Publikacje wybranego autora

Żabińska Krystyna

Wydział Towaroznawstwa, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej,

Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID