Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Analiza dynamiki zjawisk
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 3 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 216-252
ISBN:
83-7252-113-1
Nr:
2168262020
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Analiza dynamiki zjawisk
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 216-252
ISBN:
83-87239-18-6
Nr:
2168261904
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Analiza relacji pomiędzy zjawiskami społeczno-gospodarczymi i kierunkami produkcji rolniczej w XIX wieku w zachodniej części Galicji = Analysis of Relations Existing between Socio-Economic Phenomena and Directions of Agricultural Production in the 19th Century in Western Part of Galicia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 418 (1994) , s. 19-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254940
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Analiza dynamiki zjawisk
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 205-240
ISBN:
83-86439-02-5
Nr:
2168261998
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Konsumpcja niektórych używek w Galicji w końcu XIX wieku = Consumption of Certain Beverages in Galicia Towards the End of the 19th Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992) , s. 97-109. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249358
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Zmiany w poziomie i strukturze spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 1949-1987 = Changes in the Level and Structure of Staple Food Consumption in Poland in the Years 1949-1987
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 342 (1991) , s. 65-77. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251952
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
O sposobie badania zdolności klasyfikacji = On the Method of the Classification Consistency Examination
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 284 (1989) , s. 5-12. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168266968
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicja w drugiej połowie XIX wieku = Development of Educational System in Galicja in the Second Half of the XlX-th Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 262 (1988) , s. 75-96. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235014
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Analiza porównawcza poziomu życia mieszkańców zachodniej części Galicji w końcu XIX wieku = Comparative Analysis of Living Standard of the Population of Western Part of Galicia at the End of XIX-th Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 245 (1987) , s. 77-90. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168252338
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Próba oceny reprezentatywności badań ankietowych przeprowadzonych w Galicji w 1891 roku = An Attempt at the Assessment of Representativeness of a Questionnaire Survey Carried Out in Galicia in 1891
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 228 (1987) , s. 53-64. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168256752
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Analiza struktury zgonów ludności Galicji w latach 1881-1890 = Analysis of the Structure of Deaths of Galicia Population in the Years 1881-1890
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985) , s. 127-141. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245830
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Opracowanie materiału statystycznego
Źródło:
Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 49-77 - Bibliogr.
Nr:
2168260076
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Statystyczna analiza spożycia mleka i mięsa przez ludność włościańską w Galicji w drugiej połowie XIX wieku = Statistical Analysis of Milk and Meat Consumption by Peasant Population in the Second Half of the XIXth Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983) , s. 107-122. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251788
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
280 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/890
Nr:
2168312989
doktorat
15

Tytuł:
Metody badania usług rynkowych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982
Opis fizyczny:
178,[1] s.: il.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0264-4
Nr:
2168265050
monografia
16

Konferencja:
XVIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków, Ustronie koło Kępna, Polska, od 1982-05-31 do 1982-06-02
Tytuł:
Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania = Estimation of Some Parameters in Group-Stratum Sampling
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982) , s. 207-214. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne - Bibliogr.
Nr:
2168330629
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Uwagi o wyborze algorytmu grupowania hierarchicznego w taksonomii numerycznej = Remarks on the Choice of Algorithm of Hierarchical Ordering in Numerical Taxonomy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981) , s. 77-87. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168228622
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
O pewnej metodzie taksonomicznej = On a Taxonomic Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978) , s. 181-201. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250810
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania produkcji rolniczej w wybranych powiatach Galicji w końcu XIX wieku = Statisical Analysis of Spatial Differentiation and Agriculture Producin Galician Counties at the end XIXth Century
Źródło:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 85-96. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243150
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Analiza dynamiki zjawisk / Krystyna BARANEK // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 216-252. - ISBN 83-7252-113-1
2
Analiza dynamiki zjawisk / Krystyna BARANEK // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 216-252. - ISBN 83-87239-18-6
3
Analiza relacji pomiędzy zjawiskami społeczno-gospodarczymi i kierunkami produkcji rolniczej w XIX wieku w zachodniej części Galicji = Analysis of Relations Existing between Socio-Economic Phenomena and Directions of Agricultural Production in the 19th Century in Western Part of Galicia / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 418 (1994), s. 19-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Analiza dynamiki zjawisk / Krystyna BARANEK // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 205-240. - ISBN 83-86439-02-5
5
Konsumpcja niektórych używek w Galicji w końcu XIX wieku = Consumption of Certain Beverages in Galicia Towards the End of the 19th Century / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992), s. 97-109. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Zmiany w poziomie i strukturze spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 1949-1987 = Changes in the Level and Structure of Staple Food Consumption in Poland in the Years 1949-1987 / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 342 (1991), s. 65-77. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
O sposobie badania zdolności klasyfikacji = On the Method of the Classification Consistency Examination / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 284 (1989), s. 5-12. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicja w drugiej połowie XIX wieku = Development of Educational System in Galicja in the Second Half of the XlX-th Century / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 262 (1988), s. 75-96. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Analiza porównawcza poziomu życia mieszkańców zachodniej części Galicji w końcu XIX wieku = Comparative Analysis of Living Standard of the Population of Western Part of Galicia at the End of XIX-th Century / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 245 (1987), s. 77-90. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Próba oceny reprezentatywności badań ankietowych przeprowadzonych w Galicji w 1891 roku = An Attempt at the Assessment of Representativeness of a Questionnaire Survey Carried Out in Galicia in 1891 / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 228 (1987), s. 53-64. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Analiza struktury zgonów ludności Galicji w latach 1881-1890 = Analysis of the Structure of Deaths of Galicia Population in the Years 1881-1890 / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985), s. 127-141. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Opracowanie materiału statystycznego / Krystyna BARANEK // W: Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 49-77. - Bibliogr.
13
Statystyczna analiza spożycia mleka i mięsa przez ludność włościańską w Galicji w drugiej połowie XIX wieku = Statistical Analysis of Milk and Meat Consumption by Peasant Population in the Second Half of the XIXth Century / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983), s. 107-122. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku : (analiza statystyczna) / Krystyna BARANEK ; Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Kraków, 1983. - 280 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
15
Metody badania usług rynkowych / red. Kazimierz ZAJĄC ; [zespół autorów: Henryk BARANEK, Krystyna BARANEK, Jolanta KURKIEWICZ, Jan PAMUŁA, Józef POCIECHA, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - 178,[1] s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0264-4
16
Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania = Estimation of Some Parameters in Group-Stratum Sampling / Henryk BARANEK, Krystyna BARANEK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982), s. 207-214. - Summ.. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
17
Uwagi o wyborze algorytmu grupowania hierarchicznego w taksonomii numerycznej = Remarks on the Choice of Algorithm of Hierarchical Ordering in Numerical Taxonomy / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981), s. 77-87. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
O pewnej metodzie taksonomicznej = On a Taxonomic Method / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978), s. 181-201. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania produkcji rolniczej w wybranych powiatach Galicji w końcu XIX wieku = Statisical Analysis of Spatial Differentiation and Agriculture Producin Galician Counties at the end XIXth Century / Krystyna BARANEK // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 85-96. - Summ. - Bibliogr.
1
Baranek K., (2002), Analiza dynamiki zjawisk. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 216-252.
2
Baranek K., (1997), Analiza dynamiki zjawisk. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 216-252.
3
Baranek K., (1994), Analiza relacji pomiędzy zjawiskami społeczno-gospodarczymi i kierunkami produkcji rolniczej w XIX wieku w zachodniej części Galicji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 418, s. 19-27.
4
Baranek K., (1994), Analiza dynamiki zjawisk. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 205-240.
5
Baranek K., (1992), Konsumpcja niektórych używek w Galicji w końcu XIX wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 380, s. 97-109.
6
Baranek K., (1991), Zmiany w poziomie i strukturze spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 1949-1987, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 342, s. 65-77.
7
Baranek K., (1989), O sposobie badania zdolności klasyfikacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 284, s. 5-12.
8
Baranek K., (1988), Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicja w drugiej połowie XIX wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 262, s. 75-96.
9
Baranek K., (1987), Analiza porównawcza poziomu życia mieszkańców zachodniej części Galicji w końcu XIX wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 245, s. 77-90.
10
Baranek K., (1987), Próba oceny reprezentatywności badań ankietowych przeprowadzonych w Galicji w 1891 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 228, s. 53-64.
11
Baranek K., (1985), Analiza struktury zgonów ludności Galicji w latach 1881-1890, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 203, s. 127-141.
12
Baranek K., (1985), Opracowanie materiału statystycznego. [W:] Zając K. (red.), Wykłady ze statystyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 49-77.
13
Baranek K., (1983), Statystyczna analiza spożycia mleka i mięsa przez ludność włościańską w Galicji w drugiej połowie XIX wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 165, s. 107-122.
14
Baranek K., (1983), Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku: (analiza statystyczna), Prom. Steczkowski J., Kraków : , 280 k.
15
Baranek H., Baranek K., Kurkiewicz J., Pamuła J., Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Woźniak M., Zając K., (1982), Metody badania usług rynkowych, Zając K. (red. nauk.), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 178,[1] s.
16
Baranek H., Baranek K., (1982), Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 215, s. 207-214.
17
Baranek K., (1981), Uwagi o wyborze algorytmu grupowania hierarchicznego w taksonomii numerycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 138, s. 77-87.
18
Baranek K., (1978), O pewnej metodzie taksonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 99, s. 181-201.
19
Baranek K., (1977), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania produkcji rolniczej w wybranych powiatach Galicji w końcu XIX wieku. [W:] Zając K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 85-96.
1
@inbook{UEK:2168262020,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Analiza dynamiki zjawisk",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "216-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "83-7252-113-1",
}
2
@inbook{UEK:2168261904,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Analiza dynamiki zjawisk",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "216-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-87239-18-6",
}
3
@article{UEK:2168254940,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Analiza relacji pomiędzy zjawiskami społeczno-gospodarczymi i kierunkami produkcji rolniczej w XIX wieku w zachodniej części Galicji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "418",
pages = "19-27",
year = "1994",
}
4
@inbook{UEK:2168261998,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Analiza dynamiki zjawisk",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "205-240",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-86439-02-5",
}
5
@article{UEK:2168249358,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Konsumpcja niektórych używek w Galicji w końcu XIX wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "380",
pages = "97-109",
year = "1992",
}
6
@article{UEK:2168251952,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Zmiany w poziomie i strukturze spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 1949-1987",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "342",
pages = "65-77",
year = "1991",
}
7
@article{UEK:2168266968,
author = "Krystyna Baranek",
title = "O sposobie badania zdolności klasyfikacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "284",
pages = "5-12",
year = "1989",
}
8
@article{UEK:2168235014,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicja w drugiej połowie XIX wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "262",
pages = "75-96",
year = "1988",
}
9
@article{UEK:2168252338,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Analiza porównawcza poziomu życia mieszkańców zachodniej części Galicji w końcu XIX wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "245",
pages = "77-90",
year = "1987",
}
10
@article{UEK:2168256752,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Próba oceny reprezentatywności badań ankietowych przeprowadzonych w Galicji w 1891 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "228",
pages = "53-64",
year = "1987",
}
11
@article{UEK:2168245830,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Analiza struktury zgonów ludności Galicji w latach 1881-1890",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "203",
pages = "127-141",
year = "1985",
}
12
@inbook{UEK:2168260076,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Opracowanie materiału statystycznego",
booktitle = "Wykłady ze statystyki",
pages = "49-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
13
@article{UEK:2168251788,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Statystyczna analiza spożycia mleka i mięsa przez ludność włościańską w Galicji w drugiej połowie XIX wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "165",
pages = "107-122",
year = "1983",
}
14
@unpublished{UEK:2168312989,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
15
@book{UEK:2168265050,
author = "Henryk Baranek and Krystyna Baranek and Jolanta Kurkiewicz and Jan Pamuła and Józef Pociecha and Barbara Podolec and Andrzej Sokołowski and Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Metody badania usług rynkowych",
editor = Zając Kazimierz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0264-4",
}
16
@article{UEK:2168330629,
author = "Henryk Baranek and Krystyna Baranek",
title = "Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "215",
pages = "207-214",
adress = "",
year = "1982",
}
17
@article{UEK:2168228622,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Uwagi o wyborze algorytmu grupowania hierarchicznego w taksonomii numerycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "138",
pages = "77-87",
year = "1981",
}
18
@article{UEK:2168250810,
author = "Krystyna Baranek",
title = "O pewnej metodzie taksonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "99",
pages = "181-201",
year = "1978",
}
19
@inbook{UEK:2168243150,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania produkcji rolniczej w wybranych powiatach Galicji w końcu XIX wieku",
booktitle = "Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii",
pages = "85-96",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1977",
issn = "0079-3442",
}