Publikacje wybranego autora

Wróbel-Rotter Renata ORCID

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych

1

Tytuł:
Can Biogas Plants Become a Significant Part of the New Polish Energy Deal? Business Opportunities for Poland's Biogas Industry
Źródło:
Sustainability. - vol. 14, iss. 3, art. no. 1614 (2022) , s. 1-14. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This project has been financed by the Minister of Education and Science within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168361156
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Koszty ogrzewania domów jednorodzinnych według źródeł ciepła - ekonomiczne i środowiskowe korzyści termomodernizacji
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2022
Opis fizyczny:
67 s.: il.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota finansowania: 11 897 131,40 zł oraz przez firmę GASPOL S.A.
Tryb dostępu:
Nr:
2168366018
raport/sprawozdanie
3

Tytuł:
Modele ekonomiczne dla podmiotów sektora odnawialnych źródeł energii
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Opis fizyczny:
97 s.: il.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19.
Nr:
2168353074
raport/sprawozdanie
4

Tytuł:
Impulse Response Functions in the Dynamic Stochastic General Equilibrium Vector Autoregression Model
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 8, nr 2 (2016) , s. 93-114. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168307179
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Estymowane modele równowagi ogólnej : podejście bayesowskie = Estimated General Equilibrium Models : the Bayesian Approach
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
222 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 239)
Uwagi:
Streszcz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-708-0
Nr:
2168298649
monografia
6

Tytuł:
Model hybrydowy wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne
Źródło:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 48. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295657
varia
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1[135]-12[146] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/6/Magazyn
Nr:
2168302945
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi = Data-based Misspecification Analysis of a General Equilibrium Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014) , s. 5-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290187
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi = Data-based Misspecification Analysis of a General Equilibrium Model
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 5[110]-25[134]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/6/Magazyn
Nr:
2168302817
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Konferencja:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Kraków, Polska, od 2014-04-08 do 2014-04-10
Tytuł:
Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne
Źródło:
Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 212-223 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-684-7
Nr:
2168292633
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Estymowane modele równowagi ogólnej i wektorowa autoregresja : model hybrydowy = An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression - the Hybrid Model
Źródło:
Bank i Kredyt. - vol. 44, nr 5 (2013) , s. 533-569. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168267150
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Estymowane modele równowagi ogólnej : zastosowanie metody dekompozycji funkcji do oceny zależności między parametrami postaci strukturalnej i zredukowanej = Empirical General Equilibrium Models : Application of High Dimensional Model Representation to Characterise the Relationship between Structural and Reduced Form Coefficients
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 904 (2013) , s. 19-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168275977
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty praktyczne = An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression. Practical Issues
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 60, z. 4 (2013) , s. 477-498. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168275595
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty teoretyczne = An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression. Theoretical Aspects
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 60, z. 3 (2013) , s. 359-380. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168269204
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej = Empirical General Equilibrium Models : Numerical Issues of the Bayesian Estimation
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. [1]-[20]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276005
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej = Modern structural modelling: inference in estimated general equilibrium models
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012) , s. 85-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168248590
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej = Empirical General Equilibrium Models : Numerical Issues of the Bayesian Estimation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 878 (2012) , s. 143-162. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236490
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych = Empirical General Equilibrium Model for Heterogeneous Households
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 879 (2012) , s. 107-126. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236608
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. Cz. 1, Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie = Modern Structural Modelling : Estimated General Equilibrium Models - an Overview
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. [185]-[209]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276075
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. 1, Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie = Modern structural modelling: estimated general equilibrium models - an overview
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012) , s. 59-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168247852
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (skrót)
Źródło:
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki. - nr 1 (79), 30 marca (2012) , s. 9-23 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168226932
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych = Empirical General Equilibrium Model for Heterogeneous Households
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. [21]-[40]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276009
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. Cz. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej = Modern Structural Modelling : Inference in Estimated General Equilibrium Models
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. [210]-[231]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276077
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny = Empirical General Equilibrium Models#Households and Final Producer
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 869 (2011) , s. 109-128. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222660
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej = The Producers of Intermediate Goods in the Empirical General Equilibrium Model
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 73[21]-93[41]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168262938
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości = Stability Regions for Empirical General Equilibrium Models : the Application of Sensitivity Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011) , s. 121-135. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221584
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej = Empirical General Equilibrium Models : Numerical Issues of the Bayesian Estimation
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1[161]-23[183]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168262964
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej = The Producers of Intermediate Goods in the Empirical General Equilibrium Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 872 (2011) , s. 73-93. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218562
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 121[42]-135[56]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168263446
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny = Empirical General Equilibrium Models : Households and Final Producer
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 109[1]-128[20]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168262754
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych = Empirical General Equilibrium Model for Heterogeneous Households
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1[136]-25[160]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168262962
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1[213]-20[232] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251536
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1[233]-18[250] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251538
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1[191]-21[211] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251534
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1[251]-24[274] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251540
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1[123]-24[146] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/[1]/[2]/Magazyn
Nr:
2168251506
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii = Bayesian Frontier Cost Functions for the Electricity Distribution Sector
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 47[48]-69[72]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/[1]/[2]/Magazyn
Nr:
2168251500
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Bayesian Estimation of a Dynamic General Equilibrium Model
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK, s. 1[148]-16[163]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221632
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : przykład dla gospodarki polskiej = Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : an Example for the Polish Economy
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK, s. 1[299]-33[331]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168222324
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót)
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK, s. 70[237]-83[250] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168222308
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót)
Źródło:
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki. - nr 2 (58), 3 marca (2008) , s. 70-83 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2165711242
artykuł w czasopiśmie
42

Konferencja:
Ósme Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych", Spała, Polska, od 2007-06-12 do 2007-06-15
Tytuł:
Bayesian Estimation of a Dynamic General Equilibrium Model
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 279-294 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 8)
ISBN:
978-83-7378-350-8
Nr:
2165751717
rozdział w materiałach konferencyjnych
43

Tytuł:
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : zarys metodologii badań empirycznych = Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : an Introduction to Empirical Research
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK, s. 1[263]-36[298]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168222318
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii = Bayesian Frontier Cost Functions for the Electricity Distribution Sector
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 49-50 (2008) , s. 47-69. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
52002
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : Structure and Estimation
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK, s. 1[164]-25[188]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221634
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : zarys metodologii badań empirycznych = Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : an Introduction to Empirical Research
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 48 (2007) , s. 69-93. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52108
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu = The Bayesian Comparison of Flexible Functional Forms as Stochastic Cost Frontiers
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 2 (2007) , s. 5-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50274
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : przykład dla gospodarki polskiej = Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : an Example for the Polish Economy
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 3 (2007) , s. 25-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50276
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
The Bayesian Comparison of Conditional Input Demands Systems in the Presence of Inefficiency = Bayesowskie porównywanie systemów warunkowego popytu na czynniki produkcji w warunkach nieefektywności
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 1 (2007) , s. 5-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50273
artykuł w czasopiśmie
50

Konferencja:
11th AMFET Conference on Modelling Economies in Transition, Zakopane, Polska, od 2006-11-29 do 2006-12-02
Tytuł:
Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : Structure and Estimation
Źródło:
Modelling Economies in Transition 2006 / red. Władysław Welfe, Piotr Wdowiński - Łódź: Wydawnictwo "GREEN", 2007, s. 9-26 - Bibliogr.
Seria:
(AMFET Monographs)
ISBN:
978-83-917654-7-0
Nr:
2166085820
rozdział w materiałach konferencyjnych
51

Tytuł:
Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie = Application of the Generalised McFadden Cost Frontier and Conditional Demand Functions in a Technology Analysis - the Bayesian Approach
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 45 (2004) , s. 85-105. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52478
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie
Źródło:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1-22 - Bibliogr.
Program badawczy:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Sygnatura:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326379
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu
Źródło:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1-27 - Bibliogr.
Program badawczy:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Sygnatura:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326381
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Bayesowska analiza warunkowego popytu na czynniki produkcji w warunkach nieefektywności : (na przykładzie uogólnionego modelu Leontiewa)
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 4 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 163-183 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 4)
ISBN:
83-7378-074-2
Nr:
2168224806
rozdział w materiałach konferencyjnych
55

Tytuł:
Bayesowska analiza kosztu na podstawie stochastycznego granicznego modelu Leontiewa = Bayesian Technology Analysis Using Generalised Leontieff Cost Function
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 3 (2004) , s. 65-86. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52055
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Giętkie formy funkcyjne w analizie kosztów : modele półnieparametryczne = Globally Flexible Functional Forms in Application to Stochastic Cost Frontiers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 628 (2003) , s. 87-101. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223774
artykuł w czasopiśmie
57

Konferencja:
Trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych", Cedzyna k. Kielc, Polska, od 2002-10-03 do 2002-10-04
Tytuł:
The Bayesian Comparison of Stochastic Frontier Cost Functions Using MCMC Methods
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 3 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003, s. 169-191. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3)
ISBN:
83-7378-019-X
Nr:
2165749815
rozdział w materiałach konferencyjnych
58

Konferencja:
III Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, Cedzyna k. Kielc, Polska, od 2002-06-04 do 2002-06-07
Tytuł:
Bayesowski wybór giętkich form funkcyjnych i łączenie wiedzy oparte na łańcuchach Markowa
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 2, s. 164. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353356
varia
59

Tytuł:
Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich) = A Bayesian Random Effect Model in Cost Efficiency Analysis (with the Application to Polish Electric Power Stations)
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002) , s. 47-68. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226695
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Postacie funkcji i metody estymacji w stochastycznych modelach granicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2002
Opis fizyczny:
122 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 10 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/521
Nr:
2168247890
doktorat
61

Tytuł:
Giętkie formy funkcjonowania w empirycznej analizie kosztu : podejście Diewerta i wnioskowanie bayesowskie
Źródło:
Ekonomista. - nr 5 (2001) , s. 687-704 - Bibliogr.
Nr:
2168231868
artykuł w czasopiśmie
62

Konferencja:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Tytuł:
Translogarytmiczna graniczna funkcja kosztów dla polskich elektrowni i elektrociepłowni = A Translog Frontier Cost Function for the Power Generating Industry in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 895 (2001) , s. 267-277. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr.
Seria:
(Ekonometria ; 7)
Nr:
2168240866
artykuł w czasopiśmie
63

Konferencja:
I Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, Borki nad Zalewem Sulejowskim, Polska, od 2000-06-06 do 2000-06-09
Tytuł:
Stochastyczne modele graniczne : porównanie form funkcyjnych i metod estymacji
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2, s. 253. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353298
varia
64

Konferencja:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVIII Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Tytuł:
Stochastyczna graniczna funkcja kosztów energetyki polskiej bayesowski model efektów losowych
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 47, z. 3-4, s. 471. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353168
varia
65

Tytuł:
Prognozowanie popytu na energię elektryczną - ujęcie ekonometryczne = Forecasting the demand for electricity - an econometric approach
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 44, nr 2 (453) (1999) , s. 22-32 - Bibliogr.
Nr:
2168269354
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Estymacja granicznych funkcji produkcji i wskaźników efektywności technicznej na podstawie danych przekrojowych = Estimation of Production Frontiers and Technical Efficiencies Using Cross-sectional Data
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999) , s. 115-136. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231504
artykuł w czasopiśmie
1
Can Biogas Plants Become a Significant Part of the New Polish Energy Deal? Business Opportunities for Poland's Biogas Industry / Łukasz MAMICA, Monika MAZUR-BUBAK, Renata WRÓBEL-ROTTER // Sustainability. - vol. 14, iss. 3 (2022), s. 1-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/3/1614/htm. - ISSN 2071-1050
2
Koszty ogrzewania domów jednorodzinnych według źródeł ciepła - ekonomiczne i środowiskowe korzyści termomodernizacji / red. Łukasz MAMICA, autorzy: Paweł Bajołek, Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Jakub GŁOWACKI, Michał KRÓL, Kamil MAKIEŁA, Monika MAZUR-BUBAK, Renata WRÓBEL-ROTTER. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2022. - 67 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rev4.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/06/raport-_domy-jednorodzinne_31_05_22.pdf
3
Modele ekonomiczne dla podmiotów sektora odnawialnych źródeł energii / Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Jakub GŁOWACKI, Marcin KĘDZIOR, Łukasz MAMICA (red.), Monika MAZUR-BUBAK, Renata WRÓBEL. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 97 s. : il. - Bibliogr.
4
Impulse Response Functions in the Dynamic Stochastic General Equilibrium Vector Autoregression Model / Renata WRÓBEL-ROTTER // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 8, nr 2 (2016), s. 93-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=230. - ISSN 2080-0886
5
Estymowane modele równowagi ogólnej : podejście bayesowskie = Estimated General Equilibrium Models : the Bayesian Approach / Renata WRÓBEL-ROTTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - 222 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 239). - ISBN 978-83-7252-708-0
6
Model hybrydowy wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 48. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
7
Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2014), s. 1[135]-12[146]. - Bibliogr.
8
Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi = Data-based Misspecification Analysis of a General Equilibrium Model / Renata WRÓBEL-ROTTER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014), s. 5-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/580. - ISSN 1898-6447
9
Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi = Data-based Misspecification Analysis of a General Equilibrium Model / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2014), s. 5[110]-25[134]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
10
Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 212-223. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-684-7
11
Estymowane modele równowagi ogólnej i wektorowa autoregresja : model hybrydowy = An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression - the Hybrid Model / Renata WRÓBEL-ROTTER // Bank i Kredyt. - vol. 44, nr 5 (2013), s. 533-569. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2013/05/bik_05_2013_04_art.pdf. - ISSN 0137-5520
12
Estymowane modele równowagi ogólnej : zastosowanie metody dekompozycji funkcji do oceny zależności między parametrami postaci strukturalnej i zredukowanej = Empirical General Equilibrium Models : Application of High Dimensional Model Representation to Characterise the Relationship between Structural and Reduced Form Coefficients / Renata WRÓBEL-ROTTER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 904 (2013), s. 19-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/820/642. - ISSN 1898-6447
13
Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty praktyczne = An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression. Practical Issues / Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 60, z. 4 (2013), s. 477-498. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%204/2013_60_4_477-498.pdf. - ISSN 0033-2372
14
Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty teoretyczne = An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression. Theoretical Aspects / Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 60, z. 3 (2013), s. 359-380. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_359-380.pdf. - ISSN 0033-2372
15
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej = Empirical General Equilibrium Models : Numerical Issues of the Bayesian Estimation / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [1]-[20]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
16
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej = Modern structural modelling: inference in estimated general equilibrium models / Renata WRÓBEL-ROTTER // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012), s. 85-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101931/edition/87948/content. - ISSN 0071-674X
17
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej = Empirical General Equilibrium Models : Numerical Issues of the Bayesian Estimation / Renata WRÓBEL-ROTTER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 878 (2012), s. 143-162. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
18
Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych = Empirical General Equilibrium Model for Heterogeneous Households / Renata WRÓBEL-ROTTER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 879 (2012), s. 107-126. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
19
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. Cz. 1, Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie = Modern Structural Modelling : Estimated General Equilibrium Models - an Overview / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [185]-[209]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
20
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. 1, Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie = Modern structural modelling: estimated general equilibrium models - an overview / Renata WRÓBEL-ROTTER // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012), s. 59-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101927/edition/87943/content. - ISSN 0071-674X
21
Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (skrót) / Jacek OSIEWALSKI, Renata WRÓBEL-ROTTER // Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki. - nr 1 (79), 30 marca (2012), s. 9-23. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ure.gov.pl/download/1/5262/Biuletyn_nr_1__30_marca_2012.pdf#page=9&view=Fit. - ISSN 1506-090X
22
Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych = Empirical General Equilibrium Model for Heterogeneous Households / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [21]-[40]. - Summ. - Bibliogr.
23
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. Cz. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej = Modern Structural Modelling : Inference in Estimated General Equilibrium Models / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [210]-[231]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
24
Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny = Empirical General Equilibrium Models#Households and Final Producer / Renata WRÓBEL-ROTTER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 869 (2011), s. 109-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171192879. - ISSN 1898-6447
25
Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej = The Producers of Intermediate Goods in the Empirical General Equilibrium Model / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 73[21]-93[41]. - Summ. - Bibliogr.
26
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości = Stability Regions for Empirical General Equilibrium Models : the Application of Sensitivity Analysis / Renata WRÓBEL-ROTTER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011), s. 121-135. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190673. - ISSN 1898-6447
27
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej = Empirical General Equilibrium Models : Numerical Issues of the Bayesian Estimation / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[161]-23[183]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
28
Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej = The Producers of Intermediate Goods in the Empirical General Equilibrium Model / Renata WRÓBEL-ROTTER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 872 (2011), s. 73-93. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171187625. - ISSN 1898-6447
29
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 121[42]-135[56]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
30
Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny = Empirical General Equilibrium Models : Households and Final Producer / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 109[1]-128[20]. - Summ. - Bibliogr.
31
Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych = Empirical General Equilibrium Model for Heterogeneous Households / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[136]-25[160]. - Summ. - Bibliogr.
32
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[213]-20[232]. - Bibliogr.
33
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[233]-18[250]. - Bibliogr.
34
Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[191]-21[211]. - Bibliogr.
35
Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[251]-24[274]. - Bibliogr.
36
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 1[123]-24[146]. - Bibliogr.
37
Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii = Bayesian Frontier Cost Functions for the Electricity Distribution Sector / Jacek OSIEWALSKI, Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 47[48]-69[72]. - Summ. - Bibliogr.
38
Bayesian Estimation of a Dynamic General Equilibrium Model / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 1[148]-16[163]. - Summ. - Bibliogr.
39
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : przykład dla gospodarki polskiej = Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : an Example for the Polish Economy / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 1[299]-33[331]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
40
Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót) / Jacek OSIEWALSKI, Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 70[237]-83[250]. - Bibliogr.
41
Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót) / Jacek OSIEWALSKI, Renata WRÓBEL-ROTTER // Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki. - nr 2 (58), 3 marca (2008), s. 70-83. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ure.gov.pl/ftp/Biuletyny_URE/2008/2008.03.03-biuletyn_nr2.pdf#page=72&view=Fit. - ISSN 1506-090X
42
Bayesian Estimation of a Dynamic General Equilibrium Model / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 8). - S. 279-294. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-350-8
43
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : zarys metodologii badań empirycznych = Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : an Introduction to Empirical Research / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 1[263]-36[298]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
44
Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii = Bayesian Frontier Cost Functions for the Electricity Distribution Sector / Jacek OSIEWALSKI, Renata WRÓBEL-ROTTER // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 49-50 (2008-2009), s. 47-69. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
45
Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : Structure and Estimation / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 1[164]-25[188]. - Summ. - Bibliogr.
46
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : zarys metodologii badań empirycznych = Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : an Introduction to Empirical Research / Renata WRÓBEL-ROTTER // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 48 (2007), s. 69-93. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
47
Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu = The Bayesian Comparison of Flexible Functional Forms as Stochastic Cost Frontiers / Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 2 (2007), s. 5-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
48
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : przykład dla gospodarki polskiej = Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : an Example for the Polish Economy / Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 3 (2007), s. 25-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
49
The Bayesian Comparison of Conditional Input Demands Systems in the Presence of Inefficiency = Bayesowskie porównywanie systemów warunkowego popytu na czynniki produkcji w warunkach nieefektywności / Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 1 (2007), s. 5-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
50
Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : Structure and Estimation / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Modelling Economies in Transition 2006 / ed. Władysław Welfe, Piotr Wdowiński. - Łódź: Wydawnictwo "GREEN", 2007. - (AMFET Monographs). - S. 9-26. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917654-7-0
51
Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie = Application of the Generalised McFadden Cost Frontier and Conditional Demand Functions in a Technology Analysis - the Bayesian Approach / Renata WRÓBEL-ROTTER // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 45 (2004), s. 85-105. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
52
Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-22. - Bibliogr.
53
Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-27. - Bibliogr.
54
Bayesowska analiza warunkowego popytu na czynniki produkcji w warunkach nieefektywności : (na przykładzie uogólnionego modelu Leontiewa) / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 4 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 4). - S. 163-183. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-074-2
55
Bayesowska analiza kosztu na podstawie stochastycznego granicznego modelu Leontiewa = Bayesian Technology Analysis Using Generalised Leontieff Cost Function / Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 3 (2004), s. 65-86. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
56
Giętkie formy funkcyjne w analizie kosztów : modele półnieparametryczne = Globally Flexible Functional Forms in Application to Stochastic Cost Frontiers / Renata WRÓBEL-ROTTER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 628 (2003), s. 87-101. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/49615484. - ISSN 0208-7944
57
The Bayesian Comparison of Stochastic Frontier Cost Functions Using MCMC Methods / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 3 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3). - S. 169-191. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-019-X
58
Bayesowski wybór giętkich form funkcyjnych i łączenie wiedzy oparte na łańcuchach Markowa / Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 2 (2003), s. 164. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
59
Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich) = A Bayesian Random Effect Model in Cost Efficiency Analysis (with the Application to Polish Electric Power Stations) / Renata WRÓBEL-ROTTER, Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002), s. 47-68. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
60
Postacie funkcji i metody estymacji w stochastycznych modelach granicznych / Renata WRÓBEL-ROTTER ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2002. - 122 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 10 k. - Bibliogr.
61
Giętkie formy funkcjonowania w empirycznej analizie kosztu : podejście Diewerta i wnioskowanie bayesowskie / Renata WRÓBEL-ROTTER // Ekonomista. - nr 5 (2001), s. 687-704. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
62
Translogarytmiczna graniczna funkcja kosztów dla polskich elektrowni i elektrociepłowni = A Translog Frontier Cost Function for the Power Generating Industry in Poland / Renata WRÓBEL-ROTTER, Jacek OSIEWALSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 7). - nr 895 (2001), s. 267-277. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
63
Stochastyczne modele graniczne : porównanie form funkcyjnych i metod estymacji / Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2 (2001), s. 253. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
64
Stochastyczna graniczna funkcja kosztów energetyki polskiej bayesowski model efektów losowych / Renata WRÓBEL-ROTTER, Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 47, z. 3-4 (2000), s. 471. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
65
Prognozowanie popytu na energię elektryczną - ujęcie ekonometryczne = Forecasting the demand for electricity - an econometric approach / Renata WRÓBEL-ROTTER // Wiadomości Statystyczne. - R. 44, nr 2 (453) (1999), s. 22-32. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
66
Estymacja granicznych funkcji produkcji i wskaźników efektywności technicznej na podstawie danych przekrojowych = Estimation of Production Frontiers and Technical Efficiencies Using Cross-sectional Data / Jacek OSIEWALSKI, Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999), s. 115-136. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
1
Mamica Ł., Mazur-Bubak M., Wróbel-Rotter R., (2022), Can Biogas Plants Become a Significant Part of the New Polish Energy Deal? Business Opportunities for Poland's Biogas Industry, "Sustainability", vol. 14, iss. 3, s. 1-14; https://www.mdpi.com/2071-1050/14/3/1614/htm
2
Bajołek P., Białynicki-Birula P., Głowacki J., Król M., Makieła K., Mazur-Bubak M., Wróbel-Rotter R., (2022), Koszty ogrzewania domów jednorodzinnych według źródeł ciepła - ekonomiczne i środowiskowe korzyści termomodernizacji, Mamica Ł. (red.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 67 s.
3
Białynicki-Birula P., Głowacki J., Mamica Ł., Kędzior M., Mazur-Bubak M., Wróbel R., (2020), Modele ekonomiczne dla podmiotów sektora odnawialnych źródeł energii, Mamica Ł. (red.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 97 s.
4
Wróbel-Rotter R., (2016), Impulse Response Functions in the Dynamic Stochastic General Equilibrium Vector Autoregression Model, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 8, nr 2, s. 93-114; http://cejeme.org/download.aspx?id=230
5
Wróbel-Rotter R., (2015), Estymowane modele równowagi ogólnej: podejście bayesowskie, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 239), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 222 s.
6
Wróbel-Rotter R., (2014), Model hybrydowy wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 48.
7
Wróbel-Rotter R., (2014), Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne. [W:] Jacek OSIEWALSKI (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6, s. 1[135]-12[146].
8
Wróbel-Rotter R., (2014), Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (930), s. 5-25; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/580
9
Wróbel-Rotter R., (2014), Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6, s. 5[110]-25[134].
10
Wróbel-Rotter R., (2014), Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne. [W:] Pociecha J. (red.), Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 212-223.
11
Wróbel-Rotter R., (2013), Estymowane modele równowagi ogólnej i wektorowa autoregresja : model hybrydowy, "Bank i Kredyt", vol. 44, nr 5, s. 533-569; http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2013/05/bik_05_2013_04_art.pdf
12
Wróbel-Rotter R., (2013), Estymowane modele równowagi ogólnej : zastosowanie metody dekompozycji funkcji do oceny zależności między parametrami postaci strukturalnej i zredukowanej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 904, s. 19-36; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/820/642
13
Wróbel-Rotter R., (2013), Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty praktyczne, "Przegląd Statystyczny", vol. 60, z. 4, s. 477-498; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%204/2013_60_4_477-498.pdf
14
Wróbel-Rotter R., (2013), Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty teoretyczne, "Przegląd Statystyczny", t. 60, z. 3, s. 359-380; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_359-380.pdf
15
Wróbel-Rotter R., ([2012]), Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2], s. [1]-[20].
16
Wróbel-Rotter R., (2012), Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 53, s. 85-106; https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101931/edition/87948/content
17
Wróbel-Rotter R., (2012), Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 878, s. 143-162.
18
Wróbel-Rotter R., (2012), Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 879, s. 107-126.
19
Wróbel-Rotter R., ([2012]), Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. Cz. 1, Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie. [W:] Jacek OSIEWALSKI (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2], s. [185]-[209].
20
Wróbel-Rotter R., (2012), Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. 1, Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 53, s. 59-83; https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101927/edition/87943/content
21
Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., (2012), Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (skrót), "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki", nr 1 (79), 30 marca, s. 9-23; http://www.ure.gov.pl/download/1/5262/Biuletyn_nr_1__30_marca_2012.pdf#page=9&view=Fit
22
Wróbel-Rotter R., ([2012]), Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2], s. [21]-[40].
23
Wróbel-Rotter R., ([2012]), Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. Cz. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej. [W:] Jacek OSIEWALSKI (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2], s. [210]-[231].
24
Wróbel-Rotter R., (2011), Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 869, s. 109-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192879
25
Wróbel-Rotter R., (2011), Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2], s. 73[21]-93[41].
26
Wróbel-Rotter R., (2011), Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 873, s. 121-135; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190673
27
Wróbel-Rotter R., (2011), Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2], s. 1[161]-23[183].
28
Wróbel-Rotter R., (2011), Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 872, s. 73-93; https://bazekon.uek.krakow.pl/171187625
29
Wróbel-Rotter R., (2011), Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2], s. 121[42]-135[56].
30
Wróbel-Rotter R., (2011), Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2], s. 109[1]-128[20].
31
Wróbel-Rotter R., (2011), Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2], s. 1[136]-25[160].
32
Wróbel-Rotter R., (2010), Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[213]-20[232].
33
Wróbel-Rotter R., (2010), Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[233]-18[250].
34
Wróbel-Rotter R., (2010), Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[191]-21[211].
35
Wróbel-Rotter R., (2010), Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[251]-24[274].
36
Wróbel-Rotter R., (2009), Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2], s. 1[123]-24[146].
37
Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., (2009), Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2], s. 47[48]-69[72].
38
Wróbel-Rotter R., (2008), Bayesian Estimation of a Dynamic General Equilibrium Model. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 1[148]-16[163].
39
Wróbel-Rotter R., (2008), Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : przykład dla gospodarki polskiej. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 1[299]-33[331].
40
Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., (2008), Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót). [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 70[237]-83[250].
41
Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., (2008), Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej (skrót), "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki", nr 2 (58), 3 marca, s. 70-83; http://www.ure.gov.pl/ftp/Biuletyny_URE/2008/2008.03.03-biuletyn_nr2.pdf#page=72&view=Fit
42
Wróbel-Rotter R., (2008), Bayesian Estimation of a Dynamic General Equilibrium Model. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 279-294.
43
Wróbel-Rotter R., (2008), Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : zarys metodologii badań empirycznych. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 1[263]-36[298].
44
Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., (2008), Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 49-50, s. 47-69.
45
Wróbel-Rotter R., (2008), Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : Structure and Estimation. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 1[164]-25[188].
46
Wróbel-Rotter R., (2007), Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : zarys metodologii badań empirycznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 48, s. 69-93.
47
Wróbel-Rotter R., (2007), Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu, "Przegląd Statystyczny", t. 54, z. 2, s. 5-27.
48
Wróbel-Rotter R., (2007), Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : przykład dla gospodarki polskiej, "Przegląd Statystyczny", t. 54, z. 3, s. 25-48.
49
Wróbel-Rotter R., (2007), The Bayesian Comparison of Conditional Input Demands Systems in the Presence of Inefficiency, "Przegląd Statystyczny", t. 54, z. 1, s. 5-19.
50
Wróbel-Rotter R., (2007), Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : Structure and Estimation. [W:] Welfe W., Wdowiński P. (red.), Modelling Economies in Transition 2006, Łódź : Wydawnictwo "GREEN", s. 9-26.
51
Wróbel-Rotter R., (2004), Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 45, s. 85-105.
52
Wróbel-Rotter R., (2004), Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-22.
53
Wróbel-Rotter R., (2004), Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-27.
54
Wróbel-Rotter R., (2004), Bayesowska analiza warunkowego popytu na czynniki produkcji w warunkach nieefektywności : (na przykładzie uogólnionego modelu Leontiewa). [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 163-183.
55
Wróbel-Rotter R., (2004), Bayesowska analiza kosztu na podstawie stochastycznego granicznego modelu Leontiewa, "Przegląd Statystyczny", t. 51, z. 3, s. 65-86.
56
Wróbel-Rotter R., (2003), Giętkie formy funkcyjne w analizie kosztów : modele półnieparametryczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 628, s. 87-101; https://bazekon.uek.krakow.pl/49615484
57
Wróbel-Rotter R., (2003), The Bayesian Comparison of Stochastic Frontier Cost Functions Using MCMC Methods. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 3 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 169-191.
58
Wróbel-Rotter R., (2003), Bayesowski wybór giętkich form funkcyjnych i łączenie wiedzy oparte na łańcuchach Markowa, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 2, s. 164.
59
Wróbel-Rotter R., Osiewalski J., (2002), Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich), "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 2, s. 47-68.
60
Wróbel-Rotter R., (2002), Postacie funkcji i metody estymacji w stochastycznych modelach granicznych, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 122 k.
61
Wróbel-Rotter R., (2001), Giętkie formy funkcjonowania w empirycznej analizie kosztu : podejście Diewerta i wnioskowanie bayesowskie, "Ekonomista", nr 5, s. 687-704.
62
Wróbel-Rotter R., Osiewalski J., (2001), Translogarytmiczna graniczna funkcja kosztów dla polskich elektrowni i elektrociepłowni, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 895, s. 267-277.
63
Wróbel-Rotter R., (2001), Stochastyczne modele graniczne : porównanie form funkcyjnych i metod estymacji, "Przegląd Statystyczny", t. 48, z. 1-2, s. 253.
64
Wróbel-Rotter R., Osiewalski J., (2000), Stochastyczna graniczna funkcja kosztów energetyki polskiej bayesowski model efektów losowych, "Przegląd Statystyczny", t. 47, z. 3-4, s. 471.
65
Wróbel-Rotter R., (1999), Prognozowanie popytu na energię elektryczną - ujęcie ekonometryczne, "Wiadomości Statystyczne", R. 44, nr 2 (453), s. 22-32.
66
Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., (1999), Estymacja granicznych funkcji produkcji i wskaźników efektywności technicznej na podstawie danych przekrojowych, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 1, s. 115-136.
1
@article{UEK:2168361156,
author = "Łukasz Mamica and Monika Mazur-Bubak and Renata Wróbel-Rotter",
title = "Can Biogas Plants Become a Significant Part of the New Polish Energy Deal? Business Opportunities for Poland's Biogas Industry",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 14, iss. 3",
pages = "1-14",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su14031614},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/14/3/1614/htm},
}
2
@misc{UEK:2168366018,
author = "Paweł Bajołek and Paweł Białynicki-Birula and Jakub Głowacki and Michał Król and Kamil Makieła and Monika Mazur-Bubak and Renata Wróbel-Rotter",
title = "Koszty ogrzewania domów jednorodzinnych według źródeł ciepła - ekonomiczne i środowiskowe korzyści termomodernizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2022",
url = {https://rev4.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/06/raport-_domy-jednorodzinne_31_05_22.pdf},
}
3
@misc{UEK:2168353074,
author = "Paweł Białynicki-Birula and Jakub Głowacki and Łukasz Mamica and Marcin Kędzior and Monika Mazur-Bubak and Renata Wróbel",
title = "Modele ekonomiczne dla podmiotów sektora odnawialnych źródeł energii",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
}
4
@article{UEK:2168307179,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Impulse Response Functions in the Dynamic Stochastic General Equilibrium Vector Autoregression Model",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 8, 2",
pages = "93-114",
year = "2016",
url = {http://cejeme.org/download.aspx?id=230},
}
5
@book{UEK:2168298649,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Estymowane modele równowagi ogólnej : podejście bayesowskie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-708-0",
}
6
@misc{UEK:2168295657,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Model hybrydowy wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne",
booktitle = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "48",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-657-1",
}
7
@unpublished{UEK:2168302945,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6",
pages = "1[135]-12[146]",
year = "2014",
}
8
@article{UEK:2168290187,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (930)",
pages = "5-25",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0930.0601},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/580},
}
9
@unpublished{UEK:2168302817,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6",
pages = "5[110]-25[134]",
year = "2014",
}
10
@inbook{UEK:2168292633,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne",
booktitle = "Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych",
pages = "212-223",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-684-7",
}
11
@article{UEK:2168267150,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Estymowane modele równowagi ogólnej i wektorowa autoregresja : model hybrydowy",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "vol. 44, 5",
pages = "533-569",
year = "2013",
url = {http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2013/05/bik_05_2013_04_art.pdf},
}
12
@article{UEK:2168275977,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Estymowane modele równowagi ogólnej : zastosowanie metody dekompozycji funkcji do oceny zależności między parametrami postaci strukturalnej i zredukowanej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "904",
pages = "19-36",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/820/642},
}
13
@article{UEK:2168275595,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty praktyczne",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 60, z. 4",
pages = "477-498",
year = "2013",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%204/2013_60_4_477-498.pdf},
}
14
@article{UEK:2168269204,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty teoretyczne",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 60, z. 3",
pages = "359-380",
year = "2013",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_359-380.pdf},
}
15
@unpublished{UEK:2168276005,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2]",
pages = "[1]-[20]",
year = "2012",
}
16
@article{UEK:2168248590,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 53",
pages = "85-106",
year = "2012",
url = {https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101931/edition/87948/content},
}
17
@article{UEK:2168236490,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "878",
pages = "143-162",
year = "2012",
}
18
@article{UEK:2168236608,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "879",
pages = "107-126",
year = "2012",
}
19
@unpublished{UEK:2168276075,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. Cz. 1, Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2]",
pages = "[185]-[209]",
year = "2012",
}
20
@article{UEK:2168247852,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. 1, Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 53",
pages = "59-83",
year = "2012",
url = {https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101927/edition/87943/content},
}
21
@article{UEK:2168226932,
author = "Jacek Osiewalski and Renata Wróbel-Rotter",
title = "Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (skrót)",
journal = "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki",
number = "1 (79), 30 marca",
pages = "9-23",
year = "2012",
url = {http://www.ure.gov.pl/download/1/5262/Biuletyn_nr_1__30_marca_2012.pdf#page=9&view=Fit},
}
22
@unpublished{UEK:2168276009,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2]",
pages = "[21]-[40]",
year = "2012",
}
23
@unpublished{UEK:2168276077,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. Cz. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2]",
pages = "[210]-[231]",
year = "2012",
}
24
@article{UEK:2168222660,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "869",
pages = "109-128",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192879},
}
25
@unpublished{UEK:2168262938,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2]",
pages = "73[21]-93[41]",
year = "2011",
}
26
@article{UEK:2168221584,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "873",
pages = "121-135",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190673},
}
27
@unpublished{UEK:2168262964,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2]",
pages = "1[161]-23[183]",
year = "2011",
}
28
@article{UEK:2168218562,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "872",
pages = "73-93",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171187625},
}
29
@unpublished{UEK:2168263446,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2]",
pages = "121[42]-135[56]",
year = "2011",
}
30
@unpublished{UEK:2168262754,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2]",
pages = "109[1]-128[20]",
year = "2011",
}
31
@unpublished{UEK:2168262962,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2]",
pages = "1[136]-25[160]",
year = "2011",
}
32
@unpublished{UEK:2168251536,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[213]-20[232]",
year = "2010",
}
33
@unpublished{UEK:2168251538,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[233]-18[250]",
year = "2010",
}
34
@unpublished{UEK:2168251534,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[191]-21[211]",
year = "2010",
}
35
@unpublished{UEK:2168251540,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[251]-24[274]",
year = "2010",
}
36
@unpublished{UEK:2168251506,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2]",
pages = "1[123]-24[146]",
year = "2009",
}
37
@unpublished{UEK:2168251500,
author = "Jacek Osiewalski and Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2]",
pages = "47[48]-69[72]",
year = "2009",
}
38
@unpublished{UEK:2168221632,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesian Estimation of a Dynamic General Equilibrium Model",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "1[148]-16[163]",
year = "2008",
}
39
@unpublished{UEK:2168222324,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : przykład dla gospodarki polskiej",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "1[299]-33[331]",
year = "2008",
}
40
@unpublished{UEK:2168222308,
author = "Jacek Osiewalski and Renata Wróbel-Rotter",
title = "Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót)",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "70[237]-83[250]",
year = "2008",
}
41
@article{UEK:2165711242,
author = "Jacek Osiewalski and Renata Wróbel-Rotter",
title = "Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót)",
journal = "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki",
number = "2 (58), 3 marca",
pages = "70-83",
year = "2008",
url = {http://www.ure.gov.pl/ftp/Biuletyny_URE/2008/2008.03.03-biuletyn_nr2.pdf#page=72&view=Fit},
}
42
@inbook{UEK:2165751717,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesian Estimation of a Dynamic General Equilibrium Model",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "279-294",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7378-350-8",
}
43
@unpublished{UEK:2168222318,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : zarys metodologii badań empirycznych",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "1[263]-36[298]",
year = "2008",
}
44
@article{UEK:52002,
author = "Jacek Osiewalski and Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 49-50",
pages = "47-69",
year = "2008",
}
45
@unpublished{UEK:2168221634,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : Structure and Estimation",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "1[164]-25[188]",
year = "2008",
}
46
@article{UEK:52108,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : zarys metodologii badań empirycznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 48",
pages = "69-93",
year = "2007",
}
47
@article{UEK:50274,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 54, z. 2",
pages = "5-27",
year = "2007",
}
48
@article{UEK:50276,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : przykład dla gospodarki polskiej",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 54, z. 3",
pages = "25-48",
year = "2007",
}
49
@article{UEK:50273,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "The Bayesian Comparison of Conditional Input Demands Systems in the Presence of Inefficiency",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 54, z. 1",
pages = "5-19",
year = "2007",
}
50
@inbook{UEK:2166085820,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : Structure and Estimation",
booktitle = "Modelling Economies in Transition 2006",
pages = "9-26",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo GREEN",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-917654-7-0",
}
51
@article{UEK:52478,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 45",
pages = "85-105",
year = "2004",
}
52
@unpublished{UEK:2168326379,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-22",
year = "2004",
}
53
@unpublished{UEK:2168326381,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-27",
year = "2004",
}
54
@inbook{UEK:2168224806,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesowska analiza warunkowego popytu na czynniki produkcji w warunkach nieefektywności : (na przykładzie uogólnionego modelu Leontiewa)",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 4 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "163-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7378-074-2",
}
55
@article{UEK:52055,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesowska analiza kosztu na podstawie stochastycznego granicznego modelu Leontiewa",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 51, z. 3",
pages = "65-86",
year = "2004",
}
56
@article{UEK:2168223774,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Giętkie formy funkcyjne w analizie kosztów : modele półnieparametryczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "628",
pages = "87-101",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/49615484},
}
57
@inbook{UEK:2165749815,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "The Bayesian Comparison of Stochastic Frontier Cost Functions Using MCMC Methods",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 3 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "169-191",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7378-019-X",
}
58
@misc{UEK:2168353356,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesowski wybór giętkich form funkcyjnych i łączenie wiedzy oparte na łańcuchach Markowa",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 2",
pages = "164",
year = "2003",
}
59
@article{UEK:2168226695,
author = "Renata Wróbel-Rotter and Jacek Osiewalski",
title = "Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich)",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 49, z. 2",
pages = "47-68",
year = "2002",
}
60
@unpublished{UEK:2168247890,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Postacie funkcji i metody estymacji w stochastycznych modelach granicznych",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
61
@article{UEK:2168231868,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Giętkie formy funkcjonowania w empirycznej analizie kosztu : podejście Diewerta i wnioskowanie bayesowskie",
journal = "Ekonomista",
number = "5",
pages = "687-704",
year = "2001",
}
62
@article{UEK:2168240866,
author = "Renata Wróbel-Rotter and Jacek Osiewalski",
title = "Translogarytmiczna graniczna funkcja kosztów dla polskich elektrowni i elektrociepłowni",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "895",
pages = "267-277",
adress = "",
year = "2001",
issn = "1507-3866",
}
63
@misc{UEK:2168353298,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Stochastyczne modele graniczne : porównanie form funkcyjnych i metod estymacji",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 48, z. 1-2",
pages = "253",
year = "2001",
}
64
@misc{UEK:2168353168,
author = "Renata Wróbel-Rotter and Jacek Osiewalski",
title = "Stochastyczna graniczna funkcja kosztów energetyki polskiej bayesowski model efektów losowych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 47, z. 3-4",
pages = "471",
year = "2000",
}
65
@article{UEK:2168269354,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Prognozowanie popytu na energię elektryczną - ujęcie ekonometryczne",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 44, 2 (453)",
pages = "22-32",
year = "1999",
}
66
@article{UEK:2168231504,
author = "Jacek Osiewalski and Renata Wróbel-Rotter",
title = "Estymacja granicznych funkcji produkcji i wskaźników efektywności technicznej na podstawie danych przekrojowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 1",
pages = "115-136",
year = "1999",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID