Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Wstęp do nauki finansów
Wydanie:
Wyd. 3 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996
Opis fizyczny:
285, [1] s.: il.; 21 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0507-4
Nr:
2168282185
podręcznik
2

Tytuł:
Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji = Banks in the Market of Securities - the Case of France
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 426 (1994) , s. 5-17. - Summ.
Nr:
2168262630
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 394
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993
Opis fizyczny:
104 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168262242
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce = Assumptions and the to Date Implementation of the Economic Reform in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - nr 376 (1993) , s. 73-83. - Summ.
Nr:
2168252154
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 410
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993
Opis fizyczny:
71 s.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168236148
redakcja czasopisma/serii
6

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 376
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
152 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168252162
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
7

Tytuł:
Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej (w powiązaniu z procesami w Polsce w latach 1990-1991) = State Intervention in Market Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Franciszek SKALNIAK]. - nr 394 (1993) , s. 59-70. - Summ.
Nr:
2168262254
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej
Adres wydawniczy:
Kraków: "Secesja", 1992
Opis fizyczny:
246 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85483-76-4
Nr:
2168248776
monografia
9

Tytuł:
On the Selected Problems of Labour and Wages in the Transformation of Polish Economy
Źródło:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Cracow; Warsaw: Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992, s. 47-55
Seria:
(Seminar Papers ; no. 13)
Nr:
2168339737
rozdział w materiałach konferencyjnych
10

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 393
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
131 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168238770
redakcja czasopisma/serii
11

Tytuł:
Rynek kapitałowy w Polsce przełomu lat 1990/1991
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 637 (1992) , s. 163-166. - Tytuł numeru: Rachunkowość w warunkach rynku kapitałowego : materiały z Konferencji Międzynarodowej RACH - 91, Wrocław, wrzesień 1991
Nr:
2168343107
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Zasady ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach w wybranych krajach o różnych ustrojach polityczno-gospodarczych = Principles of Determining and Distributing the Financial Effect in Enterprises of the Selected Countries Characterized by Various Political and Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 347 (1991) , s. 61-77. - Summ., rez.
Nr:
2168229178
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Elementy gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991
Opis fizyczny:
38 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168292101
skrypt
14

Tytuł:
Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu liczbowym i graficznym od 1961 do 1987 r. = Financial Results of Polish Enterprises 1961-1987
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1991. - T. 33/2, lipiec-grudzień 1989, s. 266-267
Nr:
2168275921
varia
15

Autor:
Cisse Fode Momo
Tytuł:
Kredyt bankowy jako źródło finansowania inwestycji w gospodarstwach indywidualnych Polski Południowej na przykładzie woj. krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1990
Opis fizyczny:
122 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/417
Nr:
2168308927
doktorat
16

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 1/89 (1989) , s. 101-103
Nr:
2168223624
recenzja
17

Tytuł:
Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL = Essential Elements of the Evolution of Structure and Functioning of Rural Credit Co-operatives in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 293 (1989) , s. 47-60. - Rez., summ.
Nr:
2168263214
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL = Comparative Presentation of Economic and Financial Systems in Polish and Hungarian Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 264 (1988) , s. 61-77. - Summ., rez.
Nr:
2168262484
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Reforma bankowości w Węgierskiej Republice Ludowej = Reform of the Banking System in the Hungarian People's Republic
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 3/88 (1988) , s. 15-23. - Summ., rez.
Nr:
2168225492
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Finanse przedsiębiorstw przemysłowych
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
209 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339731
podręcznik
21

Tytuł:
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of the Financial Effect of the Firm in the Mechanism of Economic Reform
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 72-74. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333351
varia
22

Konferencja:
Konferencja Naukowa nt. "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej", Kraków, Polska, od 1985-03-07 do 1985-03-09
Tytuł:
Instrumenty oddziaływania Centrum na gospodarkę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw : (w wybranych krajach socjalistycznych)
Źródło:
Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 255-264
Nr:
2168332239
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of Financial Return of an Enterprise Within the Mechanism of the Economic Reform
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986) , s. 83-94. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168243182
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1986
Opis fizyczny:
149, [65] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/495
Nr:
2168309977
doktorat
25

Tytuł:
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of Financial Effect in Business Plants in Socialist Countries
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1986. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 283-285. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333347
varia
26

Tytuł:
Typowe i specyficzne metody finansowania działalności jednostek gospodarczych w krajach socjalistycznych = Typical and Specific Methods of Financing the Activity of Economic Units in the Socialist Countries
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 2/86 (1986) , s. 42-55. - Summ., rez.
Nr:
2168224342
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Systemy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw wybranych krajów socjalistycznych oraz elementy analizy porównawczej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
144 s.; 24 cm
Nr:
2168345700
książka
28

Tytuł:
Zysk jako instrument zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1985
Opis fizyczny:
250 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/909
Nr:
2168314607
doktorat
29

Tytuł:
Samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstwa w realizacji reformy gospodarczej = On the Plant's Autonomy and Self-Financing after the Introduction of the Economic Reform
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 3/85 (1985) , s. 35-46
Nr:
2168231752
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of State Enterprise's Financial Outcome in Socialist Economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985) , s. 153-162. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246752
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych = System of Settlement of Accounts of Socialized Enterprises with State Budget in Selected Socialist Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985) , s. 111-126. - Rez., summ.
Nr:
2168236552
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Systemy finansowo-kredytowe wybranych państw socjalistycznych
Źródło:
Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA] - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984, s. 1-23
Nr:
2168244882
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Problematyka funduszu płac przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii = Problems Pertaining to Wages Fund in the Enterprises in Poland. Hungary and Yugoslavia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 168 (1983) , s. 15-36. - Rez., summ.
Nr:
2168230800
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tadeusz Burzyński
Tytuł:
Oddziaływanie instrumentów podziału akumulacji finansowej na gospodarkę przedsiębiorstwa turystycznego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
308 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/500
Nr:
2168309881
doktorat
35

Autor:
Tytuł:
Wpływ instrumentów ekonomiczno-finansowych sterowania handlem zagranicznym na gospodarkę przedsiębiorstwa przemysłowego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
X, 267 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/802
Nr:
2168312971
doktorat
36

Tytuł:
Finanse przedsiębiorstw przemysłowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
128 s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345046
podręcznik
37

Autor:
Janina Skalniak , Franciszek Skalniak
Tytuł:
Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w przedsiębiorstwie przemysłu szklarskiego
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983) , s. 147-160
Nr:
2168221538
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Janina Skalniak , Franciszek Skalniak
Tytuł:
Zasady systemu ekonomiczno-finansowego w świetle doświadczeń przemysłu szklarskiego
Źródło:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 240-259
Nr:
2168273054
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych : (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
[3], IX, 263 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/886
Nr:
2168231520
doktorat
40

Tytuł:
Założenia i rozwiązania systemu motywacyjnego przedsiębiorstw w świetle reformy gospodarczej
Adres wydawniczy:
Kraków: AE, 1982
Opis fizyczny:
15 s.; 23 cm
Nr:
2168345408
książka
41

Tytuł:
Problematyka wyniku finansowego przedsiębiorstwa w ramach reformy gospodarczej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Rolnicza, 1982
Opis fizyczny:
16 s.; 24 cm
Nr:
2168346376
skrypt
42

Tytuł:
Finansowanie działalności przedsiębiorstw według reformy gospodarczej
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 1982
Opis fizyczny:
15, [1] s.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339733
książka
43

Tytuł:
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej - w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech = Economic-financial System of Enterprises in Poland According to Assumptions and Projects of Economic Reform in Comparison with Economic-Financial System of Enterprises in Jugoslavia and Hungary
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 2/82 (1982) , s. 49-65
Nr:
2168230674
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981
Opis fizyczny:
268 s.: il.; 20 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168233620
materiały konferencyjne
45

Autor:
Tytuł:
Wybrane zagadnienia finansowania rolnictwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1981
Opis fizyczny:
128 s.; 24 cm
Seria:
(Skrypty dla Szkół Wyższych Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168346374
skrypt
46

Tytuł:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981
Opis fizyczny:
220 s.: il.; 20 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168233666
materiały konferencyjne
47

Tytuł:
Gospodarka finansowa w przedsiębiorstwie turystycznym
Źródło:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 219-246
Nr:
2168278495
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Finanse organizacji gospodarczych : zagadnienia wybrane
Adres wydawniczy:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1979
Opis fizyczny:
127 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335557
podręcznik
49

Tytuł:
Stopa życiowa społeczeństwa polskiego w okresie okupacji na terenie Generalnego Gubernatorstwa
Adres wydawniczy:
Warszawa: Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 1979
Opis fizyczny:
43, [1] s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Informacja Wewnętrzna Ministerstwa Sprawiedliwości. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ; nr 56)
Nr:
2168345790
książka
50

Tytuł:
Mierniki oceny działalności organizacji gospodarczych w WRL, NRD i PRL = On the Basic Measures of Economic Organizations' Activity Employed in Hungary, East Germany and Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 102 (1978) , s. 91-110. - Rez., summ.
Nr:
2168233200
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych = Comparison of Economic-Financial Systems in European Socialist Countries
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977) , s. 27-38
Nr:
2168227080
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Polityka pieniężna i budżetowa tzw. Generalnego Gubernatorstwa narzędziem finansowania potrzeb III Rzeszy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 1976
Opis fizyczny:
80 s.; 24 cm
Seria:
(Informacja Wewnętrzna Ministerstwa Sprawiedliwości. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ; nr 39)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168346312
książka
53

Tytuł:
Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych
Źródło:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 135-150 - Bibliogr.
Nr:
2168252928
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Podstawowe problemy struktury i funkcjonowania kredytu bankowego w PRL = Basic Problems of the Structure and Working of Bank Credit in the P.P.R.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Opis fizyczny:
362 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 31)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339735
monografia
55

Tytuł:
Podstawowe elementy systemu ekonomiczno-finansowego jednostek inicjujących : opracowanie dla potrzeb naukowo-dydaktycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Opis fizyczny:
44 s.; 29 cm
Nr:
2168345816
skrypt
56

Tytuł:
Handel zagraniczny Węgier : organizacja i kierunki działania = Hungary's Foreign Trade : Organizatation and Directions of Activity
Źródło:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 12 (1975) , s. 136-146
Nr:
2168340733
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Niektóre zjawiska pieniężno-kredytowe w gospodarce narodowej w latach 1960-1968 = Some Money-Credit Phenomena in the Polish Economy in the Period 1960-1968
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 10 (1971) , s. 41-63. - Summ., rez.
Nr:
2168263388
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w krajach zachodnich. Etap 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
98 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
19/I.Fin.1/91/S
Sygnatura:
NP-20/2/Magazyn
Nr:
2168226655
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
141 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
40/IF/1/90
Sygnatura:
NP-20/1/Magazyn
Nr:
2168226651
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
System ekonomiczno-finansowy wprowadzony w ramach reformy gospodarczej w Polsce z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 1983 r.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
27 k.; 30 cm
Sygnatura:
NP-11/Magazyn
Nr:
2168330945
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
System ekonomiczno-finansowy kombinatów i przedsiębiorstw w NRD
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
45 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-13/Magazyn
Nr:
2168330941
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
System ekonomiczno-finansowy zjednoczeń i przedsiębiorstw czechosłowackich
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
36 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-15/Magazyn
Nr:
2168330943
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Uwagi do projektów ustawy "Prawo Bankowe" i ustawy "O nadaniu statutu Narodowego Banku Polskiego" wraz z załączonym statutem NBP z 1981 r.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
8 k.; 30 cm
Sygnatura:
NP-4/Magazyn
Nr:
2168330947
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Elementy ekonomiczno-finansowe w świetle zmian przewidzianych na 1 stycznia 1984 roku
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
26 k.; 30 cm
Sygnatura:
NP-17/Magazyn
Nr:
2168330937
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw jugosłowiańskich
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
46 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-6/Magazyn
Nr:
2168332749
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw węgierskich
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
79 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-7/Magazyn
Nr:
2168332751
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Elementy ekonomiczno-finansowe w projektach i rozwiązaniach reformy gospodarczej w zakresie działalności przedsiębiorstw państwowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Opis fizyczny:
62 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-2/Magazyn
Nr:
2168330967
naukowo-badawcze
1
Wstęp do nauki finansów / Stefan Bolland, [aut. nowych tekstów Roman DOMASZEWICZ, Zbigniew DRESLER, Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK]. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. - 285, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0507-4
2
Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji = Banks in the Market of Securities - the Case of France / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 426 (1994), s. 5-17. - Summ. - ISSN 0208-7944
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Franciszek SKALNIAK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - nr 394. - 104 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
4
Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce = Assumptions and the to Date Implementation of the Economic Reform in Poland / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - nr 376 (1993), s. 73-83. - Summ. - ISSN 0208-7944
5
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - nr 410. - 71 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
6
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 376. - 152 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
7
Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej (w powiązaniu z procesami w Polsce w latach 1990-1991) = State Intervention in Market Economy / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Franciszek SKALNIAK]. - nr 394 (1993), s. 59-70. - Summ. - ISSN 0208-7944
8
Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : "Secesja", 1992. - 246 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85483-76-4
9
On the Selected Problems of Labour and Wages in the Transformation of Polish Economy / Franciszek SKALNIK // W: Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory. - Cracow; Warsaw: Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992. - (Seminar Papers ; no. 13). - S. 47-55
10
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 393. - 131 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
11
Rynek kapitałowy w Polsce przełomu lat 1990/1991 / Franciszek SKALNIAK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 637 (1992), s. 163-166. - Tytuł numeru: Rachunkowość w warunkach rynku kapitałowego : materiały z Konferencji Międzynarodowej RACH - 91, Wrocław, wrzesień 1991. - ISSN 0324-8445
12
Zasady ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach w wybranych krajach o różnych ustrojach polityczno-gospodarczych = Principles of Determining and Distributing the Financial Effect in Enterprises of the Selected Countries Characterized by Various Political and Systems / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 347 (1991), s. 61-77. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
13
Elementy gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991. - 38 s. : il. ; 24 cm
14
Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu liczbowym i graficznym od 1961 do 1987 r. = Financial Results of Polish Enterprises 1961-1987 / Franciszek SKALNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 33/2, lipiec-grudzień 1989 (1991), s. 266-267. - ISSN 0079-354X
15
Kredyt bankowy jako źródło finansowania inwestycji w gospodarstwach indywidualnych Polski Południowej na przykładzie woj. krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego / Cisse Fode Momo ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1990. - 122 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
16
[Recenzja] / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 1/89 (1989), s. 101-103. - Rec. pracy: J. Gajda (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, wyd II. zmienione i uzupełnione, Warszawa: PWE, 1987
17
Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL = Essential Elements of the Evolution of Structure and Functioning of Rural Credit Co-operatives in Poland / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 293 (1989), s. 47-60. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
18
Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL = Comparative Presentation of Economic and Financial Systems in Polish and Hungarian Enterprises / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 264 (1988), s. 61-77. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
19
Reforma bankowości w Węgierskiej Republice Ludowej = Reform of the Banking System in the Hungarian People's Republic / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 3/88 (1988), s. 15-23. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
20
Finanse przedsiębiorstw przemysłowych / Franciszek SKALNIAK. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1987. - 209 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
21
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of the Financial Effect of the Firm in the Mechanism of Economic Reform / Franciszek SKALNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 72-74. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
22
Instrumenty oddziaływania Centrum na gospodarkę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw : (w wybranych krajach socjalistycznych) / Franciszek SKALNIAK // W: Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 255-264
23
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of Financial Return of an Enterprise Within the Mechanism of the Economic Reform / Franciszek SKALNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986), s. 83-94. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
24
Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego : na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego / Józefa Gniewek ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1986. - 149, [65] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
25
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of Financial Effect in Business Plants in Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983 (1986), s. 283-285. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
26
Typowe i specyficzne metody finansowania działalności jednostek gospodarczych w krajach socjalistycznych = Typical and Specific Methods of Financing the Activity of Economic Units in the Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 2/86 (1986), s. 42-55. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
27
Systemy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw wybranych krajów socjalistycznych oraz elementy analizy porównawczej / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 144 s. ; 24 cm
28
Zysk jako instrument zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi / Władysława SIEDLARZ ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1985. - 250 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
29
Samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstwa w realizacji reformy gospodarczej = On the Plant's Autonomy and Self-Financing after the Introduction of the Economic Reform / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 3/85 (1985), s. 35-46. - ISSN 0079-578X
30
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of State Enterprise's Financial Outcome in Socialist Economy / Franciszek SKALNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 153-162. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
31
Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych = System of Settlement of Accounts of Socialized Enterprises with State Budget in Selected Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985), s. 111-126. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
32
Systemy finansowo-kredytowe wybranych państw socjalistycznych / Franciszek SKALNIAK // W: Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984. - S. 1-23
33
Problematyka funduszu płac przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii = Problems Pertaining to Wages Fund in the Enterprises in Poland. Hungary and Yugoslavia / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 168 (1983), s. 15-36. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
34
Oddziaływanie instrumentów podziału akumulacji finansowej na gospodarkę przedsiębiorstwa turystycznego / Tadeusz Burzyński ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1983. - 308 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
35
Wpływ instrumentów ekonomiczno-finansowych sterowania handlem zagranicznym na gospodarkę przedsiębiorstwa przemysłowego / Anna MYRDKO ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1983. - X, 267 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
36
Finanse przedsiębiorstw przemysłowych / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1983. - 128 s. ; 23 cm. - Bibliogr.
37
Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w przedsiębiorstwie przemysłu szklarskiego / Janina Skalniak, Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983), s. 147-160. - ISSN 0079-578X
38
Zasady systemu ekonomiczno-finansowego w świetle doświadczeń przemysłu szklarskiego / Janina Skalniak, Franciszek SKALNIAK // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 240-259
39
Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych : (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980) / Jan CZEKAJ ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1982. - [3], IX, 263 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
40
Założenia i rozwiązania systemu motywacyjnego przedsiębiorstw w świetle reformy gospodarczej / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : AE, 1982. - 15 s. ; 23 cm
41
Problematyka wyniku finansowego przedsiębiorstwa w ramach reformy gospodarczej / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Rolnicza, 1982. - 16 s. ; 24 cm
42
Finansowanie działalności przedsiębiorstw według reformy gospodarczej / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : [s.n.], 1982. - 15, [1] s. ; 20 cm. - Bibliogr.
43
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej - w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech = Economic-financial System of Enterprises in Poland According to Assumptions and Projects of Economic Reform in Comparison with Economic-Financial System of Enterprises in Jugoslavia and Hungary / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 2/82 (1982), s. 49-65. - ISSN 0079-578X
44
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - 268 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
45
Wybrane zagadnienia finansowania rolnictwa / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1981. - 128 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Skrypty dla Szkół Wyższych / Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
46
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - 220 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
47
Gospodarka finansowa w przedsiębiorstwie turystycznym / Franciszek SKALNIAK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 219-246
48
Finanse organizacji gospodarczych : zagadnienia wybrane / Zbigniew DRESLER, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1979. - 127 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
49
Stopa życiowa społeczeństwa polskiego w okresie okupacji na terenie Generalnego Gubernatorstwa / Franciszek SKALNIAK. - Warszawa : Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 1979. - 43, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Informacja Wewnętrzna / Ministerstwo Sprawiedliwości. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ; nr 56)
50
Mierniki oceny działalności organizacji gospodarczych w WRL, NRD i PRL = On the Basic Measures of Economic Organizations' Activity Employed in Hungary, East Germany and Poland / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 102 (1978), s. 91-110. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
51
Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych = Comparison of Economic-Financial Systems in European Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977), s. 27-38. - ISSN 0079-578X
52
Polityka pieniężna i budżetowa tzw. Generalnego Gubernatorstwa narzędziem finansowania potrzeb III Rzeszy / Franciszek SKALNIAK. - Warszawa : Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 1976. - 80 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Informacja Wewnętrzna / Ministerstwo Sprawiedliwości. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ; nr 39)
53
Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych / Franciszek SKALNIAK // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 135-150. - Bibliogr.
54
Podstawowe problemy struktury i funkcjonowania kredytu bankowego w PRL = Basic Problems of the Structure and Working of Bank Credit in the P.P.R / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - 362 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 31). - Pełny tekst: #
55
Podstawowe elementy systemu ekonomiczno-finansowego jednostek inicjujących : opracowanie dla potrzeb naukowo-dydaktycznych / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - 44 s. ; 29 cm
56
Handel zagraniczny Węgier : organizacja i kierunki działania = Hungary's Foreign Trade : Organizatation and Directions of Activity / Franciszek SKALNIAK // Sprawy Międzynarodowe. - z. 12 (1975), s. 136-146. - ISSN 0038-853X
57
Niektóre zjawiska pieniężno-kredytowe w gospodarce narodowej w latach 1960-1968 = Some Money-Credit Phenomena in the Polish Economy in the Period 1960-1968 / Franciszek SKALNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 10 (1971), s. 41-63. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
58
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w krajach zachodnich. Etap 2 / kierownik tematu: Franciszek SKALNIAK ; Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 98 s. : il. ; 30 cm
59
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1 / kierownik tematu: Franciszek SKALNIAK ; autorzy: Jan CZEKAJ, Anna MYRDKO, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 141 s. : il. ; 30 cm
60
System ekonomiczno-finansowy wprowadzony w ramach reformy gospodarczej w Polsce z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 1983 r. / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 27 k. ; 30 cm
61
System ekonomiczno-finansowy kombinatów i przedsiębiorstw w NRD / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 45 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
62
System ekonomiczno-finansowy zjednoczeń i przedsiębiorstw czechosłowackich / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 36 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
63
Uwagi do projektów ustawy "Prawo Bankowe" i ustawy "O nadaniu statutu Narodowego Banku Polskiego" wraz z załączonym statutem NBP z 1981 r. / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 8 k. ; 30 cm
64
Elementy ekonomiczno-finansowe w świetle zmian przewidzianych na 1 stycznia 1984 roku / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 26 k. ; 30 cm
65
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw jugosłowiańskich / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 46 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw węgierskich / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 79 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
67
Elementy ekonomiczno-finansowe w projektach i rozwiązaniach reformy gospodarczej w zakresie działalności przedsiębiorstw państwowych / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 62 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Bolland S., Domaszewicz R., Dresler Z., Owsiak S., Skalniak F., (1996), Wstęp do nauki finansów, Wyd. 3 zm.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 285, [1] s.
2
Skalniak F., (1994), Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 426, s. 5-17.
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Franciszek SKALNIAK] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - nr 394. - 104 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
4
Skalniak F., (1993), Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 376, s. 73-83.
5
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - nr 410. - 71 s.; 24 cm. - 0208-7944
6
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 376. - 152 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
7
Skalniak F., (1993), Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej (w powiązaniu z procesami w Polsce w latach 1990-1991), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 394, s. 59-70.
8
Skalniak F., (1992), Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej, Kraków : "Secesja", 246 s.
9
Skalniak F., (1992), On the Selected Problems of Labour and Wages in the Transformation of Polish Economy. [W:] Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory, Cracow : Academy of Economics; Warsaw: Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, s. 47-55.
10
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 393. - 131 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
11
Skalniak F., (1992), Rynek kapitałowy w Polsce przełomu lat 1990/1991, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 637, s. 163-166.
12
Skalniak F., (1991), Zasady ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach w wybranych krajach o różnych ustrojach polityczno-gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 347, s. 61-77.
13
Skalniak F., (1991), Elementy gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 38 s.
14
Skalniak F., (1991), Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu liczbowym i graficznym od 1961 do 1987 r., "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 33/2, lipiec-grudzień 1989, s. 266-267.
15
Momo C., (1990), Kredyt bankowy jako źródło finansowania inwestycji w gospodarstwach indywidualnych Polski Południowej na przykładzie woj. krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego, Prom. Skalniak F., Kraków : , 122 k.
16
Skalniak F., (1989), [Recenzja], "Problemy Ekonomiczne", R. 28, nr 1/89, s. 101-103.
17
Skalniak F., (1989), Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 293, s. 47-60.
18
Skalniak F., (1988), Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 264, s. 61-77.
19
Skalniak F., (1988), Reforma bankowości w Węgierskiej Republice Ludowej, "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 3/88, s. 15-23.
20
Skalniak F., (1987), Finanse przedsiębiorstw przemysłowych, Wyd. 2 zm.Kraków : Akad. Ekonomiczna, 209 s.
21
Skalniak F., (1987), Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 72-74.
22
Skalniak F., (1987), Instrumenty oddziaływania Centrum na gospodarkę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw : (w wybranych krajach socjalistycznych). [W:] Lis S. (red.), Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 255-264.
23
Skalniak F., (1986), Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 83-94.
24
Gniewek J., (1986), Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego: na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego, Prom. Skalniak F., Kraków : , 149, [65] k.
25
Skalniak F., (1986), Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 283-285.
26
Skalniak F., (1986), Typowe i specyficzne metody finansowania działalności jednostek gospodarczych w krajach socjalistycznych, "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 2/86, s. 42-55.
27
Skalniak F., (1986), Systemy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw wybranych krajów socjalistycznych oraz elementy analizy porównawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 144 s.
28
Siedlarz W., (1985), Zysk jako instrument zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi, Prom. Skalniak F., Kraków : , 250 k.
29
Skalniak F., (1985), Samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstwa w realizacji reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 3/85, s. 35-46.
30
Skalniak F., (1985), Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 153-162.
31
Skalniak F., (1985), Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 192, s. 111-126.
32
Skalniak F., (1984), Systemy finansowo-kredytowe wybranych państw socjalistycznych. [W:] JAKLIK A., MICHERDA B. (red.), Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw, Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], s. 1-23.
33
Skalniak F., (1983), Problematyka funduszu płac przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 168, s. 15-36.
34
Burzyński T., (1983), Oddziaływanie instrumentów podziału akumulacji finansowej na gospodarkę przedsiębiorstwa turystycznego, Prom. Skalniak F., Kraków : , 308 k.
35
Myrdko A., (1983), Wpływ instrumentów ekonomiczno-finansowych sterowania handlem zagranicznym na gospodarkę przedsiębiorstwa przemysłowego, Prom. Skalniak F., Kraków : , X, 267 k.
36
Skalniak F., (1983), Finanse przedsiębiorstw przemysłowych, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 128 s.
37
Skalniak J., Skalniak F., (1983), Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w przedsiębiorstwie przemysłu szklarskiego, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/83 (R. 22), s. 147-160.
38
Skalniak J., Skalniak F., (1982), Zasady systemu ekonomiczno-finansowego w świetle doświadczeń przemysłu szklarskiego. [W:] Byrski B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 240-259.
39
Czekaj J., (1982), Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych: (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980), Prom. Skalniak F., Kraków : , [3], IX, 263 k.
40
Skalniak F., (1982), Założenia i rozwiązania systemu motywacyjnego przedsiębiorstw w świetle reformy gospodarczej, Kraków : AE, 15 s.
41
Skalniak F., (1982), Problematyka wyniku finansowego przedsiębiorstwa w ramach reformy gospodarczej, Kraków : Akademia Rolnicza, 16 s.
42
Skalniak F., (1982), Finansowanie działalności przedsiębiorstw według reformy gospodarczej, Kraków : [s.n.], 15, [1] s.
43
Skalniak F., (1982), System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej - w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech, "Problemy Ekonomiczne", R. 21 nr 2/82, s. 49-65.
44
Owsiak S., Skalniak F. (red.), (1981), Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi: materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 268 s.
45
Skalniak F., (1981), Wybrane zagadnienia finansowania rolnictwa, Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 128 s.
46
Owsiak S., Skalniak F. (red.), (1981), Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi: materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 220 s.
47
Skalniak F., (1980), Gospodarka finansowa w przedsiębiorstwie turystycznym. [W:] Altkorn J. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 219-246.
48
Dresler Z., Skalniak F., (1979), Finanse organizacji gospodarczych: zagadnienia wybrane, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 127 s.
49
Skalniak F., (1979), Stopa życiowa społeczeństwa polskiego w okresie okupacji na terenie Generalnego Gubernatorstwa, Warszawa : Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 43, [1] s.
50
Skalniak F., (1978), Mierniki oceny działalności organizacji gospodarczych w WRL, NRD i PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 102, s. 91-110.
51
Skalniak F., (1977), Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 2/62, s. 27-38.
52
Skalniak F., (1976), Polityka pieniężna i budżetowa tzw. Generalnego Gubernatorstwa narzędziem finansowania potrzeb III Rzeszy, Warszawa : Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 80 s.
53
Skalniak F., (1976), Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 135-150.
54
Skalniak F., (1975), Podstawowe problemy struktury i funkcjonowania kredytu bankowego w PRL, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 31), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 362 s.
55
Skalniak F., (1975), Podstawowe elementy systemu ekonomiczno-finansowego jednostek inicjujących: opracowanie dla potrzeb naukowo-dydaktycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 44 s.
56
Skalniak F., (1975), Handel zagraniczny Węgier : organizacja i kierunki działania, "Sprawy Międzynarodowe", z. 12, s. 136-146.
57
Skalniak F., (1971), Niektóre zjawiska pieniężno-kredytowe w gospodarce narodowej w latach 1960-1968, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 10, s. 41-63.
58
Czepielewska-Kałka K., Skalniak F., (1991), Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w krajach zachodnich. Etap 2, Skalniak F. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 s.
59
Czekaj J., Myrdko A., Skalniak F., (1990), Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1, Skalniak F. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 141 s.
60
Skalniak F., (1983), System ekonomiczno-finansowy wprowadzony w ramach reformy gospodarczej w Polsce z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 1983 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 27 k.
61
Skalniak F., (1983), System ekonomiczno-finansowy kombinatów i przedsiębiorstw w NRD, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 45 k.
62
Skalniak F., (1983), System ekonomiczno-finansowy zjednoczeń i przedsiębiorstw czechosłowackich, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 k.
63
Skalniak F., (1983), Uwagi do projektów ustawy "Prawo Bankowe" i ustawy "O nadaniu statutu Narodowego Banku Polskiego" wraz z załączonym statutem NBP z 1981 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 8 k.
64
Skalniak F., (1983), Elementy ekonomiczno-finansowe w świetle zmian przewidzianych na 1 stycznia 1984 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 26 k.
65
Skalniak F., (1982), System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw jugosłowiańskich, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 k.
66
Skalniak F., (1982), System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw węgierskich, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 79 k.
67
Skalniak F., (1981), Elementy ekonomiczno-finansowe w projektach i rozwiązaniach reformy gospodarczej w zakresie działalności przedsiębiorstw państwowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 62 k.
1
@book{UEK:2168282185,
author = "Stefan Bolland and Roman Domaszewicz and Zbigniew Dresler and Stanisław Owsiak and Franciszek Skalniak",
title = "Wstęp do nauki finansów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3 zm.",
isbn = "83-208-0507-4",
}
2
@article{UEK:2168262630,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "426",
pages = "5-17",
year = "1994",
}
3
@misc{UEK:2168262242,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Skalniak Franciszek,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1993",
}
4
@article{UEK:2168252154,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "376",
pages = "73-83",
year = "1993",
}
5
@misc{UEK:2168236148,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Skalniak Franciszek,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1993",
}
6
@misc{UEK:2168252162,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Skalniak Franciszek,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
7
@article{UEK:2168262254,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej (w powiązaniu z procesami w Polsce w latach 1990-1991)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "394",
pages = "59-70",
year = "1993",
}
8
@book{UEK:2168248776,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Secesja",
year = "1992",
isbn = "83-85483-76-4",
}
9
@inbook{UEK:2168339737,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "On the Selected Problems of Labour and Wages in the Transformation of Polish Economy",
booktitle = "Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory",
pages = "47-55",
adress = "Cracow; Warsaw",
publisher = "Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office",
year = "1992",
issn = "",
}
10
@misc{UEK:2168238770,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Skalniak Franciszek,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
11
@article{UEK:2168343107,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Rynek kapitałowy w Polsce przełomu lat 1990/1991",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "637",
pages = "163-166",
year = "1992",
}
12
@article{UEK:2168229178,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Zasady ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach w wybranych krajach o różnych ustrojach polityczno-gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "347",
pages = "61-77",
year = "1991",
}
13
@book{UEK:2168292101,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Elementy gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1991",
}
14
@misc{UEK:2168275921,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu liczbowym i graficznym od 1961 do 1987 r.",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 33/2, lipiec-grudzień 1989",
pages = "266-267",
year = "1991",
}
15
@unpublished{UEK:2168308927,
author = "Cisse Fode Momo",
title = "Kredyt bankowy jako źródło finansowania inwestycji w gospodarstwach indywidualnych Polski Południowej na przykładzie woj. krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego",
adress = "Kraków",
year = "1990",
}
16
@article{UEK:2168223624,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "[Recenzja]",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 28, 1/89",
pages = "101-103",
year = "1989",
}
17
@article{UEK:2168263214,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "293",
pages = "47-60",
year = "1989",
}
18
@article{UEK:2168262484,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "264",
pages = "61-77",
year = "1988",
}
19
@article{UEK:2168225492,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Reforma bankowości w Węgierskiej Republice Ludowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 27, 3/88",
pages = "15-23",
year = "1988",
}
20
@book{UEK:2168339731,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Finanse przedsiębiorstw przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1987",
url = {},
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
21
@misc{UEK:2168333351,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "72-74",
year = "1987",
}
22
@inbook{UEK:2168332239,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Instrumenty oddziaływania Centrum na gospodarkę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw : (w wybranych krajach socjalistycznych)",
booktitle = "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r.",
pages = "255-264",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
23
@article{UEK:2168243182,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "83-94",
year = "1986",
}
24
@unpublished{UEK:2168309977,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
25
@misc{UEK:2168333347,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/2, lipiec-grudzień 1983",
pages = "283-285",
year = "1986",
}
26
@article{UEK:2168224342,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Typowe i specyficzne metody finansowania działalności jednostek gospodarczych w krajach socjalistycznych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 25, 2/86",
pages = "42-55",
year = "1986",
}
27
@book{UEK:2168345700,
author = "Franciszek Skalniak and ",
title = "Systemy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw wybranych krajów socjalistycznych oraz elementy analizy porównawczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
28
@unpublished{UEK:2168314607,
author = "Władysława Siedlarz",
title = "Zysk jako instrument zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
29
@article{UEK:2168231752,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstwa w realizacji reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 3/85",
pages = "35-46",
year = "1985",
}
30
@article{UEK:2168246752,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "153-162",
year = "1985",
}
31
@article{UEK:2168236552,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "192",
pages = "111-126",
year = "1985",
}
32
@inbook{UEK:2168244882,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Systemy finansowo-kredytowe wybranych państw socjalistycznych",
booktitle = "Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw",
pages = "1-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "1984",
}
33
@article{UEK:2168230800,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Problematyka funduszu płac przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "168",
pages = "15-36",
year = "1983",
}
34
@unpublished{UEK:2168309881,
author = "Tadeusz Burzyński",
title = "Oddziaływanie instrumentów podziału akumulacji finansowej na gospodarkę przedsiębiorstwa turystycznego",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
35
@unpublished{UEK:2168312971,
author = "Anna Myrdko",
title = "Wpływ instrumentów ekonomiczno-finansowych sterowania handlem zagranicznym na gospodarkę przedsiębiorstwa przemysłowego",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
36
@book{UEK:2168345046,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Finanse przedsiębiorstw przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1983",
}
37
@article{UEK:2168221538,
author = "Janina Skalniak and Franciszek Skalniak",
title = "Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w przedsiębiorstwie przemysłu szklarskiego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/83 (R. 22)",
pages = "147-160",
year = "1983",
}
38
@inbook{UEK:2168273054,
author = "Janina Skalniak and Franciszek Skalniak",
title = "Zasady systemu ekonomiczno-finansowego w świetle doświadczeń przemysłu szklarskiego",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "240-259",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
39
@unpublished{UEK:2168231520,
author = "Jan Czekaj",
title = "Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych : (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980)",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
40
@book{UEK:2168345408,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Założenia i rozwiązania systemu motywacyjnego przedsiębiorstw w świetle reformy gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1982",
}
41
@book{UEK:2168346376,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Problematyka wyniku finansowego przedsiębiorstwa w ramach reformy gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Rolnicza",
year = "1982",
}
42
@book{UEK:2168339733,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Finansowanie działalności przedsiębiorstw według reformy gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1982",
url = {},
}
43
@article{UEK:2168230674,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej - w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 21 2/82",
pages = "49-65",
year = "1982",
}
44
@book{UEK:2168233620,
title = "Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki",
editor = Owsiak Stanisław,
editor = Skalniak Franciszek,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
45
@book{UEK:2168346374,
author = "Franciszek Skalniak and and ",
title = "Wybrane zagadnienia finansowania rolnictwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Rolniczej",
year = "1981",
issn = "",
}
46
@book{UEK:2168233666,
title = "Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki",
editor = Owsiak Stanisław,
editor = Skalniak Franciszek,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
47
@inbook{UEK:2168278495,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Gospodarka finansowa w przedsiębiorstwie turystycznym",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych",
pages = "219-246",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
48
@book{UEK:2168335557,
author = "Zbigniew Dresler and Franciszek Skalniak",
title = "Finanse organizacji gospodarczych : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1979",
url = {},
}
49
@book{UEK:2168345790,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Stopa życiowa społeczeństwa polskiego w okresie okupacji na terenie Generalnego Gubernatorstwa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce",
year = "1979",
issn = "",
}
50
@article{UEK:2168233200,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Mierniki oceny działalności organizacji gospodarczych w WRL, NRD i PRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "102",
pages = "91-110",
year = "1978",
}
51
@article{UEK:2168227080,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 2/62",
pages = "27-38",
year = "1977",
}
52
@book{UEK:2168346312,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Polityka pieniężna i budżetowa tzw. Generalnego Gubernatorstwa narzędziem finansowania potrzeb III Rzeszy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce",
year = "1976",
issn = "",
}
53
@inbook{UEK:2168252928,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych",
booktitle = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
pages = "135-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
54
@book{UEK:2168339735,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Podstawowe problemy struktury i funkcjonowania kredytu bankowego w PRL",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
url = {#},
issn = "0209-1674",
}
55
@book{UEK:2168345816,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Podstawowe elementy systemu ekonomiczno-finansowego jednostek inicjujących : opracowanie dla potrzeb naukowo-dydaktycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
56
@article{UEK:2168340733,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Handel zagraniczny Węgier : organizacja i kierunki działania",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 12",
pages = "136-146",
year = "1975",
}
57
@article{UEK:2168263388,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Niektóre zjawiska pieniężno-kredytowe w gospodarce narodowej w latach 1960-1968",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 10",
pages = "41-63",
year = "1971",
}
58
@unpublished{UEK:2168226655,
author = "Krystyna Czepielewska-Kałka and Franciszek Skalniak",
title = "Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w krajach zachodnich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
59
@unpublished{UEK:2168226651,
author = "Jan Czekaj and Anna Myrdko and Franciszek Skalniak",
title = "Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
60
@unpublished{UEK:2168330945,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "System ekonomiczno-finansowy wprowadzony w ramach reformy gospodarczej w Polsce z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 1983 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
61
@unpublished{UEK:2168330941,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "System ekonomiczno-finansowy kombinatów i przedsiębiorstw w NRD",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
62
@unpublished{UEK:2168330943,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "System ekonomiczno-finansowy zjednoczeń i przedsiębiorstw czechosłowackich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
63
@unpublished{UEK:2168330947,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Uwagi do projektów ustawy Prawo Bankowe i ustawy O nadaniu statutu Narodowego Banku Polskiego wraz z załączonym statutem NBP z 1981 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
64
@unpublished{UEK:2168330937,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Elementy ekonomiczno-finansowe w świetle zmian przewidzianych na 1 stycznia 1984 roku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
65
@unpublished{UEK:2168332749,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw jugosłowiańskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
66
@unpublished{UEK:2168332751,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw węgierskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
67
@unpublished{UEK:2168330967,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Elementy ekonomiczno-finansowe w projektach i rozwiązaniach reformy gospodarczej w zakresie działalności przedsiębiorstw państwowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID