Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Założenia outsourcingu funkcji utrzymania ruchu
Źródło:
Kierunek Spożywczy. - nr 2 (734) (2019) , s. 92-96 - Bibliogr.
Nr:
2168338457
artykuł nierecenzowany
2

Tytuł:
Innowacyjność wyznacznikiem odnowy organizacji sektora publicznego = Innovation is a Determinant of the Renewal of Public Sector Organizations
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 89-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji a utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338835
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie relacji z interesariuszami w procesie zarządzania strategicznego Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2019
Opis fizyczny:
494 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-457
Nr:
2168340849
doktorat
4

Tytuł:
Business Model Attributes of a Mass Customization-oriented Company
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 103-112 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed from funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics in Cracow from subsidies to maintain the research potential
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168331745
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Development Conditions and the State of the Business Services Sector in Poland
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 113-125 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed from funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics in Cracow from subsidies to maintain the research potential
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168331747
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Przedsiębiorczość publiczna przesłanką kształtowania modeli biznesu w sektorze publicznym = Public Entrepreneurship is the Premise for Shaping Business Models in the Public Sector
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 538 (2018) , s. 454-464. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329547
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Neo-Weberian State versus Public Governance in Management of Public Administration
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 21-32 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed from funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics in Cracow from subsidies to maintain the research potential
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168331727
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Znaczenie metod obserwacji i eksperymentu w badaniach naukowych z zakresu zarządzania = The Importance of Observation and Experiment Methods in Management Research
Źródło:
Humanizacja Pracy. - vol. 50, nr 4(290) (2017) , s. 27-43. - Tytuł numeru: Heterogeniczność czy unifikacja - zachowania organizacyjne w XXI wieku - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168323345
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Konceptualizacja przedsiębiorczości w sektorze publicznym : przegląd wybranych podejść = Conceptualization of Entrepreneurship in the Public Sector : Review of Selected Approaches
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2017) , s. 59-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168321739
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Metoda studium przypadku w konsultingu z zakresu zarządzania = The Case Study Method in Consulting in Terms of Management
Źródło:
Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 75-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
Nr:
2168324149
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Co-Operation between the Public Administration and Non-Profit Organisations as a Condition of the Development of Public Entrepreneurship : on the Example of the Selected World Solutions
Źródło:
Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations / eds. Vojko Potocan, Mustafa C. Ünğan, Zlatko Nedelko - Hershey, PA: IGI Global, 2017, s. 253-275. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Advances in Public Policy and Administration (APPA))
Program badawczy:
The publication has been financed by funds granted to the Management Department of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for research potential maintenance
ISBN:
978-1-5225-0731-4
Nr:
2168310343
rozdział w monografii
12

Tytuł:
The Importance of Cooperation in the Network in the Process of Learning of a Public Organization
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 365-374 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed from funds granted to the Department of Management at the Cracow University of Economics under subsidy for maintenance of the research potential
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168322407
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Opis fizyczny:
126 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
Nr:
2168324143
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
14

Tytuł:
The Concept of User-Driven Innovation (UDI) in the Development of the Public Sector
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 389-399 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed from funds granted to the Department of Management at the Cracow University of Economics under subsidy for maintenance of the research potential
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168310721
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Opis fizyczny:
130 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol i ang przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
Nr:
2168313383
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
16

Tytuł:
Metodyczne aspekty oceny orientacji przedsiębiorczej w organizacji = Methodological Aspects of the Assessment of Entrepreneurial Orientation in Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (955) (2016) , s. 5-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168311517
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Wkład Piotra Drzewieckiego w rozwój naukowej organizacji pracy na gruncie polskim = Piotr Drzewiecki Contribution to the Development of Scientific Organization of Work on the Polish Ground
Źródło:
Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 17-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
Nr:
2168313387
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Wspomnienie Maxa Webera = A Memory of Max Weber
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (171) (2016) , s. 131-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168309713
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Rola ewaluatorów w tworzeniu wiedzy w organizacji sektora publicznego
Źródło:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 281-287 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296369
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Specyfika pomiaru innowacji w sektorze publicznym w świetle doświadczeń zagranicznych
Źródło:
Zarządzanie publiczne / red. nauk. Krzysztof Krukowski, Marek Siemiński - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2015, s. 87-99
ISBN:
978-83-7299-956-6
Nr:
2168297743
rozdział w monografii
21

Tytuł:
Entrepreneurial Orientation as a Determinant of Organisational Learning
Źródło:
Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2015, s. 85-88. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-1127-9
Nr:
2168298499
rozdział w monografii
22

Tytuł:
Factors for the Development of Entrepreneurship in the Public Sector
Źródło:
Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / sci. eds. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015, s. 31-43. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics, under the grant for the maintenance of the research potential in 2015
ISBN:
978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168299357
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Procesowe podejście do zarządzania w systemie kontroli zarządczej w instytucjach sektora publicznego
Źródło:
Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 271-281 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-89410-18-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168299545
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Conditions of Actions and Types of Entrepreneurial Attitudes in the Public Sector
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 35-44 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed from funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics as part of subsidies to maintain the research potential for 2015
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168301797
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Ewaluacja w rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego = Evaluation in the Development of Organisational Capital of the Public Sector Institutions
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (2015) , s. 18-27. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168299591
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Selected Conditions for Pro-Innovation Organizational Culture in the Public Sector Organizations
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 333-344 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-24-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168287583
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Luz organizacyjny a innowacyjność organizacji = Organisational Slack and Innovativeness of Organization [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 773-778. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279557
artykuł w czasopiśmie
28

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk", Kraków, Polska, od 2014-11-20 do 2014-11-21
Tytuł:
Wkład Edmunda Zieleniewskiego w rozwój nauki organizacji i zarządzania na gruncie polskim = Edmund Zieleniewski Contribution to the Growth of Science Organization and Management on the Polish Ground
Źródło:
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014, s. 28-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168288867
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
29

Konferencja:
The 2-nd International Scientific Conference "Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Wilno, Litwa, od 2013-10-14 do 2013-10-15
Tytuł:
A Learning Public Organization as the Condition for Innovations Adaptation
Źródło:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 110 (2014) , s. 148-155. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168273414
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Kształtowanie organizacji uczącej się w sektorze publicznym = Creating the Learning Organization in the Public Sector
Źródło:
Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej / red. P. Kuźbik, M. Szymankiewicz - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2014, s. 209-220. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7969-450-1
Nr:
2168292749
rozdział w monografii
31

Tytuł:
Standardy współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych : doświadczenia zagraniczne i krajowe : raport
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014
Opis fizyczny:
98 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Opracowanie przygotowano w ramach projektu "WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu: POKL.05.04.02-00-H12/13)
Tryb dostępu:
Nr:
2168308821
raport/sprawozdanie
32

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk", Kraków, Polska, od 2014-11-20 do 2014-11-21
Tytuł:
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014
Opis fizyczny:
180 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168288863
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
33

Tytuł:
Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ2014, s. 8-14
Sygnatura:
NP-1491/Magazyn
Nr:
2168302201
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Ewaluacja narzędziem rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ2014, s. 46-65
Sygnatura:
NP-1491/Magazyn
Nr:
2168302211
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Best Value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych = Best Value - the English Framework for Public Services Improvement
Źródło:
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (23) (2013) , s. 50-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168270964
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Innovation as a Determinant of Entrepreneurship in the Public Sector
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 39-52 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268562
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Rozwój narzędzi pomiaru innowacyjności - wstępne studium badawcze
Źródło:
Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2013, s. 108-131
Sygnatura:
NP-1450/Magazyn
Nr:
2168290081
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Paradygmat przedsiębiorczości w perspektywie wybranych reprezentantów klasycznej szkoły organizacji i zarządzania = The Paradigm of Entrepreneurship from the Perspective of Classical Management and Organization School Representatives
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 17, nr 2 (2013) , s. 105-119. - Tytuł numeru: Nauki dla zarządzania : od czasów Adamieckiego do współczesności : 200-lecie Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271332
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Wspomnienie Bronisława Biegeleisena-Żelazowskiego
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management2013. - nr 4 (157), s. 169-174 - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168270974
varia
40

Tytuł:
Wzorcowe praktyki kontraktowania i monitorowania usług społecznych na rzecz osób starszych [dokument elektroniczny]
Konsultacja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013
Opis fizyczny:
83 s.: il.
Uwagi:
Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Bibliogr. przy rozdziałachDostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168266568
raport/sprawozdanie
41

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 162-169
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271422
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Współczesne koncepcje zarządzania narzędziem doskonalenia urzędów administracji samorządowej = New Concepts of Management in Improvement of the Local Government Units Organization
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 17, nr 1 (2013) , s. 189-210. - Tytuł numeru: Ludzie, zarządzanie, gospodarka - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293513
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Wybrane narzędzia pomiaru innowacyjności = Selected Tools for Measuring Innovation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 922 (2013) , s. 63-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282847
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Metoda "4 kroków" D. Dany w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych
Źródło:
Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji / red. Aleksander Binsztok - Wrocław: Wydawnictwo Marina, 2013, s. 153-161 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61872-68-9 ; 978-83-61872-80-1
Nr:
2168270312
rozdział w monografii
45

Tytuł:
Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania
Źródło:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 136-164
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306725
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
The Forms of Enterprising Activities of the Public Sector - Polish Context
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 429-443 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242762
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Wybrane aspekty bezpieczeństwa zasobów informacyjnych = Selected Aspects of Security of Information Resources in Organization
Źródło:
Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012, s. 49-69. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-639-5
Nr:
2168227336
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Best value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych
Źródło:
Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2012, s. 100-113
Sygnatura:
NP-1391/Magazyn
Nr:
2168282641
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
The Essence and the Tools of Performance Management in the Public Sector Institutions
Źródło:
Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2012, s. 180-195. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-37-2
Nr:
2168246934
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Źródła i metody zbierania informacji
Źródło:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 91-135
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306719
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Metody zarządzania procesami informacyjnymi
Źródło:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 165-213
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306727
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Bureaucratic Organization by M. Weber - Criticism and Relevance of the Concept in the Days of Public Management
Źródło:
Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2012, s. 135-149. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-37-2
Nr:
2168246930
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości sektora publicznego
Źródło:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 423-433 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231538
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Instrumenty rozwoju przedsiębiorczości w sektorze publicznym
Źródło:
Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2012, s. 75-89
Sygnatura:
NP-1391/Magazyn
Nr:
2168282635
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Performance Management Models in the Assessment of Public Sector Organisations
Źródło:
Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012, s. 81-99. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-96-9
Nr:
2168243018
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Determinanty przedsiębiorczości a kreowanie postaw społecznie odpowiedzialnych w sektorze publicznym = Determinants of Entrepreneurship and Creation of Social Responsible Attitudes in the Public Sector
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 35-46. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232524
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Wspomnienie Tomasza Baty
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management2012. - nr 1 (150), s. 161-166 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168236658
varia
58

Tytuł:
Current Issues of Thomas Bata's Thought : a Social Entrepreneur
Źródło:
Management Consulting / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2011, s. 279-293. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-06-8
Nr:
2168221442
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Modele dojrzałości organizacyjnej narzędziem oceny współpracy w outsourcingu
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2011) , s. 18-22. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221196
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi = A Review of Employee Competence Management Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 33-63. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218290
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami a offshoring działalności = Competence Management and Offshoring of Business Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 65-76. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218286
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Koncepcja Best Value w perspektywie analizy wartości
Źródło:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 113-133. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2168217998
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Zarys metodyczny systemu best value = Methodical Outline of Best Value System
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - 8 (2011) , s. 138-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 216)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168230282
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej
Źródło:
MISTiA na Szlaku. - nr 1 (30) (2011) , s. 8
Tryb dostępu:
Nr:
2168274583
artykuł nierecenzowany
65

Tytuł:
System Best Value - ujęcie metodyczne
Źródło:
Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2011, s. 91-107
Sygnatura:
NP-1345/Magazyn
Nr:
2168258438
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Wybrane aspekty i narzędzia oceny koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu = The Selected Aspects and Evaluation Tools of Corporate Social Responsibility
Źródło:
Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 306-325. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-6-9
Nr:
2164877478
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu realizacją projektów = PRINCE 2 Methodology in Management of Projects Implementation
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - t. 234 (2010) , s. 361-375. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52098
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Metoda oceny dojrzałości organizacyjnej w zakresie outsourcingu
Źródło:
Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2010, s. 117-135
Sygnatura:
NP-1105/Magazyn
Nr:
2168249126
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Model dojrzałości zarządzania outsourcingiem narzędziem oceny dostawców usług = Outsourcing Management Maturity Model as a Tool of Service Providers Evaluation
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 128 (2010) , s. 267-274. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys? - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166187524
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Aspekty ochrony informacji w dobie informatyzacji sektora publicznego = Information Safety Aspects in Time of Public Sector Informatization
Źródło:
Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Mirosław Kwieciński - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010, s. [51]-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-513-8
Nr:
2165809155
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych
Źródło:
Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 130-193
ISBN:
978-83-7252-446-1
Nr:
2168302647
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Metodyka PRINCE 2 (ang. Projects in Controlled Environment - projekty w sterowalnym środowisku) w planowaniu realizacji projektów
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2009, s. 119-136
Sygnatura:
NP-1288/Magazyn
Nr:
2168228762
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Kierunki rozwoju outsourcingu procesów biznesowych = The Development of Business Process Outsourcing
Źródło:
Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 49-59. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 5)
ISBN:
978-83-7252-448-5
Nr:
51313
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Strategiczna karta wyników w ocenie efektywności outsourcingu w urzędach administracji samorządowej = The Balanced Scorecard in Assessment of Effectiveness of Outsourcing in Polish Local Administration Institutions
Źródło:
Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 2009, s. 209-218. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88659-89-8
Nr:
2162017421
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 229-241 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-305-1
Nr:
2168246826
rozdział w monografii
76

Tytuł:
Outsourcing w administracji samorządowej
Źródło:
MISTiA na Szlaku. - nr 4 (23) (2009) , s. 8-9
Tryb dostępu:
Nr:
53066
artykuł nierecenzowany
77

Tytuł:
Metodyka outsourcingu w urzędach administracji samorządowej = Outsourcing in Local Government Administration Institutions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 811 (2009) , s. 23-36. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51469
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Inicjatywa Global Compact w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu
Źródło:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 428-436 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161797844
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
79

Konferencja:
Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Polska, Łódź, Polska, od 2009-05-27 do 2009-05-29
Tytuł:
Fundacje korporacyjne w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu
Źródło:
Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji / red. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 447-459 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-303-7
Nr:
2168293991
rozdział w materiałach konferencyjnych
80

Tytuł:
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi
Źródło:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2008, s. 65-103
Sygnatura:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168272040
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Odpowiedzialność społeczna w administracji publicznej
Źródło:
Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008, s. 243-256. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-172-2
Nr:
2168232404
rozdział w monografii
82

Tytuł:
Współpraca z administracją publiczną jako warunek rozwoju organizacji pozarządowych
Źródło:
Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 68-79 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-256-6
Nr:
2165997536
rozdział w monografii
83

Tytuł:
Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne
Źródło:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2008, s. 46-54
Sygnatura:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168272032
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Kompetencje pracownicze z perspektywy przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej = The Competences of Employee Need to Creature of the Intrapreneurship in Enterprises
Źródło:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 433-442. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165622226
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
85

Konferencja:
VII Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Niedzica Zamek, Polska, od 2008-06-16 do 2008-06-17
Tytuł:
Wybrane problemy upowszechniania offshoringu = The Select Problems Diffuse of Offshoring
Źródło:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2008, s. 224-235. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 7)
ISBN:
978-83-88-421-57-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168246956
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Instytucjonalizacja jako kryterium oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa = Institutionalization as the Criterion of the Evaluation of the Social Responsibility of Enterprise
Źródło:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 379-387. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165621784
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami, a outsourcing działalności
Źródło:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2008, s. 55-64
Sygnatura:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168272038
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Współczesne rozwiązania organizacyjno-prawne świadczenia usług publicznych = New Organizational Solutions in the Provision of Public Services
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 648-662. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50986
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Ewolucja koncepcji outsourcingu = Evolution of the Concept of Outsourcing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 775 (2008) , s. 97-115. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50535
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Współczesne rozwiązania wspomagające organizację obsługi klientów : od komercji do administracji = Modern Solutions Supporting Costumer Services : from Commerce Forward Administration
Źródło:
Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 421-431. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-536-8
Nr:
2165905355
rozdział w monografii
91

Tytuł:
Outsourcing w aspekcie wykorzystania doskonalenia organizacji urzędów administracji samorządowej
Źródło:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 322-331 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
Nr:
2165626336
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
92

Konferencja:
VI Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Ząb/Zakopane, Polska, od 2007-06-18 do 2007-06-19
Tytuł:
Wybrane determinanty sprawności świadczenia usług administracyjnych w urzędach administracji samorządowej = Selected Determinants of the Efficiency of Providing Administrative Services in Local Administration Institutions
Źródło:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 294-308. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 6)
ISBN:
83-88421-54-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168238114
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia wybranego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie = Using the Six Sigma Method to Improve Selected Production Processes at an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 736 (2007) , s. 61-73. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51073
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Instytucje administracyjne w procesie świadczenia usług publicznych
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2007, s. 99-113
Sygnatura:
NP-1191/Magazyn
Nr:
2168273196
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Determinanty zastosowania outsourcingu w urzędach administracji samorządowej
Źródło:
Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 264-274. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-362-4
Nr:
2165769970
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Metody zarządzania informacją
Źródło:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 106-167
ISBN:
978-83-7252-344-0
Nr:
2168306351
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Wykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 1 (2006) , s. 13-17 - Bibliogr.
Nr:
51967
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Wybrane sposoby doskonalenia usług publicznych (na przykładzie Wielkiej Brytanii) = The Select Conceptions of Improvement Public Services (for Example of Great Britain)
Źródło:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 453-464. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218946
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji Six Sigma
Źródło:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2006, s. 187-210
Sygnatura:
NP-951/3/Magazyn
Nr:
2168326251
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Metoda organizacji procesów biznesowych - Six Sigma = Six Sigma - a Method of Organising Business Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 713 (2006) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52916
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Outsourcing w doskonaleniu organizacji urzędów administracji samorządowej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
364 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-26
Nr:
52682
doktorat
102

Tytuł:
Burza mózgów - odmiany i metody pomocnicze
Źródło:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś] - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 59-63 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244076
rozdział w książce
103

Tytuł:
Outsourcing - za i przeciw
Źródło:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś] - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 84-89 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244078
rozdział w książce
104

Konferencja:
IV Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Łopuszna, Polska, od 2005-06-20 do 2005-06-21
Tytuł:
Wybrane modele administracji publicznej - charakterystyka i ewolucja = The Selected Models of Public Administration - Evolution and Characteristic
Źródło:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz; Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu, 2005, s. 35-47. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 4)
ISBN:
83-88421-46-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168219092
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Aspekty monitorowania realizacji kontraktu outsourcingowego
Źródło:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś] - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 288-291 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244100
rozdział w książce
106

Tytuł:
Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia procesu konfekcjonowania kleju na przykładzie firmy produkcyjnej
Źródło:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2005, s. 153-170 - Bibliogr.
Program badawczy:
78/KMOiZ/2/2005/S/250
Sygnatura:
NP-951/2/Magazyn
Nr:
2168325719
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Wybór dostawcy usługi w podejmowaniu działań outsourcingowych
Źródło:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś] - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 96-101 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244084
rozdział w książce
108

Tytuł:
Przesłanki i uwarunkowania rozwoju offshoringu w świetle badań i teorii
Źródło:
Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody. T. 1 / red. Jerzy Lewandowski - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2005, s. 169-178 - Bibliogr.
ISBN:
83-7283-186-6
Nr:
2168302881
rozdział w monografii
109

Tytuł:
Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych metodą "4 kroków"
Źródło:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś] - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 185-189 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244092
rozdział w książce
110

Tytuł:
Outsourcing i co-sourcing jako formy współpracy dostawcy i odbiorcy usług = Outsourcing and Co-sourcing as Forms of Co-operation between Service Deliverers and Service Recipients
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 670 (2005) , s. 77-89. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52984
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Monitorowanie realizacji kontraktu w działaniach outsourcingowych
Źródło:
Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit - Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2004, s. 379-386 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN)
ISBN:
83-87798-43-6
Nr:
2168232648
rozdział w monografii
112

Tytuł:
Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji - Six Sigma
Źródło:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2004, s. 133-150 - Bibliogr.
Program badawczy:
64/KMOiZ/1/2004/S/174
Sygnatura:
NP-951/1/Magazyn
Nr:
2168325763
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Dobór partnera outsourcingowego z perspektywy kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwie = Selection of an Outsourcing Partner from the Perspective of the Firm's Key Competencies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 648 (2004) , s. 91-102. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219922
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Porozumienie skuteczne (2)
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 12 (153) (2003) , s. 44-45
Nr:
2168224158
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Outsourcing i co-sourcing jako metody doskonalenia instytucji niekomercyjnych
Źródło:
Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 312-319 - Bibliogr.
ISBN:
83-919540-5-6
Nr:
2168230062
rozdział w monografii
116

Tytuł:
Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (1)
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 19 (160) (2003) , s. 35-37 - Bibliogr.
Nr:
2168224160
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Określenie kompetencji przedsiębiorstwa (na przykładzie holenderskiej firmy Baan) = Defining the Competences of the Firm (After the Dutch firm Baan)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 616 (2003) , s. 87-97. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168221034
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (2)
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 20 (161) (2003) , s. 34-38 - Bibliogr.
Nr:
2168224162
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Porozumienie skuteczne (1)
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 11 (152) (2003) , s. 36-41 - Bibliogr.
Nr:
2168224156
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Charakterystyka podejścia technicznego i społecznego w tworzeniu systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie = Characteristics of the Technical and Social Approach to the Creation of Information Systems in an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 593 (2002) , s. 71-83. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168223336
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Możliwości wykorzystania podejść typu "soft" w rozwiązywaniu problemów zarządzania jakością
Źródło:
Problemy Jakości. - R. 33, nr 8 (2001) , s. 26-29 - Bibliogr.
Nr:
2168242944
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Wprowadzenie do metody analizy i projektowania systemów informacyjnych (SADT) w przedsiębiorstwie = An Introduction to Use of the System Analysis and Design Tool Method Within Firms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 564 (2001) , s. 65-75. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168233810
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Określanie listy kompetencji dla stanowiska pracy - wprowadzenie do wybranych metod = Defining the List of Competence for Job Standing - an Introduction to the Chosen Methods
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (105) (2001) , s. 81-94. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245604
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych za pomocą metody Daniela Dana = Settling of Organization Conflicts with Daniel Dan Method
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI - Chrzanów: WSPiM, 2000, s. 323-333. - Summ.
ISBN:
83-907648-3-0
Nr:
2168239014
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
Przegląd metod zintegrowanego komputerowo wspomagania produkcji (IDEF)
Źródło:
Komputerowo zintegrowane zarządzanie : III Konferencja : Zakopane, 10-12 stycznia 2000. T. 2. Zbiór referatów / red. Ryszard Knosala - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000, s. 276-283. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-204-2513-1
Nr:
2168250880
rozdział w materiałach konferencyjnych
126

Tytuł:
Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu
Źródło:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 11-101
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168306637
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Burza mózgów - odmiany i techniki pomocnicze
Źródło:
Problemy Jakości. - R. 31, nr 12 (1999) , s. 8-11 - Bibliogr.
Nr:
2168242414
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
170 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
66/KMOiZ/1/2003/S/072
Sygnatura:
NP-729/4/Magazyn
Nr:
2168228268
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 3
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
169 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
54/KMOiZ/1/2002/S
Sygnatura:
NP-729/3/Magazyn
Nr:
2168228266
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
56/KMOiZ/2/2001/S
Sygnatura:
NP-729/2/Magazyn
Nr:
2168228262
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
212 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
56/KMOiZ/2/2000/S
Sygnatura:
NP-729/[1]/Magazyn
Nr:
2168228256
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
218 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
51/KMOiZ/1/98/Su
Sygnatura:
NP-480/2/1/Magazyn
Nr:
2168226677
naukowo-badawcze
1
Założenia outsourcingu funkcji utrzymania ruchu / Angelika WODECKA-HYJEK // Kierunek Spożywczy. - nr 2 (734) (2019), s. 92-96. - Bibliogr. - ISSN 2451-1811
2
Innowacyjność wyznacznikiem odnowy organizacji sektora publicznego = Innovation is a Determinant of the Renewal of Public Sector Organizations / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 89-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
3
Kształtowanie relacji z interesariuszami w procesie zarządzania strategicznego Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe / Jerzy Mrówka ; Promotor: Bernard ZIĘBICKI ; Promotor pomocniczy: Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków, 2019. - 494 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003418
4
Business Model Attributes of a Mass Customization-oriented Company / Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 103-112. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
5
Development Conditions and the State of the Business Services Sector in Poland / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 113-125. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
6
Przedsiębiorczość publiczna przesłanką kształtowania modeli biznesu w sektorze publicznym = Public Entrepreneurship is the Premise for Shaping Business Models in the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 538 (2018), s. 454-464. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117086/edition/63220/content?ref=struct. - ISSN 1899-3192
7
Neo-Weberian State versus Public Governance in Management of Public Administration / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 21-32. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
8
Znaczenie metod obserwacji i eksperymentu w badaniach naukowych z zakresu zarządzania = The Importance of Observation and Experiment Methods in Management Research / Angelika WODECKA-HYJEK // Humanizacja Pracy. - vol. 50, nr 4(290) (2017), s. 27-43. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Heterogeniczność czy unifikacja - zachowania organizacyjne w XXI wieku. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja%204%202017.pdf. - ISSN 1643-7446
9
Konceptualizacja przedsiębiorczości w sektorze publicznym : przegląd wybranych podejść = Conceptualization of Entrepreneurship in the Public Sector : Review of Selected Approaches / Angelika WODECKA-HYJEK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2017), s. 59-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.wydawnictwo.orgmasz.pl/sklep/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa/rocznik-2017/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa-nr-07-2017-detail.htmlWstęp: . - ISSN 0860-6846
10
Metoda studium przypadku w konsultingu z zakresu zarządzania = The Case Study Method in Consulting in Terms of Management / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 75-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
11
Co-Operation between the Public Administration and Non-Profit Organisations as a Condition of the Development of Public Entrepreneurship : on the Example of the Selected World Solutions / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations / eds. Vojko Potocan, Mustafa C. Ünğan, Zlatko Nedelko. - Hershey, PA : IGI Global, 2017. - (Advances in Public Policy and Administration (APPA)). - S. 253-275. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-5225-0731-4
12
The Importance of Cooperation in the Network in the Process of Learning of a Public Organization / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 365-374. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
13
Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 126 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
14
The Concept of User-Driven Innovation (UDI) in the Development of the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 389-399. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
15
Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 130 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol i ang przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
16
Metodyczne aspekty oceny orientacji przedsiębiorczej w organizacji = Methodological Aspects of the Assessment of Entrepreneurial Orientation in Organisations / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (955) (2016), s. 5-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1036/878. - ISSN 1898-6447
17
Wkład Piotra Drzewieckiego w rozwój naukowej organizacji pracy na gruncie polskim = Piotr Drzewiecki Contribution to the Development of Scientific Organization of Work on the Polish Ground / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 17-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
18
Wspomnienie Maxa Webera = A Memory of Max Weber / Angelika WODECKA-HYJEK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (171) (2016), s. 131-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2016_NR_1_(171).pdf. - ISSN 0137-5466
19
Rola ewaluatorów w tworzeniu wiedzy w organizacji sektora publicznego / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych : praca zbiorowa / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 281-287. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
20
Specyfika pomiaru innowacji w sektorze publicznym w świetle doświadczeń zagranicznych / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie publiczne : teoria i praktyka w polskich organizacjach / red. nauk. Krzysztof Krukowski, Marek Siemiński. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2015. - S. 87-99. - ISBN 978-83-7299-956-6
21
Entrepreneurial Orientation as a Determinant of Organisational Learning / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : University of Zilina, 2015. - S. 85-88. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1127-9
22
Factors for the Development of Entrepreneurship in the Public Sector / Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / sci. eds. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO. - Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015. - S. 31-43. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf
23
Procesowe podejście do zarządzania w systemie kontroli zarządczej w instytucjach sektora publicznego / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 271-281. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-18-4. - Pełny tekst: http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19640/Systemowezmianywfunkcjonowaniusamorzaduterytorialnego.pdf
24
Conditions of Actions and Types of Entrepreneurial Attitudes in the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 35-44. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
25
Ewaluacja w rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego = Evaluation in the Development of Organisational Capital of the Public Sector Institutions / Angelika WODECKA-HYJEK // Przegląd Organizacji. - nr 11 (2015), s. 18-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
26
Selected Conditions for Pro-Innovation Organizational Culture in the Public Sector Organizations / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 333-344. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-24-2. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf
27
Luz organizacyjny a innowacyjność organizacji = Organisational Slack and Innovativeness of Organization / Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 773-778. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/konferencja_5_2014.pdf#page=773=Fit. - ISSN 1231-7853
28
Wkład Edmunda Zieleniewskiego w rozwój nauki organizacji i zarządzania na gruncie polskim = Edmund Zieleniewski Contribution to the Growth of Science Organization and Management on the Polish Ground / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - S. 28-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=29=Fit
29
A Learning Public Organization as the Condition for Innovations Adaptation / Angelika WODECKA-HYJEK // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 110 (2014), s. 148-155. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.857. - ISSN 1877-0428
30
Kształtowanie organizacji uczącej się w sektorze publicznym = Creating the Learning Organization in the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej : wybrane zagadnienia / red. P. Kuźbik, M. Szymankiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. - S. 209-220. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7969-450-1
31
Standardy współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych : doświadczenia zagraniczne i krajowe : raport / Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - 98 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ngo.krakow.pl/zalacznik/93521
32
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - 180 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf
33
Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych / Tomasz KAFEL, Hubert OBORA, Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ. - (2014), s. 8-14
34
Ewaluacja narzędziem rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ. - (2014), s. 46-65
35
Best Value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych = Best Value - the English Framework for Public Services Improvement / Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (23) (2013), s. 50-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP23/zp23-4.pdf. - ISSN 1898-3529
36
Innovation as a Determinant of Entrepreneurship in the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2013. - S. 39-52. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
37
Rozwój narzędzi pomiaru innowacyjności - wstępne studium badawcze / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2013), s. 108-131
38
Paradygmat przedsiębiorczości w perspektywie wybranych reprezentantów klasycznej szkoły organizacji i zarządzania = The Paradigm of Entrepreneurship from the Perspective of Classical Management and Organization School Representatives / Angelika WODECKA-HYJEK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 17, nr 2 (2013), s. 105-119. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Nauki dla zarządzania : od czasów Adamieckiego do współczesności : 200-lecie Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,362,Angelika_Wodecka_Hyjek_Paradygmat_przedsiebiorczosci_w_perspektywie_wybranych_reprezentantow_klasycznej_szkoly_organizacji_i_zarzadzania.html. - ISSN 2081-2345
39
Wspomnienie Bronisława Biegeleisena-Żelazowskiego / Angelika WODECKA-HYJEK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (157) (2013), s. 169-174. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/OIK_4(157)2013.pdf#page=170=Fit. - ISSN 0137-5466
40
Wzorcowe praktyki kontraktowania i monitorowania usług społecznych na rzecz osób starszych [on-line] / Angelika WODECKA-HYJEK, Stanisław MAZUR ; [konsultacja: Marek ĆWIKLICKI]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013. - 83 s. : il. - Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Bibliogr. przy rozdziałach. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/wp-content/uploads/2013/03/Wzorcowe_praktyki_kontraktowania_i_monitorowania_US_Raport_2013.pdf
41
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym / Marek JABŁOŃSKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 162-169. - ISBN 978-83-7252-636-6
42
Współczesne koncepcje zarządzania narzędziem doskonalenia urzędów administracji samorządowej = New Concepts of Management in Improvement of the Local Government Units Organization / Angelika WODECKA-HYJEK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 17, nr 1 (2013), s. 189-210. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ludzie, zarządzanie, gospodarka. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/332_14hyjek.pdf. - ISSN 2081-2345
43
Wybrane narzędzia pomiaru innowacyjności = Selected Tools for Measuring Innovation / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 922 (2013), s. 63-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/695. - ISSN 1898-6447
44
Metoda "4 kroków" D. Dany w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji : zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne / red. Aleksander Binsztok. - Wrocław : Wydawnictwo Marina, 2013. - S. 153-161. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61872-68-9 ; 978-83-61872-80-1
45
Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania / Huber OBORA, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Maciej WALCZAK, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 136-164. - ISBN 978-83-7252-580-2
46
The Forms of Enterprising Activities of the Public Sector - Polish Context / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 429-443. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
47
Wybrane aspekty bezpieczeństwa zasobów informacyjnych = Selected Aspects of Security of Information Resources in Organization / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012. - S. 49-69. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-639-5
48
Best value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych / Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2012), s. 100-113
49
The Essence and the Tools of Performance Management in the Public Sector Institutions / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan. - Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2012. - S. 180-195. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-37-2
50
Źródła i metody zbierania informacji / Tomasz KAFEL, Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 91-135. - ISBN 978-83-7252-580-2
51
Metody zarządzania procesami informacyjnymi / Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI, Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Tomasz KAFEL // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 165-213. - ISBN 978-83-7252-580-2
52
Bureaucratic Organization by M. Weber - Criticism and Relevance of the Concept in the Days of Public Management / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan. - Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2012. - S. 135-149. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-37-2
53
Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości sektora publicznego / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 423-433. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
54
Instrumenty rozwoju przedsiębiorczości w sektorze publicznym / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2012), s. 75-89
55
Performance Management Models in the Assessment of Public Sector Organisations / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow : Cracow University of Economics Fundation, 2012. - S. 81-99. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-96-9
56
Determinanty przedsiębiorczości a kreowanie postaw społecznie odpowiedzialnych w sektorze publicznym = Determinants of Entrepreneurship and Creation of Social Responsible Attitudes in the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012), s. 35-46. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1990/35-46.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 0208-6018
57
Wspomnienie Tomasza Baty / Angelika WODECKA-HYJEK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (150) (2012), s. 161-166. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
58
Current Issues of Thomas Bata's Thought : a Social Entrepreneur / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2011. - S. 279-293. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-06-8
59
Modele dojrzałości organizacyjnej narzędziem oceny współpracy w outsourcingu / Angelika WODECKA-HYJEK // Przegląd Organizacji. - nr 2 (2011), s. 18-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
60
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi = A Review of Employee Competence Management Methods / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI, Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011), s. 33-63. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
61
Zarządzanie kompetencjami a offshoring działalności = Competence Management and Offshoring of Business Processes / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011), s. 65-76. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
62
Koncepcja Best Value w perspektywie analizy wartości / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 113-133. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
63
Zarys metodyczny systemu best value = Methodical Outline of Best Value System / Angelika WODECKA-HYJEK // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 216). - 8 (2011), s. 138-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2080-6000
64
Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej / Angelika WODECKA-HYJEK // MISTiA na Szlaku. - nr 1 (30) (2011), s. 8. - Pełny tekst: http://www.mistia.pl/pliki/1296040916_30_biuletyn_na_szlaku_12_h_Malopolska_WWW_01.pdf#page=8&view=Fit. - ISSN 1731-5204
65
System Best Value - ujęcie metodyczne / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2011), s. 91-107
66
Wybrane aspekty i narzędzia oceny koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu = The Selected Aspects and Evaluation Tools of Corporate Social Responsibility / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2010. - S. 306-325. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-6-9
67
Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu realizacją projektów = PRINCE 2 Methodology in Management of Projects Implementation / Angelika WODECKA-HYJEK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - t. 234 (2010), s. 361-375. - Summ.. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
68
Metoda oceny dojrzałości organizacyjnej w zakresie outsourcingu / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2010), s. 117-135
69
Model dojrzałości zarządzania outsourcingiem narzędziem oceny dostawców usług = Outsourcing Management Maturity Model as a Tool of Service Providers Evaluation / Angelika WODECKA-HYJEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 128 (2010), s. 267-274. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
70
Aspekty ochrony informacji w dobie informatyzacji sektora publicznego = Information Safety Aspects in Time of Public Sector Informatization / Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAK // W: Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Mirosław Kwieciński. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010. - S. [51]-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-513-8
71
Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych / Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 130-193. - ISBN 978-83-7252-446-1
72
Metodyka PRINCE 2 (ang. Projects in Controlled Environment - projekty w sterowalnym środowisku) w planowaniu realizacji projektów / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2009), s. 119-136
73
Kierunki rozwoju outsourcingu procesów biznesowych = The Development of Business Process Outsourcing / Janusz CZEKAJ, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 5). - S. 49-59. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-448-5
74
Strategiczna karta wyników w ocenie efektywności outsourcingu w urzędach administracji samorządowej = The Balanced Scorecard in Assessment of Effectiveness of Outsourcing in Polish Local Administration Institutions / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 2009. - S. 209-218. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88659-89-8
75
Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell / Angelika WODECKA-HYJEK, Marek JABŁOŃSKI, Bernard ZIĘBICKI // W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 229-241. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-305-1
76
Outsourcing w administracji samorządowej / Angelika WODECKA-HYJEK // MISTiA na Szlaku. - nr 4 (23) (2009), s. 8-9. - Pełny tekst: http://www.mistia.org.pl/pliki/1247139828_23_biuletyn_12_fwww.pdf#page=8&view=Fit. - ISSN 1731-5204
77
Metodyka outsourcingu w urzędach administracji samorządowej = Outsourcing in Local Government Administration Institutions / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 811 (2009), s. 23-36. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168056604. - ISSN 1898-6447
78
Inicjatywa Global Compact w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 428-436. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
79
Fundacje korporacyjne w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu / Angelika WODECKA-HYJEK, Tomasz KAFEL // W: Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji / red. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 447-459. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-303-7
80
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi / Marek JABŁOŃSKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 65-103
81
Odpowiedzialność społeczna w administracji publicznej / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2008. - S. 243-256. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-172-2
82
Współpraca z administracją publiczną jako warunek rozwoju organizacji pozarządowych / Angelika WODECKA-HYJEK, Tomasz KAFEL // W: Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 68-79. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-256-6
83
Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne / Marek JABŁOŃSKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 46-54
84
Kompetencje pracownicze z perspektywy przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej = The Competences of Employee Need to Creature of the Intrapreneurship in Enterprises / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 433-442. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
85
Wybrane problemy upowszechniania offshoringu = The Select Problems Diffuse of Offshoring / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 7). - S. 224-235. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88-421-57-0. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol7.pdf
86
Instytucjonalizacja jako kryterium oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa = Institutionalization as the Criterion of the Evaluation of the Social Responsibility of Enterprise / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 379-387. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
87
Zarządzanie kompetencjami, a outsourcing działalności / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 55-64
88
Współczesne rozwiązania organizacyjno-prawne świadczenia usług publicznych = New Organizational Solutions in the Provision of Public Services / Angelika WODECKA-HYJEK, Tomasz KAFEL // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 648-662. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
89
Ewolucja koncepcji outsourcingu = Evolution of the Concept of Outsourcing / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 775 (2008), s. 97-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161643629. - ISSN 1898-6447
90
Współczesne rozwiązania wspomagające organizację obsługi klientów : od komercji do administracji = Modern Solutions Supporting Costumer Services : from Commerce Forward Administration / Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAK // W: Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 421-431. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-536-8
91
Outsourcing w aspekcie wykorzystania doskonalenia organizacji urzędów administracji samorządowej / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 322-331. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-752-4
92
Wybrane determinanty sprawności świadczenia usług administracyjnych w urzędach administracji samorządowej = Selected Determinants of the Efficiency of Providing Administrative Services in Local Administration Institutions / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 6). - S. 294-308. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-54-9. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol6.pdf
93
Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia wybranego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie = Using the Six Sigma Method to Improve Selected Production Processes at an Enterprise / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 736 (2007), s. 61-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=143091112. - ISSN 0208-7944
94
Instytucje administracyjne w procesie świadczenia usług publicznych / Tomasz KAFEL, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2007), s. 99-113
95
Determinanty zastosowania outsourcingu w urzędach administracji samorządowej / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 264-274. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-362-4
96
Metody zarządzania informacją / Janusz CZEKAJ, Angelika WODECKA-HYJEK, Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 106-167. - ISBN 978-83-7252-344-0
97
Wykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma / Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAK // Problemy Jakości. - nr 1 (2006), s. 13-17. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
98
Wybrane sposoby doskonalenia usług publicznych (na przykładzie Wielkiej Brytanii) = The Select Conceptions of Improvement Public Services (for Example of Great Britain) / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 453-464. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
99
Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji Six Sigma / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2006), s. 187-210
100
Metoda organizacji procesów biznesowych - Six Sigma = Six Sigma - a Method of Organising Business Processes / Angelika WODECKA-Hyjek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 713 (2006), s. 21-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=119573903. - ISSN 0208-7944
101
Outsourcing w doskonaleniu organizacji urzędów administracji samorządowej / Angelika WODECKA-HYJEK ; Promotor: Janusz CZEKAJ. - Kraków, 2006. - 364 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001081a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001081b
102
Burza mózgów - odmiany i metody pomocnicze / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków : TQM-SOFT, 2005. - S. 59-63. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
103
Outsourcing - za i przeciw / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków : TQM-SOFT, 2005. - S. 84-89. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
104
Wybrane modele administracji publicznej - charakterystyka i ewolucja = The Selected Models of Public Administration - Evolution and Characteristic / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz; Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2005. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 4). - S. 35-47. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-46-8. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol4.pdf
105
Aspekty monitorowania realizacji kontraktu outsourcingowego / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków : TQM-SOFT, 2005. - S. 288-291. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
106
Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia procesu konfekcjonowania kleju na przykładzie firmy produkcyjnej / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2005), s. 153-170. - Bibliogr.
107
Wybór dostawcy usługi w podejmowaniu działań outsourcingowych / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków : TQM-SOFT, 2005. - S. 96-101. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
108
Przesłanki i uwarunkowania rozwoju offshoringu w świetle badań i teorii / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody. T. 1 / red. Jerzy Lewandowski. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2005. - S. 169-178. - Bibliogr. - ISBN 83-7283-186-6
109
Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych metodą "4 kroków" / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków : TQM-SOFT, 2005. - S. 185-189. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
110
Outsourcing i co-sourcing jako formy współpracy dostawcy i odbiorcy usług = Outsourcing and Co-sourcing as Forms of Co-operation between Service Deliverers and Service Recipients / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 670 (2005), s. 77-89. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=76177182. - ISSN 0208-7944
111
Monitorowanie realizacji kontraktu w działaniach outsourcingowych / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2004. - (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). - S. 379-386. - Bibliogr. - ISBN 83-87798-43-6
112
Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji - Six Sigma / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2004), s. 133-150. - Bibliogr.
113
Dobór partnera outsourcingowego z perspektywy kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwie = Selection of an Outsourcing Partner from the Perspective of the Firm's Key Competencies / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 648 (2004), s. 91-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=65972918. - ISSN 0208-7944
114
Porozumienie skuteczne (2) / Angelika WODECKA-HYJEK // Personel i Zarządzanie. - nr 12 (153) (2003), s. 44-45. - ISSN 1641-0793
115
Outsourcing i co-sourcing jako metody doskonalenia instytucji niekomercyjnych / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik. - Wrocław : Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 312-319. - Bibliogr. - ISBN 83-919540-5-6
116
Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (1) / Angelika WODECKA-HYJEK, Daniel GACH // Personel i Zarządzanie. - nr 19 (160) (2003), s. 35-37. - Bibliogr. - ISSN 1641-0793
117
Określenie kompetencji przedsiębiorstwa (na przykładzie holenderskiej firmy Baan) = Defining the Competences of the Firm (After the Dutch firm Baan) / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 616 (2003), s. 87-97. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15353. - ISSN 0208-7944
118
Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (2) / Angelika WODECKA-HYJEK, Daniel GACH // Personel i Zarządzanie. - nr 20 (161) (2003), s. 34-38. - Bibliogr. - ISSN 1641-0793
119
Porozumienie skuteczne (1) / Angelika WODECKA-HYJEK // Personel i Zarządzanie. - nr 11 (152) (2003), s. 36-41. - Bibliogr. - ISSN 1641-0793
120
Charakterystyka podejścia technicznego i społecznego w tworzeniu systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie = Characteristics of the Technical and Social Approach to the Creation of Information Systems in an Enterprise / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 593 (2002), s. 71-83. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12598. - ISSN 0208-7944
121
Możliwości wykorzystania podejść typu "soft" w rozwiązywaniu problemów zarządzania jakością / Angelika WODECKA-HYJEK, Marek ĆWIKLICKI // Problemy Jakości. - R. 33, nr 8 (2001), s. 26-29. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
122
Wprowadzenie do metody analizy i projektowania systemów informacyjnych (SADT) w przedsiębiorstwie = An Introduction to Use of the System Analysis and Design Tool Method Within Firms / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 564 (2001), s. 65-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10669. - ISSN 0208-7944
123
Określanie listy kompetencji dla stanowiska pracy - wprowadzenie do wybranych metod = Defining the List of Competence for Job Standing - an Introduction to the Chosen Methods / Angelika WODECKA-HYJEK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (105) (2001), s. 81-94. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
124
Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych za pomocą metody Daniela Dana = Settling of Organization Conflicts with Daniel Dan Method / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI. - Chrzanów : WSPiM, 2000. - S. 323-333. - Summ. - ISBN 83-907648-3-0
125
Przegląd metod zintegrowanego komputerowo wspomagania produkcji (IDEF) / Angelika WODECKA-HYJEK, Marek ĆWIKLICKI // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie : III Konferencja : Zakopane, 10-12 stycznia 2000. T. 2. Zbiór referatów / red. Ryszard Knosala. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2000. - S. 276-283. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-204-2513-1
126
Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu / Zbigniew MARTYNIAK, Janusz CZEKAJ, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 11-101. - ISBN 83-7252-050-X
127
Burza mózgów - odmiany i techniki pomocnicze / Angelika WODECKA-HYJEK // Problemy Jakości. - R. 31, nr 12 (1999), s. 8-11. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
128
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ ; [Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Hubert OBORA, Maciej WALCZAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 170 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
129
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 3 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK, Janusz CZEKAJ ; [Zbigniew MARTYNIAK, Marek ĆWIKLICKI, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 169 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
130
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [Zbigniew MARTYNIAK, Bernard ZIĘBICKI, Tomasz KAFEL, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Agnieszka WODECKA-HYJEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
131
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1] / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [Zbigniew MARTYNIAK, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI, Arkadiusz POTOCKI, Anna PIETRUSZKA, Bogusz MIKUŁA, Daniel GACH, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 212 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
132
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Bernard ZIĘBICKI, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI, Jerzy SKRZYPEK, Tadeusz WILUSZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 218 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Wodecka-Hyjek A., (2019), Założenia outsourcingu funkcji utrzymania ruchu, "Kierunek Spożywczy", nr 2 (734), s. 92-96.
2
Wodecka-Hyjek A., (2019), Innowacyjność wyznacznikiem odnowy organizacji sektora publicznego. [W:] Jaki A., Kruk S. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 89-102.
3
Mrówka J., (2019), Kształtowanie relacji z interesariuszami w procesie zarządzania strategicznego Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Prom. Ziębicki B., Kraków : , 494 k.
4
Walczak M., Wodecka-Hyjek A., (2018), Business Model Attributes of a Mass Customization-oriented Company. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 103-112.
5
Wodecka-Hyjek A., (2018), Development Conditions and the State of the Business Services Sector in Poland. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 113-125.
6
Wodecka-Hyjek A., (2018), Przedsiębiorczość publiczna przesłanką kształtowania modeli biznesu w sektorze publicznym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 538, s. 454-464; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117086/edition/63220/content?ref=struct
7
Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2018), Neo-Weberian State versus Public Governance in Management of Public Administration. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 21-32.
8
Wodecka-Hyjek A., (2017), Znaczenie metod obserwacji i eksperymentu w badaniach naukowych z zakresu zarządzania, "Humanizacja Pracy", vol. 50, nr 4(290), s. 27-43; http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja%204%202017.pdf
9
Wodecka-Hyjek A., (2017), Konceptualizacja przedsiębiorczości w sektorze publicznym : przegląd wybranych podejść, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7, s. 59-68.
10
Wodecka-Hyjek A., (2017), Metoda studium przypadku w konsultingu z zakresu zarządzania. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 75-86.
11
Wodecka-Hyjek A., (2017), Co-Operation between the Public Administration and Non-Profit Organisations as a Condition of the Development of Public Entrepreneurship : on the Example of the Selected World Solutions. [W:] Potocan V., Ünğan , Nedelko Z. (red.), Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations, Hershey, PA : IGI Global, s. 253-275.
12
Wodecka-Hyjek A., (2017), The Importance of Cooperation in the Network in the Process of Learning of a Public Organization. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 365-374.
13
Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), (2017), Konsulting: doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 126 s.
14
Wodecka-Hyjek A., (2016), The Concept of User-Driven Innovation (UDI) in the Development of the Public Sector. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 389-399.
15
Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), (2016), Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 130 s.
16
Wodecka-Hyjek A., (2016), Metodyczne aspekty oceny orientacji przedsiębiorczej w organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 7 (955), s. 5-22; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1036/878
17
Wodecka-Hyjek A., (2016), Wkład Piotra Drzewieckiego w rozwój naukowej organizacji pracy na gruncie polskim. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 17-26.
18
Wodecka-Hyjek A., (2016), Wspomnienie Maxa Webera, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (171), s. 131-142; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2016_NR_1_(171).pdf
19
Wodecka-Hyjek A., (2015), Rola ewaluatorów w tworzeniu wiedzy w organizacji sektora publicznego. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 281-287.
20
Wodecka-Hyjek A., (2015), Specyfika pomiaru innowacji w sektorze publicznym w świetle doświadczeń zagranicznych. [W:] Krukowski K., Siemiński M. (red.), Zarządzanie publiczne: teoria i praktyka w polskich organizacjach, Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 87-99.
21
Wodecka-Hyjek A., (2015), Entrepreneurial Orientation as a Determinant of Organisational Learning. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 85-88.
22
Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2015), Factors for the Development of Entrepreneurship in the Public Sector. [W:] Makowiec M., Kusio T. (red.), Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management, Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, s. 31-43.
23
Wodecka-Hyjek A., (2015), Procesowe podejście do zarządzania w systemie kontroli zarządczej w instytucjach sektora publicznego. [W:] Ćwiklicki M. (red.), Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 271-281.
24
Wodecka-Hyjek A., (2015), Conditions of Actions and Types of Entrepreneurial Attitudes in the Public Sector. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 35-44.
25
Wodecka-Hyjek A., (2015), Ewaluacja w rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 18-27.
26
Wodecka-Hyjek A., (2014), Selected Conditions for Pro-Innovation Organizational Culture in the Public Sector Organizations. [W:] Malina A., Oczkowska R., Plichta J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 333-344.
27
Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2014), Luz organizacyjny a innowacyjność organizacji, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 773-778; http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/konferencja_5_2014.pdf#page=773=Fit
28
Wodecka-Hyjek A., (2014), Wkład Edmunda Zieleniewskiego w rozwój nauki organizacji i zarządzania na gruncie polskim. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 28-37.
29
Wodecka-Hyjek A., (2014), A Learning Public Organization as the Condition for Innovations Adaptation, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", Vol. 110, s. 148-155; http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.857
30
Wodecka-Hyjek A., (2014), Kształtowanie organizacji uczącej się w sektorze publicznym. [W:] Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej: wybrane zagadnienia, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 209-220.
31
Wodecka-Hyjek A., (2014), Standardy współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych: doświadczenia zagraniczne i krajowe: raport, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 98 s.
32
Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), (2014), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 180 s.
33
Kafel T., Obora H., Walczak M., Wodecka-Hyjek A., (2014), Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym, s. 8-14.
34
Wodecka-Hyjek A., (2014), Ewaluacja narzędziem rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym, s. 46-65.
35
Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2013), Best Value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych, "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (23), s. 50-61; http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP23/zp23-4.pdf
36
Wodecka-Hyjek A., (2013), Innovation as a Determinant of Entrepreneurship in the Public Sector. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Cracow University of Economics, s. 39-52.
37
Wodecka-Hyjek A., (2013), Rozwój narzędzi pomiaru innowacyjności - wstępne studium badawcze. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania, s. 108-131.
38
Wodecka-Hyjek A., (2013), Paradygmat przedsiębiorczości w perspektywie wybranych reprezentantów klasycznej szkoły organizacji i zarządzania, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 17, nr 2, s. 105-119; http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,362,Angelika_Wodecka_Hyjek_Paradygmat_przedsiebiorczosci_w_perspektywie_wybranych_reprezentantow_klasycznej_szkoly_organizacji_i_zarzadzania.html
39
Wodecka-Hyjek A., (2013), Wspomnienie Bronisława Biegeleisena-Żelazowskiego, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (157), s. 169-174; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/OIK_4(157)2013.pdf#page=170=Fit
40
Wodecka-Hyjek A., Mazur S., (2013), Wzorcowe praktyki kontraktowania i monitorowania usług społecznych na rzecz osób starszych, [on-line], Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 83 s.
41
Jabłoński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2013), Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 162-169.
42
Wodecka-Hyjek A., (2013), Współczesne koncepcje zarządzania narzędziem doskonalenia urzędów administracji samorządowej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 17, nr 1, s. 189-210; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/332_14hyjek.pdf
43
Wodecka-Hyjek A., (2013), Wybrane narzędzia pomiaru innowacyjności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 922, s. 63-82; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/695
44
Wodecka-Hyjek A., (2013), Metoda "4 kroków" D. Dany w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych. [W:] Binsztok A. (red.), Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji: zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne, Wrocław : Wydawnictwo Marina, s. 153-161.
45
Obora H., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Walczak M., Ziębicki B., (2012), Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 136-164.
46
Wodecka-Hyjek A., (2012), The Forms of Enterprising Activities of the Public Sector - Polish Context. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 429-443.
47
Wodecka-Hyjek A., (2012), Wybrane aspekty bezpieczeństwa zasobów informacyjnych. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 49-69.
48
Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2012), Best value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego, s. 100-113.
49
Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2012), The Essence and the Tools of Performance Management in the Public Sector Institutions. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M., Potočan V. (red.), Management Consulting for Business and Public Administration, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 180-195.
50
Kafel T., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2012), Źródła i metody zbierania informacji. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 91-135.
51
Czekaj J., Ziębicki B., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Walczak M., Obora H., Kafel T., (2012), Metody zarządzania procesami informacyjnymi. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 165-213.
52
Wodecka-Hyjek A., (2012), Bureaucratic Organization by M. Weber - Criticism and Relevance of the Concept in the Days of Public Management. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M., Potočan V. (red.), Management Consulting for Business and Public Administration, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 135-149.
53
Wodecka-Hyjek A., (2012), Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości sektora publicznego. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 423-433.
54
Wodecka-Hyjek A., (2012), Instrumenty rozwoju przedsiębiorczości w sektorze publicznym. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego, s. 75-89.
55
Wodecka-Hyjek A., (2012), Performance Management Models in the Assessment of Public Sector Organisations. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 81-99.
56
Wodecka-Hyjek A., (2012), Determinanty przedsiębiorczości a kreowanie postaw społecznie odpowiedzialnych w sektorze publicznym, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 265, s. 35-46; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1990/35-46.pdf?sequence=1&isAllowed=y
57
Wodecka-Hyjek A., (2012), Wspomnienie Tomasza Baty, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (150), s. 161-166.
58
Wodecka-Hyjek A., (2011), Current Issues of Thomas Bata's Thought : a Social Entrepreneur. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Management Consulting: the Central and Eastern European Perspecitve, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 279-293.
59
Wodecka-Hyjek A., (2011), Modele dojrzałości organizacyjnej narzędziem oceny współpracy w outsourcingu, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 18-22.
60
Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., Jabłoński M., (2011), Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 854, s. 33-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/171051021
61
Wodecka-Hyjek A., (2011), Zarządzanie kompetencjami a offshoring działalności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 854, s. 65-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/171051351
62
Wodecka-Hyjek A., (2011), Koncepcja Best Value w perspektywie analizy wartości. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 113-133.
63
Wodecka-Hyjek A., (2011), Zarys metodyczny systemu best value, "Nauki o Zarządzaniu", 8, s. 138-148.
64
Wodecka-Hyjek A., (2011), Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej, "MISTiA na Szlaku", nr 1 (30), s. 8; http://www.mistia.pl/pliki/1296040916_30_biuletyn_na_szlaku_12_h_Malopolska_WWW_01.pdf#page=8&view=Fit
65
Wodecka-Hyjek A., (2011), System Best Value - ujęcie metodyczne. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach, s. 91-107.
66
Wodecka-Hyjek A., (2010), Wybrane aspekty i narzędzia oceny koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 306-325.
67
Wodecka-Hyjek A., (2010), Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu realizacją projektów, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", t. 234, s. 361-375.
68
Wodecka-Hyjek A., (2010), Metoda oceny dojrzałości organizacyjnej w zakresie outsourcingu. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach, s. 117-135.
69
Wodecka-Hyjek A., (2010), Model dojrzałości zarządzania outsourcingiem narzędziem oceny dostawców usług, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 128, s. 267-274.
70
Wodecka-Hyjek A., Walczak M., (2010), Aspekty ochrony informacji w dobie informatyzacji sektora publicznego. [W:] Kaczmarek J., Kwieciński M. (red.), Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. [51]-71.
71
Czekaj J., Ćwiklicki M., Walczak M., Obora H., Wodecka-Hyjek A., (2009), Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych. [W:] Czekaj J. (red.), Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 130-193.
72
Wodecka-Hyjek A., (2009), Metodyka PRINCE 2 (ang. Projects in Controlled Environment - projekty w sterowalnym środowisku) w planowaniu realizacji projektów. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk, s. 119-136.
73
Czekaj J., Wodecka-Hyjek A., (2009), Kierunki rozwoju outsourcingu procesów biznesowych. [W:] Czekaj J. (red.), Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 5), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 49-59.
74
Wodecka-Hyjek A., (2009), Strategiczna karta wyników w ocenie efektywności outsourcingu w urzędach administracji samorządowej. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, Kraków : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, s. 209-218.
75
Wodecka-Hyjek A., Jabłoński M., Ziębicki B., (2009), Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 229-241.
76
Wodecka-Hyjek A., (2009), Outsourcing w administracji samorządowej, "MISTiA na Szlaku", nr 4 (23), s. 8-9; http://www.mistia.org.pl/pliki/1247139828_23_biuletyn_12_fwww.pdf#page=8&view=Fit
77
Wodecka-Hyjek A., (2009), Metodyka outsourcingu w urzędach administracji samorządowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 811, s. 23-36; https://bazekon.uek.krakow.pl/168056604
78
Wodecka-Hyjek A., (2009), Inicjatywa Global Compact w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 428-436.
79
Wodecka-Hyjek A., Kafel T., (2009), Fundacje korporacyjne w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Adamik A., Lachiewicz S. (red.), Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 447-459.
80
Jabłoński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2008), Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 65-103.
81
Wodecka-Hyjek A., (2008), Odpowiedzialność społeczna w administracji publicznej. [W:] Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 243-256.
82
Wodecka-Hyjek A., Kafel T., (2008), Współpraca z administracją publiczną jako warunek rozwoju organizacji pozarządowych. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 68-79.
83
Jabłoński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2008), Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 46-54.
84
Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2008), Kompetencje pracownicze z perspektywy przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 433-442.
85
Wodecka-Hyjek A., (2008), Wybrane problemy upowszechniania offshoringu. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 7), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 224-235.
86
Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2008), Instytucjonalizacja jako kryterium oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 379-387.
87
Wodecka-Hyjek A., (2008), Zarządzanie kompetencjami, a outsourcing działalności. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 55-64.
88
Wodecka-Hyjek A., Kafel T., (2008), Współczesne rozwiązania organizacyjno-prawne świadczenia usług publicznych. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 648-662.
89
Wodecka-Hyjek A., (2008), Ewolucja koncepcji outsourcingu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 775, s. 97-115; https://bazekon.uek.krakow.pl/161643629
90
Wodecka-Hyjek A., Walczak M., (2008), Współczesne rozwiązania wspomagające organizację obsługi klientów : od komercji do administracji. [W:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 421-431.
91
Wodecka-Hyjek A., (2007), Outsourcing w aspekcie wykorzystania doskonalenia organizacji urzędów administracji samorządowej. [W:] Potocki A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 322-331.
92
Wodecka-Hyjek A., (2007), Wybrane determinanty sprawności świadczenia usług administracyjnych w urzędach administracji samorządowej. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 6), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 294-308.
93
Wodecka-Hyjek A., (2007), Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia wybranego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 736, s. 61-73; https://bazekon.uek.krakow.pl/143091112
94
Kafel T., Wodecka-Hyjek A., (2007), Instytucje administracyjne w procesie świadczenia usług publicznych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych, s. 99-113.
95
Wodecka-Hyjek A., (2007), Determinanty zastosowania outsourcingu w urzędach administracji samorządowej. [W:] Czekaj J. (red.), Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 264-274.
96
Czekaj J., Wodecka-Hyjek A., Ćwiklicki M., Obora H., (2007), Metody zarządzania informacją. [W:] Czekaj J. (red.), Metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 106-167.
97
Wodecka-Hyjek A., Walczak M., (2006), Wykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma, "Problemy Jakości", nr 1, s. 13-17.
98
Wodecka-Hyjek A., (2006), Wybrane sposoby doskonalenia usług publicznych (na przykładzie Wielkiej Brytanii). [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 453-464.
99
Wodecka-Hyjek A., (2006), Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji Six Sigma. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3, s. 187-210.
100
Wodecka-Hyjek A., (2006), Metoda organizacji procesów biznesowych - Six Sigma, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 713, s. 21-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/119573903
101
Wodecka-Hyjek A., (2006), Outsourcing w doskonaleniu organizacji urzędów administracji samorządowej, Prom. Czekaj J., Kraków : , 364 k.
102
Wodecka-Hyjek A., (2005), Burza mózgów - odmiany i metody pomocnicze. [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 59-63.
103
Wodecka-Hyjek A., (2005), Outsourcing - za i przeciw. [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 84-89.
104
Wodecka-Hyjek A., (2005), Wybrane modele administracji publicznej - charakterystyka i ewolucja. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 4), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu ; Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 35-47.
105
Wodecka-Hyjek A., (2005), Aspekty monitorowania realizacji kontraktu outsourcingowego. [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 288-291.
106
Wodecka-Hyjek A., (2005), Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia procesu konfekcjonowania kleju na przykładzie firmy produkcyjnej. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia, s. 153-170.
107
Wodecka-Hyjek A., (2005), Wybór dostawcy usługi w podejmowaniu działań outsourcingowych. [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 96-101.
108
Wodecka-Hyjek A., (2005), Przesłanki i uwarunkowania rozwoju offshoringu w świetle badań i teorii. [W:] Lewandowski J. (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody, T. 1, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 169-178.
109
Wodecka-Hyjek A., (2005), Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych metodą "4 kroków". [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 185-189.
110
Wodecka-Hyjek A., (2005), Outsourcing i co-sourcing jako formy współpracy dostawcy i odbiorcy usług, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 670, s. 77-89; https://bazekon.uek.krakow.pl/76177182
111
Wodecka-Hyjek A., (2004), Monitorowanie realizacji kontraktu w działaniach outsourcingowych. [W:] Olesiński Z., Szplit A. (red.), Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, s. 379-386.
112
Wodecka-Hyjek A., (2004), Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji - Six Sigma. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi, s. 133-150.
113
Wodecka-Hyjek A., (2004), Dobór partnera outsourcingowego z perspektywy kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 648, s. 91-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/65972918
114
Wodecka-Hyjek A., (2003), Porozumienie skuteczne (2), "Personel i Zarządzanie", nr 12 (153), s. 44-45.
115
Wodecka-Hyjek A., (2003), Outsourcing i co-sourcing jako metody doskonalenia instytucji niekomercyjnych. [W:] Skalik J. (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wrocław : Cornetis : Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 312-319.
116
Wodecka-Hyjek A., Gach D., (2003), Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (1), "Personel i Zarządzanie", nr 19 (160), s. 35-37.
117
Wodecka-Hyjek A., (2003), Określenie kompetencji przedsiębiorstwa (na przykładzie holenderskiej firmy Baan), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 616, s. 87-97; https://bazekon.uek.krakow.pl/15353
118
Wodecka-Hyjek A., Gach D., (2003), Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (2), "Personel i Zarządzanie", nr 20 (161), s. 34-38.
119
Wodecka-Hyjek A., (2003), Porozumienie skuteczne (1), "Personel i Zarządzanie", nr 11 (152), s. 36-41.
120
Wodecka-Hyjek A., (2002), Charakterystyka podejścia technicznego i społecznego w tworzeniu systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 593, s. 71-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/12598
121
Wodecka-Hyjek A., Ćwiklicki M., (2001), Możliwości wykorzystania podejść typu "soft" w rozwiązywaniu problemów zarządzania jakością, "Problemy Jakości", R. 33, nr 8, s. 26-29.
122
Wodecka-Hyjek A., (2001), Wprowadzenie do metody analizy i projektowania systemów informacyjnych (SADT) w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 564, s. 65-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/10669
123
Wodecka-Hyjek A., (2001), Określanie listy kompetencji dla stanowiska pracy - wprowadzenie do wybranych metod, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (105), s. 81-94.
124
Wodecka-Hyjek A., (2000), Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych za pomocą metody Daniela Dana. [W:] Potocki A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka, Chrzanów : WSPiM, s. 323-333.
125
Wodecka-Hyjek A., Ćwiklicki M., (2000), Przegląd metod zintegrowanego komputerowo wspomagania produkcji (IDEF). [W:] Knosala R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie : III Konferencja : Zakopane, 10-12 stycznia 2000, T. 2. Zbiór referatów, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, s. 276-283.
126
Martyniak Z., Czekaj J., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., Obora H., Ćwiklicki M., (2000), Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu. [W:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 11-101.
127
Wodecka-Hyjek A., (1999), Burza mózgów - odmiany i techniki pomocnicze, "Problemy Jakości", R. 31, nr 12, s. 8-11.
128
Czekaj J., Ćwiklicki M., Kafel T., Ziębicki B., Wodecka-Hyjek A., Obora H., Walczak M., (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4, Czekaj J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 170 s.
129
Martyniak Z., Ćwiklicki M., Czekaj J., Kafel T., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2002), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 3,, Czekaj J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 169 s.
130
Martyniak Z., Ziębicki B., Kafel T., Walczak M., Obora H., Czekaj J., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2001), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
131
Martyniak Z., Obora H., Ćwiklicki M., Potocki A., Pietruszka A., Mikuła B., Gach D., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Ziębicki B., (2000), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1], Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 212 s.
132
Martyniak Z., Ziębicki B., Obora H., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Mikuła B., Potocki A., Skrzypek J., Wilusz T., (1999), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie: ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa: zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 218 s.
1
@article{UEK:2168338457,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Założenia outsourcingu funkcji utrzymania ruchu",
journal = "Kierunek Spożywczy",
number = "2 (734)",
pages = "92-96",
year = "2019",
}
2
@inbook{UEK:2168338835,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Innowacyjność wyznacznikiem odnowy organizacji sektora publicznego",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
pages = "89-102",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
3
@unpublished{UEK:2168340849,
author = "Jerzy Mrówka",
title = "Kształtowanie relacji z interesariuszami w procesie zarządzania strategicznego Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003418},
}
4
@inbook{UEK:2168331745,
author = "Maciej Walczak and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Business Model Attributes of a Mass Customization-oriented Company",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "103-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
5
@inbook{UEK:2168331747,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Development Conditions and the State of the Business Services Sector in Poland",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "113-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
6
@article{UEK:2168329547,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Przedsiębiorczość publiczna przesłanką kształtowania modeli biznesu w sektorze publicznym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "538",
pages = "454-464",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.538.37},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117086/edition/63220/content?ref=struct},
}
7
@inbook{UEK:2168331727,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Neo-Weberian State versus Public Governance in Management of Public Administration",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "21-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
8
@article{UEK:2168323345,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Znaczenie metod obserwacji i eksperymentu w badaniach naukowych z zakresu zarządzania",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "vol. 50, 4(290)",
pages = "27-43",
year = "2017",
url = {http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja%204%202017.pdf},
}
9
@article{UEK:2168321739,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Konceptualizacja przedsiębiorczości w sektorze publicznym : przegląd wybranych podejść",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "7",
pages = "59-68",
year = "2017",
url = {},
}
10
@inbook{UEK:2168324149,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metoda studium przypadku w konsultingu z zakresu zarządzania",
booktitle = "Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji",
pages = "75-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4",
}
11
@inbook{UEK:2168310343,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Co-Operation between the Public Administration and Non-Profit Organisations as a Condition of the Development of Public Entrepreneurship : on the Example of the Selected World Solutions",
booktitle = "Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations",
pages = "253-275",
adress = "Hershey, PA",
publisher = "IGI Global",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-0731-4.ch012},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-5225-0731-4",
}
12
@inbook{UEK:2168322407,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "The Importance of Cooperation in the Network in the Process of Learning of a Public Organization",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "365-374",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
13
@book{UEK:2168324143,
title = "Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji",
editor = Walczak Maciej,
editor = Wodecka-Hyjek Angelika,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4",
}
14
@inbook{UEK:2168310721,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "The Concept of User-Driven Innovation (UDI) in the Development of the Public Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "389-399",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
15
@book{UEK:2168313383,
title = "Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy",
editor = Walczak Maciej,
editor = Wodecka-Hyjek Angelika,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4",
}
16
@article{UEK:2168311517,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metodyczne aspekty oceny orientacji przedsiębiorczej w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "7 (955)",
pages = "5-22",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0955.0701},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1036/878},
}
17
@inbook{UEK:2168313387,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wkład Piotra Drzewieckiego w rozwój naukowej organizacji pracy na gruncie polskim",
booktitle = "Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy",
pages = "17-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4",
}
18
@article{UEK:2168309713,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wspomnienie Maxa Webera",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (171)",
pages = "131-142",
year = "2016",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2016_NR_1_(171).pdf},
}
19
@inbook{UEK:2168296369,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Rola ewaluatorów w tworzeniu wiedzy w organizacji sektora publicznego",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "281-287",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
20
@inbook{UEK:2168297743,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Specyfika pomiaru innowacji w sektorze publicznym w świetle doświadczeń zagranicznych",
booktitle = "Zarządzanie publiczne",
pages = "87-99",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7299-956-6",
}
21
@inbook{UEK:2168298499,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Entrepreneurial Orientation as a Determinant of Organisational Learning",
booktitle = "Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "85-88",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2015",
isbn = "978-80-554-1127-9",
}
22
@inbook{UEK:2168299357,
author = "Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Factors for the Development of Entrepreneurship in the Public Sector",
booktitle = "Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management",
pages = "31-43",
adress = "Cracow",
publisher = "Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf},
isbn = "978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1",
}
23
@inbook{UEK:2168299545,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Procesowe podejście do zarządzania w systemie kontroli zarządczej w instytucjach sektora publicznego",
booktitle = "Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego",
pages = "271-281",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19640/Systemowezmianywfunkcjonowaniusamorzaduterytorialnego.pdf},
isbn = "978-83-89410-18-4",
}
24
@inbook{UEK:2168301797,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Conditions of Actions and Types of Entrepreneurial Attitudes in the Public Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "35-44",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
25
@article{UEK:2168299591,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Ewaluacja w rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "18-27",
year = "2015",
}
26
@inbook{UEK:2168287583,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Selected Conditions for Pro-Innovation Organizational Culture in the Public Sector Organizations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations",
pages = "333-344",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf},
isbn = "978-83-62511-24-2",
}
27
@article{UEK:2168279557,
author = "Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Luz organizacyjny a innowacyjność organizacji",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "773-778",
year = "2014",
url = {http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/konferencja_5_2014.pdf#page=773=Fit},
}
28
@inbook{UEK:2168288867,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wkład Edmunda Zieleniewskiego w rozwój nauki organizacji i zarządzania na gruncie polskim",
booktitle = "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk",
pages = "28-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
url = {http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=29=Fit},
isbn = "978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4",
}
29
@article{UEK:2168273414,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "A Learning Public Organization as the Condition for Innovations Adaptation",
journal = "Procedia : Social and Behavioral Sciences",
number = "Vol. 110",
pages = "148-155",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.857},
url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.857},
}
30
@inbook{UEK:2168292749,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Kształtowanie organizacji uczącej się w sektorze publicznym",
booktitle = "Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej",
pages = "209-220",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2014",
isbn = "978-83-7969-450-1",
}
31
@misc{UEK:2168308821,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Standardy współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych : doświadczenia zagraniczne i krajowe : raport",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
url = {https://ngo.krakow.pl/zalacznik/93521},
}
32
@book{UEK:2168288863,
title = "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk",
editor = Walczak Maciej,
editor = Wodecka-Hyjek Angelika,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
url = {http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf},
isbn = "978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4",
}
33
@unpublished{UEK:2168302201,
author = "Tomasz Kafel and Hubert Obora and Maciej Walczak and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym",
pages = "8-14",
year = "2014",
}
34
@unpublished{UEK:2168302211,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Ewaluacja narzędziem rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym",
pages = "46-65",
year = "2014",
}
35
@article{UEK:2168270964,
author = "Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Best Value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "1 (23)",
pages = "50-61",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.7366/1898352912304},
url = {http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP23/zp23-4.pdf},
}
36
@inbook{UEK:2168268562,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Innovation as a Determinant of Entrepreneurship in the Public Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "39-52",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
37
@unpublished{UEK:2168290081,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Rozwój narzędzi pomiaru innowacyjności - wstępne studium badawcze",
booktitle = "Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania",
pages = "108-131",
year = "2013",
}
38
@article{UEK:2168271332,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Paradygmat przedsiębiorczości w perspektywie wybranych reprezentantów klasycznej szkoły organizacji i zarządzania",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 17, 2",
pages = "105-119",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,362,Angelika_Wodecka_Hyjek_Paradygmat_przedsiebiorczosci_w_perspektywie_wybranych_reprezentantow_klasycznej_szkoly_organizacji_i_zarzadzania.html},
}
39
@misc{UEK:2168270974,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wspomnienie Bronisława Biegeleisena-Żelazowskiego",
booktitle = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (157)",
pages = "169-174",
year = "2013",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/OIK_4(157)2013.pdf#page=170=Fit},
}
40
@misc{UEK:2168266568,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Stanisław Mazur",
title = "Wzorcowe praktyki kontraktowania i monitorowania usług społecznych na rzecz osób starszych",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2013",
url = {http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/wp-content/uploads/2013/03/Wzorcowe_praktyki_kontraktowania_i_monitorowania_US_Raport_2013.pdf},
}
41
@inbook{UEK:2168271422,
author = "Marek Jabłoński and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "162-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
42
@article{UEK:2168293513,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Współczesne koncepcje zarządzania narzędziem doskonalenia urzędów administracji samorządowej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 17, 1",
pages = "189-210",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/332_14hyjek.pdf},
}
43
@article{UEK:2168282847,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane narzędzia pomiaru innowacyjności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "922",
pages = "63-82",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2013.0922.04},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/695},
}
44
@inbook{UEK:2168270312,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metoda 4 kroków D. Dany w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych",
booktitle = "Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji",
pages = "153-161",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Marina",
year = "2013",
isbn = "978-83-61872-68-9 ; 978-83-61872-80-1",
}
45
@inbook{UEK:2168306725,
author = "Hubert Obora and Angelika Wodecka-Hyjek and Janusz Czekaj and Maciej Walczak and Bernard Ziębicki",
title = "Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "136-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
46
@inbook{UEK:2168242762,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "The Forms of Enterprising Activities of the Public Sector - Polish Context",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "429-443",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
47
@inbook{UEK:2168227336,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane aspekty bezpieczeństwa zasobów informacyjnych",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego",
pages = "49-69",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2012",
isbn = "978-83-7285-639-5",
}
48
@unpublished{UEK:2168282641,
author = "Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Best value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych",
booktitle = "Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego",
pages = "100-113",
year = "2012",
}
49
@inbook{UEK:2168246934,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "The Essence and the Tools of Performance Management in the Public Sector Institutions",
booktitle = "Management Consulting for Business and Public Administration",
pages = "180-195",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-37-2",
}
50
@inbook{UEK:2168306719,
author = "Tomasz Kafel and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Źródła i metody zbierania informacji",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "91-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
51
@inbook{UEK:2168306727,
author = "Janusz Czekaj and Bernard Ziębicki and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek and Maciej Walczak and Hubert Obora and Tomasz Kafel",
title = "Metody zarządzania procesami informacyjnymi",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "165-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
52
@inbook{UEK:2168246930,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Bureaucratic Organization by M. Weber - Criticism and Relevance of the Concept in the Days of Public Management",
booktitle = "Management Consulting for Business and Public Administration",
pages = "135-149",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-37-2",
}
53
@inbook{UEK:2168231538,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości sektora publicznego",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "423-433",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
54
@unpublished{UEK:2168282635,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Instrumenty rozwoju przedsiębiorczości w sektorze publicznym",
booktitle = "Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego",
pages = "75-89",
year = "2012",
}
55
@inbook{UEK:2168243018,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Performance Management Models in the Assessment of Public Sector Organisations",
booktitle = "Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations",
pages = "81-99",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-96-9",
}
56
@article{UEK:2168232524,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Determinanty przedsiębiorczości a kreowanie postaw społecznie odpowiedzialnych w sektorze publicznym",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "265",
pages = "35-46",
adress = "",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/http://hdl.handle.net/11089/1990},
url = {http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1990/35-46.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
57
@misc{UEK:2168236658,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wspomnienie Tomasza Baty",
booktitle = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (150)",
pages = "161-166",
year = "2012",
}
58
@inbook{UEK:2168221442,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Current Issues of Thomas Bata's Thought : a Social Entrepreneur",
booktitle = "Management Consulting",
pages = "279-293",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-06-8",
}
59
@article{UEK:2168221196,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Modele dojrzałości organizacyjnej narzędziem oceny współpracy w outsourcingu",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "18-22",
year = "2011",
}
60
@article{UEK:2168218290,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki and Marek Jabłoński",
title = "Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "854",
pages = "33-63",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171051021},
}
61
@article{UEK:2168218286,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Zarządzanie kompetencjami a offshoring działalności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "854",
pages = "65-76",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171051351},
}
62
@inbook{UEK:2168217998,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Koncepcja Best Value w perspektywie analizy wartości",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "113-133",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
63
@article{UEK:2168230282,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Zarys metodyczny systemu best value",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "8",
pages = "138-148",
year = "2011",
issn = "1899-3192",
}
64
@article{UEK:2168274583,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej",
journal = "MISTiA na Szlaku",
number = "1 (30)",
pages = "8",
year = "2011",
url = {http://www.mistia.pl/pliki/1296040916_30_biuletyn_na_szlaku_12_h_Malopolska_WWW_01.pdf#page=8&view=Fit},
}
65
@unpublished{UEK:2168258438,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "System Best Value - ujęcie metodyczne",
booktitle = "Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach",
pages = "91-107",
year = "2011",
}
66
@inbook{UEK:2164877478,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane aspekty i narzędzia oceny koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium",
pages = "306-325",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-6-9",
}
67
@article{UEK:52098,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu realizacją projektów",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "t. 234",
pages = "361-375",
adress = "",
year = "2010",
doi = {http://dx.doi.org/http://hdl.handle.net/11089/295},
url = {},
}
68
@unpublished{UEK:2168249126,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metoda oceny dojrzałości organizacyjnej w zakresie outsourcingu",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach",
pages = "117-135",
year = "2010",
}
69
@article{UEK:2166187524,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Model dojrzałości zarządzania outsourcingiem narzędziem oceny dostawców usług",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "128",
pages = "267-274",
year = "2010",
}
70
@inbook{UEK:2165809155,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Maciej Walczak",
title = "Aspekty ochrony informacji w dobie informatyzacji sektora publicznego",
booktitle = "Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu",
pages = "[51]-71",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2010",
isbn = "978-83-7285-513-8",
}
71
@inbook{UEK:2168302647,
author = "Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Maciej Walczak and Hubert Obora and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych",
booktitle = "Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny",
pages = "130-193",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-446-1",
}
72
@unpublished{UEK:2168228762,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metodyka PRINCE 2 (ang. Projects in Controlled Environment - projekty w sterowalnym środowisku) w planowaniu realizacji projektów",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk",
pages = "119-136",
year = "2009",
}
73
@inbook{UEK:51313,
author = "Janusz Czekaj and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Kierunki rozwoju outsourcingu procesów biznesowych",
booktitle = "Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "49-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-448-5",
}
74
@inbook{UEK:2162017421,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Strategiczna karta wyników w ocenie efektywności outsourcingu w urzędach administracji samorządowej",
booktitle = "Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce",
pages = "209-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan",
year = "2009",
isbn = "978-83-88659-89-8",
}
75
@inbook{UEK:2168246826,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Marek Jabłoński and Bernard Ziębicki",
title = "Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki",
pages = "229-241",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-305-1",
}
76
@article{UEK:53066,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing w administracji samorządowej",
journal = "MISTiA na Szlaku",
number = "4 (23)",
pages = "8-9",
year = "2009",
url = {http://www.mistia.org.pl/pliki/1247139828_23_biuletyn_12_fwww.pdf#page=8&view=Fit},
}
77
@article{UEK:51469,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metodyka outsourcingu w urzędach administracji samorządowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "811",
pages = "23-36",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168056604},
}
78
@inbook{UEK:2161797844,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Inicjatywa Global Compact w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "428-436",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
79
@inbook{UEK:2168293991,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Tomasz Kafel",
title = "Fundacje korporacyjne w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji",
pages = "447-459",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-303-7",
}
80
@unpublished{UEK:2168272040,
author = "Marek Jabłoński and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "65-103",
year = "2008",
}
81
@inbook{UEK:2168232404,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Odpowiedzialność społeczna w administracji publicznej",
booktitle = "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości",
pages = "243-256",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-172-2",
}
82
@inbook{UEK:2165997536,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Tomasz Kafel",
title = "Współpraca z administracją publiczną jako warunek rozwoju organizacji pozarządowych",
booktitle = "Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji",
pages = "68-79",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-256-6",
}
83
@unpublished{UEK:2168272032,
author = "Marek Jabłoński and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "46-54",
year = "2008",
}
84
@inbook{UEK:2165622226,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Kompetencje pracownicze z perspektywy przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "433-442",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
85
@inbook{UEK:2168246956,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane problemy upowszechniania offshoringu",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów",
pages = "224-235",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2008",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol7.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "978-83-88-421-57-0",
}
86
@inbook{UEK:2165621784,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Instytucjonalizacja jako kryterium oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "379-387",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
87
@unpublished{UEK:2168272038,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Zarządzanie kompetencjami, a outsourcing działalności",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "55-64",
year = "2008",
}
88
@inbook{UEK:50986,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Tomasz Kafel",
title = "Współczesne rozwiązania organizacyjno-prawne świadczenia usług publicznych",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "648-662",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
89
@article{UEK:50535,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Ewolucja koncepcji outsourcingu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "775",
pages = "97-115",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161643629},
}
90
@inbook{UEK:2165905355,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Maciej Walczak",
title = "Współczesne rozwiązania wspomagające organizację obsługi klientów : od komercji do administracji",
booktitle = "Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym",
pages = "421-431",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-536-8",
}
91
@inbook{UEK:2165626336,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing w aspekcie wykorzystania doskonalenia organizacji urzędów administracji samorządowej",
booktitle = "Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych",
pages = "322-331",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-752-4",
}
92
@inbook{UEK:2168238114,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane determinanty sprawności świadczenia usług administracyjnych w urzędach administracji samorządowej",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów",
pages = "294-308",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2007",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol6.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "83-88421-54-9",
}
93
@article{UEK:51073,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia wybranego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "736",
pages = "61-73",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/143091112},
}
94
@unpublished{UEK:2168273196,
author = "Tomasz Kafel and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Instytucje administracyjne w procesie świadczenia usług publicznych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych",
pages = "99-113",
year = "2007",
}
95
@inbook{UEK:2165769970,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Determinanty zastosowania outsourcingu w urzędach administracji samorządowej",
booktitle = "Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania",
pages = "264-274",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-362-4",
}
96
@inbook{UEK:2168306351,
author = "Janusz Czekaj and Angelika Wodecka-Hyjek and Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Metody zarządzania informacją",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania",
pages = "106-167",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-344-0",
}
97
@article{UEK:51967,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Maciej Walczak",
title = "Wykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma",
journal = "Problemy Jakości",
number = "1",
pages = "13-17",
year = "2006",
}
98
@inbook{UEK:2166218946,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane sposoby doskonalenia usług publicznych (na przykładzie Wielkiej Brytanii)",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "453-464",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
99
@unpublished{UEK:2168326251,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji Six Sigma",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3",
pages = "187-210",
year = "2006",
}
100
@article{UEK:52916,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metoda organizacji procesów biznesowych - Six Sigma",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "713",
pages = "21-35",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/119573903},
}
101
@unpublished{UEK:52682,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing w doskonaleniu organizacji urzędów administracji samorządowej",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
102
@inbook{UEK:2168244076,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Burza mózgów - odmiany i metody pomocnicze",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "59-63",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
103
@inbook{UEK:2168244078,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing - za i przeciw",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "84-89",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
104
@inbook{UEK:2168219092,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane modele administracji publicznej - charakterystyka i ewolucja",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta",
pages = "35-47",
adress = "Nowy Sącz; Tarnów",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2005",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol4.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "83-88421-46-8",
}
105
@inbook{UEK:2168244100,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Aspekty monitorowania realizacji kontraktu outsourcingowego",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "288-291",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
106
@unpublished{UEK:2168325719,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia procesu konfekcjonowania kleju na przykładzie firmy produkcyjnej",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia",
pages = "153-170",
year = "2005",
}
107
@inbook{UEK:2168244084,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybór dostawcy usługi w podejmowaniu działań outsourcingowych",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "96-101",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
108
@inbook{UEK:2168302881,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Przesłanki i uwarunkowania rozwoju offshoringu w świetle badań i teorii",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody. T. 1",
pages = "169-178",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2005",
isbn = "83-7283-186-6",
}
109
@inbook{UEK:2168244092,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych metodą 4 kroków",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "185-189",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
110
@article{UEK:52984,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing i co-sourcing jako formy współpracy dostawcy i odbiorcy usług",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "670",
pages = "77-89",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/76177182},
}
111
@inbook{UEK:2168232648,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Monitorowanie realizacji kontraktu w działaniach outsourcingowych",
booktitle = "Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie",
pages = "379-386",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-87798-43-6",
}
112
@unpublished{UEK:2168325763,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji - Six Sigma",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi",
pages = "133-150",
year = "2004",
}
113
@article{UEK:2168219922,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Dobór partnera outsourcingowego z perspektywy kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "648",
pages = "91-102",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/65972918},
}
114
@article{UEK:2168224158,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Porozumienie skuteczne (2)",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "12 (153)",
pages = "44-45",
year = "2003",
}
115
@inbook{UEK:2168230062,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing i co-sourcing jako metody doskonalenia instytucji niekomercyjnych",
booktitle = "Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych",
pages = "312-319",
adress = "Wrocław",
publisher = "Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-919540-5-6",
}
116
@article{UEK:2168224160,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Daniel Gach",
title = "Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (1)",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "19 (160)",
pages = "35-37",
year = "2003",
}
117
@article{UEK:2168221034,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Określenie kompetencji przedsiębiorstwa (na przykładzie holenderskiej firmy Baan)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "616",
pages = "87-97",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15353},
}
118
@article{UEK:2168224162,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Daniel Gach",
title = "Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (2)",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "20 (161)",
pages = "34-38",
year = "2003",
}
119
@article{UEK:2168224156,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Porozumienie skuteczne (1)",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "11 (152)",
pages = "36-41",
year = "2003",
}
120
@article{UEK:2168223336,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Charakterystyka podejścia technicznego i społecznego w tworzeniu systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "593",
pages = "71-83",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12598},
}
121
@article{UEK:2168242944,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Marek Ćwiklicki",
title = "Możliwości wykorzystania podejść typu soft w rozwiązywaniu problemów zarządzania jakością",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 33, 8",
pages = "26-29",
year = "2001",
}
122
@article{UEK:2168233810,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wprowadzenie do metody analizy i projektowania systemów informacyjnych (SADT) w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "564",
pages = "65-75",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10669},
}
123
@article{UEK:2168245604,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Określanie listy kompetencji dla stanowiska pracy - wprowadzenie do wybranych metod",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3 (105)",
pages = "81-94",
year = "2001",
}
124
@inbook{UEK:2168239014,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych za pomocą metody Daniela Dana",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka",
pages = "323-333",
adress = "Chrzanów",
publisher = "WSPiM",
year = "2000",
isbn = "83-907648-3-0",
}
125
@inbook{UEK:2168250880,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Marek Ćwiklicki",
title = "Przegląd metod zintegrowanego komputerowo wspomagania produkcji (IDEF)",
booktitle = "Komputerowo zintegrowane zarządzanie : III Konferencja : Zakopane, 10-12 stycznia 2000. T. 2. Zbiór referatów",
pages = "276-283",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Naukowo-Techniczne",
year = "2000",
isbn = "83-204-2513-1",
}
126
@inbook{UEK:2168306637,
author = "Zbigniew Martyniak and Janusz Czekaj and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki and Hubert Obora and Marek Ćwiklicki",
title = "Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "11-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-050-X",
}
127
@article{UEK:2168242414,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Burza mózgów - odmiany i techniki pomocnicze",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 31, 12",
pages = "8-11",
year = "1999",
}
128
@unpublished{UEK:2168228268,
author = "Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki and Angelika Wodecka-Hyjek and Hubert Obora and Maciej Walczak",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
129
@unpublished{UEK:2168228266,
author = "Zbigniew Martyniak and Marek Ćwiklicki and Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
130
@unpublished{UEK:2168228262,
author = "Zbigniew Martyniak and Bernard Ziębicki and Tomasz Kafel and Maciej Walczak and Hubert Obora and Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
131
@unpublished{UEK:2168228256,
author = "Zbigniew Martyniak and Hubert Obora and Marek Ćwiklicki and Arkadiusz Potocki and Anna Pietruszka and Bogusz Mikuła and Daniel Gach and Angelika Wodecka-Hyjek and Janusz Czekaj and Bernard Ziębicki",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
132
@unpublished{UEK:2168226677,
author = "Zbigniew Martyniak and Bernard Ziębicki and Hubert Obora and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek and Janusz Czekaj and Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki and Jerzy Skrzypek and Tadeusz Wilusz",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}