Publikacje wybranego autora

Cybula Sławomir ORCID

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa,

1

Tytuł:
Numeracja przędzy
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 109
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363530
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Numeracja przędzy
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 109
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363528
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Nowe urządzenie do określania przydatności użytkowej płaskich wyrobów włókienniczych = A New Device for Determining the Usability of Plane Textile Goods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 362 (1991) , s. 95-98. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247532
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
O istocie kategorii wartości użytkowej w towaroznawstwie = On the Essence of the Utility Value Category in the Science of Commodities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 283 (1989) , s. 5-12. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168264372
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Sławomir Cybula , Iwona Turowska
Tytuł:
Zależność izolacyjności cieplnej tkaniny wełnianej od niektórych parametrów jej budowy = Dependence of Heat Insulating Power of Wool Fabric upon Certain Parameters of its Structure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 282 (1989) , s. 5-14. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168264360
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Sylwetki towaroznawców
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1989/1990 (1989) , s. 160-161
Nr:
2168347594
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
"Gatunek" próba poprawnego zdefiniowania pojęcia : artykuł dyskusyjny = "Sort" - an Attempt to Define this Concept (Article for discussion) = "L'espèce" - une tentative de la définition correcte de la notion (Article de discussion) = "Sorte - gatunek" - Probe der Bildung einer richtigen Definition des Begriffs (Diskussionsartikel) = "Марка" - попытка правильного определения понятия (Дискуссионная статья)
Źródło:
Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 54, nr 10 (1986) , s. 32-33. - Streszcz., summ., rez., res., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168370230
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Wyroby włókiennicze
Źródło:
Artykuły przemysłowe / red. Wiesław NALEPA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986, s. 281-358
Seria:
(Towaroznawstwo)
ISBN:
83-208-0491-4
Nr:
2168340013
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
9

Autor:
Elżbieta Targosz-Wrona
Tytuł:
Wpływ parametrów struktury przestrzennej tkanin na wybrane własności użytkowe
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1985
Opis fizyczny:
215 k.: il.; 30 cm + Aneks: 65 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/489 (załączniki)
Nr:
2168309937
doktorat
10

Tytuł:
O funkcjach użytkowych wyrobów włókienniczych
Źródło:
Odzież. - nr 11-12 (1984) , s. 333-334 - Bibliogr.
Nr:
2168370326
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Pozorne antynomie wartości użytkowej i jakości wyrobu
Źródło:
Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984 - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984, s. 58. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168348410
varia
12

Tytuł:
Metody sensoryczne w ocenie tkanin odzieżowych
Źródło:
Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok - Warszawa: [s.n.], 1984, s. 99. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347496
varia
13

Tytuł:
Zarys towaroznawstwa włókienniczego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
230, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335393
podręcznik
14

Tytuł:
Teoretyczne uwarunkowania towaroznawczej interpretacji jakości wyrobu = Theoretical conditions of the Product's Quality Interpretation from the Point of View of Commodity Science
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983) , s. 15-22. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280045
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Wpływ grubości na izolacyjność cieplną tkanin i ich wielowarstwowych zespołów = Effects of Fineness on the Retention of Warmth of Fabrics and Multilayer Assemblies
Źródło:
Przegląd Włókienniczy. - R. 35, nr 3 (1981) , s. 163-167. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168325819
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Pomiar i ocena odporności tkanin odzieżowych na ścieranie przy zastosowaniu prototypowego urządzenia GMSF-76
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1981
Opis fizyczny:
158 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/857
Nr:
2168313233
doktorat
17

Autor:
Tytuł:
Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar natężenia pola elektrostatycznego oraz czasu półzaniku ładunku = An Attempt to Determine Electrostatic Properties of Fabrics by Measurement of Static Field and Time of Half-decay of the Electric Charge
Źródło:
Przegląd Włókienniczy. - R. 35, nr 2 (1981) , s. 101-103. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168325817
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar ich oporności elektrycznej = An Attempt to Specify Electrostatic Properties of Fabrics Through Measuring Their Electrical Resistance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980) , s. 113-130. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233038
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Andrzej Gajewski , Bronisław Wałaszek , Sławomir Cybula
Tytuł:
Ocena własności elektrostatycznych wybranych tkanin w warunkach otoczenia = Estimate of Chosen Fabrics Electrostatic Properties in the Environment's Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980) , s. 105-112. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233036
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Wpływ grubości tkanin i ich zespołów jednorodnych na izolacyjność cieplną = The Influence of Fabrics' Thickness and Their Homogenous Sets on Thermal Insulation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980) , s. 77-99. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233034
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Zmiany własności użytkowych tkanin odzieżowych w warunkach eksploatacji
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979) , s. 311-313
Nr:
2168359214
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Komfort cieplny a własności fizjologiczne odzieży
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979) , s. 316-319 - Bibliogr.
Nr:
2168359218
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Wpływ struktury warstwowej zespołów odzieżowych na własności fizjologiczne
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979) , s. 314-315 - Bibliogr.
Nr:
2168359216
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Tytuł:
Analiza pomiaru trwałości tkanin ubraniowych = The Durability Test of Suitings
Źródło:
Przegląd Włókienniczy. - R. 31, nr 2 (1977) , s. 66-68. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168350952
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Funkcje odzieży = Functions of Clothing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 81 (1976) , s. 179-181. - Summ., rez.
Nr:
2168250794
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Zastosowanie metody polarograficznej w badaniach uszkodzeń wełny = The Use of the Polarographic Method for Studies of Wool Damages
Źródło:
Przegląd Włókienniczy. - R. 29, nr 10 (1975) , s. 477-479. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168350198
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Zmiany cech tkanin wełnianych pod wpływem ścierania w warunkach laboratoryjnych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1975
Opis fizyczny:
120 k.: il.; 30 cm + Aneks: 152 k. ; album ze zdjęciami mikroskopii scanningowe: 51 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/116 (Album)
Nr:
2168305485
doktorat
28

Tytuł:
Struktura wskaźników wartości użytkowej wyrobów włókienniczych w świetle potrzeb konsumentów
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1974
Opis fizyczny:
179 k.: il.; 30 cm + aneks: 31 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/77
Nr:
2168305491
doktorat
29

Autor:
Sławomir Cybula , Kazimiera Sala
Tytuł:
Wpływ warunków klejenia elementów na niektóre własności estetyczne wyrobu odzieżowego = The Influence of Fusing Conditions on the Garment Appearance = Einfluss von Fixierbedingungen der Teile auf einige ästhetische Eigenschaften des Bekleidungserzeugnisses = Влияние условий склеивания деталей на некоторые эстетические свойства швейного изделия
Źródło:
Odzież. - nr 11-12 (1974) , s. 313-315. - Streszcz., rez., summ., zsfg.
Nr:
2168370304
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Józef Iwiński , Sławomir Cybula
Tytuł:
Badanie i ocena jakości artykułów włókienniczych
Źródło:
Badanie i ocena jakości artykułów przemysłowych / red. Józef Iwiński - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1974, s. 422-515 - Bibliogr.
Nr:
2168369652
rozdział w monografii
31

Autor:
Sławomir Cybula , Erna Kierkorowicz
Tytuł:
Kryteria oceny przydatności nici syntetycznych do szycia spodów w krajowym przemyśle obuwniczym = Criteria of Evaluation of Synthetic Threads for Sole Sewing in the Home Shoe Industry
Źródło:
Przegląd Skórzany. - R. 28, nr 5 (323) (1973) , s. 20-21 - Bibliogr.
Nr:
2168259272
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Sławomir Cybula , Erna Kierkorowicz
Tytuł:
Kryteria oceny przydatności nici syntetycznych do szycia spodów w krajowym przemyśle obuwniczym = Criteria of the Assessment of Synthetic Threads to Sew the Bottoms in the Home Shoe Industry
Źródło:
Przegląd Skórzany. - R. 27, nr 5 (311) (1972) , s. 21-22. - Streszcz., rez., summ., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168332919
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Sławomir Cybula , Erna Kierkorowicz
Tytuł:
Własności krajowych nici syntetycznych przeznaczonych do szycia spodów obuwia = Properties of Synthetic Threads from Home Industry for Sewing of Shoesoles
Źródło:
Przegląd Skórzany. - R. 25, nr 9 (291) (1970) , s. 298-300. - Streszcz., rez., summ., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168332923
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Z problematyki nauczania towaroznawstwa artykułów przemysłowych w Instytucie Gospodarki Narodowej im. Plechanowa w Moskwie = Some Problems of Teaching the Product Determination Department of Industrial Articles at the Plechanow Institute of National Economy in Moscow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 37 (1969) , s. 115-125
Nr:
2168365544
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Towary włókiennicze
Źródło:
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 653-780
Nr:
2168336163
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Towary papiernicze
Źródło:
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 631-652
Nr:
2168336161
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
37

Autor:
Mieczysław Mysona , Sławomir Cybula , Barbara Turowska
Tytuł:
Z zagadnień kontroli jakości wyrobów włókienniczych : badanie przenikania pierza przez tkaniny wsypowe
Źródło:
Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 33, nr 2 (1965) , s. 63-67. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168370194
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Sztuczne futra
Źródło:
Przegląd Skórzany. - R. 19, nr 7 (1964) , s. 164-168, 169 - Bibliogr.
Nr:
2168332711
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
O izlolacyjności cieplnej tkanin wełnianych w zależności od ich budowy = About the Heat Isolation of Woll Cloth Depending on Its Structure
Źródło:
Przegląd Włókienniczy. - R. 18, nr 1 (1964) , s. 18-21. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168349968
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Metody określania izolacyjności cieplnej tkanin = Methods of Determining Thermal Insulation of Textile Fabrics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [65]-82. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266958
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Izolacyjność cieplna tkanin wełnianych jako kryterium oceny ich wartości użytkowych
Promotor:
Iwiński Józef E.
Adres wydawniczy:
Łódź-Kraków: , 1960
Opis fizyczny:
154 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/24
Nr:
2168304403
doktorat
1
Numeracja przędzy / Sławomir Cybula, Jacek KANIEWSKI // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 109. - ISBN 83-86439-16-5
2
Numeracja przędzy / Sławomir Cybula, Jacek KANIEWSKI // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 109. - ISBN 83-86439-16-5
3
Nowe urządzenie do określania przydatności użytkowej płaskich wyrobów włókienniczych = A New Device for Determining the Usability of Plane Textile Goods / Andrzej GRZĄKA, Sławomir Cybula // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 362 (1991), s. 95-98. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
O istocie kategorii wartości użytkowej w towaroznawstwie = On the Essence of the Utility Value Category in the Science of Commodities / Sławomir CYBULA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 283 (1989), s. 5-12. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Zależność izolacyjności cieplnej tkaniny wełnianej od niektórych parametrów jej budowy = Dependence of Heat Insulating Power of Wool Fabric upon Certain Parameters of its Structure / Sławomir CYBULA, Iwona Turowska // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 282 (1989), s. 5-14. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Sylwetki towaroznawców / Sławomir CYBULA // Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1989/1990 (1989), s. 160-161
7
"Gatunek" próba poprawnego zdefiniowania pojęcia : artykuł dyskusyjny = "Sort" - an Attempt to Define this Concept (Article for discussion) = "L'espèce" - une tentative de la définition correcte de la notion (Article de discussion) = "Sorte - gatunek" - Probe der Bildung einer richtigen Definition des Begriffs (Diskussionsartikel) = "Марка" - попытка правильного определения понятия (Дискуссионная статья) / Sławomir CYBULA // Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 54, nr 10 (1986), s. 32-33. - Streszcz., summ., rez., res., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0029-179X
8
Wyroby włókiennicze / Sławomir CYBULA // W: Artykuły przemysłowe / red. Wiesław NALEPA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986. - (Towaroznawstwo). - S. 281-358. - ISBN 83-208-0491-4
9
Wpływ parametrów struktury przestrzennej tkanin na wybrane własności użytkowe / Elżbieta Targosz-Wrona ; Promotor: Sławomir CYBULA. - Kraków, 1985. - 215 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 65 k. - Bibliogr.
10
O funkcjach użytkowych wyrobów włókienniczych / Sławomir CYBULA // Odzież. - nr 11-12 (1984), s. 333-334. - Bibliogr.
11
Pozorne antynomie wartości użytkowej i jakości wyrobu / Sławomir CYBULA // W: Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984. - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984. - S. 58. - Dostępne tylko streszczenie
12
Metody sensoryczne w ocenie tkanin odzieżowych / Tadeusz JĘDRYKA, Sławomir CYBULA // W: Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok. - Warszawa: [s.n.], 1984. - S. 99. - Dostępne tylko streszczenie
13
Zarys towaroznawstwa włókienniczego / Sławomir CYBULA. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1983. - 230, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
14
Teoretyczne uwarunkowania towaroznawczej interpretacji jakości wyrobu = Theoretical conditions of the Product's Quality Interpretation from the Point of View of Commodity Science / Sławomir CYBULA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983), s. 15-22. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
15
Wpływ grubości na izolacyjność cieplną tkanin i ich wielowarstwowych zespołów = Effects of Fineness on the Retention of Warmth of Fabrics and Multilayer Assemblies / Sławomir CYBULA, Andrzej WĘDRYCHOWICZ // Przegląd Włókienniczy. - R. 35, nr 3 (1981), s. 163-167. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410
16
Pomiar i ocena odporności tkanin odzieżowych na ścieranie przy zastosowaniu prototypowego urządzenia GMSF-76 / Andrzej GRZĄKA ; Promotor: Sławomir CYBULA. - Kraków, 1981. - 158 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
17
Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar natężenia pola elektrostatycznego oraz czasu półzaniku ładunku = An Attempt to Determine Electrostatic Properties of Fabrics by Measurement of Static Field and Time of Half-decay of the Electric Charge / Sławomir CYBULA, Andrzej GAJEWSKI, Andrzej WĘDRYCHOWICZ, Teresa Wędrychowicz // Przegląd Włókienniczy. - R. 35, nr 2 (1981), s. 101-103. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410
18
Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar ich oporności elektrycznej = An Attempt to Specify Electrostatic Properties of Fabrics Through Measuring Their Electrical Resistance / Sławomir CYBULA, Andrzej GAJEWSKI, Teresa Wędrychowicz, Andrzej WĘDRYCHOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980), s. 113-130. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Ocena własności elektrostatycznych wybranych tkanin w warunkach otoczenia = Estimate of Chosen Fabrics Electrostatic Properties in the Environment's Conditions / Andrzej GAJEWSKI, Bronisław Wałaszek, Sławomir CYBULA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980), s. 105-112. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Wpływ grubości tkanin i ich zespołów jednorodnych na izolacyjność cieplną = The Influence of Fabrics' Thickness and Their Homogenous Sets on Thermal Insulation / Sławomir CYBULA, Andrzej WĘDRYCHOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980), s. 77-99. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Zmiany własności użytkowych tkanin odzieżowych w warunkach eksploatacji / Sławomir CYBULA, Tomasz KOZŁOWSKI // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979), s. 311-313. - ISSN 0239-4464
22
Komfort cieplny a własności fizjologiczne odzieży / Andrzej WĘDRYCHOWICZ, Sławomir CYBULA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979), s. 316-319. - Bibliogr. - ISSN 0239-4464
23
Wpływ struktury warstwowej zespołów odzieżowych na własności fizjologiczne / Krystyna SIKORA-CYBULA, Sławomir CYBULA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979), s. 314-315. - Bibliogr. - ISSN 0239-4464
24
Analiza pomiaru trwałości tkanin ubraniowych = The Durability Test of Suitings / Janusz FECZKO, Sławomir CYBULA, Andrzej GRZĄKA, Janusz Szlachta // Przegląd Włókienniczy. - R. 31, nr 2 (1977), s. 66-68. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410
25
Funkcje odzieży = Functions of Clothing / Sławomir CYBULA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 81 (1976), s. 179-181. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
26
Zastosowanie metody polarograficznej w badaniach uszkodzeń wełny = The Use of the Polarographic Method for Studies of Wool Damages / Jerzy BURKAT, Sławomir CYBULA, Janusz PAWEŁEK // Przegląd Włókienniczy. - R. 29, nr 10 (1975), s. 477-479. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410
27
Zmiany cech tkanin wełnianych pod wpływem ścierania w warunkach laboratoryjnych / Janusz FECZKO ; Promotor: Sławomir CYBULA. - Kraków, 1975. - 120 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 152 k. ; album ze zdjęciami mikroskopii scanningowe: 51 k. - Bibliogr.
28
Struktura wskaźników wartości użytkowej wyrobów włókienniczych w świetle potrzeb konsumentów / Tomasz KOZŁOWSKI ; . - Kraków : , 1974. - 179 k. : il. ; 30 cm + aneks: 31 k. - Promotor: Sławomir CYBULA. - Bibliogr.
29
Wpływ warunków klejenia elementów na niektóre własności estetyczne wyrobu odzieżowego = The Influence of Fusing Conditions on the Garment Appearance = Einfluss von Fixierbedingungen der Teile auf einige ästhetische Eigenschaften des Bekleidungserzeugnisses = Влияние условий склеивания деталей на некоторые эстетические свойства швейного изделия / Sławomir CYBULA, Kazimiera Sala // Odzież. - nr 11-12 (1974), s. 313-315. - Streszcz., rez., summ., zsfg.
30
Badanie i ocena jakości artykułów włókienniczych / Józef Iwiński, Sławomir CYBULA // W: Badanie i ocena jakości artykułów przemysłowych / red. Józef Iwiński. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1974. - S. 422-515. - Bibliogr.
31
Kryteria oceny przydatności nici syntetycznych do szycia spodów w krajowym przemyśle obuwniczym = Criteria of Evaluation of Synthetic Threads for Sole Sewing in the Home Shoe Industry / Sławomir CYBULA, Erna Kierkorowicz // Przegląd Skórzany. - R. 28, nr 5 (323) (1973), s. 20-21. - Bibliogr. - ISSN 0370-1743
32
Kryteria oceny przydatności nici syntetycznych do szycia spodów w krajowym przemyśle obuwniczym = Criteria of the Assessment of Synthetic Threads to Sew the Bottoms in the Home Shoe Industry / Sławomir CYBULA, Erna Kierkorowicz // Przegląd Skórzany. - R. 27, nr 5 (311) (1972), s. 21-22. - Streszcz., rez., summ., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0370-1743
33
Własności krajowych nici syntetycznych przeznaczonych do szycia spodów obuwia = Properties of Synthetic Threads from Home Industry for Sewing of Shoesoles / Sławomir CYBULA, Erna Kierkorowicz // Przegląd Skórzany. - R. 25, nr 9 (291) (1970), s. 298-300. - Streszcz., rez., summ., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0370-1743
34
Z problematyki nauczania towaroznawstwa artykułów przemysłowych w Instytucie Gospodarki Narodowej im. Plechanowa w Moskwie = Some Problems of Teaching the Product Determination Department of Industrial Articles at the Plechanow Institute of National Economy in Moscow / Sławomir CYBULA, Ignacy DUDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 37 (1969), s. 115-125. - ISSN 0075-5125
35
Towary włókiennicze / Sławomir CYBULA, Leszek KUNCEWICZ, Krystyna SIKORA-CYBULOWA // W: Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - S. 653-780
36
Towary papiernicze / Sławomir CYBULA // W: Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - S. 631-652
37
Z zagadnień kontroli jakości wyrobów włókienniczych : badanie przenikania pierza przez tkaniny wsypowe / Mieczysław MYSONA, Sławomir CYBULA, Barbara Turowska // Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny. - R. 33, nr 2 (1965), s. 63-67. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0029-179X
38
Sztuczne futra / Ignacy DUDA, Sławomir CYBULA // Przegląd Skórzany. - R. 19, nr 7 (1964), s. 164-168, 169. - Bibliogr. - ISSN 0370-1743
39
O izlolacyjności cieplnej tkanin wełnianych w zależności od ich budowy = About the Heat Isolation of Woll Cloth Depending on Its Structure / Sławomir CYBULA // Przegląd Włókienniczy. - R. 18, nr 1 (1964), s. 18-21. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410
40
Metody określania izolacyjności cieplnej tkanin = Methods of Determining Thermal Insulation of Textile Fabrics / Sławomir CYBULA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [65]-82. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
41
Izolacyjność cieplna tkanin wełnianych jako kryterium oceny ich wartości użytkowych / Sławomir CYBULA ; Promotor: Józef Iwiński. - Łódź-Kraków, 1960. - 154 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Cybula S., Kaniewski J., (1995), Numeracja przędzy. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 109.
2
Cybula S., Kaniewski J., (1994), Numeracja przędzy. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 109.
3
Grząka A., Cybula S., (1991), Nowe urządzenie do określania przydatności użytkowej płaskich wyrobów włókienniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 362, s. 95-98.
4
Cybula S., (1989), O istocie kategorii wartości użytkowej w towaroznawstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 283, s. 5-12.
5
Cybula S., Turowska I., (1989), Zależność izolacyjności cieplnej tkaniny wełnianej od niektórych parametrów jej budowy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 282, s. 5-14.
6
Cybula S., (1989), Sylwetki towaroznawców, "Towaroznawstwo : problemy jakości", 1989/1990, s. 160-161.
7
Cybula S., (1986), "Gatunek" próba poprawnego zdefiniowania pojęcia : artykuł dyskusyjny, "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny", R. 54, nr 10, s. 32-33.
8
Cybula S., (1986), Wyroby włókiennicze. [W:] Nalepa W. (red.), Artykuły przemysłowe, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 281-358.
9
Targosz-Wrona E., (1985), Wpływ parametrów struktury przestrzennej tkanin na wybrane własności użytkowe, Prom. Cybula S., Kraków : , 215 k.
10
Cybula S., (1984), O funkcjach użytkowych wyrobów włókienniczych, "Odzież", nr 11-12, s. 333-334.
11
Cybula S., (1984), Pozorne antynomie wartości użytkowej i jakości wyrobu. [W:] Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984, Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, s. 58.
12
Jędryka T., Cybula S., (1984), Metody sensoryczne w ocenie tkanin odzieżowych. [W:] Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok, Warszawa : [s.n.], s. 99.
13
Cybula S., (1983), Zarys towaroznawstwa włókienniczego, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 230, [2] s.
14
Cybula S., (1983), Teoretyczne uwarunkowania towaroznawczej interpretacji jakości wyrobu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa", nr 166, s. 15-22.
15
Cybula S., Wędrychowicz A., (1981), Wpływ grubości na izolacyjność cieplną tkanin i ich wielowarstwowych zespołów, "Przegląd Włókienniczy", R. 35, nr 3, s. 163-167.
16
Grząka A., (1981), Pomiar i ocena odporności tkanin odzieżowych na ścieranie przy zastosowaniu prototypowego urządzenia GMSF-76, Prom. Cybula S., Kraków : , 158 k.
17
Cybula S., Gajewski A., Wędrychowicz A., Wędrychowicz T., (1981), Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar natężenia pola elektrostatycznego oraz czasu półzaniku ładunku, "Przegląd Włókienniczy", R. 35, nr 2, s. 101-103.
18
Cybula S., Gajewski A., Wędrychowicz T., Wędrychowicz A., (1980), Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar ich oporności elektrycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 113-130.
19
Gajewski A., Wałaszek B., Cybula S., (1980), Ocena własności elektrostatycznych wybranych tkanin w warunkach otoczenia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 105-112.
20
Cybula S., Wędrychowicz A., (1980), Wpływ grubości tkanin i ich zespołów jednorodnych na izolacyjność cieplną, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 77-99.
21
Cybula S., Kozłowski T., (1979), Zmiany własności użytkowych tkanin odzieżowych w warunkach eksploatacji, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 40, s. 311-313.
22
Wędrychowicz A., Cybula S., (1979), Komfort cieplny a własności fizjologiczne odzieży, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 40, s. 316-319.
23
Sikora-Cybula K., Cybula S., (1979), Wpływ struktury warstwowej zespołów odzieżowych na własności fizjologiczne, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 40, s. 314-315.
24
Feczko J., Cybula S., Grząka A., Szlachta J., (1977), Analiza pomiaru trwałości tkanin ubraniowych, "Przegląd Włókienniczy", R. 31, nr 2, s. 66-68.
25
Cybula S., (1976), Funkcje odzieży, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 81, s. 179-181.
26
Burkat J., Cybula S., Pawełek J., (1975), Zastosowanie metody polarograficznej w badaniach uszkodzeń wełny, "Przegląd Włókienniczy", R. 29, nr 10, s. 477-479.
27
Feczko J., (1975), Zmiany cech tkanin wełnianych pod wpływem ścierania w warunkach laboratoryjnych, Prom. Cybula S., Kraków : , 120 k.
28
Kozłowski T., (1974), Struktura wskaźników wartości użytkowej wyrobów włókienniczych w świetle potrzeb konsumentów, Prom. Cybula S., Kraków : , 179 k.
29
Cybula S., Sala K., (1974), Wpływ warunków klejenia elementów na niektóre własności estetyczne wyrobu odzieżowego, "Odzież", nr 11-12, s. 313-315.
30
Iwiński J., Cybula S., (1974), Badanie i ocena jakości artykułów włókienniczych. [W:] Iwiński J. (red.), Badanie i ocena jakości artykułów przemysłowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 422-515.
31
Cybula S., Kierkorowicz E., (1973), Kryteria oceny przydatności nici syntetycznych do szycia spodów w krajowym przemyśle obuwniczym, "Przegląd Skórzany", R. 28, nr 5 (323), s. 20-21.
32
Cybula S., Kierkorowicz E., (1972), Kryteria oceny przydatności nici syntetycznych do szycia spodów w krajowym przemyśle obuwniczym, "Przegląd Skórzany", R. 27, nr 5 (311), s. 21-22.
33
Cybula S., Kierkorowicz E., (1970), Własności krajowych nici syntetycznych przeznaczonych do szycia spodów obuwia, "Przegląd Skórzany", R. 25, nr 9 (291), s. 298-300.
34
Cybula S., Duda I., (1969), Z problematyki nauczania towaroznawstwa artykułów przemysłowych w Instytucie Gospodarki Narodowej im. Plechanowa w Moskwie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 37, s. 115-125.
35
Cybula S., Kuncewicz L., Sikora-Cybulowa K., (1968), Towary włókiennicze. [W:] Mysona M. (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 653-780.
36
Cybula S., (1968), Towary papiernicze. [W:] Mysona M. (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 631-652.
37
Mysona M., Cybula S., Turowska B., (1965), Z zagadnień kontroli jakości wyrobów włókienniczych : badanie przenikania pierza przez tkaniny wsypowe, "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny", R. 33, nr 2, s. 63-67.
38
Duda I., Cybula S., (1964), Sztuczne futra, "Przegląd Skórzany", R. 19, nr 7, s. 164-168, 169.
39
Cybula S., (1964), O izlolacyjności cieplnej tkanin wełnianych w zależności od ich budowy, "Przegląd Włókienniczy", R. 18, nr 1, s. 18-21.
40
Cybula S., (1961), Metody określania izolacyjności cieplnej tkanin, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [65]-82.
41
Cybula S., (1960), Izolacyjność cieplna tkanin wełnianych jako kryterium oceny ich wartości użytkowych, Prom. Iwiński J., Łódź-Kraków : , 154 k.
1
@inbook{UEK:2168363530,
author = "Sławomir Cybula and Jacek Kaniewski",
title = "Numeracja przędzy",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "109",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
2
@inbook{UEK:2168363528,
author = "Sławomir Cybula and Jacek Kaniewski",
title = "Numeracja przędzy",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "109",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
3
@article{UEK:2168247532,
author = "Andrzej Grząka and Sławomir Cybula",
title = "Nowe urządzenie do określania przydatności użytkowej płaskich wyrobów włókienniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "362",
pages = "95-98",
year = "1991",
}
4
@article{UEK:2168264372,
author = "Sławomir Cybula",
title = "O istocie kategorii wartości użytkowej w towaroznawstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "283",
pages = "5-12",
year = "1989",
}
5
@article{UEK:2168264360,
author = "Sławomir Cybula and Iwona Turowska",
title = "Zależność izolacyjności cieplnej tkaniny wełnianej od niektórych parametrów jej budowy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "282",
pages = "5-14",
year = "1989",
}
6
@article{UEK:2168347594,
author = "Sławomir Cybula",
title = "Sylwetki towaroznawców",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
number = "1989/1990",
pages = "160-161",
year = "1989",
}
7
@article{UEK:2168370230,
author = "Sławomir Cybula",
title = "Gatunek próba poprawnego zdefiniowania pojęcia : artykuł dyskusyjny",
journal = "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny",
number = "R. 54, 10",
pages = "32-33",
year = "1986",
}
8
@inbook{UEK:2168340013,
author = "Sławomir Cybula",
title = "Wyroby włókiennicze",
booktitle = "Artykuły przemysłowe",
pages = "281-358",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1986",
issn = "",
isbn = "83-208-0491-4",
}
9
@unpublished{UEK:2168309937,
author = "Elżbieta Targosz-Wrona",
title = "Wpływ parametrów struktury przestrzennej tkanin na wybrane własności użytkowe",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
10
@article{UEK:2168370326,
author = "Sławomir Cybula",
title = "O funkcjach użytkowych wyrobów włókienniczych",
journal = "Odzież",
number = "11-12",
pages = "333-334",
year = "1984",
}
11
@misc{UEK:2168348410,
author = "Sławomir Cybula",
title = "Pozorne antynomie wartości użytkowej i jakości wyrobu",
booktitle = "Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984",
pages = "58",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu",
year = "1984",
}
12
@misc{UEK:2168347496,
author = "Tadeusz Jędryka and Sławomir Cybula",
title = "Metody sensoryczne w ocenie tkanin odzieżowych",
booktitle = "Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok",
pages = "99",
adress = "Warszawa",
publisher = "s.n.",
year = "1984",
}
13
@book{UEK:2168335393,
author = "Sławomir Cybula",
title = "Zarys towaroznawstwa włókienniczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1983",
url = {},
}
14
@article{UEK:2168280045,
author = "Sławomir Cybula",
title = "Teoretyczne uwarunkowania towaroznawczej interpretacji jakości wyrobu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "166",
pages = "15-22",
year = "1983",
}
15
@article{UEK:2168325819,
author = "Sławomir Cybula and Andrzej Wędrychowicz",
title = "Wpływ grubości na izolacyjność cieplną tkanin i ich wielowarstwowych zespołów",
journal = "Przegląd Włókienniczy",
number = "R. 35, 3",
pages = "163-167",
year = "1981",
}
16
@unpublished{UEK:2168313233,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Pomiar i ocena odporności tkanin odzieżowych na ścieranie przy zastosowaniu prototypowego urządzenia GMSF-76",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
17
@article{UEK:2168325817,
author = "Sławomir Cybula and Andrzej Gajewski and Andrzej Wędrychowicz and Teresa Wędrychowicz",
title = "Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar natężenia pola elektrostatycznego oraz czasu półzaniku ładunku",
journal = "Przegląd Włókienniczy",
number = "R. 35, 2",
pages = "101-103",
year = "1981",
}
18
@article{UEK:2168233038,
author = "Sławomir Cybula and Andrzej Gajewski and Teresa Wędrychowicz and Andrzej Wędrychowicz",
title = "Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar ich oporności elektrycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "113-130",
year = "1980",
}
19
@article{UEK:2168233036,
author = "Andrzej Gajewski and Bronisław Wałaszek and Sławomir Cybula",
title = "Ocena własności elektrostatycznych wybranych tkanin w warunkach otoczenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "105-112",
year = "1980",
}
20
@article{UEK:2168233034,
author = "Sławomir Cybula and Andrzej Wędrychowicz",
title = "Wpływ grubości tkanin i ich zespołów jednorodnych na izolacyjność cieplną",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "77-99",
year = "1980",
}
21
@article{UEK:2168359214,
author = "Sławomir Cybula and Tomasz Kozłowski",
title = "Zmiany własności użytkowych tkanin odzieżowych w warunkach eksploatacji",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 40",
pages = "311-313",
year = "1979",
}
22
@article{UEK:2168359218,
author = "Andrzej Wędrychowicz and Sławomir Cybula",
title = "Komfort cieplny a własności fizjologiczne odzieży",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 40",
pages = "316-319",
year = "1979",
}
23
@article{UEK:2168359216,
author = "Krystyna Sikora-Cybula and Sławomir Cybula",
title = "Wpływ struktury warstwowej zespołów odzieżowych na własności fizjologiczne",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 40",
pages = "314-315",
year = "1979",
}
24
@article{UEK:2168350952,
author = "Janusz S. Feczko and Sławomir Cybula and Andrzej Grząka and Janusz Szlachta",
title = "Analiza pomiaru trwałości tkanin ubraniowych",
journal = "Przegląd Włókienniczy",
number = "R. 31, 2 ",
pages = "66-68",
year = "1977",
}
25
@article{UEK:2168250794,
author = "Sławomir Cybula",
title = "Funkcje odzieży",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "81",
pages = "179-181",
year = "1976",
}
26
@article{UEK:2168350198,
author = "Jerzy Burkat and Sławomir Cybula and Janusz Pawełek",
title = "Zastosowanie metody polarograficznej w badaniach uszkodzeń wełny",
journal = "Przegląd Włókienniczy",
number = "R. 29, 10",
pages = "477-479",
year = "1975",
}
27
@unpublished{UEK:2168305485,
author = "Janusz S. Feczko",
title = "Zmiany cech tkanin wełnianych pod wpływem ścierania w warunkach laboratoryjnych",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
28
@unpublished{UEK:2168305491,
author = "Tomasz Kozłowski",
title = "Struktura wskaźników wartości użytkowej wyrobów włókienniczych w świetle potrzeb konsumentów",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
29
@article{UEK:2168370304,
author = "Sławomir Cybula and Kazimiera Sala",
title = "Wpływ warunków klejenia elementów na niektóre własności estetyczne wyrobu odzieżowego",
journal = "Odzież",
number = "11-12",
pages = "313-315",
year = "1974",
}
30
@inbook{UEK:2168369652,
author = "Józef Iwiński and Sławomir Cybula",
title = "Badanie i ocena jakości artykułów włókienniczych",
booktitle = "Badanie i ocena jakości artykułów przemysłowych",
pages = "422-515",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1974",
}
31
@article{UEK:2168259272,
author = "Sławomir Cybula and Erna Kierkorowicz",
title = "Kryteria oceny przydatności nici syntetycznych do szycia spodów w krajowym przemyśle obuwniczym",
journal = "Przegląd Skórzany",
number = "R. 28, 5 (323)",
pages = "20-21",
year = "1973",
}
32
@article{UEK:2168332919,
author = "Sławomir Cybula and Erna Kierkorowicz",
title = "Kryteria oceny przydatności nici syntetycznych do szycia spodów w krajowym przemyśle obuwniczym",
journal = "Przegląd Skórzany",
number = "R. 27, 5 (311)",
pages = "21-22",
year = "1972",
}
33
@article{UEK:2168332923,
author = "Sławomir Cybula and Erna Kierkorowicz",
title = "Własności krajowych nici syntetycznych przeznaczonych do szycia spodów obuwia",
journal = "Przegląd Skórzany",
number = "R. 25, 9 (291)",
pages = "298-300",
year = "1970",
}
34
@article{UEK:2168365544,
author = "Sławomir Cybula and Ignacy Duda",
title = "Z problematyki nauczania towaroznawstwa artykułów przemysłowych w Instytucie Gospodarki Narodowej im. Plechanowa w Moskwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "37",
pages = "115-125",
year = "1969",
}
35
@inbook{UEK:2168336163,
author = "Sławomir Cybula and Leszek Kuncewicz and Krystyna Sikora-Cybulowa",
title = "Towary włókiennicze",
booktitle = "Towaroznawstwo artykułów przemysłowych",
pages = "653-780",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1968",
}
36
@inbook{UEK:2168336161,
author = "Sławomir Cybula",
title = "Towary papiernicze",
booktitle = "Towaroznawstwo artykułów przemysłowych",
pages = "631-652",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1968",
}
37
@article{UEK:2168370194,
author = "Mieczysław Mysona and Sławomir Cybula and Barbara Turowska",
title = "Z zagadnień kontroli jakości wyrobów włókienniczych : badanie przenikania pierza przez tkaniny wsypowe",
journal = "Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny",
number = "R. 33, 2",
pages = "63-67",
year = "1965",
}
38
@article{UEK:2168332711,
author = "Ignacy Duda and Sławomir Cybula",
title = "Sztuczne futra",
journal = "Przegląd Skórzany",
number = "R. 19, 7",
pages = "164-168, 169",
year = "1964",
}
39
@article{UEK:2168349968,
author = "Sławomir Cybula",
title = "O izlolacyjności cieplnej tkanin wełnianych w zależności od ich budowy",
journal = "Przegląd Włókienniczy",
number = "R. 18, 1",
pages = "18-21",
year = "1964",
}
40
@article{UEK:2168266958,
author = "Sławomir Cybula",
title = "Metody określania izolacyjności cieplnej tkanin",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[65]-82",
year = "1961",
}
41
@unpublished{UEK:2168304403,
author = "Sławomir Cybula",
title = "Izolacyjność cieplna tkanin wełnianych jako kryterium oceny ich wartości użytkowych",
adress = "Łódź-Kraków",
year = "1960",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID