Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Wybrane aspekty konkurencyjności Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej : (konspekt wystąpienia)
Źródło:
Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna / red. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2005, s. 68-70
ISBN:
83-88934-82-1
Nr:
2168218580
varia
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Statystyczne metody analizy współzależności tempa wzrostu społeczno-gospodarczego krajów świata = Statistical Methods in the Analysis of Speed Correlations of Social and Economic Growth of the Countries of the World
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 141-143. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318529
varia
3

Tytuł:
Tempo rozwoju społeczno-gospodarczego krajów świata = The Rate of Socio-economic Growth in Different Countries of the World
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1986. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 279-281. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241292
varia
4

Tytuł:
Syntetyczne modele ekonometryczne = Synthetic Models in Econometrics
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1986. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 108-109. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241136
varia
5

Tytuł:
Analiza systemu współzależności ilościowych w gospodarce światowej = An Analysis of the System of Quantitative Interdependences in World Economy
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1986. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 44-46. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241034
varia
6

Konferencja:
V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych", Zakopane, Polska, od 1983-05-05 do 1983-05-07
Tytuł:
Związki taksonomii numerycznej z modelowaniem ekonometrycznym
Źródło:
Przegląd Statystyczny1983. - t. 30, z. 3-4, s. 331-332. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168323139
varia
7

Tytuł:
Statystyczna analiza dysproporcji strukturalnych w gospodarce światowej = Statistical Analysis of Structural Disproportions in World Economy
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1983. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 104-105. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241520
varia
8

Konferencja:
III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1979-04-06 do 1979-04-07
Tytuł:
III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe na temat Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = The III Polish Seminar : "Methods of Choosing Variables for Econometric Models"
Źródło:
Przegląd Statystyczny1980. - t. 27, z. 1-2, s. 211-214
Nr:
2168314781
varia
9

Konferencja:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków z Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Pokrzywna k. Prudnika, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Tytuł:
Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny1980. - t. 27, z. 3-4, s. 383-384. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314791
varia
10

Konferencja:
III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1979-04-06 do 1979-04-07
Tytuł:
Analiza wybranych metod taksonomicznych do określenia zmiennych w modelach ekonometrycznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny1980. - t. 27, z. 1-2, s. 212. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314783
varia
1
Wybrane aspekty konkurencyjności Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej : (konspekt wystąpienia) / Stanisław WYDYMUS // W: Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna / red. Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2005. - S. 68-70. - ISBN 83-88934-82-1
2
Statystyczne metody analizy współzależności tempa wzrostu społeczno-gospodarczego krajów świata = Statistical Methods in the Analysis of Speed Correlations of Social and Economic Growth of the Countries of the World / Stanisław WYDYMUS // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 141-143. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
3
Tempo rozwoju społeczno-gospodarczego krajów świata = The Rate of Socio-economic Growth in Different Countries of the World / Stanisław WYDYMUS // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983 (1986), s. 279-281. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
4
Syntetyczne modele ekonometryczne = Synthetic Models in Econometrics / Stanisław WYDYMUS // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983 (1986), s. 108-109. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
5
Analiza systemu współzależności ilościowych w gospodarce światowej = An Analysis of the System of Quantitative Interdependences in World Economy / Stanisław WYDYMUS // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983 (1986), s. 44-46. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
6
Związki taksonomii numerycznej z modelowaniem ekonometrycznym / Stanisław WYDYMUS // Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 3-4 (1983), s. 331-332. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
7
Statystyczna analiza dysproporcji strukturalnych w gospodarce światowej = Statistical Analysis of Structural Disproportions in World Economy / Stanisław WYDYMUS // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981 (1983), s. 104-105. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
8
III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe na temat Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = The III Polish Seminar : "Methods of Choosing Variables for Econometric Models" / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS // Przegląd Statystyczny. - t. 27, z. 1-2 (1980), s. 211-214. - ISSN 0033-2372
9
Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 27, z. 3-4 (1980), s. 383-384. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
10
Analiza wybranych metod taksonomicznych do określenia zmiennych w modelach ekonometrycznych / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS // Przegląd Statystyczny. - t. 27, z. 1-2 (1980), s. 212. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
1
Wydymus S., (2005), Wybrane aspekty konkurencyjności Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej : (konspekt wystąpienia). [W:] Kawa P. (red.), Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 68-70.
2
Wydymus S., (1987), Statystyczne metody analizy współzależności tempa wzrostu społeczno-gospodarczego krajów świata, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 141-143.
3
Wydymus S., (1986), Tempo rozwoju społeczno-gospodarczego krajów świata, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 279-281.
4
Wydymus S., (1986), Syntetyczne modele ekonometryczne, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 108-109.
5
Wydymus S., (1986), Analiza systemu współzależności ilościowych w gospodarce światowej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 44-46.
6
Wydymus S., (1983), Związki taksonomii numerycznej z modelowaniem ekonometrycznym, "Przegląd Statystyczny", t. 30, z. 3-4, s. 331-332.
7
Wydymus S., (1983), Statystyczna analiza dysproporcji strukturalnych w gospodarce światowej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 104-105.
8
Grabiński T., Wydymus S., (1980), III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe na temat Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 27, z. 1-2, s. 211-214.
9
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1980), Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 27, z. 3-4, s. 383-384.
10
Grabiński T., Wydymus S., (1980), Analiza wybranych metod taksonomicznych do określenia zmiennych w modelach ekonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 27, z. 1-2, s. 212.
1
@misc{UEK:2168218580,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Wybrane aspekty konkurencyjności Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej : (konspekt wystąpienia)",
booktitle = "Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna",
pages = "68-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2005",
isbn = "83-88934-82-1",
}
2
@misc{UEK:2168318529,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Statystyczne metody analizy współzależności tempa wzrostu społeczno-gospodarczego krajów świata",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "141-143",
year = "1987",
}
3
@misc{UEK:2168241292,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Tempo rozwoju społeczno-gospodarczego krajów świata",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/2, lipiec-grudzień 1983",
pages = "279-281",
year = "1986",
}
4
@misc{UEK:2168241136,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Syntetyczne modele ekonometryczne",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983",
pages = "108-109",
year = "1986",
}
5
@misc{UEK:2168241034,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Analiza systemu współzależności ilościowych w gospodarce światowej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983",
pages = "44-46",
year = "1986",
}
6
@misc{UEK:2168323139,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Związki taksonomii numerycznej z modelowaniem ekonometrycznym",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 30, z. 3-4",
pages = "331-332",
year = "1983",
}
7
@misc{UEK:2168241520,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Statystyczna analiza dysproporcji strukturalnych w gospodarce światowej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981",
pages = "104-105",
year = "1983",
}
8
@misc{UEK:2168314781,
author = "Grabiński Tadeusz and Wydymus Stanisław",
title = "III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe na temat Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 27, z. 1-2",
pages = "211-214",
year = "1980",
}
9
@misc{UEK:2168314791,
author = "Grabiński Tadeusz and Wydymus Stanisław and Zeliaś Aleksander",
title = "Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 27, z. 3-4",
pages = "383-384",
year = "1980",
}
10
@misc{UEK:2168314783,
author = "Grabiński Tadeusz and Wydymus Stanisław",
title = "Analiza wybranych metod taksonomicznych do określenia zmiennych w modelach ekonometrycznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 27, z. 1-2",
pages = "212",
year = "1980",
}