Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
W poszukiwaniu bezpiecznej przystani : perspektywy pracowników białoruskiego sektora IT w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021
Opis fizyczny:
106 s.: il.
Seria:
(Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2/2021)
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168353984
raport/sprawozdanie
2

Autor:
Tytuł:
Fair Trade Phenomenon and Its Evolution in Visegrad Countries
Źródło:
International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 6, no. 4 (2020) , s. 81-98. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was co-financed from funds allocate d to Cracow University of Economics as the part of a grant for maintaining research potential.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168352058
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Art of Sales - Dillemas of Modern Student Education
Źródło:
Fostering Entrepreneurial and Sales Competencies in Higher Education / ed. Maciej Pietrzykowski - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019, s. 77-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was co-financed from the funds granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for maintaining research potential
ISBN:
978-83-7986-280-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168343712
rozdział w monografii
4

Autor:
Tytuł:
Kapitał zagraniczny w Polsce w okresie poakcesyjnym = Entities with Foreign Participation in Poland - Post-Accession Period
Źródło:
Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - nr 2 (2019) , s. 119-135. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Nr:
2168338567
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
The Fair Trade Movement and the Countries of the Visegrad Group (V4)
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Michał Chmielecki, Krzysztof WACH. - t. 19, z. 10, cz. 3 (2018) , s. 139-153. - Tytuł numeru: Współczesna organizacja w procesie internacjonalizacji - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was co-financed from funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations at the University of Economics in Krakow as part of a grant for maintaining research potential.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168331309
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Polsko-Amerykańskie stosunki dwustronne : sojusz czy dysproporcja? = Polish-American Bilateral Relations : Alliance or Disproportion?
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 22, nr 1 (2018) , s. 315-325. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325523
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Kształcenie postaw uczniów wobec rozwoju globalnego = Educating Students' Attitudes towards Global Development
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 44 (2018) , s. 219-227. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 061/WE-KHZ/02/2017/S/7061 pt.: "Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro".
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168333479
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2015 = The Export Activity of Entities with Foreign Capital in Poland in 2004-2015
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 64, nr 5 (376) (2018) , s. 331-341. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 061/WE-KHZ/02/2017/S/7061 pt. Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327433
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Kraje Grupy Wyszehradzkiej a elementy sprawiedliwości i odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw międzynarodowych = The V4 Countries and Justice and Responsibility in the Activities of Multinational Enterprises
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Marek MACIEJEWSKI, Łukasz Prysiński. - t. 19, z. 2, cz. 2 (2018) , s. 399-410. - Tytuł numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168326151
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Umowa Trade Facilitation Agreement (TFA) szansą rozwoju eksportu produktów fair trade = The Trade Facilitation Agreement (TFA) as an Opportunity for Development of Exports of Fair Trade Goods
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 53, t. 2 (2018) , s. 87-99. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach projektu badawczego nr 061/WE-KHZ/02/2017/S/7061 pt. "Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro".
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325355
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Konferencja:
9th International Scientific Conference ENTRE 2018 and 5th Academy of International Business Central and Eastern Europe AIB-CEE 2018, Kraków, Polska, od 2018-09-12 do 2018-09-14
Tytuł:
The Fair Trade Movement and the Countries of the Visegrad Group (V4)
Źródło:
International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business : Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference and 5th AIB-CEE Conference / ed. Krzysztof WACH, Marek MACIEJEWSKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 443-460. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This paper is financed from the funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
ISBN:
978-83-65262-19-6
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168331241
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
O nauczaniu sprzedaży : dylematy kształcenia studentów = Teaching Sales : Dilemmas of Student Education
Źródło:
Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 493-504. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-65262-15-8
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168319731
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Siła wielkich miast a sprawiedliwy handel międzynarodowy = The Power of Big Cities and Equitable International Trade [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2017) , s. 767-778. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168320967
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Umowa EUSFTA (UE - Singapur) szansą rozwoju polskiego eksportu = EUSFTA Agreement (Between the EU and Singapore) : an Opportunity for The Development of Polish Export
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 486 (2017) , s. 155-166. - Tytuł numeru: The Development Challenges of Asia-Pacific Countries - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168320761
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
W kierunku nowego modelu handlu międzynarodowego - koncepcja Fair Trade 3.0 = Towards a New Model of International Trade - the Concept of Fair Trade 3.0
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 49, t. 2. (2017) , s. 89-104. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318597
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Brexit a międzynarodowy handel usługami = Brexit and International Trade in Services
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 31-47. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313907
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Autor:
Konferencja:
5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2017), Praga, Czechy, od 2017-05-25 do 2017-05-26
Tytuł:
Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises : Implications for the V4 Countries
Źródło:
Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability 25-26 May, 2017, Prague / eds. Ondřej Dvouletý, Martin Lukeš, Jan Mísař - Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze : Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 1155-1165. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-245-2216-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168324051
rozdział w materiałach konferencyjnych
18

Autor:
Tytuł:
International Trade in Services in the Years 2006-2015
Źródło:
Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective / eds. Tonći Lazibat, Krzysztof WACH, Blaženka Knežević - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2017, s. 143-155. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This chapter is a part of research project No. 061/WE-KHZ/02/2017/S/7061 entitled "Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro" (International competitiveness from the macro, meso and micro perspectives) financed from the funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
ISBN:
978-953-346-044-4
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168319307
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Zjawisko dezinwestycji zagranicznych - przypadek repolonizacji polskiego sektora bankowego = The Phenomenon of Foreign Divestment - Case of Domestication in Polish Banking Sector
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 269 (2016) , s. 259-271. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308535
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2014 = The Export Activity of Entities with Foreign Capital in Poland in the Years 2004-2014
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 91-99. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308571
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Autor:
Konferencja:
8th International Scientific Conference ENTRE 2016, Kraków, Polska, od 2016-04-07 do 2016-04-08
Tytuł:
Responsibility in the Activities of Transnational Companies
Źródło:
Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context / ed. by Krzysztof WACH, Agnieszka ŻUR - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 1173-1184. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65262-13-4
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168312741
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
22

Autor:
Tytuł:
Wolny handel a ekonomia współdzielenia : w kierunku nowego systemu gospodarowania = Free Trade vs. Sharing Economy : Towards a New Management System
Źródło:
Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century. - nr 3 (11) (2016) , s. 37-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312183
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Znaczenie międzynarodowych obrotów usług w wymianie handlowej krajów rozwijających się
Źródło:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 202-221 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
Nr:
2168309581
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Naukowe debiuty studenckie wspierane przez Katedrę Handlu Zagranicznego
Źródło:
Kurier UEK2016. - nr 3 (70), s. 15. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168343505
varia
25

Autor:
Tytuł:
Uniwersytet czy uczelnia zawodowa? Uwagi o nauczaniu sprzedaży = University or Vocational School? Remarks on Teaching Sales
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Krzysztof WACH. - vol. 15, nr 35 (2016) , s. 335-361. - Tytuł numeru: Uniwersytet a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168310193
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
Sprawiedliwy handel międzynarodowy - nowa umowa społeczna = Equitable International Trade - a New Social Contract
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 311-321. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307155
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Responsibility in the Activities of Transnational Companies
Źródło:
Entrepreneurship : Antecedents and Effects / ed. Małgorzata KOSAŁA, Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 233-245. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 2, nr 2)
ISBN:
978-83-65262-08-0
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168309483
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Bilateralne umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z wybranymi krajami azjatyckimi a szanse polskiego eksportu
Źródło:
Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu, 2016, s. 329-348 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-810-3
Nr:
2168308545
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Global and European Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises : Implications for V4 Countries
Źródło:
Institutional Aspects of Entrepreneurship / eds. Andrea S. Gubik and Krzysztof WACH - Miskolc: University of Miskolc, 2015, s. 165-176. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-963-358-093-6
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168298201
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2013 = International Turnover Service in the Years 2004-2013
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 406 (2015) , s. 103-114. - Tytuł numeru: Globalizacja - gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem? - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168302703
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Tytuł:
Działania liberalizacyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych, polityka handlowa Unii Europejskiej a ruch Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade)
Źródło:
Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 97-109 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-719-9
Nr:
2168295471
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Dwustronne umowy handlowe UE z krajami trzecimi i ich znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ - Warszawa: Difin, 2015, s. 247-274 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-848-4
Nr:
2168295461
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Autor:
Konferencja:
International Scientific Conference: Corporate Social Responsibility and Human Resource Management in V4 Countries, Nitra, Słowacja, od 2015-06-04 do 2015-06-05
Tytuł:
Global and European Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises - Implications for V4 countries
Źródło:
Corporate Social Responsibility and Human Resource Management in V4 Countries : Proceedings from the International Scientific Conference, June 4-5, 2015 Nitra / eds. Iveta Ubrežiová, Drahoslav Lančarič, Ingrida Košičiarová - Nitra: Slovak University of Agriculture, 2015, s. 60-69. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-552-1432-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168320457
rozdział w materiałach konferencyjnych
34

Autor:
Tytuł:
Wpływ procesów integracyjnych na handel międzynarodowy - przypadek krajów rozwijających się = The Impact of Integration Processes on International Trade - the Case of Developing Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (946) (2015) , s. 53-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168305753
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Tytuł:
Zagraniczne finansowanie potencjału gospodarczego - przypadek Polski = Foreign Funding of Economic Potential : the Case of Poland
Źródło:
Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny / red. Ewa Gruszewska - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 2015, s. 314-332. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7431-462-6
Nr:
2168301453
rozdział w monografii
36

Autor:
Tytuł:
Kraje Next Eleven - wschodzące światowe potęgi a kryzys gospodarczy = Next Eleven Countries - Emerging World Powers and the Economic Crisis
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 3 (2015) , s. 259-271. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168293619
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
EVFTA Agreement (between the EU and Vietnam) : an Opportunity for the Development of Polish Export = Umowa EVFTA (UE-Wietnam) szansą rozwoju polskiego eksportu
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 413 (2015) , s. 73-82. - Tytuł numeru: Dimension of Regional Processes in the Asia-Pacific Region - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309607
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Tytuł:
BRICS czy Next Eleven - nowe centrum gospodarcze świata = BRICS or NEXT ELEVEN- New Economic Centre of the World
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 226 (2015) , s. 156-168. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298423
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Tytuł:
Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2012 = The Export Activity of Entities with Foreign Capital in Poland in the Years 2004-2012
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 369, t. 2 (2014) , s. 295-304. - Tytuł numeru: Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293865
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
The Influence of Foreign Direct Investment on Foreign Trade in the Visegrad Countries from 2001 to 2011
Źródło:
FDI in Central Europe / ed. by Krzysztof WACH - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 7-18. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Entrepreneurial Business and Economics Review ; vol. 2, nr 3)
ISBN:
978-83-939576-6-8
Nr:
2168285677
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Autor:
Tytuł:
Dwustronne umowy handlowe UE z krajami trzecimi i ich znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS2014, s. 211-234 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
Nr:
2168301843
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Autor:
Tytuł:
Rynki krajów pozaunijnych szansą rozwoju polskiego eksportu
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA - Warszawa: Difin, 2014, s. 298-319 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
Nr:
2168283095
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w latach kryzysu finansowego - przypadek krajów Grupy Wyszehradzkiej
Źródło:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 447-458 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
Nr:
2168278179
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
Sprawiedliwość i odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstw - pokryzysowe next steps = Justice and Responsibility in the Activities of Companies - post-crisis Next Steps
Źródło:
Prakseologia / [red. naukowi tomu: Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI]. - nr 156 (2014) , s. 107-133. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
c 10.00 pkt
Nr:
2168289315
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Autor:
Tytuł:
Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2011 = International Trade in Services in the Years 2004-2011
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 315, t. 2 (2013) , s. 435-445. - Tytuł numeru: Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283801
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Tytuł:
Rynki krajów pozaunijnych szansą rozwoju polskiego eksportu
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 265-282
Sygnatura:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289155
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
Handel międzynarodowy usługami opartymi na wiedzy
Źródło:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka GŁODOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 106-124 - Bibliogr.
Program badawczy:
Książka zrealizowana w ramach Badań Statutowych UEK Kraków - temat 42/KHZ/1/2012/S/042
ISBN:
978-83-7641-857-5
Nr:
2168258088
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Konferencja:
The 7th International Days of Statistics and Economics, Praga, Czechy, od 2013-09-19 do 2013-09-21
Tytuł:
Influence of Foreign Direct Investments on Foreign Trade Restructuring in Poland from 2004 to 2011
Źródło:
The 7th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings / ed. Tomáš Löster, Tomáš Pavelka - Fügnerova: Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2013, s. 1616-1624. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-86175-87-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168287817
rozdział w materiałach konferencyjnych
49

Tytuł:
Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA, Chin i Rosji
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu, 2013
Opis fizyczny:
195, [2] s.: il. ; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-581-2
Nr:
2168261452
monografia
50

Autor:
Tytuł:
Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2011 = The Export Activity of Entities With Foreign Capital in Poland in the Years 2004-2011
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 57 (2013) , s. 647-658. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 756)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266556
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Tytuł:
Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2010 = Export Activity of Companies with Foreign Capital Share in Poland in the Years 2004-2010
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 267, t. 2 (2012) , s. 342-350. - Tytuł numeru: Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168259532
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Ì. Polʹova , Wojciech Zysk
Konferencja:
Meždunarodnaâ naučno-praktičeskaâ konferenciâ: Problemy sovremennoj èkonomiki: globalʹnyj, nacionalʹnyj i regionalʹnyj kontekst, Grodno, Białoruś, od 2012-05-15 do 2012-05-16
Tytuł:
Problemnye aspekty upravleniâ investicionnoj deâtelʹnostʹû v transformacionnyh èkonomikah
Źródło:
Problemy sovremennoj èkonomiki : globalʹnyj, nacionalʹnyj i regionalʹnyj kontekst : sb. nauč. st. v. 2, č. 1 / red. V.S. Fateev - Grodno: Grgu, 2012, s. 180-186. - Rez., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-985-515-600-1 ; 978-985-515-599-8
Nr:
2168331359
rozdział w materiałach konferencyjnych
53

Autor:
Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski
Źródło:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012, s. 53-75 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-205-7
Nr:
2168222332
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Autor:
Wojciech Zysk , I. Polova
Konferencja:
Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï ìnternet-konferencìï: Strategìčnì naprâmi rozvitku nacìonalʹnoï ekonomìki u postkrizovij perìod, Lwów, Ukraina, od 2012-04-02 do 2012-04-03
Tytuł:
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Ukrainy - analiza porównawcza i perspektywy
Źródło:
Zb. materìalìv mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï ìnternet-konferencìï "Strategìčnì naprâmi rozvitku nacìonalʹnoï ekonomìki u postkrizovij perìod", 2-3 kvìtnâ 2012 r. / red. V.V. Zasadko - Lʹvìv: SPOLOM, 2012, s. 338-349 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-665-687-5
Nr:
2168331365
rozdział w materiałach konferencyjnych
55

Autor:
Tytuł:
Obcy kapitał a handel zagraniczny w Polsce : okres przedakcesyjny
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu.PL, 2012
Opis fizyczny:
203, [2] s.: il., spis tabel; 24 cm
Uwagi:
Aneks, Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-528-7
Nr:
2168252644
monografia
56

Autor:
Tytuł:
Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2010
Źródło:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA - Warszawa: CeDeWu.PL, 2012, s. 125-145 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-459-4
Nr:
2168238110
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Oceny ratingowe jako element konkurencyjności wybranych systemów gospodarczych - weryfikacja na przykładzie agencji Fitch = Assessments of Rating as Part of Competitiveness of Selected Economies - Verification on the Example of Fitch Agency
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 254 (2012) , s. 323-332. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168258042
artykuł w czasopiśmie
58

Autor:
Wojciech Zysk , Żaneta Stochel
Tytuł:
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym w warunkach rozwoju technologii i innowacji
Źródło:
Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym / red nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 285-302 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-27-3
Nr:
2168252732
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Autor:
Tytuł:
Handel międzynarodowy usługami opartymi na wiedzy
Źródło:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS2012, s. 98-116 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1409/Magazyn
Nr:
2168266930
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
60

Autor:
Tytuł:
Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2010
Źródło:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2011, s. 119-139 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260108
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
61

Autor:
Tytuł:
Elementy tzw. odpowiedzialności i sprawiedliwości w działalności przedsiębiorstw jako efekt procesów globalizacji
Źródło:
Gospodarka światowa w dobie globalizacji / red. nauk. Marcin Lasoń - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011, s. 151-160. - Summ.
ISBN:
978-83-7571-169-1
Nr:
2168223164
rozdział w monografii
62

Autor:
Konferencja:
XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego: implikacje dla Polski", Kraków, Polska, od 2011-11-07 do 2011-11-07
Tytuł:
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech, Węgier i Słowacji w latach kryzysu finansowego : analiza porównawcza
Źródło:
Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS i Marek MACIEJEWSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 343-352 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-41-9
Nr:
2168230328
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
63

Autor:
Tytuł:
Kryzys finansowy a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w nowych krajach Unii Europejskiej (UE-12)
Źródło:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 161-168 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-30-3
Nr:
2166537140
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Autor:
Tytuł:
Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój polskiego eksportu = The Inflow of Capital in the Form of Direct Foreign Investment and the Growth of Polish Export
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010) , s. 103-119. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53206
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Modelowanie i prognozowanie cen koksu na rynkach światowych - studium przypadku
Źródło:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 241-262 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-30-3
Nr:
2166537570
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Autor:
Tytuł:
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech, Węgier i Słowacji w latach 1996-2007 - analiza porównawcza = A Comparative Analysis of the Inflow of Direct Foreign Investment to Poland, Czech Republic, Hungary, and Slovakia in the Years 1996-2007
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010) , s. 161-169. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53273
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
67

Autor:
Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a model przewagi konkurencyjnej w polskim eksporcie
Źródło:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu / Kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS, zespół badawczy: Elżbieta BOMBIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka GŁODOWSKA, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Marek MACIEJEWSKI, Anita MODRZEJEWSKA, Bożena PERA, Wojciech ZYSK2010, s. 95-106 - Bibliogr.
Program badawczy:
74/KHZ/1/2010/S/572
Sygnatura:
NP-804/Magazyn
Nr:
2168318645
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
68

Autor:
Tytuł:
Wpływ procesów integracyjnych na handel zagraniczny - przypadek krajów rozwijających się
Źródło:
Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2009, s. 87-106 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1322/Magazyn
Nr:
2168214574
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
69

Autor:
Wojciech Zysk , Agnieszka Szymczak
Tytuł:
Sprawiedliwy Handel jako forma pomocy krajom nierozwiniętym gospodarczo
Źródło:
Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 305-322 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-7-0
Nr:
2165617349
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Autor:
Tytuł:
Zmiany regulacji instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w związku z integracją z Unią Europejską = Changes in Regulations Concerning Financial Instruments to Support Exports in Poland in Light of Integration with the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 794 (2009) , s. 135-148. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50054
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
71

Autor:
Tytuł:
The World Financial Crisis as an Opportunity of Foreign Direct Investment Inflows to the Countries of Central and Eastern Europe
Źródło:
Poland, Hungary, the World : selected Aspects of Contemporary Economy, Culture, and Science / ed. Klemens Budzowski, Magdolna Láczay - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 127-133. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Acta Academiae Modrevianae)
ISBN:
978-83-7571-058-8
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168331367
rozdział w monografii
72

Autor:
Konferencja:
XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Konkurencyjność w handlu międzynarodowym", Kraków, Polska, od 2008-10-20 do 2008-10-20
Tytuł:
Ocena działalności eksportowej podmiotów z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2007
Źródło:
Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania / red. nauk. Krzysztof Kaszuba, Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 367-372 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-1-8
Nr:
2165711773
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
73

Autor:
Tytuł:
Inwestycje bezpośrednie podmiotów z udziałem zagranicznym a rozwój polskiego eksportu w latach 2004-2007
Źródło:
Wybrane aspekty handlu międzynarodowego / red. Klemens Budzowski - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 117-137. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-076-2
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2162105490
rozdział w materiałach konferencyjnych
74

Autor:
Tytuł:
Narzędzia parataryfowe jako element polityki handlowej Wspólnot Europejskich = Non-Tariff Instruments as an Element of the EU's Common Trade Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 777 (2008) , s. 31-50. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50469
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
75

Autor:
Tytuł:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój polskiego eksportu
Źródło:
Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2008, s. 123-138 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1213/Magazyn
Nr:
2165075440
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
76

Autor:
Tytuł:
Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój polskiego eksportu
Źródło:
Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2007, s. 128-140 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1160/Magazyn
Nr:
2168282623
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Autor:
Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce
Źródło:
Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata / red. Klemens Budzowski - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 123-135. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-78-6
Nr:
2166030842
rozdział w monografii
78

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne korporacji transnarodowych na świecie : wybrane aspekty = The Foreign Direct Investment of Multinational Corporations around the World : Selected Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007) , s. 5-30. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50806
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
79

Autor:
Tytuł:
Zmiany regulacji dotyczących instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską
Źródło:
Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2006, s. 36-50 - Bibliogr.
Program badawczy:
16/KHZ/1/2006/S/Z91
Sygnatura:
NP-1117/Magazyn
Nr:
2168326813
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
80

Autor:
Konferencja:
XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy", Kraków, Polska, od 2006-10-16 do 2006-10-16
Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - druga fala napływu?
Źródło:
Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2006, s. 363-374
ISBN:
83-88397-26-5
Nr:
2166371637
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
81

Autor:
Tytuł:
Narzędzia parataryfowe jako element polityki handlowej WE - analiza porównawcza
Źródło:
Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2006 - Bibliogr.
Program badawczy:
32/KHZ/1/2005/S/224
Sygnatura:
NP-1045/Magazyn
Nr:
2168317967
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Autor:
Tytuł:
Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce = The Relationship of Foreign Direct Investment to Changes in the Export and Import Structure of Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 662 (2004) , s. 51-68. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220246
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
83

Autor:
Tytuł:
Podpis elektroniczny a handel międzynarodowy : wybrane aspekty = The Electronic Signature and International Trade : Selected Aspects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ]. - nr 639 (2004) , s. 145-152. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219508
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
84

Autor:
Tytuł:
Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów : aspekty podatkowe
Źródło:
Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. nauk. Klemens BUDZOWSKI, Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004, s. 427-438
ISBN:
83-88397-95-8
Nr:
2166249454
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
85

Autor:
Tytuł:
Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce = Influence of Foreign Direct Investments on Foreign Trade Restructuring in Poland
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 5 (2004) , s. 423-437. - Tytuł zeszytu: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168237140
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
86

Autor:
Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: "Państwo i prawo w XXI w. - szanse i zagrożenia", Kraków, Polska, od 2004-05-30 do 2004-05-30
Tytuł:
Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce
Źródło:
Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: KSW; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004, s. 279-299. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-65-9
Tryb dostępu:
Nr:
2166263374
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
87

Autor:
Tytuł:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany struktury handlu zagranicznego w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2003
Opis fizyczny:
289 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/367
Nr:
2168308263
doktorat
88

Autor:
Tytuł:
Prawne formy oraz wybrane prawne aspekty funkcjonowania podmiotów zagranicznych w Polsce = Legal Forms and Selected Aspects of the Operation of Foreign Companies in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 575 (2002) , s. 129-135. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225426
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
89

Autor:
Tytuł:
Relacje między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a bilansem płatniczym w Polsce
Źródło:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 639-650
ISBN:
83-88397-05-1
Nr:
2168225992
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
90

Autor:
Tytuł:
Relacje między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a bilansem płatniczym w Polsce
Źródło:
Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską / kier. Stanisław WYDYMUS2002, s. 116-127
Sygnatura:
NP-822/Magazyn
Nr:
2168265548
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
91

Autor:
Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - próba interpretacji zjawiska na gruncie teoretycznym = Foreign Direct Investment - an Attempt at a Theoretical Interpretation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 601 (2002) , s. 35-45. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230842
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
92

Autor:
Tytuł:
Zmiany infrastruktury prawnej w sferze działalności inwestorów zagranicznych w Polsce - wybrane aspekty
Źródło:
Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001, s. 396-401 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-05-0
Nr:
2168228796
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
93

Autor:
Tytuł:
Kryzys finansowy a krajach Azji Południowo-Wschodniej i jego wpływ na gospodarkę światową = The Financial Crisis in South-East Asian Countries and Its Impact on the Global Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 556 (2001) , s. 105-111. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168233694
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
94

Autor:
Beata Mordarska , Wojciech Zysk
Tytuł:
Teoretyczne aspekty nowej ekonomii i jej wpływ na wybrane elementy życia gospodarczego
Źródło:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 113-126 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
Nr:
2168238356
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
95

Autor:
Tytuł:
Wybrane konkluzje IX Światowego Raportu Inwestycyjnego UNCTAD "World Investment Report 1999"
Źródło:
Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999, s. 30-39 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-5-4
Nr:
2168241874
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
96

Autor:
Tytuł:
Propaganda gospodarcza (public relations) państwa w dziedzinie handlu zagranicznego : analiza porównawcza stanu obecnego na przykładzie Polski i kilku krajów zachodnich = The Economic Propaganda (Public Relations) of the State in the Area of Foreign Trade (Comparative Analysis of the State of Affairs Exemplified by Poland and Some Western Countries)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 528 (1999) , s. 85-96. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259606
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Autor:
Konferencja:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego, Kraków, Polska, od 1998-11-16 do 1998-11-17
Tytuł:
Ocena bieżącej działalności i perspektywy rozwoju Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
Źródło:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1998, s. 163-175
ISBN:
83-910502-0-3
Nr:
2168238660
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
98

Autor:
Tytuł:
Kraje CEFTA - uwagi o problemach teraźniejszości i przyszłości = The CEFTA Countries - Remarks on the Present and Future Problems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 501 (1997) , s. 31-38. - Summ.
Nr:
2168251214
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
99

Autor:
Konferencja:
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wybrane problemy handlu międzynarodowego, Kraków, Polska, od 1997-11-17 do 1997-11-18
Tytuł:
Konkluzje światowego raportu inwestycyjnego UNCTAD (World Investment Report 1997)
Źródło:
Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1997, s. 219-229
Nr:
2168238272
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
100

Autor:
Wojciech Zysk , Piotr Szukalski
Tytuł:
Efekty zwiększenia tempa dewaluacji złotego : "raport" na temat opłacalności eksportu
Źródło:
Rynki Zagraniczne. - nr 20 (1996) , s. 1-2
Nr:
2168331391
artykuł w czasopiśmie
101

Autor:
Tytuł:
Inwestycje zagraniczne w Polsce oraz ich wpływ na proeksportową orientację polskiej gospodarki
Źródło:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996, s. 163-173
Nr:
2168252950
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
105 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
31/KHZ/1/2004/S/141
Sygnatura:
NP-1003/Magazyn
Nr:
2163754136
naukowo-badawcze
1
W poszukiwaniu bezpiecznej przystani : perspektywy pracowników białoruskiego sektora IT w Polsce / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA, Rafał LISIAKIEWICZ, Wojciech ZYSK. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. - 106 s. : il. - Streszcz. - Bibliogr. - Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2/2021. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/03/20-Bialoruskie-IT-calosc-last-1.pdf
2
Fair Trade Phenomenon and Its Evolution in Visegrad Countries / Wojciech ZYSK // International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 6, no. 4 (2020), s. 81-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/2003/2095
3
Art of Sales - Dillemas of Modern Student Education / Wojciech ZYSK // W: Fostering Entrepreneurial and Sales Competencies in Higher Education / ed. Maciej Pietrzykowski. - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019. - S. 77-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7986-280-1. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Maciej_Pietrzykowski/publication/342078225_Fostering_Entrepreneurial_and_Sales_Competencies_in_Higher_Education/links/5ee0e6aa299bf1d20bdedae9/Fostering-Entrepreneurial-and-Sales-Competencies-in-Higher-Education.pdf
4
Kapitał zagraniczny w Polsce w okresie poakcesyjnym = Entities with Foreign Participation in Poland - Post-Accession Period / Wojciech ZYSK // Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - nr 2 (2019), s. 119-135. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw. - Pełny tekst: https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2019-2/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2019-nr2-zysk.pdf. - ISSN 1733-2680
5
The Fair Trade Movement and the Countries of the Visegrad Group (V4) / Wojciech ZYSK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Michał Chmielecki, Krzysztof WACH. - t. 19, z. 10, cz. 3 (2018), s. 139-153. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesna organizacja w procesie internacjonalizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-10-3.pdf. - ISSN 1733-2486
6
Polsko-Amerykańskie stosunki dwustronne : sojusz czy dysproporcja? = Polish-American Bilateral Relations : Alliance or Disproportion? / Wojciech ZYSK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 22, nr 1 (2018), s. 315-325. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1092_3.7_Zysk_Wojciech.pdf. - ISSN 2081-2345
7
Kształcenie postaw uczniów wobec rozwoju globalnego = Educating Students' Attitudes towards Global Development / Wojciech ZYSK // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 44 (2018), s. 219-227. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1583/1673. - ISSN 1643-9171
8
Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2015 = The Export Activity of Entities with Foreign Capital in Poland in 2004-2015 / Wojciech ZYSK // Handel Wewnętrzny. - R. 64, nr 5 (376) (2018), s. 331-341. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171534779. - ISSN 0438-5403
9
Kraje Grupy Wyszehradzkiej a elementy sprawiedliwości i odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw międzynarodowych = The V4 Countries and Justice and Responsibility in the Activities of Multinational Enterprises / Wojciech ZYSK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Marek MACIEJEWSKI, Łukasz Prysiński. - t. 19, z. 2, cz. 2 (2018), s. 399-410. - Summ.. - Tytuł numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf. - ISSN 1733-2486
10
Umowa Trade Facilitation Agreement (TFA) szansą rozwoju eksportu produktów fair trade = The Trade Facilitation Agreement (TFA) as an Opportunity for Development of Exports of Fair Trade Goods / Wojciech ZYSK // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 53, t. 2 (2018), s. 87-99. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/13555.pdf. - ISSN 2450-7733
11
The Fair Trade Movement and the Countries of the Visegrad Group (V4) / Wojciech ZYSK // W: International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business : Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference and 5th AIB-CEE Conference / ed. Krzysztof WACH, Marek MACIEJEWSKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 443-460. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-19-6. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1784/pdf_1
12
O nauczaniu sprzedaży : dylematy kształcenia studentów = Teaching Sales : Dilemmas of Student Education / Wojciech ZYSK // W: Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 493-504. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-15-8. - Pełny tekst: http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf
13
Siła wielkich miast a sprawiedliwy handel międzynarodowy = The Power of Big Cities and Equitable International Trade / Wojciech ZYSK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 11 (2017), s. 767-778. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_11_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
14
Umowa EUSFTA (UE - Singapur) szansą rozwoju polskiego eksportu = EUSFTA Agreement (Between the EU and Singapore) : an Opportunity for The Development of Polish Export / Wojciech ZYSK, Marek MACIEJEWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 486 (2017), s. 155-166. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: The Development Challenges of Asia-Pacific Countries. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39083&from=publication. - ISSN 1899-3192
15
W kierunku nowego modelu handlu międzynarodowego - koncepcja Fair Trade 3.0 = Towards a New Model of International Trade - the Concept of Fair Trade 3.0 / Wojciech ZYSK // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 49, t. 2. (2017), s. 89-104. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/7117/26128.pdf. - ISSN 2450-7733
16
Brexit a międzynarodowy handel usługami = Brexit and International Trade in Services / Wojciech ZYSK // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017), s. 31-47. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/940/1055. - ISSN 2082-5897
17
Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises : Implications for the V4 Countries / Wojciech ZYSK // W: Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability 25-26 May, 2017, Prague / eds. Ondřej Dvouletý, Martin Lukeš, Jan Mísař. - Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze : Nakladatelství Oeconomica, 2017. - S. 1155-1165. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-245-2216-6. - Pełny tekst: http://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Conference_Proceedings_IMES_2017.pdf
18
International Trade in Services in the Years 2006-2015 / Wojciech ZYSK // W: Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective / eds. Tonći Lazibat, Krzysztof WACH, Blaženka Knežević. - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2017. - S. 143-155. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-346-044-4. - Pełny tekst: https://bib.irb.hr/datoteka/887972.Growth_Competitiveness_and_International_Trade_from_the_European_Perspective_2017_-_Book.pdf
19
Zjawisko dezinwestycji zagranicznych - przypadek repolonizacji polskiego sektora bankowego = The Phenomenon of Foreign Divestment - Case of Domestication in Polish Banking Sector / Wojciech ZYSK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 269 (2016), s. 259-271. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_269/20.pdf. - ISSN 2083-8611
20
Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2014 = The Export Activity of Entities with Foreign Capital in Poland in the Years 2004-2014 / Wojciech ZYSK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016), s. 91-99. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,697,Wojciech_Zysk_Dzialalnosc_eksportowa_spolek_z_udzialem_zagranicznym_w_Polsce_w_latach_2004_2014.html. - ISSN 2081-2345
21
Responsibility in the Activities of Transnational Companies / Wojciech ZYSK // W: Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context [on-line] / ed. by Krzysztof WACH, Agnieszka ŻUR. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 1173-1184. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-13-4. - Pełny tekst: http://www.conference.uek.krakow.pl/2016/8th%20ENTRE%202016%20Conference%20Proceedings.pdf
22
Wolny handel a ekonomia współdzielenia : w kierunku nowego systemu gospodarowania = Free Trade vs. Sharing Economy : Towards a New Management System / Wojciech ZYSK // Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century. - nr 3 (11) (2016), s. 37-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36205/Zysk_Wolny_Handel_a_Ekonomia_Wspoldzelenia_w_Kierunku_2016.pdf. - ISSN 2353-8929
23
Znaczenie międzynarodowych obrotów usług w wymianie handlowej krajów rozwijających się / Wojciech ZYSK // W: Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 202-221. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-294-5
24
Naukowe debiuty studenckie wspierane przez Katedrę Handlu Zagranicznego / Wojciech ZYSK // Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016), s. 15. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/15. - ISSN 1689-7757
25
Uniwersytet czy uczelnia zawodowa? Uwagi o nauczaniu sprzedaży = University or Vocational School? Remarks on Teaching Sales / Wojciech ZYSK // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Krzysztof WACH. - vol. 15, nr 35 (2016), s. 335-361. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Uniwersytet a przedsiębiorczość. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/763/709. - ISSN 1643-9171
26
Sprawiedliwy handel międzynarodowy - nowa umowa społeczna = Equitable International Trade - a New Social Contract / Wojciech ZYSK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016), s. 311-321. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/81-2016/FRFU-81-311.pdf. - ISSN 2450-7741
27
Responsibility in the Activities of Transnational Companies / Wojciech ZYSK // W: Entrepreneurship : Antecedents and Effects / ed. Małgorzata KOSAŁA, Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa, ISSN 2543-537X ; vol. 2, nr 2). - S. 233-245. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-08-0. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1126/794
28
Bilateralne umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z wybranymi krajami azjatyckimi a szanse polskiego eksportu / Wojciech ZYSK // W: Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu, 2016. - S. 329-348. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-810-3
29
Global and European Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises : Implications for V4 Countries / Wojciech ZYSK // W: Institutional Aspects of Entrepreneurship / eds. Andrea S. Gubik and Krzysztof WACH. - Miskolc: University of Miskolc, 2015. - S. 165-176. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-963-358-093-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/284347160_Institutional_Aspects_of_Entrepreneurship
30
Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2013 = International Turnover Service in the Years 2004-2013 / Wojciech ZYSK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 406 (2015), s. 103-114. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Globalizacja - gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem?. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/31443/Zysk_Miedzynarodowe_Obroty_Uslugowe_w_Latach_2004_2013_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
31
Działania liberalizacyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych, polityka handlowa Unii Europejskiej a ruch Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade) / Wojciech ZYSK // W: Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 97-109. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-719-9
32
Dwustronne umowy handlowe UE z krajami trzecimi i ich znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego / Wojciech ZYSK // W: Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ. - Warszawa: Difin, 2015. - S. 247-274. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-848-4
33
Global and European Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises - Implications for V4 countries / Wojciech ZYSK // W: Corporate Social Responsibility and Human Resource Management in V4 Countries : Proceedings from the International Scientific Conference, June 4-5, 2015 Nitra / eds. Iveta Ubrežiová, Drahoslav Lančarič, Ingrida Košičiarová. - Nitra: Slovak University of Agriculture, 2015. - S. 60-69. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-552-1432-0. - Pełny tekst: http://spu.fem.uniag.sk/fem/ISC2015/data/proceedings_isc2015.pdf
34
Wpływ procesów integracyjnych na handel międzynarodowy - przypadek krajów rozwijających się = The Impact of Integration Processes on International Trade - the Case of Developing Countries / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (946) (2015), s. 53-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/971/726. - ISSN 1898-6447
35
Zagraniczne finansowanie potencjału gospodarczego - przypadek Polski = Foreign Funding of Economic Potential : the Case of Poland / Wojciech ZYSK // W: Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny / red. Ewa Gruszewska. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 2015. - S. 314-332. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-462-6
36
Kraje Next Eleven - wschodzące światowe potęgi a kryzys gospodarczy = Next Eleven Countries - Emerging World Powers and the Economic Crisis / Wojciech ZYSK // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 857). - nr 41, t. 3 (2015), s. 259-271. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3. - Bibliogr. - ISSN 2080-4881
37
EVFTA Agreement (between the EU and Vietnam) : an Opportunity for the Development of Polish Export = Umowa EVFTA (UE-Wietnam) szansą rozwoju polskiego eksportu / Marek MACIEJEWSKI, Wojciech ZYSK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 413 (2015), s. 73-82. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Dimension of Regional Processes in the Asia-Pacific Region. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/34651/Maciejewski_Evfta_Management_Between_The_EU_And_Vietnam_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
38
BRICS czy Next Eleven - nowe centrum gospodarcze świata = BRICS or NEXT ELEVEN- New Economic Centre of the World / Wojciech ZYSK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 226 (2015), s. 156-168. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=190812&from=publication. - ISSN 2083-8611
39
Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2012 = The Export Activity of Entities with Foreign Capital in Poland in the Years 2004-2012 / Wojciech ZYSK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 369, t. 2 (2014), s. 295-304. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
40
The Influence of Foreign Direct Investment on Foreign Trade in the Visegrad Countries from 2001 to 2011 / Wojciech ZYSK, Sławomir ŚMIECH // W: FDI in Central Europe / ed. by Krzysztof WACH. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 2, nr 3). - S. 7-18. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939576-6-8. - Pełny tekst: http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/49/50
41
Dwustronne umowy handlowe UE z krajami trzecimi i ich znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego / Wojciech ZYSK // W: Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. - (2014), s. 211-234. - Bibliogr.
42
Rynki krajów pozaunijnych szansą rozwoju polskiego eksportu / Wojciech ZYSK // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 298-319. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-350-2
43
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w latach kryzysu finansowego - przypadek krajów Grupy Wyszehradzkiej / Wojciech ZYSK // W: Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014. - S. 447-458. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-635-2
44
Sprawiedliwość i odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstw - pokryzysowe next steps = Justice and Responsibility in the Activities of Companies - post-crisis Next Steps / Wojciech ZYSK // Prakseologia / [red. naukowi tomu: Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI]. - nr 156 (2014), s. 107-133. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf#page=109&view=Fit. - ISSN 0079-4872
45
Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2011 = International Trade in Services in the Years 2004-2011 / Wojciech ZYSK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 315, t. 2 (2013), s. 435-445. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
46
Rynki krajów pozaunijnych szansą rozwoju polskiego eksportu / Wojciech ZYSK // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2013), s. 265-282
47
Handel międzynarodowy usługami opartymi na wiedzy / Wojciech ZYSK // W: Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka GŁODOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 106-124. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-857-5
48
Influence of Foreign Direct Investments on Foreign Trade Restructuring in Poland from 2004 to 2011 / Wojciech ZYSK, Sławomir ŚMIECH // W: The 7th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings / ed. Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. - Fügnerova: Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2013. - S. 1616-1624. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-86175-87-4. - Pełny tekst: http://msed.vse.cz/files/2013/38-Zysk-Wojciech-paper.pdf
49
Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA, Chin i Rosji / Wojciech ZYSK, Paulina Gromala. - Warszawa : CeDeWu, 2013. - 195, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-581-2
50
Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2011 = The Export Activity of Entities With Foreign Capital in Poland in the Years 2004-2011 / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 756). - nr 57 (2013), s. 647-658. - Summ.. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/57-2013/FRFU-57-647.pdf. - ISSN 1733-2842
51
Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2010 = Export Activity of Companies with Foreign Capital Share in Poland in the Years 2004-2010 / Wojciech ZYSK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 267, t. 2 (2012), s. 342-350. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
52
Problemnye aspekty upravleniâ investicionnoj deâtelʹnostʹû v transformacionnyh èkonomikah / Ì. Polʹova, W. ZYSK // W: Problemy sovremennoj èkonomiki : globalʹnyj, nacionalʹnyj i regionalʹnyj kontekst : sb. nauč. st. v. 2, č. 1 / red. V.S. Fateev. - Grodno: Grgu, 2012. - S. 180-186. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-985-515-600-1 ; 978-985-515-599-8
53
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski / Wojciech ZYSK // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA. - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012. - S. 53-75. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-205-7
54
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Ukrainy - analiza porównawcza i perspektywy / W. ZYSK, I. Polova // W: Zb. materìalìv mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï ìnternet-konferencìï "Strategìčnì naprâmi rozvitku nacìonalʹnoï ekonomìki u postkrizovij perìod", 2-3 kvìtnâ 2012 r. / red. V.V. Zasadko. - Lʹvìv: SPOLOM, 2012. - S. 338-349. - Bibliogr. - ISBN 978-966-665-687-5
55
Obcy kapitał a handel zagraniczny w Polsce : okres przedakcesyjny / Wojciech ZYSK. - Warszawa : CeDeWu.PL, 2012. - 203, [2] s. : il., spis tabel ; 24 cm. - Aneks. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-528-7
56
Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2010 / Wojciech ZYSK // W: Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA. - Warszawa: CeDeWu.PL, 2012. - S. 125-145. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-459-4
57
Oceny ratingowe jako element konkurencyjności wybranych systemów gospodarczych - weryfikacja na przykładzie agencji Fitch = Assessments of Rating as Part of Competitiveness of Selected Economies - Verification on the Example of Fitch Agency / Sławomir ŚMIECH, Wojciech ZYSK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 254 (2012), s. 323-332. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
58
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym w warunkach rozwoju technologii i innowacji / Wojciech ZYSK, Żaneta Stochel // W: Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym / red nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 285-302. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-27-3
59
Handel międzynarodowy usługami opartymi na wiedzy / Wojciech ZYSK // W: Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2012), s. 98-116. - Bibliogr.
60
Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2010 / Wojciech ZYSK // W: Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2011), s. 119-139. - Bibliogr.
61
Elementy tzw. odpowiedzialności i sprawiedliwości w działalności przedsiębiorstw jako efekt procesów globalizacji / Wojciech ZYSK // W: Gospodarka światowa w dobie globalizacji / red. nauk. Marcin Lasoń. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. - S. 151-160. - Summ. - ISBN 978-83-7571-169-1
62
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech, Węgier i Słowacji w latach kryzysu finansowego : analiza porównawcza / Wojciech ZYSK // W: Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS i Marek MACIEJEWSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 343-352. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-41-9
63
Kryzys finansowy a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w nowych krajach Unii Europejskiej (UE-12) / Wojciech ZYSK // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 161-168. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-30-3
64
Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój polskiego eksportu = The Inflow of Capital in the Form of Direct Foreign Investment and the Growth of Polish Export / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010), s. 103-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170652070. - ISSN 1898-6447
65
Modelowanie i prognozowanie cen koksu na rynkach światowych - studium przypadku / Stanisław WYDYMUS, Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH, Wojciech ZYSK, Przemysław Jaśko // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 241-262. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-30-3
66
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech, Węgier i Słowacji w latach 1996-2007 - analiza porównawcza = A Comparative Analysis of the Inflow of Direct Foreign Investment to Poland, Czech Republic, Hungary, and Slovakia in the Years 1996-2007 / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010), s. 161-169. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170943349. - ISSN 1898-6447
67
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a model przewagi konkurencyjnej w polskim eksporcie / Wojciech ZYSK // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu / Kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS, zespół badawczy: Elżbieta BOMBIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka GŁODOWSKA, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Marek MACIEJEWSKI, Anita MODRZEJEWSKA, Bożena PERA, Wojciech ZYSK. - (2010), s. 95-106. - Bibliogr.
68
Wpływ procesów integracyjnych na handel zagraniczny - przypadek krajów rozwijających się / Wojciech ZYSK // W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2009), s. 87-106. - Bibliogr.
69
Sprawiedliwy Handel jako forma pomocy krajom nierozwiniętym gospodarczo / Wojciech ZYSK, Agnieszka Szymczak // W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 305-322. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-7-0
70
Zmiany regulacji instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w związku z integracją z Unią Europejską = Changes in Regulations Concerning Financial Instruments to Support Exports in Poland in Light of Integration with the European Union / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 794 (2009), s. 135-148. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163398396. - ISSN 1898-6447
71
The World Financial Crisis as an Opportunity of Foreign Direct Investment Inflows to the Countries of Central and Eastern Europe / Wojciech ZYSK // W: Poland, Hungary, the World : selected Aspects of Contemporary Economy, Culture, and Science / ed. Klemens Budzowski, Magdolna Láczay. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - (Acta Academiae Modrevianae). - S. 127-133. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-058-8. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/3765/Poland_Hungary_the_world_2009pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
72
Ocena działalności eksportowej podmiotów z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2007 / Wojciech ZYSK // W: Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania / red. nauk. Krzysztof Kaszuba, Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 367-372. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-1-8
73
Inwestycje bezpośrednie podmiotów z udziałem zagranicznym a rozwój polskiego eksportu w latach 2004-2007 / Wojciech ZYSK // W: Wybrane aspekty handlu międzynarodowego / red. Klemens Budzowski. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - S. 117-137. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-076-2. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/4299/Wybrane_aspekty_handlu_miedzynarodowego_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
74
Narzędzia parataryfowe jako element polityki handlowej Wspólnot Europejskich = Non-Tariff Instruments as an Element of the EU's Common Trade Policy / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 777 (2008), s. 31-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/159686793. - ISSN 1898-6447
75
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój polskiego eksportu / Wojciech ZYSK // W: Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2008), s. 123-138. - Bibliogr.
76
Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój polskiego eksportu / Wojciech ZYSK // W: Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2007), s. 128-140. - Bibliogr.
77
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce / Wojciech ZYSK // W: Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata / red. Klemens Budzowski. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - S. 123-135. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-78-6
78
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne korporacji transnarodowych na świecie : wybrane aspekty = The Foreign Direct Investment of Multinational Corporations around the World : Selected Issues / Małgorzata CZERMIŃSKA, Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007), s. 5-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131515396. - ISSN 0208-7944
79
Zmiany regulacji dotyczących instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską / Wojciech ZYSK // W: Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2006), s. 36-50. - Bibliogr.
80
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - druga fala napływu? / Wojciech ZYSK // W: Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS. - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2006. - S. 363-374. - ISBN 83-88397-26-5
81
Narzędzia parataryfowe jako element polityki handlowej WE - analiza porównawcza / Wojciech ZYSK // W: Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2006)42-60. - Bibliogr.
82
Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce = The Relationship of Foreign Direct Investment to Changes in the Export and Import Structure of Poland / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 662 (2004), s. 51-68. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/73927298. - ISSN 0208-7944
83
Podpis elektroniczny a handel międzynarodowy : wybrane aspekty = The Electronic Signature and International Trade : Selected Aspects / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ]. - nr 639 (2004), s. 145-152. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/47503512. - ISSN 0208-7944
84
Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów : aspekty podatkowe / Wojciech ZYSK // W: Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. nauk. Klemens BUDZOWSKI, Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS. - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004. - S. 427-438. - ISBN 83-88397-95-8
85
Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce = Influence of Foreign Direct Investments on Foreign Trade Restructuring in Poland / Wojciech ZYSK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 5 (2004), s. 423-437. - Summ.. - Tytuł zeszytu: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt5/36_zysk.pdf. - ISSN 1898-5084
86
Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce / Wojciech ZYSK // W: Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: KSW; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 279-299. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-65-9
87
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany struktury handlu zagranicznego w Polsce / Wojciech ZYSK ; Promotor: Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków, 2003. - 289 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
88
Prawne formy oraz wybrane prawne aspekty funkcjonowania podmiotów zagranicznych w Polsce = Legal Forms and Selected Aspects of the Operation of Foreign Companies in Poland / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 575 (2002), s. 129-135. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11626. - ISSN 0208-7944
89
Relacje między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a bilansem płatniczym w Polsce / Wojciech ZYSK // W: Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002. - S. 639-650. - ISBN 83-88397-05-1
90
Relacje między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a bilansem płatniczym w Polsce / Wojciech ZYSK // W: Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2002), s. 116-127
91
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - próba interpretacji zjawiska na gruncie teoretycznym = Foreign Direct Investment - an Attempt at a Theoretical Interpretation / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 601 (2002), s. 35-45. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13628. - ISSN 0208-7944
92
Zmiany infrastruktury prawnej w sferze działalności inwestorów zagranicznych w Polsce - wybrane aspekty / Wojciech ZYSK // W: Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001. - S. 396-401. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-05-0
93
Kryzys finansowy a krajach Azji Południowo-Wschodniej i jego wpływ na gospodarkę światową = The Financial Crisis in South-East Asian Countries and Its Impact on the Global Economy / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 556 (2001), s. 105-111. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11571. - ISSN 0208-7944
94
Teoretyczne aspekty nowej ekonomii i jej wpływ na wybrane elementy życia gospodarczego / Beata Mordarska, Wojciech ZYSK // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000. - S. 113-126. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-9
95
Wybrane konkluzje IX Światowego Raportu Inwestycyjnego UNCTAD "World Investment Report 1999" / Wojciech ZYSK // W: Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999. - S. 30-39. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-5-4
96
Propaganda gospodarcza (public relations) państwa w dziedzinie handlu zagranicznego : analiza porównawcza stanu obecnego na przykładzie Polski i kilku krajów zachodnich = The Economic Propaganda (Public Relations) of the State in the Area of Foreign Trade (Comparative Analysis of the State of Affairs Exemplified by Poland and Some Western Countries) / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 528 (1999), s. 85-96. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
97
Ocena bieżącej działalności i perspektywy rozwoju Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. / Wojciech ZYSK // W: Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998. - S. 163-175. - ISBN 83-910502-0-3
98
Kraje CEFTA - uwagi o problemach teraźniejszości i przyszłości = The CEFTA Countries - Remarks on the Present and Future Problems / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 501 (1997), s. 31-38. - Summ. - ISSN 0208-7944
99
Konkluzje światowego raportu inwestycyjnego UNCTAD (World Investment Report 1997) / Wojciech ZYSK // W: Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1997. - S. 219-229
100
Efekty zwiększenia tempa dewaluacji złotego : "raport" na temat opłacalności eksportu / Wojciech ZYSK, Piotr Szukalski // Rynki Zagraniczne. - nr 20 (1996), s. 1-2. - ISSN 0036-052X
101
Inwestycje zagraniczne w Polsce oraz ich wpływ na proeksportową orientację polskiej gospodarki / Wojciech ZYSK // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996. - S. 163-173
102
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS ; zespół badawczy w składzie: Małgorzata CZERMIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Krzysztof KOSIEC, Marek MACIEJEWSKI, Adam MICHALIK, Bożena PERA, Wojciech ZYSK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 105 s. : il. ; 30 cm
1
Gródek-Szostak Z., Kotulewicz-Wisińska K., Lisiakiewicz R., Zysk W., (2021), W poszukiwaniu bezpiecznej przystani: perspektywy pracowników białoruskiego sektora IT w Polsce, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 106 s.
2
Zysk W., (2020), Fair Trade Phenomenon and Its Evolution in Visegrad Countries, "International Entrepreneurship Review", vol. 6, no. 4, s. 81-98; https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/2003/2095
3
Zysk W., (2019), Art of Sales - Dillemas of Modern Student Education. [W:] Pietrzykowski M. (red.), Fostering Entrepreneurial and Sales Competencies in Higher Education, Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 77-90.
4
Zysk W., (2019), Kapitał zagraniczny w Polsce w okresie poakcesyjnym, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", nr 2, s. 119-135; https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2019-2/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2019-nr2-zysk.pdf
5
Zysk W., (2018), The Fair Trade Movement and the Countries of the Visegrad Group (V4), "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 10, cz. 3, s. 139-153; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-10-3.pdf
6
Zysk W., (2018), Polsko-Amerykańskie stosunki dwustronne : sojusz czy dysproporcja?, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 22, nr 1, s. 315-325; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1092_3.7_Zysk_Wojciech.pdf
7
Zysk W., (2018), Kształcenie postaw uczniów wobec rozwoju globalnego, "Horyzonty Wychowania", vol. 17, nr 44, s. 219-227; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1583/1673
8
Zysk W., (2018), Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2015, "Handel Wewnętrzny", R. 64, nr 5 (376), s. 331-341; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171534779
9
Zysk W., (2018), Kraje Grupy Wyszehradzkiej a elementy sprawiedliwości i odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw międzynarodowych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 2, cz. 2, s. 399-410; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf
10
Zysk W., (2018), Umowa Trade Facilitation Agreement (TFA) szansą rozwoju eksportu produktów fair trade, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 53, t. 2, s. 87-99; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/13555.pdf
11
Zysk W., (2018), The Fair Trade Movement and the Countries of the Visegrad Group (V4). [W:] WACH K., MACIEJEWSKI M. (red.), International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business : Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference and 5th AIB-CEE Conference, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 443-460.
12
Zysk W., (2017), O nauczaniu sprzedaży : dylematy kształcenia studentów. [W:] MACIEJEWSKI M., WACH K. (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 493-504.
13
Zysk W., (2017), Siła wielkich miast a sprawiedliwy handel międzynarodowy, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 11, s. 767-778; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_11_2017_CD.pdf
14
Zysk W., Maciejewski M., (2017), Umowa EUSFTA (UE - Singapur) szansą rozwoju polskiego eksportu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 486, s. 155-166; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39083&from=publication
15
Zysk W., (2017), W kierunku nowego modelu handlu międzynarodowego - koncepcja Fair Trade 3.0, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 49, t. 2., s. 89-104; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/7117/26128.pdf
16
Zysk W., (2017), Brexit a międzynarodowy handel usługami, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 22, s. 31-47; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/940/1055
17
Zysk W., (2017), Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises : Implications for the V4 Countries. [W:] Dvouletý O., Lukeš M., Mísař J. (red.), Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability 25-26 May, 2017, Prague, Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze : Nakladatelství Oeconomica, s. 1155-1165.
18
Zysk W., (2017), International Trade in Services in the Years 2006-2015. [W:] Lazibat T., Wach K., Knežević B. (red.), Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective, Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, s. 143-155.
19
Zysk W., (2016), Zjawisko dezinwestycji zagranicznych - przypadek repolonizacji polskiego sektora bankowego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 269, s. 259-271; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_269/20.pdf
20
Zysk W., (2016), Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2014, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 1, s. 91-99; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,697,Wojciech_Zysk_Dzialalnosc_eksportowa_spolek_z_udzialem_zagranicznym_w_Polsce_w_latach_2004_2014.html
21
Zysk W., (2016), Responsibility in the Activities of Transnational Companies. [W:] Wach K., Żur A. (red.), Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context [on-line], Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 1173-1184.
22
Zysk W., (2016), Wolny handel a ekonomia współdzielenia : w kierunku nowego systemu gospodarowania, "Ekonomia XXI Wieku", nr 3 (11), s. 37-47; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36205/Zysk_Wolny_Handel_a_Ekonomia_Wspoldzelenia_w_Kierunku_2016.pdf
23
Zysk W., (2016), Znaczenie międzynarodowych obrotów usług w wymianie handlowej krajów rozwijających się. [W:] Pera B., Wydymus S. (red.), Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej, Warszawa : Difin SA, s. 202-221.
24
Zysk W., (2016), Naukowe debiuty studenckie wspierane przez Katedrę Handlu Zagranicznego, "Kurier UEK", nr 3 (70), s. 15; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/15
25
Zysk W., (2016), Uniwersytet czy uczelnia zawodowa? Uwagi o nauczaniu sprzedaży, "Horyzonty Wychowania", vol. 15, nr 35, s. 335-361; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/763/709
26
Zysk W., (2016), Sprawiedliwy handel międzynarodowy - nowa umowa społeczna, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 3 (81), s. 311-321; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/81-2016/FRFU-81-311.pdf
27
Zysk W., (2016), Responsibility in the Activities of Transnational Companies. [W:] Kosała M., Urbaniec M., Żur A. (red.), Entrepreneurship : Antecedents and Effects (Przedsiębiorczość Międzynarodowa; vol. 2, nr 2), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 233-245.
28
Zysk W., (2016), Bilateralne umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z wybranymi krajami azjatyckimi a szanse polskiego eksportu. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw, Warszawa : CeDeWu, s. 329-348.
29
Zysk W., (2015), Global and European Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises : Implications for V4 Countries. [W:] Gubik A., Wach K. (red.), Institutional Aspects of Entrepreneurship, Miskolc : University of Miskolc, s. 165-176.
30
Zysk W., (2015), Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2013, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 406, s. 103-114; http://www.dbc.wroc.pl/Content/31443/Zysk_Miedzynarodowe_Obroty_Uslugowe_w_Latach_2004_2013_2015.pdf
31
Zysk W., (2015), Działania liberalizacyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych, polityka handlowa Unii Europejskiej a ruch Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade). [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym, Warszawa : CeDeWu, s. 97-109.
32
Zysk W., (2015), Dwustronne umowy handlowe UE z krajami trzecimi i ich znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego. [W:] Wydymus S., Hajdukiewicz A. (red.), Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, Warszawa : Difin, s. 247-274.
33
Zysk W., (2015), Global and European Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises - Implications for V4 countries. [W:] Ubrežiová I., Lančarič D., Košičiarová I. (red.), Corporate Social Responsibility and Human Resource Management in V4 Countries : Proceedings from the International Scientific Conference, June 4-5, 2015 Nitra, Nitra : Slovak University of Agriculture, s. 60-69.
34
Zysk W., (2015), Wpływ procesów integracyjnych na handel międzynarodowy - przypadek krajów rozwijających się, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (946), s. 53-74; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/971/726
35
Zysk W., (2015), Zagraniczne finansowanie potencjału gospodarczego - przypadek Polski. [W:] Gruszewska E. (red.), Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, s. 314-332.
36
Zysk W., (2015), Kraje Next Eleven - wschodzące światowe potęgi a kryzys gospodarczy, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 41, t. 3, s. 259-271.
37
Maciejewski M., Zysk W., (2015), EVFTA Agreement (between the EU and Vietnam) : an Opportunity for the Development of Polish Export, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 413, s. 73-82; http://www.dbc.wroc.pl/Content/34651/Maciejewski_Evfta_Management_Between_The_EU_And_Vietnam_2015.pdf
38
Zysk W., (2015), BRICS czy Next Eleven - nowe centrum gospodarcze świata, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 226, s. 156-168; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=190812&from=publication
39
Zysk W., (2014), Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2012, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 369, t. 2, s. 295-304.
40
Zysk W., Śmiech S., (2014), The Influence of Foreign Direct Investment on Foreign Trade in the Visegrad Countries from 2001 to 2011. [W:] Wach K. (red.), FDI in Central Europe (Entrepreneurial Business and Economics Review; vol. 2, nr 3), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-18.
41
Zysk W., (2014), Dwustronne umowy handlowe UE z krajami trzecimi i ich znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, s. 211-234.
42
Zysk W., (2014), Rynki krajów pozaunijnych szansą rozwoju polskiego eksportu. [W:] Wydymus S., Pera B. (red.), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, Warszawa : Difin, s. 298-319.
43
Zysk W., (2014), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w latach kryzysu finansowego - przypadek krajów Grupy Wyszehradzkiej. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 447-458.
44
Zysk W., (2014), Sprawiedliwość i odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstw - pokryzysowe next steps, "Prakseologia", nr 156, s. 107-133; http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf#page=109&view=Fit
45
Zysk W., (2013), Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2011, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 315, t. 2, s. 435-445.
46
Zysk W., (2013), Rynki krajów pozaunijnych szansą rozwoju polskiego eksportu. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, s. 265-282.
47
Zysk W., (2013), Handel międzynarodowy usługami opartymi na wiedzy. [W:] Wydymus S., Głodowska A. (red.), Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Difin SA, s. 106-124.
48
Zysk W., Śmiech S., (2013), Influence of Foreign Direct Investments on Foreign Trade Restructuring in Poland from 2004 to 2011. [W:] Löster T., Pavelka T. (red.), The 7th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings, Fügnerova : Libuše Macáková, MELANDRIUM, s. 1616-1624.
49
Zysk W., Gromala P., (2013), Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA, Chin i Rosji, Warszawa : CeDeWu, 195, [2] s.
50
Zysk W., (2013), Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2011, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 57, s. 647-658; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/57-2013/FRFU-57-647.pdf
51
Zysk W., (2012), Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2010, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 267, t. 2, s. 342-350.
52
Polʹova Ì., Zysk W., (2012), Problemnye aspekty upravleniâ investicionnoj deâtelʹnostʹû v transformacionnyh èkonomikah. [W:] Fateev V. (red.), Problemy sovremennoj èkonomiki : globalʹnyj, nacionalʹnyj i regionalʹnyj kontekst : sb. nauč. st. v. 2, č. 1, Grodno : Grgu, s. 180-186.
53
Zysk W., (2012), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski. [W:] Wydymus S., Bombińska E., Pera B. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, s. 53-75.
54
Zysk W., Polova I., (2012), Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Ukrainy - analiza porównawcza i perspektywy. [W:] Zasadko V. (red.), Zb. materìalìv mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï ìnternet-konferencìï "Strategìčnì naprâmi rozvitku nacìonalʹnoï ekonomìki u postkrizovij perìod", 2-3 kvìtnâ 2012 r, Lʹvìv : SPOLOM, s. 338-349.
55
Zysk W., (2012), Obcy kapitał a handel zagraniczny w Polsce: okres przedakcesyjny, Warszawa : CeDeWu.PL, 203, [2] s.
56
Zysk W., (2012), Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2010. [W:] Wydymus S., Bombińska E., Pera B. (red.), Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski, Warszawa : CeDeWu.PL, s. 125-145.
57
Śmiech S., Zysk W., (2012), Oceny ratingowe jako element konkurencyjności wybranych systemów gospodarczych - weryfikacja na przykładzie agencji Fitch, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 254, s. 323-332.
58
Zysk W., Stochel Ż., (2012), Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym w warunkach rozwoju technologii i innowacji. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 285-302.
59
Zysk W., (2012), Handel międzynarodowy usługami opartymi na wiedzy. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, s. 98-116.
60
Zysk W., (2011), Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2010. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski, s. 119-139.
61
Zysk W., (2011), Elementy tzw. odpowiedzialności i sprawiedliwości w działalności przedsiębiorstw jako efekt procesów globalizacji. [W:] Lasoń M. (red.), Gospodarka światowa w dobie globalizacji, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 151-160.
62
Zysk W., (2011), Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech, Węgier i Słowacji w latach kryzysu finansowego : analiza porównawcza. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 343-352.
63
Zysk W., (2010), Kryzys finansowy a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w nowych krajach Unii Europejskiej (UE-12). [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 161-168.
64
Zysk W., (2010), Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój polskiego eksportu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 837, s. 103-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/170652070
65
Wydymus S., Papież M., Śmiech S., Zysk W., Jaśko P., (2010), Modelowanie i prognozowanie cen koksu na rynkach światowych - studium przypadku. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 241-262.
66
Zysk W., (2010), Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech, Węgier i Słowacji w latach 1996-2007 - analiza porównawcza, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 845, s. 161-169; https://bazekon.uek.krakow.pl/170943349
67
Zysk W., (2010), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a model przewagi konkurencyjnej w polskim eksporcie. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu, s. 95-106.
68
Zysk W., (2009), Wpływ procesów integracyjnych na handel zagraniczny - przypadek krajów rozwijających się. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, s. 87-106.
69
Zysk W., Szymczak A., (2009), Sprawiedliwy Handel jako forma pomocy krajom nierozwiniętym gospodarczo. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 305-322.
70
Zysk W., (2009), Zmiany regulacji instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w związku z integracją z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 794, s. 135-148; https://bazekon.uek.krakow.pl/163398396
71
Zysk W., (2009), The World Financial Crisis as an Opportunity of Foreign Direct Investment Inflows to the Countries of Central and Eastern Europe. [W:] Budzowski K., Láczay M. (red.), Poland, Hungary, the World : selected Aspects of Contemporary Economy, Culture, and Science, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 127-133.
72
Zysk W., (2008), Ocena działalności eksportowej podmiotów z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2007. [W:] Kaszuba K., Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 367-372.
73
Zysk W., (2008), Inwestycje bezpośrednie podmiotów z udziałem zagranicznym a rozwój polskiego eksportu w latach 2004-2007. [W:] Budzowski K. (red.), Wybrane aspekty handlu międzynarodowego, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 117-137.
74
Zysk W., (2008), Narzędzia parataryfowe jako element polityki handlowej Wspólnot Europejskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 777, s. 31-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/159686793
75
Zysk W., (2008), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój polskiego eksportu. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Ocena konkurencyjności eksportu Polski, s. 123-138.
76
Zysk W., (2007), Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój polskiego eksportu. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej, s. 128-140.
77
Zysk W., (2007), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. [W:] Budzowski K. (red.), Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 123-135.
78
Czermińska M., Zysk W., (2007), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne korporacji transnarodowych na świecie : wybrane aspekty, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 751, s. 5-30; https://bazekon.uek.krakow.pl/131515396
79
Zysk W., (2006), Zmiany regulacji dotyczących instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej, s. 36-50.
80
Zysk W., (2006), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - druga fala napływu?. [W:] Kaszuba K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 363-374.
81
Zysk W., (2006), Narzędzia parataryfowe jako element polityki handlowej WE - analiza porównawcza. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej
82
Zysk W., (2004), Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 662, s. 51-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/73927298
83
Zysk W., (2004), Podpis elektroniczny a handel międzynarodowy : wybrane aspekty, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 639, s. 145-152; https://bazekon.uek.krakow.pl/47503512
84
Zysk W., (2004), Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów : aspekty podatkowe. [W:] Budzowski K., Kaszuba K., Wydymus S. (red.), Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 427-438.
85
Zysk W., (2004), Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 5, s. 423-437; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt5/36_zysk.pdf
86
Zysk W., (2004), Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce. [W:] Budzowski K. (red.), Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka, Kraków : KSW : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 279-299.
87
Zysk W., (2003), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany struktury handlu zagranicznego w Polsce, Prom. Bednarczyk M., Kraków : , 289 k.
88
Zysk W., (2002), Prawne formy oraz wybrane prawne aspekty funkcjonowania podmiotów zagranicznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 575, s. 129-135; https://bazekon.uek.krakow.pl/11626
89
Zysk W., (2002), Relacje między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a bilansem płatniczym w Polsce. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 639-650.
90
Zysk W., (2002), Relacje między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a bilansem płatniczym w Polsce. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską, s. 116-127.
91
Zysk W., (2002), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - próba interpretacji zjawiska na gruncie teoretycznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 601, s. 35-45; https://bazekon.uek.krakow.pl/13628
92
Zysk W., (2001), Zmiany infrastruktury prawnej w sferze działalności inwestorów zagranicznych w Polsce - wybrane aspekty. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 396-401.
93
Zysk W., (2001), Kryzys finansowy a krajach Azji Południowo-Wschodniej i jego wpływ na gospodarkę światową, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 556, s. 105-111; https://bazekon.uek.krakow.pl/11571
94
Mordarska B., Zysk W., (2000), Teoretyczne aspekty nowej ekonomii i jej wpływ na wybrane elementy życia gospodarczego. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 113-126.
95
Zysk W., (1999), Wybrane konkluzje IX Światowego Raportu Inwestycyjnego UNCTAD "World Investment Report 1999". [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 30-39.
96
Zysk W., (1999), Propaganda gospodarcza (public relations) państwa w dziedzinie handlu zagranicznego : analiza porównawcza stanu obecnego na przykładzie Polski i kilku krajów zachodnich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 528, s. 85-96.
97
Zysk W., (1998), Ocena bieżącej działalności i perspektywy rozwoju Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1, Kraków : [s.n.], s. 163-175.
98
Zysk W., (1997), Kraje CEFTA - uwagi o problemach teraźniejszości i przyszłości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 501, s. 31-38.
99
Zysk W., (1997), Konkluzje światowego raportu inwestycyjnego UNCTAD (World Investment Report 1997). [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1, Kraków : [s.n.], s. 219-229.
100
Zysk W., Szukalski P., (1996), Efekty zwiększenia tempa dewaluacji złotego : "raport" na temat opłacalności eksportu, "Rynki Zagraniczne", nr 20, s. 1-2.
101
Zysk W., (1996), Inwestycje zagraniczne w Polsce oraz ich wpływ na proeksportową orientację polskiej gospodarki. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 163-173.
102
Czermińska M., Czubek H., Hajdukiewicz A., Klima S., Kosiec K., Maciejewski M., Michalik A., Pera B., Zysk W., (2004), Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji, Wydymus S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 105 s.
1
@misc{rscUEK:2168353984,
author = "Zofia Gródek-Szostak and Karolina Kotulewicz-Wisińska and Rafał Lisiakiewicz and Wojciech Zysk",
title = "W poszukiwaniu bezpiecznej przystani : perspektywy pracowników białoruskiego sektora IT w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2021",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/03/20-Bialoruskie-IT-calosc-last-1.pdf},
issn = "",
}
2
@article{artUEK:2168352058,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Fair Trade Phenomenon and Its Evolution in Visegrad Countries",
journal = "International Entrepreneurship Review",
number = "vol. 6, no. 4",
pages = "81-98",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ER.2020.0604.06},
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/2003/2095},
}
3
@inbook{fmUEK:2168343712,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Art of Sales - Dillemas of Modern Student Education",
booktitle = "Fostering Entrepreneurial and Sales Competencies in Higher Education",
pages = "77-90",
adress = "Poznań",
publisher = "Bogucki Wydawnictwo Naukowe",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.12657/9788379862801-6},
url = {https://www.researchgate.net/profile/Maciej_Pietrzykowski/publication/342078225_Fostering_Entrepreneurial_and_Sales_Competencies_in_Higher_Education/links/5ee0e6aa299bf1d20bdedae9/Fostering-Entrepreneurial-and-Sales-Competencies-in-Higher-Education.pdf},
isbn = "978-83-7986-280-1",
}
4
@article{artUEK:2168338567,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Kapitał zagraniczny w Polsce w okresie poakcesyjnym",
journal = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "2",
pages = "119-135",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.34697/2451-0610-ksm-2019-2-007},
url = {https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2019-2/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2019-nr2-zysk.pdf},
}
5
@article{artUEK:2168331309,
author = "Wojciech Zysk",
title = "The Fair Trade Movement and the Countries of the Visegrad Group (V4)",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 10, cz. 3",
pages = "139-153",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-10-3.pdf},
}
6
@article{artUEK:2168325523,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Polsko-Amerykańskie stosunki dwustronne : sojusz czy dysproporcja?",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 22, 1",
pages = "315-325",
year = "2018",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1092_3.7_Zysk_Wojciech.pdf},
}
7
@article{artUEK:2168333479,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Kształcenie postaw uczniów wobec rozwoju globalnego",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 17, 44",
pages = "219-227",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174421},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1583/1673},
}
8
@article{artUEK:2168327433,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2015",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 64, 5 (376)",
pages = "331-341",
year = "2018",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171534779},
}
9
@article{artUEK:2168326151,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Kraje Grupy Wyszehradzkiej a elementy sprawiedliwości i odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw międzynarodowych",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 2, cz. 2",
pages = "399-410",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf},
}
10
@article{artUEK:2168325355,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Umowa Trade Facilitation Agreement (TFA) szansą rozwoju eksportu produktów fair trade",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "53, t. 2",
pages = "87-99",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2018.53/2-07},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/13555.pdf},
}
11
@inbook{mkaUEK:2168331241,
author = "Wojciech Zysk",
title = "The Fair Trade Movement and the Countries of the Visegrad Group (V4)",
booktitle = "International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business : Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference and 5th AIB-CEE Conference",
pages = "443-460",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1784/pdf_1},
isbn = "978-83-65262-19-6",
}
12
@inbook{fmUEK:2168319731,
author = "Wojciech Zysk",
title = "O nauczaniu sprzedaży : dylematy kształcenia studentów",
booktitle = "Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi",
pages = "493-504",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf},
isbn = "978-83-65262-15-8",
}
13
@article{artUEK:2168320967,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Siła wielkich miast a sprawiedliwy handel międzynarodowy",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "767-778",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_11_2017_CD.pdf},
}
14
@article{artUEK:2168320761,
author = "Wojciech Zysk and Marek Maciejewski",
title = "Umowa EUSFTA (UE - Singapur) szansą rozwoju polskiego eksportu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "486",
pages = "155-166",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.486.13},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39083&from=publication},
}
15
@article{artUEK:2168318597,
author = "Wojciech Zysk",
title = "W kierunku nowego modelu handlu międzynarodowego - koncepcja Fair Trade 3.0",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "49, t. 2.",
pages = "89-104",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-07},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/7117/26128.pdf},
}
16
@article{artUEK:2168313907,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Brexit a międzynarodowy handel usługami",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 22",
pages = "31-47",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082202},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/940/1055},
}
17
@inbook{mkaUEK:2168324051,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises : Implications for the V4 Countries",
booktitle = "Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability 25-26 May, 2017, Prague",
pages = "1155-1165",
adress = "Praha",
publisher = "Vysoká škola ekonomická v Praze : Nakladatelství Oeconomica",
year = "2017",
url = {http://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Conference_Proceedings_IMES_2017.pdf},
isbn = "978-80-245-2216-6",
}
18
@inbook{fmUEK:2168319307,
author = "Wojciech Zysk",
title = "International Trade in Services in the Years 2006-2015",
booktitle = "Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective",
pages = "143-155",
adress = "Zagreb",
publisher = "University of Zagreb. Faculty of Economics and Business",
year = "2017",
url = {https://bib.irb.hr/datoteka/887972.Growth_Competitiveness_and_International_Trade_from_the_European_Perspective_2017_-_Book.pdf},
isbn = "978-953-346-044-4",
}
19
@article{artUEK:2168308535,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Zjawisko dezinwestycji zagranicznych - przypadek repolonizacji polskiego sektora bankowego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "269",
pages = "259-271",
year = "2016",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_269/20.pdf},
}
20
@article{artUEK:2168308571,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2014",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 1",
pages = "91-99",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,697,Wojciech_Zysk_Dzialalnosc_eksportowa_spolek_z_udzialem_zagranicznym_w_Polsce_w_latach_2004_2014.html},
}
21
@inbook{mkaUEK:2168312741,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Responsibility in the Activities of Transnational Companies",
booktitle = "Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context",
pages = "1173-1184",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
url = {http://www.conference.uek.krakow.pl/2016/8th%20ENTRE%202016%20Conference%20Proceedings.pdf},
isbn = "978-83-65262-13-4",
}
22
@article{artUEK:2168312183,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Wolny handel a ekonomia współdzielenia : w kierunku nowego systemu gospodarowania",
journal = "Ekonomia XXI Wieku",
number = "3 (11)",
pages = "37-47",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.3.03},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/36205/Zysk_Wolny_Handel_a_Ekonomia_Wspoldzelenia_w_Kierunku_2016.pdf},
}
23
@inbook{fmUEK:2168309581,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Znaczenie międzynarodowych obrotów usług w wymianie handlowej krajów rozwijających się",
booktitle = "Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej",
pages = "202-221",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-294-5",
}
24
@misc{varUEK:2168343505,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Naukowe debiuty studenckie wspierane przez Katedrę Handlu Zagranicznego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (70)",
pages = "15",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/15},
}
25
@article{artUEK:2168310193,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Uniwersytet czy uczelnia zawodowa? Uwagi o nauczaniu sprzedaży",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 15, 35",
pages = "335-361",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1535018},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/763/709},
}
26
@article{artUEK:2168307155,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Sprawiedliwy handel międzynarodowy - nowa umowa społeczna",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "3 (81)",
pages = "311-321",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-27},
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/81-2016/FRFU-81-311.pdf},
}
27
@inbook{fmUEK:2168309483,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Responsibility in the Activities of Transnational Companies",
booktitle = "Entrepreneurship : Antecedents and Effects",
pages = "233-245",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1126/794},
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-08-0",
}
28
@inbook{fmUEK:2168308545,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Bilateralne umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z wybranymi krajami azjatyckimi a szanse polskiego eksportu",
booktitle = "Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw",
pages = "329-348",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-810-3",
}
29
@inbook{fmUEK:2168298201,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Global and European Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises : Implications for V4 Countries",
booktitle = "Institutional Aspects of Entrepreneurship",
pages = "165-176",
adress = "Miskolc",
publisher = "University of Miskolc",
year = "2015",
url = {https://www.researchgate.net/publication/284347160_Institutional_Aspects_of_Entrepreneurship},
isbn = "978-963-358-093-6",
}
30
@article{artUEK:2168302703,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2013",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "406",
pages = "103-114",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.406.08},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/31443/Zysk_Miedzynarodowe_Obroty_Uslugowe_w_Latach_2004_2013_2015.pdf},
}
31
@inbook{fmUEK:2168295471,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Działania liberalizacyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych, polityka handlowa Unii Europejskiej a ruch Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade)",
booktitle = "Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym",
pages = "97-109",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-719-9",
}
32
@inbook{fmUEK:2168295461,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Dwustronne umowy handlowe UE z krajami trzecimi i ich znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego",
booktitle = "Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski",
pages = "247-274",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-848-4",
}
33
@inbook{mkaUEK:2168320457,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Global and European Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises - Implications for V4 countries",
booktitle = "Corporate Social Responsibility and Human Resource Management in V4 Countries : Proceedings from the International Scientific Conference, June 4-5, 2015 Nitra",
pages = "60-69",
adress = "Nitra",
publisher = "Slovak University of Agriculture",
year = "2015",
url = {http://spu.fem.uniag.sk/fem/ISC2015/data/proceedings_isc2015.pdf},
isbn = "978-80-552-1432-0",
}
34
@article{artUEK:2168305753,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Wpływ procesów integracyjnych na handel międzynarodowy - przypadek krajów rozwijających się",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (946)",
pages = "53-74",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0946.1004},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/971/726},
}
35
@inbook{fmUEK:2168301453,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Zagraniczne finansowanie potencjału gospodarczego - przypadek Polski",
booktitle = "Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny",
pages = "314-332",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7431-462-6",
}
36
@article{artUEK:2168293619,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Kraje Next Eleven - wschodzące światowe potęgi a kryzys gospodarczy",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "41, t. 3",
pages = "259-271",
adress = "",
year = "2015",
issn = "1640-6818",
}
37
@article{artUEK:2168309607,
author = "Marek Maciejewski and Wojciech Zysk",
title = "EVFTA Agreement (between the EU and Vietnam) : an Opportunity for the Development of Polish Export",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "413",
pages = "73-82",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.413.07},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/34651/Maciejewski_Evfta_Management_Between_The_EU_And_Vietnam_2015.pdf},
}
38
@article{artUEK:2168298423,
author = "Wojciech Zysk",
title = "BRICS czy Next Eleven - nowe centrum gospodarcze świata",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "226",
pages = "156-168",
year = "2015",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=190812&from=publication},
}
39
@article{artUEK:2168293865,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2012",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "369, t. 2",
pages = "295-304",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.369.2.26},
url = {},
}
40
@inbook{fmUEK:2168285677,
author = "Wojciech Zysk and Sławomir Śmiech",
title = "The Influence of Foreign Direct Investment on Foreign Trade in the Visegrad Countries from 2001 to 2011",
booktitle = "FDI in Central Europe",
pages = "7-18",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2014.020302},
url = {http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/49/50},
issn = "2353-883X",
isbn = "978-83-939576-6-8",
}
41
@unpublished{fnpUEK:2168301843,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Dwustronne umowy handlowe UE z krajami trzecimi i ich znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego",
booktitle = "Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski",
pages = "211-234",
year = "2014",
}
42
@inbook{fmUEK:2168283095,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Rynki krajów pozaunijnych szansą rozwoju polskiego eksportu",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "298-319",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-350-2",
}
43
@inbook{fmUEK:2168278179,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w latach kryzysu finansowego - przypadek krajów Grupy Wyszehradzkiej",
booktitle = "Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego",
pages = "447-458",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2014",
isbn = "978-83-7556-635-2",
}
44
@article{artUEK:2168289315,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Sprawiedliwość i odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstw - pokryzysowe next steps",
journal = "Prakseologia",
number = "156",
pages = "107-133",
year = "2014",
url = {http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf#page=109&view=Fit},
}
45
@article{artUEK:2168283801,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2011",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "315, t. 2",
pages = "435-445",
adress = "",
year = "2013",
}
46
@unpublished{fnpUEK:2168289155,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Rynki krajów pozaunijnych szansą rozwoju polskiego eksportu",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "265-282",
year = "2013",
}
47
@inbook{fmUEK:2168258088,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Handel międzynarodowy usługami opartymi na wiedzy",
booktitle = "Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "106-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-857-5",
}
48
@inbook{mkaUEK:2168287817,
author = "Wojciech Zysk and Sławomir Śmiech",
title = "Influence of Foreign Direct Investments on Foreign Trade Restructuring in Poland from 2004 to 2011",
booktitle = "The 7th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings",
pages = "1616-1624",
adress = "Fügnerova",
publisher = "Libuše Macáková, MELANDRIUM",
year = "2013",
url = {http://msed.vse.cz/files/2013/38-Zysk-Wojciech-paper.pdf},
isbn = "978-80-86175-87-4",
}
49
@book{monUEK:2168261452,
author = "Wojciech Zysk and Paulina Gromala",
title = "Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA, Chin i Rosji",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7556-581-2",
}
50
@article{artUEK:2168266556,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2011",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "57",
pages = "647-658",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/57-2013/FRFU-57-647.pdf},
issn = "1640-6818",
}
51
@article{artUEK:2168259532,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2010",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "267, t. 2",
pages = "342-350",
adress = "",
year = "2012",
}
52
@inbook{mkaUEK:2168331359,
author = "Ì. Polʹova and Wojciech Zysk",
title = "Problemnye aspekty upravleniâ investicionnoj deâtelʹnostʹû v transformacionnyh èkonomikah",
booktitle = "Problemy sovremennoj èkonomiki : globalʹnyj, nacionalʹnyj i regionalʹnyj kontekst : sb. nauč. st. v. 2, č. 1",
pages = "180-186",
adress = "Grodno",
publisher = "Grgu",
year = "2012",
isbn = "978-985-515-600-1 ; 978-985-515-599-8",
}
53
@inbook{fmUEK:2168222332,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski",
pages = "53-75",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-205-7",
}
54
@inbook{mkaUEK:2168331365,
author = "Wojciech Zysk and I. Polova",
title = "Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Ukrainy - analiza porównawcza i perspektywy",
booktitle = "Zb. materìalìv mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï ìnternet-konferencìï "Strategìčnì naprâmi rozvitku nacìonalʹnoï ekonomìki u postkrizovij perìod", 2-3 kvìtnâ 2012 r.",
pages = "338-349",
adress = "Lʹvìv",
publisher = "SPOLOM",
year = "2012",
isbn = "978-966-665-687-5",
}
55
@book{monUEK:2168252644,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Obcy kapitał a handel zagraniczny w Polsce : okres przedakcesyjny",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.PL",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-528-7",
}
56
@inbook{fmUEK:2168238110,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2010",
booktitle = "Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski",
pages = "125-145",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.PL",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-459-4",
}
57
@article{artUEK:2168258042,
author = "Sławomir Śmiech and Wojciech Zysk",
title = "Oceny ratingowe jako element konkurencyjności wybranych systemów gospodarczych - weryfikacja na przykładzie agencji Fitch",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "254",
pages = "323-332",
adress = "",
year = "2012",
}
58
@inbook{fmUEK:2168252732,
author = "Wojciech Zysk and Żaneta Stochel",
title = "Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym w warunkach rozwoju technologii i innowacji",
booktitle = "Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym",
pages = "285-302",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-27-3",
}
59
@unpublished{fnpUEK:2168266930,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Handel międzynarodowy usługami opartymi na wiedzy",
booktitle = "Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "98-116",
year = "2012",
}
60
@unpublished{fnpUEK:2168260108,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2010",
booktitle = "Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski",
pages = "119-139",
year = "2011",
}
61
@inbook{fmUEK:2168223164,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Elementy tzw. odpowiedzialności i sprawiedliwości w działalności przedsiębiorstw jako efekt procesów globalizacji",
booktitle = "Gospodarka światowa w dobie globalizacji",
pages = "151-160",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7571-169-1",
}
62
@inbook{mkaUEK:2168230328,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech, Węgier i Słowacji w latach kryzysu finansowego : analiza porównawcza",
booktitle = "Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego",
pages = "343-352",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-41-9",
}
63
@inbook{fmUEK:2166537140,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Kryzys finansowy a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w nowych krajach Unii Europejskiej (UE-12)",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego",
pages = "161-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-30-3",
}
64
@article{artUEK:53206,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój polskiego eksportu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "837",
pages = "103-119",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170652070},
}
65
@inbook{fmUEK:2166537570,
author = "Stanisław Wydymus and Monika Papież and Sławomir Śmiech and Wojciech Zysk and Przemysław Jaśko",
title = "Modelowanie i prognozowanie cen koksu na rynkach światowych - studium przypadku",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego",
pages = "241-262",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-30-3",
}
66
@article{artUEK:53273,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech, Węgier i Słowacji w latach 1996-2007 - analiza porównawcza",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "845",
pages = "161-169",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170943349},
}
67
@unpublished{fnpUEK:2168318645,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a model przewagi konkurencyjnej w polskim eksporcie",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu",
pages = "95-106",
year = "2010",
}
68
@unpublished{fnpUEK:2168214574,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Wpływ procesów integracyjnych na handel zagraniczny - przypadek krajów rozwijających się",
booktitle = "Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej",
pages = "87-106",
year = "2009",
}
69
@inbook{fmUEK:2165617349,
author = "Wojciech Zysk and Agnieszka Szymczak",
title = "Sprawiedliwy Handel jako forma pomocy krajom nierozwiniętym gospodarczo",
booktitle = "Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej",
pages = "305-322",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-7-0",
}
70
@article{artUEK:50054,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Zmiany regulacji instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w związku z integracją z Unią Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "794",
pages = "135-148",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163398396},
}
71
@inbook{fmUEK:2168331367,
author = "Wojciech Zysk",
title = "The World Financial Crisis as an Opportunity of Foreign Direct Investment Inflows to the Countries of Central and Eastern Europe",
booktitle = "Poland, Hungary, the World : selected Aspects of Contemporary Economy, Culture, and Science",
pages = "127-133",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/3765/Poland_Hungary_the_world_2009pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
issn = "",
isbn = "978-83-7571-058-8",
}
72
@inbook{mkaUEK:2165711773,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Ocena działalności eksportowej podmiotów z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2007",
booktitle = "Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania",
pages = "367-372",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-1-8",
}
73
@inbook{mkaUEK:2162105490,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Inwestycje bezpośrednie podmiotów z udziałem zagranicznym a rozwój polskiego eksportu w latach 2004-2007",
booktitle = "Wybrane aspekty handlu międzynarodowego",
pages = "117-137",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/4299/Wybrane_aspekty_handlu_miedzynarodowego_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7571-076-2",
}
74
@article{artUEK:50469,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Narzędzia parataryfowe jako element polityki handlowej Wspólnot Europejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "777",
pages = "31-50",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/159686793},
}
75
@unpublished{fnpUEK:2165075440,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój polskiego eksportu",
booktitle = "Ocena konkurencyjności eksportu Polski",
pages = "123-138",
year = "2008",
}
76
@unpublished{fnpUEK:2168282623,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój polskiego eksportu",
booktitle = "Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej",
pages = "128-140",
year = "2007",
}
77
@inbook{fmUEK:2166030842,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce",
booktitle = "Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata",
pages = "123-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-78-6",
}
78
@article{artUEK:50806,
author = "Małgorzata Czermińska and Wojciech Zysk",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne korporacji transnarodowych na świecie : wybrane aspekty",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "751",
pages = "5-30",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131515396},
}
79
@unpublished{fnpUEK:2168326813,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Zmiany regulacji dotyczących instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej",
pages = "36-50",
year = "2006",
}
80
@inbook{mkaUEK:2166371637,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - druga fala napływu?",
booktitle = "Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "363-374",
adress = "Kraków; Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-88397-26-5",
}
81
@unpublished{fnpUEK:2168317967,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Narzędzia parataryfowe jako element polityki handlowej WE - analiza porównawcza",
booktitle = "Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej",
pages = "",
year = "2006",
}
82
@article{artUEK:2168220246,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "662",
pages = "51-68",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/73927298},
}
83
@article{artUEK:2168219508,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Podpis elektroniczny a handel międzynarodowy : wybrane aspekty",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "639",
pages = "145-152",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/47503512},
}
84
@inbook{mkaUEK:2166249454,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów : aspekty podatkowe",
booktitle = "Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej",
pages = "427-438",
adress = "Kraków; Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-88397-95-8",
}
85
@article{artUEK:2168237140,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 5",
pages = "423-437",
year = "2004",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt5/36_zysk.pdf},
}
86
@inbook{mkaUEK:2166263374,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce",
booktitle = "Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka",
pages = "279-299",
adress = "Kraków",
publisher = "KSW; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2004",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-89823-65-9",
}
87
@unpublished{drUEK:2168308263,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany struktury handlu zagranicznego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
88
@article{artUEK:2168225426,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Prawne formy oraz wybrane prawne aspekty funkcjonowania podmiotów zagranicznych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "575",
pages = "129-135",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11626},
}
89
@inbook{mkaUEK:2168225992,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Relacje między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a bilansem płatniczym w Polsce",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "639-650",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2002",
isbn = "83-88397-05-1",
}
90
@unpublished{fnpUEK:2168265548,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Relacje między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a bilansem płatniczym w Polsce",
booktitle = "Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską",
pages = "116-127",
year = "2002",
}
91
@article{artUEK:2168230842,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - próba interpretacji zjawiska na gruncie teoretycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "601",
pages = "35-45",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13628},
}
92
@inbook{mkaUEK:2168228796,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Zmiany infrastruktury prawnej w sferze działalności inwestorów zagranicznych w Polsce - wybrane aspekty",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "396-401",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2001",
isbn = "83-88397-05-0",
}
93
@article{artUEK:2168233694,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Kryzys finansowy a krajach Azji Południowo-Wschodniej i jego wpływ na gospodarkę światową",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "556",
pages = "105-111",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11571},
}
94
@inbook{mkaUEK:2168238356,
author = "Beata Mordarska and Wojciech Zysk",
title = "Teoretyczne aspekty nowej ekonomii i jej wpływ na wybrane elementy życia gospodarczego",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "113-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2000",
isbn = "83-88397-00-9",
}
95
@inbook{mkaUEK:2168241874,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Wybrane konkluzje IX Światowego Raportu Inwestycyjnego UNCTAD World Investment Report 1999",
booktitle = "Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2",
pages = "30-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1999",
isbn = "83-910502-5-4",
}
96
@article{artUEK:2168259606,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Propaganda gospodarcza (public relations) państwa w dziedzinie handlu zagranicznego : analiza porównawcza stanu obecnego na przykładzie Polski i kilku krajów zachodnich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "528",
pages = "85-96",
year = "1999",
}
97
@inbook{mkaUEK:2168238660,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Ocena bieżącej działalności i perspektywy rozwoju Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.",
booktitle = "Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1",
pages = "163-175",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1998",
isbn = "83-910502-0-3",
}
98
@article{artUEK:2168251214,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Kraje CEFTA - uwagi o problemach teraźniejszości i przyszłości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "501",
pages = "31-38",
year = "1997",
}
99
@inbook{mkaUEK:2168238272,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Konkluzje światowego raportu inwestycyjnego UNCTAD (World Investment Report 1997)",
booktitle = "Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1",
pages = "219-229",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1997",
}
100
@article{artUEK:2168331391,
author = "Wojciech Zysk and Piotr Szukalski",
title = "Efekty zwiększenia tempa dewaluacji złotego : raport na temat opłacalności eksportu",
journal = "Rynki Zagraniczne",
number = "20",
pages = "1-2",
year = "1996",
}
101
@inbook{mkaUEK:2168252950,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Inwestycje zagraniczne w Polsce oraz ich wpływ na proeksportową orientację polskiej gospodarki",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej",
pages = "163-173",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1996",
}
102
@unpublished{UEK:2163754136,
author = "Małgorzata Czermińska and Henryk Czubek and Agnieszka Hajdukiewicz and Stanisława Klima and Krzysztof Kosiec and Marek Maciejewski and Adam Michalik and Bożena Pera and Wojciech Zysk",
title = "Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}