Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Konferencja:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Tytuł:
The Application of Digital Solutions in Public Administration : the Evidence from Poland
Źródło:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 9124-9133. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Program badawczy:
This project has been financed by the Minister of Education and Science within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168356428
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Tytuł:
Założenia i metody pomiaru innowacji w sektorze publicznym = Assumptions and Methods of Measuring Innovation in the Public Sector
Źródło:
Wyzwania dla organizacji i gospodarek w XXI wieku / red. nauk. Patrycja Zwiech, Anna Maria Migdał - Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 2020, s. 23-37. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Monografie ; nr 112)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie w ramach subwencji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-64971-89-1
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351042
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Conditions for Innovation of Public Sector Organisations Based on Selected Primary Schools = Uwarunkowania innowacyjności organizacji sektora publicznego na przykładzie wybranych szkół podstawowych
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (985) (2020) , s. 29-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication presents the results of research project financed from the means granted to the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168350402
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Rozwój i metody badania przedsiębiorczości publicznej = Development and Research Methods of Public Entrepreneurship
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania publicznego i przedsiębiorczości społecznej / red. Marek ĆWIKLICKI, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Agnieszka PACUT, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020, s. 166-186. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie w ramach subwencji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-89410-29-0
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353788
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Entrepreneurial Competences of Economic University Students
Źródło:
Journal of Positive Management. - vol. 10, no. 3 (2019) , s. 3-19. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the means granted to the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168353786
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Innowacyjność wyznacznikiem odnowy organizacji sektora publicznego = Innovation is a Determinant of the Renewal of Public Sector Organizations
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 89-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji a utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338835
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Założenia outsourcingu funkcji utrzymania ruchu
Źródło:
Kierunek Spożywczy. - nr 2 (734) (2019) , s. 92-96 - Bibliogr.
Nr:
2168338457
artykuł nierecenzowany
8

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie relacji z interesariuszami w procesie zarządzania strategicznego Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2019
Opis fizyczny:
494 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-457
Nr:
2168340849
doktorat
9

Tytuł:
Business Model Attributes of a Mass Customization-oriented Company
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 103-112 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed from funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics in Cracow from subsidies to maintain the research potential
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168331745
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Przedsiębiorczość publiczna przesłanką kształtowania modeli biznesu w sektorze publicznym = Public Entrepreneurship is the Premise for Shaping Business Models in the Public Sector
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 538 (2018) , s. 454-464. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329547
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Neo-Weberian State versus Public Governance in Management of Public Administration
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 21-32 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed from funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics in Cracow from subsidies to maintain the research potential
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168331727
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Development Conditions and the State of the Business Services Sector in Poland
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 113-125 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed from funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics in Cracow from subsidies to maintain the research potential
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168331747
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Konceptualizacja przedsiębiorczości w sektorze publicznym : przegląd wybranych podejść = Conceptualization of Entrepreneurship in the Public Sector : Review of Selected Approaches
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2017) , s. 59-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168321739
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Znaczenie metod obserwacji i eksperymentu w badaniach naukowych z zakresu zarządzania = The Importance of Observation and Experiment Methods in Management Research
Źródło:
Humanizacja Pracy. - vol. 50, nr 4(290) (2017) , s. 27-43. - Tytuł numeru: Heterogeniczność czy unifikacja - zachowania organizacyjne w XXI wieku - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168323345
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Opis fizyczny:
126 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
Nr:
2168324143
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
16

Tytuł:
Co-Operation between the Public Administration and Non-Profit Organisations as a Condition of the Development of Public Entrepreneurship : on the Example of the Selected World Solutions
Źródło:
Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations / eds. Vojko Potocan, Mustafa C. Ünğan, Zlatko Nedelko - Hershey, PA: IGI Global, 2017, s. 253-275. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Advances in Public Policy and Administration (APPA))
Program badawczy:
The publication has been financed by funds granted to the Management Department of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for research potential maintenance
ISBN:
978-1-5225-0731-4
Nr:
2168310343
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Metoda studium przypadku w konsultingu z zakresu zarządzania = The Case Study Method in Consulting in Terms of Management
Źródło:
Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 75-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
Nr:
2168324149
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
The Importance of Cooperation in the Network in the Process of Learning of a Public Organization
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 365-374 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed from funds granted to the Department of Management at the Cracow University of Economics under subsidy for maintenance of the research potential
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168322407
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Wspomnienie Maxa Webera = A Memory of Max Weber
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (171) (2016) , s. 131-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168309713
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Opis fizyczny:
130 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol i ang przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
Nr:
2168313383
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
21

Tytuł:
Metodyczne aspekty oceny orientacji przedsiębiorczej w organizacji = Methodological Aspects of the Assessment of Entrepreneurial Orientation in Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (955) (2016) , s. 5-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168311517
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Wkład Piotra Drzewieckiego w rozwój naukowej organizacji pracy na gruncie polskim = Piotr Drzewiecki Contribution to the Development of Scientific Organization of Work on the Polish Ground
Źródło:
Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 17-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
Nr:
2168313387
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
The Concept of User-Driven Innovation (UDI) in the Development of the Public Sector
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 389-399 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed from funds granted to the Department of Management at the Cracow University of Economics under subsidy for maintenance of the research potential
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168310721
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Conditions of Actions and Types of Entrepreneurial Attitudes in the Public Sector
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 35-44 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed from funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics as part of subsidies to maintain the research potential for 2015
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168301797
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Entrepreneurial Orientation as a Determinant of Organisational Learning
Źródło:
Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2015, s. 85-88. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-1127-9
Nr:
2168298499
rozdział w monografii
26

Tytuł:
Factors for the Development of Entrepreneurship in the Public Sector
Źródło:
Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / sci. eds. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015, s. 31-43. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics, under the grant for the maintenance of the research potential in 2015
ISBN:
978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168299357
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Specyfika pomiaru innowacji w sektorze publicznym w świetle doświadczeń zagranicznych
Źródło:
Zarządzanie publiczne / red. nauk. Krzysztof Krukowski, Marek Siemiński - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2015, s. 87-99
ISBN:
978-83-7299-956-6
Nr:
2168297743
rozdział w monografii
28

Tytuł:
Procesowe podejście do zarządzania w systemie kontroli zarządczej w instytucjach sektora publicznego
Źródło:
Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 271-281 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-89410-18-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168299545
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Ewaluacja w rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego = Evaluation in the Development of Organisational Capital of the Public Sector Institutions
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (2015) , s. 18-27. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168299591
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Rola ewaluatorów w tworzeniu wiedzy w organizacji sektora publicznego
Źródło:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 281-287 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296369
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Selected Conditions for Pro-Innovation Organizational Culture in the Public Sector Organizations
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 333-344 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-24-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168287583
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Luz organizacyjny a innowacyjność organizacji = Organisational Slack and Innovativeness of Organization [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 773-778. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279557
artykuł w czasopiśmie
33

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk", Kraków, Polska, od 2014-11-20 do 2014-11-21
Tytuł:
Wkład Edmunda Zieleniewskiego w rozwój nauki organizacji i zarządzania na gruncie polskim = Edmund Zieleniewski Contribution to the Growth of Science Organization and Management on the Polish Ground
Źródło:
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014, s. 28-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168288867
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Standardy współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych : doświadczenia zagraniczne i krajowe : raport
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014
Opis fizyczny:
98 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Opracowanie przygotowano w ramach projektu "WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu: POKL.05.04.02-00-H12/13)
Tryb dostępu:
Nr:
2168308821
raport/sprawozdanie
35

Tytuł:
Ewaluacja narzędziem rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ2014, s. 46-65
Sygnatura:
NP-1491/Magazyn
Nr:
2168302211
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ2014, s. 8-14
Sygnatura:
NP-1491/Magazyn
Nr:
2168302201
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk", Kraków, Polska, od 2014-11-20 do 2014-11-21
Tytuł:
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014
Opis fizyczny:
180 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168288863
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
38

Tytuł:
Kształtowanie organizacji uczącej się w sektorze publicznym = Creating the Learning Organization in the Public Sector
Źródło:
Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej / red. P. Kuźbik, M. Szymankiewicz - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2014, s. 209-220. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7969-450-1
Nr:
2168292749
rozdział w monografii
39

Konferencja:
The 2-nd International Scientific Conference "Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Wilno, Litwa, od 2013-10-14 do 2013-10-15
Tytuł:
A Learning Public Organization as the Condition for Innovations Adaptation
Źródło:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 110 (2014) , s. 148-155. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168273414
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Rozwój narzędzi pomiaru innowacyjności - wstępne studium badawcze
Źródło:
Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2013, s. 108-131
Sygnatura:
NP-1450/Magazyn
Nr:
2168290081
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Innovation as a Determinant of Entrepreneurship in the Public Sector
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 39-52 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268562
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Best Value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych = Best Value - the English Framework for Public Services Improvement
Źródło:
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (23) (2013) , s. 50-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168270964
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Współczesne koncepcje zarządzania narzędziem doskonalenia urzędów administracji samorządowej = New Concepts of Management in Improvement of the Local Government Units Organization
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 17, nr 1 (2013) , s. 189-210. - Tytuł numeru: Ludzie, zarządzanie, gospodarka - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293513
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Wybrane narzędzia pomiaru innowacyjności = Selected Tools for Measuring Innovation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 922 (2013) , s. 63-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282847
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Wspomnienie Bronisława Biegeleisena-Żelazowskiego
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management2013. - nr 4 (157), s. 169-174 - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168270974
varia
46

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 162-169
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271422
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Metoda "4 kroków" D. Dany w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych
Źródło:
Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji / red. Aleksander Binsztok - Wrocław: Wydawnictwo Marina, 2013, s. 153-161 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61872-68-9 ; 978-83-61872-80-1
Nr:
2168270312
rozdział w monografii
48

Tytuł:
Wzorcowe praktyki kontraktowania i monitorowania usług społecznych na rzecz osób starszych [dokument elektroniczny]
Konsultacja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013
Opis fizyczny:
83 s.: il.
Uwagi:
Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Bibliogr. przy rozdziałachDostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168266568
raport/sprawozdanie
49

Tytuł:
Paradygmat przedsiębiorczości w perspektywie wybranych reprezentantów klasycznej szkoły organizacji i zarządzania = The Paradigm of Entrepreneurship from the Perspective of Classical Management and Organization School Representatives
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 17, nr 2 (2013) , s. 105-119. - Tytuł numeru: Nauki dla zarządzania : od czasów Adamieckiego do współczesności : 200-lecie Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271332
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Metody zarządzania procesami informacyjnymi
Źródło:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 165-213
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306727
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
The Forms of Enterprising Activities of the Public Sector - Polish Context
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 429-443 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242762
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Wybrane aspekty bezpieczeństwa zasobów informacyjnych = Selected Aspects of Security of Information Resources in Organization
Źródło:
Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012, s. 49-69. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-639-5
Nr:
2168227336
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Best value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych
Źródło:
Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2012, s. 100-113
Sygnatura:
NP-1391/Magazyn
Nr:
2168282641
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
The Essence and the Tools of Performance Management in the Public Sector Institutions
Źródło:
Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2012, s. 180-195. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-37-2
Nr:
2168246934
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Źródła i metody zbierania informacji
Źródło:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 91-135
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306719
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Bureaucratic Organization by M. Weber - Criticism and Relevance of the Concept in the Days of Public Management
Źródło:
Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2012, s. 135-149. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-37-2
Nr:
2168246930
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości sektora publicznego
Źródło:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 423-433 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231538
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Instrumenty rozwoju przedsiębiorczości w sektorze publicznym
Źródło:
Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2012, s. 75-89
Sygnatura:
NP-1391/Magazyn
Nr:
2168282635
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania
Źródło:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 136-164
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306725
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Performance Management Models in the Assessment of Public Sector Organisations
Źródło:
Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012, s. 81-99. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-96-9
Nr:
2168243018
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Determinanty przedsiębiorczości a kreowanie postaw społecznie odpowiedzialnych w sektorze publicznym = Determinants of Entrepreneurship and Creation of Social Responsible Attitudes in the Public Sector
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 35-46. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232524
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Wspomnienie Tomasza Baty
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management2012. - nr 1 (150), s. 161-166 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168236658
varia
63

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej
Źródło:
MISTiA na Szlaku. - nr 1 (30) (2011) , s. 8
Tryb dostępu:
Nr:
2168274583
artykuł nierecenzowany
64

Tytuł:
System Best Value - ujęcie metodyczne
Źródło:
Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2011, s. 91-107
Sygnatura:
NP-1345/Magazyn
Nr:
2168258438
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Modele dojrzałości organizacyjnej narzędziem oceny współpracy w outsourcingu
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2011) , s. 18-22. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221196
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Zarys metodyczny systemu best value = Methodical Outline of Best Value System
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - 8 (2011) , s. 138-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 216)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168230282
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami a offshoring działalności = Competence Management and Offshoring of Business Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 65-76. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218286
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi = A Review of Employee Competence Management Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 33-63. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218290
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Current Issues of Thomas Bata's Thought : a Social Entrepreneur
Źródło:
Management Consulting / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2011, s. 279-293. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-06-8
Nr:
2168221442
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Koncepcja Best Value w perspektywie analizy wartości
Źródło:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 113-133. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2168217998
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu realizacją projektów = PRINCE 2 Methodology in Management of Projects Implementation
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - t. 234 (2010) , s. 361-375. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52098
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Metoda oceny dojrzałości organizacyjnej w zakresie outsourcingu
Źródło:
Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2010, s. 117-135
Sygnatura:
NP-1105/Magazyn
Nr:
2168249126
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Aspekty ochrony informacji w dobie informatyzacji sektora publicznego = Information Safety Aspects in Time of Public Sector Informatization
Źródło:
Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Mirosław Kwieciński - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010, s. [51]-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-513-8
Nr:
2165809155
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Wybrane aspekty i narzędzia oceny koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu = The Selected Aspects and Evaluation Tools of Corporate Social Responsibility
Źródło:
Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 306-325. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-6-9
Nr:
2164877478
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Model dojrzałości zarządzania outsourcingiem narzędziem oceny dostawców usług = Outsourcing Management Maturity Model as a Tool of Service Providers Evaluation
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 128 (2010) , s. 267-274. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys? - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166187524
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych
Źródło:
Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 130-193
ISBN:
978-83-7252-446-1
Nr:
2168302647
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Metodyka PRINCE 2 (ang. Projects in Controlled Environment - projekty w sterowalnym środowisku) w planowaniu realizacji projektów
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2009, s. 119-136
Sygnatura:
NP-1288/Magazyn
Nr:
2168228762
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Outsourcing w administracji samorządowej
Źródło:
MISTiA na Szlaku. - nr 4 (23) (2009) , s. 8-9
Tryb dostępu:
Nr:
53066
artykuł nierecenzowany
79

Konferencja:
Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Polska, Łódź, Polska, od 2009-05-27 do 2009-05-29
Tytuł:
Fundacje korporacyjne w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu
Źródło:
Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji / red. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 447-459 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-303-7
Nr:
2168293991
rozdział w materiałach konferencyjnych
80

Tytuł:
Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 229-241 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-305-1
Nr:
2168246826
rozdział w monografii
81

Tytuł:
Inicjatywa Global Compact w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu
Źródło:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 428-436 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161797844
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Strategiczna karta wyników w ocenie efektywności outsourcingu w urzędach administracji samorządowej = The Balanced Scorecard in Assessment of Effectiveness of Outsourcing in Polish Local Administration Institutions
Źródło:
Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 2009, s. 209-218. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88659-89-8
Nr:
2162017421
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Kierunki rozwoju outsourcingu procesów biznesowych = The Development of Business Process Outsourcing
Źródło:
Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 49-59. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 5)
ISBN:
978-83-7252-448-5
Nr:
51313
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Metodyka outsourcingu w urzędach administracji samorządowej = Outsourcing in Local Government Administration Institutions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 811 (2009) , s. 23-36. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51469
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Współczesne rozwiązania organizacyjno-prawne świadczenia usług publicznych = New Organizational Solutions in the Provision of Public Services
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 648-662. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50986
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Kompetencje pracownicze z perspektywy przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej = The Competences of Employee Need to Creature of the Intrapreneurship in Enterprises
Źródło:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 433-442. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165622226
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Współczesne rozwiązania wspomagające organizację obsługi klientów : od komercji do administracji = Modern Solutions Supporting Costumer Services : from Commerce Forward Administration
Źródło:
Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 421-431. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-536-8
Nr:
2165905355
rozdział w monografii
88

Tytuł:
Współpraca z administracją publiczną jako warunek rozwoju organizacji pozarządowych
Źródło:
Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 68-79 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-256-6
Nr:
2165997536
rozdział w monografii
89

Tytuł:
Odpowiedzialność społeczna w administracji publicznej
Źródło:
Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008, s. 243-256. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-172-2
Nr:
2168232404
rozdział w monografii
90

Tytuł:
Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne
Źródło:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2008, s. 46-54
Sygnatura:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168272032
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Ewolucja koncepcji outsourcingu = Evolution of the Concept of Outsourcing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 775 (2008) , s. 97-115. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50535
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Instytucjonalizacja jako kryterium oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa = Institutionalization as the Criterion of the Evaluation of the Social Responsibility of Enterprise
Źródło:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 379-387. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165621784
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
93

Konferencja:
VII Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Niedzica Zamek, Polska, od 2008-06-16 do 2008-06-17
Tytuł:
Wybrane problemy upowszechniania offshoringu = The Select Problems Diffuse of Offshoring
Źródło:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2008, s. 224-235. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 7)
ISBN:
978-83-88-421-57-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168246956
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi
Źródło:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2008, s. 65-103
Sygnatura:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168272040
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami, a outsourcing działalności
Źródło:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2008, s. 55-64
Sygnatura:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168272038
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Instytucje administracyjne w procesie świadczenia usług publicznych
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2007, s. 99-113
Sygnatura:
NP-1191/Magazyn
Nr:
2168273196
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia wybranego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie = Using the Six Sigma Method to Improve Selected Production Processes at an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 736 (2007) , s. 61-73. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51073
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Determinanty zastosowania outsourcingu w urzędach administracji samorządowej
Źródło:
Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 264-274. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-362-4
Nr:
2165769970
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Metody zarządzania informacją
Źródło:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 106-167
ISBN:
978-83-7252-344-0
Nr:
2168306351
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Outsourcing w aspekcie wykorzystania doskonalenia organizacji urzędów administracji samorządowej
Źródło:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 322-331 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
Nr:
2165626336
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
101

Konferencja:
VI Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Ząb/Zakopane, Polska, od 2007-06-18 do 2007-06-19
Tytuł:
Wybrane determinanty sprawności świadczenia usług administracyjnych w urzędach administracji samorządowej = Selected Determinants of the Efficiency of Providing Administrative Services in Local Administration Institutions
Źródło:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 294-308. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 6)
ISBN:
83-88421-54-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168238114
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Outsourcing w doskonaleniu organizacji urzędów administracji samorządowej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
364 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-26
Nr:
52682
doktorat
103

Tytuł:
Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji Six Sigma
Źródło:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2006, s. 187-210
Sygnatura:
NP-951/3/Magazyn
Nr:
2168326251
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Wykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 1 (2006) , s. 13-17 - Bibliogr.
Nr:
51967
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Wybrane sposoby doskonalenia usług publicznych (na przykładzie Wielkiej Brytanii) = The Select Conceptions of Improvement Public Services (for Example of Great Britain)
Źródło:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 453-464. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218946
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Metoda organizacji procesów biznesowych - Six Sigma = Six Sigma - a Method of Organising Business Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 713 (2006) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52916
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Outsourcing - za i przeciw
Źródło:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś] - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 84-89 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244078
rozdział w książce
108

Tytuł:
Outsourcing i co-sourcing jako formy współpracy dostawcy i odbiorcy usług = Outsourcing and Co-sourcing as Forms of Co-operation between Service Deliverers and Service Recipients
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 670 (2005) , s. 77-89. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52984
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Przesłanki i uwarunkowania rozwoju offshoringu w świetle badań i teorii
Źródło:
Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody. T. 1 / red. Jerzy Lewandowski - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2005, s. 169-178 - Bibliogr.
ISBN:
83-7283-186-6
Nr:
2168302881
rozdział w monografii
110

Tytuł:
Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych metodą "4 kroków"
Źródło:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś] - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 185-189 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244092
rozdział w książce
111

Tytuł:
Wybór dostawcy usługi w podejmowaniu działań outsourcingowych
Źródło:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś] - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 96-101 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244084
rozdział w książce
112

Konferencja:
IV Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Łopuszna, Polska, od 2005-06-20 do 2005-06-21
Tytuł:
Wybrane modele administracji publicznej - charakterystyka i ewolucja = The Selected Models of Public Administration - Evolution and Characteristic
Źródło:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz; Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu, 2005, s. 35-47. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 4)
ISBN:
83-88421-46-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168219092
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Burza mózgów - odmiany i metody pomocnicze
Źródło:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś] - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 59-63 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244076
rozdział w książce
114

Tytuł:
Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia procesu konfekcjonowania kleju na przykładzie firmy produkcyjnej
Źródło:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2005, s. 153-170 - Bibliogr.
Program badawczy:
78/KMOiZ/2/2005/S/250
Sygnatura:
NP-951/2/Magazyn
Nr:
2168325719
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Aspekty monitorowania realizacji kontraktu outsourcingowego
Źródło:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś] - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 288-291 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244100
rozdział w książce
116

Tytuł:
Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji - Six Sigma
Źródło:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2004, s. 133-150 - Bibliogr.
Program badawczy:
64/KMOiZ/1/2004/S/174
Sygnatura:
NP-951/1/Magazyn
Nr:
2168325763
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Monitorowanie realizacji kontraktu w działaniach outsourcingowych
Źródło:
Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit - Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2004, s. 379-386 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN)
ISBN:
83-87798-43-6
Nr:
2168232648
rozdział w monografii
118

Tytuł:
Dobór partnera outsourcingowego z perspektywy kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwie = Selection of an Outsourcing Partner from the Perspective of the Firm's Key Competencies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 648 (2004) , s. 91-102. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219922
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (2)
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 20 (161) (2003) , s. 34-38 - Bibliogr.
Nr:
2168224162
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Porozumienie skuteczne (1)
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 11 (152) (2003) , s. 36-41 - Bibliogr.
Nr:
2168224156
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Określenie kompetencji przedsiębiorstwa (na przykładzie holenderskiej firmy Baan) = Defining the Competences of the Firm (After the Dutch firm Baan)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 616 (2003) , s. 87-97. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168221034
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Porozumienie skuteczne (2)
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 12 (153) (2003) , s. 44-45
Nr:
2168224158
artykuł w czasopiśmie
123

Tytuł:
Outsourcing i co-sourcing jako metody doskonalenia instytucji niekomercyjnych
Źródło:
Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 312-319 - Bibliogr.
ISBN:
83-919540-5-6
Nr:
2168230062
rozdział w monografii
124

Tytuł:
Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (1)
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 19 (160) (2003) , s. 35-37 - Bibliogr.
Nr:
2168224160
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Charakterystyka podejścia technicznego i społecznego w tworzeniu systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie = Characteristics of the Technical and Social Approach to the Creation of Information Systems in an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 593 (2002) , s. 71-83. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168223336
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
Wprowadzenie do metody analizy i projektowania systemów informacyjnych (SADT) w przedsiębiorstwie = An Introduction to Use of the System Analysis and Design Tool Method Within Firms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 564 (2001) , s. 65-75. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168233810
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Określanie listy kompetencji dla stanowiska pracy - wprowadzenie do wybranych metod = Defining the List of Competence for Job Standing - an Introduction to the Chosen Methods
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (105) (2001) , s. 81-94. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245604
artykuł w czasopiśmie
128

Tytuł:
Możliwości wykorzystania podejść typu "soft" w rozwiązywaniu problemów zarządzania jakością
Źródło:
Problemy Jakości. - R. 33, nr 8 (2001) , s. 26-29 - Bibliogr.
Nr:
2168242944
artykuł w czasopiśmie
129

Tytuł:
Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu
Źródło:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 11-101
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168306637
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
130

Tytuł:
Przegląd metod zintegrowanego komputerowo wspomagania produkcji (IDEF)
Źródło:
Komputerowo zintegrowane zarządzanie : III Konferencja : Zakopane, 10-12 stycznia 2000. T. 2. Zbiór referatów / red. Ryszard Knosala - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000, s. 276-283. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-204-2513-1
Nr:
2168250880
rozdział w materiałach konferencyjnych
131

Tytuł:
Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych za pomocą metody Daniela Dana = Settling of Organization Conflicts with Daniel Dan Method
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI - Chrzanów: WSPiM, 2000, s. 323-333. - Summ.
ISBN:
83-907648-3-0
Nr:
2168239014
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
132

Tytuł:
Burza mózgów - odmiany i techniki pomocnicze
Źródło:
Problemy Jakości. - R. 31, nr 12 (1999) , s. 8-11 - Bibliogr.
Nr:
2168242414
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
170 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
66/KMOiZ/1/2003/S/072
Sygnatura:
NP-729/4/Magazyn
Nr:
2168228268
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 3
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
169 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
54/KMOiZ/1/2002/S
Sygnatura:
NP-729/3/Magazyn
Nr:
2168228266
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
56/KMOiZ/2/2001/S
Sygnatura:
NP-729/2/Magazyn
Nr:
2168228262
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
212 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
56/KMOiZ/2/2000/S
Sygnatura:
NP-729/[1]/Magazyn
Nr:
2168228256
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
218 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
51/KMOiZ/1/98/Su
Sygnatura:
NP-480/2/1/Magazyn
Nr:
2168226677
naukowo-badawcze
1
The Application of Digital Solutions in Public Administration : the Evidence from Poland / Tomasz KAFEL, Angelika WODECKA-HYJEK, Rafał Rosa // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 9124-9133. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-application-of-digital-solutions-in-public-administration-the-evidence-from-poland/Wstęp:
2
Założenia i metody pomiaru innowacji w sektorze publicznym = Assumptions and Methods of Measuring Innovation in the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Wyzwania dla organizacji i gospodarek w XXI wieku / red. nauk. Patrycja Zwiech, Anna Maria Migdał. - Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 2020. - (Studia i Monografie / Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ; nr 112). - S. 23-37. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64971-89-1. - Pełny tekst: http://monografie.san.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/SiM-112_25-11-2020.pdf
3
Conditions for Innovation of Public Sector Organisations Based on Selected Primary Schools = Uwarunkowania innowacyjności organizacji sektora publicznego na przykładzie wybranych szkół podstawowych / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (985) (2020), s. 29-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2010. - ISSN 1898-6447
4
Rozwój i metody badania przedsiębiorczości publicznej = Development and Research Methods of Public Entrepreneurship / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Współczesne problemy zarządzania publicznego i przedsiębiorczości społecznej / red. Marek ĆWIKLICKI, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Agnieszka PACUT, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek. - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020. - S. 166-186. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-29-0. - Pełny tekst: http://koncepcje.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/01/11_Wodecka-Hyjek_2020.pdf
5
Entrepreneurial Competences of Economic University Students / Angelika WODECKA-HYJEK // Journal of Positive Management. - vol. 10, no. 3 (2019), s. 3-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JPM/article/view/28215/27558. - ISSN 2083-103X
6
Innowacyjność wyznacznikiem odnowy organizacji sektora publicznego = Innovation is a Determinant of the Renewal of Public Sector Organizations / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 89-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
7
Założenia outsourcingu funkcji utrzymania ruchu / Angelika WODECKA-HYJEK // Kierunek Spożywczy. - nr 2 (734) (2019), s. 92-96. - Bibliogr. - ISSN 2451-1811
8
Kształtowanie relacji z interesariuszami w procesie zarządzania strategicznego Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe / Jerzy Mrówka ; Promotor: Bernard ZIĘBICKI ; Promotor pomocniczy: Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków, 2019. - 494 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003418
9
Business Model Attributes of a Mass Customization-oriented Company / Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 103-112. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
10
Przedsiębiorczość publiczna przesłanką kształtowania modeli biznesu w sektorze publicznym = Public Entrepreneurship is the Premise for Shaping Business Models in the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 538 (2018), s. 454-464. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117086/edition/63220/content?ref=struct. - ISSN 1899-3192
11
Neo-Weberian State versus Public Governance in Management of Public Administration / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 21-32. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
12
Development Conditions and the State of the Business Services Sector in Poland / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 113-125. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
13
Konceptualizacja przedsiębiorczości w sektorze publicznym : przegląd wybranych podejść = Conceptualization of Entrepreneurship in the Public Sector : Review of Selected Approaches / Angelika WODECKA-HYJEK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2017), s. 59-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
14
Znaczenie metod obserwacji i eksperymentu w badaniach naukowych z zakresu zarządzania = The Importance of Observation and Experiment Methods in Management Research / Angelika WODECKA-HYJEK // Humanizacja Pracy. - vol. 50, nr 4(290) (2017), s. 27-43. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Heterogeniczność czy unifikacja - zachowania organizacyjne w XXI wieku. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja%204%202017.pdf. - ISSN 1643-7446
15
Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 126 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
16
Co-Operation between the Public Administration and Non-Profit Organisations as a Condition of the Development of Public Entrepreneurship : on the Example of the Selected World Solutions / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations / eds. Vojko Potocan, Mustafa C. Ünğan, Zlatko Nedelko. - Hershey, PA: IGI Global, 2017. - (Advances in Public Policy and Administration (APPA)). - S. 253-275. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-5225-0731-4
17
Metoda studium przypadku w konsultingu z zakresu zarządzania = The Case Study Method in Consulting in Terms of Management / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 75-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
18
The Importance of Cooperation in the Network in the Process of Learning of a Public Organization / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 365-374. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
19
Wspomnienie Maxa Webera = A Memory of Max Weber / Angelika WODECKA-HYJEK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (171) (2016), s. 131-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2016_NR_1_(171).pdf. - ISSN 0137-5466
20
Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 130 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol i ang przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
21
Metodyczne aspekty oceny orientacji przedsiębiorczej w organizacji = Methodological Aspects of the Assessment of Entrepreneurial Orientation in Organisations / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (955) (2016), s. 5-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1036/878. - ISSN 1898-6447
22
Wkład Piotra Drzewieckiego w rozwój naukowej organizacji pracy na gruncie polskim = Piotr Drzewiecki Contribution to the Development of Scientific Organization of Work on the Polish Ground / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 17-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
23
The Concept of User-Driven Innovation (UDI) in the Development of the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 389-399. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
24
Conditions of Actions and Types of Entrepreneurial Attitudes in the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 35-44. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
25
Entrepreneurial Orientation as a Determinant of Organisational Learning / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: University of Zilina, 2015. - S. 85-88. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1127-9
26
Factors for the Development of Entrepreneurship in the Public Sector / Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / sci. eds. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO. - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015. - S. 31-43. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf
27
Specyfika pomiaru innowacji w sektorze publicznym w świetle doświadczeń zagranicznych / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie publiczne : teoria i praktyka w polskich organizacjach / red. nauk. Krzysztof Krukowski, Marek Siemiński. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, cop. 2015. - S. 87-99. - ISBN 978-83-7299-956-6
28
Procesowe podejście do zarządzania w systemie kontroli zarządczej w instytucjach sektora publicznego / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 271-281. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-18-4. - Pełny tekst: http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19640/Systemowezmianywfunkcjonowaniusamorzaduterytorialnego.pdf
29
Ewaluacja w rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego = Evaluation in the Development of Organisational Capital of the Public Sector Institutions / Angelika WODECKA-HYJEK // Przegląd Organizacji. - nr 11 (2015), s. 18-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
30
Rola ewaluatorów w tworzeniu wiedzy w organizacji sektora publicznego / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 281-287. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
31
Selected Conditions for Pro-Innovation Organizational Culture in the Public Sector Organizations / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 333-344. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-24-2. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf
32
Luz organizacyjny a innowacyjność organizacji = Organisational Slack and Innovativeness of Organization / Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 773-778. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/konferencja_5_2014.pdf#page=773=Fit. - ISSN 1231-7853
33
Wkład Edmunda Zieleniewskiego w rozwój nauki organizacji i zarządzania na gruncie polskim = Edmund Zieleniewski Contribution to the Growth of Science Organization and Management on the Polish Ground / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - S. 28-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=29=Fit
34
Standardy współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych : doświadczenia zagraniczne i krajowe : raport / Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - 98 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ngo.krakow.pl/zalacznik/93521
35
Ewaluacja narzędziem rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ. - (2014), s. 46-65
36
Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych / Tomasz KAFEL, Hubert OBORA, Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ. - (2014), s. 8-14
37
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - 180 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf
38
Kształtowanie organizacji uczącej się w sektorze publicznym = Creating the Learning Organization in the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej : wybrane zagadnienia / red. P. Kuźbik, M. Szymankiewicz. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2014. - S. 209-220. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7969-450-1
39
A Learning Public Organization as the Condition for Innovations Adaptation / Angelika WODECKA-HYJEK // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 110 (2014), s. 148-155. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.857. - ISSN 1877-0428
40
Rozwój narzędzi pomiaru innowacyjności - wstępne studium badawcze / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2013), s. 108-131
41
Innovation as a Determinant of Entrepreneurship in the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 39-52. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
42
Best Value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych = Best Value - the English Framework for Public Services Improvement / Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (23) (2013), s. 50-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP23/zp23-4.pdf. - ISSN 1898-3529
43
Współczesne koncepcje zarządzania narzędziem doskonalenia urzędów administracji samorządowej = New Concepts of Management in Improvement of the Local Government Units Organization / Angelika WODECKA-HYJEK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 17, nr 1 (2013), s. 189-210. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ludzie, zarządzanie, gospodarka. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/332_14hyjek.pdf. - ISSN 2081-2345
44
Wybrane narzędzia pomiaru innowacyjności = Selected Tools for Measuring Innovation / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 922 (2013), s. 63-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/695. - ISSN 1898-6447
45
Wspomnienie Bronisława Biegeleisena-Żelazowskiego / Angelika WODECKA-HYJEK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (157) (2013), s. 169-174. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/OIK_4(157)2013.pdf#page=170=Fit. - ISSN 0137-5466
46
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym / Marek JABŁOŃSKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 162-169. - ISBN 978-83-7252-636-6
47
Metoda "4 kroków" D. Dany w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji : zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne / red. Aleksander Binsztok. - Wrocław: Wydawnictwo Marina, 2013. - S. 153-161. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61872-68-9 ; 978-83-61872-80-1
48
Wzorcowe praktyki kontraktowania i monitorowania usług społecznych na rzecz osób starszych [on-line] / Angelika WODECKA-HYJEK, Stanisław MAZUR ; [konsultacja: Marek ĆWIKLICKI]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013. - 83 s. : il. - Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Bibliogr. przy rozdziałach. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/wp-content/uploads/2013/03/Wzorcowe_praktyki_kontraktowania_i_monitorowania_US_Raport_2013.pdf
49
Paradygmat przedsiębiorczości w perspektywie wybranych reprezentantów klasycznej szkoły organizacji i zarządzania = The Paradigm of Entrepreneurship from the Perspective of Classical Management and Organization School Representatives / Angelika WODECKA-HYJEK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 17, nr 2 (2013), s. 105-119. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Nauki dla zarządzania : od czasów Adamieckiego do współczesności : 200-lecie Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,362,Angelika_Wodecka_Hyjek_Paradygmat_przedsiebiorczosci_w_perspektywie_wybranych_reprezentantow_klasycznej_szkoly_organizacji_i_zarzadzania.html. - ISSN 2081-2345
50
Metody zarządzania procesami informacyjnymi / Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI, Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Tomasz KAFEL // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 165-213. - ISBN 978-83-7252-580-2
51
The Forms of Enterprising Activities of the Public Sector - Polish Context / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 429-443. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
52
Wybrane aspekty bezpieczeństwa zasobów informacyjnych = Selected Aspects of Security of Information Resources in Organization / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012. - S. 49-69. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-639-5
53
Best value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych / Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2012), s. 100-113
54
The Essence and the Tools of Performance Management in the Public Sector Institutions / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan. - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2012. - S. 180-195. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-37-2
55
Źródła i metody zbierania informacji / Tomasz KAFEL, Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 91-135. - ISBN 978-83-7252-580-2
56
Bureaucratic Organization by M. Weber - Criticism and Relevance of the Concept in the Days of Public Management / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan. - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2012. - S. 135-149. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-37-2
57
Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości sektora publicznego / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 423-433. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
58
Instrumenty rozwoju przedsiębiorczości w sektorze publicznym / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2012), s. 75-89
59
Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania / Huber OBORA, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Maciej WALCZAK, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 136-164. - ISBN 978-83-7252-580-2
60
Performance Management Models in the Assessment of Public Sector Organisations / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012. - S. 81-99. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-96-9
61
Determinanty przedsiębiorczości a kreowanie postaw społecznie odpowiedzialnych w sektorze publicznym = Determinants of Entrepreneurship and Creation of Social Responsible Attitudes in the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012), s. 35-46. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/1990. - ISSN 0208-6018
62
Wspomnienie Tomasza Baty / Angelika WODECKA-HYJEK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (150) (2012), s. 161-166. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
63
Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej / Angelika WODECKA-HYJEK // MISTiA na Szlaku. - nr 1 (30) (2011), s. 8. - Pełny tekst: http://www.mistia.pl/pliki/1296040916_30_biuletyn_na_szlaku_12_h_Malopolska_WWW_01.pdf#page=8&view=Fit. - ISSN 1731-5204
64
System Best Value - ujęcie metodyczne / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2011), s. 91-107
65
Modele dojrzałości organizacyjnej narzędziem oceny współpracy w outsourcingu / Angelika WODECKA-HYJEK // Przegląd Organizacji. - nr 2 (2011), s. 18-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
66
Zarys metodyczny systemu best value = Methodical Outline of Best Value System / Angelika WODECKA-HYJEK // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 216). - 8 (2011), s. 138-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2080-6000
67
Zarządzanie kompetencjami a offshoring działalności = Competence Management and Offshoring of Business Processes / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011), s. 65-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171051351. - ISSN 1898-6447
68
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi = A Review of Employee Competence Management Methods / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI, Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011), s. 33-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171051021. - ISSN 1898-6447
69
Current Issues of Thomas Bata's Thought : a Social Entrepreneur / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2011. - S. 279-293. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-06-8
70
Koncepcja Best Value w perspektywie analizy wartości / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 113-133. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
71
Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu realizacją projektów = PRINCE 2 Methodology in Management of Projects Implementation / Angelika WODECKA-HYJEK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - t. 234 (2010), s. 361-375. - Summ.. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/295. - ISSN 0208-6018
72
Metoda oceny dojrzałości organizacyjnej w zakresie outsourcingu / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2010), s. 117-135
73
Aspekty ochrony informacji w dobie informatyzacji sektora publicznego = Information Safety Aspects in Time of Public Sector Informatization / Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAK // W: Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Mirosław Kwieciński. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010. - S. [51]-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-513-8
74
Wybrane aspekty i narzędzia oceny koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu = The Selected Aspects and Evaluation Tools of Corporate Social Responsibility / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2010. - S. 306-325. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-6-9
75
Model dojrzałości zarządzania outsourcingiem narzędziem oceny dostawców usług = Outsourcing Management Maturity Model as a Tool of Service Providers Evaluation / Angelika WODECKA-HYJEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 128 (2010), s. 267-274. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
76
Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych / Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 130-193. - ISBN 978-83-7252-446-1
77
Metodyka PRINCE 2 (ang. Projects in Controlled Environment - projekty w sterowalnym środowisku) w planowaniu realizacji projektów / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2009), s. 119-136
78
Outsourcing w administracji samorządowej / Angelika WODECKA-HYJEK // MISTiA na Szlaku. - nr 4 (23) (2009), s. 8-9. - Pełny tekst: http://www.mistia.org.pl/pliki/1247139828_23_biuletyn_12_fwww.pdf#page=8&view=Fit. - ISSN 1731-5204
79
Fundacje korporacyjne w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu / Angelika WODECKA-HYJEK, Tomasz KAFEL // W: Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji / red. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 447-459. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-303-7
80
Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell / Angelika WODECKA-HYJEK, Marek JABŁOŃSKI, Bernard ZIĘBICKI // W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 229-241. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-305-1
81
Inicjatywa Global Compact w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 428-436. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
82
Strategiczna karta wyników w ocenie efektywności outsourcingu w urzędach administracji samorządowej = The Balanced Scorecard in Assessment of Effectiveness of Outsourcing in Polish Local Administration Institutions / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 2009. - S. 209-218. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88659-89-8
83
Kierunki rozwoju outsourcingu procesów biznesowych = The Development of Business Process Outsourcing / Janusz CZEKAJ, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 5). - S. 49-59. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-448-5
84
Metodyka outsourcingu w urzędach administracji samorządowej = Outsourcing in Local Government Administration Institutions / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 811 (2009), s. 23-36. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168056604. - ISSN 1898-6447
85
Współczesne rozwiązania organizacyjno-prawne świadczenia usług publicznych = New Organizational Solutions in the Provision of Public Services / Angelika WODECKA-HYJEK, Tomasz KAFEL // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 648-662. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
86
Kompetencje pracownicze z perspektywy przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej = The Competences of Employee Need to Creature of the Intrapreneurship in Enterprises / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 433-442. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
87
Współczesne rozwiązania wspomagające organizację obsługi klientów : od komercji do administracji = Modern Solutions Supporting Costumer Services : from Commerce Forward Administration / Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAK // W: Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 421-431. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-536-8
88
Współpraca z administracją publiczną jako warunek rozwoju organizacji pozarządowych / Angelika WODECKA-HYJEK, Tomasz KAFEL // W: Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 68-79. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-256-6
89
Odpowiedzialność społeczna w administracji publicznej / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008. - S. 243-256. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-172-2
90
Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne / Marek JABŁOŃSKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 46-54
91
Ewolucja koncepcji outsourcingu = Evolution of the Concept of Outsourcing / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 775 (2008), s. 97-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161643629. - ISSN 1898-6447
92
Instytucjonalizacja jako kryterium oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa = Institutionalization as the Criterion of the Evaluation of the Social Responsibility of Enterprise / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 379-387. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
93
Wybrane problemy upowszechniania offshoringu = The Select Problems Diffuse of Offshoring / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 7). - S. 224-235. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88-421-57-0. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol7.pdf
94
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi / Marek JABŁOŃSKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 65-103
95
Zarządzanie kompetencjami, a outsourcing działalności / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 55-64
96
Instytucje administracyjne w procesie świadczenia usług publicznych / Tomasz KAFEL, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2007), s. 99-113
97
Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia wybranego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie = Using the Six Sigma Method to Improve Selected Production Processes at an Enterprise / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 736 (2007), s. 61-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/143091112. - ISSN 0208-7944
98
Determinanty zastosowania outsourcingu w urzędach administracji samorządowej / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 264-274. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-362-4
99
Metody zarządzania informacją / Janusz CZEKAJ, Angelika WODECKA-HYJEK, Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 106-167. - ISBN 978-83-7252-344-0
100
Outsourcing w aspekcie wykorzystania doskonalenia organizacji urzędów administracji samorządowej / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 322-331. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-752-4
101
Wybrane determinanty sprawności świadczenia usług administracyjnych w urzędach administracji samorządowej = Selected Determinants of the Efficiency of Providing Administrative Services in Local Administration Institutions / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 6). - S. 294-308. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-54-9. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol6.pdf
102
Outsourcing w doskonaleniu organizacji urzędów administracji samorządowej / Angelika WODECKA-HYJEK ; Promotor: Janusz CZEKAJ. - Kraków, 2006. - 364 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001081a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001081b
103
Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji Six Sigma / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2006), s. 187-210
104
Wykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma / Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAK // Problemy Jakości. - nr 1 (2006), s. 13-17. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
105
Wybrane sposoby doskonalenia usług publicznych (na przykładzie Wielkiej Brytanii) = The Select Conceptions of Improvement Public Services (for Example of Great Britain) / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 453-464. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
106
Metoda organizacji procesów biznesowych - Six Sigma = Six Sigma - a Method of Organising Business Processes / Angelika WODECKA-Hyjek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 713 (2006), s. 21-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/119573903. - ISSN 0208-7944
107
Outsourcing - za i przeciw / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków: TQM-SOFT, 2005. - S. 84-89. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
108
Outsourcing i co-sourcing jako formy współpracy dostawcy i odbiorcy usług = Outsourcing and Co-sourcing as Forms of Co-operation between Service Deliverers and Service Recipients / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 670 (2005), s. 77-89. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/76177182. - ISSN 0208-7944
109
Przesłanki i uwarunkowania rozwoju offshoringu w świetle badań i teorii / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody. T. 1 / red. Jerzy Lewandowski. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2005. - S. 169-178. - Bibliogr. - ISBN 83-7283-186-6
110
Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych metodą "4 kroków" / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków: TQM-SOFT, 2005. - S. 185-189. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
111
Wybór dostawcy usługi w podejmowaniu działań outsourcingowych / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków: TQM-SOFT, 2005. - S. 96-101. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
112
Wybrane modele administracji publicznej - charakterystyka i ewolucja = The Selected Models of Public Administration - Evolution and Characteristic / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz; Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2005. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 4). - S. 35-47. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-46-8. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol4.pdf
113
Burza mózgów - odmiany i metody pomocnicze / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków: TQM-SOFT, 2005. - S. 59-63. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
114
Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia procesu konfekcjonowania kleju na przykładzie firmy produkcyjnej / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2005), s. 153-170. - Bibliogr.
115
Aspekty monitorowania realizacji kontraktu outsourcingowego / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków: TQM-SOFT, 2005. - S. 288-291. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
116
Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji - Six Sigma / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2004), s. 133-150. - Bibliogr.
117
Monitorowanie realizacji kontraktu w działaniach outsourcingowych / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit. - Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2004. - (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). - S. 379-386. - Bibliogr. - ISBN 83-87798-43-6
118
Dobór partnera outsourcingowego z perspektywy kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwie = Selection of an Outsourcing Partner from the Perspective of the Firm's Key Competencies / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 648 (2004), s. 91-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/65972918. - ISSN 0208-7944
119
Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (2) / Angelika WODECKA-HYJEK, Daniel GACH // Personel i Zarządzanie. - nr 20 (161) (2003), s. 34-38. - Bibliogr. - ISSN 1641-0793
120
Porozumienie skuteczne (1) / Angelika WODECKA-HYJEK // Personel i Zarządzanie. - nr 11 (152) (2003), s. 36-41. - Bibliogr. - ISSN 1641-0793
121
Określenie kompetencji przedsiębiorstwa (na przykładzie holenderskiej firmy Baan) = Defining the Competences of the Firm (After the Dutch firm Baan) / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 616 (2003), s. 87-97. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15353. - ISSN 0208-7944
122
Porozumienie skuteczne (2) / Angelika WODECKA-HYJEK // Personel i Zarządzanie. - nr 12 (153) (2003), s. 44-45. - ISSN 1641-0793
123
Outsourcing i co-sourcing jako metody doskonalenia instytucji niekomercyjnych / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik. - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 312-319. - Bibliogr. - ISBN 83-919540-5-6
124
Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (1) / Angelika WODECKA-HYJEK, Daniel GACH // Personel i Zarządzanie. - nr 19 (160) (2003), s. 35-37. - Bibliogr. - ISSN 1641-0793
125
Charakterystyka podejścia technicznego i społecznego w tworzeniu systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie = Characteristics of the Technical and Social Approach to the Creation of Information Systems in an Enterprise / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 593 (2002), s. 71-83. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12598. - ISSN 0208-7944
126
Wprowadzenie do metody analizy i projektowania systemów informacyjnych (SADT) w przedsiębiorstwie = An Introduction to Use of the System Analysis and Design Tool Method Within Firms / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 564 (2001), s. 65-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10669. - ISSN 0208-7944
127
Określanie listy kompetencji dla stanowiska pracy - wprowadzenie do wybranych metod = Defining the List of Competence for Job Standing - an Introduction to the Chosen Methods / Angelika WODECKA-HYJEK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (105) (2001), s. 81-94. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
128
Możliwości wykorzystania podejść typu "soft" w rozwiązywaniu problemów zarządzania jakością / Angelika WODECKA-HYJEK, Marek ĆWIKLICKI // Problemy Jakości. - R. 33, nr 8 (2001), s. 26-29. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
129
Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu / Zbigniew MARTYNIAK, Janusz CZEKAJ, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 11-101. - ISBN 83-7252-050-X
130
Przegląd metod zintegrowanego komputerowo wspomagania produkcji (IDEF) / Angelika WODECKA-HYJEK, Marek ĆWIKLICKI // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie : III Konferencja : Zakopane, 10-12 stycznia 2000. T. 2. Zbiór referatów / red. Ryszard Knosala. - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2000. - S. 276-283. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-204-2513-1
131
Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych za pomocą metody Daniela Dana = Settling of Organization Conflicts with Daniel Dan Method / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI. - Chrzanów: WSPiM, 2000. - S. 323-333. - Summ. - ISBN 83-907648-3-0
132
Burza mózgów - odmiany i techniki pomocnicze / Angelika WODECKA-HYJEK // Problemy Jakości. - R. 31, nr 12 (1999), s. 8-11. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
133
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ ; [Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Hubert OBORA, Maciej WALCZAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 170 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
134
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 3 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK, Janusz CZEKAJ ; [Zbigniew MARTYNIAK, Marek ĆWIKLICKI, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 169 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
135
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [Zbigniew MARTYNIAK, Bernard ZIĘBICKI, Tomasz KAFEL, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Agnieszka WODECKA-HYJEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
136
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1] / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [Zbigniew MARTYNIAK, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI, Arkadiusz POTOCKI, Anna PIETRUSZKA, Bogusz MIKUŁA, Daniel GACH, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 212 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
137
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Bernard ZIĘBICKI, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI, Jerzy SKRZYPEK, Tadeusz WILUSZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 218 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Kafel T., Wodecka-Hyjek A., Kusa R., (2021), The Application of Digital Solutions in Public Administration : the Evidence from Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 9124-9133.
2
Wodecka-Hyjek A., (2020), Założenia i metody pomiaru innowacji w sektorze publicznym. [W:] Zwiech P., Migdał (red.), Wyzwania dla organizacji i gospodarek w XXI wieku, Łódź : Społeczna Akademia Nauk, s. 23-37.
3
Wodecka-Hyjek A., (2020), Conditions for Innovation of Public Sector Organisations Based on Selected Primary Schools, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (985), s. 29-47; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2010
4
Wodecka-Hyjek A., (2020), Rozwój i metody badania przedsiębiorczości publicznej. [W:] Ćwiklicki M., Frączkiewicz-Wronka A., Pacut A., Sienkiewicz-Małyjurek K. (red.), Współczesne problemy zarządzania publicznego i przedsiębiorczości społecznej, Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 166-186.
5
Wodecka-Hyjek A., (2019), Entrepreneurial Competences of Economic University Students, "Journal of Positive Management", vol. 10, no. 3, s. 3-19; https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JPM/article/view/28215/27558
6
Wodecka-Hyjek A., (2019), Innowacyjność wyznacznikiem odnowy organizacji sektora publicznego. [W:] Jaki A., Kruk S. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 89-102.
7
Wodecka-Hyjek A., (2019), Założenia outsourcingu funkcji utrzymania ruchu, "Kierunek Spożywczy", nr 2 (734), s. 92-96.
8
Mrówka J., (2019), Kształtowanie relacji z interesariuszami w procesie zarządzania strategicznego Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Prom. Ziębicki B., Kraków : , 494 k.
9
Walczak M., Wodecka-Hyjek A., (2018), Business Model Attributes of a Mass Customization-oriented Company. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 103-112.
10
Wodecka-Hyjek A., (2018), Przedsiębiorczość publiczna przesłanką kształtowania modeli biznesu w sektorze publicznym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 538, s. 454-464; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117086/edition/63220/content?ref=struct
11
Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2018), Neo-Weberian State versus Public Governance in Management of Public Administration. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 21-32.
12
Wodecka-Hyjek A., (2018), Development Conditions and the State of the Business Services Sector in Poland. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 113-125.
13
Wodecka-Hyjek A., (2017), Konceptualizacja przedsiębiorczości w sektorze publicznym : przegląd wybranych podejść, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7, s. 59-68.
14
Wodecka-Hyjek A., (2017), Znaczenie metod obserwacji i eksperymentu w badaniach naukowych z zakresu zarządzania, "Humanizacja Pracy", vol. 50, nr 4(290), s. 27-43; http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja%204%202017.pdf
15
Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), (2017), Konsulting: doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 126 s.
16
Wodecka-Hyjek A., (2017), Co-Operation between the Public Administration and Non-Profit Organisations as a Condition of the Development of Public Entrepreneurship : on the Example of the Selected World Solutions. [W:] Potocan V., Ünğan , Nedelko Z. (red.), Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations, Hershey, PA : IGI Global, s. 253-275.
17
Wodecka-Hyjek A., (2017), Metoda studium przypadku w konsultingu z zakresu zarządzania. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 75-86.
18
Wodecka-Hyjek A., (2017), The Importance of Cooperation in the Network in the Process of Learning of a Public Organization. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 365-374.
19
Wodecka-Hyjek A., (2016), Wspomnienie Maxa Webera, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (171), s. 131-142; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2016_NR_1_(171).pdf
20
Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), (2016), Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 130 s.
21
Wodecka-Hyjek A., (2016), Metodyczne aspekty oceny orientacji przedsiębiorczej w organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 7 (955), s. 5-22; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1036/878
22
Wodecka-Hyjek A., (2016), Wkład Piotra Drzewieckiego w rozwój naukowej organizacji pracy na gruncie polskim. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 17-26.
23
Wodecka-Hyjek A., (2016), The Concept of User-Driven Innovation (UDI) in the Development of the Public Sector. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 389-399.
24
Wodecka-Hyjek A., (2015), Conditions of Actions and Types of Entrepreneurial Attitudes in the Public Sector. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 35-44.
25
Wodecka-Hyjek A., (2015), Entrepreneurial Orientation as a Determinant of Organisational Learning. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 85-88.
26
Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2015), Factors for the Development of Entrepreneurship in the Public Sector. [W:] Makowiec M., Kusio T. (red.), Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management, Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, s. 31-43.
27
Wodecka-Hyjek A., (2015), Specyfika pomiaru innowacji w sektorze publicznym w świetle doświadczeń zagranicznych. [W:] Krukowski K., Siemiński M. (red.), Zarządzanie publiczne: teoria i praktyka w polskich organizacjach, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 87-99.
28
Wodecka-Hyjek A., (2015), Procesowe podejście do zarządzania w systemie kontroli zarządczej w instytucjach sektora publicznego. [W:] Ćwiklicki M. (red.), Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 271-281.
29
Wodecka-Hyjek A., (2015), Ewaluacja w rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 18-27.
30
Wodecka-Hyjek A., (2015), Rola ewaluatorów w tworzeniu wiedzy w organizacji sektora publicznego. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 281-287.
31
Wodecka-Hyjek A., (2014), Selected Conditions for Pro-Innovation Organizational Culture in the Public Sector Organizations. [W:] Malina A., Oczkowska R., Plichta J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 333-344.
32
Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2014), Luz organizacyjny a innowacyjność organizacji, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 773-778; http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/konferencja_5_2014.pdf#page=773=Fit
33
Wodecka-Hyjek A., (2014), Wkład Edmunda Zieleniewskiego w rozwój nauki organizacji i zarządzania na gruncie polskim. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 28-37.
34
Wodecka-Hyjek A., (2014), Standardy współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych: doświadczenia zagraniczne i krajowe: raport, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 98 s.
35
Wodecka-Hyjek A., (2014), Ewaluacja narzędziem rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym, s. 46-65.
36
Kafel T., Obora H., Walczak M., Wodecka-Hyjek A., (2014), Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym, s. 8-14.
37
Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), (2014), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 180 s.
38
Wodecka-Hyjek A., (2014), Kształtowanie organizacji uczącej się w sektorze publicznym. [W:] Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej: wybrane zagadnienia, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 209-220.
39
Wodecka-Hyjek A., (2014), A Learning Public Organization as the Condition for Innovations Adaptation, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", Vol. 110, s. 148-155; http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.857
40
Wodecka-Hyjek A., (2013), Rozwój narzędzi pomiaru innowacyjności - wstępne studium badawcze. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania, s. 108-131.
41
Wodecka-Hyjek A., (2013), Innovation as a Determinant of Entrepreneurship in the Public Sector. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 39-52.
42
Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2013), Best Value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych, "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (23), s. 50-61; http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP23/zp23-4.pdf
43
Wodecka-Hyjek A., (2013), Współczesne koncepcje zarządzania narzędziem doskonalenia urzędów administracji samorządowej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 17, nr 1, s. 189-210; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/332_14hyjek.pdf
44
Wodecka-Hyjek A., (2013), Wybrane narzędzia pomiaru innowacyjności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 922, s. 63-82; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/695
45
Wodecka-Hyjek A., (2013), Wspomnienie Bronisława Biegeleisena-Żelazowskiego, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (157), s. 169-174; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/OIK_4(157)2013.pdf#page=170=Fit
46
Jabłoński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2013), Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 162-169.
47
Wodecka-Hyjek A., (2013), Metoda "4 kroków" D. Dany w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych. [W:] Binsztok A. (red.), Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji: zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne, Wrocław : Wydawnictwo Marina, s. 153-161.
48
Wodecka-Hyjek A., Mazur S., (2013), Wzorcowe praktyki kontraktowania i monitorowania usług społecznych na rzecz osób starszych, [on-line], Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 83 s.
49
Wodecka-Hyjek A., (2013), Paradygmat przedsiębiorczości w perspektywie wybranych reprezentantów klasycznej szkoły organizacji i zarządzania, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 17, nr 2, s. 105-119; http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,362,Angelika_Wodecka_Hyjek_Paradygmat_przedsiebiorczosci_w_perspektywie_wybranych_reprezentantow_klasycznej_szkoly_organizacji_i_zarzadzania.html
50
Czekaj J., Ziębicki B., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Walczak M., Obora H., Kafel T., (2012), Metody zarządzania procesami informacyjnymi. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 165-213.
51
Wodecka-Hyjek A., (2012), The Forms of Enterprising Activities of the Public Sector - Polish Context. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 429-443.
52
Wodecka-Hyjek A., (2012), Wybrane aspekty bezpieczeństwa zasobów informacyjnych. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 49-69.
53
Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2012), Best value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego, s. 100-113.
54
Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2012), The Essence and the Tools of Performance Management in the Public Sector Institutions. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M., Potočan V. (red.), Management Consulting for Business and Public Administration, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 180-195.
55
Kafel T., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2012), Źródła i metody zbierania informacji. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 91-135.
56
Wodecka-Hyjek A., (2012), Bureaucratic Organization by M. Weber - Criticism and Relevance of the Concept in the Days of Public Management. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M., Potočan V. (red.), Management Consulting for Business and Public Administration, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 135-149.
57
Wodecka-Hyjek A., (2012), Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości sektora publicznego. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 423-433.
58
Wodecka-Hyjek A., (2012), Instrumenty rozwoju przedsiębiorczości w sektorze publicznym. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego, s. 75-89.
59
Obora H., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Walczak M., Ziębicki B., (2012), Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 136-164.
60
Wodecka-Hyjek A., (2012), Performance Management Models in the Assessment of Public Sector Organisations. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 81-99.
61
Wodecka-Hyjek A., (2012), Determinanty przedsiębiorczości a kreowanie postaw społecznie odpowiedzialnych w sektorze publicznym, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 265, s. 35-46; http://hdl.handle.net/11089/1990
62
Wodecka-Hyjek A., (2012), Wspomnienie Tomasza Baty, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (150), s. 161-166.
63
Wodecka-Hyjek A., (2011), Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej, "MISTiA na Szlaku", nr 1 (30), s. 8; http://www.mistia.pl/pliki/1296040916_30_biuletyn_na_szlaku_12_h_Malopolska_WWW_01.pdf#page=8&view=Fit
64
Wodecka-Hyjek A., (2011), System Best Value - ujęcie metodyczne. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach, s. 91-107.
65
Wodecka-Hyjek A., (2011), Modele dojrzałości organizacyjnej narzędziem oceny współpracy w outsourcingu, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 18-22.
66
Wodecka-Hyjek A., (2011), Zarys metodyczny systemu best value, "Nauki o Zarządzaniu", 8, s. 138-148.
67
Wodecka-Hyjek A., (2011), Zarządzanie kompetencjami a offshoring działalności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 854, s. 65-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/171051351
68
Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., Jabłoński M., (2011), Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 854, s. 33-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/171051021
69
Wodecka-Hyjek A., (2011), Current Issues of Thomas Bata's Thought : a Social Entrepreneur. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Management Consulting: the Central and Eastern European Perspecitve, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 279-293.
70
Wodecka-Hyjek A., (2011), Koncepcja Best Value w perspektywie analizy wartości. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 113-133.
71
Wodecka-Hyjek A., (2010), Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu realizacją projektów, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", t. 234, s. 361-375; http://hdl.handle.net/11089/295
72
Wodecka-Hyjek A., (2010), Metoda oceny dojrzałości organizacyjnej w zakresie outsourcingu. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach, s. 117-135.
73
Wodecka-Hyjek A., Walczak M., (2010), Aspekty ochrony informacji w dobie informatyzacji sektora publicznego. [W:] Kaczmarek J., Kwieciński M. (red.), Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. [51]-71.
74
Wodecka-Hyjek A., (2010), Wybrane aspekty i narzędzia oceny koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 306-325.
75
Wodecka-Hyjek A., (2010), Model dojrzałości zarządzania outsourcingiem narzędziem oceny dostawców usług, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 128, s. 267-274.
76
Czekaj J., Ćwiklicki M., Walczak M., Obora H., Wodecka-Hyjek A., (2009), Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych. [W:] Czekaj J. (red.), Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 130-193.
77
Wodecka-Hyjek A., (2009), Metodyka PRINCE 2 (ang. Projects in Controlled Environment - projekty w sterowalnym środowisku) w planowaniu realizacji projektów. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk, s. 119-136.
78
Wodecka-Hyjek A., (2009), Outsourcing w administracji samorządowej, "MISTiA na Szlaku", nr 4 (23), s. 8-9; http://www.mistia.org.pl/pliki/1247139828_23_biuletyn_12_fwww.pdf#page=8&view=Fit
79
Wodecka-Hyjek A., Kafel T., (2009), Fundacje korporacyjne w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Adamik A., Lachiewicz S. (red.), Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 447-459.
80
Wodecka-Hyjek A., Jabłoński M., Ziębicki B., (2009), Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 229-241.
81
Wodecka-Hyjek A., (2009), Inicjatywa Global Compact w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 428-436.
82
Wodecka-Hyjek A., (2009), Strategiczna karta wyników w ocenie efektywności outsourcingu w urzędach administracji samorządowej. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, Kraków : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, s. 209-218.
83
Czekaj J., Wodecka-Hyjek A., (2009), Kierunki rozwoju outsourcingu procesów biznesowych. [W:] Czekaj J. (red.), Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 5), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 49-59.
84
Wodecka-Hyjek A., (2009), Metodyka outsourcingu w urzędach administracji samorządowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 811, s. 23-36; https://bazekon.uek.krakow.pl/168056604
85
Wodecka-Hyjek A., Kafel T., (2008), Współczesne rozwiązania organizacyjno-prawne świadczenia usług publicznych. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 648-662.
86
Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2008), Kompetencje pracownicze z perspektywy przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 433-442.
87
Wodecka-Hyjek A., Walczak M., (2008), Współczesne rozwiązania wspomagające organizację obsługi klientów : od komercji do administracji. [W:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 421-431.
88
Wodecka-Hyjek A., Kafel T., (2008), Współpraca z administracją publiczną jako warunek rozwoju organizacji pozarządowych. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 68-79.
89
Wodecka-Hyjek A., (2008), Odpowiedzialność społeczna w administracji publicznej. [W:] Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 243-256.
90
Jabłoński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2008), Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 46-54.
91
Wodecka-Hyjek A., (2008), Ewolucja koncepcji outsourcingu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 775, s. 97-115; https://bazekon.uek.krakow.pl/161643629
92
Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2008), Instytucjonalizacja jako kryterium oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 379-387.
93
Wodecka-Hyjek A., (2008), Wybrane problemy upowszechniania offshoringu. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 7), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 224-235.
94
Jabłoński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2008), Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 65-103.
95
Wodecka-Hyjek A., (2008), Zarządzanie kompetencjami, a outsourcing działalności. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 55-64.
96
Kafel T., Wodecka-Hyjek A., (2007), Instytucje administracyjne w procesie świadczenia usług publicznych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych, s. 99-113.
97
Wodecka-Hyjek A., (2007), Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia wybranego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 736, s. 61-73; https://bazekon.uek.krakow.pl/143091112
98
Wodecka-Hyjek A., (2007), Determinanty zastosowania outsourcingu w urzędach administracji samorządowej. [W:] Czekaj J. (red.), Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 264-274.
99
Czekaj J., Wodecka-Hyjek A., Ćwiklicki M., Obora H., (2007), Metody zarządzania informacją. [W:] Czekaj J. (red.), Metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 106-167.
100
Wodecka-Hyjek A., (2007), Outsourcing w aspekcie wykorzystania doskonalenia organizacji urzędów administracji samorządowej. [W:] Potocki A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 322-331.
101
Wodecka-Hyjek A., (2007), Wybrane determinanty sprawności świadczenia usług administracyjnych w urzędach administracji samorządowej. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 6), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 294-308.
102
Wodecka-Hyjek A., (2006), Outsourcing w doskonaleniu organizacji urzędów administracji samorządowej, Prom. Czekaj J., Kraków : , 364 k.
103
Wodecka-Hyjek A., (2006), Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji Six Sigma. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3, s. 187-210.
104
Wodecka-Hyjek A., Walczak M., (2006), Wykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma, "Problemy Jakości", nr 1, s. 13-17.
105
Wodecka-Hyjek A., (2006), Wybrane sposoby doskonalenia usług publicznych (na przykładzie Wielkiej Brytanii). [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 453-464.
106
Wodecka-Hyjek A., (2006), Metoda organizacji procesów biznesowych - Six Sigma, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 713, s. 21-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/119573903
107
Wodecka-Hyjek A., (2005), Outsourcing - za i przeciw. [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 84-89.
108
Wodecka-Hyjek A., (2005), Outsourcing i co-sourcing jako formy współpracy dostawcy i odbiorcy usług, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 670, s. 77-89; https://bazekon.uek.krakow.pl/76177182
109
Wodecka-Hyjek A., (2005), Przesłanki i uwarunkowania rozwoju offshoringu w świetle badań i teorii. [W:] Lewandowski J. (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody, T. 1, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 169-178.
110
Wodecka-Hyjek A., (2005), Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych metodą "4 kroków". [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 185-189.
111
Wodecka-Hyjek A., (2005), Wybór dostawcy usługi w podejmowaniu działań outsourcingowych. [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 96-101.
112
Wodecka-Hyjek A., (2005), Wybrane modele administracji publicznej - charakterystyka i ewolucja. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 4), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, s. 35-47.
113
Wodecka-Hyjek A., (2005), Burza mózgów - odmiany i metody pomocnicze. [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 59-63.
114
Wodecka-Hyjek A., (2005), Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia procesu konfekcjonowania kleju na przykładzie firmy produkcyjnej. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia, s. 153-170.
115
Wodecka-Hyjek A., (2005), Aspekty monitorowania realizacji kontraktu outsourcingowego. [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 288-291.
116
Wodecka-Hyjek A., (2004), Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji - Six Sigma. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi, s. 133-150.
117
Wodecka-Hyjek A., (2004), Monitorowanie realizacji kontraktu w działaniach outsourcingowych. [W:] Olesiński Z., Szplit A. (red.), Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, s. 379-386.
118
Wodecka-Hyjek A., (2004), Dobór partnera outsourcingowego z perspektywy kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 648, s. 91-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/65972918
119
Wodecka-Hyjek A., Gach D., (2003), Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (2), "Personel i Zarządzanie", nr 20 (161), s. 34-38.
120
Wodecka-Hyjek A., (2003), Porozumienie skuteczne (1), "Personel i Zarządzanie", nr 11 (152), s. 36-41.
121
Wodecka-Hyjek A., (2003), Określenie kompetencji przedsiębiorstwa (na przykładzie holenderskiej firmy Baan), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 616, s. 87-97; https://bazekon.uek.krakow.pl/15353
122
Wodecka-Hyjek A., (2003), Porozumienie skuteczne (2), "Personel i Zarządzanie", nr 12 (153), s. 44-45.
123
Wodecka-Hyjek A., (2003), Outsourcing i co-sourcing jako metody doskonalenia instytucji niekomercyjnych. [W:] Skalik J. (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wrocław : Cornetis : Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 312-319.
124
Wodecka-Hyjek A., Gach D., (2003), Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (1), "Personel i Zarządzanie", nr 19 (160), s. 35-37.
125
Wodecka-Hyjek A., (2002), Charakterystyka podejścia technicznego i społecznego w tworzeniu systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 593, s. 71-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/12598
126
Wodecka-Hyjek A., (2001), Wprowadzenie do metody analizy i projektowania systemów informacyjnych (SADT) w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 564, s. 65-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/10669
127
Wodecka-Hyjek A., (2001), Określanie listy kompetencji dla stanowiska pracy - wprowadzenie do wybranych metod, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (105), s. 81-94.
128
Wodecka-Hyjek A., Ćwiklicki M., (2001), Możliwości wykorzystania podejść typu "soft" w rozwiązywaniu problemów zarządzania jakością, "Problemy Jakości", R. 33, nr 8, s. 26-29.
129
Martyniak Z., Czekaj J., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., Obora H., Ćwiklicki M., (2000), Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu. [W:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 11-101.
130
Wodecka-Hyjek A., Ćwiklicki M., (2000), Przegląd metod zintegrowanego komputerowo wspomagania produkcji (IDEF). [W:] Knosala R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie : III Konferencja : Zakopane, 10-12 stycznia 2000, T. 2. Zbiór referatów, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, s. 276-283.
131
Wodecka-Hyjek A., (2000), Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych za pomocą metody Daniela Dana. [W:] Potocki A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka, Chrzanów : WSPiM, s. 323-333.
132
Wodecka-Hyjek A., (1999), Burza mózgów - odmiany i techniki pomocnicze, "Problemy Jakości", R. 31, nr 12, s. 8-11.
133
Czekaj J., Ćwiklicki M., Kafel T., Ziębicki B., Wodecka-Hyjek A., Obora H., Walczak M., (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4, Czekaj J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 170 s.
134
Martyniak Z., Ćwiklicki M., Czekaj J., Kafel T., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2002), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 3,, Czekaj J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 169 s.
135
Martyniak Z., Ziębicki B., Kafel T., Walczak M., Obora H., Czekaj J., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2001), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
136
Martyniak Z., Obora H., Ćwiklicki M., Potocki A., Pietruszka A., Mikuła B., Gach D., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Ziębicki B., (2000), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1], Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 212 s.
137
Martyniak Z., Ziębicki B., Obora H., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Mikuła B., Potocki A., Skrzypek J., Wilusz T., (1999), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie: ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa: zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 218 s.
1
@inbook{mkaUEK:2168356428,
author = "Tomasz Kafel and Angelika Wodecka-Hyjek and Rafał Kusa",
title = "The Application of Digital Solutions in Public Administration : the Evidence from Poland",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "9124-9133",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
2
@inbook{fmUEK:2168351042,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Założenia i metody pomiaru innowacji w sektorze publicznym",
booktitle = "Wyzwania dla organizacji i gospodarek w XXI wieku",
pages = "23-37",
adress = "Łódź",
publisher = "Społeczna Akademia Nauk",
year = "2020",
url = {http://monografie.san.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/SiM-112_25-11-2020.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-64971-89-1",
}
3
@article{artUEK:2168350402,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Conditions for Innovation of Public Sector Organisations Based on Selected Primary Schools",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (985)",
pages = "29-47",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0985.0102},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2010},
}
4
@inbook{fmUEK:2168353788,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Rozwój i metody badania przedsiębiorczości publicznej",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania publicznego i przedsiębiorczości społecznej",
pages = "166-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2020",
url = {http://koncepcje.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/01/11_Wodecka-Hyjek_2020.pdf},
isbn = "978-83-89410-29-0",
}
5
@article{artUEK:2168353786,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Entrepreneurial Competences of Economic University Students",
journal = "Journal of Positive Management",
number = "vol. 10, no. 3",
pages = "3-19",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/28215},
url = {https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JPM/article/view/28215/27558},
}
6
@inbook{fmUEK:2168338835,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Innowacyjność wyznacznikiem odnowy organizacji sektora publicznego",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
pages = "89-102",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
7
@article{artnUEK:2168338457,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Założenia outsourcingu funkcji utrzymania ruchu",
journal = "Kierunek Spożywczy",
number = "2 (734)",
pages = "92-96",
year = "2019",
}
8
@unpublished{drUEK:2168340849,
author = "Jerzy Mrówka",
title = "Kształtowanie relacji z interesariuszami w procesie zarządzania strategicznego Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003418},
}
9
@inbook{fmUEK:2168331745,
author = "Maciej Walczak and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Business Model Attributes of a Mass Customization-oriented Company",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "103-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
10
@article{artUEK:2168329547,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Przedsiębiorczość publiczna przesłanką kształtowania modeli biznesu w sektorze publicznym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "538",
pages = "454-464",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.538.37},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117086/edition/63220/content?ref=struct},
}
11
@inbook{fmUEK:2168331727,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Neo-Weberian State versus Public Governance in Management of Public Administration",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "21-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
12
@inbook{fmUEK:2168331747,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Development Conditions and the State of the Business Services Sector in Poland",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "113-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
13
@article{artUEK:2168321739,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Konceptualizacja przedsiębiorczości w sektorze publicznym : przegląd wybranych podejść",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "7",
pages = "59-68",
year = "2017",
url = {},
}
14
@article{artUEK:2168323345,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Znaczenie metod obserwacji i eksperymentu w badaniach naukowych z zakresu zarządzania",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "vol. 50, 4(290)",
pages = "27-43",
year = "2017",
url = {http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja%204%202017.pdf},
}
15
@book{monUEK:2168324143,
title = "Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji",
editor = Walczak Maciej,
editor = Wodecka-Hyjek Angelika,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4",
}
16
@inbook{fmUEK:2168310343,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Co-Operation between the Public Administration and Non-Profit Organisations as a Condition of the Development of Public Entrepreneurship : on the Example of the Selected World Solutions",
booktitle = "Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations",
pages = "253-275",
adress = "Hershey, PA",
publisher = "IGI Global",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-0731-4.ch012},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-5225-0731-4",
}
17
@inbook{fmUEK:2168324149,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metoda studium przypadku w konsultingu z zakresu zarządzania",
booktitle = "Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji",
pages = "75-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4",
}
18
@inbook{fmUEK:2168322407,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "The Importance of Cooperation in the Network in the Process of Learning of a Public Organization",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "365-374",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
19
@article{artUEK:2168309713,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wspomnienie Maxa Webera",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (171)",
pages = "131-142",
year = "2016",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2016_NR_1_(171).pdf},
}
20
@book{monUEK:2168313383,
title = "Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy",
editor = Walczak Maciej,
editor = Wodecka-Hyjek Angelika,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4",
}
21
@article{artUEK:2168311517,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metodyczne aspekty oceny orientacji przedsiębiorczej w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "7 (955)",
pages = "5-22",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0955.0701},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1036/878},
}
22
@inbook{fmUEK:2168313387,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wkład Piotra Drzewieckiego w rozwój naukowej organizacji pracy na gruncie polskim",
booktitle = "Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy",
pages = "17-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4",
}
23
@inbook{fmUEK:2168310721,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "The Concept of User-Driven Innovation (UDI) in the Development of the Public Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "389-399",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
24
@inbook{fmUEK:2168301797,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Conditions of Actions and Types of Entrepreneurial Attitudes in the Public Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "35-44",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
25
@inbook{fmUEK:2168298499,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Entrepreneurial Orientation as a Determinant of Organisational Learning",
booktitle = "Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "85-88",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2015",
isbn = "978-80-554-1127-9",
}
26
@inbook{fmUEK:2168299357,
author = "Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Factors for the Development of Entrepreneurship in the Public Sector",
booktitle = "Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management",
pages = "31-43",
adress = "Cracow",
publisher = "Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf},
isbn = "978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1",
}
27
@inbook{fmUEK:2168297743,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Specyfika pomiaru innowacji w sektorze publicznym w świetle doświadczeń zagranicznych",
booktitle = "Zarządzanie publiczne",
pages = "87-99",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7299-956-6",
}
28
@inbook{fmUEK:2168299545,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Procesowe podejście do zarządzania w systemie kontroli zarządczej w instytucjach sektora publicznego",
booktitle = "Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego",
pages = "271-281",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19640/Systemowezmianywfunkcjonowaniusamorzaduterytorialnego.pdf},
isbn = "978-83-89410-18-4",
}
29
@article{artUEK:2168299591,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Ewaluacja w rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "18-27",
year = "2015",
}
30
@inbook{fmUEK:2168296369,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Rola ewaluatorów w tworzeniu wiedzy w organizacji sektora publicznego",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "281-287",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
31
@inbook{fmUEK:2168287583,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Selected Conditions for Pro-Innovation Organizational Culture in the Public Sector Organizations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations",
pages = "333-344",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf},
isbn = "978-83-62511-24-2",
}
32
@article{artUEK:2168279557,
author = "Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Luz organizacyjny a innowacyjność organizacji",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "773-778",
year = "2014",
url = {http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/konferencja_5_2014.pdf#page=773=Fit},
}
33
@inbook{mkaUEK:2168288867,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wkład Edmunda Zieleniewskiego w rozwój nauki organizacji i zarządzania na gruncie polskim",
booktitle = "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk",
pages = "28-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
url = {http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=29=Fit},
isbn = "978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4",
}
34
@misc{rscUEK:2168308821,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Standardy współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych : doświadczenia zagraniczne i krajowe : raport",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
url = {https://ngo.krakow.pl/zalacznik/93521},
}
35
@unpublished{fnpUEK:2168302211,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Ewaluacja narzędziem rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym",
pages = "46-65",
year = "2014",
}
36
@unpublished{fnpUEK:2168302201,
author = "Tomasz Kafel and Hubert Obora and Maciej Walczak and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym",
pages = "8-14",
year = "2014",
}
37
@book{mkrUEK:2168288863,
title = "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk",
editor = Walczak Maciej,
editor = Wodecka-Hyjek Angelika,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
url = {http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf},
isbn = "978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4",
}
38
@inbook{fmUEK:2168292749,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Kształtowanie organizacji uczącej się w sektorze publicznym",
booktitle = "Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej",
pages = "209-220",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2014",
isbn = "978-83-7969-450-1",
}
39
@article{artUEK:2168273414,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "A Learning Public Organization as the Condition for Innovations Adaptation",
journal = "Procedia : Social and Behavioral Sciences",
number = "Vol. 110",
pages = "148-155",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.857},
url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.857},
}
40
@unpublished{fnpUEK:2168290081,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Rozwój narzędzi pomiaru innowacyjności - wstępne studium badawcze",
booktitle = "Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania",
pages = "108-131",
year = "2013",
}
41
@inbook{fmUEK:2168268562,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Innovation as a Determinant of Entrepreneurship in the Public Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "39-52",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
42
@article{artUEK:2168270964,
author = "Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Best Value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "1 (23)",
pages = "50-61",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.7366/1898352912304},
url = {http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP23/zp23-4.pdf},
}
43
@article{artUEK:2168293513,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Współczesne koncepcje zarządzania narzędziem doskonalenia urzędów administracji samorządowej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 17, 1",
pages = "189-210",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/332_14hyjek.pdf},
}
44
@article{artUEK:2168282847,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane narzędzia pomiaru innowacyjności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "922",
pages = "63-82",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2013.0922.04},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/695},
}
45
@misc{varUEK:2168270974,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wspomnienie Bronisława Biegeleisena-Żelazowskiego",
booktitle = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (157)",
pages = "169-174",
year = "2013",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/OIK_4(157)2013.pdf#page=170=Fit},
}
46
@inbook{fpUEK:2168271422,
author = "Marek Jabłoński and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "162-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
47
@inbook{fmUEK:2168270312,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metoda 4 kroków D. Dany w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych",
booktitle = "Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji",
pages = "153-161",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Marina",
year = "2013",
isbn = "978-83-61872-68-9 ; 978-83-61872-80-1",
}
48
@misc{rscUEK:2168266568,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Stanisław Mazur",
title = "Wzorcowe praktyki kontraktowania i monitorowania usług społecznych na rzecz osób starszych",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2013",
url = {http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/wp-content/uploads/2013/03/Wzorcowe_praktyki_kontraktowania_i_monitorowania_US_Raport_2013.pdf},
}
49
@article{artUEK:2168271332,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Paradygmat przedsiębiorczości w perspektywie wybranych reprezentantów klasycznej szkoły organizacji i zarządzania",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 17, 2",
pages = "105-119",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,362,Angelika_Wodecka_Hyjek_Paradygmat_przedsiebiorczosci_w_perspektywie_wybranych_reprezentantow_klasycznej_szkoly_organizacji_i_zarzadzania.html},
}
50
@inbook{fmUEK:2168306727,
author = "Janusz Czekaj and Bernard Ziębicki and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek and Maciej Walczak and Hubert Obora and Tomasz Kafel",
title = "Metody zarządzania procesami informacyjnymi",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "165-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
51
@inbook{fmUEK:2168242762,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "The Forms of Enterprising Activities of the Public Sector - Polish Context",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "429-443",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
52
@inbook{fmUEK:2168227336,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane aspekty bezpieczeństwa zasobów informacyjnych",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego",
pages = "49-69",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2012",
isbn = "978-83-7285-639-5",
}
53
@unpublished{fnpUEK:2168282641,
author = "Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Best value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych",
booktitle = "Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego",
pages = "100-113",
year = "2012",
}
54
@inbook{fmUEK:2168246934,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "The Essence and the Tools of Performance Management in the Public Sector Institutions",
booktitle = "Management Consulting for Business and Public Administration",
pages = "180-195",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-37-2",
}
55
@inbook{fmUEK:2168306719,
author = "Tomasz Kafel and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Źródła i metody zbierania informacji",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "91-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
56
@inbook{fmUEK:2168246930,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Bureaucratic Organization by M. Weber - Criticism and Relevance of the Concept in the Days of Public Management",
booktitle = "Management Consulting for Business and Public Administration",
pages = "135-149",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-37-2",
}
57
@inbook{fmUEK:2168231538,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości sektora publicznego",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "423-433",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
58
@unpublished{fnpUEK:2168282635,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Instrumenty rozwoju przedsiębiorczości w sektorze publicznym",
booktitle = "Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego",
pages = "75-89",
year = "2012",
}
59
@inbook{fmUEK:2168306725,
author = "Hubert Obora and Angelika Wodecka-Hyjek and Janusz Czekaj and Maciej Walczak and Bernard Ziębicki",
title = "Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "136-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
60
@inbook{fmUEK:2168243018,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Performance Management Models in the Assessment of Public Sector Organisations",
booktitle = "Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations",
pages = "81-99",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-96-9",
}
61
@article{artUEK:2168232524,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Determinanty przedsiębiorczości a kreowanie postaw społecznie odpowiedzialnych w sektorze publicznym",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "265",
pages = "35-46",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://hdl.handle.net/11089/1990},
}
62
@misc{varUEK:2168236658,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wspomnienie Tomasza Baty",
booktitle = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (150)",
pages = "161-166",
year = "2012",
}
63
@article{artnUEK:2168274583,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej",
journal = "MISTiA na Szlaku",
number = "1 (30)",
pages = "8",
year = "2011",
url = {http://www.mistia.pl/pliki/1296040916_30_biuletyn_na_szlaku_12_h_Malopolska_WWW_01.pdf#page=8&view=Fit},
}
64
@unpublished{fnpUEK:2168258438,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "System Best Value - ujęcie metodyczne",
booktitle = "Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach",
pages = "91-107",
year = "2011",
}
65
@article{artUEK:2168221196,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Modele dojrzałości organizacyjnej narzędziem oceny współpracy w outsourcingu",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "18-22",
year = "2011",
}
66
@article{artUEK:2168230282,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Zarys metodyczny systemu best value",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "8",
pages = "138-148",
year = "2011",
issn = "1899-3192",
}
67
@article{artUEK:2168218286,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Zarządzanie kompetencjami a offshoring działalności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "854",
pages = "65-76",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171051351},
}
68
@article{artUEK:2168218290,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki and Marek Jabłoński",
title = "Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "854",
pages = "33-63",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171051021},
}
69
@inbook{fmUEK:2168221442,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Current Issues of Thomas Bata's Thought : a Social Entrepreneur",
booktitle = "Management Consulting",
pages = "279-293",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-06-8",
}
70
@inbook{fmUEK:2168217998,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Koncepcja Best Value w perspektywie analizy wartości",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "113-133",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
71
@article{artUEK:52098,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu realizacją projektów",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "t. 234",
pages = "361-375",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://hdl.handle.net/11089/295},
}
72
@unpublished{fnpUEK:2168249126,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metoda oceny dojrzałości organizacyjnej w zakresie outsourcingu",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach",
pages = "117-135",
year = "2010",
}
73
@inbook{mkaUEK:2165809155,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Maciej Walczak",
title = "Aspekty ochrony informacji w dobie informatyzacji sektora publicznego",
booktitle = "Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu",
pages = "[51]-71",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2010",
isbn = "978-83-7285-513-8",
}
74
@inbook{mkaUEK:2164877478,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane aspekty i narzędzia oceny koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium",
pages = "306-325",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-6-9",
}
75
@article{artUEK:2166187524,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Model dojrzałości zarządzania outsourcingiem narzędziem oceny dostawców usług",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "128",
pages = "267-274",
year = "2010",
}
76
@inbook{fmUEK:2168302647,
author = "Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Maciej Walczak and Hubert Obora and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych",
booktitle = "Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny",
pages = "130-193",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-446-1",
}
77
@unpublished{fnpUEK:2168228762,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metodyka PRINCE 2 (ang. Projects in Controlled Environment - projekty w sterowalnym środowisku) w planowaniu realizacji projektów",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk",
pages = "119-136",
year = "2009",
}
78
@article{artnUEK:53066,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing w administracji samorządowej",
journal = "MISTiA na Szlaku",
number = "4 (23)",
pages = "8-9",
year = "2009",
url = {http://www.mistia.org.pl/pliki/1247139828_23_biuletyn_12_fwww.pdf#page=8&view=Fit},
}
79
@inbook{mkaUEK:2168293991,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Tomasz Kafel",
title = "Fundacje korporacyjne w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji",
pages = "447-459",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-303-7",
}
80
@inbook{fmUEK:2168246826,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Marek Jabłoński and Bernard Ziębicki",
title = "Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki",
pages = "229-241",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-305-1",
}
81
@inbook{fmUEK:2161797844,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Inicjatywa Global Compact w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "428-436",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
82
@inbook{mkaUEK:2162017421,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Strategiczna karta wyników w ocenie efektywności outsourcingu w urzędach administracji samorządowej",
booktitle = "Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce",
pages = "209-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan",
year = "2009",
isbn = "978-83-88659-89-8",
}
83
@inbook{fmUEK:51313,
author = "Janusz Czekaj and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Kierunki rozwoju outsourcingu procesów biznesowych",
booktitle = "Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "49-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-448-5",
}
84
@article{artUEK:51469,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metodyka outsourcingu w urzędach administracji samorządowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "811",
pages = "23-36",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168056604},
}
85
@inbook{fmUEK:50986,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Tomasz Kafel",
title = "Współczesne rozwiązania organizacyjno-prawne świadczenia usług publicznych",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "648-662",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
86
@inbook{fmUEK:2165622226,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Kompetencje pracownicze z perspektywy przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "433-442",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
87
@inbook{fmUEK:2165905355,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Maciej Walczak",
title = "Współczesne rozwiązania wspomagające organizację obsługi klientów : od komercji do administracji",
booktitle = "Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym",
pages = "421-431",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-536-8",
}
88
@inbook{fmUEK:2165997536,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Tomasz Kafel",
title = "Współpraca z administracją publiczną jako warunek rozwoju organizacji pozarządowych",
booktitle = "Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji",
pages = "68-79",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-256-6",
}
89
@inbook{fmUEK:2168232404,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Odpowiedzialność społeczna w administracji publicznej",
booktitle = "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości",
pages = "243-256",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-172-2",
}
90
@unpublished{fnpUEK:2168272032,
author = "Marek Jabłoński and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "46-54",
year = "2008",
}
91
@article{artUEK:50535,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Ewolucja koncepcji outsourcingu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "775",
pages = "97-115",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161643629},
}
92
@inbook{fmUEK:2165621784,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Instytucjonalizacja jako kryterium oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "379-387",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
93
@inbook{mkaUEK:2168246956,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane problemy upowszechniania offshoringu",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów",
pages = "224-235",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2008",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol7.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "978-83-88-421-57-0",
}
94
@unpublished{fnpUEK:2168272040,
author = "Marek Jabłoński and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "65-103",
year = "2008",
}
95
@unpublished{fnpUEK:2168272038,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Zarządzanie kompetencjami, a outsourcing działalności",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "55-64",
year = "2008",
}
96
@unpublished{fnpUEK:2168273196,
author = "Tomasz Kafel and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Instytucje administracyjne w procesie świadczenia usług publicznych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych",
pages = "99-113",
year = "2007",
}
97
@article{artUEK:51073,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia wybranego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "736",
pages = "61-73",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/143091112},
}
98
@inbook{fmUEK:2165769970,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Determinanty zastosowania outsourcingu w urzędach administracji samorządowej",
booktitle = "Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania",
pages = "264-274",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-362-4",
}
99
@inbook{fmUEK:2168306351,
author = "Janusz Czekaj and Angelika Wodecka-Hyjek and Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Metody zarządzania informacją",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania",
pages = "106-167",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-344-0",
}
100
@inbook{mkaUEK:2165626336,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing w aspekcie wykorzystania doskonalenia organizacji urzędów administracji samorządowej",
booktitle = "Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych",
pages = "322-331",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-752-4",
}
101
@inbook{mkaUEK:2168238114,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane determinanty sprawności świadczenia usług administracyjnych w urzędach administracji samorządowej",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów",
pages = "294-308",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2007",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol6.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "83-88421-54-9",
}
102
@unpublished{drUEK:52682,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing w doskonaleniu organizacji urzędów administracji samorządowej",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
103
@unpublished{fnpUEK:2168326251,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji Six Sigma",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3",
pages = "187-210",
year = "2006",
}
104
@article{artUEK:51967,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Maciej Walczak",
title = "Wykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma",
journal = "Problemy Jakości",
number = "1",
pages = "13-17",
year = "2006",
}
105
@inbook{mkaUEK:2166218946,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane sposoby doskonalenia usług publicznych (na przykładzie Wielkiej Brytanii)",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "453-464",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
106
@article{artUEK:52916,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metoda organizacji procesów biznesowych - Six Sigma",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "713",
pages = "21-35",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/119573903},
}
107
@inbook{fksUEK:2168244078,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing - za i przeciw",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "84-89",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
108
@article{artUEK:52984,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing i co-sourcing jako formy współpracy dostawcy i odbiorcy usług",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "670",
pages = "77-89",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/76177182},
}
109
@inbook{fmUEK:2168302881,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Przesłanki i uwarunkowania rozwoju offshoringu w świetle badań i teorii",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody. T. 1",
pages = "169-178",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2005",
isbn = "83-7283-186-6",
}
110
@inbook{fksUEK:2168244092,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych metodą 4 kroków",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "185-189",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
111
@inbook{fksUEK:2168244084,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybór dostawcy usługi w podejmowaniu działań outsourcingowych",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "96-101",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
112
@inbook{mkaUEK:2168219092,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane modele administracji publicznej - charakterystyka i ewolucja",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta",
pages = "35-47",
adress = "Nowy Sącz; Tarnów",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2005",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol4.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "83-88421-46-8",
}
113
@inbook{fksUEK:2168244076,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Burza mózgów - odmiany i metody pomocnicze",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "59-63",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
114
@unpublished{fnpUEK:2168325719,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia procesu konfekcjonowania kleju na przykładzie firmy produkcyjnej",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia",
pages = "153-170",
year = "2005",
}
115
@inbook{fksUEK:2168244100,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Aspekty monitorowania realizacji kontraktu outsourcingowego",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "288-291",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
116
@unpublished{fnpUEK:2168325763,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji - Six Sigma",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi",
pages = "133-150",
year = "2004",
}
117
@inbook{fmUEK:2168232648,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Monitorowanie realizacji kontraktu w działaniach outsourcingowych",
booktitle = "Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie",
pages = "379-386",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-87798-43-6",
}
118
@article{artUEK:2168219922,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Dobór partnera outsourcingowego z perspektywy kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "648",
pages = "91-102",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/65972918},
}
119
@article{artUEK:2168224162,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Daniel Gach",
title = "Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (2)",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "20 (161)",
pages = "34-38",
year = "2003",
}
120
@article{artUEK:2168224156,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Porozumienie skuteczne (1)",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "11 (152)",
pages = "36-41",
year = "2003",
}
121
@article{artUEK:2168221034,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Określenie kompetencji przedsiębiorstwa (na przykładzie holenderskiej firmy Baan)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "616",
pages = "87-97",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15353},
}
122
@article{artUEK:2168224158,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Porozumienie skuteczne (2)",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "12 (153)",
pages = "44-45",
year = "2003",
}
123
@inbook{fmUEK:2168230062,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing i co-sourcing jako metody doskonalenia instytucji niekomercyjnych",
booktitle = "Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych",
pages = "312-319",
adress = "Wrocław",
publisher = "Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-919540-5-6",
}
124
@article{artUEK:2168224160,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Daniel Gach",
title = "Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (1)",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "19 (160)",
pages = "35-37",
year = "2003",
}
125
@article{artUEK:2168223336,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Charakterystyka podejścia technicznego i społecznego w tworzeniu systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "593",
pages = "71-83",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12598},
}
126
@article{artUEK:2168233810,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wprowadzenie do metody analizy i projektowania systemów informacyjnych (SADT) w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "564",
pages = "65-75",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10669},
}
127
@article{artUEK:2168245604,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Określanie listy kompetencji dla stanowiska pracy - wprowadzenie do wybranych metod",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3 (105)",
pages = "81-94",
year = "2001",
}
128
@article{artUEK:2168242944,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Marek Ćwiklicki",
title = "Możliwości wykorzystania podejść typu soft w rozwiązywaniu problemów zarządzania jakością",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 33, 8",
pages = "26-29",
year = "2001",
}
129
@inbook{fmUEK:2168306637,
author = "Zbigniew Martyniak and Janusz Czekaj and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki and Hubert Obora and Marek Ćwiklicki",
title = "Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "11-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-050-X",
}
130
@inbook{mkaUEK:2168250880,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Marek Ćwiklicki",
title = "Przegląd metod zintegrowanego komputerowo wspomagania produkcji (IDEF)",
booktitle = "Komputerowo zintegrowane zarządzanie : III Konferencja : Zakopane, 10-12 stycznia 2000. T. 2. Zbiór referatów",
pages = "276-283",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Naukowo-Techniczne",
year = "2000",
isbn = "83-204-2513-1",
}
131
@inbook{mkaUEK:2168239014,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych za pomocą metody Daniela Dana",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka",
pages = "323-333",
adress = "Chrzanów",
publisher = "WSPiM",
year = "2000",
isbn = "83-907648-3-0",
}
132
@article{artUEK:2168242414,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Burza mózgów - odmiany i techniki pomocnicze",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 31, 12",
pages = "8-11",
year = "1999",
}
133
@unpublished{UEK:2168228268,
author = "Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki and Angelika Wodecka-Hyjek and Hubert Obora and Maciej Walczak",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
134
@unpublished{UEK:2168228266,
author = "Zbigniew Martyniak and Marek Ćwiklicki and Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
135
@unpublished{UEK:2168228262,
author = "Zbigniew Martyniak and Bernard Ziębicki and Tomasz Kafel and Maciej Walczak and Hubert Obora and Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
136
@unpublished{UEK:2168228256,
author = "Zbigniew Martyniak and Hubert Obora and Marek Ćwiklicki and Arkadiusz Potocki and Anna Pietruszka and Bogusz Mikuła and Daniel Gach and Angelika Wodecka-Hyjek and Janusz Czekaj and Bernard Ziębicki",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
137
@unpublished{UEK:2168226677,
author = "Zbigniew Martyniak and Bernard Ziębicki and Hubert Obora and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek and Janusz Czekaj and Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki and Jerzy Skrzypek and Tadeusz Wilusz",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}