Publikacje wybranego autora

Andrykiewicz-Feczko Zofia

Biuro Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia

1

Tytuł:
Preferencje konsumentów w zakresie usług bankowych
Źródło:
Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1 - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998, s. 161-173 - Bibliogr.
ISBN:
83-86230-31-2
Nr:
2168252690
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Tytuł:
Badania marketingowe jako źródło informacji o konsumenckiej ocenie jakości
Źródło:
Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo EJB, 1997, s. 308-316. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-906641-7-8
Nr:
2168269304
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Tytuł:
Kody kreskowe jako narzędzie wspomagające badania zachowania konsumenta
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 162-168 - Bibliogr.
Nr:
2168236642
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Postępowanie a zachowanie konsumenta na rynku
Źródło:
Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 3, Przemiany w strukturze konsumpcji / red. nauk. Andrzej Banasiak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988, s. 62-69
ISBN:
83-7016-339-4
Nr:
2168271538
rozdział w materiałach konferencyjnych
5

Tytuł:
Ocena jakości towarów, a zróżnicowanie warunków społeczno-ekonomicznych konsumentów
Źródło:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 113-118
Nr:
2168255070
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Preferencje konsumentów w zakresie usług bankowych / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // W: Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1. - Sopot : Uniwersytet Gdański, 1998. - S. 161-173. - Bibliogr. - ISBN 83-86230-31-2
2
Badania marketingowe jako źródło informacji o konsumenckiej ocenie jakości / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // W: Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków : Wydawnictwo EJB, 1997. - S. 308-316. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-906641-7-8
3
Kody kreskowe jako narzędzie wspomagające badania zachowania konsumenta / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // W: Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 162-168. - Bibliogr.
4
Postępowanie a zachowanie konsumenta na rynku / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // W: Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 3, Przemiany w strukturze konsumpcji / red. nauk. Andrzej Banasiak. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1988. - S. 62-69. - ISBN 83-7016-339-4
5
Ocena jakości towarów, a zróżnicowanie warunków społeczno-ekonomicznych konsumentów / Zofia ANDRYKIEWICZ // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 113-118
1
Andrykiewicz-Feczko Z., (1998), Preferencje konsumentów w zakresie usług bankowych. [W:] Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998, T. 1, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 161-173.
2
Andrykiewicz-Feczko Z., (1997), Badania marketingowe jako źródło informacji o konsumenckiej ocenie jakości. [W:] Wawak T. (red.), Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000, Kraków : Wydawnictwo EJB, s. 308-316.
3
Andrykiewicz-Feczko Z., (1996), Kody kreskowe jako narzędzie wspomagające badania zachowania konsumenta. [W:] Szumilak J. (red.), Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 162-168.
4
Andrykiewicz-Feczko Z., (1988), Postępowanie a zachowanie konsumenta na rynku. [W:] Banasiak A. (red.), Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 3, Przemiany w strukturze konsumpcji, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 62-69.
5
Andrykiewicz Z., (1981), Ocena jakości towarów, a zróżnicowanie warunków społeczno-ekonomicznych konsumentów. [W:] Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 113-118.
1
@inbook{UEK:2168252690,
author = "Andrykiewicz-Feczko Zofia",
title = "Preferencje konsumentów w zakresie usług bankowych",
booktitle = "Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1",
pages = "161-173",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "1998",
isbn = "83-86230-31-2",
}
2
@inbook{UEK:2168269304,
author = "Andrykiewicz-Feczko Zofia",
title = "Badania marketingowe jako źródło informacji o konsumenckiej ocenie jakości",
booktitle = "Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000",
pages = "308-316",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo EJB",
year = "1997",
isbn = "83-906641-7-8",
}
3
@inbook{UEK:2168236642,
author = "Andrykiewicz-Feczko Zofia",
title = "Kody kreskowe jako narzędzie wspomagające badania zachowania konsumenta",
booktitle = "Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.",
pages = "162-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
4
@inbook{UEK:2168271538,
author = "Andrykiewicz-Feczko Zofia",
title = "Postępowanie a zachowanie konsumenta na rynku",
booktitle = "Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 3, Przemiany w strukturze konsumpcji",
pages = "62-69",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1988",
isbn = "83-7016-339-4",
}
5
@inbook{UEK:2168255070,
author = "Andrykiewicz Zofia",
title = "Ocena jakości towarów, a zróżnicowanie warunków społeczno-ekonomicznych konsumentów",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980",
pages = "113-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}