Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Z problematyki ryzyka gospodarczego w rachunkowości finansowej = Selected Problems Pertaining to Economic Risk in Financial Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 401 (1993) , s. 49-63. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264892
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Instrumenty prewencji kredytowej = Instruments of Credit Prevention
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 360 (1992) , s. 5-18. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235950
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Ryzyko gospodarcze w rachunku odpowiedzialności przedsiębiorstw = Economic Risk in the Case of Business Responsibility Account
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 351 (1991) , s. 71-84. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254070
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Ryzyko wyceny w warunkach inflacji = Risk of Valuation Under the Conditions of Inflation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 329 (1990) , s. 47-60. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266198
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Rola rachunkowości w realizacji wewnętrznego rachunku odpowiedzialności = Role of Accounting in Responsibility Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989) , s. 129-146. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253766
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Bilansowy rachunek reprodukcji majątku = Balance Account of Assets' Reproduction
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989) , s. 97-111. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253782
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji
Wydanie:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
208 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168285597
skrypt
8

Tytuł:
Koncepcje realnej wyceny bilansowej w warunkach inflacji = Conceptions of Real Balance Valuation under Inflation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988) , s. 69-88. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261668
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Wartościowanie wielkości postulowanych, przewidywanych i potencjalnych w rachunkowości przedsiębiorstw = Estimation of Required, Expected and Potential Values in Enterprises Accountancy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988) , s. 107-126. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261768
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
Stałe i zmienne podstawy wyceny bilansowej = Constant and Variable Bases of Balance Valuation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987) , s. 67-82. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261976
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
Bilansowe pozycje korygujące = Balance Correction Entries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985) , s. 123-137. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262676
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Dynamiczne aspekty rezerw bilansowych i pozabilansowych = Dynamic Aspects of Balance and Extrabalance Reserves
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 178 (1983) , s. 35-45. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236038
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
Rachunek szacunkowy w wycenie bilansowej = Estimation Account in Balance Evaluation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 164 (1983) , s. 25-34. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168217928
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Potrzeby i możliwości prawidłowej wyceny składników majątkowych = The Need and Possibilities of Correct Assessment of Real Assets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 179 (1983) , s. 105-118. - Rez., summ.
Nr:
2168242694
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Działalność prewencyjna w minimalizowaniu ryzyka gospodarczego = The Preventive Activity In Minimalizing Economic Risk
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 178 (1983) , s. 79-90. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236050
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Ewidencja pozabilansowa = Non-balance Record
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 154 (1982) , s. 135-143. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264716
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
210 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168285595
skrypt
18

Tytuł:
Kierunki doskonalenia rachunku kosztów działalności przedsiębiorstwa wytwórczego
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 3 (1979) , s. 5-21
Nr:
2168247386
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
Problem ryzyka gospodarczego w rachunkowości przedsiębiorstw = The Problem of Economic Risk in Enterprises Accountancy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 118 (1979) , s. 43-58. - Summ., rez.
Nr:
2168250748
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji : zbiór ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
121 s.; 24 cm
Nr:
2168286133
skrypt
21

Autor:
Tytuł:
Jawne rezerwy bilansowe = Open Balance Reserves
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 110 (1978) , s. 51-68. - Summ., rez.
Nr:
2168250468
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Ukryte rezerwy pozabilansowe w socjalistycznym przedsiębiorstwie przemysłowym = The Hidden Extrabalance Reserves In the Socialist Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 89 (1977) , s. 85-104. - Rez., summ.
Nr:
2168250082
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Z problematyki ryzyka gospodarczego
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 31, 6 (362) (1976) , s. 358-361
Nr:
2168271462
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Tytuł:
Bilansowe i pozabilansowe rezerwy gospodarcze
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 19 (1976) , s. 45-56. - Rez.
Nr:
2168239348
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Tytuł:
Pojęcie i rodzaje rezerw gospodarczych
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 31, 5 (361) (1976) , s. 284-287
Nr:
2168271466
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Ryzyko gospodarcze i wycena bilansowa a rezerwy bilansowe i pozabilansowe w socjalistycznym przedsiębiorstwie przemysłowym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1973
Opis fizyczny:
353 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/74
Nr:
2168305441
doktorat
27

Autor:
Tytuł:
Względność wyceny bilansowej = Relativity of Balance Valuation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 60 (1973) , s. 15-38. - Summ., rez.
Nr:
2168250464
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw przemysłowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Opis fizyczny:
190 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168272362
podręcznik
29

Tytuł:
Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych : zbiór ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972
Opis fizyczny:
150 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168244730
skrypt
30

Autor:
Tytuł:
Należności wątpliwe = Doubtful Accounts
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 41 (1971) , s. 109-122. - Summ., rez.
Nr:
2168249666
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Tytuł:
Rezerwy w przedsiębiorstwie przemysłowym (artykuł dyskusyjny)
Źródło:
Rachunkowość. - R. 19, nr 4 (220) (1968) , s. 126-128
Nr:
2168356670
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Tytuł:
Z działalności studenckiego koła naukowego rachunkowców przy WSE w Krakowie
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 14, nr 10 (1966) , s. 118-120
Nr:
2168285859
artykuł w czasopiśmie
1
Z problematyki ryzyka gospodarczego w rachunkowości finansowej = Selected Problems Pertaining to Economic Risk in Financial Accounting / Antoni BIZOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 401 (1993), s. 49-63. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Instrumenty prewencji kredytowej = Instruments of Credit Prevention / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 360 (1992), s. 5-18. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Ryzyko gospodarcze w rachunku odpowiedzialności przedsiębiorstw = Economic Risk in the Case of Business Responsibility Account / Antoni BIZOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 351 (1991), s. 71-84. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Ryzyko wyceny w warunkach inflacji = Risk of Valuation Under the Conditions of Inflation / Antoni BIZOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 329 (1990), s. 47-60. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Rola rachunkowości w realizacji wewnętrznego rachunku odpowiedzialności = Role of Accounting in Responsibility Accounting / Antoni BIZOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989), s. 129-146. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Bilansowy rachunek reprodukcji majątku = Balance Account of Assets' Reproduction / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989), s. 97-111. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK, Marta STĘPIEŃ. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - 208 s. : il. ; 24 cm
8
Koncepcje realnej wyceny bilansowej w warunkach inflacji = Conceptions of Real Balance Valuation under Inflation / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988), s. 69-88. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Wartościowanie wielkości postulowanych, przewidywanych i potencjalnych w rachunkowości przedsiębiorstw = Estimation of Required, Expected and Potential Values in Enterprises Accountancy / Antoni BIZOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988), s. 107-126. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Stałe i zmienne podstawy wyceny bilansowej = Constant and Variable Bases of Balance Valuation / Antoni BIZOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987), s. 67-82. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Bilansowe pozycje korygujące = Balance Correction Entries / Antoni BIZOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985), s. 123-137. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Dynamiczne aspekty rezerw bilansowych i pozabilansowych = Dynamic Aspects of Balance and Extrabalance Reserves / Antoni BIZOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 178 (1983), s. 35-45. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
Rachunek szacunkowy w wycenie bilansowej = Estimation Account in Balance Evaluation / Antoni BIZOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 164 (1983), s. 25-34. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Potrzeby i możliwości prawidłowej wyceny składników majątkowych = The Need and Possibilities of Correct Assessment of Real Assets / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983), s. 105-118. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
15
Działalność prewencyjna w minimalizowaniu ryzyka gospodarczego = The Preventive Activity In Minimalizing Economic Risk / Antoni BIZOŃ, Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 178 (1983), s. 79-90. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
16
Ewidencja pozabilansowa = Non-balance Record / Antoni BIZOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 154 (1982), s. 135-143. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
17
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK, Marta STĘPIEŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - 210 s. : il. ; 24 cm
18
Kierunki doskonalenia rachunku kosztów działalności przedsiębiorstwa wytwórczego / Antoni BIZOŃ, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 3 (1979), s. 5-21. - ISSN 0137-2211
19
