Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Badania rynkowe i marketingowe w myśli naukowej prof. Stefana Mynarskiego = Market and Marketing Research in Scientific Thought of Prof. Stefan Mynarski
Źródło:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 161-172. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-2163-5
Nr:
2168280423
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 37-57
ISBN:
978-83-7252-647-2
Nr:
2168298913
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Analiza przestrzennych podukładów podaży rynku mieszkaniowego w Polsce
Źródło:
Modele przestrzenne rynku w układach branżowych / kierownik tematu: Adam SAGAN2013, s. 98-112 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1447/Magazyn
Nr:
2168287451
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Modelowanie dynamiki rynku mieszkaniowego w okresie transformacji systemowej : testowanie modeli autoregresyjnych oraz wielorównaniowych o równaniach rekurencyjnych
Źródło:
Dynamiczne modele zachowań rynkowych w układach branżowych / kierownik projektu: Adam SAGAN2012, s. 91-109
Sygnatura:
NP-1384/Magazyn
Nr:
2168269786
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Analiza popytowo-podażowa na rynku mieszkaniowym : podejście modelowe
Źródło:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN2011, s. 46-67
Sygnatura:
NP-1339/Magazyn
Nr:
2168260266
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 120-134
Sygnatura:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168282275
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 30-53
Sygnatura:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168306763
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 122-136
Sygnatura:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168247870
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Ekohumanizm - wyzwanie globalne XXI wieku = Eco-humanism - a Global Challenge for the 21st Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 149-156. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50835
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Modelowanie współzależności w układach agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej = Modelling Inter-dependency in Polish and European Union Agricultural Market Structures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005) , s. 13-27. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52610
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Analiza porównawcza układów agrarno-rynkowych Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej = Comparative Analysis of Agro-market Systems in Poland and in Selected European Union Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005) , s. 41-58. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53005
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Problemy dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej = Difficulties in Adapting Poland's Agriculture to the EU's Common Agricultural Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 640 (2003) , s. 107-121. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224014
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Postrzegana jakości życia w świetle badań empirycznych : analiza antropologiczna
Źródło:
Jakość życia w regionie / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003, s. 19-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-85809-81-3
Nr:
2168252646
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Modelowanie współzależności w układach agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej
Źródło:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2003, s. 55-70 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-921/Magazyn
Nr:
2168270382
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Zastosowanie regresji wielorakiej do celów analizy kompleksowych współzależności w układach agrarno-rynkowych = The Application of Multiple Regression for the Purposes of Analysing Complex Correlations in Agrarian Market Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 586 (2002) , s. 25-44. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168226952
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Konferencja:
Marketing w rozwoju regionu. Konferencja, Mrzeżyn, Polska, od 2002-05-26 do 2006-05-28
Tytuł:
Analiza działalności promocyjnej w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej regionu ziemi żywieckiej
Źródło:
Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002, s. 437-446. - Summ.
ISBN:
83-7241-235-9
Nr:
2168332661
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Tytuł:
Analiza porównawcza układów produkcyjno-rynkowych wybranych krajów Unii Europejskiej
Źródło:
Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2002, s. 213-234
Sygnatura:
NP-838/Magazyn
Nr:
2168280417
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Przesłanki integracji układów agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej = The Integration of Polish and EU Agricultural Market Structures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 605 (2002) , s. 25-41. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168224664
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Problemy konkurencyjności polskich produktów rolnych i żywnościowych w świetle integracji z Unią Europejską = The Competitiveness of Polish Agricultural and Food Products in the Light of Integration with the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 558 (2001) , s. 65-79. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235834
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Modelowanie związków i współzależności w układach rynkowych gospodarki żywnościowej
Źródło:
Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2001, s. 44-63 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-779/Magazyn
Nr:
2168281247
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Agrometryczne medele przestrzennych układów agrarno-rynkowych = Agrometric Models of Spatial Agrarian and Market Schemes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 543 (2000) , s. 39-52. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168248478
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Wielowymiarowe przesłanki integracji układów agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej
Źródło:
Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2000, s. 44-65 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-724/Magazyn
Nr:
2168283299
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Modele agrometryczne gospodarki żywnościowej = Agrometric Models of the Food Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 540 (2000) , s. 33-47. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257040
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Próba aplikacji systemowych kategorii równowagi dla analizy funkcjonowania rynku produktów rolnych w okresie transformacji = Attempt at Application of System Equilibrium Categories to Analyze Functioning of Market for Farm Produce in the Course of System of Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 513 (1998) , s. 61-72. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248350
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Analiza konkurencyjności polskich produktów rolnych i żywnościowych w świetle integracji z Unią Europejską
Źródło:
Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI1998, s. 116-135 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-533/Magazyn
Nr:
2168240370
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Modelowanie współzależności układów agrarno-rynkowych gospodarki żywnościowej : analiza porównawcza
Źródło:
Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI1996, s. 86-112
Sygnatura:
NP-414/Magazyn
Nr:
2168283657
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Równowaga strukturalna rynku produktów rolnych
Źródło:
Analiza segmentacyjna rynków branżowych / kierownik programu: S. MYNARSKI1996, s. 81-109
Sygnatura:
NP-356/Magazyn
Nr:
2168283503
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Próby modelowania rynku mieszkaniowego w okresie transformacji = Attempts to Model the Housing Market During the Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 479 (1996) , s. 55-63. - Summ.
Nr:
2168257652
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Specyfika działalności marketingowej na rynku produktów rolnych
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 564-572
Nr:
2168236688
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Dylematy prowadzenia działalności marketingowej na rynku produktów rolnych = Dilemmas Concerning Marketing Activities on the Agricultural Commodities Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 457 (1995) , s. 51-61. - Summ.
Nr:
2168243674
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Analiza preferencji konsumpcyjnych wybranych artykułów mięsnych i mleczarskich
Źródło:
Badania marketingowe - teoria i praktyka - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 111-120
Nr:
2168342515
rozdział w materiałach konferencyjnych
32

Tytuł:
Kierunki stabilizacji warunków ekonomicznych w gospodarce żywnościowej w okresie przeprowadzania transformacji systemowej = Stabilization of Economic Conditions in Food Sector in Period of System's Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. - nr 403 (1993) , s. 15-22. - Summ.
Nr:
2168263630
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Badanie mechanizmów równowagi i stabilności wybranych układów gospodarki żywnościowej
Źródło:
Badanie równowagi strukturalnej gospodarki rynkowej / kier. programu: Stefan MYNARSKI1993, s. 142-199
Program badawczy:
2325/1/91
Sygnatura:
NP-270/Magazyn
Nr:
2168329901
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Analiza rozwoju zjawisk rynkowych w czasie
Źródło:
Analiza rynku : systemy i mechanizmy / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 94-115
Nr:
2168306261
rozdział w książce
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Identyfikacja mechanizmów równowagi i stabilności w gospodarce żywnościowej = Identification of Balance and Stability Mechanisms in Food Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 353 (1991) , s. 89-105. - Summ., rez.
