Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022
Opis fizyczny:
368 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-67153-12-6 ; 978-83-67153-13-3
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168363804
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Introduction
Źródło:
Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes / red. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022, s. 9-11
ISBN:
978-83-67153-12-6 ; 978-83-67153-13-3
Nr:
2168363834
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
3

Autor:
Maria Sierpińska , Agata Sierpińska-Sawicz , Małgorzata Kowalik , Michał Zubek
Tytuł:
Kredyt kupiecki : ryzyko i sposoby jego ograniczania
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2021
Opis fizyczny:
300 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Finanse. Biznes. Ekonomia)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8175-214-5
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168352226
monografia
4

Tytuł:
The Role of Net Working Capital in the Financing of the Operating Activities of Mining Companies = Rola kapitału obrotowego netto w finansowaniu działalności operacyjnej spółek górniczych
Źródło:
Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society. - no. 1 (47) (2021) , s. 123-128. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168357636
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Zarządzanie poziomem zadłużenia spółek energetycznych w kontekście zmian na rynku energii = Management of the Debt Level of Energy Companies in the Context of Changes in the Energy Market
Źródło:
Rynek Energii. - nr 4 (155) (2021) , s. 16-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie. (The article was financed with subsidies granted to the Cracow University of Economics)
Tryb dostępu:
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168357728
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Enterprise Credit Position and the Risk of Bankruptcy = Pozycja kredytowa przedsiębiorstwa a zagrożenie upadłością
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (991) (2021) , s. 23-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article presents the results of research project financed with subsidies granted to the Cracow University of Economics - project number: 77/ZZE/2020/POT.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168359640
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Maria Sierpińska , Małgorzata Kowalik , Agata Sierpińska-Sawicz , Michał Zubek
Tytuł:
Obligacje korporacyjne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
Opis fizyczny:
216 s.: il.; 23,5 cm
Seria:
(PPP. Przedsiębiorstwo)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-21053-3
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168347334
monografia
8

Tytuł:
Rozwój faktoringu czynnikiem wspierającym wzrost exportu w Polsce = The Development of Factoring as a Factor Supporting the Growth of Export in Poland
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019) , s. 233-247. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie , w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168334175
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Małgorzata Kowalik , Bartosz Bałut
Tytuł:
Źródła finansowania start-upów w Polsce = Sources of Start-up Financing in Poland
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 67-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
Nr:
2168328137
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Małgorzata Kowalik , Olga Jando
Tytuł:
Factoring w zarządzaniu należnościami przedsiębiorstw w Polsce = Factoring in the Management of Receivables in the Enterprises in Poland
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 201-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
Nr:
2168328147
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Profitability and Financial Liquidity of the Chemical Industry Companies = Rentowność a płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu chemicznego
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018) , s. 47-58. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining research capacity
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325637
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
Opis fizyczny:
316 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
Nr:
2168327921
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Jubileuszowa Konferencja Naukowa Współczesne wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie Kraków, 21 czerwca 2017 roku
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (930), s. 73-74 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168318773
varia
14

Tytuł:
Wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (74), s. 28-31
Tryb dostępu:
Nr:
2168343750
varia
15

Tytuł:
Kryzys gospodarczy a przemysł chemiczny = Chemical Industry and Economic Crisis
Źródło:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 157-166. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168315423
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Autor:
Małgorzata Kowalik , Radosław Łukaszyk
Tytuł:
Wpływ światowego kryzysu finansowego 2007-2010 na główne indeksy GPW w Warszawie = Impact of the Global Financial Crisis 2007-2010 on the Main Indexes of the Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu / red. Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 107-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65907-04-2 ; 978-83-65907-05-9
Nr:
2168319007
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy = Rozwój eksportu jako warunek reindustrializacji gospodarki polskiej
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 1 (2017) , s. 377-387. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i gospodarka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322811
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Rozwój i kształcenie kadr naukowych
Źródło:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 38-48
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318267
rozdział w książce
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Opis fizyczny:
266 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
Nr:
2168309351
Zobacz powiązane rozdziały
20

Autor:
Małgorzata Kowalik , Sylwia Popielarz
Tytuł:
Rozwój funduszy private equity w Europie i w Polsce = Development of Private Equity Funds in Europe and in Poland
Źródło:
Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu / red. Jarosław KACZMAREK, Piotr LITWA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 67-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2
Nr:
2168308803
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / red. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 9-10
ISBN:
978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
Nr:
2168309375
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
22

Autor:
Małgorzata Kowalik , Magdalena Taut
Tytuł:
Struktura kapitału przedsiębiorstwa i jej efektywność na przykładzie wybranych spółek przemysłu odzieżowego = Enterprise Capital Structure and Its Effectiveness on the Example of Selected Companies from Clothing Industry
Źródło:
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / red. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 243-255. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
Nr:
2168309395
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Inwestycje i dezinwestycje private equity w Europie i w Polsce = Investments and Divestments of Private Equity in Europe and in Poland
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 1 (2016) , s. 919-929. - Tytuł numeru: Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312927
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Kapitał obrotowy w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa = Working Capital in Economic Analysis of the Company
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 74, t. 2 (2015) , s. 117-126. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 855)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168301847
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / red. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 10-11
ISBN:
978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
Nr:
2168299483
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
26

Autor:
Małgorzata Kowalik , Anna Okarmus
Tytuł:
Stopień spełnienia reguł finansowania w przemyśle metalowym = The Degree of Compliance with the Financing Rules in Metallurgical Industry
Źródło:
Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / red. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 277-288. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
Nr:
2168299497
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
474 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdziałach
ISBN:
978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
Nr:
2168299481
Zobacz powiązane rozdziały
28

Tytuł:
Struktura finansowa a przepływy pieniężne przedsiębiorstw w przemyśle chemicznym = The Financial Structure and the Cash Flows of Enterprises in Chemical Industry
Źródło:
Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014, s. 91-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62855-27-8
Nr:
2168283265
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
, Sierpińska-Sawicz Agata
Adres wydawniczy:
Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014
Opis fizyczny:
507 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62855-27-8
Nr:
2168283261
Zobacz powiązane rozdziały
30

Tytuł:
Analiza rentowności podstawą oceny efektywności finansowej przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w latach 1998-2012
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 157-173
Sygnatura:
NP-1386/3/Magazyn
Nr:
2168301883
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Pozycja kredytowa jako determinanta efektywności finansowania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 143-155
Sygnatura:
NP-1386/2/Magazyn
Nr:
2168286015
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Determinanty struktury długu przedsiębiorstw = Determinants of the Debt Structure of Companies
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2013) , s. 20-24. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168262822
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Pozycja kredytowa przedsiębiorstw z przemysłu chemicznego a kryzys gospodarczy = Credit Position of Enterprises in the Chemical Industry and the Economic Crisis
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 339-350. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-08-2
Nr:
2168264578
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Debt Financing and Factors Shaping its Structure
Źródło:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 469-483. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168254662
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Financing Enterprises in the Chemical Industry During an Economic Crisis
Źródło:
Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 355-370 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-76-1
Nr:
2168237454
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Efektywność zarządzania kapitałem obcym w polskich przedsiębiorstwach
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 182-204
Sygnatura:
NP-1386/Magazyn
Nr:
2168271880
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Possibilities of Financing Investment Activity from Internal Sources in the Metallurgical Industry
Źródło:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / red. Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012, s. 757-764. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168237890
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Struktura zadłużenia krótkoterminowego w przemyśle metalowym w latach 2006-2009 = The Short-term Debt Structure of Metal Industry in the Years 2006-2009
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (2012) , s. 22-26. - Summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260224
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Analiza źródeł finansowania przedsiębiorstw przemysłu metalowego - struktura długu
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 183-206
Sygnatura:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260638
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Struktura długu w spółkach przemysłu metalowego = Debt Structure in Metal Industry
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 835-847. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168220122
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Formative Factors of the Demand for Net Working Capital in the Enterprise
Źródło:
Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 259-270. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-8-3
Nr:
2161898641
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie a wartość dla akcjonariuszy = The Role of Company Structure and the Cost of Capital in Maximising Shareholder Value
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 836 (2010) , s. 165-178. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51634
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
The Shaping of Capital Structure of the Chemical Industry in Poland in the Years 1998-2007
Źródło:
Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / red. Ryszard BOROWIECKI - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010, s. 417-435. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-509-1
Nr:
2161911864
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Determinanty struktury finansowej przedsiębiorstw = Determinants of Enterprises' Financial Structure
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2009) , s. 78-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50191
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto na przykładzie przemysłu chemicznego
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2009) , s. 56-60. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50237
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
Opis fizyczny:
236 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-9-4
Nr:
50560
monografia
47

Tytuł:
Strategic Alliances and Mergers as Tools of Raising Value of the Enterprise
Źródło:
Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 133-141. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-8-7
Nr:
2168222944
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
ROIC a pomiar wartości dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego = ROIC and the Measurement of the Shareholder Value in Chemical Industry
Źródło:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 65-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165620707
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto a wartość dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego = The Strategy of Gross Working Capital Management and Shareholder Value in Chemical Industry
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1200 (2008) , s. 332-341. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50855
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Poziom kapitału obrotowego netto a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto w przemyśle chemicznym w latach 1998 - 2004 = The Level of Working Capital and the Demand for it in Chemical Industry in Years 1998 - 2004
Źródło:
Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa / red. Jan Duraj - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2007, s. 249-263. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7525-075-6
Nr:
2168235934
rozdział w monografii
51

Tytuł:
Wykorzystanie EVA w procesie pomiaru wartości dla akcjonariuszy = The Utilization of Eva in the Shareholder's Value Measurement
Źródło:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 375-388. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166112274
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Kształtowanie EVA w przemyśle chemicznym w latach 1999 - 2004 = EVA in Chemical Industry in Years 1999 - 2004
Źródło:
Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa / red. Edward Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo Kreos, 2007, s. 61-70. - Streszcz., summ. Materiał z VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka", Międzyzdroje, 21-23 czerwca 2007 r. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60585-04-7
Nr:
2168235922
rozdział w materiałach konferencyjnych
53

Tytuł:
Metodyka szacowania średniego ważonego kosztu kapitału na przykładzie przemysłu chemicznego w latach 1999-2004 = The Estimating Issues Weighted Average Cost of Capital in Chemical Industry in Years 1999-2004
Źródło:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 473-487. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165768845
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Problematyka szacowania kosztu kapitału własnego na przykładzie przemysłu chemicznego w latach 1998-2004 = The Issues of Estimating an Equity Capital an Equity Capital Cost in Chemical Industry in Years 1998 - 2004
Źródło:
Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji = Restrutturazione e competitività nelle condizione dei processi di globalizzazione / red. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006, s. 149-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-03-3
Nr:
2168236044
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI, s. 85-135
Sygnatura:
NP-1129/Magazyn
Nr:
2168286505
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym brutto na poziom kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie = The Influence of the Working Capital Strategy on the Level of Company's Working Capital
Źródło:
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Maria SIERPIŃSKA - Warszawa: Vizja Press&It, 2006, s. 207-219. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN:
83-60283-13-3
Nr:
2166157994
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
338 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-19
Nr:
52587
doktorat
58

Tytuł:
Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim = Profitability Trends in Light Industry Sector Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 731 (2006) , s. 273-292. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51154
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym = Financial Liquidity in the Chemicals Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 731 (2006) , s. 259-271. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51155
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym = Formative Factors Profitability of Equity Capital in Chemical Industry
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 448-457. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2166038051
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Autor:
Agnieszka Długosz , Małgorzata Kowalik , Leokadia Kulańca , Tomasz Łatka , Bogusław Niedbała , Piotr Pociask , Piotr Staszel
Tytuł:
Systemy raportowania w przedsiębiorstwach
Źródło:
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / kierownik badań: Maria SIERPIŃSKA, s. 76-234
Sygnatura:
NP-1062/Magazyn
Nr:
2168306473
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Finanse firm : długoterminowe zarządzanie finansami
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Anvix, 2005
Opis fizyczny:
182 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-910812-2-2
Nr:
2168239076
monografia
63

Tytuł:
Finanse firm : długoterminowe zarządzanie finansami
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Anvix, 2004
Opis fizyczny:
171 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-910812-2-2
Nr:
2168231958
monografia
64

Autor:
Małgorzata Kowalik , Sylwia Lewicka-Potocka
Tytuł:
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw z branży chemicznej i z przemysłu lekkiego w kontekście integracji z Unią Europejską
Źródło:
Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA, s. 88-242
Sygnatura:
NP-938/Magazyn
Nr:
2168252422
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym brutto a poziom kapitału obrotowego netto
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 43 (2004) , s. 819-832. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 378)
Nr:
2168244918
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Kapitał obrotowy jako determinanta wartości dla akcjonariuszy = Working Capital as a Factor Determining Shareholders Value
Źródło:
Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju. T. 1 / red. Edward Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo KREOS, 2003, s. 461-469. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-916357-2-4
Nr:
2168241834
rozdział w monografii
67

Tytuł:
Płynność finansowa a kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie = Financial Liquidity and Operating Capital in an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 618 (2003) , s. 49-58. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221078
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Racjonalizacja zapasów w przedsiębiorstwie = Stock Rationalization in a Company
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 631 (2003) , s. 199-213. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223370
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Metodyczno-praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiebiorstw
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa: Difin, 2003, s. 113-156
ISBN:
83-7251-381-3
Nr:
2168223538
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Restrukturyzacja jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy = Restructuring as a Factor Creating Shareholders Value
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 50-57. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-3-0
Nr:
2168223652
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania ryzyka kredytowego = Staff Creativity as a Factor Limiting Credit Risk
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 570 (2002) , s. 145-156. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225386
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Wartość przedsiębiorstwa w strukturze jego celów = The Company's Value in the Structure of Its Goals
Źródło:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002, s. 34-43. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-1-4
Nr:
2168224930
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Strategie polityki kredytowej przedsiębiorstwa a kształtowanie jego wartości
Źródło:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2 / red. Edward Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo Kreos, 2002, s. 649-657. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-916357-0-8
Nr:
2168240782
rozdział w materiałach konferencyjnych
74

Tytuł:
The Control Factors of Financial Liquidity in Company
Źródło:
Economic Theory and Practise in Present Time and in the Future. Section 7, Small and Middle-sized Entrepreneuring as a Factor of Economic Development in the Slovak Republic = Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra. Sekcia 7, ^Malé a stredné podnikanie - faktor rozvoja ekonomiky Slovenskej Republiky - Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002, s. 155-161. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Acta Oeconomica ; No 12)
ISBN:
80-8055-597-4
Nr:
2168247716
rozdział w materiałach konferencyjnych
75

Tytuł:
Ryzyko w działalności bankowej = Risk in Banking
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 565 (2002) , s. 161-174. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225354
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów obrotowych
Źródło:
Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA, s. 22-79
Sygnatura:
NP-844/Magazyn
Nr:
2168253428
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Poziom i struktura kapitału obrotowego a wartość przedsiębiorstwa = The Level and Structure of Working Capital and a Value of the Company
Źródło:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia) / red. Edward Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001, s. 533-539. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7241-191-3
Nr:
2168246980
rozdział w monografii
78

Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Tytuł:
Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów organizacji = Personnel Creativity as a Factor of Error Limitation in Organization
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 53-61. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223662
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów w organizowaniu pracy = Creativity of the Staff as a Mistake Reduction Factor in Work Organizing
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 10 (2000) , s. 14-19. - Streszcz.
Nr:
2168226080
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje i przejęcia w warunkach kryzysu gospodarczego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
149 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
19/KEiOP/3/2010/S/539
Sygnatura:
NP-1074/Magazyn
Nr:
2168252970
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Strategiczna karta wyników jako narzędzie controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
163 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
19/KEiOP/1/09/S/483
Sygnatura:
NP-1286/Magazyn
Nr:
2168243614
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje jako przejaw procesów globalizacji w gospodarce
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
164 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
3/KEiOP/2/08/S/420
Sygnatura:
NP-1243/Magazyn
Nr:
2165600949
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty kreowania wartości dla akcjonariuszy
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
133 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
46/KEiOP/1/07/S/407
Sygnatura:
NP-1280/Magazyn
Nr:
2165341732
naukowo-badawcze
5

Autor:
Ryszard Borowiecki , Mirosław Kwieciński , Piotr Bartkowiak , Agnieszka Natasza Duraj , Marek Dziura , Andrzej Jaki , Jarosław Kaczmarek , Stanisław Młynarski , Katarzyna Kotulska , Małgorzata Kowalik , Demetriusz Kurosad , Tomasz Rojek , Barbara Siuta
Tytuł:
Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
210 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
37/KEiOP/3/2002/S
Sygnatura:
NP-845/Magazyn
Nr:
2168256414
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
255 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
37/KEiOP/1/2001/S
Sygnatura:
NP-765/Magazyn
Nr:
2168256422
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
291 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
82/KEiOP/3/2000/S
Sygnatura:
NP-708/Magazyn
Nr:
2168256492
naukowo-badawcze
1
Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes / ed. by Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022. - 368 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-67153-12-6 ; 978-83-67153-13-3
2
Introduction / Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK // W: Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes / ed. by Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022. - S. 9-11. - ISBN 978-83-67153-12-6 ; 978-83-67153-13-3
3
Kredyt kupiecki : ryzyko i sposoby jego ograniczania / Maria SIERPIŃSKA, Agata Sierpińska-Sawicz, Małgorzata KOWALIK, Michał Zubek. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2021. - 300 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Finanse. Biznes. Ekonomia. - ISBN 978-83-8175-214-5
4
The Role of Net Working Capital in the Financing of the Operating Activities of Mining Companies = Rola kapitału obrotowego netto w finansowaniu działalności operacyjnej spółek górniczych / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society. - no. 1 (47) (2021), s. 123-128. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2021_v1_full/IM%201-2021-a16.pdf. - ISSN 1640-4920
5
Zarządzanie poziomem zadłużenia spółek energetycznych w kontekście zmian na rynku energii = Management of the Debt Level of Energy Companies in the Context of Changes in the Energy Market / Małgorzata KOWALIK // Rynek Energii. - nr 4 (155) (2021), s. 16-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: http://rynek-energii.pl/pl/RE155Wstęp: . - ISSN 1425-5960
6
Enterprise Credit Position and the Risk of Bankruptcy = Pozycja kredytowa przedsiębiorstwa a zagrożenie upadłością / Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (991) (2021), s. 23-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/2067/1543. - ISSN 1898-6447
7
Obligacje korporacyjne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz, Michał Zubek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. - 216 s. : il. ; 23,5 cm. - Bibliogr. - PPP - Wydawnictwo Naukowe PWN. Przedsiębiorstwo. - ISBN 978-83-01-21053-3
8
Rozwój faktoringu czynnikiem wspierającym wzrost exportu w Polsce = The Development of Factoring as a Factor Supporting the Growth of Export in Poland / Małgorzata KOWALIK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019), s. 233-247. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf. - ISSN 1733-2486
9
Źródła finansowania start-upów w Polsce = Sources of Start-up Financing in Poland / Małgorzata KOWALIK, Bartosz Bałut // W: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 67-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
10
Factoring w zarządzaniu należnościami przedsiębiorstw w Polsce = Factoring in the Management of Receivables in the Enterprises in Poland / Małgorzata KOWALIK, Olga Jando // W: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 201-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
11
Profitability and Financial Liquidity of the Chemical Industry Companies = Rentowność a płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu chemicznego / Małgorzata KOWALIK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018), s. 47-58. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/9724.pdf. - ISSN 2450-7741
12
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 316 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
13
Jubileuszowa Konferencja Naukowa Współczesne wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie Kraków, 21 czerwca 2017 roku / Małgorzata KOWALIK // Przegląd Organizacji. - nr 7 (930) (2017), s. 73-74. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e609bb244642/Przeglad%20Organizacji%20-%202017.07.pdf. - ISSN 0137-7221
14
Wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie / Małgorzata KOWALIK // Kurier UEK. - nr 4 (74) (2017), s. 28-31. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/28. - ISSN 1689-7757
15
Kryzys gospodarczy a przemysł chemiczny = Chemical Industry and Economic Crisis / Małgorzata KOWALIK // W: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 157-166. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
16
Wpływ światowego kryzysu finansowego 2007-2010 na główne indeksy GPW w Warszawie = Impact of the Global Financial Crisis 2007-2010 on the Main Indexes of the Warsaw Stock Exchange / Małgorzata KOWALIK, Radosław Łukaszyk // W: Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 107-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-04-2 ; 978-83-65907-05-9
17
Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy = Rozwój eksportu jako warunek reindustrializacji gospodarki polskiej / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 1 (2017), s. 377-387. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i gospodarka. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/11263/45001.pdf. - ISSN 2450-7741
18
Rozwój i kształcenie kadr naukowych / Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK // W: Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [oprac. red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI]. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - S. 38-48. - ISBN 978-83-65173-86-7
19
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 266 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
20
Rozwój funduszy private equity w Europie i w Polsce = Development of Private Equity Funds in Europe and in Poland / Małgorzata KOWALIK, Sylwia Popielarz // W: Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Piotr LITWA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 67-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2
21
Wstęp / Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK // W: Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 9-10. - ISBN 978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
22
Struktura kapitału przedsiębiorstwa i jej efektywność na przykładzie wybranych spółek przemysłu odzieżowego = Enterprise Capital Structure and Its Effectiveness on the Example of Selected Companies from Clothing Industry / Małgorzata KOWALIK, Magdalena TAUT // W: Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 243-255. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
23
Inwestycje i dezinwestycje private equity w Europie i w Polsce = Investments and Divestments of Private Equity in Europe and in Poland / Małgorzata KOWALIK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 1 (2016), s. 919-929. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-919.pdf. - ISSN 2450-7741
24
Kapitał obrotowy w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa = Working Capital in Economic Analysis of the Company / Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 855). - nr 74, t. 2 (2015), s. 117-126. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-117.pdf. - ISSN 1733-2842
25
Wstęp / Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK // W: Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 10-11. - ISBN 978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
26
Stopień spełnienia reguł finansowania w przemyśle metalowym = The Degree of Compliance with the Financing Rules in Metallurgical Industry / Małgorzata KOWALIK, Anna Okarmus // W: Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 277-288. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
27
Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 474 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
28
Struktura finansowa a przepływy pieniężne przedsiębiorstw w przemyśle chemicznym = The Financial Structure and the Cash Flows of Enterprises in Chemical Industry / Małgorzata KOWALIK // W: Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz. - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014. - S. 91-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62855-27-8
29
Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz. - Warszawa : Vizja Press & IT : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014. - 507 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62855-27-8
30
Analiza rentowności podstawą oceny efektywności finansowej przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w latach 1998-2012 / Małgorzata KOWALIK // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2014), s. 157-173
31
Pozycja kredytowa jako determinanta efektywności finansowania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego / Małgorzata KOWALIK // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2013), s. 143-155
32
Determinanty struktury długu przedsiębiorstw = Determinants of the Debt Structure of Companies / Małgorzata KOWALIK // Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 2 (2013), s. 20-24. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
33
Pozycja kredytowa przedsiębiorstw z przemysłu chemicznego a kryzys gospodarczy = Credit Position of Enterprises in the Chemical Industry and the Economic Crisis / Małgorzata KOWALIK // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 339-350. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-08-2
34
Debt Financing and Factors Shaping its Structure / Małgorzata KOWALIK // W: Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 469-483. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-03-7
35
Financing Enterprises in the Chemical Industry During an Economic Crisis / Małgorzata KOWALIK // W: Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 355-370. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-76-1
36
Efektywność zarządzania kapitałem obcym w polskich przedsiębiorstwach / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2012), s. 182-204
37
Possibilities of Financing Investment Activity from Internal Sources in the Metallurgical Industry / Małgorzata KOWALIK // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 757-764. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
38
Struktura zadłużenia krótkoterminowego w przemyśle metalowym w latach 2006-2009 = The Short-term Debt Structure of Metal Industry in the Years 2006-2009 / Małgorzata KOWALIK // Przegląd Organizacji. - nr 7 (2012), s. 22-26. - Summ. - ISSN 0137-7221
39
Analiza źródeł finansowania przedsiębiorstw przemysłu metalowego - struktura długu / Małgorzata KOWALIK // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2011), s. 183-206
40
Struktura długu w spółkach przemysłu metalowego = Debt Structure in Metal Industry / Małgorzata KOWALIK // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 835-847. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
41
Formative Factors of the Demand for Net Working Capital in the Enterprise / Małgorzata KOWALIK // W: Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 259-270. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-8-3
42
Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie a wartość dla akcjonariuszy = The Role of Company Structure and the Cost of Capital in Maximising Shareholder Value / Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010), s. 165-178. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168179598. - ISSN 1898-6447
43
The Shaping of Capital Structure of the Chemical Industry in Poland in the Years 1998-2007 / Małgorzata KOWALIK // W: Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010. - S. 417-435. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-509-1
44
Determinanty struktury finansowej przedsiębiorstw = Determinants of Enterprises' Financial Structure / Małgorzata KOWALIK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2009), s. 78-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
45
Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto na przykładzie przemysłu chemicznego / Małgorzata KOWALIK // Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2009), s. 56-60. - Summ. - ISSN 0137-7221
46
Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [zespół aut. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK, Wojciech SZYMLA]. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - 236 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-9-4
47
Strategic Alliances and Mergers as Tools of Raising Value of the Enterprise / Małgorzata KOWALIK // W: Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 133-141. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-8-7
48
ROIC a pomiar wartości dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego = ROIC and the Measurement of the Shareholder Value in Chemical Industry / Małgorzata KOWALIK // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 65-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
49
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto a wartość dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego = The Strategy of Gross Working Capital Management and Shareholder Value in Chemical Industry / Małgorzata KOWALIK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1200 (2008), s. 332-341. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
50
Poziom kapitału obrotowego netto a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto w przemyśle chemicznym w latach 1998 - 2004 = The Level of Working Capital and the Demand for it in Chemical Industry in Years 1998 - 2004 / Małgorzata KOWALIK // W: Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa / red. Jan Duraj. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2007. - S. 249-263. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7525-075-6
51
Wykorzystanie EVA w procesie pomiaru wartości dla akcjonariuszy = The Utilization of Eva in the Shareholder's Value Measurement / Małgorzata KOWALIK // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 375-388. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
52
Kształtowanie EVA w przemyśle chemicznym w latach 1999 - 2004 = EVA in Chemical Industry in Years 1999 - 2004 / Małgorzata KOWALIK // W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa / red. nauk. Edward Urbańczyk. - Szczecin: Wydawnictwo Kreos, 2007. - S. 61-70. - Streszcz., summ. Materiał z VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka", Międzyzdroje, 21-23 czerwca 2007 r. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60585-04-7
53
Metodyka szacowania średniego ważonego kosztu kapitału na przykładzie przemysłu chemicznego w latach 1999-2004 = The Estimating Issues Weighted Average Cost of Capital in Chemical Industry in Years 1999-2004 / Małgorzata KOWALIK // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 473-487. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
54
Problematyka szacowania kosztu kapitału własnego na przykładzie przemysłu chemicznego w latach 1998-2004 = The Issues of Estimating an Equity Capital an Equity Capital Cost in Chemical Industry in Years 1998 - 2004 / Małgorzata KOWALIK // W: Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji = Restrutturazione e competitività nelle condizione dei processi di globalizzazione / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006. - S. 149-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-03-3
55
Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015 / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2006), s. 85-135
56
Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym brutto na poziom kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie = The Influence of the Working Capital Strategy on the Level of Company's Working Capital / Małgorzata KOWALIK // W: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa: Vizja Press&It, 2006. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - S. 207-219. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60283-13-3
57
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy / Małgorzata KOWALIK ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2006. - 338 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
58
Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim = Profitability Trends in Light Industry Sector Companies / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 731 (2006), s. 273-292. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131448357. - ISSN 0208-7944
59
Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym = Financial Liquidity in the Chemicals Industry / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 731 (2006), s. 259-271. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131414546. - ISSN 0208-7944
60
Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym = Formative Factors Profitability of Equity Capital in Chemical Industry / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 448-457. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-4-9
61
Systemy raportowania w przedsiębiorstwach / Agnieszka Długosz, Małgorzata KOWALIK, Leokadia Kulańca, Tomasz Łatka, Bogusław Niedbała, Piotr Pociask, Piotr Staszel // W: System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / kierownik badań: Maria SIERPIŃSKA. - (2005), s. 76-234
62
Finanse firm : długoterminowe zarządzanie finansami / Janusz NESTERAK, Małgorzata KOWALIK. - Wyd. 2. - Kraków: Wydawnictwo Anvix, 2005. - 182 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-910812-2-2
63
Finanse firm : długoterminowe zarządzanie finansami / Janusz NESTERAK, Małgorzata KOWALIK. - Kraków: Wydawnictwo Anvix, 2004. - 171 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-910812-2-2
64
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw z branży chemicznej i z przemysłu lekkiego w kontekście integracji z Unią Europejską / Małgorzata KOWALIK, Sylwia Lewicka-Potocka // W: Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA. - (2004), s. 88-242
65
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym brutto a poziom kapitału obrotowego netto / Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 378). - nr 43 (2004), s. 819-832. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1232-5821
66
Kapitał obrotowy jako determinanta wartości dla akcjonariuszy = Working Capital as a Factor Determining Shareholders Value / Małgorzata KOWALIK // W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju. T. 1 / red. Edward Urbańczyk. - Szczecin: Wydawnictwo KREOS, 2003. - S. 461-469. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916357-2-4
67
Płynność finansowa a kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie = Financial Liquidity and Operating Capital in an Enterprise / Małgorzata WÓJCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 618 (2003), s. 49-58. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16183. - ISSN 0208-7944
68
Racjonalizacja zapasów w przedsiębiorstwie = Stock Rationalization in a Company / Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003), s. 199-213. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
69
Metodyczno-praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiebiorstw / Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI, Tomasz ROJEK // W: Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa: Difin, 2003. - S. 113-156. - ISBN 83-7251-381-3
70
Restrukturyzacja jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy = Restructuring as a Factor Creating Shareholders Value / Małgorzata KOWALIK // W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003. - S. 50-57. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-3-0
71
Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania ryzyka kredytowego = Staff Creativity as a Factor Limiting Credit Risk / Małgorzata WÓJCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 570 (2002), s. 145-156. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12559. - ISSN 0208-7944
72
Wartość przedsiębiorstwa w strukturze jego celów = The Company's Value in the Structure of Its Goals / Małgorzata WÓJCIK // W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002. - S. 34-43. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-1-4
73
Strategie polityki kredytowej przedsiębiorstwa a kształtowanie jego wartości / Małgorzata WÓJCIK // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2 / red. nauk. Edward Urbańczyk. - Szczecin: Wydawnictwo Kreos, 2002. - S. 649-657. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916357-0-8
74
The Control Factors of Financial Liquidity in Company / Małgorzata WÓJCIK // W: Economic Theory and Practise in Present Time and in the Future. Section 7, Small and Middle-sized Entrepreneuring as a Factor of Economic Development in the Slovak Republic = Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra. Sekcia 7, ^Malé a stredné podnikanie - faktor rozvoja ekonomiky Slovenskej Republiky. - Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002. - (Acta Oeconomica ; No 12). - S. 155-161. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-8055-597-4
75
Ryzyko w działalności bankowej = Risk in Banking / Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 565 (2002), s. 161-174. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12843. - ISSN 0208-7944
76
Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów obrotowych / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata WÓJCIK // W: Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA. - (2002), s. 22-79
77
Poziom i struktura kapitału obrotowego a wartość przedsiębiorstwa = The Level and Structure of Working Capital and a Value of the Company / Małgorzata WÓJCIK // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Edward Urbańczyk. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001. - S. 533-539. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7241-191-3
78
Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów organizacji = Personnel Creativity as a Factor of Error Limitation in Organization / Małgorzata WÓJCIK // W: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000. - S. 53-61. - Streszcz., summ. - ISBN 83-911295-1-9
79
Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów w organizowaniu pracy = Creativity of the Staff as a Mistake Reduction Factor in Work Organizing / Małgorzata WÓJCIK // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 10 (2000), s. 14-19. - Streszcz. - ISSN 0032-6186
80
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje i przejęcia w warunkach kryzysu gospodarczego / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół aut. Maria SIERPIŃSKA - kierownik [podtematu], Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA, Anna Szewczyk. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 149 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
81
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Strategiczna karta wyników jako narzędzie controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół aut. Maria SIERPIŃSKA - kierownik [podtematu], Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
82
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje jako przejaw procesów globalizacji w gospodarce / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Maria SIERPIŃSKA - kierownik podtematu, Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 164 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
83
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty kreowania wartości dla akcjonariuszy / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Maria SIERPIŃSKA - kierownik podtematu, Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 133 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
84
Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw / zespół autorski: Ryszard BOROWIECKI - kierownik projektu, Mirosław KWIECIŃSKI, Piotr Bartkowiak, Agnieszka Natasza Duraj, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Stanisław Młynarski, Katarzyna KOTULSKA, Małgorzata KOWALIK, Demetriusz Kurosad, Tomasz ROJEK, Barbara SIUTA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 210 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
85
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce / zespół autorski: Ryszard BOROWIECKI - kierownik zespołu, Adam NALEPKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Mirosław KWIECIŃSKI, Piotr Bartkowiak, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Stanisław MACIEJOWSKI, Zofia MIERZWA, Marcin Piszczek, Sylwia Capiga, Tomasz ROJEK, Małgorzata WÓJCIK, Elżbieta Wysłocka. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 255 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
86
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999 / zespół autorski: Ryszard BOROWIECKI - kierownik zespołu, Adam NALEPKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Adam PESZKO, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Mirosław KWIECIŃSKI, Stanisław MACIEJOWSKI, Zofia MIERZWA, Marcin Piszczek, Katarzyna KOTULSKA, Paweł KRZEMIŃSKI, Tomasz ROJEK, Małgorzata WÓJCIK, Elżbieta Wysłocka. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 291 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Jaki A., Kowalik M. (red.), (2022), Restructuring Management: Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 368 s.
2
Jaki A., Kowalik M., (2022), Introduction. [W:] JAKI A., KOWALIK M. (red.), Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 9-11.
3
Sierpińska M., Sierpińska-Sawicz A., Kowalik M., Zubek M., (2021), Kredyt kupiecki: ryzyko i sposoby jego ograniczania, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 300 s.
4
Sierpińska M., Kowalik M., (2021), The Role of Net Working Capital in the Financing of the Operating Activities of Mining Companies, "Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society", no. 1 (47), s. 123-128; http://www.potopk.com.pl/Full_text/2021_v1_full/IM%201-2021-a16.pdf
5
Kowalik M., (2021), Zarządzanie poziomem zadłużenia spółek energetycznych w kontekście zmian na rynku energii, "Rynek Energii", nr 4 (155), s. 16-25.
6
Kowalik M., (2021), Enterprise Credit Position and the Risk of Bankruptcy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (991), s. 23-36; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/2067/1543
7
Sierpińska M., Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A., Zubek M., (2020), Obligacje korporacyjne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 216 s.
8
Kowalik M., (2019), Rozwój faktoringu czynnikiem wspierającym wzrost exportu w Polsce, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 20, z. 1, cz. 2, s. 233-247; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf
9
Kowalik M., Bałut B., (2018), Źródła finansowania start-upów w Polsce. [W:] Jaki A., Kowalik M., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 67-77.
10
Kowalik M., Jando O., (2018), Factoring w zarządzaniu należnościami przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Jaki A., Kowalik M., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 201-212.
11
Kowalik M., (2018), Profitability and Financial Liquidity of the Chemical Industry Companies, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (91), s. 47-58; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/9724.pdf
12
Jaki A., Kowalik M., Rojek T. (red.), (2018), Zarządzanie restrukturyzacją: rozwój i efektywność w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 316 s.
13
Kowalik M., (2017), Jubileuszowa Konferencja Naukowa Współczesne wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie Kraków, 21 czerwca 2017 roku, "Przegląd Organizacji", nr 7 (930), s. 73-74; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e609bb244642/Przeglad%20Organizacji%20-%202017.07.pdf
14
Kowalik M., (2017), Wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie, "Kurier UEK", nr 4 (74), s. 28-31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/28
15
Kowalik M., (2017), Kryzys gospodarczy a przemysł chemiczny. [W:] BOROWIECKI R., JAKI A. (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 157-166.
16
Kowalik M., Łukaszyk R., (2017), Wpływ światowego kryzysu finansowego 2007-2010 na główne indeksy GPW w Warszawie. [W:] KACZMAREK J., KRZEMIŃSKI P. (red.), Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 107-117.
17
Sierpińska M., Kowalik M., (2017), Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5 (89) cz. 1, s. 377-387; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/11263/45001.pdf
18
Jaki A., Kowalik M., (2017), Rozwój i kształcenie kadr naukowych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 38-48.
19
Jaki A., Kowalik M. (red.), (2016), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 266 s.
20
Kowalik M., Popielarz S., (2016), Rozwój funduszy private equity w Europie i w Polsce. [W:] Kaczmarek J., Litwa P. (red.), Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 67-77.
21
Jaki A., Kowalik M., (2016), Wstęp. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-10.
22
Kowalik M., Taut M., (2016), Struktura kapitału przedsiębiorstwa i jej efektywność na przykładzie wybranych spółek przemysłu odzieżowego. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 243-255.
23
Kowalik M., (2016), Inwestycje i dezinwestycje private equity w Europie i w Polsce, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (82), cz. 1, s. 919-929; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-919.pdf
24
Kowalik M., (2015), Kapitał obrotowy w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 74, t. 2, s. 117-126; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-117.pdf
25
Jaki A., Kowalik M., (2015), Wstęp. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 10-11.
26
Kowalik M., Okarmus A., (2015), Stopień spełnienia reguł finansowania w przemyśle metalowym. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 277-288.
27
Jaki A., Kowalik M. (red.), (2015), Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 474 s.
28
Kowalik M., (2014), Struktura finansowa a przepływy pieniężne przedsiębiorstw w przemyśle chemicznym. [W:] Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A. (red.), Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 91-104.
29
Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A. (red.), (2014), Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 507 s.
30
Kowalik M., (2014), Analiza rentowności podstawą oceny efektywności finansowej przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w latach 1998-2012. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III, s. 157-173.
31
Kowalik M., (2013), Pozycja kredytowa jako determinanta efektywności finansowania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II, s. 143-155.
32
Kowalik M., (2013), Determinanty struktury długu przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 20-24.
33
Kowalik M., (2013), Pozycja kredytowa przedsiębiorstw z przemysłu chemicznego a kryzys gospodarczy. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 339-350.
34
Kowalik M., (2013), Debt Financing and Factors Shaping its Structure. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, s. 469-483.
35
Kowalik M., (2012), Financing Enterprises in the Chemical Industry During an Economic Crisis. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 355-370.
36
Sierpińska M., Kowalik M., (2012), Efektywność zarządzania kapitałem obcym w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa, s. 182-204.
37
Kowalik M., (2012), Possibilities of Financing Investment Activity from Internal Sources in the Metallurgical Industry. [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 757-764.
38
Kowalik M., (2012), Struktura zadłużenia krótkoterminowego w przemyśle metalowym w latach 2006-2009, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 22-26.
39
Kowalik M., (2011), Analiza źródeł finansowania przedsiębiorstw przemysłu metalowego - struktura długu. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji, s. 183-206.
40
Kowalik M., (2011), Struktura długu w spółkach przemysłu metalowego. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 835-847.
41
Kowalik M., (2010), Formative Factors of the Demand for Net Working Capital in the Enterprise. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 259-270.
42
Kowalik M., (2010), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie a wartość dla akcjonariuszy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 165-178; https://bazekon.uek.krakow.pl/168179598
43
Kowalik M., (2010), The Shaping of Capital Structure of the Chemical Industry in Poland in the Years 1998-2007. [W:] Borowiecki R. (red.), Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy, Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", s. 417-435.
44
Kowalik M., (2009), Determinanty struktury finansowej przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7, s. 78-88.
45
Kowalik M., (2009), Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto na przykładzie przemysłu chemicznego, "Przegląd Organizacji", nr 7-8, s. 56-60.
46
Borowiecki R., Jaki A., Kowalik M., Rojek T., Szymla W., (2009), Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa, Borowiecki R. (red.), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 236 s.
47
Kowalik M., (2009), Strategic Alliances and Mergers as Tools of Raising Value of the Enterprise. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 133-141.
48
Kowalik M., (2008), ROIC a pomiar wartości dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 65-76.
49
Kowalik M., (2008), Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto a wartość dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1200, s. 332-341.
50
Kowalik M., (2007), Poziom kapitału obrotowego netto a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto w przemyśle chemicznym w latach 1998 - 2004. [W:] Duraj J. (red.), Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 249-263.
51
Kowalik M., (2007), Wykorzystanie EVA w procesie pomiaru wartości dla akcjonariuszy. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 375-388.
52
Kowalik M., (2007), Kształtowanie EVA w przemyśle chemicznym w latach 1999 - 2004. [W:] Urbańczyk E. (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Szczecin : Wydawnictwo Kreos, s. 61-70.
53
Kowalik M., (2006), Metodyka szacowania średniego ważonego kosztu kapitału na przykładzie przemysłu chemicznego w latach 1999-2004. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 473-487.
54
Kowalik M., (2006), Problematyka szacowania kosztu kapitału własnego na przykładzie przemysłu chemicznego w latach 1998-2004. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji, Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 149-160.
55
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., (2006), Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004, s. 85-135.
56
Kowalik M., (2006), Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym brutto na poziom kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa : Vizja Press&It, s. 207-219.
57
Kowalik M., (2006), Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 338 k.
58
Sierpińska M., Kowalik M., (2006), Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 731, s. 273-292; https://bazekon.uek.krakow.pl/131448357
59
Sierpińska M., Kowalik M., (2006), Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 731, s. 259-271; https://bazekon.uek.krakow.pl/131414546
60
Sierpińska M., Kowalik M., (2005), Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 448-457.
61
Długosz A., Kowalik M., Kulańca L., Łatka T., Niedbała B., Pociask P., Staszel P., (2005), Systemy raportowania w przedsiębiorstwach. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, s. 76-234.
62
Nesterak J., Kowalik M., (2005), Finanse firm: długoterminowe zarządzanie finansami, Wyd. 2Kraków : Wydawnictwo Anvix, 182 s.
63
Nesterak J., Kowalik M., (2004), Finanse firm: długoterminowe zarządzanie finansami, Kraków : Wydawnictwo Anvix, 171 s.
64
Kowalik M., Lewicka-Potocka S., (2004), Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw z branży chemicznej i z przemysłu lekkiego w kontekście integracji z Unią Europejską. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską, s. 88-242.
65
Kowalik M., (2004), Strategie zarządzania kapitałem obrotowym brutto a poziom kapitału obrotowego netto, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 43, s. 819-832.
66
Kowalik M., (2003), Kapitał obrotowy jako determinanta wartości dla akcjonariuszy. [W:] Urbańczyk E. (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju, T. 1, Szczecin : Wydawnictwo KREOS, s. 461-469.
67
Wójcik M., (2003), Płynność finansowa a kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 618, s. 49-58; https://bazekon.uek.krakow.pl/16183
68
Kowalik M., (2003), Racjonalizacja zapasów w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 631, s. 199-213.
69
Borowiecki R., Jaki A., Kowalik M., Maciejowski S., Rojek T., (2003), Metodyczno-praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiebiorstw. [W:] Borowiecki R. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny, Warszawa : Difin, s. 113-156.
70
Kowalik M., (2003), Restrukturyzacja jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy. [W:] Borowiecki R. (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój, Warszawa ; Kraków : [s. n.], s. 50-57.
71
Wójcik M., (2002), Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania ryzyka kredytowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 570, s. 145-156; https://bazekon.uek.krakow.pl/12559
72
Wójcik M., (2002), Wartość przedsiębiorstwa w strukturze jego celów. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, s. 34-43.
73
Wójcik M., (2002), Strategie polityki kredytowej przedsiębiorstwa a kształtowanie jego wartości. [W:] Urbańczyk E. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka, T. 2, Szczecin : Wydawnictwo Kreos, s. 649-657.
74
Wójcik M., (2002), The Control Factors of Financial Liquidity in Company. [W:] Economic Theory and Practise in Present Time and in the Future. Section 7, Small and Middle-sized Entrepreneuring as a Factor of Economic Development in the Slovak Republic, Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 155-161.
75
Kowalik M., (2002), Ryzyko w działalności bankowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 565, s. 161-174; https://bazekon.uek.krakow.pl/12843
76
Sierpińska M., Wójcik M., (2002), Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów obrotowych. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie, s. 22-79.
77
Wójcik M., (2001), Poziom i struktura kapitału obrotowego a wartość przedsiębiorstwa. [W:] Urbańczyk E. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 533-539.
78
Wójcik M., (2000), Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów organizacji. [W:] Borowiecki R. (red.), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku, Kraków : KEiOP AE, s. 53-61.
79
Wójcik M., (2000), Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów w organizowaniu pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 10, s. 14-19.
80
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., Szewczyk A., (2010), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje i przejęcia w warunkach kryzysu gospodarczego, Borowiecki R. (kier.), Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 149 k.
81
Kowalik M., Litwa P., Sierpińska M., (2009), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Strategiczna karta wyników jako narzędzie controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie, Borowiecki R. (kier.), Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 163 k.
82
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., (2008), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje jako przejaw procesów globalizacji w gospodarce, Borowiecki R. (kier.), Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 164 s.
83
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., (2007), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty kreowania wartości dla akcjonariuszy, Borowiecki R. (kier.), Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 133 s.
84
Borowiecki R., Kwieciński M., Bartkowiak P., Duraj A., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., Młynarski S., Kotulska K., Kowalik M., Kurosad D., Rojek T., Siuta B., (2002), Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 210 s.
85
Borowiecki R., Nalepka A., Chomątowski S., Kwieciński M., Bartkowiak P., Jaki A., Kaczmarek J., Maciejowski S., Mierzwa Z., Piszczek M., Capiga S., Rojek T., Wójcik M., Wysłocka E., (2001), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 255 s.
86
Borowiecki R., Nalepka A., Chomątowski S., Peszko A., Jaki A., Kaczmarek J., Kwieciński M., Maciejowski S., Mierzwa Z., Piszczek M., Kotulska K., Krzemiński P., Rojek T., Wójcik M., Wysłocka E., (2001), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 291 s.
1
@book{UEK:2168363804,
title = "Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2022",
isbn = "978-83-67153-12-6 ; 978-83-67153-13-3",
}
2
@misc{UEK:2168363834,
author = "Andrzej Jaki and Małgorzata Kowalik",
title = "Introduction",
booktitle = "Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes",
pages = "9-11",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2022",
isbn = "978-83-67153-12-6 ; 978-83-67153-13-3",
}
3
@book{UEK:2168352226,
author = "Maria Sierpińska and Agata Sierpińska-Sawicz and Małgorzata Kowalik and Michał Zubek",
title = "Kredyt kupiecki : ryzyko i sposoby jego ograniczania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8175-214-5",
}
4
@article{UEK:2168357636,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik",
title = "The Role of Net Working Capital in the Financing of the Operating Activities of Mining Companies",
journal = "Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society",
number = "no. 1 (47)",
pages = "123-128",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.29227/IM-2021-01-16},
url = {http://www.potopk.com.pl/Full_text/2021_v1_full/IM%201-2021-a16.pdf},
}
5
@article{UEK:2168357728,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Zarządzanie poziomem zadłużenia spółek energetycznych w kontekście zmian na rynku energii",
journal = "Rynek Energii",
number = "4 (155)",
pages = "16-25",
year = "2021",
url = {},
}
6
@article{UEK:2168359640,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Enterprise Credit Position and the Risk of Bankruptcy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (991)",
pages = "23-36",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2021.0991.0102},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/2067/1543},
}
7
@book{UEK:2168347334,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik and Agata Sierpińska-Sawicz and Michał Zubek",
title = "Obligacje korporacyjne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-01-21053-3",
}
8
@article{UEK:2168334175,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Rozwój faktoringu czynnikiem wspierającym wzrost exportu w Polsce",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 20, z. 1, cz. 2",
pages = "233-247",
year = "2019",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf},
}
9
@inbook{UEK:2168328137,
author = "Małgorzata Kowalik and Bartosz Bałut",
title = "Źródła finansowania start-upów w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian",
pages = "67-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6",
}
10
@inbook{UEK:2168328147,
author = "Małgorzata Kowalik and Olga Jando",
title = "Factoring w zarządzaniu należnościami przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian",
pages = "201-212",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6",
}
11
@article{UEK:2168325637,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Profitability and Financial Liquidity of the Chemical Industry Companies",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "1 (91)",
pages = "47-58",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-04},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/9724.pdf},
}
12
@book{UEK:2168327921,
title = "Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6",
}
13
@misc{UEK:2168318773,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Jubileuszowa Konferencja Naukowa Współczesne wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie Kraków, 21 czerwca 2017 roku",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "7 (930)",
pages = "73-74",
year = "2017",
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e609bb244642/Przeglad%20Organizacji%20-%202017.07.pdf},
}
14
@misc{UEK:2168343750,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (74)",
pages = "28-31",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/28},
}
15
@inbook{UEK:2168315423,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Kryzys gospodarczy a przemysł chemiczny",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie",
pages = "157-166",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8",
}
16
@inbook{UEK:2168319007,
author = "Małgorzata Kowalik and Radosław Łukaszyk",
title = "Wpływ światowego kryzysu finansowego 2007-2010 na główne indeksy GPW w Warszawie",
booktitle = "Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu",
pages = "107-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-04-2 ; 978-83-65907-05-9",
}
17
@article{UEK:2168322811,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik",
title = "Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "5 (89) cz. 1",
pages = "377-387",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-31},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/11263/45001.pdf},
}
18
@inbook{UEK:2168318267,
author = "Andrzej Jaki and Małgorzata Kowalik",
title = "Rozwój i kształcenie kadr naukowych",
booktitle = "Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "38-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-86-7",
}
19
@book{UEK:2168309351,
title = "Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6",
}
20
@inbook{UEK:2168308803,
author = "Małgorzata Kowalik and Sylwia Popielarz",
title = "Rozwój funduszy private equity w Europie i w Polsce",
booktitle = "Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu",
pages = "67-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2",
}
21
@misc{UEK:2168309375,
author = "Andrzej Jaki and Małgorzata Kowalik",
title = "Wstęp",
booktitle = "Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych",
pages = "9-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6",
}
22
@inbook{UEK:2168309395,
author = "Małgorzata Kowalik and Magdalena Taut",
title = "Struktura kapitału przedsiębiorstwa i jej efektywność na przykładzie wybranych spółek przemysłu odzieżowego",
booktitle = "Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych",
pages = "243-255",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6",
}
23
@article{UEK:2168312927,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Inwestycje i dezinwestycje private equity w Europie i w Polsce",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (82), cz. 1",
pages = "919-929",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-76},
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-919.pdf},
}
24
@article{UEK:2168301847,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Kapitał obrotowy w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "74, t. 2",
pages = "117-126",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-10},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-117.pdf},
issn = "1640-6818",
}
25
@misc{UEK:2168299483,
author = "Andrzej Jaki and Małgorzata Kowalik",
title = "Wstęp",
booktitle = "Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji",
pages = "10-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1",
}
26
@inbook{UEK:2168299497,
author = "Małgorzata Kowalik and Anna Okarmus",
title = "Stopień spełnienia reguł finansowania w przemyśle metalowym",
booktitle = "Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji",
pages = "277-288",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1",
}
27
@book{UEK:2168299481,
title = "Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1",
}
28
@inbook{UEK:2168283265,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Struktura finansowa a przepływy pieniężne przedsiębiorstw w przemyśle chemicznym",
booktitle = "Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "91-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2014",
isbn = "978-83-62855-27-8",
}
29
@book{UEK:2168283261,
title = "Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2014",
isbn = "978-83-62855-27-8",
}
30
@unpublished{UEK:2168301883,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Analiza rentowności podstawą oceny efektywności finansowej przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w latach 1998-2012",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III",
pages = "157-173",
year = "2014",
}
31
@unpublished{UEK:2168286015,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Pozycja kredytowa jako determinanta efektywności finansowania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II",
pages = "143-155",
year = "2013",
}
32
@article{UEK:2168262822,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Determinanty struktury długu przedsiębiorstw",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "20-24",
year = "2013",
}
33
@inbook{UEK:2168264578,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Pozycja kredytowa przedsiębiorstw z przemysłu chemicznego a kryzys gospodarczy",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych",
pages = "339-350",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-08-2",
}
34
@inbook{UEK:2168254662,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Debt Financing and Factors Shaping its Structure",
booktitle = "Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "469-483",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-03-7",
}
35
@inbook{UEK:2168237454,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Financing Enterprises in the Chemical Industry During an Economic Crisis",
booktitle = "Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "355-370",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-76-1",
}
36
@unpublished{UEK:2168271880,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik",
title = "Efektywność zarządzania kapitałem obcym w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa",
pages = "182-204",
year = "2012",
}
37
@inbook{UEK:2168237890,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Possibilities of Financing Investment Activity from Internal Sources in the Metallurgical Industry",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "757-764",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
38
@article{UEK:2168260224,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Struktura zadłużenia krótkoterminowego w przemyśle metalowym w latach 2006-2009",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "22-26",
year = "2012",
}
39
@unpublished{UEK:2168260638,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Analiza źródeł finansowania przedsiębiorstw przemysłu metalowego - struktura długu",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji ",
pages = "183-206",
year = "2011",
}
40
@inbook{UEK:2168220122,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Struktura długu w spółkach przemysłu metalowego",
booktitle = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
pages = "835-847",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
41
@inbook{UEK:2161898641,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Formative Factors of the Demand for Net Working Capital in the Enterprise",
booktitle = "Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring",
pages = "259-270",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-8-3",
}
42
@article{UEK:51634,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie a wartość dla akcjonariuszy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "836",
pages = "165-178",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168179598},
}
43
@inbook{UEK:2161911864,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "The Shaping of Capital Structure of the Chemical Industry in Poland in the Years 1998-2007",
booktitle = "Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "417-435",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Dom Organizatora",
year = "2010",
isbn = "978-83-7285-509-1",
}
44
@article{UEK:50191,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Determinanty struktury finansowej przedsiębiorstw",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "7",
pages = "78-88",
year = "2009",
}
45
@article{UEK:50237,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto na przykładzie przemysłu chemicznego",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7-8",
pages = "56-60",
year = "2009",
}
46
@book{UEK:50560,
author = "Ryszard Borowiecki and Andrzej Jaki and Małgorzata Kowalik and Tomasz Rojek and Wojciech Szymla",
title = "Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-9-4",
}
47
@inbook{UEK:2168222944,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Strategic Alliances and Mergers as Tools of Raising Value of the Enterprise",
booktitle = "Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects",
pages = "133-141",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-8-7",
}
48
@inbook{UEK:2165620707,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "ROIC a pomiar wartości dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "65-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
49
@article{UEK:50855,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto a wartość dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1200",
pages = "332-341",
adress = "",
year = "2008",
}
50
@inbook{UEK:2168235934,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Poziom kapitału obrotowego netto a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto w przemyśle chemicznym w latach 1998 - 2004",
booktitle = "Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa",
pages = "249-263",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2007",
isbn = "978-83-7525-075-6",
}
51
@inbook{UEK:2166112274,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Wykorzystanie EVA w procesie pomiaru wartości dla akcjonariuszy",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "375-388",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
52
@inbook{UEK:2168235922,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Kształtowanie EVA w przemyśle chemicznym w latach 1999 - 2004",
booktitle = "Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa",
pages = "61-70",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Kreos",
year = "2007",
isbn = "978-83-60585-04-7",
}
53
@inbook{UEK:2165768845,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Metodyka szacowania średniego ważonego kosztu kapitału na przykładzie przemysłu chemicznego w latach 1999-2004",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
pages = "473-487",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
54
@inbook{UEK:2168236044,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Problematyka szacowania kosztu kapitału własnego na przykładzie przemysłu chemicznego w latach 1998-2004",
booktitle = "Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji",
pages = "149-160",
adress = "Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2006",
isbn = "83-89726-03-3",
}
55
@unpublished{UEK:2168286505,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik and Piotr Litwa",
title = "Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 ",
pages = "85-135",
year = "2006",
}
56
@inbook{UEK:2166157994,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym brutto na poziom kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
pages = "207-219",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press&It",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60283-13-3",
}
57
@unpublished{UEK:52587,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
58
@article{UEK:51154,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik",
title = "Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "731",
pages = "273-292",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131448357},
}
59
@article{UEK:51155,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik",
title = "Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "731",
pages = "259-271",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131414546},
}
60
@inbook{UEK:2166038051,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik",
title = "Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki",
pages = "448-457",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-907047-4-9",
}
61
@unpublished{UEK:2168306473,
author = "Agnieszka Długosz and Małgorzata Kowalik and Leokadia Kulańca and Tomasz Łatka and Bogusław Niedbała and Piotr Pociask and Piotr Staszel",
title = "Systemy raportowania w przedsiębiorstwach",
booktitle = "System raportowania wyników w controllingu operacyjnym",
pages = "76-234",
year = "2005",
}
62
@book{UEK:2168239076,
author = "Janusz Nesterak and Małgorzata Kowalik",
title = "Finanse firm : długoterminowe zarządzanie finansami",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Anvix",
year = "2005",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-910812-2-2",
}
63
@book{UEK:2168231958,
author = "Janusz Nesterak and Małgorzata Kowalik",
title = "Finanse firm : długoterminowe zarządzanie finansami",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Anvix",
year = "2004",
isbn = "83-910812-2-2",
}
64
@unpublished{UEK:2168252422,
author = "Małgorzata Kowalik and Sylwia Lewicka-Potocka",
title = "Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw z branży chemicznej i z przemysłu lekkiego w kontekście integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "88-242",
year = "2004",
}
65
@article{UEK:2168244918,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Strategie zarządzania kapitałem obrotowym brutto a poziom kapitału obrotowego netto",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "43",
pages = "819-832",
year = "2004",
issn = "1640-6818",
}
66
@inbook{UEK:2168241834,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Kapitał obrotowy jako determinanta wartości dla akcjonariuszy",
booktitle = "Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju. T. 1",
pages = "461-469",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo KREOS",
year = "2003",
isbn = "83-916357-2-4",
}
67
@article{UEK:2168221078,
author = "Małgorzata Wójcik",
title = "Płynność finansowa a kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "618",
pages = "49-58",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16183},
}
68
@article{UEK:2168223370,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Racjonalizacja zapasów w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "631",
pages = "199-213",
year = "2003",
}
69
@inbook{UEK:2168223538,
author = "Ryszard Borowiecki and Andrzej Jaki and Małgorzata Kowalik and Stanisław Maciejowski and Tomasz Rojek",
title = "Metodyczno-praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiebiorstw",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "113-156",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2003",
isbn = "83-7251-381-3",
}
70
@inbook{UEK:2168223652,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Restrukturyzacja jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój",
pages = "50-57",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "s. n.",
year = "2003",
isbn = "83-907047-3-0",
}
71
@article{UEK:2168225386,
author = "Małgorzata Wójcik",
title = "Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania ryzyka kredytowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "570",
pages = "145-156",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12559},
}
72
@inbook{UEK:2168224930,
author = "Małgorzata Wójcik",
title = "Wartość przedsiębiorstwa w strukturze jego celów",
booktitle = "Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw",
pages = "34-43",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2002",
isbn = "83-907047-1-4",
}
73
@inbook{UEK:2168240782,
author = "Małgorzata Wójcik",
title = "Strategie polityki kredytowej przedsiębiorstwa a kształtowanie jego wartości",
booktitle = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2",
pages = "649-657",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Kreos",
year = "2002",
isbn = "83-916357-0-8",
}
74
@inbook{UEK:2168247716,
author = "Małgorzata Wójcik",
title = "The Control Factors of Financial Liquidity in Company",
booktitle = "Economic Theory and Practise in Present Time and in the Future. Section 7, Small and Middle-sized Entrepreneuring as a Factor of Economic Development in the Slovak Republic ",
pages = "155-161",
adress = "Banská Bystrica",
publisher = "Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "80-8055-597-4",
}
75
@article{UEK:2168225354,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Ryzyko w działalności bankowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "565",
pages = "161-174",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12843},
}
76
@unpublished{UEK:2168253428,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Wójcik",
title = "Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów obrotowych",
booktitle = "Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie",
pages = "22-79",
year = "2002",
}
77
@inbook{UEK:2168246980,
author = "Małgorzata Wójcik",
title = "Poziom i struktura kapitału obrotowego a wartość przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia)",
pages = "533-539",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2001",
isbn = "83-7241-191-3",
}
78
@inbook{UEK:2168223662,
author = "Małgorzata Wójcik",
title = "Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów organizacji",
booktitle = "Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku",
pages = "53-61",
adress = "Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2000",
isbn = "83-911295-1-9",
}
79
@article{UEK:2168226080,
author = "Małgorzata Wójcik",
title = "Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów w organizowaniu pracy",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "10",
pages = "14-19",
year = "2000",
}
80
@unpublished{UEK:2168252970,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik and Piotr Litwa and Anna Szewczyk",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje i przejęcia w warunkach kryzysu gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
81
@unpublished{UEK:2168243614,
author = "Małgorzata Kowalik and Piotr Litwa and Maria Sierpińska",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Strategiczna karta wyników jako narzędzie controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
82
@unpublished{UEK:2165600949,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik and Piotr Litwa",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje jako przejaw procesów globalizacji w gospodarce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
83
@unpublished{UEK:2165341732,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik and Piotr Litwa",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty kreowania wartości dla akcjonariuszy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
84
@unpublished{UEK:2168256414,
author = "Ryszard Borowiecki and Mirosław Kwieciński and Piotr Bartkowiak and Agnieszka Natasza Duraj and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Stanisław Młynarski and Katarzyna Kotulska and Małgorzata Kowalik and Demetriusz Kurosad and Tomasz Rojek and Barbara Siuta",
title = "Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
85
@unpublished{UEK:2168256422,
author = "Ryszard Borowiecki and Adam Nalepka and Stanisław Chomątowski and Mirosław Kwieciński and Piotr Bartkowiak and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Stanisław Maciejowski and Zofia Mierzwa and Marcin Piszczek and Sylwia Capiga and Tomasz Rojek and Małgorzata Wójcik and Elżbieta Wysłocka",
title = "Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
86
@unpublished{UEK:2168256492,
author = "Ryszard Borowiecki and Adam Nalepka and Stanisław Chomątowski and Adam Peszko and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Mirosław Kwieciński and Stanisław Maciejowski and Zofia Mierzwa and Marcin Piszczek and Katarzyna Kotulska and Paweł Krzemiński and Tomasz Rojek and Małgorzata Wójcik and Elżbieta Wysłocka",
title = "Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID