Publikacje wybranego autora

Młynarczyk-Misiuda Jolanta

Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów,

1

Tytuł:
The Welfare System in Poland
Źródło:
Emergo / ed. in chief Victor A. Pestoff, co-eds Jerzy HAUSNER, Olga Brezinova, quest eds Marek BENIO, Victor A. Pestoff. - vol. 4, no. 2 (1997) , s. 98-115 - Bibliogr.
Nr:
2168298141
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Warianty reformowania systemu emerytalnego a rozwój instytucji finansowych w Polsce
Źródło:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 35-54
Nr:
2168263572
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
UCEMET Social Insurance Research Group. The Re-emergence of Social Insurance Funds in Central and Eastern European Countries : Fiscal, Political and Social Aspects, Poland. Country Report, Cracow, 1995
Źródło:
Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy. Vol. 8 = Rocznik Polskiego Prawa Pracy i Polityki Społecznej. Tom 8 / ed. Andrzej Świątkowski - Cracow: The Jagiellonian University Press, 1996, s. 105-134 - Bibliogr.
ISBN:
83-7099-047-9
Nr:
2168247838
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Ubezpieczenia społeczne w Polsce w okresie transformacji = Development of Social Insurance in Poland in Recent Years
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 478 (1996) , s. 175-187. - Summ.
Nr:
2168252118
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1990-1993 = Ownership Transformations in Poland in the Years 1990-1993
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ]. - nr 448 (1994) , s. 41-51. - Summ.
Nr:
2168226807
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
The Welfare System in Poland / Marek BENIO, Jolanta MŁYNARCZYK-MISIUDAThe Welfare System in Poland / Marek BENIO, Jolanta MŁYNARCZYK-MISIUDA // Emergo / ed. in chief Victor A. Pestoff, co-eds Jerzy HAUSNER, Olga Brezinova, quest eds Marek BENIO, Victor A. PestoffEmergo / ed. in chief Victor A. Pestoff, co-eds Jerzy HAUSNER, Olga Brezinova, quest eds Marek BENIO, Victor A. Pestoff. - vol. 4, no. 2 (1997), s. 98-115vol. 4, no. 2 (1997), s. 98-115. - Bibliogr. - ISSN 1233-31151233-3115
2
Warianty reformowania systemu emerytalnego a rozwój instytucji finansowych w Polsce / Jolanta MŁYNARCZYK-MISIUDA, Piotr Stefan KUROWSKI // W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 35-54
3
UCEMET Social Insurance Research Group. The Re-emergence of Social Insurance Funds in Central and Eastern European Countries : Fiscal, Political and Social Aspects, Poland. Country Report, Cracow, 1995 / Marek BENIO, Jolanta MŁYNARCZYK-MISIUDA // W: Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy. Vol. 8 = Rocznik Polskiego Prawa Pracy i Polityki Społecznej. Tom 8 / ed. Andrzej Świątkowski. - Cracow: The Jagiellonian University Press, 1996. - S. 105-134. - Bibliogr. - ISBN 83-7099-047-9
4
Ubezpieczenia społeczne w Polsce w okresie transformacji = Development of Social Insurance in Poland in Recent Years / Jolanta MŁYNARCZYK-MISIUDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 478 (1996), s. 175-187. - Summ. - ISSN 0208-7944
5
Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1990-1993 = Ownership Transformations in Poland in the Years 1990-1993 / Jolanta MŁYNARCZYK-MISIUDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ]. - nr 448 (1994), s. 41-51. - Summ. - ISSN 0208-7944
1
Benio M., Młynarczyk-Misiuda J., (1997), The Welfare System in Poland, "Emergo", vol. 4, no. 2, s. 98-115.
2
Młynarczyk-Misiuda J., Kurowski P., (1996), Warianty reformowania systemu emerytalnego a rozwój instytucji finansowych w Polsce. [W:] Szewczyk R. (red.), Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35-54.
3
Benio M., Młynarczyk-Misiuda J., (1996), UCEMET Social Insurance Research Group. The Re-emergence of Social Insurance Funds in Central and Eastern European Countries : Fiscal, Political and Social Aspects, Poland. Country Report, Cracow, 1995. [W:] Świątkowski A. (red.), Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy. Vol. 8, Cracow : The Jagiellonian University Press, s. 105-134.
4
Młynarczyk-Misiuda J., (1996), Ubezpieczenia społeczne w Polsce w okresie transformacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 478, s. 175-187.
5
Młynarczyk-Misiuda J., (1994), Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1990-1993, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 448, s. 41-51.
1
@article{artUEK:2168298141,
author = "Marek Benio and Jolanta Młynarczyk-Misiuda",
title = "The Welfare System in Poland",
journal = "Emergo",
number = "vol. 4, no. 2",
pages = "98-115",
year = "1997",
}
2
@inbook{mkaUEK:2168263572,
author = "Jolanta Młynarczyk-Misiuda and Piotr Stefan Kurowski",
title = "Warianty reformowania systemu emerytalnego a rozwój instytucji finansowych w Polsce",
booktitle = "Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2",
pages = "35-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
3
@inbook{fmUEK:2168247838,
author = "Marek Benio and Jolanta Młynarczyk-Misiuda",
title = "UCEMET Social Insurance Research Group. The Re-emergence of Social Insurance Funds in Central and Eastern European Countries : Fiscal, Political and Social Aspects, Poland. Country Report, Cracow, 1995",
booktitle = "Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy. Vol. 8",
pages = "105-134",
adress = "Cracow",
publisher = "The Jagiellonian University Press",
year = "1996",
isbn = "83-7099-047-9",
}
4
@article{artUEK:2168252118,
author = "Jolanta Młynarczyk-Misiuda",
title = "Ubezpieczenia społeczne w Polsce w okresie transformacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "478",
pages = "175-187",
year = "1996",
}
5
@article{artUEK:2168226807,
author = "Jolanta Młynarczyk-Misiuda",
title = "Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1990-1993",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "448",
pages = "41-51",
year = "1994",
}