Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Analiza dynamiki zjawisk
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 3 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 216-252
ISBN:
83-7252-113-1
Nr:
2168262020
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Analiza dynamiki zjawisk
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 216-252
ISBN:
83-87239-18-6
Nr:
2168261904
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Analiza relacji pomiędzy zjawiskami społeczno-gospodarczymi i kierunkami produkcji rolniczej w XIX wieku w zachodniej części Galicji = Analysis of Relations Existing between Socio-Economic Phenomena and Directions of Agricultural Production in the 19th Century in Western Part of Galicia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 418 (1994) , s. 19-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254940
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Analiza dynamiki zjawisk
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 205-240
ISBN:
83-86439-02-5
Nr:
2168261998
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Konsumpcja niektórych używek w Galicji w końcu XIX wieku = Consumption of Certain Beverages in Galicia Towards the End of the 19th Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992) , s. 97-109. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249358
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Zmiany w poziomie i strukturze spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 1949-1987 = Changes in the Level and Structure of Staple Food Consumption in Poland in the Years 1949-1987
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 342 (1991) , s. 65-77. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251952
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
O sposobie badania zdolności klasyfikacji = On the Method of the Classification Consistency Examination
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 284 (1989) , s. 5-12. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168266968
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicja w drugiej połowie XIX wieku = Development of Educational System in Galicja in the Second Half of the XlX-th Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 262 (1988) , s. 75-96. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235014
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Próba oceny reprezentatywności badań ankietowych przeprowadzonych w Galicji w 1891 roku = An Attempt at the Assessment of Representativeness of a Questionnaire Survey Carried Out in Galicia in 1891
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 228 (1987) , s. 53-64. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168256752
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Analiza porównawcza poziomu życia mieszkańców zachodniej części Galicji w końcu XIX wieku = Comparative Analysis of Living Standard of the Population of Western Part of Galicia at the End of XIX-th Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 245 (1987) , s. 77-90. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168252338
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Analiza struktury zgonów ludności Galicji w latach 1881-1890 = Analysis of the Structure of Deaths of Galicia Population in the Years 1881-1890
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985) , s. 127-141. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245830
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Opracowanie materiału statystycznego
Źródło:
Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 49-77 - Bibliogr.
Nr:
2168260076
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
1
Analiza dynamiki zjawisk / Krystyna BARANEK // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 216-252. - ISBN 83-7252-113-1
2
Analiza dynamiki zjawisk / Krystyna BARANEK // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 216-252. - ISBN 83-87239-18-6
3
Analiza relacji pomiędzy zjawiskami społeczno-gospodarczymi i kierunkami produkcji rolniczej w XIX wieku w zachodniej części Galicji = Analysis of Relations Existing between Socio-Economic Phenomena and Directions of Agricultural Production in the 19th Century in Western Part of Galicia / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 418 (1994), s. 19-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Analiza dynamiki zjawisk / Krystyna BARANEK // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 205-240. - ISBN 83-86439-02-5
5
Konsumpcja niektórych używek w Galicji w końcu XIX wieku = Consumption of Certain Beverages in Galicia Towards the End of the 19th Century / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992), s. 97-109. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Zmiany w poziomie i strukturze spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 1949-1987 = Changes in the Level and Structure of Staple Food Consumption in Poland in the Years 1949-1987 / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 342 (1991), s. 65-77. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
O sposobie badania zdolności klasyfikacji = On the Method of the Classification Consistency Examination / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 284 (1989), s. 5-12. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicja w drugiej połowie XIX wieku = Development of Educational System in Galicja in the Second Half of the XlX-th Century / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 262 (1988), s. 75-96. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Próba oceny reprezentatywności badań ankietowych przeprowadzonych w Galicji w 1891 roku = An Attempt at the Assessment of Representativeness of a Questionnaire Survey Carried Out in Galicia in 1891 / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 228 (1987), s. 53-64. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Analiza porównawcza poziomu życia mieszkańców zachodniej części Galicji w końcu XIX wieku = Comparative Analysis of Living Standard of the Population of Western Part of Galicia at the End of XIX-th Century / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 245 (1987), s. 77-90. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Analiza struktury zgonów ludności Galicji w latach 1881-1890 = Analysis of the Structure of Deaths of Galicia Population in the Years 1881-1890 / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985), s. 127-141. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Opracowanie materiału statystycznego / Krystyna BARANEK // W: Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 49-77. - Bibliogr.
1
Baranek K., (2002), Analiza dynamiki zjawisk. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 216-252.
2
Baranek K., (1997), Analiza dynamiki zjawisk. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 216-252.
3
Baranek K., (1994), Analiza relacji pomiędzy zjawiskami społeczno-gospodarczymi i kierunkami produkcji rolniczej w XIX wieku w zachodniej części Galicji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 418, s. 19-27.
4
Baranek K., (1994), Analiza dynamiki zjawisk. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 205-240.
5
Baranek K., (1992), Konsumpcja niektórych używek w Galicji w końcu XIX wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 380, s. 97-109.
6
Baranek K., (1991), Zmiany w poziomie i strukturze spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 1949-1987, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 342, s. 65-77.
7
Baranek K., (1989), O sposobie badania zdolności klasyfikacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 284, s. 5-12.
8
Baranek K., (1988), Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicja w drugiej połowie XIX wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 262, s. 75-96.
9
Baranek K., (1987), Próba oceny reprezentatywności badań ankietowych przeprowadzonych w Galicji w 1891 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 228, s. 53-64.
10
Baranek K., (1987), Analiza porównawcza poziomu życia mieszkańców zachodniej części Galicji w końcu XIX wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 245, s. 77-90.
11
Baranek K., (1985), Analiza struktury zgonów ludności Galicji w latach 1881-1890, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 203, s. 127-141.
12
Baranek K., (1985), Opracowanie materiału statystycznego. [W:] Zając K. (red.), Wykłady ze statystyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 49-77.
1
@inbook{UEK:2168262020,
author = "Baranek Krystyna",
title = "Analiza dynamiki zjawisk",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "216-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "83-7252-113-1",
}
2
@inbook{UEK:2168261904,
author = "Baranek Krystyna",
title = "Analiza dynamiki zjawisk",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "216-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-87239-18-6",
}
3
@article{UEK:2168254940,
author = "Baranek Krystyna",
title = "Analiza relacji pomiędzy zjawiskami społeczno-gospodarczymi i kierunkami produkcji rolniczej w XIX wieku w zachodniej części Galicji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "418",
pages = "19-27",
year = "1994",
}
4
@inbook{UEK:2168261998,
author = "Baranek Krystyna",
title = "Analiza dynamiki zjawisk",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "205-240",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-86439-02-5",
}
5
@article{UEK:2168249358,
author = "Baranek Krystyna",
title = "Konsumpcja niektórych używek w Galicji w końcu XIX wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "380",
pages = "97-109",
year = "1992",
}
6
@article{UEK:2168251952,
author = "Baranek Krystyna",
title = "Zmiany w poziomie i strukturze spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 1949-1987",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "342",
pages = "65-77",
year = "1991",
}
7
@article{UEK:2168266968,
author = "Baranek Krystyna",
title = "O sposobie badania zdolności klasyfikacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "284",
pages = "5-12",
year = "1989",
}
8
@article{UEK:2168235014,
author = "Baranek Krystyna",
title = "Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicja w drugiej połowie XIX wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "262",
pages = "75-96",
year = "1988",
}
9
@article{UEK:2168256752,
author = "Baranek Krystyna",
title = "Próba oceny reprezentatywności badań ankietowych przeprowadzonych w Galicji w 1891 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "228",
pages = "53-64",
year = "1987",
}
10
@article{UEK:2168252338,
author = "Baranek Krystyna",
title = "Analiza porównawcza poziomu życia mieszkańców zachodniej części Galicji w końcu XIX wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "245",
pages = "77-90",
year = "1987",
}
11
@article{UEK:2168245830,
author = "Baranek Krystyna",
title = "Analiza struktury zgonów ludności Galicji w latach 1881-1890",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "203",
pages = "127-141",
year = "1985",
}
12
@inbook{UEK:2168260076,
author = "Baranek Krystyna",
title = "Opracowanie materiału statystycznego",
booktitle = "Wykłady ze statystyki",
pages = "49-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}