Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Ochrona interesów konsumenta w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską = Protection of Consumers in Poland in View of the Integration into the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 579 (2002) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52291
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Społeczne konsekwencje reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce : próba wstępnej oceny = Social Consequences of the Medical care Reform in Poland : Preliminary Appraisal
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 612 (2002) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224408
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Integracja z Unią Europejską szansą rozwiązania problemu ochrony interesów konsumenta w Polsce
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (2000) , s. 55-64
Nr:
2168260880
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Sytuacja polskiego konsumenta w okresie transformacji ustrojowej = The Condition of the Polish Consumer in the Period of the Economic System's Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 541 (2000) , s. 49-62. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248334
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Informacja o produkcie jako instrument ochrony interesów konsumenta = Information about a Product an Instrument of Consumers Interests Protection
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 533 (1999) , s. 29-41 - Bibliogr.
Nr:
2168248276
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Preferencje konsumentów w zakresie usług bankowych
Źródło:
Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1 - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998, s. 161-173 - Bibliogr.
ISBN:
83-86230-31-2
Nr:
2168252690
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Tytuł:
Testy porównawcze jako źródło informacji o jakości produktu = Comparative Tests as a Source of Information About the Quality of a Product
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 497 (1997) , s. 39-50. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237754
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Badania marketingowe jako źródło informacji o konsumenckiej ocenie jakości
Źródło:
Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo EJB, 1997, s. 308-316. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-906641-7-8
Nr:
2168269304
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Tytuł:
Kody kreskowe jako narzędzie wspomagające badania zachowania konsumenta
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 162-168 - Bibliogr.
Nr:
2168236642
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Wybrane metody wartościowania cech jakości produktu przez konsumenta = Selected Methods of Valuation of Product's Quality Features by Consumer
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 420 (1994) , s. 45-54. - Summ.
Nr:
2168256126
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Społeczne uwarunkowania zachowania konsumenta na rynku (na przykładzie wybranych oddziaływań kulturowych) = Impact of Social Environment on Consumers' Behaviour in the Market Place (Exemplified by Selected Cultural Influences)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 442 (1994) , s. 23-34. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248152
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Analiza preferencji konsumentów w zakresie telewizorów = Analysis of Consumers' Preferences Regarding TV Sets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 349 (1991) , s. 69-79. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259664
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Analiza preferencji konsumentów w zakresie odzieży futrzanej = Consumers' Preferences Regarding Fur Garments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 359 (1991) , s. 67-77. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235610
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Percepcja konsumenta jako proces odbioru informacji ze świata zewnętrznego = Consumer's Perception as a Process of Outer World Information Reception
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 353 (1991) , s. 55-66. - Summ., rez.
Nr:
2168246704
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Produkt rynkowy jako obiekt badań marketingowych = An Article of Trade as an Object of Marketing Studies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 324 (1990) , s. 31-43. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168269178
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Postępowanie decyzyjne i reakcje podecyzyjne konsumenta na rynku = Decision Procedure and Post-Decision Reactions of Consumers in the Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 314 (1989) , s. 21-33. - Rez., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235220
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Testowanie jakości produktów powszechnego użytku a wybrane metody ergonomiczne = Testing the Quality of Products of General Use: the Selected Ergonomic Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 283 (1989) , s. 29-45. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168264380
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Uwarunkowania zaspokojenia potrzeb konsumentów w zakresie pieczywa = Conditions of Satisfying Consumers' Needs as Regards Bread
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 304 (1989) , s. 97-113. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246664
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Postępowanie a zachowanie konsumenta na rynku
Źródło:
Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 3, Przemiany w strukturze konsumpcji / red. nauk. Andrzej Banasiak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988, s. 62-69
ISBN:
83-7016-339-4
Nr:
2168271538
rozdział w materiałach konferencyjnych
20

Tytuł:
Instrumenty kształtowania preferencji konsumentów w wyborze dóbr na rynku = Instruments of Shaping of Consumer Preferences In Market Choice
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 281 (1988) , s. 59-74. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168258708
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Metodyka oceny wartościowania produktów przez konsumenta
Źródło:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263144
varia
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Motywacyjne uwarunkowania postępowania konsumenta na rynku = Motives' Attitudes of the Consumer Towards the Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 255 (1988) , s. 5-21. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168251398
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Wymagania konsumentów w zakresie jakości wybranych artykułów elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
Źródło:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 18. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263140
varia
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Testowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : (streszczenie referatu)
Źródło:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 6. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255574
varia
25

Konferencja:
2. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji", Myślenice, Polska, od 1986-11-06 do 1986-11-07
Tytuł:
Istota konsumenckiej oceny jakości towarów
Źródło:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r. / [mat. zebr. i przygot. Janusz S. FECZKO] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 82-92 - Bibliogr.
Nr:
2168351186
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Konferencja:
2. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji", Myślenice, Polska, od 1986-11-06 do 1986-11-07
Tytuł:
Psychospołeczne determinanty oceny jakości towarów przez konsumenta
Źródło:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r. / [mat. zebr. i przygot. Janusz S. FECZKO] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 266-275 - Bibliogr.
Nr:
2168351198
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Postawy i ich wpływ na postępowanie konsumenta na rynku = Attitudes and their Influence on Customers' Market Behaviour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 233 (1987) , s. 59-71. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261388
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Problemy wartościowania cech jakości towarów przez konsumenta : (streszczenie doniesienia)
Źródło:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 58. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255700
varia
29

Tytuł:
O dalszy rozwój kształtowania jakości towarów
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1987) , s. 68-70
Nr:
2168254868
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Hierarchia potrzeb konsumpcyjnych i czynniki ją kształtujące = The Hierarchy of Consumer Needs and Factors Shaping Them
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 212 (1985) , s. 5-17. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168274995
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Zarys rozwoju poglądów na zagadnienie preferencji indywidualnych konsumentów i na teorię wyboru = Evolution of Theory of Preferences and Choice
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 193 (1984) , s. 27-45. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236586
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Wielowymiarowa analiza preferencji konsumpcyjnych = Multidimensional Analysis of Consumer Preferences
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 174 (1983) , s. 25-40. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261472
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Źródła i mechanizmy rozwoju potrzeb = Sources and Mechanisms of the Development of Needs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 169 (1983) , s. 31-47. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229434
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Uczestnictwo w kulturze
Źródło:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 68-80
Nr:
2168291737
rozdział w skrypcie
35

Tytuł:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji w sferze przedprodukcyjnej i poprodukcyjnej : (ze szczególnym uwzględnieniem psychospołecznych elementów wartości użytkowej towarów)
Źródło:
Handel Wewnętrzny1981. - nr 1, s. 62-64
Nr:
2168254180
varia
36

Tytuł:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Opis fizyczny:
120 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345304
skrypt
37

Tytuł:
Mieszkanie
Źródło:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 36-43
Nr:
2168291727
rozdział w skrypcie
38

Tytuł:
Ocena jakości towarów, a zróżnicowanie warunków społeczno-ekonomicznych konsumentów
Źródło:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 113-118
Nr:
2168255070
rozdział w materiałach konferencyjnych
39

Tytuł:
Oświata i wykształcenie
Źródło:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 56-67
Nr:
2168291735
rozdział w skrypcie
40

Tytuł:
Eksperymentalne badania preferencji konsumentów w zakresie odzieży = Experimental Analysis of Consumers Preferences in Clothes
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1979) , s. 60-65
Nr:
2168254008
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Jakościowe aspekty postępowania konsumentów odzieży i ich preferencje
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979) , s. 325-326
Nr:
2168359224
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Sprawy natury ogólniejszej, ale jak? Możliwości użycia metod intuicyjnych do badania sposobu wyrażania się stosowanego przez użytkowników tkanin i odzieży
Źródło:
Przegląd Włókienniczy. - R. 32, nr 6 (1978) , s. 302-303 - Bibliogr.
Nr:
2168356890
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Testowanie opinii konsumenta w zakresie jakości
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
99 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
9/KBK/3/96/S
Sygnatura:
NP-409/Magazyn
Nr:
2168329079
naukowo-badawcze
1
Ochrona interesów konsumenta w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską = Protection of Consumers in Poland in View of the Integration into the European Union / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 579 (2002), s. 5-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12527. - ISSN 0208-7944
2
Społeczne konsekwencje reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce : próba wstępnej oceny = Social Consequences of the Medical care Reform in Poland : Preliminary Appraisal / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 612 (2002), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13658. - ISSN 0208-7944
3
Integracja z Unią Europejską szansą rozwiązania problemu ochrony interesów konsumenta w Polsce / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (2000), s. 55-64. - ISSN 0438-5403
4
Sytuacja polskiego konsumenta w okresie transformacji ustrojowej = The Condition of the Polish Consumer in the Period of the Economic System's Transformation / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 541 (2000), s. 49-62. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Informacja o produkcie jako instrument ochrony interesów konsumenta = Information about a Product an Instrument of Consumers Interests Protection / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 533 (1999), s. 29-41. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Preferencje konsumentów w zakresie usług bankowych / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // W: Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1. - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998. - S. 161-173. - Bibliogr. - ISBN 83-86230-31-2
7
Testy porównawcze jako źródło informacji o jakości produktu = Comparative Tests as a Source of Information About the Quality of a Product / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 497 (1997), s. 39-50. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Badania marketingowe jako źródło informacji o konsumenckiej ocenie jakości / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // W: Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo EJB, 1997. - S. 308-316. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-906641-7-8
9
Kody kreskowe jako narzędzie wspomagające badania zachowania konsumenta / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // W: Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 162-168. - Bibliogr.
10
Wybrane metody wartościowania cech jakości produktu przez konsumenta = Selected Methods of Valuation of Product's Quality Features by Consumer / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 420 (1994), s. 45-54. - Summ. - ISSN 0208-7944
11
Społeczne uwarunkowania zachowania konsumenta na rynku (na przykładzie wybranych oddziaływań kulturowych) = Impact of Social Environment on Consumers' Behaviour in the Market Place (Exemplified by Selected Cultural Influences) / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 442 (1994), s. 23-34. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Analiza preferencji konsumentów w zakresie telewizorów = Analysis of Consumers' Preferences Regarding TV Sets / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 349 (1991), s. 69-79. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
Analiza preferencji konsumentów w zakresie odzieży futrzanej = Consumers' Preferences Regarding Fur Garments / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 359 (1991), s. 67-77. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Percepcja konsumenta jako proces odbioru informacji ze świata zewnętrznego = Consumer's Perception as a Process of Outer World Information Reception / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 353 (1991), s. 55-66. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
15
Produkt rynkowy jako obiekt badań marketingowych = An Article of Trade as an Object of Marketing Studies / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 324 (1990), s. 31-43. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
16
Postępowanie decyzyjne i reakcje podecyzyjne konsumenta na rynku = Decision Procedure and Post-Decision Reactions of Consumers in the Market / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 314 (1989), s. 21-33. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
17
Testowanie jakości produktów powszechnego użytku a wybrane metody ergonomiczne = Testing the Quality of Products of General Use: the Selected Ergonomic Methods / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO, Janusz S. FECZKO, Sabina SZWAJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 283 (1989), s. 29-45. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Uwarunkowania zaspokojenia potrzeb konsumentów w zakresie pieczywa = Conditions of Satisfying Consumers' Needs as Regards Bread / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989), s. 97-113. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Postępowanie a zachowanie konsumenta na rynku / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // W: Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 3, Przemiany w strukturze konsumpcji / red. nauk. Andrzej Banasiak. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988. - S. 62-69. - ISBN 83-7016-339-4
20
Instrumenty kształtowania preferencji konsumentów w wyborze dóbr na rynku = Instruments of Shaping of Consumer Preferences In Market Choice / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 281 (1988), s. 59-74. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Metodyka oceny wartościowania produktów przez konsumenta / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO, Janusz FECZKO // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 19. - Dostępne tylko streszczenie
22
Motywacyjne uwarunkowania postępowania konsumenta na rynku = Motives' Attitudes of the Consumer Towards the Market / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 255 (1988), s. 5-21. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
23
Wymagania konsumentów w zakresie jakości wybranych artykułów elektronicznego sprzętu powszechnego użytku / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 18. - Dostępne tylko streszczenie
24
Testowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : (streszczenie referatu) / Janusz FECZKO, Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 6. - Dostępne tylko streszczenia
25
Istota konsumenckiej oceny jakości towarów / Janusz S. FECZKO, Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r. / [mat. zebr. i przygot. Janusz S. FECZKO]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 82-92. - Bibliogr.
26
Psychospołeczne determinanty oceny jakości towarów przez konsumenta / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r. / [mat. zebr. i przygot. Janusz S. FECZKO]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 266-275. - Bibliogr.
27
Postawy i ich wpływ na postępowanie konsumenta na rynku = Attitudes and their Influence on Customers' Market Behaviour / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 233 (1987), s. 59-71. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
28
Problemy wartościowania cech jakości towarów przez konsumenta : (streszczenie doniesienia) / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO, Janusz FECZKO // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 58. - Dostępne tylko streszczenia
29
O dalszy rozwój kształtowania jakości towarów / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1987), s. 68-70. - ISSN 0438-5403
30
Hierarchia potrzeb konsumpcyjnych i czynniki ją kształtujące = The Hierarchy of Consumer Needs and Factors Shaping Them / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 212 (1985), s. 5-17. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
31
Zarys rozwoju poglądów na zagadnienie preferencji indywidualnych konsumentów i na teorię wyboru = Evolution of Theory of Preferences and Choice / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 193 ([1984]), s. 27-45. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
32
Wielowymiarowa analiza preferencji konsumpcyjnych = Multidimensional Analysis of Consumer Preferences / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 174 (1983), s. 25-40. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
33
Źródła i mechanizmy rozwoju potrzeb = Sources and Mechanisms of the Development of Needs / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 169 (1983), s. 31-47. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
34
Uczestnictwo w kulturze / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 68-80
35
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji w sferze przedprodukcyjnej i poprodukcyjnej : (ze szczególnym uwzględnieniem psychospołecznych elementów wartości użytkowej towarów) / Zofia ANDRYKIEWICZ // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1981), s. 62-64. - ISSN 0438-5403
36
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO, Czesław BYWALEC, Leszek Rudnicki, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - 120 s. : il. ; 24 cm
37
Mieszkanie / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 36-43
38
Ocena jakości towarów, a zróżnicowanie warunków społeczno-ekonomicznych konsumentów / Zofia ANDRYKIEWICZ // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 113-118
39
Oświata i wykształcenie / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 56-67
40
Eksperymentalne badania preferencji konsumentów w zakresie odzieży = Experimental Analysis of Consumers Preferences in Clothes / Janusz S. FECZKO, Zofia ANDRYKIEWICZ // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1979), s. 60-65. - ISSN 0438-5403
41
Jakościowe aspekty postępowania konsumentów odzieży i ich preferencje / Janusz S. FECZKO, Zofia ANDRYKIEWICZ, Wiesław BOROWIEC // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979), s. 325-326. - ISSN 0239-4464
42
Sprawy natury ogólniejszej, ale jak? Możliwości użycia metod intuicyjnych do badania sposobu wyrażania się stosowanego przez użytkowników tkanin i odzieży / Zofia ANDRYKIEWICZ // Przegląd Włókienniczy. - R. 32, nr 6 (1978), s. 302-303. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410
43
Testowanie opinii konsumenta w zakresie jakości / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 99 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Andrykiewicz-Feczko Z., (2002), Ochrona interesów konsumenta w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 579, s. 5-19; https://bazekon.uek.krakow.pl/12527
2
Andrykiewicz-Feczko Z., (2002), Społeczne konsekwencje reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce : próba wstępnej oceny, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 612, s. 5-16; https://bazekon.uek.krakow.pl/13658
3
Andrykiewicz-Feczko Z., (2000), Integracja z Unią Europejską szansą rozwiązania problemu ochrony interesów konsumenta w Polsce, "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 55-64.
4
Andrykiewicz-Feczko Z., (2000), Sytuacja polskiego konsumenta w okresie transformacji ustrojowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 541, s. 49-62.
5
Andrykiewicz-Feczko Z., (1999), Informacja o produkcie jako instrument ochrony interesów konsumenta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 533, s. 29-41.
6
Andrykiewicz-Feczko Z., (1998), Preferencje konsumentów w zakresie usług bankowych. [W:] Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998, T. 1, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 161-173.
7
Andrykiewicz-Feczko Z., (1997), Testy porównawcze jako źródło informacji o jakości produktu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 497, s. 39-50.
8
Andrykiewicz-Feczko Z., (1997), Badania marketingowe jako źródło informacji o konsumenckiej ocenie jakości. [W:] Wawak T. (red.), Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000, Kraków : Wydawnictwo EJB, s. 308-316.
9
Andrykiewicz-Feczko Z., (1996), Kody kreskowe jako narzędzie wspomagające badania zachowania konsumenta. [W:] Szumilak J. (red.), Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 162-168.
10
Andrykiewicz-Feczko Z., (1994), Wybrane metody wartościowania cech jakości produktu przez konsumenta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 420, s. 45-54.
11
Andrykiewicz-Feczko Z., (1994), Społeczne uwarunkowania zachowania konsumenta na rynku (na przykładzie wybranych oddziaływań kulturowych), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 442, s. 23-34.
12
Andrykiewicz-Feczko Z., (1991), Analiza preferencji konsumentów w zakresie telewizorów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 349, s. 69-79.
13
Andrykiewicz-Feczko Z., (1991), Analiza preferencji konsumentów w zakresie odzieży futrzanej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 359, s. 67-77.
14
Andrykiewicz-Feczko Z., (1991), Percepcja konsumenta jako proces odbioru informacji ze świata zewnętrznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 353, s. 55-66.
15
Andrykiewicz-Feczko Z., (1990), Produkt rynkowy jako obiekt badań marketingowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 324, s. 31-43.
16
Andrykiewicz-Feczko Z., (1989), Postępowanie decyzyjne i reakcje podecyzyjne konsumenta na rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 314, s. 21-33.
17
Andrykiewicz-Feczko Z., Feczko J., Szwaja S., (1989), Testowanie jakości produktów powszechnego użytku a wybrane metody ergonomiczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 283, s. 29-45.
18
Andrykiewicz-Feczko Z., (1989), Uwarunkowania zaspokojenia potrzeb konsumentów w zakresie pieczywa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 304, s. 97-113.
19
Andrykiewicz-Feczko Z., (1988), Postępowanie a zachowanie konsumenta na rynku. [W:] Banasiak A. (red.), Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 3, Przemiany w strukturze konsumpcji, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 62-69.
20
Andrykiewicz-Feczko Z., (1988), Instrumenty kształtowania preferencji konsumentów w wyborze dóbr na rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 281, s. 59-74.
21
Andrykiewicz-Feczko Z., Feczko J., (1988), Metodyka oceny wartościowania produktów przez konsumenta. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 19.
22
Andrykiewicz-Feczko Z., (1988), Motywacyjne uwarunkowania postępowania konsumenta na rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 255, s. 5-21.
23
Andrykiewicz-Feczko Z., (1988), Wymagania konsumentów w zakresie jakości wybranych artykułów elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 18.
24
Feczko J., Andrykiewicz-Feczko Z., (1987), Testowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : (streszczenie referatu). [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 6.
25
Feczko J., Andrykiewicz-Feczko Z., (1987), Istota konsumenckiej oceny jakości towarów. [W:] Feczko J. (red.), Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 82-92.
26
Andrykiewicz-Feczko Z., (1987), Psychospołeczne determinanty oceny jakości towarów przez konsumenta. [W:] Feczko J. (red.), Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 266-275.
27
Andrykiewicz-Feczko Z., (1987), Postawy i ich wpływ na postępowanie konsumenta na rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 233, s. 59-71.
28
Andrykiewicz-Feczko Z., Feczko J., (1987), Problemy wartościowania cech jakości towarów przez konsumenta : (streszczenie doniesienia). [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 58.
29
Andrykiewicz-Feczko Z., (1987), O dalszy rozwój kształtowania jakości towarów, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 68-70.
30
Andrykiewicz-Feczko Z., (1985), Hierarchia potrzeb konsumpcyjnych i czynniki ją kształtujące, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 212, s. 5-17.
31
Andrykiewicz-Feczko Z., (1984), Zarys rozwoju poglądów na zagadnienie preferencji indywidualnych konsumentów i na teorię wyboru, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 193, s. 27-45.
32
Andrykiewicz-Feczko Z., (1983), Wielowymiarowa analiza preferencji konsumpcyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 174, s. 25-40.
33
Andrykiewicz-Feczko Z., (1983), Źródła i mechanizmy rozwoju potrzeb, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 169, s. 31-47.
34
Andrykiewicz-Feczko Z., (1981), Uczestnictwo w kulturze. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 68-80.
35
Andrykiewicz Z., (1981), Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji w sferze przedprodukcyjnej i poprodukcyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem psychospołecznych elementów wartości użytkowej towarów), "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 62-64.
36
Andrykiewicz-Feczko Z., Bywalec C., Rudnicki Z., Strzembicki L., (1981), Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej: materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 120 s.
37
Andrykiewicz-Feczko Z., (1981), Mieszkanie. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 36-43.
38
Andrykiewicz Z., (1981), Ocena jakości towarów, a zróżnicowanie warunków społeczno-ekonomicznych konsumentów. [W:] Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 113-118.
39
Andrykiewicz-Feczko Z., (1981), Oświata i wykształcenie. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 56-67.
40
Feczko J., Andrykiewicz Z., (1979), Eksperymentalne badania preferencji konsumentów w zakresie odzieży, "Handel Wewnętrzny", nr 3, s. 60-65.
41
Feczko J., Andrykiewicz Z., Borowiec W., (1979), Jakościowe aspekty postępowania konsumentów odzieży i ich preferencje, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 40, s. 325-326.
42
Andrykiewicz Z., (1978), Sprawy natury ogólniejszej, ale jak? Możliwości użycia metod intuicyjnych do badania sposobu wyrażania się stosowanego przez użytkowników tkanin i odzieży, "Przegląd Włókienniczy", R. 32, nr 6, s. 302-303.
43
Andrykiewicz-Feczko Z., (1996), Testowanie opinii konsumenta w zakresie jakości, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 99 k.
1
@article{UEK:52291,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Ochrona interesów konsumenta w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "579",
pages = "5-19",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12527},
}
2
@article{UEK:2168224408,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Społeczne konsekwencje reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce : próba wstępnej oceny",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "612",
pages = "5-16",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13658},
}
3
@article{UEK:2168260880,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Integracja z Unią Europejską szansą rozwiązania problemu ochrony interesów konsumenta w Polsce",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "55-64",
year = "2000",
}
4
@article{UEK:2168248334,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Sytuacja polskiego konsumenta w okresie transformacji ustrojowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "541",
pages = "49-62",
year = "2000",
}
5
@article{UEK:2168248276,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Informacja o produkcie jako instrument ochrony interesów konsumenta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "533",
pages = "29-41",
year = "1999",
}
6
@inbook{UEK:2168252690,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Preferencje konsumentów w zakresie usług bankowych",
booktitle = "Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1",
pages = "161-173",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "1998",
isbn = "83-86230-31-2",
}
7
@article{UEK:2168237754,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Testy porównawcze jako źródło informacji o jakości produktu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "497",
pages = "39-50",
year = "1997",
}
8
@inbook{UEK:2168269304,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Badania marketingowe jako źródło informacji o konsumenckiej ocenie jakości",
booktitle = "Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000",
pages = "308-316",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo EJB",
year = "1997",
isbn = "83-906641-7-8",
}
9
@inbook{UEK:2168236642,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Kody kreskowe jako narzędzie wspomagające badania zachowania konsumenta",
booktitle = "Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.",
pages = "162-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
10
@article{UEK:2168256126,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Wybrane metody wartościowania cech jakości produktu przez konsumenta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "420",
pages = "45-54",
year = "1994",
}
11
@article{UEK:2168248152,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Społeczne uwarunkowania zachowania konsumenta na rynku (na przykładzie wybranych oddziaływań kulturowych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "442",
pages = "23-34",
year = "1994",
}
12
@article{UEK:2168259664,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Analiza preferencji konsumentów w zakresie telewizorów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "349",
pages = "69-79",
year = "1991",
}
13
@article{UEK:2168235610,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Analiza preferencji konsumentów w zakresie odzieży futrzanej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "359",
pages = "67-77",
year = "1991",
}
14
@article{UEK:2168246704,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Percepcja konsumenta jako proces odbioru informacji ze świata zewnętrznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "353",
pages = "55-66",
year = "1991",
}
15
@article{UEK:2168269178,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Produkt rynkowy jako obiekt badań marketingowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "324",
pages = "31-43",
year = "1990",
url = {},
}
16
@article{UEK:2168235220,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Postępowanie decyzyjne i reakcje podecyzyjne konsumenta na rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "314",
pages = "21-33",
year = "1989",
url = {},
}
17
@article{UEK:2168264380,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko and Janusz S. Feczko and Sabina Szwaja",
title = "Testowanie jakości produktów powszechnego użytku a wybrane metody ergonomiczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "283",
pages = "29-45",
year = "1989",
}
18
@article{UEK:2168246664,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Uwarunkowania zaspokojenia potrzeb konsumentów w zakresie pieczywa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "304",
pages = "97-113",
year = "1989",
}
19
@inbook{UEK:2168271538,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Postępowanie a zachowanie konsumenta na rynku",
booktitle = "Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 3, Przemiany w strukturze konsumpcji ",
pages = "62-69",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1988",
isbn = "83-7016-339-4",
}
20
@article{UEK:2168258708,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Instrumenty kształtowania preferencji konsumentów w wyborze dóbr na rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "281",
pages = "59-74",
year = "1988",
url = {},
}
21
@misc{UEK:2168263144,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko and Janusz Feczko",
title = "Metodyka oceny wartościowania produktów przez konsumenta",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "19",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
22
@article{UEK:2168251398,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Motywacyjne uwarunkowania postępowania konsumenta na rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "255",
pages = "5-21",
year = "1988",
}
23
@misc{UEK:2168263140,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Wymagania konsumentów w zakresie jakości wybranych artykułów elektronicznego sprzętu powszechnego użytku",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "18",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
24
@misc{UEK:2168255574,
author = "Janusz Feczko and Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Testowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : (streszczenie referatu)",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "6",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
25
@inbook{UEK:2168351186,
author = "Janusz S. Feczko and Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Istota konsumenckiej oceny jakości towarów",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r.",
pages = "82-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
26
@inbook{UEK:2168351198,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Psychospołeczne determinanty oceny jakości towarów przez konsumenta",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r.",
pages = "266-275",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
27
@article{UEK:2168261388,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Postawy i ich wpływ na postępowanie konsumenta na rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "233",
pages = "59-71",
year = "1987",
}
28
@misc{UEK:2168255700,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko and Janusz Feczko",
title = "Problemy wartościowania cech jakości towarów przez konsumenta : (streszczenie doniesienia)",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "58",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
29
@article{UEK:2168254868,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "O dalszy rozwój kształtowania jakości towarów",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "68-70",
year = "1987",
}
30
@article{UEK:2168274995,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Hierarchia potrzeb konsumpcyjnych i czynniki ją kształtujące",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "212",
pages = "5-17",
year = "1985",
}
31
@article{UEK:2168236586,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Zarys rozwoju poglądów na zagadnienie preferencji indywidualnych konsumentów i na teorię wyboru",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "193",
pages = "27-45",
year = "1984",
}
32
@article{UEK:2168261472,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Wielowymiarowa analiza preferencji konsumpcyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "174",
pages = "25-40",
year = "1983",
}
33
@article{UEK:2168229434,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Źródła i mechanizmy rozwoju potrzeb",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "169",
pages = "31-47",
year = "1983",
}
34
@inbook{UEK:2168291737,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Uczestnictwo w kulturze",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "68-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
35
@misc{UEK:2168254180,
author = "Zofia Andrykiewicz",
title = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji w sferze przedprodukcyjnej i poprodukcyjnej : (ze szczególnym uwzględnieniem psychospołecznych elementów wartości użytkowej towarów)",
booktitle = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "62-64",
year = "1981",
}
36
@book{UEK:2168345304,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko and Czesław Bywalec and Zbigniew Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
37
@inbook{UEK:2168291727,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Mieszkanie",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "36-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
38
@inbook{UEK:2168255070,
author = "Zofia Andrykiewicz",
title = "Ocena jakości towarów, a zróżnicowanie warunków społeczno-ekonomicznych konsumentów",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980",
pages = "113-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
39
@inbook{UEK:2168291735,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Oświata i wykształcenie",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "56-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
40
@article{UEK:2168254008,
author = "Janusz S. Feczko and Zofia Andrykiewicz",
title = "Eksperymentalne badania preferencji konsumentów w zakresie odzieży",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3",
pages = "60-65",
year = "1979",
}
41
@article{UEK:2168359224,
author = "Janusz S. Feczko and Zofia Andrykiewicz and Wiesław Borowiec",
title = "Jakościowe aspekty postępowania konsumentów odzieży i ich preferencje",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 40",
pages = "325-326",
year = "1979",
}
42
@article{UEK:2168356890,
author = "Zofia Andrykiewicz",
title = "Sprawy natury ogólniejszej, ale jak? Możliwości użycia metod intuicyjnych do badania sposobu wyrażania się stosowanego przez użytkowników tkanin i odzieży",
journal = "Przegląd Włókienniczy",
number = "R. 32, 6",
pages = "302-303",
year = "1978",
}
43
@unpublished{UEK:2168329079,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko",
title = "Testowanie opinii konsumenta w zakresie jakości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID