Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
E-lojalność w perspektywie możliwości technologicznych firm = E-loyalty in the Perspective of Companies Technological Possibilities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 8 (2016) , s. 7-18. - Tytuł numeru: Marketing w organizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168315597
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Koszty targowe w opinii wystawców - próba zdiagnozowania = Trade Fairs Cost - in the Opinion of Respondents
Źródło:
Targi w gospodarce rynkowej / red. nauk. Andrzej SZROMNIK - Kraków; Legionowo: edu-Libri s.c., 2014, s. 140-152
ISBN:
978-83-63804-53-4
Nr:
2168292163
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania = Fair-Related Costs in the Opinion of Enterprises-Exhibitors - an Attempt to Carry out a Diagnosis
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (2014) , s. 25-40. - Summ., streszcz., rez.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286289
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Innowacje w rozwoju sektora handlu w Polsce / kier. tematu Grażyna ŚMIGIELSKA2014, s. 4-5
Sygnatura:
NP-1489/Magazyn
Nr:
2168302137
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Poprawa efektywności przekazu promocyjnego - przykład
Źródło:
Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Grażyna ŚMIGIELSKA - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 85-95 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-805-6
Nr:
2168261006
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Technologie informacyjne w kształtowaniu relacji przedsiębiorstwa handlowego z klientem
Źródło:
Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Grażyna ŚMIGIELSKA - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 52-84
ISBN:
978-83-7641-805-6
Nr:
2168261000
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Wiedza o kliencie w konkurowaniu przedsiębiorstw handlowych
Źródło:
Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce2012, s. 144-163
Sygnatura:
NP-1390/Magazyn
Nr:
2168273174
fragment pracy naukowo badawczej
8

Tytuł:
Komunikacja internetowa - kreowanie nowej wartości na rynku turystyki wiejskiej
Źródło:
Wiejski produkt turystyczny : doświadczenia i wyzwania / red. Janusz Majewski - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2012, s. 183-201. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-78-3
Nr:
2168229542
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Business Intelligence w przedsiębiorstwie handlowym = Business Intelligence in a Trade Company
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 74 (2011) , s. 253-265. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : marketing w działalności podmiotów rynkowych
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 662)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220598
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Technologie informacyjne w kształtowaniu relacji przedsiębiorstwa handlowego z klientem
Źródło:
Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK2010, s. 119-157 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1096/Magazyn
Nr:
2168245274
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Systemy klasy CRM a dostarczanie nowej wartości dla klienta = CRM Systems and Providing New Value for the Customer
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 757 (2008) , s. 35-49. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50353
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Zarządzanie procesem odchodzenia klientów w perspektywie możliwości technologicznych firm
Źródło:
Marketing w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Szczepan Figiel - Olsztyn: Katedra Analizy Rynku i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007, s. 183-192 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89112-83-5
Nr:
2166257422
rozdział w monografii
13

Konferencja:
Konferencja "Rola handlu w kształtowaniu wartości dla nabywcy", Kraków, Polska, od 2007-04-19 do 2007-04-20
Tytuł:
Wartość dla klienta w perspektywie możliwości technologicznych firm
Źródło:
Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy / red. Jan SZUMILAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2007, s. 57-67 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-5-2
Nr:
2166220234
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Szacowanie wartości klienta = Estimating the Value of a Client
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 694 (2006) , s. 83-94. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52751
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Znaczenie systemów informatycznych w tworzeniu wartości dla klienta = The Meaning of Information Systems in Creating Value for Customer
Źródło:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 413-422. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-0-0
Nr:
2165934539
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Systemy informacji o klientach detalicznych i ich wykorzystanie
Źródło:
Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / red. Jan SZUMILAK - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 187-217
Seria:
(Sprzedaż, Obsługa Klienta)
ISBN:
83-89355-20-5
Nr:
2166176755
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Strategia kształtowania lojalności klientów z wykorzystaniem baz danych = Strategies for Managing Customer Loyalty Using Databases
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 664 (2004) , s. 125-135. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220538
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Korzyści stosowania technik database marketing w przedsiębiorstwie handlowym = Benefits of Applying Database Marketing Techniques in Commercial Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 624 (2003) , s. 79-89. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168222550
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Warunki mieszkaniowe jako determinanta jakości życia mieszkańców Krakowa : wyniki badań bezpośrednich
Źródło:
Regionalne zróżnicowanie jakości życia / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003, s. 137-143. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-85809-82-1
Nr:
2166177071
rozdział w monografii
20

Konferencja:
Konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Dobczyce, Polska, od 2002-03-21 do 2002-03-21
Tytuł:
Kształtowanie jakości usługi edukacyjnej
Źródło:
Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 97-109
ISBN:
83-915196-1-9
Nr:
2168242812
rozdział w materiałach konferencyjnych
21

Tytuł:
Środowisko zintegrowanych systemów przetwarzania danych rynkowych jako źródło przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym
Źródło:
Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji / kier. tematu: Jan SZUMILAK ; [Jan SZUMILAK, Grażyna ŚMIGIELSKA, Jacek BAZARNIK, Tomasz KAROŃ, Jarosław PLICHTA]2002, s. 1[39]-35[73]
Sygnatura:
NP-847/Magazyn
Nr:
2168257820
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Identyfikowanie najlepszych klientów - analiza RFM
Źródło:
Modern Marketing : magazyn marketingu interaktywnego. - nr 4 (22) (2001) , s. 34-40 - Bibliogr.
Nr:
2166171395
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Wartość życiowa klienta (LTV)
Źródło:
Modern Marketing : magazyn marketingu interaktywnego. - nr 3 (21) (2001) - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168263254
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Students are Only as Good as Their Teachers
Źródło:
Eksperyment. - nr 4 (2000) , s. 17
Nr:
2168357884
artykuł nierecenzowany
25

Autor:
Jacek Bazarnik , Maria Baka
Tytuł:
Studentów mamy takich, na jakich zasługujemy
Źródło:
Eksperyment / red. nacz. Zbigniew PASZEK2000. - nr 5, s. 16
Nr:
2168272450
głos w dyskusji/wywiad
26

Tytuł:
Bazy danych o klientach w zarządzaniu działalnością handlową
Źródło:
Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK - kierownik, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Jan SZUMILAK, Jacek BAZARNIK, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Grażyna ŚMIGIELSKA, Krzysztof P. WOJDACKI, Tomasz KAROŃ, Dominika KUBACKA, Justyna ŚWIATOWIEC2000, s. 101-142 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-723/Magazyn
Nr:
2168269082
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Rozwój sieci handlu detalicznego = Expansion of Retail Trade Network in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 524 (1999) , s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236938
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce
Źródło:
Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.) / red. Andrzej SZROMNIK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 31-46
ISBN:
83-87239-80-1
Nr:
2168235856
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce
Źródło:
Handel w procesie przemian / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK1998, s. 1-18
Sygnatura:
NP-486/Magazyn
Nr:
2168259012
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Database marketing w kształceniu studentów kierunku zarządzania i marketingu
Źródło:
Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 43-48 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-79-8
Nr:
2168236820
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Identyfikacja ankieterskich zniekształceń informacji w wywiadach kwestionariuszowych
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 91-102
Nr:
2168236638
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach ankietowych
Źródło:
Badania marketingowe - teoria i praktyka - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 121-127
Nr:
2168342503
rozdział w materiałach konferencyjnych
33

Autor:
Tytuł:
Badania marketingowe : metody i oprogramowanie komputerowe
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: Canadian Consortium of Management Schools; Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
176 s.: il., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-00-8
Nr:
2168236426
monografia
34

Tytuł:
Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji
Źródło:
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 117-160 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10465-1
Nr:
2168230736
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Analiza przestrzenno-czasowa struktur konsumpcji
Źródło:
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 186-202 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10465-1
Nr:
2168230740
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Porównania międzynarodowej struktury spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Źródło:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 171-186
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168255200
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Struktura przestrzenna uwarunkowań konsumpcji w Polsce = Spatial Structure of Consumption Conditioning in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 349 (1991) , s. 23-40. - Summ.
Nr:
2168259658
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Przestrzenna struktura konsumpcji w Polsce : identyfikacja i analiza
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1991
Opis fizyczny:
183 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/755
Nr:
2168278693
doktorat
39

Tytuł:
Wyodrębnianie regionalnych i makroregionalnych podsystemów konsumpcji i jej uwarunkowań
Źródło:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 113-135
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Tryb dostępu:
Nr:
2168255190
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Przewidywania struktur konsumpcji w nowych uwarunkowaniach przestrzennych
Źródło:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 135-148
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Tryb dostępu:
Nr:
2168255192
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Uwarunkowania przestrzennych struktur konsumpcji w przekroju województw
Źródło:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 105-113
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Tryb dostępu:
Nr:
2168255188
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Zmiany w poziomie spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Źródło:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 186-206
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168255202
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Przewidywania struktur konsumpcji w nowych uwarunkowaniach przestrzennych
Źródło:
Konsumpcja : kierunki przemian / red. nauk. Józefa Kramer, Zofia Kędzior - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 131-140
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach)
Nr:
2168356982
rozdział w monografii
44

Tytuł:
Strefa wschodnia i zachodnia
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 38, dodatek Zmiany w strukturze konsumpcji 1986-1990 (1990) , s. III
Nr:
2168229260
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Opłacalność działalności handlowej w 400 największych przedsiębiorstwach handlu rynkowego = Profitability of Trading Activities in 400 Bio Commercial Firms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 333 (1990) , s. 87-97. - Rez., summ.
Nr:
2168259268
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Prognoza dla regionów
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 50 (1990) , s. 10
Nr:
2168229282
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Czego zazdrościmy sąsiadom?
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 23 (1990) , s. 8
Nr:
2168229252
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Analiza porównawcza zmian w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych = Comparative Analysis of Changes in the Level of the Consumption of Foodstuffs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 314 (1989) , s. 53-66. - Rez., summ.
Nr:
2168235224
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Tendencje i prawidłowości rozwoju struktury spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych = Tendencies and Regularities of the Development in the Structure of Food Consumption in Communist Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 304 (1989) , s. 131-148. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246670
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Strukturalne przeobrażenia spożycia artykułów żywnościowych w wybranych krajach socjalistycznych
Źródło:
Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych / zespół red. Józefa Kramer, Zofia Kędzior, Janusz Olearnik - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 47-56
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168337959
rozdział w monografii
51

Tytuł:
Analiza przestrzenno-czasowa struktur konsumpcji
Źródło:
Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r. - Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988, s. 13-22 - Bibliogr.
Nr:
2168259796
rozdział w materiałach konferencyjnych
52

Tytuł:
Stan podmiotowy struktury handlu w świetle "Listy 400" największych przedsiębiorstw handlu rynkowego
Źródło:
Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług / red. nauk. Andrzej Banasiak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988, s. 74-83
ISBN:
83-7016-337-8
Nr:
2168271556
rozdział w materiałach konferencyjnych
53

Tytuł:
Zmiany w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych
Źródło:
Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r. - Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988, s. 126-135
Nr:
2168259812
rozdział w materiałach konferencyjnych
54

Tytuł:
Sprawozdanie z sympozjum naukowego nt. "Pozycja SPOŁEM na rynkach branżowych i przestrzennych"
Źródło:
Handel Wewnętrzny1987. - nr 6, s. 66-68
Nr:
2168254888
varia
55

Tytuł:
Zmiany w poziomie i strukturze obrotów handlu detalicznego w krajach socjalistycznych = Changes in Level and Structure of Traffic in Retail Trade in Communist Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 239 (1987) , s. 75-87. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168257214
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Wielowymiarowa analiza porównawcza jako metodyczne narzędzie wspomagania polityki konsumpcji
Źródło:
Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 2 / [red. Barbara Cebo] - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1987, s. 225-229
Nr:
2168297881
rozdział w materiałach konferencyjnych
57

Tytuł:
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1987
Opis fizyczny:
103 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji Temat: Terminologiczno-metodyczne aspekty badań konsumpcji w układach przestrzennych
Nr:
2168316005
książka
58

Tytuł:
Krakowska spółdzielczość spożywców w świetle liczb i porównań
Źródło:
Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986 - Kraków: "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986, s. 10 s.. - Poszyty
Nr:
2168259360
rozdział w monografii
59

Tytuł:
Próba porównania zmodyfikowanego testu Shapiro-Wilka z testami zgodności Kołmogorowa i chi-kwadrat stosowanymi do weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu = An Attempt at Comparison between the Modified Shapiro-Wilk Test and the Kolmogorov Conformity Tests and Chi-Square Applied to the Verification of Hypotheses Concerning the Normality of Distribution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 194 (1984) , s. 23-35. - Rez., summ.
Nr:
2168278703
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Zmodyfikowany test normalności Shapiro-Wilka = Modified Shapiro-Wilka's Normality Test
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 29, nr 2 (272) (1984) , s. 11 - Bibliogr.
Nr:
2168272676
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Nowa procedura wyodrębniania jednorodnych faz rozwoju zjawisk ekonomiczno-społecznych = A New Procedure of the Determination of the Homogenous Phases of the Development of Economic and Social Phenomena
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 138 (1981) , s. 115-128. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168232260
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Targi w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Raport z badań
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
101 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
058/KHiIR/02/2013/S/3058
Sygnatura:
NP-1389/2/Magazyn
Nr:
2168314883
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Kształtowanie relacji w łańcuchach dostaw : (obszary kosztów transakcyjnych w firmie handlowej)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
156 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
Program badawczy:
72/KHiIR/4/2005/S/244
Sygnatura:
NP-1069/Magazyn
Nr:
2168259436
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Metody badania poziomu obsługi klienta - możliwości wykorzystania w ocenie jakości usług logistycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
159 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
Program badawczy:
58/KHiIR/4/2004/S/168
Sygnatura:
NP-945/Magazyn
Nr:
2168259406
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
149 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
55/KHiIR/1/2004/S/165
Sygnatura:
NP-928/Magazyn
Nr:
2168243922
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Zarządzanie bazami danych o klientach
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
47 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
44/KHiIR/6/2001/S
Sygnatura:
NP-784/Magazyn
Nr:
2168260692
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Strategia Database Marketing
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
14 s.: il.; 30 cm
Program badawczy:
106/KHiIR/1/98/S
Sygnatura:
NP-534/Magazyn
Nr:
2168271160
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Zniekształcenia informacji marketingowej w badaniach kwestionariuszowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
23 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-410/Magazyn
Nr:
2168267348
naukowo-badawcze
1
E-lojalność w perspektywie możliwości technologicznych firm = E-loyalty in the Perspective of Companies Technological Possibilities / Jacek BAZARNIK // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 8 (2016), s. 7-18. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing w organizacji. - Bibliogr. - ISSN 2300-5157
2
Koszty targowe w opinii wystawców - próba zdiagnozowania = Trade Fairs Cost - in the Opinion of Respondents / Jacek BAZARNIK, Iryna MANCZAK // W: Targi w gospodarce rynkowej / red. nauk. Andrzej SZROMNIK. - Kraków; Legionowo: edu-Libri s.c., 2014. - S. 140-152. - ISBN 978-83-63804-53-4
3
Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania = Fair-Related Costs in the Opinion of Enterprises-Exhibitors - an Attempt to Carry out a Diagnosis / Jacek BAZARNIK, Iryna MANCZAK // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (2014), s. 25-40. - Summ., streszcz., rez. - ISSN 0438-5403
4
Wstęp / Jacek BAZARNIK // W: Innowacje w rozwoju sektora handlu w Polsce / kier. tematu Grażyna ŚMIGIELSKA. - (2014), s. 4-5
5
Poprawa efektywności przekazu promocyjnego - przykład / Jacek BAZARNIK // W: Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Grażyna ŚMIGIELSKA. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 85-95. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-805-6
6
Technologie informacyjne w kształtowaniu relacji przedsiębiorstwa handlowego z klientem / Jacek BAZARNIK // W: Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Grażyna ŚMIGIELSKA. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 52-84. - ISBN 978-83-7641-805-6
7
Wiedza o kliencie w konkurowaniu przedsiębiorstw handlowych / J. BAZARNIK // W: Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce. - ([2012]), s. 144-163
8
Komunikacja internetowa - kreowanie nowej wartości na rynku turystyki wiejskiej / Jacek BAZARNIK // W: Wiejski produkt turystyczny : doświadczenia i wyzwania / red. Janusz Majewski. - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2012. - S. 183-201. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60056-78-3
9
Business Intelligence w przedsiębiorstwie handlowym = Business Intelligence in a Trade Company / Jacek BAZARNIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 662). - nr 74 (2011), s. 253-265. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : marketing w działalności podmiotów rynkowych. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/662/ZN_662.pdf. - ISSN 1896-382X
10
Technologie informacyjne w kształtowaniu relacji przedsiębiorstwa handlowego z klientem / Jacek BAZARNIK // W: Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (2010), s. 119-157. - Bibliogr.
11
Systemy klasy CRM a dostarczanie nowej wartości dla klienta = CRM Systems and Providing New Value for the Customer / Jacek BAZARNIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 757 (2008), s. 35-49. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150946094. - ISSN 1898-6447
12
Zarządzanie procesem odchodzenia klientów w perspektywie możliwości technologicznych firm / Jacek BAZARNIK // W: Marketing w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Szczepan Figiel. - Olsztyn: Katedra Analizy Rynku i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. - S. 183-192. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89112-83-5
13
Wartość dla klienta w perspektywie możliwości technologicznych firm / Jacek BAZARNIK // W: Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy / red. Jan SZUMILAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2007. - S. 57-67. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-5-2
14
Szacowanie wartości klienta = Estimating the Value of a Client / Jacek BAZARNIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 694 (2006), s. 83-94. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/106348460. - ISSN 0208-7944
15
Znaczenie systemów informatycznych w tworzeniu wartości dla klienta = The Meaning of Information Systems in Creating Value for Customer / Jacek BAZARNIK // W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006. - S. 413-422. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-0-0
16
Systemy informacji o klientach detalicznych i ich wykorzystanie / Jacek BAZARNIK // W: Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / red. Jan SZUMILAK. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Sprzedaż, Obsługa Klienta). - S. 187-217. - ISBN 83-89355-20-5
17
Strategia kształtowania lojalności klientów z wykorzystaniem baz danych = Strategies for Managing Customer Loyalty Using Databases / Jacek BAZARNIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 664 (2004), s. 125-135. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/66677504. - ISSN 0208-7944
18
Korzyści stosowania technik database marketing w przedsiębiorstwie handlowym = Benefits of Applying Database Marketing Techniques in Commercial Enterprises / Jacek BAZARNIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 624 (2003), s. 79-89. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14859. - ISSN 0208-7944
19
Warunki mieszkaniowe jako determinanta jakości życia mieszkańców Krakowa : wyniki badań bezpośrednich / Andrzej SZROMNIK, Jacek BAZARNIK, Agnieszka ODOROWICZ // W: Regionalne zróżnicowanie jakości życia / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003. - S. 137-143. - Streszcz., summ. - ISBN 83-85809-82-1
20
Kształtowanie jakości usługi edukacyjnej / Jacek BAZARNIK // W: Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 97-109. - ISBN 83-915196-1-9
21
Środowisko zintegrowanych systemów przetwarzania danych rynkowych jako źródło przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym / Jacek BAZARNIK // W: Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji / kier. tematu: Jan SZUMILAK ; [Jan SZUMILAK, Grażyna ŚMIGIELSKA, Jacek BAZARNIK, Tomasz KAROŃ, Jarosław PLICHTA]. - (2002), s. 1[39]-35[73]
22
Identyfikowanie najlepszych klientów - analiza RFM / Jacek BAZARNIK // Modern Marketing : magazyn marketingu interaktywnego. - nr 4 (22) (2001), s. 34-40. - Bibliogr. - ISSN 1507-3955
23
Wartość życiowa klienta (LTV) / Jacek BAZARNIK // Modern Marketing : magazyn marketingu interaktywnego [on-line]. - nr 3 (21) (2001)1 ekran. - Bibliogr. - ISSN 1507-3955
24
Students are Only as Good as Their Teachers / Jacek BAZARNIK // Eksperyment / Editor-in-Chief: Zbigniew PASZEK. - nr 4 (2000), s. 17. - ISSN 1509-5975
25
Studentów mamy takich, na jakich zasługujemy / Jacek BAZARNIK ; not. Maria Baka // Eksperyment / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000), s. 16. - ISSN 1509-5975
26
Bazy danych o klientach w zarządzaniu działalnością handlową / Jacek BAZARNIK // W: Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK - kierownik, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Jan SZUMILAK, Jacek BAZARNIK, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Grażyna ŚMIGIELSKA, Krzysztof P. WOJDACKI, Tomasz KAROŃ, Dominika KUBACKA, Justyna ŚWIATOWIEC. - (2000), s. 101-142. - Bibliogr.
27
Rozwój sieci handlu detalicznego = Expansion of Retail Trade Network in Poland / Jacek BAZARNIK, Krzysztof Piotr WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 524 (1999), s. 41-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
28
Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce / Jacek BAZARNIK, Krzysztof Piotr WOJDACKI // W: Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.) / red. Andrzej SZROMNIK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 31-46. - ISBN 83-87239-80-1
29
Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce / Jacek BAZARNIK , Krzysztof P. WOJDACKI // W: Handel w procesie przemian / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (1998), s. 1-18
30
Database marketing w kształceniu studentów kierunku zarządzania i marketingu / Jacek BAZARNIK // W: Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 43-48. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-79-8
31
Identyfikacja ankieterskich zniekształceń informacji w wywiadach kwestionariuszowych / Jacek BAZARNIK, Krzysztof P. WOJDACKI // W: Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 91-102
32
Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach ankietowych / Jacek BAZARNIK // W: Badania marketingowe - teoria i praktyka. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 121-127
33
Badania marketingowe : metody i oprogramowanie komputerowe / Jacek BAZARNIK, Tadeusz GRABIŃSKI, Eugeniusz Kąciak, Stefan MYNARSKI, Adam SAGAN. - Warszawa; Kraków: Canadian Consortium of Management Schools; Akademia Ekonomiczna, 1992. - 176 s. : il., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85719-00-8
34
Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji / Jacek BAZARNIK, Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof P. WOJDACKI // W: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 117-160. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10465-1
35
Analiza przestrzenno-czasowa struktur konsumpcji / Jacek BAZARNIK // W: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 186-202. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10465-1
36
Porównania międzynarodowej struktury spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Halina GWIŻDŻ, Jacek BAZARNIK // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 171-186
37
Struktura przestrzenna uwarunkowań konsumpcji w Polsce = Spatial Structure of Consumption Conditioning in Poland / Jacek BAZARNIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 349 (1991), s. 23-40. - Summ. - ISSN 0208-7944
38
Przestrzenna struktura konsumpcji w Polsce : identyfikacja i analiza / Jacek BAZARNIK ; Promotor: Andrzej SZROMNIK. - Kraków, 1991. - 183 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
39
Wyodrębnianie regionalnych i makroregionalnych podsystemów konsumpcji i jej uwarunkowań / Stefan MYNARSKI, Jacek BAZARNIK // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 113-135
40
Przewidywania struktur konsumpcji w nowych uwarunkowaniach przestrzennych / Stefan MYNARSKI, Jacek BAZARNIK // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 135-148
41
Uwarunkowania przestrzennych struktur konsumpcji w przekroju województw / Stefan MYNARSKI, Jacek BAZARNIK // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 105-113
42
Zmiany w poziomie spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Halina GWIŻDŻ, Jacek BAZARNIK // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 186-206
43
Przewidywania struktur konsumpcji w nowych uwarunkowaniach przestrzennych / Stefan MYNARSKI, Jacek BAZARNIK // W: Konsumpcja : kierunki przemian / red. nauk. Józefa Kramer, Zofia Kędzior. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach). - S. 131-140
44
Strefa wschodnia i zachodnia / Stefan MYNARSKI, Jacek BAZARNIK // Życie Gospodarcze. - nr 38, dodatek Zmiany w strukturze konsumpcji 1986-1990 (1990), s. III. - ISSN 0137-7299
45
Opłacalność działalności handlowej w 400 największych przedsiębiorstwach handlu rynkowego = Profitability of Trading Activities in 400 Bio Commercial Firms / Jacek BAZARNIK, Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 333 (1990), s. 87-97. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
46
Prognoza dla regionów / Stefan MYNARSKI, Jacek BAZARNIK // Życie Gospodarcze. - nr 50 (1990), s. 10. - ISSN 0137-7299
47
Czego zazdrościmy sąsiadom? / Halina GWIŻDŻ, Jacek BAZARNIK // Życie Gospodarcze. - nr 23 (1990), s. 8. - ISSN 0137-7299
48
Analiza porównawcza zmian w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych = Comparative Analysis of Changes in the Level of the Consumption of Foodstuffs / Jacek BAZARNIK, Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 314 (1989), s. 53-66. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
49
Tendencje i prawidłowości rozwoju struktury spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych = Tendencies and Regularities of the Development in the Structure of Food Consumption in Communist Countries / Jacek BAZARNIK, Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989), s. 131-148. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
50
Strukturalne przeobrażenia spożycia artykułów żywnościowych w wybranych krajach socjalistycznych / Jacek BAZARNIK, Halina GWIŻDŻ // W: Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych / zespół red. Józefa Kramer, Zofia Kędzior, Janusz Olearnik. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1989. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 47-56
51
Analiza przestrzenno-czasowa struktur konsumpcji / Jacek BAZARNIK // W: Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r. - Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988. - S. 13-22. - Bibliogr.
52
Stan podmiotowy struktury handlu w świetle "Listy 400" największych przedsiębiorstw handlu rynkowego / Jacek BAZARNIK, Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług / red. nauk. Andrzej Banasiak. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988. - S. 74-83. - ISBN 83-7016-337-8
53
Zmiany w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych / Halina GWIŻDŻ, Jacek BAZARNIK // W: Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r. - Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988. - S. 126-135
54
Sprawozdanie z sympozjum naukowego nt. "Pozycja SPOŁEM na rynkach branżowych i przestrzennych" / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Jacek BAZARNIK // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1987), s. 66-68. - ISSN 0438-5403
55
Zmiany w poziomie i strukturze obrotów handlu detalicznego w krajach socjalistycznych = Changes in Level and Structure of Traffic in Retail Trade in Communist Countries / Jacek BAZARNIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 239 (1987), s. 75-87. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
56
Wielowymiarowa analiza porównawcza jako metodyczne narzędzie wspomagania polityki konsumpcji / Jacek BAZARNIK // W: Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 2 / [red. Barbara Cebo]. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1987. - S. 225-229
57
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia / red. S. MYNARSKI ; [autorzy haseł: Kazimierz BAŚCIK, Jacek BAZARNIK, Czesław BYWALEC, Tadeusz GRABIŃSKI, Halina GWIŻDŻ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Jan Karwowski, Józefa Kramer, Janusz Marak, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Józef SALA, Leszek STRZEMBICKI, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Grażyna ŚWIATOWY, Krzysztof Piotr WOJDACKI]. - Kraków : , 1987. - 103 k. : il. ; 30 cm
58
Krakowska spółdzielczość spożywców w świetle liczb i porównań / Jacek BAZARNIK // W: Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986. - Kraków: "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - S. 10 s. - Poszyty
59
Próba porównania zmodyfikowanego testu Shapiro-Wilka z testami zgodności Kołmogorowa i chi-kwadrat stosowanymi do weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu = An Attempt at Comparison between the Modified Shapiro-Wilk Test and the Kolmogorov Conformity Tests and Chi-Square Applied to the Verification of Hypotheses Concerning the Normality of Distribution / Jacek BAZARNIK, Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 194 (1984), s. 23-35. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
60
Zmodyfikowany test normalności Shapiro-Wilka = Modified Shapiro-Wilka's Normality Test / Jacek BAZARNIK, Bogdan LUDWICZAK // Wiadomości Statystyczne. - R. 29, nr 2 (272) (1984), s. 11. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
61
Nowa procedura wyodrębniania jednorodnych faz rozwoju zjawisk ekonomiczno-społecznych = A New Procedure of the Determination of the Homogenous Phases of the Development of Economic and Social Phenomena / Jacek BAZARNIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981), s. 115-128. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
62
Targi w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Raport z badań / Andrzej SZROMNIK, Jacek BAZARNIK, Adam FIGIEL, Krzysztof P. WOJDACKI, Iryna MANCZAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 101 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
63
Kształtowanie relacji w łańcuchach dostaw : (obszary kosztów transakcyjnych w firmie handlowej) / kierownik tematu: Władysław SZCZEPANKIEWICZ; zespół: Jacek BAZARNIK, Dominika KUBACKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 156 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
64
Metody badania poziomu obsługi klienta - możliwości wykorzystania w ocenie jakości usług logistycznych / kierownik tematu: Władysław SZCZEPANKIEWICZ; zespół: Jacek BAZARNIK, Dominika KUBACKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 159 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
65
Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK, Jacek BAZARNIK, Adam FIGIEL, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Krzysztof P. WOJDACKI, Krzysztof BORODAKO, Agnieszka ODOROWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 149 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
Zarządzanie bazami danych o klientach / Jacek BAZARNIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 47 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
67
Strategia Database Marketing / Jacek BAZARNIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 14 s. : il. ; 30 cm
68
Zniekształcenia informacji marketingowej w badaniach kwestionariuszowych / Jacek BAZARNIK, Krzysztof Piotr WOJDACKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 23 k. : il. ; 30 cm
1
Bazarnik J., (2016), E-lojalność w perspektywie możliwości technologicznych firm, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania", nr 8, s. 7-18.
2
Bazarnik J., Manczak I., (2014), Koszty targowe w opinii wystawców - próba zdiagnozowania. [W:] Szromnik A. (red.), Targi w gospodarce rynkowej, Kraków ; Legionowo : edu-Libri s.c., s. 140-152.
3
Bazarnik J., Manczak I., (2014), Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania, "Handel Wewnętrzny", nr 3, s. 25-40.
4
Bazarnik J., (2014), Wstęp. [W:] Śmigielska G. (red.), Innowacje w rozwoju sektora handlu w Polsce, s. 4-5.
5
Bazarnik J., (2013), Poprawa efektywności przekazu promocyjnego - przykład. [W:] Śmigielska G. (red.), Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Difin SA, s. 85-95.
6
Bazarnik J., (2013), Technologie informacyjne w kształtowaniu relacji przedsiębiorstwa handlowego z klientem. [W:] Śmigielska G. (red.), Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Difin SA, s. 52-84.
7
Bazarnik J., ([2012]), Wiedza o kliencie w konkurowaniu przedsiębiorstw handlowych. [W:] Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce, s. 144-163.
8
Bazarnik J., (2012), Komunikacja internetowa - kreowanie nowej wartości na rynku turystyki wiejskiej. [W:] Majewski J. (red.), Wiejski produkt turystyczny : doświadczenia i wyzwania, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 183-201.
9
Bazarnik J., (2011), Business Intelligence w przedsiębiorstwie handlowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 74, s. 253-265; http://www.wzieu.pl/zn/662/ZN_662.pdf
10
Bazarnik J., (2010), Technologie informacyjne w kształtowaniu relacji przedsiębiorstwa handlowego z klientem. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy, s. 119-157.
11
Bazarnik J., (2008), Systemy klasy CRM a dostarczanie nowej wartości dla klienta, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 757, s. 35-49; https://bazekon.uek.krakow.pl/150946094
12
Bazarnik J., (2007), Zarządzanie procesem odchodzenia klientów w perspektywie możliwości technologicznych firm. [W:] Figiel S. (red.), Marketing w gospodarce opartej na wiedzy, Olsztyn : Katedra Analizy Rynku i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 183-192.
13
Bazarnik J., (2007), Wartość dla klienta w perspektywie możliwości technologicznych firm. [W:] SZUMILAK J. (red.), Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 57-67.
14
Bazarnik J., (2006), Szacowanie wartości klienta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 694, s. 83-94; https://bazekon.uek.krakow.pl/106348460
15
Bazarnik J., (2006), Znaczenie systemów informatycznych w tworzeniu wartości dla klienta. [W:] Czubała A. (red.), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 413-422.
16
Bazarnik J., (2004), Systemy informacji o klientach detalicznych i ich wykorzystanie. [W:] Szumilak J. (red.), Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 187-217.
17
Bazarnik J., (2004), Strategia kształtowania lojalności klientów z wykorzystaniem baz danych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 664, s. 125-135; https://bazekon.uek.krakow.pl/66677504
18
Bazarnik J., (2003), Korzyści stosowania technik database marketing w przedsiębiorstwie handlowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 624, s. 79-89; https://bazekon.uek.krakow.pl/14859
19
Szromnik A., Bazarnik J., Odorowicz A., (2003), Warunki mieszkaniowe jako determinanta jakości życia mieszkańców Krakowa : wyniki badań bezpośrednich. [W:] Karwowski J. (red.), Regionalne zróżnicowanie jakości życia, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 137-143.
20
Bazarnik J., (2002), Kształtowanie jakości usługi edukacyjnej. [W:] Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 97-109.
21
Bazarnik J., (2002), Środowisko zintegrowanych systemów przetwarzania danych rynkowych jako źródło przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym. [W:] Szumilak J. (kierownik tematu), Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji, s. 1[39]-35[73].
22
Bazarnik J., (2001), Identyfikowanie najlepszych klientów - analiza RFM, "Modern Marketing", nr 4 (22), s. 34-40.
23
Bazarnik J., (2001), Wartość życiowa klienta (LTV), "Modern Marketing : magazyn marketingu interaktywnego" [on-line], nr 3 (21)
24
Bazarnik J., (2000), Students are Only as Good as Their Teachers, "Eksperyment : the In-House Magazine of the Cracow University of Economics", nr 4, s. 17.
25
Bazarnik J., Baka M., (2000), Studentów mamy takich, na jakich zasługujemy, "Eksperyment: pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5, s. 16.
26
Bazarnik J., (2000), Bazy danych o klientach w zarządzaniu działalnością handlową. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu, s. 101-142.
27
Bazarnik J., Wojdacki K., (1999), Rozwój sieci handlu detalicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 524, s. 41-53.
28
Bazarnik J., Wojdacki K., (1998), Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce. [W:] Szromnik A. (red.), Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.), Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 31-46.
29
Bazarnik J., Wojdacki K., (1998), Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Handel w procesie przemian, s. 1-18.
30
Bazarnik J., (1998), Database marketing w kształceniu studentów kierunku zarządzania i marketingu. [W:] Altkorn J. (red.), Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 43-48.
31
Bazarnik J., Wojdacki K., (1996), Identyfikacja ankieterskich zniekształceń informacji w wywiadach kwestionariuszowych. [W:] Szumilak J. (red.), Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 91-102.
32
Bazarnik J., (1994), Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach ankietowych. [W:] Badania marketingowe - teoria i praktyka, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 121-127.
33
Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A., (1992), Badania marketingowe: metody i oprogramowanie komputerowe, Warszawa : Canadian Consortium of Management Schools ; Kraków : Akademia Ekonomiczna, 176 s.
34
Bazarnik J., Grabiński T., Wojdacki K., (1992), Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji. [W:] Mynarski S., Szumilak J. (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 117-160.
35
Bazarnik J., (1992), Analiza przestrzenno-czasowa struktur konsumpcji. [W:] Mynarski S., Szumilak J. (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 186-202.
36
Gwiżdż H., Bazarnik J., (1991), Porównania międzynarodowej struktury spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 171-186.
37
Bazarnik J., (1991), Struktura przestrzenna uwarunkowań konsumpcji w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 349, s. 23-40.
38
Bazarnik J., (1991), Przestrzenna struktura konsumpcji w Polsce: identyfikacja i analiza, Prom. Szromnik A., Kraków : , 183 k.
39
Mynarski S., Bazarnik J., (1991), Wyodrębnianie regionalnych i makroregionalnych podsystemów konsumpcji i jej uwarunkowań. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 113-135.
40
Mynarski S., Bazarnik J., (1991), Przewidywania struktur konsumpcji w nowych uwarunkowaniach przestrzennych. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 135-148.
41
Mynarski S., Bazarnik J., (1991), Uwarunkowania przestrzennych struktur konsumpcji w przekroju województw. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 105-113.
42
Gwiżdż H., Bazarnik J., (1991), Zmiany w poziomie spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 186-206.
43
Mynarski S., Bazarnik J., (1991), Przewidywania struktur konsumpcji w nowych uwarunkowaniach przestrzennych. [W:] Kramer J., Kędzior Z. (red.), Konsumpcja : kierunki przemian, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 131-140.
44
Mynarski S., Bazarnik J., (1990), Strefa wschodnia i zachodnia, "Życie Gospodarcze", nr 38, dodatek Zmiany w strukturze konsumpcji 1986-1990, s. III.
45
Bazarnik J., Gwiżdż H., (1990), Opłacalność działalności handlowej w 400 największych przedsiębiorstwach handlu rynkowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 333, s. 87-97.
46
Mynarski S., Bazarnik J., (1990), Prognoza dla regionów, "Życie Gospodarcze", nr 50, s. 10.
47
Gwiżdż H., Bazarnik J., (1990), Czego zazdrościmy sąsiadom?, "Życie Gospodarcze", nr 23, s. 8.
48
Bazarnik J., Gwiżdż H., (1989), Analiza porównawcza zmian w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 314, s. 53-66.
49
Bazarnik J., Gwiżdż H., (1989), Tendencje i prawidłowości rozwoju struktury spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 304, s. 131-148.
50
Bazarnik J., Gwiżdż H., (1989), Strukturalne przeobrażenia spożycia artykułów żywnościowych w wybranych krajach socjalistycznych. [W:] Kramer , Kędzior Z., Olearnik J. (red.), Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 47-56.
51
Bazarnik J., (1988), Analiza przestrzenno-czasowa struktur konsumpcji. [W:] Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r, Warszawa : Wydawnictwo Spółdzielcze, s. 13-22.
52
Bazarnik J., Śmigielska G., (1988), Stan podmiotowy struktury handlu w świetle "Listy 400" największych przedsiębiorstw handlu rynkowego. [W:] Banasiak A. (red.), Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 74-83.
53
Gwiżdż H., Bazarnik J., (1988), Zmiany w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych. [W:] Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r, Warszawa : Wydawnictwo Spółdzielcze, s. 126-135.
54
Surówka-Marszałek D., Bazarnik J., (1987), Sprawozdanie z sympozjum naukowego nt. "Pozycja SPOŁEM na rynkach branżowych i przestrzennych", "Handel Wewnętrzny", nr 6, s. 66-68.
55
Bazarnik J., (1987), Zmiany w poziomie i strukturze obrotów handlu detalicznego w krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 239, s. 75-87.
56
Bazarnik J., (1987), Wielowymiarowa analiza porównawcza jako metodyczne narzędzie wspomagania polityki konsumpcji. [W:] Cebo B. (red.), Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r, T. 2, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 225-229.
57
Baścik K., Bazarnik J., Bywalec C., Grabiński T., Gwiżdż H., Jakubowska-Łazęcka J., Karwowski J., Kramer J., Marak J., Mynarski S., Rudnicki L., Sala J., Strzembicki L., Szromnik A., Szumilak J., Światowy G., Wojdacki K., (1987), Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia, Mynarski S. (kier.), Kraków : , 103 k.
58
Bazarnik J., (1986), Krakowska spółdzielczość spożywców w świetle liczb i porównań. [W:] Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986, Kraków : "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie : Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 10 s..
59
Bazarnik J., Ludwiczak B., (1984), Próba porównania zmodyfikowanego testu Shapiro-Wilka z testami zgodności Kołmogorowa i chi-kwadrat stosowanymi do weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 194, s. 23-35.
60
Bazarnik J., Ludwiczak B., (1984), Zmodyfikowany test normalności Shapiro-Wilka, "Wiadomości Statystyczne", R. 29, nr 2 (272), s. 11.
61
Bazarnik J., (1981), Nowa procedura wyodrębniania jednorodnych faz rozwoju zjawisk ekonomiczno-społecznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 138, s. 115-128.
62
Szromnik A., Bazarnik J., Figiel A., Wojdacki K., Manczak I., (2013), Targi w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Raport z badań, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 101 k.
63
Bazarnik J., Kubacka D., (2005), Kształtowanie relacji w łańcuchach dostaw: (obszary kosztów transakcyjnych w firmie handlowej), Szczepankiewicz W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 156 k.
64
Bazarnik J., Kubacka D., (2004), Metody badania poziomu obsługi klienta - możliwości wykorzystania w ocenie jakości usług logistycznych, Szczepankiewicz W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 159 k.
65
Szromnik A., Bazarnik J., Figiel A., Klimkowska R., Szczepankiewicz W., Wojdacki K., Borodako K., Odorowicz A., (2003), Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 149 s.
66
Bazarnik J., (2001), Zarządzanie bazami danych o klientach, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 47 k.
67
Bazarnik J., (1999), Strategia Database Marketing, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 14 s.
68
Bazarnik J., Wojdacki K., (1996), Zniekształcenia informacji marketingowej w badaniach kwestionariuszowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 23 k.
1
@article{UEK:2168315597,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "E-lojalność w perspektywie możliwości technologicznych firm",
journal = "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania",
number = "8",
pages = "7-18",
year = "2016",
url = {},
}
2
@inbook{UEK:2168292163,
author = "Jacek Bazarnik and Iryna Manczak",
title = "Koszty targowe w opinii wystawców - próba zdiagnozowania",
booktitle = "Targi w gospodarce rynkowej",
pages = "140-152",
adress = "Kraków; Legionowo",
publisher = "edu-Libri s.c.",
year = "2014",
isbn = "978-83-63804-53-4",
}
3
@article{UEK:2168286289,
author = "Jacek Bazarnik and Iryna Manczak",
title = "Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3",
pages = "25-40",
year = "2014",
url = {},
}
4
@misc{UEK:2168302137,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Wstęp",
booktitle = "Innowacje w rozwoju sektora handlu w Polsce",
pages = "4-5",
year = "2014",
}
5
@inbook{UEK:2168261006,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Poprawa efektywności przekazu promocyjnego - przykład",
booktitle = "Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "85-95",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-805-6",
}
6
@inbook{UEK:2168261000,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Technologie informacyjne w kształtowaniu relacji przedsiębiorstwa handlowego z klientem",
booktitle = "Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "52-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-805-6",
}
7
@unpublished{UEK:2168273174,
author = "J. Bazarnik",
title = "Wiedza o kliencie w konkurowaniu przedsiębiorstw handlowych",
booktitle = "Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce",
pages = "144-163",
year = "2012",
}
8
@inbook{UEK:2168229542,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Komunikacja internetowa - kreowanie nowej wartości na rynku turystyki wiejskiej",
booktitle = "Wiejski produkt turystyczny : doświadczenia i wyzwania",
pages = "183-201",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2012",
isbn = "978-83-60056-78-3",
}
9
@article{UEK:2168220598,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Business Intelligence w przedsiębiorstwie handlowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "74",
pages = "253-265",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/662/ZN_662.pdf},
issn = "1640-6818",
}
10
@unpublished{UEK:2168245274,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Technologie informacyjne w kształtowaniu relacji przedsiębiorstwa handlowego z klientem",
booktitle = "Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "119-157",
year = "2010",
}
11
@article{UEK:50353,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Systemy klasy CRM a dostarczanie nowej wartości dla klienta",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "757",
pages = "35-49",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150946094},
}
12
@inbook{UEK:2166257422,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Zarządzanie procesem odchodzenia klientów w perspektywie możliwości technologicznych firm",
booktitle = "Marketing w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "183-192",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Katedra Analizy Rynku i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-89112-83-5",
}
13
@inbook{UEK:2166220234,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Wartość dla klienta w perspektywie możliwości technologicznych firm",
booktitle = "Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy",
pages = "57-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-5-2",
}
14
@article{UEK:52751,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Szacowanie wartości klienta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "694",
pages = "83-94",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/106348460},
}
15
@inbook{UEK:2165934539,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Znaczenie systemów informatycznych w tworzeniu wartości dla klienta",
booktitle = "Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa",
pages = "413-422",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-911355-0-0",
}
16
@inbook{UEK:2166176755,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Systemy informacji o klientach detalicznych i ich wykorzystanie",
booktitle = "Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju",
pages = "187-217",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-20-5",
}
17
@article{UEK:2168220538,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Strategia kształtowania lojalności klientów z wykorzystaniem baz danych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "664",
pages = "125-135",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/66677504},
}
18
@article{UEK:2168222550,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Korzyści stosowania technik database marketing w przedsiębiorstwie handlowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "624",
pages = "79-89",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14859},
}
19
@inbook{UEK:2166177071,
author = "Andrzej Szromnik and Jacek Bazarnik and Agnieszka Odorowicz",
title = "Warunki mieszkaniowe jako determinanta jakości życia mieszkańców Krakowa : wyniki badań bezpośrednich",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie jakości życia",
pages = "137-143",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2003",
isbn = "83-85809-82-1",
}
20
@inbook{UEK:2168242812,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Kształtowanie jakości usługi edukacyjnej",
booktitle = "Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r.",
pages = "97-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-915196-1-9",
}
21
@unpublished{UEK:2168257820,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Środowisko zintegrowanych systemów przetwarzania danych rynkowych jako źródło przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym",
booktitle = "Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji",
pages = "1[39]-35[73]",
year = "2002",
}
22
@article{UEK:2166171395,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Identyfikowanie najlepszych klientów - analiza RFM",
journal = "Modern Marketing : magazyn marketingu interaktywnego",
number = "4 (22)",
pages = "34-40",
year = "2001",
}
23
@article{UEK:2168263254,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Wartość życiowa klienta (LTV)",
journal = "Modern Marketing : magazyn marketingu interaktywnego",
number = "3 (21)",
pages = "",
year = "2001",
url = {},
}
24
@article{UEK:2168357884,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Students are Only as Good as Their Teachers",
journal = "Eksperyment",
number = "4",
pages = "17",
year = "2000",
}
25
@misc{UEK:2168272450,
author = "Jacek Bazarnik and Maria Baka",
title = "Studentów mamy takich, na jakich zasługujemy",
booktitle = "Eksperyment",
number = "5",
pages = "16",
year = "2000",
}
26
@unpublished{UEK:2168269082,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Bazy danych o klientach w zarządzaniu działalnością handlową",
booktitle = "Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu",
pages = "101-142",
year = "2000",
}
27
@article{UEK:2168236938,
author = "Jacek Bazarnik and Krzysztof Piotr Wojdacki",
title = "Rozwój sieci handlu detalicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "524",
pages = "41-53",
year = "1999",
}
28
@inbook{UEK:2168235856,
author = "Jacek Bazarnik and Krzysztof Piotr Wojdacki",
title = "Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce",
booktitle = "Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.)",
pages = "31-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-80-1",
}
29
@unpublished{UEK:2168259012,
author = "Jacek Bazarnik and Krzysztof Piotr Wojdacki",
title = "Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce",
booktitle = "Handel w procesie przemian",
pages = "1-18",
year = "1998",
}
30
@inbook{UEK:2168236820,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Database marketing w kształceniu studentów kierunku zarządzania i marketingu",
booktitle = "Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.)",
pages = "43-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-79-8",
}
31
@inbook{UEK:2168236638,
author = "Jacek Bazarnik and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Identyfikacja ankieterskich zniekształceń informacji w wywiadach kwestionariuszowych",
booktitle = "Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.",
pages = "91-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
32
@inbook{UEK:2168342503,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach ankietowych",
booktitle = "Badania marketingowe - teoria i praktyka",
pages = "121-127",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
33
@book{UEK:2168236426,
author = "Jacek Bazarnik and Tadeusz Grabiński and Eugeniusz Kąciak and Stefan Mynarski and Adam Sagan",
title = "Badania marketingowe : metody i oprogramowanie komputerowe",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Canadian Consortium of Management Schools; Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
isbn = "83-85719-00-8",
}
34
@inbook{UEK:2168230736,
author = "Jacek Bazarnik and Tadeusz Grabiński and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji",
booktitle = "Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny",
pages = "117-160",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1992",
isbn = "83-01-10465-1",
}
35
@inbook{UEK:2168230740,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Analiza przestrzenno-czasowa struktur konsumpcji",
booktitle = "Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny",
pages = "186-202",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1992",
isbn = "83-01-10465-1",
}
36
@inbook{UEK:2168255200,
author = "Halina Gwiżdż and Jacek Bazarnik",
title = "Porównania międzynarodowej struktury spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "171-186",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
37
@article{UEK:2168259658,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Struktura przestrzenna uwarunkowań konsumpcji w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "349",
pages = "23-40",
year = "1991",
}
38
@unpublished{UEK:2168278693,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Przestrzenna struktura konsumpcji w Polsce : identyfikacja i analiza",
adress = "Kraków",
year = "1991",
}
39
@inbook{UEK:2168255190,
author = "Stefan Mynarski and Jacek Bazarnik",
title = "Wyodrębnianie regionalnych i makroregionalnych podsystemów konsumpcji i jej uwarunkowań",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "113-135",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
url = {},
issn = "",
}
40
@inbook{UEK:2168255192,
author = "Stefan Mynarski and Jacek Bazarnik",
title = "Przewidywania struktur konsumpcji w nowych uwarunkowaniach przestrzennych",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "135-148",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
url = {},
issn = "",
}
41
@inbook{UEK:2168255188,
author = "Stefan Mynarski and Jacek Bazarnik",
title = "Uwarunkowania przestrzennych struktur konsumpcji w przekroju województw",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "105-113",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
url = {},
issn = "",
}
42
@inbook{UEK:2168255202,
author = "Halina Gwiżdż and Jacek Bazarnik",
title = "Zmiany w poziomie spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "186-206",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
43
@inbook{UEK:2168356982,
author = "Stefan Mynarski and Jacek Bazarnik",
title = "Przewidywania struktur konsumpcji w nowych uwarunkowaniach przestrzennych",
booktitle = "Konsumpcja : kierunki przemian",
pages = "131-140",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
44
@article{UEK:2168229260,
author = "Stefan Mynarski and Jacek Bazarnik",
title = "Strefa wschodnia i zachodnia",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "38, dodatek Zmiany w strukturze konsumpcji 1986-1990",
pages = "III",
year = "1990",
}
45
@article{UEK:2168259268,
author = "Jacek Bazarnik and Halina Gwiżdż",
title = "Opłacalność działalności handlowej w 400 największych przedsiębiorstwach handlu rynkowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "333",
pages = "87-97",
year = "1990",
}
46
@article{UEK:2168229282,
author = "Stefan Mynarski and Jacek Bazarnik",
title = "Prognoza dla regionów",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "50",
pages = "10",
year = "1990",
}
47
@article{UEK:2168229252,
author = "Halina Gwiżdż and Jacek Bazarnik",
title = "Czego zazdrościmy sąsiadom?",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "23",
pages = "8",
year = "1990",
}
48
@article{UEK:2168235224,
author = "Jacek Bazarnik and Halina Gwiżdż",
title = "Analiza porównawcza zmian w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "314",
pages = "53-66",
year = "1989",
}
49
@article{UEK:2168246670,
author = "Jacek Bazarnik and Halina Gwiżdż",
title = "Tendencje i prawidłowości rozwoju struktury spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "304",
pages = "131-148",
year = "1989",
}
50
@inbook{UEK:2168337959,
author = "Jacek Bazarnik and Halina Gwiżdż",
title = "Strukturalne przeobrażenia spożycia artykułów żywnościowych w wybranych krajach socjalistycznych",
booktitle = "Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych",
pages = "47-56",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
issn = "",
}
51
@inbook{UEK:2168259796,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Analiza przestrzenno-czasowa struktur konsumpcji",
booktitle = "Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r.",
pages = "13-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Spółdzielcze",
year = "1988",
}
52
@inbook{UEK:2168271556,
author = "Jacek Bazarnik and Grażyna Śmigielska",
title = "Stan podmiotowy struktury handlu w świetle Listy 400 największych przedsiębiorstw handlu rynkowego",
booktitle = "Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług ",
pages = "74-83",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1988",
isbn = "83-7016-337-8",
}
53
@inbook{UEK:2168259812,
author = "Halina Gwiżdż and Jacek Bazarnik",
title = "Zmiany w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych",
booktitle = "Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r.",
pages = "126-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Spółdzielcze",
year = "1988",
}
54
@misc{UEK:2168254888,
author = "Danuta Surówka-Marszałek and Jacek Bazarnik",
title = "Sprawozdanie z sympozjum naukowego nt. Pozycja SPOŁEM na rynkach branżowych i przestrzennych",
booktitle = "Handel Wewnętrzny",
number = "6",
pages = "66-68",
year = "1987",
}
55
@article{UEK:2168257214,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Zmiany w poziomie i strukturze obrotów handlu detalicznego w krajach socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "239",
pages = "75-87",
year = "1987",
}
56
@inbook{UEK:2168297881,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Wielowymiarowa analiza porównawcza jako metodyczne narzędzie wspomagania polityki konsumpcji",
booktitle = "Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 2",
pages = "225-229",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1987",
}
57
@book{UEK:2168316005,
author = "Kazimierz Baścik and Jacek Bazarnik and Czesław Bywalec and Tadeusz Grabiński and Halina Gwiżdż and Joanna Jakubowska-Łazęcka and Jan Karwowski and Józefa Kramer and Janusz Marak and Stefan Mynarski and Leszek Rudnicki and Józef Sala and Leszek Strzembicki and Andrzej Szromnik and Jan Szumilak and Grażyna Światowy and Krzysztof Piotr Wojdacki",
title = "Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
58
@inbook{UEK:2168259360,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Krakowska spółdzielczość spożywców w świetle liczb i porównań",
booktitle = "Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986",
pages = "10 s.",
adress = "Kraków",
publisher = "Społem CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1986",
}
59
@article{UEK:2168278703,
author = "Jacek Bazarnik and Bogdan Ludwiczak",
title = "Próba porównania zmodyfikowanego testu Shapiro-Wilka z testami zgodności Kołmogorowa i chi-kwadrat stosowanymi do weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "194",
pages = "23-35",
year = "1984",
}
60
@article{UEK:2168272676,
author = "Jacek Bazarnik and Bogdan Ludwiczak",
title = "Zmodyfikowany test normalności Shapiro-Wilka",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 29, 2 (272)",
pages = "11",
year = "1984",
}
61
@article{UEK:2168232260,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Nowa procedura wyodrębniania jednorodnych faz rozwoju zjawisk ekonomiczno-społecznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "138",
pages = "115-128",
year = "1981",
}
62
@unpublished{UEK:2168314883,
author = "Andrzej Szromnik and Jacek Bazarnik and Adam Figiel and Krzysztof P. Wojdacki and Iryna Manczak",
title = "Targi w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Raport z badań",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
63
@unpublished{UEK:2168259436,
author = "Jacek Bazarnik and Dominika Kubacka",
title = "Kształtowanie relacji w łańcuchach dostaw : (obszary kosztów transakcyjnych w firmie handlowej)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
64
@unpublished{UEK:2168259406,
author = "Jacek Bazarnik and Dominika Kubacka",
title = "Metody badania poziomu obsługi klienta - możliwości wykorzystania w ocenie jakości usług logistycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
65
@unpublished{UEK:2168243922,
author = "Andrzej Szromnik and Jacek Bazarnik and Adam Figiel and Regina Klimkowska and Władysław Szczepankiewicz and Krzysztof P. Wojdacki and Krzysztof Borodako and Agnieszka Odorowicz",
title = "Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
66
@unpublished{UEK:2168260692,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Zarządzanie bazami danych o klientach",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
67
@unpublished{UEK:2168271160,
author = "Jacek Bazarnik",
title = "Strategia Database Marketing",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
68
@unpublished{UEK:2168267348,
author = "Jacek Bazarnik and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Zniekształcenia informacji marketingowej w badaniach kwestionariuszowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID