Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Zachowania konsumentów w czasie pandemii COVID-19 = Consumer Behaviour during the COVID-19 Pandemic
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (978) (2021) , s. 3-11. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu: 021/RID/2018/19,kwota finansowania: 11 897 131,40 zł.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168358658
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Cultural Differences in a Restaurant's Communication with Unsatisfied Customers - the Case of TripAdvisor
Źródło:
Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 20, iss. 2 (2020) , s. 484-493. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168353268
artykuł w czasopiśmie
3

Konferencja:
II Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Brend-menedžment : marketingovì tehnologìï", Kijów, Ukraina, od 2020-06-11 do 2020-06-11
Tytuł:
Communication of Restaurants with Dissatisfied Customers on TripAdvisor
Źródło:
Brend-menedžment : marketingovì tehnologìï : zbìrnik tez dopovìdej II mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï / red. Ê.V. Romat - Kiïv: Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet, 2020, s. 64-65 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-802-0
Nr:
2168352568
rozdział w książce
4

Konferencja:
XII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2018-10-25 do 2018-10-27
Tytuł:
Problemy badania standaryzacji i adaptacji cen w marketingu międzynarodowym
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018, s. 90-91. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-966-941-235-5
Nr:
2168328113
varia
5

Autor:
Tytuł:
Satisfaction as a Determinant of Customer Loyalty in the Danish Industrial Automation Market
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
216 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-440
Nr:
2168337539
doktorat
6

Tytuł:
Kultura narodowa w segmentacji rynków w marketingu międzynarodowym
Źródło:
Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu / red. nauk. Katarzyna Żyminkowska - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2018, s. 212-221 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Program badawczy:
Praca finansowana przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu nr 2014/13/B/HS4/01614
ISBN:
978-83-7875-477-0 ; 978-83-7875-478-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168330019
rozdział w monografii
7

Konferencja:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ «Marketing ì cifrovì tehnologìï», Odessa, Ukraina, od 2018-05-25 do 2018-05-26
Tytuł:
Rola blogerów jako liderów opinii w marketingowych public relations
Źródło:
Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies - Odesa: TES, 2018, s. 47-48 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-7337-73-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168326177
varia
8

Tytuł:
Standaryzacja i adaptacja polityki cenowej przedsiębiorstw globalnych = Standardisation and Adaptation of Pricing Policy of Global Companies = Standartizaciâ i adaptaciâ cenovoj politiki globalʹnyh predpriâtij
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 4, t. 2 (2018) , s. 205-215. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327557
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Kultura - uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 63-97
ISBN:
978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168313293
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Bjarne Lykke Sørensen
Tytuł:
Customer service factors and customer satisfaction in business-to-business market
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
198 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-400
Nr:
2168325375
doktorat
11

Tytuł:
Wpływ narzędzi marketingu przedsiębiorstw międzynarodowych na kulturę narodową - próba konceptualizacji badań = The Impact of Marketing Tools of International Companies on National Culture - Conceptualization of a Research Design [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 443-449. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja artykułu została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318129
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Konferencja:
XI Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2016-11-03 do 2016-11-05
Tytuł:
Uwarunkowania strategii marketingu globalnego
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : do 200-rìččâ Nacìonalʹnogo unìversitetu «Lʹvìvsʹka polìtehnìka» - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2016, s. 75-77 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-607-980-4
Nr:
2168309079
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Tytuł:
Marketingowe public relations a media społecznościowe - szanse i zagrożenia = Marketing Public Relations and Social Media - Opportunities and Threats = Marketingovye public relations i socialʹnye media - šansyi ugrozy
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (2016) , s. 399-409. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168310733
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
The Use of Social Media by Journalists : Guidelines for Public Relations Practitioners
Źródło:
International Journal of Business and Globalisation. - vol. 17, iss. 3 (2016) , s. 299-312. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168309241
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Jaroslav Ďaďo , Jan W. Wiktor , Agnieszka Żbikowska
Tytuł:
Foreign Markets Entry Motives and Strategies of Polish Exporters
Źródło:
E+M Ekonomie a Management. - vol. 18, iss. 2 (2015) , s. 135-150. - Summ.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
:
:
Nr:
2168293909
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Significance of National Culture in International Marketing = Značenie nacionalʹnoj kulʹtury v meždunarodnom marketinge
Źródło:
Ekonomìka ta pìdpriêmnictvo. - no. 34-35, č. 2 (2015) , s. 268-277. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168305031
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Specjaliści od marketingu potrzebni
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015) , s. 22-23. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291579
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
18

Konferencja:
3rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2014), Kragujevac, Serbia, od 2014-11-27 do 2014-11-28
Tytuł:
The Role of Marketing in the Development of Business Models - a Theoretical Approach
Źródło:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015, s. 213-225. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-049-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168295077
rozdział w materiałach konferencyjnych
19

Tytuł:
Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014) , s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275305
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Etyka w nauczaniu marketingu - refleksje nad opiniami studentów = Ethics in Teaching of Marketing - Reflections on Students' Opinions [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 299-305. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284169
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Wybrane przesłanki rozwoju strategii marketingu globalnego
Źródło:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 57-69 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-662-5
Nr:
2168279117
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw = Conditions of Export Expansion of Polish Enterprises
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2013) , s. 24-30. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248864
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Gościnna Serbia
Źródło:
Kurier UEK2013. - nr 1 (53), s. 16
Tryb dostępu:
Nr:
2168281697
varia
24

Tytuł:
Sources of a Competitive Advantage in Shaping Competitive Position of Polish Exporters on Foreign Market
Źródło:
Economic Horizons = Ekonomski horizonti. - vol. 15, nr 1 (2013) , s. 63-77. - [odczyt: 04.10.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168261720
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Relacje między społeczną odpowiedzialnością biznesu a public relations w kontekście trudności definicyjnych
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 197-209 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-640-3
Nr:
2168266122
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Relacje między społeczną odpowiedzialnością biznesu a public relations w kontekście trudności definicyjnych
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [152]-[158] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287599
fragment pracy naukowo badawczej
27

Tytuł:
Motives for Corporate Internationalization : an Analysis of Pertinent Literature
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 79-88 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274361
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw - analiza wyników badań prezentowanych w literaturze zagranicznej
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2013, s. 1[210]-13[222] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1344/2/Magazyn
Nr:
2168267004
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Słowacy w Krakowie
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 4 (56), s. 17
Tryb dostępu:
Nr:
2168280109
varia
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw = Conditions of Export Expansion of Polish Enterprises
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [23]-[29]. - Summ.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287431
fragment pracy naukowo badawczej
31

Tytuł:
Eksport jako strategia wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe = Export - an International Entry Mode Adopted by Polish Companies
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 261-283. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
Nr:
2168241626
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Strategie obsługi nabywców w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich eksporterów
Źródło:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 163-173 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231858
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Wybrane metody oceny skuteczności działań public relations = Selected Methods of Public Relations Activities Evaluation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012) , s. 83-94. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249322
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Strategie wejścia polskich eksporterów na rynki zagraniczne
Źródło:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 116-154
ISBN:
978-83-208-2021-8
Nr:
2168228360
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Eksport jako strategia wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2012, s. [227]-[246] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1344/Magazyn
Nr:
2168257070
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Eksport jako forma internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw : uwarunkowania i strategie
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012
Opis fizyczny:
152 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-02-6
Nr:
2168235306
monografia
37

Tytuł:
Zróżnicowanie czynników demograficznych i ekonomicznych w krajach Unii Europejskiej jako determinanta działań marketingowych = The Diversity of Demographic and Economic Factors in EU Member States as a Determinant of Marketing Activity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012) , s. 81-96. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249344
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Foreign Market Entry Modes Adopted by Polish Exporters
Źródło:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012, s. 111-146
ISBN:
978-83-208-2042-3
Nr:
2168235636
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Stages in the Internationalization Process of Firms - Case Studies of Polish Enterprises [dokument elektroniczny]
Źródło:
10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 - Paris-Venice: s.n., 2011. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226869
rozdział w materiałach konferencyjnych
40

Tytuł:
Slovakia - an Expansion Target for Polish Companies : Slovensko - ciel' expanzie pol'ských podnikov
Źródło:
Ekonomika a spoločnosť = Journal of Economics and Social Research. - R. 12, č. 2 (2011) , s. 135-142. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226857
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Wpływ e-public relations na zachowania e-konsumentów : zarys problematyki = E-Public Relations Effect on Attitudes and Behaviour of E-Consumers (Outline of the Issue)
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (wrzesień-październik), cz. 3 (2011) , s. 256-262. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168229294
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Komunikowanie w organizacjach gospodarczych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2011
Opis fizyczny:
262, [2]: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-413-3
Nr:
2166384336
monografia
43

Tytuł:
Kampania promocyjna wspierająca wprowadzenie euro - z doświadczeń Słowacji = The Promotional Campaign Supporting the Introduction of the Euro - Slovak Experience
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 6 (2011) , s. 33-37. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53247
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010
Opis fizyczny:
603: il.; 24 cm
Uwagi:
Zbiór opracowań teoretycznych, metodycznych i analiz empirycznych, przygotowanych na VI Sympozjum Marketingu Międzynarodowego Zakopane, 14-16 czerwca 2010 r., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-1888-8
Nr:
2164893351
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
45

Tytuł:
Wybrane metody badań skuteczności działań public relations = Selected Methods of Evaluating Effectiveness of Public Relations
Źródło:
Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego / red. nauk. Szczepan Figiel - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 262-270. - Summ., streszcz.
ISBN:
978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1906-9
Nr:
2165804884
rozdział w monografii
46

Tytuł:
Ukraine - an Expansion Target for Polish Companies
Źródło:
Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010 / red. nauk. G. E. Garaŝuk - Kiїv: Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu, 2010, s. 28-35 - Bibliogr.
Nr:
2165813389
rozdział w materiałach konferencyjnych
47

Tytuł:
Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw = Cooperative Export vs Value Multiplication in Corporate Marketing Strategies
Źródło:
Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 93-114. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
Nr:
2165092298
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Zróżnicowanie czynników demograficznych i ekonomicznych w krajach Unii Europejskiej jako determinanta działań marketingowych
Źródło:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2010, s. [1-14] - Bibliogr.
Program badawczy:
29/KMark/1/210/S/542
Sygnatura:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326725
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Dydaktyka marketingu międzynarodowego : refleksje nad opiniami studentów = Teaching International Marketing : Reflections Based on Students' Opinions
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 138-145. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
Nr:
2164894146
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Katedra Marketingu
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 3 (28) (2009) , s. 18-19. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342221
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw
Źródło:
Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2009, s. 166-186 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1287/Magazyn
Nr:
2168228686
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Analiza sytuacji w polskiej branży public relations na koniec 2008 roku = Analysis of the Situation in the Polish Public Relations Branch at the End of 2008
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009) , s. 113-123. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50769
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Economic and Political Background in International Marketing on Central and Eastern European Markets
Źródło:
International Marketing and Business in the CEE Markets / ed. by Maja Szymura-Tyc - Katowice: University of Economics Publ., 2009, s. 92-109 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-460-6
Nr:
2165985452
rozdział w materiałach konferencyjnych
54

Tytuł:
Badania marketingowe rynków zagranicznych - obszary i procedury badawcze = Market Research on Foreign Markets - Research Areas and Procedures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 804 (2009) , s. 41-56. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50525
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Determinanty zmian koncepcji public relations = Contemporary Determinants of Public Relations Development
Źródło:
Współczesny marketing : trendy, działania / red. nauk. Genowefa Sobczyk - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 91-96. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1802-4
Nr:
2165965960
rozdział w monografii
56

Tytuł:
The Factors Determining Changes to Public Relations Concepts
Źródło:
Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium / [ed. by: Jaroslav Ďaďo, Janka Petrovičova] - Banská Bystrica: 2008, s. 340-343. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-89382-00-2
Nr:
2166238085
rozdział w materiałach konferencyjnych
57

Tytuł:
Marketing międzynarodowy : zarys problematyki
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
Opis fizyczny:
347 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1788-1
Nr:
51805
monografia
58

Tytuł:
Przewidywanie wybranych światowych trendów rozwojowych w latach 2005-2015 jako wstęp do badania otoczenia przedsiębiorstw = Predicting Selected Global Development Trends in the Years 2005-2015 as an Introduction to Researching Company Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 729 (2006) , s. 51-60. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51285
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Działalność public relations szkoły wyższej w opinii studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Public relations w teorii i praktyce / red. Dariusz Tworzydło, Tomasz Soliński - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2006, s. 371-380. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87658-90-1
Nr:
2166522594
rozdział w monografii
60

Tytuł:
Promocja jako instrument kształtowania wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 174-194
ISBN:
83-911355-0-0
Nr:
2165934035
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Badania marketingowe rynku krajowego a międzynarodowe badania marketingowe
Źródło:
Świat Marketingu. - Grudzień (2005) . - [odczyt: 11.07.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2167661895
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Relacje między public relations a marketingiem = The Relationships between Public Relations and Marketing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 677 (2005) , s. 129-143. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52788
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Public relations : strategie firm międzynarodowych w Polsce
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
Opis fizyczny:
174, [1] s.: wykr.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1559-2
Nr:
53098
monografia
64

Konferencja:
Marketingovi doslidžennâ v Ukraini. III Mižnarodna naukovo-praktična konferenciâ, Jałta, Ukraina, od 2004-05-25 do 2004-05-28
Tytuł:
Sponsorstvo v marketingovych dejstviâch sovmestnych predpriâtij v Polše
Źródło:
Marketingovì doslìdžennâ v Ukraïnì : Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï (25-28 travnâ 2004 r., m. Âlta) / Vídp. A.A. Mazarakí - Kiïv: Kiivskij nacionalnij torgovelno-ekonomičnij universitet, 2004, s. 140-141. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
966-629-117-7
Nr:
2168335871
varia
65

Konferencja:
Development of Economy: Theory and Practice. International Scientific Conference, Kowno, Litwa, od 2004-09-30 do 2004-10-02
Tytuł:
Die Funktion von Sponsoring im Kommunikationssystem eines Unternehmens mit seiner Umgebung
Źródło:
Development of Economy : Theory and Practice : Proceedings of the Conference - Kaunas: Vilnius University, 2004. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
9955-634-04-9
Nr:
2168332693
rozdział w materiałach konferencyjnych
66

Tytuł:
Sponsoring als Werkzeug der Marketingkommunikation
Źródło:
Marketing ako rozvojový nástroj územia : zbornik z vedeckej konferecie s medzinárodnou účast'ou - Bratislava: Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta, 2004. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt VEGA 1/9224/02
ISBN:
80-225-1944-8
Nr:
2168357262
rozdział w materiałach konferencyjnych
67

Tytuł:
Narzędzia public relations kształtujące relacje z otoczeniem w długim okresie = Public Relations Tools for Building Relationships between the Enterprise and its Environment in the Long Term
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 663 (2004) , s. 169-181. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220536
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Zarządzanie public relations w firmach międzynarodowych działających w Polsce : wybrane aspekty
Źródło:
Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 117-134. - summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-85-3
Nr:
2166284333
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Współpraca przedsiębiorstw międzynarodowych z mediami jako narzędzie public relations : wybrane aspekty
Źródło:
Public relations : materiały z II Kongresu PR, [Rzeszów, 23-25 kwietnia, 2003] / red. Dariusz Tworzydło - Rzeszów: Centrum Konferencyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2003, s. 215-227. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87658-42-1
Nr:
2166291887
rozdział w materiałach konferencyjnych
70

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie", Kraków, Polska, od 2003-06-01 do 2003-06-03
Tytuł:
Sponsoring jako narzędzie public relation firm międzynarodowych funkcjonujących na rynku polskim
Źródło:
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003, s. 375-387. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-919920-2-0
Nr:
2168294693
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej
Źródło:
Marketing i Rynek2003. - nr 12, s. 38-40
Nr:
2168236838
varia
72

Tytuł:
Promocja idei przystąpienia do Unii Europejskiej w społeczeństwie polskim = The Promotion of Accession Idea to European Union in Polish Society
Źródło:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 122-127. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
Nr:
2165349733
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2003
Opis fizyczny:
319 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-373-2
Nr:
2168222268
monografia
74

Tytuł:
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jako element public relations firm międzynarodowych = Corporate Social Responsibility as a Public Relations Tool of International Enterprises
Źródło:
Marketing : koncepcje, badania, zarządzanie / red. nauk. Leszek Żabiński, Krystyna Śliwińska - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 505-510. - Summ.
Seria:
(Konsumpcja, Rynek, Marketing)
ISBN:
83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7
Nr:
2168224540
rozdział w monografii
75

Tytuł:
Działania public relations jako usługa oferowana przez agencje PR = Public Relations Activities - a Service Offered by PR Agencies
Źródło:
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002, s. 181-190. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-0-6
Nr:
2168237450
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Formy i zakres działań public relations firm międzynarodowych na rynku polskim
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2002
Opis fizyczny:
241 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 14 s.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/532
Nr:
2168259956
doktorat
77

Konferencja:
Konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Dobczyce, Polska, od 2002-03-21 do 2002-03-21
Tytuł:
Programy nauczania marketingu w wybranych wyższych uczelniach Wielkiej Brytanii i Niemiec
Źródło:
Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 85-96
ISBN:
83-915196-1-9
Nr:
2168242808
rozdział w materiałach konferencyjnych
78

Tytuł:
Ogólna charakterystyka rynku i gospodarki poszczególnych państw Unii Europejskiej
Źródło:
Rynek Unii Europejskiej / wykonawcy: Jan W. WIKTOR - kierownik tematu ; Izabela ADAMSKA, Krzysztof KAPERA, Agnieszka ŻBIKOWSKA2002, s. 56-91
Sygnatura:
NP-855/Magazyn
Nr:
2168260124
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Funkcje public relations w systemie komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem
Źródło:
Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2 / red. Wojciech Cieśliński - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2002, s. 25-32 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-915717-2-6
Nr:
2168232610
rozdział w monografii
80

Tytuł:
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jako element public relations firm międzynarodowych : studia przypadków wybranych firm europejskich. = The Social Responsibility of the Enterprise as a Feature of the Public Relations of International Firms. A Study Using Examples of Selected European Firms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 581 (2002) , s. 145-162. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225680
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Główne grupy odbiorców działań public relations = The Firm and its Public Relations Audiences
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 602 (2002) , s. 125-133. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168231322
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Marketing a globalizacja : sprawozdanie z III Sympozjum Marketingu Międzynarodowego
Źródło:
Marketing i Rynek2001. - 1, s. 34-36
Nr:
2168236828
varia
83

Tytuł:
Działania public relations w sytuacjach kryzysowych = Public Relations in Crisis Situations
Źródło:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 413-423. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223810
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Marketing u progu XXI wieku
Źródło:
Marketing i Rynek2001. - nr 4, s. 38-41
Nr:
2168236836
varia
85

Tytuł:
Wpływ czynników kulturowych na projektowanie produktu w marketingu międzynarodowym = The Influence of Cultural Factors on Product Planning in International Marketing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 538 (2000) , s. 181-190. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223894
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Sposób podejścia do rynku jako wyróżnik orientacji marketingowej firm z kapitałem zagranicznym w Polsce : w świetle badań empirycznych = Ways of Approaching the Market as Marketing Orientation Factor of Joint Venture Companies in Poland : Based on Empirical Data
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 852, t. 1 (2000) , s. 208-218. - Tytuł numeru: Marketing - przełom wieków : paradygmaty, zastosowania : materiały kongresowe, Jelenia Góra 24-27 września 2000 r.
Nr:
2168224320
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Euromarketing : koncepcje - strategie - metody
Źródło:
Marketing i Rynek2000. - nr 2, s. 36-39
Nr:
2168237512
varia
88

Tytuł:
The Marketing Orientation of Polish Companies at International Markets
Źródło:
Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium / ed. by Jaroslav Ďad'o, Jan W. WIKTOR - Cracow; Banská Bystrica: University of Economics; Matej Bel University, 2000, s. 341-353. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-6-X
Nr:
2168225140
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie
Źródło:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 87-97
ISBN:
83-911355-8-6
Nr:
2168235964
rozdział w książce
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Strony WWW jako narzędzie Public Relation firm europejskich = WWW Pages as a Public Relations Tool of European Companies
Źródło:
Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 1999, s. 273-285. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-9-4
Nr:
2168233482
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Produkt w marketingu międzynarodowym a otoczenie kulturowe
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 10 (1999) , s. 8-14
Nr:
2168234596
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Współczesne problemy marketingu międzynarodowego - sprawozdanie z I Sympozjum Naukowego
Źródło:
Marketing i Rynek1999. - nr 2, s. 39-41
Nr:
2168239646
varia
93

Tytuł:
Zakres i formy planowania marketingowego w przedsiębiorstwach
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 12 (1999) , s. 35-41
Nr:
2168234606
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Percepcja reklamy przez dzieci w wieku przedszkolnym
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 10 (1998) , s. 31-35
Nr:
2168234570
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Znaczenie elementów kultury w projektowaniu produktu na rynkach międzynarodowych
Źródło:
Strategie euromarketingowe / Kier. tematu: Jan W. WIKTOR1998, s. 35-46 - Bibliogr.
Program badawczy:
70/KMark/6/98/S
Sygnatura:
NP-532/Magazyn
Nr:
2168333233
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Znaczenie elementów kultury w projektowaniu produktu na rynkach międzynarodowych = The Role of Culture in Product Development on International Markets
Źródło:
Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, s. 92-104. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-9-7
Nr:
2168224682
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej : sprawozdanie z badań statutowych realizowanych w 2008 r.. [5]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
95 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz., summ. przy niektórych art., Bibliogr.
Program badawczy:
6/KM/1/08/S/423
Sygnatura:
NP-950/[5]/Magazyn
Nr:
2168270790
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [4]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
[163] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
[Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"], Bibliogr.
Program badawczy:
49/KM/1/07/S
Sygnatura:
NP-950/[4]/Magazyn
Nr:
2168247996
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [3]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
[194] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Praca zawiera wykaz publikacji opracowanych w ramach projektu,
Program badawczy:
71/Kmark/1/2006/S
Sygnatura:
NP-950/[3]/Magazyn
Nr:
2167724167
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [2]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
[65 s.]: il.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz., summ. przy niektórych art., Bibliogr.
Program badawczy:
77/Kmark/4/2005/S/249
Sygnatura:
NP-950/[2]/Magazyn
Nr:
2168259390
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Rynek Unii Europejskiej : polityki wspierające
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
[67] k.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy wybranych częściach
Program badawczy:
65/Kmark/5/2003/S/-71
Sygnatura:
NP-920/Magazyn
Nr:
2165348340
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Euromarketing : wybrane aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku europejskim
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
183 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., summ. przy niektórych art., Bibliogr. po niektórych art.
Program badawczy:
113/KMark/4/99/S
Sygnatura:
NP-637/Magazyn
Nr:
2168333717
naukowo-badawcze
1
Zachowania konsumentów w czasie pandemii COVID-19 = Consumer Behaviour during the COVID-19 Pandemic / Paweł CHLIPAŁA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // Przegląd Organizacji. - nr 7 (978) (2021), s. 3-11. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
2
Cultural Differences in a Restaurant's Communication with Unsatisfied Customers - the Case of TripAdvisor / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 20, iss. 2 (2020), s. 484-493. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/foli/20/2/article-p485.xml. - ISSN 1730-4237
3
Communication of Restaurants with Dissatisfied Customers on TripAdvisor / A. ŻBIKOWSKA // W: Brend-menedžment : marketingovì tehnologìï : zbìrnik tez dopovìdej II mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï / red. Ê.V. Romat. - Kiïv: Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet, 2020. - S. 64-65. - Bibliogr. - ISBN 978-966-629-802-0
4
Problemy badania standaryzacji i adaptacji cen w marketingu międzynarodowym / A. ŻBIKOWSKA // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management. - Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018. - S. 90-91. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-966-941-235-5
5
Satisfaction as a Determinant of Customer Loyalty in the Danish Industrial Automation Market / Henrik M. Lund ; . - Kraków : , 2018. - 216 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Agnieszka ŻBIKOWSKA ; Promotor pomocniczy: Agata JONAS. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003400
6
Kultura narodowa w segmentacji rynków w marketingu międzynarodowym / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu / red. nauk. Katarzyna Żyminkowska. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2018. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 212-221. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-477-0 ; 978-83-7875-478-7
7
Rola blogerów jako liderów opinii w marketingowych public relations / ŻBIKOWSKA A. // W: Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies. - Odesa : TES, 2018. - S. 47-48. - Bibliogr. - ISBN 978-617-7337-73-6. - Pełny tekst: http://mdt-opu.com.ua/files/download/3.pdf
8
Standaryzacja i adaptacja polityki cenowej przedsiębiorstw globalnych = Standardisation and Adaptation of Pricing Policy of Global Companies = Standartizaciâ i adaptaciâ cenovoj politiki globalʹnyh predpriâtij / Agnieszka ŻBIKOWSKA, Paweł CHLIPAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 4, t. 2 (2018), s. 205-215. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171531464. - ISSN 0438-5403
9
Kultura - uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 63-97. - ISBN 978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
10
Customer service factors and customer satisfaction in business-to-business market / Bjarne Lykke Sørensen ; . - Kraków : , 2017. - 198 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Agnieszka ŻBIKOWSKA ; promotor pomocniczy: Krzysztof KAPERA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003317
11
Wpływ narzędzi marketingu przedsiębiorstw międzynarodowych na kulturę narodową - próba konceptualizacji badań = The Impact of Marketing Tools of International Companies on National Culture - Conceptualization of a Research Design / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 443-449. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
12
Uwarunkowania strategii marketingu globalnego / A. ŻBIKOWSKA // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : do 200-rìččâ Nacìonalʹnogo unìversitetu «Lʹvìvsʹka polìtehnìka». - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2016. - S. 75-77. - Bibliogr. - ISBN 978-617-607-980-4
13
Marketingowe public relations a media społecznościowe - szanse i zagrożenia = Marketing Public Relations and Social Media - Opportunities and Threats = Marketingovye public relations i socialʹnye media - šansyi ugrozy / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (2016), s. 399-409. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171448940. - ISSN 0438-5403
14
The Use of Social Media by Journalists : Guidelines for Public Relations Practitioners / Agnieszka ŻBIKOWSKA // International Journal of Business and Globalisation. - vol. 17, iss. 3 (2016), s. 299-312. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1753-3627
15
Foreign Markets Entry Motives and Strategies of Polish Exporters / Jaroslav Ďaďo, Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA // E+M Ekonomie a Management. - vol. 18, iss. 2 (2015), s. 135-150. - Summ. - Pełny tekst: http://www.ekonomie-management.cz/download/1433862256_aa3a/10_FOREIGN+MARKETS+ENTRY+MOTIVES+AND+STRATEGIES.pdf. - ISSN 1212-3609
16
Significance of National Culture in International Marketing = Značenie nacionalʹnoj kulʹtury v meždunarodnom marketinge / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Ekonomìka ta pìdpriêmnictvo. - no. 34-35, č. 2 (2015), s. 268-277. - Summ. - Bibliogr.
17
Specjaliści od marketingu potrzebni / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015), s. 22-23. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po. - ISSN 1689-7757
18
The Role of Marketing in the Development of Business Models - a Theoretical Approach / Piotr MARKIEWICZ, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic. - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015. - S. 213-225. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-049-5. - Pełny tekst: http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf
19
Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa / Agnieszka ŻBIKOWSKA, Magdalena DOŁHASZ, Mariusz KUZIAK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
20
Etyka w nauczaniu marketingu - refleksje nad opiniami studentów = Ethics in Teaching of Marketing - Reflections on Students' Opinions / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 8 (2014), s. 299-305. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-7853
21
Wybrane przesłanki rozwoju strategii marketingu globalnego / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 57-69. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-662-5
22
Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw = Conditions of Export Expansion of Polish Enterprises / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek. - nr 2 (2013), s. 24-30. - Summ. - ISSN 1231-7853
23
Gościnna Serbia / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 16. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
24
Sources of a Competitive Advantage in Shaping Competitive Position of Polish Exporters on Foreign Market / Piotr MARKIEWICZ, Agnieszka ŻBIKOWSKA // Economic Horizons = Ekonomski horizonti. - vol. 15, nr 1 (2013), s. 63-77. - Summ.. - [odczyt: 04.10.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2013_1/EN/Markiewicz_Zbikowska_EN.pdf. - ISSN 1450-863X
25
Relacje między społeczną odpowiedzialnością biznesu a public relations w kontekście trudności definicyjnych / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 197-209. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-640-3
26
Relacje między społeczną odpowiedzialnością biznesu a public relations w kontekście trudności definicyjnych / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [152]-[158]. - Bibliogr.
27
Motives for Corporate Internationalization : an Analysis of Pertinent Literature / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 79-88. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
28
Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw - analiza wyników badań prezentowanych w literaturze zagranicznej / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2013), s. 1[210]-13[222]. - Bibliogr.
29
Słowacy w Krakowie / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 17. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
30
Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw = Conditions of Export Expansion of Polish Enterprises / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [23]-[29]. - Summ.
31
Eksport jako strategia wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe = Export - an International Entry Mode Adopted by Polish Companies / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 261-283. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-22-8
32
Strategie obsługi nabywców w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich eksporterów / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 163-173. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
33
Wybrane metody oceny skuteczności działań public relations = Selected Methods of Public Relations Activities Evaluation / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012), s. 83-94. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
34
Strategie wejścia polskich eksporterów na rynki zagraniczne / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - S. 116-154. - ISBN 978-83-208-2021-8
35
Eksport jako strategia wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2012), s. [227]-[246]. - Bibliogr.
36
Eksport jako forma internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw : uwarunkowania i strategie / Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012. - 152 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-02-6
37
Zróżnicowanie czynników demograficznych i ekonomicznych w krajach Unii Europejskiej jako determinanta działań marketingowych = The Diversity of Demographic and Economic Factors in EU Member States as a Determinant of Marketing Activity / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012), s. 81-96. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
38
Foreign Market Entry Modes Adopted by Polish Exporters / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012. - S. 111-146. - ISBN 978-83-208-2042-3
39
Stages in the Internationalization Process of Firms - Case Studies of Polish Enterprises [Dokument elektroniczny] / Paweł CHLIPAŁA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: 10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Paris-Venice: s.n., 2011. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 24 ekrany. - Summ. - Bibliogr.
40
Slovakia - an Expansion Target for Polish Companies : Slovensko - ciel' expanzie pol'ských podnikov / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Ekonomika a spoločnosť = Journal of Economics and Social Research. - R. 12, č. 2 (2011), s. 135-142. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 1335-7069
41
Wpływ e-public relations na zachowania e-konsumentów : zarys problematyki = E-Public Relations Effect on Attitudes and Behaviour of E-Consumers (Outline of the Issue) / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (wrzesień-październik), cz. 3 (2011), s. 256-262. - Summ. - ISSN 0438-5403
42
Komunikowanie w organizacjach gospodarczych / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Difin, cop. 2011. - 262, [2] : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-413-3
43
Kampania promocyjna wspierająca wprowadzenie euro - z doświadczeń Słowacji = The Promotional Campaign Supporting the Introduction of the Euro - Slovak Experience / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek. - nr 6 (2011), s. 33-37. - Summ. - ISSN 1231-7853
44
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010. - 603 : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Zbiór opracowań teoretycznych, metodycznych i analiz empirycznych, przygotowanych na VI Sympozjum Marketingu Międzynarodowego Zakopane, 14-16 czerwca 2010 r. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-1888-8
45
Wybrane metody badań skuteczności działań public relations = Selected Methods of Evaluating Effectiveness of Public Relations / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego / red. nauk. Szczepan Figiel. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 262-270. - Summ., streszcz. - ISBN 978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1906-9
46
Ukraine - an Expansion Target for Polish Companies / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010 / red. nauk. G. E. Garaŝuk. - Kiїv: Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu, 2010. - S. 28-35. - Bibliogr.
47
Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw = Cooperative Export vs Value Multiplication in Corporate Marketing Strategies / Paweł CHLIPAŁA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 93-114. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
48
Zróżnicowanie czynników demograficznych i ekonomicznych w krajach Unii Europejskiej jako determinanta działań marketingowych / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2010), s. [1-14]. - Bibliogr.
49
Dydaktyka marketingu międzynarodowego : refleksje nad opiniami studentów = Teaching International Marketing : Reflections Based on Students' Opinions / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010. - S. 138-145. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1888-8
50
Katedra Marketingu / Anna CZUBAŁA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 3 (28) (2009), s. 18-19. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek4s/18. - ISSN 1689-7757
51
Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw / Paweł CHLIPAŁA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2009), s. 166-186. - Bibliogr.
52
Analiza sytuacji w polskiej branży public relations na koniec 2008 roku = Analysis of the Situation in the Polish Public Relations Branch at the End of 2008 / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009), s. 113-123. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164997035. - ISSN 1898-6447
53
Economic and Political Background in International Marketing on Central and Eastern European Markets / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: International Marketing and Business in the CEE Markets / ed. by Maja Szymura-Tyc. - Katowice: University of Economics Publ., 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 92-109. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-460-6
54
Badania marketingowe rynków zagranicznych - obszary i procedury badawcze = Market Research on Foreign Markets - Research Areas and Procedures / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 804 (2009), s. 41-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164999592. - ISSN 1898-6447
55
Determinanty zmian koncepcji public relations = Contemporary Determinants of Public Relations Development / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Współczesny marketing : trendy, działania / red. nauk. Genowefa Sobczyk. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 91-96. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1802-4
56
The Factors Determining Changes to Public Relations Concepts / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium / [ed. by: Jaroslav Ďaďo, Janka Petrovičova]. - Banská Bystrica, 2008. - S. 340-343. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-89382-00-2
57
Marketing międzynarodowy : zarys problematyki / Jan W. WIKTOR, Renata OCZKOWSKA, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - 347 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1788-1
58
Przewidywanie wybranych światowych trendów rozwojowych w latach 2005-2015 jako wstęp do badania otoczenia przedsiębiorstw = Predicting Selected Global Development Trends in the Years 2005-2015 as an Introduction to Researching Company Environment / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 729 (2006), s. 51-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/129344857. - ISSN 0208-7944
59
Działalność public relations szkoły wyższej w opinii studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Magdalena DOŁHASZ, AGNIESZKA ŻBIKOWSKA // W: Public relations w teorii i praktyce / red. Dariusz Tworzydło, Tomasz Soliński. - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2006. - S. 371-380. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-90-1
60
Promocja jako instrument kształtowania wartości przedsiębiorstwa / Jan W. WIKTOR, Renata OCZKOWSKA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006. - S. 174-194. - ISBN 83-911355-0-0
61
Badania marketingowe rynku krajowego a międzynarodowe badania marketingowe / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Świat Marketingu [on-line]. - Grudzień (2005)[1 ekran]. - [odczyt: 11.07.2011]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=430450. - ISSN 1642-711X
62
Relacje między public relations a marketingiem = The Relationships between Public Relations and Marketing / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 677 (2005), s. 129-143. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/94352231. - ISSN 0208-7944
63
Public relations : strategie firm międzynarodowych w Polsce / Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. - 174, [1] s. : wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1559-2
64
Sponsorstvo v marketingovych dejstviâch sovmestnych predpriâtij v Polše / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Marketingovì doslìdžennâ v Ukraïnì : Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï (25-28 travnâ 2004 r., m. Âlta) / Vídp. A.A. Mazarakí. - Kiïv : Kiivskij nacionalnij torgovelno-ekonomičnij universitet, 2004. - S. 140-141. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 966-629-117-7
65
Die Funktion von Sponsoring im Kommunikationssystem eines Unternehmens mit seiner Umgebung / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Development of Economy : Theory and Practice : Proceedings of the Conference. - Kaunas: Vilnius University, 2004. - ISBN 9955-634-04-9
66
Sponsoring als Werkzeug der Marketingkommunikation / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Marketing ako rozvojový nástroj územia : zbornik z vedeckej konferecie s medzinárodnou účast'ou. - Bratislava: Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta, 2004. - 97-102. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-225-1944-8
67
Narzędzia public relations kształtujące relacje z otoczeniem w długim okresie = Public Relations Tools for Building Relationships between the Enterprise and its Environment in the Long Term / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 663 (2004), s. 169-181. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
68
Zarządzanie public relations w firmach międzynarodowych działających w Polsce : wybrane aspekty / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 117-134. - summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-85-3
69
Współpraca przedsiębiorstw międzynarodowych z mediami jako narzędzie public relations : wybrane aspekty / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Public relations : materiały z II Kongresu PR, [Rzeszów, 23-25 kwietnia, 2003] / red. Dariusz Tworzydło. - Rzeszów: Centrum Konferencyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2003. - S. 215-227. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-42-1
70
Sponsoring jako narzędzie public relation firm międzynarodowych funkcjonujących na rynku polskim / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003. - S. 375-387. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-919920-2-0
71
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek. - nr 12 (2003), s. 38-40. - ISSN 1231-7853
72
Promocja idei przystąpienia do Unii Europejskiej w społeczeństwie polskim = The Promotion of Accession Idea to European Union in Polish Society / Renata ZEMBURA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003. - S. 122-127. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-4-3
73
Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Difin, 2003. - 319 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-373-2
74
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jako element public relations firm międzynarodowych = Corporate Social Responsibility as a Public Relations Tool of International Enterprises / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Marketing : koncepcje, badania, zarządzanie / red. nauk. Leszek Żabiński, Krystyna Śliwińska. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - (Konsumpcja, Rynek, Marketing). - S. 505-510. - Summ. - ISBN 83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7
75
Działania public relations jako usługa oferowana przez agencje PR = Public Relations Activities - a Service Offered by PR Agencies / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002. - S. 181-190. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-0-6
76
Formy i zakres działań public relations firm międzynarodowych na rynku polskim / Agnieszka ŻBIKOWSKA ; Promotor: Jan W. WIKTOR. - Kraków, 2002. - 241 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 14 s. - Autoreferat pracy doktorskiej. - Bibliogr.
77
Programy nauczania marketingu w wybranych wyższych uczelniach Wielkiej Brytanii i Niemiec / Izabela ADAMSKA, Krzysztof KAPERA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 85-96. - ISBN 83-915196-1-9
78
Ogólna charakterystyka rynku i gospodarki poszczególnych państw Unii Europejskiej / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Rynek Unii Europejskiej : zasady funkcjonowania / wykonawcy: Jan W. WIKTOR - kierownik tematu ; Izabela ADAMSKA, Krzysztof KAPERA, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - (2002), s. 56-91
79
Funkcje public relations w systemie komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2 / red. Wojciech Cieśliński. - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2002. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ; nr 14. Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing). - S. 25-32. - Bibliogr. - ISBN 83-915717-2-6
80
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jako element public relations firm międzynarodowych : studia przypadków wybranych firm europejskich. = The Social Responsibility of the Enterprise as a Feature of the Public Relations of International Firms. A Study Using Examples of Selected European Firms / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 581 (2002), s. 145-162. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12578. - ISSN 0208-7944
81
Główne grupy odbiorców działań public relations = The Firm and its Public Relations Audiences / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 602 (2002), s. 125-133. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14754. - ISSN 0208-7944
82
Marketing a globalizacja : sprawozdanie z III Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek. - 1 (2001), s. 34-36. - ISSN 1231-7853
83
Działania public relations w sytuacjach kryzysowych = Public Relations in Crisis Situations / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 413-423. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
84
Marketing u progu XXI wieku / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek. - nr 4 (2001), s. 38-41. - ISSN 1231-7853
85
Wpływ czynników kulturowych na projektowanie produktu w marketingu międzynarodowym = The Influence of Cultural Factors on Product Planning in International Marketing / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 538 (2000), s. 181-190. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9864. - ISSN 0208-7944
86
Sposób podejścia do rynku jako wyróżnik orientacji marketingowej firm z kapitałem zagranicznym w Polsce : w świetle badań empirycznych = Ways of Approaching the Market as Marketing Orientation Factor of Joint Venture Companies in Poland : Based on Empirical Data / Jan W. WIKTOR, Renata ZEMBURA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 852, t. 1 (2000), s. 208-218. - Summ. - Tytuł numeru: Marketing - przełom wieków : paradygmaty, zastosowania : materiały kongresowe, Jelenia Góra 24-27 września 2000 r. - ISSN 0324-8445
87
Euromarketing : koncepcje - strategie - metody / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek. - nr 2 (2000), s. 36-39. - ISSN 1231-7853
88
The Marketing Orientation of Polish Companies at International Markets / Jan W. WIKTOR, Renata ZEMBURA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium / ed. by Jaroslav Ďad'o, Jan W. WIKTOR. - Cracow; Banská Bystrica: University of Economics; Matej Bel University, 2000. - S. 341-353. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-6-X
89
Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie / Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 87-97. - ISBN 83-911355-8-6
90
Strony WWW jako narzędzie Public Relation firm europejskich = WWW Pages as a Public Relations Tool of European Companies / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 1999. - S. 273-285. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-9-4
91
Produkt w marketingu międzynarodowym a otoczenie kulturowe / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek. - nr 10 (1999), s. 8-14. - ISSN 1231-7853
92
Współczesne problemy marketingu międzynarodowego - sprawozdanie z I Sympozjum Naukowego / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek. - nr 2 (1999), s. 39-41. - ISSN 1231-7853
93
Zakres i formy planowania marketingowego w przedsiębiorstwach / Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek. - nr 12 (1999), s. 35-41. - ISSN 1231-7853
94
Percepcja reklamy przez dzieci w wieku przedszkolnym / Agnieszka ŻBIKOWSKA // Marketing i Rynek. - nr 10 (1998), s. 31-35. - ISSN 1231-7853
95
Znaczenie elementów kultury w projektowaniu produktu na rynkach międzynarodowych / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Strategie euromarketingowe / Kier. tematu: Jan W. WIKTOR. - ([1998]), s. 35-46. - Bibliogr.
96
Znaczenie elementów kultury w projektowaniu produktu na rynkach międzynarodowych = The Role of Culture in Product Development on International Markets / Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998. - S. 92-104. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-9-7
97
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej : sprawozdanie z badań statutowych realizowanych w 2008 r.. [5] / kier. tematu Jan W. WIKTOR ; autorzy: Jan W. WIKTORA, Renata OCZKOWSKA, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. przy niektórych art. - Bibliogr.
98
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [4] / wykonawcy: Jan W. WIKTOR - kierownik tematu ; Renata OCZKOWSKA, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - [163] s. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. przy niektórych art.. - [Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"]. - Bibliogr.
99
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [3] / wykonawcy: Jan W. WIKTOR (kierownik tematu), Renata OCZKOWSKA, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - [194] s. : il. ; 30 cm. - Praca zawiera wykaz publikacji opracowanych w ramach projektu
100
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [2] / wykonawcy: Jan W. WIKTOR, Renata OCZKOWSKA, Agnieszka ŻBIKOWSKA ; kierownik tematu: Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - [65 s.] : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. przy niektórych art. - Bibliogr.
101
Rynek Unii Europejskiej : polityki wspierające / wykonawcy: Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - [67] k. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy wybranych częściach
102
Euromarketing : wybrane aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku europejskim / Jan W. WIKTOR, Renata ZEMBURA, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 183 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. przy niektórych art. - Bibliogr. po niektórych art.
1
Chlipała P., Żbikowska A., (2021), Zachowania konsumentów w czasie pandemii COVID-19, "Przegląd Organizacji", nr 7 (978), s. 3-11.
2
Żbikowska A., (2020), Cultural Differences in a Restaurant's Communication with Unsatisfied Customers - the Case of TripAdvisor, "Folia Oeconomica Stetinensia", vol. 20, iss. 2, s. 484-493; https://content.sciendo.com/view/journals/foli/20/2/article-p485.xml
3
Żbikowska A., (2020), Communication of Restaurants with Dissatisfied Customers on TripAdvisor. [W:] Romat Ê. (red.), Brend-menedžment : marketingovì tehnologìï : zbìrnik tez dopovìdej II mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, Kiïv : Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet, s. 64-65.
4
Żbikowska A., (2018), Problemy badania standaryzacji i adaptacji cen w marketingu międzynarodowym. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu, Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 90-91.
5
Lund H., (2018), Satisfaction as a Determinant of Customer Loyalty in the Danish Industrial Automation Market, Prom. Żbikowska A., Kraków : , 216 k.
6
Żbikowska A., (2018), Kultura narodowa w segmentacji rynków w marketingu międzynarodowym. [W:] Żyminkowska K. (red.), Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 212-221.
7
Żbikowska A., (2018), Rola blogerów jako liderów opinii w marketingowych public relations. [W:] Marketing ì cifrovì tehnologìï, Odesa : TES, s. 47-48.
8
Chlipała P., Żbikowska A., (2018), Standaryzacja i adaptacja polityki cenowej przedsiębiorstw globalnych, "Handel Wewnętrzny", nr 4, t. 2, s. 205-215; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171531464
9
Żbikowska A., (2017), Kultura - uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym. [W:] Wiktor J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 63-97.
10
Sørensen B., (2017), Customer service factors and customer satisfaction in business-to-business market, Prom. Żbikowska A., Kraków : , 198 k.
11
Żbikowska A., (2017), Wpływ narzędzi marketingu przedsiębiorstw międzynarodowych na kulturę narodową - próba konceptualizacji badań, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 443-449; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
12
Żbikowska A., (2016), Uwarunkowania strategii marketingu globalnego. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : do 200-rìččâ Nacìonalʹnogo unìversitetu «Lʹvìvsʹka polìtehnìka», Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 75-77.
13
Żbikowska A., (2016), Marketingowe public relations a media społecznościowe - szanse i zagrożenia, "Handel Wewnętrzny", nr 4, s. 399-409; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171448940
14
Żbikowska A., (2016), The Use of Social Media by Journalists : Guidelines for Public Relations Practitioners, "International Journal of Business and Globalisation", vol. 17, iss. 3, s. 299-312.
15
Ďaďo J., Wiktor J., Żbikowska A., (2015), Foreign Markets Entry Motives and Strategies of Polish Exporters, "E+M Ekonomie a Management", vol. 18, iss. 2, s. 135-150; http://www.ekonomie-management.cz/download/1433862256_aa3a/10_FOREIGN+MARKETS+ENTRY+MOTIVES+AND+STRATEGIES.pdf
16
Żbikowska A., (2015), Significance of National Culture in International Marketing, "Ekonomìka ta pìdpriêmnictvo", no. 34-35, č. 2, s. 268-277.
17
Żbikowska A., (2015), Specjaliści od marketingu potrzebni, "Kurier UEK", nr 2 (63), s. 22-23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po
18
Markiewicz P., Żbikowska A., (2015), The Role of Marketing in the Development of Business Models - a Theoretical Approach. [W:] Radosavljevic G. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings, Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, s. 213-225.
19
Żbikowska A., Dołhasz M., Kuziak M., (2014), Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 28-29; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
20
Żbikowska A., (2014), Etyka w nauczaniu marketingu - refleksje nad opiniami studentów, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 8, s. 299-305.
21
Żbikowska A., (2014), Wybrane przesłanki rozwoju strategii marketingu globalnego. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 57-69.
22
Żbikowska A., (2013), Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 24-30.
23
Żbikowska A., (2013), Gościnna Serbia, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 16; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
24
Markiewicz P., Żbikowska A., (2013), Sources of a Competitive Advantage in Shaping Competitive Position of Polish Exporters on Foreign Market, "Economic Horizons", vol. 15, nr 1, s. 63-77; http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2013_1/EN/Markiewicz_Zbikowska_EN.pdf
25
Żbikowska A., (2013), Relacje między społeczną odpowiedzialnością biznesu a public relations w kontekście trudności definicyjnych. [W:] Niestrój R., Wiktor J. (red.), Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 197-209.
26
Żbikowska A., ([2013]), Relacje między społeczną odpowiedzialnością biznesu a public relations w kontekście trudności definicyjnych. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [152]-[158].
27
Żbikowska A., (2013), Motives for Corporate Internationalization : an Analysis of Pertinent Literature. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 79-88.
28
Żbikowska A., (2013), Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw - analiza wyników badań prezentowanych w literaturze zagranicznej. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2, s. 1[210]-13[222].
29
Żbikowska A., (2013), Słowacy w Krakowie, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 17; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
30
Żbikowska A., ([2013]), Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [23]-[29].
31
Żbikowska A., (2012), Eksport jako strategia wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 261-283.
32
Żbikowska A., (2012), Strategie obsługi nabywców w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich eksporterów. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 163-173.
33
Żbikowska A., (2012), Wybrane metody oceny skuteczności działań public relations, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 885, s. 83-94.
34
Żbikowska A., (2012), Strategie wejścia polskich eksporterów na rynki zagraniczne. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 116-154.
35
Żbikowska A., (2012), Eksport jako strategia wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, s. [227]-[246].
36
Żbikowska A., (2012), Eksport jako forma internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: uwarunkowania i strategie, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 152 s.
37
Żbikowska A., (2012), Zróżnicowanie czynników demograficznych i ekonomicznych w krajach Unii Europejskiej jako determinanta działań marketingowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 896, s. 81-96.
38
Żbikowska A., (2012), Foreign Market Entry Modes Adopted by Polish Exporters. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets, Warsaw : Polish Economics Publishers, s. 111-146.
39
Chlipała P., Żbikowska A., (2011), Stages in the Internationalization Process of Firms - Case Studies of Polish Enterprises. [W:] 10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 [on-line], Paris-Venice : s.n.
40
Żbikowska A., (2011), Slovakia - an Expansion Target for Polish Companies : Slovensko - ciel' expanzie pol'ských podnikov, "Ekonomika a spoločnosť", R. 12, č. 2, s. 135-142.
41
Żbikowska A., (2011), Wpływ e-public relations na zachowania e-konsumentów : zarys problematyki, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (wrzesień-październik), cz. 3, s. 256-262.
42
Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., (2011), Komunikowanie w organizacjach gospodarczych, Warszawa : Difin, 262, [2]
43
Żbikowska A., (2011), Kampania promocyjna wspierająca wprowadzenie euro - z doświadczeń Słowacji, "Marketing i Rynek", nr 6, s. 33-37.
44
Wiktor J., Żbikowska A. (red.), (2010), Marketing międzynarodowy: uwarunkowania i kierunki rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 603
45
Żbikowska A., (2010), Wybrane metody badań skuteczności działań public relations. [W:] Figiel S. (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku, [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 262-270.
46
Żbikowska A., (2010), Ukraine - an Expansion Target for Polish Companies. [W:] Garaŝuk (red.), Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010, Kiїv : Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu, s. 28-35.
47
Chlipała P., Żbikowska A., (2010), Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Strategie marketingowe eksporterów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 93-114.
48
Żbikowska A., (2010), Zróżnicowanie czynników demograficznych i ekonomicznych w krajach Unii Europejskiej jako determinanta działań marketingowych. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE, s. [1-14].
49
Żbikowska A., (2010), Dydaktyka marketingu międzynarodowego : refleksje nad opiniami studentów. [W:] Wiktor J., Żbikowska A. (red.), Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 138-145.
50
Czubała A., Żbikowska A., (2009), Katedra Marketingu, "Kurier UEK", nr 3 (28), s. 18-19; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek4s/18
51
Chlipała P., Żbikowska A., (2009), Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie marketingowe eksporterów, s. 166-186.
52
Żbikowska A., (2009), Analiza sytuacji w polskiej branży public relations na koniec 2008 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 823, s. 113-123; https://bazekon.uek.krakow.pl/164997035
53
Żbikowska A., (2009), Economic and Political Background in International Marketing on Central and Eastern European Markets. [W:] Szymura-Tyc M. (red.), International Marketing and Business in the CEE Markets, Katowice : University of Economics Publ., s. 92-109.
54
Żbikowska A., (2009), Badania marketingowe rynków zagranicznych - obszary i procedury badawcze, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 804, s. 41-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/164999592
55
Żbikowska A., (2008), Determinanty zmian koncepcji public relations. [W:] Sobczyk G. (red.), Współczesny marketing : trendy, działania, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 91-96.
56
Żbikowska A., (2008), The Factors Determining Changes to Public Relations Concepts. [W:] Ďaďo J., Petrovičova J. (red.), Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium, Banská Bystrica :, s. 340-343.
57
Wiktor J., Oczkowska R., Żbikowska A., (2008), Marketing międzynarodowy: zarys problematyki, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 347 s.
58
Żbikowska A., (2006), Przewidywanie wybranych światowych trendów rozwojowych w latach 2005-2015 jako wstęp do badania otoczenia przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 729, s. 51-60; https://bazekon.uek.krakow.pl/129344857
59
Dołhasz M., Żbikowska A., (2006), Działalność public relations szkoły wyższej w opinii studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Tworzydło D., Soliński T. (red.), Public relations w teorii i praktyce, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 371-380.
60
Wiktor J., Oczkowska R., Żbikowska A., (2006), Promocja jako instrument kształtowania wartości przedsiębiorstwa. [W:] Czubała A. (red.), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 174-194.
61
Żbikowska A., (2005), Badania marketingowe rynku krajowego a międzynarodowe badania marketingowe, "Świat Marketingu" [on-line], Grudzień; http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=430450
62
Żbikowska A., (2005), Relacje między public relations a marketingiem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 677, s. 129-143; https://bazekon.uek.krakow.pl/94352231
63
Żbikowska A., (2005), Public relations: strategie firm międzynarodowych w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 174, [1] s.
64
Żbikowska A., (2004), Sponsorstvo v marketingovych dejstviâch sovmestnych predpriâtij v Polše. [W:] Mazarakí (red.), Marketingovì doslìdžennâ v Ukraïnì : Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï (25-28 travnâ 2004 r., m. Âlta), Kiïv : Kiivskij nacionalnij torgovelno-ekonomičnij universitet, s. 140-141.
65
Żbikowska A., (2004), Die Funktion von Sponsoring im Kommunikationssystem eines Unternehmens mit seiner Umgebung. [W:] Development of Economy : Theory and Practice : Proceedings of the Conference, Kaunas : Vilnius University
66
Żbikowska A., (2004), Sponsoring als Werkzeug der Marketingkommunikation. [W:] Marketing ako rozvojový nástroj územia : zbornik z vedeckej konferecie s medzinárodnou účast'ou, Bratislava : Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta
67
Żbikowska A., (2004), Narzędzia public relations kształtujące relacje z otoczeniem w długim okresie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 663, s. 169-181.
68
Żbikowska A., (2004), Zarządzanie public relations w firmach międzynarodowych działających w Polsce : wybrane aspekty. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 117-134.
69
Żbikowska A., (2003), Współpraca przedsiębiorstw międzynarodowych z mediami jako narzędzie public relations : wybrane aspekty. [W:] Tworzydło D. (red.), Public relations : materiały z II Kongresu PR, [Rzeszów, 23-25 kwietnia, 2003], Rzeszów : Centrum Konferencyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 215-227.
70
Żbikowska A., (2003), Sponsoring jako narzędzie public relation firm międzynarodowych funkcjonujących na rynku polskim. [W:] Budzowski K. (red.), Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne, T. 2, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., s. 375-387.
71
Żbikowska A., (2003), Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej, "Marketing i Rynek", nr 12, s. 38-40.
72
Zembura R., Żbikowska A., (2003), Promocja idei przystąpienia do Unii Europejskiej w społeczeństwie polskim. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 122-127.
73
Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., (2003), Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Warszawa : Difin, 319 s.
74
Żbikowska A., (2002), Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jako element public relations firm międzynarodowych. [W:] Żabiński L., Śliwińska K. (red.), Marketing : koncepcje, badania, zarządzanie, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 505-510.
75
Żbikowska A., (2002), Działania public relations jako usługa oferowana przez agencje PR. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 181-190.
76
Żbikowska A., (2002), Formy i zakres działań public relations firm międzynarodowych na rynku polskim, Prom. Wiktor J., Kraków : , 241 k.
77
Adamska I., Kapera K., Żbikowska A., (2002), Programy nauczania marketingu w wybranych wyższych uczelniach Wielkiej Brytanii i Niemiec. [W:] Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 85-96.
78
Żbikowska A., (2002), Ogólna charakterystyka rynku i gospodarki poszczególnych państw Unii Europejskiej. [W:] Wiktor J. (kierownik tematu), Rynek Unii Europejskiej: zasady funkcjonowania, s. 56-91.
79
Żbikowska A., (2002), Funkcje public relations w systemie komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem. [W:] Cieśliński W. (red.), Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, T. 2, Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, s. 25-32.
80
Żbikowska A., (2002), Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jako element public relations firm międzynarodowych : studia przypadków wybranych firm europejskich., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 581, s. 145-162; https://bazekon.uek.krakow.pl/12578
81
Żbikowska A., (2002), Główne grupy odbiorców działań public relations, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 602, s. 125-133; https://bazekon.uek.krakow.pl/14754
82
Żbikowska A., (2001), Marketing a globalizacja : sprawozdanie z III Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, "Marketing i Rynek", 1, s. 34-36.
83
Żbikowska A., (2001), Działania public relations w sytuacjach kryzysowych. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 413-423.
84
Żbikowska A., (2001), Marketing u progu XXI wieku, "Marketing i Rynek", nr 4, s. 38-41.
85
Żbikowska A., (2000), Wpływ czynników kulturowych na projektowanie produktu w marketingu międzynarodowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 538, s. 181-190; https://bazekon.uek.krakow.pl/9864
86
Wiktor J., Zembura R., Żbikowska A., (2000), Sposób podejścia do rynku jako wyróżnik orientacji marketingowej firm z kapitałem zagranicznym w Polsce : w świetle badań empirycznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 852, t. 1, s. 208-218.
87
Żbikowska A., (2000), Euromarketing : koncepcje - strategie - metody, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 36-39.
88
Wiktor J., Zembura R., Żbikowska A., (2000), The Marketing Orientation of Polish Companies at International Markets. [W:] Ďad'o J., Wiktor J. (red.), Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium, Cracow : University of Economics; Banská Bystrica: Matej Bel University, s. 341-353.
89
Wiktor J., Żbikowska A., (1999), Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 87-97.
90
Żbikowska A., (1999), Strony WWW jako narzędzie Public Relation firm europejskich. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 273-285.
91
Żbikowska A., (1999), Produkt w marketingu międzynarodowym a otoczenie kulturowe, "Marketing i Rynek", nr 10, s. 8-14.
92
Żbikowska A., (1999), Współczesne problemy marketingu międzynarodowego - sprawozdanie z I Sympozjum Naukowego, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 39-41.
93
Wiktor J., Żbikowska A., (1999), Zakres i formy planowania marketingowego w przedsiębiorstwach, "Marketing i Rynek", nr 12, s. 35-41.
94
Żbikowska A., (1998), Percepcja reklamy przez dzieci w wieku przedszkolnym, "Marketing i Rynek", nr 10, s. 31-35.
95
Żbikowska A., ([1998]), Znaczenie elementów kultury w projektowaniu produktu na rynkach międzynarodowych. [W:] Wiktor J. (kierownik tematu), Strategie euromarketingowe, s. 35-46.
96
Żbikowska A., (1998), Znaczenie elementów kultury w projektowaniu produktu na rynkach międzynarodowych. [W:] Wiktor J. (red.), Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 92-104.
97
Wiktor J., Oczkowska R., Żbikowska A., (2008), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej: sprawozdanie z badań statutowych realizowanych w 2008 r.. Cz. [5], Wiktor J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 95 k.
98
Wiktor J., Oczkowska R., Żbikowska A., (2007), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. Cz. [4], Wiktor J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [163] s.
99
Wiktor J., Oczkowska R., Żbikowska A., (2006), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. Cz. [3], Wiktor J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [194] s.
100
Wiktor J., Oczkowska R., Żbikowska A., (2005), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. Cz. [2], Wiktor J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [65 s.]
101
Wiktor J., Żbikowska A., (2003), Rynek Unii Europejskiej: polityki wspierające, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [67] k.
102
Wiktor J., Zembura R., Żbikowska A., (2000), Euromarketing: wybrane aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku europejskim, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 183 k.
1
@article{UEK:2168358658,
author = "Paweł Chlipała and Agnieszka Żbikowska",
title = "Zachowania konsumentów w czasie pandemii COVID-19",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7 (978)",
pages = "3-11",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2021.7.01},
url = {},
}
2
@article{UEK:2168353268,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Cultural Differences in a Restaurant's Communication with Unsatisfied Customers - the Case of TripAdvisor",
journal = "Folia Oeconomica Stetinensia",
number = "vol. 20, iss. 2",
pages = "484-493",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/foli-2020-0061},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/foli/20/2/article-p485.xml},
}
3
@inbook{UEK:2168352568,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Communication of Restaurants with Dissatisfied Customers on TripAdvisor",
booktitle = "Brend-menedžment : marketingovì tehnologìï : zbìrnik tez dopovìdej II mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï",
pages = "64-65",
adress = "Kiïv",
publisher = "Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet",
year = "2020",
isbn = "978-966-629-802-0",
}
4
@misc{UEK:2168328113,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Problemy badania standaryzacji i adaptacji cen w marketingu międzynarodowym",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu",
pages = "90-91",
adress = "Lʹvìv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2018",
isbn = "978-966-941-235-5",
}
5
@unpublished{UEK:2168337539,
author = "Henrik Lund",
title = "Satisfaction as a Determinant of Customer Loyalty in the Danish Industrial Automation Market",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003400},
}
6
@inbook{UEK:2168330019,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Kultura narodowa w segmentacji rynków w marketingu międzynarodowym",
booktitle = "Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu",
pages = "212-221",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-477-0 ; 978-83-7875-478-7",
}
7
@misc{UEK:2168326177,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Rola blogerów jako liderów opinii w marketingowych public relations",
booktitle = "Marketing ì cifrovì tehnologìï",
pages = "47-48",
adress = "Odesa",
publisher = "TES",
year = "2018",
url = {http://mdt-opu.com.ua/files/download/3.pdf},
isbn = "978-617-7337-73-6",
}
8
@article{UEK:2168327557,
author = "Paweł Chlipała and Agnieszka Żbikowska",
title = "Standaryzacja i adaptacja polityki cenowej przedsiębiorstw globalnych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4, t. 2",
pages = "205-215",
year = "2018",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171531464},
}
9
@inbook{UEK:2168313293,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Kultura - uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności",
pages = "63-97",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9",
}
10
@unpublished{UEK:2168325375,
author = "Bjarne Lykke Sørensen",
title = "Customer service factors and customer satisfaction in business-to-business market",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003317},
}
11
@article{UEK:2168318129,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Wpływ narzędzi marketingu przedsiębiorstw międzynarodowych na kulturę narodową - próba konceptualizacji badań",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "443-449",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf},
}
12
@inbook{UEK:2168309079,
author = "A. Żbikowska",
title = "Uwarunkowania strategii marketingu globalnego",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : do 200-rìččâ Nacìonalʹnogo unìversitetu «Lʹvìvsʹka polìtehnìka»",
pages = "75-77",
adress = "Lʹvìv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2016",
isbn = "978-617-607-980-4",
}
13
@article{UEK:2168310733,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Marketingowe public relations a media społecznościowe - szanse i zagrożenia",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4",
pages = "399-409",
year = "2016",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171448940},
}
14
@article{UEK:2168309241,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "The Use of Social Media by Journalists : Guidelines for Public Relations Practitioners",
journal = "International Journal of Business and Globalisation",
number = "vol. 17, iss. 3",
pages = "299-312",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1504/IJBG.2016.078847},
url = {},
}
15
@article{UEK:2168293909,
author = "Jaroslav Ďaďo and Jan W. Wiktor and Agnieszka Żbikowska",
title = "Foreign Markets Entry Motives and Strategies of Polish Exporters",
journal = "E+M Ekonomie a Management",
number = "vol. 18, iss. 2",
pages = "135-150",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2015-2-010},
url = {http://www.ekonomie-management.cz/download/1433862256_aa3a/10_FOREIGN+MARKETS+ENTRY+MOTIVES+AND+STRATEGIES.pdf},
}
16
@article{UEK:2168305031,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Significance of National Culture in International Marketing",
journal = "Ekonomìka ta pìdpriêmnictvo",
number = "no. 34-35, č. 2",
pages = "268-277",
year = "2015",
}
17
@article{UEK:2168291579,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Specjaliści od marketingu potrzebni",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (63)",
pages = "22-23",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po},
}
18
@inbook{UEK:2168295077,
author = "Piotr Markiewicz and Agnieszka Żbikowska",
title = "The Role of Marketing in the Development of Business Models - a Theoretical Approach",
booktitle = "Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings",
pages = "213-225",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Economics University of Kragujevac",
year = "2015",
url = {http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf},
isbn = "978-86-6091-049-5",
}
19
@article{UEK:2168275305,
author = "Agnieszka Żbikowska and Magdalena Dołhasz and Mariusz Kuziak",
title = "Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "28-29",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small},
}
20
@article{UEK:2168284169,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Etyka w nauczaniu marketingu - refleksje nad opiniami studentów",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "8",
pages = "299-305",
year = "2014",
}
21
@inbook{UEK:2168279117,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Wybrane przesłanki rozwoju strategii marketingu globalnego",
booktitle = "Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi",
pages = "57-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-662-5",
}
22
@article{UEK:2168248864,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "24-30",
year = "2013",
}
23
@misc{UEK:2168281697,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Gościnna Serbia",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "16",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_},
}
24
@article{UEK:2168261720,
author = "Piotr Markiewicz and Agnieszka Żbikowska",
title = "Sources of a Competitive Advantage in Shaping Competitive Position of Polish Exporters on Foreign Market",
journal = "Economic Horizons",
number = "vol. 15, 1",
pages = "63-77",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5937/ekonhor1301061M},
url = {http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2013_1/EN/Markiewicz_Zbikowska_EN.pdf},
}
25
@inbook{UEK:2168266122,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Relacje między społeczną odpowiedzialnością biznesu a public relations w kontekście trudności definicyjnych",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale",
pages = "197-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-640-3",
}
26
@unpublished{UEK:2168287599,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Relacje między społeczną odpowiedzialnością biznesu a public relations w kontekście trudności definicyjnych",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[152]-[158]",
year = "2013",
}
27
@inbook{UEK:2168274361,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Motives for Corporate Internationalization : an Analysis of Pertinent Literature",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "79-88",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
28
@unpublished{UEK:2168267004,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw - analiza wyników badań prezentowanych w literaturze zagranicznej",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2",
pages = "1[210]-13[222]",
year = "2013",
}
29
@misc{UEK:2168280109,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Słowacy w Krakowie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "17",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
30
@unpublished{UEK:2168287431,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[23]-[29]",
year = "2013",
}
31
@inbook{UEK:2168241626,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Eksport jako strategia wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "261-283",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-22-8",
}
32
@inbook{UEK:2168231858,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Strategie obsługi nabywców w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich eksporterów",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "163-173",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
33
@article{UEK:2168249322,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Wybrane metody oceny skuteczności działań public relations",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "885",
pages = "83-94",
year = "2012",
}
34
@inbook{UEK:2168228360,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Strategie wejścia polskich eksporterów na rynki zagraniczne",
booktitle = "Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
pages = "116-154",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2021-8",
}
35
@unpublished{UEK:2168257070,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Eksport jako strategia wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "[227]-[246]",
year = "2012",
}
36
@book{UEK:2168235306,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Eksport jako forma internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw : uwarunkowania i strategie",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-61686-02-6",
}
37
@article{UEK:2168249344,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Zróżnicowanie czynników demograficznych i ekonomicznych w krajach Unii Europejskiej jako determinanta działań marketingowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "896",
pages = "81-96",
year = "2012",
}
38
@inbook{UEK:2168235636,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Foreign Market Entry Modes Adopted by Polish Exporters",
booktitle = "The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets",
pages = "111-146",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Economics Publishers",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2042-3",
}
39
@inbook{UEK:2168226869,
author = "Paweł Chlipała and Agnieszka Żbikowska",
title = "Stages in the Internationalization Process of Firms - Case Studies of Polish Enterprises",
booktitle = "10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011",
pages = "",
adress = "Paris-Venice",
publisher = "s.n.",
year = "2011",
}
40
@article{UEK:2168226857,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Slovakia - an Expansion Target for Polish Companies : Slovensko - ciel' expanzie pol'ských podnikov",
journal = "Ekonomika a spoločnosť",
number = "R. 12, č. 2",
pages = "135-142",
year = "2011",
}
41
@article{UEK:2168229294,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Wpływ e-public relations na zachowania e-konsumentów : zarys problematyki",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "specjalny (wrzesień-październik), cz. 3",
pages = "256-262",
year = "2011",
}
42
@book{UEK:2166384336,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler and Agnieszka Żbikowska",
title = "Komunikowanie w organizacjach gospodarczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-413-3",
}
43
@article{UEK:53247,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Kampania promocyjna wspierająca wprowadzenie euro - z doświadczeń Słowacji",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "6",
pages = "33-37",
year = "2011",
}
44
@book{UEK:2164893351,
title = "Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju",
editor = Wiktor Jan W.,
editor = Żbikowska Agnieszka,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1888-8",
}
45
@inbook{UEK:2165804884,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Wybrane metody badań skuteczności działań public relations",
booktitle = "Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego",
pages = "262-270",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1906-9",
}
46
@inbook{UEK:2165813389,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Ukraine - an Expansion Target for Polish Companies",
booktitle = "Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010",
pages = "28-35",
adress = "Kiїv",
publisher = "Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu",
year = "2010",
}
47
@inbook{UEK:2165092298,
author = "Paweł Chlipała and Agnieszka Żbikowska",
title = "Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "93-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0",
}
48
@unpublished{UEK:2168326725,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Zróżnicowanie czynników demograficznych i ekonomicznych w krajach Unii Europejskiej jako determinanta działań marketingowych",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE",
pages = "[1-14]",
year = "2010",
}
49
@inbook{UEK:2164894146,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Dydaktyka marketingu międzynarodowego : refleksje nad opiniami studentów",
booktitle = "Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju",
pages = "138-145",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1888-8",
}
50
@article{UEK:2168342221,
author = "Anna Czubała and Agnieszka Żbikowska",
title = "Katedra Marketingu",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (28)",
pages = "18-19",
year = "2009",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek4s/18},
}
51
@unpublished{UEK:2168228686,
author = "Paweł Chlipała and Agnieszka Żbikowska",
title = "Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "166-186",
year = "2009",
}
52
@article{UEK:50769,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Analiza sytuacji w polskiej branży public relations na koniec 2008 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "823",
pages = "113-123",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164997035},
}
53
@inbook{UEK:2165985452,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Economic and Political Background in International Marketing on Central and Eastern European Markets",
booktitle = "International Marketing and Business in the CEE Markets",
pages = "92-109",
adress = "Katowice",
publisher = "University of Economics Publ.",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-460-6",
}
54
@article{UEK:50525,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Badania marketingowe rynków zagranicznych - obszary i procedury badawcze",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "804",
pages = "41-56",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164999592},
}
55
@inbook{UEK:2165965960,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Determinanty zmian koncepcji public relations",
booktitle = "Współczesny marketing : trendy, działania",
pages = "91-96",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1802-4",
}
56
@inbook{UEK:2166238085,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "The Factors Determining Changes to Public Relations Concepts",
booktitle = "Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium",
pages = "340-343",
adress = "Banská Bystrica",
year = "2008",
isbn = "978-80-89382-00-2",
}
57
@book{UEK:51805,
author = "Jan W. Wiktor and Renata Oczkowska and Agnieszka Żbikowska",
title = "Marketing międzynarodowy : zarys problematyki",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1788-1",
}
58
@article{UEK:51285,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Przewidywanie wybranych światowych trendów rozwojowych w latach 2005-2015 jako wstęp do badania otoczenia przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "729",
pages = "51-60",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/129344857},
}
59
@inbook{UEK:2166522594,
author = "Magdalena Dołhasz and Agnieszka Żbikowska",
title = "Działalność public relations szkoły wyższej w opinii studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Public relations w teorii i praktyce",
pages = "371-380",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-87658-90-1",
}
60
@inbook{UEK:2165934035,
author = "Jan W. Wiktor and Renata Oczkowska and Agnieszka Żbikowska",
title = "Promocja jako instrument kształtowania wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa",
pages = "174-194",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-911355-0-0",
}
61
@article{UEK:2167661895,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Badania marketingowe rynku krajowego a międzynarodowe badania marketingowe",
journal = "Świat Marketingu",
number = "Grudzień",
pages = "",
year = "2005",
url = {http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=430450},
}
62
@article{UEK:52788,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Relacje między public relations a marketingiem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "677",
pages = "129-143",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/94352231},
}
63
@book{UEK:53098,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Public relations : strategie firm międzynarodowych w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-208-1559-2",
}
64
@misc{UEK:2168335871,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Sponsorstvo v marketingovych dejstviâch sovmestnych predpriâtij v Polše",
booktitle = "Marketingovì doslìdžennâ v Ukraïnì : Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï (25-28 travnâ 2004 r., m. Âlta)",
pages = "140-141",
adress = "Kiïv",
publisher = "Kiivskij nacionalnij torgovelno-ekonomičnij universitet",
year = "2004",
isbn = "966-629-117-7",
}
65
@inbook{UEK:2168332693,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Die Funktion von Sponsoring im Kommunikationssystem eines Unternehmens mit seiner Umgebung",
booktitle = "Development of Economy : Theory and Practice : Proceedings of the Conference",
pages = "",
adress = "Kaunas",
publisher = "Vilnius University",
year = "2004",
isbn = "9955-634-04-9",
}
66
@inbook{UEK:2168357262,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Sponsoring als Werkzeug der Marketingkommunikation",
booktitle = "Marketing ako rozvojový nástroj územia : zbornik z vedeckej konferecie s medzinárodnou účast'ou",
pages = "",
adress = "Bratislava",
publisher = "Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta",
year = "2004",
isbn = "80-225-1944-8",
}
67
@article{UEK:2168220536,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Narzędzia public relations kształtujące relacje z otoczeniem w długim okresie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "663",
pages = "169-181",
year = "2004",
}
68
@inbook{UEK:2166284333,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Zarządzanie public relations w firmach międzynarodowych działających w Polsce : wybrane aspekty",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy",
pages = "117-134",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-85-3",
}
69
@inbook{UEK:2166291887,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Współpraca przedsiębiorstw międzynarodowych z mediami jako narzędzie public relations : wybrane aspekty",
booktitle = "Public relations : materiały z II Kongresu PR, [Rzeszów, 23-25 kwietnia, 2003]",
pages = "215-227",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Centrum Konferencyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "83-87658-42-1",
}
70
@inbook{UEK:2168294693,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Sponsoring jako narzędzie public relation firm międzynarodowych funkcjonujących na rynku polskim",
booktitle = "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2",
pages = "375-387",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.",
year = "2003",
isbn = "83-919920-2-0",
}
71
@misc{UEK:2168236838,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej",
booktitle = "Marketing i Rynek",
number = "12",
pages = "38-40",
year = "2003",
}
72
@inbook{UEK:2165349733,
author = "Renata Zembura and Agnieszka Żbikowska",
title = "Promocja idei przystąpienia do Unii Europejskiej w społeczeństwie polskim",
booktitle = "Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "122-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "83-911355-4-3",
}
73
@book{UEK:2168222268,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler and Agnieszka Żbikowska",
title = "Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2003",
isbn = "83-7251-373-2",
}
74
@inbook{UEK:2168224540,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jako element public relations firm międzynarodowych",
booktitle = "Marketing : koncepcje, badania, zarządzanie",
pages = "505-510",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7",
}
75
@inbook{UEK:2168237450,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Działania public relations jako usługa oferowana przez agencje PR",
booktitle = "Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka",
pages = "181-190",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2002",
isbn = "83-915693-0-6",
}
76
@unpublished{UEK:2168259956,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Formy i zakres działań public relations firm międzynarodowych na rynku polskim",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
77
@inbook{UEK:2168242808,
author = "Izabela Adamska and Krzysztof Kapera and Agnieszka Żbikowska",
title = "Programy nauczania marketingu w wybranych wyższych uczelniach Wielkiej Brytanii i Niemiec",
booktitle = "Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r.",
pages = "85-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-915196-1-9",
}
78
@unpublished{UEK:2168260124,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Ogólna charakterystyka rynku i gospodarki poszczególnych państw Unii Europejskiej",
booktitle = "Rynek Unii Europejskiej",
pages = "56-91",
year = "2002",
}
79
@inbook{UEK:2168232610,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Funkcje public relations w systemie komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem",
booktitle = "Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2",
pages = "25-32",
adress = "Wałbrzych",
publisher = "Wydaw. WWSZiP",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-915717-2-6",
}
80
@article{UEK:2168225680,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jako element public relations firm międzynarodowych : studia przypadków wybranych firm europejskich.",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "581",
pages = "145-162",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12578},
}
81
@article{UEK:2168231322,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Główne grupy odbiorców działań public relations",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "602",
pages = "125-133",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14754},
}
82
@misc{UEK:2168236828,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Marketing a globalizacja : sprawozdanie z III Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
booktitle = "Marketing i Rynek",
number = "1",
pages = "34-36",
year = "2001",
}
83
@inbook{UEK:2168223810,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Działania public relations w sytuacjach kryzysowych",
booktitle = "Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna",
pages = "413-423",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-074-7",
}
84
@misc{UEK:2168236836,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Marketing u progu XXI wieku",
booktitle = "Marketing i Rynek",
number = "4",
pages = "38-41",
year = "2001",
}
85
@article{UEK:2168223894,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Wpływ czynników kulturowych na projektowanie produktu w marketingu międzynarodowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "538",
pages = "181-190",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9864},
}
86
@article{UEK:2168224320,
author = "Jan W. Wiktor and Renata Zembura and Agnieszka Żbikowska",
title = "Sposób podejścia do rynku jako wyróżnik orientacji marketingowej firm z kapitałem zagranicznym w Polsce : w świetle badań empirycznych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "852, t. 1",
pages = "208-218",
adress = "",
year = "2000",
}
87
@misc{UEK:2168237512,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Euromarketing : koncepcje - strategie - metody",
booktitle = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "36-39",
year = "2000",
}
88
@inbook{UEK:2168225140,
author = "Jan W. Wiktor and Renata Zembura and Agnieszka Żbikowska",
title = "The Marketing Orientation of Polish Companies at International Markets",
booktitle = "Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium",
pages = "341-353",
adress = "Cracow; Banská Bystrica",
publisher = "University of Economics; Matej Bel University",
year = "2000",
isbn = "83-911355-6-X",
}
89
@inbook{UEK:2168235964,
author = "Jan W. Wiktor and Agnieszka Żbikowska",
title = "Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań",
pages = "87-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-911355-8-6",
}
90
@inbook{UEK:2168233482,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Strony WWW jako narzędzie Public Relation firm europejskich",
booktitle = "Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego",
pages = "273-285",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "1999",
isbn = "83-911355-9-4",
}
91
@article{UEK:2168234596,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Produkt w marketingu międzynarodowym a otoczenie kulturowe",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "10",
pages = "8-14",
year = "1999",
}
92
@misc{UEK:2168239646,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Współczesne problemy marketingu międzynarodowego - sprawozdanie z I Sympozjum Naukowego",
booktitle = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "39-41",
year = "1999",
}
93
@article{UEK:2168234606,
author = "Jan W. Wiktor and Agnieszka Żbikowska",
title = "Zakres i formy planowania marketingowego w przedsiębiorstwach",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "12",
pages = "35-41",
year = "1999",
}
94
@article{UEK:2168234570,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Percepcja reklamy przez dzieci w wieku przedszkolnym",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "10",
pages = "31-35",
year = "1998",
}
95
@unpublished{UEK:2168333233,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Znaczenie elementów kultury w projektowaniu produktu na rynkach międzynarodowych",
booktitle = "Strategie euromarketingowe",
pages = "35-46",
year = "1998",
}
96
@inbook{UEK:2168224682,
author = "Agnieszka Żbikowska",
title = "Znaczenie elementów kultury w projektowaniu produktu na rynkach międzynarodowych",
booktitle = "Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "92-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-910502-9-7",
}
97
@unpublished{UEK:2168270790,
author = "Jan W. Wiktor and Renata Oczkowska and Agnieszka Żbikowska",
title = "Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej : sprawozdanie z badań statutowych realizowanych w 2008 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
98
@unpublished{UEK:2168247996,
author = "Jan W. Wiktor and Renata Oczkowska and Agnieszka Żbikowska",
title = "Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
99
@unpublished{UEK:2167724167,
author = "Jan W. Wiktor and Renata Oczkowska and Agnieszka Żbikowska",
title = "Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
100
@unpublished{UEK:2168259390,
author = "Jan W. Wiktor and Renata Oczkowska and Agnieszka Żbikowska",
title = "Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
101
@unpublished{UEK:2165348340,
author = "Jan W. Wiktor and Agnieszka Żbikowska",
title = "Rynek Unii Europejskiej : polityki wspierające",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
102
@unpublished{UEK:2168333717,
author = "Jan W. Wiktor and Renata Zembura and Agnieszka Żbikowska",
title = "Euromarketing : wybrane aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku europejskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID