Publikacje wybranego autora

Żabińska Krystyna

Wydział Towaroznawstwa, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej,

1

Tytuł:
Fullereny - kryształy C60 czyste i domieszkowane = Fullerenes - Pure and Intercalated C60 Crystals
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 436 (1994) , s. 13-20. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264344
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Mechanical Stability of Simple Planar Lattices
Źródło:
Physical Review B. - vol. 43, no. 4 (1991) , s. 3450-3459. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work has been partly sponsored by the Polish Academy of Sciences within Project No. CPBP-01-09
Nr:
2168323677
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Krystyna Żabińska , Piotr Zieliński
Tytuł:
Relaxed Structure of Two-atom Crystals with Surfaces
Źródło:
Physical Review B. - vol. 40, iss. 18 (1989) , s. 12071-12078. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233214
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
P. Zieliński , K. Żabińska
Tytuł:
Model of the Orientational Glassy State in Pure Systems : a Quasi-Harmonic Approximation
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 76, no. 3 (1989) , s. 501-511. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work has been partly sponsored by the Polish Academy of Sciences within CPBP01.09. project
Nr:
2168323639
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
K. Żabińska , P. Zieliński
Tytuł:
The Dispersion Relations for the Two-Dimensional Ionic Crystals in the Orientationally Disordered Phase
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 74, no. 1 (1988) , s. 17-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168323641
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
P. Zieliński , K. Żabińska
Tytuł:
Lattice Dynamics and Square-To-Rectangle Phase Transition in Two-Dimensional Ionic Lattice
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 74, no. 4 (1988) , s. 479-486. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168323643
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
W.T. Schranz , K. Parlinski , H. Warhanek , K. Żabińska
Tytuł:
Elastic Constant Behaviour of NH4LiSO4 above 460 K
Źródło:
Journal of Physics C: Solid State Physics. - vol. 20, no. 31 (1987) , s. 5045-5050. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168323645
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
P. Zieliński , K. Żabińska
Tytuł:
On the Dynamics of the Orientationally Disordered Ionic Crystals in Two Dimensions
Źródło:
Zeitschrift für Physik B Condensed Matter. - vol. 66, iss. 3 (1987) , s. 345-353. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168233216
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Krystyna Żabińska , P. Zieliński
Tytuł:
The Thermoelastic Behaviour of the Orientationally Disordered Ionic Crystals in Two Dimensions
Źródło:
Zeitschrift für Physik B Condensed Matter. - vol. 58, no. 3 (1985) , s. 173-180. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168232434
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
A. Migdał-Mikuli , E. Mikuli , K. Żabińska
Tytuł:
An Infrared Absorption Study of the Phase Transition in Hexammine Cadmium (II) Chloride
Źródło:
Journal of Physics C: Solid State Physics. - vol. 15, no. 32 (1982) , s. 6565-6571. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168323673
artykuł w czasopiśmie
1
Fullereny - kryształy C60 czyste i domieszkowane = Fullerenes - Pure and Intercalated C60 Crystals / Krystyna ŻABIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 436 (1994), s. 13-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Mechanical Stability of Simple Planar Lattices / Krystyna ŻABIŃSKA // Physical Review B. - vol. 43, no. 4 (1991), s. 3450-3459. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0163-1829
3
Relaxed Structure of Two-atom Crystals with Surfaces / Krystyna ŻABIŃSKA, P. Zieliński // Physical Review B. - vol. 40, iss. 18 (1989), s. 12071-12078. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0163-1829
4
Model of the Orientational Glassy State in Pure Systems : a Quasi-Harmonic Approximation / P. Zieliński, K. ŻABIŃSKA // Acta Physica Polonica A. - vol. 76, no. 3 (1989), s. 501-511. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0587-4246
5
The Dispersion Relations for the Two-Dimensional Ionic Crystals in the Orientationally Disordered Phase / K. ŻABIŃSKA, P. Zieliński // Acta Physica Polonica A. - vol. 74, no. 1 (1988), s. 17-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0587-4246
6
Lattice Dynamics and Square-To-Rectangle Phase Transition in Two-Dimensional Ionic Lattice / P. Zieliński, K. ŻABIŃSKA // Acta Physica Polonica A. - vol. 74, no. 4 (1988), s. 479-486. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0587-4246
7
Elastic Constant Behaviour of NH4LiSO4 above 460 K / W.T. Schranz, K. Parlinski, H. Warhanek, K. ZABINSKA // Journal of Physics C: Solid State Physics. - vol. 20, no. 31 (1987), s. 5045-5050. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0022-3719
8
On the Dynamics of the Orientationally Disordered Ionic Crystals in Two Dimensions / P. Zieliński, K. ŻABIŃSKA // Zeitschrift für Physik B Condensed Matter. - vol. 66, iss. 3 (1987), s. 345-353. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0722-3277
9
The Thermoelastic Behaviour of the Orientationally Disordered Ionic Crystals in Two Dimensions / K. ŻABIŃSKA, P. Zieliński // Zeitschrift für Physik B Condensed Matter. - vol. 58, no. 3 (1985), s. 173-180. - Pełny tekst dostępny na platformie Springe. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0722-3277
10
An Infrared Absorption Study of the Phase Transition in Hexammine Cadmium (II) Chloride / A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, K. Żabińska // Journal of Physics C: Solid State Physics. - vol. 15, no. 32 (1982), s. 6565-6571. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0022-3719
1
Żabińska K., (1994), Fullereny - kryształy C60 czyste i domieszkowane, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 436, s. 13-20.
2
Żabińska K., (1991), Mechanical Stability of Simple Planar Lattices, "Physical Review B", vol. 43, no. 4, s. 3450-3459.
3
Żabińska K., Zieliński P., (1989), Relaxed Structure of Two-atom Crystals with Surfaces, "Physical Review B", vol. 40, iss. 18, s. 12071-12078.
4
Zieliński P., Żabińska K., (1989), Model of the Orientational Glassy State in Pure Systems : a Quasi-Harmonic Approximation, "Acta Physica Polonica A", vol. 76, no. 3, s. 501-511.
5
Żabińska K., Zieliński P., (1988), The Dispersion Relations for the Two-Dimensional Ionic Crystals in the Orientationally Disordered Phase, "Acta Physica Polonica A", vol. 74, no. 1, s. 17-27.
6
Zieliński P., Żabińska K., (1988), Lattice Dynamics and Square-To-Rectangle Phase Transition in Two-Dimensional Ionic Lattice, "Acta Physica Polonica A", vol. 74, no. 4, s. 479-486.
7
Schranz W., Parlinski K., Warhanek H., Żabińska K., (1987), Elastic Constant Behaviour of NH4LiSO4 above 460 K, "Journal of Physics C: Solid State Physics", vol. 20, no. 31, s. 5045-5050.
8
Zieliński P., Żabińska K., (1987), On the Dynamics of the Orientationally Disordered Ionic Crystals in Two Dimensions, "Zeitschrift für Physik B Condensed Matter", vol. 66, iss. 3, s. 345-353.
9
Żabińska K., Zieliński P., (1985), The Thermoelastic Behaviour of the Orientationally Disordered Ionic Crystals in Two Dimensions, "Zeitschrift für Physik B Condensed Matter", vol. 58, no. 3, s. 173-180.
10
Migdał-Mikuli A., Mikuli E., Żabińska K., (1982), An Infrared Absorption Study of the Phase Transition in Hexammine Cadmium (II) Chloride, "Journal of Physics C: Solid State Physics", vol. 15, no. 32, s. 6565-6571.
1
@article{UEK:2168264344,
author = "Krystyna Żabińska",
title = "Fullereny - kryształy C60 czyste i domieszkowane",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "436",
pages = "13-20",
year = "1994",
}
2
@article{UEK:2168323677,
author = "Krystyna Żabińska",
title = "Mechanical Stability of Simple Planar Lattices",
journal = "Physical Review B",
number = "vol. 43, no. 4",
pages = "3450-3459",
year = "1991",
}
3
@article{UEK:2168233214,
author = "Krystyna Żabińska and Piotr Zieliński",
title = "Relaxed Structure of Two-atom Crystals with Surfaces",
journal = "Physical Review B",
number = "vol. 40, iss. 18",
pages = "12071-12078",
year = "1989",
}
4
@article{UEK:2168323639,
author = "P. Zieliński and K. Żabińska",
title = "Model of the Orientational Glassy State in Pure Systems : a Quasi-Harmonic Approximation",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 76, no. 3",
pages = "501-511",
year = "1989",
}
5
@article{UEK:2168323641,
author = "K. Żabińska and P. Zieliński",
title = "The Dispersion Relations for the Two-Dimensional Ionic Crystals in the Orientationally Disordered Phase",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 74, no. 1",
pages = "17-27",
year = "1988",
}
6
@article{UEK:2168323643,
author = "P. Zieliński and K. Żabińska",
title = "Lattice Dynamics and Square-To-Rectangle Phase Transition in Two-Dimensional Ionic Lattice",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 74, no. 4",
pages = "479-486",
year = "1988",
}
7
@article{UEK:2168323645,
author = "W.T. Schranz and K. Parlinski and H. Warhanek and K. Żabińska",
title = "Elastic Constant Behaviour of NH4LiSO4 above 460 K",
journal = "Journal of Physics C: Solid State Physics",
number = "vol. 20, no. 31",
pages = "5045-5050",
year = "1987",
}
8
@article{UEK:2168233216,
author = "P. Zieliński and K. Żabińska",
title = "On the Dynamics of the Orientationally Disordered Ionic Crystals in Two Dimensions",
journal = "Zeitschrift für Physik B Condensed Matter",
number = "vol. 66, iss. 3",
pages = "345-353",
year = "1987",
}
9
@article{UEK:2168232434,
author = "Krystyna Żabińska and P. Zieliński",
title = "The Thermoelastic Behaviour of the Orientationally Disordered Ionic Crystals in Two Dimensions",
journal = "Zeitschrift für Physik B Condensed Matter",
number = "vol. 58, no. 3",
pages = "173-180",
year = "1985",
}
10
@article{UEK:2168323673,
author = "A. Migdał-Mikuli and E. Mikuli and K. Żabińska",
title = "An Infrared Absorption Study of the Phase Transition in Hexammine Cadmium (II) Chloride",
journal = "Journal of Physics C: Solid State Physics",
number = "vol. 15, no. 32",
pages = "6565-6571",
year = "1982",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID