Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Wybrane metody i techniki szczegółowe zarządzania projektami
Źródło:
Zarządzanie projektami : zarys problematyki / red. Paweł CABAŁA, Sławomir WAWAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2022, s. 284-312
ISBN:
978-83-7252-866-7
Nr:
2168369376
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Proces zarządzania projektem
Źródło:
Zarządzanie projektami : zarys problematyki / red. Paweł CABAŁA, Sławomir WAWAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2022, s. 241-262
ISBN:
978-83-7252-866-7
Nr:
2168369372
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Procesy grupowe w zespołach projektowych w kontekście współczesnego środowiska pracy = Group Processes in Project Teams in the Context of Modern Work Environment
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : strategie, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022, s. 425-433. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-67153-17-1 ; 978-83-67153-18-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168367770
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Koncepcja proinnowacyjnego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2021
Opis fizyczny:
289 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-513
Nr:
2168365086
doktorat
5

Autor:
Zbigniew Zioło , Krzysztof Woźniak , Michał Woźniak
Tytuł:
Powiązania handlowe gospodarki niemieckiej w przestrzeni światowej = Trade Relations of the German Economy in the World Space
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 35, nr 4 (2021) , s. 9-32. - Tytuł numeru: Wybrane problemy powiązań przestrzennych = Selected Issues of Spatial Relations - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168360502
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Łukasz Konopielko , Łukasz Sykała , Krzysztof Woźniak , Dmytro Verbovyy
Tytuł:
Suburbanization in the Context of R&D Projects Fund Allocation
Źródło:
European Research Studies Journal. - vol. 24, iss. 1 (2021) , s. 790-805. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This paper has been financed by the project "The new model of urbanization in Poland - practical implementation of principles of responsible urbanization and a compact city"(Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), co-financed by the National Center for Research and Development under the Strategic Program for Scientific Research and Development Works "Social and economic development of Poland in the conditions of globalizing markets" - GOSPOSTRATEG
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168353716
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Przywództwo w wirtualnych zespołach projektowych = Leadership in Virtual Project Teams
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 49-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych na projekt w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwa "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 zł. ; Publikacja została sfinansowana ze środków projektu badawczego realizowanego w ramach Programu POTENCJAŁ w latach 2020-2021
ISBN:
978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350106
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Evolution of Project Management Studies in the XXI Century
Źródło:
International Journal of Managing Projects in Business. - vol. 13, iss. 4 (2020) , s. 867-888. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was supported under Cracow University of Economics statutory research funding scheme.
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168346750
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Łukasz Konopielko , Michał Kochański , Krzysztof Woźniak
Tytuł:
Economics of Procrastination : the Case of EU Grants
Źródło:
European Research Studies Journal. - vol. 22, iss. 4 (2019) , s. 544-557. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168341307
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Monitoring i kontrola portfela projektów
Źródło:
Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2018, s. 169-180
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-4-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168323775
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 322-342
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329253
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Wspomaganie informatyczne zarządzania
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 343-356
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329255
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Słowo wstępu = Editorial
Źródło:
Journal of Modern Management Process. - Vol. 3, no. 2, s. 6-7. - Tytuł numeru: Podejścia do zarządzania we współczesnych organizacjach
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168358392
wstęp/zakończenie
14

Tytuł:
Słowo wstępu = Editorial
Źródło:
Journal of Modern Management Process. - Vol. 3, no. 1, s. 6-7. - Tytuł numeru: Instrumenty doskonalenia zarządzania personelem i komunikacją
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168330093
wstęp/zakończenie
15

Tytuł:
Journal of Modern Management Process
Numer:
Vol. 3, no. 1
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168330091
redakcja czasopisma/serii
16

Tytuł:
Journal of Modern Management Process
Numer:
Vol. 3, no. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168340607
redakcja czasopisma/serii
17

Tytuł:
Ocena sprawności działania
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 98-109
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329205
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Słowo wstępu = Editorial
Źródło:
Journal of Modern Management Process. - Vol. 2, no. 2, s. 6. - Tytuł numeru: Instrumenty budowy zaangażowania w marketingu i projektach
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168330089
wstęp/zakończenie
19

Tytuł:
Journal of Modern Management Process
Numer:
Vol. 2, no. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168330087
redakcja czasopisma/serii
20

Tytuł:
Journal of Modern Management Process
Numer:
Vol. 2, no. 1
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168358388
redakcja czasopisma/serii
21

Tytuł:
Słowo wstępu = Editorial
Źródło:
Journal of Modern Management Process. - Vol. 2, no. 1, s. 6-7. - Tytuł numeru: Współczesne instrumenty zarządzania projektami i procesami
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168358390
wstęp/zakończenie
22

Tytuł:
Słowo wstępne = Edytorial
Źródło:
Journal of Modern Management Process. - vol. 1, no. 1, s. 6-7. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju instrumentów wspomagających proces zarządzania
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168358380
wstęp/zakończenie
23

Tytuł:
Journal of Modern Management Process
Numer:
vol. 1, no. 2
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168358384
redakcja czasopisma/serii
24

Tytuł:
Informatyczne wspomaganie komunikacji w zespole projektowym
Źródło:
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. Paweł CABAŁA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 171-184
ISBN:
978-83-8085-197-9
Nr:
2168310483
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Słowo wstępne = Editorial
Źródło:
Journal of Modern Management Process. - vol. 1, no. 2, s. 6-7. - Tytuł numeru: Perspektywy doskonalenia instrumentów wspomagających proces zarządzania
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168358386
wstęp/zakończenie
26

Tytuł:
Kierunki doskonalenia elastyczności systemu informatycznego organizacji = Directions of Improving The Flexibility of Information System in An Organization
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 421 (2016) , s. 619-631. - Tytuł numeru: Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306869
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Journal of Modern Management Process
Numer:
vol. 1, no. 1
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168358378
redakcja czasopisma/serii
28

Tytuł:
Wybrane obszary projektowania
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 43-61
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168292995
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2015
Opis fizyczny:
216 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-9-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168290291
30

Tytuł:
Metody projektowania systemów organizacyjnych
Źródło:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 77-91
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-8-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168288815
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Jakość informacji
Źródło:
Wprowadzenie do analizy wartości informacji / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 49-60
ISBN:
978-83-7252-709-7
Nr:
2168299457
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Pomiar sprawności działania w zwinnych metodykach projektowania oprogramowania = Measuring Efficiency in Agile Software Design Methodologies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015) , s. 35-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168297633
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
The Process of Preparing and Implementing DPs by Sectors : Analysis and Assessment of Good Practices in Section "Transportation and Storage"
Źródło:
Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015, s. 64-70
ISBN:
978-83-7633-397-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168301349
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Klasyczne i współczesne metodyki projektowania
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 81-104
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293031
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Autor:
Krzysztof Woźniak , Zdzisław Onderka
Tytuł:
Projektowanie struktur algorytmicznych
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 467-490
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293215
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Interpretacja i zakres metodologii projektowania
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 17-42
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168292989
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Potrzeby informacyjne
Źródło:
Wprowadzenie do analizy wartości informacji / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 71-81
ISBN:
978-83-7252-709-7
Nr:
2168299461
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Proces realizacji projektu organizacyjnego
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA, s. 47-61
Sygnatura:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295089
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Managing Organizations in the Information Society
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2014
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-935104-3-6
Nr:
2168282689
40

Tytuł:
Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym - analiza i ocena dobrych praktyk w sekcji "Transport i gospodarka magazynowa"
Źródło:
Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 79-87
ISBN:
978-83-7633-261-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168293033
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Formy innowacji strukturalnych w doskonaleniu strategii organizacyjnych = Structural Forms of Innovation in Improving Organizational
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014) , s. 197-207. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283425
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Problematyka sprawności działania w elastycznych metodykach projektowania oprogramowania
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły / red. Henryk Bieniok - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 183-192 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-4-3
Nr:
2168285347
rozdział w monografii
43

Tytuł:
Wspomaganie informatyczne zarządzania
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 242-252
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271454
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 229-241
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271446
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Badania diagnostyczne algorytmów informatycznego wspomagania zarządzania
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA, s. 183-198
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287129
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Ocena sprawności działania
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 80-91
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271392
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Identyfikacja strategicznych czynników sukcesu przedsiębiorstwa = Identification of the Company's Strategic Success Factors
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 2 (2013) , s. 387-399. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271232
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 322-342
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237986
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
E-learning Role in Higher Education and Corporate Environment
Źródło:
The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 125-131
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-0-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168235744
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Metodyka badań diagnostycznych procesów zarządzania wiedzą w organizacji
Źródło:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA, s. 159-185
Sygnatura:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263418
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2012
Opis fizyczny:
110 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-6-9
Nr:
2168230236
52

Tytuł:
Wspomaganie informatyczne zarządzania
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 343-356
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237988
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Determinanty potencjału rozwoju organizacji
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2012
Opis fizyczny:
334 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-8-3
Nr:
2168235702
54

Tytuł:
Pomiar w analizie systemów i procesów zarządzania = Measurement in Systems and Management Process Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 880 (2012) , s. 31-41. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236540
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Informacja
Źródło:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2012. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168352756
hasło w leksykonie
56

Tytuł:
Ocena sprawności działania
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 98-109
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237852
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Uniwersalne ujęcie oceny sprawności działania
Źródło:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA, s. 29-59
Sygnatura:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168254996
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Problematyka identyfikacji procesów organizacyjnych = Identifying Organisational Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 871 (2011) , s. 59-71. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218602
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Problem interpretacji słabych sygnałów w kontekście projektowania systemu monitoringu w organizacji
Źródło:
Systemy controllingu, monitoringu i audytu / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 87-99
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-1-4
Nr:
2165825517
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
System informacyjny przedsiębiorstwa jako źródło danych w procesach doskonalenia i odnowy przedsiębiorstwa = Enterprise's Information System as a Data Source in the Process of Improvement and Renewal of Organization
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 128 (2010) , s. 275-286. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys? - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166187570
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Sprawność działania w analizie i projektowaniu procesów zarządzania
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 437-457
Sygnatura:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230926
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Problem pomiaru w naukach organizacji i zarządzania
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (2010) , s. 8-10. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51648
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 31-60
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Tryb dostępu:
Nr:
2165515041
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
System informacyjny wspomagania negocjacji - model referencyjny
Źródło:
Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 439-448 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-482-8
Nr:
2166653104
rozdział w monografii
65

Tytuł:
System informacyjny wspomagania negocjacji - narzędzia internetowe
Źródło:
Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 449-458 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-482-8
Nr:
2166653134
rozdział w monografii
66

