Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Statystyka
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2011
Opis fizyczny:
526 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-349-5
Nr:
2166350531
podręcznik
2

Tytuł:
Osoby starsze w rodzinie a ubóstwo ekonomiczne
Źródło:
Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 161-178
ISBN:
978-83-7252-385-3
Nr:
2165760956
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Rozkłady dochodów gospodarstw domowych
Źródło:
Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 109-142
ISBN:
978-83-7252-385-3
Nr:
2165760653
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Osoby starsze a nierówności i dobrobyt ekonomiczny
Źródło:
Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 143-160
ISBN:
978-83-7252-385-3
Nr:
2165760955
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Metody badań dobrobytu, nierówności i ubóstwa
Źródło:
Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 86-108
ISBN:
978-83-7252-385-3
Nr:
2165760639
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Statystyka : podręcznik dla studiów ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin; StatSoft Polska, 2007
Opis fizyczny:
520 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7251-780-7
Nr:
51985
monografia
7

Tytuł:
Tablice statystyczne
Wydanie:
Wyd. 3 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
53, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-257-X
Nr:
53096
podręcznik
8

Tytuł:
Holistyczna koncepcja dobrobytu
Źródło:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 189-228
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219332
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej i redystrybutywnej
Źródło:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej Kot, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 229-247
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219334
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Dobrobyt
Źródło:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej Kot, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 107-122
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219326
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
The New Measures of the Population Ageing
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 2/146 (2004) , s. 17-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256964
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
357 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168218532
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Rozkłady dochodów, nierówności i dobrobyt w Polsce
Źródło:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej Kot, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 248-280
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219336
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Pomiar dobrobytu i nierówności ekonomicznych w ramach indywidualistycznego paradygmatu ekonomii
Źródło:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej Kot, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 161-188
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219330
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Nierówności ekonomiczne i społeczne a zasady sprawiedliwości dystrybutywnej = Economic and Social Inequalities and the Principles of Distributive Justice
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 4 (2004) , s. 45-55. - Tytuł numeru: Polityka społeczno-ekonomiczna - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168235814
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Zakres sprawiedliwości dystrybutywnej w Polsce
Źródło:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej Kot, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 311-345
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219340
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Konferencja:
XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej. XXI Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-02 do 2003-03-05
Tytuł:
Zastosowanie łańcuchów Markowa w analizie bezrobocia
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 4, s. 173. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353366
varia
18

Tytuł:
The Impact of Equivalence Scale on Economic Inequalities
Źródło:
International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002 / red. Józef POCIECHA - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 115-132 - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-3-5
Nr:
2168234192
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
19

Konferencja:
XXV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 2003-04-22 do 2003-04-25
Tytuł:
Awersja do nierówności a nierówności w Polsce w okresie transformacji
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 4, s. 171. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353362
varia
20

Konferencja:
XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-03 do 2003-03-05
Tytuł:
Zastosowanie łańcuchów Markova w analizie bezrobocia
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003) , s. 72-86. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Nr:
2168246218
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Propozycja metod szacowania skal ekwiwalentności i awersji do nierówności = A New Method of Estimating Levels of Equivalence and Aversion to Inequalities
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 45/2, lipiec-grudzień 2001, s. 20-21. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333681
varia
22

Tytuł:
Metodologiczne dylematy pomiaru nierówności i dobrobytu = The Methodological Dilemmas of the Measurement of Inequality and Welfare
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (2003) , s. 161-179. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50615
artykuł w czasopiśmie
23

Konferencja:
III International Conference on Quality of Life Research, Wrocław, Polska, od 2002-09-18 do 2002-09-20
Tytuł:
On the Estimation and Calibration of the Social Welfare Functions
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 2, s. 165-166. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353358
varia
24

Tytuł:
Dylematy metodologiczne pomiaru dobrobytu i ubóstwa = Methodological Dilemmas of the Measurement of Welfare and Poverty
Źródło:
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje. - vol. 4 (2002) , s. 97-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168353938
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
The Theoretical Form of the Distribution of Welfare
Źródło:
Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000) / red. Viera Pacáková - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, 2001, s. 65-77 - Bibliogr.
ISBN:
80-85659-24-7
Nr:
2168258060
rozdział w materiałach konferencyjnych
26

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie dobrobytu i nierówności = Spatial Distribution of Prosperity and Inequality
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 43/2, lipiec-grudzień 1999, s. 16-17. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168261188
varia
27

Tytuł:
Sprawiedliwość dystrybutywna i nierówności dochodów = The Distributive Justice and Inequality of Income
Źródło:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 1 (2001) , s. 51-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168350954
artykuł w czasopiśmie
28

Konferencja:
The Family Federation of Finland. European Population Conference (EAPS 2001), Helsinki, Finlandia, od 2001-06-06 do 2001-06-09
Tytuł:
The New Measures of Population Ageing
Źródło:
Papers of the European Population Conference - Helsinki: Väestölitto, 2001
ISBN:
952-9605-76-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168318427
rozdział w materiałach konferencyjnych
29

Konferencja:
XXI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1999-04-21 do 1999-04-23
Tytuł:
The Shape of the Individual Welfare Function
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 81-104 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-045-3
Nr:
2168219038
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Testowanie kształtu funkcji użyteczności dochodów = Testing the Function of Income Utility
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 42/2, lipiec-grudzień 1998, s. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168333585
varia
31

Autor:
Stanisław Maciej Kot , Maria Pažitna
Tytuł:
Poverty and Income Distribution in Poland and Slovak Republic = Poziom ubóstwa i rozkład dochodów w Polsce i w Republice Słowacji
Źródło:
Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications : Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999) / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, s. 45-57. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-066-6
Nr:
2168268926
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Ekonometryczne modele dobrobytu
Adres wydawniczy:
Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000
Opis fizyczny:
223, [1] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-13125-X
Nr:
2168297935
monografia
33

Tytuł:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji
Adres wydawniczy:
Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
Opis fizyczny:
273 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248900
Zobacz powiązane rozdziały
34

Autor:
Beata Kasprzyk
Tytuł:
Metodologiczne aspekty oceny poziomu dobrobytu
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
188 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 12 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/557
Nr:
2168311315
doktorat
35

Tytuł:
Probabilistyczne modele rozkładów płac
Źródło:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 177-224
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248968
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Problem dyskryminacji płacowej ze względu na płeć
Źródło:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 225-264
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248970
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Konferencja:
XXI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1999-04-20 do 1999-04-23
Tytuł:
The Shape of the Individual Welfare Function
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4, s. 539-540. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353148
varia
38

Tytuł:
Empiryczna weryfikacja postaci rozkładów płac w Polsce
Źródło:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 64-98
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248964
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Teorie genezy rozkładów płac
Źródło:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 33-63
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248962
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Krakowska linia ubóstwa = The Cracow Poverty Line
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 12. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333581
varia
41

Autor:
Tytuł:
Nierówności dochodów a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
108 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 12 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/556
Nr:
2168249040
doktorat
42

Tytuł:
Discriminatory and non-discriminatory wage distributions = Dyskryminujące i niedyskryminujące dystrybucje płac
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 3 (1998) , s. 343-358 - Bibliogr.
Nr:
2168246474
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Z badań nad problemem dyskryminacji płacowej = Studies on the Problem of Wage Discrimination
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996, s. 72. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271476
varia
44

Tytuł:
Towards the Economics of the Ultra-Poor
Źródło:
Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996) / red. Stanisław Maciej KOT - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 17-35 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-36-4
Nr:
2168290525
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Profile płacowo-wiekowe pracowników w Polsce = Employees' Age-Wage Profiles in Poland
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 2 (1997) , s. 205-223. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242746
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
104 s., [2] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87239-36-4
Nr:
2168290521
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
47

Tytuł:
Tablice statystyczne
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: AE. Wydaw. Uczelniane, 1996
Opis fizyczny:
53, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-69-6
Nr:
2168261266
podręcznik
48

Tytuł:
The Cracow Poverty Line = Krakowska Linia Ubóstwa
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996) , s. 113-128. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168241916
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Modelowanie poziomu dobrobytu : teoria i zastosowanie
Adres wydawniczy:
Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo, 1995
Opis fizyczny:
181, [3] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-04-04283-5
Nr:
2168297933
monografia
50

Tytuł:
A Probabilistic Model of Size Distribution of Income with Covariates = Probablistyczny model dystrybucji dochodu wraz ze współwariantami
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 42, z. 2 (1995) , s. 155-180. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168246464
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Wieloczynnikowy model rozkładu dochodów gospodarstw domowych = Multi-Factor Model of Household Income Distribution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 418 (1994) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254948
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Cardinal Utility in Welfare Researches
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 37/2, lipiec-grudzień 1993, s. 17. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252474
varia
53

Tytuł:
Dynamiczne modele rozkładu dochodów gospodarstw domowych = Dynamic Models of Household Income Distribution
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 123-124. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168333427
varia
54

Tytuł:
Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993
Opis fizyczny:
141, [2] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11020-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168336423
książka
55

Tytuł:
Próba weryfikacji hipotezy Kuznetsa = An Attempt to Verify Kuznets's Hypothesis
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 117-118. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168333421
varia
56

Tytuł:
Model log-logistyczny w analizie dynamiki rozkładów płac = The Log-Logistic Model in the Analysis of the Dynamics of Wages Distribution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 380 (1992) , s. 39-54. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249362
artykuł w czasopiśmie
57

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie do statystyki
Adres wydawniczy:
Kraków: nakł. UJ, 1992
Opis fizyczny:
147 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Skrypty Uczelniane Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 661)
ISBN:
83-233-0535-8
Nr:
2168345926
skrypt
58

Tytuł:
Three Parameter Log-Logistic Distribution and Its Application to the Modelling of Personal Income Distribution
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 98-100 - Bibliogr.
Nr:
2168252556
varia
59

Tytuł:
Wieloczynnikowy model rozkładu płac : (na przykładzie Holandii) = Multifactor Model of Distribution of Earnings : (the Netherlands Case)
Źródło:
Badania Operacyjne i Decyzje. - nr 1 (1992) , s. 27-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168363106
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Wpływ fizykochemicznych własności papieru na tempo procesu biodegradacji = Effect of Physicochemical Properties of Paper on the Biodegradation Rate
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 378 (1992) , s. 5-17. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168237008
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Jednorodne łańcuchy Markowa w badaniach rozkładów dochodów = Homogeneous Markov Chains in the Income Distribution Analysis
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 2 (1991) , s. 165-176. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260134
artykuł w czasopiśmie
62

Autor:
Zofia Bryniarska , Stanisław Maciej Kot , Michał Pelz
Tytuł:
Modele probabilistyczne w badaniach niezawodności węzła kolejowego = Probabilistic Models in the Assessment of Fault Proof Functioning of a Railway Junction
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 79-80. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333395
varia
63

Tytuł:
Probabilistyczne modele w badaniach demograficznych = Probability Models in Demographic Studies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 342 (1991) , s. 79-93. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251942
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Porównanie wybranych miar biodegradacji papieru = Comparison of the Selected Measures of Paper biodegradation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 319 (1990) , s. 75-84. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264282
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Tablice statystyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: AE. Wydaw. Uczelniane, 1990
Opis fizyczny:
49 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168314055
podręcznik
66

Tytuł:
Modele dyfuzji innowacji = Models of Innovation Diffusion
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 31/2, lipiec-grudzień 1987, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168232916
varia
67

Autor:
Zofia Bryniarska , Stanisław Maciej Kot
Tytuł:
Modelowanie i prognozowanie przewozów kolejowych wybranych grup ładunków = Modelling and Forecasting of Railway Transport of the Selected Cargo Classes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 284 (1989) , s. 27-42. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168266972
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Metoda oceny zmian jakości papieru pod wpływem mikroflory celulolitycznej = The Method of Evaluating Changes in the Quality of Paper as the Effect of Cellulolytic Microflora
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 301 (1989) , s. 73-82. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168250230
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Autonomiczność rozwoju nauki względem sfer techniki i produkcji = The Autonomy of the Development of Science with Regard to the Spheres of Technology and Production
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 80-81. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275965
varia
70

Tytuł:
Bakteriobójcze własności Irgasanu DP-300 jako środka stosowanego w ochronie materiałów obuwniczych = Bactericidal effect of Irgasan DP-300 as a medium used in footwear protection
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 275 (1988) , s. 79-88. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168248940
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Modelowanie i prognozowanie rozkładów dochodów za pomocą łańcuchów Markowa = Modelling and Prediction of Income Distribution by Means of Markov's Chains
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 173-174. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168276229
varia
72

Konferencja:
XXIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. V Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Koninki k. Mszany Dolnej, Polska, od 1987-04-08 do 1987-04-10
Tytuł:
Wieloczynnikowe modele dyfuzji innowacji
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4, s. 388. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350812
varia
73

Tytuł:
Modelling and Forecasting of the Personal Speding Structure = Modelowanie i prognozowanie struktury wydatków ludności
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 123-125. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318489
varia
74

Autor:
Zofia Bryniarska , Stanisław Maciej Kot
Tytuł:
Zastosowanie modeli łańcuchów Markowa do opisu infrastruktury technicznej liniowej sieci kolejowej w Polsce w latach 1953-1984 = Modelling Development of Transport System Exemplified by Technical Infrastructure of Railway Network
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 245 (1987) , s. 129-153. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168252352
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
The Stochastic Model of Evolution of Scientific Disciplines
Źródło:
Scientometrics. - vol. 12, no 3-4 (1987) , s. 197-205. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer - Bibliogr.
Nr:
2168233740
artykuł w czasopiśmie
76

Autor:
Zofia Bryniarska , Stanisław Maciej Kot
Tytuł:
Estymacja parametrów funkcji typu logistycznego metodą momentów i metodą Marquardta = Estimation of Parameters of Functions of the Logistic Type by Means of the Moments' and Marquardt Methods
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 34, z. 3 (1987) , s. 193-206. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168243520
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Analiza porównawcza procesów dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych = Comparative Analysis of Information-diffusion Processes in Sciences and Social Disciplines
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 106-108. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241132
varia
78

Konferencja:
IV. Konferencja nt. "Metody taksonomiczne", Zachełmie, Polska, od 1984-10-25 do 1984-10-27
Tytuł:
Test jednorodności struktur opisywanych łańcuchami Markowa = Homogeneity Test of Structures Circumscribed by Markov Chains
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 328 (1986) , s. 49-62. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne - Bibliogr.
Nr:
2168369496
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Stochastyczne modele struktury informacyjnej dyscypliny naukowej (na przykładzie fizyki nuklearnej) = Stochastic Models of Information Structure of Scientific Disciplines (on the Example of Nuclear Physics)
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 308-310. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168241296
varia
80

Konferencja:
XXI Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. III Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Karpacz, Polska, od 1985-04-20 do 1985-04-27
Tytuł:
Uwagi o matematycznych modelach dyfuzji innowacji = Remarks on Mathematical Models of Innovation Diffusion
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 311 (1985) , s. 103-114. - Tytuł numeru: Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego - Bibliogr.
Nr:
2168361396
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Analiza szeregów czasowych
Źródło:
Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 269-313 - Bibliogr.
Nr:
2168260088
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Matematyczne modele dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych : analiza porównawcza = Mathematical Models of the Diffusion of Information in Exact and Social Sciences, A Comparative Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 203 (1985) , s. 5-24. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245522
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Matematyczne modele procesów informacyjnych w systemie nauki = Mathematical Models of Information Processes within the System of Science
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1984
Opis fizyczny:
210 s: il., tab., wykr.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 64)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168284547
monografia
84

Tytuł:
Informacja w systemach ekonomicznych = Information in Economic Systems
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 26 (1983) , s. 115-126. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168258452
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
O pewnej nowej koncepcji informacji = On a Certain New Theory of Information
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 350-351. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318459
varia
86

Tytuł:
Modelowanie i prognozowanie zmian struktury dyscypliny naukowej (na przykładzie dyscyplin probabilistycznych i ich zastosowań)
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 3-4, s. 567. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350636
varia
87

Tytuł:
statystyczne metody ustalania tzw. rozmiaru dyscypliny naukowej = Statistical Methods of Determination of the So-called Scientific Branch Size
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 399-401 - Bibliogr.
Nr:
2168333409
varia
88

Tytuł:
Próba ilościowego ujęcia procesu rozwoju dyscypliny naukowej i postępu = An Attempt at a Quantitative Formulation of Scientific Branch Development Process and Its Development
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 358-360
Nr:
2168333399
varia
89

Tytuł:
Rozwój dyscypliny naukowej w świetle statystycznej analizy cytowań = Development of a Scientific Discipline in the Light of Statistic Analysis of Citations
Źródło:
Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 16, z. 2 (62) (1980) , s. 152-169. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168337699
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Porównanie wybranych miar prędkości dezaktualizacji informacji naukowej = Comparsion between Selected Measures of the Rate at which Scientific Information Is Growing Obsolete
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 136-137. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252638
varia
91

Konferencja:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków, Pokrzywna, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Tytuł:
Procesy absorpcji i eliminacji informacji naukowej a starzenie się prac naukowych = The Processes of Absorbtion and Elimination of Scientific Information and Aging of Scientific Works
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979) , s. 225-239. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna - Bibliogr.
Nr:
2168321067
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Funkcja jakości a sterowanie optymalne
Źródło:
Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979, s. 147-155 - Bibliogr.
Nr:
2168261264
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Starzenie się literatury naukowej a rozwój nauki = The Ageing of the Scientific Literature and the Development of the Science
Źródło:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 49-57. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243104
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
O pewnej metodzie badania jednorodności szeregów czasowych = A Method of Testing of Homogenity of Time Series
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 131-132. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168256114
varia
95

Tytuł:
Modele stochastyczne rozwoju dyscyplin naukowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1975
Opis fizyczny:
154 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/119
Nr:
2168305321
doktorat
96

Tytuł:
O pewnej metodzie weryfikacji Thomasa Kuhna teorii rozwoju nauki = On a Certain Method for Testing Thomas Kuhn's Advancement-in-Research Theory
Źródło:
Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974, s. 119-126. - Summ., rez. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 33)
Nr:
2168362552
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Prognozy rozwoju dyscypliny naukowej (na przykładzie fizyki) = Prognosis of a Development of a Scientific Branch (an Example of Physics)
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 21, z. 3 (1974) , s. 489-510. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278605
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Statystyczne metody badania procesu starzenia się literatury naukowej = Statistical Methods in Investigating the Ageing Process of the Scientific Literature
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 4 (1973) , s. 405-414. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249152
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Funkcja produkcji z uwzględnieniem zmian parametrów strukturalnych w czasie = Production Function with Regard to the Chronological Changes in Parameters
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 51 (1972) , s. 155-170. - Rez., summ.
Nr:
2168250380
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Rynek pracy i nierówności ekonomiczne w Polsce w okresie transformacji
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
64 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
75/KS/8/2003/S
Sygnatura:
NP-927/Magazyn
Nr:
2168325731
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Funkcje użyteczności o stałej i zmiennej awersji do nierówności : własności, estymacja i zastosowania
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
71 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
67/KS/6/2002/S
Sygnatura:
NP-874/Magazyn
Nr:
2168325655
naukowo-badawcze
3

Autor:
Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne determinanty zamożności i ubóstwa w Polsce
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
56 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
70/KS/5/2001/S
Sygnatura:
NP-771/Magazyn
Nr:
2168277503
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość : stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
117 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
58/KS/1/99/Su
Sygnatura:
NP-658/Magazyn
Nr:
2168259212
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Ekonometryczne modele funkcji dobrobytu
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
71 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
69/KS/7/2000/S
Sygnatura:
NP-718/Magazyn
Nr:
2168333787
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Metoda pomiaru funkcji użyteczności kardynalnej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
136 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
72/KS/3/98/S
Sygnatura:
NP-540/Magazyn
Nr:
2168333255
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Rozkład dochodów, nierówności i ubóstwo w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
96 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
103/KS/3/96/S
Sygnatura:
NP-394/Magazyn
Nr:
2168329113
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Czynniki determinujące rozkłady płac
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
67 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
68/KS/7/95/S
Sygnatura:
NP-335/Magazyn
Nr:
2168329349
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Modele poziomu dobrobytu. Etap 3
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
119, [1] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
1/1300/91/02p/01
Sygnatura:
NP-119/3/Magazyn
Nr:
2168251646
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów i poziomu dobrobytu ludności. [Etap 2]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
56, [2] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-119/[2]/Magazyn
Nr:
2168251644
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Statystyczna analiza rozkładów dochodów i poziomu dobrobytu
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
95 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-83/Magazyn
Nr:
2168331667
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów. [Etap 1]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
45, [2] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-119/[1]/Magazyn
Nr:
2168251642
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Wieloczynnikowa teoria rozkładów dochodów i płac
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
106 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Praca powstała dzięki grantowi Ministerstwa Edukacji Narodowej
Sygnatura:
NP-29/Magazyn
Nr:
2168330903
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1989
Opis fizyczny:
IX, [195] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168314865
naukowo-badawcze
1
Statystyka / Stanisław M. Kot, Jacek Jakubowski, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Difin, 2011. - 526 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-349-5
2
Osoby starsze w rodzinie a ubóstwo ekonomiczne / Stanisław Maciej Kot // W: Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 161-178. - ISBN 978-83-7252-385-3
3
Rozkłady dochodów gospodarstw domowych / Stanisław Maciej Kot // W: Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 109-142. - ISBN 978-83-7252-385-3
4
Osoby starsze a nierówności i dobrobyt ekonomiczny / Stanisław Maciej Kot // W: Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 143-160. - ISBN 978-83-7252-385-3
5
Metody badań dobrobytu, nierówności i ubóstwa / Stanisław Maciej Kot // W: Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 86-108. - ISBN 978-83-7252-385-3
6
Statystyka : podręcznik dla studiów ekonomicznych / Stanisław M. Kot, Jacek Jakubowski, Andrzej Sokołowski. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin : StatSoft Polska, 2007. - 520 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7251-780-7
7
Tablice statystyczne / Stanisław Maciej Kot, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - 53, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-257-X
8
Holistyczna koncepcja dobrobytu / Stanisław Maciej Kot, Jan TATAR // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 189-228. - ISBN 83-7252-243-X
9
Koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej i redystrybutywnej / Stanisław Maciej Kot // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej Kot, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 229-247. - ISBN 83-7252-243-X
10
Dobrobyt / Stanisław Maciej Kot // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej Kot, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 107-122. - ISBN 83-7252-243-X
11
The New Measures of the Population Ageing / Stanisław Maciej Kot, Jolanta KURKIEWICZ // Studia Demograficzne. - nr 2/146 (2004), s. 17-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0039-3134
12
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej Kot, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 357 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-243-X
13
Rozkłady dochodów, nierówności i dobrobyt w Polsce / Stanisław Maciej Kot // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej Kot, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 248-280. - ISBN 83-7252-243-X
14
Pomiar dobrobytu i nierówności ekonomicznych w ramach indywidualistycznego paradygmatu ekonomii / Stanisław Maciej Kot // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej Kot, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 161-188. - ISBN 83-7252-243-X
15
Nierówności ekonomiczne i społeczne a zasady sprawiedliwości dystrybutywnej = Economic and Social Inequalities and the Principles of Distributive Justice / Stanisław Maciej Kot // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 4 (2004), s. 45-55. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka społeczno-ekonomiczna. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/4/23/283c0f20278aa941e2fd05a2857dde5a/03_kot.pdf. - ISSN 1898-5084
16
Zakres sprawiedliwości dystrybutywnej w Polsce / Stanisław Maciej Kot // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej Kot, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 311-345. - ISBN 83-7252-243-X
17
Zastosowanie łańcuchów Markowa w analizie bezrobocia / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 4 (2003), s. 173. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
18
The Impact of Equivalence Scale on Economic Inequalities / Stanisław M. KOT // W: International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002 / red. Józef POCIECHA . - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 115-132. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-3-5
19
Awersja do nierówności a nierówności w Polsce w okresie transformacji / Stanisław M. KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 4 (2003), s. 171. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
20
Zastosowanie łańcuchów Markova w analizie bezrobocia / Stanisław Maciej KOT // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003), s. 72-86. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
21
Propozycja metod szacowania skal ekwiwalentności i awersji do nierówności = A New Method of Estimating Levels of Equivalence and Aversion to Inequalities / Stanisław M. KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 45/2, lipiec-grudzień 2001 (2003), s. 20-21. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
22
Metodologiczne dylematy pomiaru nierówności i dobrobytu = The Methodological Dilemmas of the Measurement of Inequality and Welfare / Stanisław Maciej KOT // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (2003), s. 161-179. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-5084
23
On the Estimation and Calibration of the Social Welfare Functions / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 2 (2003), s. 165-166. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
24
Dylematy metodologiczne pomiaru dobrobytu i ubóstwa = Methodological Dilemmas of the Measurement of Welfare and Poverty / Stanisław Maciej KOT // Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje. - vol. 4 (2002), s. 97-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.problemypolitykispolecznej.pl/Dylematy-metodologiczne-pomiaru-dobrobytu-i-ubostwa,123677,0,1.html. - ISSN 1640-1808
25
The Theoretical Form of the Distribution of Welfare / Stanisław Maciej KOT // W: Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000) / red. Viera Pacáková . - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, 2001. - S. 65-77. - Bibliogr. - ISBN 80-85659-24-7
26
Przestrzenne zróżnicowanie dobrobytu i nierówności = Spatial Distribution of Prosperity and Inequality / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 43/2, lipiec-grudzień 1999 (2001), s. 16-17. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
27
Sprawiedliwość dystrybutywna i nierówności dochodów = The Distributive Justice and Inequality of Income / Stanisław Maciej KOT // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 1 (2001), s. 51-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
28
The New Measures of Population Ageing / Stanisław M. KOT, Jolanta KURKIEWICZ // W: Papers of the European Population Conference [on-line]. - Helsinki: Väestölitto, 2001. - ISBN 952-9605-76-5
29
The Shape of the Individual Welfare Function / Stanisław Maciej KOT // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 81-104. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-045-3
30
Testowanie kształtu funkcji użyteczności dochodów = Testing the Function of Income Utility / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 42/2, lipiec-grudzień 1998 (2000), s. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
31
Poverty and Income Distribution in Poland and Slovak Republic = Poziom ubóstwa i rozkład dochodów w Polsce i w Republice Słowacji / Stanisław M. KOT, Maria Pažitna // W: Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications : Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999) / red. Jolanta KURKIEWICZ . - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - S. 45-57. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-066-6
32
Ekonometryczne modele dobrobytu / Stanisław Maciej KOT. - Warszawa - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - 223, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-13125-X
33
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 273 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12701-5
34
Metodologiczne aspekty oceny poziomu dobrobytu / Beata Kasprzyk ; . - Kraków : , 1999. - 188 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 12 k. - Promotor: Stanisław M. KOT. - Bibliogr.
35
Probabilistyczne modele rozkładów płac / Stanisław Maciej KOT // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 177-224. - ISBN 83-01-12701-5
36
Problem dyskryminacji płacowej ze względu na płeć / Stanisław Maciej KOT, Barbara PODOLEC, Paweł ULMAN // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 225-264. - ISBN 83-01-12701-5
37
The Shape of the Individual Welfare Function / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4 (1999), s. 539-540. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
38
Empiryczna weryfikacja postaci rozkładów płac w Polsce / Stanisław Maciej KOT // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 64-98. - ISBN 83-01-12701-5
39
Teorie genezy rozkładów płac / Stanisław Maciej KOT // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 33-63. - ISBN 83-01-12701-5
40
Krakowska linia ubóstwa = The Cracow Poverty Line / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997 (1999), s. 12. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
41
Nierówności dochodów a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Paweł ULMAN ; . - Kraków : , 1999. - 108 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 12 k. - Promotor: Stanisław Maciej KOT. - Bibliogr.
42
Discriminatory and non-discriminatory wage distributions = Dyskryminujące i niedyskryminujące dystrybucje płac / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 3 (1998), s. 343-358. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
43
Z badań nad problemem dyskryminacji płacowej = Studies on the Problem of Wage Discrimination / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996 (1997), s. 72. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
44
Towards the Economics of the Ultra-Poor / Stanisław Maciej KOT // W: Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996) / red. Stanisław Maciej KOT . - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 17-35. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-36-4
45
Profile płacowo-wiekowe pracowników w Polsce = Employees' Age-Wage Profiles in Poland / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 2 (1997), s. 205-223. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
46
Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996) / [ed. by Stanisław Maciej KOT]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 104 s., [2] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-36-4
47
Tablice statystyczne / Stanisław Maciej KOT, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Wyd. 2. - Kraków : AE. Wydaw. Uczelniane, 1996. - 53, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-69-6
48
The Cracow Poverty Line = Krakowska Linia Ubóstwa / Stanisław Maciej KOT // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996), s. 113-128. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
49
Modelowanie poziomu dobrobytu : teoria i zastosowanie / Stanisław Maciej KOT. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo, 1995. - 181, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-04-04283-5
50
A Probabilistic Model of Size Distribution of Income with Covariates = Probablistyczny model dystrybucji dochodu wraz ze współwariantami / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 42, z. 2 (1995), s. 155-180. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
51
Wieloczynnikowy model rozkładu dochodów gospodarstw domowych = Multi-Factor Model of Household Income Distribution / Stanisław Maciej KOT, Barbara PODOLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 418 (1994), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
52
Cardinal Utility in Welfare Researches / Stanisław M. KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 37/2, lipiec-grudzień 1993 (1994), s. 17. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
53
Dynamiczne modele rozkładu dochodów gospodarstw domowych = Dynamic Models of Household Income Distribution / Stanisław M. KOT, Barbara PODOLEC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991 (1993), s. 123-124. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
54
Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji / Alina KARSKA, Stanisław Maciej KOT, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - 141, [2] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11020-1
55
Próba weryfikacji hipotezy Kuznetsa = An Attempt to Verify Kuznets's Hypothesis / Stanisław M. KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991 (1993), s. 117-118. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
56
Model log-logistyczny w analizie dynamiki rozkładów płac = The Log-Logistic Model in the Analysis of the Dynamics of Wages Distribution / Stanisław Maciej KOT, Barbara PODOLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 380 (1992), s. 39-54. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
57
Wprowadzenie do statystyki / Stanisław Maciej KOT, Aniela Deja-Wąsik, Alicja Dziuba-Burczyk. - Kraków : nakł. UJ, 1992. - 147 s. : il. ; 24 cm. - Skrypty Uczelniane / Uniwersytet Jagielloński, ISSN 0239-6017 ; nr 661. - ISBN 83-233-0535-8
58
Three Parameter Log-Logistic Distribution and Its Application to the Modelling of Personal Income Distribution / Stanisław M. KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990 (1992), s. 98-100. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
59
Wieloczynnikowy model rozkładu płac (na przykładzie Holandii) = Multifactor Model of Distribution of Earnings : (the Netherlands Case) / Stanisław Maciej KOT // Badania Operacyjne i Decyzje. - nr 1 (1992), s. 27-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-1215
60
Wpływ fizykochemicznych własności papieru na tempo procesu biodegradacji = Effect of Physicochemical Properties of Paper on the Biodegradation Rate / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Stanisław Maciej KOT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 378 (1992), s. 5-17. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
61
Jednorodne łańcuchy Markowa w badaniach rozkładów dochodów = Homogeneous Markov Chains in the Income Distribution Analysis / Stanisław Maciej KOT, Barbara PODOLEC // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 2 (1991), s. 165-176. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
62
Modele probabilistyczne w badaniach niezawodności węzła kolejowego = Probabilistic Models in the Assessment of Fault Proof Functioning of a Railway Junction / Zofia Bryniarska, Stanisław M. KOT, Michał Pelz // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989 (1991), s. 79-80. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
63
Probabilistyczne modele w badaniach demograficznych = Probability Models in Demographic Studies / Stanisław Maciej KOT, Kazimierz ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 342 (1991), s. 79-93. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
64
Porównanie wybranych miar biodegradacji papieru = Comparison of the Selected Measures of Paper biodegradation / Jadwiga SZOSTAK-KOT, Stanisław Maciej KOT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 319 (1990), s. 75-84. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
65
Tablice statystyczne / Stanisław Maciej KOT, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : AE. Wydaw. Uczelniane, 1990. - 49 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
66
Modele dyfuzji innowacji = Models of Innovation Diffusion / Stanisław M. KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 31/2, lipiec-grudzień 1987 (1989), s. 19. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
67
Modelowanie i prognozowanie przewozów kolejowych wybranych grup ładunków = Modelling and Forecasting of Railway Transport of the Selected Cargo Classes / Zofia Bryniarska, Stanisław Maciej KOT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 284 (1989), s. 27-42. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
68
Metoda oceny zmian jakości papieru pod wpływem mikroflory celulolitycznej = The Method of Evaluating Changes in the Quality of Paper as the Effect of Cellulolytic Microflora / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Stanisław Maciej KOT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 301 (1989), s. 73-82. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
69
Autonomiczność rozwoju nauki względem sfer techniki i produkcji = The Autonomy of the Development of Science with Regard to the Spheres of Technology and Production / Stanisław M. KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 80-81. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
70
Bakteriobójcze własności Irgasanu DP-300 jako środka stosowanego w ochronie materiałów obuwniczych = Bactericidal effect of Irgasan DP-300 as a medium used in footwear protection / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Maciej KOT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 275 (1988), s. 79-88. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
71
Modelowanie i prognozowanie rozkładów dochodów za pomocą łańcuchów Markowa = Modelling and Prediction of Income Distribution by Means of Markov's Chains / Stanisław M. KOT, Barbara PODOLEC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 173-174. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
72
Wieloczynnikowe modele dyfuzji innowacji / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987), s. 388. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
73
Modelling and Forecasting of the Personal Speding Structure = Modelowanie i prognozowanie struktury wydatków ludności / Stanisław Maciej KOT, Józef POCIECHA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 123-125. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
74
Zastosowanie modeli łańcuchów Markowa do opisu infrastruktury technicznej liniowej sieci kolejowej w Polsce w latach 1953-1984 = Modelling Development of Transport System Exemplified by Technical Infrastructure of Railway Network / Zofia Bryniarska, Stanisław Maciej KOT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 245 (1987), s. 129-153. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
75
The Stochastic Model of Evolution of Scientific Disciplines / S.M. KOT // Scientometrics. - vol. 12, no 3-4 (1987), s. 197-205. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - ISSN 0138-9130
76
Estymacja parametrów funkcji typu logistycznego metodą momentów i metodą Marquardta = Estimation of Parameters of Functions of the Logistic Type by Means of the Moments' and Marquardt Methods / Zofia Bryniarska, Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 34, z. 3 (1987), s. 193-206. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
77
Analiza porównawcza procesów dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych = Comparative Analysis of Information-diffusion Processes in Sciences and Social Disciplines / Stanisław M. KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983 (1986), s. 106-108. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
78
Test jednorodności struktur opisywanych łańcuchami Markowa = Homogeneity Test of Structures Circumscribed by Markov Chains / Stanisław Maciej KOT // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 328 (1986), s. 49-62. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
79
Stochastyczne modele struktury informacyjnej dyscypliny naukowej (na przykładzie fizyki nuklearnej) = Stochastic Models of Information Structure of Scientific Disciplines (on the Example of Nuclear Physics) / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983 (1986), s. 308-310. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
80
Uwagi o matematycznych modelach dyfuzji innowacji = Remarks on Mathematical Models of Innovation Diffusion / Stanisław Maciej KOT // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 311 (1985), s. 103-114. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
81
Analiza szeregów czasowych / Stanisław M. KOT // W: Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 269-313. - Bibliogr.
82
Matematyczne modele dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych : analiza porównawcza = Mathematical Models of the Diffusion of Information in Exact and Social Sciences, A Comparative Analysis / Stanisław Maciej KOT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 203 (1985), s. 5-24. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
83
Matematyczne modele procesów informacyjnych w systemie nauki = Mathematical Models of Information Processes within the System of Science / Stanisław Maciej KOT. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1984. - 210 s : il., tab., wykr. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 64
84
Informacja w systemach ekonomicznych = Information in Economic Systems / Stanisław Maciej KOT // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 26 (1983), s. 115-126. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
85
O pewnej nowej koncepcji informacji = On a Certain New Theory of Information / S. Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980 (1982), s. 350-351. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
86
Modelowanie i prognozowanie zmian struktury dyscypliny naukowej (na przykładzie dyscyplin probabilistycznych i ich zastosowań) / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 3-4 (1982), s. 567. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
87
statystyczne metody ustalania tzw. rozmiaru dyscypliny naukowej = Statistical Methods of Determination of the So-called Scientific Branch Size / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 399-401. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
88
Próba ilościowego ujęcia procesu rozwoju dyscypliny naukowej i postępu = An Attempt at a Quantitative Formulation of Scientific Branch Development Process and Its Development / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 358-360. - ISSN 0079-354X
89
Rozwój dyscypliny naukowej w świetle statystycznej analizy cytowań = Development of a Scientific Discipline in the Light of Statistic Analysis of Citations / Stanisław Maciej KOT // Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 16, z. 2 (62) (1980), s. 152-169. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0044-1619
90
Porównanie wybranych miar prędkości dezaktualizacji informacji naukowej = Comparsion between Selected Measures of the Rate at which Scientific Information Is Growing Obsolete / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 136-137. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
91
Procesy absorpcji i eliminacji informacji naukowej a starzenie się prac naukowych = The Processes of Absorbtion and Elimination of Scientific Information and Aging of Scientific Works / Stanisław Maciej KOT // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979), s. 225-239. - Summ.. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
92
Funkcja jakości a sterowanie optymalne / Stanisław M. KOT // W: Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK. - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979. - S. 147-155. - Bibliogr.
93
Starzenie się literatury naukowej a rozwój nauki = The Ageing of the Scientific Literature and the Development of the Science / Stanisław Maciej KOT // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 49-57. - Summ. - Bibliogr.
94
O pewnej metodzie badania jednorodności szeregów czasowych = A Method of Testing of Homogenity of Time Series / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 131-132. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
95
Modele stochastyczne rozwoju dyscyplin naukowych / Stanisław Maciej KOT ; . - Kraków : , 1975. - 154 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Bibliogr.
96
O pewnej metodzie weryfikacji Thomasa Kuhna teorii rozwoju nauki = On a Certain Method for Testing Thomas Kuhn's Advancement-in-Research Theory / Stanisław Maciej KOT // W: Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 33). - S. 119-126. - Summ., rez. - Bibliogr.
97
Prognozy rozwoju dyscypliny naukowej (na przykładzie fizyki) = Prognosis of a Development of a Scientific Branch (an Example of Physics) / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny. - t. 21, z. 3 (1974), s. 489-510. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
98
Statystyczne metody badania procesu starzenia się literatury naukowej = Statistical Methods in Investigating the Ageing Process of the Scientific Literature / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 4 (1973), s. 405-414. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
99
Funkcja produkcji z uwzględnieniem zmian parametrów strukturalnych w czasie = Production Function with Regard to the Chronological Changes in Parameters / Stanisław Maciej KOT // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 51 (1972), s. 155-170. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
100
Rynek pracy i nierówności ekonomiczne w Polsce w okresie transformacji / Kierownik tematu: Stanisław Maciej KOT. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
101
Funkcje użyteczności o stałej i zmiennej awersji do nierówności : własności, estymacja i zastosowania / Kierownik tematu: Stanisław Maciej KOT. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 71 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
102
Społeczno-ekonomiczne determinanty zamożności i ubóstwa w Polsce / kier. tematu: Stanisław Maciej KOT ; wykonawcy: Paweł ULMAN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 56 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
103
Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość : stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji / kier. tematu: Stanisław Maciej KOT ; członkowie zespołu: Andrzej MALAWSKI, Czesław PORĘBSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 117 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
104
Ekonometryczne modele funkcji dobrobytu / Kier. tematu: Stanisław Maciej KOT. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 71 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
105
Metoda pomiaru funkcji użyteczności kardynalnej / Kier. tematu: Stanisław Maciej KOT. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 136 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
106
Rozkład dochodów, nierówności i ubóstwo w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego / Stanisław Maciej KOT. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 96 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
107
Czynniki determinujące rozkłady płac / Stanisław Maciej KOT. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 67 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
108
Modele poziomu dobrobytu. Etap 3 / kier. tematu: Kazimierz ZAJĄC ; członkowie zesp.: Stanisław KOT, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 119, [1] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
109
Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów i poziomu dobrobytu ludności. [Etap 2] / kier. tematu: Kazimierz ZAJĄC ; członkowie zesp.: Stanisław KOT, Barbara PODOLEC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 56, [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
110
Statystyczna analiza rozkładów dochodów i poziomu dobrobytu / Stanisław Maciej KOT. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
111
Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów. [Etap 1] / kier. tematu: Kazimierz ZAJĄC ; członkowie zesp.: Stanisław M. KOT, Barbara PODOLEC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 45, [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
112
Wieloczynnikowa teoria rozkładów dochodów i płac / Stanisław Maciej KOT. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - 106 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
113
Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław Maciej KOT, Anna FRANCIK, Alina KARSKA, Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN. - Kraków : , 1989. - IX, [195] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., (2011), Statystyka, Wyd. 2 popr.Warszawa : Difin, 526 s.
2
Kot S., (2007), Osoby starsze w rodzinie a ubóstwo ekonomiczne. [W:] KURKIEWICZ J. (red.), Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 161-178.
3
Kot S., (2007), Rozkłady dochodów gospodarstw domowych. [W:] KURKIEWICZ J. (red.), Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 109-142.
4
Kot S., (2007), Osoby starsze a nierówności i dobrobyt ekonomiczny. [W:] KURKIEWICZ J. (red.), Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 143-160.
5
Kot S., (2007), Metody badań dobrobytu, nierówności i ubóstwa. [W:] KURKIEWICZ J. (red.), Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 86-108.
6
Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., (2007), Statystyka: podręcznik dla studiów ekonomicznych, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin : StatSoft Polska, 520 s.
7
Kot S., Sokołowski A., (2005), Tablice statystyczne, Wyd. 3 popr.Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 53, [1] s.
8
Kot S., Tatar J., (2004), Holistyczna koncepcja dobrobytu. [W:] KOT , MALAWSKI A., WĘGRZECKI A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 189-228.
9
Kot S., (2004), Koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej i redystrybutywnej. [W:] Kot , MALAWSKI A., WĘGRZECKI A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 229-247.
10
Kot S., (2004), Dobrobyt. [W:] Kot , MALAWSKI A., WĘGRZECKI A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 107-122.
11
Kot S., Kurkiewicz J., (2004), The New Measures of the Population Ageing, "Studia Demograficzne", nr 2/146, s. 17-29.
12
Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), (2004), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 357 s.
13
Kot S., (2004), Rozkłady dochodów, nierówności i dobrobyt w Polsce. [W:] Kot , MALAWSKI A., WĘGRZECKI A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 248-280.
14
Kot S., (2004), Pomiar dobrobytu i nierówności ekonomicznych w ramach indywidualistycznego paradygmatu ekonomii. [W:] Kot , MALAWSKI A., WĘGRZECKI A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 161-188.
15
Kot S., (2004), Nierówności ekonomiczne i społeczne a zasady sprawiedliwości dystrybutywnej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4, s. 45-55; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/4/23/283c0f20278aa941e2fd05a2857dde5a/03_kot.pdf
16
Kot S., (2004), Zakres sprawiedliwości dystrybutywnej w Polsce. [W:] Kot , MALAWSKI A., WĘGRZECKI A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 311-345.
17
Kot S., (2003), Zastosowanie łańcuchów Markowa w analizie bezrobocia, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 4, s. 173.
18
Kot S., (2003), The Impact of Equivalence Scale on Economic Inequalities. [W:] POCIECHA J. (red.), International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002, Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 115-132.
19
Kot S., (2003), Awersja do nierówności a nierówności w Polsce w okresie transformacji, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 4, s. 171.
20
Kot S., (2003), Zastosowanie łańcuchów Markova w analizie bezrobocia, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1006, s. 72-86.
21
Kot S., (2003), Propozycja metod szacowania skal ekwiwalentności i awersji do nierówności, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 45/2, lipiec-grudzień 2001, s. 20-21.
22
Kot S., (2003), Metodologiczne dylematy pomiaru nierówności i dobrobytu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1, s. 161-179.
23
Kot S., (2003), On the Estimation and Calibration of the Social Welfare Functions, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 2, s. 165-166.
24
Kot S., (2002), Dylematy metodologiczne pomiaru dobrobytu i ubóstwa, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", vol. 4, s. 97-115; http://www.problemypolitykispolecznej.pl/Dylematy-metodologiczne-pomiaru-dobrobytu-i-ubostwa,123677,0,1.html
25
Kot S., (2001), The Theoretical Form of the Distribution of Welfare. [W:] Pacáková V. (red.), Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000), Bratislava : University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, s. 65-77.
26
Kot S., (2001), Przestrzenne zróżnicowanie dobrobytu i nierówności, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 43/2, lipiec-grudzień 1999, s. 16-17.
27
Kot S., (2001), Sprawiedliwość dystrybutywna i nierówności dochodów, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 1, s. 51-72.
28
Kot S., Kurkiewicz J., (2001), The New Measures of Population Ageing. [W:] Papers of the European Population Conference [on-line], Helsinki : Väestölitto
29
Kot S., (2000), The Shape of the Individual Welfare Function. [W:] ZELIAŚ A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 81-104.
30
Kot S., (2000), Testowanie kształtu funkcji użyteczności dochodów, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 42/2, lipiec-grudzień 1998, s. 23-24.
31
Kot S., Pažitna M., (2000), Poverty and Income Distribution in Poland and Slovak Republic. [W:] KURKIEWICZ J. (red.), Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications : Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 45-57.
32
Kot S., (2000), Ekonometryczne modele dobrobytu, Warszawa - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 223, [1] s.
33
Kot S. (red.), (1999), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 273 s.
34
Kasprzyk B., (1999), Metodologiczne aspekty oceny poziomu dobrobytu, Prom. Kot S., Kraków : , 188 k.
35
Kot S., (1999), Probabilistyczne modele rozkładów płac. [W:] KOT (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 177-224.
36
Kot S., Podolec B., Ulman P., (1999), Problem dyskryminacji płacowej ze względu na płeć. [W:] KOT (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 225-264.
37
Kot S., (1999), The Shape of the Individual Welfare Function, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 4, s. 539-540.
38
Kot S., (1999), Empiryczna weryfikacja postaci rozkładów płac w Polsce. [W:] KOT (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 64-98.
39
Kot S., (1999), Teorie genezy rozkładów płac. [W:] KOT (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 33-63.
40
Kot S., (1999), Krakowska linia ubóstwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 12.
41
Ulman P., (1999), Nierówności dochodów a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Prom. Kot S., Kraków : , 108 k.
42
Kot S., (1998), Discriminatory and non-discriminatory wage distributions, "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 3, s. 343-358.
43
Kot S., (1997), Z badań nad problemem dyskryminacji płacowej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996, s. 72.
44
Kot S., (1997), Towards the Economics of the Ultra-Poor. [W:] KOT (red.), Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 17-35.
45
Kot S., (1997), Profile płacowo-wiekowe pracowników w Polsce, "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 2, s. 205-223.
46
Kot S. (red.), (1997), Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine: methods and results: proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 104 s., [2] k. tabl. złoż.
47
Kot S., Sokołowski A., (1996), Tablice statystyczne, Wyd. 2Kraków : AE. Wydaw. Uczelniane, 53, [1] s.
48
Kot S., (1996), The Cracow Poverty Line, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 39-40, s. 113-128.
49
Kot S., (1995), Modelowanie poziomu dobrobytu: teoria i zastosowanie, Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo, 181, [3] s.
50
Kot S., (1995), A Probabilistic Model of Size Distribution of Income with Covariates, "Przegląd Statystyczny", t. 42, z. 2, s. 155-180.
51
Kot S., Podolec B., (1994), Wieloczynnikowy model rozkładu dochodów gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 418, s. 5-18.
52
Kot S., (1994), Cardinal Utility in Welfare Researches, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 37/2, lipiec-grudzień 1993, s. 17.
53
Kot S., Podolec B., (1993), Dynamiczne modele rozkładu dochodów gospodarstw domowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 123-124.
54
Karska A., Kot S., Zając K., (1993), Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 141, [2] s.
55
Kot S., (1993), Próba weryfikacji hipotezy Kuznetsa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 117-118.
56
Kot S., Podolec B., (1992), Model log-logistyczny w analizie dynamiki rozkładów płac, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 380, s. 39-54.
57
Kot S., Deja-Wąsik A., Dziuba-Burczyk A., (1992), Wprowadzenie do statystyki, (Skrypty Uczelniane Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 661), Kraków : nakł. UJ, 147 s.
58
Kot S., (1992), Three Parameter Log-Logistic Distribution and Its Application to the Modelling of Personal Income Distribution, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 98-100.
59
Kot S., (1992), Wieloczynnikowy model rozkładu płac (na przykładzie Holandii), "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 1, s. 27-33.
60
Szostak-Kotowa J., Kot S., (1992), Wpływ fizykochemicznych własności papieru na tempo procesu biodegradacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 378, s. 5-17.
61
Kot S., Podolec B., (1991), Jednorodne łańcuchy Markowa w badaniach rozkładów dochodów, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 2, s. 165-176.
62
Bryniarska Z., Kot S., Pelz M., (1991), Modele probabilistyczne w badaniach niezawodności węzła kolejowego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 79-80.
63
Kot S., Zając K., (1991), Probabilistyczne modele w badaniach demograficznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 342, s. 79-93.
64
Szostak-Kot J., Kot S., (1990), Porównanie wybranych miar biodegradacji papieru, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 319, s. 75-84.
65
Kot S., Sokołowski A., (1990), Tablice statystyczne, Kraków : AE. Wydaw. Uczelniane, 49 s.
66
Kot S., (1989), Modele dyfuzji innowacji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 31/2, lipiec-grudzień 1987, s. 19.
67
Bryniarska Z., Kot S., (1989), Modelowanie i prognozowanie przewozów kolejowych wybranych grup ładunków, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 284, s. 27-42.
68
Szostak-Kotowa J., Kot S., (1989), Metoda oceny zmian jakości papieru pod wpływem mikroflory celulolitycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 301, s. 73-82.
69
Kot S., (1988), Autonomiczność rozwoju nauki względem sfer techniki i produkcji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 80-81.
70
Szostak-Kotowa J., Grela-Jaśkowska J., Kot S., (1988), Bakteriobójcze własności Irgasanu DP-300 jako środka stosowanego w ochronie materiałów obuwniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 275, s. 79-88.
71
Kot S., Podolec B., (1988), Modelowanie i prognozowanie rozkładów dochodów za pomocą łańcuchów Markowa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 173-174.
72
Kot S., (1987), Wieloczynnikowe modele dyfuzji innowacji, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 4, s. 388.
73
Kot S., Pociecha J., (1987), Modelling and Forecasting of the Personal Speding Structure, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 123-125.
74
Bryniarska Z., Kot S., (1987), Zastosowanie modeli łańcuchów Markowa do opisu infrastruktury technicznej liniowej sieci kolejowej w Polsce w latach 1953-1984, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 245, s. 129-153.
75
Kot S., (1987), The Stochastic Model of Evolution of Scientific Disciplines, "Scientometrics", vol. 12, no 3-4, s. 197-205.
76
Bryniarska Z., Kot S., (1987), Estymacja parametrów funkcji typu logistycznego metodą momentów i metodą Marquardta, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 3, s. 193-206.
77
Kot S., (1986), Analiza porównawcza procesów dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 106-108.
78
Kot S., (1986), Test jednorodności struktur opisywanych łańcuchami Markowa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 328, s. 49-62.
79
Kot S., (1986), Stochastyczne modele struktury informacyjnej dyscypliny naukowej (na przykładzie fizyki nuklearnej), "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 308-310.
80
Kot S., (1985), Uwagi o matematycznych modelach dyfuzji innowacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 311, s. 103-114.
81
Kot S., (1985), Analiza szeregów czasowych. [W:] ZAJĄC K. (red.), Wykłady ze statystyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 269-313.
82
Kot S., (1985), Matematyczne modele dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych : analiza porównawcza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 203, s. 5-24.
83
Kot S., (1984), Matematyczne modele procesów informacyjnych w systemie nauki, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 64), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 210 s
84
Kot S., (1983), Informacja w systemach ekonomicznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 26, s. 115-126.
85
Kot S., (1982), O pewnej nowej koncepcji informacji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 350-351.
86
Kot S., (1982), Modelowanie i prognozowanie zmian struktury dyscypliny naukowej (na przykładzie dyscyplin probabilistycznych i ich zastosowań), "Przegląd Statystyczny", t. 29, z. 3-4, s. 567.
87
Kot S., (1980), statystyczne metody ustalania tzw. rozmiaru dyscypliny naukowej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 399-401.
88
Kot S., (1980), Próba ilościowego ujęcia procesu rozwoju dyscypliny naukowej i postępu, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 358-360.
89
Kot S., (1980), Rozwój dyscypliny naukowej w świetle statystycznej analizy cytowań, "Zagadnienia Naukoznawstwa", T. 16, z. 2 (62), s. 152-169.
90
Kot S., (1980), Porównanie wybranych miar prędkości dezaktualizacji informacji naukowej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 136-137.
91
Kot S., (1979), Procesy absorpcji i eliminacji informacji naukowej a starzenie się prac naukowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 160 (182), s. 225-239.
92
Kot S., (1979), Funkcja jakości a sterowanie optymalne. [W:] Andrzej IWASIEWICZ , Kadulski M., PASZEK Z. (red.), Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979, Kraków-Łańcut : Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, s. 147-155.
93
Kot S., (1977), Starzenie się literatury naukowej a rozwój nauki. [W:] ZAJĄC K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 49-57.
94
Kot S., (1975), O pewnej metodzie badania jednorodności szeregów czasowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 131-132.
95
Kot S., (1975), Modele stochastyczne rozwoju dyscyplin naukowych, Prom. Zając K., Kraków : , 154 k.
96
Kot S., (1974), O pewnej metodzie weryfikacji Thomasa Kuhna teorii rozwoju nauki. [W:] ZAJĄC K. (red.), Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 33), Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 119-126.
97
Kot S., (1974), Prognozy rozwoju dyscypliny naukowej (na przykładzie fizyki), "Przegląd Statystyczny", t. 21, z. 3, s. 489-510.
98
Kot S., (1973), Statystyczne metody badania procesu starzenia się literatury naukowej, "Przegląd Statystyczny", t. 20, z. 4, s. 405-414.
99
Kot S., (1972), Funkcja produkcji z uwzględnieniem zmian parametrów strukturalnych w czasie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 51, s. 155-170.
100
Kot S., (2003), Rynek pracy i nierówności ekonomiczne w Polsce w okresie transformacji, Kot S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
101
Kot S., (2002), Funkcje użyteczności o stałej i zmiennej awersji do nierówności: własności, estymacja i zastosowania, Kot S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 71 k.
102
Ulman P., (2001), Społeczno-ekonomiczne determinanty zamożności i ubóstwa w Polsce, Kot S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 k.
103
Malawski A., Porębski C., Sokołowski A., (2000), Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość: stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji, Kot S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 117 k.
104
Ekonometryczne modele funkcji dobrobytu, (2000), Kot S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 71 k.
105
Metoda pomiaru funkcji użyteczności kardynalnej, (1999), Kot S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 136 k.
106
Kot S., (1996), Rozkład dochodów, nierówności i ubóstwo w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 96 k.
107
Kot S., (1996), Czynniki determinujące rozkłady płac, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 67 k.
108
Kot S., Sokołowski A., (1994), Modele poziomu dobrobytu. Etap 3, Zając K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, [1] k.
109
Kot S., Podolec B., (1992), Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów i poziomu dobrobytu ludności. [Etap 2], Zając K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56, [2] k.
110
Kot S., (1991), Statystyczna analiza rozkładów dochodów i poziomu dobrobytu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 95 k.
111
Kot S., Podolec B., (1991), Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów. [Etap 1], Zając K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 45, [2] k.
112
Kot S., (1990), Wieloczynnikowa teoria rozkładów dochodów i płac, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 106 k.
113
Grabiński T., Kot S., Francik A., Karska A., Wołoszyn J., Urban W., (1989), Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą, Kraków : , IX, [195] k.
1
@book{UEK:2166350531,
author = "Stanisław Maciej Kot and Jacek Jakubowski and Andrzej Sokołowski",
title = "Statystyka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7641-349-5",
}
2
@inbook{UEK:2165760956,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Osoby starsze w rodzinie a ubóstwo ekonomiczne",
booktitle = "Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie",
pages = "161-178",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-385-3",
}
3
@inbook{UEK:2165760653,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Rozkłady dochodów gospodarstw domowych",
booktitle = "Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie",
pages = "109-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-385-3",
}
4
@inbook{UEK:2165760955,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Osoby starsze a nierówności i dobrobyt ekonomiczny",
booktitle = "Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie",
pages = "143-160",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-385-3",
}
5
@inbook{UEK:2165760639,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Metody badań dobrobytu, nierówności i ubóstwa",
booktitle = "Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie",
pages = "86-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-385-3",
}
6
@book{UEK:51985,
author = "Stanisław Maciej Kot and Jacek Jakubowski and Andrzej Sokołowski",
title = "Statystyka : podręcznik dla studiów ekonomicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum Doradztwa i Informacji Difin; StatSoft Polska",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-780-7",
}
7
@book{UEK:53096,
author = "Stanisław Maciej Kot and Andrzej Sokołowski",
title = "Tablice statystyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "83-7252-257-X",
}
8
@inbook{UEK:2168219332,
author = "Stanisław Maciej Kot and Jan Tatar",
title = "Holistyczna koncepcja dobrobytu",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "189-228",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
9
@inbook{UEK:2168219334,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej i redystrybutywnej",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "229-247",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
10
@inbook{UEK:2168219326,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Dobrobyt",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "107-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
11
@article{UEK:2168256964,
author = "Stanisław Maciej Kot and Jolanta Kurkiewicz",
title = "The New Measures of the Population Ageing",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "2/146",
pages = "17-29",
year = "2004",
}
12
@book{UEK:2168218532,
title = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
13
@inbook{UEK:2168219336,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Rozkłady dochodów, nierówności i dobrobyt w Polsce",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "248-280",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
14
@inbook{UEK:2168219330,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Pomiar dobrobytu i nierówności ekonomicznych w ramach indywidualistycznego paradygmatu ekonomii",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "161-188",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
15
@article{UEK:2168235814,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Nierówności ekonomiczne i społeczne a zasady sprawiedliwości dystrybutywnej",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4",
pages = "45-55",
year = "2004",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/4/23/283c0f20278aa941e2fd05a2857dde5a/03_kot.pdf},
}
16
@inbook{UEK:2168219340,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Zakres sprawiedliwości dystrybutywnej w Polsce",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "311-345",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
17
@misc{UEK:2168353366,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Zastosowanie łańcuchów Markowa w analizie bezrobocia",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 4",
pages = "173",
year = "2003",
}
18
@inbook{UEK:2168234192,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "The Impact of Equivalence Scale on Economic Inequalities",
booktitle = "International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002",
pages = "115-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-911355-3-5",
}
19
@misc{UEK:2168353362,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Awersja do nierówności a nierówności w Polsce w okresie transformacji",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 4",
pages = "171",
year = "2003",
}
20
@article{UEK:2168246218,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Zastosowanie łańcuchów Markova w analizie bezrobocia",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1006",
pages = "72-86",
adress = "",
year = "2003",
}
21
@misc{UEK:2168333681,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Propozycja metod szacowania skal ekwiwalentności i awersji do nierówności",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 45/2, lipiec-grudzień 2001",
pages = "20-21",
year = "2003",
}
22
@article{UEK:50615,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Metodologiczne dylematy pomiaru nierówności i dobrobytu",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1",
pages = "161-179",
year = "2003",
}
23
@misc{UEK:2168353358,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "On the Estimation and Calibration of the Social Welfare Functions",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 2",
pages = "165-166",
year = "2003",
}
24
@article{UEK:2168353938,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Dylematy metodologiczne pomiaru dobrobytu i ubóstwa",
journal = "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje",
number = "vol. 4",
pages = "97-115",
year = "2002",
url = {http://www.problemypolitykispolecznej.pl/Dylematy-metodologiczne-pomiaru-dobrobytu-i-ubostwa,123677,0,1.html},
}
25
@inbook{UEK:2168258060,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "The Theoretical Form of the Distribution of Welfare",
booktitle = "Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000)",
pages = "65-77",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Department of Statistics",
year = "2001",
isbn = "80-85659-24-7",
}
26
@misc{UEK:2168261188,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie dobrobytu i nierówności",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 43/2, lipiec-grudzień 1999",
pages = "16-17",
year = "2001",
}
27
@article{UEK:2168350954,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Sprawiedliwość dystrybutywna i nierówności dochodów",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "1",
pages = "51-72",
year = "2001",
}
28
@inbook{UEK:2168318427,
author = "Stanisław Maciej Kot and Jolanta Kurkiewicz",
title = "The New Measures of Population Ageing",
booktitle = "Papers of the European Population Conference",
pages = "",
adress = "Helsinki",
publisher = "Väestölitto",
year = "2001",
url = {},
isbn = "952-9605-76-5",
}
29
@inbook{UEK:2168219038,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "The Shape of the Individual Welfare Function",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "81-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-045-3",
}
30
@misc{UEK:2168333585,
author = "Stanisław Maciej Kot and ",
title = "Testowanie kształtu funkcji użyteczności dochodów",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 42/2, lipiec-grudzień 1998",
pages = "23-24",
year = "2000",
}
31
@inbook{UEK:2168268926,
author = "Stanisław Maciej Kot and Maria Pažitna",
title = "Poverty and Income Distribution in Poland and Slovak Republic",
booktitle = "Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications : Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999)",
pages = "45-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-066-6",
}
32
@book{UEK:2168297935,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Ekonometryczne modele dobrobytu",
adress = "Warszawa - Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2000",
isbn = "83-01-13125-X",
}
33
@book{UEK:2168248900,
title = "Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12701-5",
}
34
@unpublished{UEK:2168311315,
author = "Beata Kasprzyk",
title = "Metodologiczne aspekty oceny poziomu dobrobytu",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
35
@inbook{UEK:2168248968,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Probabilistyczne modele rozkładów płac",
booktitle = "Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji",
pages = "177-224",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12701-5",
}
36
@inbook{UEK:2168248970,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec and Paweł Ulman",
title = "Problem dyskryminacji płacowej ze względu na płeć",
booktitle = "Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji",
pages = "225-264",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12701-5",
}
37
@misc{UEK:2168353148,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "The Shape of the Individual Welfare Function",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 4",
pages = "539-540",
year = "1999",
}
38
@inbook{UEK:2168248964,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Empiryczna weryfikacja postaci rozkładów płac w Polsce",
booktitle = "Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji",
pages = "64-98",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12701-5",
}
39
@inbook{UEK:2168248962,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Teorie genezy rozkładów płac",
booktitle = "Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji",
pages = "33-63",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12701-5",
}
40
@misc{UEK:2168333581,
author = "Stanisław Maciej Kot and ",
title = "Krakowska linia ubóstwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 41/2, lipiec-grudzień 1997",
pages = "12",
year = "1999",
}
41
@unpublished{UEK:2168249040,
author = "Paweł Ulman",
title = "Nierówności dochodów a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
42
@article{UEK:2168246474,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Discriminatory and non-discriminatory wage distributions",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 45, z. 3",
pages = "343-358",
year = "1998",
}
43
@misc{UEK:2168271476,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Z badań nad problemem dyskryminacji płacowej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996",
pages = "72",
year = "1997",
}
44
@inbook{UEK:2168290525,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Towards the Economics of the Ultra-Poor",
booktitle = "Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996)",
pages = "17-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-36-4",
}
45
@article{UEK:2168242746,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Profile płacowo-wiekowe pracowników w Polsce",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 44, z. 2",
pages = "205-223",
year = "1997",
}
46
@book{UEK:2168290521,
title = "Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-36-4",
}
47
@book{UEK:2168261266,
author = "Stanisław Maciej Kot and Andrzej Sokołowski",
title = "Tablice statystyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "AE. Wydaw. Uczelniane",
year = "1996",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-69-6",
}
48
@article{UEK:2168241916,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "The Cracow Poverty Line",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 39-40",
pages = "113-128",
year = "1996",
}
49
@book{UEK:2168297933,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Modelowanie poziomu dobrobytu : teoria i zastosowanie",
adress = "Wrocław etc.",
publisher = "Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo",
year = "1995",
isbn = "83-04-04283-5",
}
50
@article{UEK:2168246464,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "A Probabilistic Model of Size Distribution of Income with Covariates",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 42, z. 2",
pages = "155-180",
year = "1995",
}
51
@article{UEK:2168254948,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec",
title = "Wieloczynnikowy model rozkładu dochodów gospodarstw domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "418",
pages = "5-18",
year = "1994",
}
52
@misc{UEK:2168252474,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Cardinal Utility in Welfare Researches",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 37/2, lipiec-grudzień 1993",
pages = "17",
year = "1994",
}
53
@misc{UEK:2168333427,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec",
title = "Dynamiczne modele rozkładu dochodów gospodarstw domowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991",
pages = "123-124",
year = "1993",
}
54
@book{UEK:2168336423,
author = "Alina Karska and Stanisław Maciej Kot and Kazimierz Zając",
title = "Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1993",
url = {},
isbn = "83-01-11020-1",
}
55
@misc{UEK:2168333421,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Próba weryfikacji hipotezy Kuznetsa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991",
pages = "117-118",
year = "1993",
}
56
@article{UEK:2168249362,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec",
title = "Model log-logistyczny w analizie dynamiki rozkładów płac",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "380",
pages = "39-54",
year = "1992",
}
57
@book{UEK:2168345926,
author = "Stanisław Maciej Kot and Aniela Deja-Wąsik and Alicja Dziuba-Burczyk",
title = "Wprowadzenie do statystyki",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. UJ",
year = "1992",
issn = "0239-6017",
isbn = "83-233-0535-8",
}
58
@misc{UEK:2168252556,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Three Parameter Log-Logistic Distribution and Its Application to the Modelling of Personal Income Distribution",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990",
pages = "98-100",
year = "1992",
}
59
@article{UEK:2168363106,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Wieloczynnikowy model rozkładu płac : (na przykładzie Holandii)",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "1",
pages = "27-33",
year = "1992",
}
60
@article{UEK:2168237008,
author = "Jadwiga Szostak-Kotowa and Stanisław Maciej Kot",
title = "Wpływ fizykochemicznych własności papieru na tempo procesu biodegradacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "378",
pages = "5-17",
year = "1992",
url = {},
}
61
@article{UEK:2168260134,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec",
title = "Jednorodne łańcuchy Markowa w badaniach rozkładów dochodów",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 2",
pages = "165-176",
year = "1991",
}
62
@misc{UEK:2168333395,
author = "Zofia Bryniarska and Stanisław Maciej Kot and Michał Pelz",
title = "Modele probabilistyczne w badaniach niezawodności węzła kolejowego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989",
pages = "79-80",
year = "1991",
}
63
@article{UEK:2168251942,
author = "Stanisław Maciej Kot and Kazimierz Zając",
title = "Probabilistyczne modele w badaniach demograficznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "342",
pages = "79-93",
year = "1991",
}
64
@article{UEK:2168264282,
author = "Jadwiga Szostak-Kot and Stanisław Maciej Kot",
title = "Porównanie wybranych miar biodegradacji papieru",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "319",
pages = "75-84",
year = "1990",
}
65
@book{UEK:2168314055,
author = "Stanisław Maciej Kot and Andrzej Sokołowski",
title = "Tablice statystyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "AE. Wydaw. Uczelniane",
year = "1990",
}
66
@misc{UEK:2168232916,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Modele dyfuzji innowacji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 31/2, lipiec-grudzień 1987",
pages = "19",
year = "1989",
}
67
@article{UEK:2168266972,
author = "Zofia Bryniarska and Stanisław Maciej Kot",
title = "Modelowanie i prognozowanie przewozów kolejowych wybranych grup ładunków",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "284",
pages = "27-42",
year = "1989",
}
68
@article{UEK:2168250230,
author = "Jadwiga Szostak-Kotowa and Stanisław Maciej Kot",
title = "Metoda oceny zmian jakości papieru pod wpływem mikroflory celulolitycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "301",
pages = "73-82",
year = "1989",
url = {},
}
69
@misc{UEK:2168275965,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Autonomiczność rozwoju nauki względem sfer techniki i produkcji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "80-81",
year = "1988",
}
70
@article{UEK:2168248940,
author = "Jadwiga Szostak-Kotowa and Janina Grela-Jaśkowska and Stanisław Maciej Kot",
title = "Bakteriobójcze własności Irgasanu DP-300 jako środka stosowanego w ochronie materiałów obuwniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "275",
pages = "79-88",
year = "1988",
url = {},
}
71
@misc{UEK:2168276229,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec",
title = "Modelowanie i prognozowanie rozkładów dochodów za pomocą łańcuchów Markowa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "173-174",
year = "1988",
}
72
@misc{UEK:2168350812,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Wieloczynnikowe modele dyfuzji innowacji",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 34, z. 4",
pages = "388",
year = "1987",
}
73
@misc{UEK:2168318489,
author = "Stanisław Maciej Kot and Józef Pociecha",
title = "Modelling and Forecasting of the Personal Speding Structure",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "123-125",
year = "1987",
}
74
@article{UEK:2168252352,
author = "Zofia Bryniarska and Stanisław Maciej Kot",
title = "Zastosowanie modeli łańcuchów Markowa do opisu infrastruktury technicznej liniowej sieci kolejowej w Polsce w latach 1953-1984",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "245",
pages = "129-153",
year = "1987",
}
75
@article{UEK:2168233740,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "The Stochastic Model of Evolution of Scientific Disciplines",
journal = "Scientometrics",
number = "vol. 12, no 3-4",
pages = "197-205",
year = "1987",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/BF02016292},
url = {},
}
76
@article{UEK:2168243520,
author = "Zofia Bryniarska and Stanisław Maciej Kot",
title = "Estymacja parametrów funkcji typu logistycznego metodą momentów i metodą Marquardta",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 34, z. 3",
pages = "193-206",
year = "1987",
}
77
@misc{UEK:2168241132,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Analiza porównawcza procesów dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983",
pages = "106-108",
year = "1986",
}
78
@article{UEK:2168369496,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Test jednorodności struktur opisywanych łańcuchami Markowa",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "328",
pages = "49-62",
year = "1986",
}
79
@misc{UEK:2168241296,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Stochastyczne modele struktury informacyjnej dyscypliny naukowej (na przykładzie fizyki nuklearnej)",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/2, lipiec-grudzień 1983",
pages = "308-310",
year = "1986",
}
80
@article{UEK:2168361396,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Uwagi o matematycznych modelach dyfuzji innowacji",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "311",
pages = "103-114",
year = "1985",
}
81
@inbook{UEK:2168260088,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Analiza szeregów czasowych",
booktitle = "Wykłady ze statystyki",
pages = "269-313",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
82
@article{UEK:2168245522,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Matematyczne modele dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych : analiza porównawcza",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "203",
pages = "5-24",
year = "1985",
}
83
@book{UEK:2168284547,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Matematyczne modele procesów informacyjnych w systemie nauki",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1984",
issn = "0209-1674",
}
84
@article{UEK:2168258452,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Informacja w systemach ekonomicznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 26",
pages = "115-126",
year = "1983",
}
85
@misc{UEK:2168318459,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "O pewnej nowej koncepcji informacji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/2, lipiec-grudzień 1980",
pages = "350-351",
year = "1982",
}
86
@misc{UEK:2168350636,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Modelowanie i prognozowanie zmian struktury dyscypliny naukowej (na przykładzie dyscyplin probabilistycznych i ich zastosowań)",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 29, z. 3-4",
pages = "567",
year = "1982",
}
87
@misc{UEK:2168333409,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "statystyczne metody ustalania tzw. rozmiaru dyscypliny naukowej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/2, lipiec-grudzień 1978",
pages = "399-401",
year = "1980",
}
88
@misc{UEK:2168333399,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Próba ilościowego ujęcia procesu rozwoju dyscypliny naukowej i postępu",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/2, lipiec-grudzień 1978",
pages = "358-360",
year = "1980",
}
89
@article{UEK:2168337699,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Rozwój dyscypliny naukowej w świetle statystycznej analizy cytowań",
journal = "Zagadnienia Naukoznawstwa",
number = "T. 16, z. 2 (62)",
pages = "152-169",
year = "1980",
}
90
@misc{UEK:2168252638,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Porównanie wybranych miar prędkości dezaktualizacji informacji naukowej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978",
pages = "136-137",
year = "1980",
}
91
@article{UEK:2168321067,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Procesy absorpcji i eliminacji informacji naukowej a starzenie się prac naukowych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "160 (182)",
pages = "225-239",
adress = "",
year = "1979",
}
92
@inbook{UEK:2168261264,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Funkcja jakości a sterowanie optymalne",
booktitle = "Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979",
pages = "147-155",
adress = "Kraków-Łańcut",
publisher = "Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie",
year = "1979",
}
93
@inbook{UEK:2168243104,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Starzenie się literatury naukowej a rozwój nauki",
booktitle = "Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii",
pages = "49-57",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1977",
issn = "0079-3442",
}
94
@misc{UEK:2168256114,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "O pewnej metodzie badania jednorodności szeregów czasowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "131-132",
year = "1975",
}
95
@unpublished{UEK:2168305321,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Modele stochastyczne rozwoju dyscyplin naukowych",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
96
@inbook{UEK:2168362552,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "O pewnej metodzie weryfikacji Thomasa Kuhna teorii rozwoju nauki",
booktitle = "Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "119-126",
adress = "Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1974",
issn = "0079-3442",
}
97
@article{UEK:2168278605,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Prognozy rozwoju dyscypliny naukowej (na przykładzie fizyki)",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 21, z. 3",
pages = "489-510",
year = "1974",
}
98
@article{UEK:2168249152,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Statystyczne metody badania procesu starzenia się literatury naukowej",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 20, z. 4",
pages = "405-414",
year = "1973",
}
99
@article{UEK:2168250380,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Funkcja produkcji z uwzględnieniem zmian parametrów strukturalnych w czasie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "51",
pages = "155-170",
year = "1972",
}
100
@unpublished{UEK:2168325731,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Rynek pracy i nierówności ekonomiczne w Polsce w okresie transformacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
101
@unpublished{UEK:2168325655,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Funkcje użyteczności o stałej i zmiennej awersji do nierówności : własności, estymacja i zastosowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
102
@unpublished{UEK:2168277503,
author = "Paweł Ulman",
title = "Społeczno-ekonomiczne determinanty zamożności i ubóstwa w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
103
@unpublished{UEK:2168259212,
author = "Andrzej Malawski and Czesław Porębski and Andrzej Sokołowski",
title = "Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość : stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
104
@unpublished{UEK:2168333787,
title = "Ekonometryczne modele funkcji dobrobytu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
105
@unpublished{UEK:2168333255,
title = "Metoda pomiaru funkcji użyteczności kardynalnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
106
@unpublished{UEK:2168329113,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Rozkład dochodów, nierówności i ubóstwo w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
107
@unpublished{UEK:2168329349,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Czynniki determinujące rozkłady płac",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
108
@unpublished{UEK:2168251646,
author = "Stanisław Maciej Kot and Andrzej Sokołowski",
title = "Modele poziomu dobrobytu. Etap 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
109
@unpublished{UEK:2168251644,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec",
title = "Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów i poziomu dobrobytu ludności. [Etap 2]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
110
@unpublished{UEK:2168331667,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Statystyczna analiza rozkładów dochodów i poziomu dobrobytu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
111
@unpublished{UEK:2168251642,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec",
title = "Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów. [Etap 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
112
@unpublished{UEK:2168330903,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Wieloczynnikowa teoria rozkładów dochodów i płac",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
113
@unpublished{UEK:2168314865,
author = "Tadeusz Grabiński and Stanisław Maciej Kot and Anna Francik and Alina Karska and Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą",
adress = "Kraków",
year = "1989",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID