Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
O wpływie prof. dr. hab. Kazimierza Górki na pogłębienie moich zainteresowań naukowych : refleksje po jubileuszu 45-lecia pracy naukowej i 70. rocznicy urodzin Profesora
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2011. - nr 6 (45), s. 29. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275375
varia
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Z dziejów filumenistyki
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (39) (2010) , s. 39. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274633
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania harmonizacji standardów ochrony środowiska w Polsce z wymogami Unii Europejskiej = Conditions Pertaining to Harmonization of Environment Protection Standards in Poland to Meet the European Union Requirements
Źródło:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 499-508. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
Nr:
2165617295
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Z warsztatu dydaktyka
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010) , s. 57. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274931
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
The History of Teaching of Public International Law at the University of Economics in Cracow over 75 Years of its Existance
Źródło:
Miscellanea Iuris Gentium2000. - nr 3-4, s. 158-162 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168320423
varia
6

Autor:
Tytuł:
Polityka transportowa Wspólnot Europejskich z uwzględnieniem adaptacji polskiego systemu transportowego do standardów Wspólnot = Transport Policy od the European Union and Adaptation of Poland's Transport System to EU Standards
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 521 (1999) , s. 71-83. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168254650
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : spór o kształt ustroju państwa
Redaktor:
Współpraca:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999
ISBN:
83-7252-012-7
Nr:
2168268912
materiały konferencyjne (red.)
8

Autor:
Tytuł:
Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 84-96
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255656
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Spojrzenie na polską politykę zagraniczną
Źródło:
Ad Meritum. - nr 3 (1996) , s. 117-119
Rec. pracy:
Robert Kupiecki, Krzysztof Szczepanik: Polityka zagraniczna Polski 1918-1994, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR i Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 1995, s. 296
Nr:
2168293667
recenzja
10

Autor:
Tytuł:
Umowy międzynarodowe w dziedzinie ochrony środowiska : przyczynek do systematyki umów = International Agreements in Area of Environment Protection Contribution to Agreements Systematization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Kazimierz LANKOSZ]. - nr 481 (1996) , s. 5-15. - Summ.
Nr:
2168260772
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Początki międzynarodowego prawa środowiska w Polsce
Źródło:
Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.) / materiały zebr. Kazimierz LANKOSZ - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 211-218
ISBN:
83-86439-66-1
Nr:
2168284565
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki: Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272
Źródło:
Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 1 (1992) , s. 178-180
Rec. pracy:
Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki; Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272
Tryb dostępu:
Nr:
2168333537
recenzja
13

Autor:
Tytuł:
Ekołogiczieskaja Gazieta
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment1992. - nr 5, s. 20
Nr:
2168287185
varia
14

Autor:
Tytuł:
Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych = The European Association of Environmental and Resources Economists in Poland
Źródło:
Ekonomia i Środowisko1992. - t. 1, z. 1, s. 195-197
Tryb dostępu:
Nr:
2168333557
varia
15

Autor:
Tytuł:
Wydawnictwa ekologiczne = Ecological Publischers
Źródło:
Ekonomia i Środowisko1992. - t. 1, z. 2, s. 207-210
Nr:
2168333563
varia
16

Autor:
Tytuł:
Konferencje w Ustroniu i we Frankfurcie nad Menem = The Conferences in Ustroń and Frankfurt am Main
Źródło:
Ekonomia i Środowisko1992. - t. 1, z. 1, s. 200-201
Tryb dostępu:
Nr:
2168333559
varia
17

Autor:
Tytuł:
Wydawnictwa ekologiczne = Ecological Publischers
Źródło:
Ekonomia i Środowisko1992. - t. 1, z. 1, s. 188-190
Tryb dostępu:
Nr:
2168333553
varia
18

Autor:
Tytuł:
Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki: Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272
Źródło:
Ekopartner. - nr 4(6) (1992) , s. 28-29
Rec. pracy:
Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki; Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272
Nr:
2168333633
recenzja
19

Autor:
Tytuł:
Ekspansja zagraniczna korporacji wielonarodowych
Źródło:
Handel Zagraniczny. - R. 29, nr 2 (1984) , s. 28-29
Rec. pracy:
Cyrson Edward, Korporacje wielonarodowe: prawidłowości ekspansji zagranicznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981, s. 255
Nr:
2168330681
recenzja
20

Autor:
Tytuł:
O potrzebie ustanowienia prawnej podstawy nowego międzynarodowego ładu ekonomicznego = On the Necessity of Establishing Legal Basis of New International Economic Order
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 171 (1983) , s. 119-138. - Summ., rez.
Nr:
2168279987
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Formy i kierunki współpracy kulturalnej Polski z Czechosłowacją i NRD : zagadnienia formalno-prawne = The Forms and Trends of Cultural Co-Operation between Poland, Czechoslovakia, and the German Democratic Republic
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 93 (1978) , s. 115-126. - Rez., summ.
Nr:
2168250242
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Autor:
Tytuł:
Kierunki i formy międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej Polski = Directions and Forms of the Polish International and Scientific Cooperation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 107 (1978) , s. 47-62. - Summ., rez.
Nr:
2168249998
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Przedsiębiorstwo wielonarodowe - jego funkcja w gospodarce socjalistycznej
Źródło:
Przegląd Stosunków Międzynarodowych1976. - nr 6 (66), s. 153-154
Nr:
2168240610
varia
Dokumenty niepublikowane:
1

Autor:
Tytuł:
Przepisy prawne zapewniające konsumentowi dostęp do informacji
Źródło:
Informacja o towarze jako element rynku konsumenta / Kier. tematu Tomasz KOZŁOWSKI1994, s. 12-20 - Bibliogr.
Program badawczy:
31/IT/13/93/S
Sygnatura:
NP-213/Magazyn
Nr:
2168330279
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
O wpływie prof. dr. hab. Kazimierza Górki na pogłębienie moich zainteresowań naukowych : refleksje po jubileuszu 45-lecia pracy naukowej i 70. rocznicy urodzin Profesora / Marian BANACH // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 29. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
2
Z dziejów filumenistyki / Marian BANACH // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (39) (2010), s. 39. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010. - ISSN 1689-7757
3
Uwarunkowania harmonizacji standardów ochrony środowiska w Polsce z wymogami Unii Europejskiej = Conditions Pertaining to Harmonization of Environment Protection Standards in Poland to Meet the European Union Requirements / Marian BANACH // W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. - S. 499-508. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-15-0
4
Z warsztatu dydaktyka / Marian BANACH // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 57. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
5
The History of Teaching of Public International Law at the University of Economics in Cracow over 75 Years of its Existance / Marian BANACH // Miscellanea Iuris Gentium. - nr 3-4 (2000-2001), s. 158-162. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9. - ISSN 0867-6062
6
Polityka transportowa Wspólnot Europejskich z uwzględnieniem adaptacji polskiego systemu transportowego do standardów Wspólnot = Transport Policy od the European Union and Adaptation of Poland's Transport System to EU Standards / Marian BANACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 521 (1999), s. 71-83. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=8320. - ISSN 0208-7944
7
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : spór o kształt ustroju państwa / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ ; współpr. Marian BANACH]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999. - ISBN 83-7252-012-7
8
Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych / Marian BANACH // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 84-96. - ISBN 83-87239-38-0
9
Spojrzenie na polską politykę zagraniczną / Marian BANACH // Ad Meritum. - nr 3 (Wiosna-Lato 1996), s. 117-119. - Rec. pracy: Robert Kupiecki, Krzysztof Szczepanik: Polityka zagraniczna Polski 1918-1994, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR i Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 1995, s. 296
10
Umowy międzynarodowe w dziedzinie ochrony środowiska : przyczynek do systematyki umów = International Agreements in Area of Environment Protection Contribution to Agreements Systematization / Marian BANACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Kazimierz LANKOSZ]. - nr 481 (1996), s. 5-15. - Summ. - ISSN 0208-7944
11
Początki międzynarodowego prawa środowiska w Polsce / Marian BANACH // W: Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.) / materiały zebr. Kazimierz LANKOSZ. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 211-218. - ISBN 83-86439-66-1
12
Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki: Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272 / Marian BANACH // Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 1 (1992), s. 178-180. - Rec. pracy: Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki; Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272. - ISSN 0867-8898
13
Ekołogiczieskaja Gazieta / Marian BANACH // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 5 (1992), s. 20. - ISSN 0137-3668
14
Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych = The European Association of Environmental and Resources Economists in Poland / Marian BANACH // Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 1 (1992), s. 195-197. - ISSN 0867-8898
15
Wydawnictwa ekologiczne = Ecological Publischers / Marian BANACH // Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 2 (1992), s. 207-210. - ISSN 0867-8898
16
Konferencje w Ustroniu i we Frankfurcie nad Menem = The Conferences in Ustroń and Frankfurt am Main / Marian BANACH // Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 1 (1992), s. 200-201. - ISSN 0867-8898
17
Wydawnictwa ekologiczne = Ecological Publischers / Marian BANACH // Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 1 (1992), s. 188-190. - ISSN 0867-8898
18
Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki: Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272 / Marian BANACH // Ekopartner. - nr 4(6) (1992), s. 28-29. - Rec. pracy: Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki; Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272. - ISSN 1230-2961
19
Ekspansja zagraniczna korporacji wielonarodowych / Marian BANACH // Handel Zagraniczny. - R. 29, nr 2 (1984), s. 28-29. - Rec. pracy: Cyrson Edward, Korporacje wielonarodowe: prawidłowości ekspansji zagranicznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981, s. 255. - ISSN 0017-7245
20
O potrzebie ustanowienia prawnej podstawy nowego międzynarodowego ładu ekonomicznego = On the Necessity of Establishing Legal Basis of New International Economic Order / Marian BANACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 171 (1983), s. 119-138. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
21
Formy i kierunki współpracy kulturalnej Polski z Czechosłowacją i NRD : zagadnienia formalno-prawne = The Forms and Trends of Cultural Co-Operation between Poland, Czechoslovakia, and the German Democratic Republic / Marian BANACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 93 (1978), s. 115-126. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
22
Kierunki i formy międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej Polski = Directions and Forms of the Polish International and Scientific Cooperation / Marian BANACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 107 (1978), s. 47-62. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
23
Przedsiębiorstwo wielonarodowe - jego funkcja w gospodarce socjalistycznej / Zofia KULKA, Marian BANACH // Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 6 (66) (1976), s. 153-154. - ISSN 0137-3528
24
Przepisy prawne zapewniające konsumentowi dostęp do informacji / Marian BANACH // W: Informacja o towarze jako element rynku konsumenta / Kier. tematu Tomasz KOZŁOWSKI. - (1994), s. 12-20. - Bibliogr.
1
Banach M., (2011), O wpływie prof. dr. hab. Kazimierza Górki na pogłębienie moich zainteresowań naukowych : refleksje po jubileuszu 45-lecia pracy naukowej i 70. rocznicy urodzin Profesora, "Kurier UEK", nr 6 (45), s. 29; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www
2
Banach M., (2010), Z dziejów filumenistyki, "Kurier UEK", nr 7 (39), s. 39; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010
3
Banach M., (2010), Uwarunkowania harmonizacji standardów ochrony środowiska w Polsce z wymogami Unii Europejskiej. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 499-508.
4
Banach M., (2010), Z warsztatu dydaktyka, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 57; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
5
Banach M., (2000), The History of Teaching of Public International Law at the University of Economics in Cracow over 75 Years of its Existance, "Miscellanea Iuris Gentium", nr 3-4, s. 158-162; http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9
6
Banach M., (1999), Polityka transportowa Wspólnot Europejskich z uwzględnieniem adaptacji polskiego systemu transportowego do standardów Wspólnot, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 521, s. 71-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/8320
7
Kornaś J., Banach M. (red.), (1999), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: spór o kształt ustroju państwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie
8
Banach M., (1997), Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 84-96.
9
Banach M., (1996), Spojrzenie na polską politykę zagraniczną, "Ad Meritum", nr 3, s. 117-119.
10
Banach M., (1996), Umowy międzynarodowe w dziedzinie ochrony środowiska : przyczynek do systematyki umów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 481, s. 5-15.
11
Banach M., (1995), Początki międzynarodowego prawa środowiska w Polsce. [W:] Lankosz K. (red.), Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.), Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 211-218.
12
Banach M., (1992), Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki: Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272, "Ekonomia i Środowisko", t. 1, z. 1, s. 178-180.
13
Banach M., (1992), Ekołogiczieskaja Gazieta, "Aura", nr 5, s. 20.
14
Banach M., (1992), Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, "Ekonomia i Środowisko", t. 1, z. 1, s. 195-197.
15
Banach M., (1992), Wydawnictwa ekologiczne, "Ekonomia i Środowisko", t. 1, z. 2, s. 207-210.
16
Banach M., (1992), Konferencje w Ustroniu i we Frankfurcie nad Menem, "Ekonomia i Środowisko", t. 1, z. 1, s. 200-201.
17
Banach M., (1992), Wydawnictwa ekologiczne, "Ekonomia i Środowisko", t. 1, z. 1, s. 188-190.
18
Banach M., (1992), Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki: Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272, "Ekopartner", nr 4(6), s. 28-29.
19
Banach M., (1984), Ekspansja zagraniczna korporacji wielonarodowych, "Handel Zagraniczny", R. 29, nr 2, s. 28-29.
20
Banach M., (1983), O potrzebie ustanowienia prawnej podstawy nowego międzynarodowego ładu ekonomicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 171, s. 119-138.
21
Banach M., (1978), Formy i kierunki współpracy kulturalnej Polski z Czechosłowacją i NRD : zagadnienia formalno-prawne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 93, s. 115-126.
22
Banach M., (1978), Kierunki i formy międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 107, s. 47-62.
23
Kulka Z., Banach M., (1976), Przedsiębiorstwo wielonarodowe - jego funkcja w gospodarce socjalistycznej, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych", nr 6 (66), s. 153-154.
24
Banach M., (1994), Przepisy prawne zapewniające konsumentowi dostęp do informacji. [W:] Kozłowski T. (kierownik tematu), Informacja o towarze jako element rynku konsumenta, s. 12-20.
1
@article{UEK:2168275375,
author = "Banach Marian",
title = "O wpływie prof. dr. hab. Kazimierza Górki na pogłębienie moich zainteresowań naukowych : refleksje po jubileuszu 45-lecia pracy naukowej i 70. rocznicy urodzin Profesora",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (45)",
pages = "29",
year = "2011",
}
2
@article{UEK:2168274633,
author = "Banach Marian",
title = "Z dziejów filumenistyki",
journal = "Kurier UEK",
number = "7 (39)",
pages = "39",
year = "2010",
}
3
@inbook{UEK:2165617295,
author = "Banach Marian",
title = "Uwarunkowania harmonizacji standardów ochrony środowiska w Polsce z wymogami Unii Europejskiej",
booktitle = "Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce",
pages = "499-508",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-15-0",
}
4
@article{UEK:2168274931,
author = "Banach Marian",
title = "Z warsztatu dydaktyka",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "57",
year = "2010",
}
5
@article{UEK:2168320423,
author = "Banach Marian",
title = "The History of Teaching of Public International Law at the University of Economics in Cracow over 75 Years of its Existance",
journal = "Miscellanea Iuris Gentium",
number = "3-4",
pages = "158-162",
year = "2000",
}
6
@article{UEK:2168254650,
author = "Banach Marian",
title = "Polityka transportowa Wspólnot Europejskich z uwzględnieniem adaptacji polskiego systemu transportowego do standardów Wspólnot",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "521",
pages = "71-83",
year = "1999",
}
8
@inbook{UEK:2168255656,
author = "Banach Marian",
title = "Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "84-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
9
@rec{UEK:2168293667,
author = "Banach Marian",
title = "Spojrzenie na polską politykę zagraniczną",
journal = "Ad Meritum",
number = "3",
pages = "117-119",
year = "1996",
}
10
@article{UEK:2168260772,
author = "Banach Marian",
title = "Umowy międzynarodowe w dziedzinie ochrony środowiska : przyczynek do systematyki umów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "481",
pages = "5-15",
year = "1996",
}
11
@inproceedings{UEK:2168284565,
author = "Banach Marian",
title = "Początki międzynarodowego prawa środowiska w Polsce",
booktitle = "Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.)",
pages = "211-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-66-1",
}
12
@rec{UEK:2168333537,
author = "Banach Marian",
title = "Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki: Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "t. 1, z. 1",
pages = "178-180",
year = "1992",
}
13
@article{UEK:2168287185,
author = "Banach Marian",
title = "Ekołogiczieskaja Gazieta",
journal = "Aura",
number = "5",
pages = "20",
year = "1992",
}
14
@article{UEK:2168333557,
author = "Banach Marian",
title = "Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "t. 1, z. 1",
pages = "195-197",
year = "1992",
}
15
@article{UEK:2168333563,
author = "Banach Marian",
title = "Wydawnictwa ekologiczne",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "t. 1, z. 2",
pages = "207-210",
year = "1992",
}
16
@article{UEK:2168333559,
author = "Banach Marian",
title = "Konferencje w Ustroniu i we Frankfurcie nad Menem",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "t. 1, z. 1",
pages = "200-201",
year = "1992",
}
17
@article{UEK:2168333553,
author = "Banach Marian",
title = "Wydawnictwa ekologiczne",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "t. 1, z. 1",
pages = "188-190",
year = "1992",
}
18
@rec{UEK:2168333633,
author = "Banach Marian",
title = "Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki: Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272",
journal = "Ekopartner",
number = "4(6)",
pages = "28-29",
year = "1992",
}
19
@rec{UEK:2168330681,
author = "Banach Marian",
title = "Ekspansja zagraniczna korporacji wielonarodowych",
journal = "Handel Zagraniczny",
number = "R. 29, 2",
pages = "28-29",
year = "1984",
}
20
@article{UEK:2168279987,
author = "Banach Marian",
title = "O potrzebie ustanowienia prawnej podstawy nowego międzynarodowego ładu ekonomicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "171",
pages = "119-138",
year = "1983",
}
21
@article{UEK:2168250242,
author = "Banach Marian",
title = "Formy i kierunki współpracy kulturalnej Polski z Czechosłowacją i NRD : zagadnienia formalno-prawne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "93",
pages = "115-126",
year = "1978",
}
22
@article{UEK:2168249998,
author = "Banach Marian",
title = "Kierunki i formy międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "107",
pages = "47-62",
year = "1978",
}
23
@article{UEK:2168240610,
author = "Kulka Zofia and Banach Marian",
title = "Przedsiębiorstwo wielonarodowe - jego funkcja w gospodarce socjalistycznej",
journal = "Przegląd Stosunków Międzynarodowych",
number = "6 (66)",
pages = "153-154",
year = "1976",
}
24
@unpublished{UEK:2168330279,
author = "Banach Marian",
title = "Przepisy prawne zapewniające konsumentowi dostęp do informacji",
booktitle = "Informacja o towarze jako element rynku konsumenta",
pages = "12-20",
year = "1994",
}