Tytuł:
Metoda kategoryzacji przedsiębiorstw ze względu na stopień spełniania funkcji gospodarki opartej na wiedzy
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 241-263
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157457
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Problematyka bezpieczeństwa informacji w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw = Information Security Issues in the Processes of Restructuring of Organization
Źródło:
Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 153-159. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-3-2
Nr:
2161920458
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 421-442
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157773
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 317-419
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157587
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Wyniki analizy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 265-316
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157542
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Wykorzystanie funduszy europejskich do kształtowania kapitału relacyjnego na przykładzie województwa małopolskiego
Źródło:
Regionalny wymiar kapitału relacyjnego / red. Janusz Toruński - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009, s. 31-39
ISBN:
978-83-60652-48-0
Nr:
2165743475
rozdział w monografii
72

Tytuł:
Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 37-69
Sygnatura:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168218970
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Metoda kategoryzacji jako narzędzie oceny potencjału wiedzy przedsiębiorstw
Źródło:
Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu / red. Jerzy Rokita - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2008, s. 138-163 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-15-0
Nr:
2165906731
rozdział w monografii
74

Tytuł:
Komputerowe wspomaganie zarządzania strategicznego = Computer Aided Strategic Management
Źródło:
Wiedza - innowacyjność - zmiana / red. Janina Stankiewicz - Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, s. 129-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7481-165-1
Nr:
2165787691
rozdział w monografii
75

Tytuł:
Wybrane aplikacje komputerowego wspomagania zarządzania strategicznego = Selected Applications of Computer-Aided Strategic Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 782 (2008) , s. 147-156. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50508
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Efektywność wykorzystania współczesnych systemów informatycznych w zarządzaniu = The Effectiveness of Using Modern IT Systems in Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 772 (2008) , s. 175-189. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51353
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Pomiar sprawności systemu informacyjnego - próba operacjonalizacji = Measuring Information System Efficiency
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 671-681. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50987
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Metodologia rozwoju i doskonalenia systemu bezpieczeństwa informacyjnego organizacji
Źródło:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 63-89
Sygnatura:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230200
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
79

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przeobrażenia w organizacjach. Rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem metod zarządzania", Zakopane, Polska, od 2007-06-08 do 2007-06-10
Tytuł:
Problematyka wdrażania informatycznych systemów wspomagania obiegu dokumentów na przykładzie rozgłośni radiowej
Źródło:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 227-235 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
Nr:
2165626327
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
80

Konferencja:
International Academic Conference: Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges, Ostrawa, Czechy, od 2007-09-04 do 2007-09-06
Tytuł:
System informacyjny jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych = Information System as an Enterprise Competitiveness Determinant : Findings from Empirical Research
Źródło:
Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference : Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges : September 4-6, 2007 / red. Jana Hančlová - Ostrava: VŠB - Technical University, Faculty of Economics, 2007, s. 237-251. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-1458-2
Nr:
2165705720
rozdział w materiałach konferencyjnych
81

Tytuł:
Przegląd informatycznych narzędzi klasy Business Intelligence = Review of Business Intelligence IT Tools
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 753 (2007) , s. 121-129. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50889
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Metodyka badania potrzeb informacyjnych na szczeblu zarządzania strategicznego = A Methodology for Researching Information Needs at the Strategic Management Level
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 700 (2006) , s. 233-245. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52735
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Zaspokajanie potrzeb informacyjnych na szczeblu zarządzania strategicznego = Satisfying Strategic Management Information Needs
Źródło:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 477-486. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218962
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie = Computer Applications for Knowledge Management in Enterprise
Źródło:
Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce / red. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005, s. 337-346. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-7285-235-9
Nr:
2168232286
rozdział w monografii
85

Tytuł:
Skuteczny system automatycznego wykrywania plagiatów : na przykładzie prac zaliczeniowych studentów Akademi Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
e-mentor. - nr 5 (2005) , s. 5-9 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166555594
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Wolne oprogramowanie - akcelerator rozwoju przedsiębiorstwa = Free Software - Corporate Development Stimulus
Źródło:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 523-532. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
Nr:
2166389088
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
System informacji menedżerskiej jako instrument wspomagania zarządzania strategicznego w firmie
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
370 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 17 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/905
Nr:
2168221288
doktorat
88

Tytuł:
Automatyzacja projektowania
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 50
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269860
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Funkcja informacji w procesie podejmowania decyzji strategicznych = Functions of Information in the Process of Strategic Decision Making
Źródło:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 357-366. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2165995222
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Założenia projektowe
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 658
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270258
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Horyzont planowania
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 161-162
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270042
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Formy prezentacji projektów
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 134
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270020
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Wykres Gantta
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 643-644. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270248
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Schemat blokowy = Flowchart, Block Diagram, Block Scheme, Flow Diagram
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 506. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270206
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Diagnoza systemu zarządzania strategicznego w firmie
Źródło:
Management Forum 2020 : w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania / red. Juliusz Engelhardt, Małgorzata Brojak-Trzaskowska - Szczecin; Międzyzdroje: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 226-232 - Bibliogr.
ISBN:
83-89142-27-9
Nr:
2168246864
rozdział w monografii
96

Tytuł:
Analiza efektywności modułu sprzedaży w systemie Digitland Enterprise = An Effectiveness Analysis of the Sales Module in the Digitland Enterprise System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 652 (2004) , s. 225-234. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220426
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Oprogramowanie zarządzania projektami
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 386
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270156
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Harmonogram projektu
Źródło:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 157. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270034
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Informatyczne narzędzia analityczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem = Analytical Information Technology Tools as an Aid to Management in the Firm
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 627 (2003) , s. 227-237. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168222626
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Wspomaganie informacyjne zarządzania strategicznego
Źródło:
Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego : doświadczenia krajowe i międzynarodowe. T. 1 / red. Jan Jeżak - Łódź: Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, 2003, s. 497-506. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-913058-3-X
Nr:
2168294763
rozdział w monografii
101

Tytuł:
Badanie systemu informacyjnego dystrybucji i sprzedaży w przedsiębiorstwie : (doświadczenia praktyczne) = A Study of a Distribution and Sales Information System in a Enterprise (Experiences in Practice)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 603 (2002) , s. 241-256. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168231006
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Charakterystyka zastosowań zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, MRPII, ERP = A Description of the Application of Integrated Enterprise Management Systems: Classes MRP, MRPII, and ERP
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 574 (2002) , s. 201-215. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225410
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Oprogramowanie Lotus Domino jako narzędzie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie = Lotus Domino Software as the Tool of Managing Knowledge in a Company
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 897-907 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168227164
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Wspomaganie informacyjne zarządzania strategicznego w firmie = The Use of Computer Software to Aid Strategic Management within Firms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 561 (2001) , s. 161-173. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236324
artykuł w czasopiśmie
105

Konferencja:
Konferencja naukowa: Strategie wzrostu produktywności firmy, Zakopane, Polska, od 2000-09-22 do 2000-09-24
Tytuł:
ERP jako narzędzie poprawy produktywności w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwa = The Purpose of Enterprise Resource Planning (ERP) System is to Support the Management of All Processes in a Company
Źródło:
Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 71-79. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-057-7
Nr:
2168238034
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Wspomaganie komputerowe analizy produktywności w firmie = Computer-Aided Analysis of Firm's Productivity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 544 (2000) , s. 165-177. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224188
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Strategia rozwoju ekonomicznego firmy
Źródło:
Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 1 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK], s. 60-149 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-527/1/Magazyn
Nr:
2168231982
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Wspomaganie informacyjne controllingu menedżerskiego w firmie = Information Support of Managerial Control in a Company
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 509 (1998) , s. 191-205. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238142
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Analiza progu rentowności (break even point) perspektywy wspomagania komputerowego
Źródło:
Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowa rola systemów informatycznych / red. Celina Olszak, Henryk Sroka - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998, s. 175-179 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-87265-44-6
Nr:
2168343089
rozdział w materiałach konferencyjnych
110

Tytuł:
Rachunek produktywności
Źródło:
Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA], s. 51-69 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-481/Magazyn
Nr:
2168234680
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności
Źródło:
Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA], s. 9-50 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-481/Magazyn
Nr:
2168234678
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
112

Konferencja:
XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Tytuł:
Grafika komputerowa w analizie przestrzennej zjawisk społeczno-ekonomicznych
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 87-94
Nr:
2168274795
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
168: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
51/KPZ/1/07/S/411
Sygnatura:
NP-1192/1/Magazyn
Nr:
2168219318
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
163 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
75/KPZ/1/2006/S/333
Sygnatura:
NP-1137/Magazyn
Nr:
2166571680
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
157 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
79/KPZ/2/05/S/251
Sygnatura:
NP-1076/Magazyn
Nr:
2168264744
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
151 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-952/Magazyn
Nr:
2168264746
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Projektowanie systemu informacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą
Adres wydawniczy:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2003
Opis fizyczny:
259 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-912/Magazyn
Nr:
2168255088
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
88 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-865/Magazyn
Nr:
2168286199
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
118 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-794/Magazyn
Nr:
2168286195
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000
Opis fizyczny:
264 s.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-703/Magazyn
Nr:
2168232590
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999
Opis fizyczny:
205 s.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-648/[1]/Magazyn
Nr:
2168231366
naukowo-badawcze
1
Wybrane metody i techniki szczegółowe zarządzania projektami / Michał TECZKE, Krzysztof WOŹNIAK // W: Zarządzanie projektami : zarys problematyki / red. Paweł CABAŁA, Sławomir WAWAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2022. - S. 284-312. - ISBN 978-83-7252-866-7
2
Proces zarządzania projektem / Adam Stabryła, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Zarządzanie projektami : zarys problematyki / red. Paweł CABAŁA, Sławomir WAWAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2022. - S. 241-262. - ISBN 978-83-7252-866-7
3
Procesy grupowe w zespołach projektowych w kontekście współczesnego środowiska pracy = Group Processes in Project Teams in the Context of Modern Work Environment / Bernard BIŃCZYCKI, Małgorzata MARCHEWKA, Krzysztof WOŹNIAK // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : strategie, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022. - S. 425-433. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-67153-17-1 ; 978-83-67153-18-8
4
Koncepcja proinnowacyjnego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Beata Kurowska ; . - Kraków : , 2021. - 289 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Małgorzata TYRAŃSKA ; Promotor pomocniczy: Krzysztof WOŹNIAK. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003544
5
Powiązania handlowe gospodarki niemieckiej w przestrzeni światowej = Trade Relations of the German Economy in the World Space / Zbigniew Zioło, Krzysztof WOŹNIAK, Michał Woźniak // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 35, nr 4 (2021), s. 9-32. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy powiązań przestrzennych = Selected Issues of Spatial Relations. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8421/8160. - ISSN 2080-1653
6
Suburbanization in the Context of R&D Projects Fund Allocation / Łukasz Konopielko, Łukasz Sykała, Krzysztof WOŹNIAK, Dmytro Verbovyy // European Research Studies Journal. - vol. 24, iss. 1 (2021), s. 790-805. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/1995. - ISSN 1108-2976
7
Przywództwo w wirtualnych zespołach projektowych = Leadership in Virtual Project Teams / Małgorzata MARCHEWKA, Krzysztof WOŹNIAK // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 49-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
8
Evolution of Project Management Studies in the XXI Century / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // International Journal of Managing Projects in Business. - vol. 13, iss. 4 (2020), s. 867-888. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJMPB-01-2020-0002/full/html. - ISSN 1753-8378
9
Economics of Procrastination : the Case of EU Grants / Lukasz Konopielko, Michal Kochanski, Krzysztof WOZNIAK // European Research Studies Journal. - vol. 22, iss. 4 (2019), s. 544-557. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/1528. - ISSN 1108-2976
10
Monitoring i kontrola portfela projektów / Paweł Leśniewski, Krzysztof WOŹNIAK // W: Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2018. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 169-180. - ISBN 978-83-941408-4-7. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan
11
Organizacja systemów zarządzania wiedzą / Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 322-342. - ISBN 978-83-7252-767-7
12
Wspomaganie informatyczne zarządzania / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 343-356. - ISBN 978-83-7252-767-7
13
Słowo wstępu = Editorial / Krzysztof WOŹNIAK // Journal of Modern Management Process / red. Krzysztof WOŹNIAK. - Vol. 3, no. 2 (2018), s. 6-7. - Tytuł numeru: Podejścia do zarządzania we współczesnych organizacjach. - Pełny tekst: https://journalmmp.com/index.php/jmmp/issue/view/7/12
14
Słowo wstępu = Editorial / Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Krzysztof WOŹNIAK // Journal of Modern Management Process / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Krzysztof WOŹNIAK. - Vol. 3, no. 1 (2018), s. 6-7. - Tytuł numeru: Instrumenty doskonalenia zarządzania personelem i komunikacją. - Pełny tekst: http://www.journalmmp.com/index.php/jmmp/issue/download/6/9
15
Journal of Modern Management Process / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. - Vol. 3, no. 1. - Pełny tekst: https://journalmmp.com/index.php/jmmp/issue/archive. - ISSN 2481-3490
16
Journal of Modern Management Process / red. Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. - Vol. 3, no. 2. - Pełny tekst: https://journalmmp.com/index.php/jmmp/issue/archive. - ISSN 2481-3490
17
Ocena sprawności działania / Krzysztof WOŹNIAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 98-109. - ISBN 978-83-7252-767-7
18
Słowo wstępu = Editorial / Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Krzysztof WOŹNIAK // Journal of Modern Management Process / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Krzysztof WOŹNIAK. - Vol. 2, no. 2 (2017), s. 6. - Tytuł numeru: Instrumenty budowy zaangażowania w marketingu i projektach. - Pełny tekst: http://www.journalmmp.com/index.php/jmmp/issue/download/5/8
19
Journal of Modern Management Process / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - Vol. 2, no. 2. - Pełny tekst: https://journalmmp.com/index.php/jmmp/issue/archive. - ISSN 2481-3490
20
Journal of Modern Management Process / red. Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - Vol. 2, no. 1. - Pełny tekst: https://journalmmp.com/index.php/jmmp/issue/archive. - ISSN 2481-3490
21
Słowo wstępu = Editorial / Krzysztof WOŹNIAK // Journal of Modern Management Process / red. Krzysztof WOŹNIAK. - Vol. 2, no. 1 (2017), s. 6-7. - Tytuł numeru: Współczesne instrumenty zarządzania projektami i procesami. - Pełny tekst: https://journalmmp.com/index.php/jmmp/article/view/40
22
Słowo wstępne = Edytorial / Mariusz SOŁTYSIK, Krzysztof WOŹNIAK // Journal of Modern Management Process / red. Mariusz SOŁTYSIK, Krzysztof WOŹNIAK. - vol. 1, no. 1 (2016), s. 6-7. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju instrumentów wspomagających proces zarządzania. - Pełny tekst: https://journalmmp.com/index.php/jmmp/issue/view/1
23
Journal of Modern Management Process / red. Tomasz MAŁKUS, Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016. - vol. 1, no. 2. - Pełny tekst: https://journalmmp.com/index.php/jmmp/issue/archive. - ISSN 2481-3490
24
Informatyczne wspomaganie komunikacji w zespole projektowym / Krzysztof WOŹNIAK // W: Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 171-184. - ISBN 978-83-8085-197-9
25
Słowo wstępne = Editorial / Tomasz MAŁKUS, Krzysztof WOŹNIAK // Journal of Modern Management Process / red. Tomasz MAŁKUS, Krzysztof WOŹNIAK. - vol. 1, no. 2 (2016), s. 6-7. - Tytuł numeru: Perspektywy doskonalenia instrumentów wspomagających proces zarządzania. - Pełny tekst: https://journalmmp.com/index.php/jmmp/article/view/29
26
Kierunki doskonalenia elastyczności systemu informatycznego organizacji = Directions of Improving The Flexibility of Information System in An Organization / Krzysztof WOŹNIAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 421 (2016), s. 619-631. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/35651. - ISSN 1899-3192
27
Journal of Modern Management Process / red. Mariusz SOŁTYSIK, Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016. - vol. 1, no. 1. - Pełny tekst: https://journalmmp.com/index.php/jmmp/issue/archive. - ISSN 2481-3490
28
Wybrane obszary projektowania / Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Krzysztof WOŹNIAK, // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 43-61. - ISBN 978-83-255-7048-4
29
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztofa WOŹNIAKA. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - 216 s. : il. ; 24 cm. - (Encyklopedia Zarządzania). - ISBN 978-83-935104-9-8. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-narzedzia-analityczne-w-naukach-ekonomicznych
30
Metody projektowania systemów organizacyjnych / Paweł CABAŁA, Mariusz SOŁTYSIK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 77-91. - ISBN 978-83-935104-8-1. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa
31
Jakość informacji / Krzysztof WOŹNIAK // W: Wprowadzenie do analizy wartości informacji / red. Marek ĆWIKLICKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 49-60. - ISBN 978-83-7252-709-7
32
Pomiar sprawności działania w zwinnych metodykach projektowania oprogramowania = Measuring Efficiency in Agile Software Design Methodologies / Krzysztof WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015), s. 35-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/484. - ISSN 1898-6447
33
The Process of Preparing and Implementing DPs by Sectors : Analysis and Assessment of Good Practices in Section "Transportation and Storage" / Krzysztof WOŹNIAK // W: Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015. - S. 64-70. - ISBN 978-83-7633-397-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=47&view=Fit
34
Klasyczne i współczesne metodyki projektowania / Katarzyna BARTUSIK, Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Czesław MESJASZ, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 81-104. - ISBN 978-83-255-7048-4
35
Projektowanie struktur algorytmicznych / Krzysztof WOŹNIAK, Zdzisław Onderka // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 467-490. - ISBN 978-83-255-7048-4
36
Interpretacja i zakres metodologii projektowania / Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Czesław MESJASZ, Krzysztof WOŹNIAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 17-42. - ISBN 978-83-255-7048-4
37
Potrzeby informacyjne / Krzysztof WOŹNIAK // W: Wprowadzenie do analizy wartości informacji / red. Marek ĆWIKLICKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 71-81. - ISBN 978-83-7252-709-7
38
Proces realizacji projektu organizacyjnego / Krzysztof WOŹNIAK, Mariusz SOŁTYSIK // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2014), s. 47-61
39
Managing Organizations in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA and Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2014. - 134 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Encyklopedia Zarządzania). - ISBN 978-83-935104-3-6
40
Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym - analiza i ocena dobrych praktyk w sekcji "Transport i gospodarka magazynowa" / Krzysztof WOŹNIAK // W: Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 79-87. - ISBN 978-83-7633-261-1. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=80&view=Fit
41
Formy innowacji strukturalnych w doskonaleniu strategii organizacyjnych = Structural Forms of Innovation in Improving Organizational / Krzysztof WOŹNIAK, Mariusz SOŁTYSIK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014), s. 197-207. - Summ.. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/18_K.Wozniak_M.Soltysik_Formy_innowacji....pdf. - ISSN 2083-8611
42
Problematyka sprawności działania w elastycznych metodykach projektowania oprogramowania / Krzysztof WOŹNIAK // W: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły / red. Henryk Bieniok. - Kraków: Mfiles.pl, 2014. - S. 183-192. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-4-3
43
Wspomaganie informatyczne zarządzania / Krzysztof WOŹNIAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 242-252. - ISBN 978-83-7252-636-6
44
Organizacja systemów zarządzania wiedzą / Adam STABRYŁA, Krzysztof WOŹNIAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 229-241. - ISBN 978-83-7252-636-6
45
Badania diagnostyczne algorytmów informatycznego wspomagania zarządzania / Krzysztof WOŹNIAK // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2013), s. 183-198
46
Ocena sprawności działania / Krzysztof WOŹNIAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 80-91. - ISBN 978-83-7252-636-6
47
Identyfikacja strategicznych czynników sukcesu przedsiębiorstwa = Identification of the Company's Strategic Success Factors / Krzysztof WOŹNIAK, Mariusz SOŁTYSIK // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 2 (2013), s. 387-399. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_2_31.pdf. - ISSN 2084-5189
48
Organizacja systemów zarządzania wiedzą / Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 322-342. - ISBN 978-83-7252-583-3
49
E-learning Role in Higher Education and Corporate Environment / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 125-131. - ISBN 978-83-935104-0-5. - Pełny tekst: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47958/1/MPRA_paper_47958.pdf
50
Metodyka badań diagnostycznych procesów zarządzania wiedzą w organizacji / Krzysztof WOŹNIAK // W: Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA. - (2012), s. 159-185
51
Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami / red. Krzysztof WOŹNIAK ; [red. tech. Mariusz SOŁTYSIK, Sławomir WAWAK]. - Kraków: Mfiles.pl, 2012. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Encyklopedia Zarządzania). - ISBN 978-83-931128-6-9
52
Wspomaganie informatyczne zarządzania / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 343-356. - ISBN 978-83-7252-583-3
53
Determinanty potencjału rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA i Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2012. - 334 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Encyklopedia Zarządzania). - ISBN 978-83-931128-8-3
54
Pomiar w analizie systemów i procesów zarządzania = Measurement in Systems and Management Process Analysis / Michał WOŹNIAK, Krzysztof WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 880 (2012), s. 31-41. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
55
Informacja / Krzysztof WOŹNIAK // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2012. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://mfiles.pl/pl/index.php/Informacja
56
Ocena sprawności działania / Krzysztof WOŹNIAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 98-109. - ISBN 978-83-7252-583-3
57
Uniwersalne ujęcie oceny sprawności działania / Krzysztof WOŹNIAK // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 29-59
58
Problematyka identyfikacji procesów organizacyjnych = Identifying Organisational Processes / Krzysztof WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011), s. 59-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171187919. - ISSN 1898-6447
59
Problem interpretacji słabych sygnałów w kontekście projektowania systemu monitoringu w organizacji / Krzysztof WOŹNIAK // W: Systemy controllingu, monitoringu i audytu / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 87-99. - ISBN 978-83-931128-1-4
60
System informacyjny przedsiębiorstwa jako źródło danych w procesach doskonalenia i odnowy przedsiębiorstwa = Enterprise's Information System as a Data Source in the Process of Improvement and Renewal of Organization / Krzysztof WOŹNIAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 128 (2010), s. 275-286. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
61
Sprawność działania w analizie i projektowaniu procesów zarządzania / Krzysztof WOŹNIAK // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2010), s. 437-457
62
Problem pomiaru w naukach organizacji i zarządzania / Krzysztof WOŹNIAK // Przegląd Organizacji. - nr 5 (2010), s. 8-10. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
63
Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 31-60. - ISBN 978-83-931128-0-7. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
64
System informacyjny wspomagania negocjacji - model referencyjny / Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK // W: Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 439-448. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-482-8
65
System informacyjny wspomagania negocjacji - narzędzia internetowe / Krzysztof WOŹNIAK, Andrzej KOZINA // W: Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 449-458. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-482-8
66
Metoda kategoryzacji przedsiębiorstw ze względu na stopień spełniania funkcji gospodarki opartej na wiedzy / Paweł CABAŁA, Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Adam STABRYŁA, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 241-263. - ISBN 978-83-255-0237-9
67
Problematyka bezpieczeństwa informacji w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw = Information Security Issues in the Processes of Restructuring of Organization / Krzysztof WOŹNIAK // W: Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 153-159. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-3-2
68
Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie / Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 421-442. - ISBN 978-83-255-0237-9
69
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy / Katarzyna BARTUSIK, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 317-419. - ISBN 978-83-255-0237-9
70
Wyniki analizy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy / Paweł CABAŁA, Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 265-316. - ISBN 978-83-255-0237-9
71
Wykorzystanie funduszy europejskich do kształtowania kapitału relacyjnego na przykładzie województwa małopolskiego / Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Regionalny wymiar kapitału relacyjnego / red. nauk. Janusz Toruński. - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009. - S. 31-39. - ISBN 978-83-60652-48-0
72
Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2009), s. 37-69
73
Metoda kategoryzacji jako narzędzie oceny potencjału wiedzy przedsiębiorstw / Adam STABRYŁA, Paweł CABAŁA, Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Krzysztof WOŹNIAK // W: Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu / red. Jerzy Rokita. - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2008. - S. 138-163. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60953-15-0
74
Komputerowe wspomaganie zarządzania strategicznego = Computer Aided Strategic Management / Krzysztof WOŹNIAK // W: Wiedza - innowacyjność - zmiana / red. nauk. Janina Stankiewicz. - Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008. - S. 129-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7481-165-1
75
Wybrane aplikacje komputerowego wspomagania zarządzania strategicznego = Selected Applications of Computer-Aided Strategic Management / Krzysztof WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008), s. 147-156. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161000136. - ISSN 1898-6447
76
Efektywność wykorzystania współczesnych systemów informatycznych w zarządzaniu = The Effectiveness of Using Modern IT Systems in Management / Krzysztof WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008), s. 175-189. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/167918696. - ISSN 1898-6447
77
Pomiar sprawności systemu informacyjnego - próba operacjonalizacji = Measuring Information System Efficiency / Krzysztof WOŹNIAK // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 671-681. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
78
Metodologia rozwoju i doskonalenia systemu bezpieczeństwa informacyjnego organizacji / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2008), s. 63-89
79
Problematyka wdrażania informatycznych systemów wspomagania obiegu dokumentów na przykładzie rozgłośni radiowej / Krzysztof WOŹNIAK // W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 227-235. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-752-4
80
System informacyjny jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych = Information System as an Enterprise Competitiveness Determinant : Findings from Empirical Research / Andrzej KOZINA, Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Krzysztof WOŹNIAK // W: Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference : Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges : September 4-6, 2007 / ed. Jana Hančlová. - Ostrava: VŠB - Technical University, Faculty of Economics, 2007. - S. 237-251. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-1458-2
81
Przegląd informatycznych narzędzi klasy Business Intelligence = Review of Business Intelligence IT Tools / Krzysztof WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 121-129. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153848783. - ISSN 1898-6447
82
Metodyka badania potrzeb informacyjnych na szczeblu zarządzania strategicznego = A Methodology for Researching Information Needs at the Strategic Management Level / Krzysztof WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 700 (2006), s. 233-245. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/114341130. - ISSN 0208-7944
83
Zaspokajanie potrzeb informacyjnych na szczeblu zarządzania strategicznego = Satisfying Strategic Management Information Needs / Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 477-486. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
84
Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie = Computer Applications for Knowledge Management in Enterprise / Krzysztof WOŹNIAK // W: Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce / red. nauk. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. - S. 337-346. - Streszcz., summ. - ISBN 83-7285-235-9
85
Skuteczny system automatycznego wykrywania plagiatów : na przykładzie prac zaliczeniowych studentów Akademi Ekonomicznej w Krakowie / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // e-mentor. - nr 5 (2005), s. 5-9. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/12/id/213. - ISSN 1731-6758
86
Wolne oprogramowanie - akcelerator rozwoju przedsiębiorstwa = Free Software - Corporate Development Stimulus / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 523-532. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-267-7
87
System informacji menedżerskiej jako instrument wspomagania zarządzania strategicznego w firmie / Krzysztof WOŹNIAK ; Promotor: Adam STABRYŁA. - Kraków, 2005. - 370 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 17 k. - Bibliogr.
88
Automatyzacja projektowania / Krzysztof WOŹNIAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 50. - ISBN 83-7251-438-0
89
Funkcja informacji w procesie podejmowania decyzji strategicznych = Functions of Information in the Process of Strategic Decision Making / Krzysztof WOŹNIAK // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 357-366. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4
90
Założenia projektowe / Krzysztof WOŹNIAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 658. - ISBN 83-7251-438-0
91
Horyzont planowania / Krzysztof WOŹNIAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 161-162. - ISBN 83-7251-438-0
92
Formy prezentacji projektów / Krzysztof WOŹNIAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 134. - ISBN 83-7251-438-0
93
Wykres Gantta / Krzysztof WOŹNIAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 643-644. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
94
Schemat blokowy = Flowchart, Block Diagram, Block Scheme, Flow Diagram / Krzysztof WOŹNIAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 506. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
95
Diagnoza systemu zarządzania strategicznego w firmie / Krzysztof WOŹNIAK // W: Management Forum 2020 : w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania / red. nauk.: Juliusz Engelhardt, Małgorzata Brojak-Trzaskowska. - Szczecin; Międzyzdroje: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. - S. 226-232. - Bibliogr. - ISBN 83-89142-27-9
96
Analiza efektywności modułu sprzedaży w systemie Digitland Enterprise = An Effectiveness Analysis of the Sales Module in the Digitland Enterprise System / Krzysztof WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004), s. 225-234. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/64122855. - ISSN 0208-7944
97
Oprogramowanie zarządzania projektami / Krzysztof WOŹNIAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 386. - ISBN 83-7251-438-0
98
Harmonogram projektu / Krzysztof WOŹNIAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 157. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
99
Informatyczne narzędzia analityczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem = Analytical Information Technology Tools as an Aid to Management in the Firm / Krzysztof WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 627 (2003), s. 227-237. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/57437787. - ISSN 0208-7944
100
Wspomaganie informacyjne zarządzania strategicznego / Krzysztof WOŹNIAK // W: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego : doświadczenia krajowe i międzynarodowe. T. 1 / red. nauk. Jan Jeżak. - Łódź: Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, 2003. - S. 497-506. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-913058-3-X
101
Badanie systemu informacyjnego dystrybucji i sprzedaży w przedsiębiorstwie : (doświadczenia praktyczne) = A Study of a Distribution and Sales Information System in a Enterprise (Experiences in Practice) / Krzysztof WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002), s. 241-256. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15451. - ISSN 0208-7944
102
Charakterystyka zastosowań zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, MRPII, ERP = A Description of the Application of Integrated Enterprise Management Systems: Classes MRP, MRPII, and ERP / Krzysztof WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002), s. 201-215. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12831. - ISSN 0208-7944
103
Oprogramowanie Lotus Domino jako narzędzie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie = Lotus Domino Software as the Tool of Managing Knowledge in a Company / Krzysztof WOŹNIAK // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002. - S. 897-907. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
104
Wspomaganie informacyjne zarządzania strategicznego w firmie = The Use of Computer Software to Aid Strategic Management within Firms / Krzysztof WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 561 (2001), s. 161-173. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
105
ERP jako narzędzie poprawy produktywności w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwa = The Purpose of Enterprise Resource Planning (ERP) System is to Support the Management of All Processes in a Company / Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - S. 71-79. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-057-7
106
Wspomaganie komputerowe analizy produktywności w firmie = Computer-Aided Analysis of Firm's Productivity / Krzysztof WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 544 (2000), s. 165-177. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10708. - ISSN 0208-7944
107
Strategia rozwoju ekonomicznego firmy / Katarzyna BARTUSIK, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Krzysztof WOŹNIAK, Michał WOŹNIAK // W: Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 1 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]. - (1998), s. 60-149. - Bibliogr.
108
Wspomaganie informacyjne controllingu menedżerskiego w firmie = Information Support of Managerial Control in a Company / Adam STABRYŁA, Krzysztof WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 509 (1998), s. 191-205. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
109
Analiza progu rentowności (break even point) perspektywy wspomagania komputerowego / Krzysztof WOŹNIAK // W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowa rola systemów informatycznych / red. Celina Olszak, Henryk Sroka. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 175-179. - Bibliogr. - ISBN 83-87265-44-6
110
Rachunek produktywności / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]. - (1997), s. 51-69. - Bibliogr.
111
Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności / Adam STABRYŁA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Anna NEHRING, Jan BELICZYŃSKI, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]. - (1997), s. 9-50. - Bibliogr.
112
Grafika komputerowa w analizie przestrzennej zjawisk społeczno-ekonomicznych / Krzysztof Woźniak, Michał WOŹNIAK // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 87-94
113
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego / Adam STABRYŁA - kierownik tematu ; Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA, Tomasz MAŁKUS, Paweł CABAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 168 : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
114
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA] ; Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 163 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
115
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej / [Adam STABRYŁA - kier. tematu.] ; Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 157 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
116
Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej / Adam STABRYŁA, Andrzej KOZINA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 151 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
117
Projektowanie systemu informacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Beata BARCZAK, Jolanta WALAS, Katarzyna BARTUSIK, Paweł CABAŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2003. - 259 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
118
Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP) / Adam STABRYŁA, Leszek KOZIOŁ, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
119
Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji / Adam STABRYŁA, Leszek KOZIOŁ, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 118 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
120
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - 264 s. : il. ; 30 cm
121
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1] / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999. - 205 s. : il. ; 30 cm
1
Teczke M., Woźniak K., (2022), Wybrane metody i techniki szczegółowe zarządzania projektami. [W:] CABAŁA P., WAWAK S. (red.), Zarządzanie projektami : zarys problematyki, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 284-312.
2
Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2022), Proces zarządzania projektem. [W:] CABAŁA P., WAWAK S. (red.), Zarządzanie projektami : zarys problematyki, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 241-262.
3
Bińczycki B., Marchewka M., Woźniak K., (2022), Procesy grupowe w zespołach projektowych w kontekście współczesnego środowiska pracy. [W:] CABAŁA P., WALAS-TRĘBACZ J., MAŁKUS T. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : strategie, projekty, procesy, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 425-433.
4
Kurowska B., (2021), Koncepcja proinnowacyjnego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Prom. Tyrańska M., Kraków : , 289 k.
5
Zioło Z., Woźniak K., Woźniak M., (2021), Powiązania handlowe gospodarki niemieckiej w przestrzeni światowej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 35, nr 4, s. 9-32; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8421/8160
6
Konopielko Ł., Sykała Ł., Woźniak K., Verbovyy D., (2021), Suburbanization in the Context of R&D Projects Fund Allocation, "European Research Studies Journal", vol. 24, iss. 1, s. 790-805; https://www.ersj.eu/journal/1995
7
Marchewka M., Woźniak K., (2020), Przywództwo w wirtualnych zespołach projektowych. [W:] WALAS-TRĘBACZ J., MAŁKUS T. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 49-59.
8
Wawak S., Woźniak K., (2020), Evolution of Project Management Studies in the XXI Century, "International Journal of Managing Projects in Business", vol. 13, iss. 4, s. 867-888; https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJMPB-01-2020-0002/full/html
9
Konopielko Ł., Kochański M., Woźniak K., (2019), Economics of Procrastination : the Case of EU Grants, "European Research Studies Journal", vol. 22, iss. 4, s. 544-557; https://www.ersj.eu/journal/1528
10
Leśniewski P., Woźniak K., (2018), Monitoring i kontrola portfela projektów. [W:] CABAŁA P. (red.), Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań, Kraków : Mfiles.pl, s. 169-180.
11
Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2018), Organizacja systemów zarządzania wiedzą. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 322-342.
12
Wawak S., Woźniak K., (2018), Wspomaganie informatyczne zarządzania. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 343-356.
13
Woźniak K., (2018), Słowo wstępu. [W:] WOŹNIAK K. (red.), Journal of Modern Management Process, s. 6-7.
14
Walas-Trębacz J., Woźniak K., (2018), Słowo wstępu. [W:] WALAS-TRĘBACZ J., WOŹNIAK K. (red.), Journal of Modern Management Process, s. 6-7.
15
Journal of Modern Management Process / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Krzysztof WOŹNIAK Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. - Vol. 3, no. 1. - . - 2481-3490
16
Journal of Modern Management Process / red. Krzysztof WOŹNIAK Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. - Vol. 3, no. 2. - . - 2481-3490
17
Woźniak K., (2018), Ocena sprawności działania. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 98-109.
18
Walas-Trębacz J., Woźniak K., (2017), Słowo wstępu. [W:] WALAS-TRĘBACZ J., WOŹNIAK K. (red.), Journal of Modern Management Process, s. 6.
19
Journal of Modern Management Process / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Krzysztof WOŹNIAK Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - Vol. 2, no. 2. - . - 2481-3490
20
Journal of Modern Management Process / red. Krzysztof WOŹNIAK Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - Vol. 2, no. 1. - . - 2481-3490
21
Woźniak K., (2017), Słowo wstępu. [W:] WOŹNIAK K. (red.), Journal of Modern Management Process, s. 6-7.
22
Sołtysik M., Woźniak K., (2016), Słowo wstępne. [W:] SOŁTYSIK M., WOŹNIAK K. (red.), Journal of Modern Management Process, s. 6-7.
23
Journal of Modern Management Process / red. Tomasz MAŁKUS, Krzysztof WOŹNIAK Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016. - vol. 1, no. 2. - . - 2481-3490
24
Woźniak K., (2016), Informatyczne wspomaganie komunikacji w zespole projektowym. [W:] Cabała P. (red.), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Warszawa : Difin SA, s. 171-184.
25
Małkus T., Woźniak K., (2016), Słowo wstępne. [W:] MAŁKUS T., WOŹNIAK K. (red.), Journal of Modern Management Process, s. 6-7.
26
Woźniak K., (2016), Kierunki doskonalenia elastyczności systemu informatycznego organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 421, s. 619-631; http://www.dbc.wroc.pl/publication/35651
27
Journal of Modern Management Process / red. Mariusz SOŁTYSIK, Krzysztof WOŹNIAK Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016. - vol. 1, no. 1. - . - 2481-3490
28
Mesjasz C., Bartusik K., Małkus T., Woźniak K., (2015), Wybrane obszary projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 43-61.
29
Woźniak K. (red.), (2015), Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych, Kraków : Mfiles.pl, 216 s.
30
Cabała P., Sołtysik M., Woźniak K., (2015), Metody projektowania systemów organizacyjnych. [W:] Stabryła A. (red.), Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Kraków : Mfiles.pl, s. 77-91.
31
Woźniak K., (2015), Jakość informacji. [W:] Ćwiklicki M. (red.), Wprowadzenie do analizy wartości informacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 49-60.
32
Woźniak K., (2015), Pomiar sprawności działania w zwinnych metodykach projektowania oprogramowania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (939), s. 35-50; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/484
33
Woźniak K., (2015), The Process of Preparing and Implementing DPs by Sectors : Analysis and Assessment of Good Practices in Section "Transportation and Storage". [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings, Warszawa : Polish Agency for Enterprise Development, s. 64-70.
34
Bartusik K., Czekaj J., Ćwiklicki M., Mesjasz C., Wawak S., Woźniak K., (2015), Klasyczne i współczesne metodyki projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 81-104.
35
Woźniak K., Onderka Z., (2015), Projektowanie struktur algorytmicznych. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 467-490.
36
Czekaj J., Ćwiklicki M., Mesjasz C., Woźniak K., Bartusik K., (2015), Interpretacja i zakres metodologii projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 17-42.
37
Woźniak K., (2015), Potrzeby informacyjne. [W:] Ćwiklicki M. (red.), Wprowadzenie do analizy wartości informacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 71-81.
38
Woźniak K., Sołtysik M., (2014), Proces realizacji projektu organizacyjnego. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2, s. 47-61.
39
Stabryła A., Woźniak K. (red.), (2014), Managing Organizations in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, 134 s.
40
Woźniak K., (2014), Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym - analiza i ocena dobrych praktyk w sekcji "Transport i gospodarka magazynowa". [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania, Kraków ; Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 79-87.
41
Woźniak K., Sołtysik M., (2014), Formy innowacji strukturalnych w doskonaleniu strategii organizacyjnych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 183, s. 197-207; http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/18_K.Wozniak_M.Soltysik_Formy_innowacji....pdf
42
Woźniak K., (2014), Problematyka sprawności działania w elastycznych metodykach projektowania oprogramowania. [W:] Bieniok H. (red.), Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły, Kraków : Mfiles.pl, s. 183-192.
43
Woźniak K., (2013), Wspomaganie informatyczne zarządzania. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 242-252.
44
Stabryła A., Woźniak K., (2013), Organizacja systemów zarządzania wiedzą. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 229-241.
45
Woźniak K., (2013), Badania diagnostyczne algorytmów informatycznego wspomagania zarządzania. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1, s. 183-198.
46
Woźniak K., (2013), Ocena sprawności działania. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 80-91.
47
Woźniak K., Sołtysik M., (2013), Identyfikacja strategicznych czynników sukcesu przedsiębiorstwa, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 4, cz. 2, s. 387-399; http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_2_31.pdf
48
Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2012), Organizacja systemów zarządzania wiedzą. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 322-342.
49
Wawak S., Woźniak K., (2012), E-learning Role in Higher Education and Corporate Environment. [W:] Stabryła A. (red.), The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, s. 125-131.
50
Woźniak K., (2012), Metodyka badań diagnostycznych procesów zarządzania wiedzą w organizacji. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami, s. 159-185.
51
Woźniak K., Sołtysik M., Wawak S. (red.), (2012), Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami, Kraków : Mfiles.pl, 110 s.
52
Wawak S., Woźniak K., (2012), Wspomaganie informatyczne zarządzania. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 343-356.
53
Stabryła A., Woźniak K. (red.), (2012), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Kraków : Mfiles.pl, 334 s.
54
Woźniak M., Woźniak K., (2012), Pomiar w analizie systemów i procesów zarządzania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 880, s. 31-41.
55
Woźniak K., (2012), Informacja. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
56
Woźniak K., (2012), Ocena sprawności działania. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 98-109.
57
Woźniak K., (2011), Uniwersalne ujęcie oceny sprawności działania. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 29-59.
58
Woźniak K., (2011), Problematyka identyfikacji procesów organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 871, s. 59-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/171187919
59
Woźniak K., (2010), Problem interpretacji słabych sygnałów w kontekście projektowania systemu monitoringu w organizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Systemy controllingu, monitoringu i audytu, Kraków : Mfiles.pl, s. 87-99.
60
Woźniak K., (2010), System informacyjny przedsiębiorstwa jako źródło danych w procesach doskonalenia i odnowy przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 128, s. 275-286.
61
Woźniak K., (2010), Sprawność działania w analizie i projektowaniu procesów zarządzania. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2, s. 437-457.
62
Woźniak K., (2010), Problem pomiaru w naukach organizacji i zarządzania, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 8-10.
63
Wawak S., Woźniak K., (2010), Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania. [W:] Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, [Wieliczka] : Mfiles.pl, s. 31-60.
64
Kozina A., Woźniak K., (2009), System informacyjny wspomagania negocjacji - model referencyjny. [W:] Rokita J., Czakon W., Samborski A. (red.), Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 439-448.
65
Woźniak K., Kozina A., (2009), System informacyjny wspomagania negocjacji - narzędzia internetowe. [W:] Rokita J., Czakon W., Samborski A. (red.), Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 449-458.
66
Cabała P., Mesjasz C., Piekarz H., Stabryła A., Woźniak K., (2009), Metoda kategoryzacji przedsiębiorstw ze względu na stopień spełniania funkcji gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 241-263.
67
Woźniak K., (2009), Problematyka bezpieczeństwa informacji w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 153-159.
68
Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2009), Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 421-442.
69
Bartusik K., Beliczyński J., Kozina A., Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2009), Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 317-419.
70
Cabała P., Kozioł L., Mesjasz C., Piekarz H., Woźniak K., (2009), Wyniki analizy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 265-316.
71
Bartusik K., Woźniak K., (2009), Wykorzystanie funduszy europejskich do kształtowania kapitału relacyjnego na przykładzie województwa małopolskiego. [W:] Toruński J. (red.), Regionalny wymiar kapitału relacyjnego, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 31-39.
72
Wawak S., Woźniak K., (2009), Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1], s. 37-69.
73
Stabryła A., Cabała P., Mesjasz C., Piekarz H., Woźniak K., (2008), Metoda kategoryzacji jako narzędzie oceny potencjału wiedzy przedsiębiorstw. [W:] Rokita J. (red.), Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, s. 138-163.
74
Woźniak K., (2008), Komputerowe wspomaganie zarządzania strategicznego. [W:] Stankiewicz J. (red.), Wiedza - innowacyjność - zmiana, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 129-137.
75
Woźniak K., (2008), Wybrane aplikacje komputerowego wspomagania zarządzania strategicznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 782, s. 147-156; https://bazekon.uek.krakow.pl/161000136
76
Woźniak K., (2008), Efektywność wykorzystania współczesnych systemów informatycznych w zarządzaniu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 772, s. 175-189; https://bazekon.uek.krakow.pl/167918696
77
Woźniak K., (2008), Pomiar sprawności systemu informacyjnego - próba operacjonalizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 671-681.
78
Wawak S., Woźniak K., (2008), Metodologia rozwoju i doskonalenia systemu bezpieczeństwa informacyjnego organizacji. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji, s. 63-89.
79
Woźniak K., (2007), Problematyka wdrażania informatycznych systemów wspomagania obiegu dokumentów na przykładzie rozgłośni radiowej. [W:] POTOCKI A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 227-235.
80
Tyrańska M., Kozina A., Walas-Trębacz J., Woźniak K., (2007), System informacyjny jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych. [W:] Hančlová J. (red.), Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference : Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges : September 4-6, 2007, Ostrava : VŠB - Technical University, Faculty of Economics, s. 237-251.
81
Woźniak K., (2007), Przegląd informatycznych narzędzi klasy Business Intelligence, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 121-129; https://bazekon.uek.krakow.pl/153848783
82
Woźniak K., (2006), Metodyka badania potrzeb informacyjnych na szczeblu zarządzania strategicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 233-245; https://bazekon.uek.krakow.pl/114341130
83
Woźniak K., (2006), Zaspokajanie potrzeb informacyjnych na szczeblu zarządzania strategicznego. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 477-486.
84
Woźniak K., (2005), Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. [W:] Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 337-346.
85
Wawak S., Woźniak K., (2005), Skuteczny system automatycznego wykrywania plagiatów : na przykładzie prac zaliczeniowych studentów Akademi Ekonomicznej w Krakowie, "e-mentor", nr 5, s. 5-9; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/12/id/213
86
Wawak S., Woźniak K., (2005), Wolne oprogramowanie - akcelerator rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 523-532.
87
Woźniak K., (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument wspomagania zarządzania strategicznego w firmie, Prom. Stabryła A., Kraków : , 370 k.
88
Woźniak K., (2004), Automatyzacja projektowania. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 50.
89
Woźniak K., (2004), Funkcja informacji w procesie podejmowania decyzji strategicznych. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 357-366.
90
Woźniak K., (2004), Założenia projektowe. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 658.
91
Woźniak K., (2004), Horyzont planowania. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 161-162.
92
Woźniak K., (2004), Formy prezentacji projektów. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 134.
93
Woźniak K., (2004), Wykres Gantta. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 643-644.
94
Woźniak K., (2004), Schemat blokowy. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 506.
95
Woźniak K., (2004), Diagnoza systemu zarządzania strategicznego w firmie. [W:] Engelhardt J., Brojak-Trzaskowska M. (red.), Management Forum 2020: w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania, Szczecin ; Międzyzdroje : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 226-232.
96
Woźniak K., (2004), Analiza efektywności modułu sprzedaży w systemie Digitland Enterprise, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 652, s. 225-234; https://bazekon.uek.krakow.pl/64122855
97
Woźniak K., (2004), Oprogramowanie zarządzania projektami. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 386.
98
Woźniak K., (2004), Harmonogram projektu. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 157.
99
Woźniak K., (2003), Informatyczne narzędzia analityczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 627, s. 227-237; https://bazekon.uek.krakow.pl/57437787
100
Woźniak K., (2003), Wspomaganie informacyjne zarządzania strategicznego. [W:] Jeżak J. (red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego : doświadczenia krajowe i międzynarodowe, T. 1, Łódź : Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, s. 497-506.
101
Woźniak K., (2002), Badanie systemu informacyjnego dystrybucji i sprzedaży w przedsiębiorstwie (doświadczenia praktyczne), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 241-256; https://bazekon.uek.krakow.pl/15451
102
Woźniak K., (2002), Charakterystyka zastosowań zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, MRPII, ERP, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 574, s. 201-215; https://bazekon.uek.krakow.pl/12831
103
Woźniak K., (2002), Oprogramowanie Lotus Domino jako narzędzie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 897-907.
104
Woźniak K., (2001), Wspomaganie informacyjne zarządzania strategicznego w firmie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 561, s. 161-173.
105
Bartusik K., Woźniak K., (2000), ERP jako narzędzie poprawy produktywności w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 71-79.
106
Woźniak K., (2000), Wspomaganie komputerowe analizy produktywności w firmie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 544, s. 165-177; https://bazekon.uek.krakow.pl/10708
107
Bartusik K., Chomątowski S., Woźniak K., Woźniak M., (1998), Strategia rozwoju ekonomicznego firmy. [W:] Martyniak Z. (kierownik tematu), Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy, T. 1, s. 60-149.
108
Stabryła A., Woźniak K., (1998), Wspomaganie informacyjne controllingu menedżerskiego w firmie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 509, s. 191-205.
109
Woźniak K., (1998), Analiza progu rentowności (break even point) perspektywy wspomagania komputerowego. [W:] Olszak C., Sroka H. (red.), Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowa rola systemów informatycznych, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 175-179.
110
Stabryła A., Bartusik K., Woźniak K., (1997), Rachunek produktywności. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Strategia wzrostu produktywności firmy, s. 51-69.
111
Stabryła A., Chomątowski S., Nehring A., Beliczyński J., Bartusik K., Woźniak K., (1997), Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Strategia wzrostu produktywności firmy, s. 9-50.
112
Woźniak K., Woźniak M., (1993), Grafika komputerowa w analizie przestrzennej zjawisk społeczno-ekonomicznych. [W:] ZELIAŚ A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 87-94.
113
Mesjasz C., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., Małkus T., Cabała P., (2007), Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego, Stabryła A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 168
114
Stabryła A., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., (2006), Systemy zarządzania informacjami i wiedzą: system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 163 s.
115
Stabryła A., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., (2005), Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 s.
116
Stabryła A., Kozina A., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., (2004), Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 151 s.
117
Stabryła A., Piekarz H., Barczak B., Walas J., Bartusik K., Cabała P., Wawak S., Woźniak K., (2003), Projektowanie systemu informacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą, Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 259 s.
118
Stabryła A., Kozioł L., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., (2002), Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 k.
119
Stabryła A., Kozioł L., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., (2001), Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 118 k.
120
Stabryła A., Bartusik K., Małkus T., Wawak S., Woźniak K., Piekarz H., Walas-Trębacz J., Beliczyński J., Barczak B., Cabała P., Bińczycki B., Kozioł L., Tyrańska M., Kozina A., Mesjasz C., (2000), Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 264 s.
121
Stabryła A., Bartusik K., Woźniak K., Małkus T., Wawak S., Piekarz H., Walas-Trębacz J., Beliczyński J., (1999), Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1], Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 205 s.
1
@inbook{UEK:2168369376,
author = "Michał Teczke and Krzysztof Woźniak",
title = "Wybrane metody i techniki szczegółowe zarządzania projektami",
booktitle = "Zarządzanie projektami : zarys problematyki",
pages = "284-312",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2022",
isbn = "978-83-7252-866-7",
}
2
@inbook{UEK:2168369372,
author = "Adam Stabryła and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Proces zarządzania projektem",
booktitle = "Zarządzanie projektami : zarys problematyki",
pages = "241-262",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2022",
isbn = "978-83-7252-866-7",
}
3
@inbook{UEK:2168367770,
author = "Bernard Bińczycki and Małgorzata Marchewka and Krzysztof Woźniak",
title = "Procesy grupowe w zespołach projektowych w kontekście współczesnego środowiska pracy",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : strategie, projekty, procesy",
pages = "425-433",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2022",
isbn = "978-83-67153-17-1 ; 978-83-67153-18-8",
}
4
@unpublished{UEK:2168365086,
author = "Beata Kurowska",
title = "Koncepcja proinnowacyjnego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
year = "2021",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003544},
}
5
@article{UEK:2168360502,
author = "Zbigniew Zioło and Krzysztof Woźniak and Michał Woźniak",
title = "Powiązania handlowe gospodarki niemieckiej w przestrzeni światowej",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 35, 4",
pages = "9-32",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.354.1},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8421/8160},
}
6
@article{UEK:2168353716,
author = "Łukasz Konopielko and Łukasz Sykała and Krzysztof Woźniak and Dmytro Verbovyy",
title = "Suburbanization in the Context of R&D Projects Fund Allocation",
journal = "European Research Studies Journal",
number = "vol. 24, iss. 1",
pages = "790-805",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.35808/ersj/1995},
url = {https://www.ersj.eu/journal/1995},
}
7
@inbook{UEK:2168350106,
author = "Małgorzata Marchewka and Krzysztof Woźniak",
title = "Przywództwo w wirtualnych zespołach projektowych",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury",
pages = "49-59",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4",
}
8
@article{UEK:2168346750,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Evolution of Project Management Studies in the XXI Century",
journal = "International Journal of Managing Projects in Business",
number = "vol. 13, iss. 4",
pages = "867-888",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/IJMPB-01-2020-0002},
url = {https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJMPB-01-2020-0002/full/html},
}
9
@article{UEK:2168341307,
author = "Łukasz Konopielko and Michał Kochański and Krzysztof Woźniak",
title = "Economics of Procrastination : the Case of EU Grants",
journal = "European Research Studies Journal",
number = "vol. 22, iss. 4",
pages = "544-557",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.35808/ersj/1528},
url = {https://www.ersj.eu/journal/1528},
}
10
@inbook{UEK:2168323775,
author = "Paweł Leśniewski and Krzysztof Woźniak",
title = "Monitoring i kontrola portfela projektów",
booktitle = "Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań",
pages = "169-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2018",
url = {https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan},
issn = "",
isbn = "978-83-941408-4-7",
}
11
@inbook{UEK:2168329253,
author = "Tomasz Małkus and Adam Stabryła and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Organizacja systemów zarządzania wiedzą",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "322-342",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
12
@inbook{UEK:2168329255,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Wspomaganie informatyczne zarządzania",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "343-356",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
13
@misc{UEK:2168358392,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Słowo wstępu",
booktitle = "Journal of Modern Management Process",
number = "Vol. 3, no. 2",
pages = "6-7",
year = "2018",
url = {https://journalmmp.com/index.php/jmmp/issue/view/7/12},
}
14
@misc{UEK:2168330093,
author = "Jolanta Walas-Trębacz and Krzysztof Woźniak",
title = "Słowo wstępu",
booktitle = "Journal of Modern Management Process",
number = "Vol. 3, no. 1",
pages = "6-7",
adress = "",
year = "2018",
url = {http://www.journalmmp.com/index.php/jmmp/issue/download/6/9},
}
15
@misc{UEK:2168330091,
title = "Journal of Modern Management Process",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://journalmmp.com/index.php/jmmp/issue/archive},
}
16
@misc{UEK:2168340607,
title = "Journal of Modern Management Process",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://journalmmp.com/index.php/jmmp/issue/archive},
}
17
@inbook{UEK:2168329205,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Ocena sprawności działania",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "98-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
18
@misc{UEK:2168330089,
author = "Jolanta Walas-Trębacz and Krzysztof Woźniak",
title = "Słowo wstępu",
booktitle = "Journal of Modern Management Process",
number = "Vol. 2, no. 2",
pages = "6",
adress = "",
year = "2017",
url = {http://www.journalmmp.com/index.php/jmmp/issue/download/5/8},
isbn = "",
}
19
@misc{UEK:2168330087,
title = "Journal of Modern Management Process",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://journalmmp.com/index.php/jmmp/issue/archive},
}
20
@misc{UEK:2168358388,
title = "Journal of Modern Management Process",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://journalmmp.com/index.php/jmmp/issue/archive},
}
21
@misc{UEK:2168358390,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Słowo wstępu",
booktitle = "Journal of Modern Management Process",
number = "Vol. 2, no. 1",
pages = "6-7",
year = "2017",
url = {https://journalmmp.com/index.php/jmmp/article/view/40},
}
22
@misc{UEK:2168358380,
author = "Mariusz Sołtysik and Krzysztof Woźniak",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Journal of Modern Management Process",
number = "vol. 1, no. 1",
pages = "6-7",
year = "2016",
url = {https://journalmmp.com/index.php/jmmp/issue/view/1},
}
23
@misc{UEK:2168358384,
title = "Journal of Modern Management Process",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2016",
url = {https://journalmmp.com/index.php/jmmp/issue/archive},
}
24
@inbook{UEK:2168310483,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Informatyczne wspomaganie komunikacji w zespole projektowym",
booktitle = "Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji",
pages = "171-184",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-197-9",
}
25
@misc{UEK:2168358386,
author = "Tomasz Małkus and Krzysztof Woźniak",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Journal of Modern Management Process",
number = "vol. 1, no. 2",
pages = "6-7",
year = "2016",
url = {https://journalmmp.com/index.php/jmmp/article/view/29},
}
26
@article{UEK:2168306869,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Kierunki doskonalenia elastyczności systemu informatycznego organizacji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "421",
pages = "619-631",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.421.49},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/35651},
}
27
@misc{UEK:2168358378,
title = "Journal of Modern Management Process",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2016",
url = {https://journalmmp.com/index.php/jmmp/issue/archive},
}
28
@inbook{UEK:2168292995,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik and Tomasz Małkus and Krzysztof Woźniak",
title = "Wybrane obszary projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "43-61",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
29
@book{UEK:2168290291,
title = "Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-narzedzia-analityczne-w-naukach-ekonomicznych},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-9-8",
}
30
@inbook{UEK:2168288815,
author = "Paweł Cabała and Mariusz Sołtysik and Krzysztof Woźniak",
title = "Metody projektowania systemów organizacyjnych",
booktitle = "Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "77-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-8-1",
}
31
@inbook{UEK:2168299457,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Jakość informacji",
booktitle = "Wprowadzenie do analizy wartości informacji",
pages = "49-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-709-7",
}
32
@article{UEK:2168297633,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Pomiar sprawności działania w zwinnych metodykach projektowania oprogramowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (939)",
pages = "35-50",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0939.0303},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/484},
}
33
@inbook{UEK:2168301349,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "The Process of Preparing and Implementing DPs by Sectors : Analysis and Assessment of Good Practices in Section Transportation and Storage",
booktitle = "Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings",
pages = "64-70",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2015",
url = {http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=47&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-397-7",
}
34
@inbook{UEK:2168293031,
author = "Katarzyna Bartusik and Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Czesław Mesjasz and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Klasyczne i współczesne metodyki projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "81-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
35
@inbook{UEK:2168293215,
author = "Krzysztof Woźniak and Zdzisław Onderka",
title = "Projektowanie struktur algorytmicznych",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "467-490",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
36
@inbook{UEK:2168292989,
author = "Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Czesław Mesjasz and Krzysztof Woźniak and Katarzyna Bartusik",
title = "Interpretacja i zakres metodologii projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "17-42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
37
@inbook{UEK:2168299461,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Potrzeby informacyjne",
booktitle = "Wprowadzenie do analizy wartości informacji",
pages = "71-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-709-7",
}
38
@unpublished{UEK:2168295089,
author = "Krzysztof Woźniak and Mariusz Sołtysik",
title = "Proces realizacji projektu organizacyjnego",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2",
pages = "47-61",
year = "2014",
}
39
@book{UEK:2168282689,
title = "Managing Organizations in the Information Society",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-3-6",
}
40
@inbook{UEK:2168293033,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym - analiza i ocena dobrych praktyk w sekcji Transport i gospodarka magazynowa",
booktitle = "Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania",
pages = "79-87",
adress = "Kraków; Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=80&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-261-1",
}
41
@article{UEK:2168283425,
author = "Krzysztof Woźniak and Mariusz Sołtysik",
title = "Formy innowacji strukturalnych w doskonaleniu strategii organizacyjnych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "183",
pages = "197-207",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/18_K.Wozniak_M.Soltysik_Formy_innowacji....pdf},
}
42
@inbook{UEK:2168285347,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Problematyka sprawności działania w elastycznych metodykach projektowania oprogramowania",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły",
pages = "183-192",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
isbn = "978-83-935104-4-3",
}
43
@inbook{UEK:2168271454,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Wspomaganie informatyczne zarządzania",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "242-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
44
@inbook{UEK:2168271446,
author = "Adam Stabryła and Krzysztof Woźniak",
title = "Organizacja systemów zarządzania wiedzą",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "229-241",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
45
@unpublished{UEK:2168287129,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Badania diagnostyczne algorytmów informatycznego wspomagania zarządzania",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1",
pages = "183-198",
year = "2013",
}
46
@inbook{UEK:2168271392,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Ocena sprawności działania",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "80-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
47
@article{UEK:2168271232,
author = "Krzysztof Woźniak and Mariusz Sołtysik",
title = "Identyfikacja strategicznych czynników sukcesu przedsiębiorstwa",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 4, cz. 2",
pages = "387-399",
year = "2013",
url = {http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_2_31.pdf},
}
48
@inbook{UEK:2168237986,
author = "Tomasz Małkus and Adam Stabryła and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Organizacja systemów zarządzania wiedzą",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "322-342",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
49
@inbook{UEK:2168235744,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "E-learning Role in Higher Education and Corporate Environment",
booktitle = "The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society",
pages = "125-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
url = {http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47958/1/MPRA_paper_47958.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-0-5",
}
50
@unpublished{UEK:2168263418,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Metodyka badań diagnostycznych procesów zarządzania wiedzą w organizacji",
booktitle = "Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami",
pages = "159-185",
year = "2012",
}
51
@book{UEK:2168230236,
title = "Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-6-9",
}
52
@inbook{UEK:2168237988,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Wspomaganie informatyczne zarządzania",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "343-356",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
53
@book{UEK:2168235702,
title = "Determinanty potencjału rozwoju organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-8-3",
}
54
@article{UEK:2168236540,
author = "Michał Woźniak and Krzysztof Woźniak",
title = "Pomiar w analizie systemów i procesów zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "880",
pages = "31-41",
year = "2012",
}
55
@inbook{UEK:2168352756,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Informacja",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2012",
url = {https://mfiles.pl/pl/index.php/Informacja},
}
56
@inbook{UEK:2168237852,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Ocena sprawności działania",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "98-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
57
@unpublished{UEK:2168254996,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Uniwersalne ujęcie oceny sprawności działania",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "29-59",
year = "2011",
}
58
@article{UEK:2168218602,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Problematyka identyfikacji procesów organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "871",
pages = "59-71",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171187919},
}
59
@inbook{UEK:2165825517,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Problem interpretacji słabych sygnałów w kontekście projektowania systemu monitoringu w organizacji",
booktitle = "Systemy controllingu, monitoringu i audytu",
pages = "87-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-1-4",
}
60
@article{UEK:2166187570,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "System informacyjny przedsiębiorstwa jako źródło danych w procesach doskonalenia i odnowy przedsiębiorstwa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "128",
pages = "275-286",
adress = "",
year = "2010",
}
61
@unpublished{UEK:2168230926,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Sprawność działania w analizie i projektowaniu procesów zarządzania",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2",
pages = "437-457",
year = "2010",
}
62
@article{UEK:51648,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Problem pomiaru w naukach organizacji i zarządzania",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "8-10",
year = "2010",
}
63
@inbook{UEK:2165515041,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "31-60",
adress = "Wieliczka",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
url = {https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0},
issn = "",
isbn = "978-83-931128-0-7",
}
64
@inbook{UEK:2166653104,
author = "Andrzej Kozina and Krzysztof Woźniak",
title = "System informacyjny wspomagania negocjacji - model referencyjny",
booktitle = "Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami",
pages = "439-448",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-482-8",
}
65
@inbook{UEK:2166653134,
author = "Krzysztof Woźniak and Andrzej Kozina",
title = "System informacyjny wspomagania negocjacji - narzędzia internetowe",
booktitle = "Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami",
pages = "449-458",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-482-8",
}
66
@inbook{UEK:2162157457,
author = "Paweł Cabała and Czesław Mesjasz and Halina Piekarz and Adam Stabryła and Krzysztof Woźniak",
title = "Metoda kategoryzacji przedsiębiorstw ze względu na stopień spełniania funkcji gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "241-263",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
67
@inbook{UEK:2161920458,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Problematyka bezpieczeństwa informacji w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw",
booktitle = "Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem",
pages = "153-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-3-2",
}
68
@inbook{UEK:2162157773,
author = "Tomasz Małkus and Adam Stabryła and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "421-442",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
69
@inbook{UEK:2162157587,
author = "Katarzyna Bartusik and Jan Beliczyński and Andrzej Kozina and Tomasz Małkus and Adam Stabryła and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "317-419",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
70
@inbook{UEK:2162157542,
author = "Paweł Cabała and Leszek Kozioł and Czesław Mesjasz and Halina Piekarz and Krzysztof Woźniak",
title = "Wyniki analizy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "265-316",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
71
@inbook{UEK:2165743475,
author = "Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak",
title = "Wykorzystanie funduszy europejskich do kształtowania kapitału relacyjnego na przykładzie województwa małopolskiego",
booktitle = "Regionalny wymiar kapitału relacyjnego",
pages = "31-39",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Studio Emka",
year = "2009",
isbn = "978-83-60652-48-0",
}
72
@unpublished{UEK:2168218970,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1]",
pages = "37-69",
year = "2009",
}
73
@inbook{UEK:2165906731,
author = "Adam Stabryła and Paweł Cabała and Czesław Mesjasz and Halina Piekarz and Krzysztof Woźniak",
title = "Metoda kategoryzacji jako narzędzie oceny potencjału wiedzy przedsiębiorstw",
booktitle = "Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu",
pages = "138-163",
adress = "Katowice",
publisher = "Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego",
year = "2008",
isbn = "978-83-60953-15-0",
}
74
@inbook{UEK:2165787691,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Komputerowe wspomaganie zarządzania strategicznego",
booktitle = "Wiedza - innowacyjność - zmiana",
pages = "129-137",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7481-165-1",
}
75
@article{UEK:50508,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Wybrane aplikacje komputerowego wspomagania zarządzania strategicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "782",
pages = "147-156",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161000136},
}
76
@article{UEK:51353,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Efektywność wykorzystania współczesnych systemów informatycznych w zarządzaniu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "772",
pages = "175-189",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/167918696},
}
77
@inbook{UEK:50987,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Pomiar sprawności systemu informacyjnego - próba operacjonalizacji",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "671-681",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
78
@unpublished{UEK:2168230200,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Metodologia rozwoju i doskonalenia systemu bezpieczeństwa informacyjnego organizacji",
booktitle = "Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji",
pages = "63-89",
year = "2008",
}
79
@inbook{UEK:2165626327,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Problematyka wdrażania informatycznych systemów wspomagania obiegu dokumentów na przykładzie rozgłośni radiowej",
booktitle = "Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych",
pages = "227-235",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-752-4",
}
80
@inbook{UEK:2165705720,
author = "Małgorzata Tyrańska and Andrzej Kozina and Jolanta Walas-Trębacz and Krzysztof Woźniak",
title = "System informacyjny jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference : Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges : September 4-6, 2007",
pages = "237-251",
adress = "Ostrava",
publisher = "VŠB - Technical University, Faculty of Economics",
year = "2007",
isbn = "978-80-248-1458-2",
}
81
@article{UEK:50889,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Przegląd informatycznych narzędzi klasy Business Intelligence",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "753",
pages = "121-129",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153848783},
}
82
@article{UEK:52735,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Metodyka badania potrzeb informacyjnych na szczeblu zarządzania strategicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "700",
pages = "233-245",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/114341130},
}
83
@inbook{UEK:2166218962,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Zaspokajanie potrzeb informacyjnych na szczeblu zarządzania strategicznego",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "477-486",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
84
@inbook{UEK:2168232286,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce",
pages = "337-346",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2005",
isbn = "83-7285-235-9",
}
85
@article{UEK:2166555594,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Skuteczny system automatycznego wykrywania plagiatów : na przykładzie prac zaliczeniowych studentów Akademi Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "e-mentor",
number = "5",
pages = "5-9",
year = "2005",
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/12/id/213},
}
86
@inbook{UEK:2166389088,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Wolne oprogramowanie - akcelerator rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.)",
pages = "523-532",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-267-7",
}
87
@unpublished{UEK:2168221288,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "System informacji menedżerskiej jako instrument wspomagania zarządzania strategicznego w firmie",
adress = "Kraków",
year = "2005",
url = {},
}
88
@inbook{UEK:2168269860,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Automatyzacja projektowania",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "50",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
89
@inbook{UEK:2165995222,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Funkcja informacji w procesie podejmowania decyzji strategicznych",
booktitle = "Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2",
pages = "357-366",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-232-4",
}
90
@inbook{UEK:2168270258,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Założenia projektowe",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "658",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
91
@inbook{UEK:2168270042,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Horyzont planowania",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "161-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
92
@inbook{UEK:2168270020,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Formy prezentacji projektów",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "134",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
93
@inbook{UEK:2168270248,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Wykres Gantta",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "643-644",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
94
@inbook{UEK:2168270206,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Schemat blokowy",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "506",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
95
@inbook{UEK:2168246864,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Diagnoza systemu zarządzania strategicznego w firmie",
booktitle = "Management Forum 2020 : w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania",
pages = "226-232",
adress = "Szczecin; Międzyzdroje",
publisher = "Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2004",
isbn = "83-89142-27-9",
}
96
@article{UEK:2168220426,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Analiza efektywności modułu sprzedaży w systemie Digitland Enterprise",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "652",
pages = "225-234",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/64122855},
}
97
@inbook{UEK:2168270156,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Oprogramowanie zarządzania projektami",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "386",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
98
@inbook{UEK:2168270034,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Harmonogram projektu",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "157",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
99
@article{UEK:2168222626,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Informatyczne narzędzia analityczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "627",
pages = "227-237",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/57437787},
}
100
@inbook{UEK:2168294763,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Wspomaganie informacyjne zarządzania strategicznego",
booktitle = "Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego : doświadczenia krajowe i międzynarodowe. T. 1",
pages = "497-506",
adress = "Łódź",
publisher = "Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "83-913058-3-X",
}
101
@article{UEK:2168231006,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Badanie systemu informacyjnego dystrybucji i sprzedaży w przedsiębiorstwie : (doświadczenia praktyczne)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "603",
pages = "241-256",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15451},
}
102
@article{UEK:2168225410,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Charakterystyka zastosowań zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, MRPII, ERP",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "574",
pages = "201-215",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12831},
}
103
@inbook{UEK:2168227164,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Oprogramowanie Lotus Domino jako narzędzie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "897-907",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
104
@article{UEK:2168236324,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Wspomaganie informacyjne zarządzania strategicznego w firmie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "561",
pages = "161-173",
year = "2001",
}
105
@inbook{UEK:2168238034,
author = "Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak",
title = "ERP jako narzędzie poprawy produktywności w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwa",
booktitle = "Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.)",
pages = "71-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-057-7",
}
106
@article{UEK:2168224188,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Wspomaganie komputerowe analizy produktywności w firmie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "544",
pages = "165-177",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10708},
}
107
@unpublished{UEK:2168231982,
author = "Katarzyna Bartusik and Stanisław Chomątowski and Krzysztof Woźniak and Michał Woźniak",
title = "Strategia rozwoju ekonomicznego firmy",
booktitle = "Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 1",
pages = "60-149",
year = "1998",
}
108
@article{UEK:2168238142,
author = "Adam Stabryła and Krzysztof Woźniak",
title = "Wspomaganie informacyjne controllingu menedżerskiego w firmie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "509",
pages = "191-205",
year = "1998",
}
109
@inbook{UEK:2168343089,
author = "Krzysztof Woźniak",
title = "Analiza progu rentowności (break even point) perspektywy wspomagania komputerowego",
booktitle = "Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowa rola systemów informatycznych",
pages = "175-179",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-87265-44-6",
}
110
@unpublished{UEK:2168234680,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak",
title = "Rachunek produktywności",
booktitle = "Strategia wzrostu produktywności firmy",
pages = "51-69",
year = "1997",
}
111
@unpublished{UEK:2168234678,
author = "Adam Stabryła and Stanisław Chomątowski and Anna Nehring and Jan Beliczyński and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak",
title = "Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności",
booktitle = "Strategia wzrostu produktywności firmy",
pages = "9-50",
year = "1997",
}
112
@inbook{UEK:2168274795,
author = "Krzysztof Woźniak and Michał Woźniak",
title = "Grafika komputerowa w analizie przestrzennej zjawisk społeczno-ekonomicznych",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "87-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
113
@unpublished{UEK:2168219318,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak and Mariusz Wachala and Tomasz Małkus and Paweł Cabała",
title = "Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
114
@unpublished{UEK:2166571680,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak and Mariusz Wachala",
title = "Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
115
@unpublished{UEK:2168264744,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak and Mariusz Wachala",
title = "Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
116
@unpublished{UEK:2168264746,
author = "Adam Stabryła and Andrzej Kozina and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak",
title = "Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
117
@unpublished{UEK:2168255088,
author = "Adam Stabryła and Halina Piekarz and Beata Barczak and Jolanta Walas and Katarzyna Bartusik and Paweł Cabała and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Projektowanie systemu informacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
118
@unpublished{UEK:2168286199,
author = "Adam Stabryła and Leszek Kozioł and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak",
title = "Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
119
@unpublished{UEK:2168286195,
author = "Adam Stabryła and Leszek Kozioł and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak",
title = "Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
120
@unpublished{UEK:2168232590,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Tomasz Małkus and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak and Halina Piekarz and Jolanta Walas-Trębacz and Jan Beliczyński and Beata Barczak and Paweł Cabała and Bernard Bińczycki and Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska and Andrzej Kozina and Czesław Mesjasz",
title = "Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
}
121
@unpublished{UEK:2168231366,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak and Tomasz Małkus and Sławomir Wawak and Halina Piekarz and Jolanta Walas-Trębacz and Jan Beliczyński",
title = "Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1999",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID