Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
The Soviet Union as Faced with the Political Change in Central and Eastern Europe
Źródło:
The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's / ed. Jerzy HAUSNER and Tadeusz Klementewicz - Warsaw: Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, 1992, s. 199-216
ISBN:
83-85479-38-4
Nr:
2168290629
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Pokojowe współistnienie państw o odmiennych systemach społeczno-politycznych
Źródło:
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER - Wyd. 2 zm. i rozszerz.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 192-206 - Bibliogr.
Nr:
2168258594
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych
Wydanie:
Wyd. 2 zm. i rozsz.
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
208 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
Nr:
2168255556
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Rola kół gospodarczych w polityce wschodniej RFN = The Role of Economical Cricles in the Eastern Policy of the German Federal Republic
Źródło:
Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 4 (104) (1983) , s. 7-29
Nr:
2168240628
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Niektóre aspekty jedności niemieckiej w polityce RFN = Some Problems Pertaining to German Unity in the Policy of the F.R.G.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 172 (1983) , s. 5-27. - Summ., rez.
Nr:
2168271964
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Stanowisko państw Układu Warszawskiego wobec kwestii niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem roli ZSRR i NRD = The Attitude of Warsaw Pact States towards the German Problem with Special Reference to the Role of USSR and the German Demokratic Republic
Źródło:
Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 1-2 (101-102) (1983) , s. 43-60
Nr:
2168240624
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Kohl a polityka zagraniczna RFN
Źródło:
Gazeta Krakowska. - R. 34, nr 181 (10517) (1982) , s. 4
Nr:
2168283701
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Zmiana rządu czy zmiana polityki w Bonn?
Źródło:
Gazeta Krakowska. - R. 34, nr 169 (10505) (1982) , s. 4
Nr:
2168283707
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Aspekty stosunków ZSRR-RFN
Źródło:
Sprawy Międzynarodowe. - R. 34, z. 12 (344) (1981) , s. 29-42
Nr:
2168282599
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Polityka RFN wobec ZSRR w kontekście znaczenia tzw. karty chińskiej w polityce zagranicznej tego państwa = The Policy of the F.R.G. in the Context of the Significance of the so-called Chinese Card in the Foreign Policy of this State
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Erhard CZIOMER]. - nr 137 (1981) , s. 117-137. - Summ., rez.
Nr:
2168228510
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 137
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Opis fizyczny:
178 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168228456
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
12

Tytuł:
Polityczne aspekty "łączenia rodzin" w stosunkach RFN z państwami socjalistycznymi = The Political Aspects of the "Family Reunion Scheme" in the Relations between the F.R.G. and the Socialist Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 121 (1980) , s. 5-27. - Summ., rez.
Nr:
2168271992
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Podstawy nauk politycznych
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Opis fizyczny:
314 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168255614
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
14

Tytuł:
Pokojowe współistnienie państw o odmiennych systemach społeczno-politycznych
Źródło:
Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 265-289 - Bibliogr.
Nr:
2168258794
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Proces podejmowania decyzji w polityce zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec = On the Decision-making Process in West Germany's Foreign Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 96 (1978) , s. 5-24. - Summ., rez.
Nr:
2168250278
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Problem niemiecki w warunkach odprężenia i normalizacji w Europie : stosunki RFN z krajami socjalistycznymi w latach 1972-1976 : materiały pomocnicze do studiowania podstaw nauk politycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
79 s.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335397
skrypt
17

Tytuł:
Wybrane problemy polityki RFN wobec państw socjalistycznych na początku lat siedemdziesiątych w opinii społeczeństwa zachodnioniemieckiego = On Chosen Problems of the West Germany's Policy Toward the Socialist Countries in the Beginning of the '70s in the Opinion of the West German Public
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 111 (1978) , s. 5-42. - Summ., rez.
Nr:
2168250616
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Polityka rządu RFN wobec ZSRR w latach 1955-1972 = The Policy of West-German Government towards the Soviet Union in the Years 1955-1972
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Opis fizyczny:
420 s.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 34)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168335395
monografia
19

Tytuł:
Niemieckie partie polityczne a układ w Rapallo = German Political Parties and Rapallo Agreement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 68 (1975) , s. 5-31. - Summ., rez.
Nr:
2168249462
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Niemieckie partie polityczne wobec wojny polsko-radzieckiej 1920 r. = German Political Parties and Their Attitude to the Polish-Soviet War of 1920
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 67-68
Nr:
2168333041
varia
21

Tytuł:
Polska wobec uregulowania problemu niemieckiego po II wojnie światowej
Źródło:
Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974, s. 6-19
Nr:
2168253984
rozdział w materiałach konferencyjnych
22

Tytuł:
Stosunki niemiecko-radzieckie a bezpieczeństwo Europy : (główne problemy w latach 1917-1970) = German-Soviet Relations and the European Security in 1917-1970
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 57 (1973) , s. 5-26. - Summ., rez.
Nr:
2168249962
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Stosunki niemiecko-radzieckie a niemieckie partie polityczne w latach 1918-1922 od pokoju w Brześciu Litewskim do traktatu w Rapallo
Promotor:
Sterczyk Władysław
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1972
Opis fizyczny:
IX k., 582 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/84
Nr:
2168304749
doktorat
1
The Soviet Union as Faced with the Political Change in Central and Eastern Europe / Erhard CZIOMER // W: The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's / ed. Jerzy HAUSNER and Tadeusz Klementewicz. - Warsaw : Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, 1992. - S. 199-216. - ISBN 83-85479-38-4
2
Pokojowe współistnienie państw o odmiennych systemach społeczno-politycznych / Erhard CZIOMER // W: Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 192-206. - Bibliogr.
3
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 208 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
4
Rola kół gospodarczych w polityce wschodniej RFN = The Role of Economical Cricles in the Eastern Policy of the German Federal Republic / Erhard CZIOMER // Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 4 (104) (1983), s. 7-29. - ISSN 0137-3528
5
Niektóre aspekty jedności niemieckiej w polityce RFN = Some Problems Pertaining to German Unity in the Policy of the F.R.G / Erhard CZIOMER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 172 (1983), s. 5-27. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
6
Stanowisko państw Układu Warszawskiego wobec kwestii niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem roli ZSRR i NRD = The Attitude of Warsaw Pact States towards the German Problem with Special Reference to the Role of USSR and the German Demokratic Republic / Erhard CZIOMER // Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 1-2 (101-102) (1983), s. 43-60. - ISSN 0137-3528
7
Kohl a polityka zagraniczna RFN / Erhard CZIOMER // Gazeta Krakowska. - R. 34, nr 181 (10517) (1982), s. 4. - ISSN 0208-7693
8
Zmiana rządu czy zmiana polityki w Bonn? / Erhard CZIOMER // Gazeta Krakowska. - R. 34, nr 169 (10505) (1982), s. 4. - ISSN 0208-7693
9
Aspekty stosunków ZSRR-RFN / Erhard CZIOMER // Sprawy Międzynarodowe. - R. 34, z. 12 (344) (1981), s. 29-42. - ISSN 0038-853X
10
Polityka RFN wobec ZSRR w kontekście znaczenia tzw. karty chińskiej w polityce zagranicznej tego państwa = The Policy of the F.R.G. in the Context of the Significance of the so-called Chinese Card in the Foreign Policy of this State / Erhard CZIOMER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Erhard CZIOMER]. - nr 137 (1981), s. 117-137. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
11
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Erhard CZIOMER]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 137. - 178 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
12
Polityczne aspekty "łączenia rodzin" w stosunkach RFN z państwami socjalistycznymi = The Political Aspects of the "Family Reunion Scheme" in the Relations between the F.R.G. and the Socialist Countries / Erhard CZIOMER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 121 (1980), s. 5-27. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
13
Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - 314 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
14
Pokojowe współistnienie państw o odmiennych systemach społeczno-politycznych / Erhard CZIOMER // W: Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 265-289. - Bibliogr.
15
Proces podejmowania decyzji w polityce zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec = On the Decision-making Process in West Germany's Foreign Policy / Erhard CZIOMER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 96 (1978), s. 5-24. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
16
Problem niemiecki w warunkach odprężenia i normalizacji w Europie : stosunki RFN z krajami socjalistycznymi w latach 1972-1976 : materiały pomocnicze do studiowania podstaw nauk politycznych / Erhard CZIOMER, Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 79 s. ; 25 cm. - Bibliogr.
17
Wybrane problemy polityki RFN wobec państw socjalistycznych na początku lat siedemdziesiątych w opinii społeczeństwa zachodnioniemieckiego = On Chosen Problems of the West Germany's Policy Toward the Socialist Countries in the Beginning of the '70s in the Opinion of the West German Public / Erhard CZIOMER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 111 (1978), s. 5-42. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
18
Polityka rządu RFN wobec ZSRR w latach 1955-1972 = The Policy of West-German Government towards the Soviet Union in the Years 1955-1972 / Erhard CZIOMER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - 420 s. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0208-7944 ; nr 34)
19
Niemieckie partie polityczne a układ w Rapallo = German Political Parties and Rapallo Agreement / Erhard CZIOMER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 68 (1975), s. 5-31. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
20
Niemieckie partie polityczne wobec wojny polsko-radzieckiej 1920 r. = German Political Parties and Their Attitude to the Polish-Soviet War of 1920 / Erhard CZIOMER // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 67-68. - ISSN 0079-354X
21
Polska wobec uregulowania problemu niemieckiego po II wojnie światowej / Erhard CZIOMER // W: Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1974. - S. 6-19
22
Stosunki niemiecko-radzieckie a bezpieczeństwo Europy : (główne problemy w latach 1917-1970) = German-Soviet Relations and the European Security in 1917-1970 / Erhard CZIOMER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 57 (1973), s. 5-26. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
23
Stosunki niemiecko-radzieckie a niemieckie partie polityczne w latach 1918-1922 od pokoju w Brześciu Litewskim do traktatu w Rapallo / Erhard CZIOMER ; Promotor: Władysław Sterczyk. - Kraków, 1972. - IX k., 582 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Cziomer E., (1992), The Soviet Union as Faced with the Political Change in Central and Eastern Europe. [W:] Hausner J., Klementewicz T. (red.), The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's, Warsaw : Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, s. 199-216.
2
Cziomer E., (1984), Pokojowe współistnienie państw o odmiennych systemach społeczno-politycznych. [W:] Cziomer E. (red.), Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 192-206.
3
Cziomer E. (red.), (1984), Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych, Wyd. 2 zm. i rozsz.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 208 s.
4
Cziomer E., (1983), Rola kół gospodarczych w polityce wschodniej RFN, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych", nr 4 (104), s. 7-29.
5
Cziomer E., (1983), Niektóre aspekty jedności niemieckiej w polityce RFN, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 172, s. 5-27.
6
Cziomer E., (1983), Stanowisko państw Układu Warszawskiego wobec kwestii niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem roli ZSRR i NRD, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych", nr 1-2 (101-102), s. 43-60.
7
Cziomer E., (1982), Kohl a polityka zagraniczna RFN, "Gazeta Krakowska", R. 34, nr 181 (10517), s. 4.
8
Cziomer E., (1982), Zmiana rządu czy zmiana polityki w Bonn?, "Gazeta Krakowska", R. 34, nr 169 (10505), s. 4.
9
Cziomer E., (1981), Aspekty stosunków ZSRR-RFN, "Sprawy Międzynarodowe", R. 34, z. 12 (344), s. 29-42.
10
Cziomer E., (1981), Polityka RFN wobec ZSRR w kontekście znaczenia tzw. karty chińskiej w polityce zagranicznej tego państwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 137, s. 117-137.
11
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Erhard CZIOMER] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 137. - 178 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
12
Cziomer E., (1980), Polityczne aspekty "łączenia rodzin" w stosunkach RFN z państwami socjalistycznymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 121, s. 5-27.
13
Cziomer E. (red.), (1979), Podstawy nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 314 s.
14
Cziomer E., (1979), Pokojowe współistnienie państw o odmiennych systemach społeczno-politycznych. [W:] Cziomer E. (red.), Podstawy nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 265-289.
15
Cziomer E., (1978), Proces podejmowania decyzji w polityce zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 96, s. 5-24.
16
Cziomer E., Hausner J., (1978), Problem niemiecki w warunkach odprężenia i normalizacji w Europie: stosunki RFN z krajami socjalistycznymi w latach 1972-1976: materiały pomocnicze do studiowania podstaw nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 79 s.
17
Cziomer E., (1978), Wybrane problemy polityki RFN wobec państw socjalistycznych na początku lat siedemdziesiątych w opinii społeczeństwa zachodnioniemieckiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 111, s. 5-42.
18
Cziomer E., (1976), Polityka rządu RFN wobec ZSRR w latach 1955-1972, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 34), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 420 s.
19
Cziomer E., (1975), Niemieckie partie polityczne a układ w Rapallo, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 68, s. 5-31.
20
Cziomer E., (1974), Niemieckie partie polityczne wobec wojny polsko-radzieckiej 1920 r., "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 67-68.
21
Cziomer E., (1974), Polska wobec uregulowania problemu niemieckiego po II wojnie światowej. [W:] Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 6-19.
22
Cziomer E., (1973), Stosunki niemiecko-radzieckie a bezpieczeństwo Europy (główne problemy w latach 1917-1970), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 57, s. 5-26.
23
Cziomer E., (1972), Stosunki niemiecko-radzieckie a niemieckie partie polityczne w latach 1918-1922 od pokoju w Brześciu Litewskim do traktatu w Rapallo, Prom. Sterczyk W., Kraków : , IX k., 582 k.
1
@inbook{UEK:2168290629,
author = "Cziomer Erhard",
title = "The Soviet Union as Faced with the Political Change in Central and Eastern Europe",
booktitle = "The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's",
pages = "199-216",
adress = "Warsaw",
publisher = "Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences",
year = "1992",
isbn = "83-85479-38-4",
}
2
@inbook{UEK:2168258594,
author = "Cziomer Erhard",
title = "Pokojowe współistnienie państw o odmiennych systemach społeczno-politycznych",
booktitle = "Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych",
pages = "192-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozszerz.",
}
3
@book{UEK:2168255556,
title = "Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych",
editor = Cziomer Erhard,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozsz.",
}
4
@article{UEK:2168240628,
author = "Cziomer Erhard",
title = "Rola kół gospodarczych w polityce wschodniej RFN",
journal = "Przegląd Stosunków Międzynarodowych",
number = "4 (104)",
pages = "7-29",
year = "1983",
}
5
@article{UEK:2168271964,
author = "Cziomer Erhard",
title = "Niektóre aspekty jedności niemieckiej w polityce RFN",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "172",
pages = "5-27",
year = "1983",
}
6
@article{UEK:2168240624,
author = "Cziomer Erhard",
title = "Stanowisko państw Układu Warszawskiego wobec kwestii niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem roli ZSRR i NRD",
journal = "Przegląd Stosunków Międzynarodowych",
number = "1-2 (101-102)",
pages = "43-60",
year = "1983",
}
7
@article{UEK:2168283701,
author = "Cziomer Erhard",
title = "Kohl a polityka zagraniczna RFN",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "R. 34, 181 (10517)",
pages = "4",
year = "1982",
}
8
@article{UEK:2168283707,
author = "Cziomer Erhard",
title = "Zmiana rządu czy zmiana polityki w Bonn?",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "R. 34, 169 (10505)",
pages = "4",
year = "1982",
}
9
@article{UEK:2168282599,
author = "Cziomer Erhard",
title = "Aspekty stosunków ZSRR-RFN",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "R. 34, z. 12 (344)",
pages = "29-42",
year = "1981",
}
10
@article{UEK:2168228510,
author = "Cziomer Erhard",
title = "Polityka RFN wobec ZSRR w kontekście znaczenia tzw. karty chińskiej w polityce zagranicznej tego państwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "137",
pages = "117-137",
year = "1981",
}
11
@misc{UEK:2168228456,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Cziomer Erhard,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
12
@article{UEK:2168271992,
author = "Cziomer Erhard",
title = "Polityczne aspekty łączenia rodzin w stosunkach RFN z państwami socjalistycznymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "121",
pages = "5-27",
year = "1980",
}
13
@book{UEK:2168255614,
title = "Podstawy nauk politycznych",
editor = Cziomer Erhard,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
14
@inbook{UEK:2168258794,
author = "Cziomer Erhard",
title = "Pokojowe współistnienie państw o odmiennych systemach społeczno-politycznych",
booktitle = "Podstawy nauk politycznych",
pages = "265-289",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
15
@article{UEK:2168250278,
author = "Cziomer Erhard",
title = "Proces podejmowania decyzji w polityce zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "96",
pages = "5-24",
year = "1978",
}
16
@book{UEK:2168335397,
author = "Cziomer Erhard and Hausner Jerzy",
title = "Problem niemiecki w warunkach odprężenia i normalizacji w Europie : stosunki RFN z krajami socjalistycznymi w latach 1972-1976 : materiały pomocnicze do studiowania podstaw nauk politycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
17
@article{UEK:2168250616,
author = "Cziomer Erhard",
title = "Wybrane problemy polityki RFN wobec państw socjalistycznych na początku lat siedemdziesiątych w opinii społeczeństwa zachodnioniemieckiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "111",
pages = "5-42",
year = "1978",
}
18
@book{UEK:2168335395,
author = "Cziomer Erhard",
title = "Polityka rządu RFN wobec ZSRR w latach 1955-1972",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
issn = "0208-7944",
}
19
@article{UEK:2168249462,
author = "Cziomer Erhard",
title = "Niemieckie partie polityczne a układ w Rapallo",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "68",
pages = "5-31",
year = "1975",
}
20
@misc{UEK:2168333041,
author = "Cziomer Erhard",
title = "Niemieckie partie polityczne wobec wojny polsko-radzieckiej 1920 r.",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "67-68",
year = "1974",
}
21
@inbook{UEK:2168253984,
author = "Cziomer Erhard",
title = "Polska wobec uregulowania problemu niemieckiego po II wojnie światowej",
booktitle = "Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej",
pages = "6-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
22
@article{UEK:2168249962,
author = "Cziomer Erhard",
title = "Stosunki niemiecko-radzieckie a bezpieczeństwo Europy : (główne problemy w latach 1917-1970)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "57",
pages = "5-26",
year = "1973",
}
23
@unpublished{UEK:2168304749,
author = "Cziomer Erhard",
title = "Stosunki niemiecko-radzieckie a niemieckie partie polityczne w latach 1918-1922 od pokoju w Brześciu Litewskim do traktatu w Rapallo",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}