Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Stanisław M. Kot , Jacek Jakubowski , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Statystyka
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2011
Opis fizyczny:
526 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-349-5
Nr:
2166350531
podręcznik
2

Autor:
Stanisław M. Kot , Jacek Jakubowski , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Statystyka : podręcznik dla studiów ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin; StatSoft Polska, 2007
Opis fizyczny:
520 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7251-780-7
Nr:
51985
monografia
3

Tytuł:
Osoby starsze a nierówności i dobrobyt ekonomiczny
Źródło:
Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 143-160
ISBN:
978-83-7252-385-3
Nr:
2165760955
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Osoby starsze w rodzinie a ubóstwo ekonomiczne
Źródło:
Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 161-178
ISBN:
978-83-7252-385-3
Nr:
2165760956
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Metody badań dobrobytu, nierówności i ubóstwa
Źródło:
Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 86-108
ISBN:
978-83-7252-385-3
Nr:
2165760639
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Rozkłady dochodów gospodarstw domowych
Źródło:
Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 109-142
ISBN:
978-83-7252-385-3
Nr:
2165760653
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Tablice statystyczne
Wydanie:
Wyd. 3 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
53, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-257-X
Nr:
53096
podręcznik
8

Tytuł:
The New Measures of the Population Ageing
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 2/146 (2004) , s. 17-29. - Summ.
Nr:
2168256964
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Dobrobyt
Źródło:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 107-122
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219326
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Holistyczna koncepcja dobrobytu
Źródło:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 189-228
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219332
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Rozkłady dochodów, nierówności i dobrobyt w Polsce
Źródło:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 248-280
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219336
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej i redystrybutywnej
Źródło:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 229-247
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219334
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Nierówności ekonomiczne i społeczne a zasady sprawiedliwości dystrybutywnej = Economic and Social Inequalities and the Principles of Distributive Justice
Źródło:
Polityka społeczno-ekonomiczna / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2004, s. 45-55. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 4)
ISBN:
83-89473-61-5
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168235814
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
357 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168218532
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
15

Tytuł:
Pomiar dobrobytu i nierówności ekonomicznych w ramach indywidualistycznego paradygmatu ekonomii
Źródło:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 161-188
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219330
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Zakres sprawiedliwości dystrybutywnej w Polsce
Źródło:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 311-345
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219340
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Propozycja metod szacowania skal ekwiwalentności i awersji do nierówności = A New Method of Estimating Levels of Equivalence and Aversion to Inequalities
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2003. - T. 45/2, lipiec-grudzień 2001, s. 20-21. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333681
varia
18

Tytuł:
Metodologiczne dylematy pomiaru nierówności i dobrobytu = The Methodological Dilemmas of the Measurement of Inequality and Welfare
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (2003) , s. 161-179. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50615
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Konferencja:
XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-03 do 2003-03-05
Tytuł:
Zastosowanie łańcuchów Markova w analizie bezrobocia
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003) , s. 72-86. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Nr:
2168246218
artykuł w czasopiśmie
20

Konferencja:
III International Conference on Quality of Life Research, Wrocław, Polska, od 2002-09-18 do 2002-09-20
Tytuł:
On the Estimation and Calibration of the Social Welfare Functions
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2003. - t. 50, z. 2, s. 165-166. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353358
varia
21

Konferencja:
XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej. XXI Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-02 do 2003-03-05
Tytuł:
Zastosowanie łańcuchów Markowa w analizie bezrobocia
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2003. - t. 50, z. 4, s. 173. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353366
varia
22

Tytuł:
The Impact of Equivalence Scale on Economic Inequalities
Źródło:
International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / ed. Józef POCIECHA - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 115-132 - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-3-5
Nr:
2168234192
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
23

Konferencja:
XXV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 2003-04-22 do 2003-04-25
Tytuł:
Awersja do nierówności a nierówności w Polsce w okresie transformacji
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2003. - t. 50, z. 4, s. 171. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353362
varia
24

Tytuł:
Dylematy metodologiczne pomiaru dobrobytu i ubóstwa = Methodological Dilemmas of the Measurement of Welfare and Poverty
Źródło:
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje. - vol. 4 (2002) , s. 97-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168353938
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie dobrobytu i nierówności = Spatial Distribution of Prosperity and Inequality
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2001. - T. 43/2, lipiec-grudzień 1999, s. 16-17. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168261188
varia
26

Tytuł:
Sprawiedliwość dystrybutywna i nierówności dochodów = The Distributive Justice and Inequality of Income
Źródło:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 1 (2001) , s. 51-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168350954
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
The Theoretical Form of the Distribution of Welfare
Źródło:
Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000) / ed. Viera Pacáková - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, 2001, s. 65-77 - Bibliogr.
ISBN:
80-85659-24-7
Nr:
2168258060
rozdział w materiałach konferencyjnych
28

Konferencja:
The Family Federation of Finland. European Population Conference (EAPS 2001), Helsinki, Finlandia, od 2001-06-06 do 2001-06-09
Tytuł:
The New Measures of Population Ageing
Źródło:
Papers of the European Population Conference - Helsinki: Väestölitto, 2001
ISBN:
952-9605-76-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168318427
rozdział w materiałach konferencyjnych
29

Tytuł:
Ekonometryczne modele dobrobytu
Adres wydawniczy:
Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000
Opis fizyczny:
223, [1] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-13125-X
Nr:
2168297935
monografia
30

Tytuł:
Testowanie kształtu funkcji użyteczności dochodów = Testing the Function of Income Utility
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2000. - T. 42/2, lipiec-grudzień 1998, s. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168333585
varia
31

Autor:
Stanisław M. Kot , Maria Pažitna
Tytuł:
Poverty and Income Distribution in Poland and Slovak Republic = Poziom ubóstwa i rozkład dochodów w Polsce i w Republice Słowacji
Źródło:
Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications / [ed. by Jolanta KURKIEWICZ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, s. 45-57. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-066-6
Nr:
2168268926
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
32

Konferencja:
XXI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1999-04-21 do 1999-04-23
Tytuł:
The Shape of the Individual Welfare Function
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 81-104 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-045-3
Nr:
2168219038
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Problem dyskryminacji płacowej ze względu na płeć
Źródło:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 225-264
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248970
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Nierówności dochodów a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
108 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 12 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/556
Nr:
2168249040
doktorat
35

Autor:
Beata Kasprzyk
Tytuł:
Metodologiczne aspekty oceny poziomu dobrobytu
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
186, [2] k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 12 k. (2 egz.)
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/557
Nr:
2168311315
doktorat
36

Tytuł:
Teorie genezy rozkładów płac
Źródło:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 33-63
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248962
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Probabilistyczne modele rozkładów płac
Źródło:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 177-224
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248968
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Konferencja:
XXI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1999-04-20 do 1999-04-23
Tytuł:
The Shape of the Individual Welfare Function
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1999. - t. 46, z. 4, s. 539-540. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353148
varia
39

Tytuł:
Krakowska linia ubóstwa = The Cracow Poverty Line
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1999. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 12. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333581
varia
40

Tytuł:
Empiryczna weryfikacja postaci rozkładów płac w Polsce
Źródło:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 64-98
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248964
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji
Adres wydawniczy:
Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
Opis fizyczny:
273 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248900
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
42

Tytuł:
Discriminatory and non-discriminatory wage distributions = Dyskryminujące i niedyskryminujące dystrybucje płac
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 3 (1998) , s. 343-358 - Bibliogr.
Nr:
2168246474
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Towards the Economics of the Ultra-Poor
Źródło:
Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine / [ed. by Stanisław Maciej KOT] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 17-35 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-36-4
Nr:
2168290525
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Profile płacowo-wiekowe pracowników w Polsce = Employees' Age-Wage Profiles in Poland
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 2 (1997) , s. 205-223. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242746
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Z badań nad problemem dyskryminacji płacowej = Studies on the Problem of Wage Discrimination
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1997. - T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996, s. 72. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271476
varia
46

Tytuł:
Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
104 s., [2] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87239-36-4
Nr:
2168290521
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
47

Tytuł:
Tablice statystyczne
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: AE. Wydaw. Uczelniane, 1996
Opis fizyczny:
53, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-69-6
Nr:
2168261266
podręcznik
48

Tytuł:
The Cracow Poverty Line = Krakowska Linia Ubóstwa
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996) , s. 113-128. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168241916
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
A Probabilistic Model of Size Distribution of Income with Covariates = Probablistyczny model dystrybucji dochodu wraz ze współwariantami
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 42, z. 2 (1995) , s. 155-180. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168246464
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Modelowanie poziomu dobrobytu : teoria i zastosowanie
Adres wydawniczy:
Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo, 1995
Opis fizyczny:
181, [3] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-04-04283-5
Nr:
2168297933
monografia
51

Tytuł:
Wieloczynnikowy model rozkładu dochodów gospodarstw domowych = Multi-Factor Model of Household Income Distribution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 418 (1994) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254948
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Cardinal Utility in Welfare Researches
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1994. - T. 37/2, lipiec-grudzień 1993, s. 17. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252474
varia
53

Tytuł:
Próba weryfikacji hipotezy Kuznetsa = An Attempt to Verify Kuznets's Hypothesis
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1993. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 117-118. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168333421
varia
54

Tytuł:
Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993
Opis fizyczny:
141, [2] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11020-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168336423
książka
55

Tytuł:
Dynamiczne modele rozkładu dochodów gospodarstw domowych = Dynamic Models of Household Income Distribution
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1993. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 123-124. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168333427
varia
56

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie do statystyki
Adres wydawniczy:
Kraków: nakł. UJ, 1992
Opis fizyczny:
147 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Skrypty Uczelniane Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 661)
ISBN:
83-233-0535-8
Nr:
2168345926
skrypt
57

Tytuł:
Model log-logistyczny w analizie dynamiki rozkładów płac = The Log-Logistic Model in the Analysis of the Dynamics of Wages Distribution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992) , s. 39-54. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249362
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Three Parameter Log-Logistic Distribution and Its Application to the Modelling of Personal Income Distribution
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1992. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 98-100 - Bibliogr.
Nr:
2168252556
varia
59

Tytuł:
Wpływ fizykochemicznych własności papieru na tempo procesu biodegradacji = Effect of Physicochemical Properties of Paper on the Biodegradation Rate
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 378 (1992) , s. 5-17. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168237008
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
60

Autor:
Zofia Bryniarska , Stanisław M. Kot , Michał Pelz
Tytuł:
Modele probabilistyczne w badaniach niezawodności węzła kolejowego = Probabilistic Models in the Assessment of Fault Proof Functioning of a Railway Junction
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1991. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 79-80. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333395
varia
61

Tytuł:
Jednorodne łańcuchy Markowa w badaniach rozkładów dochodów = Homogeneous Markov Chains in the Income Distribution Analysis
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 2 (1991) , s. 165-176. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260134
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Probabilistyczne modele w badaniach demograficznych = Probability Models in Demographic Studies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 342 (1991) , s. 79-93. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251942
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Porównanie wybranych miar biodegradacji papieru = Comparison of the Selected Measures of Paper biodegradation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 319 (1990) , s. 75-84. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264282
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Tablice statystyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: AE. Wydaw. Uczelniane, 1990
Opis fizyczny:
49 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168314055
podręcznik
65

Autor:
Zofia Bryniarska , Stanisław Maciej Kot
Tytuł:
Modelowanie i prognozowanie przewozów kolejowych wybranych grup ładunków = Modelling and Forecasting of Railway Transport of the Selected Cargo Classes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 284 (1989) , s. 27-42. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168266972
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Metoda oceny zmian jakości papieru pod wpływem mikroflory celulolitycznej = The Method of Evaluating Changes in the Quality of Paper as the Effect of Cellulolytic Microflora
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 301 (1989) , s. 73-82. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168250230
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Modele dyfuzji innowacji = Models of Innovation Diffusion
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1989. - T. 31/2, lipiec-grudzień 1987, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168232916
varia
68

Tytuł:
Bakteriobójcze własności Irgasanu DP-300 jako środka stosowanego w ochronie materiałów obuwniczych = Bactericidal effect of Irgasan DP-300 as a medium used in footwear protection
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - nr 275 (1988) , s. 79-88. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168248940
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Autonomiczność rozwoju nauki względem sfer techniki i produkcji = The Autonomy of the Development of Science with Regard to the Spheres of Technology and Production
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1988. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 80-81. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275965
varia
70

Tytuł:
Modelowanie i prognozowanie rozkładów dochodów za pomocą łańcuchów Markowa = Modelling and Prediction of Income Distribution by Means of Markov's Chains
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1988. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 173-174. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168276229
varia
71

Tytuł:
Modelling and Forecasting of the Personal Speding Structure = Modelowanie i prognozowanie struktury wydatków ludności
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 123-125. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318489
varia
72

Autor:
Tytuł:
The Stochastic Model of Evolution of Scientific Disciplines
Źródło:
Scientometrics. - vol. 12, no 3-4 (1987) , s. 197-205. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer - Bibliogr.
Nr:
2168233740
artykuł w czasopiśmie
73

Autor:
Zofia Bryniarska , Stanisław Maciej Kot
Tytuł:
Estymacja parametrów funkcji typu logistycznego metodą momentów i metodą Marquardta = Estimation of Parameters of Functions of the Logistic Type by Means of the Moments' and Marquardt Methods
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 34, z. 3 (1987) , s. 193-206. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168243520
artykuł w czasopiśmie
74

Konferencja:
XXIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. V Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Koninki k. Mszany Dolnej, Polska, od 1987-04-08 do 1987-04-10
Tytuł:
Wieloczynnikowe modele dyfuzji innowacji
Źródło:
Przegląd Statystyczny1987. - t. 34, z. 4, s. 388. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350812
varia
75

Autor:
Zofia Bryniarska , Stanisław Maciej Kot
Tytuł:
Zastosowanie modeli łańcuchów Markowa do opisu infrastruktury technicznej liniowej sieci kolejowej w Polsce w latach 1953-1984 = Modelling Development of Transport System Exemplified by Technical Infrastructure of Railway Network
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 245 (1987) , s. 129-153. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168252352
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Stochastyczne modele struktury informacyjnej dyscypliny naukowej (na przykładzie fizyki nuklearnej) = Stochastic Models of Information Structure of Scientific Disciplines (on the Example of Nuclear Physics)
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1986. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 308-310. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168241296
varia
77

Tytuł:
Analiza porównawcza procesów dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych = Comparative Analysis of Information-diffusion Processes in Sciences and Social Disciplines
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1986. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 106-108. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241132
varia
78

Tytuł:
Analiza szeregów czasowych
Źródło:
Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 269-313 - Bibliogr.
Nr:
2168260088
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Matematyczne modele dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych : analiza porównawcza = Mathematical Models of the Diffusion of Information in Exact and Social Sciences, A Comparative Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985) , s. 5-24. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245522
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Matematyczne modele procesów informacyjnych w systemie nauki = Mathematical Models of Information Processes within the System of Science
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1984
Opis fizyczny:
210 s: il., tab., wykr.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 64)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168284547
monografia
81

Tytuł:
Informacja w systemach ekonomicznych = Information in Economic Systems
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 26 (1983) , s. 115-126. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168258452
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
O pewnej nowej koncepcji informacji = On a Certain New Theory of Information
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1982. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 350-351. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318459
varia
83

Tytuł:
Modelowanie i prognozowanie zmian struktury dyscypliny naukowej (na przykładzie dyscyplin probabilistycznych i ich zastosowań)
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1982. - t. 29, z. 3-4, s. 567. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350636
varia
84

Tytuł:
Rozwój dyscypliny naukowej w świetle statystycznej analizy cytowań = Development of a Scientific Discipline in the Light of Statistic Analysis of Citations
Źródło:
Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 16, z. 2 (62) (1980) , s. 152-169. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168337699
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Porównanie wybranych miar prędkości dezaktualizacji informacji naukowej = Comparsion between Selected Measures of the Rate at which Scientific Information Is Growing Obsolete
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 136-137. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252638
varia
86

Tytuł:
statystyczne metody ustalania tzw. rozmiaru dyscypliny naukowej = Statistical Methods of Determination of the So-called Scientific Branch Size
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 399-401 - Bibliogr.
Nr:
2168333409
varia
87

Tytuł:
Próba ilościowego ujęcia procesu rozwoju dyscypliny naukowej i postępu = An Attempt at a Quantitative Formulation of Scientific Branch Development Process and Its Development
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 358-360
Nr:
2168333399
varia
88

Konferencja:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków, Pokrzywna, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Tytuł:
Procesy absorpcji i eliminacji informacji naukowej a starzenie się prac naukowych = The Processes of Absorbtion and Elimination of Scientific Information and Aging of Scientific Works
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979) , s. 225-239. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna - Bibliogr.
Nr:
2168321067
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Funkcja jakości a sterowanie optymalne
Źródło:
Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979, s. 147-155 - Bibliogr.
Nr:
2168261264
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Starzenie się literatury naukowej a rozwój nauki = The Ageing of the Scientific Literature and the Development of the Science
Źródło:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 49-57. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243104
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
O pewnej metodzie badania jednorodności szeregów czasowych = A Method of Testing of Homogenity of Time Series
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1975. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 131-132. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168256114
varia
92

Tytuł:
Modele stochastyczne rozwoju dyscyplin naukowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1975
Opis fizyczny:
154 k.: il.; 30 cm + aneks
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/119
Nr:
2168305321
doktorat
93

Tytuł:
Prognozy rozwoju dyscypliny naukowej (na przykładzie fizyki) = Prognosis of a Development of a Scientific Branch (an Example of Physics)
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 21, z. 3 (1974) , s. 489-510. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278605
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Statystyczne metody badania procesu starzenia się literatury naukowej = Statistical Methods in Investigating the Ageing Process of the Scientific Literature
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 4 (1973) , s. 405-414. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249152
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Funkcja produkcji z uwzględnieniem zmian parametrów strukturalnych w czasie = Production Function with Regard to the Chronological Changes in Parameters
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972) , s. 155-170. - Rez., summ.
Nr:
2168250380
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Rynek pracy i nierówności ekonomiczne w Polsce w okresie transformacji
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
64 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
75/KS/8/2003/S
Sygnatura:
NP-927/Magazyn
Nr:
2168325731
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Funkcje użyteczności o stałej i zmiennej awersji do nierówności
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
71 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
67/KS/6/2002/S
Sygnatura:
NP-874/Magazyn
Nr:
2168325655
naukowo-badawcze
3

Autor:
Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne determinanty zamożności i ubóstwa w Polsce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
56 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
70/KS/5/2001/S
Sygnatura:
NP-771/Magazyn
Nr:
2168277503
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Ekonometryczne modele funkcji dobrobytu
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
71 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
69/KS/7/2000/S
Sygnatura:
NP-718/Magazyn
Nr:
2168333787
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość : stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
117 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
58/KS/1/99/Su
Sygnatura:
NP-658/Magazyn
Nr:
2168259212
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Metoda pomiaru funkcji użyteczności kardynalnej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
136 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
72/KS/3/98/S
Sygnatura:
NP-540/Magazyn
Nr:
2168333255
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Rozkład dochodów, nierówności i ubóstwo w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
96 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
103/KS/3/96/S
Sygnatura:
NP-394/Magazyn
Nr:
2168329113
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Czynniki determinujące rozkłady płac
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
67 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
68/KS/7/95/S
Sygnatura:
NP-335/Magazyn
Nr:
2168329349
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Modele poziomu dobrobytu. Etap 3
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
119, [1] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
1/1300/91/02p/01
Sygnatura:
NP-119/3/Magazyn
Nr:
2168251646
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów i poziomu dobrobytu ludności. [Etap 2]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
56, [2] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-119/[2]/Magazyn
Nr:
2168251644
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Statystyczna analiza rozkładów dochodów i poziomu dobrobytu
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
95 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-83/Magazyn
Nr:
2168331667
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
45, [2] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-119/[1]/Magazyn
Nr:
2168251642
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Wieloczynnikowa teoria rozkładów dochodów i płac
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
106 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Praca powstała dzięki grantowi Ministerstwa Edukacji Narodowej
Sygnatura:
NP-29/Magazyn
Nr:
2168330903
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1989
Opis fizyczny:
IX, [195] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168314865
naukowo-badawcze
1
Statystyka / Stanisław M. Kot, Jacek Jakubowski, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Difin, cop. 2011. - 526 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-349-5
2
Statystyka : podręcznik dla studiów ekonomicznych / Stanisław M. Kot, Jacek Jakubowski, Andrzej Sokołowski. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin; StatSoft Polska, 2007. - 520 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7251-780-7
3
Osoby starsze a nierówności i dobrobyt ekonomiczny / Stanisław Maciej KOT // W: Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 143-160. - ISBN 978-83-7252-385-3
4
Osoby starsze w rodzinie a ubóstwo ekonomiczne / Stanisław Maciej KOT // W: Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 161-178. - ISBN 978-83-7252-385-3
5
Metody badań dobrobytu, nierówności i ubóstwa / Stanisław Maciej KOT // W: Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 86-108. - ISBN 978-83-7252-385-3
6
Rozkłady dochodów gospodarstw domowych / Stanisław Maciej KOT // W: Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 109-142. - ISBN 978-83-7252-385-3
7
Tablice statystyczne / Stanisław Maciej Kot, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - 53, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-257-X
8
The New Measures of the Population Ageing / Stanisław Maciej KOT, Jolanta KURKIEWICZ // Studia Demograficzne. - nr 2/146 (2004), s. 17-29. - Summ. - ISSN 0039-3134
9
Dobrobyt / Stanisław Maciej KOT // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 107-122. - ISBN 83-7252-243-X
10
Holistyczna koncepcja dobrobytu / Stanisław Maciej KOT, Jan TATAR // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 189-228. - ISBN 83-7252-243-X
11
Rozkłady dochodów, nierówności i dobrobyt w Polsce / Stanisław Maciej KOT // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 248-280. - ISBN 83-7252-243-X
12
Koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej i redystrybutywnej / Stanisław Maciej KOT // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 229-247. - ISBN 83-7252-243-X
13
Nierówności ekonomiczne i społeczne a zasady sprawiedliwości dystrybutywnej = Economic and Social Inequalities and the Principles of Distributive Justice / Stanisław Maciej KOT // W: Polityka społeczno-ekonomiczna / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2004. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN [1898-5084] ; z. nr 4). - S. 45-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89473-61-5. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/4/23/283c0f20278aa941e2fd05a2857dde5a/03_kot.pdf
14
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 357 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-243-X
15
Pomiar dobrobytu i nierówności ekonomicznych w ramach indywidualistycznego paradygmatu ekonomii / Stanisław Maciej KOT // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 161-188. - ISBN 83-7252-243-X
16
Zakres sprawiedliwości dystrybutywnej w Polsce / Stanisław Maciej KOT // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 311-345. - ISBN 83-7252-243-X
17
Propozycja metod szacowania skal ekwiwalentności i awersji do nierówności = A New Method of Estimating Levels of Equivalence and Aversion to Inequalities / Stanisław M. KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 45/2, lipiec-grudzień 2001 (2003), s. 20-21. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
18
Metodologiczne dylematy pomiaru nierówności i dobrobytu = The Methodological Dilemmas of the Measurement of Inequality and Welfare / Stanisław Maciej KOT // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (2003), s. 161-179. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-5084
19
Zastosowanie łańcuchów Markova w analizie bezrobocia / Stanisław Maciej KOT // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003), s. 72-86. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
20
On the Estimation and Calibration of the Social Welfare Functions / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 2 (2003), s. 165-166. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
21
Zastosowanie łańcuchów Markowa w analizie bezrobocia / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 4 (2003), s. 173. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
22
The Impact of Equivalence Scale on Economic Inequalities / Stanisław M. KOT // W: International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002 / ed. Józef POCIECHA. - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 115-132. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-3-5
23
Awersja do nierówności a nierówności w Polsce w okresie transformacji / Stanisław M. KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 4 (2003), s. 171. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
24
Dylematy metodologiczne pomiaru dobrobytu i ubóstwa = Methodological Dilemmas of the Measurement of Welfare and Poverty / Stanisław Maciej KOT // Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje. - vol. 4 (2002), s. 97-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.problemypolitykispolecznej.pl/Dylematy-metodologiczne-pomiaru-dobrobytu-i-ubostwa,123677,0,1.html. - ISSN 1640-1808
25
Przestrzenne zróżnicowanie dobrobytu i nierówności = Spatial Distribution of Prosperity and Inequality / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 43/2, lipiec-grudzień 1999 (2001), s. 16-17. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
26
Sprawiedliwość dystrybutywna i nierówności dochodów = The Distributive Justice and Inequality of Income / Stanisław Maciej KOT // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 1 (2001), s. 51-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
27
The Theoretical Form of the Distribution of Welfare / Stanisław Maciej KOT // W: Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000) / ed. Viera Pacáková. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, 2001. - S. 65-77. - Bibliogr. - ISBN 80-85659-24-7
28
The New Measures of Population Ageing / Stanisław M. KOT, Jolanta KURKIEWICZ // W: Papers of the European Population Conference [on-line]. - Helsinki: Väestölitto, 2001. - ISBN 952-9605-76-5
29
Ekonometryczne modele dobrobytu / Stanisław Maciej KOT. - Warszawa - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - 223, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-13125-X
30
Testowanie kształtu funkcji użyteczności dochodów = Testing the Function of Income Utility / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 42/2, lipiec-grudzień 1998 (2000), s. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
31
Poverty and Income Distribution in Poland and Slovak Republic = Poziom ubóstwa i rozkład dochodów w Polsce i w Republice Słowacji / Stanisław M. KOT, Maria Pažitna // W: Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications : Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999) / [ed. by Jolanta KURKIEWICZ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - S. 45-57. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-066-6
32
The Shape of the Individual Welfare Function / Stanisław Maciej KOT // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 81-104. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-045-3
33
Problem dyskryminacji płacowej ze względu na płeć / Stanisław Maciej KOT, Barbara PODOLEC, Paweł ULMAN // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 225-264. - ISBN 83-01-12701-5
34
Nierówności dochodów a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Paweł ULMAN ; Promotor: Stanisław Maciej KOT. - Kraków, 1999. - 108 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 12 k. - Bibliogr.
35
Metodologiczne aspekty oceny poziomu dobrobytu / Beata Kasprzyk ; Promotor: Stanisław M. KOT. - Kraków, 1999. - 186, [2] k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 12 k. (2 egz.). - Bibliogr.
36
Teorie genezy rozkładów płac / Stanisław Maciej KOT // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 33-63. - ISBN 83-01-12701-5
37
Probabilistyczne modele rozkładów płac / Stanisław Maciej KOT // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 177-224. - ISBN 83-01-12701-5
38
The Shape of the Individual Welfare Function / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4 (1999), s. 539-540. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
39
Krakowska linia ubóstwa = The Cracow Poverty Line / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997 (1999), s. 12. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
40
Empiryczna weryfikacja postaci rozkładów płac w Polsce / Stanisław Maciej KOT // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 64-98. - ISBN 83-01-12701-5
41
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 273 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12701-5
42
Discriminatory and non-discriminatory wage distributions = Dyskryminujące i niedyskryminujące dystrybucje płac / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 3 (1998), s. 343-358. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
43
Towards the Economics of the Ultra-Poor / Stanisław Maciej KOT // W: Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996) / [ed. by Stanisław Maciej KOT]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 17-35. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-36-4
44
Profile płacowo-wiekowe pracowników w Polsce = Employees' Age-Wage Profiles in Poland / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 2 (1997), s. 205-223. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
45
Z badań nad problemem dyskryminacji płacowej = Studies on the Problem of Wage Discrimination / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996 (1997), s. 72. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
46
Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996) / [ed. by Stanisław Maciej KOT]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 104 s., [2] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-36-4
47
Tablice statystyczne / Stanisław Maciej KOT, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Wyd. 2. - Kraków : AE. Wydaw. Uczelniane, 1996. - 53, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-69-6
48
The Cracow Poverty Line = Krakowska Linia Ubóstwa / Stanisław Maciej KOT // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996), s. 113-128. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
49
A Probabilistic Model of Size Distribution of Income with Covariates = Probablistyczny model dystrybucji dochodu wraz ze współwariantami / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 42, z. 2 (1995), s. 155-180. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
50
Modelowanie poziomu dobrobytu : teoria i zastosowanie / Stanisław Maciej KOT. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo, 1995. - 181, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-04-04283-5
51
Wieloczynnikowy model rozkładu dochodów gospodarstw domowych = Multi-Factor Model of Household Income Distribution / Stanisław Maciej KOT, Barbara PODOLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 418 (1994), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
52
Cardinal Utility in Welfare Researches / Stanisław M. KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 37/2, lipiec-grudzień 1993 (1994), s. 17. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
53
Próba weryfikacji hipotezy Kuznetsa = An Attempt to Verify Kuznets's Hypothesis / Stanisław M. KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991 (1993), s. 117-118. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
54
Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji / Alina KARSKA, Stanisław Maciej KOT, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - 141, [2] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11020-1
55
Dynamiczne modele rozkładu dochodów gospodarstw domowych = Dynamic Models of Household Income Distribution / Stanisław M. KOT, Barbara PODOLEC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991 (1993), s. 123-124. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
56
Wprowadzenie do statystyki / Stanisław Maciej KOT, Aniela Deja-Wąsik, Alicja Dziuba-Burczyk. - Kraków : nakł. UJ, 1992. - 147 s. : il. ; 24 cm. - (Skrypty Uczelniane / Uniwersytet Jagielloński, ISSN 0239-6017 ; nr 661). - ISBN 83-233-0535-8
57
Model log-logistyczny w analizie dynamiki rozkładów płac = The Log-Logistic Model in the Analysis of the Dynamics of Wages Distribution / Stanisław Maciej KOT, Barbara PODOLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992), s. 39-54. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
58
Three Parameter Log-Logistic Distribution and Its Application to the Modelling of Personal Income Distribution / Stanisław M. KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990 (1992), s. 98-100. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
59
Wpływ fizykochemicznych własności papieru na tempo procesu biodegradacji = Effect of Physicochemical Properties of Paper on the Biodegradation Rate / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Stanisław Maciej KOT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 378 (1992), s. 5-17. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
60
Modele probabilistyczne w badaniach niezawodności węzła kolejowego = Probabilistic Models in the Assessment of Fault Proof Functioning of a Railway Junction / Zofia Bryniarska, Stanisław M. KOT, Michał Pelz // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989 (1991), s. 79-80. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
61
Jednorodne łańcuchy Markowa w badaniach rozkładów dochodów = Homogeneous Markov Chains in the Income Distribution Analysis / Stanisław Maciej KOT, Barbara PODOLEC // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 2 (1991), s. 165-176. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
62
Probabilistyczne modele w badaniach demograficznych = Probability Models in Demographic Studies / Stanisław Maciej KOT, Kazimierz ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 342 (1991), s. 79-93. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
63
Porównanie wybranych miar biodegradacji papieru = Comparison of the Selected Measures of Paper biodegradation / Jadwiga SZOSTAK-KOT, Stanisław Maciej KOT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 319 (1990), s. 75-84. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
64
Tablice statystyczne / Stanisław Maciej KOT, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : AE. Wydaw. Uczelniane, 1990. - 49 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
65
Modelowanie i prognozowanie przewozów kolejowych wybranych grup ładunków = Modelling and Forecasting of Railway Transport of the Selected Cargo Classes / Zofia Bryniarska, Stanisław Maciej KOT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 284 (1989), s. 27-42. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
66
Metoda oceny zmian jakości papieru pod wpływem mikroflory celulolitycznej = The Method of Evaluating Changes in the Quality of Paper as the Effect of Cellulolytic Microflora / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Stanisław Maciej KOT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 301 (1989), s. 73-82. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
67
Modele dyfuzji innowacji = Models of Innovation Diffusion / Stanisław M. KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 31/2, lipiec-grudzień 1987 (1989), s. 19. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
68
Bakteriobójcze własności Irgasanu DP-300 jako środka stosowanego w ochronie materiałów obuwniczych = Bactericidal effect of Irgasan DP-300 as a medium used in footwear protection / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Maciej KOT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - nr 275 (1988), s. 79-88. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
69
Autonomiczność rozwoju nauki względem sfer techniki i produkcji = The Autonomy of the Development of Science with Regard to the Spheres of Technology and Production / Stanisław M. KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 80-81. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
70
Modelowanie i prognozowanie rozkładów dochodów za pomocą łańcuchów Markowa = Modelling and Prediction of Income Distribution by Means of Markov's Chains / Stanisław M. KOT, Barbara PODOLEC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 173-174. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
71
Modelling and Forecasting of the Personal Speding Structure = Modelowanie i prognozowanie struktury wydatków ludności / Stanisław Maciej KOT, Józef POCIECHA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 123-125. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
72
The Stochastic Model of Evolution of Scientific Disciplines / S.M. KOT // Scientometrics. - vol. 12, no 3-4 (1987), s. 197-205. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - ISSN 0138-9130
73
Estymacja parametrów funkcji typu logistycznego metodą momentów i metodą Marquardta = Estimation of Parameters of Functions of the Logistic Type by Means of the Moments' and Marquardt Methods / Zofia Bryniarska, Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 34, z. 3 (1987), s. 193-206. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
74
Wieloczynnikowe modele dyfuzji innowacji / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987), s. 388. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
75
Zastosowanie modeli łańcuchów Markowa do opisu infrastruktury technicznej liniowej sieci kolejowej w Polsce w latach 1953-1984 = Modelling Development of Transport System Exemplified by Technical Infrastructure of Railway Network / Zofia Bryniarska, Stanisław Maciej KOT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 245 (1987), s. 129-153. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
76
Stochastyczne modele struktury informacyjnej dyscypliny naukowej (na przykładzie fizyki nuklearnej) = Stochastic Models of Information Structure of Scientific Disciplines (on the Example of Nuclear Physics) / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983 (1986), s. 308-310. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
77
Analiza porównawcza procesów dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych = Comparative Analysis of Information-diffusion Processes in Sciences and Social Disciplines / Stanisław M. KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983 (1986), s. 106-108. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
78
Analiza szeregów czasowych / Stanisław M. KOT // W: Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 269-313. - Bibliogr.
79
Matematyczne modele dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych : analiza porównawcza = Mathematical Models of the Diffusion of Information in Exact and Social Sciences, A Comparative Analysis / Stanisław Maciej KOT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985), s. 5-24. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
80
Matematyczne modele procesów informacyjnych w systemie nauki = Mathematical Models of Information Processes within the System of Science / Stanisław Maciej KOT. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1984. - 210 s : il., tab., wykr. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 64)
81
Informacja w systemach ekonomicznych = Information in Economic Systems / Stanisław Maciej KOT // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 26 (1983), s. 115-126. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
82
O pewnej nowej koncepcji informacji = On a Certain New Theory of Information / S. Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980 (1982), s. 350-351. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
83
Modelowanie i prognozowanie zmian struktury dyscypliny naukowej (na przykładzie dyscyplin probabilistycznych i ich zastosowań) / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 3-4 (1982), s. 567. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
84
Rozwój dyscypliny naukowej w świetle statystycznej analizy cytowań = Development of a Scientific Discipline in the Light of Statistic Analysis of Citations / Stanisław Maciej KOT // Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 16, z. 2 (62) (1980), s. 152-169. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0044-1619
85
Porównanie wybranych miar prędkości dezaktualizacji informacji naukowej = Comparsion between Selected Measures of the Rate at which Scientific Information Is Growing Obsolete / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 136-137. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
86
statystyczne metody ustalania tzw. rozmiaru dyscypliny naukowej = Statistical Methods of Determination of the So-called Scientific Branch Size / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 399-401. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
87
Próba ilościowego ujęcia procesu rozwoju dyscypliny naukowej i postępu = An Attempt at a Quantitative Formulation of Scientific Branch Development Process and Its Development / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 358-360. - ISSN 0079-354X
88
Procesy absorpcji i eliminacji informacji naukowej a starzenie się prac naukowych = The Processes of Absorbtion and Elimination of Scientific Information and Aging of Scientific Works / Stanisław Maciej KOT // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979), s. 225-239. - Summ.. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
89
Funkcja jakości a sterowanie optymalne / Stanisław M. KOT // W: Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK. - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979. - S. 147-155. - Bibliogr.
90
Starzenie się literatury naukowej a rozwój nauki = The Ageing of the Scientific Literature and the Development of the Science / Stanisław Maciej KOT // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 49-57. - Summ. - Bibliogr.
91
O pewnej metodzie badania jednorodności szeregów czasowych = A Method of Testing of Homogenity of Time Series / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 131-132. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
92
Modele stochastyczne rozwoju dyscyplin naukowych / Stanisław Maciej KOT ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1975. - 154 k. : il. ; 30 cm + aneks. - Bibliogr.
93
Prognozy rozwoju dyscypliny naukowej (na przykładzie fizyki) = Prognosis of a Development of a Scientific Branch (an Example of Physics) / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny. - t. 21, z. 3 (1974), s. 489-510. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
94
Statystyczne metody badania procesu starzenia się literatury naukowej = Statistical Methods in Investigating the Ageing Process of the Scientific Literature / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 4 (1973), s. 405-414. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
95
Funkcja produkcji z uwzględnieniem zmian parametrów strukturalnych w czasie = Production Function with Regard to the Chronological Changes in Parameters / Stanisław Maciej KOT // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972), s. 155-170. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
96
Rynek pracy i nierówności ekonomiczne w Polsce w okresie transformacji / Kierownik tematu: Stanisław Maciej KOT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
97
Funkcje użyteczności o stałej i zmiennej awersji do nierówności : własności, estymacja i zastosowania / Kierownik tematu: Stanisław Maciej KOT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 71 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
98
Społeczno-ekonomiczne determinanty zamożności i ubóstwa w Polsce / kier. tematu: Stanisław Maciej KOT ; wykonawcy: Paweł ULMAN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 56 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
99
Ekonometryczne modele funkcji dobrobytu / Kier. tematu: Stanisław Maciej KOT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 71 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
100
Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość : stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji / kier. tematu: Stanisław Maciej KOT ; członkowie zespołu: Andrzej MALAWSKI, Czesław PORĘBSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 117 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
101
Metoda pomiaru funkcji użyteczności kardynalnej / Kier. tematu: Stanisław Maciej KOT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 136 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
102
Rozkład dochodów, nierówności i ubóstwo w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego / Stanisław Maciej KOT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 96 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
103
Czynniki determinujące rozkłady płac / Stanisław Maciej KOT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 67 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
104
Modele poziomu dobrobytu. Etap 3 / kier. tematu: Kazimierz ZAJĄC ; członkowie zesp.: Stanisław KOT, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 119, [1] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
105
Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów i poziomu dobrobytu ludności. [Etap 2] / kier. tematu: Kazimierz ZAJĄC ; członkowie zesp.: Stanisław KOT, Barbara PODOLEC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 56, [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
106
Statystyczna analiza rozkładów dochodów i poziomu dobrobytu / Stanisław Maciej KOT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
107
Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów. [Etap 1] / kier. tematu: Kazimierz ZAJĄC ; członkowie zesp.: Stanisław M. KOT, Barbara PODOLEC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 45, [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
108
Wieloczynnikowa teoria rozkładów dochodów i płac / Stanisław Maciej KOT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 106 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
109
Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław Maciej KOT, Anna FRANCIK, Alina KARSKA, Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN. - Kraków, 1989. - IX, [195] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., (2011), Statystyka, Wyd. 2 popr.Warszawa : Difin, 526 s.
2
Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., (2007), Statystyka: podręcznik dla studiów ekonomicznych, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin : StatSoft Polska, 520 s.
3
Kot S., (2007), Osoby starsze a nierówności i dobrobyt ekonomiczny. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 143-160.
4
Kot S., (2007), Osoby starsze w rodzinie a ubóstwo ekonomiczne. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 161-178.
5
Kot S., (2007), Metody badań dobrobytu, nierówności i ubóstwa. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 86-108.
6
Kot S., (2007), Rozkłady dochodów gospodarstw domowych. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 109-142.
7
Kot S., Sokołowski A., (2005), Tablice statystyczne, Wyd. 3 popr.Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 53, [1] s.
8
Kot S., Kurkiewicz J., (2004), The New Measures of the Population Ageing, "Studia Demograficzne", nr 2/146, s. 17-29.
9
Kot S., (2004), Dobrobyt. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 107-122.
10
Kot S., Tatar J., (2004), Holistyczna koncepcja dobrobytu. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 189-228.
11
Kot S., (2004), Rozkłady dochodów, nierówności i dobrobyt w Polsce. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 248-280.
12
Kot S., (2004), Koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej i redystrybutywnej. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 229-247.
13
Kot S., (2004), Nierówności ekonomiczne i społeczne a zasady sprawiedliwości dystrybutywnej. [W:] WOŹNIAK (red.), Polityka społeczno-ekonomiczna (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy; z. nr 4), Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 45-55.
14
Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), (2004), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 357 s.
15
Kot S., (2004), Pomiar dobrobytu i nierówności ekonomicznych w ramach indywidualistycznego paradygmatu ekonomii. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 161-188.
16
Kot S., (2004), Zakres sprawiedliwości dystrybutywnej w Polsce. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 311-345.
17
Kot S., (2003), Propozycja metod szacowania skal ekwiwalentności i awersji do nierówności, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 45/2, lipiec-grudzień 2001, s. 20-21.
18
Kot S., (2003), Metodologiczne dylematy pomiaru nierówności i dobrobytu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1, s. 161-179.
19
Kot S., (2003), Zastosowanie łańcuchów Markova w analizie bezrobocia, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1006, s. 72-86.
20
Kot S., (2003), On the Estimation and Calibration of the Social Welfare Functions, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 2, s. 165-166.
21
Kot S., (2003), Zastosowanie łańcuchów Markowa w analizie bezrobocia, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 4, s. 173.
22
Kot S., (2003), The Impact of Equivalence Scale on Economic Inequalities. [W:] Pociecha J. (red.), International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries: Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002, Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 115-132.
23
Kot S., (2003), Awersja do nierówności a nierówności w Polsce w okresie transformacji, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 4, s. 171.
24
Kot S., (2002), Dylematy metodologiczne pomiaru dobrobytu i ubóstwa, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", vol. 4, s. 97-115; http://www.problemypolitykispolecznej.pl/Dylematy-metodologiczne-pomiaru-dobrobytu-i-ubostwa,123677,0,1.html
25
Kot S., (2001), Przestrzenne zróżnicowanie dobrobytu i nierówności, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 43/2, lipiec-grudzień 1999, s. 16-17.
26
Kot S., (2001), Sprawiedliwość dystrybutywna i nierówności dochodów, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 1, s. 51-72.
27
Kot S., (2001), The Theoretical Form of the Distribution of Welfare. [W:] Pacáková V. (red.), Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000), Bratislava : University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, s. 65-77.
28
Kot S., Kurkiewicz J., (2001), The New Measures of Population Ageing. [W:] Papers of the European Population Conference [on-line], Helsinki : Väestölitto
29
Kot S., (2000), Ekonometryczne modele dobrobytu, Warszawa - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 223, [1] s.
30
Kot S., (2000), Testowanie kształtu funkcji użyteczności dochodów, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 42/2, lipiec-grudzień 1998, s. 23-24.
31
Kot S., Pažitna M., (2000), Poverty and Income Distribution in Poland and Slovak Republic. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications: Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 45-57.
32
Kot S., (2000), The Shape of the Individual Welfare Function. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 81-104.
33
Kot S., Podolec B., Ulman P., (1999), Problem dyskryminacji płacowej ze względu na płeć. [W:] Kot S. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 225-264.
34
Ulman P., (1999), Nierówności dochodów a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Prom. Kot S., Kraków : , 108 k.
35
Kasprzyk B., (1999), Metodologiczne aspekty oceny poziomu dobrobytu, Prom. Kot S., Kraków : , 186, [2] k.
36
Kot S., (1999), Teorie genezy rozkładów płac. [W:] Kot S. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 33-63.
37
Kot S., (1999), Probabilistyczne modele rozkładów płac. [W:] Kot S. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 177-224.
38
Kot S., (1999), The Shape of the Individual Welfare Function, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 4, s. 539-540.
39
Kot S., (1999), Krakowska linia ubóstwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 12.
40
Kot S., (1999), Empiryczna weryfikacja postaci rozkładów płac w Polsce. [W:] Kot S. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 64-98.
41
Kot S. (red.), (1999), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 273 s.
42
Kot S., (1998), Discriminatory and non-discriminatory wage distributions, "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 3, s. 343-358.
43
Kot S., (1997), Towards the Economics of the Ultra-Poor. [W:] Kot S. (red.), Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine: methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 17-35.
44
Kot S., (1997), Profile płacowo-wiekowe pracowników w Polsce, "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 2, s. 205-223.
45
Kot S., (1997), Z badań nad problemem dyskryminacji płacowej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996, s. 72.
46
Kot S. (red.), (1997), Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine: methods and results: proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 104 s., [2] k. tabl. złoż.
47
Kot S., Sokołowski A., (1996), Tablice statystyczne, Wyd. 2Kraków : AE. Wydaw. Uczelniane, 53, [1] s.
48
Kot S., (1996), The Cracow Poverty Line, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 39-40, s. 113-128.
49
Kot S., (1995), A Probabilistic Model of Size Distribution of Income with Covariates, "Przegląd Statystyczny", t. 42, z. 2, s. 155-180.
50
Kot S., (1995), Modelowanie poziomu dobrobytu: teoria i zastosowanie, Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo, 181, [3] s.
51
Kot S., Podolec B., (1994), Wieloczynnikowy model rozkładu dochodów gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 418, s. 5-18.
52
Kot S., (1994), Cardinal Utility in Welfare Researches, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 37/2, lipiec-grudzień 1993, s. 17.
53
Kot S., (1993), Próba weryfikacji hipotezy Kuznetsa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 117-118.
54
Karska A., Kot S., Zając K., (1993), Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 141, [2] s.
55
Kot S., Podolec B., (1993), Dynamiczne modele rozkładu dochodów gospodarstw domowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 123-124.
56
Kot S., Deja-Wąsik A., Dziuba-Burczyk A., (1992), Wprowadzenie do statystyki, (Skrypty Uczelniane Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 661), Kraków : nakł. UJ, 147 s.
57
Kot S., Podolec B., (1992), Model log-logistyczny w analizie dynamiki rozkładów płac, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 380, s. 39-54.
58
Kot S., (1992), Three Parameter Log-Logistic Distribution and Its Application to the Modelling of Personal Income Distribution, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 98-100.
59
Szostak-Kotowa J., Kot S., (1992), Wpływ fizykochemicznych własności papieru na tempo procesu biodegradacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 378, s. 5-17.
60
Bryniarska Z., Kot S., Pelz M., (1991), Modele probabilistyczne w badaniach niezawodności węzła kolejowego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 79-80.
61
Kot S., Podolec B., (1991), Jednorodne łańcuchy Markowa w badaniach rozkładów dochodów, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 2, s. 165-176.
62
Kot S., Zając K., (1991), Probabilistyczne modele w badaniach demograficznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 342, s. 79-93.
63
Szostak-Kot J., Kot S., (1990), Porównanie wybranych miar biodegradacji papieru, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 319, s. 75-84.
64
Kot S., Sokołowski A., (1990), Tablice statystyczne, Kraków : AE. Wydaw. Uczelniane, 49 s.
65
Bryniarska Z., Kot S., (1989), Modelowanie i prognozowanie przewozów kolejowych wybranych grup ładunków, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 284, s. 27-42.
66
Szostak-Kotowa J., Kot S., (1989), Metoda oceny zmian jakości papieru pod wpływem mikroflory celulolitycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 301, s. 73-82.
67
Kot S., (1989), Modele dyfuzji innowacji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 31/2, lipiec-grudzień 1987, s. 19.
68
Szostak-Kotowa J., Grela-Jaśkowska J., Kot M., (1988), Bakteriobójcze własności Irgasanu DP-300 jako środka stosowanego w ochronie materiałów obuwniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 275, s. 79-88.
69
Kot S., (1988), Autonomiczność rozwoju nauki względem sfer techniki i produkcji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 80-81.
70
Kot S., Podolec B., (1988), Modelowanie i prognozowanie rozkładów dochodów za pomocą łańcuchów Markowa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 173-174.
71
Kot S., Pociecha J., (1987), Modelling and Forecasting of the Personal Speding Structure, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 123-125.
72
Kot S., (1987), The Stochastic Model of Evolution of Scientific Disciplines, "Scientometrics", vol. 12, no 3-4, s. 197-205.
73
Bryniarska Z., Kot S., (1987), Estymacja parametrów funkcji typu logistycznego metodą momentów i metodą Marquardta, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 3, s. 193-206.
74
Kot S., (1987), Wieloczynnikowe modele dyfuzji innowacji, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 4, s. 388.
75
Bryniarska Z., Kot S., (1987), Zastosowanie modeli łańcuchów Markowa do opisu infrastruktury technicznej liniowej sieci kolejowej w Polsce w latach 1953-1984, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 245, s. 129-153.
76
Kot S., (1986), Stochastyczne modele struktury informacyjnej dyscypliny naukowej (na przykładzie fizyki nuklearnej), "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 308-310.
77
Kot S., (1986), Analiza porównawcza procesów dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 106-108.
78
Kot S., (1985), Analiza szeregów czasowych. [W:] Zając K. (red.), Wykłady ze statystyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 269-313.
79
Kot S., (1985), Matematyczne modele dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych : analiza porównawcza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 203, s. 5-24.
80
Kot S., (1984), Matematyczne modele procesów informacyjnych w systemie nauki, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 64), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 210 s
81
Kot S., (1983), Informacja w systemach ekonomicznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 26, s. 115-126.
82
Kot S., (1982), O pewnej nowej koncepcji informacji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 350-351.
83
Kot S., (1982), Modelowanie i prognozowanie zmian struktury dyscypliny naukowej (na przykładzie dyscyplin probabilistycznych i ich zastosowań), "Przegląd Statystyczny", t. 29, z. 3-4, s. 567.
84
Kot S., (1980), Rozwój dyscypliny naukowej w świetle statystycznej analizy cytowań, "Zagadnienia Naukoznawstwa", T. 16, z. 2 (62), s. 152-169.
85
Kot S., (1980), Porównanie wybranych miar prędkości dezaktualizacji informacji naukowej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 136-137.
86
Kot S., (1980), statystyczne metody ustalania tzw. rozmiaru dyscypliny naukowej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 399-401.
87
Kot S., (1980), Próba ilościowego ujęcia procesu rozwoju dyscypliny naukowej i postępu, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 358-360.
88
Kot S., (1979), Procesy absorpcji i eliminacji informacji naukowej a starzenie się prac naukowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 160 (182), s. 225-239.
89
Kot S., (1979), Funkcja jakości a sterowanie optymalne. [W:] Iwasiewicz A., Kadulski M., Paszek Z. (red.), Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979, Kraków-Łańcut : Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, s. 147-155.
90
Kot S., (1977), Starzenie się literatury naukowej a rozwój nauki. [W:] Zając K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 49-57.
91
Kot S., (1975), O pewnej metodzie badania jednorodności szeregów czasowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 131-132.
92
Kot S., (1975), Modele stochastyczne rozwoju dyscyplin naukowych, Prom. Zając K., Kraków : , 154 k.
93
Kot S., (1974), Prognozy rozwoju dyscypliny naukowej (na przykładzie fizyki), "Przegląd Statystyczny", t. 21, z. 3, s. 489-510.
94
Kot S., (1973), Statystyczne metody badania procesu starzenia się literatury naukowej, "Przegląd Statystyczny", t. 20, z. 4, s. 405-414.
95
Kot S., (1972), Funkcja produkcji z uwzględnieniem zmian parametrów strukturalnych w czasie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 51, s. 155-170.
96
Kot S., (2003), Rynek pracy i nierówności ekonomiczne w Polsce w okresie transformacji, Kot S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
97
Kot S., (2002), Funkcje użyteczności o stałej i zmiennej awersji do nierówności: własności, estymacja i zastosowania, Kot S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 71 k.
98
Ulman P., (2001), Społeczno-ekonomiczne determinanty zamożności i ubóstwa w Polsce, Kot S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 k.
99
Ekonometryczne modele funkcji dobrobytu, (2000), Kot S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 71 k.
100
Malawski A., Porębski C., Sokołowski A., (2000), Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość: stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji, Kot S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 117 k.
101
Metoda pomiaru funkcji użyteczności kardynalnej, (1999), Kot S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 136 k.
102
Kot S., (1996), Rozkład dochodów, nierówności i ubóstwo w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 96 k.
103
Kot S., (1996), Czynniki determinujące rozkłady płac, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 67 k.
104
Kot S., Sokołowski A., (1994), Modele poziomu dobrobytu. Etap 3, Zając K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, [1] k.
105
Kot S., Podolec B., (1992), Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów i poziomu dobrobytu ludności. [Etap 2], Zając K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56, [2] k.
106
Kot S., (1991), Statystyczna analiza rozkładów dochodów i poziomu dobrobytu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 95 k.
107
Kot S., Podolec B., (1991), Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów. [Etap 1], Zając K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 45, [2] k.
108
Kot S., (1990), Wieloczynnikowa teoria rozkładów dochodów i płac, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 106 k.
109
Grabiński T., Kot S., Francik A., Karska A., Wołoszyn J., Urban W., (1989), Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą, Kraków : , IX, [195] k.
1
@book{podUEK:2166350531,
author = "Stanisław M. Kot and Jacek Jakubowski and Andrzej Sokołowski",
title = "Statystyka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7641-349-5",
}
2
@book{monUEK:51985,
author = "Stanisław M. Kot and Jacek Jakubowski and Andrzej Sokołowski",
title = "Statystyka : podręcznik dla studiów ekonomicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum Doradztwa i Informacji Difin; StatSoft Polska",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-780-7",
}
3
@inbook{fmUEK:2165760955,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Osoby starsze a nierówności i dobrobyt ekonomiczny",
booktitle = "Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie",
pages = "143-160",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-385-3",
}
4
@inbook{fmUEK:2165760956,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Osoby starsze w rodzinie a ubóstwo ekonomiczne",
booktitle = "Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie",
pages = "161-178",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-385-3",
}
5
@inbook{fmUEK:2165760639,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Metody badań dobrobytu, nierówności i ubóstwa",
booktitle = "Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie",
pages = "86-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-385-3",
}
6
@inbook{fmUEK:2165760653,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Rozkłady dochodów gospodarstw domowych",
booktitle = "Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie",
pages = "109-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-385-3",
}
7
@book{podUEK:53096,
author = "Stanisław Maciej Kot and Andrzej Sokołowski",
title = "Tablice statystyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "83-7252-257-X",
}
8
@article{artUEK:2168256964,
author = "Stanisław Maciej Kot and Jolanta Kurkiewicz",
title = "The New Measures of the Population Ageing",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "2/146",
pages = "17-29",
year = "2004",
}
9
@inbook{fmUEK:2168219326,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Dobrobyt",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "107-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
10
@inbook{fmUEK:2168219332,
author = "Stanisław Maciej Kot and Jan Tatar",
title = "Holistyczna koncepcja dobrobytu",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "189-228",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
11
@inbook{fmUEK:2168219336,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Rozkłady dochodów, nierówności i dobrobyt w Polsce",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "248-280",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
12
@inbook{fmUEK:2168219334,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej i redystrybutywnej",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "229-247",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
13
@inbook{fmUEK:2168235814,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Nierówności ekonomiczne i społeczne a zasady sprawiedliwości dystrybutywnej",
booktitle = "Polityka społeczno-ekonomiczna",
pages = "45-55",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2004",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/4/23/283c0f20278aa941e2fd05a2857dde5a/03_kot.pdf},
issn = "[1898-5084]",
isbn = "83-89473-61-5",
}
14
@book{monUEK:2168218532,
title = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
editor = Kot Stanisław Maciej,
editor = Malawski Andrzej,
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
15
@inbook{fmUEK:2168219330,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Pomiar dobrobytu i nierówności ekonomicznych w ramach indywidualistycznego paradygmatu ekonomii",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "161-188",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
16
@inbook{fmUEK:2168219340,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Zakres sprawiedliwości dystrybutywnej w Polsce",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "311-345",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
17
@misc{varUEK:2168333681,
author = "Stanisław M. Kot",
title = "Propozycja metod szacowania skal ekwiwalentności i awersji do nierówności",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 45/2, lipiec-grudzień 2001",
pages = "20-21",
year = "2003",
}
18
@article{artUEK:50615,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Metodologiczne dylematy pomiaru nierówności i dobrobytu",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1",
pages = "161-179",
year = "2003",
}
19
@article{artUEK:2168246218,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Zastosowanie łańcuchów Markova w analizie bezrobocia",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1006",
pages = "72-86",
adress = "",
year = "2003",
}
20
@misc{varUEK:2168353358,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "On the Estimation and Calibration of the Social Welfare Functions",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 2",
pages = "165-166",
year = "2003",
}
21
@misc{varUEK:2168353366,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Zastosowanie łańcuchów Markowa w analizie bezrobocia",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 4",
pages = "173",
year = "2003",
}
22
@inbook{mkaUEK:2168234192,
author = "Stanisław M. Kot",
title = "The Impact of Equivalence Scale on Economic Inequalities",
booktitle = "International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries",
pages = "115-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-911355-3-5",
}
23
@misc{varUEK:2168353362,
author = "Stanisław M. Kot",
title = "Awersja do nierówności a nierówności w Polsce w okresie transformacji",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 4",
pages = "171",
year = "2003",
}
24
@article{artUEK:2168353938,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Dylematy metodologiczne pomiaru dobrobytu i ubóstwa",
journal = "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje",
number = "vol. 4",
pages = "97-115",
year = "2002",
url = {http://www.problemypolitykispolecznej.pl/Dylematy-metodologiczne-pomiaru-dobrobytu-i-ubostwa,123677,0,1.html},
}
25
@misc{varUEK:2168261188,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie dobrobytu i nierówności",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 43/2, lipiec-grudzień 1999",
pages = "16-17",
year = "2001",
}
26
@article{artUEK:2168350954,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Sprawiedliwość dystrybutywna i nierówności dochodów",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "1",
pages = "51-72",
year = "2001",
}
27
@inbook{mkaUEK:2168258060,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "The Theoretical Form of the Distribution of Welfare",
booktitle = "Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000)",
pages = "65-77",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Department of Statistics",
year = "2001",
isbn = "80-85659-24-7",
}
28
@inbook{mkaUEK:2168318427,
author = "Stanisław M. Kot and Jolanta Kurkiewicz",
title = "The New Measures of Population Ageing",
booktitle = "Papers of the European Population Conference",
pages = "",
adress = "Helsinki",
publisher = "Väestölitto",
year = "2001",
url = {},
isbn = "952-9605-76-5",
}
29
@book{monUEK:2168297935,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Ekonometryczne modele dobrobytu",
adress = "Warszawa - Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2000",
isbn = "83-01-13125-X",
}
30
@misc{varUEK:2168333585,
author = "Stanisław Maciej Kot and ",
title = "Testowanie kształtu funkcji użyteczności dochodów",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 42/2, lipiec-grudzień 1998",
pages = "23-24",
year = "2000",
}
31
@inbook{mkaUEK:2168268926,
author = "Stanisław M. Kot and Maria Pažitna",
title = "Poverty and Income Distribution in Poland and Slovak Republic",
booktitle = "Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications",
pages = "45-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-066-6",
}
32
@inbook{mkaUEK:2168219038,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "The Shape of the Individual Welfare Function",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "81-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-045-3",
}
33
@inbook{fmUEK:2168248970,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec and Paweł Ulman",
title = "Problem dyskryminacji płacowej ze względu na płeć",
booktitle = "Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji",
pages = "225-264",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12701-5",
}
34
@unpublished{drUEK:2168249040,
author = "Paweł Ulman",
title = "Nierówności dochodów a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
35
@unpublished{drUEK:2168311315,
author = "Beata Kasprzyk",
title = "Metodologiczne aspekty oceny poziomu dobrobytu",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
36
@inbook{fmUEK:2168248962,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Teorie genezy rozkładów płac",
booktitle = "Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji",
pages = "33-63",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12701-5",
}
37
@inbook{fmUEK:2168248968,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Probabilistyczne modele rozkładów płac",
booktitle = "Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji",
pages = "177-224",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12701-5",
}
38
@misc{varUEK:2168353148,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "The Shape of the Individual Welfare Function",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 4",
pages = "539-540",
year = "1999",
}
39
@misc{varUEK:2168333581,
author = "Stanisław Maciej Kot and ",
title = "Krakowska linia ubóstwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 41/2, lipiec-grudzień 1997",
pages = "12",
year = "1999",
}
40
@inbook{fmUEK:2168248964,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Empiryczna weryfikacja postaci rozkładów płac w Polsce",
booktitle = "Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji",
pages = "64-98",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12701-5",
}
41
@book{monUEK:2168248900,
title = "Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji",
editor = Kot Stanisław Maciej,
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12701-5",
}
42
@article{artUEK:2168246474,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Discriminatory and non-discriminatory wage distributions",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 45, z. 3",
pages = "343-358",
year = "1998",
}
43
@inbook{mkaUEK:2168290525,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Towards the Economics of the Ultra-Poor",
booktitle = "Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine",
pages = "17-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-36-4",
}
44
@article{artUEK:2168242746,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Profile płacowo-wiekowe pracowników w Polsce",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 44, z. 2",
pages = "205-223",
year = "1997",
}
45
@misc{varUEK:2168271476,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Z badań nad problemem dyskryminacji płacowej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996",
pages = "72",
year = "1997",
}
46
@book{mkrUEK:2168290521,
title = "Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996)",
editor = Kot Stanisław Maciej,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-36-4",
}
47
@book{podUEK:2168261266,
author = "Stanisław Maciej Kot and Andrzej Sokołowski",
title = "Tablice statystyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "AE. Wydaw. Uczelniane",
year = "1996",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-69-6",
}
48
@article{artUEK:2168241916,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "The Cracow Poverty Line",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 39-40",
pages = "113-128",
year = "1996",
}
49
@article{artUEK:2168246464,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "A Probabilistic Model of Size Distribution of Income with Covariates",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 42, z. 2",
pages = "155-180",
year = "1995",
}
50
@book{monUEK:2168297933,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Modelowanie poziomu dobrobytu : teoria i zastosowanie",
adress = "Wrocław etc.",
publisher = "Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo",
year = "1995",
isbn = "83-04-04283-5",
}
51
@article{artUEK:2168254948,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec",
title = "Wieloczynnikowy model rozkładu dochodów gospodarstw domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "418",
pages = "5-18",
year = "1994",
}
52
@misc{varUEK:2168252474,
author = "Stanisław M. Kot",
title = "Cardinal Utility in Welfare Researches",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 37/2, lipiec-grudzień 1993",
pages = "17",
year = "1994",
}
53
@misc{varUEK:2168333421,
author = "Stanisław M. Kot",
title = "Próba weryfikacji hipotezy Kuznetsa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991",
pages = "117-118",
year = "1993",
}
54
@book{ksiUEK:2168336423,
author = "Alina Karska and Stanisław Maciej Kot and Kazimierz Zając",
title = "Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1993",
url = {},
isbn = "83-01-11020-1",
}
55
@misc{varUEK:2168333427,
author = "Stanisław M. Kot and Barbara Podolec",
title = "Dynamiczne modele rozkładu dochodów gospodarstw domowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991",
pages = "123-124",
year = "1993",
}
56
@book{skrUEK:2168345926,
author = "Stanisław Maciej Kot and Aniela Deja-Wąsik and Alicja Dziuba-Burczyk",
title = "Wprowadzenie do statystyki",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. UJ",
year = "1992",
issn = "0239-6017",
isbn = "83-233-0535-8",
}
57
@article{artUEK:2168249362,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec",
title = "Model log-logistyczny w analizie dynamiki rozkładów płac",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "380",
pages = "39-54",
year = "1992",
}
58
@misc{varUEK:2168252556,
author = "Stanisław M. Kot",
title = "Three Parameter Log-Logistic Distribution and Its Application to the Modelling of Personal Income Distribution",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990",
pages = "98-100",
year = "1992",
}
59
@article{artUEK:2168237008,
author = "Jadwiga Szostak-Kotowa and Stanisław Maciej Kot",
title = "Wpływ fizykochemicznych własności papieru na tempo procesu biodegradacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "378",
pages = "5-17",
year = "1992",
url = {},
}
60
@misc{varUEK:2168333395,
author = "Zofia Bryniarska and Stanisław M. Kot and Michał Pelz",
title = "Modele probabilistyczne w badaniach niezawodności węzła kolejowego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989",
pages = "79-80",
year = "1991",
}
61
@article{artUEK:2168260134,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec",
title = "Jednorodne łańcuchy Markowa w badaniach rozkładów dochodów",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 2",
pages = "165-176",
year = "1991",
}
62
@article{artUEK:2168251942,
author = "Stanisław Maciej Kot and Kazimierz Zając",
title = "Probabilistyczne modele w badaniach demograficznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "342",
pages = "79-93",
year = "1991",
}
63
@article{artUEK:2168264282,
author = "Jadwiga Szostak-Kot and Stanisław Maciej Kot",
title = "Porównanie wybranych miar biodegradacji papieru",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "319",
pages = "75-84",
year = "1990",
}
64
@book{podUEK:2168314055,
author = "Stanisław Maciej Kot and Andrzej Sokołowski",
title = "Tablice statystyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "AE. Wydaw. Uczelniane",
year = "1990",
}
65
@article{artUEK:2168266972,
author = "Zofia Bryniarska and Stanisław Maciej Kot",
title = "Modelowanie i prognozowanie przewozów kolejowych wybranych grup ładunków",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "284",
pages = "27-42",
year = "1989",
}
66
@article{artUEK:2168250230,
author = "Jadwiga Szostak-Kotowa and Stanisław Maciej Kot",
title = "Metoda oceny zmian jakości papieru pod wpływem mikroflory celulolitycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "301",
pages = "73-82",
year = "1989",
url = {},
}
67
@misc{varUEK:2168232916,
author = "Stanisław M. Kot",
title = "Modele dyfuzji innowacji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 31/2, lipiec-grudzień 1987",
pages = "19",
year = "1989",
}
68
@article{artUEK:2168248940,
author = "Jadwiga Szostak-Kotowa and Janina Grela-Jaśkowska and Maciej Kot",
title = "Bakteriobójcze własności Irgasanu DP-300 jako środka stosowanego w ochronie materiałów obuwniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "275",
pages = "79-88",
year = "1988",
url = {},
}
69
@misc{varUEK:2168275965,
author = "Stanisław M. Kot",
title = "Autonomiczność rozwoju nauki względem sfer techniki i produkcji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "80-81",
year = "1988",
}
70
@misc{varUEK:2168276229,
author = "Stanisław M. Kot and Barbara Podolec",
title = "Modelowanie i prognozowanie rozkładów dochodów za pomocą łańcuchów Markowa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "173-174",
year = "1988",
}
71
@misc{varUEK:2168318489,
author = "Stanisław Maciej Kot and Józef Pociecha",
title = "Modelling and Forecasting of the Personal Speding Structure",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "123-125",
year = "1987",
}
72
@article{artUEK:2168233740,
author = "S. M. Kot",
title = "The Stochastic Model of Evolution of Scientific Disciplines",
journal = "Scientometrics",
number = "vol. 12, no 3-4",
pages = "197-205",
year = "1987",
}
73
@article{artUEK:2168243520,
author = "Zofia Bryniarska and Stanisław Maciej Kot",
title = "Estymacja parametrów funkcji typu logistycznego metodą momentów i metodą Marquardta",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 34, z. 3",
pages = "193-206",
year = "1987",
}
74
@misc{varUEK:2168350812,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Wieloczynnikowe modele dyfuzji innowacji",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 34, z. 4",
pages = "388",
year = "1987",
}
75
@article{artUEK:2168252352,
author = "Zofia Bryniarska and Stanisław Maciej Kot",
title = "Zastosowanie modeli łańcuchów Markowa do opisu infrastruktury technicznej liniowej sieci kolejowej w Polsce w latach 1953-1984",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "245",
pages = "129-153",
year = "1987",
}
76
@misc{varUEK:2168241296,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Stochastyczne modele struktury informacyjnej dyscypliny naukowej (na przykładzie fizyki nuklearnej)",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/2, lipiec-grudzień 1983",
pages = "308-310",
year = "1986",
}
77
@misc{varUEK:2168241132,
author = "Stanisław M. Kot",
title = "Analiza porównawcza procesów dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983",
pages = "106-108",
year = "1986",
}
78
@inbook{fskrUEK:2168260088,
author = "Stanisław M. Kot",
title = "Analiza szeregów czasowych",
booktitle = "Wykłady ze statystyki",
pages = "269-313",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
79
@article{artUEK:2168245522,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Matematyczne modele dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych : analiza porównawcza",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "203",
pages = "5-24",
year = "1985",
}
80
@book{monUEK:2168284547,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Matematyczne modele procesów informacyjnych w systemie nauki",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1984",
issn = "0209-1674",
}
81
@article{artUEK:2168258452,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Informacja w systemach ekonomicznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 26",
pages = "115-126",
year = "1983",
}
82
@misc{varUEK:2168318459,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "O pewnej nowej koncepcji informacji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/2, lipiec-grudzień 1980",
pages = "350-351",
year = "1982",
}
83
@misc{varUEK:2168350636,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Modelowanie i prognozowanie zmian struktury dyscypliny naukowej (na przykładzie dyscyplin probabilistycznych i ich zastosowań)",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 29, z. 3-4",
pages = "567",
year = "1982",
}
84
@article{artUEK:2168337699,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Rozwój dyscypliny naukowej w świetle statystycznej analizy cytowań",
journal = "Zagadnienia Naukoznawstwa",
number = "T. 16, z. 2 (62)",
pages = "152-169",
year = "1980",
}
85
@misc{varUEK:2168252638,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Porównanie wybranych miar prędkości dezaktualizacji informacji naukowej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978",
pages = "136-137",
year = "1980",
}
86
@misc{varUEK:2168333409,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "statystyczne metody ustalania tzw. rozmiaru dyscypliny naukowej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/2, lipiec-grudzień 1978",
pages = "399-401",
year = "1980",
}
87
@misc{varUEK:2168333399,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Próba ilościowego ujęcia procesu rozwoju dyscypliny naukowej i postępu",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/2, lipiec-grudzień 1978",
pages = "358-360",
year = "1980",
}
88
@article{artUEK:2168321067,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Procesy absorpcji i eliminacji informacji naukowej a starzenie się prac naukowych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "160 (182)",
pages = "225-239",
adress = "",
year = "1979",
}
89
@inbook{mkaUEK:2168261264,
author = "Stanisław M. Kot",
title = "Funkcja jakości a sterowanie optymalne",
booktitle = "Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979",
pages = "147-155",
adress = "Kraków-Łańcut",
publisher = "Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie",
year = "1979",
}
90
@inbook{fmUEK:2168243104,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Starzenie się literatury naukowej a rozwój nauki",
booktitle = "Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii",
pages = "49-57",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1977",
issn = "0079-3442",
}
91
@misc{varUEK:2168256114,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "O pewnej metodzie badania jednorodności szeregów czasowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "131-132",
year = "1975",
}
92
@unpublished{drUEK:2168305321,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Modele stochastyczne rozwoju dyscyplin naukowych",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
93
@article{artUEK:2168278605,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Prognozy rozwoju dyscypliny naukowej (na przykładzie fizyki)",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 21, z. 3",
pages = "489-510",
year = "1974",
}
94
@article{artUEK:2168249152,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Statystyczne metody badania procesu starzenia się literatury naukowej",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 20, z. 4",
pages = "405-414",
year = "1973",
}
95
@article{artUEK:2168250380,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Funkcja produkcji z uwzględnieniem zmian parametrów strukturalnych w czasie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "51",
pages = "155-170",
year = "1972",
}
96
@unpublished{UEK:2168325731,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Rynek pracy i nierówności ekonomiczne w Polsce w okresie transformacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
97
@unpublished{UEK:2168325655,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Funkcje użyteczności o stałej i zmiennej awersji do nierówności",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
98
@unpublished{UEK:2168277503,
author = "Paweł Ulman",
title = "Społeczno-ekonomiczne determinanty zamożności i ubóstwa w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
99
@unpublished{UEK:2168333787,
title = "Ekonometryczne modele funkcji dobrobytu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
100
@unpublished{UEK:2168259212,
author = "Andrzej Malawski and Czesław Porębski and Andrzej Sokołowski",
title = "Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość : stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
101
@unpublished{UEK:2168333255,
title = "Metoda pomiaru funkcji użyteczności kardynalnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
102
@unpublished{UEK:2168329113,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Rozkład dochodów, nierówności i ubóstwo w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
103
@unpublished{UEK:2168329349,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Czynniki determinujące rozkłady płac",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
104
@unpublished{UEK:2168251646,
author = "Stanisław Kot and Andrzej Sokołowski",
title = "Modele poziomu dobrobytu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
105
@unpublished{UEK:2168251644,
author = "Stanisław Kot and Barbara Podolec",
title = "Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów i poziomu dobrobytu ludności",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
106
@unpublished{UEK:2168331667,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Statystyczna analiza rozkładów dochodów i poziomu dobrobytu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
107
@unpublished{UEK:2168251642,
author = "Stanisław M. Kot and Barbara Podolec",
title = "Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
108
@unpublished{UEK:2168330903,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Wieloczynnikowa teoria rozkładów dochodów i płac",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
109
@unpublished{UEK:2168314865,
author = "Tadeusz Grabiński and Stanisław Maciej Kot and Anna Francik and Alina Karska and Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim",
adress = "Kraków",
year = "1989",
}