Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Porządkowanie liniowe = Linear Ordering
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011) , s. 43-51. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221570
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Weryfikacja hipotez statystycznych
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 3 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 192-215
ISBN:
83-7252-113-1
Nr:
2168262016
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Weryfikacja hipotez statystycznych
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 192-215
ISBN:
83-87239-18-6
Nr:
2168261898
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Weryfikacja hipotez statystycznych
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 183-204
ISBN:
83-86439-02-5
Nr:
2168261992
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Periodyzacja demograficznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań potrzeb w latach 1975-1988 = Periodization of the Growth Trend of Needs in Poland in the Years 1975-1988
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992) , s. 73-85. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249366
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Próba periodyzacji rozwoju gospodarczego Polski od roku 1975 = Attempt at Dividing into Periods the Economic Development of Poland Since the Year 1975
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 342 (1991) , s. 19-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251862
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Rozkład wydatków na usługi = Distribution of Expenditures on Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 262 (1988) , s. 57-64. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235012
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Analiza wydatków na usługi w gospodarstwach pracowniczych = An Analysis of Expenditure on Services in Wage-earning Households
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 120-121. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333359
varia
9

Tytuł:
The Model for Services Market in Terms of Supply Deficit = Model usług rynkowych w warunkach deficytu podaży
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1986. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 111. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241150
varia
10

Tytuł:
Dynamiczny model na usługi w warunkach nierównowagi = A Dynamic Model of Services under Disequilibrium
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985) , s. 89-97. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245820
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Podstawowe pojęcia i określenia
Źródło:
Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 39-48 - Bibliogr.
Nr:
2168260072
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
59 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
73/KS/6/04/S/183
Sygnatura:
NP-960/Magazyn
Nr:
2168264588
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
88 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogusława Wąsika, Bibliogr.
Program badawczy:
72/KS/5/2003/S/078
Sygnatura:
NP-919/Magazyn
Nr:
2168325741
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
90 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-118/[1]/Magazyn
Nr:
2168251544
naukowo-badawcze
1
Porządkowanie liniowe = Linear Ordering / Henryk BARANEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011), s. 43-51. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
2
Weryfikacja hipotez statystycznych / Henryk BARANEK // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 192-215. - ISBN 83-7252-113-1
3
Weryfikacja hipotez statystycznych / Henryk BARANEK // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 192-215. - ISBN 83-87239-18-6
4
Weryfikacja hipotez statystycznych / Henryk BARANEK // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 183-204. - ISBN 83-86439-02-5
5
Periodyzacja demograficznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań potrzeb w latach 1975-1988 = Periodization of the Growth Trend of Needs in Poland in the Years 1975-1988 / Henryk BARANEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992), s. 73-85. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Próba periodyzacji rozwoju gospodarczego Polski od roku 1975 = Attempt at Dividing into Periods the Economic Development of Poland Since the Year 1975 / Andrzej SOKOŁOWSKI, Henryk BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 342 (1991), s. 19-32. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Rozkład wydatków na usługi = Distribution of Expenditures on Services / Henryk BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 262 (1988), s. 57-64. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Analiza wydatków na usługi w gospodarstwach pracowniczych = An Analysis of Expenditure on Services in Wage-earning Households / Henryk BARANEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 120-121. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
9
The Model for Services Market in Terms of Supply Deficit = Model usług rynkowych w warunkach deficytu podaży / Henryk BARANEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983 (1986), s. 111. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
10
Dynamiczny model na usługi w warunkach nierównowagi = A Dynamic Model of Services under Disequilibrium / Henryk BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985), s. 89-97. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Podstawowe pojęcia i określenia / Henryk BARANEK // W: Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 39-48. - Bibliogr.
12
Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Henryk BARANEK, Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA, Daniel KOSIOROWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
13
Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym / Kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, zespół: Henryk BARANEK, Daniel KOSIOROWSKI, Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogusława Wąsika. - Bibliogr.
14
Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. [Etap 1] / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zesp.: Kazimierz ZAJĄC, Henryk BARANEK, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 90 k. : il. ; 30 cm
1
Baranek H., (2011), Porządkowanie liniowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 873, s. 43-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190627
2
Baranek H., (2002), Weryfikacja hipotez statystycznych. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 192-215.
3
Baranek H., (1997), Weryfikacja hipotez statystycznych. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 192-215.
4
Baranek H., (1994), Weryfikacja hipotez statystycznych. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 183-204.
5
Baranek H., Sokołowski A., (1992), Periodyzacja demograficznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań potrzeb w latach 1975-1988, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 380, s. 73-85.
6
Sokołowski A., Baranek H., (1991), Próba periodyzacji rozwoju gospodarczego Polski od roku 1975, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 342, s. 19-32.
7
Baranek H., (1988), Rozkład wydatków na usługi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 262, s. 57-64.
8
Baranek H., (1987), Analiza wydatków na usługi w gospodarstwach pracowniczych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 120-121.
9
Baranek H., (1986), The Model for Services Market in Terms of Supply Deficit, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 111.
10
Baranek H., (1985), Dynamiczny model na usługi w warunkach nierównowagi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 203, s. 89-97.
11
Baranek H., (1985), Podstawowe pojęcia i określenia. [W:] Zając K. (red.), Wykłady ze statystyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 39-48.
12
Baranek H., Pasztyła A., Salamaga M., Kosiorowski D., (2004), Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 k.
13
Sokołowski A., Baranek H., Kosiorowski D., Pasztyła A., Salamaga M., (2004), Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 k.
14
Zając K., Baranek H., Szymanowicz K., (1991), Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. [Etap 1], Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 90 k.
1
@article{UEK:2168221570,
author = "Baranek Henryk",
title = "Porządkowanie liniowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "873",
pages = "43-51",
year = "2011",
}
2
@inbook{UEK:2168262016,
author = "Baranek Henryk",
title = "Weryfikacja hipotez statystycznych",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "192-215",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "83-7252-113-1",
}
3
@inbook{UEK:2168261898,
author = "Baranek Henryk",
title = "Weryfikacja hipotez statystycznych",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "192-215",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-87239-18-6",
}
4
@inbook{UEK:2168261992,
author = "Baranek Henryk",
title = "Weryfikacja hipotez statystycznych",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "183-204",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-86439-02-5",
}
5
@article{UEK:2168249366,
author = "Baranek Henryk and Sokołowski Andrzej",
title = "Periodyzacja demograficznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań potrzeb w latach 1975-1988",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "380",
pages = "73-85",
year = "1992",
}
6
@article{UEK:2168251862,
author = "Sokołowski Andrzej and Baranek Henryk",
title = "Próba periodyzacji rozwoju gospodarczego Polski od roku 1975",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "342",
pages = "19-32",
year = "1991",
}
7
@article{UEK:2168235012,
author = "Baranek Henryk",
title = "Rozkład wydatków na usługi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "262",
pages = "57-64",
year = "1988",
}
8
@misc{UEK:2168333359,
author = "Baranek Henryk",
title = "Analiza wydatków na usługi w gospodarstwach pracowniczych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "120-121",
year = "1987",
}
9
@misc{UEK:2168241150,
author = "Baranek Henryk",
title = "The Model for Services Market in Terms of Supply Deficit",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983",
pages = "111",
year = "1986",
}
10
@article{UEK:2168245820,
author = "Baranek Henryk",
title = "Dynamiczny model na usługi w warunkach nierównowagi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "203",
pages = "89-97",
year = "1985",
}
11
@inbook{UEK:2168260072,
author = "Baranek Henryk",
title = "Podstawowe pojęcia i określenia",
booktitle = "Wykłady ze statystyki",
pages = "39-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
12
@unpublished{UEK:2168264588,
author = "Baranek Henryk and Pasztyła Agnieszka and Salamaga Marcin and Kosiorowski Daniel",
title = "Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
13
@unpublished{UEK:2168325741,
author = "Sokołowski Andrzej and Baranek Henryk and Kosiorowski Daniel and Pasztyła Agnieszka and Salamaga Marcin",
title = "Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
14
@unpublished{UEK:2168251544,
author = "Zając Kazimierz and Baranek Henryk and Szymanowicz Kinga",
title = "Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}