawidłowości rozwoju struktury spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "304",
pages = "131-148",
year = "1989",
}
42
@inproceedings{UEK:2168259796,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Analiza przestrzenno-czasowa struktur konsumpcji",
booktitle = "Konsumpcja w układach przestrzennych",
pages = "13-22",
adress = "b.m.",
publisher = "Wydawnictwo Spółdzielcze",
year = "1988",
}
43
@inproceedings{UEK:2168271556,
author = "Bazarnik Jacek and Śmigielska Grażyna",
title = "Stan podmiotowy struktury handlu w świetle Listy 400 największych przedsiębiorstw handlu rynkowego",
booktitle = "Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług",
pages = "74-83",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1988",
isbn = "83-7016-337-8",
}
44
@inproceedings{UEK:2168259812,
author = "Gwiżdż Halina and Bazarnik Jacek",
title = "Zmiany w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych",
booktitle = "Konsumpcja w układach przestrzennych",
pages = "126-135",
adress = "b.m.",
publisher = "Wydawnictwo Spółdzielcze",
year = "1988",
}
46
@article{UEK:2168254888,
author = "Surówka-Marszałek Danuta and Bazarnik Jacek",
title = "Sprawozdanie z sympozjum naukowego nt. Pozycja SPOŁEM na rynkach branżowych i przestrzennych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 33, 6 (191)",
pages = "66-68",
year = "1987",
}
47
@inproceedings{UEK:2168297881,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Wielowymiarowa analiza porównawcza jako metodyczne narzędzie wspomagania polityki konsumpcji",
booktitle = "Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 2",
pages = "225-229",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1987",
}
48
@article{UEK:2168257214,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Zmiany w poziomie i strukturze obrotów handlu detalicznego w krajach socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "239",
pages = "75-87",
year = "1987",
}
49
@inbook{UEK:2168259360,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Krakowska spółdzielczość spożywców w świetle liczb i porównań",
booktitle = "Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986",
pages = "10 s.",
adress = "Kraków",
publisher = "Społem CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1986",
}
50
@article{UEK:2168272676,
author = "Bazarnik Jacek and Ludwiczak Bogdan",
title = "Zmodyfikowany test normalności Shapiro-Wilka",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 29, 2 (272)",
pages = "11",
year = "1984",
}
51
@article{UEK:2168278703,
author = "Bazarnik Jacek and Ludwiczak Bogdan",
title = "Próba porównania zmodyfikowanego testu Shapiro-Wilka z testami zgodności Kołmogorowa i chi-kwadrat stosowanymi do weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "194",
pages = "23-35",
year = "1984",
}
52
@article{UEK:2168232260,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Nowa procedura wyodrębniania jednorodnych faz rozwoju zjawisk ekonomiczno-społecznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "138",
pages = "115-128",
year = "1981",
}
53
@unpublished{UEK:2168314883,
author = "Szromnik Andrzej and Bazarnik Jacek and Figiel Adam and Wojdacki Krzysztof P. and Manczak Iryna",
title = "Targi w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
54
@unpublished{UEK:2168273174,
author = "Bazarnik J.",
title = "Wiedza o kliencie w konkurowaniu przedsiębiorstw handlowych",
booktitle = "Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce",
pages = "144-163",
year = "2012",
}
55
@unpublished{UEK:2168245274,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Technologie informacyjne w kształtowaniu relacji przedsiębiorstwa handlowego z klientem",
booktitle = "Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "119-157",
year = "2010",
}
56
@unpublished{UEK:2168259436,
author = "Bazarnik Jacek and Kubacka Dominika",
title = "Kształtowanie relacji w łańcuchach dostaw : (obszary kosztów transakcyjnych w firmie handlowej)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
57
@unpublished{UEK:2168259406,
author = "Bazarnik Jacek and Kubacka Dominika",
title = "Metody badania poziomu obsługi klienta - możliwości wykorzystania w ocenie jakości usług logistycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
58
@unpublished{UEK:2168243922,
author = "Szromnik Andrzej and Bazarnik Jacek and Figiel Adam and Klimkowska Regina and Szczepankiewicz Władysław and Wojdacki Krzysztof P. and Borodako Krzysztof and Odorowicz Agnieszka",
title = "Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
59
@unpublished{UEK:2168257820,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Środowisko zintegrowanych systemów przetwarzania danych rynkowych jako źródło przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym",
booktitle = "Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji",
pages = "1[39]-35[73]",
year = "2002",
}
60
@unpublished{UEK:2168260692,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Zarządzanie bazami danych o klientach",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
61
@unpublished{UEK:2168269082,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Bazy danych o klientach w zarządzaniu działalnością handlową",
booktitle = "Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu",
pages = "101-142",
year = "2000",
}
62
@unpublished{UEK:2168271160,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Strategia Database Marketing",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
63
@unpublished{UEK:2168259012,
author = "Bazarnik Jacek and Wojdacki Krzysztof Piotr",
title = "Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce",
booktitle = "Handel w procesie przemian",
pages = "1-18",
year = "1998",
}
64
@unpublished{UEK:2168267348,
author = "Bazarnik Jacek and Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Zniekształcenia informacji marketingowej w badaniach kwestionariuszowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}