Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Porządkowanie liniowe = Linear Ordering
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011) , s. 43-51. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221570
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Weryfikacja hipotez statystycznych
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 3 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 192-215
ISBN:
83-7252-113-1
Nr:
2168262016
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Weryfikacja hipotez statystycznych
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 192-215
ISBN:
83-87239-18-6
Nr:
2168261898
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Weryfikacja hipotez statystycznych
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 183-204
ISBN:
83-86439-02-5
Nr:
2168261992
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Periodyzacja demograficznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań potrzeb w latach 1975-1988 = Periodization of the Growth Trend of Needs in Poland in the Years 1975-1988
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992) , s. 73-85. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249366
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Próba periodyzacji rozwoju gospodarczego Polski od roku 1975 = Attempt at Dividing into Periods the Economic Development of Poland Since the Year 1975
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 342 (1991) , s. 19-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251862
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Rozkład wydatków na usługi = Distribution of Expenditures on Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 262 (1988) , s. 57-64. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235012
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Konferencja:
XXII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. IV Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Ustroń-Jaszowiec, Polska, od 1986-04-16 do 1986-04-19
Tytuł:
Metody analizy wydatków na usługi
Źródło:
Przegląd Statystyczny1987. - t. 34, z. 2, s. 170. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350748
varia
9

Tytuł:
Analiza wydatków na usługi w gospodarstwach pracowniczych = An Analysis of Expenditure on Services in Wage-earning Households
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 120-121. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333359
varia
10

Tytuł:
The Model for Services Market in Terms of Supply Deficit = Model usług rynkowych w warunkach deficytu podaży
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1986. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 111. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241150
varia
11

Tytuł:
Podstawowe pojęcia i określenia
Źródło:
Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 39-48 - Bibliogr.
Nr:
2168260072
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
12

Konferencja:
XX Konferencja ekonometryków, statystyków i matematyków akademii ekonomicznych Polski południowej im. prof. Z. Pawłowskiego, Kraków, Polska, od 1984-04-12 do 1984-04-14
Tytuł:
Problem "pechowego klienta"
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1985. - t. 32, z. 4, s. 412. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350686
varia
13

Tytuł:
Dynamiczny model na usługi w warunkach nierównowagi = A Dynamic Model of Services under Disequilibrium
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985) , s. 89-97. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245820
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania
Źródło:
Przegląd Statystyczny1983. - t. 30, z. 1-2, s. 158. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350666
varia
15

Tytuł:
Metody badania usług rynkowych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982
Opis fizyczny:
178,[1] s.: il.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0264-4
Nr:
2168265050
monografia
16

Tytuł:
Model procesu skokowo-ciągłego
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1982. - t. 29, z. 3-4, s. 562. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350626
varia
17

Konferencja:
XVIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków, Ustronie koło Kępna, Polska, od 1982-05-31 do 1982-06-02
Tytuł:
Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania = Estimation of Some Parameters in Group-Stratum Sampling
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982) , s. 207-214. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne - Bibliogr.
Nr:
2168330629
artykuł w czasopiśmie
18

Konferencja:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków, Pokrzywna, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Tytuł:
Ustalenie liczebności próby dla szacowania wartości średniej procesu stacjonarnego = Determination of the Sample Volume for Mean Value Estimation of Stationary Stochastic Process
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979) , s. 57-61. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna - Bibliogr.
Nr:
2168321063
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Kontrola jakości wyrobów śrubowych w toku produkcji
Źródło:
Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979, s. 73-88 - Bibliogr.
Nr:
2168261250
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Problemy estymacji wskaźnika natężenia = The Estimation of Ratio Coefficient
Źródło:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 133-139. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243460
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Przyczynek do badań nad wykorzystaniem modeli kosztów w przedsiębiorstwie = A Contribution to Research on the Utilization of the Expenditure Model in Business Concerns
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/2, lipiec-grudzień 1973, s. 432-434
Nr:
2168333111
varia
22

Tytuł:
Model kosztów struktury produkcji w przedsiębiorstwie = Model of Output Structure Costs in a Business Enterprise
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 139-140
Nr:
2168333049
varia
23

Tytuł:
Matematyczno-ekonomiczne modele kosztów w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1973
Opis fizyczny:
129 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/118
Nr:
2168305445
doktorat
24

Tytuł:
Analiza kanoniczna jako instrument badania populacji o wielowymiarowych rozkładach normalnych = The Canonical Analysis as an Instrument of Studying the Multivariate Normal Population Distribution
Źródło:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 163-176. - Summ., rez. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 24)
Nr:
2168288665
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
O pewnej procedurze wyboru klas podobieństwa w taksonomicznej metodzie różnic = On a Certain Procedure of the Choice of Classes of Likeness in the Taxonomic Method of Differences
Źródło:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 147-162. - Summ., rez. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 24)
Nr:
2168288663
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Konferencja:
VI Konferencja statystyczno-ekonometryczna uczelni ekonomicznych Polski Południowej, Wrocław, Polska, od 1970-03-20 do 1970-03-21
Tytuł:
O pewnej metodzie eliminacji zmiennych objaśniających
Źródło:
Przegląd Statystyczny1970. - t. 17, z. 3-4, s. 337. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353400
varia
27

Tytuł:
Rejonizacja produkcji rolniczej w powiecie miechowskim = Regionization of Agricultural Production in the District of Miechów
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek KOPEĆ]. - nr 38 (1969) , s. 145-174. - Summ., rez.
Nr:
2168260750
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Próba zastosowania taksonomicznej klasyfikacji w statystycznej analizie kosztów przedsiębiorstwa budowlanego = Attempt tо Apply Taxonomic Classification in Statistical Analysis of Costs in Building Industry = Popytka primienienija taksonomiczeskoj kłassifikacyi w statisticzeskom analizie izdierżek stroitielnogo priedprijatija
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 16, z. 2 (1969) , s. 109-123. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168350604
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
88 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogusława Wąsika, Bibliogr.
Program badawczy:
72/KS/5/2003/S/078
Sygnatura:
NP-919/Magazyn
Nr:
2168325741
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
59 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
73/KS/6/04/S/183
Sygnatura:
NP-960/Magazyn
Nr:
2168264588
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
90 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-118/[1]/Magazyn
Nr:
2168251544
naukowo-badawcze
1
Porządkowanie liniowe = Linear Ordering / Henryk BARANEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011), s. 43-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190627. - ISSN 1898-6447
2
Weryfikacja hipotez statystycznych / Henryk BARANEK // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 3 popr. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 192-215. - ISBN 83-7252-113-1
3
Weryfikacja hipotez statystycznych / Henryk BARANEK // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 192-215. - ISBN 83-87239-18-6
4
Weryfikacja hipotez statystycznych / Henryk BARANEK // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 183-204. - ISBN 83-86439-02-5
5
Periodyzacja demograficznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań potrzeb w latach 1975-1988 = Periodization of the Growth Trend of Needs in Poland in the Years 1975-1988 / Henryk BARANEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992), s. 73-85. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Próba periodyzacji rozwoju gospodarczego Polski od roku 1975 = Attempt at Dividing into Periods the Economic Development of Poland Since the Year 1975 / Andrzej SOKOŁOWSKI, Henryk BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 342 (1991), s. 19-32. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Rozkład wydatków na usługi = Distribution of Expenditures on Services / Henryk BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 262 (1988), s. 57-64. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Metody analizy wydatków na usługi / Henryk BARANEK // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 2 (1987), s. 170. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
9
Analiza wydatków na usługi w gospodarstwach pracowniczych = An Analysis of Expenditure on Services in Wage-earning Households / Henryk BARANEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 120-121. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
10
The Model for Services Market in Terms of Supply Deficit = Model usług rynkowych w warunkach deficytu podaży / Henryk BARANEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983 (1986), s. 111. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
11
Podstawowe pojęcia i określenia / Henryk BARANEK // W: Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 39-48. - Bibliogr.
12
Problem "pechowego klienta" / Henryk BARANEK // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 32, z. 4 (1985), s. 412. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
13
Dynamiczny model na usługi w warunkach nierównowagi = A Dynamic Model of Services under Disequilibrium / Henryk BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985), s. 89-97. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania / Henryk BARANEK, Krystyna BARANEK // Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 1-2 (1983), s. 158. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
15
Metody badania usług rynkowych / red. Kazimierz ZAJĄC ; [zespół autorów: Henryk BARANEK, Krystyna BARANEK, Jolanta KURKIEWICZ, Jan PAMUŁA, Józef POCIECHA, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - 178,[1] s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0264-4
16
Model procesu skokowo-ciągłego / Henryk BARANEK // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 3-4 (1982), s. 562. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
17
Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania = Estimation of Some Parameters in Group-Stratum Sampling / Henryk BARANEK, Krystyna BARANEK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982), s. 207-214. - Summ.. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
18
Ustalenie liczebności próby dla szacowania wartości średniej procesu stacjonarnego = Determination of the Sample Volume for Mean Value Estimation of Stationary Stochastic Process / Henryk BARANEK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979), s. 57-61. - Summ.. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
19
Kontrola jakości wyrobów śrubowych w toku produkcji / Henryk BARANEK, Andrzej IWASIEWICZ // W: Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK. - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979. - S. 73-88. - Bibliogr.
20
Problemy estymacji wskaźnika natężenia = The Estimation of Ratio Coefficient / Henryk BARANEK // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 133-139. - Summ. - Bibliogr.
21
Przyczynek do badań nad wykorzystaniem modeli kosztów w przedsiębiorstwie = A Contribution to Research on the Utilization of the Expenditure Model in Business Concerns / Henryk BARANEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/2, lipiec-grudzień 1973 (1974), s. 432-434. - ISSN 0079-354X
22
Model kosztów struktury produkcji w przedsiębiorstwie = Model of Output Structure Costs in a Business Enterprise / Henryk BARANEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 139-140. - ISSN 0079-354X
23
Matematyczno-ekonomiczne modele kosztów w przedsiębiorstwie / Henryk BARANEK ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1973. - 129 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
24
Analiza kanoniczna jako instrument badania populacji o wielowymiarowych rozkładach normalnych = The Canonical Analysis as an Instrument of Studying the Multivariate Normal Population Distribution / Henryk BARANEK, Barbara PODOLEC, Michał WOŹNIAK // W: Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 24). - S. 163-176. - Summ., rez. - Bibliogr.
25
O pewnej procedurze wyboru klas podobieństwa w taksonomicznej metodzie różnic = On a Certain Procedure of the Choice of Classes of Likeness in the Taxonomic Method of Differences / Henryk BARANEK // W: Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 24). - S. 147-162. - Summ., rez. - Bibliogr.
26
O pewnej metodzie eliminacji zmiennych objaśniających / Henryk BARANEK // Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 3-4 (1970), s. 337. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
27
Rejonizacja produkcji rolniczej w powiecie miechowskim = Regionization of Agricultural Production in the District of Miechów / Henryk BARANEK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek KOPEĆ]. - nr 38 (1969), s. 145-174. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
28
Próba zastosowania taksonomicznej klasyfikacji w statystycznej analizie kosztów przedsiębiorstwa budowlanego = Attempt tо Apply Taxonomic Classification in Statistical Analysis of Costs in Building Industry = Popytka primienienija taksonomiczeskoj kłassifikacyi w statisticzeskom analizie izdierżek stroitielnogo priedprijatija / Henryk BARANEK, Michał WOŹNIAK // Przegląd Statystyczny. - t. 16, z. 2 (1969), s. 109-123. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
29
Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym / Kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, zespół: Henryk BARANEK, Daniel KOSIOROWSKI, Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogusława Wąsika. - Bibliogr.
30
Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Henryk BARANEK, Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA, Daniel KOSIOROWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
31
Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. [Etap 1] / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zesp.: Kazimierz ZAJĄC, Henryk BARANEK, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 90 k. : il. ; 30 cm
1
Baranek H., (2011), Porządkowanie liniowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 873, s. 43-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190627
2
Baranek H., (2002), Weryfikacja hipotez statystycznych. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 192-215.
3
Baranek H., (1997), Weryfikacja hipotez statystycznych. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 192-215.
4
Baranek H., (1994), Weryfikacja hipotez statystycznych. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 183-204.
5
Baranek H., Sokołowski A., (1992), Periodyzacja demograficznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań potrzeb w latach 1975-1988, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 380, s. 73-85.
6
Sokołowski A., Baranek H., (1991), Próba periodyzacji rozwoju gospodarczego Polski od roku 1975, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 342, s. 19-32.
7
Baranek H., (1988), Rozkład wydatków na usługi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 262, s. 57-64.
8
Baranek H., (1987), Metody analizy wydatków na usługi, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 2, s. 170.
9
Baranek H., (1987), Analiza wydatków na usługi w gospodarstwach pracowniczych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 120-121.
10
Baranek H., (1986), The Model for Services Market in Terms of Supply Deficit, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 111.
11
Baranek H., (1985), Podstawowe pojęcia i określenia. [W:] Zając K. (red.), Wykłady ze statystyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 39-48.
12
Baranek H., (1985), Problem "pechowego klienta", "Przegląd Statystyczny", t. 32, z. 4, s. 412.
13
Baranek H., (1985), Dynamiczny model na usługi w warunkach nierównowagi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 203, s. 89-97.
14
Baranek H., Baranek K., (1983), Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania, "Przegląd Statystyczny", t. 30, z. 1-2, s. 158.
15
Baranek H., Baranek K., Kurkiewicz J., Pamuła J., Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Woźniak M., Zając K., (1982), Metody badania usług rynkowych, Zając K. (red. nauk.), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 178,[1] s.
16
Baranek H., (1982), Model procesu skokowo-ciągłego, "Przegląd Statystyczny", t. 29, z. 3-4, s. 562.
17
Baranek H., Baranek K., (1982), Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 215, s. 207-214.
18
Baranek H., (1979), Ustalenie liczebności próby dla szacowania wartości średniej procesu stacjonarnego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 160 (182), s. 57-61.
19
Baranek H., Iwasiewicz A., (1979), Kontrola jakości wyrobów śrubowych w toku produkcji. [W:] Iwasiewicz A., Kadulski M., Paszek Z. (red.), Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979, Kraków-Łańcut : Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, s. 73-88.
20
Baranek H., (1977), Problemy estymacji wskaźnika natężenia. [W:] Zając K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 133-139.
21
Baranek H., (1974), Przyczynek do badań nad wykorzystaniem modeli kosztów w przedsiębiorstwie, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/2, lipiec-grudzień 1973, s. 432-434.
22
Baranek H., (1974), Model kosztów struktury produkcji w przedsiębiorstwie, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 139-140.
23
Baranek H., (1973), Matematyczno-ekonomiczne modele kosztów w przedsiębiorstwie, Prom. Zając K., Kraków : , 129 k.
24
Baranek H., Podolec B., Woźniak M., (1972), Analiza kanoniczna jako instrument badania populacji o wielowymiarowych rozkładach normalnych. [W:] Zając K. (red.), Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 24), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 163-176.
25
Baranek H., (1972), O pewnej procedurze wyboru klas podobieństwa w taksonomicznej metodzie różnic. [W:] Zając K. (red.), Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 24), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 147-162.
26
Baranek H., (1970), O pewnej metodzie eliminacji zmiennych objaśniających, "Przegląd Statystyczny", t. 17, z. 3-4, s. 337.
27
Baranek H., (1969), Rejonizacja produkcji rolniczej w powiecie miechowskim, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 38, s. 145-174.
28
Baranek H., Woźniak M., (1969), Próba zastosowania taksonomicznej klasyfikacji w statystycznej analizie kosztów przedsiębiorstwa budowlanego, "Przegląd Statystyczny", t. 16, z. 2, s. 109-123.
29
Sokołowski A., Baranek H., Kosiorowski D., Pasztyła A., Salamaga M., (2004), Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 k.
30
Baranek H., Pasztyła A., Salamaga M., Kosiorowski D., (2004), Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 k.
31
Zając K., Baranek H., Szymanowicz K., (1991), Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. [Etap 1], Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 90 k.
1
@article{UEK:2168221570,
author = "Henryk Baranek",
title = "Porządkowanie liniowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "873",
pages = "43-51",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190627},
}
2
@inbook{UEK:2168262016,
author = "Henryk Baranek",
title = "Weryfikacja hipotez statystycznych",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "192-215",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "83-7252-113-1",
}
3
@inbook{UEK:2168261898,
author = "Henryk Baranek",
title = "Weryfikacja hipotez statystycznych",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "192-215",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-87239-18-6",
}
4
@inbook{UEK:2168261992,
author = "Henryk Baranek",
title = "Weryfikacja hipotez statystycznych",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "183-204",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-86439-02-5",
}
5
@article{UEK:2168249366,
author = "Henryk Baranek and Andrzej Sokołowski",
title = "Periodyzacja demograficznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań potrzeb w latach 1975-1988",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "380",
pages = "73-85",
year = "1992",
}
6
@article{UEK:2168251862,
author = "Andrzej Sokołowski and Henryk Baranek",
title = "Próba periodyzacji rozwoju gospodarczego Polski od roku 1975",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "342",
pages = "19-32",
year = "1991",
}
7
@article{UEK:2168235012,
author = "Henryk Baranek",
title = "Rozkład wydatków na usługi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "262",
pages = "57-64",
year = "1988",
}
8
@misc{UEK:2168350748,
author = "Henryk Baranek",
title = "Metody analizy wydatków na usługi",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 34, z. 2",
pages = "170",
year = "1987",
}
9
@misc{UEK:2168333359,
author = "Henryk Baranek",
title = "Analiza wydatków na usługi w gospodarstwach pracowniczych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "120-121",
year = "1987",
}
10
@misc{UEK:2168241150,
author = "Henryk Baranek",
title = "The Model for Services Market in Terms of Supply Deficit",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983",
pages = "111",
year = "1986",
}
11
@inbook{UEK:2168260072,
author = "Henryk Baranek",
title = "Podstawowe pojęcia i określenia",
booktitle = "Wykłady ze statystyki",
pages = "39-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
12
@misc{UEK:2168350686,
author = "Henryk Baranek",
title = "Problem pechowego klienta",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 32, z. 4",
pages = "412",
year = "1985",
}
13
@article{UEK:2168245820,
author = "Henryk Baranek",
title = "Dynamiczny model na usługi w warunkach nierównowagi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "203",
pages = "89-97",
year = "1985",
}
14
@misc{UEK:2168350666,
author = "Henryk Baranek and Krystyna Baranek",
title = "Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 30, z. 1-2",
pages = "158",
year = "1983",
}
15
@book{UEK:2168265050,
author = "Henryk Baranek and Krystyna Baranek and Jolanta Kurkiewicz and Jan Pamuła and Józef Pociecha and Barbara Podolec and Andrzej Sokołowski and Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Metody badania usług rynkowych",
editor = Zając Kazimierz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0264-4",
}
16
@misc{UEK:2168350626,
author = "Henryk Baranek",
title = "Model procesu skokowo-ciągłego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 29, z. 3-4",
pages = "562",
year = "1982",
}
17
@article{UEK:2168330629,
author = "Henryk Baranek and Krystyna Baranek",
title = "Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "215",
pages = "207-214",
adress = "",
year = "1982",
}
18
@article{UEK:2168321063,
author = "Henryk Baranek",
title = "Ustalenie liczebności próby dla szacowania wartości średniej procesu stacjonarnego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "160 (182)",
pages = "57-61",
adress = "",
year = "1979",
}
19
@inbook{UEK:2168261250,
author = "Henryk Baranek and Andrzej Iwasiewicz",
title = "Kontrola jakości wyrobów śrubowych w toku produkcji",
booktitle = "Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979",
pages = "73-88",
adress = "Kraków-Łańcut",
publisher = "Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie",
year = "1979",
}
20
@inbook{UEK:2168243460,
author = "Henryk Baranek",
title = "Problemy estymacji wskaźnika natężenia",
booktitle = "Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii",
pages = "133-139",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1977",
issn = "0079-3442",
}
21
@misc{UEK:2168333111,
author = "Henryk Baranek",
title = "Przyczynek do badań nad wykorzystaniem modeli kosztów w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/2, lipiec-grudzień 1973",
pages = "432-434",
year = "1974",
}
22
@misc{UEK:2168333049,
author = "Henryk Baranek",
title = "Model kosztów struktury produkcji w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "139-140",
year = "1974",
}
23
@unpublished{UEK:2168305445,
author = "Henryk Baranek",
title = "Matematyczno-ekonomiczne modele kosztów w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
24
@inbook{UEK:2168288665,
author = "Henryk Baranek and Barbara Podolec and Michał Woźniak",
title = "Analiza kanoniczna jako instrument badania populacji o wielowymiarowych rozkładach normalnych",
booktitle = "Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "163-176",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1972",
issn = "0079-3442",
}
25
@inbook{UEK:2168288663,
author = "Henryk Baranek",
title = "O pewnej procedurze wyboru klas podobieństwa w taksonomicznej metodzie różnic",
booktitle = "Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "147-162",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1972",
issn = "0079-3442",
}
26
@misc{UEK:2168353400,
author = "Henryk Baranek",
title = "O pewnej metodzie eliminacji zmiennych objaśniających",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 17, z. 3-4",
pages = "337",
year = "1970",
}
27
@article{UEK:2168260750,
author = "Henryk Baranek",
title = "Rejonizacja produkcji rolniczej w powiecie miechowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "38",
pages = "145-174",
year = "1969",
}
28
@article{UEK:2168350604,
author = "Henryk Baranek and Michał Woźniak",
title = "Próba zastosowania taksonomicznej klasyfikacji w statystycznej analizie kosztów przedsiębiorstwa budowlanego",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 16, z. 2",
pages = "109-123",
year = "1969",
}
29
@unpublished{UEK:2168325741,
author = "Andrzej Sokołowski and Henryk Baranek and Daniel Kosiorowski and Agnieszka Pasztyła and Marcin Salamaga",
title = "Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
30
@unpublished{UEK:2168264588,
author = "Henryk Baranek and Agnieszka Pasztyła and Marcin Salamaga and Daniel Kosiorowski",
title = "Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
31
@unpublished{UEK:2168251544,
author = "Kazimierz Zając and Henryk Baranek and Kinga Szymanowicz",
title = "Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID