Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie wzorców skłonności do konsumpcji w Polsce = The Spatial Differentiation of Standards of the Propensity to the Consumption in Poland
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 11 (2008) , s. 473-491. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii - Bibliogr.
Nr:
2166196957
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Z historii badań związków rozwoju społeczno-ekonomicznego a demograficznego [dokument elektroniczny]
Źródło:
Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy : Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego - Kraków: [b.w.], 2008. - [odczyt: 11.12.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168266874
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Tytuł:
Nauka w rozwoju społeczno-gospodarczym = Science in Socio-Economic Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki. - nr 17 (2007) , s. 661-684. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 450)
Nr:
2168249158
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Czynniki demograficzne warunkujące rozwój społeczno-gospodarczy
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
26 s.; 24 cm.
Seria:
(Rector's Lectures ; no. 63)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
52140
książka
5

Tytuł:
Przyczynek do dyskusji na temat prowadzenia badań na podstawie osobliwej macierzy kowariancji = A Contribution to the Discussion about Studies on the Base of Singular Covariance Matrix
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1105 (2006) , s. 127-141. - Tytuł numeru: Zastosowanie statystyki w ekonomii - Bibliogr.
Seria:
(Statystyka i Ryzyko)
Nr:
2166510995
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Przemiany kulturowe a rozwój społeczno-gospodarczy = Cultural Changes and Socio-Economic Development
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1076 (2005) , s. 26-37. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 12)
Nr:
2166560523
artykuł w czasopiśmie
7

Konferencja:
XI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XVI Konferencja Taksonomiczna), Międzyzdroje, Polska, od 2002-09-10 do 2002-09-12
Tytuł:
Analiza struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle cech społeczno-demograficznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 1, s. 125. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353348
varia
8

Konferencja:
XI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XVI Konferencja Taksonomiczna), Międzyzdroje, Polska, od 2002-09-10 do 2002-09-12
Tytuł:
Analiza struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle cech społeczno-demograficznych = The Analysis of Households Income and Spending Structure and Their Socio-Economic Attributes
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 988 (2003) , s. 124-133. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 10)
Nr:
2168223070
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Zróżnicowanie struktury dochodów i wydatków w wyróżnionych grupach gospodarstw domowych = Income and Spendings Structure in Selected Groups of Households
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (2003) , s. 377-392. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50622
artykuł w czasopiśmie
10

Konferencja:
XXIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2002-04-23 do 2002-04-26
Tytuł:
90-lecie Polskiego Towarzystwa Statystycznego : historia, osiągnięcia i perspektywy
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 59-72 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-163-8
Nr:
2168218918
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Metody analizy współzależności
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 3 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 64-100
ISBN:
83-7252-113-1
Nr:
2168262008
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Istota i przedmiot badań statystycznych. Prezentacja danych
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 3 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 9-28
ISBN:
83-7252-113-1
Nr:
2168262004
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
13

Konferencja:
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Mikroekonometria w teorii i praktyce, Świnoujście, Polska, od 1999-09-23 do 1999-09-25
Tytuł:
Funkcja konsumpcji
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2, s. 240. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353292
varia
14

Tytuł:
Profesor Jerzy Fierich - 100-lecie urodzin = Professor Jerzy Fierich - the 100th Anniversary of the Birthday
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000, s. 38. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333673
varia
15

Autor:
Kazimierz Zając , Michał Woźniak , Zbigniew Zioło
Tytuł:
Metody analizy porównawczej układów regionalnych = Methods of Comparative Analysis of Regional Systems
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000, s. 41-42. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168244542
varia
16

Tytuł:
Jerzy Fierich - inicjator ekonomii matematycznej - w 100 rocznicę urodzin = Jerzy Fierich - initiator of mathematical economy - the 100th anniversary of birth
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 45, nr 10 (473), s. 80-86
Nr:
2168274827
varia
17

Konferencja:
XXI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1999-04-21 do 1999-04-23
Tytuł:
Analiza kosztów z zastosowaniem karty kontrolnej regresji
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 139-145 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-045-3
Nr:
2168219040
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Maria Cieślak (ed.): Procesy demograficzne w byłych województwach dolnośląskich w latach 1975-1997 (Demographic Processes in the Former Lower Silesia Provinces between 1975-1997). WUE 1999, 343 pp.
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - 1-2 (9) (2000) , s. 224-226
Nr:
2168338913
recenzja
19

Tytuł:
Profesor dr hab. inż. Jerzy Fierich - uczony i pedagog w 100-lecie urodzin
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 857, s. 224-238. - Tytuł numeru: Wyzwania i dylematy statystyki XXI wieku : modelowanie statystyczne
Nr:
2168218724
varia
20

Tytuł:
Jerzy Fierich : 1900-1965
Źródło:
Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 109-129 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-060-7
Nr:
2168255028
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Poglądy ekonomiczne Mikołaja Kopernika
Źródło:
Między liczbą a treścią : księga jubileuszowa dla uczczenia 75. urodzin profesora Jana Steczkowskiego / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 101-112 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-041-0
Nr:
2168266710
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Konferencja:
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Kazimierz Dolny, Polska, od 1998-09-08 do 1998-09-09
Tytuł:
Monitorowanie procesów giełdowych za pomocą karty kontroli regresji
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2, s. 279. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353128
varia
23

Konferencja:
XXI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1999-04-20 do 1999-04-23
Tytuł:
Analiza kosztów z zastosowaniem karty kontrolnej regresji
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4, s. 540. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353150
varia
24

Konferencja:
V Konferencja naukowa "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych", Nałęczów, Polska, od 1999-09-17 do 1999-09-18
Tytuł:
Karta kontrolna regresji jako narzędzie wspomagające sterowanie kosztami
Źródło:
Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. Edward Nowak, Mirosław Urbanek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1999, s. 157-166
Nr:
2168297105
rozdział w materiałach konferencyjnych
25

Tytuł:
Tendencje zmian w oszczędnościach gospodarstw domowych : skłonność do oszczędzania
Źródło:
Raporty Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych. - nr 72 (1998) , s. 66-74 - Bibliogr.
Nr:
2168343035
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
W setną rocznicę urodzin Prof. dra hab. inż. Jerzego Fiericha
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 41-42, s. 3-13
Nr:
2168243266
varia
27

Konferencja:
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Mikroekonometria w teorii i praktyce, Świnoujście, Polska, od 1997-09-18 do 1997-09-20
Tytuł:
Kilka uwag na temat - "Czy przedsiębiorstwa międzynarodowe przyczyniają się do rozwoju postępu społecznego w krajach rozwijających się"
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 3, s. 462. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353114
varia
28

Konferencja:
XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1997-04-27 do 1997-04-30
Tytuł:
Taksonometryczna analiza zmian bezrobocia w Polsce
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 33-40
ISBN:
83-87239-59-3
Nr:
2168255942
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
29

Autor:
Konferencja:
XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1997-04-27 do 1997-04-30
Tytuł:
Taksonometryczna analiza zmian bezrobocia w Polsce
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 1, s. 145-146. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353094
varia
30

Tytuł:
Profesor zw. dr Stanisław Skrzywan : związki rachunkowości ze statystyką
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 2 (1998) , s. 167-176 - Bibliogr.
Nr:
2168246472
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Rozwój gospodarczy a emigracja - badanie statystyczne
Źródło:
Orientacje emigracyjne Polaków / red. Krystyna Slany - Kraków: Kwadrat, 1997, s. 62-69
ISBN:
83-906637-1-6
Nr:
2168313495
rozdział w monografii
32

Tytuł:
Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku
Źródło:
Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / red. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak - Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 21-29 - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 4)
Nr:
2168274739
rozdział w materiałach konferencyjnych
33

Konferencja:
II Konferencja Naukowa: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Kazimierz Dolny, Polska, od 1996-09-12 do 1996-09-13
Tytuł:
Ekonometryczna analiza kosztów na przykładzie kopalnictwa naftowego
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 2, s. 340. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353242
varia
34

Tytuł:
Rozwój idei praw naturalnych (w świetle prac profesora J.Fiericha) = The Evolution of the Theory of the Natural Development Laws (on the Ground of Professor J. Fierich Works)
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 743 (1997) , s. 157-162. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr.
Seria:
(Informatyka i Ekonometria ; nr 2)
Nr:
2168276423
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Związki teorii statystyki z rozwojem nauk przyrodniczych
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały na V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 1997 - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1997, s. 5-16 - Bibliogr.
ISBN:
83-86850-61-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168222258
rozdział w materiałach konferencyjnych
36

Tytuł:
Zastosowanie metod ilościowych w ustalaniu kierunków przebudowy gospodarstw rolniczych w świetle prac prof. dra hab. Jerzego Fiericha = Quantitative Methods in Setting Out Directions of Farm Restructuring : an Assessment Based on the Studies of Professor Jerzy Fierich
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 40/2, lipiec-grudzień 1996, s. 24. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271238
varia
37

Konferencja:
III Konferencja naukowa "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych", Kazimierz Dolny n/Wisłą, Polska, od 1997-09-11 do 1997-09-12
Tytuł:
Profesor zw. dr Stanisław Skrzywan - związki rachunkowości ze statystyką
Źródło:
Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. Edward Nowak, Mirosław Urbanek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1997, s. 255-268 - Bibliogr.
Nr:
2168305217
rozdział w materiałach konferencyjnych
38

Konferencja:
XVIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1996-04-24 do 1996-04-26
Tytuł:
Demometryczny model rodziny (na przykładzie ksiąg metrykalnych parafii św. Katarzyny w Wolbromiu)
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 29-46 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-12-7
Nr:
2168242986
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Istota i przedmiot badań statystycznych. Prezentacja danych
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 9-28
ISBN:
83-87239-18-6
Nr:
2168261822
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 148-159
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255662
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Metody analizy współzależności
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 64-100
ISBN:
83-87239-18-6
Nr:
2168261826
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
42

Konferencja:
X Konferencja Naukowa: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Ustroń-Jaszowiec, Polska, od 1996-10-23 do 1996-10-25
Tytuł:
Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 3, s. 446. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353248
varia
43

Tytuł:
Statystyczna analiza rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego
Źródło:
Mikroekonometria w teorii i praktyce / red. Józef Hozer - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1997, s. 85-100 - Bibliogr.
Seria:
(Materiały, Konferencje - Uniwersytet Szczeciński ; nr 23)
Nr:
2168343033
rozdział w monografii
44

Konferencja:
XVIII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1996-04-23 do 1996-04-26
Tytuł:
Demometryczny model rodziny w latach 1877-1950 w świetle metryk parafialnych
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 1, s. 184. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353234
varia
45

Autor:
Konferencja:
Konferencja naukowa: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Kazimierz Dolny, Polska, od 1995-11-30 do 1995-12-01
Tytuł:
Paweł Ciompa, prekursor ekonometrii
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4, s. 297. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353206
varia
46

Tytuł:
Wykład pt.: Kultura w rozwoju społeczno-gospodarczym - wygłoszony w Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego przez prof. zw. dr hab. Kazimierza Zająca z okazji nadania mu tytułu doktora honoris causa = Lecture: Culture in Socio-Economic Development
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4, s. 169-175
Nr:
2168284655
varia
47

Tytuł:
O pewnych tendencjach w kształtowaniu się bezrobocia = Some Tendencies in the Dynamics of Unemployment
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 39/2, lipiec-grudzień 1995, s. 38-39. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271224
varia
48

Tytuł:
Spatial Differentiation of the Unempolyment Rate in Poland
Źródło:
Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995) / red. Andrzej SOKOŁOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 7-13 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-90-4
Nr:
2168261114
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Elementy rachunku prawdopodobieństwa
Źródło:
Statystyka matematyczna w zastosowaniach / red. Aleksander ZELIAŚ - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 9-79 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-88-2
Nr:
2168262030
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
50

Konferencja:
Konferencja naukowa: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Szklarska Poręba, Polska, od 1995-10-17 do 1995-10-19
Tytuł:
O pewnych makroekonomicznych relacjach w gospodarce polskiej
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4, s. 293. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353200
varia
51

Tytuł:
Liczebność rodzin w świetle ksiąg metrykalnych parafii św. Katarzyny w Wolbromiu w latach 1861-1980
Źródło:
Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Krzysztof BROŃSKI, Jacek PURCHLA, Jan SZPAK - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1996, s. 287-297 - Bibliogr.
ISBN:
83-7052-982-8
Nr:
2168246408
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
O pewnych makroekonomicznych relacjach w gospodarce polskiej
Źródło:
Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / red. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak - Jelenia Góra; Wrocław; Kraków: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 1996, s. 17-27 - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 3)
Nr:
2168291549
rozdział w materiałach konferencyjnych
53

Tytuł:
Metoda dynamiczna w badaniach ekonomicznych
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały na IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 12-14 września 1995 / red. Zygmunt Zieliński - Toruń: Instytut Wydawniczy GRAVIS, 1995, s. 5-12 - Bibliogr.
ISBN:
83-900178-8-1
Nr:
2168222254
rozdział w materiałach konferencyjnych
54

Konferencja:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mikroekonometria w teorii i praktyce", Świnoujście, Polska, od 1993-09-16 do 1993-09-18
Tytuł:
Głos w dyskusji
Źródło:
Mikroekonometria w teorii i praktyce : VI ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Komitet Ekonometrii i Statystyki PAN, Świnoujście, 16-18 września 1993 roku / red. Józef Hozer - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1995, s. 243-244
Seria:
(Materiały, Konferencje - Uniwersytet Szczeciński ; nr 6)
ISBN:
83-86745-19-3
Nr:
2168346768
rozdział w materiałach konferencyjnych
55

Konferencja:
XVI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1994-04-27 do 1994-04-29
Tytuł:
Modele funkcji użyteczności dochodów w świetle badań empirycznych
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 49-60 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-30-0
Nr:
2168274823
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
56

Konferencja:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mikroekonometria w teorii i praktyce", Świnoujście, Polska, od 1993-09-16 do 1993-09-18
Tytuł:
Modele poziomu dobrobytu
Źródło:
Mikroekonometria w teorii i praktyce : VI ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Komitet Ekonometrii i Statystyki PAN, Świnoujście, 16-18 września 1993 roku / red. Józef Hozer - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1995, s. 7-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Materiały, Konferencje - Uniwersytet Szczeciński ; nr 6)
ISBN:
83-86745-19-3
Nr:
2168346766
rozdział w materiałach konferencyjnych
57

Tytuł:
Analiza czynników kształtujących opinie na temat poziomu dobrobytu wśród małżeństw
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 706 (1995) , s. 179-187. - Tytuł numeru: Problemy transformacji gospodarki Polski i krajów nadbałtyckich : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Cybernetyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 7-8 listopada 1995 - Bibliogr.
Nr:
2168264390
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Istota i przedmiot badań statystycznych. Prezentacja danych
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 8-27
ISBN:
83-86439-02-5
Nr:
2168261982
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Metody analizy współzależności
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 61-96
ISBN:
83-86439-02-5
Nr:
2168261986
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Historia i działalność naukowa i społeczna Polskiego Towarzystwa Statystycznego w latach 1912-1992 = The History, Research and Social Activities of the Polish Statistical Society in 1912-1992
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 122-124. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333513
varia
61

Autor:
Konferencja:
XVI Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1994-04-27 do 1994-04-29
Tytuł:
Model funkcji użyteczności dochodów w świetle badań empirycznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 41, z. 4, s. 486. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353192
varia
62

Tytuł:
Zarys metod statystycznych
Wydanie:
Wyd. 5 popr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994
Opis fizyczny:
455, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0916-9
Nr:
2168262054
podręcznik
63

Tytuł:
Modelowanie poziomu dobrobytu = Developing Models of Living Standards
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 58-61. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333447
varia
64

Tytuł:
Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993
Opis fizyczny:
141, [2] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11020-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168336423
książka
65

Konferencja:
XIV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Tytuł:
Indywidualizm i uniwersalizm w naukach
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 2, s. 242. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168351506
varia
66

Tytuł:
Z badań nad modelowaniem procesów dyfuzji innowacji = Studies on the Modelling of Innovation Diffusion
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 127-128. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333431
varia
67

Konferencja:
XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Tytuł:
Indywidualizm i uniwersalizm w naukach
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 17-24 - Bibliogr.
Nr:
2168274785
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
68

Autor:
Konferencja:
V Ogólnopolska Konferencja: Teoretyczne i praktyczne problemy mikroekonometrii, Świnoujście, Polska, od 1991-09-15 do 1991-09-17
Tytuł:
Wpływ innowacji na rozwój przedsiębiorstwa (modele i zastosowania)
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 1, s. 109. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168351024
varia
69

Tytuł:
Praca a opieka społeczna
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin) / kier. pracy: Józef POCIECHA, s. 8-21
Sygnatura:
NP-231/Magazyn
Nr:
2168256320
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Profesor Władysław Kwiecień - życie i twórczość
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 380, s. 19-21
Nr:
2168249374
varia
71

Tytuł:
W 90. rocznicę urodzin i 25. rocznicę śmierci Profesora dra hab. Jerzego Fiericha = The 90th Birthday Anniversary and 25th Anniversary of the Death of Professor Jerzy Fierich
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 103-105. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252568
varia
72

Tytuł:
Społeczne uwarunkowania produkcji = Social Conditioning of Production
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 97-98. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252554
varia
73

Tytuł:
Prof. zw. dr hab. Władysław Kwiecień - życie i twórczość = Professor Władysław Kwiecień : Life and Work
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 101-103. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252566
varia
74

Tytuł:
Profesor Jerzy Fierich jako badacz wsi polskiej : w 90. rocznicę urodzin i 25-lecie śmierci
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 380, s. 5-18
Nr:
2168249372
varia
75

Autor:
Konferencja:
XIII Ogólnopolskie Seminarium : Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1991-04-25 do 1991-04-27
Tytuł:
Profesor Jerzy Fierich inicjator zastosowań taksonomii w naukach ekonomicznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 2, s. 251-252. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351004
varia
76

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 1 (1992) , s. 129-131
Nr:
2168303041
recenzja
77

Tytuł:
Podaż pracy
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy / kier. pracy: Józef POCIECHA, s. 7-27
Sygnatura:
NP-131/Magazyn
Nr:
2168258416
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Popyt na pracę
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy / kier. pracy: Józef POCIECHA, s. 28-36
Sygnatura:
NP-131/Magazyn
Nr:
2168258418
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
79

Konferencja:
XI Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1989-05-03 do 1989-05-05
Tytuł:
Rozwój społeczno-gospodarczy a rozwój kulturalny
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1, s. 95. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351284
varia
80

Konferencja:
XII Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych, Zakopane, Polska, od 1990-04-26 do 1990-04-28
Tytuł:
Społeczne uwarunkowania produkcji
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4, s. 357-358. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351400
varia
81

Konferencja:
IV Ogólnopolska Konferencja Zastosowania ekonometrii w przedsiębiorstwie, Świnoujście, Polska, od 1989-05-29 do 1989-05-31
Tytuł:
Społeczne aspekty funkcji produkcji
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1, s. 102. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351364
varia
82

Tytuł:
Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego
Adres wydawniczy:
Warszawa: SGH. Instytut Statystyki i Demografii, 1991
Opis fizyczny:
134 s.; 24 cm
Seria:
(Uwarunkowania Demograficzne Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski ; 21)
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Nr:
2168263392
monografia
83

Tytuł:
Wpływ innowacji na rozwój przedsiębiorstwa (modele i zastosowania) = Modelling of Innovative Processes
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 34 (1991) , s. 59-76. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247176
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Probabilistyczne modele w badaniach demograficznych = Probability Models in Demographic Studies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 342 (1991) , s. 79-93. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251942
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Fierich - życie i twórczość
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 36, nr 8 (363), s. 41
Nr:
2168243946
varia
86

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 36, nr 8 (363) (1991) , s. 43-44
Nr:
2168243948
recenzja
87

Tytuł:
Wkład ośrodka krakowskiego w rozwój teorii i zastosowań metod taksonomicznych
Źródło:
Taksonomia - teoria i jej zastosowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Mogilany, 27-28 IX 1989 r. / materiały zebrał i przygotował do publikacji Józef POCIECHA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990, s. 24-32 - Bibliogr.
Nr:
2168242448
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Scale Conversion - Theory and Application
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 300 (1990) , s. 167-176 - Bibliogr.
Nr:
2168250162
artykuł w czasopiśmie
89

Autor:
Adam Góral , Kazimierz Zając
Tytuł:
Determining the Order of Autoregressive Models by the Application of the Tests for the Goodness of Fit of Autoregressive Schemes (Simulation Studies)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 300 (1990) , s. 155-166 - Bibliogr.
Nr:
2168250154
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Teoria ekonomii a modele ekonometryczne = Economic Theory and Economic Models
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 32/2, lipiec-grudzień 1988, s. 234-236. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275943
varia
91

Autor:
Tytuł:
Retrospektywne prognozowanie wielowymiarowych procesów demograficznych = Retrospective Forecasting of Multidimensional Demographic Processes
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 33 (1990) , s. 129-143. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226787
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Z badań nad wielkością i strukturą rodziny według metryk parafialnych = Studies on the Size and Structure of the Family on the Basis of Parish Registration
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 111-113. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333383
varia
93

Tytuł:
Cluster Analysis Methods and Regression Modelling = Metody analizy skupień i modelowanie regresyjne
Źródło:
Control and Cybernetics. - Vol. 18 nr 1 (1989) , s. 69-80. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249450
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Wiesław Sadowski, Statystyka na co dzień, PWE, Warszawa 1987, s. 183, cena zł 200,-
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 1 (1989) , s. 97-99
Nr:
2168350974
recenzja
95

Tytuł:
Kształtowanie się ruchu naturalnego w północno-zachodnich dzielnicach Krakowa w latach 1851-1955
Źródło:
Z przeszłości Krakowa / red. Jan M. MAŁECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 293-317 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-09645-4
Nr:
2166232914
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
96

Autor:
Malek Touahri
Tytuł:
Verification des relations entre le developpement des processus demographiques et socio-economiques: cas d'Algerie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1989
Opis fizyczny:
196 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/412
Nr:
2168308937
doktorat
97

Tytuł:
Zarys metod statystycznych
Wydanie:
Wyd. 4 popr. i poszerz.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988
Opis fizyczny:
460, [4] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0579-1
Nr:
2168262820
podręcznik
98

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja: Zastosowania ekonometrii w przedsiębiorstwie, Piaski Wielkie k. Międzyzdrojów, Polska, od 1987-05-24 do 1987-05-27
Tytuł:
Rozwój nauki a rozwój gospodarczy
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 35, z. 1, s. 109-110. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350872
varia
99

Tytuł:
Elementy rachunku ekonomicznego, Zdzisław Hellwig - red., PWE, Warszawa 1985, s. 539, cena zł 400,-
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 35, z. 1 (1988) , s. 113-115
Nr:
2168350882
recenzja
100

Tytuł:
Nieparametryczne estymatory regresji w badaniach zjawisk ekonomicznych = Non-Parametrical Regression Estimators in Studying Economic Phenomena
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 31 (1988) , s. 181-191. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249094
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988
Opis fizyczny:
261 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-08622-X
Nr:
2168245512
monografia
102

Tytuł:
Weryfikacja związków między procesami demograficznymi a społeczno-ekonomicznymi i środowiskiem naturalnym = Verification of interrelation between demographic processes and socio-economic ones with natural environment
Źródło:
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz. 2, Raporty kierowników grup tematycznych / red. Celina Groblewska - Warszawa : SGPiS. Instytut Statystyki i Demografii, 1988, s. 314-329. - Streszcz.
Seria:
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki ; nr 278-2)
Nr:
2168298309
rozdział w monografii
103

Tytuł:
Poznawcze i społeczne uwarunkowania nauki = Cognitive and Social Determinants of Science
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 245 (1987) , s. 5-20. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168252238
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Some Remarks on Weighing Variables in Cluster Analysis = Wybrane problemy ważenia cech
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 158. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318539
varia
105

Tytuł:
Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987
Opis fizyczny:
175 s.: il.; 24cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0407-8
Nr:
2168261086
monografia
106

Tytuł:
On a Certain Method of Examination of the Interchangeability of Demographic and Economic Processes = O pewnej metodzie badania współzmienności procesów demograficznych i gospodarczych
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 58-59. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318515
varia
107

Tytuł:
Uwagi o nieparametrycznych estymatorach regresji = Remarks on Non-parametrical Regression Estimators
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 159-161. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318541
varia
108

Tytuł:
Przyczynek do badań nad modelem rodziny = Contribution to Studies on the Model of the Family
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 3/89 (1987) , s. 29-39. - Rez., summ.
Nr:
2168257102
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Analiza współzależności zjawisk demograficznych i wybranych cech gospodarczych i społecznych w Polsce = Analysis of Interrelations between Demographic Phenomena and Selected socio-economic Characteristics in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 245 (1987) , s. 57-75. - Summ., rez.
Nr:
2168252248
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
Nieparametryczne estymatory regresji = Non-Parametrical Regression Estimators
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 32, nr 2(308) (1987) , s. 6-9 - Bibliogr.
Nr:
2168261148
artykuł w czasopiśmie
111

Konferencja:
VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1985-04-26 do 1985-04-28
Tytuł:
Teoria a empatia
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 2, s. 202-203. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350722
varia
112

Konferencja:
Konferencja "Zastosowanie ekonometrii w przedsiębiorstwie", Świnoujście, Polska, od 1985-09-19 do 1985-09-21
Tytuł:
Z badań nad zastosowaniami modelowania ekonometrycznego w analizie gospodarczej działalności przedsiębiorstwa
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 3, s. 323. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350730
varia
113

Tytuł:
Jerzy Fierich - inicjator ekonomii matematycznej
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 29, s. 3-10. - Wykaz ważniejszych publikacji prof. J. Fiericha
Nr:
2168243168
varia
114

Tytuł:
Wykłady ze statystyki
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
375 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168260058
Zobacz powiązane rozdziały
115

Konferencja:
VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych", Zakopane, Polska, od 1984-05-03 do 1974-05-05
Tytuł:
Taksonomiczne metody w badaniach relacji : rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 32, z. 1, s. 85. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350676
varia
116

Tytuł:
Jerzy Fierich statystyk-ekonometryk
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 30, nr 9(291) (1985) , s. 37-39
Nr:
2168241324
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Porządkowanie obiektów w wielowymiarowych przestrzeniach zmiennych diagnostycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1985
Opis fizyczny:
270 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/815
Nr:
2168312965
doktorat
118

Tytuł:
Charakterystyka prawidłowości statystycznych
Źródło:
Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 11-38 - Bibliogr.
Nr:
2168260060
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Analiza testów wielowymiarowych rozkładów normalnych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1985
Opis fizyczny:
267 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/820
Nr:
2168312955
doktorat
120

Tytuł:
Porównanie poziomu rozwoju demograficznego i społeczno-gospodarczego na przykładzie województw w latach 1975-1981 = Comparison Between the Levels of Demographic and Socio-Economic Development as Exemplified by Voivodships in 1975-1981
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 4/78 (1984) , s. 71-86. - Rez., summ.
Nr:
2168257222
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Demometryczne modele rodziny = The Demometrical Family Models
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 26/1-2, styczeń-grudzień 1982, s. 58-60. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333345
varia
122

Autor:
Maria Pociecha
Tytuł:
Badanie wpływu wybranych czynników społeczno-ekonomicznych, demograficznych i genetycznych na rozwój fizyczny dzieci
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1984
Opis fizyczny:
172 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/472
Nr:
2168309869
doktorat
123

Tytuł:
Taksonomiczna analiza związków między procesami rozwoju demograficznego i gospodarczego w Polsce = Taxonomic Analysis of the Relationships between Demographic and Economic Development in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 262 (1984) , s. 105-126. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych - Bibliogr.
Nr:
2168244352
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Z badań nad relacjami demograficzno-ekonomicznymi a rozwojem społecznym = Inquiries on Demographic-economic Relations and Social Development
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 26/1-2, styczeń-grudzień 1982, s. 28-30. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333339
varia
125

Tytuł:
Uwagi o systemie kształcenia absolwentów w ekonomicznym szkolnictwie wyższym = Some Remarks about Educational System of Graduates at the University Level High Schools of Economics
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 49 (1983) , s. 75-77
Nr:
2168359404
artykuł w czasopiśmie
126

Autor:
Adam Góral
Tytuł:
Analiza widmowa w badaniach statystycznych i ekonometrycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
257 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/468
Nr:
2168309879
doktorat
127

Tytuł:
Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983
Opis fizyczny:
131 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0193-1
Nr:
2168282347
książka
128

Tytuł:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Fierich - uczony i pedagog = Profesor Jerzy Fierich, Ph.D. : Scholar and Teacher
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 44-46. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241364
varia
129

Tytuł:
The Parallelism of Scientifical and Economic Development
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 103-104. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241518
varia
130

Tytuł:
Profesor dr hab. Inż. Jerzy Fierich - uczony i pedagog = Professor Jerzy Fierich - Scientist and Pedagogue
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 25 (1982) , s. 3-21. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168297549
artykuł w czasopiśmie
131

Tytuł:
Moje spotkanie z profesorem Pawłowskim
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982) , s. 9-12. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne
Nr:
2168330623
artykuł w czasopiśmie
132

Tytuł:
Zarys metod statystycznych
Wydanie:
Wyd. 3 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982
Opis fizyczny:
504 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0050-1
Nr:
2168281081
podręcznik
133

Tytuł:
Życie i twórczość prof. Jerzego Fiericha w 80 rocznicę urodzin i 15 rocznicę śmierci = The Life and Work of Prof. Jerzy Fierch : on the 80th Anniversary of His Birth, and 15th Anniversary of His Death
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 352-354. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318465
varia
134

Tytuł:
Wielorównaniowy model turystyki w Polsce = The Multi-equation Model of Tourism in Poland
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980, s. 101-102. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318447
varia
135

Tytuł:
Statystyka matematyczna w zastosowaniach
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
409 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168348908
skrypt
136

Autor:
Henryk Kopia
Tytuł:
Ekonometryczna analiza efektywności poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
173 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/455
Nr:
2168309787
doktorat
137

Tytuł:
Metody badania usług rynkowych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982
Opis fizyczny:
178,[1] s.: il.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0264-4
Nr:
2168265050
monografia
138

Tytuł:
Z badań nad przeciętnym trwaniem życia ludności Krakowa
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 26, nr 9 (244) (1981) , s. 15-17 - Bibliogr.
Nr:
2168346782
artykuł w czasopiśmie
139

Autor:
Tytuł:
Integracja systemów informatycznych zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1981
Opis fizyczny:
213 k.: il.; 30 cm + Aneks: 204 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/856 (Aneks)
Nr:
2168313239
doktorat
140

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 138
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Nr:
2168228544
redakcja czasopisma/serii
141

Tytuł:
Wielorównaniowy model ruchu turystycznego = Multiequation Model of Tourist Traffic in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 141 (1981) , s. 13-25. - Summ., rez.
Nr:
2168230026
artykuł w czasopiśmie
142

Tytuł:
Ekonometryczne modele sfery usług bytowych w Polsce = Econometric Models of the Sphere of Living Services in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 138 (1981) , s. 5-20. - Summ., rez.
Nr:
2168228546
artykuł w czasopiśmie
143

Tytuł:
Regionalizacja struktury społecznej i produkcji rolnej na Śląsku w końcu XVIII w. = Regionalization of the Social Structure and Agricultural Production in Silesia in the Late XVIIIth Century
Źródło:
Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia. - t. 13 (1981) , s. 11-36. - Summ.
Nr:
2168316551
artykuł w czasopiśmie
144

Tytuł:
Wzajemne uwarunkowania rozwoju społeczno-ekonomicznego i demograficznego = Mutual Interdependence of Economic and Demographic Development
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 3/65 (1981) , s. 21-42. - Rez., summ.
Nr:
2168257228
artykuł w czasopiśmie
145

Tytuł:
Statystyka i ekonometria
Źródło:
Ekonomista. - nr 6 (1981) , s. 1182-1190
Nr:
2168265116
artykuł w czasopiśmie
146

Tytuł:
Badanie zgodności poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego Polski w roku 1976 (w ujęciu przestrzennym) = Consistence Between Levels of Demographic and Economic Development of Poland in the Year 1976 in Spatial Approach
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1981) , s. 289-295. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168346784
artykuł w czasopiśmie
147

Autor:
Tytuł:
Ekonometryczne metody badania popytu na usługi motoryzacyjne w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1981
Opis fizyczny:
260 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/862
Nr:
2168313249
doktorat
148

Autor:
Aniela Deja-Wąsik
Tytuł:
Statystyczna analiza wypadków przy pracy w zakładach chemicznych "Oświęcim"
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1980
Opis fizyczny:
114 k.: il.; 30 cm + aneks: 21 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/438
Nr:
2168309741
doktorat
149

Tytuł:
Z zagadnień optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie = On Problems of Optimalizing the Economic Processes in Business Enterprises
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 44-45
Nr:
2168252574
varia
150

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 127
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Nr:
2168231168
redakcja czasopisma/serii
151

Tytuł:
Główne tendencje rozwoju demograficznego i ekonomicznego w Polsce w latach 1918-1978 = The Main Tendencies in the Demographic and Socio-Economic Phenomena in Poland in the Years 1918-1978
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 122 (1980) , s. 5-41. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168279225
artykuł w czasopiśmie
152

Tytuł:
Procesy demograficzne na tle rozwoju gospodarczego w Polsce w sześćdziesięcioleciu = Demographic Processes Against a Background of 60-years of Economic Progress in Poland
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 360-361. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333401
varia
153

Tytuł:
Analiza stanu i kierunków rozwoju wybranych usług w Polsce = Analysis of the State and Trends of Development in Selected Services in Poland
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 47-48
Nr:
2168252580
varia
154

Tytuł:
Demometryczna analiza reprodukcji ludności
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1980
Opis fizyczny:
99 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/240
Nr:
2168265998
doktorat
155

Tytuł:
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania popytu na usługi w Polsce = Statistical Analysis of Regional Differentiation of the Demand for Service in Poland
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 403-404. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333413
varia
156

Tytuł:
Rozwój rynku wewnętrznego a poziom gospodarczy regionów w Polsce = Development of the Internal Market and Economic Level of Regions in Poland
Źródło:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 25, nr 1 (93) (1980) , s. 52-71. - Summ.
Nr:
2168260020
artykuł w czasopiśmie
157

Tytuł:
Statystyczne metody badania zgodności poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej = Statistical Methods of Investigations of the Agreement between the Demographic Development Level and the Economic Level in the Regenerated Republic of Poland
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 402-403. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333411
varia
158

Konferencja:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków, Pokrzywna, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Tytuł:
Z badań nad modelami popytu na usługi w Polsce = The Models of Demand for Services in Poland - Some Studies
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979) , s. 469-483. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna - Bibliogr.
Nr:
2168244886
artykuł w czasopiśmie
159

Tytuł:
Statystyka matematyczna w zastosowaniach
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Opis fizyczny:
409 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168348906
skrypt
160

Tytuł:
Statystyczna analiza poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego Polski w roku 1976 = The Statistical Analysis of the Level of the Demographic and Economic Development of Poland in the Year 1976
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 115 (1979) , s. 83-96. - Summ., rez.
Nr:
2168251030
artykuł w czasopiśmie
161

Tytuł:
O pewnych miarach oceny funkcjonowania systemu informacyjno-decyzyjnego = Statistical Methods in System Studies
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 3 (1978) , s. 431-440. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237368
artykuł w czasopiśmie
162

Tytuł:
Konstrukcja i zastosowanie empirycznych dystrybuant jednowymiarowych ciągłych zamiennych losowych = Construction and Application of Empirical One-Dimensional Distribution Functions of Continuous Random Variables
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 4 (1978) , s. 565-576. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237370
artykuł w czasopiśmie
163

Tytuł:
Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcji
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1978
Opis fizyczny:
159, [1] s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168248758
monografia
164

Tytuł:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii
Adres wydawniczy:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977
Opis fizyczny:
174, [1] s.: [1] k. tabl. : il.; 25 cm
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Uwagi:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168242942
Zobacz powiązane rozdziały
165

Tytuł:
Język symulacyjny DELTA do modelowania dynamiki systemów ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1977
Opis fizyczny:
124 k.: il.; 30 cm + Aneks: 161 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/136 (aneks)
Nr:
2168305353
doktorat
166

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ekonometryczne modele rynku", Tuszyn k. Łodzi, Polska, od 1975-06-05 do 1975-06-06
Tytuł:
Próba ustalenia rejonów konsumpcyjnych
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 2, s. 298. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314815
varia
167

Tytuł:
Z badań nad budżetami gospodarstw domowych w Polsce = Some Remarks on Home Budgets in Poland
Źródło:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 17-30. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243046
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
168

Tytuł:
Numeryczne metody periodyzacji i prognozowania ruchu naturalnego ludności CSRS w latach 1949-1972 = Numerical Methods for Periodization and Prediction of Natural Movement of Population in Tschechoslovakia in 1949-1972
Źródło:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 59-69. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243130
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
169

Tytuł:
Metody badania stacjonarności jednowymiarowych ciągów losowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1977
Opis fizyczny:
163 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/226
Nr:
2168261090
doktorat
170

Tytuł:
Zarys metod statystycznych
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1976
Opis fizyczny:
468 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168281083
podręcznik
171

Tytuł:
O pewnej metodzie mierzenia elastyczności popytu = On Certain Method of Demand Elasticity Measurement
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 23, z. 4 (1976) , s. 419-426. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168238404
artykuł w czasopiśmie
172

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne podstawy metody sum kumulacyjnych i możliwości jej zastosowania
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1976
Opis fizyczny:
195 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/124
Nr:
2168304631
doktorat
173

Tytuł:
Taksonomiczne metody określania faz rozwojowych procesów demograficznych = Taxonomic Methods in Defining the Development Phases of Demographic Processes
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 43 (1976) , s. 15-40. - Rez., summ.
Nr:
2168237750
artykuł w czasopiśmie
174

Tytuł:
Badanie popytu konsumpcyjnego ludności wiejskiej = Research on Demand for Consumer Goods by Rural Population
Źródło:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego. - R. 21, z. 3 (79) (1976) , s. 76-84. - Rez., summ., streszcz.
Nr:
2168315497
artykuł w czasopiśmie
175

Tytuł:
O pewnych metodach badania struktury i dynamiki procesów demograficznych na przykładzie NRD = On Some Methods of Investigation into the Structure and Dynamics of Demographic Processes with Special
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 19 (1976) , s. 109-125. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239402
artykuł w czasopiśmie
176

Tytuł:
Čislennye metody periodizacii i prognozirovaniâ estestvennogo dviženiâ naseleniâ ČRS za 1949-1972 gg.
Źródło:
Mezinárodní konference demografu socialistickýh zemí Liblice 1976 : soubor referátu. Č. 1 - [b.m.]: [b.w.], 1976, s. [33]-[50]. - Rez.
Nr:
2168315079
rozdział w materiałach konferencyjnych
177

Tytuł:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracowanie:
Nr:
2168242590
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
178

Tytuł:
Kształtowanie się niektórych zjawisk ruchu turystycznego w regionie krakowskim (studium statystyczne) = Formation of Some Phenomena of the Tourist Movement in the Cracow Region (a Study in Statistics)
Źródło:
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 69-86. - Summ., rez.
Nr:
2168334913
rozdział w książce
179

Tytuł:
Księgi parafialne jako źródło demograficzne zróżnicowanego ruchu naturalnego w wielkich miastach : (na przykładzie Krakowa 1860-1950) = Parish Books as a Source of Demographic Studies of the Differentiated Natural Movement in Big Cities /at the example of Cracow in the years 1860 - 1930/
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 70 (1975) , s. 337-354. - Summ., rez.
Nr:
2168249902
artykuł w czasopiśmie
180

Tytuł:
Kilka uwag o artykule Ireny Gieysztorowej = Some Remarks on the Article of Irena Gieysztorowa
Źródło:
Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia. - nr 7 (1975) , s. 292-299
Nr:
2168356826
polemika
181

Tytuł:
Modele stochastyczne rozwoju dyscyplin naukowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1975
Opis fizyczny:
154 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/119
Nr:
2168305321
doktorat
182

Tytuł:
Metody periodyzacji rozwoju demograficznego ludności miejskiej = Methods of Periodization of the Demographic Development of the Сity
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 41 (1975) , s. 75-92. - Rez., summ.
Nr:
2168315469
artykuł w czasopiśmie
183

Tytuł:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii
Adres wydawniczy:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975
Opis fizyczny:
183 s.: wykr.; 24 cm
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243720
Zobacz powiązane rozdziały
184

Tytuł:
Dynamiczna metoda badania struktur demograficznych = Dynamic Method of Investigation of Demographic Structures
Źródło:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 15-39. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243862
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
185

Tytuł:
Aproksymacyjna funkcja niezawodności jako narzędzie programowania remontów urządzeń przemysłowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1975
Opis fizyczny:
102 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/345
Nr:
2168307413
doktorat
186

Tytuł:
Niektóre nowe metody badania struktury i dynamiki procesów demograficznych Niemieckiej Republiki Demokratycznej = Some New Methods in Research of the Structure and Dynamics of Demographic Processes in GDR
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 3 (1975) , s. 89-103. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168315683
artykuł w czasopiśmie
187

Tytuł:
Ekonometryczne modele badania popytu na usługi
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1975
Opis fizyczny:
225 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/144
Nr:
2168304719
doktorat
188

Tytuł:
Zarys metod statystycznych
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1974
Opis fizyczny:
436 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168281087
podręcznik
189

Tytuł:
Ekonometryczne modelowanie kształtowania się wskaźników syntetycznych w przedsiębiorstwie = Econometric Modelling of the Formative Process of Synthetic Factors in an Enterprise
Źródło:
Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974, s. 99-108. - Summ., rez. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 33)
Nr:
2168362550
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
190

Tytuł:
O niektórych ekonometrycznych modelach gospodarki narodowej = On Some Econometric Models of National Economy
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 142-144
Nr:
2168333053
varia
191

Tytuł:
Ekonometryczna analiza ruchu turystycznego w regionie krakowskim w latach 1967-1971 = Econometric Analysis of Tourist Traffic in the Region of Cracow for the Years 1967-1971
Źródło:
Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974, s. 9-34. - Summ., rez. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 33)
Nr:
2168362414
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
192

Tytuł:
Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii
Adres wydawniczy:
Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974
Opis fizyczny:
179 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 33)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros., Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168362408
Zobacz powiązane rozdziały
193

Tytuł:
Ekonometryczne modele w badaniach ruchu turystycznego = Econometric Models Used in the Research Into Tourism
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 15 (1974) , s. 45-67. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260486
artykuł w czasopiśmie
194

Konferencja:
Internationales Demographischen Symposium, Berlin, Niemiecka Republika Demokratyczna, od 1974-12-16 do 1974-12-18
Tytuł:
Manche numerische Forschungsmethoden der Struktur und der Dynamik von demographischen Prozessen am Beispiel der DDR
Źródło:
Internationales Demographischen Symposium, Humboldt-Universität zu Berlin. - Referat wygłoszony - nieopublikowany
Nr:
2168317253
varia
195

Tytuł:
Statystyczna kontrola procesu produkcyjnego przy użyciu karty sum kumulacyjnych = Statistical Control of the Production Process Using a Cumulative Sum Chart
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 3 (1973) , s. 263-286. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249046
artykuł w czasopiśmie
196

Tytuł:
Matematyczno-ekonomiczne modele kosztów w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1973
Opis fizyczny:
129 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/118
Nr:
2168305445
doktorat
197

Tytuł:
Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcyjnych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1973
Opis fizyczny:
161 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/72
Nr:
2168305443
doktorat
198

Tytuł:
Statystyczne metody kontroli jakości produktów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973
Opis fizyczny:
325, [3] s.: il.; 22 cm + tablica ([1] k. złoż.)
Nr:
2168345692
skrypt
199

Autor:
Tytuł:
Ekonometryczne metody badania kosztów w kopalniach węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1972
Opis fizyczny:
185 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/63
Nr:
2168305377
doktorat
200

Tytuł:
Znaczenie twórczości naukowej prof. dr. inż. Jerzego Fiericha dla dyscyplin społecznych i rolniczych = Importance of prof. Jerzy Fierich's Research Work in Social and Agricultural Sciences
Źródło:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 9-24. - Summ., rez. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 24)
Nr:
2168288651
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
201

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 55
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Nr:
2168250540
redakcja czasopisma/serii
202

Tytuł:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii
Adres wydawniczy:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972
Opis fizyczny:
247 s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 24)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
Nr:
2168288649
Zobacz powiązane rozdziały
203

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 44, 51
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Nr:
2168250304
redakcja czasopisma/serii
204

Tytuł:
Przyczynek do badań nad modelem rodziny = A Contribution to the Researches Upon the Family Model
Źródło:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 47-66. - Summ., rez. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 24)
Nr:
2168288653
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
205

Tytuł:
Statystyczna analiza wyników badania odporności chemicznej powłok poliamidowych na podłożu metalowym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1971
Opis fizyczny:
77 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/60
Nr:
2168305327
doktorat
206

Tytuł:
Statystyczne metody badania rytmiczności pracy
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1971
Opis fizyczny:
123 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/62
Nr:
2168305323
doktorat
207

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 40
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1971
Nr:
2168249582
redakcja czasopisma/serii
208

Tytuł:
Zarys metod statystycznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1971
Opis fizyczny:
440 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168281085
podręcznik
209

Tytuł:
Statystyka jako narzędzie analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych w przedsiębiorstwie = Statistics as a Tool of the Analysis of Socio-Economic Phenomena in Enterprise
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 16, nr 5 (120) (1971) , s. 5-6
Nr:
2168364186
artykuł w czasopiśmie
210

Tytuł:
Studium z zakresu ustalania rejonów konsumpcyjnych w Polsce = Study on Determination of Consumption Regions in Poland
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 1 (1970) , s. 51-71. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260100
artykuł w czasopiśmie
211

Tytuł:
Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i zmian techniki wytwarzania w polskim przemyśle uspołecznionym 1961-1967
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1970
Opis fizyczny:
133 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/58
Nr:
2168305503
doktorat
212

Tytuł:
Statystyka a nauki ekonomiczne = Statistics and Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 38 (1969) , s. 5-32. - Summ., rez.
Nr:
2168260724
artykuł w czasopiśmie
213

Tytuł:
Zbigniew Pawłowski: Ekonometria. PWN, Warszawa 1966 r., s. 416
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 15, z. 1 (1968) , s. 137-140
Nr:
2168350596
recenzja
214

Tytuł:
Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i wydajności pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym = Econometric analysis of production function and labour productivity in industrial enterprise
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 15, z. 4 (1968) , s. 329-344. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168287101
artykuł w czasopiśmie
215

Tytuł:
Podstawy statystyki
Wydanie:
Wyd. 3
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968
Opis fizyczny:
583, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339903
podręcznik
216

Tytuł:
Dorobek Jerzego Fiericha w dziedzinie nauk humanistycznych
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 5 (1967) , s. 129-134
Nr:
2168258800
artykuł w czasopiśmie
217

Tytuł:
Ekonometryczna analiza budżetów domowych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1966
Opis fizyczny:
239 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168286751
monografia
218

Tytuł:
Zastosowanie funkcji produkcji do rachunku efektywności ekonomicznej gospodarstw chłopskich
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1966
Opis fizyczny:
110 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/48
Nr:
2168305261
doktorat
219

Tytuł:
Profesor dr inż. Jerzy Fierich statystyk-ekonomista = Professor dr Jerzy Fierich, Statistician and Economist = Profiessor d-r inż. Jeży Fierich, statistik-ekonomist
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 13, z. 1 (1966) , s. 3-5
Nr:
2168350592
artykuł w czasopiśmie
220

Tytuł:
Z badań nad wpływem czynników demograficznych na kształtowanie się popytu = On the Analysis of the Impact of Demographic Factors on Demand = Iz issledowanij nad wlijanijem diemograficzeskich faktorow na formirowanije sprosa
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 12, z. 3 (1965) , s. 219-236. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168350536
artykuł w czasopiśmie
221

Tytuł:
Recenzje: Emil Luchter, Badanie związków kooperacyjno-produkcyjnych przemysłu metalowego na przykładzie regionu krakowskiego
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - listopad (1965) , s. 122-127
Nr:
2168236846
recenzja
222

Tytuł:
Podstawy statystyki
Wydanie:
Wyd. 2 uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: PTE, 1965
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345554
podręcznik
223

Tytuł:
Niektóre aspekty kształtowania się urodzeń na terenie parafii Ludźmierz w latach 1851-1940 = Some Aspects of the Rate of Births in the Ludźmierz Parish in 1851-1940
Źródło:
Studia Demograficzne. - T. 2, nr 6 (1964) , s. 17-30. - Summ. rez.
Nr:
2168358496
artykuł w czasopiśmie
224

Tytuł:
Wybrane sposoby badań ekonometrycznych budżetów rodzinnych (na przykładzie województwa krakowskiego)
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1963) , s. 31-42
Nr:
2168337613
artykuł w czasopiśmie
225

Tytuł:
Ekonometryczne metody w badaniach budżetów rodzinnych = Econometrical Methods Applied in Family Budget Investigations
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1963
Opis fizyczny:
233 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 3)
Uwagi:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168286077
monografia
226

Tytuł:
Zastosowanie programowania liniowego dla ustalenia diety = Linear Programming as a Method of Planning Diet
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 2, z. 1 (1963) , s. 45-77. - Summ., rez.
Nr:
2168258732
artykuł w czasopiśmie
227

Tytuł:
Zagadnienie sezonowości w badaniach kosztów utrzymania rodzin pracowniczych = The Problem of Seasonality in Studies of Costs of Living = Wopros siezonnosti pri issledowanii izdierżek na sodierżanije siemiej trudiaszczichsia
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 10, z. 2 (1963) , s. 203-215. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168350494
artykuł w czasopiśmie
228

Tytuł:
O zastosowaniu funkcji J. L. Nicholsona w badaniach popytu na niektóre artykuły (na przykładzie budżetów rodzinnych województwa krakowskiego) = On the Use of Nicholson's Function in Studies of the Demand for Some Articles (Based on an Analysis of Family Budgets in the Cracow Voivodship)
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 1, z. 4 (1962) , s. s. 71-84. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168255746
artykuł w czasopiśmie
229

Tytuł:
Podstawy statystyki
Wydanie:
Wyd. 2 uzup. i popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: PTE, 1961
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335405
podręcznik
230

Tytuł:
Podstawy statystyki
Adres wydawniczy:
Kraków: PTE, 1960
Opis fizyczny:
190 s.: il.; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345556
podręcznik
231

Tytuł:
Analiza płac roboczych w przemyśle na podstawie badań statystycznych
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 4 (1958) , s. 3-47. - Rez., summ.
Nr:
2168277837
artykuł w czasopiśmie
232

Tytuł:
Zastosowanie funkcji produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3 (1958) , s. 131-159. - Rez., summ.
Nr:
2168277829
artykuł w czasopiśmie
233

Tytuł:
Podstawy statystyki. Cz. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1958
Opis fizyczny:
140 s.: il.; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339905
podręcznik
234

Tytuł:
Analiza płac roboczych w przemyśle na podstawie badań statystycznych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1958
Opis fizyczny:
b.d.: il.; 30 cm
Uwagi:
Informacja na podstawie "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu". Kraków 1975, Bibliogr.
Nr:
2168315907
doktorat
235

Tytuł:
Prób badania budżetów rodzin robotniczych i pracowników umysłowych w Krakowie w 1956 r.
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 5 (1957) , s. 47-57
Nr:
2168337563
artykuł w czasopiśmie
236

Tytuł:
Kształtowanie się wydajności pracy na tle badań statystycznych w zakładach przemysłowych
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2 (1957) , s. 129-155. - Rez., summ.
Nr:
2168278001
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Statystyczna analiza kształtowania się budżetów domowych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
91 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
72/KS/7/2001/S
Sygnatura:
NP-789/Magazyn
Nr:
2168274193
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Zmiany strukturalne gospodarki a decyzje rynkowe konsumentów
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
78 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
70/KS/3/99/S
Sygnatura:
NP-636/Magazyn
Nr:
2168259194
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Modele poziomu dobrobytu. Etap 3
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
119, [1] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
1/1300/91/02p/01
Sygnatura:
NP-119/3/Magazyn
Nr:
2168251646
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. Etap 2, Analiza struktury społeczno-gospodarczej województwa m. krakowskiego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
73 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-118/2/Magazyn
Nr:
2168251556
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów i poziomu dobrobytu ludności. [Etap 2]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
56, [2] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-119/[2]/Magazyn
Nr:
2168251644
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów. [Etap 1]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
45, [2] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-119/[1]/Magazyn
Nr:
2168251642
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. [Etap 1]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
90 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-118/[1]/Magazyn
Nr:
2168251544
naukowo-badawcze
1
Przestrzenne zróżnicowanie wzorców skłonności do konsumpcji w Polsce = The Spatial Differentiation of Standards of the Propensity to the Consumption in Poland / Kazimierz Zając, Daniel KOSIOROWSKI // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 11 (2008), s. 473-491. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 1899-2382
2
Z historii badań związków rozwoju społeczno-ekonomicznego a demograficznego [Dokument elektroniczny] / Kazimierz Zając // W: Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy : Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego. - Kraków: [b.w.], 2008. - 15 ekranów. - [odczyt: 11.12.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Z_historii_badan_zwiazkow_rozwoju_spol-ekonom_a_demogr.pdf
3
Nauka w rozwoju społeczno-gospodarczym = Science in Socio-Economic Development / Kazimierz Zając, Daniel KOSIOROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 450). - nr 17 (2007), s. 661-684. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 1644-4298
4
Czynniki demograficzne warunkujące rozwój społeczno-gospodarczy / Kazimierz Zając. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 26 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - Rector's Lectures, ISSN 1230-1477 ; no. 63
5
Przyczynek do dyskusji na temat prowadzenia badań na podstawie osobliwej macierzy kowariancji = A Contribution to the Discussion about Studies on the Base of Singular Covariance Matrix / Kazimierz Zając, Daniel KOSIOROWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Statystyka i Ryzyko). - nr 1105 (2006), s. 127-141. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowanie statystyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
6
Przemiany kulturowe a rozwój społeczno-gospodarczy = Cultural Changes and Socio-Economic Development / Kazimierz Zając, Daniel KOSIOROWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 12). - nr 1076 (2005), s. 26-37. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
7
Analiza struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle cech społeczno-demograficznych / Barbara PODOLEC, Michał WOŹNIAK, Kazimierz Zając // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 1 (2003), s. 125. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
8
Analiza struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle cech społeczno-demograficznych = The Analysis of Households Income and Spending Structure and Their Socio-Economic Attributes / Barbara PODOLEC, Michał WOŹNIAK, Kazimierz Zając // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 10). - nr 988 (2003), s. 124-133. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
9
Zróżnicowanie struktury dochodów i wydatków w wyróżnionych grupach gospodarstw domowych = Income and Spendings Structure in Selected Groups of Households / Barbara PODOLEC, Michał WOŹNIAK, Kazimierz Zając // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (2003), s. 377-392. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-5084
10
90-lecie Polskiego Towarzystwa Statystycznego : historia, osiągnięcia i perspektywy / Kazimierz Zając // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 59-72. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-163-8
11
Metody analizy współzależności / Michał WOŹNIAK, Kazimierz Zając // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 3 popr. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 64-100. - ISBN 83-7252-113-1
12
Istota i przedmiot badań statystycznych. Prezentacja danych / Michał WOŹNIAK, Kazimierz Zając // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 3 popr. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 9-28. - ISBN 83-7252-113-1
13
Funkcja konsumpcji / Michał WOŹNIAK, Kazimierz Zając // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2 (2001), s. 240. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
14
Profesor Jerzy Fierich - 100-lecie urodzin = Professor Jerzy Fierich - the 100th Anniversary of the Birthday / Kazimierz Zając // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000 (2001), s. 38. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
15
Metody analizy porównawczej układów regionalnych = Methods of Comparative Analysis of Regional Systems / Kazimierz Zając, Michał WOŹNIAK, Zbigniew Zioło // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000 (2001), s. 41-42. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
16
Jerzy Fierich - inicjator ekonomii matematycznej - w 100 rocznicę urodzin = Jerzy Fierich - initiator of mathematical economy - the 100th anniversary of birth / Kazimierz ZAJĄC // Wiadomości Statystyczne. - R. 45, nr 10 (473) (2000), s. 80-86. - ISSN 0043-518X
17
Analiza kosztów z zastosowaniem karty kontrolnej regresji / Kazimierz ZAJĄC // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 139-145. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-045-3
18
Maria Cieślak (ed.): Procesy demograficzne w byłych województwach dolnośląskich w latach 1975-1997 (Demographic Processes in the Former Lower Silesia Provinces between 1975-1997). WUE 1999, 343 pp. / Kazimierz ZAJĄC // Argumenta Oeconomica. - 1-2 (9) (2000), s. 224-226. - Rec. pracy: Cieślak M. (red.), Procesy demograficzne w byłych województwach dolnośląskich w latach 1975-1997. WUE 1999. - ISSN 1233-5835
19
Profesor dr hab. inż. Jerzy Fierich - uczony i pedagog w 100-lecie urodzin / Kazimierz ZAJĄC // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 857 (2000), s. 224-238. - Tytuł numeru: Wyzwania i dylematy statystyki XXI wieku : modelowanie statystyczne. - ISSN 0324-8445
20
Jerzy Fierich : 1900-1965 / Kazimierz ZAJĄC // W: Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - S. 109-129. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-060-7
21
Poglądy ekonomiczne Mikołaja Kopernika / Kazimierz ZAJĄC // W: Między liczbą a treścią : księga jubileuszowa dla uczczenia 75. urodzin profesora Jana Steczkowskiego / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 101-112. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-041-0
22
Monitorowanie procesów giełdowych za pomocą karty kontroli regresji / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999), s. 279. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
23
Analiza kosztów z zastosowaniem karty kontrolnej regresji / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4 (1999), s. 540. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
24
Karta kontrolna regresji jako narzędzie wspomagające sterowanie kosztami / Kazimierz ZAJĄC // W: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1999. - S. 157-166
25
Tendencje zmian w oszczędnościach gospodarstw domowych : skłonność do oszczędzania / Kazimierz ZAJĄC // Raporty Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych. - nr 72 (1998), s. 66-74. - Bibliogr. - ISSN 1230-2848
26
W setną rocznicę urodzin Prof. dra hab. inż. Jerzego Fiericha / Kazimierz ZAJĄC // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 41-42 (1998-1999), s. 3-13. - ISSN 0071-674X
27
Kilka uwag na temat - "Czy przedsiębiorstwa międzynarodowe przyczyniają się do rozwoju postępu społecznego w krajach rozwijających się" / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 3 (1998), s. 462. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
28
Taksonometryczna analiza zmian bezrobocia w Polsce / Kazimierz ZAJĄC // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 33-40. - ISBN 83-87239-59-3
29
Taksonometryczna analiza zmian bezrobocia w Polsce / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 1 (1998), s. 145-146. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
30
Profesor zw. dr Stanisław Skrzywan : związki rachunkowości ze statystyką / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 2 (1998), s. 167-176. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
31
Rozwój gospodarczy a emigracja - badanie statystyczne / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // W: Orientacje emigracyjne Polaków / red. Krystyna Slany. - Kraków: Kwadrat, 1997. - S. 62-69. - ISBN 83-906637-1-6
32
Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // W: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / [red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak]. - Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1997. - (Taksonomia ; z. 4). - S. 21-29. - Bibliogr.
33
Ekonometryczna analiza kosztów na przykładzie kopalnictwa naftowego / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 2 (1997), s. 340. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
34
Rozwój idei praw naturalnych (w świetle prac profesora J.Fiericha) = The Evolution of the Theory of the Natural Development Laws (on the Ground of Professor J. Fierich Works) / Kazimierz ZAJĄC // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Informatyka i Ekonometria, ISSN 1428-1163 ; nr 2). - nr 743 (1997), s. 157-162. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
35
Związki teorii statystyki z rozwojem nauk przyrodniczych / Kazimierz ZAJĄC // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały na V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 1997. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1997. - S. 5-16. - Bibliogr. - ISBN 83-86850-61-2. - Pełny tekst: http://www.econ1.uni.torun.pl/dme97/zajac.doc
36
Zastosowanie metod ilościowych w ustalaniu kierunków przebudowy gospodarstw rolniczych w świetle prac prof. dra hab. Jerzego Fiericha = Quantitative Methods in Setting Out Directions of Farm Restructuring : an Assessment Based on the Studies of Professor Jerzy Fierich / Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 40/2, lipiec-grudzień 1996 (1997), s. 24. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
37
Profesor zw. dr Stanisław Skrzywan - związki rachunkowości ze statystyką / Kazimierz ZAJĄC // W: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1997. - S. 255-268. - Bibliogr.
38
Demometryczny model rodziny (na przykładzie ksiąg metrykalnych parafii św. Katarzyny w Wolbromiu) / Kazimierz ZAJĄC // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 29-46. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-12-7
39
Istota i przedmiot badań statystycznych. Prezentacja danych / Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 9-28. - ISBN 83-87239-18-6
40
Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki / Kazimierz ZAJĄC, Bogusław WĄSIK // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 148-159. - ISBN 83-87239-38-0
41
Metody analizy współzależności / Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 64-100. - ISBN 83-87239-18-6
42
Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 3 (1997), s. 446. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
43
Statystyczna analiza rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego / Kazimierz ZAJĄC // W: Mikroekonometria w teorii i praktyce / red. nauk. Józef Hozer. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1997. - (Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1232-5848 ; nr 23). - S. 85-100. - Bibliogr.
44
Demometryczny model rodziny w latach 1877-1950 w świetle metryk parafialnych / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 1 (1997), s. 184. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
45
Paweł Ciompa, prekursor ekonometrii / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4 (1996), s. 297. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
46
Wykład pt.: Kultura w rozwoju społeczno-gospodarczym - wygłoszony w Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego przez prof. zw. dr hab. Kazimierza Zająca z okazji nadania mu tytułu doktora honoris causa = Lecture: Culture in Socio-Economic Development / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4 (1996), s. 169-175. - ISSN 0033-2372
47
O pewnych tendencjach w kształtowaniu się bezrobocia = Some Tendencies in the Dynamics of Unemployment / Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 39/2, lipiec-grudzień 1995 (1996), s. 38-39. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
48
Spatial Differentiation of the Unempolyment Rate in Poland / Kazimierz ZAJĄC // W: Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995) / ed. by Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 7-13. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-90-4
49
Elementy rachunku prawdopodobieństwa / Kazimierz ZAJĄC // W: Statystyka matematyczna w zastosowaniach / red. Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - S. 9-79. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-88-2
50
O pewnych makroekonomicznych relacjach w gospodarce polskiej / Kazimierz ZAJĄC, Michał WOŹNIAK // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4 (1996), s. 293. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
51
Liczebność rodzin w świetle ksiąg metrykalnych parafii św. Katarzyny w Wolbromiu w latach 1861-1980 / Kazimierz ZAJĄC // W: Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Krzysztof BROŃSKI, Jacek PURCHLA, Jan SZPAK. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1996. - S. 287-297. - Bibliogr. - ISBN 83-7052-982-8
52
O pewnych makroekonomicznych relacjach w gospodarce polskiej / Kazimierz ZAJĄC, Michał WOŹNIAK // W: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / [red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak]. - Jelenia Góra; Wrocław; Kraków: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 1996. - (Taksonomia ; z. 3). - S. 17-27. - Bibliogr.
53
Metoda dynamiczna w badaniach ekonomicznych / Kazimierz ZAJĄC // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały na IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 12-14 września 1995 / red. nauk. Zygmunt Zieliński. - Toruń: Instytut Wydawniczy GRAVIS, 1995. - S. 5-12. - Bibliogr. - ISBN 83-900178-8-1
54
Głos w dyskusji / Kazimierz ZAJĄC // W: Mikroekonometria w teorii i praktyce : VI ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Komitet Ekonometrii i Statystyki PAN, Świnoujście, 16-18 września 1993 roku / [red. nauk. Józef Hozer]. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1995. - (Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1232-5848 ; nr 6). - S. 243-244. - ISBN 83-86745-19-3
55
Modele funkcji użyteczności dochodów w świetle badań empirycznych / Kazimierz ZAJĄC // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 49-60. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-30-0
56
Modele poziomu dobrobytu / Kazimierz ZAJĄC // W: Mikroekonometria w teorii i praktyce : VI ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Komitet Ekonometrii i Statystyki PAN, Świnoujście, 16-18 września 1993 roku / [red. nauk. Józef Hozer]. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1995. - (Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1232-5848 ; nr 6). - S. 7-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-86745-19-3
57
Analiza czynników kształtujących opinie na temat poziomu dobrobytu wśród małżeństw / Kazimierz ZAJĄC // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 706 (1995), s. 179-187. - Tytuł numeru: Problemy transformacji gospodarki Polski i krajów nadbałtyckich : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Cybernetyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 7-8 listopada 1995. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
58
Istota i przedmiot badań statystycznych. Prezentacja danych / Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 8-27. - ISBN 83-86439-02-5
59
Metody analizy współzależności / Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 61-96. - ISBN 83-86439-02-5
60
Historia i działalność naukowa i społeczna Polskiego Towarzystwa Statystycznego w latach 1912-1992 = The History, Research and Social Activities of the Polish Statistical Society in 1912-1992 / Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992 (1994), s. 122-124. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
61
Model funkcji użyteczności dochodów w świetle badań empirycznych / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 41, z. 4 (1994), s. 486. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
62
Zarys metod statystycznych / Kazimierz ZAJĄC. - Wyd. 5 popr. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994. - 455, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0916-9
63
Modelowanie poziomu dobrobytu = Developing Models of Living Standards / Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992 (1994), s. 58-61. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
64
Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji / Alina KARSKA, Stanisław Maciej KOT, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - 141, [2] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11020-1
65
Indywidualizm i uniwersalizm w naukach / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 2 (1993), s. 242. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
66
Z badań nad modelowaniem procesów dyfuzji innowacji = Studies on the Modelling of Innovation Diffusion / Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991 (1993), s. 127-128. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
67
Indywidualizm i uniwersalizm w naukach / Kazimierz ZAJĄC // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 17-24. - Bibliogr.
68
Wpływ innowacji na rozwój przedsiębiorstwa (modele i zastosowania) / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 1 (1993), s. 109. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
69
Praca a opieka społeczna / Kazimierz ZAJĄC // W: Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin) / kier. pracy: Józef POCIECHA. - (1992), s. 8-21
70
Profesor Władysław Kwiecień - życie i twórczość / Kazimierz ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 380 (1992), s. 19-21. - ISSN 0208-7944
71
W 90. rocznicę urodzin i 25. rocznicę śmierci Profesora dra hab. Jerzego Fiericha = The 90th Birthday Anniversary and 25th Anniversary of the Death of Professor Jerzy Fierich / Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990 (1992), s. 103-105. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
72
Społeczne uwarunkowania produkcji = Social Conditioning of Production / Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990 (1992), s. 97-98. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
73
Prof. zw. dr hab. Władysław Kwiecień - życie i twórczość = Professor Władysław Kwiecień : Life and Work / Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990 (1992), s. 101-103. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
74
Profesor Jerzy Fierich jako badacz wsi polskiej : w 90. rocznicę urodzin i 25-lecie śmierci / Kazimierz ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 380 (1992), s. 5-18. - ISSN 0208-7944
75
Profesor Jerzy Fierich inicjator zastosowań taksonomii w naukach ekonomicznych / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 2 (1992), s. 251-252. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
76
[Recenzja] / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 1 (1992), s. 129-131
77
Podaż pracy / Kazimierz ZAJĄC // W: Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy / kier. pracy: Józef POCIECHA. - (1991), s. 7-27
78
Popyt na pracę / Kazimierz ZAJĄC // W: Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy / kier. pracy: Józef POCIECHA. - (1991), s. 28-36
79
Rozwój społeczno-gospodarczy a rozwój kulturalny / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1 (1991), s. 95. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
80
Społeczne uwarunkowania produkcji / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 357-358. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
81
Społeczne aspekty funkcji produkcji / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1 (1991), s. 102. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
82
Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego / Jolanta KURKIEWICZ, Józef POCIECHA, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa: SGH. Instytut Statystyki i Demografii, 1991. - 134 s. ; 24 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - (Monografie i Opracowania. Szkoła Główna Handlowa, ISSN 0867-7727 ; 336. Uwarunkowania Demograficzne Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski, ISSN 0860-7524 ; 21)
83
Wpływ innowacji na rozwój przedsiębiorstwa (modele i zastosowania) = Modelling of Innovative Processes / Kazimierz ZAJĄC // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 34 (1991), s. 59-76. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
84
Probabilistyczne modele w badaniach demograficznych = Probability Models in Demographic Studies / Stanisław Maciej KOT, Kazimierz ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 342 (1991), s. 79-93. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
85
Prof. dr hab. inż. Jerzy Fierich - życie i twórczość / oprac. Kazimierz ZAJĄC // Wiadomości Statystyczne. - R. 36, nr 8 (363) (1991), s. 41. - ISSN 0043-518X
86
[Recenzja] / Kazimierz ZAJĄC // Wiadomości Statystyczne. - R. 36, nr 8 (363) (1991), s. 43-44. - Rec. pracy: Maria Cieślak, Paweł Dittmann, Irena Kuropka, Ewa Oktabska, Roman Pawlukowicz, Barbara Radzikowska, Rozwój demograficzny Polski - analiza i prognozowanie
87
Wkład ośrodka krakowskiego w rozwój teorii i zastosowań metod taksonomicznych / Józef POCIECHA, Kazimierz ZAJĄC // W: Taksonomia - teoria i jej zastosowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Mogilany, 27-28 IX 1989 r. / materiały zebrał i przygotował do publikacji Józef POCIECHA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990. - S. 24-32. - Bibliogr.
88
Scale Conversion - Theory and Application / Józef POCIECHA, Kazimierz ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 300 (1990), s. 167-176. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
89
Determining the Order of Autoregressive Models by the Application of the Tests for the Goodness of Fit of Autoregressive Schemes (Simulation Studies) / Adam Góral, Kazimierz ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 300 (1990), s. 155-166. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
90
Teoria ekonomii a modele ekonometryczne = Economic Theory and Economic Models / Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 32/2, lipiec-grudzień 1988 (1990), s. 234-236. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
91
Retrospektywne prognozowanie wielowymiarowych procesów demograficznych = Retrospective Forecasting of Multidimensional Demographic Processes / Kazimierz ZAJĄC, Adam Góral, Bogdan Ludwiczak // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 33 (1990), s. 129-143. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
92
Z badań nad wielkością i strukturą rodziny według metryk parafialnych = Studies on the Size and Structure of the Family on the Basis of Parish Registration / Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987 (1989), s. 111-113. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
93
Cluster Analysis Methods and Regression Modelling = Metody analizy skupień i modelowanie regresyjne / Józef POCIECHA, Kazimierz ZAJĄC // Control and Cybernetics. - Vol. 18 nr 1 (1989), s. 69-80. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0424-8569
94
Wiesław Sadowski, Statystyka na co dzień, PWE, Warszawa 1987, s. 183, cena zł 200,- / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 1 (1989), s. 97-99. - Rec. pracy: Sadowski W., Statystyka na co dzień, PWE, Warszawa 1987, 183 s. - ISSN 0033-2372
95
Kształtowanie się ruchu naturalnego w północno-zachodnich dzielnicach Krakowa w latach 1851-1955 / Kazimierz ZAJĄC // W: Z przeszłości Krakowa / red. Jan M. MAŁECKI. - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 293-317. - Bibliogr. - ISBN 83-01-09645-4
96
Verification des relations entre le developpement des processus demographiques et socio-economiques: cas d'Algerie / Malek Touahri ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1989. - 196 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
97
Zarys metod statystycznych / Kazimierz ZAJĄC. - Wyd. 4 popr. i poszerz. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988. - 460, [4] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0579-1
98
Rozwój nauki a rozwój gospodarczy / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 35, z. 1 (1988), s. 109-110. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
99
Elementy rachunku ekonomicznego, Zdzisław Hellwig - red., PWE, Warszawa 1985, s. 539, cena zł 400,- / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 35, z. 1 (1988), s. 113-115. - Rec. pracy: Hellwig Z. (red.), Elementy rachunku ekonomicznego, PWE, Warszawa 1985, 539 s. - ISSN 0033-2372
100
Nieparametryczne estymatory regresji w badaniach zjawisk ekonomicznych = Non-Parametrical Regression Estimators in Studying Economic Phenomena / Kazimierz ZAJĄC, Mieczysław DOBIJA, Edward SMAGA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 181-191. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
101
Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych / Józef POCIECHA, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 261 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-08622-X
102
Weryfikacja związków między procesami demograficznymi a społeczno-ekonomicznymi i środowiskiem naturalnym = Verification of interrelation between demographic processes and socio-economic ones with natural environment / Kazimierz ZAJĄC // W: Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz. 2, Raporty kierowników grup tematycznych / red. Celina Groblewska. - Warszawa: SGPiS. Instytut Statystyki i Demografii, 1988. - (Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, ISSN 0239-9105 ; nr 278-2). - S. 314-329. - Streszcz.
103
Poznawcze i społeczne uwarunkowania nauki = Cognitive and Social Determinants of Science / Kazimierz ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 245 (1987), s. 5-20. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
104
Some Remarks on Weighing Variables in Cluster Analysis = Wybrane problemy ważenia cech / Kazimierz ZAJĄC, Michał ABRAHAMOWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 158. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
105
Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - 175 s. : il. ; 24cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0407-8
106
On a Certain Method of Examination of the Interchangeability of Demographic and Economic Processes = O pewnej metodzie badania współzmienności procesów demograficznych i gospodarczych / Kazimierz ZAJĄC, Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 58-59. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
107
Uwagi o nieparametrycznych estymatorach regresji = Remarks on Non-parametrical Regression Estimators / Mieczysław DOBIJA, Edward SMAGA, Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 159-161. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
108
Przyczynek do badań nad modelem rodziny = Contribution to Studies on the Model of the Family / Kazimierz ZAJĄC // Studia Demograficzne. - nr 3/89 (1987), s. 29-39. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
109
Analiza współzależności zjawisk demograficznych i wybranych cech gospodarczych i społecznych w Polsce = Analysis of Interrelations between Demographic Phenomena and Selected socio-economic Characteristics in Poland / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 245 (1987), s. 57-75. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
110
Nieparametryczne estymatory regresji = Non-Parametrical Regression Estimators / Mieczysław DOBIJA, Edward SMAGA, Kazimierz ZAJĄC // Wiadomości Statystyczne. - R. 32, nr 2(308) (1987), s. 6-9. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
111
Teoria a empatia / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 2 (1986), s. 202-203. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
112
Z badań nad zastosowaniami modelowania ekonometrycznego w analizie gospodarczej działalności przedsiębiorstwa / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 3 (1986), s. 323. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
113
Jerzy Fierich - inicjator ekonomii matematycznej / Kazimierz ZAJĄC // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986), s. 3-10. - Wykaz ważniejszych publikacji prof. J. Fiericha. - ISSN 0071-674X
114
Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - 375 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
115
Taksonomiczne metody w badaniach relacji : rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 32, z. 1 (1985), s. 85. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
116
Jerzy Fierich statystyk-ekonometryk / Kazimierz ZAJĄC // Wiadomości Statystyczne. - R. 30, nr 9(291) (1985), s. 37-39. - ISSN 0043-518X
117
Porządkowanie obiektów w wielowymiarowych przestrzeniach zmiennych diagnostycznych / Michał ABRAHAMOWICZ ; . - Kraków : , 1985. - 270 k. ; 30 cm. - Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Bibliogr.
118
Charakterystyka prawidłowości statystycznych / Kazimierz ZAJĄC // W: Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 11-38. - Bibliogr.
119
Analiza testów wielowymiarowych rozkładów normalnych / Bogdan LUDWICZAK ; . - Kraków : , 1985. - 267 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Bibliogr.
120
Porównanie poziomu rozwoju demograficznego i społeczno-gospodarczego na przykładzie województw w latach 1975-1981 = Comparison Between the Levels of Demographic and Socio-Economic Development as Exemplified by Voivodships in 1975-1981 / Kazimierz ZAJĄC // Studia Demograficzne. - nr 4/78 (1984), s. 71-86. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
121
Demometryczne modele rodziny = The Demometrical Family Models / Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 26/1-2, styczeń-grudzień 1982 (1984), s. 58-60. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
122
Badanie wpływu wybranych czynników społeczno-ekonomicznych, demograficznych i genetycznych na rozwój fizyczny dzieci / Maria Pociecha ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1984. - 172 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
123
Taksonomiczna analiza związków między procesami rozwoju demograficznego i gospodarczego w Polsce = Taxonomic Analysis of the Relationships between Demographic and Economic Development in Poland / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 262 (1984), s. 105-126. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
124
Z badań nad relacjami demograficzno-ekonomicznymi a rozwojem społecznym = Inquiries on Demographic-economic Relations and Social Development / Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 26/1-2, styczeń-grudzień 1982 (1984), s. 28-30. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
125
Uwagi o systemie kształcenia absolwentów w ekonomicznym szkolnictwie wyższym = Some Remarks about Educational System of Graduates at the University Level High Schools of Economics / Kazimierz ZAJĄC // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 49 (1983), s. 75-77. - ISSN 0239-4464
126
Analiza widmowa w badaniach statystycznych i ekonometrycznych / Adam Góral ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1983. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
127
Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej / Mieczysław Dobija, Edward SMAGA, Bogusław WĄSIK, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983. - 131 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0193-1
128
Prof. dr hab. inż. Jerzy Fierich - uczony i pedagog = Profesor Jerzy Fierich, Ph.D. : Scholar and Teacher / Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981 (1983), s. 44-46. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
129
The Parallelism of Scientifical and Economic Development / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981 (1983), s. 103-104. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
130
Profesor dr hab. Inż. Jerzy Fierich - uczony i pedagog = Professor Jerzy Fierich - Scientist and Pedagogue / Kazimierz ZAJĄC // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 25 (1982), s. 3-21. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
131
Moje spotkanie z profesorem Pawłowskim / Kazimierz ZAJĄC // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982), s. 9-12. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne. - ISSN 0324-8445
132
Zarys metod statystycznych / Kazimierz ZAJĄC. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - 504 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0050-1
133
Życie i twórczość prof. Jerzego Fiericha w 80 rocznicę urodzin i 15 rocznicę śmierci = The Life and Work of Prof. Jerzy Fierch : on the 80th Anniversary of His Birth, and 15th Anniversary of His Death / Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980 (1982), s. 352-354. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
134
Wielorównaniowy model turystyki w Polsce = The Multi-equation Model of Tourism in Poland / Józef POCIECHA, Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980 (1982), s. 101-102. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
135
Statystyka matematyczna w zastosowaniach / Jan STECZKOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC, Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - 409 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
136
Ekonometryczna analiza efektywności poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce / Henryk Kopia ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1982. - 173 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
137
Metody badania usług rynkowych / red. Kazimierz ZAJĄC ; [zespół autorów: Henryk BARANEK, Krystyna BARANEK, Jolanta KURKIEWICZ, Jan PAMUŁA, Józef POCIECHA, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - 178,[1] s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0264-4
138
Z badań nad przeciętnym trwaniem życia ludności Krakowa / Kazimierz ZAJĄC // Wiadomości Statystyczne. - R. 26, nr 9 (244) (1981), s. 15-17. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
139
Integracja systemów informatycznych zarządzania / Marian KURAŚ ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1981. - 213 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 204 k. - Bibliogr.
140
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 138. - ISSN 0208-7944
141
Wielorównaniowy model ruchu turystycznego = Multiequation Model of Tourist Traffic in Poland / Józef POCIECHA, Kazimierz ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 141 (1981), s. 13-25. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
142
Ekonometryczne modele sfery usług bytowych w Polsce = Econometric Models of the Sphere of Living Services in Poland / Kazimierz ZAJĄC, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Jan PAMUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 138 (1981), s. 5-20. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
143
Regionalizacja struktury społecznej i produkcji rolnej na Śląsku w końcu XVIII w. = Regionalization of the Social Structure and Agricultural Production in Silesia in the Late XVIIIth Century / Kazimierz ZAJĄC, Tadeusz GRABIŃSKI // Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia. - t. 13 (1981), s. 11-36. - Summ. - ISSN 0079-7189
144
Wzajemne uwarunkowania rozwoju społeczno-ekonomicznego i demograficznego = Mutual Interdependence of Economic and Demographic Development / Kazimierz ZAJĄC // Studia Demograficzne. - nr 3/65 (1981), s. 21-42. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
145
Statystyka i ekonometria / Kazimierz ZAJĄC // Ekonomista. - nr 6 (1981), s. 1182-1190. - ISSN 0013-3205
146
Badanie zgodności poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego Polski w roku 1976 (w ujęciu przestrzennym) = Consistence Between Levels of Demographic and Economic Development of Poland in the Year 1976 in Spatial Approach / Kazimierz ZAJĄC // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1981), s. 289-295. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21148/1/027%20KAZIMIERZ%20ZAJ%C4%84C%20RPEiS%2043%284%29%2C%201981.pdf. - ISSN 0035-9629
147
Ekonometryczne metody badania popytu na usługi motoryzacyjne w Polsce / Jan PAMUŁA ; . - Kraków : , 1981. - 260 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Bibliogr.
148
Statystyczna analiza wypadków przy pracy w zakładach chemicznych "Oświęcim" / Aniela Deja-Wąsik ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1980. - 114 k. : il. ; 30 cm + aneks: 21 k. - Bibliogr.
149
Z zagadnień optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie = On Problems of Optimalizing the Economic Processes in Business Enterprises / Kazimierz ZAJĄC, Bogusław WĄSIK, Mieczysław Dobija // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 44-45. - ISSN 0079-354X
150
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 127. - ISSN 0208-7944
151
Główne tendencje rozwoju demograficznego i ekonomicznego w Polsce w latach 1918-1978 = The Main Tendencies in the Demographic and Socio-Economic Phenomena in Poland in the Years 1918-1978 / Kazimierz ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 122 (1980), s. 5-41. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
152
Procesy demograficzne na tle rozwoju gospodarczego w Polsce w sześćdziesięcioleciu = Demographic Processes Against a Background of 60-years of Economic Progress in Poland / Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 360-361. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
153
Analiza stanu i kierunków rozwoju wybranych usług w Polsce = Analysis of the State and Trends of Development in Selected Services in Poland / Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 47-48. - ISSN 0079-354X
154
Demometryczna analiza reprodukcji ludności / Barbara PASZEK ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1980. - 99 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
155
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania popytu na usługi w Polsce = Statistical Analysis of Regional Differentiation of the Demand for Service in Poland / Jolanta KURKIEWICZ, Jan PAMUŁA, Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 403-404. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
156
Rozwój rynku wewnętrznego a poziom gospodarczy regionów w Polsce = Development of the Internal Market and Economic Level of Regions in Poland / Tadeusz GRABIŃSKI, Kazimierz ZAJĄC // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 25, nr 1 (93) (1980), s. 52-71. - Summ. - ISSN 0239-2577
157
Statystyczne metody badania zgodności poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej = Statistical Methods of Investigations of the Agreement between the Demographic Development Level and the Economic Level in the Regenerated Republic of Poland / Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 402-403. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
158
Z badań nad modelami popytu na usługi w Polsce = The Models of Demand for Services in Poland - Some Studies / Kazimierz ZAJĄC // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979), s. 469-483. - Summ.. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
159
Statystyka matematyczna w zastosowaniach / Jan STECZKOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - 409 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
160
Statystyczna analiza poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego Polski w roku 1976 = The Statistical Analysis of the Level of the Demographic and Economic Development of Poland in the Year 1976 / Kazimierz ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 115 (1979), s. 83-96. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
161
O pewnych miarach oceny funkcjonowania systemu informacyjno-decyzyjnego = Statistical Methods in System Studies / Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 3 (1978), s. 431-440. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
162
Konstrukcja i zastosowanie empirycznych dystrybuant jednowymiarowych ciągłych zamiennych losowych = Construction and Application of Empirical One-Dimensional Distribution Functions of Continuous Random Variables / Mieczysław Dobija, Bogusław WĄSIK, Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 4 (1978), s. 565-576. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
163
Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcji / Barbara PODOLEC, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1978. - 159, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
164
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - 174, [1] s. : [1] k. tabl. : il. ; 25 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40)
165
Język symulacyjny DELTA do modelowania dynamiki systemów ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1977. - 124 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 161 k. - Bibliogr.
166
Próba ustalenia rejonów konsumpcyjnych / T. GRABIŃSKI, K. ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 2 (1977), s. 298. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
167
Z badań nad budżetami gospodarstw domowych w Polsce = Some Remarks on Home Budgets in Poland / Kazimierz ZAJĄC // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 17-30. - Summ. - Bibliogr.
168
Numeryczne metody periodyzacji i prognozowania ruchu naturalnego ludności CSRS w latach 1949-1972 = Numerical Methods for Periodization and Prediction of Natural Movement of Population in Tschechoslovakia in 1949-1972 / Tadeusz GRABIŃSKI, Kazimierz ZAJĄC // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 59-69. - Summ. - Bibliogr.
169
Metody badania stacjonarności jednowymiarowych ciągów losowych / Andrzej SOKOŁOWSKI ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1977. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
170
Zarys metod statystycznych / Kazimierz ZAJĄC. - Wyd. 2 popr. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1976. - 468 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
171
O pewnej metodzie mierzenia elastyczności popytu = On Certain Method of Demand Elasticity Measurement / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 23, z. 4 (1976), s. 419-426. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
172
Teoretyczne podstawy metody sum kumulacyjnych i możliwości jej zastosowania / Alina Ryńska ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1976. - 195 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
173
Taksonomiczne metody określania faz rozwojowych procesów demograficznych = Taxonomic Methods in Defining the Development Phases of Demographic Processes / Tadeusz GRABIŃSKI, Kazimierz ZAJĄC // Studia Demograficzne. - nr 43 (1976), s. 15-40. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
174
Badanie popytu konsumpcyjnego ludności wiejskiej = Research on Demand for Consumer Goods by Rural Population / Tadeusz GRABIŃSKI, Kinga SZYMANOWICZ, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego. - R. 21, z. 3 (79) (1976), s. 76-84. - Rez., summ., streszcz.
175
O pewnych metodach badania struktury i dynamiki procesów demograficznych na przykładzie NRD = On Some Methods of Investigation into the Structure and Dynamics of Demographic Processes with Special / Tadeusz GRABIŃSKI, Kazimierz ZAJĄC // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 19 (1976), s. 109-125. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
176
Čislennye metody periodizacii i prognozirovaniâ estestvennogo dviženiâ naseleniâ ČRS za 1949-1972 gg. / Tadeuš GRABIN'SKI, Kazimež ZAJONC // W: Mezinárodní konference demografu socialistickýh zemí Liblice 1976 : soubor referátu. Č. 1. - [b.m.]: [b.w.], 1976. - S. [33]-[50]. - Rez.
177
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
178
Kształtowanie się niektórych zjawisk ruchu turystycznego w regionie krakowskim (studium statystyczne) = Formation of Some Phenomena of the Tourist Movement in the Cracow Region (a Study in Statistics) / Józef POCIECHA, Kazimierz ZAJĄC // W: Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 69-86. - Summ., rez.
179
Księgi parafialne jako źródło demograficzne zróżnicowanego ruchu naturalnego w wielkich miastach : (na przykładzie Krakowa 1860-1950) = Parish Books as a Source of Demographic Studies of the Differentiated Natural Movement in Big Cities /at the example of Cracow in the years 1860 - 1930/ / Kazimierz ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 70 (1975), s. 337-354. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
180
Kilka uwag o artykule Ireny Gieysztorowej = Some Remarks on the Article of Irena Gieysztorowa / Kazimierz ZAJĄC // Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia. - nr 7 (1975), s. 292-299. - ISSN 0079-7189
181
Modele stochastyczne rozwoju dyscyplin naukowych / Stanisław Maciej KOT ; . - Kraków : , 1975. - 154 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Bibliogr.
182
Metody periodyzacji rozwoju demograficznego ludności miejskiej = Methods of Periodization of the Demographic Development of the Сity / Tadeusz GRABIŃSKI, Kazimierz ZAJĄC // Studia Demograficzne. - nr 41 (1975), s. 75-92. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
183
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - 183 s. : wykr. ; 24 cm. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 38)
184
Dynamiczna metoda badania struktur demograficznych = Dynamic Method of Investigation of Demographic Structures / Tadeusz GRABIŃSKI, Kazimierz ZAJĄC // W: Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 38). - S. 15-39. - Summ. - Bibliogr.
185
Aproksymacyjna funkcja niezawodności jako narzędzie programowania remontów urządzeń przemysłowych / Mieczysław Dobija ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1975. - 102 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
186
Niektóre nowe metody badania struktury i dynamiki procesów demograficznych Niemieckiej Republiki Demokratycznej = Some New Methods in Research of the Structure and Dynamics of Demographic Processes in GDR / Tadeusz GRABIŃSKI, Kazimierz ZAJĄC // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 3 (1975), s. 89-103. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20461/1/008%20TADEUSZ%20GRABI%C5%83SKI_%20KAZIMIERZ%20ZAJ%C4%84C%20RPEiS%2037%283%29%2C%201975.pdf. - ISSN 0035-9629
187
Ekonometryczne modele badania popytu na usługi / Józef POCIECHA ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1975. - 225 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
188
Zarys metod statystycznych / Kazimierz ZAJĄC. - Wyd. 2 popr. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1974. - 436 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
189
Ekonometryczne modelowanie kształtowania się wskaźników syntetycznych w przedsiębiorstwie = Econometric Modelling of the Formative Process of Synthetic Factors in an Enterprise / Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC // W: Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 33). - S. 99-108. - Summ., rez. - Bibliogr.
190
O niektórych ekonometrycznych modelach gospodarki narodowej = On Some Econometric Models of National Economy / Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 142-144. - ISSN 0079-354X
191
Ekonometryczna analiza ruchu turystycznego w regionie krakowskim w latach 1967-1971 = Econometric Analysis of Tourist Traffic in the Region of Cracow for the Years 1967-1971 / Józef POCIECHA, Kazimierz ZAJĄC // W: Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 33). - S. 9-34. - Summ., rez. - Bibliogr.
192
Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. - 179 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. - Bibliogr. przy rozdz. - Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 33
193
Ekonometryczne modele w badaniach ruchu turystycznego = Econometric Models Used in the Research Into Tourism / Józef POCIECHA, Kazimierz ZAJĄC // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 15 (1974), s. 45-67. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
194
Manche numerische Forschungsmethoden der Struktur und der Dynamik von demographischen Prozessen am Beispiel der DDR / Kazimierz ZAJĄC, Tadeusz GRABIŃSKI // W: Internationales Demographischen Symposium, Humboldt-Universität zu Berlin. - (1974). - Referat wygłoszony - nieopublikowany
195
Statystyczna kontrola procesu produkcyjnego przy użyciu karty sum kumulacyjnych = Statistical Control of the Production Process Using a Cumulative Sum Chart / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 3 (1973), s. 263-286. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
196
Matematyczno-ekonomiczne modele kosztów w przedsiębiorstwie / Henryk BARANEK ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1973. - 129 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
197
Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcyjnych w Polsce / Barbara PODOLEC ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1973. - 161 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
198
Statystyczne metody kontroli jakości produktów / Józef CYRAN, Jan STECZKOWSKI, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973. - 325, [3] s. : il. ; 22 cm + tablica ([1] k. złoż.)
199
Ekonometryczne metody badania kosztów w kopalniach węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego / Jan SZEJA ; . - Kraków : , 1972. - 185 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Bibliogr.
200
Znaczenie twórczości naukowej prof. dr. inż. Jerzego Fiericha dla dyscyplin społecznych i rolniczych = Importance of prof. Jerzy Fierich's Research Work in Social and Agricultural Sciences / Kazimierz ZAJĄC // W: Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 24). - S. 9-24. - Summ., rez. - Bibliogr.
201
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 55. - ISSN 0075-5125
202
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. - 247 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 24)
203
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 44, 51. - ISSN 0075-5125
204
Przyczynek do badań nad modelem rodziny = A Contribution to the Researches Upon the Family Model / Kazimierz ZAJĄC // W: Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 24). - S. 47-66. - Summ., rez. - Bibliogr.
205
Statystyczna analiza wyników badania odporności chemicznej powłok poliamidowych na podłożu metalowym / Zbigniew PASZEK ; . - Kraków : , 1971. - 77 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Bibliogr.
206
Statystyczne metody badania rytmiczności pracy / Michał WOŹNIAK ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1971. - 123 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
207
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWICZ, Kazimierz ZAJĄC]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1971. - nr 40. - ISSN 0075-5125
208
Zarys metod statystycznych / Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1971. - 440 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
209
Statystyka jako narzędzie analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych w przedsiębiorstwie = Statistics as a Tool of the Analysis of Socio-Economic Phenomena in Enterprise / Kazimierz ZAJĄC // Wiadomości Statystyczne. - R. 16, nr 5 (120) (1971), s. 5-6. - ISSN 0043-518X
210
Studium z zakresu ustalania rejonów konsumpcyjnych w Polsce = Study on Determination of Consumption Regions in Poland / Barbara PODOLEC, Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 1 (1970), s. 51-71. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
211
Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i zmian techniki wytwarzania w polskim przemyśle uspołecznionym 1961-1967 / Bogusław WĄSIK ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1970. - 133 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
212
Statystyka a nauki ekonomiczne = Statistics and Economics / Kazimierz ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek KOPEĆ]. - nr 38 (1969), s. 5-32. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
213
Zbigniew Pawłowski: Ekonometria. PWN, Warszawa 1966 r., s. 416 / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 15, z. 1 (1968), s. 137-140. - Rec. pracy: Zbigniew Pawłowski: Ekonometria, PWN, Warszawa 1966, 416 s. - ISSN 0033-2372
214
Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i wydajności pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym = Econometric analysis of production function and labour productivity in industrial enterprise / Kazimierz ZAJĄC, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 15, z. 4 (1968), s. 329-344. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
215
Podstawy statystyki / Kazimierz ZAJĄC. - Wyd. 3. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968. - 583, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
216
Dorobek Jerzego Fiericha w dziedzinie nauk humanistycznych / Kazimierz ZAJĄC // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 5 (1967), s. 129-134. - ISSN 0071-674X
217
Ekonometryczna analiza budżetów domowych / Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1966. - 239 s. : il. ; 24 cm
218
Zastosowanie funkcji produkcji do rachunku efektywności ekonomicznej gospodarstw chłopskich / Aleksander ZELIAŚ ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1966. - 110 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
219
Profesor dr inż. Jerzy Fierich statystyk-ekonomista = Professor dr Jerzy Fierich, Statistician and Economist = Profiessor d-r inż. Jeży Fierich, statistik-ekonomist / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 13, z. 1 (1966), s. 3-5. - ISSN 0033-2372
220
Z badań nad wpływem czynników demograficznych na kształtowanie się popytu = On the Analysis of the Impact of Demographic Factors on Demand = Iz issledowanij nad wlijanijem diemograficzeskich faktorow na formirowanije sprosa / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 12, z. 3 (1965), s. 219-236. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
221
Recenzje: Emil Luchter, Badanie związków kooperacyjno-produkcyjnych przemysłu metalowego na przykładzie regionu krakowskiego / Kazimierz ZAJĄC // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - listopad (1965), s. 122-127. - Rec. pracy: Emil Luchter, Badanie związków kooperacyjno-produkcyjnych przemysłu metalowego na przykładzie regionu krakowskiego. - ISSN 0079-578X
222
Podstawy statystyki / Jan CZYŻYŃSKI, Władysław KWIECIEŃ, Kazimierz ZAJĄC. - Wyd. 2 uzup. - Kraków: PTE, 1965. - 161 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
223
Niektóre aspekty kształtowania się urodzeń na terenie parafii Ludźmierz w latach 1851-1940 = Some Aspects of the Rate of Births in the Ludźmierz Parish in 1851-1940 / Kazimierz ZAJĄC // Studia Demograficzne. - T. 2, nr 6 (1964), s. 17-30. - Summ. rez. - ISSN 0039-3134
224
Wybrane sposoby badań ekonometrycznych budżetów rodzinnych (na przykładzie województwa krakowskiego) / Kazimierz ZAJĄC // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1963), s. 31-42
225
Ekonometryczne metody w badaniach budżetów rodzinnych = Econometrical Methods Applied in Family Budget Investigations / Kazimierz ZAJĄC. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1963. - 233 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 3)
226
Zastosowanie programowania liniowego dla ustalenia diety = Linear Programming as a Method of Planning Diet / Kazimierz ZAJĄC // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 2, z. 1 (1963), s. 45-77. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
227
Zagadnienie sezonowości w badaniach kosztów utrzymania rodzin pracowniczych = The Problem of Seasonality in Studies of Costs of Living = Wopros siezonnosti pri issledowanii izdierżek na sodierżanije siemiej trudiaszczichsia / Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 10, z. 2 (1963), s. 203-215. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
228
O zastosowaniu funkcji J. L. Nicholsona w badaniach popytu na niektóre artykuły (na przykładzie budżetów rodzinnych województwa krakowskiego) = On the Use of Nicholson's Function in Studies of the Demand for Some Articles (Based on an Analysis of Family Budgets in the Cracow Voivodship) / Kazimierz ZAJĄC // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 1, z. 4 (1962), s. s. 71-84. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
229
Podstawy statystyki / Jan CZYŻYŃSKI, Władysław KWIECIEŃ, Kazimierz ZAJĄC. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Kraków: PTE, 1961. - 161 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
230
Podstawy statystyki / Jan CZYŻYŃSKI, Władysław KWIECIEŃ, Kazimierz ZAJĄC. - Kraków : PTE, 1960. - 190 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
231
Analiza płac roboczych w przemyśle na podstawie badań statystycznych / Kazimierz ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 4 (1958), s. 3-47. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
232
Zastosowanie funkcji produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym / Kazimierz ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 3 (1958), s. 131-159. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
233
Podstawy statystyki. Cz. 2 / Kazimierz ZAJĄC. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1958. - 140 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
234
Analiza płac roboczych w przemyśle na podstawie badań statystycznych / Kazimierz ZAJĄC ; . - Kraków : , 1958. - b.d. : il. ; 30 cm. - Promotor: Jerzy FIERICH. - Informacja na podstawie "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu". Kraków 1975. - Bibliogr.
235
Prób badania budżetów rodzin robotniczych i pracowników umysłowych w Krakowie w 1956 r. / Kazimierz ZAJĄC // Handel Wewnętrzny. - nr 5 (1957), s. 47-57. - ISSN 0438-5403
236
Kształtowanie się wydajności pracy na tle badań statystycznych w zakładach przemysłowych / Kazimierz ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957), s. 129-155. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
237
Statystyczna analiza kształtowania się budżetów domowych / kier. tematu: Barbara PODOLEC ; zespół: Michał WOŹNIAK, Kazimierz Zając, Dariusz PUT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 91 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
238
Zmiany strukturalne gospodarki a decyzje rynkowe konsumentów / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół: Kazimierz ZAJĄC, Barbara PODOLEC, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 78 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
239
Modele poziomu dobrobytu. Etap 3 / kier. tematu: Kazimierz ZAJĄC ; członkowie zesp.: Stanisław KOT, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 119, [1] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
240
Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. Etap 2, Analiza struktury społeczno-gospodarczej województwa m. krakowskiego / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zesp.: Kazimierz ZAJĄC, Jan SZEJA, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 73 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
241
Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów i poziomu dobrobytu ludności. [Etap 2] / kier. tematu: Kazimierz ZAJĄC ; członkowie zesp.: Stanisław KOT, Barbara PODOLEC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 56, [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
242
Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów. [Etap 1] / kier. tematu: Kazimierz ZAJĄC ; członkowie zesp.: Stanisław M. KOT, Barbara PODOLEC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 45, [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
243
Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. [Etap 1] / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zesp.: Kazimierz ZAJĄC, Henryk BARANEK, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 90 k. : il. ; 30 cm
1
Zając K., Kosiorowski D., (2008), Przestrzenne zróżnicowanie wzorców skłonności do konsumpcji w Polsce, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 11, s. 473-491.
2
Zając K., (2008), Z historii badań związków rozwoju społeczno-ekonomicznego a demograficznego. [W:] Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy : Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego, Kraków : [b.w.]
3
Zając K., Kosiorowski D., (2007), Nauka w rozwoju społeczno-gospodarczym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki", nr 17, s. 661-684.
4
Zając K., (2006), Czynniki demograficzne warunkujące rozwój społeczno-gospodarczy, (Rector's Lectures, no. 63), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 26 s.
5
Zając K., Kosiorowski D., (2006), Przyczynek do dyskusji na temat prowadzenia badań na podstawie osobliwej macierzy kowariancji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1105, s. 127-141.
6
Zając K., Kosiorowski D., (2005), Przemiany kulturowe a rozwój społeczno-gospodarczy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1076, s. 26-37.
7
Podolec B., Woźniak M., Zając K., (2003), Analiza struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle cech społeczno-demograficznych, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 1, s. 125.
8
Podolec B., Woźniak M., Zając K., (2003), Analiza struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle cech społeczno-demograficznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 988, s. 124-133.
9
Podolec B., Woźniak M., Zając K., (2003), Zróżnicowanie struktury dochodów i wydatków w wyróżnionych grupach gospodarstw domowych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1, s. 377-392.
10
Zając K., (2003), 90-lecie Polskiego Towarzystwa Statystycznego : historia, osiągnięcia i perspektywy. [W:] ZELIAŚ A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 59-72.
11
Woźniak M., Zając K., (2002), Metody analizy współzależności. [W:] WOŹNIAK M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 64-100.
12
Woźniak M., Zając K., (2002), Istota i przedmiot badań statystycznych. Prezentacja danych. [W:] WOŹNIAK M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-28.
13
Woźniak M., Zając K., (2001), Funkcja konsumpcji, "Przegląd Statystyczny", t. 48, z. 1-2, s. 240.
14
Zając K., (2001), Profesor Jerzy Fierich - 100-lecie urodzin, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000, s. 38.
15
Zając K., Woźniak M., Zioło Z., (2001), Metody analizy porównawczej układów regionalnych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000, s. 41-42.
16
Zając K., (2000), Jerzy Fierich - inicjator ekonomii matematycznej - w 100 rocznicę urodzin, "Wiadomości Statystyczne", R. 45, nr 10 (473), s. 80-86.
17
Zając K., (2000), Analiza kosztów z zastosowaniem karty kontrolnej regresji. [W:] ZELIAŚ A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 139-145.
18
Zając K., (2000), Maria Cieślak (ed.): Procesy demograficzne w byłych województwach dolnośląskich w latach 1975-1997 (Demographic Processes in the Former Lower Silesia Provinces between 1975-1997). WUE 1999, 343 pp., "Argumenta Oeconomica", 1-2 (9), s. 224-226.
19
Zając K., (2000), Profesor dr hab. inż. Jerzy Fierich - uczony i pedagog w 100-lecie urodzin, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 857, s. 224-238.
20
Zając K., (2000), Jerzy Fierich : 1900-1965. [W:] Iwasiewicz A. (red.), Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 109-129.
21
Zając K., (2000), Poglądy ekonomiczne Mikołaja Kopernika. [W:] Iwasiewicz A. (red.), Między liczbą a treścią: księga jubileuszowa dla uczczenia 75. urodzin profesora Jana Steczkowskiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 101-112.
22
Zając K., (1999), Monitorowanie procesów giełdowych za pomocą karty kontroli regresji, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 2, s. 279.
23
Zając K., (1999), Analiza kosztów z zastosowaniem karty kontrolnej regresji, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 4, s. 540.
24
Zając K., (1999), Karta kontrolna regresji jako narzędzie wspomagające sterowanie kosztami. [W:] Nowak E., Urbanek M. (red.), Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 157-166.
25
Zając K., (1998), Tendencje zmian w oszczędnościach gospodarstw domowych : skłonność do oszczędzania, "Raporty Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych", nr 72, s. 66-74.
26
Zając K., (1998), W setną rocznicę urodzin Prof. dra hab. inż. Jerzego Fiericha, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 41-42, s. 3-13.
27
Zając K., (1998), Kilka uwag na temat - "Czy przedsiębiorstwa międzynarodowe przyczyniają się do rozwoju postępu społecznego w krajach rozwijających się", "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 3, s. 462.
28
Zając K., (1998), Taksonometryczna analiza zmian bezrobocia w Polsce. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 33-40.
29
Zając K., (1998), Taksonometryczna analiza zmian bezrobocia w Polsce, "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 1, s. 145-146.
30
Zając K., (1998), Profesor zw. dr Stanisław Skrzywan : związki rachunkowości ze statystyką, "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 2, s. 167-176.
31
Sokołowski A., Zając K., (1997), Rozwój gospodarczy a emigracja - badanie statystyczne. [W:] Slany K. (red.), Orientacje emigracyjne Polaków, Kraków : Kwadrat, s. 62-69.
32
Sokołowski A., Zając K., (1997), Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku. [W:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania, Wrocław : Akademia Ekonomiczna, s. 21-29.
33
Zając K., (1997), Ekonometryczna analiza kosztów na przykładzie kopalnictwa naftowego, "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 2, s. 340.
34
Zając K., (1997), Rozwój idei praw naturalnych (w świetle prac profesora J.Fiericha), "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 743, s. 157-162.
35
Zając K., (1997), Związki teorii statystyki z rozwojem nauk przyrodniczych. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały na V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 1997, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 5-16.
36
Zając K., (1997), Zastosowanie metod ilościowych w ustalaniu kierunków przebudowy gospodarstw rolniczych w świetle prac prof. dra hab. Jerzego Fiericha, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 40/2, lipiec-grudzień 1996, s. 24.
37
Zając K., (1997), Profesor zw. dr Stanisław Skrzywan - związki rachunkowości ze statystyką. [W:] Nowak E., Urbanek M. (red.), Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 255-268.
38
Zając K., (1997), Demometryczny model rodziny (na przykładzie ksiąg metrykalnych parafii św. Katarzyny w Wolbromiu). [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 29-46.
39
Woźniak M., Zając K., (1997), Istota i przedmiot badań statystycznych. Prezentacja danych. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-28.
40
Zając K., Wąsik B., (1997), Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 148-159.
41
Woźniak M., Zając K., (1997), Metody analizy współzależności. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 64-100.
42
Sokołowski A., Zając K., (1997), Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku, "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 3, s. 446.
43
Zając K., (1997), Statystyczna analiza rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego. [W:] Hozer J. (red.), Mikroekonometria w teorii i praktyce (Materiały, Konferencje - Uniwersytet Szczeciński; nr 23), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 85-100.
44
Zając K., (1997), Demometryczny model rodziny w latach 1877-1950 w świetle metryk parafialnych, "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 1, s. 184.
45
Zając K., (1996), Paweł Ciompa, prekursor ekonometrii, "Przegląd Statystyczny", t. 43, z. 3-4, s. 297.
46
Zając K., (1996), Wykład pt.: Kultura w rozwoju społeczno-gospodarczym - wygłoszony w Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego przez prof. zw. dr hab. Kazimierza Zająca z okazji nadania mu tytułu doktora honoris causa, "Przegląd Statystyczny", t. 43, z. 3-4, s. 169-175.
47
Zając K., (1996), O pewnych tendencjach w kształtowaniu się bezrobocia, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 39/2, lipiec-grudzień 1995, s. 38-39.
48
Zając K., (1996), Spatial Differentiation of the Unempolyment Rate in Poland. [W:] Sokołowski A. (red.), Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-13.
49
Zając K., (1996), Elementy rachunku prawdopodobieństwa. [W:] Zeliaś A. (red.), Statystyka matematyczna w zastosowaniach, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-79.
50
Zając K., Woźniak M., (1996), O pewnych makroekonomicznych relacjach w gospodarce polskiej, "Przegląd Statystyczny", t. 43, z. 3-4, s. 293.
51
Zając K., (1996), Liczebność rodzin w świetle ksiąg metrykalnych parafii św. Katarzyny w Wolbromiu w latach 1861-1980. [W:] Broński K., Purchla J., Szpak J. (red.), Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 287-297.
52
Zając K., Woźniak M., (1996), O pewnych makroekonomicznych relacjach w gospodarce polskiej. [W:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania, Jelenia Góra ; Wrocław : Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, s. 17-27.
53
Zając K., (1995), Metoda dynamiczna w badaniach ekonomicznych. [W:] Zieliński Z. (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały na IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 12-14 września 1995, Toruń : Instytut Wydawniczy GRAVIS, s. 5-12.
54
Zając K., (1995), Głos w dyskusji. [W:] Hozer J. (red.), Mikroekonometria w teorii i praktyce : VI ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Komitet Ekonometrii i Statystyki PAN, Świnoujście, 16-18 września 1993 roku (Materiały, Konferencje - Uniwersytet Szczeciński; nr 6), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 243-244.
55
Zając K., (1995), Modele funkcji użyteczności dochodów w świetle badań empirycznych. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 49-60.
56
Zając K., (1995), Modele poziomu dobrobytu. [W:] Hozer J. (red.), Mikroekonometria w teorii i praktyce : VI ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Komitet Ekonometrii i Statystyki PAN, Świnoujście, 16-18 września 1993 roku (Materiały, Konferencje - Uniwersytet Szczeciński; nr 6), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 7-31.
57
Zając K., (1995), Analiza czynników kształtujących opinie na temat poziomu dobrobytu wśród małżeństw, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 706, s. 179-187.
58
Woźniak M., Zając K., (1994), Istota i przedmiot badań statystycznych. Prezentacja danych. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 8-27.
59
Woźniak M., Zając K., (1994), Metody analizy współzależności. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 61-96.
60
Zając K., (1994), Historia i działalność naukowa i społeczna Polskiego Towarzystwa Statystycznego w latach 1912-1992, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 122-124.
61
Zając K., (1994), Model funkcji użyteczności dochodów w świetle badań empirycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 41, z. 4, s. 486.
62
Zając K., (1994), Zarys metod statystycznych, Wyd. 5 popr.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 455, [1] s.
63
Zając K., (1994), Modelowanie poziomu dobrobytu, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 58-61.
64
Karska A., Kot S., Zając K., (1993), Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 141, [2] s.
65
Zając K., (1993), Indywidualizm i uniwersalizm w naukach, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 2, s. 242.
66
Zając K., (1993), Z badań nad modelowaniem procesów dyfuzji innowacji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 127-128.
67
Zając K., (1993), Indywidualizm i uniwersalizm w naukach. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 17-24.
68
Zając K., (1993), Wpływ innowacji na rozwój przedsiębiorstwa (modele i zastosowania), "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 1, s. 109.
69
Zając K., (1992), Praca a opieka społeczna. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin), s. 8-21.
70
Zając K., (1992), Profesor Władysław Kwiecień - życie i twórczość, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 380, s. 19-21.
71
Zając K., (1992), W 90. rocznicę urodzin i 25. rocznicę śmierci Profesora dra hab. Jerzego Fiericha, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 103-105.
72
Zając K., (1992), Społeczne uwarunkowania produkcji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 97-98.
73
Zając K., (1992), Prof. zw. dr hab. Władysław Kwiecień - życie i twórczość, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 101-103.
74
Zając K., (1992), Profesor Jerzy Fierich jako badacz wsi polskiej : w 90. rocznicę urodzin i 25-lecie śmierci, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 380, s. 5-18.
75
Zając K., (1992), Profesor Jerzy Fierich inicjator zastosowań taksonomii w naukach ekonomicznych, "Przegląd Statystyczny", t. 39, z. 2, s. 251-252.
76
Zając K., (1992), [Recenzja], "Przegląd Statystyczny", t. 39, z. 1, s. 129-131.
77
Zając K., (1991), Podaż pracy. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy, s. 7-27.
78
Zając K., (1991), Popyt na pracę. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy, s. 28-36.
79
Zając K., (1991), Rozwój społeczno-gospodarczy a rozwój kulturalny, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 1, s. 95.
80
Zając K., (1991), Społeczne uwarunkowania produkcji, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 357-358.
81
Zając K., (1991), Społeczne aspekty funkcji produkcji, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 1, s. 102.
82
Kurkiewicz J., Pociecha J., Zając K., (1991), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego, (Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 21), Warszawa : SGH. Instytut Statystyki i Demografii, 134 s.
83
Zając K., (1991), Wpływ innowacji na rozwój przedsiębiorstwa (modele i zastosowania), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 34, s. 59-76.
84
Kot S., Zając K., (1991), Probabilistyczne modele w badaniach demograficznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 342, s. 79-93.
85
Zając K., (1991), Prof. dr hab. inż. Jerzy Fierich - życie i twórczość, "Wiadomości Statystyczne", R. 36, nr 8 (363), s. 41.
86
Zając K., (1991), [Recenzja], "Wiadomości Statystyczne", R. 36, nr 8 (363), s. 43-44.
87
Pociecha J., Zając K., (1990), Wkład ośrodka krakowskiego w rozwój teorii i zastosowań metod taksonomicznych. [W:] Pociecha J. (red.), Taksonomia - teoria i jej zastosowania: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Mogilany, 27-28 IX 1989 r, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 24-32.
88
Pociecha J., Zając K., (1990), Scale Conversion - Theory and Application, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 300, s. 167-176.
89
Góral A., Zając K., (1990), Determining the Order of Autoregressive Models by the Application of the Tests for the Goodness of Fit of Autoregressive Schemes (Simulation Studies), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 300, s. 155-166.
90
Zając K., (1990), Teoria ekonomii a modele ekonometryczne, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 32/2, lipiec-grudzień 1988, s. 234-236.
91
Zając K., Góral A., Ludwiczak B., (1990), Retrospektywne prognozowanie wielowymiarowych procesów demograficznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 33, s. 129-143.
92
Zając K., (1989), Z badań nad wielkością i strukturą rodziny według metryk parafialnych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 111-113.
93
Pociecha J., Zając K., (1989), Cluster Analysis Methods and Regression Modelling, "Control and Cybernetics", Vol. 18 nr 1, s. 69-80.
94
Zając K., (1989), Wiesław Sadowski, Statystyka na co dzień, PWE, Warszawa 1987, s. 183, cena zł 200,-, "Przegląd Statystyczny", t. 36, z. 1, s. 97-99.
95
Zając K., (1989), Kształtowanie się ruchu naturalnego w północno-zachodnich dzielnicach Krakowa w latach 1851-1955. [W:] Małecki J. (red.), Z przeszłości Krakowa, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 293-317.
96
Touahri M., (1989), Verification des relations entre le developpement des processus demographiques et socio-economiques: cas d'Algerie, Prom. Zając K., Kraków : , 196 k.
97
Zając K., (1988), Zarys metod statystycznych, Wyd. 4 popr. i poszerz.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 460, [4] s.
98
Zając K., (1988), Rozwój nauki a rozwój gospodarczy, "Przegląd Statystyczny", t. 35, z. 1, s. 109-110.
99
Zając K., (1988), Elementy rachunku ekonomicznego, Zdzisław Hellwig - red., PWE, Warszawa 1985, s. 539, cena zł 400,-, "Przegląd Statystyczny", t. 35, z. 1, s. 113-115.
100
Zając K., Dobija M., Smaga E., (1988), Nieparametryczne estymatory regresji w badaniach zjawisk ekonomicznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 31, s. 181-191.
101
Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 261 s.
102
Zając K., (1988), Weryfikacja związków między procesami demograficznymi a społeczno-ekonomicznymi i środowiskiem naturalnym. [W:] Groblewska C. (red.), Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz. 2, Raporty kierowników grup tematycznych (Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki; nr 278-2), Warszawa : SGPiS. Instytut Statystyki i Demografii, s. 314-329.
103
Zając K., (1987), Poznawcze i społeczne uwarunkowania nauki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 245, s. 5-20.
104
Zając K., Abrahamowicz M., (1987), Some Remarks on Weighing Variables in Cluster Analysis, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 158.
105
Sokołowski A., Zając K., (1987), Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 175 s.
106
Zając K., Sokołowski A., (1987), On a Certain Method of Examination of the Interchangeability of Demographic and Economic Processes, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 58-59.
107
Dobija M., Smaga E., Zając K., (1987), Uwagi o nieparametrycznych estymatorach regresji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 159-161.
108
Zając K., (1987), Przyczynek do badań nad modelem rodziny, "Studia Demograficzne", nr 3/89, s. 29-39.
109
Sokołowski A., Zając K., (1987), Analiza współzależności zjawisk demograficznych i wybranych cech gospodarczych i społecznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 245, s. 57-75.
110
Dobija M., Smaga E., Zając K., (1987), Nieparametryczne estymatory regresji, "Wiadomości Statystyczne", R. 32, nr 2(308), s. 6-9.
111
Zając K., (1986), Teoria a empatia, "Przegląd Statystyczny", t. 33, z. 2, s. 202-203.
112
Zając K., (1986), Z badań nad zastosowaniami modelowania ekonometrycznego w analizie gospodarczej działalności przedsiębiorstwa, "Przegląd Statystyczny", t. 33, z. 3, s. 323.
113
Zając K., (1986), Jerzy Fierich - inicjator ekonomii matematycznej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 3-10.
114
Zając K. (red.), (1985), Wykłady ze statystyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 375 s.
115
Zając K., (1985), Taksonomiczne metody w badaniach relacji : rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy, "Przegląd Statystyczny", t. 32, z. 1, s. 85.
116
Zając K., (1985), Jerzy Fierich statystyk-ekonometryk, "Wiadomości Statystyczne", R. 30, nr 9(291), s. 37-39.
117
Abrahamowicz M., (1985), Porządkowanie obiektów w wielowymiarowych przestrzeniach zmiennych diagnostycznych, Prom. Zając K., Kraków : , 270 k.
118
Zając K., (1985), Charakterystyka prawidłowości statystycznych. [W:] Zając K. (red.), Wykłady ze statystyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-38.
119
Ludwiczak B., (1985), Analiza testów wielowymiarowych rozkładów normalnych, Prom. Zając K., Kraków : , 267 k.
120
Zając K., (1984), Porównanie poziomu rozwoju demograficznego i społeczno-gospodarczego na przykładzie województw w latach 1975-1981, "Studia Demograficzne", nr 4/78, s. 71-86.
121
Zając K., (1984), Demometryczne modele rodziny, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 26/1-2, styczeń-grudzień 1982, s. 58-60.
122
Pociecha M., (1984), Badanie wpływu wybranych czynników społeczno-ekonomicznych, demograficznych i genetycznych na rozwój fizyczny dzieci, Prom. Zając K., Kraków : , 172 k.
123
Sokołowski A., Zając K., (1984), Taksonomiczna analiza związków między procesami rozwoju demograficznego i gospodarczego w Polsce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 262, s. 105-126.
124
Zając K., (1984), Z badań nad relacjami demograficzno-ekonomicznymi a rozwojem społecznym, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 26/1-2, styczeń-grudzień 1982, s. 28-30.
125
Zając K., (1983), Uwagi o systemie kształcenia absolwentów w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 49, s. 75-77.
126
Góral A., (1983), Analiza widmowa w badaniach statystycznych i ekonometrycznych, Prom. Zając K., Kraków : , 257 k.
127
Dobija M., Smaga E., Wąsik B., Zając K., (1983), Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 131 s.
128
Zając K., (1983), Prof. dr hab. inż. Jerzy Fierich - uczony i pedagog, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 44-46.
129
Zając K., Sokołowski A., (1983), The Parallelism of Scientifical and Economic Development, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 103-104.
130
Zając K., (1982), Profesor dr hab. Inż. Jerzy Fierich - uczony i pedagog, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 25, s. 3-21.
131
Zając K., (1982), Moje spotkanie z profesorem Pawłowskim, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 215, s. 9-12.
132
Zając K., (1982), Zarys metod statystycznych, Wyd. 3 popr. i uzup.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 504 s.
133
Zając K., (1982), Życie i twórczość prof. Jerzego Fiericha w 80 rocznicę urodzin i 15 rocznicę śmierci, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 352-354.
134
Pociecha J., Zając K., (1982), Wielorównaniowy model turystyki w Polsce, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980, s. 101-102.
135
Steczkowski J., Woźniak M., Zając K., Zeliaś A., (1982), Statystyka matematyczna w zastosowaniach, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 409 s.
136
Kopia H., (1982), Ekonometryczna analiza efektywności poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce, Prom. Zając K., Kraków : , 173 k.
137
Baranek H., Baranek K., Kurkiewicz J., Pamuła J., Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Woźniak M., Zając K., (1982), Metody badania usług rynkowych, Zając K. (red.), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 178,[1] s.
138
Zając K., (1981), Z badań nad przeciętnym trwaniem życia ludności Krakowa, "Wiadomości Statystyczne", R. 26, nr 9 (244), s. 15-17.
139
Kuraś M., (1981), Integracja systemów informatycznych zarządzania, Prom. Zając K., Kraków : , 213 k.
140
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 138. - . - 0208-7944
141
Pociecha J., Zając K., (1981), Wielorównaniowy model ruchu turystycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 141, s. 13-25.
142
Zając K., Podolec B., Sokołowski A., Pamuła J., (1981), Ekonometryczne modele sfery usług bytowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 138, s. 5-20.
143
Zając K., Grabiński T., (1981), Regionalizacja struktury społecznej i produkcji rolnej na Śląsku w końcu XVIII w., "Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia", t. 13, s. 11-36.
144
Zając K., (1981), Wzajemne uwarunkowania rozwoju społeczno-ekonomicznego i demograficznego, "Studia Demograficzne", nr 3/65, s. 21-42.
145
Zając K., (1981), Statystyka i ekonometria, "Ekonomista", nr 6, s. 1182-1190.
146
Zając K., (1981), Badanie zgodności poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego Polski w roku 1976 (w ujęciu przestrzennym), "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 4, s. 289-295; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21148/1/027%20KAZIMIERZ%20ZAJ%C4%84C%20RPEiS%2043%284%29%2C%201981.pdf
147
Pamuła J., (1981), Ekonometryczne metody badania popytu na usługi motoryzacyjne w Polsce, Prom. Zając K., Kraków : , 260 k.
148
Deja-Wąsik A., (1980), Statystyczna analiza wypadków przy pracy w zakładach chemicznych "Oświęcim", Prom. Zając K., Kraków : , 114 k.
149
Zając K., Wąsik B., Dobija M., (1980), Z zagadnień optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 44-45.
150
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 127. - . - 0208-7944
151
Zając K., (1980), Główne tendencje rozwoju demograficznego i ekonomicznego w Polsce w latach 1918-1978, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 122, s. 5-41.
152
Zając K., (1980), Procesy demograficzne na tle rozwoju gospodarczego w Polsce w sześćdziesięcioleciu, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 360-361.
153
Zając K., (1980), Analiza stanu i kierunków rozwoju wybranych usług w Polsce, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 47-48.
154
Paszek B., (1980), Demometryczna analiza reprodukcji ludności, Prom. Zając K., Kraków : , 99 k.
155
Kurkiewicz J., Pamuła J., Sokołowski A., Zając K., (1980), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania popytu na usługi w Polsce, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 403-404.
156
Grabiński T., Zając K., (1980), Rozwój rynku wewnętrznego a poziom gospodarczy regionów w Polsce, "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług", R. 25, nr 1 (93), s. 52-71.
157
Podolec B., Sokołowski A., Woźniak M., Zając K., (1980), Statystyczne metody badania zgodności poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 402-403.
158
Zając K., (1979), Z badań nad modelami popytu na usługi w Polsce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 160 (182), s. 469-483.
159
Steczkowski J., Woźniak M., Zając K., Zeliaś A., (1979), Statystyka matematyczna w zastosowaniach, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 409 s.
160
Zając K., (1979), Statystyczna analiza poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego Polski w roku 1976, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 115, s. 83-96.
161
Woźniak M., Zając K., (1978), O pewnych miarach oceny funkcjonowania systemu informacyjno-decyzyjnego, "Przegląd Statystyczny", t. 25, z. 3, s. 431-440.
162
Dobija M., Wąsik B., Zając K., (1978), Konstrukcja i zastosowanie empirycznych dystrybuant jednowymiarowych ciągłych zamiennych losowych, "Przegląd Statystyczny", t. 25, z. 4, s. 565-576.
163
Podolec B., Zając K., (1978), Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcji, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 159, [1] s., [1] k. tabl. złoż.
164
Zając K. (red.), (1977), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii, (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie, nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 174, [1] s.
165
Wołoszyn J., (1977), Język symulacyjny DELTA do modelowania dynamiki systemów ekonomicznych, Prom. Zając K., Kraków : , 124 k.
166
Grabiński T., Zając K., (1977), Próba ustalenia rejonów konsumpcyjnych, "Przegląd Statystyczny", t. 24, z. 2, s. 298.
167
Zając K., (1977), Z badań nad budżetami gospodarstw domowych w Polsce. [W:] Zając K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 17-30.
168
Grabiński T., Zając K., (1977), Numeryczne metody periodyzacji i prognozowania ruchu naturalnego ludności CSRS w latach 1949-1972. [W:] Zając K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 59-69.
169
Sokołowski A., (1977), Metody badania stacjonarności jednowymiarowych ciągów losowych, Prom. Zając K., Kraków : , 163 k.
170
Zając K., (1976), Zarys metod statystycznych, Wyd. 2 popr.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 468 s.
171
Zając K., (1976), O pewnej metodzie mierzenia elastyczności popytu, "Przegląd Statystyczny", t. 23, z. 4, s. 419-426.
172
Ryńska A., (1976), Teoretyczne podstawy metody sum kumulacyjnych i możliwości jej zastosowania, Prom. Zając K., Kraków : , 195 k.
173
Grabiński T., Zając K., (1976), Taksonomiczne metody określania faz rozwojowych procesów demograficznych, "Studia Demograficzne", nr 43, s. 15-40.
174
Grabiński T., Szymanowicz K., Woźniak M., Zając K., (1976), Badanie popytu konsumpcyjnego ludności wiejskiej, "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego", R. 21, z. 3 (79), s. 76-84.
175
Grabiński T., Zając K., (1976), O pewnych metodach badania struktury i dynamiki procesów demograficznych na przykładzie NRD, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 19, s. 109-125.
176
Grabiński T., Zając K., (1976), Čislennye metody periodizacii i prognozirovaniâ estestvennogo dviženiâ naseleniâ ČRS za 1949-1972 gg.. [W:] Mezinárodní konference demografu socialistickýh zemí Liblice 1976 : soubor referátu. Č. 1, [b.m.] : [b.w.], s. [33]-[50].
177
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
178
Pociecha J., Zając K., (1975), Kształtowanie się niektórych zjawisk ruchu turystycznego w regionie krakowskim (studium statystyczne). [W:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 69-86.
179
Zając K., (1975), Księgi parafialne jako źródło demograficzne zróżnicowanego ruchu naturalnego w wielkich miastach (na przykładzie Krakowa 1860-1950), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 70, s. 337-354.
180
Zając K., (1975), Kilka uwag o artykule Ireny Gieysztorowej, "Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia", nr 7, s. 292-299.
181
Kot S., (1975), Modele stochastyczne rozwoju dyscyplin naukowych, Prom. Zając K., Kraków : , 154 k.
182
Grabiński T., Zając K., (1975), Metody periodyzacji rozwoju demograficznego ludności miejskiej, "Studia Demograficzne", nr 41, s. 75-92.
183
Zając K. (red.), (1975), Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych: studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii, (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie, nr 38), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 183 s.
184
Grabiński T., Zając K., (1975), Dynamiczna metoda badania struktur demograficznych. [W:] Zając K. (red.), Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 38), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 15-39.
185
Dobija M., (1975), Aproksymacyjna funkcja niezawodności jako narzędzie programowania remontów urządzeń przemysłowych, Prom. Zając K., Kraków : , 102 k.
186
Grabiński T., Zając K., (1975), Niektóre nowe metody badania struktury i dynamiki procesów demograficznych Niemieckiej Republiki Demokratycznej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 3, s. 89-103; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20461/1/008%20TADEUSZ%20GRABI%C5%83SKI_%20KAZIMIERZ%20ZAJ%C4%84C%20RPEiS%2037%283%29%2C%201975.pdf
187
Pociecha J., (1975), Ekonometryczne modele badania popytu na usługi, Prom. Zając K., Kraków : , 225 k.
188
Zając K., (1974), Zarys metod statystycznych, Wyd. 2 popr.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 436 s.
189
Woźniak M., Zając K., (1974), Ekonometryczne modelowanie kształtowania się wskaźników syntetycznych w przedsiębiorstwie. [W:] ZAJĄC K. (red.), Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 33), Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 99-108.
190
Zając K., (1974), O niektórych ekonometrycznych modelach gospodarki narodowej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 142-144.
191
Pociecha J., Zając K., (1974), Ekonometryczna analiza ruchu turystycznego w regionie krakowskim w latach 1967-1971. [W:] ZAJĄC K. (red.), Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 33), Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 9-34.
192
Zając K. (red.), (1974), Problemy statystyczne i demograficzne: studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii, (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie, nr 33), Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 179 s.
193
Pociecha J., Zając K., (1974), Ekonometryczne modele w badaniach ruchu turystycznego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 15, s. 45-67.
194
Zając K., Grabiński T., (1974), Manche numerische Forschungsmethoden der Struktur und der Dynamik von demographischen Prozessen am Beispiel der DDR. [W:] Internationales Demographischen Symposium, Humboldt-Universität zu Berlin
195
Sokołowski A., Zając K., (1973), Statystyczna kontrola procesu produkcyjnego przy użyciu karty sum kumulacyjnych, "Przegląd Statystyczny", t. 20, z. 3, s. 263-286.
196
Baranek H., (1973), Matematyczno-ekonomiczne modele kosztów w przedsiębiorstwie, Prom. Zając K., Kraków : , 129 k.
197
Podolec B., (1973), Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcyjnych w Polsce, Prom. Zając K., Kraków : , 161 k.
198
Cyran J., Steczkowski J., Zając K., (1973), Statystyczne metody kontroli jakości produktów, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 325, [3] s.
199
Szeja J., (1972), Ekonometryczne metody badania kosztów w kopalniach węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, Prom. Zając K., Kraków : , 185 k.
200
Zając K., (1972), Znaczenie twórczości naukowej prof. dr. inż. Jerzego Fiericha dla dyscyplin społecznych i rolniczych. [W:] Zając K. (red.), Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 24), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 9-24.
201
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 55. - . - 0075-5125
202
Zając K. (red.), (1972), Studia statystyczne i demograficzne: prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii, (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie, nr 24), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 247 s., [1] k. tabl. złoż.
203
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 44, 51. - . - 0075-5125
204
Zając K., (1972), Przyczynek do badań nad modelem rodziny. [W:] Zając K. (red.), Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 24), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 47-66.
205
Paszek Z., (1971), Statystyczna analiza wyników badania odporności chemicznej powłok poliamidowych na podłożu metalowym, Prom. Zając K., Kraków : , 77 k.
206
Woźniak M., (1971), Statystyczne metody badania rytmiczności pracy, Prom. Zając K., Kraków : , 123 k.
207
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWICZ, Kazimierz ZAJĄC] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1971. - nr 40. - . - 0075-5125
208
Zając K., (1971), Zarys metod statystycznych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 440 s.
209
Zając K., (1971), Statystyka jako narzędzie analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych w przedsiębiorstwie, "Wiadomości Statystyczne", R. 16, nr 5 (120), s. 5-6.
210
Podolec B., Zając K., (1970), Studium z zakresu ustalania rejonów konsumpcyjnych w Polsce, "Przegląd Statystyczny", t. 17, z. 1, s. 51-71.
211
Wąsik B., (1970), Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i zmian techniki wytwarzania w polskim przemyśle uspołecznionym 1961-1967, Prom. Zając K., Kraków : , 133 k.
212
Zając K., (1969), Statystyka a nauki ekonomiczne, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 38, s. 5-32.
213
Zając K., (1968), Zbigniew Pawłowski: Ekonometria. PWN, Warszawa 1966 r., s. 416, "Przegląd Statystyczny", t. 15, z. 1, s. 137-140.
214
Zając K., Zeliaś A., (1968), Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i wydajności pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Przegląd Statystyczny", t. 15, z. 4, s. 329-344.
215
Zając K., (1968), Podstawy statystyki, Wyd. 3Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 583, [1] s.
216
Zając K., (1967), Dorobek Jerzego Fiericha w dziedzinie nauk humanistycznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 5, s. 129-134.
217
Zając K., (1966), Ekonometryczna analiza budżetów domowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 239 s.
218
Zeliaś A., (1966), Zastosowanie funkcji produkcji do rachunku efektywności ekonomicznej gospodarstw chłopskich, Prom. Zając K., Kraków : , 110 k.
219
Zając K., (1966), Profesor dr inż. Jerzy Fierich statystyk-ekonomista, "Przegląd Statystyczny", t. 13, z. 1, s. 3-5.
220
Zając K., (1965), Z badań nad wpływem czynników demograficznych na kształtowanie się popytu, "Przegląd Statystyczny", t. 12, z. 3, s. 219-236.
221
Zając K., (1965), Recenzje: Emil Luchter, Badanie związków kooperacyjno-produkcyjnych przemysłu metalowego na przykładzie regionu krakowskiego, "Problemy Ekonomiczne", listopad, s. 122-127.
222
Czyżyński J., Kwiecień W., Zając K., (1965), Podstawy statystyki, Wyd. 2 uzup.Kraków : PTE, 161 s.
223
Zając K., (1964), Niektóre aspekty kształtowania się urodzeń na terenie parafii Ludźmierz w latach 1851-1940, "Studia Demograficzne", T. 2, nr 6, s. 17-30.
224
Zając K., (1963), Wybrane sposoby badań ekonometrycznych budżetów rodzinnych (na przykładzie województwa krakowskiego), "Handel Wewnętrzny", nr 4, s. 31-42.
225
Zając K., (1963), Ekonometryczne metody w badaniach budżetów rodzinnych, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 233 s.
226
Zając K., (1963), Zastosowanie programowania liniowego dla ustalenia diety, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 2, z. 1, s. 45-77.
227
Zając K., (1963), Zagadnienie sezonowości w badaniach kosztów utrzymania rodzin pracowniczych, "Przegląd Statystyczny", t. 10, z. 2, s. 203-215.
228
Zając K., (1962), O zastosowaniu funkcji J. L. Nicholsona w badaniach popytu na niektóre artykuły (na przykładzie budżetów rodzinnych województwa krakowskiego), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 1, z. 4, s. s. 71-84.
229
Czyżyński J., Kwiecień W., Zając K., (1961), Podstawy statystyki, Wyd. 2 uzup. i popr.Kraków : PTE, 161 s.
230
Czyżyński J., Kwiecień W., Zając K., (1960), Podstawy statystyki, Kraków : PTE, 190 s.
231
Zając K., (1958), Analiza płac roboczych w przemyśle na podstawie badań statystycznych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 4, s. 3-47.
232
Zając K., (1958), Zastosowanie funkcji produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 131-159.
233
Zając K., (1958), Podstawy statystyki. Cz. 2, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 140 s.
234
Zając K., (1958), Analiza płac roboczych w przemyśle na podstawie badań statystycznych, Prom. Fierich J., Kraków : , b.d.
235
Zając K., (1957), Prób badania budżetów rodzin robotniczych i pracowników umysłowych w Krakowie w 1956 r., "Handel Wewnętrzny", nr 5, s. 47-57.
236
Zając K., (1957), Kształtowanie się wydajności pracy na tle badań statystycznych w zakładach przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 2, s. 129-155.
237
Woźniak M., Zając K., Put D., (2001), Statystyczna analiza kształtowania się budżetów domowych, Podolec B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 91 k.
238
Zając K., Podolec B., Szymanowicz K., (1999), Zmiany strukturalne gospodarki a decyzje rynkowe konsumentów, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 78 k.
239
Kot S., Sokołowski A., (1994), Modele poziomu dobrobytu. Etap 3, Zając K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, [1] k.
240
Zając K., Szeja J., Szymanowicz K., (1992), Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. Etap 2, Analiza struktury społeczno-gospodarczej województwa m. krakowskiego, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 73 k.
241
Kot S., Podolec B., (1992), Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów i poziomu dobrobytu ludności. [Etap 2], Zając K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56, [2] k.
242
Kot S., Podolec B., (1991), Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów. [Etap 1], Zając K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 45, [2] k.
243
Zając K., Baranek H., Szymanowicz K., (1991), Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. [Etap 1], Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 90 k.
1
@article{UEK:2166196957,
author = "Kazimierz Zając and Daniel Kosiorowski",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie wzorców skłonności do konsumpcji w Polsce",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "11",
pages = "473-491",
adress = "",
year = "2008",
}
2
@inbook{UEK:2168266874,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Z historii badań związków rozwoju społeczno-ekonomicznego a demograficznego",
booktitle = "Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy : Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2008",
url = {http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Z_historii_badan_zwiazkow_rozwoju_spol-ekonom_a_demogr.pdf},
}
3
@article{UEK:2168249158,
author = "Kazimierz Zając and Daniel Kosiorowski",
title = "Nauka w rozwoju społeczno-gospodarczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki",
number = "17",
pages = "661-684",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
4
@book{UEK:52140,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Czynniki demograficzne warunkujące rozwój społeczno-gospodarczy",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
issn = "1230-1477",
}
5
@article{UEK:2166510995,
author = "Kazimierz Zając and Daniel Kosiorowski",
title = "Przyczynek do dyskusji na temat prowadzenia badań na podstawie osobliwej macierzy kowariancji",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1105",
pages = "127-141",
year = "2006",
issn = "",
}
6
@article{UEK:2166560523,
author = "Kazimierz Zając and Daniel Kosiorowski",
title = "Przemiany kulturowe a rozwój społeczno-gospodarczy",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1076",
pages = "26-37",
year = "2005",
issn = "1505-9332",
}
7
@misc{UEK:2168353348,
author = "Barbara Podolec and Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Analiza struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle cech społeczno-demograficznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 1",
pages = "125",
year = "2003",
}
8
@article{UEK:2168223070,
author = "Barbara Podolec and Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Analiza struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle cech społeczno-demograficznych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "988",
pages = "124-133",
year = "2003",
issn = "1505-9332",
}
9
@article{UEK:50622,
author = "Barbara Podolec and Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Zróżnicowanie struktury dochodów i wydatków w wyróżnionych grupach gospodarstw domowych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1",
pages = "377-392",
year = "2003",
}
10
@inbook{UEK:2168218918,
author = "Kazimierz Zając",
title = "90-lecie Polskiego Towarzystwa Statystycznego : historia, osiągnięcia i perspektywy",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "59-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-163-8",
}
11
@inbook{UEK:2168262008,
author = "Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Metody analizy współzależności",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "64-100",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "83-7252-113-1",
}
12
@inbook{UEK:2168262004,
author = "Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Istota i przedmiot badań statystycznych. Prezentacja danych",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "9-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "83-7252-113-1",
}
13
@misc{UEK:2168353292,
author = "Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Funkcja konsumpcji",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 48, z. 1-2",
pages = "240",
year = "2001",
}
14
@misc{UEK:2168333673,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Profesor Jerzy Fierich - 100-lecie urodzin",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000",
pages = "38",
year = "2001",
}
15
@misc{UEK:2168244542,
author = "Kazimierz Zając and Michał Woźniak and Zbigniew Zioło",
title = "Metody analizy porównawczej układów regionalnych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000",
pages = "41-42",
year = "2001",
}
16
@misc{UEK:2168274827,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Jerzy Fierich - inicjator ekonomii matematycznej - w 100 rocznicę urodzin",
booktitle = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 45, 10 (473)",
pages = "80-86",
year = "2000",
}
17
@inbook{UEK:2168219040,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Analiza kosztów z zastosowaniem karty kontrolnej regresji",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "139-145",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-045-3",
}
18
@article{UEK:2168338913,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Maria Cieślak (ed.): Procesy demograficzne w byłych województwach dolnośląskich w latach 1975-1997 (Demographic Processes in the Former Lower Silesia Provinces between 1975-1997). WUE 1999, 343 pp.",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1-2 (9)",
pages = "224-226",
year = "2000",
}
19
@misc{UEK:2168218724,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Profesor dr hab. inż. Jerzy Fierich - uczony i pedagog w 100-lecie urodzin",
booktitle = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "857",
pages = "224-238",
year = "2000",
}
20
@inbook{UEK:2168255028,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Jerzy Fierich : 1900-1965",
booktitle = "Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000",
pages = "109-129",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-060-7",
}
21
@inbook{UEK:2168266710,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Poglądy ekonomiczne Mikołaja Kopernika",
booktitle = "Między liczbą a treścią : księga jubileuszowa dla uczczenia 75. urodzin profesora Jana Steczkowskiego",
pages = "101-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-041-0",
}
22
@misc{UEK:2168353128,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Monitorowanie procesów giełdowych za pomocą karty kontroli regresji",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 2",
pages = "279",
year = "1999",
}
23
@misc{UEK:2168353150,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Analiza kosztów z zastosowaniem karty kontrolnej regresji",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 4",
pages = "540",
year = "1999",
}
24
@inbook{UEK:2168297105,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Karta kontrolna regresji jako narzędzie wspomagające sterowanie kosztami",
booktitle = "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych",
pages = "157-166",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "1999",
}
25
@article{UEK:2168343035,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Tendencje zmian w oszczędnościach gospodarstw domowych : skłonność do oszczędzania",
journal = "Raporty Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych",
number = "72",
pages = "66-74",
year = "1998",
}
26
@misc{UEK:2168243266,
author = "Kazimierz Zając",
title = "W setną rocznicę urodzin Prof. dra hab. inż. Jerzego Fiericha",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 41-42",
pages = "3-13",
year = "1998",
}
27
@misc{UEK:2168353114,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Kilka uwag na temat - Czy przedsiębiorstwa międzynarodowe przyczyniają się do rozwoju postępu społecznego w krajach rozwijających się",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 45, z. 3",
pages = "462",
year = "1998",
}
28
@inbook{UEK:2168255942,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Taksonometryczna analiza zmian bezrobocia w Polsce",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "33-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-59-3",
}
29
@misc{UEK:2168353094,
author = "Kazimierz Zając and ",
title = "Taksonometryczna analiza zmian bezrobocia w Polsce",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 45, z. 1",
pages = "145-146",
year = "1998",
}
30
@article{UEK:2168246472,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Profesor zw. dr Stanisław Skrzywan : związki rachunkowości ze statystyką",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 45, z. 2",
pages = "167-176",
year = "1998",
}
31
@inbook{UEK:2168313495,
author = "Andrzej Sokołowski and Kazimierz Zając",
title = "Rozwój gospodarczy a emigracja - badanie statystyczne",
booktitle = "Orientacje emigracyjne Polaków",
pages = "62-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Kwadrat",
year = "1997",
isbn = "83-906637-1-6",
}
32
@inbook{UEK:2168274739,
author = "Andrzej Sokołowski and Kazimierz Zając",
title = "Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku",
booktitle = "Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania",
pages = "21-29",
adress = "Wrocław",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
issn = "",
}
33
@misc{UEK:2168353242,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Ekonometryczna analiza kosztów na przykładzie kopalnictwa naftowego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 44, z. 2",
pages = "340",
year = "1997",
}
34
@article{UEK:2168276423,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Rozwój idei praw naturalnych (w świetle prac profesora J.Fiericha)",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "743",
pages = "157-162",
adress = "",
year = "1997",
issn = "1428-1163",
}
35
@inbook{UEK:2168222258,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Związki teorii statystyki z rozwojem nauk przyrodniczych",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały na V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 1997",
pages = "5-16",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "1997",
url = {http://www.econ1.uni.torun.pl/dme97/zajac.doc},
isbn = "83-86850-61-2",
}
36
@misc{UEK:2168271238,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Zastosowanie metod ilościowych w ustalaniu kierunków przebudowy gospodarstw rolniczych w świetle prac prof. dra hab. Jerzego Fiericha",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 40/2, lipiec-grudzień 1996",
pages = "24",
year = "1997",
}
37
@inbook{UEK:2168305217,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Profesor zw. dr Stanisław Skrzywan - związki rachunkowości ze statystyką",
booktitle = "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych",
pages = "255-268",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "1997",
}
38
@inbook{UEK:2168242986,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Demometryczny model rodziny (na przykładzie ksiąg metrykalnych parafii św. Katarzyny w Wolbromiu)",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "29-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-12-7",
}
39
@inbook{UEK:2168261822,
author = "Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Istota i przedmiot badań statystycznych. Prezentacja danych",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "9-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-87239-18-6",
}
40
@inbook{UEK:2168255662,
author = "Kazimierz Zając and Bogusław Wąsik",
title = "Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "148-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
41
@inbook{UEK:2168261826,
author = "Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Metody analizy współzależności",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "64-100",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-87239-18-6",
}
42
@misc{UEK:2168353248,
author = "Andrzej Sokołowski and Kazimierz Zając",
title = "Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 44, z. 3",
pages = "446",
year = "1997",
}
43
@inbook{UEK:2168343033,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Statystyczna analiza rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego",
booktitle = "Mikroekonometria w teorii i praktyce",
pages = "85-100",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "1997",
issn = "1232-5848",
}
44
@misc{UEK:2168353234,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Demometryczny model rodziny w latach 1877-1950 w świetle metryk parafialnych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 44, z. 1",
pages = "184",
year = "1997",
}
45
@misc{UEK:2168353206,
author = "Kazimierz Zając and ",
title = "Paweł Ciompa, prekursor ekonometrii",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 43, z. 3-4",
pages = "297",
year = "1996",
}
46
@misc{UEK:2168284655,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Wykład pt.: Kultura w rozwoju społeczno-gospodarczym - wygłoszony w Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego przez prof. zw. dr hab. Kazimierza Zająca z okazji nadania mu tytułu doktora honoris causa",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 43, z. 3-4",
pages = "169-175",
year = "1996",
}
47
@misc{UEK:2168271224,
author = "Kazimierz Zając",
title = "O pewnych tendencjach w kształtowaniu się bezrobocia",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 39/2, lipiec-grudzień 1995",
pages = "38-39",
year = "1996",
}
48
@inbook{UEK:2168261114,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Spatial Differentiation of the Unempolyment Rate in Poland",
booktitle = "Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995)",
pages = "7-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
isbn = "83-86439-90-4",
}
49
@inbook{UEK:2168262030,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Elementy rachunku prawdopodobieństwa",
booktitle = "Statystyka matematyczna w zastosowaniach",
pages = "9-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-86439-88-2",
}
50
@misc{UEK:2168353200,
author = "Kazimierz Zając and Michał Woźniak",
title = "O pewnych makroekonomicznych relacjach w gospodarce polskiej",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 43, z. 3-4",
pages = "293",
year = "1996",
}
51
@inbook{UEK:2168246408,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Liczebność rodzin w świetle ksiąg metrykalnych parafii św. Katarzyny w Wolbromiu w latach 1861-1980",
booktitle = "Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin",
pages = "287-297",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "1996",
isbn = "83-7052-982-8",
}
52
@inbook{UEK:2168291549,
author = "Kazimierz Zając and Michał Woźniak",
title = "O pewnych makroekonomicznych relacjach w gospodarce polskiej",
booktitle = "Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania",
pages = "17-27",
adress = "Jelenia Góra; Wrocław; Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu",
year = "1996",
issn = "",
}
53
@inbook{UEK:2168222254,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Metoda dynamiczna w badaniach ekonomicznych",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały na IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 12-14 września 1995",
pages = "5-12",
adress = "Toruń",
publisher = "Instytut Wydawniczy GRAVIS",
year = "1995",
isbn = "83-900178-8-1",
}
54
@inbook{UEK:2168346768,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Głos w dyskusji",
booktitle = "Mikroekonometria w teorii i praktyce : VI ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Komitet Ekonometrii i Statystyki PAN, Świnoujście, 16-18 września 1993 roku",
pages = "243-244",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "1995",
issn = "1232-5848",
isbn = "83-86745-19-3",
}
55
@inbook{UEK:2168274823,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Modele funkcji użyteczności dochodów w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "49-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-30-0",
}
56
@inbook{UEK:2168346766,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Modele poziomu dobrobytu",
booktitle = "Mikroekonometria w teorii i praktyce : VI ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Komitet Ekonometrii i Statystyki PAN, Świnoujście, 16-18 września 1993 roku",
pages = "7-31",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "1995",
issn = "1232-5848",
isbn = "83-86745-19-3",
}
57
@article{UEK:2168264390,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Analiza czynników kształtujących opinie na temat poziomu dobrobytu wśród małżeństw",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "706",
pages = "179-187",
adress = "",
year = "1995",
}
58
@inbook{UEK:2168261982,
author = "Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Istota i przedmiot badań statystycznych. Prezentacja danych",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "8-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-86439-02-5",
}
59
@inbook{UEK:2168261986,
author = "Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Metody analizy współzależności",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "61-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-86439-02-5",
}
60
@misc{UEK:2168333513,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Historia i działalność naukowa i społeczna Polskiego Towarzystwa Statystycznego w latach 1912-1992",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992",
pages = "122-124",
year = "1994",
}
61
@misc{UEK:2168353192,
author = "Kazimierz Zając and ",
title = "Model funkcji użyteczności dochodów w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 41, z. 4",
pages = "486",
year = "1994",
}
62
@book{UEK:2168262054,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Zarys metod statystycznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1994",
edition = "Wyd. 5 popr.",
isbn = "83-208-0916-9",
}
63
@misc{UEK:2168333447,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Modelowanie poziomu dobrobytu",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992",
pages = "58-61",
year = "1994",
}
64
@book{UEK:2168336423,
author = "Alina Karska and Stanisław Maciej Kot and Kazimierz Zając",
title = "Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1993",
url = {},
isbn = "83-01-11020-1",
}
65
@misc{UEK:2168351506,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Indywidualizm i uniwersalizm w naukach",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 40, z. 2",
pages = "242",
year = "1993",
}
66
@misc{UEK:2168333431,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Z badań nad modelowaniem procesów dyfuzji innowacji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991",
pages = "127-128",
year = "1993",
}
67
@inbook{UEK:2168274785,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Indywidualizm i uniwersalizm w naukach",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "17-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
68
@misc{UEK:2168351024,
author = "Kazimierz Zając and ",
title = "Wpływ innowacji na rozwój przedsiębiorstwa (modele i zastosowania)",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 40, z. 1",
pages = "109",
year = "1993",
}
69
@unpublished{UEK:2168256320,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Praca a opieka społeczna",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin)",
pages = "8-21",
year = "1992",
}
70
@misc{UEK:2168249374,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Profesor Władysław Kwiecień - życie i twórczość",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "380",
pages = "19-21",
year = "1992",
}
71
@misc{UEK:2168252568,
author = "Kazimierz Zając",
title = "W 90. rocznicę urodzin i 25. rocznicę śmierci Profesora dra hab. Jerzego Fiericha",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990",
pages = "103-105",
year = "1992",
}
72
@misc{UEK:2168252554,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Społeczne uwarunkowania produkcji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990",
pages = "97-98",
year = "1992",
}
73
@misc{UEK:2168252566,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Prof. zw. dr hab. Władysław Kwiecień - życie i twórczość",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990",
pages = "101-103",
year = "1992",
}
74
@misc{UEK:2168249372,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Profesor Jerzy Fierich jako badacz wsi polskiej : w 90. rocznicę urodzin i 25-lecie śmierci",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "380",
pages = "5-18",
year = "1992",
}
75
@misc{UEK:2168351004,
author = "Kazimierz Zając and ",
title = "Profesor Jerzy Fierich inicjator zastosowań taksonomii w naukach ekonomicznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 39, z. 2",
pages = "251-252",
year = "1992",
}
76
@article{UEK:2168303041,
author = "Kazimierz Zając",
title = "[Recenzja]",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 39, z. 1",
pages = "129-131",
year = "1992",
}
77
@unpublished{UEK:2168258416,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Podaż pracy",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy",
pages = "7-27",
year = "1991",
}
78
@unpublished{UEK:2168258418,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Popyt na pracę",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy",
pages = "28-36",
year = "1991",
}
79
@misc{UEK:2168351284,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Rozwój społeczno-gospodarczy a rozwój kulturalny",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 1",
pages = "95",
year = "1991",
}
80
@misc{UEK:2168351400,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Społeczne uwarunkowania produkcji",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 3-4",
pages = "357-358",
year = "1991",
}
81
@misc{UEK:2168351364,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Społeczne aspekty funkcji produkcji",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 1",
pages = "102",
year = "1991",
}
82
@book{UEK:2168263392,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Józef Pociecha and Kazimierz Zając",
title = "Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego",
adress = "Warszawa",
publisher = "SGH. Instytut Statystyki i Demografii",
year = "1991",
issn = "0860-7524",
}
83
@article{UEK:2168247176,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Wpływ innowacji na rozwój przedsiębiorstwa (modele i zastosowania)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 34",
pages = "59-76",
year = "1991",
}
84
@article{UEK:2168251942,
author = "Stanisław Maciej Kot and Kazimierz Zając",
title = "Probabilistyczne modele w badaniach demograficznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "342",
pages = "79-93",
year = "1991",
}
85
@misc{UEK:2168243946,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Prof. dr hab. inż. Jerzy Fierich - życie i twórczość",
booktitle = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 36, 8 (363)",
pages = "41",
year = "1991",
}
86
@article{UEK:2168243948,
author = "Kazimierz Zając",
title = "[Recenzja]",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 36, 8 (363)",
pages = "43-44",
year = "1991",
}
87
@inbook{UEK:2168242448,
author = "Józef Pociecha and Kazimierz Zając",
title = "Wkład ośrodka krakowskiego w rozwój teorii i zastosowań metod taksonomicznych",
booktitle = "Taksonomia - teoria i jej zastosowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Mogilany, 27-28 IX 1989 r.",
pages = "24-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1990",
}
88
@article{UEK:2168250162,
author = "Józef Pociecha and Kazimierz Zając",
title = "Scale Conversion - Theory and Application",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "300",
pages = "167-176",
year = "1990",
}
89
@article{UEK:2168250154,
author = "Adam Góral and Kazimierz Zając",
title = "Determining the Order of Autoregressive Models by the Application of the Tests for the Goodness of Fit of Autoregressive Schemes (Simulation Studies)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "300",
pages = "155-166",
year = "1990",
}
90
@misc{UEK:2168275943,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Teoria ekonomii a modele ekonometryczne",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 32/2, lipiec-grudzień 1988",
pages = "234-236",
year = "1990",
}
91
@article{UEK:2168226787,
author = "Kazimierz Zając and Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "Retrospektywne prognozowanie wielowymiarowych procesów demograficznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 33",
pages = "129-143",
year = "1990",
}
92
@misc{UEK:2168333383,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Z badań nad wielkością i strukturą rodziny według metryk parafialnych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987",
pages = "111-113",
year = "1989",
}
93
@article{UEK:2168249450,
author = "Józef Pociecha and Kazimierz Zając",
title = "Cluster Analysis Methods and Regression Modelling",
journal = "Control and Cybernetics",
number = "Vol. 18 1",
pages = "69-80",
year = "1989",
}
94
@article{UEK:2168350974,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Wiesław Sadowski, Statystyka na co dzień, PWE, Warszawa 1987, s. 183, cena zł 200,-",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 36, z. 1",
pages = "97-99",
year = "1989",
}
95
@inbook{UEK:2166232914,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Kształtowanie się ruchu naturalnego w północno-zachodnich dzielnicach Krakowa w latach 1851-1955",
booktitle = "Z przeszłości Krakowa",
pages = "293-317",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1989",
isbn = "83-01-09645-4",
}
96
@unpublished{UEK:2168308937,
author = "Malek Touahri",
title = "Verification des relations entre le developpement des processus demographiques et socio-economiques: cas d'Algerie",
adress = "Kraków",
year = "1989",
}
97
@book{UEK:2168262820,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Zarys metod statystycznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1988",
edition = "Wyd. 4 popr. i poszerz.",
isbn = "83-208-0579-1",
}
98
@misc{UEK:2168350872,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Rozwój nauki a rozwój gospodarczy",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 35, z. 1",
pages = "109-110",
year = "1988",
}
99
@article{UEK:2168350882,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Elementy rachunku ekonomicznego, Zdzisław Hellwig - red., PWE, Warszawa 1985, s. 539, cena zł 400,-",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 35, z. 1",
pages = "113-115",
year = "1988",
}
100
@article{UEK:2168249094,
author = "Kazimierz Zając and Mieczysław Dobija and Edward Smaga",
title = "Nieparametryczne estymatory regresji w badaniach zjawisk ekonomicznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 31",
pages = "181-191",
year = "1988",
}
101
@book{UEK:2168245512,
author = "Józef Pociecha and Barbara Podolec and Andrzej Sokołowski and Kazimierz Zając",
title = "Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1988",
isbn = "83-01-08622-X",
}
102
@inbook{UEK:2168298309,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Weryfikacja związków między procesami demograficznymi a społeczno-ekonomicznymi i środowiskiem naturalnym",
booktitle = "Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz. 2, Raporty kierowników grup tematycznych",
pages = "314-329",
adress = "Warszawa ",
publisher = "SGPiS. Instytut Statystyki i Demografii",
year = "1988",
issn = "0239-9105",
}
103
@article{UEK:2168252238,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Poznawcze i społeczne uwarunkowania nauki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "245",
pages = "5-20",
year = "1987",
}
104
@misc{UEK:2168318539,
author = "Kazimierz Zając and Michał Abrahamowicz",
title = "Some Remarks on Weighing Variables in Cluster Analysis",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "158",
year = "1987",
}
105
@book{UEK:2168261086,
author = "Andrzej Sokołowski and Kazimierz Zając",
title = "Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0407-8",
}
106
@misc{UEK:2168318515,
author = "Kazimierz Zając and Andrzej Sokołowski",
title = "On a Certain Method of Examination of the Interchangeability of Demographic and Economic Processes",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "58-59",
year = "1987",
}
107
@misc{UEK:2168318541,
author = "Mieczysław Dobija and Edward Smaga and Kazimierz Zając",
title = "Uwagi o nieparametrycznych estymatorach regresji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "159-161",
year = "1987",
}
108
@article{UEK:2168257102,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Przyczynek do badań nad modelem rodziny",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "3/89",
pages = "29-39",
year = "1987",
}
109
@article{UEK:2168252248,
author = "Andrzej Sokołowski and Kazimierz Zając",
title = "Analiza współzależności zjawisk demograficznych i wybranych cech gospodarczych i społecznych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "245",
pages = "57-75",
year = "1987",
}
110
@article{UEK:2168261148,
author = "Mieczysław Dobija and Edward Smaga and Kazimierz Zając",
title = "Nieparametryczne estymatory regresji",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 32, 2(308)",
pages = "6-9",
year = "1987",
}
111
@misc{UEK:2168350722,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Teoria a empatia",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 33, z. 2",
pages = "202-203",
year = "1986",
}
112
@misc{UEK:2168350730,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Z badań nad zastosowaniami modelowania ekonometrycznego w analizie gospodarczej działalności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 33, z. 3",
pages = "323",
year = "1986",
}
113
@misc{UEK:2168243168,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Jerzy Fierich - inicjator ekonomii matematycznej",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "3-10",
year = "1986",
}
114
@book{UEK:2168260058,
title = "Wykłady ze statystyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
115
@misc{UEK:2168350676,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Taksonomiczne metody w badaniach relacji : rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 32, z. 1",
pages = "85",
year = "1985",
}
116
@article{UEK:2168241324,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Jerzy Fierich statystyk-ekonometryk",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 30, 9(291)",
pages = "37-39",
year = "1985",
}
117
@unpublished{UEK:2168312965,
author = "Michał Abrahamowicz",
title = "Porządkowanie obiektów w wielowymiarowych przestrzeniach zmiennych diagnostycznych",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
118
@inbook{UEK:2168260060,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Charakterystyka prawidłowości statystycznych",
booktitle = "Wykłady ze statystyki",
pages = "11-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
119
@unpublished{UEK:2168312955,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Analiza testów wielowymiarowych rozkładów normalnych",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
120
@article{UEK:2168257222,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Porównanie poziomu rozwoju demograficznego i społeczno-gospodarczego na przykładzie województw w latach 1975-1981",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "4/78",
pages = "71-86",
year = "1984",
}
121
@misc{UEK:2168333345,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Demometryczne modele rodziny",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 26/1-2, styczeń-grudzień 1982",
pages = "58-60",
year = "1984",
}
122
@unpublished{UEK:2168309869,
author = "Maria Pociecha",
title = "Badanie wpływu wybranych czynników społeczno-ekonomicznych, demograficznych i genetycznych na rozwój fizyczny dzieci",
adress = "Kraków",
year = "1984",
}
123
@article{UEK:2168244352,
author = "Andrzej Sokołowski and Kazimierz Zając",
title = "Taksonomiczna analiza związków między procesami rozwoju demograficznego i gospodarczego w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "262",
pages = "105-126",
adress = "",
year = "1984",
}
124
@misc{UEK:2168333339,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Z badań nad relacjami demograficzno-ekonomicznymi a rozwojem społecznym",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 26/1-2, styczeń-grudzień 1982",
pages = "28-30",
year = "1984",
}
125
@article{UEK:2168359404,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Uwagi o systemie kształcenia absolwentów w ekonomicznym szkolnictwie wyższym",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 49",
pages = "75-77",
year = "1983",
}
126
@unpublished{UEK:2168309879,
author = "Adam Góral",
title = "Analiza widmowa w badaniach statystycznych i ekonometrycznych",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
127
@book{UEK:2168282347,
author = "Mieczysław Dobija and Edward Smaga and Bogusław Wąsik and Kazimierz Zając",
title = "Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1983",
isbn = "83-208-0193-1",
}
128
@misc{UEK:2168241364,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Prof. dr hab. inż. Jerzy Fierich - uczony i pedagog",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981",
pages = "44-46",
year = "1983",
}
129
@misc{UEK:2168241518,
author = "Kazimierz Zając and Andrzej Sokołowski",
title = "The Parallelism of Scientifical and Economic Development",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981",
pages = "103-104",
year = "1983",
}
130
@article{UEK:2168297549,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Profesor dr hab. Inż. Jerzy Fierich - uczony i pedagog",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 25",
pages = "3-21",
year = "1982",
}
131
@article{UEK:2168330623,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Moje spotkanie z profesorem Pawłowskim",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "215",
pages = "9-12",
adress = "",
year = "1982",
}
132
@book{UEK:2168281081,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Zarys metod statystycznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-208-0050-1",
}
133
@misc{UEK:2168318465,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Życie i twórczość prof. Jerzego Fiericha w 80 rocznicę urodzin i 15 rocznicę śmierci",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/2, lipiec-grudzień 1980",
pages = "352-354",
year = "1982",
}
134
@misc{UEK:2168318447,
author = "Józef Pociecha and Kazimierz Zając",
title = "Wielorównaniowy model turystyki w Polsce",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980",
pages = "101-102",
year = "1982",
}
135
@book{UEK:2168348908,
author = "Jan Steczkowski and Michał Woźniak and Kazimierz Zając and Aleksander Zeliaś",
title = "Statystyka matematyczna w zastosowaniach",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
136
@unpublished{UEK:2168309787,
author = "Henryk Kopia",
title = "Ekonometryczna analiza efektywności poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
137
@book{UEK:2168265050,
author = "Henryk Baranek and Krystyna Baranek and Jolanta Kurkiewicz and Jan Pamuła and Józef Pociecha and Barbara Podolec and Andrzej Sokołowski and Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Metody badania usług rynkowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0264-4",
}
138
@article{UEK:2168346782,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Z badań nad przeciętnym trwaniem życia ludności Krakowa",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 26, 9 (244)",
pages = "15-17",
year = "1981",
}
139
@unpublished{UEK:2168313239,
author = "Marian Kuraś",
title = "Integracja systemów informatycznych zarządzania",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
140
@misc{UEK:2168228544,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
141
@article{UEK:2168230026,
author = "Józef Pociecha and Kazimierz Zając",
title = "Wielorównaniowy model ruchu turystycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "141",
pages = "13-25",
year = "1981",
}
142
@article{UEK:2168228546,
author = "Kazimierz Zając and Barbara Podolec and Andrzej Sokołowski and Jan Pamuła",
title = "Ekonometryczne modele sfery usług bytowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "138",
pages = "5-20",
year = "1981",
}
143
@article{UEK:2168316551,
author = "Kazimierz Zając and Tadeusz Grabiński",
title = "Regionalizacja struktury społecznej i produkcji rolnej na Śląsku w końcu XVIII w.",
journal = "Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia",
number = "t. 13",
pages = "11-36",
year = "1981",
}
144
@article{UEK:2168257228,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Wzajemne uwarunkowania rozwoju społeczno-ekonomicznego i demograficznego",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "3/65",
pages = "21-42",
year = "1981",
}
145
@article{UEK:2168265116,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Statystyka i ekonometria",
journal = "Ekonomista",
number = "6",
pages = "1182-1190",
year = "1981",
}
146
@article{UEK:2168346784,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Badanie zgodności poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego Polski w roku 1976 (w ujęciu przestrzennym)",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 4",
pages = "289-295",
year = "1981",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21148/1/027%20KAZIMIERZ%20ZAJ%C4%84C%20RPEiS%2043%284%29%2C%201981.pdf},
}
147
@unpublished{UEK:2168313249,
author = "Jan Pamuła",
title = "Ekonometryczne metody badania popytu na usługi motoryzacyjne w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
148
@unpublished{UEK:2168309741,
author = "Aniela Deja-Wąsik",
title = "Statystyczna analiza wypadków przy pracy w zakładach chemicznych Oświęcim",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
149
@misc{UEK:2168252574,
author = "Kazimierz Zając and Bogusław Wąsik and Mieczysław Dobija",
title = "Z zagadnień optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978",
pages = "44-45",
year = "1980",
}
150
@misc{UEK:2168231168,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
151
@article{UEK:2168279225,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Główne tendencje rozwoju demograficznego i ekonomicznego w Polsce w latach 1918-1978",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "122",
pages = "5-41",
year = "1980",
}
152
@misc{UEK:2168333401,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Procesy demograficzne na tle rozwoju gospodarczego w Polsce w sześćdziesięcioleciu",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/2, lipiec-grudzień 1978",
pages = "360-361",
year = "1980",
}
153
@misc{UEK:2168252580,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Analiza stanu i kierunków rozwoju wybranych usług w Polsce",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978",
pages = "47-48",
year = "1980",
}
154
@unpublished{UEK:2168265998,
author = "Barbara Paszek",
title = "Demometryczna analiza reprodukcji ludności",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
155
@misc{UEK:2168333413,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Jan Pamuła and Andrzej Sokołowski and Kazimierz Zając",
title = "Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania popytu na usługi w Polsce",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/2, lipiec-grudzień 1978",
pages = "403-404",
year = "1980",
}
156
@article{UEK:2168260020,
author = "Tadeusz Grabiński and Kazimierz Zając",
title = "Rozwój rynku wewnętrznego a poziom gospodarczy regionów w Polsce",
journal = "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
number = "R. 25, 1 (93)",
pages = "52-71",
year = "1980",
}
157
@misc{UEK:2168333411,
author = "Barbara Podolec and Andrzej Sokołowski and Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Statystyczne metody badania zgodności poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/2, lipiec-grudzień 1978",
pages = "402-403",
year = "1980",
}
158
@article{UEK:2168244886,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Z badań nad modelami popytu na usługi w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "160 (182)",
pages = "469-483",
adress = "",
year = "1979",
}
159
@book{UEK:2168348906,
author = "Jan Steczkowski and Michał Woźniak and Kazimierz Zając and Aleksander Zeliaś",
title = "Statystyka matematyczna w zastosowaniach",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
160
@article{UEK:2168251030,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Statystyczna analiza poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego Polski w roku 1976",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "115",
pages = "83-96",
year = "1979",
}
161
@article{UEK:2168237368,
author = "Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "O pewnych miarach oceny funkcjonowania systemu informacyjno-decyzyjnego",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 25, z. 3",
pages = "431-440",
year = "1978",
}
162
@article{UEK:2168237370,
author = "Mieczysław Dobija and Bogusław Wąsik and Kazimierz Zając",
title = "Konstrukcja i zastosowanie empirycznych dystrybuant jednowymiarowych ciągłych zamiennych losowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 25, z. 4",
pages = "565-576",
year = "1978",
}
163
@book{UEK:2168248758,
author = "Barbara Podolec and Kazimierz Zając",
title = "Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcji",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1978",
}
164
@book{UEK:2168242942,
title = "Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1977",
issn = "0079-3442",
}
165
@unpublished{UEK:2168305353,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Język symulacyjny DELTA do modelowania dynamiki systemów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
166
@misc{UEK:2168314815,
author = "Tadeusz Grabiński and Kazimierz Zając",
title = "Próba ustalenia rejonów konsumpcyjnych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 24, z. 2",
pages = "298",
year = "1977",
}
167
@inbook{UEK:2168243046,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Z badań nad budżetami gospodarstw domowych w Polsce",
booktitle = "Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii",
pages = "17-30",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1977",
issn = "0079-3442",
}
168
@inbook{UEK:2168243130,
author = "Tadeusz Grabiński and Kazimierz Zając",
title = "Numeryczne metody periodyzacji i prognozowania ruchu naturalnego ludności CSRS w latach 1949-1972",
booktitle = "Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii",
pages = "59-69",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1977",
issn = "0079-3442",
}
169
@unpublished{UEK:2168261090,
author = "Andrzej Sokołowski",
title = "Metody badania stacjonarności jednowymiarowych ciągów losowych",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
170
@book{UEK:2168281083,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Zarys metod statystycznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1976",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
171
@article{UEK:2168238404,
author = "Kazimierz Zając",
title = "O pewnej metodzie mierzenia elastyczności popytu",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 23, z. 4",
pages = "419-426",
year = "1976",
}
172
@unpublished{UEK:2168304631,
author = "Alina Ryńska",
title = "Teoretyczne podstawy metody sum kumulacyjnych i możliwości jej zastosowania",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
173
@article{UEK:2168237750,
author = "Tadeusz Grabiński and Kazimierz Zając",
title = "Taksonomiczne metody określania faz rozwojowych procesów demograficznych",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "43",
pages = "15-40",
year = "1976",
}
174
@article{UEK:2168315497,
author = "Tadeusz Grabiński and Kinga Szymanowicz and Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Badanie popytu konsumpcyjnego ludności wiejskiej",
journal = "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego",
number = "R. 21, z. 3 (79)",
pages = "76-84",
year = "1976",
}
175
@article{UEK:2168239402,
author = "Tadeusz Grabiński and Kazimierz Zając",
title = "O pewnych metodach badania struktury i dynamiki procesów demograficznych na przykładzie NRD",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 19",
pages = "109-125",
year = "1976",
}
176
@inbook{UEK:2168315079,
author = "Tadeusz Grabiński and Kazimierz Zając",
title = "Čislennye metody periodizacii i prognozirovaniâ estestvennogo dviženiâ naseleniâ ČRS za 1949-1972 gg.",
booktitle = "Mezinárodní konference demografu socialistickýh zemí Liblice 1976 : soubor referátu. Č. 1",
pages = "[33]-[50]",
adress = "b.m.",
publisher = "b.w.",
year = "1976",
}
177
@inbook{UEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
178
@inbook{UEK:2168334913,
author = "Józef Pociecha and Kazimierz Zając",
title = "Kształtowanie się niektórych zjawisk ruchu turystycznego w regionie krakowskim (studium statystyczne)",
booktitle = "Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa",
pages = "69-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
179
@article{UEK:2168249902,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Księgi parafialne jako źródło demograficzne zróżnicowanego ruchu naturalnego w wielkich miastach : (na przykładzie Krakowa 1860-1950)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "70",
pages = "337-354",
year = "1975",
}
180
@article{UEK:2168356826,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Kilka uwag o artykule Ireny Gieysztorowej",
journal = "Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia",
number = "7",
pages = "292-299",
year = "1975",
}
181
@unpublished{UEK:2168305321,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Modele stochastyczne rozwoju dyscyplin naukowych",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
182
@article{UEK:2168315469,
author = "Tadeusz Grabiński and Kazimierz Zając",
title = "Metody periodyzacji rozwoju demograficznego ludności miejskiej",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "41",
pages = "75-92",
year = "1975",
}
183
@book{UEK:2168243720,
title = "Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1975",
issn = "0079-3442",
}
184
@inbook{UEK:2168243862,
author = "Tadeusz Grabiński and Kazimierz Zając",
title = "Dynamiczna metoda badania struktur demograficznych",
booktitle = "Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "15-39",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1975",
issn = "0079-3442",
}
185
@unpublished{UEK:2168307413,
author = "Mieczysław Dobija",
title = "Aproksymacyjna funkcja niezawodności jako narzędzie programowania remontów urządzeń przemysłowych",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
186
@article{UEK:2168315683,
author = "Tadeusz Grabiński and Kazimierz Zając",
title = "Niektóre nowe metody badania struktury i dynamiki procesów demograficznych Niemieckiej Republiki Demokratycznej",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 3",
pages = "89-103",
year = "1975",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20461/1/008%20TADEUSZ%20GRABI%C5%83SKI_%20KAZIMIERZ%20ZAJ%C4%84C%20RPEiS%2037%283%29%2C%201975.pdf},
}
187
@unpublished{UEK:2168304719,
author = "Józef Pociecha",
title = "Ekonometryczne modele badania popytu na usługi",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
188
@book{UEK:2168281087,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Zarys metod statystycznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1974",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
189
@inbook{UEK:2168362550,
author = "Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Ekonometryczne modelowanie kształtowania się wskaźników syntetycznych w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "99-108",
adress = "Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1974",
issn = "0079-3442",
}
190
@misc{UEK:2168333053,
author = "Kazimierz Zając",
title = "O niektórych ekonometrycznych modelach gospodarki narodowej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "142-144",
year = "1974",
}
191
@inbook{UEK:2168362414,
author = "Józef Pociecha and Kazimierz Zając",
title = "Ekonometryczna analiza ruchu turystycznego w regionie krakowskim w latach 1967-1971",
booktitle = "Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "9-34",
adress = "Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1974",
issn = "0079-3442",
}
192
@book{UEK:2168362408,
title = "Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
adress = "Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1974",
issn = "0079-3442",
}
193
@article{UEK:2168260486,
author = "Józef Pociecha and Kazimierz Zając",
title = "Ekonometryczne modele w badaniach ruchu turystycznego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 15",
pages = "45-67",
year = "1974",
}
194
@misc{UEK:2168317253,
author = "Kazimierz Zając and Tadeusz Grabiński",
title = "Manche numerische Forschungsmethoden der Struktur und der Dynamik von demographischen Prozessen am Beispiel der DDR",
booktitle = "Internationales Demographischen Symposium, Humboldt-Universität zu Berlin",
pages = "",
year = "1974",
}
195
@article{UEK:2168249046,
author = "Andrzej Sokołowski and Kazimierz Zając",
title = "Statystyczna kontrola procesu produkcyjnego przy użyciu karty sum kumulacyjnych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 20, z. 3",
pages = "263-286",
year = "1973",
}
196
@unpublished{UEK:2168305445,
author = "Henryk Baranek",
title = "Matematyczno-ekonomiczne modele kosztów w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
197
@unpublished{UEK:2168305443,
author = "Barbara Podolec",
title = "Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcyjnych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
198
@book{UEK:2168345692,
author = "Józef Cyran and Jan Steczkowski and Kazimierz Zając",
title = "Statystyczne metody kontroli jakości produktów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1973",
}
199
@unpublished{UEK:2168305377,
author = "Jan Szeja",
title = "Ekonometryczne metody badania kosztów w kopalniach węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
200
@inbook{UEK:2168288651,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Znaczenie twórczości naukowej prof. dr. inż. Jerzego Fiericha dla dyscyplin społecznych i rolniczych",
booktitle = "Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "9-24",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1972",
issn = "0079-3442",
}
201
@misc{UEK:2168250540,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1972",
}
202
@book{UEK:2168288649,
title = "Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1972",
issn = "0079-3442",
}
203
@misc{UEK:2168250304,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1972",
}
204
@inbook{UEK:2168288653,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Przyczynek do badań nad modelem rodziny",
booktitle = "Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "47-66",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1972",
issn = "0079-3442",
}
205
@unpublished{UEK:2168305327,
author = "Zbigniew Paszek",
title = "Statystyczna analiza wyników badania odporności chemicznej powłok poliamidowych na podłożu metalowym",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
206
@unpublished{UEK:2168305323,
author = "Michał Woźniak",
title = "Statystyczne metody badania rytmiczności pracy",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
207
@misc{UEK:2168249582,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1971",
}
208
@book{UEK:2168281085,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Zarys metod statystycznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1971",
}
209
@article{UEK:2168364186,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Statystyka jako narzędzie analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych w przedsiębiorstwie",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 16, 5 (120)",
pages = "5-6",
year = "1971",
}
210
@article{UEK:2168260100,
author = "Barbara Podolec and Kazimierz Zając",
title = "Studium z zakresu ustalania rejonów konsumpcyjnych w Polsce",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 17, z. 1",
pages = "51-71",
year = "1970",
}
211
@unpublished{UEK:2168305503,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i zmian techniki wytwarzania w polskim przemyśle uspołecznionym 1961-1967",
adress = "Kraków",
year = "1970",
}
212
@article{UEK:2168260724,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Statystyka a nauki ekonomiczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "38",
pages = "5-32",
year = "1969",
}
213
@article{UEK:2168350596,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Zbigniew Pawłowski: Ekonometria. PWN, Warszawa 1966 r., s. 416",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 15, z. 1",
pages = "137-140",
year = "1968",
}
214
@article{UEK:2168287101,
author = "Kazimierz Zając and Aleksander Zeliaś",
title = "Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i wydajności pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 15, z. 4",
pages = "329-344",
year = "1968",
}
215
@book{UEK:2168339903,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Podstawy statystyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1968",
url = {},
edition = "Wyd. 3",
}
216
@article{UEK:2168258800,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Dorobek Jerzego Fiericha w dziedzinie nauk humanistycznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 5",
pages = "129-134",
year = "1967",
}
217
@book{UEK:2168286751,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Ekonometryczna analiza budżetów domowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1966",
}
218
@unpublished{UEK:2168305261,
author = "Aleksander Zeliaś",
title = "Zastosowanie funkcji produkcji do rachunku efektywności ekonomicznej gospodarstw chłopskich",
adress = "Kraków",
year = "1966",
}
219
@article{UEK:2168350592,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Profesor dr inż. Jerzy Fierich statystyk-ekonomista",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 13, z. 1",
pages = "3-5",
year = "1966",
}
220
@article{UEK:2168350536,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Z badań nad wpływem czynników demograficznych na kształtowanie się popytu",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 12, z. 3",
pages = "219-236",
year = "1965",
}
221
@article{UEK:2168236846,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Recenzje: Emil Luchter, Badanie związków kooperacyjno-produkcyjnych przemysłu metalowego na przykładzie regionu krakowskiego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "listopad",
pages = "122-127",
year = "1965",
}
222
@book{UEK:2168345554,
author = "Jan Czyżyński and Władysław Kwiecień and Kazimierz Zając",
title = "Podstawy statystyki",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE",
year = "1965",
edition = "Wyd. 2 uzup.",
}
223
@article{UEK:2168358496,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Niektóre aspekty kształtowania się urodzeń na terenie parafii Ludźmierz w latach 1851-1940",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "T. 2, 6",
pages = "17-30",
year = "1964",
}
224
@article{UEK:2168337613,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Wybrane sposoby badań ekonometrycznych budżetów rodzinnych (na przykładzie województwa krakowskiego)",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4",
pages = "31-42",
year = "1963",
}
225
@book{UEK:2168286077,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Ekonometryczne metody w badaniach budżetów rodzinnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1963",
issn = "",
}
226
@article{UEK:2168258732,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Zastosowanie programowania liniowego dla ustalenia diety",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 2, z. 1",
pages = "45-77",
year = "1963",
}
227
@article{UEK:2168350494,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Zagadnienie sezonowości w badaniach kosztów utrzymania rodzin pracowniczych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 10, z. 2",
pages = "203-215",
year = "1963",
}
228
@article{UEK:2168255746,
author = "Kazimierz Zając",
title = "O zastosowaniu funkcji J. L. Nicholsona w badaniach popytu na niektóre artykuły (na przykładzie budżetów rodzinnych województwa krakowskiego)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 1, z. 4",
pages = "s. 71-84",
year = "1962",
}
229
@book{UEK:2168335405,
author = "Jan Czyżyński and Władysław Kwiecień and Kazimierz Zając",
title = "Podstawy statystyki",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE",
year = "1961",
url = {},
edition = "Wyd. 2 uzup. i popr.",
}
230
@book{UEK:2168345556,
author = "Jan Czyżyński and Władysław Kwiecień and Kazimierz Zając",
title = "Podstawy statystyki",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE",
year = "1960",
}
231
@article{UEK:2168277837,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Analiza płac roboczych w przemyśle na podstawie badań statystycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "4",
pages = "3-47",
year = "1958",
}
232
@article{UEK:2168277829,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Zastosowanie funkcji produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3",
pages = "131-159",
year = "1958",
}
233
@book{UEK:2168339905,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Podstawy statystyki. Cz. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1958",
url = {},
}
234
@unpublished{UEK:2168315907,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Analiza płac roboczych w przemyśle na podstawie badań statystycznych",
adress = "Kraków",
year = "1958",
}
235
@article{UEK:2168337563,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Prób badania budżetów rodzin robotniczych i pracowników umysłowych w Krakowie w 1956 r.",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "5",
pages = "47-57",
year = "1957",
}
236
@article{UEK:2168278001,
author = "Kazimierz Zając",
title = "Kształtowanie się wydajności pracy na tle badań statystycznych w zakładach przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2",
pages = "129-155",
year = "1957",
}
237
@unpublished{UEK:2168274193,
author = "Michał Woźniak and Kazimierz Zając and Dariusz Put",
title = "Statystyczna analiza kształtowania się budżetów domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
238
@unpublished{UEK:2168259194,
author = "Kazimierz Zając and Barbara Podolec and Kinga Szymanowicz",
title = "Zmiany strukturalne gospodarki a decyzje rynkowe konsumentów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
239
@unpublished{UEK:2168251646,
author = "Stanisław Maciej Kot and Andrzej Sokołowski",
title = "Modele poziomu dobrobytu. Etap 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
240
@unpublished{UEK:2168251556,
author = "Kazimierz Zając and Jan Szeja and Kinga Szymanowicz",
title = "Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. Etap 2, Analiza struktury społeczno-gospodarczej województwa m. krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
241
@unpublished{UEK:2168251644,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec",
title = "Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów i poziomu dobrobytu ludności. [Etap 2]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
242
@unpublished{UEK:2168251642,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec",
title = "Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów. [Etap 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
243
@unpublished{UEK:2168251544,
author = "Kazimierz Zając and Henryk Baranek and Kinga Szymanowicz",
title = "Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. [Etap 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID