Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Wstęp do nauki finansów
Wydanie:
Wyd. 3 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996
Opis fizyczny:
285, [1] s.: il.; 21 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0507-4
Nr:
2168282185
podręcznik
2

Tytuł:
Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji = Banks in the Market of Securities - the Case of France
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 426 (1994) , s. 5-17. - Summ.
Nr:
2168262630
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 376, 394, 410
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Nr:
2168252162
redakcja czasopisma/serii
4

Tytuł:
Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce = Assumptions and the to Date Implementation of the Economic Reform in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 376 (1993) , s. 73-83. - Summ.
Nr:
2168252154
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej (w powiązaniu z procesami w Polsce w latach 1990-1991) = State Intervention in Market Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 394 (1993) , s. 59-70. - Summ.
Nr:
2168262254
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Rynek kapitałowy w Polsce przełomu lat 1990/1991
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 637 (1992) , s. 163-166. - Tytuł numeru: Rachunkowość w warunkach rynku kapitałowego : materiały z Konferencji Międzynarodowej RACH - 91, Wrocław, wrzesień 1991
Nr:
2168343107
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 393
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Nr:
2168238770
redakcja czasopisma/serii
8

Tytuł:
On the Selected Problems of Labour and Wages in the Transformation of Polish Economy
Źródło:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Cracow; Warsaw: Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992, s. 47-55
Seria:
(Seminar Papers ; no. 13)
Nr:
2168339737
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Tytuł:
Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej
Adres wydawniczy:
Kraków: "Secesja", 1992
Opis fizyczny:
246 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85483-76-4
Nr:
2168248776
monografia
10

Tytuł:
Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu liczbowym i graficznym od 1961 do 1987 r. = Financial Results of Polish Enterprises 1961-1987
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 33/2, lipiec-grudzień 1989, s. 266-267
Nr:
2168275921
varia
11

Tytuł:
Zasady ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach w wybranych krajach o różnych ustrojach polityczno-gospodarczych = Principles of Determining and Distributing the Financial Effect in Enterprises of the Selected Countries Characterized by Various Political and Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 347 (1991) , s. 61-77. - Summ., rez.
Nr:
2168229178
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Elementy gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991
Opis fizyczny:
38 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168292101
skrypt
13

Autor:
Cisse Fode Momo
Tytuł:
Kredyt bankowy jako źródło finansowania inwestycji w gospodarstwach indywidualnych Polski Południowej na przykładzie woj. krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1990
Opis fizyczny:
122 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/417
Nr:
2168308927
doktorat
14

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1989) , s. 101-103
Nr:
2168223624
recenzja
15

Tytuł:
Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL = Essential Elements of the Evolution of Structure and Functioning of Rural Credit Co-operatives in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 293 (1989) , s. 47-60. - Rez., summ.
Nr:
2168263214
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Reforma bankowości w Węgierskiej Republice Ludowej = Reform of the Banking System in the Hungarian People's Republic
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1988) , s. 15-23. - Summ., rez.
Nr:
2168225492
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL = Comparative Presentation of Economic and Financial Systems in Polish and Hungarian Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 264 (1988) , s. 61-77. - Summ., rez.
Nr:
2168262484
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Finanse przedsiębiorstw przemysłowych
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
209 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339731
podręcznik
19

Tytuł:
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of the Financial Effect of the Firm in the Mechanism of Economic Reform
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 72-74. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333351
varia
20

Konferencja:
Konferencja Naukowa nt. "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej", Kraków, Polska, od 1985-03-07 do 1985-03-09
Tytuł:
Instrumenty oddziaływania Centrum na gospodarkę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw : (w wybranych krajach socjalistycznych)
Źródło:
Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 255-264
Nr:
2168332239
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Typowe i specyficzne metody finansowania działalności jednostek gospodarczych w krajach socjalistycznych = Typical and Specific Methods of Financing the Activity of Economic Units in the Socialist Countries
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1986) , s. 42-55. - Summ., rez.
Nr:
2168224342
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Systemy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw wybranych krajów socjalistycznych oraz elementy analizy porównawczej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
144 s.; 24 cm
Nr:
2168345700
książka
23

Tytuł:
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of Financial Return of an Enterprise Within the Mechanism of the Economic Reform
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 29 (1986) , s. 83-94. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168243182
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of Financial Effect in Business Plants in Socialist Countries
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 283-285. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333347
varia
25

Tytuł:
Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego : na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1986
Opis fizyczny:
214 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/495
Nr:
2168309977
doktorat
26

Tytuł:
Zysk jako instrument zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1985
Opis fizyczny:
250 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/909
Nr:
2168314607
doktorat
27

Tytuł:
Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych = System of Settlement of Accounts of Socialized Enterprises with State Budget in Selected Socialist Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 192 (1985) , s. 111-126. - Rez., summ.
Nr:
2168236552
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of State Enterprise's Financial Outcome in Socialist Economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 28 (1985) , s. 153-162. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246752
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstwa w realizacji reformy gospodarczej = On the Plant's Autonomy and Self-Financing after the Introduction of the Economic Reform
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1985) , s. 35-46
Nr:
2168231752
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Problematyka wyniku finansowego przedsiębiorstw w systemach ekonomiczno-finansowych w wybranych krajach socjalistycznych
Źródło:
Finanse. - R. 34, nr 2 (1984) , s. 30-39
Nr:
2168366856
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Systemy finansowo-kredytowe wybranych państw socjalistycznych
Źródło:
Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA] - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984, s. 1-23
Nr:
2168244882
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Wspólne i rozbieżne rozwiązania w systemach ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa w wybranych krajach socjalistycznych
Źródło:
Finanse. - R. 34, nr 10 (1984) , s. 23-30
Nr:
2168366858
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Tytuł:
Wpływ instrumentów ekonomiczno-finansowych sterowania handlem zagranicznym na gospodarkę przedsiębiorstwa przemysłowego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
277 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/802
Nr:
2168312971
doktorat
34

Autor:
Janina Skalniak , Franciszek Skalniak
Tytuł:
Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w przedsiębiorstwie przemysłu szklarskiego
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983) , s. 147-160
Nr:
2168221538
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Problematyka funduszu płac przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii = Problems Pertaining to Wages Fund in the Enterprises in Poland. Hungary and Yugoslavia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 168 (1983) , s. 15-36. - Rez., summ.
Nr:
2168230800
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Tadeusz Burzyński
Tytuł:
Oddziaływanie instrumentów podziału akumulacji finansowej na gospodarkę przedsiębiorstwa turystycznego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
308 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/500
Nr:
2168309881
doktorat
37

Tytuł:
Finanse przedsiębiorstw przemysłowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
128 s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345046
podręcznik
38

Tytuł:
Problematyka wyniku finansowego przedsiębiorstwa w ramach reformy gospodarczej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Rolnicza, 1982
Opis fizyczny:
16 s.; 24 cm
Nr:
2168346376
skrypt
39

Tytuł:
Finansowanie działalności przedsiębiorstw według reformy gospodarczej
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 1982
Opis fizyczny:
15, [1] s.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339733
książka
40

Autor:
Tytuł:
Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych : (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
275 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/886
Nr:
2168231520
doktorat
41

Autor:
Janina Skalniak , Franciszek Skalniak
Tytuł:
Zasady systemu ekonomiczno-finansowego w świetle doświadczeń przemysłu szklarskiego
Źródło:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 240-259
Nr:
2168273054
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Założenia i rozwiązania systemu motywacyjnego przedsiębiorstw w świetle reformy gospodarczej
Adres wydawniczy:
Kraków: AE, 1982
Opis fizyczny:
15 s.; 23 cm
Nr:
2168345408
książka
43

Tytuł:
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej - w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech = Economic-financial System of Enterprises in Poland According to Assumptions and Projects of Economic Reform in Comparison with Economic-Financial System of Enterprises in Jugoslavia and Hungary
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1982) , s. 49-65
Nr:
2168230674
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981
Opis fizyczny:
268 s.: il.; 20 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168233620
materiały konferencyjne
45

Tytuł:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981
Opis fizyczny:
220 s.: il.; 20 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168233666
materiały konferencyjne
46

Autor:
Tytuł:
Wybrane zagadnienia finansowania rolnictwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1981
Opis fizyczny:
128 s.; 24 cm
Seria:
(Skrypty dla Szkół Wyższych Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168346374
skrypt
47

Tytuł:
Gospodarka finansowa w przedsiębiorstwie turystycznym
Źródło:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 219-246
Nr:
2168278495
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Dziesięć lat działalności punktu konsultacyjnego krakowskiej Akademii Ekonomicznej w Nowym Sączu
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Opis fizyczny:
14 s.: il.; 20 cm
Nr:
2168366782
49

Tytuł:
Finanse organizacji gospodarczych : zagadnienia wybrane
Adres wydawniczy:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1979
Opis fizyczny:
127 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335557
podręcznik
50

Tytuł:
Stopa życiowa społeczeństwa polskiego w okresie okupacji na terenie Generalnego Gubernatorstwa
Adres wydawniczy:
Warszawa: Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 1979
Opis fizyczny:
43, [1] s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Informacja Wewnętrzna Ministerstwa Sprawiedliwości. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ; nr 56)
Nr:
2168345790
książka
51

Tytuł:
Metodyka prowadzenia zajęć z bankowości
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 32 (1978) , s. 57-70
Nr:
2168359396
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Mierniki oceny działalności organizacji gospodarczych w WRL, NRD i PRL = On the Basic Measures of Economic Organizations' Activity Employed in Hungary, East Germany and Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 102 (1978) , s. 91-110. - Rez., summ.
Nr:
2168233200
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych = Comparison of Economic-Financial Systems in European Socialist Countries
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1977) , s. 27-38
Nr:
2168227080
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych
Źródło:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 135-150 - Bibliogr.
Nr:
2168252928
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Polityka pieniężna i budżetowa tzw. Generalnego Gubernatorstwa narzędziem finansowania potrzeb III Rzeszy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 1976
Opis fizyczny:
80 s.; 24 cm
Seria:
(Informacja Wewnętrzna Ministerstwa Sprawiedliwości. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ; nr 39)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168346312
książka
56

Tytuł:
Podstawowe elementy systemu ekonomiczno-finansowego jednostek inicjujących : opracowanie dla potrzeb naukowo-dydaktycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Opis fizyczny:
44 s.; 29 cm
Nr:
2168345816
skrypt
57

Tytuł:
Podstawowe problemy struktury i funkcjonowania kredytu bankowego w PRL = Basic Problems of the Structure and Working of Bank Credit in the P.P.R.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Opis fizyczny:
362 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 31)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339735
monografia
58

Tytuł:
Handel zagraniczny Węgier : organizacja i kierunki działania = Hungary's Foreign Trade : Organizatation and Directions of Activity
Źródło:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 12 (1975) , s. 136-146
Nr:
2168340733
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Niektóre zjawiska pieniężno-kredytowe w gospodarce narodowej w latach 1960-1968 = Some Money-Credit Phenomena in the Polish Economy in the Period 1960-1968
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 10 (1971) , s. 41-63. - Summ., rez.
Nr:
2168263388
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Schematyzm czy indywidualna ocena
Źródło:
Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 8 (1960) , s. 404
Nr:
2168364136
artykuł nierecenzowany
61

Tytuł:
Planowy charakter kredytu bankowego
Źródło:
Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 5 (1959) , s. 254-255
Nr:
2168364132
artykuł nierecenzowany
62

Tytuł:
Wyłączenie z kredytowania na podstawie Instrukcji Służbowej Nr A/8
Źródło:
Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 5 (1958) , s. 244-245
Nr:
2168364126
artykuł nierecenzowany
63

Tytuł:
Dyskutujemy nad zrębami nowego systemu finansowego
Źródło:
Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 2 (1957) , s. 86-87
Nr:
2168364118
artykuł nierecenzowany
64

Tytuł:
Nietypowe przypadki przyznawania kredytu na finansowanie mechanizacji i racjonalizacji
Źródło:
Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 1 (1957) , s. 50-51
Nr:
2168364116
artykuł nierecenzowany
65

Tytuł:
Dyskutujemy o planowaniu kasowym
Źródło:
Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 6 (1957) , s. 296-298
Nr:
2168364120
artykuł nierecenzowany
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w krajach zachodnich. Etap 2
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
98 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
19/I.Fin.1/91/S
Sygnatura:
NP-20/2/Magazyn
Nr:
2168226655
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
141 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
40/IF/1/90
Sygnatura:
NP-20/1/Magazyn
Nr:
2168226651
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
System ekonomiczno-finansowy zjednoczeń i przedsiębiorstw czechosłowackich
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
36 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-15/Magazyn
Nr:
2168330943
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
System ekonomiczno-finansowy wprowadzony w ramach reformy gospodarczej w Polsce z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 1983 r.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
27 k.; 30 cm
Sygnatura:
NP-11/Magazyn
Nr:
2168330945
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Uwagi do projektów ustawy "Prawo Bankowe" i ustawy "O nadaniu statutu Narodowego Banku Polskiego" wraz z załączonym statutem NBP z 1981 r.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
8 k.; 30 cm
Sygnatura:
NP-4/Magazyn
Nr:
2168330947
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Elementy ekonomiczno-finansowe w świetle zmian przewidzianych na 1 stycznia 1984 roku
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
26 k.; 30 cm
Sygnatura:
NP-17/Magazyn
Nr:
2168330937
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
System ekonomiczno-finansowy kombinatów i przedsiębiorstw w NRD
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
45 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-13/Magazyn
Nr:
2168330941
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw węgierskich
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
79 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-7/Magazyn
Nr:
2168332751
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw jugosłowiańskich
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
46 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-6/Magazyn
Nr:
2168332749
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Elementy ekonomiczno-finansowe w projektach i rozwiązaniach reformy gospodarczej w zakresie działalności przedsiębiorstw państwowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Opis fizyczny:
62 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-2/Magazyn
Nr:
2168330967
naukowo-badawcze
1
Wstęp do nauki finansów / Stefan Bolland, [aut. nowych tekstów Roman DOMASZEWICZ, Zbigniew DRESLER, Stanisław OWSIAK, Franciszek Skalniak]. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. - 285, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0507-4
2
Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji = Banks in the Market of Securities - the Case of France / Franciszek Skalniak // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 426 (1994), s. 5-17. - Summ. - ISSN 0208-7944
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 376, 394, 410. - ISSN 0208-7944
4
Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce = Assumptions and the to Date Implementation of the Economic Reform in Poland / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 376 (1993), s. 73-83. - Summ. - ISSN 0208-7944
5
Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej (w powiązaniu z procesami w Polsce w latach 1990-1991) = State Intervention in Market Economy / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 394 (1993), s. 59-70. - Summ. - ISSN 0208-7944
6
Rynek kapitałowy w Polsce przełomu lat 1990/1991 / Franciszek SKALNIAK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 637 (1992), s. 163-166. - Tytuł numeru: Rachunkowość w warunkach rynku kapitałowego : materiały z Konferencji Międzynarodowej RACH - 91, Wrocław, wrzesień 1991. - ISSN 0324-8445
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 393. - ISSN 0208-7944
8
On the Selected Problems of Labour and Wages in the Transformation of Polish Economy / Franciszek SKALNIK // W: Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory. - Cracow; Warsaw: Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992. - (Seminar Papers ; no. 13). - S. 47-55
9
Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : "Secesja", 1992. - 246 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85483-76-4
10
Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu liczbowym i graficznym od 1961 do 1987 r. = Financial Results of Polish Enterprises 1961-1987 / Franciszek SKALNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 33/2, lipiec-grudzień 1989 (1991), s. 266-267. - ISSN 0079-354X
11
Zasady ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach w wybranych krajach o różnych ustrojach polityczno-gospodarczych = Principles of Determining and Distributing the Financial Effect in Enterprises of the Selected Countries Characterized by Various Political and Systems / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 347 (1991), s. 61-77. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
12
Elementy gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991. - 38 s. : il. ; 24 cm
13
Kredyt bankowy jako źródło finansowania inwestycji w gospodarstwach indywidualnych Polski Południowej na przykładzie woj. krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego / Cisse Fode Momo ; . - Kraków : , 1990. - 122 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Bibliogr.
14
[Recenzja] / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1989), s. 101-103
15
Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL = Essential Elements of the Evolution of Structure and Functioning of Rural Credit Co-operatives in Poland / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 293 (1989), s. 47-60. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
16
Reforma bankowości w Węgierskiej Republice Ludowej = Reform of the Banking System in the Hungarian People's Republic / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1988), s. 15-23. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
17
Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL = Comparative Presentation of Economic and Financial Systems in Polish and Hungarian Enterprises / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 264 (1988), s. 61-77. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
18
Finanse przedsiębiorstw przemysłowych / Franciszek SKALNIAK. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1987. - 209 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
19
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of the Financial Effect of the Firm in the Mechanism of Economic Reform / Franciszek SKALNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 72-74. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
20
Instrumenty oddziaływania Centrum na gospodarkę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw : (w wybranych krajach socjalistycznych) / Franciszek SKALNIAK // W: Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 255-264
21
Typowe i specyficzne metody finansowania działalności jednostek gospodarczych w krajach socjalistycznych = Typical and Specific Methods of Financing the Activity of Economic Units in the Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1986), s. 42-55. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
22
Systemy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw wybranych krajów socjalistycznych oraz elementy analizy porównawczej / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - 144 s. ; 24 cm
23
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of Financial Return of an Enterprise Within the Mechanism of the Economic Reform / Franciszek SKALNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 29 (1986), s. 83-94. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
24
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of Financial Effect in Business Plants in Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983 (1986), s. 283-285. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
25
Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego : na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego / Józefa Gniewek ; . - Kraków : , 1986. - 214 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Bibliogr.
26
Zysk jako instrument zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi / Władysława SIEDLARZ ; . - Kraków : , 1985. - 250 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Bibliogr.
27
Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych = System of Settlement of Accounts of Socialized Enterprises with State Budget in Selected Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 192 (1985), s. 111-126. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
28
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of State Enterprise's Financial Outcome in Socialist Economy / Franciszek SKALNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 28 (1985), s. 153-162. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
29
Samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstwa w realizacji reformy gospodarczej = On the Plant's Autonomy and Self-Financing after the Introduction of the Economic Reform / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1985), s. 35-46. - ISSN 0079-578X
30
Problematyka wyniku finansowego przedsiębiorstw w systemach ekonomiczno-finansowych w wybranych krajach socjalistycznych / Franciszek SKALNIAK // Finanse. - R. 34, nr 2 (1984), s. 30-39. - ISSN 0430-4896
31
Systemy finansowo-kredytowe wybranych państw socjalistycznych / Franciszek SKALNIAK // W: Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984. - S. 1-23
32
Wspólne i rozbieżne rozwiązania w systemach ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa w wybranych krajach socjalistycznych / Franciszek SKALNIAK // Finanse. - R. 34, nr 10 (1984), s. 23-30. - ISSN 0430-4896
33
Wpływ instrumentów ekonomiczno-finansowych sterowania handlem zagranicznym na gospodarkę przedsiębiorstwa przemysłowego / Anna MYRDKO ; . - Kraków : , 1983. - 277 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Bibliogr.
34
Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w przedsiębiorstwie przemysłu szklarskiego / Janina Skalniak, Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983), s. 147-160. - ISSN 0079-578X
35
Problematyka funduszu płac przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii = Problems Pertaining to Wages Fund in the Enterprises in Poland. Hungary and Yugoslavia / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 168 (1983), s. 15-36. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
36
Oddziaływanie instrumentów podziału akumulacji finansowej na gospodarkę przedsiębiorstwa turystycznego / Tadeusz Burzyński ; . - Kraków : , 1983. - 308 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Bibliogr.
37
Finanse przedsiębiorstw przemysłowych / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1983. - 128 s. ; 23 cm. - Bibliogr.
38
Problematyka wyniku finansowego przedsiębiorstwa w ramach reformy gospodarczej / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Rolnicza, 1982. - 16 s. ; 24 cm
39
Finansowanie działalności przedsiębiorstw według reformy gospodarczej / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: [s.n.], 1982. - 15, [1] s. ; 20 cm. - Bibliogr.
40
Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych : (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980) / Jan CZEKAJ ; . - Kraków : , 1982. - 275 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Bibliogr.
41
Zasady systemu ekonomiczno-finansowego w świetle doświadczeń przemysłu szklarskiego / Janina Skalniak, Franciszek SKALNIAK // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI . - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 240-259
42
Założenia i rozwiązania systemu motywacyjnego przedsiębiorstw w świetle reformy gospodarczej / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: AE, 1982. - 15 s. ; 23 cm
43
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej - w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech = Economic-financial System of Enterprises in Poland According to Assumptions and Projects of Economic Reform in Comparison with Economic-Financial System of Enterprises in Jugoslavia and Hungary / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1982), s. 49-65. - ISSN 0079-578X
44
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - 268 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
45
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - 220 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
46
Wybrane zagadnienia finansowania rolnictwa / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1981. - 128 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Skrypty dla Szkół Wyższych / Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
47
Gospodarka finansowa w przedsiębiorstwie turystycznym / Franciszek SKALNIAK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 219-246
48
Dziesięć lat działalności punktu konsultacyjnego krakowskiej Akademii Ekonomicznej w Nowym Sączu / red. Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - 14 s. : il. ; 20 cm
49
Finanse organizacji gospodarczych : zagadnienia wybrane / Zbigniew DRESLER, Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1979. - 127 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
50
Stopa życiowa społeczeństwa polskiego w okresie okupacji na terenie Generalnego Gubernatorstwa / Franciszek SKALNIAK. - Warszawa: Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 1979. - 43, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Informacja Wewnętrzna / Ministerstwo Sprawiedliwości. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ; nr 56)
51
Metodyka prowadzenia zajęć z bankowości / Franciszek SKALNIAK // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 32 (1978), s. 57-70. - ISSN 0239-4464
52
Mierniki oceny działalności organizacji gospodarczych w WRL, NRD i PRL = On the Basic Measures of Economic Organizations' Activity Employed in Hungary, East Germany and Poland / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 102 (1978), s. 91-110. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
53
Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych = Comparison of Economic-Financial Systems in European Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1977), s. 27-38. - ISSN 0079-578X
54
Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych / Franciszek SKALNIAK // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA . - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 135-150. - Bibliogr.
55
Polityka pieniężna i budżetowa tzw. Generalnego Gubernatorstwa narzędziem finansowania potrzeb III Rzeszy / Franciszek SKALNIAK. - Warszawa: Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 1976. - 80 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Informacja Wewnętrzna / Ministerstwo Sprawiedliwości. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ; nr 39)
56
Podstawowe elementy systemu ekonomiczno-finansowego jednostek inicjujących : opracowanie dla potrzeb naukowo-dydaktycznych / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - 44 s. ; 29 cm
57
Podstawowe problemy struktury i funkcjonowania kredytu bankowego w PRL = Basic Problems of the Structure and Working of Bank Credit in the P.P.R / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - 362 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 31)
58
Handel zagraniczny Węgier : organizacja i kierunki działania = Hungary's Foreign Trade : Organizatation and Directions of Activity / Franciszek SKALNIAK // Sprawy Międzynarodowe. - z. 12 (1975), s. 136-146. - ISSN 0038-853X
59
Niektóre zjawiska pieniężno-kredytowe w gospodarce narodowej w latach 1960-1968 = Some Money-Credit Phenomena in the Polish Economy in the Period 1960-1968 / Franciszek SKALNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 10 (1971), s. 41-63. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
60
Schematyzm czy indywidualna ocena / Franciszek Skalniak // Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 8 (1960), s. 404. - ISSN 1427-4353
61
Planowy charakter kredytu bankowego / Franciszek Skalniak // Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 5 (1959), s. 254-255. - ISSN 1427-4353
62
Wyłączenie z kredytowania na podstawie Instrukcji Służbowej Nr A/8 / Franciszek Skalniak // Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 5 (1958), s. 244-245. - ISSN 1427-4353
63
Dyskutujemy nad zrębami nowego systemu finansowego / Franciszek Skalniak // Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 2 (1957), s. 86-87. - ISSN 1427-4353
64
Nietypowe przypadki przyznawania kredytu na finansowanie mechanizacji i racjonalizacji / Franciszek Skalniak // Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 1 (1957), s. 50-51. - ISSN 1427-4353
65
Dyskutujemy o planowaniu kasowym / Franciszek Skalniak // Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 6 (1957), s. 296-298. - ISSN 1427-4353
66
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w krajach zachodnich. Etap 2 / kierownik tematu: Franciszek SKALNIAK ; Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 98 s. : il. ; 30 cm
67
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1 / kierownik tematu: Franciszek SKALNIAK ; autorzy: Jan CZEKAJ, Anna MYRDKO, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 141 s. : il. ; 30 cm
68
System ekonomiczno-finansowy zjednoczeń i przedsiębiorstw czechosłowackich / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - 36 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
69
System ekonomiczno-finansowy wprowadzony w ramach reformy gospodarczej w Polsce z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 1983 r. / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - 27 k. ; 30 cm
70
Uwagi do projektów ustawy "Prawo Bankowe" i ustawy "O nadaniu statutu Narodowego Banku Polskiego" wraz z załączonym statutem NBP z 1981 r. / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - 8 k. ; 30 cm
71
Elementy ekonomiczno-finansowe w świetle zmian przewidzianych na 1 stycznia 1984 roku / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - 26 k. ; 30 cm
72
System ekonomiczno-finansowy kombinatów i przedsiębiorstw w NRD / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - 45 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
73
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw węgierskich / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - 79 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
74
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw jugosłowiańskich / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - 46 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
75
Elementy ekonomiczno-finansowe w projektach i rozwiązaniach reformy gospodarczej w zakresie działalności przedsiębiorstw państwowych / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - 62 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Bolland S., Domaszewicz R., Dresler Z., Owsiak S., Skalniak F., (1996), Wstęp do nauki finansów, Wyd. 3 zm.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 285, [1] s.
2
Skalniak F., (1994), Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 426, s. 5-17.
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 376, 394, 410. - . - 0208-7944
4
Skalniak F., (1993), Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 376, s. 73-83.
5
Skalniak F., (1993), Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej (w powiązaniu z procesami w Polsce w latach 1990-1991), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 394, s. 59-70.
6
Skalniak F., (1992), Rynek kapitałowy w Polsce przełomu lat 1990/1991, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 637, s. 163-166.
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 393. - . - 0208-7944
8
Skalniak F., (1992), On the Selected Problems of Labour and Wages in the Transformation of Polish Economy. [W:] Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory, Cracow : Academy of Economics; Warsaw: Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, s. 47-55.
9
Skalniak F., (1992), Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej, Kraków : "Secesja", 246 s.
10
Skalniak F., (1991), Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu liczbowym i graficznym od 1961 do 1987 r., "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 33/2, lipiec-grudzień 1989, s. 266-267.
11
Skalniak F., (1991), Zasady ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach w wybranych krajach o różnych ustrojach polityczno-gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 347, s. 61-77.
12
Skalniak F., (1991), Elementy gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 38 s.
13
Momo C., (1990), Kredyt bankowy jako źródło finansowania inwestycji w gospodarstwach indywidualnych Polski Południowej na przykładzie woj. krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego, Prom. Skalniak F., Kraków : , 122 k.
14
Skalniak F., (1989), [Recenzja], "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 101-103.
15
Skalniak F., (1989), Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 293, s. 47-60.
16
Skalniak F., (1988), Reforma bankowości w Węgierskiej Republice Ludowej, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 15-23.
17
Skalniak F., (1988), Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 264, s. 61-77.
18
Skalniak F., (1987), Finanse przedsiębiorstw przemysłowych, Wyd. 2 zm.Kraków : Akad. Ekonomiczna, 209 s.
19
Skalniak F., (1987), Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 72-74.
20
Skalniak F., (1987), Instrumenty oddziaływania Centrum na gospodarkę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw : (w wybranych krajach socjalistycznych). [W:] Lis S. (red.), Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 255-264.
21
Skalniak F., (1986), Typowe i specyficzne metody finansowania działalności jednostek gospodarczych w krajach socjalistycznych, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 42-55.
22
Skalniak F., (1986), Systemy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw wybranych krajów socjalistycznych oraz elementy analizy porównawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 144 s.
23
Skalniak F., (1986), Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 83-94.
24
Skalniak F., (1986), Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 283-285.
25
Gniewek J., (1986), Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego: na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego, Prom. Skalniak F., Kraków : , 214 k.
26
Siedlarz W., (1985), Zysk jako instrument zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi, Prom. Skalniak F., Kraków : , 250 k.
27
Skalniak F., (1985), Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 192, s. 111-126.
28
Skalniak F., (1985), Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 153-162.
29
Skalniak F., (1985), Samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstwa w realizacji reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 35-46.
30
Skalniak F., (1984), Problematyka wyniku finansowego przedsiębiorstw w systemach ekonomiczno-finansowych w wybranych krajach socjalistycznych, "Finanse", R. 34, nr 2, s. 30-39.
31
Skalniak F., (1984), Systemy finansowo-kredytowe wybranych państw socjalistycznych. [W:] JAKLIK A., MICHERDA B. (red.), Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw, Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], s. 1-23.
32
Skalniak F., (1984), Wspólne i rozbieżne rozwiązania w systemach ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa w wybranych krajach socjalistycznych, "Finanse", R. 34, nr 10, s. 23-30.
33
Myrdko A., (1983), Wpływ instrumentów ekonomiczno-finansowych sterowania handlem zagranicznym na gospodarkę przedsiębiorstwa przemysłowego, Prom. Skalniak F., Kraków : , 277 k.
34
Skalniak J., Skalniak F., (1983), Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w przedsiębiorstwie przemysłu szklarskiego, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 147-160.
35
Skalniak F., (1983), Problematyka funduszu płac przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 168, s. 15-36.
36
Burzyński T., (1983), Oddziaływanie instrumentów podziału akumulacji finansowej na gospodarkę przedsiębiorstwa turystycznego, Prom. Skalniak F., Kraków : , 308 k.
37
Skalniak F., (1983), Finanse przedsiębiorstw przemysłowych, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 128 s.
38
Skalniak F., (1982), Problematyka wyniku finansowego przedsiębiorstwa w ramach reformy gospodarczej, Kraków : Akademia Rolnicza, 16 s.
39
Skalniak F., (1982), Finansowanie działalności przedsiębiorstw według reformy gospodarczej, Kraków : [s.n.], 15, [1] s.
40
Czekaj J., (1982), Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych: (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980), Prom. Skalniak F., Kraków : , 275 k.
41
Skalniak J., Skalniak F., (1982), Zasady systemu ekonomiczno-finansowego w świetle doświadczeń przemysłu szklarskiego. [W:] BYRSKI B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 240-259.
42
Skalniak F., (1982), Założenia i rozwiązania systemu motywacyjnego przedsiębiorstw w świetle reformy gospodarczej, Kraków : AE, 15 s.
43
Skalniak F., (1982), System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej - w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 49-65.
44
Owsiak S., Skalniak F. (red.), (1981), Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi: materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 268 s.
45
Owsiak S., Skalniak F. (red.), (1981), Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi: materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 220 s.
46
Skalniak F., (1981), Wybrane zagadnienia finansowania rolnictwa, Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 128 s.
47
Skalniak F., (1980), Gospodarka finansowa w przedsiębiorstwie turystycznym. [W:] ALTKORN J. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 219-246.
48
Skalniak F. (red.), (1979), Dziesięć lat działalności punktu konsultacyjnego krakowskiej Akademii Ekonomicznej w Nowym Sączu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 14 s.
49
Dresler Z., Skalniak F., (1979), Finanse organizacji gospodarczych: zagadnienia wybrane, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 127 s.
50
Skalniak F., (1979), Stopa życiowa społeczeństwa polskiego w okresie okupacji na terenie Generalnego Gubernatorstwa, Warszawa : Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 43, [1] s.
51
Skalniak F., (1978), Metodyka prowadzenia zajęć z bankowości, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 32, s. 57-70.
52
Skalniak F., (1978), Mierniki oceny działalności organizacji gospodarczych w WRL, NRD i PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 102, s. 91-110.
53
Skalniak F., (1977), Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 27-38.
54
Skalniak F., (1976), Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych. [W:] BYRSKI B., GÓRKA K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 135-150.
55
Skalniak F., (1976), Polityka pieniężna i budżetowa tzw. Generalnego Gubernatorstwa narzędziem finansowania potrzeb III Rzeszy, Warszawa : Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 80 s.
56
Skalniak F., (1975), Podstawowe elementy systemu ekonomiczno-finansowego jednostek inicjujących: opracowanie dla potrzeb naukowo-dydaktycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 44 s.
57
Skalniak F., (1975), Podstawowe problemy struktury i funkcjonowania kredytu bankowego w PRL, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 31), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 362 s.
58
Skalniak F., (1975), Handel zagraniczny Węgier : organizacja i kierunki działania, "Sprawy Międzynarodowe", z. 12, s. 136-146.
59
Skalniak F., (1971), Niektóre zjawiska pieniężno-kredytowe w gospodarce narodowej w latach 1960-1968, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 10, s. 41-63.
60
Skalniak F., (1960), Schematyzm czy indywidualna ocena, "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego", nr 8, s. 404.
61
Skalniak F., (1959), Planowy charakter kredytu bankowego, "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego", nr 5, s. 254-255.
62
Skalniak F., (1958), Wyłączenie z kredytowania na podstawie Instrukcji Służbowej Nr A/8, "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego", nr 5, s. 244-245.
63
Skalniak F., (1957), Dyskutujemy nad zrębami nowego systemu finansowego, "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego", nr 2, s. 86-87.
64
Skalniak F., (1957), Nietypowe przypadki przyznawania kredytu na finansowanie mechanizacji i racjonalizacji, "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego", nr 1, s. 50-51.
65
Skalniak F., (1957), Dyskutujemy o planowaniu kasowym, "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego", nr 6, s. 296-298.
66
Czepielewska-Kałka K., Skalniak F., (1991), Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w krajach zachodnich. Etap 2, Skalniak F. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 s.
67
Czekaj J., Myrdko A., Skalniak F., (1990), Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1, Skalniak F. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 141 s.
68
Skalniak F., (1983), System ekonomiczno-finansowy zjednoczeń i przedsiębiorstw czechosłowackich, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 k.
69
Skalniak F., (1983), System ekonomiczno-finansowy wprowadzony w ramach reformy gospodarczej w Polsce z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 1983 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 27 k.
70
Skalniak F., (1983), Uwagi do projektów ustawy "Prawo Bankowe" i ustawy "O nadaniu statutu Narodowego Banku Polskiego" wraz z załączonym statutem NBP z 1981 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 8 k.
71
Skalniak F., (1983), Elementy ekonomiczno-finansowe w świetle zmian przewidzianych na 1 stycznia 1984 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 26 k.
72
Skalniak F., (1983), System ekonomiczno-finansowy kombinatów i przedsiębiorstw w NRD, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 45 k.
73
Skalniak F., (1982), System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw węgierskich, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 79 k.
74
Skalniak F., (1982), System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw jugosłowiańskich, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 k.
75
Skalniak F., (1981), Elementy ekonomiczno-finansowe w projektach i rozwiązaniach reformy gospodarczej w zakresie działalności przedsiębiorstw państwowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 62 k.
1
@book{UEK:2168282185,
author = "Stefan Bolland and Roman Domaszewicz and Zbigniew Dresler and Stanisław Owsiak and Franciszek Skalniak",
title = "Wstęp do nauki finansów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3 zm.",
isbn = "83-208-0507-4",
}
2
@article{UEK:2168262630,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "426",
pages = "5-17",
year = "1994",
}
3
@misc{UEK:2168252162,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
4
@article{UEK:2168252154,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "376",
pages = "73-83",
year = "1993",
}
5
@article{UEK:2168262254,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej (w powiązaniu z procesami w Polsce w latach 1990-1991)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "394",
pages = "59-70",
year = "1993",
}
6
@article{UEK:2168343107,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Rynek kapitałowy w Polsce przełomu lat 1990/1991",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "637",
pages = "163-166",
year = "1992",
}
7
@misc{UEK:2168238770,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
8
@inbook{UEK:2168339737,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "On the Selected Problems of Labour and Wages in the Transformation of Polish Economy",
booktitle = "Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory",
pages = "47-55",
adress = "Cracow; Warsaw",
publisher = "Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office",
year = "1992",
issn = "",
}
9
@book{UEK:2168248776,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Secesja",
year = "1992",
isbn = "83-85483-76-4",
}
10
@misc{UEK:2168275921,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu liczbowym i graficznym od 1961 do 1987 r.",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 33/2, lipiec-grudzień 1989",
pages = "266-267",
year = "1991",
}
11
@article{UEK:2168229178,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Zasady ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach w wybranych krajach o różnych ustrojach polityczno-gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "347",
pages = "61-77",
year = "1991",
}
12
@book{UEK:2168292101,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Elementy gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1991",
}
13
@unpublished{UEK:2168308927,
author = "Cisse Fode Momo",
title = "Kredyt bankowy jako źródło finansowania inwestycji w gospodarstwach indywidualnych Polski Południowej na przykładzie woj. krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego",
adress = "Kraków",
year = "1990",
}
14
@article{UEK:2168223624,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "[Recenzja]",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "101-103",
year = "1989",
}
15
@article{UEK:2168263214,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "293",
pages = "47-60",
year = "1989",
}
16
@article{UEK:2168225492,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Reforma bankowości w Węgierskiej Republice Ludowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "15-23",
year = "1988",
}
17
@article{UEK:2168262484,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "264",
pages = "61-77",
year = "1988",
}
18
@book{UEK:2168339731,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Finanse przedsiębiorstw przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1987",
url = {},
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
19
@misc{UEK:2168333351,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "72-74",
year = "1987",
}
20
@inbook{UEK:2168332239,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Instrumenty oddziaływania Centrum na gospodarkę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw : (w wybranych krajach socjalistycznych)",
booktitle = "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r.",
pages = "255-264",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
21
@article{UEK:2168224342,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Typowe i specyficzne metody finansowania działalności jednostek gospodarczych w krajach socjalistycznych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "42-55",
year = "1986",
}
22
@book{UEK:2168345700,
author = "Franciszek Skalniak and ",
title = "Systemy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw wybranych krajów socjalistycznych oraz elementy analizy porównawczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
23
@article{UEK:2168243182,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "83-94",
year = "1986",
}
24
@misc{UEK:2168333347,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/2, lipiec-grudzień 1983",
pages = "283-285",
year = "1986",
}
25
@unpublished{UEK:2168309977,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego : na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
26
@unpublished{UEK:2168314607,
author = "Władysława Siedlarz",
title = "Zysk jako instrument zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
27
@article{UEK:2168236552,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "192",
pages = "111-126",
year = "1985",
}
28
@article{UEK:2168246752,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "153-162",
year = "1985",
}
29
@article{UEK:2168231752,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstwa w realizacji reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "35-46",
year = "1985",
}
30
@article{UEK:2168366856,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Problematyka wyniku finansowego przedsiębiorstw w systemach ekonomiczno-finansowych w wybranych krajach socjalistycznych",
journal = "Finanse",
number = "R. 34, 2",
pages = "30-39",
year = "1984",
}
31
@inbook{UEK:2168244882,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Systemy finansowo-kredytowe wybranych państw socjalistycznych",
booktitle = "Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw",
pages = "1-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "1984",
}
32
@article{UEK:2168366858,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Wspólne i rozbieżne rozwiązania w systemach ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa w wybranych krajach socjalistycznych",
journal = "Finanse",
number = "R. 34, 10",
pages = "23-30",
year = "1984",
}
33
@unpublished{UEK:2168312971,
author = "Anna Myrdko",
title = "Wpływ instrumentów ekonomiczno-finansowych sterowania handlem zagranicznym na gospodarkę przedsiębiorstwa przemysłowego",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
34
@article{UEK:2168221538,
author = "Janina Skalniak and Franciszek Skalniak",
title = "Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w przedsiębiorstwie przemysłu szklarskiego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "147-160",
year = "1983",
}
35
@article{UEK:2168230800,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Problematyka funduszu płac przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "168",
pages = "15-36",
year = "1983",
}
36
@unpublished{UEK:2168309881,
author = "Tadeusz Burzyński",
title = "Oddziaływanie instrumentów podziału akumulacji finansowej na gospodarkę przedsiębiorstwa turystycznego",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
37
@book{UEK:2168345046,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Finanse przedsiębiorstw przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1983",
}
38
@book{UEK:2168346376,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Problematyka wyniku finansowego przedsiębiorstwa w ramach reformy gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Rolnicza",
year = "1982",
}
39
@book{UEK:2168339733,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Finansowanie działalności przedsiębiorstw według reformy gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1982",
url = {},
}
40
@unpublished{UEK:2168231520,
author = "Jan Czekaj",
title = "Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych : (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980)",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
41
@inbook{UEK:2168273054,
author = "Janina Skalniak and Franciszek Skalniak",
title = "Zasady systemu ekonomiczno-finansowego w świetle doświadczeń przemysłu szklarskiego",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "240-259",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
42
@book{UEK:2168345408,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Założenia i rozwiązania systemu motywacyjnego przedsiębiorstw w świetle reformy gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1982",
}
43
@article{UEK:2168230674,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej - w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "49-65",
year = "1982",
}
44
@book{UEK:2168233620,
title = "Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
45
@book{UEK:2168233666,
title = "Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
46
@book{UEK:2168346374,
author = "Franciszek Skalniak and and ",
title = "Wybrane zagadnienia finansowania rolnictwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Rolniczej",
year = "1981",
issn = "",
}
47
@inbook{UEK:2168278495,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Gospodarka finansowa w przedsiębiorstwie turystycznym",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych",
pages = "219-246",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
48
@book{UEK:2168366782,
title = "Dziesięć lat działalności punktu konsultacyjnego krakowskiej Akademii Ekonomicznej w Nowym Sączu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
49
@book{UEK:2168335557,
author = "Zbigniew Dresler and Franciszek Skalniak",
title = "Finanse organizacji gospodarczych : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1979",
url = {},
}
50
@book{UEK:2168345790,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Stopa życiowa społeczeństwa polskiego w okresie okupacji na terenie Generalnego Gubernatorstwa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce",
year = "1979",
issn = "",
}
51
@article{UEK:2168359396,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Metodyka prowadzenia zajęć z bankowości",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 32",
pages = "57-70",
year = "1978",
}
52
@article{UEK:2168233200,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Mierniki oceny działalności organizacji gospodarczych w WRL, NRD i PRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "102",
pages = "91-110",
year = "1978",
}
53
@article{UEK:2168227080,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "27-38",
year = "1977",
}
54
@inbook{UEK:2168252928,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych",
booktitle = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
pages = "135-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
55
@book{UEK:2168346312,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Polityka pieniężna i budżetowa tzw. Generalnego Gubernatorstwa narzędziem finansowania potrzeb III Rzeszy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce",
year = "1976",
issn = "",
}
56
@book{UEK:2168345816,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Podstawowe elementy systemu ekonomiczno-finansowego jednostek inicjujących : opracowanie dla potrzeb naukowo-dydaktycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
57
@book{UEK:2168339735,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Podstawowe problemy struktury i funkcjonowania kredytu bankowego w PRL",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
url = {},
issn = "0209-1674",
}
58
@article{UEK:2168340733,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Handel zagraniczny Węgier : organizacja i kierunki działania",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 12",
pages = "136-146",
year = "1975",
}
59
@article{UEK:2168263388,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Niektóre zjawiska pieniężno-kredytowe w gospodarce narodowej w latach 1960-1968",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 10",
pages = "41-63",
year = "1971",
}
60
@article{UEK:2168364136,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Schematyzm czy indywidualna ocena",
journal = "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego",
number = "8",
pages = "404",
year = "1960",
}
61
@article{UEK:2168364132,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Planowy charakter kredytu bankowego",
journal = "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego",
number = "5",
pages = "254-255",
year = "1959",
}
62
@article{UEK:2168364126,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Wyłączenie z kredytowania na podstawie Instrukcji Służbowej Nr A/8",
journal = "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego",
number = "5",
pages = "244-245",
year = "1958",
}
63
@article{UEK:2168364118,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Dyskutujemy nad zrębami nowego systemu finansowego",
journal = "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego",
number = "2",
pages = "86-87",
year = "1957",
}
64
@article{UEK:2168364116,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Nietypowe przypadki przyznawania kredytu na finansowanie mechanizacji i racjonalizacji",
journal = "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego",
number = "1",
pages = "50-51",
year = "1957",
}
65
@article{UEK:2168364120,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Dyskutujemy o planowaniu kasowym",
journal = "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego",
number = "6",
pages = "296-298",
year = "1957",
}
66
@unpublished{UEK:2168226655,
author = "Krystyna Czepielewska-Kałka and Franciszek Skalniak",
title = "Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w krajach zachodnich. Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
67
@unpublished{UEK:2168226651,
author = "Jan Czekaj and Anna Myrdko and Franciszek Skalniak",
title = "Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
68
@unpublished{UEK:2168330943,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "System ekonomiczno-finansowy zjednoczeń i przedsiębiorstw czechosłowackich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
69
@unpublished{UEK:2168330945,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "System ekonomiczno-finansowy wprowadzony w ramach reformy gospodarczej w Polsce z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 1983 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
70
@unpublished{UEK:2168330947,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Uwagi do projektów ustawy Prawo Bankowe i ustawy O nadaniu statutu Narodowego Banku Polskiego wraz z załączonym statutem NBP z 1981 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
71
@unpublished{UEK:2168330937,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Elementy ekonomiczno-finansowe w świetle zmian przewidzianych na 1 stycznia 1984 roku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
72
@unpublished{UEK:2168330941,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "System ekonomiczno-finansowy kombinatów i przedsiębiorstw w NRD",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
73
@unpublished{UEK:2168332751,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw węgierskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
74
@unpublished{UEK:2168332749,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw jugosłowiańskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
75
@unpublished{UEK:2168330967,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Elementy ekonomiczno-finansowe w projektach i rozwiązaniach reformy gospodarczej w zakresie działalności przedsiębiorstw państwowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID