Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Przykładowe pytania i odpowiedzi oraz uwagi metodyczne według działów geografii
Źródło:
Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski / red. Piotr SERAFIN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 11-87
ISBN:
978-83-7252-859-9
Nr:
2168362568
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Przykłady pełnych zestawów pytań
Źródło:
Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski / red. Piotr SERAFIN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 88-96
ISBN:
978-83-7252-859-9
Nr:
2168362570
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski / red. Piotr SERAFIN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, art. no. 0, s. 5-6
ISBN:
978-83-7252-859-9
Nr:
2168362564
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Charakterystyka najczęstszych błędów popełnianych przez zdających egzamin z geografii ekonomicznej
Źródło:
Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski / red. Piotr SERAFIN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 97-104
ISBN:
978-83-7252-859-9
Nr:
2168362572
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Omówienie podstawowych typów pytań egzaminacyjnych
Źródło:
Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski / red. Piotr SERAFIN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, art. no. 0, s. 7-10
ISBN:
978-83-7252-859-9
Nr:
2168362566
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Wspomnienie o doktor Jadwidze Rek (1939-2020)
Źródło:
Kurier UEK2020. - nr 3 (85), s. 66-67
Tryb dostępu:
Nr:
2168351474
varia
7

Tytuł:
Turystyka
Źródło:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 170-184
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331141
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Ludność
Źródło:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 47-71
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331129
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Gospodarka rolno-żywnościowa
Źródło:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 72-123
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331131
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Zakończenie
Źródło:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 189-190
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331145
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Mapa polityczno-gospodarcza świata
Źródło:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 25-46
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331127
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Zarys historii i działalności naukowo-dydaktycznej Zakładu Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - w 60-lecie istnienia = Outline of History and Scientific-Didactic Activity of the Economic Geography Department at Cracow University of Economics - the 60Th Anniversary of Its Foundation
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - nr 272 (2018) , s. 423-437. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168343019
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
192, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331099
Zobacz powiązane rozdziały
14

Tytuł:
Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 50-53
Tryb dostępu:
Nr:
2168342423
varia
15

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 9-10
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331113
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Geografia społeczno-ekonomiczna jako nauka
Źródło:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 11-12
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331121
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Komunikacja
Źródło:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 151-169
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331137
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Msza św. dziękczynna za wizytę Jana Pawła II w naszej Uczelni
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 41
Tryb dostępu:
Nr:
2168342403
varia
19

Tytuł:
Zakład Geografii Ekonomicznej 1958-2018
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 54
Tryb dostępu:
Nr:
2168342429
varia
20

Autor:
Tytuł:
Symbole religijne na flagach i w herbach państw współczesnego świata = Religious Symbols on Flags and National Coats of Arms of States of Contemporary World
Źródło:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - t. 10 (2016) , s. 98-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168316367
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
Geograficzne aspekty podróży apostolskich papieża Jana Pawła II
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
98 s.: il. (w tym kolor.); 22x22 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-695-3
Nr:
2168299341
monografia
22

Autor:
Tytuł:
Nowy Orlean
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 62
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317593
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
23

Autor:
Tytuł:
Waranasi
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 89
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317809
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Pjongjang
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 68
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317661
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Costa Brava
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 21
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317133
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
Saint-Tropez
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 74
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317705
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Wilno
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 91-92
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317825
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Daleki Wschód
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 22
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317145
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Podole
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 68
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317663
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Costa del Azahar
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 21
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317135
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Newcastle
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 59
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317561
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Grenlandia
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 30
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317239
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Nicea
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 59
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317565
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Segedyn
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 78
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317731
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
35

Autor:
Tytuł:
Reunion
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 71
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317685
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Watykan
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 89-90
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317813
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Wirginia Zachodnia
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 92
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317829
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
38

Autor:
Tytuł:
Illinois
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 35
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317325
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Rzym
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 72-73
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317697
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Dalmacja
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 22-23
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317149
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
41

Autor:
Tytuł:
Narvik
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 58
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317551
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
42

Autor:
Tytuł:
Sankt Petersburg
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 76-77
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317717
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Wierchojańsk
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 91
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317821
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
Kansas
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 40
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317369
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
45

Autor:
Tytuł:
Hawaje
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 32-33
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317311
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Tel-Awiw Jaffa
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 84-85
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317779
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
Antarktyka
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 10
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316977
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
48

Autor:
Tytuł:
Wielki Kanion Kolorado
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 91
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317819
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Genewa
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 29
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317227
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
50

Autor:
Tytuł:
Wyspa Niedźwiedzia
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 93
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317845
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
51

Autor:
Tytuł:
Mar del Plata
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 52
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317491
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
52

Autor:
Tytuł:
Wyspy Dziewicze
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 93-94
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317847
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
53

Autor:
Tytuł:
Padwa
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 65
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317633
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
54

Autor:
Tytuł:
Detroit
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 23-24
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317159
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
55

Autor:
Tytuł:
Haga
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 32
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317255
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
56

Autor:
Tytuł:
Amazonia
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 9
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316965
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Kanonizacja papieża Jana Pawła II
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (59) (2014) , s. 38-39
Tryb dostępu:
Nr:
2168291247
artykuł nierecenzowany
58

Autor:
Tytuł:
Madras
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 51
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317475
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
59

Autor:
Tytuł:
Tajwan
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 83
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317771
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
60

Autor:
Tytuł:
Brisbane
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 18
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317103
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
61

Autor:
Tytuł:
Singapur
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 79
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317739
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
62

Autor:
Tytuł:
Paryż
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 66-67
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317643
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
63

Autor:
Tytuł:
Costa del Sol
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 21
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317137
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
64

Autor:
Tytuł:
Indie Zachodnie
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 35
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317327
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
65

Autor:
Tytuł:
Maastricht
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 50
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317471
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
66

Autor:
Tytuł:
Ilheus
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 35
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317323
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
67

Autor:
Tytuł:
Lazurowe Wybrzeże
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 47
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317449
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
68

Autor:
Tytuł:
Grenoble
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 30-31
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317241
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
69

Autor:
Tytuł:
Jokohama
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 38
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317351
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
70

Autor:
Tytuł:
Wyspy Kanaryjskie
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 94
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317849
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
71

Autor:
Tytuł:
Manitoba
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 52
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317489
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
72

Autor:
Tytuł:
Lizbona
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 48
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317457
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
73

Autor:
Tytuł:
Makau
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 51
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317483
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
74

Autor:
Tytuł:
Lourdes
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 49
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317463
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
75

Autor:
Tytuł:
Władywostok
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 92
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317831
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
76

Autor:
Tytuł:
Arktyka
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 11-12
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316989
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
77

Autor:
Tytuł:
Flandria
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 27
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317201
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
78

Autor:
Tytuł:
Bliski Wschód
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 16
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317085
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
79

Autor:
Tytuł:
Amsterdam
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 9-10
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316969
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
80

Autor:
Tytuł:
Asyż
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 12-13
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317001
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
81

Autor:
Tytuł:
Szampania
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 82
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317765
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
82

Autor:
Tytuł:
Zakaukazie
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 95
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317859
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
83

Autor:
Tytuł:
Vancouver
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 88
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317805
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
84

Autor:
Tytuł:
Duisburg
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 24
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317169
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
85

Autor:
Tytuł:
O demografii i turystyce
Źródło:
Geografia w Szkole. - R. 67, nr 3 (345) (2014) , s. 32-34
Nr:
2168280851
recenzja
86

Tytuł:
Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (60) (2014) , s. 26-27
Tryb dostępu:
Nr:
2168291135
artykuł nierecenzowany
87

Autor:
Tytuł:
Astana
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 12
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316997
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
88

Autor:
Tytuł:
Wyspy Owcze
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 94
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317851
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
89

Autor:
Tytuł:
Samara
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 75
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317711
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
90

Autor:
Tytuł:
Gobi
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 30
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317235
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
91

Autor:
Tytuł:
Pampa
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 65
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317639
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
92

Autor:
Tytuł:
Kolorado
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 43-44
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317409
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
93

Autor:
Tytuł:
Utah
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 87
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317801
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
94

Autor:
Tytuł:
Marsylia
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 52-53
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317495
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
95

Autor:
Tytuł:
Valparaiso
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 88
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317803
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
96

Autor:
Tytuł:
Bałkany
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 14-15
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317067
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
97

Autor:
Tytuł:
Stambuł
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 79-80
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317745
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
98

Autor:
Tytuł:
Burgundia
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 19
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317109
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
99

Autor:
Tytuł:
Goa
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 30
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317233
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski
Wydanie:
Wyd. II rozszerzone i uaktualnione
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
106 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-679-3
Nr:
2168286823
skrypt
101

Autor:
Tytuł:
Kobe
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 43
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317403
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
102

Autor:
Tytuł:
Benelux
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 15
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317075
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
103

Autor:
Tytuł:
Schengen
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 78
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317727
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
104

Autor:
Tytuł:
Bahamy
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 13-14
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317057
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
105

Autor:
Tytuł:
Jakucja
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 36
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317337
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
106

Autor:
Tytuł:
Pusan
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 69-70
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317675
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
107

Autor:
Tytuł:
Bangkok
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 15
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317069
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
108

Autor:
Tytuł:
Guadelupe
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 31
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317247
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
109

Autor:
Tytuł:
Kijów
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 42-43
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317393
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
110

Autor:
Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe i współczesność Macedonii
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 1 (343) (2014) , s. 19-24. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168271184
artykuł w czasopiśmie
111

Autor:
Tytuł:
Asam
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 12
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316995
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
112

Autor:
Tytuł:
Filadelfia
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 27
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317199
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
113

Autor:
Tytuł:
Luleå
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 49
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317467
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
114

Autor:
Tytuł:
Ameryka Łacińska
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 9
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316967
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
115

Autor:
Tytuł:
Laponia
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 46-47
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317445
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
116

Autor:
Tytuł:
Chark
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 20
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317117
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
117

Autor:
Tytuł:
Svalbard
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 81
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317757
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
118

Autor:
Tytuł:
Jamusukro
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 36
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317341
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
119

Autor:
Tytuł:
San Giovanni Rotondo
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 75-76
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317715
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
120

Autor:
Tytuł:
Tampa
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 84
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317773
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
121

Autor:
Tytuł:
Chiba
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 20
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317119
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
122

Autor:
Tytuł:
Antwerpia
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 10-11
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316979
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
123

Autor:
Tytuł:
Murmańsk
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 56
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317537
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
124

Autor:
Tytuł:
Mandżuria
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 52
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317487
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
125

Autor:
Tytuł:
Dolina Nilu
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 23
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317157
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
126

Autor:
Tytuł:
Wołgograd
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 92-93
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317837
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
127

Autor:
Tytuł:
Jerozolima
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 37
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317347
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
128

Autor:
Tytuł:
Santos
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 77
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317721
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
129

Autor:
Tytuł:
Sumatra
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 81
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317755
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
130

Autor:
Tytuł:
Wyspa Bożego Narodzenia
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 93
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317843
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
131

Autor:
Tytuł:
Tokaj
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 85
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317781
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
132

Autor:
Tytuł:
Fatima
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 27
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317197
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
133

Autor:
Tytuł:
Madryt
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 51
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317477
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
134

Autor:
Tytuł:
Eindhoven
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 26
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317181
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
135

Autor:
Tytuł:
Korsyka
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 44
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317415
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
136

Autor:
Tytuł:
Missisipi
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 55
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317527
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
137

Autor:
Tytuł:
Floryda
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 27
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317203
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
138

Autor:
Tytuł:
Nizina Nadatlantycka
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 60
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317573
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
139

Autor:
Tytuł:
Acapulco
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 7
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168307747
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
140

Autor:
Tytuł:
Kuryle
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 46
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317437
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
141

Autor:
Tytuł:
Budapeszt
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 18-19
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317107
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
142

Autor:
Tytuł:
Piza
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 68
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317659
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
143

Autor:
Tytuł:
Bombaj
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 17
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317091
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
144

Autor:
Tytuł:
Saksonia
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 74-75
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317709
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
145

Autor:
Tytuł:
Saskatchewan
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 77-78
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317725
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
146

Autor:
Tytuł:
Kalimantan
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 40
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317361
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
147

Autor:
Tytuł:
Borneo
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 17
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317095
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
148

Autor:
Tytuł:
Miami Beach
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 54-55
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317513
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
149

Autor:
Tytuł:
Costa Blanca
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 21
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317131
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
150

Autor:
Tytuł:
Jukatan
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 38
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317353
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
151

Autor:
Tytuł:
Morawy
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 55-56
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317533
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
152

Autor:
Tytuł:
Bermudy
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 16
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317079
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
153

Autor:
Tytuł:
Gibraltar
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 29-30
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317231
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
154

Autor:
Tytuł:
Maghreb
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 51
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317479
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
155

Autor:
Tytuł:
Nagasaki
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 57
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317543
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
156

Autor:
Tytuł:
Genua
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 29
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317229
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
157

Autor:
Tytuł:
Falklandy
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 26-27
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317195
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
158

Autor:
Tytuł:
Porto
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 69
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317667
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
159

Autor:
Tytuł:
Wenecja
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 90
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317815
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
160

Autor:
Tytuł:
Medziugorie
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 53
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317501
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
161

Autor:
Tytuł:
Irian Zachodni
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 35
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317329
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
162

Autor:
Tytuł:
Mekka
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 53-54
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317505
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
163

Autor:
Tytuł:
Jawa
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 37
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317343
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
164

Autor:
Tytuł:
Asuan
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 12
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316999
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
165

Autor:
Tytuł:
Nowa Gwinea
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 61
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317585
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
166

Autor:
Tytuł:
Kurdystan
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 45
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317433
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
167

Autor:
Tytuł:
Zanzibar
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 95
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317861
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
168

Autor:
Tytuł:
Jekaterinburg
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 37
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317345
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
169

Autor:
Tytuł:
Strasburg
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 80
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317749
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
170

Autor:
Tytuł:
Bioko
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 16
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317083
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
171

Autor:
Tytuł:
Santiago de Compostela
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 77
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317719
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
172

Autor:
Tytuł:
Mokka
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 55
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317529
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
173

Autor:
Tytuł:
Nagoja
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 57
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317545
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
174

Autor:
Tytuł:
Costa Dorada
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 21
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317139
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
175

Autor:
Tytuł:
Sahara Zachodnia
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 74
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317701
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
176

Autor:
Tytuł:
Manaus
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 52
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317485
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
177

Autor:
Tytuł:
Wirginia
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 92
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317827
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
178

Autor:
Tytuł:
Hiroszima
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 33
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317315
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
179

Autor:
Tytuł:
Hongkong
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 33-34
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317317
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
180

Autor:
Tytuł:
Palestyna
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 65
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317637
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
181

Autor:
Tytuł:
Sahel
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 74
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317703
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
182

Autor:
Tytuł:
Polinezja Francuska
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 69
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317665
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
183

Autor:
Tytuł:
Tahiti
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 83
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317769
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
184

Autor:
Tytuł:
Martynika
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 53
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317497
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
185

Autor:
Tytuł:
Las Vegas
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 47
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317447
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
186

Autor:
Tytuł:
Los Angeles
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 48-49
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317461
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
187

Autor:
Tytuł:
Bordeaux
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 17
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317093
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
188

Autor:
Tytuł:
Kraj Basków
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 44
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317417
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
189

Autor:
Tytuł:
Baleary
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 14
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317063
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
190

Autor:
Tytuł:
Skandynawia
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 79
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317741
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
191

Autor:
Tytuł:
Sycylia
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 82
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317761
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
192

Autor:
Tytuł:
Kalifornia
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 39-40
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317359
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
193

Autor:
Tytuł:
Hamburg
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 32
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317259
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
194

Autor:
Tytuł:
Neapol
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 58
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317555
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
195

Autor:
Tytuł:
Rio de Janeiro
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 71-72
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317687
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
196

Autor:
Tytuł:
Prowansja
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 69
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317671
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
197

Autor:
Tytuł:
Bruksela
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 18
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317105
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
198

Autor:
Tytuł:
Katalonia
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 41-42
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317385
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
199

Autor:
Tytuł:
Nizina Chińska
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 59-60
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317571
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
200

Autor:
Tytuł:
Seszele
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 78
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317733
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
201

Autor:
Tytuł:
Nadrenia
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 57
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317539
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
202

Autor:
Tytuł:
Mauritius
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 53
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317499
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
203

Autor:
Tytuł:
Nowy Jork
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 61-62
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317589
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
204

Autor:
Tytuł:
Karaiby
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 41
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317379
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
205

Autor:
Tytuł:
Mina al-Ahmadi
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 55
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317523
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
206

Autor:
Tytuł:
Yunnan
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 94
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317853
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
207

Autor:
Tytuł:
La Paz
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 46
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317441
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
208

Autor:
Tytuł:
Rosario
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 72
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317693
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
209

Autor:
Tytuł:
Wyoming
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 93
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317841
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
210

Autor:
Tytuł:
Chamonix-Mont Blanc
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 20
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317115
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
211

Autor:
Tytuł:
Walonia
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 88-89
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317807
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
212

Autor:
Tytuł:
Medyna
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 53
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317503
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
213

Autor:
Tytuł:
Alabama
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 8
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316955
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
214

Autor:
Tytuł:
Nowa Kaledonia
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 61
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317587
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
215

Autor:
Tytuł:
Cannes
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 19
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317111
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
216

Autor:
Tytuł:
Eger
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 25-26
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317179
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
217

Autor:
Tytuł:
Montserrat i Lourdes - podpirenejskie sanktuaria
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 4 (340) (2013) , s. 26-27. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168270928
artykuł w czasopiśmie
218

Autor:
Tytuł:
Struktura płci ludności Polski na tle świata
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 1 (337) (2013) , s. 4-7. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168268168
artykuł w czasopiśmie
219

Autor:
Tytuł:
Wygląd i geograficzna symbolika herbów współczesnych państw Ameryki Południowej = The Appearance and Geographical Symbolism of the Coats of Arms of the Modern States of South America
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013) , s. 109-125. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283497
artykuł w czasopiśmie
220

Autor:
Tytuł:
Główne wyznania w Polsce
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 1 (337) (2013) , s. 8-13. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168268172
artykuł w czasopiśmie
221

Autor:
Tytuł:
Elementy geograficzne i ich symbolika w herbach państw południowoamerykańskich = Geographical Elements and Their Symbology in the Coats of Arms of South American States
Źródło:
Problemy społeczno-ekonomiczne Ameryki Łacińskiej - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Maciej Lechowicz - Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2013, s. 89-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63245-41-2
Nr:
2168268840
rozdział w monografii
222

Tytuł:
Katalonia - Pireneje - Lourdes
Źródło:
Kurier UEK2012. - nr 7 (52), s. 5
Tryb dostępu:
Nr:
2168346120
varia
223

Tytuł:
Spotkanie ze studentami I roku Gospodarki Przestrzennej
Źródło:
Kurier UEK2012. - nr 6 (51), s. 11
Tryb dostępu:
Nr:
2168275165
varia
224

Autor:
Tytuł:
Słownik geografii społeczno-ekonomicznej
Adres wydawniczy:
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naoukowych UNIVERSITAS, 2012
Opis fizyczny:
202 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-242-1752-6
Nr:
2168237328
monografia
225

Autor:
Tytuł:
Ad Multos Annos Panie Profesorze : jubileusz 85-lecia urodzin prof. dr hab. Antoniego Fajferka
Źródło:
Kurier UEK2012. - nr 6 (51), s. 26-27
Tryb dostępu:
Nr:
2168275191
varia
226

Autor:
Tytuł:
Zmiany na mapie politycznej świata : przegląd nowych symboli państwowych
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 1 (331) (2012) , s. 4-8. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168268174
artykuł w czasopiśmie
227

Autor:
Tytuł:
Turystyka pielgrzymkowa
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 4 (334) (2012) , s. 21-25. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168268182
artykuł w czasopiśmie
228

Autor:
Tytuł:
Turystyka religijna na świecie i w Polsce : sprawdź swoją wiedzę
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 4 (334) (2012) , s. 31
Nr:
2168268190
artykuł w czasopiśmie
229

Autor:
Tytuł:
Pątnictwo na Półwyspie Iberyjskim
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 4 (334) (2012) , s. 28-30. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168268186
artykuł w czasopiśmie
230

Autor:
Tytuł:
Ziemia Ognista nie płonie, a na Kajmanach nie żyły kajmany : o nieprecyzyjnych nazwach i terminach geograficznych
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 2 (332) (2012) , s. 34-38. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168268178
artykuł w czasopiśmie
231

Autor:
Tytuł:
Beatyfikacja papieża Jana Pawła II
Źródło:
Kurier UEK2011. - nr 5 (44), s. 33
Tryb dostępu:
Nr:
2168345286
varia
232

Autor:
Tytuł:
Symbolika działalności gospodarczej w herbach państw współczesnego świata = Symbols of Economic Activity in the Coats of Arms of Modern Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 870 (2011) , s. 53-69. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221190
artykuł w czasopiśmie
233

Autor:
Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Przegląd Geograficzny = Polish Geographical Review. - T. 83, z. 4 (2011) , s. 573-575
Tryb dostępu:
Nr:
2168268886
recenzja
234

Autor:
Tytuł:
Symbolika geograficzna herbów miast polskich
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 3 (327) (2011) , s. 43-50 - Bibliogr.
Nr:
2166637512
artykuł w czasopiśmie
235

Tytuł:
Turystyczno-pielgrzymkowy wyjazd do Hiszpanii i Portugalii
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (45) (2011) , s. 64-65
Fotograf:
Tryb dostępu:
Nr:
2168275407
artykuł nierecenzowany
236

Tytuł:
Perspektywy rozwoju regionalnego w Polsce po 2013 roku
Źródło:
Kurier UEK2011. - nr 6 (45), s. 48-49
Tryb dostępu:
Nr:
2168275393
varia
237

Autor:
Tytuł:
Turystyka - fenomen XX i XXI wieku
Źródło:
Geografia w Szkole. - R. 64, nr 4 (328) (2011) , s. 13-18. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168268696
artykuł w czasopiśmie
238

Autor:
Tytuł:
Filumenistyka - czar dawnych lat
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (43) (2011) , s. 42-43
Tryb dostępu:
Nr:
2168344994
artykuł nierecenzowany
239

Autor:
Tytuł:
Liczebnikowe przydomki, określenia i pojęcia geograficzne
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 2 (319) (2010) , s. 14-18
Nr:
2165776768
artykuł w czasopiśmie
240

Autor:
Tytuł:
Symbolika działalności gospodarczej na flagach państwowych
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 355-371
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165642828
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
241

Autor:
Tytuł:
Walory przyrodnicze w logo górskich i wyżynnych parków narodowych w Polsce
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 3 (321) (2010) , s. 19-27 - Bibliogr.
Nr:
2165778132
artykuł w czasopiśmie
242

Tytuł:
Wycieczka na Lazurowe Wybrzeże
Źródło:
Kurier UEK. - nr 7 (39) (2010) , s. 48-49
Tryb dostępu:
Nr:
2168274635
artykuł nierecenzowany
243

Tytuł:
Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
247 s.: il.; 25 cm
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 8)
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-476-8
Nr:
2163832568
Zobacz powiązane rozdziały
244

Autor:
Tytuł:
Analiza wyglądu i symboliki flag oraz herbów współczesnych państw Azji Południowo-Wschodniej = An Analysis of the Appearance and Symbolism of Flags and Coats of Arms of the Modern States of Southeast Asia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 842 (2010) , s. 143-161. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53226
artykuł w czasopiśmie
245

Tytuł:
Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
93 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-480-5
Nr:
51575
skrypt
246

Autor:
Tytuł:
Herby miejskie jako przedmiot zainteresowań geografii
Źródło:
Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym : 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź 2010. 2 / red. Marek Barwiński - [Łódź]: Oddział Łódzki PTG : Wydział Nauk Geograficznych UŁ, 2010, s. 151-160. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62089-12-3
Nr:
2168269138
rozdział w materiałach konferencyjnych
247

Autor:
Tytuł:
Słów kilka o pawilonie F
Źródło:
Kurier UEK2010. - nr 4 (36), s. 45
Tryb dostępu:
Nr:
2168346550
varia
248

Autor:
Tytuł:
Geografia w historii działalności naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Źródło:
Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych / red. Tadeusz KUDŁACZ, Jerzy WRONA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 113-131 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 8)
ISBN:
978-83-7252-476-8
Nr:
51255
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
249

Autor:
Tytuł:
Wygląd i geograficzna symbolika flag oraz herbów współczesnych państw Azji Wschodniej = The Appearance and Geographic Symbols of Flags and Emblems of East Asian Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 821 (2010) , s. 163-180. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53129
artykuł w czasopiśmie
250

Autor:
Tytuł:
Walory przyrodnicze w logo nizinnych parków narodowych w Polsce
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 4 (322) (2010) , s. 34-43 - Bibliogr.
Nr:
2165778245
artykuł w czasopiśmie
251

Autor:
Tytuł:
Liczebniki w nazewnictwie geograficznym
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 1 (318) (2010) , s. 23-33
Nr:
2165776530
artykuł w czasopiśmie
252

Autor:
Tytuł:
Betlejem i Ziemia Święta - dwa tysiące lat później
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 6 (324) (2010) , s. 41-50 - Bibliogr.
Nr:
2165778260
artykuł w czasopiśmie
253

Autor:
Tytuł:
Mapy na pocztówkach
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (27) (2009) , s. 20-21
Tryb dostępu:
Nr:
2168221256
artykuł nierecenzowany
254

Autor:
Tytuł:
Symbole państwowe i narodowe Polski okiem geografa
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 1 (313) (2009) , s. 19-25 - Bibliogr.
Nr:
2165778531
artykuł w czasopiśmie
255

Tytuł:
Katedra Gospodarki Regionalnej
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (30) (2009) , s. 44-45
Tryb dostępu:
Nr:
2168275091
artykuł nierecenzowany
256

Autor:
Tytuł:
Geograficzne korzenie nazw roślin i zwierząt
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 5 (316) (2009) , s. 19-27 - Bibliogr.
Nr:
2165778387
artykuł w czasopiśmie
257

Autor:
Izabella Łęcka , Dorota Makowska , Florian Plit , Jerzy Wrona
Tytuł:
Geografia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Cz. 2
Wydanie:
Wyd. 4
Redakcja:
Makowska Dorota
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009
Opis fizyczny:
211, [1] s.: il. kolor.; 26 cm
Uwagi:
Rok wyd. ze s. wydawnictwa,
ISBN:
978-83-02-09099-8
Nr:
2166233155
podręcznik
258

Tytuł:
Ogólnopolska konferencja naukowa "Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych" : Kraków, 6-7 XI 2008 r.
Źródło:
Przegląd Geograficzny = Polish Geographical Review = Revue Polonaise de Géographie2009. - T. 81, z. 2, s. 303-306
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2165787229
varia
259

Autor:
Tytuł:
Geografia ludności świata i Polski : podstawowe procesy ruchu naturalnego oraz cechy demograficzne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe populacji ludzkich
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
135 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-430-0
Nr:
51335
monografia
260

Autor:
Tytuł:
Wyrażenia i określenia związane z nazwami państw i narodów
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 4 (316) (2009) , s. 5-14
Nr:
2165789038
artykuł w czasopiśmie
261

Autor:
Tytuł:
Nazwy firm i marek samochodowych na tle historii i współczesności przemysłu motoryzacyjnego
Źródło:
Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. - T. 79, z. 4 (2008) , s. [383]-403. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2165785351
artykuł w czasopiśmie
262

Autor:
Tytuł:
Kartografia na kartach pocztowych
Źródło:
Przegląd Geodezyjny2008. - R. 80, nr 6, s. 31-32
Nr:
2168268870
varia
263

Autor:
Tytuł:
Symbole państwowe i narodowe Polski w czasach najnowszych = Poland's State and National Symbols in Recent History
Źródło:
Studia Historyczne. - nr 3-4 (2008) , s. 343-353. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165818316
artykuł w czasopiśmie
264

Autor:
Tytuł:
Współczynnik rozwoju granic : metoda określania kształtu państwa i jego oceny
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 2 (308) (2008) , s. 51-55 - Bibliogr.
Nr:
2165774522
artykuł w czasopiśmie
265

Tytuł:
"Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych" Konferencja naukowa z okazji 50-lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : Kraków, 6-7.11.2008
Źródło:
Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. - T. 79, z. 3 (2008) , s. 320-322
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2165786012
artykuł w czasopiśmie
266

Autor:
Tytuł:
Kartografia na kartach pocztowych
Źródło:
Przegląd Geodezyjny2007. - R. 79, nr 4, s. 31-32
Nr:
2168269160
varia
267

Autor:
Tytuł:
Kartografia na kartach pocztowych
Źródło:
Przegląd Geodezyjny2007. - R. 79, nr 10, s. 30-31
Nr:
2168269166
varia
268

Autor:
Tytuł:
Lekcje geografii inaczej : legendy, anegdoty, przysłowia, powiedzenia i dowcipy w dydaktyce szkolnej
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 5 (305) (2007) , s. 48-52
Nr:
2165779780
artykuł w czasopiśmie
269

Autor:
Tytuł:
Pocztówki z mapkami jako pomoc dydaktyczna = Postcards with Maps as a Teaching Aid
Źródło:
Region w edukacji przyrodniczo-geograficznej = Region in the Education in Geography and Natural Sciences / red. Małgorzata Strzyż, Artur Zieliński - Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2007, s. [201]-208. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Nauki geograficzne w badaniach regionalnych ; t. 4)
ISBN:
978-83-60026-15-1
Nr:
2168269118
rozdział w książce
270

Autor:
Tytuł:
Szczególny punkt na mapie Krakowa
Źródło:
Kraków : miesięcznik społeczno-kulturalny. - nr 10 (36) (2007) , s. 51
Nr:
2165780557
artykuł w czasopiśmie
271

Autor:
Tytuł:
Plany miast i innych terenów na kartkach pocztowych : kartografia na kartach pocztowych
Źródło:
Przegląd Geodezyjny. - R. 79, nr 3 (2007) , s. 23-25 - Bibliogr.
Nr:
2168268860
artykuł w czasopiśmie
272

Autor:
Tytuł:
Wygląd i geograficzna symbolika flag oraz herbów współczesnych państw Azji Południowej = Appearance and Geographical Symbolism of the Flags and Coats-of-arms of Contemporary South Asian Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 746 (2007) , s. 159-174. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51040
artykuł w czasopiśmie
273

Autor:
Tytuł:
Kartografia na kartach pocztowych
Źródło:
Przegląd Geodezyjny2007. - R. 79, nr 8, s. 39-40
Nr:
2168269164
varia
274

Autor:
Tytuł:
Geograficzno-statystyczna charakterystyka pielgrzymek papieża Jana Pawła II
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 265-286 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165788597
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
275

Autor:
Tytuł:
Ptaki jako symbole państw i narodów
Źródło:
Wszechświat. - nr 1-3 (2006) , s. 38-43
Nr:
2165778591
artykuł w czasopiśmie
276

Autor:
Tytuł:
Flags and Coats of Arms of African Countries and Their Symbolism
Źródło:
Africana Bulletin. - nr 54 (2006) , s. 195-229 - Bibliogr.
Nr:
2165785985
artykuł w czasopiśmie
277

Autor:
Tytuł:
Gospodarka rolno-żywnościowa
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. [161]-269
ISBN:
83-208-1600-9
Nr:
2165807388
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
278

Autor:
Tytuł:
Zwierzęta na flagach i w herbach państw : gady, płazy, ryby, mięczaki
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 6 (2006) , s. 31-33
Nr:
2168268884
artykuł w czasopiśmie
279

Tytuł:
Komunikacja
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. [346]-402
ISBN:
83-208-1600-9
Nr:
2165807474
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
280

Tytuł:
Geografia ekonomiczna jako nauka
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 11-15
ISBN:
83-208-1600-9
Nr:
2165789994
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
281

Autor:
Tytuł:
Mapa polityczno-gospodarcza świata
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. [43]-85
ISBN:
83-208-1600-9
Nr:
2165796744
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
282

Autor:
Tytuł:
Wygląd i symbolika flag współczesnych państw Afryki Środkowej = The Appearance and Symbols Used in the Flags of Modern Central African States
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 693 (2006) , s. 203-221. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52665
artykuł w czasopiśmie
283

Tytuł:
Ludność
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. [86]-135
ISBN:
83-208-1600-9
Nr:
2165798271
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
284

Autor:
Tytuł:
Geograficzne aspekty podróży-pielgrzymek Jana Pawła II
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 3 (297) (2006) , s. 14-21 - Bibliogr.
Nr:
2165789014
artykuł w czasopiśmie
285

Autor:
Tytuł:
Podróże-pielgrzymki papieża Jana Pawła II okiem geografa
Źródło:
Idee i praktyczny uniwersalizm geografii : geografia społeczno-ekonomiczna, dydaktyka / red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski2006, s. 276-281. - Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Geografów i 55. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. - Bibliogr.
Seria:
(Dokumentacja Geograficzna ; nr 33)
ISBN:
83-87954-73-X
Tryb dostępu:
Nr:
2165822990
rozdział w materiałach konferencyjnych
286

Autor:
Tytuł:
Turystyka
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. [403]-424
ISBN:
83-208-1600-9
Nr:
2165807518
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
287

Tytuł:
Podstawy geografii ekonomicznej
Wydanie:
Wyd. 3 zmienione
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
Opis fizyczny:
463 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1600-9
Nr:
2165788549
Zobacz powiązane rozdziały
288

Autor:
Florian Plit , Bożena Kicińska , Izabella Łęcka , Joanna Plit , Zbigniew Podgórski , Izabela Szewczyk , Jerzy Wrona
Tytuł:
Geografia : repetytorium dla maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie
Wydanie:
Wyd. 2.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005
Opis fizyczny:
243, [1] s.: il.; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Seria:
(Wiesz, że Umiesz)
Uwagi:
Na dysku: zadania testowe z zakresu podstawowego i rozszerzonego,
ISBN:
83-02-09198-7 ; 83-02-09199-5 (CD-ROM)
Nr:
2166232915
książka
289

Autor:
Tytuł:
Ptaki na flagach i w herbach państw
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 5 (2005) , s. 31-33
Nr:
2166218995
artykuł w czasopiśmie
290

Autor:
Tytuł:
Flagi organizacji międzynarodowych współczesnego świata = Contemporary International Organisation Flags
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 681 (2005) , s. 129-145. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52715
artykuł w czasopiśmie
291

Autor:
Tytuł:
Podobieństwa regionalne flag i herbów państw współczesnego świata = Regional Similarities between National Flags and Coat of Arms in the Contemporary World
Źródło:
Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. - T. 76, z. 3 (2005) , s. 201-213. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166233375
artykuł w czasopiśmie
292

Autor:
Tytuł:
Ptaki na flagach i w herbach państw (2)
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 6 (2005) , s. 30-31
Nr:
2166219636
artykuł w czasopiśmie
293

Autor:
Tytuł:
Oceany i morza w symbolice współczesnych państw
Źródło:
Wymiar i współczesne wyzwania edukacji geograficznej / red. Stanisław Musielak - Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2005, s. 45-47. - Artykuł prezentowany na odbywającym się pod hasłem "Geograficzne aspekty badań morza i wybrzeża" 54. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Świnoujściu (9-11.06.2005) - Bibliogr.
ISBN:
83-89402-24-6
Nr:
2167736762
rozdział w materiałach konferencyjnych
294

Autor:
Tytuł:
Ssaki (1) : zwierzęta na flagach i w herbach państw
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 11 (2005) , s. 31-32
Nr:
2166219669
artykuł w czasopiśmie
295

Autor:
Tytuł:
Przykłady zmian stolic i ich przyczyny
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 4 (292) (2005) , s. 50-54 - Bibliogr.
Nr:
2166213850
artykuł w czasopiśmie
296

Autor:
Tytuł:
Stolice państw i ich funkcje
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 3 (291) (2005) , s. 46-50 - Bibliogr.
Nr:
2166213934
artykuł w czasopiśmie
297

Autor:
Tytuł:
Mapy w herbach i na flagach państw oraz innych terytoriów = Maps in Coats of Arms and Flags of Countries and other Territories
Źródło:
Polski Przegląd Kartograficzny = Polish Cartographical Review = Pol'skij Kartografičeskij Obzor. - T. 37, nr 3 (2005) , s. 220-226 - Bibliogr.
Nr:
2166214303
artykuł w czasopiśmie
298

Autor:
Tytuł:
Ssaki (2) : zwierzęta na flagach i w herbach państw
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 12 (2005) , s. 32-33
Nr:
2166219716
artykuł w czasopiśmie
299

Tytuł:
Wykaz publikacji doc. dr. Mieczysława Mikulskiego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie2005. - nr 681, s. 7-13
Opracowanie:
Nr:
52714
varia
300

Autor:
Tytuł:
Unia Europejska - geneza, struktura i zasady działania, symbole
Źródło:
Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 2002-2004. T. 2 / red. Zygmunt Górka, Joanna Więcław - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2005, s. 75-83 - Bibliogr.
ISBN:
83-919079-5-3
Tryb dostępu:
Nr:
2167664451
rozdział w książce
301

Tytuł:
Wspomnienie o doc. dr. Mieczysławie Mikulskim - geografie transportu lotniczego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie2005. - nr 681, s. 5-6
Nr:
52713
varia
302

Autor:
Tytuł:
Podstawowe metody kartografii społeczno-gospodarczej
Wydanie:
Wyd. 4 zaktual.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
100 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-217-9
Nr:
2168220296
skrypt
303

Autor:
Tytuł:
Nejnovější dějiny polského znaku a vlajky = The Newest History of Polish State Arms and Flag
Źródło:
Vexilologie : Zpravodaj Vexilologického klubu v Praze. - č. 131 (2004) , s. 2471-2477. - Shrn., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166226835
artykuł w czasopiśmie
304

Autor:
Florian Plit , Bożena Kicińska , Izabella Łęcka , Joanna Plit , Zbigniew Podgórski , Izabela Szewczyk , Jerzy Wrona
Tytuł:
Geografia : repetytorium dla maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004
Opis fizyczny:
243, [1] s.: il.; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Seria:
(Wiesz, że Umiesz)
Uwagi:
Na dysku: zadania testowe z zakresu podstawowego i rozszerzonego,
ISBN:
83-02-09198-7 ; 83-02-09199-5 (CD-ROM)
Nr:
2167669416
książka
305

Autor:
Tytuł:
Rośliny na flagach i w herbach państwowych
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 3 (2004) , s. 20-22
Nr:
2165779808
artykuł w czasopiśmie
306

Autor:
Tytuł:
Geografia w limerykach
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 4 (287) (2004) , s. 53-54
Nr:
2167702962
artykuł w czasopiśmie
307

Autor:
Dorota Makowska , Florian Plit , Marzenna Owczarz , Jerzy Wrona
Tytuł:
Geografia : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004
Opis fizyczny:
125, [1] s.: il.; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Uwagi:
U góry s. tyt.: kształcenie w zakresie podstawowym, Bibliogr.
ISBN:
83-02-09100-6
Nr:
2167714531
książka
308

Autor:
Izabella Szewczyk , Zbigniew Podgórski , Florian Plit , Wiktor Osuch , Jerzy Wrona
Tytuł:
Podsumowanie wiadomości
Źródło:
Geografia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz. 3, Człowiek i środowisko - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004, s. 248-277
ISBN:
83-02-08855-2
Nr:
2167674563
rozdział w podręczniku
309

Autor:
Izabella Łęcka , Dorota Makowska , Florian Plit , Jerzy Wrona
Tytuł:
Geografia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Cz. 2
Wydanie:
Wyd. 3 zm.
Redakcja:
Makowska Dorota
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004
Opis fizyczny:
211, [1] s.: il. kolor.; 26 cm
ISBN:
83-02-09099-9
Nr:
2166233245
podręcznik
310

Autor:
Tytuł:
Elementy geograficzne i ich symbolika na flagach oraz w herbach współczesnych państw Afryki Północnej = Geographic Motifs and Their Symbolism on the Flags and Emblems of Modern North African States
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 645 (2004) , s. 111-129. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219670
artykuł w czasopiśmie
311

Autor:
Tytuł:
Kartografia na etykietach zapałczanych
Źródło:
Polski Przegląd Kartograficzny = Polish Cartographical Review = Pol'skij Kartografičeskij Obzor. - T. 36, nr 2 (2004) , s. 106-110
Nr:
2166072013
artykuł w czasopiśmie
312

Tytuł:
Mieczysław Mikulski 1927-2003
Źródło:
Przegląd Geograficzny2003. - T. 75, z. 2, s. 323-324
Nr:
2167686760
varia
313

Autor:
Tytuł:
Elementy geograficzne i ich symbolika w herbach państw Afryki Środkowej = Geographical Elements and their Symbolism in the Coats-of-arms of the Nations of Central Africa
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 617 (2003) , s. 157-175. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221056
artykuł w czasopiśmie
314

Autor:
Tytuł:
Flagi i herby państw postradzieckich
Źródło:
Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 1999/2000 - 2001/02 / red. Zygmunt Górka, Joanna Więcław - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2003, s. 67-70
ISBN:
83-919079-0-2
Tryb dostępu:
Nr:
2166231827
rozdział w książce
315

Autor:
Florian Plit , Wiktor Osuch , Mirosław Sielatycki , Jerzy Wrona
Tytuł:
Geografia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz. 2, Człowiek i jego działalność
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003
Opis fizyczny:
290, [1] s.: il. kolor.; 24 cm
ISBN:
83-02-08524-3
Nr:
2167670355
podręcznik
316

Autor:
Tytuł:
Geografia na flagach ponadpaństwowych
Źródło:
Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej / red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk - Opole: Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2003, s. 381-384 - Bibliogr.
ISBN:
83-913247-7-X
Nr:
2166247345
rozdział w monografii
317

Autor:
Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. - T. 74, z. 4 (2003) , s. 390-391
Nr:
2167703212
recenzja
318

Tytuł:
Mieczysław Mikulski (1927-2003)
Źródło:
Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 1999/2000 - 2001/02 / red. Zygmunt Górka, Joanna Więcław - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2003, s. 261-263
ISBN:
83-919079-0-2
Nr:
2167736090
rozdział w książce
319

Autor:
Tytuł:
Analiza elementów geograficznych i ich symboliki na flagach oraz herbach państw współczesnego świata = An Analysis of Geographical Elements in the Flags and Emblems of countries Around the World, and Their Symbolism
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
322 s.: il.; 23 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 156)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-151-4
Nr:
2168224710
monografia
320

Autor:
Dorota Makowska , Florian Plit , Marzenna Owczarz , Jerzy Wrona
Tytuł:
Geografia : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002
Opis fizyczny:
108, [1] s.: il.; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-08375-5
Nr:
2168268792
książka
321

Autor:
Tytuł:
Dolina Krzemowa : symbol światowego przemysłu zaawansowanej technologii
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 2 (276) (2002) , s. 10-13 - Bibliogr.
Nr:
2166213945
artykuł w czasopiśmie
322

Autor:
Izabella Łęcka , Dorota Makowska , Florian Plit , Jerzy Wrona
Tytuł:
Geografia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum
Wydanie:
Wyd. 2
Redakcja:
Makowska Dorota
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002
Opis fizyczny:
295, [1] s.: il. kolor.; 26 cm
ISBN:
83-02-08262-7
Nr:
2167669744
podręcznik
323

Tytuł:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Wydanie:
Wyd. 10 zm.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
150 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-126-3
Nr:
2168240014
książka
324

Autor:
Tytuł:
Elementy geograficzne i ich symbolika na flagach oraz w herbach państw Afryki Południowej = Geographical Symbols in the Flags and Emblems of Southern African States
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 588 (2002) , s. 143-158. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227058
artykuł w czasopiśmie
325

Autor:
Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Geografia w Szkole. - R. 55, nr 3 (277) (2002) , s. 188-190
Nr:
2166214140
recenzja
326

Autor:
Tytuł:
Flagi i herby w życiu państw i narodów
Źródło:
Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski / red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek - Kraków: Instytut Geografii Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002, s. 483-488
ISBN:
83-88424-15-7
Nr:
2168263648
rozdział w materiałach konferencyjnych
327

Autor:
Tytuł:
Transport wodny
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 339-351
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168253196
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
328

Autor:
Tytuł:
Gospodarka rolno-żywnościowa
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 148-248
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168241412
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
329

Tytuł:
Geografia ekonomiczna jako nauka
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 11-15
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168241384
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
330

Autor:
Tytuł:
Zagadnienia geograficzno-polityczne świata
Źródło:
Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny - Kraków: Opres, 2001, s. 45-52
Seria:
(Encyklopedia geograficzna świata)
ISBN:
83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
Nr:
2168270632
hasło w leksykonie
331

Autor:
Tytuł:
Zagadnienia geograficzno-polityczne Ameryki Pn. i Środk.
Źródło:
Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny - Kraków: Opres, 2001, s. 207-209
Seria:
(Encyklopedia geograficzna świata)
ISBN:
83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
Nr:
2168270640
hasło w leksykonie
332

Autor:
Tytuł:
Zagadnienia geograficzno-polityczne Ameryki Pd.
Źródło:
Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny - Kraków: Opres, 2001, s. 215
Seria:
(Encyklopedia geograficzna świata)
ISBN:
83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
Nr:
2168270642
hasło w leksykonie
333

Autor:
Tytuł:
Geograficzna symbolika herbów państw Ameryki Północnej i Środkowej = Geographical Symbolism in the Flags and Emblems of North and Central American Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 568 (2001) , s. 129-145. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235076
artykuł w czasopiśmie
334

Autor:
Tytuł:
Nowe flagi i herby państwowe
Źródło:
Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań : 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego : referaty, komunikaty i postery / red. Jerzy Kitowski - Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2001, s. 139-141 - Bibliogr.
ISBN:
83-88845-00-4
Nr:
2168268830
rozdział w materiałach konferencyjnych
335

Autor:
Tytuł:
Zagadnienia geograficzno-polityczne Azji
Źródło:
Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny - Kraków: Opres, 2001, s. 180-193
Seria:
(Encyklopedia geograficzna świata)
ISBN:
83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
Nr:
2168270636
hasło w leksykonie
336

Autor:
Tytuł:
Euroregiony przy granicach Polski
Źródło:
Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny - Kraków: Opres, 2001, s. 461-465
Seria:
(Encyklopedia geograficzna świata)
ISBN:
83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
Nr:
2168270628
hasło w leksykonie
337

Autor:
Tytuł:
Turystyka
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 372-392
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168241426
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
338

Autor:
Tytuł:
Mapa polityczno-gospodarcza świata
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 43-80
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168241394
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
339

Autor:
Tytuł:
Zagadnienia geograficzno-polityczne Australii i Oceanii
Źródło:
Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny - Kraków: Opres, 2001, s. 219-221
Seria:
(Encyklopedia geograficzna świata)
ISBN:
83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
Nr:
2168270644
hasło w leksykonie
340

Autor:
Tytuł:
Ochrona przyrody w filumenistyce
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 4 (2001) , s. 25-27, 41
Nr:
2168252340
artykuł w czasopiśmie
341

Autor:
Jerzy Wrona , Alfred Znamierowski
Tytuł:
Kształt flag państw współczesnego świata
Źródło:
Flaga = Biuletyn Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego. - nr 16/17 (2001) , s. 5-8 - Bibliogr.
Nr:
2168268760
artykuł w czasopiśmie
342

Tytuł:
Podstawy geografii ekonomicznej
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001
Opis fizyczny:
428 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168240034
Zobacz powiązane rozdziały
343

Autor:
Tytuł:
Zagadnienia geograficzno-polityczne Europy
Źródło:
Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny - Kraków: Opres, 2001, s. 158-170
Seria:
(Encyklopedia geograficzna świata)
ISBN:
83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
Nr:
2168270634
hasło w leksykonie
344

Autor:
Tytuł:
Zagadnienia geograficzno-polityczne Afryki
Źródło:
Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny - Kraków: Opres, 2001, s. 197-204
Seria:
(Encyklopedia geograficzna świata)
ISBN:
83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
Nr:
2168270638
hasło w leksykonie
345

Autor:
Tytuł:
Geograficzna symbolika flag i herbów państw Australii i Oceanii = Geographical Symbolism in the Flags and Emblems of Australia and Oceania
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 545 (2000) , s. 159-174. - Summ.
Nr:
2168245602
artykuł w czasopiśmie
346

Autor:
Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Geografia w Szkole. - R. 53, nr 1 (266) (2000) , s. 59-61
Nr:
2168268674
recenzja
347

Autor:
Tytuł:
Mapki obszarów chronionych na kartkach pocztowych = Maps of Protected Areas on Postcards
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 12 (2000) , s. 28-29. - Streszcz., summ.
Nr:
2168252336
artykuł w czasopiśmie
348

Autor:
Tytuł:
Symbole państwowe przyczyną napięć społecznych i politycznych - wybrane przykłady = State Symbols as Causes of Social and Political Unrest - Selected Examples
Źródło:
Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. - T. 71, z. 2 (2000) , s. 157-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168268716
artykuł w czasopiśmie
349

Autor:
Tytuł:
Symbole państwowe w nauczaniu geografii
Źródło:
Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia : 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. : streszczenia referatów, komunikatów i posterów / red. Jan Tomaszewski - Wrocław: Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2000, s. 412-413
ISBN:
83-914459-0-9
Nr:
2168268856
rozdział w materiałach konferencyjnych
350

Autor:
Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. - T. 71, z. 1 (2000) , s. 119-121
Nr:
2168268750
recenzja
351

Autor:
Tytuł:
Słownik nazw własnych
Źródło:
Geografia w Szkole. - R. 52, nr 5 (265) (1999) , s. 311-313
Nr:
2168268668
recenzja
352

Autor:
Tytuł:
Astana - nowa nazwa stolicy Kazachstanu = Astana - the New Name of the Capital of Kazakhstan
Źródło:
Geografia w Szkole. - R. 52, nr 4 (264) (1999) , s. 237-240 - Bibliogr.
Nr:
2168268664
artykuł w czasopiśmie
353

Autor:
Tytuł:
Mapa polityczno-gospodarcza współczesnego świata
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Oddziału PAN, 1999
Opis fizyczny:
92, [2] s.; 19 cm
Seria:
(Nauka dla Wszystkich ; nr 470)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86726-01-6
Nr:
2168240512
książka
354

Tytuł:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Wydanie:
Wyd. 9 zm.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
95 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-002-X
Nr:
2168240012
książka
355

Autor:
Tytuł:
Analiza elementów religijnych na flagach państw współczesnego świata = Analysis of Religious Elements on Flags of Countries of the Contemporary World
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 527 (1999) , s. 167-179. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245760
artykuł w czasopiśmie
356

Autor:
Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Geografia w Szkole. - R. 51, nr 3 (258) (1998) , s. 189-190
Nr:
2168268502
recenzja
357

Autor:
Bartłomiej Jaśkowski , Józef Partyka , Jerzy Wrona
Tytuł:
Przyczynek do wizerunku absolwenta geografii = Contrbiution to Likeness Geographical Studies Graduate
Źródło:
Kieleckie Studia Geograficzne. - T. 6 (1998) , s. 131-135. - Streszcz., summ.
Nr:
2168269648
artykuł w czasopiśmie
358

Tytuł:
Podstawy geografii ekonomicznej
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998
Opis fizyczny:
421, [3] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1188-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168339421
359

Tytuł:
Podstawy geografii ekonomicznej
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997
Opis fizyczny:
421, [3] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168240016
Zobacz powiązane rozdziały
360

Autor:
Tytuł:
Geografia na flagach i w herbach państw świata
Źródło:
Informator o Działalności Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 1997, s. 78-79
Nr:
2168270408
varia
361

Tytuł:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Wydanie:
Wyd. 8 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
73 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-07-0
Nr:
2168240018
książka
362

Autor:
Tytuł:
Widokówki z mapami pomocą dydaktyczną = Postcards with Maps on Them - a Didactic Aid
Źródło:
Geografia w Szkole. - R. 50, nr 3 (254) (1997) , s. 172-175
Nr:
2168268478
artykuł w czasopiśmie
363

Autor:
Tytuł:
Gospodarka rolno-żywnościowa
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 143-242
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168241410
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
364

Autor:
Tytuł:
Elementy geograficzne na flagach państw Ameryki Południowej = Geographical Elements on the Flags of South-American States
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 485 (1997) , s. 95-107. - Summ.
Nr:
2168234158
artykuł w czasopiśmie
365

Tytuł:
Transport wodny
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 326-337
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168253186
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
366

Tytuł:
Geografia ekonomiczna jako nauka
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 11-15
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168241382
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
367

Autor:
Tytuł:
Turystyka
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 355-374
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168241424
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
368

Autor:
Tytuł:
Elementy geograficzne na flagach i w herbach byłego Związku Radzieckiego oraz państw powstałych z jego rozpadu = Geographical Elements on the Flags and Coats of Arms of the Former Soviet Union and the States Formed After Its Collapse
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 177-189. - Summ.
ISBN:
83-87239-20-8
Nr:
2168244252
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
369

Autor:
Tytuł:
Wykaz publikacji prof. dra hab. Jerzego Kruczały
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie1997. - nr 483, s. 9-20
Nr:
2168245778
varia
370

Autor:
Tytuł:
Flagi państwowe w nauczaniu geografii = National Flags in Teaching Geography
Źródło:
Geografia w Szkole. - R. 50, nr 1 (252) (1997) , s. 38-42 - Bibliogr.
Nr:
2168268468
artykuł w czasopiśmie
371

Autor:
Tytuł:
Podstawowe metody kartografii społeczno-gospodarczej
Wydanie:
Wyd. 3 rozsz.
Adres wydawniczy:
Kraków: AE, 1997
Opis fizyczny:
99 s.: mapy, rys., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-08-9
Nr:
2168239944
skrypt
372

Tytuł:
Atlas oceanów i mórz
Źródło:
Geografia w Szkole. - R. 50, nr 5 (256) (1997) , s. 315-316
Nr:
2168268496
recenzja
373

Autor:
Tytuł:
Mapa polityczno-gospodarcza świata
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 41-79
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168241392
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
374

Autor:
Tytuł:
Barwy w nazewnictwie geograficznym. Cz. 1 = Colours in Geographical Names. Part 1
Źródło:
Geografia w Szkole. - R. 49, nr 1 (247) (1996) , s. 44-47
Nr:
2168268406
artykuł w czasopiśmie
375

Autor:
Tytuł:
Barwy w nazewnictwie geograficznym, Dokończenie = Colours in Geographical Names. Continuation
Źródło:
Geografia w Szkole. - R. 49, nr 2 (248) (1996) , s. 105-109
Nr:
2168268412
artykuł w czasopiśmie
376

Autor:
Tytuł:
Geografia gospodarcza jako element kształcenia ekonomistów = Economic Geography as Element of Training of Economists
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 463 (1996) , s. 71-82. - Summ.
Nr:
2168245716
artykuł w czasopiśmie
377

Autor:
Tytuł:
Herby państwowe w nauczaniu geografii = States' Heraldic Arms in Teaching Geography
Źródło:
Geografia w Szkole. - R. 49, nr 5 (251) (1996) , s. 293-298 - Bibliogr.
Nr:
2168268446
artykuł w czasopiśmie
378

Autor:
Tytuł:
Rzeszowskie : od Bieszczadów po Wyżynę Sandomierską i Roztocze
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996
Opis fizyczny:
117, [3] s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Regiony Polski)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-06090-9
Nr:
2168268308
książka
379

Autor:
Tytuł:
[Recencja]
Źródło:
Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. - T. 67, z. 3-4 (1996) , s. 424-426
Nr:
2168269140
recenzja
380

Autor:
Tytuł:
Geograficzny Atlas Świata
Źródło:
Geografia w Szkole. - R. 48, nr 5 (246) (1995) , s. 313-314
Nr:
2167714868
recenzja
381

Autor:
Tytuł:
Gospodarka rolno-żywnościowa
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 4. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 78-147
ISBN:
83-86439-55-6
Nr:
2168241358
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
382

Autor:
Tytuł:
Góry na opakowaniach artykułów spożywczych
Źródło:
Wierchy. - R. 60 (1994) (1995) , s. 195-197
Nr:
2167756203
artykuł w czasopiśmie
383

Autor:
Tytuł:
Mapa polityczno-gospodarcza współczesnego świata
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału PAN, 1995
Opis fizyczny:
92, [2] s.; 19 cm
Seria:
(Nauka dla Wszystkich ; nr 470)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86726-01-6
Nr:
2168269122
książka
384

Tytuł:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Wydanie:
Wyd. 7 uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
73 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-33-5
Nr:
2168250648
książka
385

Autor:
Tytuł:
Religia a życie społeczno-gospodarcze - przykłady kolejne = Religion and Socioeconomical Life - Some More Examples
Źródło:
Geografia w Szkole. - R. 48, nr 1 (242) (1995) , s. 49-53
Nr:
2168268392
artykuł w czasopiśmie
386

Tytuł:
Podstawy geografii ekonomicznej
Wydanie:
Wyd. 4
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
277 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-55-6
Nr:
2168240030
Zobacz powiązane rozdziały
387

Autor:
Tytuł:
Jeszcze jeden środek Europy = Another Center of Europe
Źródło:
Geografia w Szkole1995. - R. 48, nr 5 (246), s. 302-303
Nr:
2167717699
varia
388

Autor:
Tytuł:
Nazwy i pojęcia geograficzne mogące wprowadzić w błąd = Misleading Geographical Names and Terms
Źródło:
Geografia w Szkole. - R. 48, nr 4 (245) (1995) , s. 237-242
Nr:
2168268426
artykuł w czasopiśmie
389

Autor:
Tytuł:
Turystyka
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 4. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 243-259
ISBN:
83-86439-55-6
Nr:
2168241372
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
390

Autor:
Tytuł:
Mapa polityczna świata
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 4. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 28-46
ISBN:
83-86439-55-6
Nr:
2168241346
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
391

Autor:
Tytuł:
"Górskie" wody mineralne
Źródło:
Wierchy. - R. 59 (1993) (1994) , s. 185-187
Nr:
2167756192
artykuł w czasopiśmie
392

Autor:
Tytuł:
Początek i koniec ZSRR : powstanie Wspólnoty Niepodległych Państw - teraźniejszość i perspektywy tego tworu politycznego = Origin and End of USSR#Establishment of Commonwealth of Independent States - Present Time and Prospects of This Political Creation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 422 (1994) , s. 195-209. - Summ.
Nr:
2168246366
artykuł w czasopiśmie
393

Tytuł:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Wydanie:
Wyd. 6 uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
67 s.; 24 cm
Nr:
2168250642
książka
394

Tytuł:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Wydanie:
Wyd. 5 zaktual.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993
Opis fizyczny:
64 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168250636
książka
395

Autor:
Tytuł:
Nowy przewodnik turystyczny po Bieszczadach
Źródło:
Wierchy. - R. 58 (1992) (1993) , s. 209-211
Nr:
2167756303
recenzja
396

Autor:
Tytuł:
Zmiany nazw miast na obszarze byłego ZSRR = The Changes of City Names in Former Soviet Union
Źródło:
Geografia w Szkole. - R. 46, nr 3 (225) (1993) , s. 188-191
Nr:
2168268334
artykuł w czasopiśmie
397

Autor:
Tytuł:
Góry i wino
Źródło:
Wierchy. - R. 58 (1992) (1993) , s. 186-188
Nr:
2167756268
artykuł w czasopiśmie
398

Autor:
Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Geografia w Szkole. - R. 46, nr 5 (236) (1993) , s. 312-313
Nr:
2168268344
recenzja
399

Autor:
Tytuł:
Góry na czekoladzie
Źródło:
Wierchy. - R. 57 (1988-1991) (1993) , s. 366-369. - ISBN 83-85550-16-X
Nr:
2167672135
artykuł w czasopiśmie
400

Autor:
Tytuł:
Główne rośliny uprawne i zwierzęta hodowlane świata : zarys geograficzno-ekonomiczny
Adres wydawniczy:
Kraków: "Secesja", 1993
Opis fizyczny:
86, [2] s.: mapy, rys.; 19 cm
Seria:
(Nauka dla Wszystkich ; nr 457)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85483-73-X
Nr:
2168250694
książka
401

Tytuł:
Podstawy geografii ekonomicznej
Wydanie:
Wyd. 3 zm.
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
277 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168240028
Zobacz powiązane rozdziały
402

Autor:
Tytuł:
Turystyka
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 3 zm.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 243-259
Nr:
2168241370
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
403

Autor:
Tytuł:
Gospodarka rolno-żywnościowa
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 3 zm.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 78-147
Nr:
2168241356
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
404

Autor:
Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Geografia w Szkole. - R. 46, nr 5 (236) (1993) , s. 313-315
Nr:
2168268372
recenzja
405

Autor:
Tytuł:
Analiza współczynnika rozwoju granic państw świata = Analysis of Modification Coefficient of Boundaries of Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 400 (1993) , s. 25-39. - Summ.
Nr:
53187
artykuł w czasopiśmie
406

Autor:
Tytuł:
Mapa polityczna świata
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 3 zm.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 28-46
Nr:
2168241344
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
407

Autor:
Tytuł:
Góry w filabirystyce
Źródło:
Wierchy. - R. 56 (1987) (1992) , s. 232-233. - ISBN 83-85550-00-3
Nr:
2167756117
artykuł w czasopiśmie
408

Tytuł:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Wydanie:
Wyd. 4 uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Fogra, 1992
Opis fizyczny:
60 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168268318
książka
409

Autor:
Tytuł:
Wybrane przykłady wpływu wierzeń religijnych na życie gospodarcze społeczeństw = Impact of Religious Beliefs on Societies' Socio-Economic Life
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 387 (1992) , s. 121-139. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246270
artykuł w czasopiśmie
410

Autor:
Tytuł:
Podstawowe metody kartografii społeczno-gospodarczej
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
75, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2167672161
skrypt
411

Autor:
Tytuł:
Religia a gospodarka
Źródło:
Geografia w Szkole. - R. 45, nr 4 (223) (1992) , s. 224-227
Nr:
2167704039
artykuł w czasopiśmie
412

Autor:
Tytuł:
Leksykon szaradzisty
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1992
Opis fizyczny:
286 s.; 21 cm
ISBN:
83-202-0983-8
Nr:
2167664949
leksykon, encyklopedia
413

Autor:
Tytuł:
Mapa polityczna świata
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Mieczysław MIKULSKI - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 23-39
Nr:
2168251368
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
414

Autor:
Tytuł:
Turystyka
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Mieczysław MIKULSKI - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 223-236
Nr:
2168251380
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
415

Autor:
Tytuł:
Uwagi na temat podręcznika geografii społeczno-gospodarczej dla szkoły średniej = Remarks Concerning Socio-Economy Geography Textbook for Secondary Schools
Źródło:
Geografia w Szkole. - R. 44, nr 2 (223) (1991) , s. 142-143
Nr:
2168268382
recenzja
416

Autor:
Tytuł:
Rolnictwo
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Mieczysław MIKULSKI - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 70-126
Nr:
2168251372
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
417

Tytuł:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Wydanie:
Wyd. 3 zm.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991
Opis fizyczny:
57 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168250620
książka
418

Autor:
Tytuł:
Mapy na kartach pocztowych
Źródło:
Polski Przegląd Kartograficzny = Polish Cartographical Review = Pol'skij Kartografičeskij Obzor. - T. 23, nr 3 (1991) , s. 89-95
Nr:
2168268764
artykuł w czasopiśmie
419

Autor:
Tytuł:
Góry w szaradziarstwie
Źródło:
Wierchy. - R. 55 (1986) (1990) , s. 323-326. - ISBN 83-01-09589-X
Nr:
2167756103
artykuł w czasopiśmie
420

Autor:
Tytuł:
Rozwój budownictwa turystyczno-wypoczynkowego w Bieszczadach Polskich = Le développement de la construction touristique et de repos dans les Bieszczady Polonaises
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm. - nr 6 (1990) , s. [43]-57. - Streszcz., rés., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269330
artykuł w czasopiśmie
421

Autor:
Tytuł:
Leksykon szaradzisty
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990
Opis fizyczny:
280 s.; 24 cm.
ISBN:
83-202-0780-0
Nr:
2168268704
leksykon, encyklopedia
422

Autor:
Tytuł:
Wpływ sytuacji społeczno-politycznej i ekonomicznej kraju na kształtowanie się ruchu turystycznego na przykładzie regionu bieszczadzkiego = The Influence of the Socio-Political and Economic Situation in Poland upon Development of Tourist Traffic in the Bieszczady Mountains Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne. - z. 80 (1989) , s. 167-170. - Tytuł numeru: Karpacka Konferencja Turystyczna : materiały Międzynarodowej Konferencji Geografów Krajów Karpackich, Kraków 13-16 maja 1985 = Carpathian Tourist Conference : papers of the International Conferece of Geographers from Carpathian Countries Cracow, 13-14 th May, 1985
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Geograficznego UJ ; z. 102)
Nr:
2168263628
artykuł w czasopiśmie
423

Tytuł:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Wydanie:
Wyd. 2.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989
Opis fizyczny:
75 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168250618
książka
424

Autor:
Tytuł:
Barwy narodowe ZSRR
Źródło:
Życie Literackie. - R. 38, nr 45 (1911) (1988) , s. 1, 6
Tryb dostępu:
Nr:
2168246626
artykuł w czasopiśmie
425

Autor:
Tytuł:
Charakterystyka ruchu turystycznego w schroniskach górskich Bieszczadów polskich = Characterization of Tourist Movement in the Mountain Huts of the Polish Section of the Bieszczady Mountains
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988) , s. 199-219. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244364
artykuł w czasopiśmie
426

Autor:
Tytuł:
Bieszczadzki zawrót głowy
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 46 (12145) (1988) , s. 3-4
Nr:
2167665160
artykuł w czasopiśmie
427

Autor:
Jerzy Wrona , Ryszard Wrona
Tytuł:
Funkcje turystyczno-wczasowe i leczniczo-sanatoryjne Ustronia = The Holiday-making and Curative Functions of the Resort at Ustroń
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 247 (1988) , s. 141-159. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249570
artykuł w czasopiśmie
428

Autor:
Tytuł:
Góry w szaradziarstwie
Źródło:
Szaradziarstwo. - R. 5/6 (1988) , s. 5-10
Nr:
2168268808
artykuł w czasopiśmie
429

Tytuł:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987
Opis fizyczny:
75 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168250612
książka
430

Autor:
Tytuł:
Ocena walorów turystycznych środowiska przyrodniczego Bieszczadów = Assessment of Tourist Attraction of Environment of Bieszczady Mountains
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 226 (1987) , s. 169-187. - Rez., summ.
Nr:
2168249548
artykuł w czasopiśmie
431

Autor:
Tytuł:
Koncepcje, uchwały oraz plany zagospodarowania i rozwoju turystyki w regionie bieszczadzkim = Conceptions, Decisions - and Plans for Development of Tourism in Bieszczady Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 251 (1987) , s. 105-120. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249504
artykuł w czasopiśmie
432

Tytuł:
Podstawy geografii ekonomicznej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
232 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168269124
skrypt
433

Autor:
Tytuł:
Zielone wzgórza nad Soliną
Źródło:
Wierchy. - R. 52 (1983) (1986) , s. 376-377
Nr:
2167754044
recenzja
434

Autor:
Tytuł:
Podstawowe metody kartografii społeczno-gospodarczej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
75, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2167674663
skrypt
435

Autor:
Jerzy Wrona , Teresa Wrona
Tytuł:
Mapy gór na kartkach pocztowych
Źródło:
Wierchy1986. - R. 52 (1983), s. 325-327
Nr:
2167755354
varia
436

Autor:
Tytuł:
Wielkość globalnego ruchu turystycznego obliczona według sprzedaży pieczywa na przykładzie regionu bieszczadzkiego
Źródło:
Seminarium : metody nauczania przedmiotów geograficznych na kierunkach turystycznych wyższych uczelni : materiały : Jabłonna 24-27.06.1985 - Warszawa: Instytut Turystyki, 1985, s. 70-73
Nr:
2168269678
rozdział w materiałach konferencyjnych
437

Autor:
Tytuł:
Góry na flagach i w herbach państw świata
Źródło:
Wierchy1985. - R. 54, s. 334-337
Nr:
2167752692
varia
438

Autor:
Tytuł:
O Bieszczadach podwójnie
Źródło:
Gościniec : miesięcznik turystów i krajoznawców. - R. 17, nr 2 (183) (1985) , s. 30
Nr:
2168269176
recenzja
439

Autor:
Tytuł:
Realizacja przedmiotu "Geografia turystyki" w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Seminarium : metody nauczania przedmiotów geograficznych na kierunkach turystycznych wyższych uczelni : materiały : Jabłonna 24-27.06.1985 - Warszawa: Instytut Turystyki, 1985, s. 37-40 - Bibliogr.
Nr:
2168269676
rozdział w materiałach konferencyjnych
440

Autor:
Tytuł:
W Bieszczadach
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985
Opis fizyczny:
132, [3] s.: il.; 19 cm
Seria:
(Biblioteczka Geograficzna. Polska)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-02368-X
Nr:
2167664613
książka
441

Autor:
Tytuł:
Klasyfikacja miejscowości regionu bieszczadzkiego pod względem rozwoju funkcji turystycznej = Classification of the Bieszczady Region Localities with Respect of the Degree of Development of Tourist Function
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 167 (1983) , s. 135-158. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230786
artykuł w czasopiśmie
442

Autor:
Tytuł:
Ruch turystyczny w Bieszczadach Polskich = Tourist Traffic in the Polish Bieszczady Mountains
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 163 (1983) , s. 169-205. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2167677597
artykuł w czasopiśmie
443

Autor:
Tytuł:
Turystyka w Bieszczadach Polskich : studium z geografii turyzmu [streszczenie]
Źródło:
Streszczenia Prac Habilitacyjnych i Doktorskich = Abstracts of the Doctoral and Post-Doctoral Theses - Warszawa: Polska Akademia Nauk; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 1983, s. 93-95
Nr:
2167675855
varia
444

Autor:
Tytuł:
Turystyka w regionie bieszczadzkim
Adres wydawniczy:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1983
Opis fizyczny:
60, [1] s.: il.; 18 cm
Seria:
(Nauka dla Wszystkich ; nr 365)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-04-01606-0
Nr:
2167660996
książka
445

Autor:
Tytuł:
Zagospodarowanie turystyczne Bieszczadów Polskich = Tourist Development of the Polish Bieszczady Mountains
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 153 (1982) , s. 177-203. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250150
artykuł w czasopiśmie
446

Autor:
Tytuł:
Turyści demolują Bieszczady = Tourists Demolish the Region of Bieszczady
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 10 (1982) , s. 21-22. - Rez., summ.
Nr:
2168252330
artykuł w czasopiśmie
447

Autor:
Tytuł:
Góry w filumenistyce
Źródło:
Wierchy. - R. 51 (1982) , s. 360-363
Nr:
2167753644
artykuł w czasopiśmie
448

Autor:
Tytuł:
Najczęstsze błędy z geografii na egzaminach wstępnych na Akademię Ekonomiczną w Krakowie = Mistakes Most Freqently Noted during Geography Entrance Examinations to the Academy of Economy in Cracow
Źródło:
Geografia w Szkole. - R. 35, nr 5 (182) (1982) , s. 239-242
Nr:
2168269130
artykuł w czasopiśmie
449

Autor:
Tytuł:
Sprawa zmian nazw miejscowości bieszczackich
Źródło:
Wierchy1981. - R. 50, s. 346-348
Nr:
2167754163
varia
450

Autor:
Tytuł:
Szlak wolnościowy w Bieszczadach
Źródło:
Wierchy. - R. 49 (1980) (1981) , s. 387-388
Nr:
2167753176
recenzja
451

Autor:
Tytuł:
Pozaprzyrodnicze walory turystyczne Bieszczadów Polskich = Non-natural Tourist Assets of the Polish Bieszczady Mountains
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 126 (1980) , s. 87-102. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231148
artykuł w czasopiśmie
452

Autor:
Tytuł:
Działalność Biura Podróży i Turystyki "Almatur" w środowisku akademickim Krakowa = The Activity of the Travel and Tourist Agency "Almatur" in the Academic Environment of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 92 (1978) , s. 301-321. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250062
artykuł w czasopiśmie
453

Autor:
Tytuł:
Atrakcyjność turystyczna Bieszczadów Polskich (ze szczególnym uwzględnieniem walorów środowiska przyrodniczego) = Tourist Attractiveness of the Polish Bieszczady Mountains (with a Particular Consideration of the Assets of the Natural Environment)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 103 (1978) , s. 93-115. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233380
artykuł w czasopiśmie
454

Autor:
Tytuł:
Przemysł zapałczany w Polsce = Match Manufacture in Poland
Źródło:
Przegląd Geograficzny = Polskij Geografičeskij Obzor = Polish Geographical Review = Revue Polonaise de Géographie. - T. 49, z. 1 (1977) , s. 127-134. - [odczyt: 15.04.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168252348
artykuł w czasopiśmie
455

Autor:
Tytuł:
Geografia na flagach państwowych
Źródło:
Poznaj Świat : magazyn geograficzny. - nr 8 (1975) , s. 12-14
Nr:
2168252408
artykuł w czasopiśmie
456

Autor:
Tytuł:
Turystyka okolic jeziora Międzybrodzkiego : kompleksowe ujęcie zagadnień turystycznych = Tourism in the Region of Jezioro Międzybrodzkie (Międzybrodzkie Lake)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 62 (1975) , s. 155-182. - Summ., rez.
Nr:
2167678681
artykuł w czasopiśmie
1
Przykładowe pytania i odpowiedzi oraz uwagi metodyczne według działów geografii / Bogusław Luchter, Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN, Piotr WĘGRZYNOWICZ, Jerzy Wrona, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski / red. Piotr SERAFIN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 11-87. - ISBN 978-83-7252-859-9
2
Przykłady pełnych zestawów pytań / Bogusław Luchter, Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN, Piotr WĘGRZYNOWICZ, Jerzy Wrona, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski / red. Piotr SERAFIN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 88-96. - ISBN 978-83-7252-859-9
3
Wstęp / Piotr SERAFIN, Jerzy Wrona // W: Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski / red. Piotr SERAFIN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 5-6. - ISBN 978-83-7252-859-9
4
Charakterystyka najczęstszych błędów popełnianych przez zdających egzamin z geografii ekonomicznej / Jerzy Wrona // W: Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski / red. Piotr SERAFIN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 97-104. - ISBN 978-83-7252-859-9
5
Omówienie podstawowych typów pytań egzaminacyjnych / Bogusław Luchter, Jerzy Wrona // W: Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski / red. Piotr SERAFIN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 7-10. - ISBN 978-83-7252-859-9
6
Wspomnienie o doktor Jadwidze Rek (1939-2020) / Bogusław Luchter, Jerzy Wrona // Kurier UEK. - nr 3 (85) (2020), s. 66-67. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/66. - ISSN 1689-7757
7
Turystyka / Jerzy Wrona, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 170-184. - ISBN 978-83-7252-766-0
8
Ludność / Jerzy Wrona, Piotr SERAFIN // W: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 47-71. - ISBN 978-83-7252-766-0
9
Gospodarka rolno-żywnościowa / Jerzy Wrona // W: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 72-123. - ISBN 978-83-7252-766-0
10
Zakończenie / Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona // W: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 189-190. - ISBN 978-83-7252-766-0
11
Mapa polityczno-gospodarcza świata / Jerzy Wrona // W: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 25-46. - ISBN 978-83-7252-766-0
12
Zarys historii i działalności naukowo-dydaktycznej Zakładu Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - w 60-lecie istnienia = Outline of History and Scientific-Didactic Activity of the Economic Geography Department at Cracow University of Economics - the 60Th Anniversary of Its Foundation / Jerzy Wrona // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - nr 272 (2018), s. 423-437. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/112250/PDF/Biuletyn+KPZK+272+Wrona.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3493
13
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 192, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-766-0
14
Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów / Piotr SERAFIN, Jerzy Wrona // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018), s. 50-53. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/50. - ISSN 1689-7757
15
Wprowadzenie / Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona // W: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 9-10. - ISBN 978-83-7252-766-0
16
Geografia społeczno-ekonomiczna jako nauka / Jerzy Wrona // W: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 11-12. - ISBN 978-83-7252-766-0
17
Komunikacja / Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN, Piotr WĘGRZYNOWICZ, Jerzy Wrona // W: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 151-169. - ISBN 978-83-7252-766-0
18
Msza św. dziękczynna za wizytę Jana Pawła II w naszej Uczelni / Jerzy Wrona // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018), s. 41. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/41. - ISSN 1689-7757
19
Zakład Geografii Ekonomicznej 1958-2018 / Piotr SERAFIN, Jerzy Wrona // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018), s. 54. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/54. - ISSN 1689-7757
20
Symbole religijne na flagach i w herbach państw współczesnego świata = Religious Symbols on Flags and National Coats of Arms of States of Contemporary World / Jerzy Wrona // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - t. 10 (2016), s. 98-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/download/20845456.10.7/3371. - ISSN 2084-5456
21
Geograficzne aspekty podróży apostolskich papieża Jana Pawła II / Jerzy WRONA ; red. nauk. Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - 98 s. : il. (w tym kolor.) ; 22x22 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-695-3
22
Nowy Orlean / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 62. - ISBN 978-83-7252-654-0
23
Waranasi / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 89. - ISBN 978-83-7252-654-0
24
Pjongjang / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 68. - ISBN 978-83-7252-654-0
25
Costa Brava / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 21. - ISBN 978-83-7252-654-0
26
Saint-Tropez / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 74. - ISBN 978-83-7252-654-0
27
Wilno / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 91-92. - ISBN 978-83-7252-654-0
28
Daleki Wschód / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 22. - ISBN 978-83-7252-654-0
29
Podole / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 68. - ISBN 978-83-7252-654-0
30
Costa del Azahar / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 21. - ISBN 978-83-7252-654-0
31
Newcastle / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 59. - ISBN 978-83-7252-654-0
32
Grenlandia / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 30. - ISBN 978-83-7252-654-0
33
Nicea / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 59. - ISBN 978-83-7252-654-0
34
Segedyn / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 78. - ISBN 978-83-7252-654-0
35
Reunion / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 71. - ISBN 978-83-7252-654-0
36
Watykan / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 89-90. - ISBN 978-83-7252-654-0
37
Wirginia Zachodnia / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 92. - ISBN 978-83-7252-654-0
38
Illinois / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 35. - ISBN 978-83-7252-654-0
39
Rzym / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 72-73. - ISBN 978-83-7252-654-0
40
Dalmacja / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 22-23. - ISBN 978-83-7252-654-0
41
Narvik / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 58. - ISBN 978-83-7252-654-0
42
Sankt Petersburg / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 76-77. - ISBN 978-83-7252-654-0
43
Wierchojańsk / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 91. - ISBN 978-83-7252-654-0
44
Kansas / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 40. - ISBN 978-83-7252-654-0
45
Hawaje / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 32-33. - ISBN 978-83-7252-654-0
46
Tel-Awiw Jaffa / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 84-85. - ISBN 978-83-7252-654-0
47
Antarktyka / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 10. - ISBN 978-83-7252-654-0
48
Wielki Kanion Kolorado / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 91. - ISBN 978-83-7252-654-0
49
Genewa / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 29. - ISBN 978-83-7252-654-0
50
Wyspa Niedźwiedzia / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 93. - ISBN 978-83-7252-654-0
51
Mar del Plata / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 52. - ISBN 978-83-7252-654-0
52
Wyspy Dziewicze / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 93-94. - ISBN 978-83-7252-654-0
53
Padwa / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 65. - ISBN 978-83-7252-654-0
54
Detroit / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 23-24. - ISBN 978-83-7252-654-0
55
Haga / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 32. - ISBN 978-83-7252-654-0
56
Amazonia / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 9. - ISBN 978-83-7252-654-0
57
Kanonizacja papieża Jana Pawła II / Jan TATAR, Jerzy WRONA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 38-39. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
58
Madras / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 51. - ISBN 978-83-7252-654-0
59
Tajwan / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 83. - ISBN 978-83-7252-654-0
60
Brisbane / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 18. - ISBN 978-83-7252-654-0
61
Singapur / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 79. - ISBN 978-83-7252-654-0
62
Paryż / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 66-67. - ISBN 978-83-7252-654-0
63
Costa del Sol / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 21. - ISBN 978-83-7252-654-0
64
Indie Zachodnie / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 35. - ISBN 978-83-7252-654-0
65
Maastricht / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 50. - ISBN 978-83-7252-654-0
66
Ilheus / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 35. - ISBN 978-83-7252-654-0
67
Lazurowe Wybrzeże / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 47. - ISBN 978-83-7252-654-0
68
Grenoble / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 30-31. - ISBN 978-83-7252-654-0
69
Jokohama / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 38. - ISBN 978-83-7252-654-0
70
Wyspy Kanaryjskie / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 94. - ISBN 978-83-7252-654-0
71
Manitoba / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 52. - ISBN 978-83-7252-654-0
72
Lizbona / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 48. - ISBN 978-83-7252-654-0
73
Makau / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 51. - ISBN 978-83-7252-654-0
74
Lourdes / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 49. - ISBN 978-83-7252-654-0
75
Władywostok / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 92. - ISBN 978-83-7252-654-0
76
Arktyka / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 11-12. - ISBN 978-83-7252-654-0
77
Flandria / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 27. - ISBN 978-83-7252-654-0
78
Bliski Wschód / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 16. - ISBN 978-83-7252-654-0
79
Amsterdam / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 9-10. - ISBN 978-83-7252-654-0
80
Asyż / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 12-13. - ISBN 978-83-7252-654-0
81
Szampania / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 82. - ISBN 978-83-7252-654-0
82
Zakaukazie / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 95. - ISBN 978-83-7252-654-0
83
Vancouver / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 88. - ISBN 978-83-7252-654-0
84
Duisburg / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 24. - ISBN 978-83-7252-654-0
85
O demografii i turystyce / Jerzy WRONA // Geografia w Szkole. - R. 67, nr 3 (345) (2014), s. 32-34. - Rec. pracy: Adam Jelonek, Maria Soja, Podstawy geografii ludności ; Włodzimierz Kurek (red.), autorzy: R. Francik, W. Kurek, M. Mika, R. Pawlusiński, D. Ptaszycka-Jackowska, E. Rogers, B. Zawilińska, Regiony turystyczne świata, cz. 1 i 2 ; Andrzej Urbanik (red.), Przez Świat. Informacje turystyczne z całego świata
86
Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów / Jerzy WRONA, Piotr LITYŃSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 26-27. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. - ISSN 1689-7757
87
Astana / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 12. - ISBN 978-83-7252-654-0
88
Wyspy Owcze / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 94. - ISBN 978-83-7252-654-0
89
Samara / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 75. - ISBN 978-83-7252-654-0
90
Gobi / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 30. - ISBN 978-83-7252-654-0
91
Pampa / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 65. - ISBN 978-83-7252-654-0
92
Kolorado / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 43-44. - ISBN 978-83-7252-654-0
93
Utah / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 87. - ISBN 978-83-7252-654-0
94
Marsylia / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 52-53. - ISBN 978-83-7252-654-0
95
Valparaiso / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 88. - ISBN 978-83-7252-654-0
96
Bałkany / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 14-15. - ISBN 978-83-7252-654-0
97
Stambuł / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 79-80. - ISBN 978-83-7252-654-0
98
Burgundia / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 19. - ISBN 978-83-7252-654-0
99
Goa / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 30. - ISBN 978-83-7252-654-0
100
Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski / Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN, Jerzy WRONA, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Wyd. II rozszerzone i uaktualnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 106 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-679-3
101
Kobe / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 43. - ISBN 978-83-7252-654-0
102
Benelux / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 15. - ISBN 978-83-7252-654-0
103
Schengen / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 78. - ISBN 978-83-7252-654-0
104
Bahamy / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 13-14. - ISBN 978-83-7252-654-0
105
Jakucja / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 36. - ISBN 978-83-7252-654-0
106
Pusan / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 69-70. - ISBN 978-83-7252-654-0
107
Bangkok / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 15. - ISBN 978-83-7252-654-0
108
Guadelupe / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 31. - ISBN 978-83-7252-654-0
109
Kijów / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 42-43. - ISBN 978-83-7252-654-0
110
Dziedzictwo kulturowe i współczesność Macedonii / Jerzy WRONA // Geografia w Szkole. - nr 1 (343) (2014), s. 19-24. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-7566
111
Asam / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 12. - ISBN 978-83-7252-654-0
112
Filadelfia / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 27. - ISBN 978-83-7252-654-0
113
Luleå / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 49. - ISBN 978-83-7252-654-0
114
Ameryka Łacińska / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 9. - ISBN 978-83-7252-654-0
115
Laponia / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 46-47. - ISBN 978-83-7252-654-0
116
Chark / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 20. - ISBN 978-83-7252-654-0
117
Svalbard / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 81. - ISBN 978-83-7252-654-0
118
Jamusukro / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 36. - ISBN 978-83-7252-654-0
119
San Giovanni Rotondo / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 75-76. - ISBN 978-83-7252-654-0
120
Tampa / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 84. - ISBN 978-83-7252-654-0
121
Chiba / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 20. - ISBN 978-83-7252-654-0
122
Antwerpia / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 10-11. - ISBN 978-83-7252-654-0
123
Murmańsk / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 56. - ISBN 978-83-7252-654-0
124
Mandżuria / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 52. - ISBN 978-83-7252-654-0
125
Dolina Nilu / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 23. - ISBN 978-83-7252-654-0
126
Wołgograd / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 92-93. - ISBN 978-83-7252-654-0
127
Jerozolima / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 37. - ISBN 978-83-7252-654-0
128
Santos / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 77. - ISBN 978-83-7252-654-0
129
Sumatra / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 81. - ISBN 978-83-7252-654-0
130
Wyspa Bożego Narodzenia / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 93. - ISBN 978-83-7252-654-0
131
Tokaj / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 85. - ISBN 978-83-7252-654-0
132
Fatima / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 27. - ISBN 978-83-7252-654-0
133
Madryt / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 51. - ISBN 978-83-7252-654-0
134
Eindhoven / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 26. - ISBN 978-83-7252-654-0
135
Korsyka / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 44. - ISBN 978-83-7252-654-0
136
Missisipi / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 55. - ISBN 978-83-7252-654-0
137
Floryda / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 27. - ISBN 978-83-7252-654-0
138
Nizina Nadatlantycka / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 60. - ISBN 978-83-7252-654-0
139
Acapulco / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 7. - ISBN 978-83-7252-654-0
140
Kuryle / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 46. - ISBN 978-83-7252-654-0
141
Budapeszt / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 18-19. - ISBN 978-83-7252-654-0
142
Piza / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 68. - ISBN 978-83-7252-654-0
143
Bombaj / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 17. - ISBN 978-83-7252-654-0
144
Saksonia / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 74-75. - ISBN 978-83-7252-654-0
145
Saskatchewan / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 77-78. - ISBN 978-83-7252-654-0
146
Kalimantan / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 40. - ISBN 978-83-7252-654-0
147
Borneo / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 17. - ISBN 978-83-7252-654-0
148
Miami Beach / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 54-55. - ISBN 978-83-7252-654-0
149
Costa Blanca / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 21. - ISBN 978-83-7252-654-0
150
Jukatan / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 38. - ISBN 978-83-7252-654-0
151
Morawy / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 55-56. - ISBN 978-83-7252-654-0
152
Bermudy / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 16. - ISBN 978-83-7252-654-0
153
Gibraltar / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 29-30. - ISBN 978-83-7252-654-0
154
Maghreb / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 51. - ISBN 978-83-7252-654-0
155
Nagasaki / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 57. - ISBN 978-83-7252-654-0
156
Genua / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 29. - ISBN 978-83-7252-654-0
157
Falklandy / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 26-27. - ISBN 978-83-7252-654-0
158
Porto / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 69. - ISBN 978-83-7252-654-0
159
Wenecja / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 90. - ISBN 978-83-7252-654-0
160
Medziugorie / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 53. - ISBN 978-83-7252-654-0
161
Irian Zachodni / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 35. - ISBN 978-83-7252-654-0
162
Mekka / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 53-54. - ISBN 978-83-7252-654-0
163
Jawa / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 37. - ISBN 978-83-7252-654-0
164
Asuan / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 12. - ISBN 978-83-7252-654-0
165
Nowa Gwinea / Jerzy WRONA // W: W