Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania
Wydanie:
Wyd. 1, 3 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Opis fizyczny:
380 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14043-4
Nr:
2168299109
monografia
2

Tytuł:
Modele regresji zmiennych cenzurowanych w analizie rynku pracy w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
234 k.: il; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-184
Nr:
2167735233
doktorat
3

Autor:
Stefan Jorde
Tytuł:
Formen und Richtungen der Internationalisierung der multinationalen Unternehmen und die Konkurrenzsituation in der Automobilindustrie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
298 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-177
Nr:
53239
doktorat
4

Konferencja:
XLI Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XXIII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany, Polska, od 2005-03-21 do 2005-03-23
Tytuł:
Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
264 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-7252-393-8
Nr:
51812
materiały konferencyjne
5

Tytuł:
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania
Wydanie:
Wyd. 1, 2 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Opis fizyczny:
380 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14043-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168302775
monografia
6

Tytuł:
Kilka uwag na temat doboru zmiennych występujących na rynku nieruchomości = Several Remarks about the Methods of Selecting Variables Occurring on the Real Estate Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki. - nr 17 (2007) , s. 685-696. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 450)
Nr:
2168249194
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Some Remarks on Criteria for the Selection of Variables in Econometric Model for the Mass Valuation of Real Estate
Źródło:
A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics / red. Józef POCIECHA - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 47-55 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-328-2
Nr:
2166451639
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
8

Konferencja:
XXVII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2005-04-26 do 2005-04-29
Tytuł:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
330 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-306-1
Nr:
52131
materiały konferencyjne
9

Konferencja:
XXVI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2004-04-20 do 2004-04-23
Tytuł:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. AE, 2005
Opis fizyczny:
410 s.: wykr.; 24 cm
Uwagi:
Tekst częśc. w jęz. ang., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-265-0
Nr:
2168218318
materiały konferencyjne
10

Tytuł:
Metody analizy wartości ekstremalnych w zarządzaniu ryzykiem rynkowym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
153 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 20 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/285
Nr:
2168221296
doktorat
11

Tytuł:
Statystyczne metody oceny ryzyka ubezpieczeniowego planów emerytalnych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
231 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 20 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/257
Nr:
2168221298
doktorat
12

Tytuł:
Kilka uwag na temat metod doboru zmiennych występujących na rynku nieruchomości
Źródło:
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 2 / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 112-120 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-956/2/Magazyn
Nr:
2168326125
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Reasons for and Consequences of Divorces and Separations of Marriage in Poland in 1995-2001
Źródło:
Statistics in Management of Social and Economic Development : 11th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference : Programme, October 20-22, 2004, Kyiv, Ukraine - Kiïv: KNEU, 2005, s. 133-149 - Bibliogr.
Nr:
2165901196
rozdział w materiałach konferencyjnych
14

Konferencja:
XXV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2003-04-22 do 2003-04-25
Tytuł:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
275 s.: wykr.; 24 cm
Uwagi:
Tekst częśc. ang., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-211-1
Nr:
2168218316
materiały konferencyjne
15

Tytuł:
Kilka uwag na temat budowy szeregów rozdzielczych ze zmienną ciągłą = Some Remarks on Construction of Distribution Series with Continuous Variable
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 1 (512) (2004) , s. 13-19 - Bibliogr.
Nr:
2168218294
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 11-25
ISBN:
83-208-1526-6
Nr:
2166229130
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.)
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
417 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168218534
materiały konferencyjne
18

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Tytuł:
Przyczynek do dyskusji o trudnych problemach prognozowania zjawisk ekonomicznych = On Difficult Problems of Business Forecasting
Źródło:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA] - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 117-123. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
2168004628
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Reasons for and Consequences of Divorces and Separations of Marriage in Poland in 1995-2001
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 8 (2004) , s. 113-128. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52237
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania
Wydanie:
Wyd. 1, dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004
Opis fizyczny:
380 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14043-7
Nr:
52315
monografia
21

Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 5-8
ISBN:
83-7252-209-X
Nr:
2168320055
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Budowa syntetycznej miary poziomu życia ludności
Źródło:
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 52-74
ISBN:
83-208-1526-6
Nr:
2166229356
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Konferencja:
Konferencja jubileuszowa - 90-lecie PTS: Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce, Tomaszowice k. Krakowa, Polska, od 2002-07-14 do 2002-07-15
Tytuł:
Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
137 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-7252-209-X
Nr:
52316
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
24

Tytuł:
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004
Opis fizyczny:
256 s.: wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1526-6
Nr:
52314
Zobacz powiązane rozdziały
25

Tytuł:
Some Reflections about Structure Variations of the Number of Students in Terms of Study System, Kind of School for Higher Education and Sex in Poland in the Years 1995-2000
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 7 (2003) , s. 251-269. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52220
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Dyskusja panelowa: Czym jest wynik naukowy? Etyka w nauce
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006, s. 287-288. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii
Nr:
2168314191
głos w dyskusji/wywiad
27

Konferencja:
XXIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2002-04-23 do 2002-04-26
Tytuł:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Opis fizyczny:
404 s.: wykr.; 24 cm
Uwagi:
Tekst częśc. ang. i niem., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-163-8
Nr:
2168218314
materiały konferencyjne
28

Tytuł:
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk za 2002 rok = Proceedings of a Committee for Statistics and Econometry of Polish Academy of Sciences for the Year 2001
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 1, s. 103-106
Nr:
2168353338
varia
29

Tytuł:
Statystycy i ekonometrycy polscy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003
Opis fizyczny:
430, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Wykaz publikacji przy biogramach
ISBN:
83-208-1400-6
Nr:
2168234644
Zobacz powiązane rozdziały
30

Tytuł:
Some Notes on the Selection of Normalisation Formula for Diagnostic Variables
Źródło:
International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002 / red. Józef POCIECHA - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 51-66 - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-3-5
Nr:
2168234188
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Statystycy i ekonometrycy polscy / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003, s. 5-6
ISBN:
83-208-1400-6
Nr:
2168306175
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003
Opis fizyczny:
380 s.: il; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14043-7
Nr:
2168234642
monografia
33

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 547
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Nr:
2168223318
redakcja czasopisma/serii
34

Autor:
Tytuł:
Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów kandydujących do Unii Europejskiej : ujęcie taksonomiczne
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2003
Opis fizyczny:
187 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 12 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/381
Nr:
2168274707
doktorat
35

Tytuł:
Metody statystyczne : zadania i sprawdziany
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002
Opis fizyczny:
463 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1368-9
Nr:
2168248670
podręcznik
36

Tytuł:
Some Notes on the Selection of Normalisation of Diagnostic Variables
Źródło:
Statistics in Transition. - vol. 5, no. 5 (2002) , s. 787-802. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168260706
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Czesław Domański, Nieklasyczne metody statystyczne (Non-classic Statistical Methods). PWE, Warszawa 2000, 368 pp.
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - 1 (12) (2002) , s. 122-123
Nr:
2168338949
recenzja
38

Tytuł:
Report: the Celebration Conference on the occasion of the Ninetieth Anniversary of the Foundation of the Polish Statistical Association, 14-15 July 2002, Kraków-Modlina, Poland
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - 2 (13) (2002) , s. 220-221
Nr:
2168338951
recenzja
39

Konferencja:
XXIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2001-04-23 do 2001-04-26
Tytuł:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
358 s.: mapy, wykr.; 24 cm
Uwagi:
Tekst częśc. w jęz. ang., niem., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-121-2
Nr:
2168218312
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
40

Tytuł:
The Ninetieth Anniversary of the Foundation of the Polish Statistical Association - the Scientific Conference. Cracow, Poland, 14-15 July 2002
Źródło:
Statistics in Transition. - vol. 5, no. 5 (2002) , s. 891-895
Tryb dostępu:
Nr:
2168260714
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk za 2001 rok = Report on the Activity of the Committee of Statistics and Econometry at the Polish Academy of Sciences for the Year 2001
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 1, s. 181-184
Nr:
2168353306
varia
42

Konferencja:
XXIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2001-04-23 do 2001-04-26
Tytuł:
Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 175-192 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-121-2
Nr:
2168218770
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
43

Konferencja:
XXIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2001-04-23 do 2001-04-26
Tytuł:
Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe w latach 1977-2001
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 9-32
ISBN:
83-7252-121-2
Nr:
2168218756
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
S.A. Ayvazyan and V.S. Mkhitaryn: Prikladnaya Statistika y Osnovy Ekonometryky: Uchebnik dlya VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometrics). Izdatelskoye obyedinyenye "JUNITI", Moscow 1998, 1022 pp.
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - 1 (10) (2001) , s. 155-162
Nr:
2168338943
recenzja
45

Konferencja:
XXII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2000-04-12 do 2000-04-15
Tytuł:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
253 s.: wykr.; 24 cm
Uwagi:
Ref. także w jęz. ang., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-081-X
Nr:
2168218750
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
46

Konferencja:
XXIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 2001-04-23 do 2001-04-26
Tytuł:
Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 3-4, s. 371. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353300
varia
47

Tytuł:
Introduction
Źródło:
Contemporary Problems of Statistical and Econometric Research / red. Aleksander ZELIAŚ - Cracow: Uniwersity of Economics Publishers, 2001, s. 7-12
ISBN:
83-7252-105-0
Nr:
2168340403
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne = Ageing of the Polish Population#Statistical and Demographic Aspects
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 5 (2001) , s. 139-159. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229840
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 573
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Nr:
2168249288
redakcja czasopisma/serii
50

Tytuł:
Ageing of the Polish Population : Statistical and Demographic Aspects
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - 2 (11) (2001) , s. 47-70. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168338945
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Wypowiedź Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia na zakończenie konferencji = Declaration of the Rector of the WSPiM in Chrzanów
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 471
ISBN:
83-87493-91-0
Nr:
2168245236
varia
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia = Address Delivered by Professor Aleksander Zeliaś Ph.D., Rector of the Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu in Chrzanów
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 13-14
ISBN:
83-87493-91-0
Nr:
2168245182
varia
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Contemporary Problems of Statistical and Econometric Research
Adres wydawniczy:
Cracow: Uniwersity of Economics Publishers, 2001
Opis fizyczny:
251 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-105-0
Nr:
2168339907
Zobacz powiązane rozdziały
54

Konferencja:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Tytuł:
Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland = Przyczynek do aktualnego stanu statystyki i ekonometrii w Polsce
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 895 (2001) , s. 11-24. - Streszcz.
Seria:
(Ekonometria ; 7)
Nr:
2168321019
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
S.A. Ayvazan, V.S. Mchitarjan. Prikladnaja statistika i osnovy ekonometriki. Učebnik dlja VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometries). Izdatel'skoje obedinenie "JUNITI", Moskwa 1998, ss. 1022
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2 (2001) , s. 255-260
Nr:
2168353188
recenzja
56

Tytuł:
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk za 2000 r.
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2, s. 225-228
Nr:
2166201526
varia
57

Autor:
Antoni Smoluk , Aleksander Zeliaś
Konferencja:
XXII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2000-04-12 do 2000-04-15
Tytuł:
Prognostyka : nauka i sztuka
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 38-60 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-081-X
Nr:
2168218752
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Contribution to the Current Status of Statistics and Econometrics in Poland
Źródło:
Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications : Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999) / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, s. 7-19
ISBN:
83-7252-066-6
Nr:
2168268924
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland
Źródło:
Między liczbą a treścią : księga jubileuszowa dla uczczenia 75. urodzin profesora Jana Steczkowskiego / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 113-124
ISBN:
83-7252-041-0
Nr:
2168266716
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Współczesne problemy badań statystycznych i ekonometrycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Opis fizyczny:
259 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-7252-046-1
Nr:
2168261816
61

Tytuł:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Opis fizyczny:
295 s.: wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-065-8
Nr:
2166309784
Zobacz powiązane rozdziały
62

Tytuł:
Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia = Pronouncement of Professor Aleksander Zeliaś, the Rector of the 'Wyższa Szkoła Przedsibioczości i Marketingu' in Chorzów
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI - Chrzanów: WSPiM, 2000, s. 13-14
ISBN:
83-907648-3-0
Nr:
2168238998
varia
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Metody budowy syntetycznych mierników poziomu życia
Źródło:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 75-101
ISBN:
83-7252-065-8
Nr:
2166312002
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Die Nationalen Minderheiten in Polen : Versuch Einer Bewertung
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - 1-2 (9) (2000) , s. 207-219. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168338909
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Dobór zmiennych diagnostycznych
Źródło:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 35-55
ISBN:
83-7252-065-8
Nr:
2166311963
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 551
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Nr:
2168254626
redakcja czasopisma/serii
67

Konferencja:
XXI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1999-04-21 do 1999-04-23
Tytuł:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Opis fizyczny:
291 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Ref. także w jęz. ang. i niem., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-045-3
Nr:
2168218748
materiały konferencyjne
68

Tytuł:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.)
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Opis fizyczny:
195 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-052-6
Nr:
2168246212
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
69

Autor:
Antoni Smoluk , Aleksander Zeliaś
Konferencja:
XXII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 2000-04-12 do 2000-04-15
Tytuł:
Prognostyka - nauka i sztuka
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 47, z. 3-4, s. 477. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353178
varia
70

Tytuł:
Wprowadzenie w zagadnienie
Źródło:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 11-34
ISBN:
83-7252-065-8
Nr:
2166311701
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Mniejszości narodowe w Polsce : próba oceny = Ethnic Minorities in Poland Assessment of the Current Status
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 4 (2000) , s. 17-25. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224112
artykuł w czasopiśmie
72

Konferencja:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, XXXV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Osieczany, Polska, od 1999-03-23 do 1999-03-25
Tytuł:
Wypowiedź na otwarcie Konferencji
Źródło:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 5-6
ISBN:
83-7252-052-6
Nr:
2168369258
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Metody statystyczne
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000
Opis fizyczny:
300 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1247-X
Nr:
2168262050
podręcznik
74

Konferencja:
XX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1998-04-27 do 1998-04-30
Tytuł:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Opis fizyczny:
330 s.: il.,tabl.; 24 cm
ISBN:
83-7252-000-3
Nr:
2168255962
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
75

Konferencja:
XX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1998-04-27 do 1998-04-30
Tytuł:
Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe w latach 1977-1998
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 7-26
ISBN:
83-7252-000-3
Nr:
2168255976
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk w latach 1996-1999
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4, s. 517-520
Nr:
2168231544
varia
77

Tytuł:
Gebiete der Armut und Arbeitslosigkeit in Polen : voraussehener Stand = The Areas of Poverty and Unemployment in Poland. The Forecast
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 3 (1999) , s. 179-189. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245316
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce w latach 1994-1995 = Taxonomic Analysis of Spatial Differentiation of the Living Conditions of the Population of Poland in the Years 1994-1995
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 2 (1998) , s. 23-44. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242952
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland
Źródło:
Statistics in Transition. - vol. 3, no. 4 (1998) , s. 653-664
Nr:
2168358544
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
On Building Taxonometric Measures of Living Conditions
Źródło:
Statistics in Transition. - vol 3, nr 3 (1998) , s. 523-544. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168274543
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Obserwacje nietypowe w badaniach skłonności do ryzyka
Źródło:
Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 119-129
ISBN:
83-87239-49-6
Nr:
2168248754
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Statystyczne metody oceny ryzyka w ubezpieczeniach
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1998
Opis fizyczny:
191 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 17 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/723
Nr:
2168274521
doktorat
83

Tytuł:
Sylwetka naukowa Profesora Michała Jana Marii Kolupy
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 1, s. 5-7
Nr:
2168255938
varia
84

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 511
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Nr:
2168266910
redakcja czasopisma/serii
85

Konferencja:
XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1997-04-27 do 1997-04-30
Tytuł:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Opis fizyczny:
192 s., [1] k.: il.,tabl.; 24 cm
ISBN:
83-87239-59-3
Nr:
2168255940
materiały konferencyjne
86

Tytuł:
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Wydziału I Nauk Społecznych Polskie Akademii Nauk w 1997 r.
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 2, s. 187-288
Nr:
2168353102
varia
87

Tytuł:
Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998
Opis fizyczny:
138 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-49-6
Nr:
2168248698
Zobacz powiązane rozdziały
88

Tytuł:
Polish Statistical Seminars in Zakopane in the Years 1977-1998
Źródło:
Statistics in Transition. - vol. 3, no. 4, s. 805-806
Nr:
2168358546
varia
89

Konferencja:
II Konferencja Naukowa: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Kazimierz Dolny, Polska, od 1996-09-12 do 1996-09-13
Tytuł:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r.
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 2, s. 340-341. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353244
varia
90

Tytuł:
Paweł Dittmann: "Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 195 = Paweł Dittmann: "Methods of Sales Forecasts for Enterprises", Oskar Lange Economic University, Wrocław
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 42, nr 4 (431) (1997) , s. 98-100
Nr:
2168364340
recenzja
91

Tytuł:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Numer:
nr 1
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1997
Nr:
2168252686
redakcja czasopisma/serii
92

Konferencja:
X Konferencja Naukowa: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Ustroń-Jaszowiec, Polska, od 1996-10-23 do 1996-10-25
Tytuł:
O budowie taksonomicznej miary jakości życia
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 3, s. 446-447. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353250
varia
93

Konferencja:
XVIII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1996-04-23 do 1996-04-26
Tytuł:
Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 1, s. 190. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353240
varia
94

Tytuł:
O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki : wykład inauguracyjny
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1996/97 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 13-21
ISBN:
83-87239-03-8
Nr:
2168358022
rozdział w książce
95

Tytuł:
Teoria prognozy
Wydanie:
Wyd. 3 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997
Opis fizyczny:
383 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1081-7
Nr:
2168291711
monografia
96

Konferencja:
XVIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1996-04-24 do 1996-04-26
Tytuł:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
242 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87239-12-7
Nr:
2168242984
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
97

Tytuł:
XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.)
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997
Opis fizyczny:
163 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Dostępne tylko streszczenia, Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87239-05-4
Nr:
2168240898
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
98

Tytuł:
Taxonomische Analyse der Räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung In Polen im Jahre 1994 = Taxonomic Analysis of Spatial Differences in Life Quality among Poland's Population in 1994
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - 2 (5) (1997) , s. 17-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168274553
artykuł w czasopiśmie
99

Konferencja:
XVIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1996-04-24 do 1996-04-26
Tytuł:
Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ, s. 215-242 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-12-7
Nr:
2168242992
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
100

Konferencja:
XVIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1996-04-24 do 1996-04-26
Tytuł:
Polish Statistical Seminars in Zakopane in the Years 1977-1996
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ, s. 7-9
ISBN:
83-87239-12-7
Nr:
2168242994
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Wypowiedź na otwarcie Seminarium
Źródło:
XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 5-6
ISBN:
83-87239-05-4
Nr:
2168269340
varia
Zobacz opis całości
102

Konferencja:
III Konferencja naukowa "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych", Kazimierz Dolny n/Wisłą, Polska, od 1997-09-11 do 1997-09-12
Tytuł:
O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki
Źródło:
Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. Edward Nowak, Mirosław Urbanek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1997, s. 269-279 - Bibliogr.
Nr:
2168305219
rozdział w materiałach konferencyjnych
103

Tytuł:
Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane, 1997
Opis fizyczny:
243 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87239-14-3
Nr:
2168296071
podręcznik
104

Tytuł:
Wystąpienie doktora honoris causa prof. zw. dr hab. Aleksandra Zeliasia = Speech by Honorary Doctor Prof. Dr. hab. Aleksander Zeliaś
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 3 (1997) , s. 357-367
Nr:
2168353258
artykuł nierecenzowany
105

Tytuł:
O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki = On the Forecasting of Economic Phenomena Development Achievements and Shortcomings
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 1 (1997) , s. 45-52. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252772
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Stan dyscyplin : statystyka i ekonometria
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1(40), s. 53-62
Nr:
2168346268
fragment raportu/sprawozdania
107

Tytuł:
On Building Taxonometric Measures of the Quality of Life
Źródło:
Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996) / red. Stanisław Maciej KOT - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 89-104 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-36-4
Nr:
2168290531
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Jakość życia : projekt dynamiczno-przestrzennych badań taksonomicznych = Standard of Living : the Cross-Sectional Taxonomic Analysis
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 743 (1997) , s. 171-178. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr.
Seria:
(Informatyka i Ekonometria ; nr 2)
Nr:
2168276425
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
O budowie taksonomicznej miary jakości życia
Źródło:
Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / red. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak - Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 238-262 - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 4)
Nr:
2168274725
rozdział w materiałach konferencyjnych
110

Tytuł:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r. = Taxonomic Analysis of the Spatial Differentiation of the Quality of Life in Poland in 1994
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 1 (1997) , s. 11-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242742
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Obserwacje nietypowe (rzadkie) w badaniach skłonności do ryzyka
Źródło:
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 1[68]-16[83] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-341/2/Magazyn
Nr:
2168258748
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
112

Konferencja:
Konferencja naukowa: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Kazimierz Dolny, Polska, od 1995-11-30 do 1995-12-01
Tytuł:
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4, s. 298. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353208
varia
113

Tytuł:
Statystyka matematyczna w zastosowaniach
Wydanie:
Wyd. 3 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996
Opis fizyczny:
327 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-86439-88-2
Nr:
2168262024
Zobacz powiązane rozdziały
114

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 475
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Nr:
2168254694
redakcja czasopisma/serii
115

Konferencja:
XVII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1995-04-26 do 1995-04-28
Tytuł:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86439-61-0
Nr:
2168246794
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
116

Tytuł:
Metody szacowania brakujących informacji w szeregach przekrojowo-czasowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1996
Opis fizyczny:
130 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 7 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/702
Nr:
2168267186
doktorat
117

Konferencja:
XVII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1995-04-26 do 1995-04-28
Tytuł:
Wypowiedź na otwarcie Seminarium
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 5-6
ISBN:
83-86439-61-0
Nr:
2168247284
varia
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk w latach 1993-1996 = Report on the Work of the Committee of Statistics and Econometry at the Polish Academy of Sciences in 1993-1996
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4, s. 289-292
Nr:
2168284657
varia
119

Tytuł:
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych = Methods of Detecting Outliers in Economic Analyses
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 475 (1996) , s. 5-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254704
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Wykrywanie obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych
Źródło:
Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK] - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 117-131 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-12164-5
Nr:
2168226982
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych = Outliers in econometric analysis
Źródło:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (1996) , s. 59-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168263026
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Analiza ekonomicznych szeregów czasowych
Źródło:
Statystyka matematyczna w zastosowaniach / red. Aleksander ZELIAŚ - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 215-327 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-88-2
Nr:
2168262044
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Urszula Siedlecka, Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce, PWE, Warszawa 1996, s. 164
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4 (1996) , s. 275-277
Nr:
2168353220
recenzja
124

Tytuł:
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych = Methods of Identification of the Non-typical Units in Economic Surveys
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 41, nr 8 (423) (1996) , s. 16-27
Nr:
2168269522
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Józef Hozer: Mikroekonometria. Analizy, diagnozy, prognozy. PWE, Warszawa 1993, s. 183
Źródło:
Folia Oeconomica Stetinensia. - nr 2 (1996) , s. 170-172
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 161)
Nr:
2168367564
recenzja
126

Tytuł:
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ryzyka
Źródło:
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 1[80]-16[95] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-341/1/Magazyn
Nr:
2168258728
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Laudacja wygłoszona w Auli Arnolda Bollanda 16 czerwca 1995 r. z okazji nadania Profesorowi Władysławowi Welfe tytułu doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 42, z. 2, s. 145-149
Nr:
2168284651
varia
128

Tytuł:
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały na IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 12-14 września 1995 / red. Zygmunt Zieliński - Toruń: Instytut Wydawniczy GRAVIS, 1995, s. 13-29 - Bibliogr.
ISBN:
83-900178-8-1
Nr:
2168222256
rozdział w materiałach konferencyjnych
129

Konferencja:
XVI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1994-04-27 do 1994-04-29
Tytuł:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995
Opis fizyczny:
204 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86439-30-0
Nr:
2168275273
materiały konferencyjne
130

Tytuł:
Zjawisko i obszary ubóstwa w Polsce. Przewidywany stan
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 706 (1995) , s. 189-197. - Tytuł numeru: Problemy transformacji gospodarki Polski i krajów nadbałtyckich : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Cybernetyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 7-8 listopada 1995 - Bibliogr.
Nr:
2168264392
artykuł w czasopiśmie
131

Tytuł:
Węzłowe problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych
Źródło:
O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 339-356 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-14-9
Nr:
2168269666
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
132

Tytuł:
Polish Statistical Seminars in Zakopane in the Years 1977-1993
Źródło:
Statistics in Transition. - vol. 1, no. 5, s. 721-722
Nr:
2168358548
varia
133

Tytuł:
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych = Simple Methods of Estimation of Importance of Diagnostic Variables in Taxonomic Investigations
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 37-38 (1994) , s. 133-151. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247230
artykuł w czasopiśmie
134

Tytuł:
Sylwetka naukowa Profesora Kazimierza Zająca = The Scientific Biography of Professor Kazimierz Zając
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 41, z. 3, s. 225-229
Nr:
2168303097
varia
135

Konferencja:
XXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej; XI Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Trzemeśnia, Polska, od 1993-03-24 do 1993-03-26
Tytuł:
Wypowiedź na otwarcie Seminarium
Źródło:
XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 5-6
Nr:
2168269342
varia
Zobacz opis całości
136

Konferencja:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1993-04-28 do 1993-04-30
Tytuł:
Zakopiańskie Ogólnopolskie Seminaria Naukowe w latach 1977-1993
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 7-8
Nr:
2168274821
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
137

Tytuł:
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych = Simple Methods of Estimation of Importance of Diagnostic Variables
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 440 (1994) , s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254052
artykuł w czasopiśmie
138

Tytuł:
Pięćdziesięciolecie pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Kazimierza Zająca
Źródło:
O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 9-16
ISBN:
83-86439-14-9
Nr:
2168269626
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
139

Tytuł:
Charakterystyka podstawowych metod prognozowania = The Characteristics of Basic Methods of Forecasting Economic Phenomena
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 37-38 (1994) , s. 51-68. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247228
artykuł w czasopiśmie
140

Tytuł:
Uwagi do ankiety dot. opinii studentów na temat sposobu prowadzeni zajęć dydaktycznych w AE w Krakowie
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3 (25), s. 22-23
Nr:
2168346136
fragment raportu/sprawozdania
141

Tytuł:
O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
356 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
83-86439-14-9
Nr:
2168269564
Zobacz powiązane rozdziały
142

Konferencja:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1993-04-28 do 1993-04-30
Tytuł:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994
Opis fizyczny:
157 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168275277
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
143

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 440, 441
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Nr:
2168254038
redakcja czasopisma/serii
144

Konferencja:
XXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej; XI Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Trzemeśnia, Polska, od 1993-03-24 do 1993-03-26
Tytuł:
XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.)
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994
Opis fizyczny:
111 s.: rys., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy poszczególnych rozdziałach
Nr:
2168269224
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
145

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 41, z. 4 (1994) , s. 479-480
Nr:
2168303101
recenzja
146

Tytuł:
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
291 s.: rys.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168237996
monografia
147

Konferencja:
V Ogólnopolska Konferencja: Teoretyczne i praktyczne problemy mikroekonometrii, Świnoujście, Polska, od 1991-09-15 do 1991-09-17
Tytuł:
Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 1, s. 110. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168351026
varia
148

Konferencja:
XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Tytuł:
Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 95-103 - Bibliogr.
Nr:
2168274797
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
149

Konferencja:
XIV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Tytuł:
Prezentacja komputerowej bazy danych "DEVELOPMENT"
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 2, s. 246-247. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168351520
varia
150

Tytuł:
Podstawowe problemy prognozowania zjawisk ekonomicznych
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 1[7]-11[17] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-74/[3]/2/Magazyn
Nr:
2168258302
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
151

Tytuł:
Bogusław Guzik, Witold Jurek. Ekonometria z zadaniami, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1993, s. 263
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4 (1993) , s. 366-368
Nr:
2168351542
recenzja
152

Konferencja:
XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Tytuł:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993
Opis fizyczny:
119 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168275279
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
153

Konferencja:
XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Tytuł:
Zakopiańskie Ogólnopolskie Seminaria Naukowe
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 5-16
Nr:
2168274793
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
154

Tytuł:
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 1[42]-16[57] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-74/[3]/[3]/Magazyn
Nr:
2168258336
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
155

Konferencja:
XIV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Tytuł:
Jeszcze o współliniowości zmiennych
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 2, s. 245-246. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168351516
varia
156

Konferencja:
XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Tytuł:
Opis bazy danych DEVELOPMENT
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 114-119
Nr:
2168274805
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
157

Tytuł:
Węzłowe problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 1[12]-29[41] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-74/[3]/[3]/Magazyn
Nr:
2168258332
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
158

Tytuł:
Józef Rogowski, Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, Nr 388, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok 1990, s. 133
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 1 (1993) , s. 116-118
Nr:
2168351458
recenzja
159

Tytuł:
Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 1[107]-14[121] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-74/[3]/[3]/Magazyn
Nr:
2168258340
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
160

Tytuł:
Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 1[18]-14[31] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-74/[3]/2/Magazyn
Nr:
2168258310
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
161

Tytuł:
Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych = Selected Problems of Modelling and Forecasting Economic Phenomena
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 388 (1992) , s. [5]-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259288
artykuł w czasopiśmie
162

Tytuł:
Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2(4), s. 2-12
Nr:
2168344182
fragment raportu/sprawozdania
163

Tytuł:
Charakterystyka podstawowych metod prognozowania zjawisk ekonomicznych
Źródło:
Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 1[4]-28[33] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-233/Magazyn
Nr:
2168258666
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
164

Tytuł:
Podstawowe problemy prognozowania zjawisk ekonomicznych = Basic Problems of Economic Phenomena Forecasting
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 35-36 (1992) , s. 65-69. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247208
artykuł w czasopiśmie
165

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 3-4 (1992) , s. 372-375
Nr:
2168303091
recenzja
166

Autor:
Bronisław Ortyl
Tytuł:
Ekonometryczny model procesu wydobycia węgla kamiennego w zmechanizowanej ścianie zawałowej, wyposażonej w kombajn (na przykładzie kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1992
Opis fizyczny:
262 k.: il.; 30 cm + Aneks: 167 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/421 (Aneks)
Nr:
2168309429
doktorat
167

Tytuł:
Przestrzenno-czasowe modelowanie zjawisk gospodarczych
Źródło:
Ekonometria przestrzenna / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 142-156
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242390
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
168

Tytuł:
Budowa i estymacja ekonometrycznych modeli przestrzennych
Źródło:
Ekonometria przestrzenna / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 122-141
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242388
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
169

Tytuł:
Mieczysław Lesz, Rok 2000. Szkic prognozy gospodarczej Polski, PWE, Warszawa 1989, s. 83, cena zł 240,-
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 2 (1991) , s. 234-237
Nr:
2168351376
recenzja
170

Tytuł:
Edward Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990, s. 202
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4 (1991) , s. 371-374
Nr:
2168351444
recenzja
171

Tytuł:
Ekonometria przestrzenna
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991
Opis fizyczny:
207, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Indeks, Bibliogr.
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242366
Zobacz powiązane rozdziały
172

Tytuł:
Organizacja baz danych statystycznych
Źródło:
Ekonometria przestrzenna / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 39-44
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242374
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
173

Konferencja:
XI Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1989-05-03 do 1989-05-05
Tytuł:
O przyszłości prognozowania
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1, s. 97-98. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351290
varia
174

Tytuł:
Podejście modelowe w prognozowaniu zjawisk gospodarczych
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 1-[60] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-74/[2]/Magazyn
Nr:
2168306209
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
175

Tytuł:
Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 1-11 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-74/[1]/Magazyn
Nr:
2168258228
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
176

Tytuł:
XI Ogólnopolskie seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych = XI-th Polish Seminar: Methods of Spatial Econometrics in Modelling of Socio-Economic Phenomena
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 38, z. 1, s. 93-98
Nr:
2168284625
varia
177

Konferencja:
IV Ogólnopolska Konferencja Zastosowania ekonometrii w przedsiębiorstwie, Świnoujście, Polska, od 1989-05-29 do 1989-05-31
Tytuł:
O przyszłości prognozowania
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1, s. 101. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351360
varia
178

Tytuł:
Wybrane problemy modelowania procesów gospodarczych = Some Problems of Economic Processes Modelling
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 32/2, lipiec-grudzień 1988, s. 275-277. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275951
varia
179

Tytuł:
Budowa i estymacja modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowe
Źródło:
Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990, s. 64-77
Nr:
2168242832
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
180

Tytuł:
Methoden zur Schätzung fehlender Informationen
Źródło:
Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation / red. Helmut Wittlage - Münster: Reprostelle der Fachhochschule, 1990, s. 192-208 - Bibliogr.
Seria:
(Berichte aus der Fachhochschule ; 13)
Nr:
2168335841
rozdział w materiałach konferencyjnych
181

Tytuł:
Estymacja modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe
Źródło:
Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990, s. 78-97
Nr:
2168242836
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
182

Tytuł:
Marek Rocki, Elementy korelacji teorii ekonometrii, SGPiS, Warszawa 1987, s. 105, cena zł 86,-
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 2 (1989) , s. 200-201
Nr:
2168350986
recenzja
183

Tytuł:
Hans-Joachim Mittag, Modifizierte Kleinst-Quadrat-Schätzung im Modell mit fehlerbehafteten Daten; neue Ansätze bei bekannter Fehlervarianz, Frankfurt am Main 1987, Athenäum, ss. 127
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1989) , s. 319-321
Nr:
2168346836
recenzja
184

Tytuł:
Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989
Opis fizyczny:
278, [1] s.: rys., wykr.; 21 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-08596-7
Nr:
2168237690
Zobacz powiązane rozdziały
185

Konferencja:
X Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1988-05-03 do 1988-05-05
Tytuł:
Współliniowość zmiennych - "wstydliwy" problem ekonometrii
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 1, s. 93. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350962
varia
186

Tytuł:
Dobór zmiennych diagnostycznych do modeli taksonometrycznych
Źródło:
Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. A. ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 36-48
ISBN:
83-01-08596-7
Nr:
2168242934
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
187

Tytuł:
Basic Tendencies in Polish Economy Development and Their Consequences in the Field of Foreign Trade
Źródło:
The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987 / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 111-131 - Bibliogr.
Nr:
2168289539
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
188

Autor:
Kazimierz Bajer , Jan Bulsza , Tadeusz Grabiński , Aleksander Zeliaś
Tytuł:
Metody i modele programowania budownictwa mieszkaniowego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
294 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168315585
skrypt
189

Tytuł:
Krzysztof Jajuga, Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych - wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 1 (1988) , s. 312-314
Nr:
2168346998
recenzja
190

Autor:
Ziad Tarik Abdulla
Tytuł:
Analysis of Structure and Dynamic of Economics Processes in OPEC Countries by Taxonometric Methods
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1988
Opis fizyczny:
260 k.: il.; 30 cm + Supplement: 193 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/400 (Supplement)
Nr:
2168308969
doktorat
191

Tytuł:
Metody statystyki międzynarodowej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988
Opis fizyczny:
295, [1] s.: rys., wykr.; 21 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0546-5
Nr:
2168240936
192

Tytuł:
Problem współliniowości zmiennych w ekonometrii = The Problem of Collineation of Variables in Econometrics
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 3 (1988) , s. 183-195. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168295559
artykuł w czasopiśmie
193

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 31
Adres wydawniczy:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988
Nr:
2168249098
redakcja czasopisma/serii
194

Autor:
Ziad Tarik Abdulla
Tytuł:
OPEC Computer Data Bank 1963-84
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1988
Opis fizyczny:
102 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/401
Nr:
2168308973
doktorat
195

Tytuł:
Elementy statystyki międzynarodowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
205 s; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168237680
196

Tytuł:
Estymacja parametrów regresji liniowej w warunkach niepełnej informacji = Estimation of Parameters of Linear Regression Equation under Conditions of Insufficient Information
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 243 (1987) , s. 5-20. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257422
artykuł w czasopiśmie
197

Tytuł:
O estymacji modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe = Discussion on Appropriate Model Estimation Procedures with Pooled Cross-Section and Time-Series Observations
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 30 (1987) , s. 159-173. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260858
artykuł w czasopiśmie
198

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 30
Adres wydawniczy:
Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1987
Nr:
2168260032
redakcja czasopisma/serii
199

Tytuł:
Jerzy Jakubczyc, Współliniowość statystyczna, PWE, Warszawa 1987, s. 247, cena zł 290,-
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987) , s. 397-399
Nr:
2168350826
recenzja
200

Konferencja:
IX Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych, Zakopane, Polska, od 1987-05-03 do 1987-05-05
Tytuł:
Współliniowość zmiennych objaśniających a predykcja
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4, s. 395. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350804
varia
201

Tytuł:
A Regression Approach to Regional Forecasting
Źródło:
Papers in Regional Science. - vol. 61, iss. 1 (1987) , s. 39-49. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168364688
artykuł w czasopiśmie
202

Konferencja:
VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1986-04-23 do 1986-04-25
Tytuł:
O estymacji modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 4, s. 446. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350736
varia
203

Konferencja:
Polish-Hungarian Seminar on the Subject of Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform, Kraków, Polska, od 1984-10-22 do 1984-10-23
Tytuł:
The Contemporary Trends in the Development of Forecasting Methods
Źródło:
Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / red. Jerzy KRUCZAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 205-218 - Bibliogr.
Nr:
2168348938
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
204

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 29
Adres wydawniczy:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986
Nr:
2168243170
redakcja czasopisma/serii
205

Konferencja:
VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1985-04-26 do 1985-04-28
Tytuł:
Problemy obliczeniowe przy realizacji centralnych tematów badawczych
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 2, s. 204. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350726
varia
206

Konferencja:
VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1986-04-23 do 1986-04-25
Tytuł:
VIII Ogólnopolskie Seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 4, s. 446-448
Nr:
2168350742
varia
207

Tytuł:
The Cracow Academy of Economics
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Kraków: Academy of Economics, 1986
Opis fizyczny:
31 s.: il.; 21 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168335773
208

Tytuł:
Kilka uwag na temat doboru zmiennych do modeli taksonometrycznych = Some Remarks Concerning the Selection of Variables for the Taxonomic Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 206 (1985) , s. 5-23. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168269446
artykuł w czasopiśmie
209

Tytuł:
Praktyka a teoria w teorii i praktyce
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 33, nr 10 (1985) , s. 17-27
Nr:
2168282541
artykuł w czasopiśmie
210

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 28
Adres wydawniczy:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1985
Nr:
2168246766
redakcja czasopisma/serii
211

Tytuł:
The Cracow Academy of Economics
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1985
Opis fizyczny:
30 s.; 21 cm
Nr:
2168292545
212

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 27
Adres wydawniczy:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984
Nr:
2168272860
redakcja czasopisma/serii
213

Autor:
Abdul Áll Amin Mohamed
Tytuł:
Computer Based Analysis of Time Series Aproximation and Forecasting Methods
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1984
Opis fizyczny:
259 k.: il.; 30 cm + Aneks: 252 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/475 (Appendix)
Nr:
2168309911
doktorat
214

Tytuł:
Teoria prognozy
Wydanie:
Wyd. 2 rozsz.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1984
Opis fizyczny:
311 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0380-2
Nr:
2168291709
monografia
215

Autor:
Henryk Ponikowski
Tytuł:
Estymacja parametrów modeli ekonometrycznych z dekompozycją składnika losowego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1984
Opis fizyczny:
158 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/476
Nr:
2168309891
doktorat
216

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 26
Adres wydawniczy:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1983
Nr:
2168283835
redakcja czasopisma/serii
217

Konferencja:
V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych", Zakopane, Polska, od 1983-05-05 do 1983-05-07
Tytuł:
Kilka uwag na temat doboru zmiennych do modeli taksonometrycznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 3-4, s. 332-333. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350674
varia
218

Tytuł:
Uwagi na temat poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów rozwijających się = Some Remarks on the Level of the Socio-Economical Development of the Underdeveloped Countries
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 26 (1983) , s. 41-52. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283841
artykuł w czasopiśmie
219

Tytuł:
Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
Opis fizyczny:
151, [41] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-04215-X
Nr:
2168242484
monografia
220

Tytuł:
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983
Opis fizyczny:
255, [1] s.: rys.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0273-3
Nr:
2168237674
monografia
221

Tytuł:
Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982
Opis fizyczny:
310, [1] s.: rys., wykr.; 21 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. i ros., Bibliogr.
ISBN:
83-01-02675-8
Nr:
2168237546
monografia
222

Autor:
Jan Bulsza , Suhair Al-Sinawi , Kazimierz Bajer , Bassim Raouf , Krzysztof Chwalibogowski , Mundir Bashier Al-Adhamy , Stanisław Hager , Khalid Ibrahim Hasson , Mumtaz Ra'ouf Numan , Abbas M. Khazal , Henryk Hajduk , Zuhair Abdul Husain Salim , Jaffar Sadik Yassim , Hussain Abid Saleh , Abdul Rahman Al-Rubiai , Lech Kłosiewicz , Aleksander Zeliaś , Władysław Babiarz , Wit Górski , Tadeusz Grabiński , Zbigniew Hiroń , Zdzisław Jankowski , Marian Kijak , Leopold Kmita , Izabella Michalska , Danuta Mieszkowska , Tadeusz Myszkowski , Adam Reczek , Władysław Rolle , Roman Strzelecki , Jolanta Szulewska , Jerzy Tyszkowski , Jan Wydro , Maria Cholewa , Jerzy Fiodorow
Tytuł:
Complementary Study to Housing Standards. Report One, Methodology and Application : Glossary of Terms
Adres wydawniczy:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1982
Opis fizyczny:
78 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168316175
raport/sprawozdanie
223

Tytuł:
O niektórych kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = On Some Criteria of Variables Selection in Econometric Models
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980, s. 34. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318441
varia
224

Autor:
Mushtaq Hussain
Tytuł:
Taksonomiczne metody podziału zbiorów skończonych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
223 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/453
Nr:
2168309807
doktorat
225

Tytuł:
Ogólne problemy długookresowego prognozowania ekonometrycznego = General Problems of Long-term of Work : Econometric Prognosis
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1982) , s. 65-82 - Bibliogr.
Nr:
2168230660
artykuł w czasopiśmie
226

Tytuł:
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
343, [1] s.: rys.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168237738
monografia
227

Tytuł:
Statystyka matematyczna w zastosowaniach
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
409 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168348908
skrypt
228

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 24, 25
Adres wydawniczy:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1982
Nr:
2168239448
redakcja czasopisma/serii
229

Tytuł:
Kilka uwag o kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = Some Remarks on the Criteria of the Selection of Variables in Econometric Models
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 24 (1982) , s. 21-36. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239454
artykuł w czasopiśmie
230

Konferencja:
IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1980-05-15 do 1980-05-16
Tytuł:
Kilka uwag o kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 29, z. 1-2, s. 271-572. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350640
varia
231

Autor:
Kazimierz Bajer , Jan Bulsza , Tadeusz Grabiński , Stanisław Michalski , Aleksander Zeliaś
Tytuł:
Organizacja komputerowej bazy danych do celów programowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego = Organization of Data Computer Base for Housing Expansion Programming Aims
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 158 (1982) , s. 5-18. - Rez., summ.
Nr:
2168263760
artykuł w czasopiśmie
232

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 152, 158
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku rosyjskim: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie: Izbrannye Raboty / [red. nauk. Aleksander ZELIAS'] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 152. - 134 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168266654
redakcja czasopisma/serii
233

Tytuł:
Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych = Variance and Co-variance Analysis in Economic Research
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982
Opis fizyczny:
268 s.: il.; 20 cm
Seria:
(Biblioteka Ekonometryczna)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
ISBN:
83-01-01591-8
Nr:
2168337693
monografia
234

Autor:
Tytuł:
Ekonometryczne metody wektorowego prognozowania popytu konsumpcyjnego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1981
Opis fizyczny:
249 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/908
Nr:
2168274589
doktorat
235

Tytuł:
Jakościowe i ilościowe aspekty badań naukowych w świetle statystyki = Qualitative and Quantitative Aspects of Scientific Research in the Light of Statistics
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1981) , s. 49-56. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168346790
artykuł w czasopiśmie
236

Tytuł:
Modele ekonometryczne w procesie prognozowania
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Opis fizyczny:
302 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168237734
monografia
237

Tytuł:
Próba ustalenia niektórych relacji występujących w wielowymiarowych procesach stochastycznych = An Attempt to Determine Some Relations Occuring in Multidimentional Stochastic Processes = Popytka opriedielenija niekotorych rielacyj wystupajuszczich w mnogomiernych stochasticzeskich processach
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 28, z. 1/2 (1981) , s. 11-19. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168350622
artykuł w czasopiśmie
238

Tytuł:
Statystyczne metody analizy cech jakościowych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981
Opis fizyczny:
189, [1] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0083-8
Nr:
2168262048
monografia
239

Tytuł:
Ekonometryczne metody budowy prognoz zapotrzebowania na przewozy pasażerskie (na przykładzie komunikacji autobusowej)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1981
Opis fizyczny:
213 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/452
Nr:
2168309799
doktorat
240

Tytuł:
Metoda trendów prekursywnych jako podstawa prognozowania zapotrzebowania na nowe wyroby = Correlating Trend Method as the Basis for Forecasting the Demand for New Goods
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 23 (1980) , s. 53-70. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247424
artykuł w czasopiśmie
241

Tytuł:
Strukturalne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów Trzeciego Świata = Structural Forecasts of the Socio-Economic Development of the Third World Countries
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 42-43
Nr:
2168252572
varia
242

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 23
Adres wydawniczy:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1980
Nr:
2168247428
redakcja czasopisma/serii
243

Tytuł:
Analiza czynnikowa jako metoda doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = Factor Analysis as a Method of Selecting Variables in Econometric Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 131 (1980) , s. 5-27. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237414
artykuł w czasopiśmie
244

Tytuł:
Generatory liczb losowych o rozkładzie równomiernym i testowanie ich poprawności = Generators of Random Numbers with Regular Distribution and their Verification
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 131 (1980) , s. 29-56. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237416
artykuł w czasopiśmie
245

Konferencja:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków z Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Pokrzywna k. Prudnika, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Tytuł:
Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 27, z. 3-4, s. 383-384. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314791
varia
246

Tytuł:
Wielokrotna współliniowość zmiennych i jej wpływ na efektywność estymacji parametrów modeli ekonometrycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1979
Opis fizyczny:
95 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/156
Nr:
2168304523
doktorat
247

Tytuł:
Ekonometryczne metody prognozowania procesów gospodarczych
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Opis fizyczny:
255 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345794
podręcznik
248

Tytuł:
Teoria prognozy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979
Opis fizyczny:
284 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168291793
monografia
249

Tytuł:
Statystyka matematyczna w zastosowaniach
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Opis fizyczny:
409 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168348906
skrypt
250

Tytuł:
Uwagi o stosowaniu matematyki w naukach praktycznych = Remarks about Application of Mathematics in Practical Sciences
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 22 (1979) , s. 97-104. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239340
artykuł w czasopiśmie
251

Tytuł:
Metodyka planowania perspektywicznego rozwoju prasy, poligrafii oraz działalności kolportażowo-handlowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych, 1979
Opis fizyczny:
126 k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315391
raport/sprawozdanie
252

Tytuł:
Niektóre metody konstrukcji prognoz globalnych = Some Methods of Construction of Global Forecasts
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 22 (1979) , s. 63-86. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239330
artykuł w czasopiśmie
253

Konferencja:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków, Pokrzywna, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Tytuł:
Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych = The Efficiency Analysis of Certain Methods of Variable Choosing in Econometric Models with One Equation
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979) , s. 127-147. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna - Bibliogr.
Nr:
2168244562
artykuł w czasopiśmie
254

Tytuł:
Metody estymacji parametrów modeli ekonometrycznych z opóźnionymi zmiennymi objaśniającymi = Estimation Methods of Econometric Models with Lagged Explanatory Variables
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 26, z. 3-4 (1979) , s. 233-249. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278947
artykuł w czasopiśmie
255

Tytuł:
Z badań nad metodami predykcji brakujących informacji = Out of the Studies on the Methods of Missing Information Prediction
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 114 (1979) , s. 31-60. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237904
artykuł w czasopiśmie
256

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 22
Adres wydawniczy:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979
Nr:
2168239308
redakcja czasopisma/serii
257

Tytuł:
Modele ekonometryczne w procesie prognozowania
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
297, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168237676
monografia
258

Tytuł:
Teoretyczne aspekty gier wielochodowych i możliwości ich wykorzystania w podejmowaniu optymalnych decyzji
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1978
Opis fizyczny:
181 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/227
Nr:
2168251198
doktorat
259

Tytuł:
Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 1978
Opis fizyczny:
110 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Opracowania i Materiały Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 121)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168323061
monografia
260

Tytuł:
Niektóre problemy łącznej estymacji ekonometrycznych modeli prostych = Some Problems of Estimation of a Group of Unrelated Regression Equations
Źródło:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 31-39. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243070
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
261

Autor:
Zbigniew Pawłowski , Aleksander Zeliaś
Tytuł:
Międzynarodowa konferencja w Wiedniu na temat: Modelowanie i sterowanie gospodarką narodową = International Conference in Wien on: Modelling and Controlling the National Economy
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 3, s. 417-419
Nr:
2168278919
varia
262

Tytuł:
Kilka uwag na temat estymacji parametrów pewnego liniowego modelu ekonometrycznego z niejednorodnym składnikiem losowym = Some Remarks on Estimation of Parameters of Certain Linear Econometric Model With Nonhomogeneous Disturbance
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 1 (1977) , s. 33-39. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278727
artykuł w czasopiśmie
263

Tytuł:
Szacowanie parametrów modeli autoregresyjnych z uwzględnieniem opóźnień zmiennej objaśniającej = Estimation Problems of Parameters of Econometric Models with Distributed Lags
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1977) , s. 249-261. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168346838
artykuł w czasopiśmie
264

Tytuł:
Kilka uwag na temat predykcji szeregów czasowych w warunkach autokorelacji składników losowych = Some Remarks on Time Series Prediction when There Is Autocorrelation of Chance Components
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 383-385. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333249
varia
265

Tytuł:
O pewnych metodach estymacji parametrów liniowego modelu ekonometrycznego w warunkach autokorelacji składników losowych = On Certain Methods of Estimation of Linear Econometric Models Parameters Under Autocorrelation of Disturbances
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 3 (1977) , s. 319-335. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278735
artykuł w czasopiśmie
266

Tytuł:
Autokorelacja składnika losowego w prostym modelu wahań sezonowych = Autocorrelation of Disturbances in a Simple Model of Seasonal Variations
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 4 (1977) , s. 435-441. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278743
artykuł w czasopiśmie
267

Tytuł:
Autokorelacja składnika losowego w modelu wahań sezonowych = Autocorrelation of Chance Component in the Seasonal Oscillation Model
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 379-381. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333247
varia
268

Tytuł:
Szacowanie parametrów modeli autoregresyjnych z uwzględnieniem opóźnień zmiennej objaśniającej = Assessment of Parameters of Auto-regressive Models, with Reference to the Retardations of the Explanatory Variable
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 107-108. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168261192
varia
269

Tytuł:
Z problematyki badania współliniowości w modelach ekonometrycznych = On Problems of Examining the Collinearity in Econometric Models
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 2 (1977) , s. 209-226. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278729
artykuł w czasopiśmie
270

Tytuł:
Liniowy model struktury szeregu czasowego jako podstawa predykacji ekonometrycznej = The general linear model of structure of time-series as a Basic of econometric prediction
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 20 (1977) , s. 67-79. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168248620
artykuł w czasopiśmie
271

Tytuł:
O pewnej metodzie estymacji parametrów liniowego modelu w warunkach autokorelacji składników losowych = On a Certain Method of Estimating the Parameters of a Linear Model when There Is Autocorrelation of Lot Components
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 19/2, lipiec-grudzień 1975, s. 382-384. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333171
varia
272

Tytuł:
Predykcja szeregów czasowych w warunkach autokorelacji składników losowych = Estimation Problems of Parameters of Econometric Models with Distributed Lags
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 3 (1976) , s. 199-208. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168322637
artykuł w czasopiśmie
273

Tytuł:
Problem estymacji parametrów pewnego liniowego modelu ekonometrycznego = Consequences of the Least-Squares Estimation When Dummy Dependent Variables Are Present in the Linear Model
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 19 (1976) , s. 83-94. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239356
artykuł w czasopiśmie
274

Tytuł:
O pewnej metodzie grupowania zmiennych = On Certain Method of Groupping Variables
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 23, z. 4 (1976) , s. 441-451. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168238406
artykuł w czasopiśmie
275

Tytuł:
Ekonometryczne metody prognozowania procesów gospodarczych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Opis fizyczny:
257 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345796
podręcznik
276

Tytuł:
Ekonometryczne metody budowy prognoz dla przemysłu uspołecznionego Polski
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1976
Opis fizyczny:
235 k.: il.; 30 cm + Aneks: 123 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/134 (aneks)
Nr:
2168305365
doktorat
277

Tytuł:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracowanie:
Nr:
2168242590
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
278

Tytuł:
O metodach badania dynamicznej struktury szeregów czasowych = Research Methods for Time Series Dynamic Structures
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 22, z. 2 (1975) , s. 305-313. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238344
artykuł w czasopiśmie
279

Tytuł:
Dynamiczne modele analizy taksonomicznej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1975
Opis fizyczny:
189 k.: il.; 30 cm + Aneks: 184 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/347 (aneks)
Nr:
2168242434
doktorat
280

Tytuł:
Niektóre problemy budowy prognoz ekonometrycznych = Chosen Problems About the Construction of Econometric Prognoses
Źródło:
Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974, s. 35-47. - Summ., rez. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 33)
Nr:
2168362426
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
281

Tytuł:
Niektóre aspekty wyników badania współliniowości w jednorównaniowych modelach regresji = Some Aspects of the Results of Collinearity in Models of Regression
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 15 (1974) , s. 17-43. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260488
artykuł w czasopiśmie
282

Tytuł:
Proste metody budowy krótkookresowej prognozy dla procesu z wahaniami sezonowymi = Simple Methods of Short-term Forecasts in the Process of Seasonal Fluctuations
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 16 (1974) , s. 13-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247516
artykuł w czasopiśmie
283

Tytuł:
Kilka uwag na temat zastosowania klasycznego rachunku korelacji w analizie szeregów czasowych = Some remarks on the application of the correlation calculus in the analysis of the time series
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 14 (1973) , s. 27-43. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260558
artykuł w czasopiśmie
284

Tytuł:
Metody badania współliniowości w jednowymiarowych modelach regresji = The Methods of Examination of the Colinearity in the One-Equation Regression Models
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 3 (1973) , s. 287-298. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249058
artykuł w czasopiśmie
285

Tytuł:
Wpływ wielkiej skali produkcji na kształtowanie się kosztów w przemyśle węglowym = Influence of a Large Scale of Production on Forming Costs in the Coal Industry
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 1 (1973) , s. 49-66. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249134
artykuł w czasopiśmie
286

Tytuł:
W sprawie stosowania analizy korelacyjnej w badaniach zjawisk dynamicznych
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1973) , s. 171-176
Tryb dostępu:
Nr:
2168337755
polemika
287

Tytuł:
O pewnych metodach budowy prognoz na podstawie szeregów czasowych = On Some Methods of Building Forecasts Based on Time Series
Źródło:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 123-146. - Summ., rez. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 24)
Nr:
2168288661
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
288

Tytuł:
Metody budowy długookresowej prognozy statystycznej = Methods of Constructing the Long-term Statistic Forecast = Mietody sostawlenija dołgosrocznogo statisticzeskogo prognoza
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 19, z. 1 (1972) , s. 19-31. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168350618
artykuł w czasopiśmie
289

Tytuł:
Problemy budowy długookresowej prognozy statystycznej = Problems of Structure of a Long-term Statistical Prognosis
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 123-126
Nr:
2168333017
varia
290

Tytuł:
O pewnych metodach budowy krótkookresowej prognozy na podstawie szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi = On Some Methods of Construction of Short-Term Prognosis Based on Time Series with Seasonal Fluctuations = O niekotorych mietodach sostawlenija kratkosrocznogo prognoza na osnowanii wriemiennogo riada s siezonnymi konstancyjami
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 18, z. 1 (1971) , s. 65-87. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168350608
artykuł w czasopiśmie
291

Autor:
Jan Paradysz , Aleksander Zeliaś
Tytuł:
Wykorzystanie analizy czynnikowej do badania poziomu warunków bytu ludności w układach regionalnych = Application of Factor Analysis in Examining the Standard of Living Conditions of Population within the Regional Structure
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1971) , s. 31-51. - Summ., rez.
Nr:
2168223950
artykuł w czasopiśmie
292

Konferencja:
VI Konferencja statystyczno-ekonometryczna uczelni ekonomicznych Polski Południowej, Wrocław, Polska, od 1970-03-20 do 1970-03-21
Tytuł:
O pewnych metodach budowy prognoz w oparciu o szeregi czasowe
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 3-4, s. 334. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353394
varia
293

Tytuł:
Uwagi o problemie optymalnego wyboru wektora zmiennych objaśniających = Some Remarks on Problem of Optimal Choice of Vector of Independent Variables
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 2 (1970) , s. 193-210. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260122
artykuł w czasopiśmie
294

Tytuł:
Ekonometryczne metody budowy prognoz : (na przykładzie produkcji roślinnej) = Econometric Methods of Forecasts Making : (on the Example of Vegetable Production)
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970
Opis fizyczny:
210 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 20)
Uwagi:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168286075
monografia
295

Tytuł:
Analiza czynnikowa w badaniach nad rejonizacją produkcji rolniczej = Factor Analysis in Investigation on Regional Ranging of Agricultural Production
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 5 (1968) , s. 83-97. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168337745
artykuł w czasopiśmie
296

Tytuł:
Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i wydajności pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym = Econometric analysis of production function and labour productivity in industrial enterprise
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 15, z. 4 (1968) , s. 329-344. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168287101
artykuł w czasopiśmie
297

Tytuł:
Zastosowanie dynamicznego modelu statystycznej funkcji produkcji w planowaniu wysokości plonów = Application of the dynamic model of statistical production function to crop level planning
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 15, z. 1 (1968) , s. 75-87. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168287131
artykuł w czasopiśmie
298

Tytuł:
Funkcja produkcji w badaniu efektywności nakładów gospodarstw chłopskich = The Function of Production in the Investigation of the Efficacity of Investments in Peasant Farms
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 6 (1968) , s. 79-104. - Summ., rez.
Nr:
2168276517
artykuł w czasopiśmie
299

Tytuł:
O niektórych ważniejszych postaciach funkcji produkcji stosowanych w rolnictwie = Some More Important Forms of the Production Function Used in Agriculture
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1967) , s. 3-24. - Rez., summ.
Nr:
2168280567
artykuł w czasopiśmie
300

Tytuł:
Zastosowanie funkcji produkcji do rachunku efektywności ekonomicznej gospodarstw chłopskich
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1966
Opis fizyczny:
110 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/48
Nr:
2168305261
doktorat
301

Tytuł:
Zastosowanie funkcji produkcji w rolnictwie (na przykładzie 56 gospodarstw okręgu XI - Górski-Wschodni) = Application of the Production Function in Agriculture = Primienienije funkcyi proizwodstwa w sielskom choziajstwie (na primierie 56 choziajstw XI okruga - Gorno-Wostocznogo)
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 11, z. 1 (1964) , s. 89-98. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168350524
artykuł w czasopiśmie
302

Tytuł:
Zastosowanie funkcji produkcji do badania efektywności nawożenia (na przykładzie województwa krakowskiego)
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (1964) , s. 121-128
Nr:
2168337729
artykuł w czasopiśmie
303

Tytuł:
Funkcja produkcji na przykładzie Krakowskich Zakładów Sodowych w m. Krakowie w latach 1949-1960 = The Function of Production Exemplified on the Cracow Soda Works in the Years 1949-1960
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 25 (1963) , s. 57-98. - Rez., summ.
Nr:
2168366170
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Autor:
, , , , ,
Tytuł:
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 2
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
140 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
84/KS/6/2005/S/256
Sygnatura:
NP-956/2/Magazyn
Nr:
2167723111
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Autor:
, , , , , , ,
Tytuł:
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. [Cz. 1]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
[247] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
69/KS/2/2004/S/179
Sygnatura:
NP-956/[1]/Magazyn
Nr:
2167723515
naukowo-badawcze
3

Autor:
,
Tytuł:
Budowa i estymacja parametrów modeli z danymi cenzurowanymi : ekonomiczno-społeczne uwarunkowania postaw względem nierówności w rozkładach dochodów w Polsce
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
31, 53 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Program badawczy:
76/KS/9/2003/S/082
Sygnatura:
NP-914/Magazyn
Nr:
2168277505
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Prognozowanie przez analogie : próba wyboru najlepszego miernika podobieństwa; weryfikacja empiryczna
Adres wydawniczy:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2002
Opis fizyczny:
88 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
63/KS/2/2002/S
Sygnatura:
NP-870/Magazyn
Nr:
2168267300
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Zastosowanie zbiorów rozmytych w rozwiązywaniu problemów aktuarialnych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
75 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
64/KS/2/2000/S
Sygnatura:
NP-722/Magazyn
Nr:
2168277501
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Estymacja parametrów modeli regresji ze zmiennymi zależnymi ograniczonymi : problem wartości ekstremalnych : wyniki badań symulacyjnych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
57 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
67/KS/2/2001/S
Sygnatura:
NP-767/Magazyn
Nr:
2168284531
naukowo-badawcze
7

Autor:
Tytuł:
Metody statystyki wielowymiarowej w analizie porównawczej struktur przestrzennych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
58 k.: il.; 30 cmm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
73/KS/6/99/S
Sygnatura:
NP-642/Magazyn
Nr:
2168259204
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Taxonomische Analyse der räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung in Polen im Jahre 1994
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
17, [5] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
80/KS/4/97/S
Sygnatura:
NP-493/dod. 1/Magazyn
Nr:
2168258826
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w latach 1994-1995
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
41 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
80/KS/4/97/S
Sygnatura:
NP-493/Magazyn
Nr:
2168258824
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
On Building Taxonometric Measures of Quality of Life
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
15 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
80/KS/4/97/S
Sygnatura:
NP-493/dod. 2/Magazyn
Nr:
2168258830
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych = Outliers in Economic Analysis
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
37 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
92/KS/1/96/S
Sygnatura:
NP-395/Magazyn
Nr:
2168251650
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
[261] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
1 P110 044 06
Sygnatura:
NP-341/2/Magazyn
Nr:
2168258740
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych : wyniki badań
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
80 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
70/KS/9/95/S
Sygnatura:
NP-333/Magazyn
Nr:
2168251718
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
[116] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
1 P110 044 06
Sygnatura:
NP-341/1/Magazyn
Nr:
2168258722
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
15

Tytuł:
Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
32 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
23/KS/5/94/S
Sygnatura:
NP-287/Magazyn
Nr:
2168252270
naukowo-badawcze
16

Tytuł:
Szacowanie brakujących informacji w szeregach przekrojowych (ciąg dalszy). [Etap 2]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
56 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
13/KS/1/93/S
Sygnatura:
NP-99/[2]/Magazyn
Nr:
2168332747
naukowo-badawcze
17

Tytuł:
Matematyczne modele ubezpieczeń
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
38 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
14/KS/2/93/S
Sygnatura:
NP-176/Magazyn
Nr:
2168257006
naukowo-badawcze
18

Tytuł:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
147 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
1-0370-91-01
Sygnatura:
NP-74/[3]/2/Magazyn
Nr:
2168258296
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
19

Tytuł:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
209 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
0370-91-01
Sygnatura:
NP-74/[3]/[3]/Magazyn
Nr:
2168258326
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
20

Tytuł:
Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
169 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
26/KS/3/92/S
Sygnatura:
NP-233/Magazyn
Nr:
2168258656
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
21

Tytuł:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 1)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
33, [39] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
1-0370-91-01
Sygnatura:
NP-74/[3]/1/Magazyn
Nr:
2168258286
naukowo-badawcze
22

Tytuł:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
148 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
25/ISEI/3/91/S
Sygnatura:
NP-74/[2]/Magazyn
Nr:
2168258250
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
23

Tytuł:
Metody estymacji brakujących informacji w ekonomicznych szeregach przekrojowo-czasowych. [Etap 1]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
58 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
61/ISEI/21/91/W
Sygnatura:
NP-99/[1]/Magazyn
Nr:
2168332745
naukowo-badawcze
24

Tytuł:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
100 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
H/12/032/90-2
Sygnatura:
NP-74/[1]/Magazyn
Nr:
2168258222
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
25

Tytuł:
Zmiany w dynamice i strukturze światowej konsumpcji, wymianie surowców oraz nośników energii. Etap 2
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
[238] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy pracach
Program badawczy:
Temat: MR.III.3.1. opracowany w ramach problemu międzyresortowego pt.: "Strukturalne przemiany w gospodarce światowej do 2000 r."
Nr:
2168315873
naukowo-badawcze
26

Tytuł:
Metody budowy energometrycznych prognoz globalnych na podstawie porównań międzynarodowych : opis banku danych "GOSPEL"
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1981
Opis fizyczny:
144 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Temat 050501 opracowany w ramach problemu resortowego 221 pt.: "Rozwój systemów zarządzania i przetwarzania informacji w resorcie energetyki i energii atomowej"
Nr:
2168315889
naukowo-badawcze
27

Tytuł:
Statystyczne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów III świata w porównaniu z krajami wysoko uprzemysłowionymi. Etap 4, (Aneks)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1979
Opis fizyczny:
329 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Temat MR.III.3.14.5: opracowany w ramach problemu międzyresortowego pt.: "Przemiany społeczno-ekonomiczne oraz polityka zagraniczna krajów kapitalistycznych i krajów III świata". Grupa tematyczna: 14 "Kraje rozwijające się w gospodarce światowej"
Nr:
2168316001
naukowo-badawcze
1
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania / Aleksander Zeliaś, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 380 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14043-4
2
Modele regresji zmiennych cenzurowanych w analizie rynku pracy w Polsce / Jadwiga KOSTRZEWSKA ; . - Kraków : , 2010. - 234 k. : il ; 30 cm. - Promotor: Aleksander ZELIAŚ, Józef POCIECHA. - Bibliogr.
3
Formen und Richtungen der Internationalisierung der multinationalen Unternehmen und die Konkurrenzsituation in der Automobilindustrie / vorgelegt von: Stefan Jorde ; . - Kraków : , 2010. - 298 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Renata OCZKOWSKA, Aleksander ZELIAŚ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002000
4
Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej / red. Aleksander Zeliaś, Józef POCIECHA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 264 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-7252-393-8
5
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania / Aleksander Zeliaś, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 380 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14043-4
6
Kilka uwag na temat doboru zmiennych występujących na rynku nieruchomości = Several Remarks about the Methods of Selecting Variables Occurring on the Real Estate Market / Aleksander Zeliaś // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 450). - nr 17 (2007), s. 685-696. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 1644-4298
7
Some Remarks on Criteria for the Selection of Variables in Econometric Model for the Mass Valuation of Real Estate / Aleksander ZELIAŚ // W: A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006. - S. 47-55. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-328-2
8
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 330 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-306-1
9
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydaw. AE, 2005. - 410 s. : wykr. ; 24 cm. - Tekst częśc. w jęz. ang. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-265-0
10
Metody analizy wartości ekstremalnych w zarządzaniu ryzykiem rynkowym / Sławomir ŚMIECH ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 2005. - 153 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 20 k. - Bibliogr.
11
Statystyczne metody oceny ryzyka ubezpieczeniowego planów emerytalnych / Monika PAPIEŻ ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 2005. - 231 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 20 k. - Bibliogr.
12
Kilka uwag na temat metod doboru zmiennych występujących na rynku nieruchomości / Aleksander ZELIAŚ // W: Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 2 / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (2005), s. 112-120. - Bibliogr.
13
Reasons for and Consequences of Divorces and Separations of Marriage in Poland in 1995-2001 / Aleksander ZELIAŚ, Katarzyna FRODYMA // W: Statistics in Management of Social and Economic Development : 11th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference : Programme, October 20-22, 2004, Kyiv, Ukraine. - Kiïv: KNEU, 2005. - S. 133-149. - Bibliogr.
14
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 275 s. : wykr. ; 24 cm. - Tekst częśc. ang. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-211-1
15
Kilka uwag na temat budowy szeregów rozdzielczych ze zmienną ciągłą = Some Remarks on Construction of Distribution Series with Continuous Variable / Aleksander ZELIAŚ, Katarzyna FRODYMA // Wiadomości Statystyczne. - nr 1 (512) (2004), s. 13-19. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
16
Wprowadzenie / Artur LIPIETA, Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ // W: Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - S. 11-25. - ISBN 83-208-1526-6
17
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 417 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-210-3
18
Przyczynek do dyskusji o trudnych problemach prognozowania zjawisk ekonomicznych = On Difficult Problems of Business Forecasting / Aleksander ZELIAŚ // W: Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA]. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - S. 117-123. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917312-7-8
19
Reasons for and Consequences of Divorces and Separations of Marriage in Poland in 1995-2001 / Aleksander ZELIAŚ, Katarzyna FRODYMA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 113-128. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
20
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - 380 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-14043-7
21
Przedmowa / Aleksander ZELIAŚ // W: Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 5-8. - ISBN 83-7252-209-X
22
Budowa syntetycznej miary poziomu życia ludności / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Sławomir ŚMIECH, Aleksander ZELIAŚ // W: Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - S. 52-74. - ISBN 83-208-1526-6
23
Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 137 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-7252-209-X
24
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - 256 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1526-6
25
Some Reflections about Structure Variations of the Number of Students in Terms of Study System, Kind of School for Higher Education and Sex in Poland in the Years 1995-2000 / Aleksander ZELIAŚ, Katarzyna FRODYMA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003), s. 251-269. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
26
Dyskusja panelowa: Czym jest wynik naukowy? Etyka w nauce / Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003), s. 287-288. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii. - ISSN 0324-8445
27
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - 404 s. : wykr. ; 24 cm. - Tekst częśc. ang. i niem. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-163-8
28
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk za 2002 rok = Proceedings of a Committee for Statistics and Econometry of Polish Academy of Sciences for the Year 2001 / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 1 (2003), s. 103-106. - ISSN 0033-2372
29
Statystycy i ekonometrycy polscy / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 430, [1] s. ; 24 cm. - Wykaz publikacji przy biogramach. - ISBN 83-208-1400-6
30
Some Notes on the Selection of Normalisation Formula for Diagnostic Variables / Aleksander ZELIAŚ // W: International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002 / ed. Józef POCIECHA. - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 51-66. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-3-5
31
Przedmowa / Aleksander ZELIAŚ // W: Statystycy i ekonometrycy polscy / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - S. 5-6. - ISBN 83-208-1400-6
32
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. - 380 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-14043-7
33
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - nr 547. - ISSN 0208-7944
34
Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów kandydujących do Unii Europejskiej : ujęcie taksonomiczne / Artur LIPIETA ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 2003. - 187 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 12 k. - Bibliogr.
35
Metody statystyczne : zadania i sprawdziany / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 463 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1368-9
36
Some Notes on the Selection of Normalisation of Diagnostic Variables / Aleksander ZELIAŚ // Statistics in Transition. - vol. 5, no. 5 (2002), s. 787-802. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/PTS_sit_5_5.pdf. - ISSN 1234-7655
37
Czesław Domański, Nieklasyczne metody statystyczne (Non-classic Statistical Methods). PWE, Warszawa 2000, 368 pp. / Aleksander ZELIAŚ // Argumenta Oeconomica. - 1 (12) (2002), s. 122-123. - Rec. pracy: Domański Cz., Nieklasyczne metody statystyczne. PWE, Warszawa 2000. - ISSN 1233-5835
38
Report: the Celebration Conference on the occasion of the Ninetieth Anniversary of the Foundation of the Polish Statistical Association, 14-15 July 2002, Kraków-Modlina, Poland / Aleksander ZELIAŚ // Argumenta Oeconomica. - 2 (13) (2002), s. 220-221. - Rec. pracy: Report: the Celebration Conference on the occasion of the Ninetieth Anniversary of the Foundation of the Polish Statistical Association, 14-15 July 2002, Kraków-Modlina, Poland. - ISSN 1233-5835
39
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 358 s. : mapy, wykr. ; 24 cm. - Tekst częśc. w jęz. ang., niem. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-121-2
40
The Ninetieth Anniversary of the Foundation of the Polish Statistical Association - the Scientific Conference. Cracow, Poland, 14-15 July 2002 / Aleksander ZELIAŚ // Statistics in Transition. - vol. 5, no. 5 (2002), s. 891-895. - Pełny tekst: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/PTS_sit_5_5.pdf. - ISSN 1234-7655
41
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk za 2001 rok = Report on the Activity of the Committee of Statistics and Econometry at the Polish Academy of Sciences for the Year 2001 / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 1 (2002), s. 181-184. - ISSN 0033-2372
42
Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 175-192. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-121-2
43
Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe w latach 1977-2001 / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 9-32. - ISBN 83-7252-121-2
44
S.A. Ayvazyan and V.S. Mkhitaryn: Prikladnaya Statistika y Osnovy Ekonometryky: Uchebnik dlya VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometrics). Izdatelskoye obyedinyenye "JUNITI", Moscow 1998, 1022 pp. / Jan SZEJA, Aleksander ZELIAŚ // Argumenta Oeconomica. - 1 (10) (2001), s. 155-162. - Rec. pracy: Ayvazyan S.A., Mkhitaryn V.S.: Prikladnaya Statistika y Osnovy Ekonometryky : Uchebnik dlya VUZ-ov. Izdatelskoye obyedinyenye "JUNITI", Moscow 1998. - ISSN 1233-5835
45
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 253 s. : wykr. ; 24 cm. - Ref. także w jęz. ang. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-081-X
46
Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 3-4 (2001), s. 371. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
47
Introduction / Aleksander ZELIAŚ // W: Contemporary Problems of Statistical and Econometric Research / ed. Aleksander ZELIAŚ. - Cracow: Uniwersity of Economics Publishers, 2001. - S. 7-12. - ISBN 83-7252-105-0
48
Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne = Ageing of the Polish Population#Statistical and Demographic Aspects / Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 139-159. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
49
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 573. - ISSN 0208-7944
50
Ageing of the Polish Population : Statistical and Demographic Aspects / Aleksander ZELIAŚ // Argumenta Oeconomica. - 2 (11) (2001), s. 47-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/17152/edition/15162/content. - ISSN 1233-5835
51
Wypowiedź Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia na zakończenie konferencji = Declaration of the Rector of the WSPiM in Chrzanów / Aleksander ZELIAŚ // W: Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - S. 471. - ISBN 83-87493-91-0
52
Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia = Address Delivered by Professor Aleksander Zeliaś Ph.D., Rector of the Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu in Chrzanów / Aleksander ZELIAŚ // W: Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - S. 13-14. - ISBN 83-87493-91-0
53
Contemporary Problems of Statistical and Econometric Research / ed. Aleksander ZELIAŚ. - Cracow: Uniwersity of Economics Publishers, 2001. - 251 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-105-0
54
Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland = Przyczynek do aktualnego stanu statystyki i ekonometrii w Polsce / Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 7). - nr 895 (2001), s. 11-24. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowyc. - Streszcz. - ISSN 0324-8445
55
S.A. Ayvazan, V.S. Mchitarjan. Prikladnaja statistika i osnovy ekonometriki. Učebnik dlja VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometries). Izdatel'skoje obedinenie "JUNITI", Moskwa 1998, ss. 1022 / Jan SZEJA, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2 (2001), s. 255-260. - Rec. pracy: Ayvazan S.A., Mchitarjan V.S., Prikladnaja statistika i osnovy ekonometriki. Učebnik dlja VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometries). Izdatel'skoje obedinenie "JUNITI", Moskwa 1998, 1022 s. - ISSN 0033-2372
56
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk za 2000 r. / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2 (2001), s. 225-228. - ISSN 0033-2372
57
Prognostyka : nauka i sztuka / Antoni Smoluk, Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 38-60. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-081-X
58
Contribution to the Current Status of Statistics and Econometrics in Poland / Aleksander ZELIAŚ // W: Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications : Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999) / [ed. by Jolanta KURKIEWICZ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - S. 7-19. - ISBN 83-7252-066-6
59
Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland / Aleksander ZELIAŚ // W: Między liczbą a treścią : księga jubileuszowa dla uczczenia 75. urodzin profesora Jana Steczkowskiego / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 113-124. - ISBN 83-7252-041-0
60
Współczesne problemy badań statystycznych i ekonometrycznych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 259 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-7252-046-1
61
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 295 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-065-8
62
Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia = Pronouncement of Professor Aleksander Zeliaś, the Rector of the 'Wyższa Szkoła Przedsibioczości i Marketingu' in Chorzów / Aleksander ZELIAŚ // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI. - Chrzanów: WSPiM, 2000. - S. 13-14. - ISBN 83-907648-3-0
63
Metody budowy syntetycznych mierników poziomu życia / Stanisław WANAT, Aleksander ZELIAŚ // W: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 75-101. - ISBN 83-7252-065-8
64
Die Nationalen Minderheiten in Polen : Versuch Einer Bewertung / Aleksander ZELIAŚ // Argumenta Oeconomica. - 1-2 (9) (2000), s. 207-219. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/45395/edition/40438#description. - ISSN 1233-5835
65
Dobór zmiennych diagnostycznych / Aleksander ZELIAŚ // W: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 35-55. - ISBN 83-7252-065-8
66
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 551. - ISSN 0208-7944
67
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 291 s. : il. ; 24 cm. - Ref. także w jęz. ang. i niem. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-045-3
68
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 195 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-052-6
69
Prognostyka - nauka i sztuka / Antoni Smoluk, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 47, z. 3-4 (2000), s. 477. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
70
Wprowadzenie w zagadnienie / Artur LIPIETA, Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ // W: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 11-34. - ISBN 83-7252-065-8
71
Mniejszości narodowe w Polsce : próba oceny = Ethnic Minorities in Poland Assessment of the Current Status / Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000), s. 17-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
72
Wypowiedź na otwarcie Konferencji / Aleksander ZELIAŚ // W: XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 5-6. - ISBN 83-7252-052-6
73
Metody statystyczne / Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. - 300 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1247-X
74
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 330 s. : il.,tabl. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-000-3
75
Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe w latach 1977-1998 / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 7-26. - ISBN 83-7252-000-3
76
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk w latach 1996-1999 / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4 (1999), s. 517-520. - ISSN 0033-2372
77
Gebiete der Armut und Arbeitslosigkeit in Polen : voraussehener Stand = The Areas of Poverty and Unemployment in Poland. The Forecast / Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 179-189. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
78
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce w latach 1994-1995 = Taxonomic Analysis of Spatial Differentiation of the Living Conditions of the Population of Poland in the Years 1994-1995 / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998), s. 23-44. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
79
Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland / Aleksander ZELIAŚ // Statistics in Transition. - vol. 3, no. 4 (1998), s. 653-664. - ISSN 1234-7655
80
On Building Taxonometric Measures of Living Conditions / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Statistics in Transition. - vol 3, nr 3 (1998), s. 523-544. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1234-7655
81
Obserwacje nietypowe w badaniach skłonności do ryzyka / Aleksander ZELIAŚ // W: Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 119-129. - ISBN 83-87239-49-6
82
Statystyczne metody oceny ryzyka w ubezpieczeniach / Stanisław WANAT ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1998. - 191 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 17 k. - Bibliogr.
83
Sylwetka naukowa Profesora Michała Jana Marii Kolupy / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 1 (1998), s. 5-7. - ISSN 0033-2372
84
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 511. - ISSN 0208-7944
85
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 192 s., [1] k. : il.,tabl. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-59-3
86
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Wydziału I Nauk Społecznych Polskie Akademii Nauk w 1997 r. / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 2 (1998), s. 187-288. - ISSN 0033-2372
87
Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - 138 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-49-6
88
Polish Statistical Seminars in Zakopane in the Years 1977-1998 / Aleksander ZELIAŚ // Statistics in Transition. - vol. 3, no. 4 (1998), s. 805-806. - ISSN 1234-7655
89
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r. / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 2 (1997), s. 340-341. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
90
Paweł Dittmann: "Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 195 = Paweł Dittmann: "Methods of Sales Forecasts for Enterprises", Oskar Lange Economic University, Wrocław / Aleksander ZELIAŚ // Wiadomości Statystyczne. - R. 42, nr 4 (431) (1997), s. 98-100
91
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1997. - nr 1. - ISSN 1506-7351
92
O budowie taksonomicznej miary jakości życia / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 3 (1997), s. 446-447. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
93
Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 1 (1997), s. 190. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
94
O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki : wykład inauguracyjny / Aleksander ZELIAŚ // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1996/97. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 13-21. - ISBN 83-87239-03-8
95
Teoria prognozy / Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 3 zm. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - 383 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1081-7
96
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 242 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-12-7
97
XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 163 s. : il. ; 24 cm. - Dostępne tylko streszczenia. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-87239-05-4
98
Taxonomische Analyse der Räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung In Polen im Jahre 1994 = Taxonomic Analysis of Spatial Differences in Life Quality among Poland's Population in 1994 / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Argumenta Oeconomica. - 2 (5) (1997), s. 17-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1233-5835
99
Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - (1997), s. 215-242. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-12-7
100
Polish Statistical Seminars in Zakopane in the Years 1977-1996 / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - (1997), s. 7-9. - ISBN 83-87239-12-7
101
Wypowiedź na otwarcie Seminarium / Aleksander ZELIAŚ // W: XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 5-6. - ISBN 83-87239-05-4
102
O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki / Aleksander ZELIAŚ // W: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1997. - S. 269-279. - Bibliogr.
103
Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 243 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-87239-14-3
104
Wystąpienie doktora honoris causa prof. zw. dr hab. Aleksandra Zeliasia = Speech by Honorary Doctor Prof. Dr. hab. Aleksander Zeliaś / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 3 (1997), s. 357-367. - ISSN 0033-2372
105
O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki = On the Forecasting of Economic Phenomena Development Achievements and Shortcomings / Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997), s. 45-52. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
106
Stan dyscyplin : statystyka i ekonometria / Aleksander ZELIAŚ // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1(40) (1997), s. 53-62
107
On Building Taxonometric Measures of the Quality of Life / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // W: Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996) / [ed. by Stanisław Maciej KOT]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 89-104. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-36-4
108
Jakość życia : projekt dynamiczno-przestrzennych badań taksonomicznych = Standard of Living : the Cross-Sectional Taxonomic Analysis / Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Informatyka i Ekonometria, ISSN 1428-1163 ; nr 2). - nr 743 (1997), s. 171-178. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
109
O budowie taksonomicznej miary jakości życia / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // W: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / [red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak]. - Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1997. - (Taksonomia ; z. 4). - S. 238-262. - Bibliogr.
110
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r. = Taxonomic Analysis of the Spatial Differentiation of the Quality of Life in Poland in 1994 / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 1 (1997), s. 11-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
111
Obserwacje nietypowe (rzadkie) w badaniach skłonności do ryzyka / Aleksander ZELIAŚ // W: Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1996), s. 1[68]-16[83]. - Bibliogr.
112
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4 (1996), s. 298. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
113
Statystyka matematyczna w zastosowaniach / red. Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - 327 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-86439-88-2
114
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 475. - ISSN 0208-7944
115
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - 187 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-61-0
116
Metody szacowania brakujących informacji w szeregach przekrojowo-czasowych / Barbara PAWEŁEK ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1996. - 130 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 7 k. - Bibliogr.
117
Wypowiedź na otwarcie Seminarium / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 5-6. - ISBN 83-86439-61-0
118
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk w latach 1993-1996 = Report on the Work of the Committee of Statistics and Econometry at the Polish Academy of Sciences in 1993-1996 / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4 (1996), s. 289-292. - ISSN 0033-2372
119
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych = Methods of Detecting Outliers in Economic Analyses / Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 475 (1996), s. 5-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
120
Wykrywanie obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych / Aleksander ZELIAŚ // W: Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - S. 117-131. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12164-5
121
Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych = Outliers in econometric analysis / Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (1996), s. 59-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
122
Analiza ekonomicznych szeregów czasowych / Aleksander ZELIAŚ // W: Statystyka matematyczna w zastosowaniach / red. Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - S. 215-327. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-88-2
123
Urszula Siedlecka, Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce, PWE, Warszawa 1996, s. 164 / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4 (1996), s. 275-277. - Rec. pracy: Siedlecka U., Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce, PWE, Warszawa 1996, 164 s. - ISSN 0033-2372
124
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych = Methods of Identification of the Non-typical Units in Economic Surveys / Aleksander ZELIAŚ // Wiadomości Statystyczne. - R. 41, nr 8 (423) (1996), s. 16-27. - ISSN 0043-518X
125
Józef Hozer: Mikroekonometria. Analizy, diagnozy, prognozy. PWE, Warszawa 1993, s. 183 / Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Stetinensia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 161). - nr 2 (1996), s. 170-172. - ISSN 1426-3491
126
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ryzyka / Aleksander ZELIAŚ // W: Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1995), s. 1[80]-16[95]. - Bibliogr.
127
Laudacja wygłoszona w Auli Arnolda Bollanda 16 czerwca 1995 r. z okazji nadania Profesorowi Władysławowi Welfe tytułu doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 42, z. 2 (1995), s. 145-149. - ISSN 0033-2372
128
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych / Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały na IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 12-14 września 1995 / red. nauk. Zygmunt Zieliński. - Toruń: Instytut Wydawniczy GRAVIS, 1995. - S. 13-29. - Bibliogr. - ISBN 83-900178-8-1
129
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - 204 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-30-0
130
Zjawisko i obszary ubóstwa w Polsce. Przewidywany stan / Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 706 (1995), s. 189-197. - Tytuł numeru: Problemy transformacji gospodarki Polski i krajów nadbałtyckich : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Cybernetyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 7-8 listopada 1995. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
131
Węzłowe problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych / Aleksander ZELIAŚ // W: O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 339-356. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-14-9
132
Polish Statistical Seminars in Zakopane in the Years 1977-1993 / Aleksander ZELIAŚ // Statistics in Transition. - vol. 1, no. 5 (1994), s. 721-722. - ISSN 1234-7655
133
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych = Simple Methods of Estimation of Importance of Diagnostic Variables in Taxonomic Investigations / Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 37-38 (1994/1995), s. 133-151. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
134
Sylwetka naukowa Profesora Kazimierza Zająca = The Scientific Biography of Professor Kazimierz Zając / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 41, z. 3 (1994), s. 225-229. - ISSN 0033-2372
135
Wypowiedź na otwarcie Seminarium / Aleksander ZELIAŚ // W: XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 5-6
136
Zakopiańskie Ogólnopolskie Seminaria Naukowe w latach 1977-1993 / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 7-8
137
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych = Simple Methods of Estimation of Importance of Diagnostic Variables / Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 440 (1994), s. 5-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
138
Pięćdziesięciolecie pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Kazimierza Zająca / Aleksander ZELIAŚ // W: O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 9-16. - ISBN 83-86439-14-9
139
Charakterystyka podstawowych metod prognozowania = The Characteristics of Basic Methods of Forecasting Economic Phenomena / Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 37-38 (1994/1995), s. 51-68. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
140
Uwagi do ankiety dot. opinii studentów na temat sposobu prowadzeni zajęć dydaktycznych w AE w Krakowie / Aleksander ZELIAŚ // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3 (25) (1994), s. 22-23
141
O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 356 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 83-86439-14-9
142
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - 157 s. : il. ; 24 cm
143
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 440, 441. - ISSN 0208-7944
144
XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - 111 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy poszczególnych rozdziałach
145
[Recenzja] / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 41, z. 4 (1994), s. 479-480. - Rec. pracy: Józef Hozer, Mikroekonometria, Analizy, diagnozy, prognozy (Microeconometrics. Analyses, Diagnoses, Forecasts), PWE, Warszawa 1993, 183 s.
146
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 291 s. : rys. ; 21 cm. - Bibliogr.
147
Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 1 (1993), s. 110. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
148
Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 95-103. - Bibliogr.
149
Prezentacja komputerowej bazy danych "DEVELOPMENT" / Barbara GAŁUSZKA, Anna MALINA, Stanisław WANAT, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 2 (1993), s. 246-247. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
150
Podstawowe problemy prognozowania zjawisk ekonomicznych / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1993), s. 1[7]-11[17]. - Bibliogr.
151
Bogusław Guzik, Witold Jurek. Ekonometria z zadaniami, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1993, s. 263 / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4 (1993), s. 366-368. - Rec. pracy: Guzik B., Jurek W., Ekonometria z zadaniami, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1993, 263 s. - ISSN 0033-2372
152
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - 119 s. : il. ; 24 cm
153
Zakopiańskie Ogólnopolskie Seminaria Naukowe / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 5-16
154
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1993), s. 1[42]-16[57]. - Bibliogr.
155
Jeszcze o współliniowości zmiennych / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 2 (1993), s. 245-246. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
156
Opis bazy danych DEVELOPMENT / Barbara GAŁUSZKA, Anna MALINA, Stanisław WANAT, Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 114-119
157
Węzłowe problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1993), s. 1[12]-29[41]. - Bibliogr.
158
Józef Rogowski, Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, Nr 388, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok 1990, s. 133 / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 1 (1993), s. 116-118. - Rec. pracy: Rogowski J., Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, Nr 388, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok 1990, 133 s. - ISSN 0033-2372
159
Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1993), s. 1[107]-14[121]. - Bibliogr.
160
Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1993), s. 1[18]-14[31]. - Bibliogr.
161
Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych = Selected Problems of Modelling and Forecasting Economic Phenomena / Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 388 (1992), s. [5]-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
162
Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe / Aleksander ZELIAŚ // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2(4) (1992), s. 2-12
163
Charakterystyka podstawowych metod prognozowania zjawisk ekonomicznych / Aleksander ZELIAŚ // W: Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1992), s. 1[4]-28[33]. - Bibliogr.
164
Podstawowe problemy prognozowania zjawisk ekonomicznych = Basic Problems of Economic Phenomena Forecasting / Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 35-36 (1992/1993), s. 65-69. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
165
[Recenzja] / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 3-4 (1992), s. 372-375. - Rec. pracy: Jacek Osiewalski, Bayesowska estymacja i predykcja dla jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Seria: Monografie nr 100, Kraków 1991, 187 s.
166
Ekonometryczny model procesu wydobycia węgla kamiennego w zmechanizowanej ścianie zawałowej, wyposażonej w kombajn (na przykładzie kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego) / Bronisław Ortyl ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1992. - 262 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 167 k. - Bibliogr.
167
Przestrzenno-czasowe modelowanie zjawisk gospodarczych / Aleksander ZELIAŚ // W: Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 142-156. - ISBN 83-208-0798-0
168
Budowa i estymacja ekonometrycznych modeli przestrzennych / Aleksander ZELIAŚ // W: Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 122-141. - ISBN 83-208-0798-0
169
Mieczysław Lesz, Rok 2000. Szkic prognozy gospodarczej Polski, PWE, Warszawa 1989, s. 83, cena zł 240,- / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 2 (1991), s. 234-237. - Rec. pracy: Lesz M., Rok 2000. Szkic prognozy gospodarczej Polski, PWE, Warszawa 1989, 83 s. - ISSN 0033-2372
170
Edward Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990, s. 202 / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 371-374. - Rec. pracy: Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990, 202 s. - ISSN 0033-2372
171
Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - 207, [1] s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0798-0
172
Organizacja baz danych statystycznych / Tadeusz GRABIŃSKI, Aleksander ZELIAŚ // W: Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 39-44. - ISBN 83-208-0798-0
173
O przyszłości prognozowania / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1 (1991), s. 97-98. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
174
Podejście modelowe w prognozowaniu zjawisk gospodarczych / Aleksander ZELIAŚ, Anna MALINA // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1991), s. 1-[60]. - Bibliogr.
175
Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1991), s. 1-11. - Bibliogr.
176
XI Ogólnopolskie seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych = XI-th Polish Seminar: Methods of Spatial Econometrics in Modelling of Socio-Economic Phenomena / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 38, z. 1 (1991), s. 93-98. - ISSN 0033-2372
177
O przyszłości prognozowania / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1 (1991), s. 101. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
178
Wybrane problemy modelowania procesów gospodarczych = Some Problems of Economic Processes Modelling / Aleksander ZELIAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 32/2, lipiec-grudzień 1988 (1990), s. 275-277. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
179
Budowa i estymacja modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowe / Aleksander ZELIAŚ // W: Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990. - S. 64-77
180
Methoden zur Schätzung fehlender Informationen / Aleksander J. ZELIAŚ // W: Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation / red. Helmut Wittlage. - Münster: Reprostelle der Fachhochschule, 1990. - (Berichte aus der Fachhochschule ; 13). - S. 192-208. - Bibliogr.
181
Estymacja modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe / Aleksander ZELIAŚ // W: Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990. - S. 78-97
182
Marek Rocki, Elementy korelacji teorii ekonometrii, SGPiS, Warszawa 1987, s. 105, cena zł 86,- / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 2 (1989), s. 200-201. - Rec. pracy: Rocki M., Elementy korelacji teorii ekonometrii, SGPiS, Warszawa 1987, 105 s. - ISSN 0033-2372
183
Hans-Joachim Mittag, Modifizierte Kleinst-Quadrat-Schätzung im Modell mit fehlerbehafteten Daten; neue Ansätze bei bekannter Fehlervarianz, Frankfurt am Main 1987, Athenäum, ss. 127 / Aleksander ZELIAŚ // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1989), s. 319-321. - Rec. pracy: H.-J. Mittag, Modifizierte Kleinst-Quadrat- Schätzung im Modell mit fehlerbehafteten Daten: neue Ansätze bei bekannter Fehlervarianz, Frankfurt am Main 1987, Athenäum, ss. 127. - ISSN 0035-9629
184
Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - 278, [1] s. : rys., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-08596-7
185
Współliniowość zmiennych - "wstydliwy" problem ekonometrii / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 1 (1989), s. 93. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
186
Dobór zmiennych diagnostycznych do modeli taksonometrycznych / A. ZELIAŚ // W: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 36-48. - ISBN 83-01-08596-7
187
Basic Tendencies in Polish Economy Development and Their Consequences in the Field of Foreign Trade / Aleksander ZELIAŚ // W: The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987 / [ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 111-131. - Bibliogr.
188
Metody i modele programowania budownictwa mieszkaniowego / Kazimierz Bajer, Jan Bulsza, Tadeusz GRABIŃSKI, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - 294 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr.
189
Krzysztof Jajuga, Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych - wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych / Aleksander ZELIAŚ // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 1 (1988), s. 312-314. - Rec. pracy: Jajuga K., Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych - wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych. Wrocław: Wydaw. Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1987. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Monografie i Opracowania, ISSN 0239-8532 ; nr 39. - ISSN 0035-9629
190
Analysis of Structure and Dynamic of Economics Processes in OPEC Countries by Taxonometric Methods / Ziad Tarik Abdulla ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1988. - 260 k. : il. ; 30 cm + Supplement: 193 k. - Bibliogr.
191
Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988. - 295, [1] s. : rys., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0546-5
192
Problem współliniowości zmiennych w ekonometrii = The Problem of Collineation of Variables in Econometrics / Aleksander ZELIAŚ // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 3 (1988), s. 183-195. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16753/1/013%20ALEKSANDER%20ZELIAS.pdf. - ISSN 0035-9629
193
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988. - vol. 31. - ISSN 0071-674X
194
OPEC Computer Data Bank 1963-84 / Ziad Tarik Abdulla ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1988. - 102 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
195
Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - 205 s ; 24 cm. - Bibliogr.
196
Estymacja parametrów regresji liniowej w warunkach niepełnej informacji = Estimation of Parameters of Linear Regression Equation under Conditions of Insufficient Information / Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 243 (1987), s. 5-20. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
197
O estymacji modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe = Discussion on Appropriate Model Estimation Procedures with Pooled Cross-Section and Time-Series Observations / Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987), s. 159-173. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
198
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1987. - vol. 30. - ISSN 0071-674X
199
Jerzy Jakubczyc, Współliniowość statystyczna, PWE, Warszawa 1987, s. 247, cena zł 290,- / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987), s. 397-399. - Rec. pracy: Jerzy Jakubczyc, Współliniowość statystyczna, PWE, Warszawa 1987, 247 s. - ISSN 0033-2372
200
Współliniowość zmiennych objaśniających a predykcja / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987), s. 395. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
201
A Regression Approach to Regional Forecasting / Aleksander ZELIAŚ // Papers in Regional Science. - vol. 61, iss. 1 (1987), s. 39-49. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1056-8190
202
O estymacji modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 4 (1986), s. 446. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
203
The Contemporary Trends in the Development of Forecasting Methods / Aleksander ZELIAŚ // W: Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / ed. Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 205-218. - Bibliogr.
204
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986. - vol. 29. - ISSN 0071-674X
205
Problemy obliczeniowe przy realizacji centralnych tematów badawczych / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 2 (1986), s. 204. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
206
VIII Ogólnopolskie Seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 4 (1986), s. 446-448. - ISSN 0033-2372
207
The Cracow Academy of Economics / [prep. by Andrzej SZROMNIK, Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków: Academy of Economics, 1986. - 31 s. : il. ; 21 cm
208
Kilka uwag na temat doboru zmiennych do modeli taksonometrycznych = Some Remarks Concerning the Selection of Variables for the Taxonomic Models / Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 206 (1985), s. 5-23. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
209
Praktyka a teoria w teorii i praktyce / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ // Życie Szkoły Wyższej. - R. 33, nr 10 (1985), s. 17-27. - ISSN 0591-2377
210
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1985. - vol. 28. - ISSN 0071-674X
211
The Cracow Academy of Economics / [prep. by Andrzej SZROMNIK, Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1985. - 30 s. ; 21 cm
212
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984. - vol. 27. - ISSN 0071-674X
213
Computer Based Analysis of Time Series Aproximation and Forecasting Methods / Abdul Áll Amin Mohamed ; . - Kraków : , 1984. - 259 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 252 k. - Promotor: Aleksander J. ZELIAŚ. - Bibliogr.
214
Teoria prognozy / Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1984. - 311 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0380-2
215
Estymacja parametrów modeli ekonometrycznych z dekompozycją składnika losowego / Henryk Ponikowski ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1984. - 158 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
216
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1983. - vol. 26. - ISSN 0071-674X
217
Kilka uwag na temat doboru zmiennych do modeli taksonometrycznych / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 3-4 (1983), s. 332-333. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
218
Uwagi na temat poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów rozwijających się = Some Remarks on the Level of the Socio-Economical Development of the Underdeveloped Countries / Kinga SZYMANOWICZ, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 26 (1983), s. 41-52. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
219
Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego / red. nauk. A. ZELIAŚ ; aut.: T. GRABIŃSKI, A. MALINA, K. SZYMANOWICZ, S. WYDYMUS., A. ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 151, [41] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-04215-X
220
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983. - 255, [1] s. : rys. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0273-3
221
Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - 310, [1] s. : rys., wykr. ; 21 cm. - Indek. - Streszcz. ang. i ros. - Bibliogr. - ISBN 83-01-02675-8
222
Complementary Study to Housing Standards. Report One, Methodology and Application : Glossary of Terms / Jan Bulsza, Suhair Al-Sinawi, Kazimierz Bajer, Bassim Raouf, Krzysztof Chwalibogowski, Mundir Bashier Al-Adhamy Stanisław Hager, Khalid Ibrahim Hasson, Mumtaz Ra'ouf Numan, Abbas M.Khazal, Henryk Hajduk, Abdul Husain Salim Zuhair, Jaffar Sadik Yassim, Hussain Abid Saleh, Abdul Rahman Al-Rubiai, Lech Kłosiewicz, Aleksander ZELIAŚ, Władysław Babiarz, Wit Górski, Tadeusz GRABIŃSKI, Zbigniew Hiroń, Zdzisław Jankowski, Marian Kijak, Leopold Kmita, Izabella Michalska, Danuta Mieszkowska, Tadeusz Myszkowski, Adam Reczek, Władysław Rolle, Roman Strzelecki, Jolanta Szulewska, Jerzy Tyszkowski, Jan Wydro, Maria Cholewa, Jerzy Fiodorow. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1982. - 78 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
223
O niektórych kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = On Some Criteria of Variables Selection in Econometric Models / Aleksander ZELIAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980 (1982), s. 34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
224
Taksonomiczne metody podziału zbiorów skończonych / Mushtaq Hussain ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1982. - 223 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
225
Ogólne problemy długookresowego prognozowania ekonometrycznego = General Problems of Long-term of Work : Econometric Prognosis / Andrzej ZELIAŚ // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1982), s. 65-82. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
226
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - 343, [1] s. : rys. ; 21 cm. - Bibliogr.
227
Statystyka matematyczna w zastosowaniach / Jan STECZKOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC, Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - 409 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
228
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1982. - vol. 24, 25. - ISSN 0071-674X
229
Kilka uwag o kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = Some Remarks on the Criteria of the Selection of Variables in Econometric Models / Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 24 (1982), s. 21-36. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
230
Kilka uwag o kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 29, z. 1-2 (1982), s. 271-572. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
231
Organizacja komputerowej bazy danych do celów programowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego = Organization of Data Computer Base for Housing Expansion Programming Aims / Kazimierz Bajer, Jan Bulsza, Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław Michalski, Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 158 (1982), s. 5-18. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
232
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 152, 158. - ISSN 0208-7944
233
Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych = Variance and Co-variance Analysis in Economic Research / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - 268 s. : il. ; 20 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Biblioteka Ekonometryczna). - ISBN 83-01-01591-8
234
Ekonometryczne metody wektorowego prognozowania popytu konsumpcyjnego / Anna MALINA ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1981. - 249 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
235
Jakościowe i ilościowe aspekty badań naukowych w świetle statystyki = Qualitative and Quantitative Aspects of Scientific Research in the Light of Statistics / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1981), s. 49-56. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21168/1/007%20JAN%20STECZKOWSKI%2C%20ALEKSANDER%20ZELIA%C5%9A%20RPEiS%2043%284%29%2C%201981.pdf. - ISSN 0035-9629
236
Modele ekonometryczne w procesie prognozowania / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - 302 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
237
Próba ustalenia niektórych relacji występujących w wielowymiarowych procesach stochastycznych = An Attempt to Determine Some Relations Occuring in Multidimentional Stochastic Processes = Popytka opriedielenija niekotorych rielacyj wystupajuszczich w mnogomiernych stochasticzeskich processach / Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 28, z. 1/2 (1981), s. 11-19. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
238
Statystyczne metody analizy cech jakościowych / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981. - 189, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0083-8
239
Ekonometryczne metody budowy prognoz zapotrzebowania na przewozy pasażerskie (na przykładzie komunikacji autobusowej) / Władysław Szczepankiewicz ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1981. - 213 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
240
Metoda trendów prekursywnych jako podstawa prognozowania zapotrzebowania na nowe wyroby = Correlating Trend Method as the Basis for Forecasting the Demand for New Goods / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980), s. 53-70. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
241
Strukturalne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów Trzeciego Świata = Structural Forecasts of the Socio-Economic Development of the Third World Countries / Aleksander ZELIAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 42-43. - ISSN 0079-354X
242
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1980. - vol. 23. - ISSN 0071-674X
243
Analiza czynnikowa jako metoda doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = Factor Analysis as a Method of Selecting Variables in Econometric Models / Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 131 (1980), s. 5-27. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
244
Generatory liczb losowych o rozkładzie równomiernym i testowanie ich poprawności = Generators of Random Numbers with Regular Distribution and their Verification / Tadeusz GRABIŃSKI, Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 131 (1980), s. 29-56. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
245
Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 27, z. 3-4 (1980), s. 383-384. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
246
Wielokrotna współliniowość zmiennych i jej wpływ na efektywność estymacji parametrów modeli ekonometrycznych / Maria KOSIOROWSKA ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1979. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
247
Ekonometryczne metody prognozowania procesów gospodarczych / Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - 255 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
248
Teoria prognozy / Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979. - 284 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
249
Statystyka matematyczna w zastosowaniach / Jan STECZKOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - 409 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
250
Uwagi o stosowaniu matematyki w naukach praktycznych = Remarks about Application of Mathematics in Practical Sciences / Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 22 (1979), s. 97-104. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
251
Metodyka planowania perspektywicznego rozwoju prasy, poligrafii oraz działalności kolportażowo-handlowej / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych, 1979. - 126 k. : il. ; 30 cm
252
Niektóre metody konstrukcji prognoz globalnych = Some Methods of Construction of Global Forecasts / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 22 (1979), s. 63-86. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
253
Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych = The Efficiency Analysis of Certain Methods of Variable Choosing in Econometric Models with One Equation / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979), s. 127-147. - Summ.. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
254
Metody estymacji parametrów modeli ekonometrycznych z opóźnionymi zmiennymi objaśniającymi = Estimation Methods of Econometric Models with Lagged Explanatory Variables / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 26, z. 3-4 (1979), s. 233-249. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
255
Z badań nad metodami predykcji brakujących informacji = Out of the Studies on the Methods of Missing Information Prediction / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 114 (1979), s. 31-60. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
256
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979. - vol. 22. - ISSN 0071-674X
257
Modele ekonometryczne w procesie prognozowania / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - 297, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
258
Teoretyczne aspekty gier wielochodowych i możliwości ich wykorzystania w podejmowaniu optymalnych decyzji / Alicja OLECH-NOWAK ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1978. - 181 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
259
Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego / Bogusław WĄSIK, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 1978. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Opracowania i Materiały - Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług ; 121)
260
Niektóre problemy łącznej estymacji ekonometrycznych modeli prostych = Some Problems of Estimation of a Group of Unrelated Regression Equations / Aleksander ZELIAŚ // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 31-39. - Summ. - Bibliogr.
261
Międzynarodowa konferencja w Wiedniu na temat: Modelowanie i sterowanie gospodarką narodową = International Conference in Wien on: Modelling and Controlling the National Economy / Zbigniew Pawłowski, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 3 (1977), s. 417-419. - ISSN 0033-2372
262
Kilka uwag na temat estymacji parametrów pewnego liniowego modelu ekonometrycznego z niejednorodnym składnikiem losowym = Some Remarks on Estimation of Parameters of Certain Linear Econometric Model With Nonhomogeneous Disturbance / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 1 (1977), s. 33-39. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
263
Szacowanie parametrów modeli autoregresyjnych z uwzględnieniem opóźnień zmiennej objaśniającej = Estimation Problems of Parameters of Econometric Models with Distributed Lags / Aleksander ZELIAŚ // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1977), s. 249-261. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20657/1/019%20ALEKSANDER%20ZELIA%C5%9A%20RPEiS%2039%284%29%2C%201977.pdf. - ISSN 0035-9629
264
Kilka uwag na temat predykcji szeregów czasowych w warunkach autokorelacji składników losowych = Some Remarks on Time Series Prediction when There Is Autocorrelation of Chance Components / Aleksander ZELIAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976 (1977), s. 383-385. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
265
O pewnych metodach estymacji parametrów liniowego modelu ekonometrycznego w warunkach autokorelacji składników losowych = On Certain Methods of Estimation of Linear Econometric Models Parameters Under Autocorrelation of Disturbances / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 3 (1977), s. 319-335. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
266
Autokorelacja składnika losowego w prostym modelu wahań sezonowych = Autocorrelation of Disturbances in a Simple Model of Seasonal Variations / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 4 (1977), s. 435-441. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
267
Autokorelacja składnika losowego w modelu wahań sezonowych = Autocorrelation of Chance Component in the Seasonal Oscillation Model / Aleksander ZELIAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976 (1977), s. 379-381. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
268
Szacowanie parametrów modeli autoregresyjnych z uwzględnieniem opóźnień zmiennej objaśniającej = Assessment of Parameters of Auto-regressive Models, with Reference to the Retardations of the Explanatory Variable / Aleksander ZELIAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 107-108. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
269
Z problematyki badania współliniowości w modelach ekonometrycznych = On Problems of Examining the Collinearity in Econometric Models / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 2 (1977), s. 209-226. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
270
Liniowy model struktury szeregu czasowego jako podstawa predykacji ekonometrycznej = The general linear model of structure of time-series as a Basic of econometric prediction / Kinga SZYMANOWICZ, Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 20 (1977), s. 67-79. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
271
O pewnej metodzie estymacji parametrów liniowego modelu w warunkach autokorelacji składników losowych = On a Certain Method of Estimating the Parameters of a Linear Model when There Is Autocorrelation of Lot Components / Aleksander ZELIAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/2, lipiec-grudzień 1975 (1976), s. 382-384. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
272
Predykcja szeregów czasowych w warunkach autokorelacji składników losowych = Estimation Problems of Parameters of Econometric Models with Distributed Lags / Aleksander ZELIAŚ // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 3 (1976), s. 199-208. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20528/1/016%20ALEKSANDER%20ZELIA%C5%9A%20RPEiS%2038%283%29%2C%201976.pdf. - ISSN 0035-9629
273
Problem estymacji parametrów pewnego liniowego modelu ekonometrycznego = Consequences of the Least-Squares Estimation When Dummy Dependent Variables Are Present in the Linear Model / Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 19 (1976), s. 83-94. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
274
O pewnej metodzie grupowania zmiennych = On Certain Method of Groupping Variables / Tadeusz GRABIŃSKI, Kinga SZYMANOWICZ, Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 23, z. 4 (1976), s. 441-451. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
275
Ekonometryczne metody prognozowania procesów gospodarczych / Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976. - 257 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
276
Ekonometryczne metody budowy prognoz dla przemysłu uspołecznionego Polski / Stanisław WYDYMUS ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1976. - 235 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 123 k. - Bibliogr.
277
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
278
O metodach badania dynamicznej struktury szeregów czasowych = Research Methods for Time Series Dynamic Structures / Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 22, z. 2 (1975), s. 305-313. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
279
Dynamiczne modele analizy taksonomicznej / Tadeusz GRABIŃSKI ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1975. - 189 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 184 k. - Bibliogr.
280
Niektóre problemy budowy prognoz ekonometrycznych = Chosen Problems About the Construction of Econometric Prognoses / Aleksander ZELIAŚ // W: Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 33). - S. 35-47. - Summ., rez. - Bibliogr.
281
Niektóre aspekty wyników badania współliniowości w jednorównaniowych modelach regresji = Some Aspects of the Results of Collinearity in Models of Regression / Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 15 (1974), s. 17-43. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
282
Proste metody budowy krótkookresowej prognozy dla procesu z wahaniami sezonowymi = Simple Methods of Short-term Forecasts in the Process of Seasonal Fluctuations / Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 16 (1974), s. 13-32. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
283
Kilka uwag na temat zastosowania klasycznego rachunku korelacji w analizie szeregów czasowych = Some remarks on the application of the correlation calculus in the analysis of the time series / Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 14 (1973), s. 27-43. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
284
Metody badania współliniowości w jednowymiarowych modelach regresji = The Methods of Examination of the Colinearity in the One-Equation Regression Models / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 3 (1973), s. 287-298. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
285
Wpływ wielkiej skali produkcji na kształtowanie się kosztów w przemyśle węglowym = Influence of a Large Scale of Production on Forming Costs in the Coal Industry / Jan SZEJA, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 1 (1973), s. 49-66. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
286
W sprawie stosowania analizy korelacyjnej w badaniach zjawisk dynamicznych / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1973), s. 171-176. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(1)1973.PDF. - ISSN 0044-1600
287
O pewnych metodach budowy prognoz na podstawie szeregów czasowych = On Some Methods of Building Forecasts Based on Time Series / Aleksander ZELIAŚ // W: Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 24). - S. 123-146. - Summ., rez. - Bibliogr.
288
Metody budowy długookresowej prognozy statystycznej = Methods of Constructing the Long-term Statistic Forecast = Mietody sostawlenija dołgosrocznogo statisticzeskogo prognoza / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 19, z. 1 (1972), s. 19-31. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
289
Problemy budowy długookresowej prognozy statystycznej = Problems of Structure of a Long-term Statistical Prognosis / Aleksander ZELIAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971 (1972), s. 123-126. - ISSN 0079-354X
290
O pewnych metodach budowy krótkookresowej prognozy na podstawie szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi = On Some Methods of Construction of Short-Term Prognosis Based on Time Series with Seasonal Fluctuations = O niekotorych mietodach sostawlenija kratkosrocznogo prognoza na osnowanii wriemiennogo riada s siezonnymi konstancyjami / Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 18, z. 1 (1971), s. 65-87. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
291
Wykorzystanie analizy czynnikowej do badania poziomu warunków bytu ludności w układach regionalnych = Application of Factor Analysis in Examining the Standard of Living Conditions of Population within the Regional Structure / Jan Paradysz, Aleksander ZELIAŚ // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1971), s. 31-51. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
292
O pewnych metodach budowy prognoz w oparciu o szeregi czasowe / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 3-4 (1970), s. 334. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
293
Uwagi o problemie optymalnego wyboru wektora zmiennych objaśniających = Some Remarks on Problem of Optimal Choice of Vector of Independent Variables / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 2 (1970), s. 193-210. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
294
Ekonometryczne metody budowy prognoz : (na przykładzie produkcji roślinnej) = Econometric Methods of Forecasts Making : (on the Example of Vegetable Production) / Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970. - 210 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 20)
295
Analiza czynnikowa w badaniach nad rejonizacją produkcji rolniczej = Factor Analysis in Investigation on Regional Ranging of Agricultural Production / Aleksander ZELIAŚ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 5 (1968), s. 83-97. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(5)1968.pdf. - ISSN 0044-1600
296
Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i wydajności pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym = Econometric analysis of production function and labour productivity in industrial enterprise / Kazimierz ZAJĄC, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 15, z. 4 (1968), s. 329-344. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
297
Zastosowanie dynamicznego modelu statystycznej funkcji produkcji w planowaniu wysokości plonów = Application of the dynamic model of statistical production function to crop level planning / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 15, z. 1 (1968), s. 75-87. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
298
Funkcja produkcji w badaniu efektywności nakładów gospodarstw chłopskich = The Function of Production in the Investigation of the Efficacity of Investments in Peasant Farms / Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 6 (1968), s. 79-104. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
299
O niektórych ważniejszych postaciach funkcji produkcji stosowanych w rolnictwie = Some More Important Forms of the Production Function Used in Agriculture / Aleksander ZELIAŚ // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 3 (1967), s. 3-24. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
300
Zastosowanie funkcji produkcji do rachunku efektywności ekonomicznej gospodarstw chłopskich / Aleksander ZELIAŚ ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1966. - 110 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
301
Zastosowanie funkcji produkcji w rolnictwie (na przykładzie 56 gospodarstw okręgu XI - Górski-Wschodni) = Application of the Production Function in Agriculture = Primienienije funkcyi proizwodstwa w sielskom choziajstwie (na primierie 56 choziajstw XI okruga - Gorno-Wostocznogo) / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 11, z. 1 (1964), s. 89-98. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
302
Zastosowanie funkcji produkcji do badania efektywności nawożenia (na przykładzie województwa krakowskiego) / Aleksander ZELIAŚ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (1964), s. 121-128. - ISSN 0044-1600
303
Funkcja produkcji na przykładzie Krakowskich Zakładów Sodowych w m. Krakowie w latach 1949-1960 = The Function of Production Exemplified on the Cracow Soda Works in the Years 1949-1960 / Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 25 (1963), s. 57-98. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
304
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 2 / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 140 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
305
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. [Cz. 1] / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - [247] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
306
Budowa i estymacja parametrów modeli z danymi cenzurowanymi : ekonomiczno-społeczne uwarunkowania postaw względem nierówności w rozkładach dochodów w Polsce / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 31, 53 k. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
307
Prognozowanie przez analogie : próba wyboru najlepszego miernika podobieństwa; weryfikacja empiryczna / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK, Sławomir ŚMIECH. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2002. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
308
Zastosowanie zbiorów rozmytych w rozwiązywaniu problemów aktuarialnych / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wykonawcy: Stanisław WANAT, Monika PAPIEŻ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 75 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
309
Estymacja parametrów modeli regresji ze zmiennymi zależnymi ograniczonymi : problem wartości ekstremalnych : wyniki badań symulacyjnych / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wykonawcy: Artur LIPIETA, Sławomir ŚMIECH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 57 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
310
Metody statystyki wielowymiarowej w analizie porównawczej struktur przestrzennych / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wykonawca: Anna MALINA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 58 k. : il. ; 30 cmm. - Bibliogr.
311
Taxonomische Analyse der räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung in Polen im Jahre 1994 / [wykonawcy: Aleksander ZELIAŚ - kier. tematu, Anna MALINA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 17, [5] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
312
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w latach 1994-1995 / wykonawcy: Aleksander ZELIAŚ - kier. tematu, Anna MALINA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
313
On Building Taxonometric Measures of Quality of Life / [wykonawcy: Aleksander ZELIAŚ - kier. tematu, Anna MALINA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 15 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
314
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych = Outliers in Economic Analysis / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wyk.: Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 37 k. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr.
315
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - [261] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
316
Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych : wyniki badań / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wyk.: Stanisław WANAT. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 80 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
317
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - [116] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
318
Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wyk.: Stanisław WANAT. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 32 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
319
Szacowanie brakujących informacji w szeregach przekrojowych (ciąg dalszy). [Etap 2] / Aleksander ZELIAŚ, Barbara GAŁUSZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 56 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
320
Matematyczne modele ubezpieczeń / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, członkowie zespołu: Stanisław WANAT. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 38 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
321
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 147 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
322
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 209 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
323
Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 169 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
324
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 1) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; członkowie zespołu: Anna MALINA, Barbara GAŁUSZKA, Stanisław WANAT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 33, [39] k. : il. ; 30 cm
325
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 148 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
326
Metody estymacji brakujących informacji w ekonomicznych szeregach przekrojowo-czasowych. [Etap 1] / Aleksander ZELIAŚ, Barbara GAŁUSZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 58 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
327
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 100 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
328
Zmiany w dynamice i strukturze światowej konsumpcji, wymianie surowców oraz nośników energii. Etap 2 / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : , 1983. - [238] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy pracach
329
Metody budowy energometrycznych prognoz globalnych na podstawie porównań międzynarodowych : opis banku danych "GOSPEL" / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ; członkowie zespołu: Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków, 1981. - 144 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
330
Statystyczne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów III świata w porównaniu z krajami wysoko uprzemysłowionymi. Etap 4, (Aneks) / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ; członkowie zespołu: Tadeusz GRABIŃSKI, Anna MALINA, Kinga SZYMANOWICZ, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : , 1979. - 329 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2013), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Wyd. 1, 3 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 380 s.
2
Kostrzewska J., (2010), Modele regresji zmiennych cenzurowanych w analizie rynku pracy w Polsce, Prom. Zeliaś A., Pociecha J., Kraków : , 234 k.
3
Jorde S., (2010), Formen und Richtungen der Internationalisierung der multinationalen Unternehmen und die Konkurrenzsituation in der Automobilindustrie, Prom. Oczkowska R., Zeliaś A., Kraków : , 298 k.
4
Zeliaś A., Pociecha J. (red.), (2008), Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 264 s.
5
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2008), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Wyd. 1, 2 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 380 s.
6
Zeliaś A., (2007), Kilka uwag na temat doboru zmiennych występujących na rynku nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki", nr 17, s. 685-696.
7
Zeliaś A., (2006), Some Remarks on Criteria for the Selection of Variables in Econometric Model for the Mass Valuation of Real Estate. [W:] Pociecha J. (red.), A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 47-55.
8
Zeliaś A. (red.), (2006), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 330 s.
9
Zeliaś A. (red.), (2005), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydaw. AE, 410 s.
10
Śmiech S., (2005), Metody analizy wartości ekstremalnych w zarządzaniu ryzykiem rynkowym, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 153 k.
11
Papież M., (2005), Statystyczne metody oceny ryzyka ubezpieczeniowego planów emerytalnych, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 231 k.
12
Zeliaś A., (2005), Kilka uwag na temat metod doboru zmiennych występujących na rynku nieruchomości. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 2, s. 112-120.
13
Zeliaś A., Frodyma K., (2005), Reasons for and Consequences of Divorces and Separations of Marriage in Poland in 1995-2001. [W:] Statistics in Management of Social and Economic Development: 11th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference : Programme, October 20-22, 2004, Kyiv, Ukraine, Kiïv : KNEU, s. 133-149.
14
Zeliaś A. (red.), (2004), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 275 s.
15
Zeliaś A., Frodyma K., (2004), Kilka uwag na temat budowy szeregów rozdzielczych ze zmienną ciągłą, "Wiadomości Statystyczne", nr 1 (512), s. 13-19.
16
Lipieta A., Pawełek B., Zeliaś A., (2004), Wprowadzenie. [W:] Zeliaś A. (red.), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 11-25.
17
Zeliaś A. (red.), (2004), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego: materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 417 s.
18
Zeliaś A., (2004), Przyczynek do dyskusji o trudnych problemach prognozowania zjawisk ekonomicznych. [W:] Lis S., Miklaszewski S., Tarnawska K. (red.), Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 117-123.
19
Zeliaś A., Frodyma K., (2004), Reasons for and Consequences of Divorces and Separations of Marriage in Poland in 1995-2001, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 113-128.
20
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2004), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Wyd. 1, dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 380 s.
21
Zeliaś A., (2004), Przedmowa. [W:] Zeliaś A. (red.), Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 5-8.
22
Kostrzewska J., Śmiech S., Zeliaś A., (2004), Budowa syntetycznej miary poziomu życia ludności. [W:] Zeliaś A. (red.), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 52-74.
23
Zeliaś A. (red.), (2004), Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 137 s.
24
Zeliaś A. (red.), (2004), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 256 s.
25
Zeliaś A., Frodyma K., (2003), Some Reflections about Structure Variations of the Number of Students in Terms of Study System, Kind of School for Higher Education and Sex in Poland in the Years 1995-2000, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 7, s. 251-269.
26
Zeliaś A., (2003), Dyskusja panelowa: Czym jest wynik naukowy? Etyka w nauce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1006, s. 287-288.
27
Zeliaś A. (red.), (2003), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 404 s.
28
Zeliaś A., (2003), Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk za 2002 rok, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 1, s. 103-106.
29
Zeliaś A. (red.), (2003), Statystycy i ekonometrycy polscy, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 430, [1] s.
30
Zeliaś A., (2003), Some Notes on the Selection of Normalisation Formula for Diagnostic Variables. [W:] Pociecha J. (red.), International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries: Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002, Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 51-66.
31
Zeliaś A., (2003), Przedmowa. [W:] Zeliaś A. (red.), Statystycy i ekonometrycy polscy, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 5-6.
32
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2003), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 380 s.
33
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - nr 547. - . - 0208-7944
34
Lipieta A., (2003), Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów kandydujących do Unii Europejskiej: ujęcie taksonomiczne, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 187 k.
35
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2002), Metody statystyczne: zadania i sprawdziany, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 463 s.
36
Zeliaś A., (2002), Some Notes on the Selection of Normalisation of Diagnostic Variables, "Statistics in Transition", vol. 5, no. 5, s. 787-802; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/PTS_sit_5_5.pdf
37
Zeliaś A., (2002), Czesław Domański, Nieklasyczne metody statystyczne (Non-classic Statistical Methods). PWE, Warszawa 2000, 368 pp., "Argumenta Oeconomica", 1 (12), s. 122-123.
38
Zeliaś A., (2002), Report: the Celebration Conference on the occasion of the Ninetieth Anniversary of the Foundation of the Polish Statistical Association, 14-15 July 2002, Kraków-Modlina, Poland, "Argumenta Oeconomica", 2 (13), s. 220-221.
39
Zeliaś A. (red.), (2002), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 358 s.
40
Zeliaś A., (2002), The Ninetieth Anniversary of the Foundation of the Polish Statistical Association - the Scientific Conference. Cracow, Poland, 14-15 July 2002, "Statistics in Transition", vol. 5, no. 5, s. 891-895; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/PTS_sit_5_5.pdf
41
Zeliaś A., (2002), Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk za 2001 rok, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 1, s. 181-184.
42
Zeliaś A., (2002), Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 175-192.
43
Zeliaś A., (2002), Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe w latach 1977-2001. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-32.
44
Szeja J., Zeliaś A., (2001), S.A. Ayvazyan and V.S. Mkhitaryn: Prikladnaya Statistika y Osnovy Ekonometryky: Uchebnik dlya VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometrics). Izdatelskoye obyedinyenye "JUNITI", Moscow 1998, 1022 pp., "Argumenta Oeconomica", 1 (10), s. 155-162.
45
Zeliaś A. (red.), (2001), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 253 s.
46
Zeliaś A., (2001), Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne, "Przegląd Statystyczny", t. 48, z. 3-4, s. 371.
47
Zeliaś A., (2001), Introduction. [W:] Zeliaś A. (red.), Contemporary Problems of Statistical and Econometric Research, Cracow : Uniwersity of Economics Publishers, s. 7-12.
48
Zeliaś A., (2001), Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 139-159.
49
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 573. - . - 0208-7944
50
Zeliaś A., (2001), Ageing of the Polish Population : Statistical and Demographic Aspects, "Argumenta Oeconomica", 2 (11), s. 47-70; https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/17152/edition/15162/content
51
Zeliaś A., (2001), Wypowiedź Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia na zakończenie konferencji. [W:] Harańczyk A. (red.), Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 471.
52
Zeliaś A., (2001), Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia. [W:] Harańczyk A. (red.), Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 13-14.
53
Zeliaś A. (red.), (2001), Contemporary Problems of Statistical and Econometric Research, Cracow : Uniwersity of Economics Publishers, 251 s.
54
Zeliaś A., (2001), Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 895, s. 11-24.
55
Szeja J., Zeliaś A., (2001), S.A. Ayvazan, V.S. Mchitarjan. Prikladnaja statistika i osnovy ekonometriki. Učebnik dlja VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometries). Izdatel'skoje obedinenie "JUNITI", Moskwa 1998, ss. 1022, "Przegląd Statystyczny", t. 48, z. 1-2, s. 255-260.
56
Zeliaś A., (2001), Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk za 2000 r., "Przegląd Statystyczny", t. 48, z. 1-2, s. 225-228.
57
Smoluk A., Zeliaś A., (2001), Prognostyka : nauka i sztuka. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 38-60.
58
Zeliaś A., (2000), Contribution to the Current Status of Statistics and Econometrics in Poland. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications: Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 7-19.
59
Zeliaś A., (2000), Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland. [W:] Iwasiewicz A. (red.), Między liczbą a treścią: księga jubileuszowa dla uczczenia 75. urodzin profesora Jana Steczkowskiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 113-124.
60
Zeliaś A. (red.), (2000), Współczesne problemy badań statystycznych i ekonometrycznych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 259 s.
61
Zeliaś A. (red.), (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 295 s.
62
Zeliaś A., (2000), Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia. [W:] Potocki A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka, Chrzanów : WSPiM, s. 13-14.
63
Wanat S., Zeliaś A., (2000), Metody budowy syntetycznych mierników poziomu życia. [W:] Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 75-101.
64
Zeliaś A., (2000), Die Nationalen Minderheiten in Polen : Versuch Einer Bewertung, "Argumenta Oeconomica", 1-2 (9), s. 207-219; https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/45395/edition/40438#description
65
Zeliaś A., (2000), Dobór zmiennych diagnostycznych. [W:] Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 35-55.
66
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 551. - . - 0208-7944
67
Zeliaś A. (red.), (2000), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 291 s.
68
Zeliaś A. (red.), (2000), XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego: materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 195 s.
69
Smoluk A., Zeliaś A., (2000), Prognostyka - nauka i sztuka, "Przegląd Statystyczny", t. 47, z. 3-4, s. 477.
70
Lipieta A., Pawełek B., Zeliaś A., (2000), Wprowadzenie w zagadnienie. [W:] Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-34.
71
Zeliaś A., (2000), Mniejszości narodowe w Polsce : próba oceny, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 4, s. 17-25.
72
Zeliaś A., (2000), Wypowiedź na otwarcie Konferencji. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 5-6.
73
Zeliaś A., (2000), Metody statystyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 300 s.
74
Zeliaś A. (red.), (1999), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 330 s.
75
Zeliaś A., (1999), Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe w latach 1977-1998. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-26.
76
Zeliaś A., (1999), Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk w latach 1996-1999, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 4, s. 517-520.
77
Zeliaś A., (1999), Gebiete der Armut und Arbeitslosigkeit in Polen : voraussehener Stand, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 179-189.
78
Malina A., Zeliaś A., (1998), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce w latach 1994-1995, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 2, s. 23-44.
79
Zeliaś A., (1998), Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland, "Statistics in Transition", vol. 3, no. 4, s. 653-664.
80
Malina A., Zeliaś A., (1998), On Building Taxonometric Measures of Living Conditions, "Statistics in Transition", vol 3, nr 3, s. 523-544.
81
Zeliaś A., (1998), Obserwacje nietypowe w badaniach skłonności do ryzyka. [W:] Zeliaś A. (red.), Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 119-129.
82
Wanat S., (1998), Statystyczne metody oceny ryzyka w ubezpieczeniach, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 191 k.
83
Zeliaś A., (1998), Sylwetka naukowa Profesora Michała Jana Marii Kolupy, "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 1, s. 5-7.
84
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 511. - . - 0208-7944
85
Zeliaś A. (red.), (1998), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 192 s., [1] k.
86
Zeliaś A., (1998), Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Wydziału I Nauk Społecznych Polskie Akademii Nauk w 1997 r., "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 2, s. 187-288.
87
Zeliaś A. (red.), (1998), Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 138 s.
88
Zeliaś A., (1998), Polish Statistical Seminars in Zakopane in the Years 1977-1998, "Statistics in Transition", vol. 3, no. 4, s. 805-806.
89
Malina A., Zeliaś A., (1997), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r., "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 2, s. 340-341.
90
Zeliaś A., (1997), Paweł Dittmann: "Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 195, "Wiadomości Statystyczne", R. 42, nr 4 (431), s. 98-100.
91
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1997. - nr 1. - . - 1506-7351
92
Malina A., Zeliaś A., (1997), O budowie taksonomicznej miary jakości życia, "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 3, s. 446-447.
93
Zeliaś A., Pawełek B., (1997), Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 1, s. 190.
94
Zeliaś A., (1997), O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki : wykład inauguracyjny. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 1996/97, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 13-21.
95
Zeliaś A., (1997), Teoria prognozy, Wyd. 3 zm.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 383 s.
96
Zeliaś A. (red.), (1997), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 242 s.
97
Zeliaś A. (red.), (1997), XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego: materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 163 s.
98
Malina A., Zeliaś A., (1997), Taxonomische Analyse der Räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung In Polen im Jahre 1994, "Argumenta Oeconomica", 2 (5), s. 17-36.
99
Zeliaś A., Pawełek B., (1997), Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, s. 215-242.
100
Zeliaś A., (1997), Polish Statistical Seminars in Zakopane in the Years 1977-1996. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, s. 7-9.
101
Zeliaś A., (1997), Wypowiedź na otwarcie Seminarium. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 5-6.
102
Zeliaś A., (1997), O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki. [W:] Nowak E., Urbanek M. (red.), Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 269-279.
103
Steczkowski J., Zeliaś A., (1997), Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane, 243 s.
104
Zeliaś A., (1997), Wystąpienie doktora honoris causa prof. zw. dr hab. Aleksandra Zeliasia, "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 3, s. 357-367.
105
Zeliaś A., (1997), O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 1, s. 45-52.
106
Zeliaś A., (1997), Stan dyscyplin : statystyka i ekonometria. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 53-62.
107
Malina A., Zeliaś A., (1997), On Building Taxonometric Measures of the Quality of Life. [W:] Kot S. (red.), Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine: methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 89-104.
108
Zeliaś A., (1997), Jakość życia : projekt dynamiczno-przestrzennych badań taksonomicznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 743, s. 171-178.
109
Malina A., Zeliaś A., (1997), O budowie taksonomicznej miary jakości życia. [W:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania, Wrocław : Akademia Ekonomiczna, s. 238-262.
110
Malina A., Zeliaś A., (1997), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r., "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 1, s. 11-27.
111
Zeliaś A., (1996), Obserwacje nietypowe (rzadkie) w badaniach skłonności do ryzyka. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2, s. 1[68]-16[83].
112
Zeliaś A., (1996), Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych, "Przegląd Statystyczny", t. 43, z. 3-4, s. 298.
113
Zeliaś A. (red.), (1996), Statystyka matematyczna w zastosowaniach, Wyd. 3 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 327 s.
114
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 475. - . - 0208-7944
115
Zeliaś A. (red.), (1996), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 187 s.
116
Pawełek B., (1996), Metody szacowania brakujących informacji w szeregach przekrojowo-czasowych, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 130 k.
117
Zeliaś A., (1996), Wypowiedź na otwarcie Seminarium. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-6.
118
Zeliaś A., (1996), Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk w latach 1993-1996, "Przegląd Statystyczny", t. 43, z. 3-4, s. 289-292.
119
Pawełek B., Zeliaś A., (1996), Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 475, s. 5-27.
120
Zeliaś A., (1996), Wykrywanie obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych. [W:] Paszek Z. (red.), Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.], Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 117-131.
121
Pawełek B., Zeliaś A., (1996), Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 2, s. 59-86.
122
Zeliaś A., (1996), Analiza ekonomicznych szeregów czasowych. [W:] Zeliaś A. (red.), Statystyka matematyczna w zastosowaniach, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 215-327.
123
Zeliaś A., (1996), Urszula Siedlecka, Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce, PWE, Warszawa 1996, s. 164, "Przegląd Statystyczny", t. 43, z. 3-4, s. 275-277.
124
Zeliaś A., (1996), Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych, "Wiadomości Statystyczne", R. 41, nr 8 (423), s. 16-27.
125
Zeliaś A., (1996), Józef Hozer: Mikroekonometria. Analizy, diagnozy, prognozy. PWE, Warszawa 1993, s. 183, "Folia Oeconomica Stetinensia", nr 2, s. 170-172.
126
Zeliaś A., (1995), Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ryzyka. [W:] Aleksander ZELIAŚ (kierownik tematu), Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1, s. 1[80]-16[95].
127
Zeliaś A., (1995), Laudacja wygłoszona w Auli Arnolda Bollanda 16 czerwca 1995 r. z okazji nadania Profesorowi Władysławowi Welfe tytułu doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Przegląd Statystyczny", t. 42, z. 2, s. 145-149.
128
Pawełek B., Zeliaś A., (1995), Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych. [W:] Zieliński Z. (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały na IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 12-14 września 1995, Toruń : Instytut Wydawniczy GRAVIS, s. 13-29.
129
Zeliaś A. (red.), (1995), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 204 s.
130
Zeliaś A., (1995), Zjawisko i obszary ubóstwa w Polsce. Przewidywany stan, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 706, s. 189-197.
131
Zeliaś A., (1994), Węzłowe problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych. [W:] Zeliaś A. (red.), O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 339-356.
132
Zeliaś A., (1994), Polish Statistical Seminars in Zakopane in the Years 1977-1993, "Statistics in Transition", vol. 1, no. 5, s. 721-722.
133
Pawełek B., Zeliaś A., (1994), Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 37-38, s. 133-151.
134
Zeliaś A., (1994), Sylwetka naukowa Profesora Kazimierza Zająca, "Przegląd Statystyczny", t. 41, z. 3, s. 225-229.
135
Zeliaś A., (1994), Wypowiedź na otwarcie Seminarium. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 5-6.
136
Zeliaś A., (1994), Zakopiańskie Ogólnopolskie Seminaria Naukowe w latach 1977-1993. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-8.
137
Zeliaś A., (1994), Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 440, s. 5-14.
138
Zeliaś A., (1994), Pięćdziesięciolecie pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Kazimierza Zająca. [W:] Zeliaś A. (red.), O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-16.
139
Zeliaś A., (1994), Charakterystyka podstawowych metod prognozowania, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 37-38, s. 51-68.
140
Zeliaś A., (1994), Uwagi do ankiety dot. opinii studentów na temat sposobu prowadzeni zajęć dydaktycznych w AE w Krakowie. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 22-23.
141
Zeliaś A. (red.), (1994), O związkach demografii, statystyki i ekonometrii: księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 356 s.
142
Zeliaś A. (red.), (1994), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 157 s.
143
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 440, 441. - . - 0208-7944
144
Zeliaś A. (red.), (1994), XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego: materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 111 s.
145
Zeliaś A., (1994), [Recenzja], "Przegląd Statystyczny", t. 41, z. 4, s. 479-480.
146
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1993), Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 291 s.
147
Zeliaś A., (1993), Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 1, s. 110.
148
Zeliaś A., (1993), Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 95-103.
149
Gałuszka B., Malina A., Wanat S., Zeliaś A., (1993), Prezentacja komputerowej bazy danych "DEVELOPMENT", "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 2, s. 246-247.
150
Zeliaś A., (1993), Podstawowe problemy prognozowania zjawisk ekonomicznych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2), s. 1[7]-11[17].
151
Zeliaś A., (1993), Bogusław Guzik, Witold Jurek. Ekonometria z zadaniami, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1993, s. 263, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 3-4, s. 366-368.
152
Zeliaś A. (red.), (1993), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 119 s.
153
Zeliaś A., (1993), Zakopiańskie Ogólnopolskie Seminaria Naukowe. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-16.
154
Zeliaś A., (1993), Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)], s. 1[42]-16[57].
155
Zeliaś A., (1993), Jeszcze o współliniowości zmiennych, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 2, s. 245-246.
156
Gałuszka B., Malina A., Wanat S., Zeliaś A., (1993), Opis bazy danych DEVELOPMENT. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 114-119.
157
Zeliaś A., (1993), Węzłowe problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)], s. 1[12]-29[41].
158
Zeliaś A., (1993), Józef Rogowski, Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, Nr 388, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok 1990, s. 133, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 1, s. 116-118.
159
Zeliaś A., (1993), Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)], s. 1[107]-14[121].
160
Zeliaś A., (1993), Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2), s. 1[18]-14[31].
161
Zeliaś A., (1992), Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 388, s. [5]-14.
162
Zeliaś A., (1992), Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 2-12.
163
Zeliaś A., (1992), Charakterystyka podstawowych metod prognozowania zjawisk ekonomicznych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym, s. 1[4]-28[33].
164
Zeliaś A., (1992), Podstawowe problemy prognozowania zjawisk ekonomicznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 35-36, s. 65-69.
165
Zeliaś A., (1992), [Recenzja], "Przegląd Statystyczny", t. 39, z. 3-4, s. 372-375.
166
Ortyl B., (1992), Ekonometryczny model procesu wydobycia węgla kamiennego w zmechanizowanej ścianie zawałowej, wyposażonej w kombajn (na przykładzie kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego), Prom. Zeliaś A., Kraków : , 262 k.
167
Zeliaś A., (1991), Przestrzenno-czasowe modelowanie zjawisk gospodarczych. [W:] Zeliaś A. (red.), Ekonometria przestrzenna, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 142-156.
168
Zeliaś A., (1991), Budowa i estymacja ekonometrycznych modeli przestrzennych. [W:] Zeliaś A. (red.), Ekonometria przestrzenna, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 122-141.
169
Zeliaś A., (1991), Mieczysław Lesz, Rok 2000. Szkic prognozy gospodarczej Polski, PWE, Warszawa 1989, s. 83, cena zł 240,-, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 2, s. 234-237.
170
Zeliaś A., (1991), Edward Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990, s. 202, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 371-374.
171
Zeliaś A. (red.), (1991), Ekonometria przestrzenna, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 207, [1] s.
172
Grabiński T., Zeliaś A., (1991), Organizacja baz danych statystycznych. [W:] Zeliaś A. (red.), Ekonometria przestrzenna, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 39-44.
173
Zeliaś A., (1991), O przyszłości prognozowania, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 1, s. 97-98.
174
Zeliaś A., Malina A., (1991), Podejście modelowe w prognozowaniu zjawisk gospodarczych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2], s. 1-[60].
175
Zeliaś A., (1991), Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1], s. 1-11.
176
Malina A., Zeliaś A., (1991), XI Ogólnopolskie seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 1, s. 93-98.
177
Zeliaś A., (1991), O przyszłości prognozowania, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 1, s. 101.
178
Zeliaś A., (1990), Wybrane problemy modelowania procesów gospodarczych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 32/2, lipiec-grudzień 1988, s. 275-277.
179
Zeliaś A., (1990), Budowa i estymacja modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowe. [W:] Steczkowski J. (red.), Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych, Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 64-77.
180
Zeliaś A., (1990), Methoden zur Schätzung fehlender Informationen. [W:] Wittlage H. (red.), Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation, Münster : Reprostelle der Fachhochschule, s. 192-208.
181
Zeliaś A., (1990), Estymacja modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe. [W:] Steczkowski J. (red.), Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych, Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 78-97.
182
Zeliaś A., (1989), Marek Rocki, Elementy korelacji teorii ekonometrii, SGPiS, Warszawa 1987, s. 105, cena zł 86,-, "Przegląd Statystyczny", t. 36, z. 2, s. 200-201.
183
Zeliaś A., (1989), Hans-Joachim Mittag, Modifizierte Kleinst-Quadrat-Schätzung im Modell mit fehlerbehafteten Daten; neue Ansätze bei bekannter Fehlervarianz, Frankfurt am Main 1987, Athenäum, ss. 127, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, s. 319-321.
184
Zeliaś A. (red.), (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 278, [1] s.
185
Zeliaś A., (1989), Współliniowość zmiennych - "wstydliwy" problem ekonometrii, "Przegląd Statystyczny", t. 36, z. 1, s. 93.
186
Zeliaś A., (1989), Dobór zmiennych diagnostycznych do modeli taksonometrycznych. [W:] Zeliaś A. (red.), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 36-48.
187
Zeliaś A., (1989), Basic Tendencies in Polish Economy Development and Their Consequences in the Field of Foreign Trade. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 111-131.
188
Bajer K., Bulsza J., Grabiński T., Zeliaś A., (1989), Metody i modele programowania budownictwa mieszkaniowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 294 s.
189
Zeliaś A., (1988), Krzysztof Jajuga, Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych - wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1, s. 312-314.
190
Abdulla Z., (1988), Analysis of Structure and Dynamic of Economics Processes in OPEC Countries by Taxonometric Methods, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 260 k.
191
Zeliaś A. (red.), (1988), Metody statystyki międzynarodowej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 295, [1] s.
192
Zeliaś A., (1988), Problem współliniowości zmiennych w ekonometrii, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 3, s. 183-195; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16753/1/013%20ALEKSANDER%20ZELIAS.pdf
193
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988. - vol. 31. - . - 0071-674X
194
Abdulla Z., (1988), OPEC Computer Data Bank 1963-84, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 102 k.
195
Zeliaś A. (red.), (1987), Elementy statystyki międzynarodowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 205 s
196
Zeliaś A., (1987), Estymacja parametrów regresji liniowej w warunkach niepełnej informacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 243, s. 5-20.
197
Zeliaś A., (1987), O estymacji modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 30, s. 159-173.
198
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1987. - vol. 30. - . - 0071-674X
199
Zeliaś A., (1987), Jerzy Jakubczyc, Współliniowość statystyczna, PWE, Warszawa 1987, s. 247, cena zł 290,-, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 4, s. 397-399.
200
Zeliaś A., (1987), Współliniowość zmiennych objaśniających a predykcja, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 4, s. 395.
201
Zeliaś A., (1987), A Regression Approach to Regional Forecasting, "Papers in Regional Science", vol. 61, iss. 1, s. 39-49.
202
Zeliaś A., (1986), O estymacji modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe, "Przegląd Statystyczny", t. 33, z. 4, s. 446.
203
Zeliaś A., (1986), The Contemporary Trends in the Development of Forecasting Methods. [W:] Kruczała J. (red.), Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 205-218.
204
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986. - vol. 29. - . - 0071-674X
205
Zeliaś A., (1986), Problemy obliczeniowe przy realizacji centralnych tematów badawczych, "Przegląd Statystyczny", t. 33, z. 2, s. 204.
206
Zeliaś A., (1986), VIII Ogólnopolskie Seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 33, z. 4, s. 446-448.
207
Szromnik A., Zeliaś A. (red.), (1986), The Cracow Academy of Economics, Kraków : Academy of Economics, 31 s.
208
Zeliaś A., (1985), Kilka uwag na temat doboru zmiennych do modeli taksonometrycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 206, s. 5-23.
209
Steczkowski J., Zeliaś A., (1985), Praktyka a teoria w teorii i praktyce, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 33, nr 10, s. 17-27.
210
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1985. - vol. 28. - . - 0071-674X
211
Szromnik A., Zeliaś A. (red.), (1985), The Cracow Academy of Economics, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 30 s.
212
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984. - vol. 27. - . - 0071-674X
213
Mohamed A., (1984), Computer Based Analysis of Time Series Aproximation and Forecasting Methods, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 259 k.
214
Zeliaś A., (1984), Teoria prognozy, Wyd. 2 rozsz.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 311 s.
215
Ponikowski H., (1984), Estymacja parametrów modeli ekonometrycznych z dekompozycją składnika losowego, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 158 k.
216
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1983. - vol. 26. - . - 0071-674X
217
Zeliaś A., (1983), Kilka uwag na temat doboru zmiennych do modeli taksonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 30, z. 3-4, s. 332-333.
218
Szymanowicz K., Zeliaś A., (1983), Uwagi na temat poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów rozwijających się, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 26, s. 41-52.
219
Grabiński T., Malina A., Szymanowicz K., Wydymus S., Zeliaś A., (1983), Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego, Zeliaś A. (red.), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 151, [41] s.
220
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1983), Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 255, [1] s.
221
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1982), Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 310, [1] s.
222
Bulsza J., Al-Sinawi S., Bajer K., Raouf B., Chwalibogowski K., Al-Adhamy M., Hager S., Hasson K., Ra'ouf Numan M., Khazal A., Hajduk H., Salim Z., Yassim J., Saleh H., Al-Rubiai A., Kłosiewicz L., Zeliaś A., Babiarz W., Górski W., Grabiński T., Hiroń Z., Jankowski Z., Kijak M., Kmita L., Michalska I., Mieszkowska D., Myszkowski T., Reczek A., Rolle W., Strzelecki R., Szulewska J., Tyszkowski J., Wydro J., Cholewa M., Fiodorow J., (1982), Complementary Study to Housing Standards. Report One, Methodology and Application: Glossary of Terms, Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 78 s.
223
Zeliaś A., (1982), O niektórych kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980, s. 34.
224
Hussain M., (1982), Taksonomiczne metody podziału zbiorów skończonych, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 223 k.
225
Zeliaś A., (1982), Ogólne problemy długookresowego prognozowania ekonometrycznego, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 65-82.
226
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1982), Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 343, [1] s.
227
Steczkowski J., Woźniak M., Zając K., Zeliaś A., (1982), Statystyka matematyczna w zastosowaniach, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 409 s.
228
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1982. - vol. 24, 25. - . - 0071-674X
229
Zeliaś A., (1982), Kilka uwag o kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 24, s. 21-36.
230
Zeliaś A., (1982), Kilka uwag o kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 29, z. 1-2, s. 271-572.
231
Bajer K., Bulsza J., Grabiński T., Michalski S., Zeliaś A., (1982), Organizacja komputerowej bazy danych do celów programowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 158, s. 5-18.
232
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 152, 158. - . - 0208-7944
233
Steczkowski J., Zeliaś A., (1982), Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 268 s.
234
Malina A., (1981), Ekonometryczne metody wektorowego prognozowania popytu konsumpcyjnego, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 249 k.
235
Steczkowski J., Zeliaś A., (1981), Jakościowe i ilościowe aspekty badań naukowych w świetle statystyki, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 4, s. 49-56; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21168/1/007%20JAN%20STECZKOWSKI%2C%20ALEKSANDER%20ZELIA%C5%9A%20RPEiS%2043%284%29%2C%201981.pdf
236
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1981), Modele ekonometryczne w procesie prognozowania, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 302 s.
237
Zeliaś A., Woźniak M., (1981), Próba ustalenia niektórych relacji występujących w wielowymiarowych procesach stochastycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 28, z. 1/2, s. 11-19.
238
Steczkowski J., Zeliaś A., (1981), Statystyczne metody analizy cech jakościowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 189, [1] s.
239
Szczepankiewicz W., (1981), Ekonometryczne metody budowy prognoz zapotrzebowania na przewozy pasażerskie (na przykładzie komunikacji autobusowej), Prom. Zeliaś A., Kraków : , 213 k.
240
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1980), Metoda trendów prekursywnych jako podstawa prognozowania zapotrzebowania na nowe wyroby, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 23, s. 53-70.
241
Zeliaś A., (1980), Strukturalne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów Trzeciego Świata, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 42-43.
242
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1980. - vol. 23. - . - 0071-674X
243
Zeliaś A., (1980), Analiza czynnikowa jako metoda doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 131, s. 5-27.
244
Grabiński T., Zeliaś A., (1980), Generatory liczb losowych o rozkładzie równomiernym i testowanie ich poprawności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 131, s. 29-56.
245
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1980), Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 27, z. 3-4, s. 383-384.
246
Kosiorowska M., (1979), Wielokrotna współliniowość zmiennych i jej wpływ na efektywność estymacji parametrów modeli ekonometrycznych, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 95 k.
247
Zeliaś A., (1979), Ekonometryczne metody prognozowania procesów gospodarczych, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 255 s.
248
Zeliaś A., (1979), Teoria prognozy, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 284 s.
249
Steczkowski J., Woźniak M., Zając K., Zeliaś A., (1979), Statystyka matematyczna w zastosowaniach, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 409 s.
250
Woźniak M., Zeliaś A., (1979), Uwagi o stosowaniu matematyki w naukach praktycznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 22, s. 97-104.
251
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1979), Metodyka planowania perspektywicznego rozwoju prasy, poligrafii oraz działalności kolportażowo-handlowej, Kraków : Ośrodek Badań Prasoznawczych, 126 k.
252
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1979), Niektóre metody konstrukcji prognoz globalnych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 22, s. 63-86.
253
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1979), Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 160 (182), s. 127-147.
254
Zeliaś A., (1979), Metody estymacji parametrów modeli ekonometrycznych z opóźnionymi zmiennymi objaśniającymi, "Przegląd Statystyczny", t. 26, z. 3-4, s. 233-249.
255
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1979), Z badań nad metodami predykcji brakujących informacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 114, s. 31-60.
256
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979. - vol. 22. - . - 0071-674X
257
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1978), Modele ekonometryczne w procesie prognozowania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 297, [1] s.
258
Olech-Nowak A., (1978), Teoretyczne aspekty gier wielochodowych i możliwości ich wykorzystania w podejmowaniu optymalnych decyzji, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 181 k.
259
Wąsik B., Wydymus S., Zeliaś A., (1978), Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego, Warszawa : Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 110 s.
260
Zeliaś A., (1977), Niektóre problemy łącznej estymacji ekonometrycznych modeli prostych. [W:] Zając K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 31-39.
261
Pawłowski Z., Zeliaś A., (1977), Międzynarodowa konferencja w Wiedniu na temat: Modelowanie i sterowanie gospodarką narodową, "Przegląd Statystyczny", t. 24, z. 3, s. 417-419.
262
Zeliaś A., (1977), Kilka uwag na temat estymacji parametrów pewnego liniowego modelu ekonometrycznego z niejednorodnym składnikiem losowym, "Przegląd Statystyczny", t. 24, z. 1, s. 33-39.
263
Zeliaś A., (1977), Szacowanie parametrów modeli autoregresyjnych z uwzględnieniem opóźnień zmiennej objaśniającej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 4, s. 249-261; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20657/1/019%20ALEKSANDER%20ZELIA%C5%9A%20RPEiS%2039%284%29%2C%201977.pdf
264
Zeliaś A., (1977), Kilka uwag na temat predykcji szeregów czasowych w warunkach autokorelacji składników losowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 383-385.
265
Zeliaś A., (1977), O pewnych metodach estymacji parametrów liniowego modelu ekonometrycznego w warunkach autokorelacji składników losowych, "Przegląd Statystyczny", t. 24, z. 3, s. 319-335.
266
Zeliaś A., (1977), Autokorelacja składnika losowego w prostym modelu wahań sezonowych, "Przegląd Statystyczny", t. 24, z. 4, s. 435-441.
267
Zeliaś A., (1977), Autokorelacja składnika losowego w modelu wahań sezonowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 379-381.
268
Zeliaś A., (1977), Szacowanie parametrów modeli autoregresyjnych z uwzględnieniem opóźnień zmiennej objaśniającej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 107-108.
269
Zeliaś A., (1977), Z problematyki badania współliniowości w modelach ekonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 24, z. 2, s. 209-226.
270
Szymanowicz K., Woźniak M., Zeliaś A., (1977), Liniowy model struktury szeregu czasowego jako podstawa predykacji ekonometrycznej, "Folia Oeconomica Cracov