Problem ryzyka gospodarczego w rachunkowości przedsiębiorstw = The Problem of Economic Risk in Enterprises Accountancy / Antoni BIZOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 118 (1979), s. 43-58. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
20
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji : zbiór ćwiczeń / Antoni BIZOŃ, Stanisława SADOWSKA, Marta STĘPIEŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - 121 s. ; 24 cm
21
Jawne rezerwy bilansowe = Open Balance Reserves / Antoni BIZOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 110 (1978), s. 51-68. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
22
Ukryte rezerwy pozabilansowe w socjalistycznym przedsiębiorstwie przemysłowym = The Hidden Extrabalance Reserves In the Socialist Industrial Enterprise / Antoni BIZOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 89 (1977), s. 85-104. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
23
Z problematyki ryzyka gospodarczego / Antoni BIZOŃ // Gospodarka Planowa. - R. 31, 6 (362) (1976), s. 358-361. - ISSN 0017-2421
24
Bilansowe i pozabilansowe rezerwy gospodarcze / Antoni BIZOŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 19 (1976), s. 45-56. - Rez. - ISSN 0071-674X
25
Pojęcie i rodzaje rezerw gospodarczych / Antoni BIZOŃ // Gospodarka Planowa. - R. 31, 5 (361) (1976), s. 284-287. - ISSN 0017-2421
26
Ryzyko gospodarcze i wycena bilansowa a rezerwy bilansowe i pozabilansowe w socjalistycznym przedsiębiorstwie przemysłowym / Antoni BIZOŃ ; Promotor: Elżbieta BURZYM. - Kraków, 1973. - 353 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
27
Względność wyceny bilansowej = Relativity of Balance Valuation / Antoni BIZOŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 60 (1973), s. 15-38. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
28
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw przemysłowych / Elżbieta BURZYM, Antoni BIZOŃ, Bronisław MICHERDA, Stanisława SADOWSKA, Zdzisław SZCZEPANIK ; red. Elżbieta BURZYM. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - 190 s. : il. ; 24 cm
29
Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych : zbiór ćwiczeń / Elżbieta BURZYM, Antoni BIZOŃ, Bronisław MICHERDA, Zdzisław SZCZEPANIK. - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 150 s. : il. ; 24 cm
30
Należności wątpliwe = Doubtful Accounts / Antoni BIZOŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 41 (1971), s. 109-122. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
31
Rezerwy w przedsiębiorstwie przemysłowym (artykuł dyskusyjny) / Antoni BIZOŃ // Rachunkowość. - R. 19, nr 4 (220) (1968), s. 126-128. - ISSN 0481-5475
32
Z działalności studenckiego koła naukowego rachunkowców przy WSE w Krakowie / Antoni BIZOŃ // Życie Szkoły Wyższej. - R. 14, nr 10 (1966), s. 118-120. - ISSN 0591-2377
1
Bizoń A., (1993), Z problematyki ryzyka gospodarczego w rachunkowości finansowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 401, s. 49-63.
2
Bizoń A., Jaklik A., (1992), Instrumenty prewencji kredytowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 360, s. 5-18.
3
Bizoń A., (1991), Ryzyko gospodarcze w rachunku odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 351, s. 71-84.
4
Bizoń A., (1990), Ryzyko wyceny w warunkach inflacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 329, s. 47-60.
5
Bizoń A., (1989), Rola rachunkowości w realizacji wewnętrznego rachunku odpowiedzialności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 305, s. 129-146.
6
Bizoń A., Jaklik A., Micherda B., (1989), Bilansowy rachunek reprodukcji majątku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 305, s. 97-111.
7
Bizoń A., Jaklik A., Stępień M., (1989), Zbiór ćwiczeń z rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji, Wyd. 2 zm. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 208 s.
8
Bizoń A., Jaklik A., Micherda B., (1988), Koncepcje realnej wyceny bilansowej w warunkach inflacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 267, s. 69-88.
9
Bizoń A., (1988), Wartościowanie wielkości postulowanych, przewidywanych i potencjalnych w rachunkowości przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 267, s. 107-126.
10
Bizoń A., (1987), Stałe i zmienne podstawy wyceny bilansowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 67-82.
11
Bizoń A., (1985), Bilansowe pozycje korygujące, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 207, s. 123-137.
12
Bizoń A., (1983), Dynamiczne aspekty rezerw bilansowych i pozabilansowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 178, s. 35-45.
13
Bizoń A., (1983), Rachunek szacunkowy w wycenie bilansowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 164, s. 25-34.
14
Bizoń A., Jaklik A., Micherda B., (1983), Potrzeby i możliwości prawidłowej wyceny składników majątkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 179, s. 105-118.
15
Bizoń A., Soczówka H., (1983), Działalność prewencyjna w minimalizowaniu ryzyka gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 178, s. 79-90.
16
Bizoń A., (1982), Ewidencja pozabilansowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 154, s. 135-143.
17
Bizoń A., Jaklik A., Stępień M., (1982), Zbiór ćwiczeń z rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 210 s.
18
Bizoń A., Micherda B., (1979), Kierunki doskonalenia rachunku kosztów działalności przedsiębiorstwa wytwórczego, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 3, s. 5-21.
19
Bizoń A., (1979), Problem ryzyka gospodarczego w rachunkowości przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 118, s. 43-58.
20
Bizoń A., Sadowska S., Stępień M., (1978), Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji: zbiór ćwiczeń, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 121 s.
21
Bizoń A., (1978), Jawne rezerwy bilansowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 110, s. 51-68.
22
Bizoń A., (1977), Ukryte rezerwy pozabilansowe w socjalistycznym przedsiębiorstwie przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 89, s. 85-104.
23
Bizoń A., (1976), Z problematyki ryzyka gospodarczego, "Gospodarka Planowa", R. 31, 6 (362), s. 358-361.
24
Bizoń A., (1976), Bilansowe i pozabilansowe rezerwy gospodarcze, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 19, s. 45-56.
25
Bizoń A., (1976), Pojęcie i rodzaje rezerw gospodarczych, "Gospodarka Planowa", R. 31, 5 (361), s. 284-287.
26
Bizoń A., (1973), Ryzyko gospodarcze i wycena bilansowa a rezerwy bilansowe i pozabilansowe w socjalistycznym przedsiębiorstwie przemysłowym, Prom. Burzym E., Kraków : , 353 k.
27
Bizoń A., (1973), Względność wyceny bilansowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 60, s. 15-38.
28
Burzym E., Bizoń A., Micherda B., Sadowska S., Szczepanik Z., (1973), Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw przemysłowych, Burzym E. (red.), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 190 s.
29
Burzym E., Bizoń A., Micherda B., Szczepanik Z., (1972), Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych: zbiór ćwiczeń, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 150 s.
30
Bizoń A., (1971), Należności wątpliwe, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 41, s. 109-122.
31
Bizoń A., (1968), Rezerwy w przedsiębiorstwie przemysłowym (artykuł dyskusyjny), "Rachunkowość", R. 19, nr 4 (220), s. 126-128.
32
Bizoń A., (1966), Z działalności studenckiego koła naukowego rachunkowców przy WSE w Krakowie, "Życie Szkoły Wyższej", R. 14, nr 10, s. 118-120.
1
@article{UEK:2168264892,
author = "Antoni Bizoń",
title = "Z problematyki ryzyka gospodarczego w rachunkowości finansowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "401",
pages = "49-63",
year = "1993",
}
2
@article{UEK:2168235950,
author = "Antoni Bizoń and Andrzej Jaklik",
title = "Instrumenty prewencji kredytowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "360",
pages = "5-18",
year = "1992",
url = {},
}
3
@article{UEK:2168254070,
author = "Antoni Bizoń",
title = "Ryzyko gospodarcze w rachunku odpowiedzialności przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "351",
pages = "71-84",
year = "1991",
}
4
@article{UEK:2168266198,
author = "Antoni Bizoń",
title = "Ryzyko wyceny w warunkach inflacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "329",
pages = "47-60",
year = "1990",
}
5
@article{UEK:2168253766,
author = "Antoni Bizoń",
title = "Rola rachunkowości w realizacji wewnętrznego rachunku odpowiedzialności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "305",
pages = "129-146",
year = "1989",
}
6
@article{UEK:2168253782,
author = "Antoni Bizoń and Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Bilansowy rachunek reprodukcji majątku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "305",
pages = "97-111",
year = "1989",
}
7
@book{UEK:2168285597,
author = "Antoni Bizoń and Andrzej Jaklik and Marta Stępień",
title = "Zbiór ćwiczeń z rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
8
@article{UEK:2168261668,
author = "Antoni Bizoń and Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Koncepcje realnej wyceny bilansowej w warunkach inflacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "267",
pages = "69-88",
year = "1988",
}
9
@article{UEK:2168261768,
author = "Antoni Bizoń",
title = "Wartościowanie wielkości postulowanych, przewidywanych i potencjalnych w rachunkowości przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "267",
pages = "107-126",
year = "1988",
}
10
@article{UEK:2168261976,
author = "Antoni Bizoń",
title = "Stałe i zmienne podstawy wyceny bilansowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "67-82",
year = "1987",
}
11
@article{UEK:2168262676,
author = "Antoni Bizoń",
title = "Bilansowe pozycje korygujące",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "207",
pages = "123-137",
year = "1985",
}
12
@article{UEK:2168236038,
author = "Antoni Bizoń",
title = "Dynamiczne aspekty rezerw bilansowych i pozabilansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "178",
pages = "35-45",
year = "1983",
}
13
@article{UEK:2168217928,
author = "Antoni Bizoń",
title = "Rachunek szacunkowy w wycenie bilansowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "164",
pages = "25-34",
year = "1983",
}
14
@article{UEK:2168242694,
author = "Antoni Bizoń and Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda",
title = "Potrzeby i możliwości prawidłowej wyceny składników majątkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "179",
pages = "105-118",
year = "1983",
}
15
@article{UEK:2168236050,
author = "Antoni Bizoń and Halina Soczówka",
title = "Działalność prewencyjna w minimalizowaniu ryzyka gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "178",
pages = "79-90",
year = "1983",
}
16
@article{UEK:2168264716,
author = "Antoni Bizoń",
title = "Ewidencja pozabilansowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "154",
pages = "135-143",
year = "1982",
}
17
@book{UEK:2168285595,
author = "Antoni Bizoń and Andrzej Jaklik and Marta Stępień",
title = "Zbiór ćwiczeń z rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
18
@article{UEK:2168247386,
author = "Antoni Bizoń and Bronisław Micherda",
title = "Kierunki doskonalenia rachunku kosztów działalności przedsiębiorstwa wytwórczego",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 3",
pages = "5-21",
year = "1979",
}
19
@article{UEK:2168250748,
author = "Antoni Bizoń",
title = "Problem ryzyka gospodarczego w rachunkowości przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "118",
pages = "43-58",
year = "1979",
}
20
@book{UEK:2168286133,
author = "Antoni Bizoń and Stanisława Sadowska and Marta Stępień",
title = "Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji : zbiór ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
21
@article{UEK:2168250468,
author = "Antoni Bizoń",
title = "Jawne rezerwy bilansowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "110",
pages = "51-68",
year = "1978",
}
22
@article{UEK:2168250082,
author = "Antoni Bizoń",
title = "Ukryte rezerwy pozabilansowe w socjalistycznym przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "89",
pages = "85-104",
year = "1977",
}
23
@article{UEK:2168271462,
author = "Antoni Bizoń",
title = "Z problematyki ryzyka gospodarczego",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 31, 6 (362)",
pages = "358-361",
year = "1976",
}
24
@article{UEK:2168239348,
author = "Antoni Bizoń",
title = "Bilansowe i pozabilansowe rezerwy gospodarcze",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 19",
pages = "45-56",
year = "1976",
}
25
@article{UEK:2168271466,
author = "Antoni Bizoń",
title = "Pojęcie i rodzaje rezerw gospodarczych",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 31, 5 (361)",
pages = "284-287",
year = "1976",
}
26
@unpublished{UEK:2168305441,
author = "Antoni Bizoń",
title = "Ryzyko gospodarcze i wycena bilansowa a rezerwy bilansowe i pozabilansowe w socjalistycznym przedsiębiorstwie przemysłowym",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
27
@article{UEK:2168250464,
author = "Antoni Bizoń",
title = "Względność wyceny bilansowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "60",
pages = "15-38",
year = "1973",
}
28
@book{UEK:2168272362,
author = "Elżbieta Burzym and Antoni Bizoń and Bronisław Micherda and Stanisława Sadowska and Zdzisław Szczepanik",
title = "Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
}
29
@book{UEK:2168244730,
author = "Elżbieta Burzym and Antoni Bizoń and Bronisław Micherda and Zdzisław Szczepanik",
title = "Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych : zbiór ćwiczeń",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1972",
}
30
@article{UEK:2168249666,
author = "Antoni Bizoń",
title = "Należności wątpliwe",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "41",
pages = "109-122",
year = "1971",
}
31
@article{UEK:2168356670,
author = "Antoni Bizoń",
title = "Rezerwy w przedsiębiorstwie przemysłowym (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 19, 4 (220)",
pages = "126-128",
year = "1968",
}
32
@article{UEK:2168285859,
author = "Antoni Bizoń",
title = "Z działalności studenckiego koła naukowego rachunkowców przy WSE w Krakowie",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 14, 10",
pages = "118-120",
year = "1966",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID