Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Na kanwie spotkania poświęconego pamięci prof. dra hab. Kazimierza Urbana
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (55), s. 17
Tryb dostępu:
Nr:
2168344566
varia
2

Autor:
Tytuł:
Wspomnienia
Adres wydawniczy:
Kraków: [wydawca nieznany], 2012
Opis fizyczny:
49 s.: il.; 19 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168335013
książka
3

Autor:
Tytuł:
O wpływie prof. dr. hab. Kazimierza Górki na pogłębienie moich zainteresowań naukowych : refleksje po jubileuszu 45-lecia pracy naukowej i 70. rocznicy urodzin Profesora
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (45), s. 29
Tryb dostępu:
Nr:
2168275375
varia
4

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania harmonizacji standardów ochrony środowiska w Polsce z wymogami Unii Europejskiej = Conditions Pertaining to Harmonization of Environment Protection Standards in Poland to Meet the European Union Requirements
Źródło:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 499-508. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
Nr:
2165617295
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Profesor Bogusław Jasiński (1931-2009)
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (35), s. 4-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168346578
varia
6

Autor:
Tytuł:
Z dziejów filumenistyki
Źródło:
Kurier UEK. - nr 7 (39) (2010) , s. 39
Tryb dostępu:
Nr:
2168274633
artykuł nierecenzowany
7

Autor:
Tytuł:
Z warsztatu dydaktyka
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (37) (2010) , s. 57
Tryb dostępu:
Nr:
2168274931
artykuł nierecenzowany
8

Tytuł:
Non omnis moriar Profesor Kazimierz Urban 1946-2007
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (21), s. 4
Tryb dostępu:
Nr:
2168347618
varia
9

Autor:
Tytuł:
The History of Teaching of Public International Law at the University of Economics in Cracow over 75 Years of its Existance
Źródło:
Miscellanea Iuris Gentium. - nr 3-4, s. 158-162 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168320423
varia
10

Autor:
Tytuł:
Polityka transportowa Wspólnot Europejskich z uwzględnieniem adaptacji polskiego systemu transportowego do standardów Wspólnot = Transport Policy od the European Union and Adaptation of Poland's Transport System to EU Standards
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 521 (1999) , s. 71-83. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168254650
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : spór o kształt ustroju państwa
Redakcja:
Prace pomocnicze:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999
ISBN:
83-7252-012-7
Nr:
2168268912
materiały konferencyjne
12

Autor:
Tytuł:
International Status of an Accredited Foreign Correspondent with Special Consideration of the Polish Practice
Źródło:
Polish Yearbook of International Law. - vol. 17 (1998) , s. 7-19
Nr:
2168367486
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
TRANS'97 Wspólna Europa - ekonomiczne dylematy transportu i ekologii, Warszawa 17-18 październik 1997
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (12), s. 167-168
Nr:
2168337707
varia
14

Autor:
Tytuł:
Ekologia wyrobów. Materiały konferencyjne, Kraków 8-9 maj 1997, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Zarząd Główny, s. 392
Źródło:
Problemy Ekologii. - nr 2 (1998) , s. 74
Nr:
2168364394
recenzja
15

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa konferencja pt. Wspólna Europa - ekonomiczne dylematy transportu i ekologii, Warszawa, Polska, od 1997-10-17 do 1997-10-18
Tytuł:
TRANS'97
Źródło:
Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego. - nr 11 (46), s. 26
Nr:
2168363278
varia
16

Autor:
Tytuł:
Gwidon Rysiak (1935-1996)
Źródło:
Śląsk Opolski. - nr 1, s. 90-91
Nr:
2168367520
varia
17

Tytuł:
Gwidon Rysiak 1935-1996
Źródło:
Przegląd Zachodni. - nr 4, s. 237-238
Nr:
2168356888
varia
18

Autor:
Tytuł:
Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 84-96
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255656
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Janina Ciechanowicz: Prawo ochrony środowiska, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Koszalin 1995, s. 274
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (10) (1997) , s. 160-161
Nr:
2168337701
recenzja
20

Autor:
Tytuł:
Umowy międzynarodowe w dziedzinie ochrony środowiska : przyczynek do systematyki umów = International Agreements in Area of Environment Protection Contribution to Agreements Systematization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 481 (1996) , s. 5-15. - Summ.
Nr:
2168260772
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
Autostrady a rozwój gospodarczy
Źródło:
Spedycja i Transport. - nr 3 (1996) , s. 35
Nr:
2168358566
recenzja
22

Autor:
Tytuł:
Spojrzenie na polską politykę zagraniczną
Źródło:
Ad Meritum. - nr 3 (1996) , s. 117-119
Nr:
2168293667
recenzja
23

Autor:
Tytuł:
Zbiór przepisów obowiązujących w międzynarodowych przewozach drogowych , Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach , Katowice 1994, s. 326
Źródło:
Spedycja i Transport. - nr 6-7 (1996) , s. 35
Nr:
2168358572
recenzja
24

Autor:
Tytuł:
Europejska polityka transportowa i jej wpływ na transport Polski
Źródło:
Spedycja i Transport. - nr 5 (1996) , s. 35
Nr:
2168358568
recenzja
25

Autor:
Tytuł:
Model organizacyjno-funkcjonalny spedycji międzynarodowej w Polsce : uwagi de lege lata i de lege ferenda
Źródło:
Spedytor jako operator logistyczny / red. Stanisław Dziadek - Katowice: AE, 1995, s. 19-31 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-86434-91-0
Nr:
2168343067
rozdział w materiałach konferencyjnych
26

Autor:
Tytuł:
Janusz Neider, Danuta Marciniak-Neider, Przewozy intermodalne w handlu międzynarodowym , Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995, s. 196
Źródło:
Spedycja i Transport. - nr 3 (1995) , s. 33-34
Nr:
2168358570
recenzja
27

Autor:
Tytuł:
Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : Konferencja Ogólnopolska poświęcona pamięci prof. dr. hab. Mariana Iwanejko pod patronatem honorowym prof. dr. hab. Krzysztofa Skubiszewskiego, Kraków, 27-28 września 1995
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 2 (7), s. 175-176
Nr:
2168337705
varia
28

Autor:
Tytuł:
Obraz Europy w prasie polskiej w latach 1989-1991 : w poszukiwaniu tożsamości Europy Środkowej (na podstawie lektury gazet codziennych: "Życie Warszawy" i "Rzeczpospolitej") = The Picture of Europe in the Polish Press : in Search of Central Europe Identity
Źródło:
Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991 / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Wrocław ; Kraków: Ossolineum, 1995, s. 7-32. - Summ.
ISBN:
83-04-04297-5
Nr:
2168335227
rozdział w książce
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Początki międzynarodowego prawa środowiska w Polsce
Źródło:
Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.) / materiały zebr. Kazimierz LANKOSZ - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 211-218
ISBN:
83-86439-66-1
Nr:
2168284565
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
30

Autor:
Konferencja:
Działalność Międzynarodowych Banków Rozwoju w Polsce, Kraków, Polska, od 1994-09-08 do 1994-09-10
Tytuł:
Umowy międzynarodowe w dziedzinie ochrony środowiska
Źródło:
Działalność Międzynarodowych Banków Rozwoju w Polsce : materiały z konferencji - Kraków: Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny, 1994, s. 96-102
Nr:
2168367504
rozdział w materiałach konferencyjnych
31

Autor:
Tytuł:
Książka dla urzędnika
Źródło:
Magazyn Samorządowy. - nr 7/8 (1994) , s. 24
Nr:
2168367524
recenzja
32

Autor:
Tytuł:
Przeczytaj gmino
Źródło:
Ekopartner. - nr 9(35) (1994) , s. 35
Nr:
2168337983
recenzja
33

Autor:
Tytuł:
Przepisy prawne zapewniające konsumentowi dostęp do informacji
Źródło:
Informacja o towarze jako element rynku konsumenta / Kier. tematu Tomasz KOZŁOWSKI, s. 12-20 - Bibliogr.
Program badawczy:
31/IT/13/93/S
Sygnatura:
NP-213/Magazyn
Nr:
2168330279
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Jacques Vernier: Środowisko. Press Universitaires de France 1992, koordynacja wydania - Biuro Współpracy Polsko-Francuskiej w dziedzinie ochrony środowiska w Warszawie, Warszawa 1993
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 2 (5) (1994) , s. 203
Nr:
2168337709
recenzja
35

Autor:
Tytuł:
Śladami prof. Mariana Iwanejki
Źródło:
Kurier Dąbrowski. - nr 1, s. 26
Nr:
2168367502
varia
36

Autor:
Tytuł:
Zalipie reklamą Powiśla Dąbrowskiego
Źródło:
Kurier Dąbrowski. - nr 4, s. 36
Nr:
2168367506
varia
37

Autor:
Tytuł:
Jan Burniewicz: Transport w EWG, Warszawa 1991, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
Źródło:
Spedycja i Transport. - nr 2 (1993) , s. 27-28
Nr:
2168358562
recenzja
38

Autor:
Tytuł:
Eugeniusz Mazur: Transport a środowisko przyrodnicze, Kraków 1992, s. 68. Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Seria: NAUKA DLA WSZYSTKICH nr 452, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie
Źródło:
Spedycja i Transport. - nr 1 (1993) , s. 34-35
Nr:
2168358564
recenzja
39

Autor:
Tytuł:
Dąbrowskie migawki
Źródło:
Kurier Dąbrowski. - nr 8, s. 29
Nr:
2168367500
varia
40

Autor:
Tytuł:
Meandry transportu : donikąd albo... w zielone
Źródło:
Ekopartner. - nr 4(18) (1993) , s. 32
Uwaga o innym dok.:
Także: Banach M., (1993), Eugeniusz Mazur: Transport a środowisko przyrodnicze, Kraków 1992, s.68, Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Seria: NAUKA DLA WSZYSTKICH nr 452, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, "Spedycja i Transport", nr 1(19), s. 34-35.
Nr:
2168337979
recenzja
41

Autor:
Tytuł:
Transport i spedycja międzynarodowa : przewodnik metodyczny
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
23 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335011
skrypt
42

Autor:
Tytuł:
Menedżer w zgodzie z ekologią
Źródło:
Ekopartner. - nr 2(16) (1993) , s. 29-31
Nr:
2168337973
recenzja
43

Autor:
Tytuł:
Z działalności Koła Uczelnianego Polskiego Klubu Ekologicznego
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3 (15), s. 22-23
Nr:
2168344636
fragment raportu/sprawozdania
44

Autor:
Tytuł:
Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki: Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272
Źródło:
Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 1 (1992) , s. 178-180
Tryb dostępu:
Nr:
2168333537
recenzja
45

Autor:
Tytuł:
Ekologia a polityka
Źródło:
Ekopartner. - nr 10(12), s. 30
Nr:
2168337823
varia
46

Autor:
Tytuł:
O zieleni i ... prądzie
Źródło:
Kurier Dąbrowski. - nr 7-8, s. 12
Nr:
2168367496
varia
47

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa konferencja nt. The Transnational Future of Europe, Lublin-Kazimierz Dolny, Polska, od 1990-12-07 do 1990-12-09
Tytuł:
The International Status of an Accredited Foreign Correspondent
Źródło:
The Transnational Future of Europe / red. Ziemowit Jacek Pietraś, Marek Pietraś - Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 1992, s. 120-126
ISBN:
83-227-0454-2
Nr:
2168367494
rozdział w materiałach konferencyjnych
48

Autor:
Tytuł:
Co kryje ziemia?
Źródło:
Kurier Dąbrowski. - nr 6, s. 12
Nr:
2168367492
varia
49

Autor:
Tytuł:
Konferencje w Ustroniu i we Frankfurcie nad Menem = The Conferences in Ustroń and Frankfurt am Main
Źródło:
Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 1, s. 200-201
Tryb dostępu:
Nr:
2168333559
varia
50

Autor:
Tytuł:
Wydawnictwa ekologiczne = Ecological Publischers
Źródło:
Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 2, s. 207-210
Nr:
2168333563
varia
51

Autor:
Tytuł:
Podręcznik dziennikarstwa
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 33, nr 1-2 (1992) , s. 191
Tryb dostępu:
Nr:
2168350016
recenzja
52

Autor:
Tytuł:
Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki: Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272
Źródło:
Ekopartner. - nr 4(6) (1992) , s. 28-29
Nr:
2168333633
recenzja
53

Autor:
Tytuł:
Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych = The European Association of Environmental and Resources Economists in Poland
Źródło:
Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 1, s. 195-197
Tryb dostępu:
Nr:
2168333557
varia
54

Autor:
Tytuł:
Ekołogiczieskaja Gazieta
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 5, s. 20
Nr:
2168287185
varia
55

Autor:
Marian Banach , Stanisław Klima
Tytuł:
Ludwik Jastrzębski: "Prawo ochrony środowiska w Polsce", Warszawa 1990, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 288
Źródło:
Ekopartner. - nr 9(11) (1992) , s. 27-29
Nr:
2168337821
recenzja
56

Autor:
Tytuł:
Wydawnictwa ekologiczne = Ecological Publischers
Źródło:
Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 1, s. 188-190
Tryb dostępu:
Nr:
2168333553
varia
57

Autor:
Tytuł:
Ochrona środowiska?
Źródło:
Kurier Dąbrowski. - nr 3, s. 12
Nr:
2168367490
varia
58

Autor:
Tytuł:
Zagadnienia wolności informacji w międzynarodowych normach politycznych o zasięgu powszechnym
Źródło:
Stosunki Międzynarodowe. - t. 13 (1991) , s. 123-137
Nr:
2168367488
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Tytuł:
Ograniczenie działalności mediów : przegląd konwencji międzynarodowych = Restrictions on Media : a Survey of International Conventions
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 31, nr 1 (1990) , s. 75-81. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168349912
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Tytuł:
Międzynarodowa współpraca kulturalna
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 30, nr 2 (1989) , s. 117-118
Tryb dostępu:
Nr:
2168349906
recenzja
61

Autor:
Tytuł:
Międzynarodowy obieg informacji
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 4 (1988) , s. 142
Tryb dostępu:
Nr:
2168349844
recenzja
62

Autor:
Tytuł:
Prawo do informacji a międzynarodowe normy prawne
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica. - nr 1 (1988) , s. 215-229
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 28)
Nr:
2168367482
artykuł w czasopiśmie
63

Autor:
Tytuł:
Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO 1986, nr 2-5
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 4, s. 165-167
Tryb dostępu:
Nr:
2168349846
varia
64

Autor:
Tytuł:
Międzynarodowy ład pokojowy
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 4 (1988) , s. 140-141
Tryb dostępu:
Nr:
2168349842
recenzja
65

Autor:
Tytuł:
Co z ustawą o stosunkach cywilnoprawnych w handlu międzynarodowym?
Źródło:
Gazeta Prawnicza. - nr 10 (1988) , s. 12
Nr:
2168367484
artykuł nierecenzowany
66

Autor:
Tytuł:
Przyszłość świata z perspektywy UNESCO
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 28, nr 2 (1987) , s. 113-114
Tryb dostępu:
Nr:
2168349832
recenzja
67

Autor:
Tytuł:
Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO 1984-1986 (nr 1, styczeń-marzec)
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 28, nr 2, s. 133-134
Tryb dostępu:
Nr:
2168349834
varia
68

Autor:
Konferencja:
2. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji", Myślenice, Polska, od 1986-11-06 do 1986-11-07
Tytuł:
Prawno-instytucjonalne podstawy współpracy międzynarodowej w dziedzinie obrotu gospodarczego - stan obecny i perspektywy
Źródło:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r. / [mat. zebr. i przygot. Janusz S. FECZKO] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 151-164 - Bibliogr.
Nr:
2168351188
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
69

Autor:
Tytuł:
Społeczne działanie prawa
Źródło:
Pokolenia. - nr 10 (1986) , s. 29-34
Nr:
2168367476
artykuł w czasopiśmie
70

Autor:
Tytuł:
Prawo prasowe
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 27, nr 1 (1986) , s. 107-108
Tryb dostępu:
Nr:
2168349470
recenzja
71

Autor:
Tytuł:
Życie naukowe w zakresie nauk prawnych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1976-1984
Źródło:
Krakowskie Studia Prawnicze. - R. 19, s. 189-190
Nr:
2168367480
varia
72

Autor:
Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Finanse. - R. 36, nr 1 (1986) , s. 107-108
Nr:
2168366860
recenzja
73

Autor:
Tytuł:
O Polsce nad Tamizą
Źródło:
Tarnowskie Azoty. - nr 29-30, s. 12
Nr:
2168367478
varia
74

Autor:
Tytuł:
Polska w systemie współpracy ekonomicznej ONZ
Źródło:
Handel Zagraniczny. - R. 30, nr 2 (1985) , s. 30-31
Nr:
2168367596
recenzja
75

Autor:
Tytuł:
Ekspansja zagraniczna korporacji wielonarodowych
Źródło:
Handel Zagraniczny. - R. 29, nr 2 (1984) , s. 28-29
Nr:
2168330681
recenzja
76

Autor:
Tytuł:
Życie i Świat
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 25, nr 2, s. 172-173
Tryb dostępu:
Nr:
2168349452
varia
77

Autor:
Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 4 (110) (1984) , s. 65-67
Nr:
2168367222
recenzja
78

Autor:
Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 5 (111) (1984) , s. 77-79
Nr:
2168356384
recenzja
79

Tytuł:
Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Cz. 1, Organizacje systemu ONZ : wybór dokumentów
Adres wydawniczy:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
211 s.; 24 cm
Nr:
2168335015
skrypt
80

Autor:
Tytuł:
O potrzebie ustanowienia prawnej podstawy nowego międzynarodowego ładu ekonomicznego = On the Necessity of Establishing Legal Basis of New International Economic Order
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 171 (1983) , s. 119-138. - Summ., rez.
Nr:
2168279987
artykuł w czasopiśmie
81

Autor:
Tytuł:
IV konferencja "Międzynarodowa Komunikacja Językowa" Łódź, 18-21 listopada 1982
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 24, nr 2, s. 163-165
Tryb dostępu:
Nr:
2168349434
varia
82

Autor:
Tytuł:
Kodeksy dziennikarskie
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 23, nr 3 (1982) , s. 122-124
Tryb dostępu:
Nr:
2168349410
recenzja
83

Autor:
Tytuł:
Mieżdunarodnaja Politika - styczeń-kwiecień 1981
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 23, nr 1-2, s. 207-208
Tryb dostępu:
Nr:
2168349404
varia
84

Autor:
Tytuł:
Próby normowania statusu dziennikarza w płaszczyźnie międzynarodowej = International Attempts to Regulate the Journalist's Status
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 23, nr 4 (1982) , s. 67-78. - Streszcz., summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168349414
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Wybrane zagadnienia prawa międzynarodowego : wybór dokumentów
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Opis fizyczny:
215 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345850
podręcznik
86

Autor:
Tytuł:
Mieżdunarodnaja Politika - styczeń-kwiecień 1979
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 1, s. 148-150
Tryb dostępu:
Nr:
2168349368
varia
87

Autor:
Tytuł:
Kurier UNESCO maj 1977
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 19, nr 3, s. 174-176
Tryb dostępu:
Nr:
2168349346
varia
88

Autor:
Tytuł:
Kierunki i formy międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej Polski = Directions and Forms of the Polish International and Scientific Cooperation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 107 (1978) , s. 47-62. - Summ., rez.
Nr:
2168249998
artykuł w czasopiśmie
89

Autor:
Tytuł:
Formy i kierunki współpracy kulturalnej Polski z Czechosłowacją i NRD : zagadnienia formalno-prawne = The Forms and Trends of Cultural Co-Operation between Poland, Czechoslovakia, and the German Democratic Republic
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 93 (1978) , s. 115-126. - Rez., summ.
Nr:
2168250242
artykuł w czasopiśmie
90

Autor:
Tytuł:
Mieżdunarodnaja Politika (IV-XII 1976)
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 3, s. 150-151
Tryb dostępu:
Nr:
2168349322
varia
91

Autor:
Tytuł:
"Poll" Agencji Informacyjnych Krajów Niezaangażowanych
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 3, s. 95-94
Tryb dostępu:
Nr:
2168349316
varia
92

Autor:
Tytuł:
Środki masowego komunikowania a dwustronne porozumienia międzynarodowe PRL = The Mass Media and the Bilateral International Agreements of Polish People's Republic
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 4 (1977) , s. 73-78. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168349324
artykuł w czasopiśmie
93

Autor:
Tytuł:
Zagraniczne ośrodki kultury i informacji = Centres of Culture and Information in Abroad
Źródło:
Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 5 (71) (1977) , s. 77-85
Nr:
2168356374
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Przedsiębiorstwo wielonarodowe - jego funkcja w gospodarce socjalistycznej
Źródło:
Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 6 (66), s. 153-154
Nr:
2168240610
varia
95

Autor:
Tytuł:
W jugosłowiańskim piśmie Mieżdunarodnaja Politika
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 3, s. 151-152
Tryb dostępu:
Nr:
2168349280
varia
96

Autor:
Tytuł:
Międzynarodowy status akredytowanego korespondenta zagranicznego = International Status of Accredited Foreign Correspondent
Źródło:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 12 (1976) , s. 149-156
Nr:
2168340753
artykuł w czasopiśmie
97

Autor:
Tytuł:
Przewodnik po prasie
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 3 (1976) , s. 125-126
Tryb dostępu:
Nr:
2168349276
recenzja
98

Autor:
Tytuł:
Problemy teorii
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 1 (1976) , s. 145-146
Tryb dostępu:
Nr:
2168349254
recenzja
99

Autor:
Tytuł:
Informacja i ideologia
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 2 (1975) , s. 120-121
Tryb dostępu:
Nr:
2168349114
recenzja
100

Autor:
Tytuł:
Prawo komunikowania
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 4 (1975) , s. 122-123
Tryb dostępu:
Nr:
2168349116
recenzja
1
Na kanwie spotkania poświęconego pamięci prof. dra hab. Kazimierza Urbana / Marian BANACH // Kurier UEK. - nr 3 (55) (2013), s. 17. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/17. - ISSN 1689-7757
2
Wspomnienia / Marian BANACH. - Kraków: [wydawca nieznany], 2012. - 49 s. : il. ; 19 cm
3
O wpływie prof. dr. hab. Kazimierza Górki na pogłębienie moich zainteresowań naukowych : refleksje po jubileuszu 45-lecia pracy naukowej i 70. rocznicy urodzin Profesora / Marian BANACH // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 29. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
4
Uwarunkowania harmonizacji standardów ochrony środowiska w Polsce z wymogami Unii Europejskiej = Conditions Pertaining to Harmonization of Environment Protection Standards in Poland to Meet the European Union Requirements / Marian BANACH // W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. - S. 499-508. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-15-0
5
Profesor Bogusław Jasiński (1931-2009) / Marian BANACH, Lidia MESJASZ (współpraca) // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (35) (2010), s. 4-5. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_kwiecien_web. - ISSN 1689-7757
6
Z dziejów filumenistyki / Marian BANACH // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (39) (2010), s. 39. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010. - ISSN 1689-7757
7
Z warsztatu dydaktyka / Marian BANACH // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 57. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
8
Non omnis moriar Profesor Kazimierz Urban 1946-2007 / Zofia SZAFRAŃSKA, Marian BANACH // Kurier UEK. - nr 5 (21) (2008), s. 4. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/4. - ISSN 1689-7757
9
The History of Teaching of Public International Law at the University of Economics in Cracow over 75 Years of its Existance / Marian BANACH // Miscellanea Iuris Gentium. - nr 3-4 (2000-2001), s. 158-162. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9. - ISSN 0867-6062
10
Polityka transportowa Wspólnot Europejskich z uwzględnieniem adaptacji polskiego systemu transportowego do standardów Wspólnot = Transport Policy od the European Union and Adaptation of Poland's Transport System to EU Standards / Marian BANACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 521 (1999), s. 71-83. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/8320. - ISSN 0208-7944
11
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : spór o kształt ustroju państwa / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ ; współpr. Marian BANACH]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999. - ISBN 83-7252-012-7
12
International Status of an Accredited Foreign Correspondent with Special Consideration of the Polish Practice / Marian BANACH // Polish Yearbook of International Law. - vol. 17 (1998), s. 7-19. - ISSN 0554-498X
13
TRANS'97 Wspólna Europa - ekonomiczne dylematy transportu i ekologii, Warszawa 17-18 październik 1997 / Marian BANACH // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (12) (1998), s. 167-168. - ISSN 0867-8898
14
Ekologia wyrobów. Materiały konferencyjne, Kraków 8-9 maj 1997, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Zarząd Główny, s. 392 / Marian BANACH // Problemy Ekologii. - nr 2 (1998), s. 74. - ISSN 1427-3381
15
TRANS'97 / Marian BANACH // Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego. - nr 11 (46) (1997), s. 26. - ISSN 1428-7412
16
Gwidon Rysiak (1935-1996) / Marian BANACH // Śląsk Opolski. - nr 1 (1997), s. 90-91. - ISSN 0867-6070
17
Gwidon Rysiak 1935-1996 / Marian BANACH, Zofia SZAFRAŃSKA // Przegląd Zachodni. - nr 4 (1997), s. 237-238. - ISSN 0033-2437
18
Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych / Marian BANACH // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 84-96. - ISBN 83-87239-38-0
19
Janina Ciechanowicz: Prawo ochrony środowiska, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Koszalin 1995, s. 274 / Marian BANACH // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (10) (1997), s. 160-161. - Rec. pracy: Ciechanowicz J.: Prawo ochrony środowiska, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Koszalin 1995, s. 274. - ISSN 0867-8898
20
Umowy międzynarodowe w dziedzinie ochrony środowiska : przyczynek do systematyki umów = International Agreements in Area of Environment Protection Contribution to Agreements Systematization / Marian BANACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 481 (1996), s. 5-15. - Summ. - ISSN 0208-7944
21
Autostrady a rozwój gospodarczy / Marian BANACH // Spedycja i Transport. - nr 3 (1996), s. 35. - Rec. pracy: Autostrady a rozwój gospodarczy. I. Dorian Speakman: Polityka transportowa MBR w Europie Środkowej i Wschodniej i jej konsekwencje dla środowiska. Raport dla Polskiego Klubu Ekologicznego. II. John Whitelegg: Drogi, miejsca pracy a gospodarka. Raport Greenpeace, wyd. Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny oraz Program NGOs and BANKs, Kraków 1995. - ISSN 0867-1494
22
Spojrzenie na polską politykę zagraniczną / Marian BANACH // Ad Meritum. - nr 3 (1996), s. 117-119. - Rec. pracy: Robert Kupiecki, Krzysztof Szczepanik: Polityka zagraniczna Polski 1918-1994, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR i Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 1995, s. 296
23
Zbiór przepisów obowiązujących w międzynarodowych przewozach drogowych , Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach , Katowice 1994, s. 326 / Marian BANACH // Spedycja i Transport. - nr 6-7 (1996), s. 35. - Rec. pracy: Zbiór przepisów obowiązujących w międzynarodowych przewozach drogowych , Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach , Katowice 1994, s. 326. - ISSN 0867-1494
24
Europejska polityka transportowa i jej wpływ na transport Polski / Marian BANACH // Spedycja i Transport. - nr 5 (1996), s. 35. - Rec. pracy: Januszkiewicz W. (red.), Europejska polityka transportowa i jej wpływ na transport Polski, wyd. Instytut Gospodarki Światowej, Centrum ds. Studiów Europejskich Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1993, Seria: Prace i Materiały, nr 130, s. 92. - ISSN 0867-1494
25
Model organizacyjno-funkcjonalny spedycji międzynarodowej w Polsce : uwagi de lege lata i de lege ferenda / Marian BANACH // W: Spedytor jako operator logistyczny / red. Stanisław Dziadek. - Katowice: AE, 1995. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 19-31. - Bibliogr. - ISBN 83-86434-91-0
26
Janusz Neider, Danuta Marciniak-Neider, Przewozy intermodalne w handlu międzynarodowym , Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995, s. 196 / Marian BANACH // Spedycja i Transport. - nr 3 (1995), s. 33-34. - Rec. pracy: Janusz Neider, Danuta Marciniak-Neider, Przewozy intermodalne w handlu międzynarodowym , Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995, s. 196. - ISSN 0867-1494
27
Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : Konferencja Ogólnopolska poświęcona pamięci prof. dr. hab. Mariana Iwanejko pod patronatem honorowym prof. dr. hab. Krzysztofa Skubiszewskiego, Kraków, 27-28 września 1995 / Marian BANACH // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 2 (7) (1995), s. 175-176. - ISSN 0867-8898
28
Obraz Europy w prasie polskiej w latach 1989-1991 : w poszukiwaniu tożsamości Europy Środkowej (na podstawie lektury gazet codziennych: "Życie Warszawy" i "Rzeczpospolitej") = The Picture of Europe in the Polish Press : in Search of Central Europe Identity / Marian BANACH // W: Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991 / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Wrocław ; Kraków: Ossolineum, 1995. - S. 7-32. - Summ. - ISBN 83-04-04297-5
29
Początki międzynarodowego prawa środowiska w Polsce / Marian BANACH // W: Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.) / materiały zebr. Kazimierz LANKOSZ. - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 211-218. - ISBN 83-86439-66-1
30
Umowy międzynarodowe w dziedzinie ochrony środowiska / Marian BANACH // W: Działalność Międzynarodowych Banków Rozwoju w Polsce : materiały z konferencji. - Kraków: Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny, 1994. - S. 96-102
31
Książka dla urzędnika / Marian BANACH // Magazyn Samorządowy. - nr 7/8 (1994), s. 24. - ISSN 1231-5761
32
Przeczytaj gmino / Marian BANACH // Ekopartner. - nr 9(35) (1994), s. 35. - Rec. pracy: Stanisława Klima: Problemy zarządzania ochroną środowiska w gminie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1994, s. 52. - ISSN 1230-2961
33
Przepisy prawne zapewniające konsumentowi dostęp do informacji / Marian BANACH // W: Informacja o towarze jako element rynku konsumenta / Kier. tematu Tomasz KOZŁOWSKI. - (1994), s. 12-20. - Bibliogr.
34
Jacques Vernier: Środowisko. Press Universitaires de France 1992, koordynacja wydania - Biuro Współpracy Polsko-Francuskiej w dziedzinie ochrony środowiska w Warszawie, Warszawa 1993 / Marian BANACH // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 2 (5) (1994), s. 203. - Rec. pracy: Vernier J.: Środowisko. Press Universitaires de France 1992, pol. wyd. Warszawa 1993. - ISSN 0867-8898
35
Śladami prof. Mariana Iwanejki / Marian BANACH // Kurier Dąbrowski. - nr 1 (1994), s. 26. - ISSN 1234-0618
36
Zalipie reklamą Powiśla Dąbrowskiego / Marian BANACH // Kurier Dąbrowski. - nr 4 (1994), s. 36. - ISSN 1234-0618
37
Jan Burniewicz: Transport w EWG, Warszawa 1991, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności / Marian BANACH // Spedycja i Transport. - nr 2 (1993), s. 27-28. - Rec. pracy: Jan Burniewicz: Transport w EWG, Warszawa 1991, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. - ISSN 0867-1494
38
Eugeniusz Mazur: Transport a środowisko przyrodnicze, Kraków 1992, s. 68. Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Seria: NAUKA DLA WSZYSTKICH nr 452, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie / Marian BANACH // Spedycja i Transport. - nr 1 (1993), s. 34-35. - Rec. pracy: Eugeniusz Mazur: Transport a środowisko przyrodnicze, Kraków 1992, s. 68. Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Seria: NAUKA DLA WSZYSTKICH nr 452, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie. - ISSN 0867-1494
39
Dąbrowskie migawki / Marian BANACH // Kurier Dąbrowski. - nr 8 (1993), s. 29. - ISSN 1234-0618
40
Meandry transportu : donikąd albo... w zielone / Marian BANACH // Ekopartner. - nr 4(18) (1993), s. 32. - Rec. pracy: Eugeniusz Mazur: Transport a środowisko przyrodnicze, Wydaw. i Druk. "Secesja", Kraków 1992, s. 68. - ISSN 1230-2961
41
Transport i spedycja międzynarodowa : przewodnik metodyczny / Marian BANACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 23 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
42
Menedżer w zgodzie z ekologią / Marian BANACH // Ekopartner. - nr 2(16) (1993), s. 29-31. - Rec. pracy: Piotr Syryczyński, Tomasz Nowakowski, Andrzej Mikołajczyk: W zgodzie z zasadami ekologii - jak nie wchodzić w kolizję z zasadami ekologii. Poradnik dla menedżerów i członków rad nadzorczych, Wyd. Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej - Centrum Prywatyzacji, Warszawa 1992, s. 256. - ISSN 1230-2961
43
Z działalności Koła Uczelnianego Polskiego Klubu Ekologicznego / Marian BANACH // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3 (15) (1993), s. 22-23
44
Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki: Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272 / Marian BANACH // Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 1 (1992), s. 178-180. - Rec. pracy: Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki; Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272. - ISSN 0867-8898
45
Ekologia a polityka / Marian BANACH // Ekopartner. - nr 10(12) (1992), s. 30. - ISSN 1230-2961
46
O zieleni i ... prądzie / Marian BANACH // Kurier Dąbrowski. - nr 7-8 (1992), s. 12. - ISSN 1234-0618
47
The International Status of an Accredited Foreign Correspondent / Marian BANACH // W: The Transnational Future of Europe / red. Ziemowit Jacek Pietraś, Marek Pietraś. - Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 1992. - S. 120-126. - ISBN 83-227-0454-2
48
Co kryje ziemia? / Marian BANACH // Kurier Dąbrowski. - nr 6 (1992), s. 12. - ISSN 1234-0618
49
Konferencje w Ustroniu i we Frankfurcie nad Menem = The Conferences in Ustroń and Frankfurt am Main / Marian BANACH // Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 1 (1992), s. 200-201. - ISSN 0867-8898
50
Wydawnictwa ekologiczne = Ecological Publischers / Marian BANACH // Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 2 (1992), s. 207-210. - ISSN 0867-8898
51
Podręcznik dziennikarstwa / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 33, nr 1-2 (1992), s. 191. - Rec. pracy: Handbook for Journalists of Central and Eastern Europe. Malcolm F. Mallelle Editor, World Press Freedom Committee, Rex Rand Fund. Washington 1990, s. 162. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65942/1992_01_02.pdf. - ISSN 0555-0025
52
Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki: Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272 / Marian BANACH // Ekopartner. - nr 4(6) (1992), s. 28-29. - Rec. pracy: Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki; Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272. - ISSN 1230-2961
53
Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych = The European Association of Environmental and Resources Economists in Poland / Marian BANACH // Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 1 (1992), s. 195-197. - ISSN 0867-8898
54
Ekołogiczieskaja Gazieta / Marian BANACH // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 5 (1992), s. 20. - ISSN 0137-3668
55
Ludwik Jastrzębski: "Prawo ochrony środowiska w Polsce", Warszawa 1990, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 288 / Marian BANACH, Stanisław Klima // Ekopartner. - nr 9(11) (1992), s. 27-29. - ISSN 1230-2961
56
Wydawnictwa ekologiczne = Ecological Publischers / Marian BANACH // Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 1 (1992), s. 188-190. - ISSN 0867-8898
57
Ochrona środowiska? / Marian BANACH // Kurier Dąbrowski. - nr 3 (1992), s. 12. - ISSN 1234-0618
58
Zagadnienia wolności informacji w międzynarodowych normach politycznych o zasięgu powszechnym / Marian BANACH // Stosunki Międzynarodowe. - t. 13 (1991), s. 123-137. - ISSN 0209-0961
59
Ograniczenie działalności mediów : przegląd konwencji międzynarodowych = Restrictions on Media : a Survey of International Conventions / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 31, nr 1 (1990), s. 75-81. - Rez., summ. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65938/1990_01.pdf. - ISSN 0555-0025
60
Międzynarodowa współpraca kulturalna / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 30, nr 2 (1989), s. 117-118. - Rec. pracy: Gałenskaja Ł.N., Muzy i prawo: prawowyje woprosy mieżdunarodnogo sotrudniczestwa w obłasti kultury. Izdatielstwo Leningradskogo Uniwersiteta, Leningrad 1987. S. 224. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65935/1989_02.pdf. - ISSN 0555-0025
61
Międzynarodowy obieg informacji / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 4 (1988), s. 142. - Rec. pracy: Michałowski J., Obieg informacji w podzielonym świecie: uwarunkowania prawno-polityczne. Książka i Wiedza, Warszawa 1986, s. 244. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65933/1988_04.pdf. - ISSN 0555-0025
62
Prawo do informacji a międzynarodowe normy prawne / Marian BANACH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 28). - nr 1 (1988), s. 215-229. - ISSN 0867-0617
63
Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO 1986, nr 2-5 / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 4 (1988), s. 165-167. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65933/1988_04.pdf. - ISSN 0555-0025
64
Międzynarodowy ład pokojowy / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 4 (1988), s. 140-141. - Rec. pracy: Problemy międzynarodowego ładu pokojowego. Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 1987, s. 228. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65933/1988_04.pdf. - ISSN 0555-0025
65
Co z ustawą o stosunkach cywilnoprawnych w handlu międzynarodowym? / Marian BANACH // Gazeta Prawnicza. - nr 10 (1988), s. 12. - ISSN 0137-7558
66
Przyszłość świata z perspektywy UNESCO / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 28, nr 2 (1987), s. 113-114. - Rec. pracy: Amadou-Mahtar M'B o w: U źródeł przyszłości: problemy świata i zadania UNESCO. Książka i Wiedza, Warszawa 1986, s. 116. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65927/1987_02.pdf. - ISSN 0555-0025
67
Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO 1984-1986 (nr 1, styczeń-marzec) / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 28, nr 2 (1987), s. 133-134. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65927/1987_02.pdf. - ISSN 0555-0025
68
Prawno-instytucjonalne podstawy współpracy międzynarodowej w dziedzinie obrotu gospodarczego - stan obecny i perspektywy / Marian BANACH // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r. / [mat. zebr. i przygot. Janusz S. FECZKO]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 151-164. - Bibliogr.
69
Społeczne działanie prawa / Marian BANACH // Pokolenia. - nr 10 (1986), s. 29-34. - ISSN 0551-2050
70
Prawo prasowe / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 27, nr 1 (1986), s. 107-108. - Rec. pracy: Prawo prasowe oraz przepisy wykonawcze i związkowe, zbiór opracowała Łucja Korózs. Według stanu prawnego na dzień 15 maja 1985 r. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1985, s. 88. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65922/1986_01.pdf. - ISSN 0555-0025
71
Życie naukowe w zakresie nauk prawnych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1976-1984 / Marian BANACH // Krakowskie Studia Prawnicze. - R. 19 (1986), s. 189-190. - ISSN 0023-4478
72
[Recenzja] / Marian BANACH // Finanse. - R. 36, nr 1 (1986), s. 107-108. - ISSN 0430-4896
73
O Polsce nad Tamizą / Marian BANACH // Tarnowskie Azoty. - nr 29-30 (1986), s. 12. - ISSN 1232-3586
74
Polska w systemie współpracy ekonomicznej ONZ / Marian BANACH // Handel Zagraniczny. - R. 30, nr 2 (1985), s. 30-31. - ISSN 0017-7245
75
Ekspansja zagraniczna korporacji wielonarodowych / Marian BANACH // Handel Zagraniczny. - R. 29, nr 2 (1984), s. 28-29. - ISSN 0017-7245
76
Życie i Świat / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 25, nr 2 (1984), s. 172-173. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65915/1984_02.pdf. - ISSN 0555-0025
77
[Recenzja] / Marian BANACH // Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 4 (110) (1984), s. 65-67. - ISSN 0137-3528
78
[Recenzja] / Marian BANACH // Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 5 (111) (1984), s. 77-79. - ISSN 0137-3528
79
Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Cz. 1, Organizacje systemu ONZ : wybór dokumentów / Marian BANACH, Kazimierz LANKOSZ, Zofia SZAFRAŃSKA ; red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1983. - 211 s. ; 24 cm
80
O potrzebie ustanowienia prawnej podstawy nowego międzynarodowego ładu ekonomicznego = On the Necessity of Establishing Legal Basis of New International Economic Order / Marian BANACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 171 (1983), s. 119-138. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
81
IV konferencja "Międzynarodowa Komunikacja Językowa" Łódź, 18-21 listopada 1982 / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 24, nr 2 (1983), s. 163-165. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65911/1983_02.pdf. - ISSN 0555-0025
82
Kodeksy dziennikarskie / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 23, nr 3 (1982), s. 122-124. - Rec. pracy: Clement Jones J., Mass Media Codes of Ethics and Councils: a Comparative International Study on Professional Standards. Reports and Papers on Mass Communication, Special Issue. UNESCO 1980, s. 80. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65908/1982_03.pdf. - ISSN 0555-0025
83
Mieżdunarodnaja Politika - styczeń-kwiecień 1981 / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 23, nr 1-2 (1982), s. 207-208. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65907/1982_01_02.pdf. - ISSN 0555-0025
84
Próby normowania statusu dziennikarza w płaszczyźnie międzynarodowej = International Attempts to Regulate the Journalist's Status / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 23, nr 4 (1982), s. 67-78. - Streszcz., summ., rez. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65909/1982_04.pdf. - ISSN 0555-0025
85
Wybrane zagadnienia prawa międzynarodowego : wybór dokumentów / Marian BANACH, Kazimierz LANKOSZ, Zofia SZAFRAŃSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - 215 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
86
Mieżdunarodnaja Politika - styczeń-kwiecień 1979 / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 1 (1980), s. 148-150. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65899/1980_01.pdf. - ISSN 0555-0025
87
Kurier UNESCO maj 1977 / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 19, nr 3 (1978), s. 174-176. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65893/1978_03.pdf. - ISSN 0555-0025
88
Kierunki i formy międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej Polski = Directions and Forms of the Polish International and Scientific Cooperation / Marian BANACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 107 (1978), s. 47-62. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
89
Formy i kierunki współpracy kulturalnej Polski z Czechosłowacją i NRD : zagadnienia formalno-prawne = The Forms and Trends of Cultural Co-Operation between Poland, Czechoslovakia, and the German Democratic Republic / Marian BANACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 93 (1978), s. 115-126. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
90
Mieżdunarodnaja Politika (IV-XII 1976) / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 3 (1977), s. 150-151. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65889/1977_03.pdf. - ISSN 0555-0025
91
"Poll" Agencji Informacyjnych Krajów Niezaangażowanych / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 3 (1977), s. 95-94. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65889/1977_03.pdf. - ISSN 0555-0025
92
Środki masowego komunikowania a dwustronne porozumienia międzynarodowe PRL = The Mass Media and the Bilateral International Agreements of Polish People's Republic / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 4 (1977), s. 73-78. - Summ., rez. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65890/1977_04.pdf. - ISSN 0555-0025
93
Zagraniczne ośrodki kultury i informacji = Centres of Culture and Information in Abroad / Marian BANACH // Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 5 (71) (1977), s. 77-85. - ISSN 0137-3528
94
Przedsiębiorstwo wielonarodowe - jego funkcja w gospodarce socjalistycznej / Zofia KULKA, Marian BANACH // Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 6 (66) (1976), s. 153-154. - ISSN 0137-3528
95
W jugosłowiańskim piśmie Mieżdunarodnaja Politika / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 3 (1976), s. 151-152. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65885/1976_03.pdf. - ISSN 0555-0025
96
Międzynarodowy status akredytowanego korespondenta zagranicznego = International Status of Accredited Foreign Correspondent / Marian BANACH // Sprawy Międzynarodowe. - z. 12 (1976), s. 149-156. - ISSN 0038-853X
97
Przewodnik po prasie / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 3 (1976), s. 125-126. - Rec. pracy: Biegłow S., MIR Priessy i Priessa Mira. Izdatielstwo Politiczeskoj Litieratury Ukrainy, Kijew 1975, s. 102. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65885/1976_03.pdf. - ISSN 0555-0025
98
Problemy teorii / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 1 (1976), s. 145-146. - Rec. pracy: Informacja - propaganda - opinia publiczna. Seria: Partia - Społeczeństwo - Propaganda. Książka i Wiedza, Warszawa 1974, s. 291. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65883/1976_01.pdf. - ISSN 0555-0025
99
Informacja i ideologia / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 2 (1975), s. 120-121. - Rec. pracy: Żurawiew G.T., Soсyalnaja informacyja i uprawlenije ideołogiczeskim processom. Izdatielstwo "Mysl", Moskwa 1973, s. 160. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65880/1975_02.pdf. - ISSN 0555-0025
100
Prawo komunikowania / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 4 (1975), s. 122-123. - Rec. pracy: Kołosow J.M., massowaja informacyja i mieżdunarodnoje prawo. Izdatielstwo "Mieżdunarodnyje otnoszenija", Moskwa 1974, s. 168. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65882/1975_04.pdf. - ISSN 0555-0025
1
Banach M., (2013), Na kanwie spotkania poświęconego pamięci prof. dra hab. Kazimierza Urbana, "Kurier UEK", nr 3 (55), s. 17; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/17
2
Banach M., (2012), Wspomnienia, Kraków : [wydawca nieznany], 49 s.
3
Banach M., (2011), O wpływie prof. dr. hab. Kazimierza Górki na pogłębienie moich zainteresowań naukowych : refleksje po jubileuszu 45-lecia pracy naukowej i 70. rocznicy urodzin Profesora, "Kurier UEK", nr 6 (45), s. 29; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www
4
Banach M., (2010), Uwarunkowania harmonizacji standardów ochrony środowiska w Polsce z wymogami Unii Europejskiej. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 499-508.
5
Banach M., Mesjasz L., (2010), Profesor Bogusław Jasiński (1931-2009), "Kurier UEK", nr 3 (35), s. 4-5; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_kwiecien_web
6
Banach M., (2010), Z dziejów filumenistyki, "Kurier UEK", nr 7 (39), s. 39; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010
7
Banach M., (2010), Z warsztatu dydaktyka, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 57; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
8
Szafrańska Z., Banach M., (2008), Non omnis moriar Profesor Kazimierz Urban 1946-2007, "Kurier UEK", nr 5 (21), s. 4; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/4
9
Banach M., (2000), The History of Teaching of Public International Law at the University of Economics in Cracow over 75 Years of its Existance, "Miscellanea Iuris Gentium", nr 3-4, s. 158-162; http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9
10
Banach M., (1999), Polityka transportowa Wspólnot Europejskich z uwzględnieniem adaptacji polskiego systemu transportowego do standardów Wspólnot, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 521, s. 71-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/8320
11
Kornaś J., Banach M. (red.), (1999), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: spór o kształt ustroju państwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie
12
Banach M., (1998), International Status of an Accredited Foreign Correspondent with Special Consideration of the Polish Practice, "Polish Yearbook of International Law", vol. 17, s. 7-19.
13
Banach M., (1998), TRANS'97 Wspólna Europa - ekonomiczne dylematy transportu i ekologii, Warszawa 17-18 październik 1997, "Ekonomia i Środowisko", nr 1 (12), s. 167-168.
14
Banach M., (1998), Ekologia wyrobów. Materiały konferencyjne, Kraków 8-9 maj 1997, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Zarząd Główny, s. 392, "Problemy Ekologii", nr 2, s. 74.
15
Banach M., (1997), TRANS'97, "Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego", nr 11 (46), s. 26.
16
Banach M., (1997), Gwidon Rysiak (1935-1996), "Śląsk Opolski", nr 1, s. 90-91.
17
Banach M., Szafrańska Z., (1997), Gwidon Rysiak 1935-1996, "Przegląd Zachodni", nr 4, s. 237-238.
18
Banach M., (1997), Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 84-96.
19
Banach M., (1997), Janina Ciechanowicz: Prawo ochrony środowiska, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Koszalin 1995, s. 274, "Ekonomia i Środowisko", nr 1 (10), s. 160-161.
20
Banach M., (1996), Umowy międzynarodowe w dziedzinie ochrony środowiska : przyczynek do systematyki umów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 481, s. 5-15.
21
Banach M., (1996), Autostrady a rozwój gospodarczy, "Spedycja i Transport", nr 3, s. 35.
22
Banach M., (1996), Spojrzenie na polską politykę zagraniczną, "Ad Meritum", nr 3, s. 117-119.
23
Banach M., (1996), Zbiór przepisów obowiązujących w międzynarodowych przewozach drogowych , Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach , Katowice 1994, s. 326, "Spedycja i Transport", nr 6-7, s. 35.
24
Banach M., (1996), Europejska polityka transportowa i jej wpływ na transport Polski, "Spedycja i Transport", nr 5, s. 35.
25
Banach M., (1995), Model organizacyjno-funkcjonalny spedycji międzynarodowej w Polsce : uwagi de lege lata i de lege ferenda. [W:] Dziadek S. (red.), Spedytor jako operator logistyczny, Katowice : AE, s. 19-31.
26
Banach M., (1995), Janusz Neider, Danuta Marciniak-Neider, Przewozy intermodalne w handlu międzynarodowym , Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995, s. 196, "Spedycja i Transport", nr 3, s. 33-34.
27
Banach M., (1995), Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : Konferencja Ogólnopolska poświęcona pamięci prof. dr. hab. Mariana Iwanejko pod patronatem honorowym prof. dr. hab. Krzysztofa Skubiszewskiego, Kraków, 27-28 września 1995, "Ekonomia i Środowisko", nr 2 (7), s. 175-176.
28
Banach M., (1995), Obraz Europy w prasie polskiej w latach 1989-1991 : w poszukiwaniu tożsamości Europy Środkowej (na podstawie lektury gazet codziennych: "Życie Warszawy" i "Rzeczpospolitej"). [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991, Wrocław ; Kraków : Ossolineum, s. 7-32.
29
Banach M., (1995), Początki międzynarodowego prawa środowiska w Polsce. [W:] Lankosz K. (red.), Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.), Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 211-218.
30
Banach M., (1994), Umowy międzynarodowe w dziedzinie ochrony środowiska. [W:] Działalność Międzynarodowych Banków Rozwoju w Polsce : materiały z konferencji, Kraków : Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny, s. 96-102.
31
Banach M., (1994), Książka dla urzędnika, "Magazyn Samorządowy", nr 7/8, s. 24.
32
Banach M., (1994), Przeczytaj gmino, "Ekopartner", nr 9(35), s. 35.
33
Banach M., (1994), Przepisy prawne zapewniające konsumentowi dostęp do informacji. [W:] Kozłowski T. (kierownik tematu), Informacja o towarze jako element rynku konsumenta, s. 12-20.
34
Banach M., (1994), Jacques Vernier: Środowisko. Press Universitaires de France 1992, koordynacja wydania - Biuro Współpracy Polsko-Francuskiej w dziedzinie ochrony środowiska w Warszawie, Warszawa 1993, "Ekonomia i Środowisko", nr 2 (5), s. 203.
35
Banach M., (1994), Śladami prof. Mariana Iwanejki, "Kurier Dąbrowski", nr 1, s. 26.
36
Banach M., (1994), Zalipie reklamą Powiśla Dąbrowskiego, "Kurier Dąbrowski", nr 4, s. 36.
37
Banach M., (1993), Jan Burniewicz: Transport w EWG, Warszawa 1991, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, "Spedycja i Transport", nr 2, s. 27-28.
38
Banach M., (1993), Eugeniusz Mazur: Transport a środowisko przyrodnicze, Kraków 1992, s. 68. Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Seria: NAUKA DLA WSZYSTKICH nr 452, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, "Spedycja i Transport", nr 1, s. 34-35.
39
Banach M., (1993), Dąbrowskie migawki, "Kurier Dąbrowski", nr 8, s. 29.
40
Banach M., (1993), Meandry transportu : donikąd albo... w zielone, "Ekopartner", nr 4(18), s. 32.
41
Banach M., (1993), Transport i spedycja międzynarodowa: przewodnik metodyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 23 s.
42
Banach M., (1993), Menedżer w zgodzie z ekologią, "Ekopartner", nr 2(16), s. 29-31.
43
Banach M., (1993), Z działalności Koła Uczelnianego Polskiego Klubu Ekologicznego. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 22-23.
44
Banach M., (1992), Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki: Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272, "Ekonomia i Środowisko", t. 1, z. 1, s. 178-180.
45
Banach M., (1992), Ekologia a polityka, "Ekopartner", nr 10(12), s. 30.
46
Banach M., (1992), O zieleni i ... prądzie, "Kurier Dąbrowski", nr 7-8, s. 12.
47
Banach M., (1992), The International Status of an Accredited Foreign Correspondent. [W:] Pietraś , Pietraś M. (red.), The Transnational Future of Europe, Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, s. 120-126.
48
Banach M., (1992), Co kryje ziemia?, "Kurier Dąbrowski", nr 6, s. 12.
49
Banach M., (1992), Konferencje w Ustroniu i we Frankfurcie nad Menem, "Ekonomia i Środowisko", t. 1, z. 1, s. 200-201.
50
Banach M., (1992), Wydawnictwa ekologiczne, "Ekonomia i Środowisko", t. 1, z. 2, s. 207-210.
51
Banach M., (1992), Podręcznik dziennikarstwa, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 33, nr 1-2, s. 191; http://mbc.malopolska.pl/Content/65942/1992_01_02.pdf
52
Banach M., (1992), Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki: Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272, "Ekopartner", nr 4(6), s. 28-29.
53
Banach M., (1992), Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, "Ekonomia i Środowisko", t. 1, z. 1, s. 195-197.
54
Banach M., (1992), Ekołogiczieskaja Gazieta, "Aura", nr 5, s. 20.
55
Banach M., Klima S., (1992), Ludwik Jastrzębski: "Prawo ochrony środowiska w Polsce", Warszawa 1990, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 288, "Ekopartner", nr 9(11), s. 27-29.
56
Banach M., (1992), Wydawnictwa ekologiczne, "Ekonomia i Środowisko", t. 1, z. 1, s. 188-190.
57
Banach M., (1992), Ochrona środowiska?, "Kurier Dąbrowski", nr 3, s. 12.
58
Banach M., (1991), Zagadnienia wolności informacji w międzynarodowych normach politycznych o zasięgu powszechnym, "Stosunki Międzynarodowe", t. 13, s. 123-137.
59
Banach M., (1990), Ograniczenie działalności mediów : przegląd konwencji międzynarodowych, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 31, nr 1, s. 75-81; http://mbc.malopolska.pl/Content/65938/1990_01.pdf
60
Banach M., (1989), Międzynarodowa współpraca kulturalna, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 30, nr 2, s. 117-118; http://mbc.malopolska.pl/Content/65935/1989_02.pdf
61
Banach M., (1988), Międzynarodowy obieg informacji, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 29, nr 4, s. 142; http://mbc.malopolska.pl/Content/65933/1988_04.pdf
62
Banach M., (1988), Prawo do informacji a międzynarodowe normy prawne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica", nr 1, s. 215-229.
63
Banach M., (1988), Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO 1986, nr 2-5, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 29, nr 4, s. 165-167; http://mbc.malopolska.pl/Content/65933/1988_04.pdf
64
Banach M., (1988), Międzynarodowy ład pokojowy, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 29, nr 4, s. 140-141; http://mbc.malopolska.pl/Content/65933/1988_04.pdf
65
Banach M., (1988), Co z ustawą o stosunkach cywilnoprawnych w handlu międzynarodowym?, "Gazeta Prawnicza", nr 10, s. 12.
66
Banach M., (1987), Przyszłość świata z perspektywy UNESCO, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 28, nr 2, s. 113-114; http://mbc.malopolska.pl/Content/65927/1987_02.pdf
67
Banach M., (1987), Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO 1984-1986 (nr 1, styczeń-marzec), "Zeszyty Prasoznawcze", R. 28, nr 2, s. 133-134; http://mbc.malopolska.pl/Content/65927/1987_02.pdf
68
Banach M., (1987), Prawno-instytucjonalne podstawy współpracy międzynarodowej w dziedzinie obrotu gospodarczego - stan obecny i perspektywy. [W:] Feczko J. (red.), Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 151-164.
69
Banach M., (1986), Społeczne działanie prawa, "Pokolenia", nr 10, s. 29-34.
70
Banach M., (1986), Prawo prasowe, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 27, nr 1, s. 107-108; http://mbc.malopolska.pl/Content/65922/1986_01.pdf
71
Banach M., (1986), Życie naukowe w zakresie nauk prawnych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1976-1984, "Krakowskie Studia Prawnicze", R. 19, s. 189-190.
72
Banach M., (1986), [Recenzja], "Finanse", R. 36, nr 1, s. 107-108.
73
Banach M., (1986), O Polsce nad Tamizą, "Tarnowskie Azoty", nr 29-30, s. 12.
74
Banach M., (1985), Polska w systemie współpracy ekonomicznej ONZ, "Handel Zagraniczny", R. 30, nr 2, s. 30-31.
75
Banach M., (1984), Ekspansja zagraniczna korporacji wielonarodowych, "Handel Zagraniczny", R. 29, nr 2, s. 28-29.
76
Banach M., (1984), Życie i Świat, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 25, nr 2, s. 172-173; http://mbc.malopolska.pl/Content/65915/1984_02.pdf
77
Banach M., (1984), [Recenzja], "Przegląd Stosunków Międzynarodowych", nr 4 (110), s. 65-67.
78
Banach M., (1984), [Recenzja], "Przegląd Stosunków Międzynarodowych", nr 5 (111), s. 77-79.
79
Banach M., Lankosz K., Szafrańska Z., (1983), Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Cz. 1, Organizacje systemu ONZ: wybór dokumentów, Mikułowski Pomorski J. (red.), Kraków : Akad. Ekonomiczna, 211 s.
80
Banach M., (1983), O potrzebie ustanowienia prawnej podstawy nowego międzynarodowego ładu ekonomicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 171, s. 119-138.
81
Banach M., (1983), IV konferencja "Międzynarodowa Komunikacja Językowa" Łódź, 18-21 listopada 1982, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 24, nr 2, s. 163-165; http://mbc.malopolska.pl/Content/65911/1983_02.pdf
82
Banach M., (1982), Kodeksy dziennikarskie, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 23, nr 3, s. 122-124; http://mbc.malopolska.pl/Content/65908/1982_03.pdf
83
Banach M., (1982), Mieżdunarodnaja Politika - styczeń-kwiecień 1981, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 23, nr 1-2, s. 207-208; http://mbc.malopolska.pl/Content/65907/1982_01_02.pdf
84
Banach M., (1982), Próby normowania statusu dziennikarza w płaszczyźnie międzynarodowej, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 23, nr 4, s. 67-78; http://mbc.malopolska.pl/Content/65909/1982_04.pdf
85
Banach M., Lankosz K., Szafrańska Z., (1981), Wybrane zagadnienia prawa międzynarodowego: wybór dokumentów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 215 s.
86
Banach M., (1980), Mieżdunarodnaja Politika - styczeń-kwiecień 1979, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 21, nr 1, s. 148-150; http://mbc.malopolska.pl/Content/65899/1980_01.pdf
87
Banach M., (1978), Kurier UNESCO maj 1977, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 19, nr 3, s. 174-176; http://mbc.malopolska.pl/Content/65893/1978_03.pdf
88
Banach M., (1978), Kierunki i formy międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 107, s. 47-62.
89
Banach M., (1978), Formy i kierunki współpracy kulturalnej Polski z Czechosłowacją i NRD : zagadnienia formalno-prawne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 93, s. 115-126.
90
Banach M., (1977), Mieżdunarodnaja Politika (IV-XII 1976), "Zeszyty Prasoznawcze", R. 18, nr 3, s. 150-151; http://mbc.malopolska.pl/Content/65889/1977_03.pdf
91
Banach M., (1977), "Poll" Agencji Informacyjnych Krajów Niezaangażowanych, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 18, nr 3, s. 95-94; http://mbc.malopolska.pl/Content/65889/1977_03.pdf
92
Banach M., (1977), Środki masowego komunikowania a dwustronne porozumienia międzynarodowe PRL, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 18, nr 4, s. 73-78; http://mbc.malopolska.pl/Content/65890/1977_04.pdf
93
Banach M., (1977), Zagraniczne ośrodki kultury i informacji, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych", nr 5 (71), s. 77-85.
94
Kulka Z., Banach M., (1976), Przedsiębiorstwo wielonarodowe - jego funkcja w gospodarce socjalistycznej, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych", nr 6 (66), s. 153-154.
95
Banach M., (1976), W jugosłowiańskim piśmie Mieżdunarodnaja Politika, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 17, nr 3, s. 151-152; http://mbc.malopolska.pl/Content/65885/1976_03.pdf
96
Banach M., (1976), Międzynarodowy status akredytowanego korespondenta zagranicznego, "Sprawy Międzynarodowe", z. 12, s. 149-156.
97
Banach M., (1976), Przewodnik po prasie, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 17, nr 3, s. 125-126; http://mbc.malopolska.pl/Content/65885/1976_03.pdf
98
Banach M., (1976), Problemy teorii, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 17, nr 1, s. 145-146; http://mbc.malopolska.pl/Content/65883/1976_01.pdf
99
Banach M., (1975), Informacja i ideologia, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 16, nr 2, s. 120-121; http://mbc.malopolska.pl/Content/65880/1975_02.pdf
100
Banach M., (1975), Prawo komunikowania, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 16, nr 4, s. 122-123; http://mbc.malopolska.pl/Content/65882/1975_04.pdf
1
@misc{UEK:2168344566,
author = "Marian Banach",
title = "Na kanwie spotkania poświęconego pamięci prof. dra hab. Kazimierza Urbana",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (55)",
pages = "17",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/17},
}
2
@book{UEK:2168335013,
author = "Marian Banach",
title = "Wspomnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "wydawca nieznany",
year = "2012",
url = {},
}
3
@misc{UEK:2168275375,
author = "Marian Banach",
title = "O wpływie prof. dr. hab. Kazimierza Górki na pogłębienie moich zainteresowań naukowych : refleksje po jubileuszu 45-lecia pracy naukowej i 70. rocznicy urodzin Profesora",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (45)",
pages = "29",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www},
}
4
@inbook{UEK:2165617295,
author = "Marian Banach",
title = "Uwarunkowania harmonizacji standardów ochrony środowiska w Polsce z wymogami Unii Europejskiej",
booktitle = "Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce",
pages = "499-508",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-15-0",
}
5
@misc{UEK:2168346578,
author = "Marian Banach and Lidia Mesjasz",
title = "Profesor Bogusław Jasiński (1931-2009)",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (35)",
pages = "4-5",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_kwiecien_web},
}
6
@article{UEK:2168274633,
author = "Marian Banach",
title = "Z dziejów filumenistyki",
journal = "Kurier UEK",
number = "7 (39)",
pages = "39",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010},
}
7
@article{UEK:2168274931,
author = "Marian Banach",
title = "Z warsztatu dydaktyka",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "57",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona},
}
8
@misc{UEK:2168347618,
author = "Zofia Szafrańska and Marian Banach",
title = "Non omnis moriar Profesor Kazimierz Urban 1946-2007",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (21)",
pages = "4",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/4},
}
9
@misc{UEK:2168320423,
author = "Marian Banach",
title = "The History of Teaching of Public International Law at the University of Economics in Cracow over 75 Years of its Existance",
booktitle = "Miscellanea Iuris Gentium",
number = "3-4",
pages = "158-162",
year = "2000",
url = {http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9},
}
10
@article{UEK:2168254650,
author = "Marian Banach",
title = "Polityka transportowa Wspólnot Europejskich z uwzględnieniem adaptacji polskiego systemu transportowego do standardów Wspólnot",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "521",
pages = "71-83",
year = "1999",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/8320},
}
11
@book{UEK:2168268912,
title = "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : spór o kształt ustroju państwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1999",
isbn = "83-7252-012-7",
}
12
@article{UEK:2168367486,
author = "Marian Banach",
title = "International Status of an Accredited Foreign Correspondent with Special Consideration of the Polish Practice",
journal = "Polish Yearbook of International Law",
number = "vol. 17",
pages = "7-19",
year = "1998",
}
13
@misc{UEK:2168337707,
author = "Marian Banach",
title = "TRANS'97 Wspólna Europa - ekonomiczne dylematy transportu i ekologii, Warszawa 17-18 październik 1997",
booktitle = "Ekonomia i Środowisko",
number = "1 (12)",
pages = "167-168",
year = "1998",
}
14
@article{UEK:2168364394,
author = "Marian Banach",
title = "Ekologia wyrobów. Materiały konferencyjne, Kraków 8-9 maj 1997, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Zarząd Główny, s. 392",
journal = "Problemy Ekologii",
number = "2",
pages = "74",
year = "1998",
}
15
@misc{UEK:2168363278,
author = "Marian Banach",
title = "TRANS'97",
booktitle = "Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego",
number = "11 (46)",
pages = "26",
year = "1997",
}
16
@misc{UEK:2168367520,
author = "Marian Banach",
title = "Gwidon Rysiak (1935-1996)",
booktitle = "Śląsk Opolski",
number = "1",
pages = "90-91",
year = "1997",
}
17
@misc{UEK:2168356888,
author = "Marian Banach and Zofia Szafrańska",
title = "Gwidon Rysiak 1935-1996",
booktitle = "Przegląd Zachodni",
number = "4",
pages = "237-238",
year = "1997",
}
18
@inbook{UEK:2168255656,
author = "Marian Banach",
title = "Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "84-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
19
@article{UEK:2168337701,
author = "Marian Banach",
title = "Janina Ciechanowicz: Prawo ochrony środowiska, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Koszalin 1995, s. 274",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "1 (10)",
pages = "160-161",
year = "1997",
}
20
@article{UEK:2168260772,
author = "Marian Banach",
title = "Umowy międzynarodowe w dziedzinie ochrony środowiska : przyczynek do systematyki umów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "481",
pages = "5-15",
year = "1996",
}
21
@article{UEK:2168358566,
author = "Marian Banach",
title = "Autostrady a rozwój gospodarczy",
journal = "Spedycja i Transport",
number = "3",
pages = "35",
year = "1996",
}
22
@article{UEK:2168293667,
author = "Marian Banach",
title = "Spojrzenie na polską politykę zagraniczną",
journal = "Ad Meritum",
number = "3",
pages = "117-119",
year = "1996",
}
23
@article{UEK:2168358572,
author = "Marian Banach",
title = "Zbiór przepisów obowiązujących w międzynarodowych przewozach drogowych , Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach , Katowice 1994, s. 326",
journal = "Spedycja i Transport",
number = "6-7",
pages = "35",
year = "1996",
}
24
@article{UEK:2168358568,
author = "Marian Banach",
title = "Europejska polityka transportowa i jej wpływ na transport Polski",
journal = "Spedycja i Transport",
number = "5",
pages = "35",
year = "1996",
}
25
@inbook{UEK:2168343067,
author = "Marian Banach",
title = "Model organizacyjno-funkcjonalny spedycji międzynarodowej w Polsce : uwagi de lege lata i de lege ferenda",
booktitle = "Spedytor jako operator logistyczny",
pages = "19-31",
adress = "Katowice",
publisher = "AE",
year = "1995",
issn = "",
isbn = "83-86434-91-0",
}
26
@article{UEK:2168358570,
author = "Marian Banach",
title = "Janusz Neider, Danuta Marciniak-Neider, Przewozy intermodalne w handlu międzynarodowym , Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995, s. 196",
journal = "Spedycja i Transport",
number = "3",
pages = "33-34",
year = "1995",
}
27
@misc{UEK:2168337705,
author = "Marian Banach",
title = "Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : Konferencja Ogólnopolska poświęcona pamięci prof. dr. hab. Mariana Iwanejko pod patronatem honorowym prof. dr. hab. Krzysztofa Skubiszewskiego, Kraków, 27-28 września 1995",
booktitle = "Ekonomia i Środowisko",
number = "2 (7)",
pages = "175-176",
year = "1995",
}
28
@inbook{UEK:2168335227,
author = "Marian Banach",
title = "Obraz Europy w prasie polskiej w latach 1989-1991 : w poszukiwaniu tożsamości Europy Środkowej (na podstawie lektury gazet codziennych: Życie Warszawy i Rzeczpospolitej)",
booktitle = "Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991",
pages = "7-32",
adress = "Wrocław ; Kraków",
publisher = "Ossolineum",
year = "1995",
isbn = "83-04-04297-5",
}
29
@inbook{UEK:2168284565,
author = "Marian Banach",
title = "Początki międzynarodowego prawa środowiska w Polsce",
booktitle = "Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.)",
pages = "211-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-66-1",
}
30
@inbook{UEK:2168367504,
author = "Marian Banach",
title = "Umowy międzynarodowe w dziedzinie ochrony środowiska",
booktitle = "Działalność Międzynarodowych Banków Rozwoju w Polsce : materiały z konferencji",
pages = "96-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny",
year = "1994",
}
31
@article{UEK:2168367524,
author = "Marian Banach",
title = "Książka dla urzędnika",
journal = "Magazyn Samorządowy",
number = "7/8",
pages = "24",
year = "1994",
}
32
@article{UEK:2168337983,
author = "Marian Banach",
title = "Przeczytaj gmino",
journal = "Ekopartner",
number = "9(35)",
pages = "35",
year = "1994",
}
33
@unpublished{UEK:2168330279,
author = "Marian Banach",
title = "Przepisy prawne zapewniające konsumentowi dostęp do informacji",
booktitle = "Informacja o towarze jako element rynku konsumenta",
pages = "12-20",
year = "1994",
}
34
@article{UEK:2168337709,
author = "Marian Banach",
title = "Jacques Vernier: Środowisko. Press Universitaires de France 1992, koordynacja wydania - Biuro Współpracy Polsko-Francuskiej w dziedzinie ochrony środowiska w Warszawie, Warszawa 1993",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "2 (5)",
pages = "203",
year = "1994",
}
35
@misc{UEK:2168367502,
author = "Marian Banach",
title = "Śladami prof. Mariana Iwanejki",
booktitle = "Kurier Dąbrowski",
number = "1",
pages = "26",
year = "1994",
}
36
@misc{UEK:2168367506,
author = "Marian Banach",
title = "Zalipie reklamą Powiśla Dąbrowskiego",
booktitle = "Kurier Dąbrowski",
number = "4",
pages = "36",
year = "1994",
}
37
@article{UEK:2168358562,
author = "Marian Banach",
title = "Jan Burniewicz: Transport w EWG, Warszawa 1991, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności",
journal = "Spedycja i Transport",
number = "2",
pages = "27-28",
year = "1993",
}
38
@article{UEK:2168358564,
author = "Marian Banach",
title = "Eugeniusz Mazur: Transport a środowisko przyrodnicze, Kraków 1992, s. 68. Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, Seria: NAUKA DLA WSZYSTKICH nr 452, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie",
journal = "Spedycja i Transport",
number = "1",
pages = "34-35",
year = "1993",
}
39
@misc{UEK:2168367500,
author = "Marian Banach",
title = "Dąbrowskie migawki",
booktitle = "Kurier Dąbrowski",
number = "8",
pages = "29",
year = "1993",
}
40
@article{UEK:2168337979,
author = "Marian Banach",
title = "Meandry transportu : donikąd albo... w zielone",
journal = "Ekopartner",
number = "4(18)",
pages = "32",
year = "1993",
}
41
@book{UEK:2168335011,
author = "Marian Banach",
title = "Transport i spedycja międzynarodowa : przewodnik metodyczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
url = {},
}
42
@article{UEK:2168337973,
author = "Marian Banach",
title = "Menedżer w zgodzie z ekologią",
journal = "Ekopartner",
number = "2(16)",
pages = "29-31",
year = "1993",
}
43
@misc{UEK:2168344636,
author = "Marian Banach",
title = "Z działalności Koła Uczelnianego Polskiego Klubu Ekologicznego",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3 (15)",
pages = "22-23",
year = "1993",
}
44
@article{UEK:2168333537,
author = "Marian Banach",
title = "Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki: Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "t. 1, z. 1",
pages = "178-180",
year = "1992",
url = {},
}
45
@misc{UEK:2168337823,
author = "Marian Banach",
title = "Ekologia a polityka",
booktitle = "Ekopartner",
number = "10(12)",
pages = "30",
year = "1992",
}
46
@misc{UEK:2168367496,
author = "Marian Banach",
title = "O zieleni i ... prądzie",
booktitle = "Kurier Dąbrowski",
number = "7-8",
pages = "12",
year = "1992",
}
47
@inbook{UEK:2168367494,
author = "Marian Banach",
title = "The International Status of an Accredited Foreign Correspondent",
booktitle = "The Transnational Future of Europe",
pages = "120-126",
adress = "Lublin",
publisher = "Maria Curie-Skłodowska University Press",
year = "1992",
isbn = "83-227-0454-2",
}
48
@misc{UEK:2168367492,
author = "Marian Banach",
title = "Co kryje ziemia?",
booktitle = "Kurier Dąbrowski",
number = "6",
pages = "12",
year = "1992",
}
49
@misc{UEK:2168333559,
author = "Marian Banach",
title = "Konferencje w Ustroniu i we Frankfurcie nad Menem",
booktitle = "Ekonomia i Środowisko",
number = "t. 1, z. 1",
pages = "200-201",
year = "1992",
url = {},
}
50
@misc{UEK:2168333563,
author = "Marian Banach",
title = "Wydawnictwa ekologiczne",
booktitle = "Ekonomia i Środowisko",
number = "t. 1, z. 2",
pages = "207-210",
year = "1992",
}
51
@article{UEK:2168350016,
author = "Marian Banach",
title = "Podręcznik dziennikarstwa",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 33, 1-2",
pages = "191",
year = "1992",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65942/1992_01_02.pdf},
}
52
@article{UEK:2168333633,
author = "Marian Banach",
title = "Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki: Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272",
journal = "Ekopartner",
number = "4(6)",
pages = "28-29",
year = "1992",
}
53
@misc{UEK:2168333557,
author = "Marian Banach",
title = "Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych",
booktitle = "Ekonomia i Środowisko",
number = "t. 1, z. 1",
pages = "195-197",
year = "1992",
url = {},
}
54
@misc{UEK:2168287185,
author = "Marian Banach",
title = "Ekołogiczieskaja Gazieta",
booktitle = "Aura",
number = "5",
pages = "20",
year = "1992",
}
55
@article{UEK:2168337821,
author = "Marian Banach and Stanisław Klima",
title = "Ludwik Jastrzębski: Prawo ochrony środowiska w Polsce, Warszawa 1990, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 288",
journal = "Ekopartner",
number = "9(11)",
pages = "27-29",
year = "1992",
}
56
@misc{UEK:2168333553,
author = "Marian Banach",
title = "Wydawnictwa ekologiczne",
booktitle = "Ekonomia i Środowisko",
number = "t. 1, z. 1",
pages = "188-190",
year = "1992",
url = {},
}
57
@misc{UEK:2168367490,
author = "Marian Banach",
title = "Ochrona środowiska?",
booktitle = "Kurier Dąbrowski",
number = "3",
pages = "12",
year = "1992",
}
58
@article{UEK:2168367488,
author = "Marian Banach",
title = "Zagadnienia wolności informacji w międzynarodowych normach politycznych o zasięgu powszechnym",
journal = "Stosunki Międzynarodowe",
number = "t. 13",
pages = "123-137",
year = "1991",
}
59
@article{UEK:2168349912,
author = "Marian Banach",
title = "Ograniczenie działalności mediów : przegląd konwencji międzynarodowych",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 31, 1",
pages = "75-81",
year = "1990",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65938/1990_01.pdf},
}
60
@article{UEK:2168349906,
author = "Marian Banach",
title = "Międzynarodowa współpraca kulturalna",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 30, 2",
pages = "117-118",
year = "1989",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65935/1989_02.pdf},
}
61
@article{UEK:2168349844,
author = "Marian Banach",
title = "Międzynarodowy obieg informacji",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 29, 4",
pages = "142",
year = "1988",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65933/1988_04.pdf},
}
62
@article{UEK:2168367482,
author = "Marian Banach",
title = "Prawo do informacji a międzynarodowe normy prawne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica",
number = "1",
pages = "215-229",
year = "1988",
issn = "1640-6818",
}
63
@misc{UEK:2168349846,
author = "Marian Banach",
title = "Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO 1986, nr 2-5",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 29, 4",
pages = "165-167",
year = "1988",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65933/1988_04.pdf},
}
64
@article{UEK:2168349842,
author = "Marian Banach",
title = "Międzynarodowy ład pokojowy",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 29, 4",
pages = "140-141",
year = "1988",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65933/1988_04.pdf},
}
65
@article{UEK:2168367484,
author = "Marian Banach",
title = "Co z ustawą o stosunkach cywilnoprawnych w handlu międzynarodowym?",
journal = "Gazeta Prawnicza",
number = "10",
pages = "12",
year = "1988",
}
66
@article{UEK:2168349832,
author = "Marian Banach",
title = "Przyszłość świata z perspektywy UNESCO",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 28, 2",
pages = "113-114",
year = "1987",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65927/1987_02.pdf},
}
67
@misc{UEK:2168349834,
author = "Marian Banach",
title = "Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO 1984-1986 (nr 1, styczeń-marzec)",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 28, 2",
pages = "133-134",
year = "1987",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65927/1987_02.pdf},
}
68
@inbook{UEK:2168351188,
author = "Marian Banach",
title = "Prawno-instytucjonalne podstawy współpracy międzynarodowej w dziedzinie obrotu gospodarczego - stan obecny i perspektywy",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r.",
pages = "151-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
69
@article{UEK:2168367476,
author = "Marian Banach",
title = "Społeczne działanie prawa",
journal = "Pokolenia",
number = "10",
pages = "29-34",
year = "1986",
}
70
@article{UEK:2168349470,
author = "Marian Banach",
title = "Prawo prasowe",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 27, 1",
pages = "107-108",
year = "1986",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65922/1986_01.pdf},
}
71
@misc{UEK:2168367480,
author = "Marian Banach",
title = "Życie naukowe w zakresie nauk prawnych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1976-1984",
booktitle = "Krakowskie Studia Prawnicze",
number = "R. 19",
pages = "189-190",
year = "1986",
}
72
@article{UEK:2168366860,
author = "Marian Banach",
title = "[Recenzja]",
journal = "Finanse",
number = "R. 36, 1",
pages = "107-108",
year = "1986",
}
73
@misc{UEK:2168367478,
author = "Marian Banach",
title = "O Polsce nad Tamizą",
booktitle = "Tarnowskie Azoty",
number = "29-30",
pages = "12",
year = "1986",
}
74
@article{UEK:2168367596,
author = "Marian Banach",
title = "Polska w systemie współpracy ekonomicznej ONZ",
journal = "Handel Zagraniczny",
number = "R. 30, 2",
pages = "30-31",
year = "1985",
}
75
@article{UEK:2168330681,
author = "Marian Banach",
title = "Ekspansja zagraniczna korporacji wielonarodowych",
journal = "Handel Zagraniczny",
number = "R. 29, 2",
pages = "28-29",
year = "1984",
}
76
@misc{UEK:2168349452,
author = "Marian Banach",
title = "Życie i Świat",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 25, 2",
pages = "172-173",
year = "1984",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65915/1984_02.pdf},
}
77
@article{UEK:2168367222,
author = "Marian Banach",
title = "[Recenzja]",
journal = "Przegląd Stosunków Międzynarodowych",
number = "4 (110)",
pages = "65-67",
year = "1984",
}
78
@article{UEK:2168356384,
author = "Marian Banach",
title = "[Recenzja]",
journal = "Przegląd Stosunków Międzynarodowych",
number = "5 (111)",
pages = "77-79",
year = "1984",
}
79
@book{UEK:2168335015,
author = "Marian Banach and Kazimierz Lankosz and Zofia Szafrańska",
title = "Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Cz. 1, Organizacje systemu ONZ : wybór dokumentów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1983",
}
80
@article{UEK:2168279987,
author = "Marian Banach",
title = "O potrzebie ustanowienia prawnej podstawy nowego międzynarodowego ładu ekonomicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "171",
pages = "119-138",
year = "1983",
}
81
@misc{UEK:2168349434,
author = "Marian Banach",
title = "IV konferencja Międzynarodowa Komunikacja Językowa Łódź, 18-21 listopada 1982",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 24, 2",
pages = "163-165",
year = "1983",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65911/1983_02.pdf},
}
82
@article{UEK:2168349410,
author = "Marian Banach",
title = "Kodeksy dziennikarskie",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 23, 3",
pages = "122-124",
year = "1982",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65908/1982_03.pdf},
}
83
@misc{UEK:2168349404,
author = "Marian Banach",
title = "Mieżdunarodnaja Politika - styczeń-kwiecień 1981",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 23, 1-2",
pages = "207-208",
year = "1982",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65907/1982_01_02.pdf},
}
84
@article{UEK:2168349414,
author = "Marian Banach",
title = "Próby normowania statusu dziennikarza w płaszczyźnie międzynarodowej",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 23, 4",
pages = "67-78",
year = "1982",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65909/1982_04.pdf},
}
85
@book{UEK:2168345850,
author = "Marian Banach and Kazimierz Lankosz and Zofia Szafrańska",
title = "Wybrane zagadnienia prawa międzynarodowego : wybór dokumentów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
86
@misc{UEK:2168349368,
author = "Marian Banach",
title = "Mieżdunarodnaja Politika - styczeń-kwiecień 1979",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 21, 1",
pages = "148-150",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65899/1980_01.pdf},
}
87
@misc{UEK:2168349346,
author = "Marian Banach",
title = "Kurier UNESCO maj 1977",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 19, 3",
pages = "174-176",
year = "1978",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65893/1978_03.pdf},
}
88
@article{UEK:2168249998,
author = "Marian Banach",
title = "Kierunki i formy międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "107",
pages = "47-62",
year = "1978",
}
89
@article{UEK:2168250242,
author = "Marian Banach",
title = "Formy i kierunki współpracy kulturalnej Polski z Czechosłowacją i NRD : zagadnienia formalno-prawne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "93",
pages = "115-126",
year = "1978",
}
90
@misc{UEK:2168349322,
author = "Marian Banach",
title = "Mieżdunarodnaja Politika (IV-XII 1976)",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 18, 3",
pages = "150-151",
year = "1977",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65889/1977_03.pdf},
}
91
@misc{UEK:2168349316,
author = "Marian Banach",
title = "Poll Agencji Informacyjnych Krajów Niezaangażowanych",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 18, 3",
pages = "95-94",
year = "1977",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65889/1977_03.pdf},
}
92
@article{UEK:2168349324,
author = "Marian Banach",
title = "Środki masowego komunikowania a dwustronne porozumienia międzynarodowe PRL",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 18, 4",
pages = "73-78",
year = "1977",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65890/1977_04.pdf},
}
93
@article{UEK:2168356374,
author = "Marian Banach",
title = "Zagraniczne ośrodki kultury i informacji",
journal = "Przegląd Stosunków Międzynarodowych",
number = "5 (71)",
pages = "77-85",
year = "1977",
}
94
@misc{UEK:2168240610,
author = "Zofia Kulka and Marian Banach",
title = "Przedsiębiorstwo wielonarodowe - jego funkcja w gospodarce socjalistycznej",
booktitle = "Przegląd Stosunków Międzynarodowych",
number = "6 (66)",
pages = "153-154",
year = "1976",
}
95
@misc{UEK:2168349280,
author = "Marian Banach",
title = "W jugosłowiańskim piśmie Mieżdunarodnaja Politika",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 17, 3",
pages = "151-152",
year = "1976",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65885/1976_03.pdf},
}
96
@article{UEK:2168340753,
author = "Marian Banach",
title = "Międzynarodowy status akredytowanego korespondenta zagranicznego",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 12",
pages = "149-156",
year = "1976",
}
97
@article{UEK:2168349276,
author = "Marian Banach",
title = "Przewodnik po prasie",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 17, 3",
pages = "125-126",
year = "1976",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65885/1976_03.pdf},
}
98
@article{UEK:2168349254,
author = "Marian Banach",
title = "Problemy teorii",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 17, 1",
pages = "145-146",
year = "1976",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65883/1976_01.pdf},
}
99
@article{UEK:2168349114,
author = "Marian Banach",
title = "Informacja i ideologia",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 16, 2",
pages = "120-121",
year = "1975",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65880/1975_02.pdf},
}
100
@article{UEK:2168349116,
author = "Marian Banach",
title = "Prawo komunikowania",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 16, 4",
pages = "122-123",
year = "1975",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65882/1975_04.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID