Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
The Society of Things - a Novel Approach to Social Role of Interactive Objects
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Business, Finance and Technology as Protection and Support for Society / red. Paweł ULMAN, Paweł WOŁOSZYN - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 75-82 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication has been financed from funds granted to Faculty of Management, Cracow University of Economics, for supporting scientific research capability
ISBN:
978-83-65907-38-7 ; 978-83-65907-39-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168331709
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
An Example Application of Tournament Approach in Grading Student Assignments
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / red. Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 115-122 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication has been co-financed from funds granted to Faculty of Management, Cracow University of Economics, for supporting scientific research capability and for the development of young scientists and Ph.D. students
ISBN:
978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168322325
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Intransitive Preferences in Teacher Evaluation
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / red. Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 199-207 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Computational Systems of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168310691
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Data Series Visualisation along Space-filling Curve as a Tool for Text Analysis
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 403-412
Program badawczy:
The publication has been financed from funds granted to the Faculty of Management of Cracow University of Economics for supporting scientific research capability
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168302001
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Paweł Wołoszyn , Jacek Wołoszyn , Mateusz Dudek , Maciej Komorowski , Marcin Zgoda
Tytuł:
Empirical Measurements of Small-World Properties in University Timetable
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / red. Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 297-307 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168287707
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Paweł Wołoszyn , Jacek Wołoszyn , Mateusz Dudek , Maciej Komorowski , Marcin Zgoda
Tytuł:
Empirical Measurements of Small-World Properties in University Timetable
Źródło:
Wykorzystanie wiedzy dziedzinowej w zagadnieniach analizy danych / kierownik tematu: Paweł LULA2014, s. [28]-[38] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1500/Magazyn
Nr:
2168302763
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Adaptacja i postęp - powiązania między ewolucją w mikro- i makroskali = Adaptation and Progress - Connections between Micro- and Macroevolution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 22, nr 1 (2013) , s. 195-205. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168271288
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci) / kier. Jacek WOŁOSZYN2013, s. [1]-[5]
Sygnatura:
NP-1343/3/Magazyn
Nr:
2168296103
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury = Signal Propagation in the Model of a Tie-less Community
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 884 (2012) , s. 23-41. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247694
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
184 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-235
Nr:
2168252438
doktorat
11

Tytuł:
Digital Exclusion in the Information Society and Artificial Intelligence Techniques = Problem wykluczenia cyfrowego w społeczeństwie informacyjnym a techniki sztucznej inteligencji
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 17, nr 1 (2011) , s. 285-293. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168220758
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Badanie trafności mechanizmu licytacji w komputerowym modelu internetowego serwisu aukcyjnego = Research into Accuracy of an Auction System in a Computer Model of a Web Auction Service
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 865 (2011) , s. 55-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168231060
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Dobór par sprzedawca-kupujący a równowaga ofert w symulacyjnym modelu serwisu aukcyjnego = The Impact of Buyer-seller Matching on Offer Flow Equilibrium in an Online Auction Website Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011) , s. 109-119. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221582
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Zastosowanie e-learningu w nauczaniu programowania - ograniczenia i problemy = E-learning Application to Computer Programming Teaching - Limitations and Problems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 814 (2010) , s. 175-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165912921
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Wykorzystanie pola pod wykresem funkcji przynależności w analizie szeregów danych rozmytych = Utilisation of the Area Below a Membership Function Chart in a Fuzzy Data Series Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 838 (2010) , s. 187-199. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168217900
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Wybrane zagadnienia interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW = Selected Issues of Interactions with a User in WWW Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 814 (2010) , s. 205-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165914136
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury
Źródło:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2010, s. 30-43
Sygnatura:
NP-1248/3/Magazyn
Nr:
2168266490
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Możliwości wykorzystania zasobów Wikipedii w automatycznej ocenie merytorycznej prac tekstowych = Application of the Wikipedia Resources to Automatic Content-related Evaluation of Text Papers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 838 (2010) , s. 161-174. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168217896
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Zagadnienia modelowania dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych przy wykorzystaniu komputerowych eksperymentów symulacyjnych = Modelling of Chaotic Multi-agent Systems Dynamics with Application of Computer Simulation Experiments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 770 (2009) , s. 137-153. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50095
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Problemy determinizmu i zachowań chaotycznych w symulacyjnych modelach systemów ekonomicznych
Źródło:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2009, s. 6-12
Sygnatura:
NP-1248/2/Magazyn
Nr:
2168266416
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Wprowadzenie do modelowania cyklicznych szeregów czasowych za pomocą liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych = An Introduction to Cyclic Time Series Modelling with Application of Linear Differential Equations in a Fuzzy Real Numbers Space
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 798 (2009) , s. 151-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50118
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Numeryczna analiza zbieżności rozmytych szeregów czasowych = Numerical Analysis of Fuzzy Time Series Convergence
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 770 (2009) , s. 155-175. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50094
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Możliwości wykorzystania iterowanego konwolucyjnego filtru uśredniającego w procesie generowania map interpolacyjnych = Possibilities of Application of Iterative Averaging Convolutive Filter to Generation of Interpolation Maps
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 798 (2009) , s. 59-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50116
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Podpis elektroniczny - teoria i praktyka = Electronic Signature - the Theory and the Practice
Źródło:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji / red. Teresa Pałaszewska-Reindl, Teresa Szot-Gabryś - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2008, s. 267-279. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60880-36-4
Nr:
2165772779
rozdział w monografii
25

Tytuł:
Zastosowanie e-learningu w doskonaleniu zawodowym pracowników = Application of E-Learning for Employee Development
Źródło:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji / red. Teresa Pałaszewska-Reindl, Teresa Szot-Gabryś - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2008, s. 205-210. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60880-36-4
Nr:
2165772612
rozdział w monografii
26

Tytuł:
Problem skalaryzacji szeregów danych rozmytych w analizie cyklicznych procesów ekonomicznych
Źródło:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1] / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2008, s. 81-91
Sygnatura:
NP-1248/[1]/Magazyn
Nr:
2168265750
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Wykorzystanie krzywej Gaussa jako funkcji przynależności rozmytych argumentów liniowego równania różnicowego = Utilization of the Gauss Curve as a Membership Function for Fuzzy Arguments of Discrete Linear Differential Equation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 764 (2007) , s. 39-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50751
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Symulacyjne badanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych = Simulative Research Into Chaotic Multi-Agent Systems Dynamics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 764 (2007) , s. 5-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50750
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Bariery technologiczne w komunikacji internetowej osób niepełnosprawnych
Źródło:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : konferencja, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Kielce, 13 września 2007 / red. Krzysztof Grysa - Kielce: "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość"; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, 2007, s. 146-150. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ; 5a)
ISBN:
83-89274-20-5
Nr:
2168303279
rozdział w materiałach konferencyjnych
30

Tytuł:
Obserwacja zachowań zbiorowości klientów w komputerowym modelu systemu kolejkowego supermarketu
Źródło:
Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2007, s. 146-157
Program badawczy:
48/KI/1/07/S/409
Sygnatura:
NP-1187/Magazyn
Nr:
2168326469
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Modelowanie cyklicznych szeregów czasowych przy pomocy liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych
Źródło:
Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2006, s. 7-26
Program badawczy:
69/KI/1/2006/S
Sygnatura:
NP-1131/Magazyn
Nr:
2168326925
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Oprogramowanie wspomagające badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych = Software for Percolation Phenomena Reaserch in Chaotic Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 724 (2006) , s. 111-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166039250
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Złożone chaotyczne szeregi czasowe = Compound Chaotic Time Series
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 9, nr 1 (2006) , s. 231-241. - Tytuł numeru: Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki - Bibliogr.
Nr:
51843
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Symulacyjna analiza zbieżności szeregów czasowych skalarnych wskaźników dla rzeczywistych liczb rozmytych = Simulational Convergence Analysis for Time Series of Scalar Indicators for Real Fuzzy Numbers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 724 (2006) , s. 87-110. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166038334
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Obserwacja zachowań społecznych w multiagentowym modelu populacji
Źródło:
Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2006, s. 62-80
Program badawczy:
69/KI/1/2006/S
Sygnatura:
NP-1131/Magazyn
Nr:
2168326931
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Numer:
nr 7
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2005
Tryb dostępu:
Nr:
2166553640
redakcja czasopisma/serii
37

Tytuł:
Obliczeniowe aspekty modelowania systemów chaotycznych = Computing Aspects of Chaotic System Modeling
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 7 (2005) , s. 181-189. - Tytuł numeru: Prace z zakresu informatyki i zarządzania - Bibliogr.
Nr:
52828
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Symulacyjne badanie stabilności numerycznej odcinkami liniowych modeli systemów chaotycznych = Simulation Testing of Numerical Stability with Piecewise Linear Models of Chaotic Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 7 (2005) , s. 191-200. - Tytuł numeru: Prace z zakresu informatyki i zarządzania - Bibliogr.
Nr:
52829
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Stabilność numeryczna modeli systemów chaotycznych = Numeric Stability of Models of Chaotic Systems
Źródło:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 15, nr 1 (2005) , s. 73-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166166500
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Eksperymenty symulacyjne z modelami systemów chaotycznych = Simulation Experiments on Models of Chaotic Systems
Źródło:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 15, nr 1 (2005) , s. 65-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166149937
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Chaotyczne systemy multiagentowe w badaniach ekonomicznych = Chaotic Multiagent Systems in Economic Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 641 (2004) , s. 5-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219624
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Zbiory rozmyte w analizie zdolności systemu ekonomicznego do funkcjonowania = Fuzzy Sets in Analysis of Economic System Capacity to Function
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 5 (2004) , s. 173-183. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Nr:
2168220880
artykuł w czasopiśmie
43

Autor:
Tytuł:
Bezpieczeństwo systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2004
Opis fizyczny:
235 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 23 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/248
Nr:
2168221652
doktorat
44

Tytuł:
Symulacyjna aproksymacja uwarunkowań numerycznych wykorzystania ogólnej teorii grawitacji do opisu relacji społeczno-ekonomicznych = Simulative Approximation of Numerical Conditions Concerning the Application of General Gravitation Theory to Social and Economic Relations Description
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 641 (2004) , s. 101-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219626
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Arkusz kalkulacyjny
Źródło:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 105-141
ISBN:
83-7252-169-7
Nr:
2168225518
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Zjawiska chaosu deterministycznego w modelach systemów ekonomicznych = Deterministic Chaos Phenomena in the Models of Economic Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 547 (2003) , s. 5-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220948
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Obrazy fazowe fraktalnych rozmytych szeregów czasowych = Phase Diagrams of Factal Fuzzy Time Series
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 604 (2002) , s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224662
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Koncepcja filtru aproksymująco-przeskalowującego w działaniach arytmetyki rozmytej = The Idea of Approximating-rescaling Filter in Fuzzy Arithmetic Operations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 604 (2002) , s. 23-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224660
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Zjawisko błądzenia przypadkowego w ekonomicznych szeregach czasowych = Random Walk Phenomenon in Economic Time Series
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 569 (2001) , s. 5-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235304
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Numeryczne aspekty relacji porównania rzeczywistych liczb rozmytych = Numerical Aspects of Comparison Relation of Real Fuzzy Numbers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 569 (2001) , s. 25-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235302
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa
Źródło:
System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa / red. Ryszard BOROWIECKI, Maria Romanowska - Warszawa: Difin, 2001, s. 292-309 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-183-7
Nr:
2168227792
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach systemów ekonomicznego = Elements of Deterministic Chaos Theory in the Research of Economic Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 551 (2000) , s. 31-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255008
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 278-350 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168224838
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 351-396 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168224840
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Wprowadzenie do programowania komputerów
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000
Opis fizyczny:
174 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-070-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168329963
podręcznik
56

Autor:
Tytuł:
Metody teorii zbiorów rozmytych w symulacyjnych badaniach dynamiki systemów ekonomicznych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
321 s.: il.; 30 cm + Autoreferat: 9 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/553
Nr:
2168311347
doktorat
57

Tytuł:
Sieci neuronowe w przetwarzaniu danych rozmytych = Neural Networks in the Processing of Fuzzy Data
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 522 (1999) , s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168259640
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Arkusz kalkulacyjny i algorytmy
Źródło:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 41-67
ISBN:
83-7252-025-9
Nr:
2166186616
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Podstawy programowania obiektowego w języku C++
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo AE, 1999
Opis fizyczny:
178 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-015-1
Nr:
2168309845
podręcznik
60

Tytuł:
Wprowadzenie do języka C
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997
Opis fizyczny:
243, [2] s.; 24 cm + dyskietka
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-10-0
Nr:
2168329961
skrypt
61

Tytuł:
Wybrane zagadnienia wykorzystania sieci neuronowych do wykonywania operacji na zbiorach rozmytych = Selected Issues Connected with Use of Neuron Networks in Operation Involving Diffused Sets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 493 (1997) , s. 19-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256668
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Koncepcja rozmytego arkusza obliczeniowego = Conception of Fuzzy Spreadsheet
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 474 (1996) , s. 29-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168284473
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 474
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Nr:
2168284455
redakcja czasopisma/serii
64

Tytuł:
Język symulacyjny DELTA w systemie SYLLABUS
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
146, [2] s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-11-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168320819
podręcznik
65

Tytuł:
Eksperymentalny system przetwarzania danych rozmytych = Experimental System For Fuzzy Data Processing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 421 (1994) , s. [5]-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259372
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
System SYLLABUS i możliwości jego wykorzystania w badaniach symulacyjnych = Possibilities of Application of the System SYLLABUS in Simulation Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 366 (1992) , s. 19-37. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168264096
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Fuzzy-Calc - komputerowy pakiet rozmytej analizy : zarys koncepcji = Fuzzy-Calc : Computer Package of Fuzzy Analysis : Outline of the Concept
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 392 (1992) , s. 47-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168262236
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Wybrane aspekty komputeryzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego = Selected Aspects of Manufacturing Enterprise Computerization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 392 (1992) , s. 19-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168262230
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Komputerowy pakiet symulacyjny - KOMPAS : koncepcja systemu
Źródło:
Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ1990, s. 4-23
Sygnatura:
NP-30/Magazyn
Nr:
2168256994
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Grafy rozmyte i możliwości ich wykorzystania w ekonomii = Fuzzy Graphs and Possibilities of Their Applications to Economy
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
219 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 90)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168281985
monografia
71

Tytuł:
Wykorzystanie grafów rozmytych w zagadnieniach przydziału zadań w procesie produkcji = Fuzzy Graphs Application to Problems of Task Allocation in Manufacturing Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 330 (1990) , s. 5-19. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168278261
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Rozmyte digrafy preferencji = Fuzzy Graphs of Preferences
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 286 (1989) , s. 187-206. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168280185
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Centra w grafie rozmytym = Centres in Fuzzy Graphs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 269 (1988) , s. 19-39. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283569
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
The Profile of a Fuzzy Set
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988) , s. 241-252 - Bibliogr.
Nr:
2168237330
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Programowanie w języku FORTRAN w systemie MERA-400
Źródło:
Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 218-272
Nr:
2168329999
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Iloczyn rozmytych liczb całkowitych = Product of Fuzzy Integer Numbers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 228 (1987) , s. 85-104. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168256756
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Parametry opisujące lokalną strukturę grafu rozmytego = Parameters Describing Local Structure of Fuzzy Graphs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 248 (1987) , s. 111-124. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168233450
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Łańcuchy, cykle i przekroje w grafach rozmytych = Chains, Cycles and Cuts in Fuzzy Graphs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 215 (1986) , s. 49-64. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281605
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Możliwości pakietu programów do obsługi symulacji komputerowej wielowarstwowych struktur neuropodobnych = Capabilities of a Package of Subroutines for Computer Simulation of Multilayer Neuron-like Networks
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 215 (1986) , s. 5-25. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281597
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Strategie optymalne dla pewnej klasy gier wielochodowych = Optimal Strategies for a Certain Class of Multistep Games
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 213 (1985) , s. 277-284. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254742
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Sylwetka analityka systemów informatycznych zarządzania - absolwenta studiów ekonomicznych = The Characteristics of Management Information Systems Analyst - Graduate of Studies on Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 194 (1984) , s. 79-94. - Rez., summ.
Nr:
2168278711
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Metoda wyznaczania pozycji zamkniętych dla D-gier = The Method of Determination of Closed Position for D-Games
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 194 (1984) , s. 5-21. - Rez., summ.
Nr:
2168278701
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Badanie realizowalności funkcji w logice progowej = Examination of Function Accomplishment to Threshold Logic
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 165 (1983) , s. 163-176. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251810
artykuł w czasopiśmie
84

Autor:
Bohdan Kosiński , Jacek Wołoszyn
Tytuł:
Racje i nieporozumienia
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 23 (1981) , s. 2
Nr:
2168267442
polemika
85

Tytuł:
Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych w języku DELTA
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
198 s.; 24 cm
Nr:
2168329959
monografia
86

Tytuł:
System CYBER-72 : wybrane zagadnienia użytkowania
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Opis fizyczny:
112 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168329981
skrypt
87

Tytuł:
Programowanie komputerów : język FORTRAN dla elektronicznych maszyn cyfrowych MIŃSK-32, ODRA 1300, CYBER-72
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
202 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168329979
skrypt
88

Tytuł:
Język symulacyjny DELTA do modelowania dynamiki systemów ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1977
Opis fizyczny:
124 k.: il.; 30 cm + Aneks: 161 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/136 (aneks)
Nr:
2168305353
doktorat
89

Tytuł:
Model wydobywania pewnego rodzaju informacji zawartej w widmie sygnału = The Model of Extraction an Information Contained in the Spectrum of Signal
Źródło:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 167-180. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243942
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
88 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Program badawczy:
023/WZ-KI/01/2014/S/4219
Sygnatura:
NP-1490/Magazyn
Nr:
2168303011
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
[5], 74 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
059/WZ-KI/01/2013/S/3059
Sygnatura:
NP-1343/3/Magazyn
Nr:
2168296101
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
142 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
6/KI/1/2012/S/006
Sygnatura:
NP-1343/2/Magazyn
Nr:
2168273852
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
108 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
156/KI/1/2011/S/635
Sygnatura:
NP-1343/Magazyn
Nr:
2168262568
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
86 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
28/KI/1/2010/S/541
Sygnatura:
NP-1248/3/Magazyn
Nr:
2168266484
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
6

Tytuł:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
81 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
21/KI/1/09/S/485
Sygnatura:
NP-1248/2/Magazyn
Nr:
2168266408
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
7

Tytuł:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
104 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
5/KI/1/08/S/422
Sygnatura:
NP-1248/[1]/Magazyn
Nr:
2168264752
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
8

Autor:
, , , , , , , , , , , , , , , ,
Tytuł:
Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
165 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
48/KI/1/07/S/409
Sygnatura:
NP-1187/Magazyn
Nr:
2168219888
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
9

Autor:
, , , , , , , , , , , , , , , , ,
Tytuł:
Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
138 s.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
69/KI/1/2006/S
Sygnatura:
NP-1131/Magazyn
Nr:
2166563497
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
10

Tytuł:
Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
94 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
73/KI/1/2005/S/245
Sygnatura:
NP-1070/Magazyn
Nr:
2168277177
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
88 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
59/KI/1/2004/S/169
Sygnatura:
NP-946/Magazyn
Nr:
2168256192
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Multiagentowe systemy chaotyczne w ekonomii
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
89 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
60/KI/1/2003/S/065
Sygnatura:
NP-917/Magazyn
Nr:
2168325773
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Modelowanie zjawisk chaotycznych w systemach ekonomicznych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
98 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
42/KI/3/2002/S
Sygnatura:
NP-850/Magazyn
Nr:
2168318435
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w zagadnieniach klasyfikacji systemów ekonomicznych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
92 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
45/KI/2/2001/S
Sygnatura:
NP-766/Magazyn
Nr:
2168284533
naukowo-badawcze
15

Tytuł:
Chaos deterministyczny w badaniu dynamiki systemów ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
83 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
62/KI/1/99/S
Sygnatura:
NP-651/Magazyn
Nr:
2168259208
naukowo-badawcze
16

Tytuł:
Fraktalne i rozmyte szeregi czasowe w systemach ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
93 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
75/KI/3/2000/S
Sygnatura:
NP-706/Magazyn
Nr:
2168258496
naukowo-badawcze
17

Tytuł:
Wybrane zagadnienia chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
56 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
63/KI/5/98/S
Sygnatura:
NP-662/Magazyn
Nr:
2168259214
naukowo-badawcze
18

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
[193] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach, Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
51/KMOiZ/1/98/Su
Sygnatura:
NP-480/2/3/Magazyn
Nr:
2168226847
naukowo-badawcze
19

Tytuł:
Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
44 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
81/KI/3/97/S
Sygnatura:
NP-663/Magazyn
Nr:
2168259216
naukowo-badawcze
20

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
229 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
9/KMOiZ/1/97/Su
Sygnatura:
NP-480/1/Magazyn
Nr:
2168226671
naukowo-badawcze
21

Tytuł:
Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
38 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
49/KI/7/96/S
Sygnatura:
NP-401/Magazyn
Nr:
2168257148
naukowo-badawcze
22

Tytuł:
Możliwości wykorzystania sieci neuronowych do przetwarzania danych rozmytych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
33 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
83/KI/4/95/S
Sygnatura:
NP-324/Magazyn
Nr:
2168252278
naukowo-badawcze
23

Tytuł:
Komputerowy system wspomagający modelowanie rozmytego wnioskowania : możliwości wykorzystania sieci neuronowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
37 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
10/KI/3/94/S
Sygnatura:
NP-285/Magazyn
Nr:
2168252268
naukowo-badawcze
24

Tytuł:
Komputerowa integracja zarządzania : wybrane problemy
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
49 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
64/KI/2/93/S
Sygnatura:
NP-183/Magazyn
Nr:
2168257010
naukowo-badawcze
25

Tytuł:
Rozmyty arkusz obliczeniowy : koncepcja i prototyp oprogramowania
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
42 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
65/KI/3/93/S
Sygnatura:
NP-182/Magazyn
Nr:
2168257008
naukowo-badawcze
26

Tytuł:
Komputerowy pakiet przetwarzania danych rozmytych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
97 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
9/KI/2/92/S
Sygnatura:
NP-246/Magazyn
Nr:
2168252656
naukowo-badawcze
27

Tytuł:
Komputerowy system interakcyjnego przetwarzania danych rozmytych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
98 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Komputerowy system przetwarzania danych rozmytych Fuzzy-Calc : dodatek : instrukcja obsługi, Bibliogr.
Program badawczy:
34/ISEI/12/91/S
Sygnatura:
NP-135/Magazyn
Nr:
2168251572
naukowo-badawcze
28

Tytuł:
Komputerowe wspomaganie prac wydawniczych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
36, [13] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Dodatek, Bibliogr.
Program badawczy:
62/ISEI/22/91/W
Sygnatura:
NP-100/Magazyn
Nr:
2168251568
naukowo-badawcze
29

Tytuł:
Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1989
Opis fizyczny:
IX, [195] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168314865
naukowo-badawcze
1
The Society of Things - a Novel Approach to Social Role of Interactive Objects / Paweł WOŁOSZYN, Przemysław PŁYŚ, Jacek WOŁOSZYN // W: Knowledge, Economy, Society : Business, Finance and Technology as Protection and Support for Society / ed. by Paweł ULMAN, Paweł WOŁOSZYN. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 75-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-38-7 ; 978-83-65907-39-4. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/06/59/CFM%201_2018_PDF%20ONLINE.pdf
2
An Example Application of Tournament Approach in Grading Student Assignments / Paweł WOŁOSZYN, Katarzyna WÓJCIK, Przemysław PŁYŚ, Jacek WOŁOSZYN // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 115-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf
3
Intransitive Preferences in Teacher Evaluation / Paweł WOŁOSZYN, Przemysław Płyś, Jacek WOŁOSZYN // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 199-207. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
4
Data Series Visualisation along Space-filling Curve as a Tool for Text Analysis / Paweł WOŁOSZYN, Przemysław Płyś, Jacek WOŁOSZYN // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 403-412. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
5
Empirical Measurements of Small-World Properties in University Timetable / Paweł WOŁOSZYN, Jacek WOŁOSZYN, Mateusz Dudek, Maciej Komorowski, Marcin Zgoda // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 297-307. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
6
Empirical Measurements of Small-World Properties in University Timetable / Paweł WOŁOSZYN, Jacek WOŁOSZYN, Mateusz Dudek, Maciej Komorowski, Marcin Zgoda // W: Wykorzystanie wiedzy dziedzinowej w zagadnieniach analizy danych / kierownik tematu: Paweł LULA. - (2014), s. [28]-[38]. - Bibliogr.
7
Adaptacja i postęp - powiązania między ewolucją w mikro- i makroskali = Adaptation and Progress - Connections between Micro- and Macroevolution / Paweł WOŁOSZYN, Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 22, nr 1 (2013), s. 195-205. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/293/268. - ISSN 1506-2635
8
Wstęp / Jacek WOŁOSZYN // W: Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci) / kier. Jacek WOŁOSZYN. - (2013), s. [1]-[5]
9
Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury = Signal Propagation in the Model of a Tie-less Community / Paweł WOŁOSZYN, Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 884 (2012), s. 23-41. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
10
Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw / Michał KOZIOŁ ; Promotor: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków, 2012. - 184 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002686
11
Digital Exclusion in the Information Society and Artificial Intelligence Techniques = Problem wykluczenia cyfrowego w społeczeństwie informacyjnym a techniki sztucznej inteligencji / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - t. 17, nr 1 (2011), s. 285-293. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/196/176. - ISSN 1506-2635
12
Badanie trafności mechanizmu licytacji w komputerowym modelu internetowego serwisu aukcyjnego = Research into Accuracy of an Auction System in a Computer Model of a Web Auction Service / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN, Paweł WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 865 (2011), s. 55-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171202097. - ISSN 1898-6447
13
Dobór par sprzedawca-kupujący a równowaga ofert w symulacyjnym modelu serwisu aukcyjnego = The Impact of Buyer-seller Matching on Offer Flow Equilibrium in an Online Auction Website Model / Paweł WOŁOSZYN, Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011), s. 109-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190669. - ISSN 1898-6447
14
Zastosowanie e-learningu w nauczaniu programowania - ograniczenia i problemy = E-learning Application to Computer Programming Teaching - Limitations and Problems / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. z. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 814 (2010), s. 175-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50017. - ISSN 1898-6447
15
Wykorzystanie pola pod wykresem funkcji przynależności w analizie szeregów danych rozmytych = Utilisation of the Area Below a Membership Function Chart in a Fuzzy Data Series Analysis / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 838 (2010), s. 187-199. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170725767. - ISSN 1898-6447
16
Wybrane zagadnienia interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW = Selected Issues of Interactions with a User in WWW Services / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN, Paweł WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. z. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 814 (2010), s. 205-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50015. - ISSN 1898-6447
17
Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury / Paweł WOŁOSZYN, Jacek WOŁOSZYN // W: Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2010), s. 30-43
18
Możliwości wykorzystania zasobów Wikipedii w automatycznej ocenie merytorycznej prac tekstowych = Application of the Wikipedia Resources to Automatic Content-related Evaluation of Text Papers / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 838 (2010), s. 161-174. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170725693. - ISSN 1898-6447
19
Zagadnienia modelowania dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych przy wykorzystaniu komputerowych eksperymentów symulacyjnych = Modelling of Chaotic Multi-agent Systems Dynamics with Application of Computer Simulation Experiments / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009), s. 137-153. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164743049. - ISSN 1898-6447
20
Problemy determinizmu i zachowań chaotycznych w symulacyjnych modelach systemów ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN // W: Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2009), s. 6-12
21
Wprowadzenie do modelowania cyklicznych szeregów czasowych za pomocą liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych = An Introduction to Cyclic Time Series Modelling with Application of Linear Differential Equations in a Fuzzy Real Numbers Space / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009), s. 151-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164862181. - ISSN 1898-6447
22
Numeryczna analiza zbieżności rozmytych szeregów czasowych = Numerical Analysis of Fuzzy Time Series Convergence / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009), s. 155-175. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164750093. - ISSN 1898-6447
23
Możliwości wykorzystania iterowanego konwolucyjnego filtru uśredniającego w procesie generowania map interpolacyjnych = Possibilities of Application of Iterative Averaging Convolutive Filter to Generation of Interpolation Maps / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009), s. 59-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164861552. - ISSN 1898-6447
24
Podpis elektroniczny - teoria i praktyka = Electronic Signature - the Theory and the Practice / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN, Jan MADEJ // W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji / red. nauk. Teresa Pałaszewska-Reindl, Teresa Szot-Gabryś. - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2008. - S. 267-279. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60880-36-4
25
Zastosowanie e-learningu w doskonaleniu zawodowym pracowników = Application of E-Learning for Employee Development / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN, Wit URBAN, Jan MADEJ // W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji / red. nauk. Teresa Pałaszewska-Reindl, Teresa Szot-Gabryś. - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2008. - S. 205-210. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60880-36-4
26
Problem skalaryzacji szeregów danych rozmytych w analizie cyklicznych procesów ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN, Wit URBAN // W: Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1] / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2008), s. 81-91
27
Wykorzystanie krzywej Gaussa jako funkcji przynależności rozmytych argumentów liniowego równania różnicowego = Utilization of the Gauss Curve as a Membership Function for Fuzzy Arguments of Discrete Linear Differential Equation / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007), s. 39-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/151157587. - ISSN 1898-6447
28
Symulacyjne badanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych = Simulative Research Into Chaotic Multi-Agent Systems Dynamics / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007), s. 5-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/151156895. - ISSN 1898-6447
29
Bariery technologiczne w komunikacji internetowej osób niepełnosprawnych / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN, Paweł Wołoszyn // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : konferencja, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Kielce, 13 września 2007 / [red. nauk. Krzysztof Grysa]. - Kielce: "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość"; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, 2007. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ; 5a). - S. 146-150. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89274-20-5
30
Obserwacja zachowań zbiorowości klientów w komputerowym modelu systemu kolejkowego supermarketu / Paweł WOŁOSZYN, Jacek WOŁOSZYN // W: Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2007), s. 146-157
31
Modelowanie cyklicznych szeregów czasowych przy pomocy liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN, Paweł WOŁOSZYN // W: Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2006), s. 7-26
32
Oprogramowanie wspomagające badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych = Software for Percolation Phenomena Reaserch in Chaotic Systems / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 724 (2006), s. 111-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
33
Złożone chaotyczne szeregi czasowe = Compound Chaotic Time Series / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 9, nr 1 (2006), s. 231-241. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/250/229. - ISSN 1506-2635
34
Symulacyjna analiza zbieżności szeregów czasowych skalarnych wskaźników dla rzeczywistych liczb rozmytych = Simulational Convergence Analysis for Time Series of Scalar Indicators for Real Fuzzy Numbers / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 724 (2006), s. 87-110. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
35
Obserwacja zachowań społecznych w multiagentowym modelu populacji / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN // W: Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2006), s. 62-80
36
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jacek WOŁOSZYN. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2005. - nr 7. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive. - ISSN 1506-2635
37
Obliczeniowe aspekty modelowania systemów chaotycznych = Computing Aspects of Chaotic System Modeling / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jacek WOŁOSZYN. - nr 7 (2005), s. 181-189. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu informatyki i zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/588/555. - ISSN 1506-2635
38
Symulacyjne badanie stabilności numerycznej odcinkami liniowych modeli systemów chaotycznych = Simulation Testing of Numerical Stability with Piecewise Linear Models of Chaotic Systems / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jacek WOŁOSZYN. - nr 7 (2005), s. 191-200. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu informatyki i zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/595/562. - ISSN 1506-2635
39
Stabilność numeryczna modeli systemów chaotycznych = Numeric Stability of Models of Chaotic Systems / Jacek WOŁOSZYN // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 15, nr 1 (2005), s. 73-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-0601
40
Eksperymenty symulacyjne z modelami systemów chaotycznych = Simulation Experiments on Models of Chaotic Systems / Jacek WOŁOSZYN // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 15, nr 1 (2005), s. 65-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-0601
41
Chaotyczne systemy multiagentowe w badaniach ekonomicznych = Chaotic Multiagent Systems in Economic Research / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 641 (2004), s. 5-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/51161304. - ISSN 0208-7944
42
Zbiory rozmyte w analizie zdolności systemu ekonomicznego do funkcjonowania = Fuzzy Sets in Analysis of Economic System Capacity to Function / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 5 (2004), s. 173-183. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/583/550. - ISSN 1506-2635
43
Bezpieczeństwo systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach / Jan MADEJ ; Promotor: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków, 2004. - 235 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 23 k. - Bibliogr.
44
Symulacyjna aproksymacja uwarunkowań numerycznych wykorzystania ogólnej teorii grawitacji do opisu relacji społeczno-ekonomicznych = Simulative Approximation of Numerical Conditions Concerning the Application of General Gravitation Theory to Social and Economic Relations Description / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 641 (2004), s. 101-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50631666. - ISSN 0208-7944
45
Arkusz kalkulacyjny / Janusz MORAJDA, Danuta KAJRUNAJTYS, Barbara NOWARSKA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr STEFANÓW, Wit URBAN, Jacek WOŁOSZYN // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 105-141. - ISBN 83-7252-169-7
46
Zjawiska chaosu deterministycznego w modelach systemów ekonomicznych = Deterministic Chaos Phenomena in the Models of Economic Systems / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 547 (2003), s. 5-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15549. - ISSN 0208-7944
47
Obrazy fazowe fraktalnych rozmytych szeregów czasowych = Phase Diagrams of Factal Fuzzy Time Series / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 604 (2002), s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13605. - ISSN 0208-7944
48
Koncepcja filtru aproksymująco-przeskalowującego w działaniach arytmetyki rozmytej = The Idea of Approximating-rescaling Filter in Fuzzy Arithmetic Operations / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 604 (2002), s. 23-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13606. - ISSN 0208-7944
49
Zjawisko błądzenia przypadkowego w ekonomicznych szeregach czasowych = Random Walk Phenomenon in Economic Time Series / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 569 (2001), s. 5-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11557. - ISSN 0208-7944
50
Numeryczne aspekty relacji porównania rzeczywistych liczb rozmytych = Numerical Aspects of Comparison Relation of Real Fuzzy Numbers / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 569 (2001), s. 25-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11556. - ISSN 0208-7944
51
Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa / Paweł LULA, Jacek WOŁOSZYN // W: System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa / red. Ryszard BOROWIECKI, Maria Romanowska. - Warszawa: Difin, 2001. - S. 292-309. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-183-7
52
Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach systemów ekonomicznego = Elements of Deterministic Chaos Theory in the Research of Economic Systems / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 551 (2000), s. 31-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
53
Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa / Jacek WOŁOSZYN, Mariusz KUZIAK, Tomasz SMOLEŃ // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 278-350. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-050-X
54
Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa / Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 351-396. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-050-X
55
Wprowadzenie do programowania komputerów / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - 174 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-070-4
56
Metody teorii zbiorów rozmytych w symulacyjnych badaniach dynamiki systemów ekonomicznych / Wit URBAN ; Promotor: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków, 1999. - 321 s. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 9 k. - Bibliogr.
57
Sieci neuronowe w przetwarzaniu danych rozmytych = Neural Networks in the Processing of Fuzzy Data / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 522 (1999), s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
58
Arkusz kalkulacyjny i algorytmy / Grażyna PALIWODA, Piotr STEFANÓW, Danuta KAJRUNAJTYS, Wit URBAN, Jacek WOŁOSZYN // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 41-67. - ISBN 83-7252-025-9
59
Podstawy programowania obiektowego w języku C++ / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Wydawnictwo AE, 1999. - 178 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-015-1
60
Wprowadzenie do języka C / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 243, [2] s. ; 24 cm + dyskietka. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-10-0
61
Wybrane zagadnienia wykorzystania sieci neuronowych do wykonywania operacji na zbiorach rozmytych = Selected Issues Connected with Use of Neuron Networks in Operation Involving Diffused Sets / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 493 (1997), s. 19-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
62
Koncepcja rozmytego arkusza obliczeniowego = Conception of Fuzzy Spreadsheet / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 474 (1996), s. 29-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
63
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jacek WOŁOSZYN]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 474. - ISSN 0208-7944
64
Język symulacyjny DELTA w systemie SYLLABUS / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 146, [2] s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-11-4
65
Eksperymentalny system przetwarzania danych rozmytych = Experimental System For Fuzzy Data Processing / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 421 (1994), s. [5]-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
66
System SYLLABUS i możliwości jego wykorzystania w badaniach symulacyjnych = Possibilities of Application of the System SYLLABUS in Simulation Research / Jacek WOŁOSZYN, Tadeusz WILUSZ, Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 19-37. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
67
Fuzzy-Calc - komputerowy pakiet rozmytej analizy : zarys koncepcji = Fuzzy-Calc : Computer Package of Fuzzy Analysis : Outline of the Concept / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 392 (1992), s. 47-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
68
Wybrane aspekty komputeryzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego = Selected Aspects of Manufacturing Enterprise Computerization / Andrzej BOCHEŃSKI, Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 392 (1992), s. 19-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
69
Komputerowy pakiet symulacyjny - KOMPAS : koncepcja systemu / Andrzej BOCHEŃSKI, Jacek WOŁOSZYN // W: Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ. - (1990), s. 4-23
70
Grafy rozmyte i możliwości ich wykorzystania w ekonomii = Fuzzy Graphs and Possibilities of Their Applications to Economy / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - 219 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 90)
71
Wykorzystanie grafów rozmytych w zagadnieniach przydziału zadań w procesie produkcji = Fuzzy Graphs Application to Problems of Task Allocation in Manufacturing Process / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990), s. 5-19. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
72
Rozmyte digrafy preferencji = Fuzzy Graphs of Preferences / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 187-206. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
73
Centra w grafie rozmytym = Centres in Fuzzy Graphs / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 269 (1988), s. 19-39. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
74
The Profile of a Fuzzy Set / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988), s. 241-252. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
75
Programowanie w języku FORTRAN w systemie MERA-400 / Jacek WOŁOSZYN // W: Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 218-272
76
Iloczyn rozmytych liczb całkowitych = Product of Fuzzy Integer Numbers / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 228 (1987), s. 85-104. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
77
Parametry opisujące lokalną strukturę grafu rozmytego = Parameters Describing Local Structure of Fuzzy Graphs / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 248 (1987), s. 111-124. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
78
Łańcuchy, cykle i przekroje w grafach rozmytych = Chains, Cycles and Cuts in Fuzzy Graphs / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 215 (1986), s. 49-64. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
79
Możliwości pakietu programów do obsługi symulacji komputerowej wielowarstwowych struktur neuropodobnych = Capabilities of a Package of Subroutines for Computer Simulation of Multilayer Neuron-like Networks / Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986), s. 5-25. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
80
Strategie optymalne dla pewnej klasy gier wielochodowych = Optimal Strategies for a Certain Class of Multistep Games / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 213 (1985), s. 277-284. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
81
Sylwetka analityka systemów informatycznych zarządzania - absolwenta studiów ekonomicznych = The Characteristics of Management Information Systems Analyst - Graduate of Studies on Economics / Marian KURAŚ, Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 194 (1984), s. 79-94. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
82
Metoda wyznaczania pozycji zamkniętych dla D-gier = The Method of Determination of Closed Position for D-Games / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 194 (1984), s. 5-21. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
83
Badanie realizowalności funkcji w logice progowej = Examination of Function Accomplishment to Threshold Logic / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 165 (1983), s. 163-176. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
84
Racje i nieporozumienia / Bohdan Kosiński, Jacek WOŁOSZYN // Życie Gospodarcze. - nr 23 (1981), s. 2
85
Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych w języku DELTA / Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - 198 s. ; 24 cm
86
System CYBER-72 : wybrane zagadnienia użytkowania / Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - 112 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
87
Programowanie komputerów : język FORTRAN dla elektronicznych maszyn cyfrowych MIŃSK-32, ODRA 1300, CYBER-72 / Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - 202 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
88
Język symulacyjny DELTA do modelowania dynamiki systemów ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1977. - 124 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 161 k. - Bibliogr.
89
Model wydobywania pewnego rodzaju informacji zawartej w widmie sygnału = The Model of Extraction an Information Contained in the Spectrum of Signal / Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN // W: Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 38). - S. 167-180. - Summ. - Bibliogr.
90
Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych / Kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
91
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci) / kier. Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - [5], 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
92
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi) / kier. Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 142 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
93
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych / kier. Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 108 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
94
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 86 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
95
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 81 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
96
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1] / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 104 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
97
Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 165 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
98
Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 138 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
99
Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych / kier. Jacek WOŁOSZYN ; zesp. aut. Jacek WOŁOSZYN, Janusz MORAJDA, Wit URBAN, Paweł WOŁOSZYN, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr STEFANÓW, Jan MADEJ, Michał KOZIOŁ, Artur ŻUWAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 94 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
100
Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych / Jacek WOŁOSZYN, Janusz MORAJDA, Wit URBAN, Paweł Wołoszyn, Jan MADEJ, Piotr SOJA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr STEFANÓW, Michał KOZIOŁ, Ewa ZYCH ; kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 88 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
101
Multiagentowe systemy chaotyczne w ekonomii / Kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN, zespół autorski: Jacek WOŁOSZYN, Janusz MORAJDA, Wit URBAN, Paweł Wołoszyn, Jan MADEJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 89 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
102
Modelowanie zjawisk chaotycznych w systemach ekonomicznych / Zespół autorski: Jacek WOŁOSZYN (kierownik tematu), Paweł LULA, Wit URBAN, Janusz MORAJDA, Jan MADEJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 98 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
103
Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w zagadnieniach klasyfikacji systemów ekonomicznych / autorzy : Jacek WOŁOSZYN (kierownik tematu), Paweł LULA, Wit URBAN, Janusz MORAJDA, Jan TRĄBKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 92 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
104
Chaos deterministyczny w badaniu dynamiki systemów ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 83 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
105
Fraktalne i rozmyte szeregi czasowe w systemach ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 93 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
106
Wybrane zagadnienia chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 56 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
107
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Jacek WOŁOSZYN, Mariusz KUZIAK, Tomasz SMOLEŃ, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - [193] s. : il. ; 30 cm. - Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach. - Bibliogr. przy rozdz.
108
Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 44 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
109
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Jan CZEKAJ, Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC, Tomasz SMOLEŃ, Mariusz KUZIAK, Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 229 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
110
Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 38 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
111
Możliwości wykorzystania sieci neuronowych do przetwarzania danych rozmytych / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 33 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
112
Komputerowy system wspomagający modelowanie rozmytego wnioskowania : możliwości wykorzystania sieci neuronowych / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 37 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
113
Komputerowa integracja zarządzania : wybrane problemy / Jerzy KOLENDOWSKI, Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 49 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
114
Rozmyty arkusz obliczeniowy : koncepcja i prototyp oprogramowania / Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 42 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
115
Komputerowy pakiet przetwarzania danych rozmytych / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 97 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
116
Komputerowy system interakcyjnego przetwarzania danych rozmytych / Jacek WOŁOSZYN (kier. tematu), Wit URBAN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 98 k. : il. ; 30 cm. - Komputerowy system przetwarzania danych rozmytych Fuzzy-Calc : dodatek : instrukcja obsługi. - Bibliogr.
117
Komputerowe wspomaganie prac wydawniczych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / aut.: Jacek WOŁOSZYN (kier. tematu), Andrzej GRZĄKA, Piotr STEFANÓW. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 36, [13] k. : il. ; 30 cm. - Dodatek. - Bibliogr.
118
Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław Maciej KOT, Anna FRANCIK, Alina KARSKA, Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN. - Kraków : , 1989. - IX, [195] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Wołoszyn P., Płyś P., Wołoszyn J., (2018), The Society of Things - a Novel Approach to Social Role of Interactive Objects. [W:] Ulman P., Wołoszyn P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Business, Finance and Technology as Protection and Support for Society, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 75-82.
2
Wołoszyn P., Wójcik K., Płyś P., Wołoszyn J., (2017), An Example Application of Tournament Approach in Grading Student Assignments. [W:] Ulman P., Węgrzyn R., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 115-122.
3
Wołoszyn P., Płyś P., Wołoszyn J., (2016), Intransitive Preferences in Teacher Evaluation. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 199-207.
4
Wołoszyn P., Płyś P., Wołoszyn J., (2015), Data Series Visualisation along Space-filling Curve as a Tool for Text Analysis. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 403-412.
5
Wołoszyn P., Wołoszyn J., Dudek M., Komorowski M., Zgoda M., (2014), Empirical Measurements of Small-World Properties in University Timetable. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 297-307.
6
Wołoszyn P., Wołoszyn J., Dudek M., Komorowski M., Zgoda M., (2014), Empirical Measurements of Small-World Properties in University Timetable. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Wykorzystanie wiedzy dziedzinowej w zagadnieniach analizy danych, s. [28]-[38].
7
Wołoszyn P., Wołoszyn J., (2013), Adaptacja i postęp - powiązania między ewolucją w mikro- i makroskali, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 22, nr 1, s. 195-205; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/293/268
8
Wołoszyn J., (2013), Wstęp. [W:] Wołoszyn J. (red.), Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci), s. [1]-[5].
9
Wołoszyn P., Wołoszyn J., (2012), Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 884, s. 23-41.
10
Kozioł M., (2012), Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, Prom. Wołoszyn J., Kraków : , 184 k.
11
Wołoszyn J., Wołoszyn P., (2011), Digital Exclusion in the Information Society and Artificial Intelligence Techniques, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 17, nr 1, s. 285-293; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/196/176
12
Wołoszyn J., Urban W., Wołoszyn P., (2011), Badanie trafności mechanizmu licytacji w komputerowym modelu internetowego serwisu aukcyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 865, s. 55-64; https://bazekon.uek.krakow.pl/171202097
13
Wołoszyn P., Wołoszyn J., (2011), Dobór par sprzedawca-kupujący a równowaga ofert w symulacyjnym modelu serwisu aukcyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 873, s. 109-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190669
14
Wołoszyn J., (2010), Zastosowanie e-learningu w nauczaniu programowania - ograniczenia i problemy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 814, s. 175-184; https://bazekon.uek.krakow.pl/50017
15
Wołoszyn J., Wołoszyn P., Urban W., (2010), Wykorzystanie pola pod wykresem funkcji przynależności w analizie szeregów danych rozmytych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 838, s. 187-199; https://bazekon.uek.krakow.pl/170725767
16
Wołoszyn J., Urban W., Wołoszyn P., (2010), Wybrane zagadnienia interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 814, s. 205-212; https://bazekon.uek.krakow.pl/50015
17
Wołoszyn P., Wołoszyn J., (2010), Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3, s. 30-43.
18
Wołoszyn J., (2010), Możliwości wykorzystania zasobów Wikipedii w automatycznej ocenie merytorycznej prac tekstowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 838, s. 161-174; https://bazekon.uek.krakow.pl/170725693
19
Wołoszyn J., (2009), Zagadnienia modelowania dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych przy wykorzystaniu komputerowych eksperymentów symulacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 770, s. 137-153; https://bazekon.uek.krakow.pl/164743049
20
Wołoszyn J., Wołoszyn P., (2009), Problemy determinizmu i zachowań chaotycznych w symulacyjnych modelach systemów ekonomicznych. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2, s. 6-12.
21
Wołoszyn J., Wołoszyn P., Urban W., (2009), Wprowadzenie do modelowania cyklicznych szeregów czasowych za pomocą liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 798, s. 151-169; https://bazekon.uek.krakow.pl/164862181
22
Wołoszyn J., Urban W., (2009), Numeryczna analiza zbieżności rozmytych szeregów czasowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 770, s. 155-175; https://bazekon.uek.krakow.pl/164750093
23
Wołoszyn J., (2009), Możliwości wykorzystania iterowanego konwolucyjnego filtru uśredniającego w procesie generowania map interpolacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 798, s. 59-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/164861552
24
Wołoszyn J., Urban W., Madej J., (2008), Podpis elektroniczny - teoria i praktyka. [W:] Pałaszewska-Reindl T., Szot-Gabryś T. (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, s. 267-279.
25
Wołoszyn J., Wołoszyn P., Urban W., Madej J., (2008), Zastosowanie e-learningu w doskonaleniu zawodowym pracowników. [W:] Pałaszewska-Reindl T., Szot-Gabryś T. (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, s. 205-210.
26
Wołoszyn J., Wołoszyn P., Urban W., (2008), Problem skalaryzacji szeregów danych rozmytych w analizie cyklicznych procesów ekonomicznych. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1], s. 81-91.
27
Wołoszyn J., Urban W., (2007), Wykorzystanie krzywej Gaussa jako funkcji przynależności rozmytych argumentów liniowego równania różnicowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 764, s. 39-55; https://bazekon.uek.krakow.pl/151157587
28
Wołoszyn J., (2007), Symulacyjne badanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 764, s. 5-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/151156895
29
Wołoszyn J., Urban W., Wołoszyn P., (2007), Bariery technologiczne w komunikacji internetowej osób niepełnosprawnych. [W:] Grysa K. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : konferencja, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Kielce, 13 września 2007, Kielce : "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość" : Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, s. 146-150.
30
Wołoszyn P., Wołoszyn J., (2007), Obserwacja zachowań zbiorowości klientów w komputerowym modelu systemu kolejkowego supermarketu. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych, s. 146-157.
31
Wołoszyn J., Urban W., Wołoszyn P., (2006), Modelowanie cyklicznych szeregów czasowych przy pomocy liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu, s. 7-26.
32
Wołoszyn J., (2006), Oprogramowanie wspomagające badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 724, s. 111-129.
33
Wołoszyn J., Wołoszyn P., (2006), Złożone chaotyczne szeregi czasowe, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 9, nr 1, s. 231-241; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/250/229
34
Wołoszyn J., Urban W., (2006), Symulacyjna analiza zbieżności szeregów czasowych skalarnych wskaźników dla rzeczywistych liczb rozmytych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 724, s. 87-110.
35
Wołoszyn J., Wołoszyn P., (2006), Obserwacja zachowań społecznych w multiagentowym modelu populacji. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu, s. 62-80.
36
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jacek WOŁOSZYN Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2005. - nr 7. - . - 1506-2635
37
Wołoszyn J., (2005), Obliczeniowe aspekty modelowania systemów chaotycznych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 7, s. 181-189; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/588/555
38
Wołoszyn J., (2005), Symulacyjne badanie stabilności numerycznej odcinkami liniowych modeli systemów chaotycznych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 7, s. 191-200; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/595/562
39
Wołoszyn J., (2005), Stabilność numeryczna modeli systemów chaotycznych, "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach", vol. 15, nr 1, s. 73-86.
40
Wołoszyn J., (2005), Eksperymenty symulacyjne z modelami systemów chaotycznych, "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach", vol. 15, nr 1, s. 65-72.
41
Wołoszyn J., (2004), Chaotyczne systemy multiagentowe w badaniach ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 641, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/51161304
42
Wołoszyn J., Urban W., (2004), Zbiory rozmyte w analizie zdolności systemu ekonomicznego do funkcjonowania, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 5, s. 173-183; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/583/550
43
Madej J., (2004), Bezpieczeństwo systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, Prom. Wołoszyn J., Kraków : , 235 k.
44
Wołoszyn J., Urban W., (2004), Symulacyjna aproksymacja uwarunkowań numerycznych wykorzystania ogólnej teorii grawitacji do opisu relacji społeczno-ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 641, s. 101-122; https://bazekon.uek.krakow.pl/50631666
45
Morajda J., Kajrunajtys D., Nowarska B., Paliwoda-Pękosz G., Stefanów P., Urban W., Wołoszyn J., (2003), Arkusz kalkulacyjny. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 105-141.
46
Wołoszyn J., (2003), Zjawiska chaosu deterministycznego w modelach systemów ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 547, s. 5-22; https://bazekon.uek.krakow.pl/15549
47
Wołoszyn J., (2002), Obrazy fazowe fraktalnych rozmytych szeregów czasowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 604, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/13605
48
Wołoszyn J., Urban W., (2002), Koncepcja filtru aproksymująco-przeskalowującego w działaniach arytmetyki rozmytej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 604, s. 23-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/13606
49
Wołoszyn J., (2001), Zjawisko błądzenia przypadkowego w ekonomicznych szeregach czasowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 569, s. 5-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/11557
50
Wołoszyn J., Urban W., (2001), Numeryczne aspekty relacji porównania rzeczywistych liczb rozmytych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 569, s. 25-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/11556
51
Lula P., Wołoszyn J., (2001), Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Romanowska M. (red.), System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Warszawa : Difin, s. 292-309.
52
Wołoszyn J., (2000), Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach systemów ekonomicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 551, s. 31-51.
53
Wołoszyn J., Kuziak M., Smoleń T., (2000), Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa. [W:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 278-350.
54
Wołoszyn J., Lula P., (2000), Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa. [W:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 351-396.
55
Wołoszyn J., (2000), Wprowadzenie do programowania komputerów, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 174 s.
56
Urban W., (1999), Metody teorii zbiorów rozmytych w symulacyjnych badaniach dynamiki systemów ekonomicznych, Prom. Wołoszyn J., Kraków : , 321 s.
57
Wołoszyn J., (1999), Sieci neuronowe w przetwarzaniu danych rozmytych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 522, s. 5-20.
58
Paliwoda G., Stefanów P., Kajrunajtys D., Urban W., Wołoszyn J., (1999), Arkusz kalkulacyjny i algorytmy. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 41-67.
59
Wołoszyn J., (1999), Podstawy programowania obiektowego w języku C++, Kraków : Wydawnictwo AE, 178 s.
60
Wołoszyn J., (1997), Wprowadzenie do języka C, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 243, [2] s.
61
Wołoszyn J., (1997), Wybrane zagadnienia wykorzystania sieci neuronowych do wykonywania operacji na zbiorach rozmytych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 493, s. 19-33.
62
Wołoszyn J., (1996), Koncepcja rozmytego arkusza obliczeniowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 474, s. 29-48.
63
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jacek WOŁOSZYN] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 474. - . - 0208-7944
64
Wołoszyn J., (1994), Język symulacyjny DELTA w systemie SYLLABUS, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 146, [2] s.
65
Wołoszyn J., Urban W., (1994), Eksperymentalny system przetwarzania danych rozmytych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 421, s. [5]-15.
66
Wołoszyn J., Wilusz T., Bocheński A., (1992), System SYLLABUS i możliwości jego wykorzystania w badaniach symulacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 19-37.
67
Wołoszyn J., (1992), Fuzzy-Calc - komputerowy pakiet rozmytej analizy : zarys koncepcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 392, s. 47-58.
68
Bocheński A., Wilusz T., Wołoszyn J., (1992), Wybrane aspekty komputeryzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 392, s. 19-33.
69
Bocheński A., Wołoszyn J., (1990), Komputerowy pakiet symulacyjny - KOMPAS : koncepcja systemu. [W:] Tadeusiewicz R. (kierownik tematu), Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu, s. 4-23.
70
Wołoszyn J., (1990), Grafy rozmyte i możliwości ich wykorzystania w ekonomii, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 90), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 219 s.
71
Wołoszyn J., (1990), Wykorzystanie grafów rozmytych w zagadnieniach przydziału zadań w procesie produkcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 330, s. 5-19.
72
Wołoszyn J., (1989), Rozmyte digrafy preferencji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 187-206.
73
Wołoszyn J., (1988), Centra w grafie rozmytym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 269, s. 19-39.
74
Wołoszyn J., (1988), The Profile of a Fuzzy Set, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 241-252.
75
Wołoszyn J., (1988), Programowanie w języku FORTRAN w systemie MERA-400. [W:] Kolendowski J. (red.), Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 218-272.
76
Wołoszyn J., (1987), Iloczyn rozmytych liczb całkowitych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 228, s. 85-104.
77
Wołoszyn J., (1987), Parametry opisujące lokalną strukturę grafu rozmytego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 248, s. 111-124.
78
Wołoszyn J., (1986), Łańcuchy, cykle i przekroje w grafach rozmytych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki", nr 215, s. 49-64.
79
Wilusz T., Wołoszyn J., (1986), Możliwości pakietu programów do obsługi symulacji komputerowej wielowarstwowych struktur neuropodobnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki", nr 215, s. 5-25.
80
Wołoszyn J., (1985), Strategie optymalne dla pewnej klasy gier wielochodowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 213, s. 277-284.
81
Kuraś M., Wilusz T., Wołoszyn J., (1984), Sylwetka analityka systemów informatycznych zarządzania - absolwenta studiów ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 194, s. 79-94.
82
Wołoszyn J., (1984), Metoda wyznaczania pozycji zamkniętych dla D-gier, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 194, s. 5-21.
83
Wołoszyn J., (1983), Badanie realizowalności funkcji w logice progowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 165, s. 163-176.
84
Kosiński B., Wołoszyn J., (1981), Racje i nieporozumienia, "Życie Gospodarcze", nr 23, s. 2.
85
Wilusz T., Wołoszyn J., (1980), Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych w języku DELTA, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 198 s.
86
Wilusz T., Wołoszyn J., (1979), System CYBER-72: wybrane zagadnienia użytkowania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 112 s.
87
Wilusz T., Wołoszyn J., (1978), Programowanie komputerów: język FORTRAN dla elektronicznych maszyn cyfrowych MIŃSK-32, ODRA 1300, CYBER-72, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 202 s.
88
Wołoszyn J., (1977), Język symulacyjny DELTA do modelowania dynamiki systemów ekonomicznych, Prom. Zając K., Kraków : , 124 k.
89
Wilusz T., Wołoszyn J., (1975), Model wydobywania pewnego rodzaju informacji zawartej w widmie sygnału. [W:] Zając K. (red.), Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 38), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 167-180.
90
Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych, (2014), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 88 k.
91
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci), (2013), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [5], 74 k.
92
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi), (2012), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 142 k.
93
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych, (2011), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 108 s.
94
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3, (2010), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 86 s.
95
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2, (2009), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 81 s.
96
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1], (2008), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 104 s.
97
Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych, (2007), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 165 s.
98
Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu, (2006), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 138 s.
99
Wołoszyn J., Morajda J., Urban W., Wołoszyn P., Paliwoda-Pękosz G., Stefanów P., Madej J., Kozioł M., Żuwała A., (2005), Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 94 k.
100
Wołoszyn J., Morajda J., Urban W., Wołoszyn P., Madej J., Soja P., Paliwoda-Pękosz G., Stefanów P., Kozioł M., Zych E., (2004), Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych, Wołoszyn J. (kier. zesp.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 s.
101
Wołoszyn J., Morajda J., Urban W., Wołoszyn P., Madej J., (2003), Multiagentowe systemy chaotyczne w ekonomii, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 89 k.
102
Wołoszyn J., Lula P., Urban W., Morajda J., Madej J., (2002), Modelowanie zjawisk chaotycznych w systemach ekonomicznych, Wołoszyn P. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 k.
103
Wołoszyn J., Lula P., Urban W., Morajda J., Trąbka J., (2001), Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w zagadnieniach klasyfikacji systemów ekonomicznych, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 92 k.
104
Wołoszyn J., (2000), Chaos deterministyczny w badaniu dynamiki systemów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 k.
105
Wołoszyn J., Urban W., (2000), Fraktalne i rozmyte szeregi czasowe w systemach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 93 s.
106
Wołoszyn J., (1999), Wybrane zagadnienia chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 k.
107
Wołoszyn J., Kuziak M., Smoleń T., Lula P., Kwieciński M., (1999), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie: ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa: zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [193] s.
108
Wołoszyn J., (1998), Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 44 k.
109
Martyniak Z., Czekaj J., Obora H., Potocki A., Gach D., Mikuła B., Kafel T., Ziębicki B., Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., Smoleń T., Kuziak M., Wołoszyn J., Lula P., Kwieciński M., (1997), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 229 s.
110
Wołoszyn J., (1997), Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 38 k.
111
Wołoszyn J., (1996), Możliwości wykorzystania sieci neuronowych do przetwarzania danych rozmytych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33 k.
112
Wołoszyn J., (1995), Komputerowy system wspomagający modelowanie rozmytego wnioskowania: możliwości wykorzystania sieci neuronowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 37 k.
113
Kolendowski J., Wołoszyn J., (1994), Komputerowa integracja zarządzania: wybrane problemy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 49 k.
114
Wołoszyn J., Lula P., (1994), Rozmyty arkusz obliczeniowy: koncepcja i prototyp oprogramowania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 42 k.
115
Wołoszyn J., Urban W., (1993), Komputerowy pakiet przetwarzania danych rozmytych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 97 k.
116
Wołoszyn J., Urban W., (1992), Komputerowy system interakcyjnego przetwarzania danych rozmytych, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 k.
117
Wołoszyn J., Grząka A., Stefanów P., (1991), Komputerowe wspomaganie prac wydawniczych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36, [13] k.
118
Grabiński T., Kot S., Francik A., Karska A., Wołoszyn J., Urban W., (1989), Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą, Kraków : , IX, [195] k.
1
@inbook{UEK:2168331709,
author = "Paweł Wołoszyn and Przemysław Płyś and Jacek Wołoszyn",
title = "The Society of Things - a Novel Approach to Social Role of Interactive Objects",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Business, Finance and Technology as Protection and Support for Society",
pages = "75-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/06/59/CFM%201_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-38-7 ; 978-83-65907-39-4",
}
2
@inbook{UEK:2168322325,
author = "Paweł Wołoszyn and Katarzyna Wójcik and Przemysław Płyś and Jacek Wołoszyn",
title = "An Example Application of Tournament Approach in Grading Student Assignments",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology",
pages = "115-122",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3",
}
3
@inbook{UEK:2168310691,
author = "Paweł Wołoszyn and Przemysław Płyś and Jacek Wołoszyn",
title = "Intransitive Preferences in Teacher Evaluation",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "199-207",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
4
@inbook{UEK:2168302001,
author = "Paweł Wołoszyn and Przemysław Płyś and Jacek Wołoszyn",
title = "Data Series Visualisation along Space-filling Curve as a Tool for Text Analysis",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "403-412",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
5
@inbook{UEK:2168287707,
author = "Paweł Wołoszyn and Jacek Wołoszyn and Mateusz Dudek and Maciej Komorowski and Marcin Zgoda",
title = "Empirical Measurements of Small-World Properties in University Timetable",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "297-307",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
6
@unpublished{UEK:2168302763,
author = "Paweł Wołoszyn and Jacek Wołoszyn and Mateusz Dudek and Maciej Komorowski and Marcin Zgoda",
title = "Empirical Measurements of Small-World Properties in University Timetable",
booktitle = "Wykorzystanie wiedzy dziedzinowej w zagadnieniach analizy danych",
pages = "[28]-[38]",
year = "2014",
}
7
@article{UEK:2168271288,
author = "Paweł Wołoszyn and Jacek Wołoszyn",
title = "Adaptacja i postęp - powiązania między ewolucją w mikro- i makroskali",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 22, 1",
pages = "195-205",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2013.01.195205},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/293/268},
}
8
@misc{UEK:2168296103,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Wstęp",
booktitle = "Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci)",
pages = "[1]-[5]",
year = "2013",
}
9
@article{UEK:2168247694,
author = "Paweł Wołoszyn and Jacek Wołoszyn",
title = "Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "884",
pages = "23-41",
year = "2012",
}
10
@unpublished{UEK:2168252438,
author = "Michał Kozioł",
title = "Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002686},
}
11
@article{UEK:2168220758,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Wołoszyn",
title = "Digital Exclusion in the Information Society and Artificial Intelligence Techniques",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 17, 1",
pages = "285-293",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.285293},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/196/176},
}
12
@article{UEK:2168231060,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban and Paweł Wołoszyn",
title = "Badanie trafności mechanizmu licytacji w komputerowym modelu internetowego serwisu aukcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "865",
pages = "55-64",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171202097},
}
13
@article{UEK:2168221582,
author = "Paweł Wołoszyn and Jacek Wołoszyn",
title = "Dobór par sprzedawca-kupujący a równowaga ofert w symulacyjnym modelu serwisu aukcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "873",
pages = "109-119",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190669},
}
14
@article{UEK:2165912921,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Zastosowanie e-learningu w nauczaniu programowania - ograniczenia i problemy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "814",
pages = "175-184",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50017},
}
15
@article{UEK:2168217900,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Wykorzystanie pola pod wykresem funkcji przynależności w analizie szeregów danych rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "838",
pages = "187-199",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170725767},
}
16
@article{UEK:2165914136,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban and Paweł Wołoszyn",
title = "Wybrane zagadnienia interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "814",
pages = "205-212",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50015},
}
17
@unpublished{UEK:2168266490,
author = "Paweł Wołoszyn and Jacek Wołoszyn",
title = "Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury",
booktitle = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3",
pages = "30-43",
year = "2010",
}
18
@article{UEK:2168217896,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Możliwości wykorzystania zasobów Wikipedii w automatycznej ocenie merytorycznej prac tekstowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "838",
pages = "161-174",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170725693},
}
19
@article{UEK:50095,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Zagadnienia modelowania dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych przy wykorzystaniu komputerowych eksperymentów symulacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "770",
pages = "137-153",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164743049},
}
20
@unpublished{UEK:2168266416,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Wołoszyn",
title = "Problemy determinizmu i zachowań chaotycznych w symulacyjnych modelach systemów ekonomicznych",
booktitle = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2",
pages = "6-12",
year = "2009",
}
21
@article{UEK:50118,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Wprowadzenie do modelowania cyklicznych szeregów czasowych za pomocą liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "798",
pages = "151-169",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164862181},
}
22
@article{UEK:50094,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Numeryczna analiza zbieżności rozmytych szeregów czasowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "770",
pages = "155-175",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164750093},
}
23
@article{UEK:50116,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Możliwości wykorzystania iterowanego konwolucyjnego filtru uśredniającego w procesie generowania map interpolacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "798",
pages = "59-67",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164861552},
}
24
@inbook{UEK:2165772779,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban and Jan Madej",
title = "Podpis elektroniczny - teoria i praktyka",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji",
pages = "267-279",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica",
year = "2008",
isbn = "978-83-60880-36-4",
}
25
@inbook{UEK:2165772612,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Wołoszyn and Wit Urban and Jan Madej",
title = "Zastosowanie e-learningu w doskonaleniu zawodowym pracowników",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji",
pages = "205-210",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica",
year = "2008",
isbn = "978-83-60880-36-4",
}
26
@unpublished{UEK:2168265750,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Problem skalaryzacji szeregów danych rozmytych w analizie cyklicznych procesów ekonomicznych",
booktitle = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1]",
pages = "81-91",
year = "2008",
}
27
@article{UEK:50751,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Wykorzystanie krzywej Gaussa jako funkcji przynależności rozmytych argumentów liniowego równania różnicowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "764",
pages = "39-55",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/151157587},
}
28
@article{UEK:50750,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Symulacyjne badanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "764",
pages = "5-23",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/151156895},
}
29
@inbook{UEK:2168303279,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban and Paweł Wołoszyn",
title = "Bariery technologiczne w komunikacji internetowej osób niepełnosprawnych",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : konferencja, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Kielce, 13 września 2007",
pages = "146-150",
adress = "Kielce",
publisher = "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "83-89274-20-5",
}
30
@unpublished{UEK:2168326469,
author = "Paweł Wołoszyn and Jacek Wołoszyn",
title = "Obserwacja zachowań zbiorowości klientów w komputerowym modelu systemu kolejkowego supermarketu",
booktitle = "Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych",
pages = "146-157",
year = "2007",
}
31
@unpublished{UEK:2168326925,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban and Paweł Wołoszyn",
title = "Modelowanie cyklicznych szeregów czasowych przy pomocy liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych",
booktitle = "Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu",
pages = "7-26",
year = "2006",
}
32
@article{UEK:2166039250,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Oprogramowanie wspomagające badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "724",
pages = "111-129",
year = "2006",
}
33
@article{UEK:51843,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Wołoszyn",
title = "Złożone chaotyczne szeregi czasowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 9, 1",
pages = "231-241",
year = "2006",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.231241},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/250/229},
}
34
@article{UEK:2166038334,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Symulacyjna analiza zbieżności szeregów czasowych skalarnych wskaźników dla rzeczywistych liczb rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "724",
pages = "87-110",
year = "2006",
}
35
@unpublished{UEK:2168326931,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Wołoszyn",
title = "Obserwacja zachowań społecznych w multiagentowym modelu populacji",
booktitle = "Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu",
pages = "62-80",
year = "2006",
}
36
@misc{UEK:2166553640,
title = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2005",
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive},
}
37
@article{UEK:52828,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Obliczeniowe aspekty modelowania systemów chaotycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "7",
pages = "181-189",
year = "2005",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2005.07.181189},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/588/555},
}
38
@article{UEK:52829,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Symulacyjne badanie stabilności numerycznej odcinkami liniowych modeli systemów chaotycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "7",
pages = "191-200",
year = "2005",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2005.07.191200},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/595/562},
}
39
@article{UEK:2166166500,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Stabilność numeryczna modeli systemów chaotycznych",
journal = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach",
number = "vol. 15, 1",
pages = "73-86",
year = "2005",
}
40
@article{UEK:2166149937,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Eksperymenty symulacyjne z modelami systemów chaotycznych",
journal = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach",
number = "vol. 15, 1",
pages = "65-72",
year = "2005",
}
41
@article{UEK:2168219624,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Chaotyczne systemy multiagentowe w badaniach ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "641",
pages = "5-21",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/51161304},
}
42
@article{UEK:2168220880,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Zbiory rozmyte w analizie zdolności systemu ekonomicznego do funkcjonowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "5",
pages = "173-183",
year = "2004",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2004.05.173183},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/583/550},
}
43
@unpublished{UEK:2168221652,
author = "Jan Madej",
title = "Bezpieczeństwo systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach",
adress = "Kraków",
year = "2004",
url = {},
}
44
@article{UEK:2168219626,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Symulacyjna aproksymacja uwarunkowań numerycznych wykorzystania ogólnej teorii grawitacji do opisu relacji społeczno-ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "641",
pages = "101-122",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50631666},
}
45
@inbook{UEK:2168225518,
author = "Janusz Morajda and Danuta Kajrunajtys and Barbara Nowarska and Grażyna Paliwoda-Pękosz and Piotr Stefanów and Wit Urban and Jacek Wołoszyn",
title = "Arkusz kalkulacyjny",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "105-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-169-7",
}
46
@article{UEK:2168220948,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Zjawiska chaosu deterministycznego w modelach systemów ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "547",
pages = "5-22",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15549},
}
47
@article{UEK:2168224662,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Obrazy fazowe fraktalnych rozmytych szeregów czasowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "604",
pages = "5-21",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13605},
}
48
@article{UEK:2168224660,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Koncepcja filtru aproksymująco-przeskalowującego w działaniach arytmetyki rozmytej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "604",
pages = "23-37",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13606},
}
49
@article{UEK:2168235304,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Zjawisko błądzenia przypadkowego w ekonomicznych szeregach czasowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "569",
pages = "5-23",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11557},
}
50
@article{UEK:2168235302,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Numeryczne aspekty relacji porównania rzeczywistych liczb rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "569",
pages = "25-37",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11556},
}
51
@inbook{UEK:2168227792,
author = "Paweł Lula and Jacek Wołoszyn",
title = "Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa",
booktitle = "System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa",
pages = "292-309",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2001",
isbn = "83-7251-183-7",
}
52
@article{UEK:2168255008,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach systemów ekonomicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "551",
pages = "31-51",
year = "2000",
}
53
@inbook{UEK:2168224838,
author = "Jacek Wołoszyn and Mariusz Kuziak and Tomasz Smoleń",
title = "Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "278-350",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-050-X",
}
54
@inbook{UEK:2168224840,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Lula",
title = "Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "351-396",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-050-X",
}
55
@book{UEK:2168329963,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Wprowadzenie do programowania komputerów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
url = {},
isbn = "83-7252-070-4",
}
56
@unpublished{UEK:2168311347,
author = "Wit Urban",
title = "Metody teorii zbiorów rozmytych w symulacyjnych badaniach dynamiki systemów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
57
@article{UEK:2168259640,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Sieci neuronowe w przetwarzaniu danych rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "522",
pages = "5-20",
year = "1999",
}
58
@inbook{UEK:2166186616,
author = "Grażyna Paliwoda and Piotr Stefanów and Danuta Kajrunajtys and Wit Urban and Jacek Wołoszyn",
title = "Arkusz kalkulacyjny i algorytmy",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "41-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-025-9",
}
59
@book{UEK:2168309845,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Podstawy programowania obiektowego w języku C++",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AE",
year = "1999",
isbn = "83-7252-015-1",
}
60
@book{UEK:2168329961,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Wprowadzenie do języka C",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-10-0",
}
61
@article{UEK:2168256668,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Wybrane zagadnienia wykorzystania sieci neuronowych do wykonywania operacji na zbiorach rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "493",
pages = "19-33",
year = "1997",
}
62
@article{UEK:2168284473,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Koncepcja rozmytego arkusza obliczeniowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "474",
pages = "29-48",
year = "1996",
}
63
@misc{UEK:2168284455,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
64
@book{UEK:2168320819,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Język symulacyjny DELTA w systemie SYLLABUS",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
url = {},
isbn = "83-86439-11-4",
}
65
@article{UEK:2168259372,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Eksperymentalny system przetwarzania danych rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "421",
pages = "[5]-15",
year = "1994",
}
66
@article{UEK:2168264096,
author = "Jacek Wołoszyn and Tadeusz Wilusz and Andrzej Bocheński",
title = "System SYLLABUS i możliwości jego wykorzystania w badaniach symulacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "366",
pages = "19-37",
year = "1992",
}
67
@article{UEK:2168262236,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Fuzzy-Calc - komputerowy pakiet rozmytej analizy : zarys koncepcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "392",
pages = "47-58",
year = "1992",
}
68
@article{UEK:2168262230,
author = "Andrzej Bocheński and Tadeusz Wilusz and Jacek Wołoszyn",
title = "Wybrane aspekty komputeryzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "392",
pages = "19-33",
year = "1992",
}
69
@unpublished{UEK:2168256994,
author = "Andrzej Bocheński and Jacek Wołoszyn",
title = "Komputerowy pakiet symulacyjny - KOMPAS : koncepcja systemu",
booktitle = "Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu",
pages = "4-23",
year = "1990",
}
70
@book{UEK:2168281985,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Grafy rozmyte i możliwości ich wykorzystania w ekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
issn = "0209-1674",
}
71
@article{UEK:2168278261,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Wykorzystanie grafów rozmytych w zagadnieniach przydziału zadań w procesie produkcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "330",
pages = "5-19",
year = "1990",
}
72
@article{UEK:2168280185,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Rozmyte digrafy preferencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "286",
pages = "187-206",
year = "1989",
}
73
@article{UEK:2168283569,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Centra w grafie rozmytym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "269",
pages = "19-39",
year = "1988",
}
74
@article{UEK:2168237330,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "The Profile of a Fuzzy Set",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "241-252",
year = "1988",
}
75
@inbook{UEK:2168329999,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Programowanie w języku FORTRAN w systemie MERA-400",
booktitle = "Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400",
pages = "218-272",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
76
@article{UEK:2168256756,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Iloczyn rozmytych liczb całkowitych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "228",
pages = "85-104",
year = "1987",
}
77
@article{UEK:2168233450,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Parametry opisujące lokalną strukturę grafu rozmytego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "248",
pages = "111-124",
year = "1987",
}
78
@article{UEK:2168281605,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Łańcuchy, cykle i przekroje w grafach rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "215",
pages = "49-64",
year = "1986",
}
79
@article{UEK:2168281597,
author = "Tadeusz Wilusz and Jacek Wołoszyn",
title = "Możliwości pakietu programów do obsługi symulacji komputerowej wielowarstwowych struktur neuropodobnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "215",
pages = "5-25",
year = "1986",
}
80
@article{UEK:2168254742,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Strategie optymalne dla pewnej klasy gier wielochodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "213",
pages = "277-284",
year = "1985",
}
81
@article{UEK:2168278711,
author = "Marian Kuraś and Tadeusz Wilusz and Jacek Wołoszyn",
title = "Sylwetka analityka systemów informatycznych zarządzania - absolwenta studiów ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "194",
pages = "79-94",
year = "1984",
}
82
@article{UEK:2168278701,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Metoda wyznaczania pozycji zamkniętych dla D-gier",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "194",
pages = "5-21",
year = "1984",
}
83
@article{UEK:2168251810,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Badanie realizowalności funkcji w logice progowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "165",
pages = "163-176",
year = "1983",
}
84
@article{UEK:2168267442,
author = "Bohdan Kosiński and Jacek Wołoszyn",
title = "Racje i nieporozumienia",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "23",
pages = "2",
year = "1981",
}
85
@book{UEK:2168329959,
author = "Tadeusz Wilusz and Jacek Wołoszyn",
title = "Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych w języku DELTA",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
86
@book{UEK:2168329981,
author = "Tadeusz Wilusz and Jacek Wołoszyn",
title = "System CYBER-72 : wybrane zagadnienia użytkowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
87
@book{UEK:2168329979,
author = "Tadeusz Wilusz and Jacek Wołoszyn",
title = "Programowanie komputerów : język FORTRAN dla elektronicznych maszyn cyfrowych MIŃSK-32, ODRA 1300, CYBER-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
88
@unpublished{UEK:2168305353,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Język symulacyjny DELTA do modelowania dynamiki systemów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
89
@inbook{UEK:2168243942,
author = "Tadeusz Wilusz and Jacek Wołoszyn",
title = "Model wydobywania pewnego rodzaju informacji zawartej w widmie sygnału",
booktitle = "Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "167-180",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1975",
issn = "0079-3442",
}
90
@unpublished{UEK:2168303011,
title = "Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
91
@unpublished{UEK:2168296101,
title = "Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci)",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
92
@unpublished{UEK:2168273852,
title = "Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi)",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
93
@unpublished{UEK:2168262568,
title = "Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
94
@unpublished{UEK:2168266484,
title = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
95
@unpublished{UEK:2168266408,
title = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
96
@unpublished{UEK:2168264752,
title = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
97
@unpublished{UEK:2168219888,
author = " and and and and and and and and and and and and and and and and ",
title = "Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
98
@unpublished{UEK:2166563497,
author = " and and and and and and and and and and and and and and and and and ",
title = "Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
99
@unpublished{UEK:2168277177,
author = "Jacek Wołoszyn and Janusz Morajda and Wit Urban and Paweł Wołoszyn and Grażyna Paliwoda-Pękosz and Piotr Stefanów and Jan Madej and Michał Kozioł and Artur Żuwała",
title = "Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
100
@unpublished{UEK:2168256192,
author = "Jacek Wołoszyn and Janusz Morajda and Wit Urban and Paweł Wołoszyn and Jan Madej and Piotr Soja and Grażyna Paliwoda-Pękosz and Piotr Stefanów and Michał Kozioł and Ewa Zych",
title = "Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
101
@unpublished{UEK:2168325773,
author = "Jacek Wołoszyn and Janusz Morajda and Wit Urban and Paweł Wołoszyn and Jan Madej",
title = "Multiagentowe systemy chaotyczne w ekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
102
@unpublished{UEK:2168318435,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Lula and Wit Urban and Janusz Morajda and Jan Madej",
title = "Modelowanie zjawisk chaotycznych w systemach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
103
@unpublished{UEK:2168284533,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Lula and Wit Urban and Janusz Morajda and Jan Trąbka",
title = "Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w zagadnieniach klasyfikacji systemów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
104
@unpublished{UEK:2168259208,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Chaos deterministyczny w badaniu dynamiki systemów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
105
@unpublished{UEK:2168258496,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Fraktalne i rozmyte szeregi czasowe w systemach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
106
@unpublished{UEK:2168259214,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Wybrane zagadnienia chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
107
@unpublished{UEK:2168226847,
author = "Jacek Wołoszyn and Mariusz Kuziak and Tomasz Smoleń and Paweł Lula and Mirosław Kwieciński",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
108
@unpublished{UEK:2168259216,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
109
@unpublished{UEK:2168226671,
author = "Zbigniew Martyniak and Jan Czekaj and Hubert Obora and Arkadiusz Potocki and Daniel Gach and Bogusz Mikuła and Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki and Magdalena Dołhasz and Marek Rawski and Justyna Światowiec and Tomasz Smoleń and Mariusz Kuziak and Jacek Wołoszyn and Paweł Lula and Mirosław Kwieciński",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
110
@unpublished{UEK:2168257148,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
111
@unpublished{UEK:2168252278,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Możliwości wykorzystania sieci neuronowych do przetwarzania danych rozmytych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
112
@unpublished{UEK:2168252268,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Komputerowy system wspomagający modelowanie rozmytego wnioskowania : możliwości wykorzystania sieci neuronowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
113
@unpublished{UEK:2168257010,
author = "Jerzy Kolendowski and Jacek Wołoszyn",
title = "Komputerowa integracja zarządzania : wybrane problemy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
114
@unpublished{UEK:2168257008,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Lula",
title = "Rozmyty arkusz obliczeniowy : koncepcja i prototyp oprogramowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
115
@unpublished{UEK:2168252656,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Komputerowy pakiet przetwarzania danych rozmytych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
116
@unpublished{UEK:2168251572,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Komputerowy system interakcyjnego przetwarzania danych rozmytych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
117
@unpublished{UEK:2168251568,
author = "Jacek Wołoszyn and Andrzej Grząka and Piotr Stefanów",
title = "Komputerowe wspomaganie prac wydawniczych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
118
@unpublished{UEK:2168314865,
author = "Tadeusz Grabiński and Stanisław Maciej Kot and Anna Francik and Alina Karska and Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą",
adress = "Kraków",
year = "1989",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID