Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim = Profitability Trends in Light Industry Sector Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006) , s. 273-292. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51154
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym = Financial Liquidity in the Chemicals Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006) , s. 259-271. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51155
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym brutto a poziom kapitału obrotowego netto
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 43 (2004) , s. 819-832. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 378)
Nr:
2168244918
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Płynność finansowa a kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie = Financial Liquidity and Operating Capital in an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 618 (2003) , s. 49-58. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168221078
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Racjonalizacja zapasów w przedsiębiorstwie = Stock Rationalization in a Company
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003) , s. 199-213. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223370
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Ryzyko w działalności bankowej = Risk in Banking
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 (2002) , s. 161-174. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225354
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania ryzyka kredytowego = Staff Creativity as a Factor Limiting Credit Risk
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 570 (2002) , s. 145-156. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225386
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów w organizowaniu pracy = Creativity of the Staff as a Mistake Reduction Factor in Work Organizing
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 10 (2000) , s. 14-19. - Streszcz.
Nr:
2168226080
artykuł w czasopiśmie
1
Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim = Profitability Trends in Light Industry Sector Companies / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006), s. 273-292. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=131448357. - ISSN 0208-7944
2
Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym = Financial Liquidity in the Chemicals Industry / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006), s. 259-271. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=131414546. - ISSN 0208-7944
3
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym brutto a poziom kapitału obrotowego netto / Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 378). - nr 43 (2004), s. 819-832. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1232-5821
4
Płynność finansowa a kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie = Financial Liquidity and Operating Capital in an Enterprise / Małgorzata WÓJCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 618 (2003), s. 49-58. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=16183. - ISSN 0208-7944
5
Racjonalizacja zapasów w przedsiębiorstwie = Stock Rationalization in a Company / Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003), s. 199-213. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Ryzyko w działalności bankowej = Risk in Banking / Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 (2002), s. 161-174. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12843. - ISSN 0208-7944
7
Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania ryzyka kredytowego = Staff Creativity as a Factor Limiting Credit Risk / Małgorzata WÓJCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 570 (2002), s. 145-156. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12559. - ISSN 0208-7944
8
Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów w organizowaniu pracy = Creativity of the Staff as a Mistake Reduction Factor in Work Organizing / Małgorzata WÓJCIK // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 10 (2000), s. 14-19. - Streszcz. - ISSN 0032-6186
1
Sierpińska M., Kowalik M., (2006), Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 731, s. 273-292; https://bazekon.uek.krakow.pl/131448357
2
Sierpińska M., Kowalik M., (2006), Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 731, s. 259-271; https://bazekon.uek.krakow.pl/131414546
3
Kowalik M., (2004), Strategie zarządzania kapitałem obrotowym brutto a poziom kapitału obrotowego netto, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 43, s. 819-832.
4
Wójcik M., (2003), Płynność finansowa a kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 618, s. 49-58; https://bazekon.uek.krakow.pl/16183
5
Kowalik M., (2003), Racjonalizacja zapasów w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 631, s. 199-213.
6
Kowalik M., (2002), Ryzyko w działalności bankowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 565, s. 161-174; https://bazekon.uek.krakow.pl/12843
7
Wójcik M., (2002), Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania ryzyka kredytowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 570, s. 145-156; https://bazekon.uek.krakow.pl/12559
8
Wójcik M., (2000), Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów w organizowaniu pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 10, s. 14-19.
1
@article{UEK:51154,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik",
title = "Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "731",
pages = "273-292",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131448357},
}
2
@article{UEK:51155,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik",
title = "Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "731",
pages = "259-271",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131414546},
}
3
@article{UEK:2168244918,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Strategie zarządzania kapitałem obrotowym brutto a poziom kapitału obrotowego netto",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "43",
pages = "819-832",
year = "2004",
issn = "1640-6818",
}
4
@article{UEK:2168221078,
author = "Małgorzata Wójcik",
title = "Płynność finansowa a kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "618",
pages = "49-58",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16183},
}
5
@article{UEK:2168223370,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Racjonalizacja zapasów w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "631",
pages = "199-213",
year = "2003",
}
6
@article{UEK:2168225354,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Ryzyko w działalności bankowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "565",
pages = "161-174",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12843},
}
7
@article{UEK:2168225386,
author = "Małgorzata Wójcik",
title = "Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania ryzyka kredytowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "570",
pages = "145-156",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12559},
}
8
@article{UEK:2168226080,
author = "Małgorzata Wójcik",
title = "Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów w organizowaniu pracy",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "10",
pages = "14-19",
year = "2000",
}