Nr:
2168246706
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Modelowanie układów agrarno-rynkowych w gospodarce żywnościowej = Modelling of Agrarian-Market Systems in Food Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 324 (1990) , s. 75-92. - Rez., summ.
Nr:
2168269212
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Doc. dr Sławomir Cybula
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1989. - R. 28, nr 3/89, s. 109-110
Nr:
2168223998
varia
38

Tytuł:
Konsumpcja - rynek - wzrost gospodarczy : informacja z konferencji naukowej IRWiK
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1989. - R. 28, nr 1/89, s. 104-107
Nr:
2168223782
varia
39

Tytuł:
Modelowanie systemów
Źródło:
Elementy teorii systemów i informacji / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 69-88
Nr:
2168339589
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 4/89 (1989) , s. 95-97
Nr:
2168224254
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
System jako obiekt badań
Źródło:
Elementy teorii systemów i informacji / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 8-30
Nr:
2168339593
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Modele ekonometryczne jako narzędzia sterowania
Źródło:
Elementy teorii systemów i informacji / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 89-112
Nr:
2168339591
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Minister dr Franciszek Gaik - kierownik Centralnego Urzędu Planowania u ekonomistów krakowskich : nowy styl i funkcje planowania społeczno-gospodarczego w Polsce
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 3/89 (1989) , s. 99-105
Nr:
2168223996
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Sylwetki profesorów nauk ekonomicznych mianowanych w latach 1986 i 1987
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1988. - R. 27, nr 2/88, s. 112-117
Nr:
2168225476
varia
45

Tytuł:
Kształtowanie relacji cen w gospodarce żywnościowej pod kątem osiągania równowagi rynkowej = Price Ruling in Food Economy vs. Market Equilibrium
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 256 (1988) , s. 57-68. - Rez., summ.
Nr:
2168279761
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Mechanizmy gospodarki żywnościowej w układzie równowagi globalnej = Mechanisms of Food Supplies In Global Equilibrium System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 281 (1988) , s. 109-125. - Summ., rez.
Nr:
2168259018
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Materiały do ćwiczeń z analizy rynku
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
72 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168279721
skrypt
48

Tytuł:
Kongres Ekonomistów Polskich (sprawozdanie)
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1988. - R. 27, nr 1/88, s. 3-22
Nr:
2168224314
varia
49

Tytuł:
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1987
Opis fizyczny:
103 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji Temat: Terminologiczno-metodyczne aspekty badań konsumpcji w układach przestrzennych
Nr:
2168316005
książka
50

Tytuł:
Z działalności Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Association of the Graduates of the Academy of Economics in Kraków
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 2/86 (1986) , s. 114-116
Nr:
2168225800
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Elementy sterowania sferą obrotu rolnego
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 339 (1986) , s. 177-185. - Tytuł numeru: Procesy rynkowe: materiały na konferencję naukowo-dydaktyczną Instytutu i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Polanica, 24-26 września 1986
Nr:
2168279735
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Zależności bilansowe w równoważeniu produkcji, wymiany i konsumpcji
Źródło:
Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, s. 47-58
Nr:
2168267312
rozdział w materiałach konferencyjnych
53

Tytuł:
Związki gospodarki żywnościowej z układem gałęziowym produkcji wymiany i konsumpcji = Connections of Food Sector with Branch Scheme of Production, Exchange and Consumption
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 184 (1984) , s. 23-47. - Rez., summ.
Nr:
2168267118
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Czynniki przemian struktury konsumpcji żywności = Factors Determining Changes in the Structure of Food Consumption
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 169 (1983) , s. 49-68. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229438
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Przestrzenne rozkłady elementów produkcji rolniczej i podaży wybranych produktów rolnych = Spatial Distribution of Selected Agricultural Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 174 (1983) , s. 113-138. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261494
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Autor:
Kazimierz Baścik , Jan Czesak , Aldon Zalewski
Tytuł:
Rynek środków do produkcji rolnej w gospodarce żywnościowej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Zakład Wydawnictw CZSR, 1980
Opis fizyczny:
144 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-209-0174-X
Nr:
2168346360
monografia
57

Tytuł:
Modelowanie rynku rolno-spożywczego w kompleksie gospodarki żywnościowej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1980
Opis fizyczny:
[1], XVII, 300 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/239
Nr:
2168279731
doktorat
58

Tytuł:
Materiały do ćwiczeń z systemowej analizy rynku
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
61 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168279723
skrypt
59

Tytuł:
Modelowanie rynku rolnego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980
Opis fizyczny:
89 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 220)
Uwagi:
Rez., summ., streszcz., Bibliogr.
Nr:
2168279725
monografia
60

Tytuł:
Wpływ zmian w kierunkach produkcji rolniczej na rozwój skupu produktów rolnych na przykładzie Ziemi Krakowskiej w latach 1961-1973 = On the Influence of Changes in the Trends of Farm Production on the Development of Purchase of Farm Products - on the Example of the Kraków Region in the Period between 1961 and 1973
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 108 (1978) , s. 55-68. - Summ., rez.
Nr:
2168250332
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Komputerowy zbiór danych RYNEK
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 1978
Opis fizyczny:
166 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Opracowania i Materiały Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 118)
Uwagi:
Streszcz.,
Nr:
2168315039
monografia
62

Tytuł:
Cybernetyczny model funkcjonowania i programowania rynku
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/59 (R. 15) (1976) , s. 119-121
Nr:
2168220100
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Analizy predykcyjne w badaniach rynkowych - modele i podejścia regresyjne i sieciowe
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
104 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
019/WZ-KAR/01/2014/S/4215
Sygnatura:
NP-1484/Magazyn
Nr:
2168302333
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.2 : ocena kompletności danych EURODATA
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
78 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
1/0358/91/01
Sygnatura:
NP-272/2/Magazyn
Nr:
2168274699
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.1 : ogólna charakterystyka banku danych EURODATA
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
20 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
1/0358/91/01
Sygnatura:
NP-272/1/Magazyn
Nr:
2168274695
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Badanie równowagi i stabilności układów rynkowych w gospodarce żywnościowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
122 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
17/EOT/5/91/S
Sygnatura:
NP-263/Magazyn
Nr:
2168283647
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Testowanie równowagi i stabilności rynku w warunkach tłumienia inflacji
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
35, [56] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
H/12/029/90-2
Sygnatura:
NP-71/Magazyn
Nr:
2168274945
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Adaptacja pakietów programów statystyczno-ekonometrycznych z dużych komputerów na mikrokomputery
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
[170] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
63/ISEI/23/91/W
Sygnatura:
NP-107/Magazyn
Nr:
2168274951
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
System przetwarzania i analizy danych ankietowych producentów mleka
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
121 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Wykonano w ramach tematu: P-09-00-01 Kontraktacja mleka jako czynnik organizujący bazę surowcową przemysłu mleczarskiego na zlecenie Instytutu Przemysłu Mleczarskiego w Warszawie
Nr:
2168315823
naukowo-badawcze
1
Badania rynkowe i marketingowe w myśli naukowej prof. Stefana Mynarskiego = Market and Marketing Research in Scientific Thought of Prof. Stefan Mynarski / Kazimierz BAŚCIK, Adam SAGAN // W: Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 161-172. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-2163-5
2
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania / Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Ryszard WĘGRZYN, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Kazimierz BAŚCIK // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 37-57. - ISBN 978-83-7252-647-2
3
Analiza przestrzennych podukładów podaży rynku mieszkaniowego w Polsce / Kazimierz BAŚCIK // W: Modele przestrzenne rynku w układach branżowych / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2013), s. 98-112. - Bibliogr.
4
Modelowanie dynamiki rynku mieszkaniowego w okresie transformacji systemowej : testowanie modeli autoregresyjnych oraz wielorównaniowych o równaniach rekurencyjnych / Kazimierz BAŚCIK // W: Dynamiczne modele zachowań rynkowych w układach branżowych / kierownik projektu: Adam SAGAN. - ([2012]), s. 91-109
5
Analiza popytowo-podażowa na rynku mieszkaniowym : podejście modelowe / Kazimierz BAŚCIK // W: Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. - (2011), s. 46-67
6
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 120-134
7
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania / Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Ryszard WĘGRZYN, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Kazimierz BAŚCIK // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 30-53
8
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jolanta MIREK, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 122-136
9
Ekohumanizm - wyzwanie globalne XXI wieku = Eco-humanism - a Global Challenge for the 21st Century / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007), s. 149-156. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157029565. - ISSN 1898-6447
10
Modelowanie współzależności w układach agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej = Modelling Inter-dependency in Polish and European Union Agricultural Market Structures / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005), s. 13-27. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/102517727. - ISSN 0208-7944
11
Analiza porównawcza układów agrarno-rynkowych Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej = Comparative Analysis of Agro-market Systems in Poland and in Selected European Union Countries / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005), s. 41-58. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/96518771. - ISSN 0208-7944
12
Problemy dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej = Difficulties in Adapting Poland's Agriculture to the EU's Common Agricultural Policy / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 640 (2003), s. 107-121. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/46035342. - ISSN 0208-7944
13
Postrzegana jakości życia w świetle badań empirycznych : analiza antropologiczna / Kazimierz BAŚCIK, Adam SAGAN // W: Jakość życia w regionie / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003. - S. 19-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-85809-81-3
14
Modelowanie współzależności w układach agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej / Kazimierz BAŚCIK // W: Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2003), s. 55-70. - Bibliogr.
15
Zastosowanie regresji wielorakiej do celów analizy kompleksowych współzależności w układach agrarno-rynkowych = The Application of Multiple Regression for the Purposes of Analysing Complex Correlations in Agrarian Market Systems / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 586 (2002), s. 25-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13087. - ISSN 0208-7944
16
Analiza działalności promocyjnej w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej regionu ziemi żywieckiej / Kazimierz BAŚCIK, Adam SAGAN // W: Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002. - S. 437-446. - Summ. - ISBN 83-7241-235-9
17
Analiza porównawcza układów produkcyjno-rynkowych wybranych krajów Unii Europejskiej / Kazimierz BAŚCIK // W: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2002), s. 213-234
18
Przesłanki integracji układów agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej = The Integration of Polish and EU Agricultural Market Structures / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 605 (2002), s. 25-41. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13599. - ISSN 0208-7944
19
Problemy konkurencyjności polskich produktów rolnych i żywnościowych w świetle integracji z Unią Europejską = The Competitiveness of Polish Agricultural and Food Products in the Light of Integration with the European Union / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 558 (2001), s. 65-79. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Modelowanie związków i współzależności w układach rynkowych gospodarki żywnościowej / Kazimierz BAŚCIK // W: Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2001), s. 44-63. - Bibliogr.
21
Agrometryczne medele przestrzennych układów agrarno-rynkowych = Agrometric Models of Spatial Agrarian and Market Schemes / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 543 (2000), s. 39-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9916. - ISSN 0208-7944
22
Wielowymiarowe przesłanki integracji układów agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej / Kazimierz BAŚCIK // W: Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2000), s. 44-65. - Bibliogr.
23
Modele agrometryczne gospodarki żywnościowej = Agrometric Models of the Food Economy / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 540 (2000), s. 33-47. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
24
Próba aplikacji systemowych kategorii równowagi dla analizy funkcjonowania rynku produktów rolnych w okresie transformacji = Attempt at Application of System Equilibrium Categories to Analyze Functioning of Market for Farm Produce in the Course of System of Transformation / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 513 (1998), s. 61-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
25
Analiza konkurencyjności polskich produktów rolnych i żywnościowych w świetle integracji z Unią Europejską / Kazimierz BAŚCIK // W: Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI. - (1998), s. 116-135. - Bibliogr.
26
Modelowanie współzależności układów agrarno-rynkowych gospodarki żywnościowej : analiza porównawcza / Kazimierz BAŚCIK // W: Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (1996), s. 86-112
27
Równowaga strukturalna rynku produktów rolnych / K. BAŚCIK // W: Analiza segmentacyjna rynków branżowych / kierownik programu: S. MYNARSKI. - (1996), s. 81-109
28
Próby modelowania rynku mieszkaniowego w okresie transformacji = Attempts to Model the Housing Market During the Transformation / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 479 (1996), s. 55-63. - Summ. - ISSN 0208-7944
29
Specyfika działalności marketingowej na rynku produktów rolnych / Kazimierz BAŚCIK // W: Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 564-572
30
Dylematy prowadzenia działalności marketingowej na rynku produktów rolnych = Dilemmas Concerning Marketing Activities on the Agricultural Commodities Market / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 457 (1995), s. 51-61. - Summ. - ISSN 0208-7944
31
Analiza preferencji konsumpcyjnych wybranych artykułów mięsnych i mleczarskich / Kazimierz BAŚCIK, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // W: Badania marketingowe - teoria i praktyka. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 111-120
32
Kierunki stabilizacji warunków ekonomicznych w gospodarce żywnościowej w okresie przeprowadzania transformacji systemowej = Stabilization of Economic Conditions in Food Sector in Period of System's Transformation / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. - nr 403 (1993), s. 15-22. - Summ. - ISSN 0208-7944
33
Badanie mechanizmów równowagi i stabilności wybranych układów gospodarki żywnościowej / Kazimierz BAŚCIK // W: Badanie równowagi strukturalnej gospodarki rynkowej / kier. programu: Stefan MYNARSKI. - (1993), s. 142-199
34
Analiza rozwoju zjawisk rynkowych w czasie / Stefan MYNARSKI, Kazimierz BAŚCIK, Ryszard WĘGRZYN // W: Analiza rynku : systemy i mechanizmy / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 94-115
35
Identyfikacja mechanizmów równowagi i stabilności w gospodarce żywnościowej = Identification of Balance and Stability Mechanisms in Food Industry // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 353 (1991), s. 89-105. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
36
Modelowanie układów agrarno-rynkowych w gospodarce żywnościowej = Modelling of Agrarian-Market Systems in Food Economy / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 324 (1990), s. 75-92. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
37
Doc. dr Sławomir Cybula / Kazimierz BAŚCIK // Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 3/89 (1989), s. 109-110. - ISSN 0079-578X
38
Konsumpcja - rynek - wzrost gospodarczy : informacja z konferencji naukowej IRWiK / Kazimierz BAŚCIK // Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 1/89 (1989), s. 104-107. - ISSN 0079-578X
39
Modelowanie systemów / Kazimierz BAŚCIK // W: Elementy teorii systemów i informacji / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 69-88
40
Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / Kazimierz BAŚCIK // Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 4/89 (1989), s. 95-97. - ISSN 0079-578X
41
System jako obiekt badań / Wojciech KOCZYŃSKI, Kazimierz BAŚCIK // W: Elementy teorii systemów i informacji / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 8-30
42
Modele ekonometryczne jako narzędzia sterowania / Kazimierz BAŚCIK // W: Elementy teorii systemów i informacji / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 89-112
43
Minister dr Franciszek Gaik - kierownik Centralnego Urzędu Planowania u ekonomistów krakowskich : nowy styl i funkcje planowania społeczno-gospodarczego w Polsce / Kazimierz BAŚCIK // Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 3/89 (1989), s. 99-105. - ISSN 0079-578X
44
Sylwetki profesorów nauk ekonomicznych mianowanych w latach 1986 i 1987 / Kazimierz BAŚCIK // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 2/88 (1988), s. 112-117. - ISSN 0079-578X
45
Kształtowanie relacji cen w gospodarce żywnościowej pod kątem osiągania równowagi rynkowej = Price Ruling in Food Economy vs. Market Equilibrium / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 256 (1988), s. 57-68. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
46
Mechanizmy gospodarki żywnościowej w układzie równowagi globalnej = Mechanisms of Food Supplies In Global Equilibrium System / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 281 (1988), s. 109-125. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
47
Materiały do ćwiczeń z analizy rynku / Kazimierz BAŚCIK, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Danuta KOCOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 72 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
48
Kongres Ekonomistów Polskich (sprawozdanie) / Kazimierz BAŚCIK // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 1/88 (1988), s. 3-22. - ISSN 0079-578X
49
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia / red. S. MYNARSKI ; [autorzy haseł: Kazimierz BAŚCIK, Jacek BAZARNIK, Czesław BYWALEC, Tadeusz GRABIŃSKI, Halina GWIŻDŻ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Jan Karwowski, Józefa Kramer, Janusz Marak, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Józef SALA, Leszek STRZEMBICKI, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Grażyna ŚWIATOWY, Krzysztof Piotr WOJDACKI]. - Kraków, 1987. - 103 k. : il. ; 30 cm
50
Z działalności Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Association of the Graduates of the Academy of Economics in Kraków / Kazimierz BAŚCIK, Jan WIKTOR // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 2/86 (1986), s. 114-116. - ISSN 0079-578X
51
Elementy sterowania sferą obrotu rolnego / Kazimierz BAŚCIK, Janina DEPO, Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ, Helena KUREK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 339 (1986), s. 177-185. - Tytuł numeru: Procesy rynkowe: materiały na konferencję naukowo-dydaktyczną Instytutu i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Polanica, 24-26 września 1986. - ISSN 0324-8445
52
Zależności bilansowe w równoważeniu produkcji, wymiany i konsumpcji / Kazimierz BAŚCIK, Danuta KOCOŃ // W: Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985. - S. 47-58
53
Związki gospodarki żywnościowej z układem gałęziowym produkcji wymiany i konsumpcji = Connections of Food Sector with Branch Scheme of Production, Exchange and Consumption / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 184 (1984), s. 23-47. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
54
Czynniki przemian struktury konsumpcji żywności = Factors Determining Changes in the Structure of Food Consumption / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 169 (1983), s. 49-68. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
55
Przestrzenne rozkłady elementów produkcji rolniczej i podaży wybranych produktów rolnych = Spatial Distribution of Selected Agricultural Products / Kazimiera BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 174 (1983), s. 113-138. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
56
Rynek środków do produkcji rolnej w gospodarce żywnościowej / Kazimierz BAŚCIK, Jan Czesak, Aldon Zalewski. - Warszawa : Zakład Wydawnictw CZSR, 1980. - 144 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-209-0174-X
57
Modelowanie rynku rolno-spożywczego w kompleksie gospodarki żywnościowej / Kazimierz BAŚCIK ; Promotor: Stefan MYNARSKI. - Kraków, 1980. - [1], XVII, 300 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
58
Materiały do ćwiczeń z systemowej analizy rynku / Kazimierz BAŚCIK, Jerzy FORYŚ, Danuta SEREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 61 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
59
Modelowanie rynku rolnego / Kazimierz BAŚCIK. - Warszawa : Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980. - 89 s. : il. ; 24 cm. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 220)
60
Wpływ zmian w kierunkach produkcji rolniczej na rozwój skupu produktów rolnych na przykładzie Ziemi Krakowskiej w latach 1961-1973 = On the Influence of Changes in the Trends of Farm Production on the Development of Purchase of Farm Products - on the Example of the Kraków Region in the Period between 1961 and 1973 / Kazimierz BAŚCIK, Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 108 (1978), s. 55-68. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
61
Komputerowy zbiór danych RYNEK / kier. Stefan MYNARSKI ; [T. GRABIŃSKI, K. BAŚCIK, D. SEREK]. - Warszawa : Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 1978. - 166 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. - (Opracowania i Materiały - Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług ; 118)
62
Cybernetyczny model funkcjonowania i programowania rynku / Kazimierz BAŚCIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/59 (R. 15) (1976), s. 119-121. - ISSN 0079-578X
63
Analizy predykcyjne w badaniach rynkowych - modele i podejścia regresyjne i sieciowe / Adam SAGAN, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Ryszard WĘGRZYN, Kazimierz BAŚCIK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 104 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
64
Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.2 : ocena kompletności danych EURODATA / Tadeusz GRABIŃSKI (kierownik projektu), Jan SZEJA, Kazimierz BAŚCIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 78 k. : il. ; 30 cm
65
Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.1 : ogólna charakterystyka banku danych EURODATA / Wykonawcy: Tadeusz GRABIŃSKI - kierownik projektu, Jan SZEJA, Kazimierz BAŚCIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 20 k. : il. ; 30 cm
66
Badanie równowagi i stabilności układów rynkowych w gospodarce żywnościowej / Kazimierz BAŚCIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 122 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
67
Testowanie równowagi i stabilności rynku w warunkach tłumienia inflacji / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Kazimierz BAŚCIK, Adam SAGAN, Ryszard WĘGRZYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 35, [56] k. : il. ; 30 cm
68
Adaptacja pakietów programów statystyczno-ekonometrycznych z dużych komputerów na mikrokomputery / wykonawcy: Tadeusz GRABIŃSKI (kierownik tematu), Kazimierz BAŚCIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - [170] k. : il. ; 30 cm
69
System przetwarzania i analizy danych ankietowych producentów mleka / Kazimierz BAŚCIK, Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 1982. - 121 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Baścik K., Sagan A., (2014), Badania rynkowe i marketingowe w myśli naukowej prof. Stefana Mynarskiego. [W:] Czubała A., Hadrian P., Wiktor J. (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 161-172.
2
Fatuła D., Mirek J., Węgrzyn R., Białynicka-Birula J., Baścik K., (2013), Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (red.), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 37-57.
3
Baścik K., (2013), Analiza przestrzennych podukładów podaży rynku mieszkaniowego w Polsce. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Modele przestrzenne rynku w układach branżowych, s. 98-112.
4
Baścik K., ([2012]), Modelowanie dynamiki rynku mieszkaniowego w okresie transformacji systemowej : testowanie modeli autoregresyjnych oraz wielorównaniowych o równaniach rekurencyjnych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Dynamiczne modele zachowań rynkowych w układach branżowych, s. 91-109.
5
Baścik K., (2011), Analiza popytowo-podażowa na rynku mieszkaniowym : podejście modelowe. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe, s. 46-67.
6
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Mirek J., Łapczyński M., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2010), Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 120-134.
7
Fatuła D., Mirek J., Węgrzyn R., Białynicka-Birula J., Baścik K., (2010), Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 30-53.
8
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Mirek J., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2009), Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 122-136.
9
Baścik K., (2007), Ekohumanizm - wyzwanie globalne XXI wieku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 756, s. 149-156; https://bazekon.uek.krakow.pl/157029565
10
Baścik K., (2005), Modelowanie współzależności w układach agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 680, s. 13-27; https://bazekon.uek.krakow.pl/102517727
11
Baścik K., (2005), Analiza porównawcza układów agrarno-rynkowych Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 659, s. 41-58; https://bazekon.uek.krakow.pl/96518771
12
Baścik K., (2003), Problemy dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 640, s. 107-121; https://bazekon.uek.krakow.pl/46035342
13
Baścik K., Sagan A., (2003), Postrzegana jakości życia w świetle badań empirycznych : analiza antropologiczna. [W:] Karwowski J. (red.), Jakość życia w regionie, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 19-26.
14
Baścik K., (2003), Modelowanie współzależności w układach agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 55-70.
15
Baścik K., (2002), Zastosowanie regresji wielorakiej do celów analizy kompleksowych współzależności w układach agrarno-rynkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 586, s. 25-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/13087
16
Baścik K., Sagan A., (2002), Analiza działalności promocyjnej w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej regionu ziemi żywieckiej. [W:] Karwowski J. (red.), Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 437-446.
17
Baścik K., (2002), Analiza porównawcza układów produkcyjno-rynkowych wybranych krajów Unii Europejskiej. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 213-234.
18
Baścik K., (2002), Przesłanki integracji układów agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 605, s. 25-41; https://bazekon.uek.krakow.pl/13599
19
Baścik K., (2001), Problemy konkurencyjności polskich produktów rolnych i żywnościowych w świetle integracji z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 558, s. 65-79.
20
Baścik K., (2001), Modelowanie związków i współzależności w układach rynkowych gospodarki żywnościowej. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 44-63.
21
Baścik K., (2000), Agrometryczne medele przestrzennych układów agrarno-rynkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 543, s. 39-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/9916
22
Baścik K., (2000), Wielowymiarowe przesłanki integracji układów agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania wielowymiarowe rynków branżowych, s. 44-65.
23
Baścik K., (2000), Modele agrometryczne gospodarki żywnościowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 540, s. 33-47.
24
Baścik K., (1998), Próba aplikacji systemowych kategorii równowagi dla analizy funkcjonowania rynku produktów rolnych w okresie transformacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 513, s. 61-72.
25
Baścik K., (1998), Analiza konkurencyjności polskich produktów rolnych i żywnościowych w świetle integracji z Unią Europejską. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji, s. 116-135.
26
Baścik K., (1996), Modelowanie współzależności układów agrarno-rynkowych gospodarki żywnościowej : analiza porównawcza. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 86-112.
27
Baścik K., (1996), Równowaga strukturalna rynku produktów rolnych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza segmentacyjna rynków branżowych, s. 81-109.
28
Baścik K., (1996), Próby modelowania rynku mieszkaniowego w okresie transformacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 479, s. 55-63.
29
Baścik K., (1996), Specyfika działalności marketingowej na rynku produktów rolnych. [W:] Szumilak J. (red.), Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 564-572.
30
Baścik K., (1995), Dylematy prowadzenia działalności marketingowej na rynku produktów rolnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 457, s. 51-61.
31
Baścik K., Jakubowska-Łazęcka J., Klimczyk-Bryk M., (1994), Analiza preferencji konsumpcyjnych wybranych artykułów mięsnych i mleczarskich. [W:] Badania marketingowe - teoria i praktyka, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 111-120.
32
Baścik K., (1993), Kierunki stabilizacji warunków ekonomicznych w gospodarce żywnościowej w okresie przeprowadzania transformacji systemowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 403, s. 15-22.
33
Baścik K., (1993), Badanie mechanizmów równowagi i stabilności wybranych układów gospodarki żywnościowej. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badanie równowagi strukturalnej gospodarki rynkowej, s. 142-199.
34
Mynarski S., Baścik K., Węgrzyn R., (1993), Analiza rozwoju zjawisk rynkowych w czasie. [W:] Mynarski S. (red.), Analiza rynku : systemy i mechanizmy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 94-115.
35
Baścik K., (1991), Identyfikacja mechanizmów równowagi i stabilności w gospodarce żywnościowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 353, s. 89-105.
36
Baścik K., (1990), Modelowanie układów agrarno-rynkowych w gospodarce żywnościowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 324, s. 75-92.
37
Baścik K., (1989), Doc. dr Sławomir Cybula, "Problemy Ekonomiczne", R. 28, nr 3/89, s. 109-110.
38
Baścik K., (1989), Konsumpcja - rynek - wzrost gospodarczy : informacja z konferencji naukowej IRWiK, "Problemy Ekonomiczne", R. 28, nr 1/89, s. 104-107.
39
Baścik K., (1989), Modelowanie systemów. [W:] Mynarski S. (red.), Elementy teorii systemów i informacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 69-88.
40
Baścik K., (1989), Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", R. 28, nr 4/89, s. 95-97.
41
Koczyński W., Baścik K., (1989), System jako obiekt badań. [W:] Mynarski S. (red.), Elementy teorii systemów i informacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 8-30.
42
Baścik K., (1989), Modele ekonometryczne jako narzędzia sterowania. [W:] Mynarski S. (red.), Elementy teorii systemów i informacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 89-112.
43
Baścik K., (1989), Minister dr Franciszek Gaik - kierownik Centralnego Urzędu Planowania u ekonomistów krakowskich : nowy styl i funkcje planowania społeczno-gospodarczego w Polsce, "Problemy Ekonomiczne", R. 28, nr 3/89, s. 99-105.
44
Baścik K., (1988), Sylwetki profesorów nauk ekonomicznych mianowanych w latach 1986 i 1987, "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 2/88, s. 112-117.
45
Baścik K., (1988), Kształtowanie relacji cen w gospodarce żywnościowej pod kątem osiągania równowagi rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 256, s. 57-68.
46
Baścik K., (1988), Mechanizmy gospodarki żywnościowej w układzie równowagi globalnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 281, s. 109-125.
47
Baścik K., Jakubowska-Łazęcka J., Kocoń D., (1988), Materiały do ćwiczeń z analizy rynku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 72 s.
48
Baścik K., (1988), Kongres Ekonomistów Polskich (sprawozdanie), "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 1/88, s. 3-22.
49
Baścik K., Bazarnik J., Bywalec C., Grabiński T., Gwiżdż H., Jakubowska-Łazęcka J., Karwowski J., Kramer J., Marak J., Mynarski S., Rudnicki L., Sala J., Strzembicki L., Szromnik A., Szumilak J., Światowy G., Wojdacki K., (1987), Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia, Mynarski S. (kier.), Kraków : , 103 k.
50
Baścik K., Wiktor J., (1986), Z działalności Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 2/86, s. 114-116.
51
Baścik K., Depo J., Kowalska-Grudzień A., Kurek H., (1986), Elementy sterowania sferą obrotu rolnego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 339, s. 177-185.
52
Baścik K., Kocoń D., (1985), Zależności bilansowe w równoważeniu produkcji, wymiany i konsumpcji. [W:] Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 47-58.
53
Baścik K., (1984), Związki gospodarki żywnościowej z układem gałęziowym produkcji wymiany i konsumpcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 184, s. 23-47.
54
Baścik K., (1983), Czynniki przemian struktury konsumpcji żywności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 169, s. 49-68.
55
Baścik K., (1983), Przestrzenne rozkłady elementów produkcji rolniczej i podaży wybranych produktów rolnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 174, s. 113-138.
56
Baścik K., Czesak J., Zalewski A., (1980), Rynek środków do produkcji rolnej w gospodarce żywnościowej, Warszawa : Zakład Wydawnictw CZSR, 144 s.
57
Baścik K., (1980), Modelowanie rynku rolno-spożywczego w kompleksie gospodarki żywnościowej, Prom. Mynarski S., Kraków : , [1], XVII, 300 k.
58
Baścik K., Foryś J., Serek D., (1980), Materiały do ćwiczeń z systemowej analizy rynku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
59
Baścik K., (1980), Modelowanie rynku rolnego, Warszawa : Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług, 89 s.
60
Baścik K., Cieśla S., (1978), Wpływ zmian w kierunkach produkcji rolniczej na rozwój skupu produktów rolnych na przykładzie Ziemi Krakowskiej w latach 1961-1973, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 108, s. 55-68.
61
Grabiński T., Baścik K., Serek D., (1978), Komputerowy zbiór danych RYNEK, Mynarski S. (kier.), Warszawa : Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 166 s.
62
Baścik K., (1976), Cybernetyczny model funkcjonowania i programowania rynku, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/59 (R. 15), s. 119-121.
63
Sagan A., Białynicki-Birula P., Węgrzyn R., Baścik K., (2014), Analizy predykcyjne w badaniach rynkowych - modele i podejścia regresyjne i sieciowe, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 104 k.
64
Grabiński T., Szeja J., Baścik K., (1993), Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy: zadanie badawcze nr 2.2: ocena kompletności danych EURODATA, Grabiński T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 78 k.
65
Grabiński T., Szeja J., Baścik K., (1993), Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy: zadanie badawcze nr 2.1: ogólna charakterystyka banku danych EURODATA, Grabiński T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 20 k.
66
Baścik K., (1992), Badanie równowagi i stabilności układów rynkowych w gospodarce żywnościowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 122 k.
67
Mynarski S., Grabiński T., Baścik K., Sagan A., Węgrzyn R., (1991), Testowanie równowagi i stabilności rynku w warunkach tłumienia inflacji, Mynarski S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 35, [56] k.
68
Grabiński T., Baścik K., (1991), Adaptacja pakietów programów statystyczno-ekonometrycznych z dużych komputerów na mikrokomputery, Grabiński T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [170] k.
69
Baścik K., Grabiński T., (1982), System przetwarzania i analizy danych ankietowych producentów mleka, Kraków : , 121 k.
1
@inbook{UEK:2168280423,
author = "Kazimierz Baścik and Adam Sagan",
title = "Badania rynkowe i marketingowe w myśli naukowej prof. Stefana Mynarskiego",
booktitle = "Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce",
pages = "161-172",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2163-5",
}
2
@inbook{UEK:2168298913,
author = "Dariusz Fatuła and Jolanta Mirek and Ryszard Węgrzyn and Joanna Białynicka-Birula and Kazimierz Baścik",
title = "Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "37-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-647-2",
}
3
@unpublished{UEK:2168287451,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Analiza przestrzennych podukładów podaży rynku mieszkaniowego w Polsce",
booktitle = "Modele przestrzenne rynku w układach branżowych",
pages = "98-112",
year = "2013",
}
4
@unpublished{UEK:2168269786,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Modelowanie dynamiki rynku mieszkaniowego w okresie transformacji systemowej : testowanie modeli autoregresyjnych oraz wielorównaniowych o równaniach rekurencyjnych",
booktitle = "Dynamiczne modele zachowań rynkowych w układach branżowych",
pages = "91-109",
year = "2012",
}
5
@unpublished{UEK:2168260266,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Analiza popytowo-podażowa na rynku mieszkaniowym : podejście modelowe",
booktitle = "Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe",
pages = "46-67",
year = "2011",
}
6
@unpublished{UEK:2168282275,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Jolanta Mirek and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta and Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Ryszard Węgrzyn",
title = "Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "120-134",
year = "2010",
}
7
@unpublished{UEK:2168306763,
author = "Dariusz Fatuła and Jolanta Mirek and Ryszard Węgrzyn and Joanna Białynicka-Birula and Kazimierz Baścik",
title = "Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "30-53",
year = "2010",
}
8
@unpublished{UEK:2168247870,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Mariusz Łapczyński and Jolanta Mirek and Grażyna Plichta and Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Ryszard Węgrzyn",
title = "Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "122-136",
year = "2009",
}
9
@article{UEK:50835,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Ekohumanizm - wyzwanie globalne XXI wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "756",
pages = "149-156",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157029565},
}
10
@article{UEK:52610,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Modelowanie współzależności w układach agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "680",
pages = "13-27",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/102517727},
}
11
@article{UEK:53005,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Analiza porównawcza układów agrarno-rynkowych Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "659",
pages = "41-58",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/96518771},
}
12
@article{UEK:2168224014,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Problemy dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "640",
pages = "107-121",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/46035342},
}
13
@inbook{UEK:2168252646,
author = "Kazimierz Baścik and Adam Sagan",
title = "Postrzegana jakości życia w świetle badań empirycznych : analiza antropologiczna",
booktitle = "Jakość życia w regionie",
pages = "19-26",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2003",
isbn = "83-85809-81-3",
}
14
@unpublished{UEK:2168270382,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Modelowanie współzależności w układach agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej",
booktitle = "Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "55-70",
year = "2003",
}
15
@article{UEK:2168226952,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Zastosowanie regresji wielorakiej do celów analizy kompleksowych współzależności w układach agrarno-rynkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "586",
pages = "25-44",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13087},
}
16
@inbook{UEK:2168332661,
author = "Kazimierz Baścik and Adam Sagan",
title = "Analiza działalności promocyjnej w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej regionu ziemi żywieckiej",
booktitle = "Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia)",
pages = "437-446",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2002",
isbn = "83-7241-235-9",
}
17
@unpublished{UEK:2168280417,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Analiza porównawcza układów produkcyjno-rynkowych wybranych krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "213-234",
year = "2002",
}
18
@article{UEK:2168224664,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Przesłanki integracji układów agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "605",
pages = "25-41",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13599},
}
19
@article{UEK:2168235834,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Problemy konkurencyjności polskich produktów rolnych i żywnościowych w świetle integracji z Unią Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "558",
pages = "65-79",
year = "2001",
}
20
@unpublished{UEK:2168281247,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Modelowanie związków i współzależności w układach rynkowych gospodarki żywnościowej",
booktitle = "Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "44-63",
year = "2001",
}
21
@article{UEK:2168248478,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Agrometryczne medele przestrzennych układów agrarno-rynkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "543",
pages = "39-52",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9916},
}
22
@unpublished{UEK:2168283299,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Wielowymiarowe przesłanki integracji układów agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej",
booktitle = "Badania wielowymiarowe rynków branżowych",
pages = "44-65",
year = "2000",
}
23
@article{UEK:2168257040,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Modele agrometryczne gospodarki żywnościowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "540",
pages = "33-47",
year = "2000",
}
24
@article{UEK:2168248350,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Próba aplikacji systemowych kategorii równowagi dla analizy funkcjonowania rynku produktów rolnych w okresie transformacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "513",
pages = "61-72",
year = "1998",
}
25
@unpublished{UEK:2168240370,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Analiza konkurencyjności polskich produktów rolnych i żywnościowych w świetle integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji",
pages = "116-135",
year = "1998",
}
26
@unpublished{UEK:2168283657,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Modelowanie współzależności układów agrarno-rynkowych gospodarki żywnościowej : analiza porównawcza",
booktitle = "Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "86-112",
year = "1996",
}
27
@unpublished{UEK:2168283503,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Równowaga strukturalna rynku produktów rolnych",
booktitle = "Analiza segmentacyjna rynków branżowych",
pages = "81-109",
year = "1996",
}
28
@article{UEK:2168257652,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Próby modelowania rynku mieszkaniowego w okresie transformacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "479",
pages = "55-63",
year = "1996",
}
29
@inbook{UEK:2168236688,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Specyfika działalności marketingowej na rynku produktów rolnych",
booktitle = "Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.",
pages = "564-572",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
30
@article{UEK:2168243674,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Dylematy prowadzenia działalności marketingowej na rynku produktów rolnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "457",
pages = "51-61",
year = "1995",
}
31
@inbook{UEK:2168342515,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Jakubowska-Łazęcka and Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Analiza preferencji konsumpcyjnych wybranych artykułów mięsnych i mleczarskich",
booktitle = "Badania marketingowe - teoria i praktyka",
pages = "111-120",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
32
@article{UEK:2168263630,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Kierunki stabilizacji warunków ekonomicznych w gospodarce żywnościowej w okresie przeprowadzania transformacji systemowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "403",
pages = "15-22",
year = "1993",
}
33
@unpublished{UEK:2168329901,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Badanie mechanizmów równowagi i stabilności wybranych układów gospodarki żywnościowej",
booktitle = "Badanie równowagi strukturalnej gospodarki rynkowej",
pages = "142-199",
year = "1993",
}
34
@inbook{UEK:2168306261,
author = "Stefan Mynarski and Kazimierz Baścik and Ryszard Węgrzyn",
title = "Analiza rozwoju zjawisk rynkowych w czasie",
booktitle = "Analiza rynku : systemy i mechanizmy",
pages = "94-115",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
35
@article{UEK:2168246706,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Identyfikacja mechanizmów równowagi i stabilności w gospodarce żywnościowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "353",
pages = "89-105",
year = "1991",
}
36
@article{UEK:2168269212,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Modelowanie układów agrarno-rynkowych w gospodarce żywnościowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "324",
pages = "75-92",
year = "1990",
}
37
@misc{UEK:2168223998,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Doc. dr Sławomir Cybula",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 28, 3/89",
pages = "109-110",
year = "1989",
}
38
@misc{UEK:2168223782,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Konsumpcja - rynek - wzrost gospodarczy : informacja z konferencji naukowej IRWiK",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 28, 1/89",
pages = "104-107",
year = "1989",
}
39
@inbook{UEK:2168339589,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Modelowanie systemów",
booktitle = "Elementy teorii systemów i informacji",
pages = "69-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
40
@article{UEK:2168224254,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 28, 4/89",
pages = "95-97",
year = "1989",
}
41
@inbook{UEK:2168339593,
author = "Wojciech Koczyński and Kazimierz Baścik",
title = "System jako obiekt badań",
booktitle = "Elementy teorii systemów i informacji",
pages = "8-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
42
@inbook{UEK:2168339591,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Modele ekonometryczne jako narzędzia sterowania",
booktitle = "Elementy teorii systemów i informacji",
pages = "89-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
43
@article{UEK:2168223996,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Minister dr Franciszek Gaik - kierownik Centralnego Urzędu Planowania u ekonomistów krakowskich : nowy styl i funkcje planowania społeczno-gospodarczego w Polsce",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 28, 3/89",
pages = "99-105",
year = "1989",
}
44
@misc{UEK:2168225476,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Sylwetki profesorów nauk ekonomicznych mianowanych w latach 1986 i 1987",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 27, 2/88",
pages = "112-117",
year = "1988",
}
45
@article{UEK:2168279761,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Kształtowanie relacji cen w gospodarce żywnościowej pod kątem osiągania równowagi rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "256",
pages = "57-68",
year = "1988",
}
46
@article{UEK:2168259018,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Mechanizmy gospodarki żywnościowej w układzie równowagi globalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "281",
pages = "109-125",
year = "1988",
}
47
@book{UEK:2168279721,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Jakubowska-Łazęcka and Danuta Kocoń",
title = "Materiały do ćwiczeń z analizy rynku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
48
@misc{UEK:2168224314,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Kongres Ekonomistów Polskich (sprawozdanie)",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 27, 1/88",
pages = "3-22",
year = "1988",
}
49
@book{UEK:2168316005,
author = "Kazimierz Baścik and Jacek Bazarnik and Czesław Bywalec and Tadeusz Grabiński and Halina Gwiżdż and Joanna Jakubowska-Łazęcka and Jan Karwowski and Józefa Kramer and Janusz Marak and Stefan Mynarski and Leszek Rudnicki and Józef Sala and Leszek Strzembicki and Andrzej Szromnik and Jan Szumilak and Grażyna Światowy and Krzysztof Piotr Wojdacki",
title = "Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
50
@article{UEK:2168225800,
author = "Kazimierz Baścik and Jan Wiktor",
title = "Z działalności Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 25, 2/86",
pages = "114-116",
year = "1986",
}
51
@article{UEK:2168279735,
author = "Kazimierz Baścik and Janina Depo and Alicja Kowalska-Grudzień and Helena Kurek",
title = "Elementy sterowania sferą obrotu rolnego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "339",
pages = "177-185",
adress = "",
year = "1986",
}
52
@inbook{UEK:2168267312,
author = "Kazimierz Baścik and Danuta Kocoń",
title = "Zależności bilansowe w równoważeniu produkcji, wymiany i konsumpcji",
booktitle = "Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej",
pages = "47-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1985",
}
53
@article{UEK:2168267118,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Związki gospodarki żywnościowej z układem gałęziowym produkcji wymiany i konsumpcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "184",
pages = "23-47",
year = "1984",
}
54
@article{UEK:2168229438,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Czynniki przemian struktury konsumpcji żywności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "169",
pages = "49-68",
year = "1983",
}
55
@article{UEK:2168261494,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Przestrzenne rozkłady elementów produkcji rolniczej i podaży wybranych produktów rolnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "174",
pages = "113-138",
year = "1983",
}
56
@book{UEK:2168346360,
author = "Kazimierz Baścik and Jan Czesak and Aldon Zalewski",
title = "Rynek środków do produkcji rolnej w gospodarce żywnościowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw CZSR",
year = "1980",
isbn = "83-209-0174-X",
}
57
@unpublished{UEK:2168279731,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Modelowanie rynku rolno-spożywczego w kompleksie gospodarki żywnościowej",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
58
@book{UEK:2168279723,
author = "Kazimierz Baścik and Jerzy Foryś and Danuta Serek",
title = "Materiały do ćwiczeń z systemowej analizy rynku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
59
@book{UEK:2168279725,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Modelowanie rynku rolnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług",
year = "1980",
issn = "",
}
60
@article{UEK:2168250332,
author = "Kazimierz Baścik and Stanisław Cieśla",
title = "Wpływ zmian w kierunkach produkcji rolniczej na rozwój skupu produktów rolnych na przykładzie Ziemi Krakowskiej w latach 1961-1973",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "108",
pages = "55-68",
year = "1978",
}
61
@book{UEK:2168315039,
author = "Tadeusz Grabiński and Kazimierz Baścik and Danuta Serek",
title = "Komputerowy zbiór danych RYNEK",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU",
year = "1978",
issn = "",
}
62
@article{UEK:2168220100,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Cybernetyczny model funkcjonowania i programowania rynku",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/59 (R. 15)",
pages = "119-121",
year = "1976",
}
63
@unpublished{UEK:2168302333,
author = "Adam Sagan and Paweł Białynicki-Birula and Ryszard Węgrzyn and Kazimierz Baścik",
title = "Analizy predykcyjne w badaniach rynkowych - modele i podejścia regresyjne i sieciowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
64
@unpublished{UEK:2168274699,
author = "Tadeusz Grabiński and Jan Szeja and Kazimierz Baścik",
title = "Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.2 : ocena kompletności danych EURODATA",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
65
@unpublished{UEK:2168274695,
author = "Tadeusz Grabiński and Jan Szeja and Kazimierz Baścik",
title = "Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.1 : ogólna charakterystyka banku danych EURODATA",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
66
@unpublished{UEK:2168283647,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Badanie równowagi i stabilności układów rynkowych w gospodarce żywnościowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
67
@unpublished{UEK:2168274945,
author = "Stefan Mynarski and Tadeusz Grabiński and Kazimierz Baścik and Adam Sagan and Ryszard Węgrzyn",
title = "Testowanie równowagi i stabilności rynku w warunkach tłumienia inflacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
68
@unpublished{UEK:2168274951,
author = "Tadeusz Grabiński and Kazimierz Baścik",
title = "Adaptacja pakietów programów statystyczno-ekonometrycznych z dużych komputerów na mikrokomputery",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
69
@unpublished{UEK:2168315823,
author = "Kazimierz Baścik and Tadeusz Grabiński",
title = "System przetwarzania i analizy danych ankietowych producentów mleka",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID