Publikacje wybranego autora

Kowalik Małgorzata ORCID

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw