Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Analiza dynamiki zjawisk
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 3 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 216-252
ISBN:
83-7252-113-1
Nr:
2168262020
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Analiza dynamiki zjawisk
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 216-252
ISBN:
83-87239-18-6
Nr:
2168261904
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Analiza dynamiki zjawisk
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 205-240
ISBN:
83-86439-02-5
Nr:
2168261998
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Analiza relacji pomiędzy zjawiskami społeczno-gospodarczymi i kierunkami produkcji rolniczej w XIX wieku w zachodniej części Galicji = Analysis of Relations Existing between Socio-Economic Phenomena and Directions of Agricultural Production in the 19th Century in Western Part of Galicia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 418 (1994) , s. 19-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254940
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Konsumpcja niektórych używek w Galicji w końcu XIX wieku = Consumption of Certain Beverages in Galicia Towards the End of the 19th Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 380 (1992) , s. 97-109. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249358
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Zmiany w poziomie i strukturze spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 1949-1987 = Changes in the Level and Structure of Staple Food Consumption in Poland in the Years 1949-1987
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 342 (1991) , s. 65-77. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251952
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
O sposobie badania zdolności klasyfikacji = On the Method of the Classification Consistency Examination
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 284 (1989) , s. 5-12. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168266968
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicja w drugiej połowie XIX wieku = Development of Educational System in Galicja in the Second Half of the XlX-th Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 262 (1988) , s. 75-96. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235014
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Próba oceny reprezentatywności badań ankietowych przeprowadzonych w Galicji w 1891 roku = An Attempt at the Assessment of Representativeness of a Questionnaire Survey Carried Out in Galicia in 1891
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 228 (1987) , s. 53-64. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168256752
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Analiza porównawcza poziomu życia mieszkańców zachodniej części Galicji w końcu XIX wieku = Comparative Analysis of Living Standard of the Population of Western Part of Galicia at the End of XIX-th Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 245 (1987) , s. 77-90. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168252338
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Opracowanie materiału statystycznego
Źródło:
Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 49-77 - Bibliogr.
Nr:
2168260076
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Analiza struktury zgonów ludności Galicji w latach 1881-1890 = Analysis of the Structure of Deaths of Galicia Population in the Years 1881-1890
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 203 (1985) , s. 127-141. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245830
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku : (analiza statystyczna)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
280 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/890
Nr:
2168312989
doktorat
14

Tytuł:
Statystyczna analiza spożycia mleka i mięsa przez ludność włościańską w Galicji w drugiej połowie XIX wieku = Statistical Analysis of Milk and Meat Consumption by Peasant Population in the Second Half of the XIXth Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 165 (1983) , s. 107-122. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251788
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 1-2, s. 158. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350666
varia
16

Tytuł:
Metody badania usług rynkowych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982
Opis fizyczny:
178,[1] s.: il.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0264-4
Nr:
2168265050
monografia
17

Konferencja:
XVIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków, Ustronie koło Kępna, Polska, od 1982-05-31 do 1982-06-02
Tytuł:
Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania = Estimation of Some Parameters in Group-Stratum Sampling
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982) , s. 207-214. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne - Bibliogr.
Nr:
2168330629
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Uwagi o wyborze algorytmu grupowania hierarchicznego w taksonomii numerycznej = Remarks on the Choice of Algorithm of Hierarchical Ordering in Numerical Taxonomy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 138 (1981) , s. 77-87. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168228622
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Przyczynek do sposobu badań zróżnicowania przestrzennego Galicji Zachodniej z końca XIX w. = Contribution to an Analysis of Spatial Differrentation of Western Galicia at the End of the XIXth Century
Źródło:
Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia. - nr 12 (1980) , s. 105-116. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168356828
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
O pewnej metodzie taksonomicznej = On a Taxonomic Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 99 (1978) , s. 181-201. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250810
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania produkcji rolniczej w wybranych powiatach Galicji w końcu XIX wieku = Statisical Analysis of Spatial Differentiation and Agriculture Producin Galician Counties at the end XIXth Century
Źródło:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 85-96. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243150
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Stochastyczny model kształtowania się zapotrzebowania na książki w bibliotece = Stochastic Model of Book Demand in Libraries
Źródło:
Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974, s. 127-133. - Summ., rez. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 33)
Nr:
2168362556
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Analiza dynamiki zjawisk / Krystyna BARANEK // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 3 popr. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 216-252. - ISBN 83-7252-113-1
2
Analiza dynamiki zjawisk / Krystyna BARANEK // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 216-252. - ISBN 83-87239-18-6
3
Analiza dynamiki zjawisk / Krystyna BARANEK // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 205-240. - ISBN 83-86439-02-5
4
Analiza relacji pomiędzy zjawiskami społeczno-gospodarczymi i kierunkami produkcji rolniczej w XIX wieku w zachodniej części Galicji = Analysis of Relations Existing between Socio-Economic Phenomena and Directions of Agricultural Production in the 19th Century in Western Part of Galicia / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 418 (1994), s. 19-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Konsumpcja niektórych używek w Galicji w końcu XIX wieku = Consumption of Certain Beverages in Galicia Towards the End of the 19th Century / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992), s. 97-109. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Zmiany w poziomie i strukturze spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 1949-1987 = Changes in the Level and Structure of Staple Food Consumption in Poland in the Years 1949-1987 / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 342 (1991), s. 65-77. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
O sposobie badania zdolności klasyfikacji = On the Method of the Classification Consistency Examination / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 284 (1989), s. 5-12. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicja w drugiej połowie XIX wieku = Development of Educational System in Galicja in the Second Half of the XlX-th Century / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 262 (1988), s. 75-96. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Próba oceny reprezentatywności badań ankietowych przeprowadzonych w Galicji w 1891 roku = An Attempt at the Assessment of Representativeness of a Questionnaire Survey Carried Out in Galicia in 1891 / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 228 (1987), s. 53-64. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Analiza porównawcza poziomu życia mieszkańców zachodniej części Galicji w końcu XIX wieku = Comparative Analysis of Living Standard of the Population of Western Part of Galicia at the End of XIX-th Century / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 245 (1987), s. 77-90. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Opracowanie materiału statystycznego / Krystyna BARANEK // W: Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 49-77. - Bibliogr.
12
Analiza struktury zgonów ludności Galicji w latach 1881-1890 = Analysis of the Structure of Deaths of Galicia Population in the Years 1881-1890 / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 203 (1985), s. 127-141. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku : (analiza statystyczna) / Krystyna BARANEK ; . - Kraków : , 1983. - 280 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Bibliogr.
14
Statystyczna analiza spożycia mleka i mięsa przez ludność włościańską w Galicji w drugiej połowie XIX wieku = Statistical Analysis of Milk and Meat Consumption by Peasant Population in the Second Half of the XIXth Century / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 165 (1983), s. 107-122. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
15
Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania / Henryk BARANEK, Krystyna BARANEK // Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 1-2 (1983), s. 158. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
16
Metody badania usług rynkowych / red. Kazimierz ZAJĄC ; [zespół autorów: Henryk BARANEK, Krystyna BARANEK, Jolanta KURKIEWICZ, Jan PAMUŁA, Józef POCIECHA, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - 178,[1] s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0264-4
17
Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania = Estimation of Some Parameters in Group-Stratum Sampling / Henryk BARANEK, Krystyna BARANEK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982), s. 207-214. - Summ.. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
18
Uwagi o wyborze algorytmu grupowania hierarchicznego w taksonomii numerycznej = Remarks on the Choice of Algorithm of Hierarchical Ordering in Numerical Taxonomy / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 138 (1981), s. 77-87. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Przyczynek do sposobu badań zróżnicowania przestrzennego Galicji Zachodniej z końca XIX w. = Contribution to an Analysis of Spatial Differrentation of Western Galicia at the End of the XIXth Century / Krystyna BARANEK // Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia. - nr 12 (1980), s. 105-116. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-7189
20
O pewnej metodzie taksonomicznej = On a Taxonomic Method / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978), s. 181-201. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania produkcji rolniczej w wybranych powiatach Galicji w końcu XIX wieku = Statisical Analysis of Spatial Differentiation and Agriculture Producin Galician Counties at the end XIXth Century / Krystyna BARANEK // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 85-96. - Summ. - Bibliogr.
22
Stochastyczny model kształtowania się zapotrzebowania na książki w bibliotece = Stochastic Model of Book Demand in Libraries / Krystyna BARANEK // W: Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 33). - S. 127-133. - Summ., rez. - Bibliogr.
1
Baranek K., (2002), Analiza dynamiki zjawisk. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 216-252.
2
Baranek K., (1997), Analiza dynamiki zjawisk. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 216-252.
3
Baranek K., (1994), Analiza dynamiki zjawisk. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 205-240.
4
Baranek K., (1994), Analiza relacji pomiędzy zjawiskami społeczno-gospodarczymi i kierunkami produkcji rolniczej w XIX wieku w zachodniej części Galicji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 418, s. 19-27.
5
Baranek K., (1992), Konsumpcja niektórych używek w Galicji w końcu XIX wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 380, s. 97-109.
6
Baranek K., (1991), Zmiany w poziomie i strukturze spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 1949-1987, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 342, s. 65-77.
7
Baranek K., (1989), O sposobie badania zdolności klasyfikacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 284, s. 5-12.
8
Baranek K., (1988), Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicja w drugiej połowie XIX wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 262, s. 75-96.
9
Baranek K., (1987), Próba oceny reprezentatywności badań ankietowych przeprowadzonych w Galicji w 1891 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 228, s. 53-64.
10
Baranek K., (1987), Analiza porównawcza poziomu życia mieszkańców zachodniej części Galicji w końcu XIX wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 245, s. 77-90.
11
Baranek K., (1985), Opracowanie materiału statystycznego. [W:] Zając K. (red.), Wykłady ze statystyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 49-77.
12
Baranek K., (1985), Analiza struktury zgonów ludności Galicji w latach 1881-1890, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 203, s. 127-141.
13
Baranek K., (1983), Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku: (analiza statystyczna), Prom. Steczkowski J., Kraków : , 280 k.
14
Baranek K., (1983), Statystyczna analiza spożycia mleka i mięsa przez ludność włościańską w Galicji w drugiej połowie XIX wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 165, s. 107-122.
15
Baranek H., Baranek K., (1983), Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania, "Przegląd Statystyczny", t. 30, z. 1-2, s. 158.
16
Baranek H., Baranek K., Kurkiewicz J., Pamuła J., Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Woźniak M., Zając K., (1982), Metody badania usług rynkowych, Zając K. (red.), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 178,[1] s.
17
Baranek H., Baranek K., (1982), Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 215, s. 207-214.
18
Baranek K., (1981), Uwagi o wyborze algorytmu grupowania hierarchicznego w taksonomii numerycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 138, s. 77-87.
19
Baranek K., (1980), Przyczynek do sposobu badań zróżnicowania przestrzennego Galicji Zachodniej z końca XIX w., "Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia", nr 12, s. 105-116.
20
Baranek K., (1978), O pewnej metodzie taksonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 99, s. 181-201.
21
Baranek K., (1977), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania produkcji rolniczej w wybranych powiatach Galicji w końcu XIX wieku. [W:] Zając K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 85-96.
22
Baranek K., (1974), Stochastyczny model kształtowania się zapotrzebowania na książki w bibliotece. [W:] ZAJĄC K. (red.), Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 33), Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 127-133.
1
@inbook{UEK:2168262020,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Analiza dynamiki zjawisk",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "216-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "83-7252-113-1",
}
2
@inbook{UEK:2168261904,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Analiza dynamiki zjawisk",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "216-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-87239-18-6",
}
3
@inbook{UEK:2168261998,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Analiza dynamiki zjawisk",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "205-240",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-86439-02-5",
}
4
@article{UEK:2168254940,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Analiza relacji pomiędzy zjawiskami społeczno-gospodarczymi i kierunkami produkcji rolniczej w XIX wieku w zachodniej części Galicji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "418",
pages = "19-27",
year = "1994",
}
5
@article{UEK:2168249358,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Konsumpcja niektórych używek w Galicji w końcu XIX wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "380",
pages = "97-109",
year = "1992",
}
6
@article{UEK:2168251952,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Zmiany w poziomie i strukturze spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 1949-1987",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "342",
pages = "65-77",
year = "1991",
}
7
@article{UEK:2168266968,
author = "Krystyna Baranek",
title = "O sposobie badania zdolności klasyfikacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "284",
pages = "5-12",
year = "1989",
}
8
@article{UEK:2168235014,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicja w drugiej połowie XIX wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "262",
pages = "75-96",
year = "1988",
}
9
@article{UEK:2168256752,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Próba oceny reprezentatywności badań ankietowych przeprowadzonych w Galicji w 1891 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "228",
pages = "53-64",
year = "1987",
}
10
@article{UEK:2168252338,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Analiza porównawcza poziomu życia mieszkańców zachodniej części Galicji w końcu XIX wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "245",
pages = "77-90",
year = "1987",
}
11
@inbook{UEK:2168260076,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Opracowanie materiału statystycznego",
booktitle = "Wykłady ze statystyki",
pages = "49-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
12
@article{UEK:2168245830,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Analiza struktury zgonów ludności Galicji w latach 1881-1890",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "203",
pages = "127-141",
year = "1985",
}
13
@unpublished{UEK:2168312989,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku : (analiza statystyczna)",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
14
@article{UEK:2168251788,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Statystyczna analiza spożycia mleka i mięsa przez ludność włościańską w Galicji w drugiej połowie XIX wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "165",
pages = "107-122",
year = "1983",
}
15
@misc{UEK:2168350666,
author = "Henryk Baranek and Krystyna Baranek",
title = "Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 30, z. 1-2",
pages = "158",
year = "1983",
}
16
@book{UEK:2168265050,
author = "Henryk Baranek and Krystyna Baranek and Jolanta Kurkiewicz and Jan Pamuła and Józef Pociecha and Barbara Podolec and Andrzej Sokołowski and Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Metody badania usług rynkowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0264-4",
}
17
@article{UEK:2168330629,
author = "Henryk Baranek and Krystyna Baranek",
title = "Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "215",
pages = "207-214",
adress = "",
year = "1982",
}
18
@article{UEK:2168228622,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Uwagi o wyborze algorytmu grupowania hierarchicznego w taksonomii numerycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "138",
pages = "77-87",
year = "1981",
}
19
@article{UEK:2168356828,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Przyczynek do sposobu badań zróżnicowania przestrzennego Galicji Zachodniej z końca XIX w.",
journal = "Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia",
number = "12",
pages = "105-116",
year = "1980",
}
20
@article{UEK:2168250810,
author = "Krystyna Baranek",
title = "O pewnej metodzie taksonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "99",
pages = "181-201",
year = "1978",
}
21
@inbook{UEK:2168243150,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania produkcji rolniczej w wybranych powiatach Galicji w końcu XIX wieku",
booktitle = "Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii",
pages = "85-96",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1977",
issn = "0079-3442",
}
22
@inbook{UEK:2168362556,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Stochastyczny model kształtowania się zapotrzebowania na książki w bibliotece",
booktitle = "Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "127-133",
adress = "Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1974",
issn = "0079-3442",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID