Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Walory poznawcze sprawozdań finansowych i budżetowych w jednostkach samorządu terytorialnego
Źródło:
Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI, Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA - Warszawa: Difin, 2021, s. 64-73
ISBN:
978-83-66491-55-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168355118
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Konferencja:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Tytuł:
Cognitive Values of Financial and Budgetary Statements in Local Government Units
Źródło:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 74. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168342061
varia
3

Tytuł:
Informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego w jednostkach sektora finansów publicznych
Źródło:
Rachunkowość wobec wyzwań współczesności - wybrane zagadnienia = Accounting in View of Contemporary Challenges - Selected Problems / red. Melania Bąk - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2019, s. 51-61 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-786-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351050
rozdział w monografii
4

Tytuł:
The Methods of Measuring the Efficiency of the Public Finance Sector = Metody pomiaru efektywności sektora finansów publicznych = Metody izmereniâ èffektivnosti gosudarstvennogo finansovogo sektora
Źródło:
International Journal of New Economics and Social Sciences. - vol. 7, no. 1 (2018) , s. 39-49. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168329623
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych = The Contents of Financial Statements of Public Finance Sector Units
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 61-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327141
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Współczesne kierunki rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz obszary ich wykorzystania w jednostkach gospodarczych = Contemporary Ways of Development of Cost Accounting and Management Accounting and Areas of Their Use in Business Units
Źródło:
Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia = WSEI Scientific Journal. Series: ECONOMICS. - t. 13-14, nr 1-2 (2017) , s. 85-105. - Tytuł numeru: Wybrane problemy zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168329753
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w jednostkach służby zdrowia na przykładzie Grupy Skanmed
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 122-144
ISBN:
978-83-8085-380-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168313211
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
The Analysis of the Systemic Risk Using the Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods = Analiza ryzyka systemowego z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH i wybranych metod grupowania
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 148-149. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336831
varia
9

Tytuł:
Subsidies for Performing Education Tasks Granted by Territorial Self-government Units to Non-public Sector Entities = Dočernie predpriâtiâ dlâ vypolneniâ zadač obrazovaniâ, predostavlâemye territorialʹnymi samoupravlâûŝimi edinicami v nepravitelʹstvennyh sektorah
Źródło:
Globalization, the State and the Individual. - t. 16, nr 4 (2017) , s. 5-27. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168329739
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek sektora finansów publicznych - kierunki zmian
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 69-84
ISBN:
978-83-8085-133-7
Nr:
2168304481
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości budżetowej
Źródło:
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin, 2016, s. 43-75
ISBN:
978-83-8085-385-0
Nr:
2168311427
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 216-241
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290589
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 184-202
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274681
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2014, s. [110]-[138] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301549
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Rachunek kosztów zakładów opieki zdrowotnej a wycena procedur medycznych - próba oceny
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 176-195
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256488
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 191-212 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287187
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Rachunek kosztów zakładów opieki zdrowotnej a wycena procedur medycznych - próba oceny
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 199-221 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273734
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Analizy farmakoekonomiczne w ocenie efektywności programów zdrowotnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej = Pharmaco-economic Analysis in the Assessment of the Effectiveness of Health Programmes in Independent Public Health Care Institutions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 161-172. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219546
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Dyscyplina finansowa w jednostkach służby zdrowia
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 314-328 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218508
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Działalność regulacyjna państwa w sferze finansowania ochrony zdrowia = State Regulatory Activities in the Area of Financing Health Care Protection
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011) , s. 379-395. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227692
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Dyscyplina finansowa w jednostkach służby zdrowia
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 330-346 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303343
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Rachunek kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podnoszeniu efektywności ich gospodarowania
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
433 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-171
Nr:
52158
doktorat
23

Tytuł:
Nowe regulacje rachunku kosztów w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej służby zdrowia
Źródło:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2010, s. 177-192 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
Nr:
2161929696
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Obowiązki jednostek sektora publicznego w zakresie sprawozdawczości finansowej
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 185-191
ISBN:
978-83-255-0513-4
Nr:
2164917628
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Nowe regulacje rachunku kosztów w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej służby zdrowia
Źródło:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA2009, s. 211-227 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1307/Magazyn
Nr:
2168220618
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Autor:
Bartłomiej Wrona , Tomasz Wołowiec
Tytuł:
Koszty stosowania prawa podatkowego w teorii i praktyce na świecie
Źródło:
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 7 (2008) , s. 99-125 - Bibliogr.
Nr:
50925
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Rachunkowość w jednostkach opieki zdrowotnej : problematyka klasyfikacji kosztów w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Źródło:
Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2008, s. 136-147 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1229/Magazyn
Nr:
2163832960
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Autor:
Bartłomiej Wrona , Tomasz Wołowiec
Tytuł:
Struktura systemu podatkowego, a wzrost gospodarczy
Źródło:
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 6 (2007) , s. 129-148 - Bibliogr.
Nr:
51203
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej
Źródło:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2007, s. 59-79 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
Nr:
2165367776
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Zbiór zadań z podstaw rachunkowości
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2007
Opis fizyczny:
74 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-922045-6-5
Nr:
52884
monografia
31

Tytuł:
Ewolucja obowiązków jednostek sektora finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości finansowej
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA2007, s. 220-229 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1172/Magazyn
Nr:
2168281909
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Analiza finansowa i badanie sprawozdania finansowego w podnoszeniu efektywności gospodarowania jednostek ochrony zdrowia
Źródło:
Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA2006, s. 172-184 - Bibliogr.
Program badawczy:
103/KRF/4/2006/S/361
Sygnatura:
NP-1103/Magazyn
Nr:
2168326647
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Istota, funkcje i nadrzędne zasady rachunkowości w gospodarce rynkowej
Źródło:
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 4 (2006) , s. 125-138 - Bibliogr.
Nr:
51735
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej według znowelizowanej ustawy o rachunkowości = The Financial Results of an Independent Public Health Care Institution According to the Amended Accounting Act
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 702 (2006) , s. 189-201. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52817
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Koszty medyczne w farmakoekonomice
Źródło:
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 5 (2006) , s. 117-124 - Bibliogr.
Nr:
51741
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Audyt wewnętrzny w jednostkach ochrony zdrowia
Źródło:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 14, nr 2 (2006) , s. 20-27. - Streszcz., summ.
Nr:
2165890191
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Bartłomiej Wrona , Tomasz Wołowiec
Tytuł:
Efektywność i sprawiedliwość proporcjonalnego i progresywnego opodatkowania dochodów osób fizycznych
Źródło:
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 4 (2006) , s. 139-151. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
51734
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Kontrola i audyt wewnętrzny oraz ich wpływ na zarządzanie kapitałem w jednostkach sektora finansów publicznych
Źródło:
Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005, s. 694-702. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-2-X
Nr:
2165951661
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Autor:
Bartłomiej Wrona , Justyna Sokołowska-Woźniak
Tytuł:
Dylematy związane z uczestnictwem Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej
Źródło:
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 3 (2005) , s. 111-132. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52421
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej
Źródło:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA2004, s. 58-81 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1021/Magazyn
Nr:
2168270606
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw", Bielsko-Biała, Polska, od 2004-05-19 do 2004-05-21
Tytuł:
Zasady gospodarki finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Źródło:
Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2004, s. 355-362. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918417-6-6
Nr:
2168233278
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
42

Konferencja:
IV Konferencja naukowa nt. Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Kraków, Polska, od 2003-06-16 do 2003-06-18
Tytuł:
Trwała utrata wartości aktywów w znowelizowanej ustawie o rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości
Źródło:
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 16-18 czerwca 2003 / red. nauk. Wiktor Krawczyk - [Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami], 2003, s. 345-355. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-916384-5-6
Nr:
2168233076
rozdział w materiałach konferencyjnych
43

Tytuł:
Sprawozdawczość budżetowa i finansowa wybranych jednostek sektora finansów publicznych
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 775-782. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165233576
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Problematyka wyceny w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości a międzynarodowe standardy rachunkowości
Źródło:
Rachunkowość wobec procesów globalizacji / red. nauk. Jerzy Gierusz, Magdalena Jerzymowska, Teresa Martyniuk - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2002, s. 653-661 - Bibliogr.
ISBN:
83-71876-90-4
Nr:
2165170763
rozdział w monografii
45

Autor:
Bartłomiej Wrona , Tomasz Wołowiec
Tytuł:
Wariant porównawczy i kalkulacyjny ustalania wyniku finansowego w zakładzie opieki zdrowotnej
Źródło:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 9, nr 2 (2000) , s. 55-71 - Bibliogr.
Nr:
2168309955
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Bartłomiej Wrona , Tomasz Wołowiec
Tytuł:
Specyfika gospodarki finansowej w zakładzie opieki zdrowotnej
Źródło:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 9, nr 3 (2000) , s. 47-57 - Bibliogr.
Nr:
2168309949
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Bartłomiej Wrona , Tomasz Wołowiec
Tytuł:
Zasady wyceny aktywów i pasywów w SP ZOZ
Źródło:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 9, nr 4 (2000) , s. 15-23 - Bibliogr.
Nr:
2168244526
artykuł w czasopiśmie
1
Walory poznawcze sprawozdań finansowych i budżetowych w jednostkach samorządu terytorialnego / Bartłomiej WRONA, Halina RECHUL // W: Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI, Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA. - Warszawa: Difin, 2021. - S. 64-73. - ISBN 978-83-66491-55-7
2
Cognitive Values of Financial and Budgetary Statements in Local Government Units / Bartłomiej WRONA, Halina RECHUL // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 74. - Dostępne tylko streszczenie
3
Informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego w jednostkach sektora finansów publicznych / Halina RECHUL, Bartłomiej WRONA // W: Rachunkowość wobec wyzwań współczesności - wybrane zagadnienia = Accounting in View of Contemporary Challenges - Selected Problems / red. Melania Bąk. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2019. - S. 51-61. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-786-9
4
The Methods of Measuring the Efficiency of the Public Finance Sector = Metody pomiaru efektywności sektora finansów publicznych = Metody izmereniâ èffektivnosti gosudarstvennogo finansovogo sektora / Halina Rechul, Bartłomiej WRONA // International Journal of New Economics and Social Sciences. - vol. 7, no. 1 (2018), s. 39-49. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ijoness.com/resources/html/article/details?id=175034. - ISSN 2450-2146
5
Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych = The Contents of Financial Statements of Public Finance Sector Units / Bartłomiej WRONA, Halina Rechul, Małgorzata SZULC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 61-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1497/1111. - ISSN 1898-6447
6
Współczesne kierunki rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz obszary ich wykorzystania w jednostkach gospodarczych = Contemporary Ways of Development of Cost Accounting and Management Accounting and Areas of Their Use in Business Units / Bartłomiej WRONA, Halina Rechul // Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia = WSEI Scientific Journal. Series: ECONOMICS. - t. 13-14, nr 1-2 (2017), s. 85-105. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.wsei.eu/wp-content/uploads/2020/09/ZNE_13-14_2017.pdf. - ISSN 2081-8009
7
Społeczna odpowiedzialność biznesu w jednostkach służby zdrowia na przykładzie Grupy Skanmed / Bartłomiej WRONA, Halina Rechul // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 122-144. - ISBN 978-83-8085-380-5
8
The Analysis of the Systemic Risk Using the Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods = Analiza ryzyka systemowego z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH i wybranych metod grupowania / Bartłomiej WRONA, Małgorzata SZULC, HALINA Rechul // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 148-149. - Dostępne tylko streszczenia
9
Subsidies for Performing Education Tasks Granted by Territorial Self-government Units to Non-public Sector Entities = Dočernie predpriâtiâ dlâ vypolneniâ zadač obrazovaniâ, predostavlâemye territorialʹnymi samoupravlâûŝimi edinicami v nepravitelʹstvennyh sektorah / Halina Rechul, Bartłomiej WRONA // Globalization, the State and the Individual. - t. 16, nr 4 (2017), s. 5-27. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.gsijournal.bg/gsijournal/images/dok/GSI16/Rechul.pdf. - ISSN 2367-4555
10
Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek sektora finansów publicznych - kierunki zmian / Bartłomiej WRONA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 69-84. - ISBN 978-83-8085-133-7
11
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości budżetowej / Bartłomiej WRONA, Halina Rechul, Małgorzata SZULC // W: Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 43-75. - ISBN 978-83-8085-385-0
12
Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych / Bartłomiej WRONA, Monika TUREK-RADWAN // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 216-241. - ISBN 978-83-7930-725-8
13
Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej / Bartłomiej WRONA, Monika TUREK-RADWAN // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 184-202. - ISBN 978-83-7930-287-1
14
Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych / Bartłomiej WRONA, Monika TUREK-RADWAN // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. [110]-[138]. - Bibliogr.
15
Rachunek kosztów zakładów opieki zdrowotnej a wycena procedur medycznych - próba oceny / Bartłomiej WRONA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2013. - S. 176-195. - ISBN 978-83-7641-836-0
16
Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej / Bartłomiej WRONA, Monika TUREK-RADWAN // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 191-212. - Bibliogr.
17
Rachunek kosztów zakładów opieki zdrowotnej a wycena procedur medycznych - próba oceny / Bartłomiej WRONA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 199-221. - Bibliogr.
18
Analizy farmakoekonomiczne w ocenie efektywności programów zdrowotnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej = Pharmaco-economic Analysis in the Assessment of the Effectiveness of Health Programmes in Independent Public Health Care Institutions / Bartłomiej WRONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011), s. 161-172. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189363. - ISSN 1898-6447
19
Dyscyplina finansowa w jednostkach służby zdrowia / Bartłomiej WRONA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 314-328. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
20
Działalność regulacyjna państwa w sferze finansowania ochrony zdrowia = State Regulatory Activities in the Area of Financing Health Care Protection / Bartłomiej WRONA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011), s. 379-395. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Wrona.pdf. - ISSN 1644-8979
21
Dyscyplina finansowa w jednostkach służby zdrowia / Bartłomiej WRONA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 330-346. - Bibliogr.
22
Rachunek kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podnoszeniu efektywności ich gospodarowania / Bartłomiej WRONA ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2010. - 433 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001869a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001869b
23
Nowe regulacje rachunku kosztów w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej służby zdrowia / Bartłomiej WRONA // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 177-192. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-208-5
24
Obowiązki jednostek sektora publicznego w zakresie sprawozdawczości finansowej / Bartłomiej WRONA // W: Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - S. 185-191. - ISBN 978-83-255-0513-4
25
Nowe regulacje rachunku kosztów w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej służby zdrowia / Bartłomiej WRONA // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2009), s. 211-227. - Bibliogr.
26
Koszty stosowania prawa podatkowego w teorii i praktyce na świecie / Bartłomiej WRONA, Tomasz Wołowiec // Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 7 (2008), s. 99-125. - Bibliogr. - ISSN 1731-2310
27
Rachunkowość w jednostkach opieki zdrowotnej : problematyka klasyfikacji kosztów w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej / Bartłomiej WRONA // W: Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2008), s. 136-147. - Bibliogr.
28
Struktura systemu podatkowego, a wzrost gospodarczy / Bartłomiej WRONA, Tomasz Wołowiec // Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 6 (2007), s. 129-148. - Bibliogr. - ISSN 1731-2310
29
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej / Jerzy HEJNAR, Danuta KRZYWDA, Bartłomiej WRONA // W: Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 59-79. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-687-1
30
Zbiór zadań z podstaw rachunkowości / Katarzyna KLUSKA, Bartłomiej WRONA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2007. - 74 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-922045-6-5
31
Ewolucja obowiązków jednostek sektora finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości finansowej / Bartłomiej WRONA // W: Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. - (2007), s. 220-229. - Bibliogr.
32
Analiza finansowa i badanie sprawozdania finansowego w podnoszeniu efektywności gospodarowania jednostek ochrony zdrowia / Bartłomiej WRONA // W: Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2006), s. 172-184. - Bibliogr.
33
Istota, funkcje i nadrzędne zasady rachunkowości w gospodarce rynkowej / Bartłomiej WRONA // Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 4 (2006), s. 125-138. - Bibliogr. - ISSN 1731-2310
34
Wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej według znowelizowanej ustawy o rachunkowości = The Financial Results of an Independent Public Health Care Institution According to the Amended Accounting Act / Bartłomiej WRONA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 702 (2006), s. 189-201. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122380567. - ISSN 0208-7944
35
Koszty medyczne w farmakoekonomice / Bartłomiej WRONA // Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 5 (2006), s. 117-124. - Bibliogr. - ISSN 1731-2310
36
Audyt wewnętrzny w jednostkach ochrony zdrowia / Bartłomiej WRONA // Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 14, nr 2 (2006), s. 20-27. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-0969
37
Efektywność i sprawiedliwość proporcjonalnego i progresywnego opodatkowania dochodów osób fizycznych / Bartłomiej WRONA, Tomasz Wołowiec // Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 4 (2006), s. 139-151. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1731-2310
38
Kontrola i audyt wewnętrzny oraz ich wpływ na zarządzanie kapitałem w jednostkach sektora finansów publicznych / Bartłomiej WRONA // W: Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005. - S. 694-702. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-2-X
39
Dylematy związane z uczestnictwem Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej / Bartłomiej WRONA, Justyna Sokołowska-Woźniak // Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 3 (2005), s. 111-132. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1731-2310
40
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej / Danuta KRZYWDA, Jerzy HEJNAR, Bartłomiej WRONA // W: Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. - (2004), s. 58-81. - Bibliogr.
41
Zasady gospodarki finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej / Bartłomiej WRONA // W: Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2004. - S. 355-362. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918417-6-6
42
Trwała utrata wartości aktywów w znowelizowanej ustawie o rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości / Bartłomiej WRONA // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 16-18 czerwca 2003 / red. nauk. Wiktor Krawczyk. - [Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami], 2003. - S. 345-355. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-916384-5-6
43
Sprawozdawczość budżetowa i finansowa wybranych jednostek sektora finansów publicznych / Bartłomiej WRONA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - S. 775-782. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-911249-0-8
44
Problematyka wyceny w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości a międzynarodowe standardy rachunkowości / Bartłomiej WRONA // W: Rachunkowość wobec procesów globalizacji / red. nauk. Jerzy Gierusz, Magdalena Jerzymowska, Teresa Martyniuk. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2002. - S. 653-661. - Bibliogr. - ISBN 83-71876-90-4
45
Wariant porównawczy i kalkulacyjny ustalania wyniku finansowego w zakładzie opieki zdrowotnej / Bartłomiej Wrona, Tomasz Wołowiec // Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 9, nr 2 (2000), s. 55-71. - Bibliogr. - ISSN 1230-0969
46
Specyfika gospodarki finansowej w zakładzie opieki zdrowotnej / Bartłomiej Wrona, Tomasz Wołowiec // Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 9, nr 3 (2000), s. 47-57. - Bibliogr. - ISSN 1230-0969
47
Zasady wyceny aktywów i pasywów w SP ZOZ / Bartłomiej Wrona, Tomasz Wołowiec // Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 9, nr 4 (2000), s. 15-23. - Bibliogr. - ISSN 1230-0969
1
Wrona B., Rechul H., (2021), Walory poznawcze sprawozdań finansowych i budżetowych w jednostkach samorządu terytorialnego. [W:] ANDRZEJEWSKI M., CHŁAPEK K., KRAJEWSKA S. (red.), Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej, Warszawa : Difin, s. 64-73.
2
Wrona B., Rechul H., (2019), Cognitive Values of Financial and Budgetary Statements in Local Government Units. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 74.
3
Rechul H., Wrona B., (2019), Informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Bąk M. (red.), Rachunkowość wobec wyzwań współczesności - wybrane zagadnienia, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 51-61.
4
Rechul H., Wrona B., (2018), The Methods of Measuring the Efficiency of the Public Finance Sector, "International Journal of New Economics and Social Sciences", vol. 7, no. 1, s. 39-49; https://ijoness.com/resources/html/article/details?id=175034
5
Wrona B., Rechul H., Szulc M., (2018), Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 61-80; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1497/1111
6
Wrona B., Rechul H., (2017), Współczesne kierunki rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz obszary ich wykorzystania w jednostkach gospodarczych, "Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia", t. 13-14, nr 1-2, s. 85-105; https://wydawnictwo.wsei.eu/wp-content/uploads/2020/09/ZNE_13-14_2017.pdf
7
Wrona B., Rechul H., (2017), Społeczna odpowiedzialność biznesu w jednostkach służby zdrowia na przykładzie Grupy Skanmed. [W:] KRASODOMSKA J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka, Warszawa : Difin, s. 122-144.
8
Wrona B., Szulc M., Rechul H., (2017), The Analysis of the Systemic Risk Using the Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 148-149.
9
Rechul H., Wrona B., (2017), Subsidies for Performing Education Tasks Granted by Territorial Self-government Units to Non-public Sector Entities, "Globalization, the State and the Individual", t. 16, nr 4, s. 5-27; http://www.gsijournal.bg/gsijournal/images/dok/GSI16/Rechul.pdf
10
Wrona B., (2016), Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek sektora finansów publicznych - kierunki zmian. [W:] Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian, Warszawa : Difin SA, s. 69-84.
11
Wrona B., Rechul H., Szulc M., (2016), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości budżetowej. [W:] Andrzejewski M. (red.), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 43-75.
12
Wrona B., Turek-Radwan M., (2015), Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Micherda B. (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, s. 216-241.
13
Wrona B., Turek-Radwan M., (2014), Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej. [W:] MICHERDA B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 184-202.
14
Wrona B., Turek-Radwan M., (2014), Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. [110]-[138].
15
Wrona B., (2013), Rachunek kosztów zakładów opieki zdrowotnej a wycena procedur medycznych - próba oceny. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 176-195.
16
Wrona B., Turek-Radwan M., (2013), Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 191-212.
17
Wrona B., ([2012]), Rachunek kosztów zakładów opieki zdrowotnej a wycena procedur medycznych - próba oceny. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 199-221.
18
Wrona B., (2011), Analizy farmakoekonomiczne w ocenie efektywności programów zdrowotnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 849, s. 161-172; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189363
19
Wrona B., (2011), Dyscyplina finansowa w jednostkach służby zdrowia. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 314-328.
20
Wrona B., (2011), Działalność regulacyjna państwa w sferze finansowania ochrony zdrowia, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 11, s. 379-395; http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Wrona.pdf
21
Wrona B., (2010), Dyscyplina finansowa w jednostkach służby zdrowia. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 330-346.
22
Wrona B., (2010), Rachunek kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podnoszeniu efektywności ich gospodarowania, Prom. Micherda B., Kraków : , 433 k.
23
Wrona B., (2010), Nowe regulacje rachunku kosztów w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej służby zdrowia. [W:] Micherda B. (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, s. 177-192.
24
Wrona B., (2009), Obowiązki jednostek sektora publicznego w zakresie sprawozdawczości finansowej. [W:] Micherda B. (red.), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 185-191.
25
Wrona B., (2009), Nowe regulacje rachunku kosztów w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej służby zdrowia. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, s. 211-227.
26
Wrona B., Wołowiec T., (2008), Koszty stosowania prawa podatkowego w teorii i praktyce na świecie, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 7, s. 99-125.
27
Wrona B., (2008), Rachunkowość w jednostkach opieki zdrowotnej : problematyka klasyfikacji kosztów w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Globalne regulacje rachunkowości, s. 136-147.
28
Wrona B., Wołowiec T., (2007), Struktura systemu podatkowego, a wzrost gospodarczy, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 6, s. 129-148.
29
Hejnar J., Krzywda D., Wrona B., (2007), Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa : Difin, s. 59-79.
30
Kluska K., Wrona B., (2007), Zbiór zadań z podstaw rachunkowości, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 74 s.
31
Wrona B., (2007), Ewolucja obowiązków jednostek sektora finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości finansowej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, s. 220-229.
32
Wrona B., (2006), Analiza finansowa i badanie sprawozdania finansowego w podnoszeniu efektywności gospodarowania jednostek ochrony zdrowia. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego, s. 172-184.
33
Wrona B., (2006), Istota, funkcje i nadrzędne zasady rachunkowości w gospodarce rynkowej, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 4, s. 125-138.
34
Wrona B., (2006), Wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 702, s. 189-201; https://bazekon.uek.krakow.pl/122380567
35
Wrona B., (2006), Koszty medyczne w farmakoekonomice, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 5, s. 117-124.
36
Wrona B., (2006), Audyt wewnętrzny w jednostkach ochrony zdrowia, "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej", R. 14, nr 2, s. 20-27.
37
Wrona B., Wołowiec T., (2006), Efektywność i sprawiedliwość proporcjonalnego i progresywnego opodatkowania dochodów osób fizycznych, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 4, s. 139-151.
38
Wrona B., (2005), Kontrola i audyt wewnętrzny oraz ich wpływ na zarządzanie kapitałem w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Czekaj J. (red.), Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 694-702.
39
Wrona B., Sokołowska-Woźniak J., (2005), Dylematy związane z uczestnictwem Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 3, s. 111-132.
40
Krzywda D., Hejnar J., Wrona B., (2004), Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej, s. 58-81.
41
Wrona B., (2004), Zasady gospodarki finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 355-362.
42
Wrona B., (2003), Trwała utrata wartości aktywów w znowelizowanej ustawie o rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. [W:] Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 16-18 czerwca 2003, [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami], s. 345-355.
43
Wrona B., (2003), Sprawozdawczość budżetowa i finansowa wybranych jednostek sektora finansów publicznych. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Chorzów: DTP, s. 775-782.
44
Wrona B., (2002), Problematyka wyceny w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości a międzynarodowe standardy rachunkowości. [W:] Gierusz J., Jerzymowska M., Martyniuk T. (red.), Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 653-661.
45
Wrona B., Wołowiec T., (2000), Wariant porównawczy i kalkulacyjny ustalania wyniku finansowego w zakładzie opieki zdrowotnej, "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej", R. 9, nr 2, s. 55-71.
46
Wrona B., Wołowiec T., (2000), Specyfika gospodarki finansowej w zakładzie opieki zdrowotnej, "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej", R. 9, nr 3, s. 47-57.
47
Wrona B., Wołowiec T., (2000), Zasady wyceny aktywów i pasywów w SP ZOZ, "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej", R. 9, nr 4, s. 15-23.
1
@inbook{UEK:2168355118,
author = "Bartłomiej Wrona and Halina Rechul",
title = "Walory poznawcze sprawozdań finansowych i budżetowych w jednostkach samorządu terytorialnego",
booktitle = "Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej",
pages = "64-73",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2021",
isbn = "978-83-66491-55-7",
}
2
@misc{UEK:2168342061,
author = "Bartłomiej Wrona and Halina Rechul",
title = "Cognitive Values of Financial and Budgetary Statements in Local Government Units",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "74",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
3
@inbook{UEK:2168351050,
author = "Halina Rechul and Bartłomiej Wrona",
title = "Informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Rachunkowość wobec wyzwań współczesności - wybrane zagadnienia",
pages = "51-61",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2019",
isbn = "978-83-7695-786-9",
}
4
@article{UEK:2168329623,
author = "Halina Rechul and Bartłomiej Wrona",
title = "The Methods of Measuring the Efficiency of the Public Finance Sector",
journal = "International Journal of New Economics and Social Sciences",
number = "vol. 7, no. 1",
pages = "39-49",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1689},
url = {https://ijoness.com/resources/html/article/details?id=175034},
}
5
@article{UEK:2168327141,
author = "Bartłomiej Wrona and Halina Rechul and Małgorzata Szulc",
title = "Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (974)",
pages = "61-80",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0974.0204},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1497/1111},
}
6
@article{UEK:2168329753,
author = "Bartłomiej Wrona and Halina Rechul",
title = "Współczesne kierunki rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz obszary ich wykorzystania w jednostkach gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia",
number = "t. 13-14, 1-2",
pages = "85-105",
year = "2017",
url = {https://wydawnictwo.wsei.eu/wp-content/uploads/2020/09/ZNE_13-14_2017.pdf},
}
7
@inbook{UEK:2168313211,
author = "Bartłomiej Wrona and Halina Rechul",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w jednostkach służby zdrowia na przykładzie Grupy Skanmed",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka",
pages = "122-144",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-380-5",
}
8
@misc{UEK:2168336831,
author = "Bartłomiej Wrona and Małgorzata Szulc and Halina Rechul",
title = "The Analysis of the Systemic Risk Using the Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "148-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
9
@article{UEK:2168329739,
author = "Halina Rechul and Bartłomiej Wrona",
title = "Subsidies for Performing Education Tasks Granted by Territorial Self-government Units to Non-public Sector Entities",
journal = "Globalization, the State and the Individual",
number = "t. 16, 4",
pages = "5-27",
year = "2017",
url = {http://www.gsijournal.bg/gsijournal/images/dok/GSI16/Rechul.pdf},
}
10
@inbook{UEK:2168304481,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek sektora finansów publicznych - kierunki zmian",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian",
pages = "69-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-133-7",
}
11
@inbook{UEK:2168311427,
author = "Bartłomiej Wrona and Halina Rechul and Małgorzata Szulc",
title = "Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości budżetowej",
booktitle = "Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości",
pages = "43-75",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-385-0",
}
12
@inbook{UEK:2168290589,
author = "Bartłomiej Wrona and Monika Turek-Radwan",
title = "Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "216-241",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-725-8",
}
13
@inbook{UEK:2168274681,
author = "Bartłomiej Wrona and Monika Turek-Radwan",
title = "Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "184-202",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-287-1",
}
14
@unpublished{UEK:2168301549,
author = "Bartłomiej Wrona and Monika Turek-Radwan",
title = "Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "[110]-[138]",
year = "2014",
}
15
@inbook{UEK:2168256488,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Rachunek kosztów zakładów opieki zdrowotnej a wycena procedur medycznych - próba oceny",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "176-195",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-836-0",
}
16
@unpublished{UEK:2168287187,
author = "Bartłomiej Wrona and Monika Turek-Radwan",
title = "Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "191-212",
year = "2013",
}
17
@unpublished{UEK:2168273734,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Rachunek kosztów zakładów opieki zdrowotnej a wycena procedur medycznych - próba oceny",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "199-221",
year = "2012",
}
18
@article{UEK:2168219546,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Analizy farmakoekonomiczne w ocenie efektywności programów zdrowotnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "849",
pages = "161-172",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189363},
}
19
@inbook{UEK:2168218508,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Dyscyplina finansowa w jednostkach służby zdrowia",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "314-328",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-444-7",
}
20
@article{UEK:2168227692,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Działalność regulacyjna państwa w sferze finansowania ochrony zdrowia",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "11",
pages = "379-395",
year = "2011",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Wrona.pdf},
}
21
@unpublished{UEK:2168303343,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Dyscyplina finansowa w jednostkach służby zdrowia",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "330-346",
year = "2010",
}
22
@unpublished{UEK:52158,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Rachunek kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podnoszeniu efektywności ich gospodarowania",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {},
}
23
@inbook{UEK:2161929696,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Nowe regulacje rachunku kosztów w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej służby zdrowia",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "177-192",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-208-5",
}
24
@inbook{UEK:2164917628,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Obowiązki jednostek sektora publicznego w zakresie sprawozdawczości finansowej",
booktitle = "Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości",
pages = "185-191",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
isbn = "978-83-255-0513-4",
}
25
@unpublished{UEK:2168220618,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Nowe regulacje rachunku kosztów w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej służby zdrowia",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "211-227",
year = "2009",
}
26
@article{UEK:50925,
author = "Bartłomiej Wrona and Tomasz Wołowiec",
title = "Koszty stosowania prawa podatkowego w teorii i praktyce na świecie",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "7",
pages = "99-125",
year = "2008",
}
27
@unpublished{UEK:2163832960,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Rachunkowość w jednostkach opieki zdrowotnej : problematyka klasyfikacji kosztów w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej",
booktitle = "Globalne regulacje rachunkowości",
pages = "136-147",
year = "2008",
}
28
@article{UEK:51203,
author = "Bartłomiej Wrona and Tomasz Wołowiec",
title = "Struktura systemu podatkowego, a wzrost gospodarczy",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "6",
pages = "129-148",
year = "2007",
}
29
@inbook{UEK:2165367776,
author = "Jerzy Hejnar and Danuta Krzywda and Bartłomiej Wrona",
title = "Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej",
booktitle = "Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "59-79",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "83-7251-687-1",
}
30
@book{UEK:52884,
author = "Katarzyna Kluska and Bartłomiej Wrona",
title = "Zbiór zadań z podstaw rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2007",
isbn = "978-83-922045-6-5",
}
31
@unpublished{UEK:2168281909,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Ewolucja obowiązków jednostek sektora finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości finansowej",
booktitle = "Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości",
pages = "220-229",
year = "2007",
}
32
@unpublished{UEK:2168326647,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Analiza finansowa i badanie sprawozdania finansowego w podnoszeniu efektywności gospodarowania jednostek ochrony zdrowia",
booktitle = "Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego",
pages = "172-184",
year = "2006",
}
33
@article{UEK:51735,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Istota, funkcje i nadrzędne zasady rachunkowości w gospodarce rynkowej",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "4",
pages = "125-138",
year = "2006",
}
34
@article{UEK:52817,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej według znowelizowanej ustawy o rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "702",
pages = "189-201",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/122380567},
}
35
@article{UEK:51741,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Koszty medyczne w farmakoekonomice",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "5",
pages = "117-124",
year = "2006",
}
36
@article{UEK:2165890191,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Audyt wewnętrzny w jednostkach ochrony zdrowia",
journal = "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej",
number = "R. 14, 2",
pages = "20-27",
year = "2006",
}
37
@article{UEK:51734,
author = "Bartłomiej Wrona and Tomasz Wołowiec",
title = "Efektywność i sprawiedliwość proporcjonalnego i progresywnego opodatkowania dochodów osób fizycznych",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "4",
pages = "139-151",
year = "2006",
}
38
@inbook{UEK:2165951661,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Kontrola i audyt wewnętrzny oraz ich wpływ na zarządzanie kapitałem w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów",
pages = "694-702",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2005",
isbn = "83-922148-2-X",
}
39
@article{UEK:52421,
author = "Bartłomiej Wrona and Justyna Sokołowska-Woźniak",
title = "Dylematy związane z uczestnictwem Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "3",
pages = "111-132",
year = "2005",
}
40
@unpublished{UEK:2168270606,
author = "Danuta Krzywda and Jerzy Hejnar and Bartłomiej Wrona",
title = "Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej",
booktitle = "Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "58-81",
year = "2004",
}
41
@inbook{UEK:2168233278,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Zasady gospodarki finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej",
booktitle = "Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw",
pages = "355-362",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2004",
isbn = "83-918417-6-6",
}
42
@inbook{UEK:2168233076,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Trwała utrata wartości aktywów w znowelizowanej ustawie o rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości",
booktitle = "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 16-18 czerwca 2003",
pages = "345-355",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami",
year = "2003",
isbn = "83-916384-5-6",
}
43
@inbook{UEK:2165233576,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Sprawozdawczość budżetowa i finansowa wybranych jednostek sektora finansów publicznych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej",
pages = "775-782",
adress = "Kraków; Chorzów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; DTP",
year = "2003",
isbn = "83-911249-0-8",
}
44
@inbook{UEK:2165170763,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Problematyka wyceny w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości a międzynarodowe standardy rachunkowości",
booktitle = "Rachunkowość wobec procesów globalizacji",
pages = "653-661",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2002",
isbn = "83-71876-90-4",
}
45
@article{UEK:2168309955,
author = "Bartłomiej Wrona and Tomasz Wołowiec",
title = "Wariant porównawczy i kalkulacyjny ustalania wyniku finansowego w zakładzie opieki zdrowotnej",
journal = "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej",
number = "R. 9, 2",
pages = "55-71",
year = "2000",
}
46
@article{UEK:2168309949,
author = "Bartłomiej Wrona and Tomasz Wołowiec",
title = "Specyfika gospodarki finansowej w zakładzie opieki zdrowotnej",
journal = "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej",
number = "R. 9, 3",
pages = "47-57",
year = "2000",
}
47
@article{UEK:2168244526,
author = "Bartłomiej Wrona and Tomasz Wołowiec",
title = "Zasady wyceny aktywów i pasywów w SP ZOZ",
journal = "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej",
number = "R. 9, 4",
pages = "15-23",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID