Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Marta Moczulska , Renata Winkler
Konferencja:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Tytuł:
Remote Work Satisfaction of University Academics : Case Study of Poland. Part 2 - Research Results
Źródło:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 9643-9650. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Program badawczy:
Publication financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168356442
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Autor:
Marta Moczulska , Renata Winkler
Konferencja:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Tytuł:
Remote Work Satisfaction of University Academics : Case Study of Poland. Part 1 - Theoretical Considerations
Źródło:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 9635-9642. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Program badawczy:
Publication financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168356440
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Tytuł:
The Core of Professional Competence : the Perspective of Technology Transfer Specialists (Case Study : Poland)
Źródło:
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie : aktualności badawcze / red. nauk. Roman Tylżanowski - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 99-108
Program badawczy:
The paper was financed from funds allocated to the Faculty of Management at the University of Economics in Krakow as part of a research grant
ISBN:
978-83-7285-915-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168345778
rozdział w monografii
4

Autor:
Katarzyna Tarnowska , Eliza Gruczyńska-Sękowska , Dorota Kowalska , Mariola Kozłowska , Ewa Majewska , Renata Winkler
Tytuł:
Difficulties and Factors Influencing Purchase Decision : the Perspective of Families with Children with Autism Spectrum Disorders on a Gluten-Free and Casein-Free Diet : Preliminary Study
Źródło:
Roczniki Państwowego Zakładu Higieny = Annals of the National Institute of Hygiene. - vol. 71, no. 3 (2020) , s. 321-328. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168348072
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Renata Winkler , Wioleta Karna
Tytuł:
Analiza dobowego budżetu czasu studiujących kobiet w latach 2017-2019 = Research of the Daily Time Budget of Female Students between 2017-2019
Źródło:
Ekonomia Społeczna / red. nacz. Marek ĆWIKLICKI ; red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek. - nr 2 (2020) , s. 138-148. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznego w Krakowie.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168352922
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Zespołowość w organizacji
Źródło:
Zachowania organizacyjne : zarys problematyki / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 106-117
ISBN:
978-83-7252-798-1
Nr:
2168341871
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Satisfaction in Concepts of the Organisation's Intangible Assets and the Processes of Production Preparation = Satysfakcja w koncepcjach zasobów niematerialnych organizacji a procesy przygotowania produkcji
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 24, nr 2 (2019) , s. 41-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics, with-in the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168336041
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Marta Moczulska , Renata Winkler
Konferencja:
12th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2019), Sewilla, Hiszpania, od 2019-11-11 do 2019-11-13
Tytuł:
Coopetition and Engagement to the Implementation of Project Tasks : Case Study in Didactic [dokument elektroniczny]
Źródło:
ICERI 2019 : Proceedings / ed. by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres - Seville: IATED Academy, 2019, s. 6806-6814. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(ICERI Proceedings)
ISBN:
978-84-09-14755-7
Nr:
2168343710
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Autor:
Renata Winkler , Marta Moczulska
Tytuł:
Prolegomena : Social Potential of the Organization Versus Engagement and Job Satisfaction = Prolegomena : potencjał społeczny organizacji a zaangażowanie i satysfakcja z pracy
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 24, nr 3 (2019) , s. 36-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168343702
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Stres w organizacji
Źródło:
Zachowania organizacyjne : zarys problematyki / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 69-89
ISBN:
978-83-7252-798-1
Nr:
2168341783
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Communication Audit and Knowledge Management Audit as Kinds of Internal Audits in the Management of Intangible Assets of an Organization = Audyt komunikacyjny i audyt zarządzania wiedzą jako przykłady audytu zasobów niematerialnych organizacji
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 23, nr 2 (2018) , s. 41-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326491
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Marta Moczulska , Renata Winkler
Tytuł:
The "Burden" of Knowledge : Unwanted Knowledge in Management - the Perspective of Individual and Organizational Level = "Balast" wiedzy : wiedza niechciana w zarządzaniu z perspektywy jednostki i organizacji
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 23, nr 1 (2018) , s. 37-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168325989
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Audyt wewnętrzny w zarządzaniu zasobami niematerialnymi organizacji : prolegomena = International Audit in the Management of Intangible Assets of the Organization : Introduction
Źródło:
Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 259-275. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego Katedry Zachowań Organizacyjnych w roku 2017, nr umowy 054/WZ-KZO/01/2017/S/7054
ISBN:
978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168320829
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Konferencja:
12th International Conference on Strategic Management and Its Support by Information Systems 2017, Ostrawa, Czechy, od 2017-05-25 do 2017-05-26
Tytuł:
Dysfunctions in the Work of Team
Źródło:
SMSIS 2017 - Proceedings of the 12th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2017 / eds. Radek Němec, Lucie Chytilová - Ostrava: VSB-Technical University, 2017, s. 157-166. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential in 2016
ISBN:
978-80-248-4046-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168316353
rozdział w materiałach konferencyjnych
15

Tytuł:
Zarządzanie wiedzą w zespole projektowym - wybrane zagadnienia = Knowledge Management in Project Teams - Selected Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - t. 74 nr 3 (2017) , s. 89-101. - Tytuł numeru: Rola zasobów ludzkich w rozwoju organizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168320089
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Kapitał intelektualny a potencjał społeczny organizacji wielokulturowej
Źródło:
Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 11-33 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-2-2 ; 978-83-946633-3-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168321399
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Project Teams: Selected Topics = Zespół projektowy: wybrane tematy
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 1 (30) (2017) , s. 31-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential in 2016
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168320611
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Development of Social Potential in Enterprise in the Conditions Cultural Diversity
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 179-189 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed with subsidies granted to Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity (2016)
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168310759
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Autor:
Renata Winkler , Marta Moczulska
Konferencja:
19th International Conference on Information Technology for Practice - IT for Practice 2016, Ostrawa, Czechy, od 2016-10-13 do 2016-10-14
Tytuł:
Challenges of Managing a Project Team : Communication and Engagement
Źródło:
Information Technology for Practice 2016 : Selected Papers / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková, Jaroslav Ševčík - Ostrava: VSB-Technical University, 2016, s. 79-86. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-3970-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168308705
rozdział w materiałach konferencyjnych
20

Tytuł:
Techniki komunikacji w procesie zmian = Communication Techniques in the Process of Implementing Changes
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 2 (23) (2015) , s. 108-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168299681
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Communication in the Process of Cooperation
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 17-23 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential in 2015
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168302861
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa
Źródło:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 209-218 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296357
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Conditions for Implementing Organizational Changes
Źródło:
Acta Logistica. - vol. 2, iss. 4 (2015) , s. 21-24. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168302853
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Renata Winkler , Marta Moczulska
Tytuł:
Beneficial Coalitions : Knowledge Management and Development of Employee Commitment
Źródło:
Acta Logistica. - vol. 2, iss. 2 (2015) , s. 13-16. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168302859
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Proces wdrażania zmian a komunikacja wewnętrzna
Źródło:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 113-130 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
Nr:
2168307211
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Autor:
Renata Winkler , Michał Chmielecki
Tytuł:
Komunikacja a dzielenie się wiedzą w projektowych zespołach międzykulturowych = Communication and Knowledge Sharing in Multicultural Design Teams
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015) , s. 87-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168297625
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Doskonalenie, rozwój i integrowanie zespołu projektowego = Development and Integration of the Project Team
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 3 (2014) , s. 167-179. - Tytuł numeru: Studia z zarządzania międzykulturowego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168290957
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Renata Winkler , Izabela Bednarska-Wnuk
Tytuł:
Elastyczność pracowników a pomiar satysfakcji z pracy = Flexible Employees and Measurement of Job Satisfaction
Źródło:
Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej / red. P. Kuźbik, M. Szymankiewicz - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2014, s. 95-106. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7969-450-1
Nr:
2168292743
rozdział w monografii
29

Autor:
Renata Winkler , Marta Moczulska
Tytuł:
Quality of Service and Conditions of Customer Satisfaction Measurement
Źródło:
Acta Logistica. - vol. 1, iss. 3 (2014) , s. 23-26. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168294915
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Knowledge Transfer at the Meeting Point of Cultures - Determinants and Factors = Transfer wiedzy na styku kultur - uwarunkowania i przesłanki
Źródło:
Organizacja i Zarządzanie. - nr 1 (25) (2014) , s. 135-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293425
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Training and Knowledge Transfer at the Interface of Cultures = Szkolenia a transfer wiedzy na styku kultur
Źródło:
Management. - Vol. 18, no. 1 (2014) , s. 227-240. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294899
artykuł w czasopiśmie
32

Konferencja:
Zarządzanie gospodarką w strategii rozwoju Rosji, Moskwa, Rosja, od 2014-11-27 do 2014-11-28
Tytuł:
Risks and Challenges in Managing a Culturally Diverse Team
Źródło:
Materialy meždunarodnogo pravlenčeskogo foruma "Upravlenie èkonomikoj v strategii razvitiâ rossii" : kruglyj stol - Moskwa: Gosudarstvennyj universitet upravleniâ, 2014, s. 99-102 - Bibliogr.
ISBN:
978-5-215-02679-3
Nr:
2168294937
rozdział w materiałach konferencyjnych
33

Tytuł:
Techniki komunikacji w procesach zmian
Źródło:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI2014, s. 74-93 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1503/Magazyn
Nr:
2168303455
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Autor:
Marta Moczulska , Renata Winkler
Tytuł:
Komunikacyjny wymiar kompetencji społecznych : konstruowanie pozytywnych aktów wartościowania = The Communication Dimension of Social Competence : the Construction of Positive Evaluative Acts
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 4 (21) (2014) , s. 64-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168295627
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Przywództwo i komunikacja w zespole projektowym = Leadership and Communication in the Project Team
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 64, t. 1 (2013) , s. 473-481. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 786)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168281999
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Patologie i dysfunkcje w procesie komunikacji w organizacji
Źródło:
Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2013, s. 83-97 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1448/Magazyn
Nr:
2168290113
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Komunikacja w organizacjach zróżnicowanych kulturowo
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013
Opis fizyczny:
227 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Uwagi:
Wyd. 1 ukazało się pod tyt.: Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-4404-3
Nr:
2168260358
monografia
38

Tytuł:
Funkcja motywowania w kierowaniu zespołem = The Role of Motivating in Team Management
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 14, z. 11, cz. 1 (2013) , s. 267-277. - Tytuł numeru: Społeczne problemy zarządzania projektami - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168266792
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Satysfakcja z pracy i jej pomiar - kwestie zasadnicze
Źródło:
eWEB : Science, Business, Network (2012) . - [odczyt: 02.06.2012] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168229586
artykuł nierecenzowany
40

Tytuł:
Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki : nota biograficzna
Źródło:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 13-16
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231918
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Opportunities, Challenges and Risk in Managing a Culturally Diverse Team
Źródło:
The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 101-105
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-0-5
Nr:
2168235742
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Wybrane aspekty przywództwa w warunkach zróżnicowania kulturowego
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2012, s. 120-135 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1398/Magazyn
Nr:
2168266538
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Transfer wiedzy na styku kultur = The Cross-cultural Transfer of Knowledge
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012) , s. 39-50. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249338
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
The Minnesota Satisfaction Questionnaire
Źródło:
eWEB : Science, Business, Network (2012) . - [odczyt: 31.05.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168229548
artykuł nierecenzowany
45

Tytuł:
Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy
Źródło:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 159-176 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-56-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168230188
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Przewodzenie zespołem w warunkach zróżnicowania kulturowego = Leading the Team in Terms of Cultural Diversity
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 13, z. 13 (2012) , s. 161-175. - Tytuł numeru: Studia z zarządzania międzykulturowego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168325705
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej
Źródło:
Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą / red. Arkadiusz POTOCKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 115-135
ISBN:
978-83-62511-65-5
Nr:
2168218882
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Perswazja i manipulacja w kontekście procesu wywierania wpływu w grupie = Social Influence Processes : the Concepts of Persuasion and Manipulation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 167-180. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218600
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Badanie satysfakcji klienta w sferze usług administracji publicznej na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego = Customer Satisfaction Measurement in Public Administration : Voivodship Office
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 4 (2011) , s. 59-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227618
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Komunikowanie w organizacjach gospodarczych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2011
Opis fizyczny:
262, [2]: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-413-3
Nr:
2166384336
monografia
51

Tytuł:
Effective Leadership : What Kind of Skills and Competencies should a Cross-Culture Leader Possess?
Źródło:
Journal of Intercultural Management. - Vol. 3, No. 2 (2011) , s. 179-187. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168222962
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy
Źródło:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2011, s. 150-168 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1353/Magazyn
Nr:
2168257974
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2010, s. 97-116
Sygnatura:
NP-1180/Magazyn
Nr:
2168282863
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Audyt komunikacyjny - wymiar wewnętrzny
Źródło:
Systemy controllingu, monitoringu i audytu / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 119-126
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-1-4
Nr:
2165902154
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Przywództwo w warunkach zróżnicowania kulturowego organizacji = Leadership in Culturally Diverse Organizations
Źródło:
Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami / red. nauk. Janina Stankiewicz - Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2010, s. 325-333. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927455-8-7
Nr:
2165702684
rozdział w monografii
56

Tytuł:
Komunikacyjne wyzwania w dobie internacjonalizacji współpracy
Źródło:
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 403-419. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka i Gospodarka ; t. 2)
ISBN:
978-83-930382-2-0
Nr:
2165701923
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych = The Premises of Shaping Communication in Multicultural Organisations in the Light of Empirical Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010) , s. 15-29. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53171
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Efektywność - próba konceptualizacji pojęcia = An Attempt to Define the Concept of Efficiency
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010) , s. 103-115. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53170
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Job Descriptive Index i Job Diagnostic Survey jako narzędzia badania satysfakcji z pracy = The Job Descriptive Index and Job Diagnostic Survey as Tools for Measuring Job Satisfaction
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 801 (2009) , s. 79-93. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50440
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
60

Autor:
Renata Winkler , Jakub Palka
Tytuł:
Ranga i wyznaczniki zaufania w badaniu opinii pracowników = The Status and Determinants of Trust in Research on Employee Attitudes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 801 (2009) , s. 95-114. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50441
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Interpersonalne, grupowe, organizacyjne i interkulturowe przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach
Źródło:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 428-436 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-119-4
Nr:
2161841502
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Wywieranie wpływu w grupie : perswazja a manipulacja
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kier. tematu: Arkadiusz POTOCKI2009, s. 124-139 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1297/Magazyn
Nr:
2168247908
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Proces komunikowania się w organizacjach wielokulturowych - badanie i ocena
Źródło:
Studia z zarządzania międzykulturowego. Cz. 2 / red. nauk. Łukasz Sułkowski, Katarzyna Waniek - Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2009, s. 39-51. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Monografie ; nr 22)
ISBN:
978-83-60230-65-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168345944
rozdział w monografii
64

Tytuł:
Projektowanie i przygotowanie szkoleń komunikacyjnych = The Design and Preparation of Communication Training
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 765 (2008) , s. 93-103. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50414
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Komunikowanie w relacji przełożony - podwładny : przegląd technik = Supervisory - subordinate communication : Review of Techniques
Źródło:
Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / red. Wiktor Adamus - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 44-58. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-002-1
Nr:
2166201560
rozdział w monografii
66

Tytuł:
Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji = Communication Process in the Firm in the Context of Globalization
Źródło:
Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Janina Stankiewicz - Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, s. 38-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7481-163-7
Nr:
2165898667
rozdział w monografii
67

Autor:
Renata Winkler , Jakub Palka
Tytuł:
Zaburzenia w procesie komunikowania się wynikające z uwarunkowań osobowościowych rozmówców = Disturbances in the Communication Process Resulting from Interlocutors' Personality Traits
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 765 (2008) , s. 105-125. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50415
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008
Opis fizyczny:
227 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-651-1
Nr:
51810
monografia
69

Tytuł:
Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych pracowników w organizacjach wielokulturowych = Sculpting the Communication Competences of Employees in Multicultural Organizations
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 633-640. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50985
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Wielokulturowość w organizacjach a organizacje wielokulturowe
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2008, s. 30-47 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1255/Magazyn
Nr:
2168276697
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji = Communication Process in a Company in the Context of Globalization
Źródło:
Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / red. Wiktor Adamus - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 111-121. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-002-1
Nr:
2165833612
rozdział w monografii
72

Tytuł:
Problemy pomiaru satysfakcji klienta zewnętrznego w sferze usług
Źródło:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 574-584 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
Nr:
2166097137
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Autor:
Marta Moczulska , Renata Winkler
Tytuł:
Partycypacja pracowników a satysfakcja z pracy
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 2 (2007) , s. 21-25 - Bibliogr.
Nr:
50295
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Nowe wymagania od kultur organizacyjnych przedsiębiorstw
Źródło:
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 141-167 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-707-4
Nr:
2168306739
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy
Źródło:
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 168-289 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-707-4
Nr:
2168306745
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Autor:
Renata Winkler , Marta Moczulska
Tytuł:
Komunikacyjny wymiar współpracy wirtualnej = Communicational Aspects of Virtual Cooperation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 5 (2007) , s. 223-236. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168296735
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Kształtowanie efektywnego komunikowania się w organizacjach wielokulturowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
291 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-51
Nr:
52376
doktorat
78

Autor:
Renata Winkler , Jakub Palka
Tytuł:
Aspekty kulturowe zaufania na tle procesu komunikowania się = Cultural Aspects of Trust and the Communication Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007) , s. 21-33. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50933
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Bariery internacjonalizacji organizacji = Barriers to the Internationalisation of Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007) , s. 75-82. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50934
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Wybrane modele komunikacji w warunkach zróżnicowania kulturowego
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2007, s. 44-65 - Bibliogr.
Program badawczy:
55/KZO/1/07/S/416
Sygnatura:
NP-1201/Magazyn
Nr:
2168326433
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Ku różnorodności kulturowej : teoria i praktyka szkoleń komunikacyjnych = Towards the Cultural Diversity : Theory and Practice of Communication Training
Źródło:
Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. nauk. Janina Stankiewicz - Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, s. 164-172. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7481-097-5
Nr:
2166589291
rozdział w monografii
82

Tytuł:
KSS (Die Kommunikations-System-Studie) jako metoda kształtowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 4 (2006) , s. 15-19 - Bibliogr.
Nr:
51971
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Jakub Palka , Renata Winkler
Tytuł:
Zdobywanie zaufania słuchaczy podczas wystąpień = Winning the Audience's Trust While Delivering a Speech
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006) , s. 135-142. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51756
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Różnorodność kulturowa w organizacji
Źródło:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Dodr.. - Warszawa: Difin, 2006, s. 321-338 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2166477091
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Zmiana i doskonalenie organizacji
Źródło:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Dodr.. - Warszawa: Difin, 2006, s. 298-320 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168267800
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Satysfakcja z pracy: wybrane narzędzia diagnozy
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2006, s. 39-60 - Bibliogr.
Program badawczy:
88/KZO/1/2006/S/346
Sygnatura:
NP-1147/Magazyn
Nr:
2168326731
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji
Źródło:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Dodr.. - Warszawa: Difin, 2006, s. 9-28 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168267798
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Wystąpienie jako forma komunikowania = The Speech as a Form of Communication
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 715 (2006) , s. 49-63. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52893
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Komunikowanie w relacji przełożony - podwładny : przegląd technik = Upward and Downward Communication in Organization
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2006) , s. 120-132. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166383863
artykuł w czasopiśmie
90

Autor:
Jakub Palka , Renata Winkler
Tytuł:
Bariery budowy kultury zaufania = Barriers to Creating a Culture of Trust
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 715 (2006) , s. 27-40. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52892
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Satysfakcja i skuteczność w komunikowaniu się w zespołach wirtualnych = Satisfaction and Efficiency of Process of Communication in Virtual Teams
Źródło:
Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury / red. nauk. Lidia Zbiegień-Maciąg, Ewa Beck - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006, s. 375-383. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7464-059-6
Nr:
2166469745
rozdział w monografii
92

Tytuł:
Zmiana i doskonalenie organizacji
Źródło:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2005, s. 298-320 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168267794
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Efektywność w komunikowaniu się = Effective Communication
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 672 (2005) , s. 77-90. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53179
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Proces komunikowania się - patologie i dysfunkcje
Źródło:
Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi / red. Zdzisława Janowska, Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2005, s. 334-345 - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-843-8
Nr:
2168250736
rozdział w monografii
95

Tytuł:
Zagadnienia kadrowe w kontekście internacjonalizacji rynków pracy
Źródło:
Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej / red. nauk. Eugeniusz Najlepszy - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2005, s. 346-354 - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-121-9
Nr:
2168219070
rozdział w monografii
96

Tytuł:
Różnorodność kulturowa w organizacji
Źródło:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2005, s. 321-338 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168218378
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji
Źródło:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2005, s. 9-28 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168218348
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Badanie satysfakcji klienta wewnętrznego w diagnozie potrzeb komunikacyjnych i doskonaleniu systemu komunikacji wewnętrznej = Research of Job Satisfaction - as a Possibility of Diagnosis and Improvement the System of Communication
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 5 (2005) , s. 411-420. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe - Bibliogr.
Nr:
2166065765
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
SERVQUAL w diagnozie satysfakcji z pracy = SERVQUAL within Job Satisfaction Appraisal
Źródło:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 533-542. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
Nr:
2166389145
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Szkolenia komunikacyjne w organizacjach gospodarcych
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2005, s. 22-42 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1087/Magazyn
Nr:
2168266738
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Wytyczne komunikowania się w sytuacji psychologicznie trudnej = Directive of Communicating in Difficult Situation
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1054 (2004) , s. 210-218. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys - Bibliogr.
Nr:
2166390339
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Zachowania organizacyjne w wymiarze indywidualnym
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2004, s. 14-28 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-964/Magazyn
Nr:
2168266772
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
103

Autor:
Jakub Palka , Renata Winkler
Tytuł:
Zaufanie i komunikacja jako determinanty sukcesu zespołów wirtualnych = Communication and Trust as Key Factors of the Success within Virtual Teams
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004) , s. 195-208. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52240
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
104

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Psychologia w zarządzaniu - dydaktyka, badania, sukcesy", Łódź, Polska, od 0001-01-01 do 0001-01-01
Tytuł:
Stereotypy w teorii kontaktów interkulturowych
Źródło:
Psychologia w zarządzaniu : dydaktyka, badania, sukcesy : praca zbiorowa / red. Henryk Skłodowski - Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2004, s. 21-35 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Monografie ; nr 10)
ISBN:
83-88384-7-75
Nr:
2168346232
rozdział w monografii
105

Tytuł:
Uwarunkowania efektywnego komunikowania się = Conditions of Communication Process Effectiveness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 43 (2004) , s. 1261-1270. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 378)
Nr:
2168244950
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Potrzeba innowacyjności a zmiana w szkoleniach = Necessity of Innovation and Changes in the Training Programs
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1045 (2004) , s. 385-391. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji - Bibliogr.
Nr:
52770
artykuł w czasopiśmie
107

Konferencja:
II Ogólnopolska Konferencja: Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość?, Kraków, Polska, od 2003-05-30 do 2003-05-30
Tytuł:
Potrzeby szkoleniowe w perspektywie internacjonalizacji rynków pracy = Training Needs in the Perspective of Internationalisation of Labour Markets
Źródło:
Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II ogólnopolska konferencja naukowa pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. T. 2 = Information Society: Vision or Reality? Second National Conference Honorary President: Professor Ryszard Tadeusiewicz Rector of the University of Science and Technology. Vol. 2 / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004, s. 83-93. - [odczyt: 26.03.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
83-89388-32-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168251236
rozdział w materiałach konferencyjnych
108

Tytuł:
Komunikacyjne ograniczenia w zarządzaniu różnorodnością
Źródło:
Management Forum 2020 / red. nauk.: Juliusz Engelhardt, Małgorzata Brojak-Trzaskowska - Szczecin; Międzyzdroje: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 294-300 - Bibliogr.
ISBN:
83-89142-27-9
Nr:
2168246868
rozdział w monografii
109

Tytuł:
Kompetencja komunikacyjna pracowników = Communication Competence of Employees
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 647 (2004) , s. 77-86. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219690
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Potrzeby szkoleniowe ekspatriantów
Źródło:
Współczesne problemy i koncepcje zarządzania : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. nauk. Janina Stankiewicz - Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2003, s. 75-84 - Bibliogr.
ISBN:
83-89321-33-5
Nr:
2168346430
rozdział w monografii
111

Tytuł:
Wykorzystanie modelu wielkiej piątki w badaniu osobowości pracowników = Using the Big Five Model in Employee Personality Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 626 (2003) , s. 41-56. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168222596
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Uwarunkowania kulturowe funkcjonowania zespołów = Cultural Factors Governing Groups Behaviour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 626 (2003) , s. 77-86. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168222594
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Doskonalenie komunikacji na płaszczyźnie przełożony-podwładny
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2003, s. 87-113 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-925/Magazyn
Nr:
2168266862
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2003
Opis fizyczny:
319 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-373-2
Nr:
2168222268
monografia
115

Tytuł:
Teoretyczne modele uwarunkowań efektywności menedżera = Theoretical Models Regarding the Conditions of Managerial Efficiency
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 597 (2003) , s. 129-148. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168220982
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Komunikowanie w sytuacji psychologicznie trudnej
Źródło:
Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 567-573 - Bibliogr.
ISBN:
83-919540-5-6
Nr:
2168230074
rozdział w monografii
117

Tytuł:
Kształtowanie organizacji o wysokiej zdolności adaptacyjnej = Shaping a High Adaptability Organisation
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 6 (2002) , s. 73-93. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223210
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Kompetencja komunikacyjna w perspektywie wielokulturowej = Communication Competence from the Multicultural Perspective
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 878-886 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168227162
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Wybrane aspekty zarządzania zespołem multikulturowym = Selected Aspects of Managing a Multicultural Team
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 99-110. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168224904
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
120

Tytuł:
Kulturowy aspekt komunikacji interpersonalnej w organizacji = The Cultural Aspect of Interpersonal Communication in Organization
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 2 (2002) , s. 91-102. - [odczyt: 06.02.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168245496
artykuł w czasopiśmie
121

Konferencja:
Konferencja: Zarządzanie operacyjne w firmie: perspektywy i doświadczenia, Zakopane, Polska, od 2002-09-19 do 2002-09-20
Tytuł:
Wymiar społeczny elastycznych form organizacji czasu pracy = The Social Dimension of Working Flexible Hours Abstract
Źródło:
Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta] - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002, s. 265-275. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-2-7
Nr:
2168241820
rozdział w materiałach konferencyjnych
122

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, Słupsk, Polska, od 2002-06-13 do 2002-06-14
Tytuł:
Komunikacja interpersonalna w perspektywie wielokulturowej
Źródło:
Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku / red. nauk. Magdalena Jerzemowska - Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Zarządzania, 2002, s. 215-223 - Bibliogr.
ISBN:
83-88473-08-5
Nr:
2168313967
rozdział w materiałach konferencyjnych
123

Tytuł:
Kultura narodowa i kultura organizacyjna w komunikowaniu się
Źródło:
Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 1 / red. Wojciech Cieśliński - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2002, s. 130-139
Seria:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-915717-6-9
Nr:
2168232604
rozdział w monografii
124

Tytuł:
Kreowanie komunikacji w organizacji wielokulturowej
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 963 (2002) , s. 587-598. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw - Bibliogr.
Nr:
2168223144
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
System komunikacji w zarządzaniu zintegrowanym
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2002, s. 97-122 - Bibliogr.
Program badawczy:
72/KZO/1/2002/S
Sygnatura:
NP-879/Magazyn
Nr:
2168325681
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
Możliwości wykorzystania metody job-sharing w pracy kierowniczej
Źródło:
Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2001, s. 86-111 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-764/Magazyn
Nr:
2168267008
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Wykorzystanie technologii informatycznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej
Źródło:
Zarządzanie strategiczne : stan i perspektywy rozwoju / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2001, s. 169-182. - [odczyt: 14.02.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Seria:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-87772-40-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168246642
rozdział w monografii
128

Tytuł:
Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy = Principles of Implementing Flexible Forms of the Working Time Organisation
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001) , s. 87-101. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229750
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
129

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2001-09-10 do 2001-09-12
Tytuł:
Wpływ job sharingu na kształtowanie się kompetencji menedżera
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 211-220 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-4-2
Nr:
2167765790
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Remote Work Satisfaction of University Academics : Case Study of Poland. Part 2 - Research Results / Marta Moczulska, Renata WINKLER // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 9643-9650. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/remote-work-satisfaction-of-university-academics-case-study-of-poland-part-2-research-result/Wstęp:
2
Remote Work Satisfaction of University Academics : Case Study of Poland. Part 1 - Theoretical Considerations / Marta Moczulska, Renata WINKLER // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 9635-9642. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/remote-work-satisfaction-of-university-academics-case-study-of-poland-part-1-theoretical-considerations/Wstęp:
3
The Core of Professional Competence : the Perspective of Technology Transfer Specialists (Case Study : Poland) / Renata WINKLER, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK // W: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie : aktualności badawcze / red. nauk. Roman Tylżanowski. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 99-108. - ISBN 978-83-7285-915-0
4
Difficulties and Factors Influencing Purchase Decision : the Perspective of Families with Children with Autism Spectrum Disorders on a Gluten-Free and Casein-Free Diet : Preliminary Study / Katarzyna Tarnowska, Eliza Gruczyńska-Sękowska, Dorota Kowalska, Mariola Kozłowska, Ewa Majewska, Renata WINKLER // Roczniki Państwowego Zakładu Higieny = Annals of the National Institute of Hygiene. - vol. 71, no. 3 (2020), s. 321-328. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/difficulties-and-factors-influencing-purchase-decision-the-perspective-of-families-with-children-with-autism-spectrum-disorders-on-a-gluten-free-and-casein-free-diet-preliminary-study?lang=pl. - ISSN 0035-7715
5
Analiza dobowego budżetu czasu studiujących kobiet w latach 2017-2019 = Research of the Daily Time Budget of Female Students between 2017-2019 / Renata WINKLER, Wioleta Karna // Ekonomia Społeczna / red. nacz. Marek ĆWIKLICKI ; red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek. - nr 2 (2020), s. 138-148. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022020/ES022020-12.pdf. - ISSN 2081-321X
6
Zespołowość w organizacji / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne : zarys problematyki / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 106-117. - ISBN 978-83-7252-798-1
7
Satisfaction in Concepts of the Organisation's Intangible Assets and the Processes of Production Preparation = Satysfakcja w koncepcjach zasobów niematerialnych organizacji a procesy przygotowania produkcji / Renata WINKLER, Paweł ŁUKASIK // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 24, nr 2 (2019), s. 41-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130605. - ISSN 2080-6000
8
Coopetition and Engagement to the Implementation of Project Tasks : Case Study in Didactic / Marta Moczulska, Renata WINKLER // W: ICERI 2019 : Proceedings [Dokument elektroniczny] / ed. by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. - Seville: IATED Academy, 2019. - (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095). - S. 6806-6814. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-84-09-14755-7
9
Prolegomena : Social Potential of the Organization Versus Engagement and Job Satisfaction = Prolegomena : potencjał społeczny organizacji a zaangażowanie i satysfakcja z pracy / Renata WINKLER, Marta Moczulska // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 24, nr 3 (2019), s. 36-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142777/edition/74085/content. - ISSN 2080-6000
10
Stres w organizacji / Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne : zarys problematyki / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 69-89. - ISBN 978-83-7252-798-1
11
Communication Audit and Knowledge Management Audit as Kinds of Internal Audits in the Management of Intangible Assets of an Organization = Audyt komunikacyjny i audyt zarządzania wiedzą jako przykłady audytu zasobów niematerialnych organizacji / Renata WINKLER // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 23, nr 2 (2018), s. 41-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=43963&from=publication. - ISSN 2080-6000
12
The "Burden" of Knowledge : Unwanted Knowledge in Management - the Perspective of Individual and Organizational Level = "Balast" wiedzy : wiedza niechciana w zarządzaniu z perspektywy jednostki i organizacji / Marta Moczulska, Renata WINKLER // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 23, nr 1 (2018), s. 37-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/48563. - ISSN 2080-6000
13
Audyt wewnętrzny w zarządzaniu zasobami niematerialnymi organizacji : prolegomena = International Audit in the Management of Intangible Assets of the Organization : Introduction / Renata WINKLER // W: Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 259-275. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail
14
Dysfunctions in the Work of Team / R. WINKLER // W: SMSIS 2017 - Proceedings of the 12th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2017 / eds. Radek Němec, Lucie Chytilová. - Ostrava: VSB-Technical University, 2017. - S. 157-166. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-4046-8. - Pełny tekst: https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/8a4d815d-fa81-403a-bb88-4b1e81730cd8
15
Zarządzanie wiedzą w zespole projektowym - wybrane zagadnienia = Knowledge Management in Project Teams - Selected Issues / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - t. 74 nr 3 (2017), s. 89-101. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rola zasobów ludzkich w rozwoju organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/ZNPoz74.pdf. - ISSN 1426-9724
16
Kapitał intelektualny a potencjał społeczny organizacji wielokulturowej / Paweł ŁUKASIK, Renata WINKLER // W: Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 11-33. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-2-2 ; 978-83-946633-3-9. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/Kszta%C5%82towaniezasob%C3%B3wniematerialnychorganizacji_strony_poprawa.pdf
17
Project Teams: Selected Topics = Zespół projektowy: wybrane tematy / Renata WINKLER // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 1 (30) (2017), s. 31-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication?id=43199&tab=3. - ISSN 2080-6000
18
Development of Social Potential in Enterprise in the Conditions Cultural Diversity / Renata WINKLER, Paweł ŁUKASIK // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 179-189. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
19
Challenges of Managing a Project Team : Communication and Engagement / Renata WINKLER, Marta Moczulska // W: Information Technology for Practice 2016 : Selected Papers / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková, Jaroslav Ševčík. - Ostrava: VSB-Technical University, 2016. - S. 79-86. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-3970-7. - Pełny tekst: http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2016/sbornik.pdf
20
Techniki komunikacji w procesie zmian = Communication Techniques in the Process of Implementing Changes / Renata WINKLER // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 2 (23) (2015), s. 108-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30628/Winkler_Techniki_Komunikacji_w_Procesach_Zmian_2015.pdf. - ISSN 2080-6000
21
Communication in the Process of Cooperation / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER, Paweł ŁUKASIK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 17-23. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
22
Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa / Marek JABŁOŃSKI, Paweł ŁUKASIK, Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Renata WINKLER // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 209-218. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
23
Conditions for Implementing Organizational Changes / Renata WINKLER // Acta Logistica. - vol. 2, iss. 4 (2015), s. 21-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://actalogistica.eu/issues/2015/IV_2015_05_Winkler.pdf. - ISSN 1339-5629
24
Beneficial Coalitions : Knowledge Management and Development of Employee Commitment / Renata WINKLER, Marta Moczulska // Acta Logistica. - vol. 2, iss. 2 (2015), s. 13-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://actalogistica.eu/issues/2015/II_2015_04_Winkler_Moczulska.pdf. - ISSN 1339-5629
25
Proces wdrażania zmian a komunikacja wewnętrzna / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 113-130. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
26
Komunikacja a dzielenie się wiedzą w projektowych zespołach międzykulturowych = Communication and Knowledge Sharing in Multicultural Design Teams / Renata WINKLER, Michał Chmielecki // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015), s. 87-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/487. - ISSN 1898-6447
27
Doskonalenie, rozwój i integrowanie zespołu projektowego = Development and Integration of the Project Team / Renata WINKLER // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 3 (2014), s. 167-179. - Summ.. - Tytuł numeru: Studia z zarządzania międzykulturowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-3.pdf#page=167&view=Fit. - ISSN 1733-2486
28
Elastyczność pracowników a pomiar satysfakcji z pracy = Flexible Employees and Measurement of Job Satisfaction / Renata WINKLER, Izabela Bednarska-Wnuk // W: Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej : wybrane zagadnienia / red. P. Kuźbik, M. Szymankiewicz. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2014. - S. 95-106. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7969-450-1
29
Quality of Service and Conditions of Customer Satisfaction Measurement / Renata WINKLER, Marta Moczulska // Acta Logistica. - vol. 1, iss. 3 (2014), s. 23-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://actalogistica.eu/ojs/index.php/I201601/article/view/24/16. - ISSN 1339-5629
30
Knowledge Transfer at the Meeting Point of Cultures - Determinants and Factors = Transfer wiedzy na styku kultur - uwarunkowania i przesłanki / Renata WINKLER // Organizacja i Zarządzanie. - nr 1 (25) (2014), s. 135-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN25.pdf. - ISSN 1899-6116
31
Training and Knowledge Transfer at the Interface of Cultures = Szkolenia a transfer wiedzy na styku kultur / Renata WINKLER // Management. - Vol. 18, no. 1 (2014), s. 227-240. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/view/j/manment.2014.18.issue-1/manment-2014-0017/manment-2014-0017.xml?format=INT. - ISSN 1429-9321
32
Risks and Challenges in Managing a Culturally Diverse Team / Renata WINKLER // W: Materialy meždunarodnogo pravlenčeskogo foruma "Upravlenie èkonomikoj v strategii razvitiâ rossii" : kruglyj stol. - Moskwa: Gosudarstvennyj universitet upravleniâ, 2014. - S. 99-102. - Bibliogr. - ISBN 978-5-215-02679-3
33
Techniki komunikacji w procesach zmian / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI. - (2014), s. 74-93. - Bibliogr.
34
Komunikacyjny wymiar kompetencji społecznych : konstruowanie pozytywnych aktów wartościowania = The Communication Dimension of Social Competence : the Construction of Positive Evaluative Acts / Marta Moczulska, Renata WINKLER // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 4 (21) (2014), s. 64-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/27268/Moczulska_Winkler_Komunikacyjny_wymiar_kompetencji_spolecznych.pdf. - ISSN 2080-6000
35
Przywództwo i komunikacja w zespole projektowym = Leadership and Communication in the Project Team / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 786). - nr 64, t. 1 (2013), s. 473-481. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-473.pdf. - ISSN 1733-2842
36
Patologie i dysfunkcje w procesie komunikacji w organizacji / Renata WINKLER // W: Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2013), s. 83-97. - Bibliogr.
37
Komunikacja w organizacjach zróżnicowanych kulturowo / Renata WINKLER. - Wyd. 2. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013. - 227 s. : il. ; 24 cm. - Wyd. 1 ukazało się pod tyt.: Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. - Bibliogr. - (HR). - ISBN 978-83-264-4404-3
38
Funkcja motywowania w kierowaniu zespołem = The Role of Motivating in Team Management / Renata WINKLER // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 14, z. 11, cz. 1 (2013), s. 267-277. - Summ.. - Tytuł numeru: Społeczne problemy zarządzania projektami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-11-1.pdf. - ISSN 1733-2486
39
Satysfakcja z pracy i jej pomiar - kwestie zasadnicze / Renata WINKLER // eWEB : Science, Business, Network [on-line]. - (2012)4 s. - [odczyt: 02.06.2012]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.eweb.krakow.pl/artykuly-naukowe-/scientific-articles/show-articles/articles,23
40
Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki : nota biograficzna / Renata WINKLER, Izabella LASKOWSKA // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 13-16. - ISBN 978-83-62511-61-7
41
Opportunities, Challenges and Risk in Managing a Culturally Diverse Team / Renata WINKLER // W: The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 101-105. - ISBN 978-83-935104-0-5
42
Wybrane aspekty przywództwa w warunkach zróżnicowania kulturowego / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2012), s. 120-135. - Bibliogr.
43
Transfer wiedzy na styku kultur = The Cross-cultural Transfer of Knowledge / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012), s. 39-50. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
44
The Minnesota Satisfaction Questionnaire / Renata WINKLER // eWEB : Science, Business, Network [on-line]. - (2012)4 s. - [odczyt: 31.05.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.eweb.krakow.pl/artykuly-naukowe-/scientific-articles/show-articles/articles,28
45
Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 159-176. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-56-3. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/R.7.pdf
46
Przewodzenie zespołem w warunkach zróżnicowania kulturowego = Leading the Team in Terms of Cultural Diversity / Renata WINKLER // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 13, z. 13 (2012), s. 161-175. - Summ.. - Tytuł numeru: Studia z zarządzania międzykulturowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIII-13.pdf. - ISSN 1733-2486
47
Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej / Renata WINKLER // W: Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą / red. Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 115-135. - ISBN 978-83-62511-65-5
48
Perswazja i manipulacja w kontekście procesu wywierania wpływu w grupie = Social Influence Processes : the Concepts of Persuasion and Manipulation / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011), s. 167-180. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171188005. - ISSN 1898-6447
49
Badanie satysfakcji klienta w sferze usług administracji publicznej na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego = Customer Satisfaction Measurement in Public Administration : Voivodship Office / Renata WINKLER // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 4 (2011), s. 59-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/images/cmq/Contemporary_Management_Quarterly_2011_no_4.pdf#page=59&view=Fit. - ISSN 1643-5494
50
Komunikowanie w organizacjach gospodarczych / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Difin, cop. 2011. - 262, [2] : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-413-3
51
Effective Leadership : What Kind of Skills and Competencies should a Cross-Culture Leader Possess? / Renata WINKLER // Journal of Intercultural Management. - Vol. 3, No. 2 (2011), s. 179-187. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://joim.pl/wp-content/uploads/2020/02/3-2-12.pdf. - ISSN 2080-0150
52
Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2011), s. 150-168. - Bibliogr.
53
Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2010), s. 97-116
54
Audyt komunikacyjny - wymiar wewnętrzny / Renata WINKLER // W: Systemy controllingu, monitoringu i audytu / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 119-126. - ISBN 978-83-931128-1-4
55
Przywództwo w warunkach zróżnicowania kulturowego organizacji = Leadership in Culturally Diverse Organizations / Renata WINKLER // W: Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami : ludzie - kultura organizacji - społeczna odpowiedzialność / red. nauk. Janina Stankiewicz. - Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2010. - S. 325-333. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927455-8-7
56
Komunikacyjne wyzwania w dobie internacjonalizacji współpracy / Renata WINKLER // W: Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ]. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 2). - S. 403-419. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-2-0
57
Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych = The Premises of Shaping Communication in Multicultural Organisations in the Light of Empirical Research / Renata WINKLER, Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010), s. 15-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170629387. - ISSN 1898-6447
58
Efektywność - próba konceptualizacji pojęcia = An Attempt to Define the Concept of Efficiency / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010), s. 103-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170629782. - ISSN 1898-6447
59
Job Descriptive Index i Job Diagnostic Survey jako narzędzia badania satysfakcji z pracy = The Job Descriptive Index and Job Diagnostic Survey as Tools for Measuring Job Satisfaction / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 801 (2009), s. 79-93. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164986399. - ISSN 1898-6447
60
Ranga i wyznaczniki zaufania w badaniu opinii pracowników = The Status and Determinants of Trust in Research on Employee Attitudes / Renata WINKLER, Jakub Palka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 801 (2009), s. 95-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164986524. - ISSN 1898-6447
61
Interpersonalne, grupowe, organizacyjne i interkulturowe przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach / Renata WINKLER // W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 428-436. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-119-4
62
Wywieranie wpływu w grupie : perswazja a manipulacja / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kier. tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2009), s. 124-139. - Bibliogr.
63
Proces komunikowania się w organizacjach wielokulturowych - badanie i ocena / Renata WINKLER // W: Studia z zarządzania międzykulturowego. Cz. 2 / red. nauk. Łukasz Sułkowski, Katarzyna Waniek. - Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2009. - (Studia i Monografie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; nr 22). - S. 39-51. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60230-65-7
64
Projektowanie i przygotowanie szkoleń komunikacyjnych = The Design and Preparation of Communication Training / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 765 (2008), s. 93-103. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158186442. - ISSN 1898-6447
65
Komunikowanie w relacji przełożony - podwładny : przegląd technik = Supervisory - subordinate communication : Review of Techniques / Renata WINKLER // W: Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / red. Wiktor Adamus. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - S. 44-58. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-002-1
66
Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji = Communication Process in the Firm in the Context of Globalization / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // W: Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Janina Stankiewicz. - Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008. - S. 38-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7481-163-7
67
Zaburzenia w procesie komunikowania się wynikające z uwarunkowań osobowościowych rozmówców = Disturbances in the Communication Process Resulting from Interlocutors' Personality Traits / Renata WINKLER, Jakub Palka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 765 (2008), s. 105-125. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158325631. - ISSN 1898-6447
68
Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo / Renata WINKLER. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - 227 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (HR). - ISBN 978-83-7526-651-1
69
Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych pracowników w organizacjach wielokulturowych = Sculpting the Communication Competences of Employees in Multicultural Organizations / Renata WINKLER // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 633-640. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
70
Wielokulturowość w organizacjach a organizacje wielokulturowe / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2008), s. 30-47. - Bibliogr.
71
Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji = Communication Process in a Company in the Context of Globalization / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // W: Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / red. Wiktor Adamus. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - S. 111-121. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-002-1
72
Problemy pomiaru satysfakcji klienta zewnętrznego w sferze usług / Renata WINKLER // W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 574-584. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-753-1
73
Partycypacja pracowników a satysfakcja z pracy / Marta Moczulska, Renata WINKLER // Problemy Jakości. - nr 2 (2007), s. 21-25. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
74
Nowe wymagania od kultur organizacyjnych przedsiębiorstw / Renata WINKLER, Bogusz MIKUŁA // W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 141-167. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-707-4
75
Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy / Marek MAKOWIEC, Piotr Turcza, Bogusz MIKUŁA, Renata WINKLER, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI, Marek ĆWIKLICKI, Daniel GACH, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 168-289. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-707-4
76
Komunikacyjny wymiar współpracy wirtualnej = Communicational Aspects of Virtual Cooperation / Renata WINKLER, Marta Moczulska // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 5 (2007), s. 223-236. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-12_Winkler%2CMoczulska.pdf. - ISSN 1644-8979
77
Kształtowanie efektywnego komunikowania się w organizacjach wielokulturowych / Renata WINKLER ; Promotor: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków, 2007. - 291 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001186a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001186b
78
Aspekty kulturowe zaufania na tle procesu komunikowania się = Cultural Aspects of Trust and the Communication Process / Renata WINKLER, Jakub Palka // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007), s. 21-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/137103141. - ISSN 0208-7944
79
Bariery internacjonalizacji organizacji = Barriers to the Internationalisation of Organisations / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007), s. 75-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/137413169. - ISSN 0208-7944
80
Wybrane modele komunikacji w warunkach zróżnicowania kulturowego / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2007), s. 44-65. - Bibliogr.
81
Ku różnorodności kulturowej : teoria i praktyka szkoleń komunikacyjnych = Towards the Cultural Diversity : Theory and Practice of Communication Training / Renata WINKLER // W: Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. nauk. Janina Stankiewicz. - Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. - S. 164-172. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7481-097-5
82
KSS (Die Kommunikations-System-Studie) jako metoda kształtowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // Problemy Jakości. - nr 4 (2006), s. 15-19. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
83
Zdobywanie zaufania słuchaczy podczas wystąpień = Winning the Audience's Trust While Delivering a Speech / Jakub Palka, Renata WINKLER // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006), s. 135-142. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
84
Różnorodność kulturowa w organizacji / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Dodr. - Warszawa: Difin, 2006. - S. 321-338. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
85
Zmiana i doskonalenie organizacji / Renata WINKLER, Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Dodr. - Warszawa: Difin, 2006. - S. 298-320. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
86
Satysfakcja z pracy: wybrane narzędzia diagnozy / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2006), s. 39-60. - Bibliogr.
87
Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji / Renata WINKLER, Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Dodr. - Warszawa: Difin, 2006. - S. 9-28. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
88
Wystąpienie jako forma komunikowania = The Speech as a Form of Communication / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 715 (2006), s. 49-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/120881584. - ISSN 0208-7944
89
Komunikowanie w relacji przełożony - podwładny : przegląd technik = Upward and Downward Communication in Organization / Renata WINKLER // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2006), s. 120-132. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
90
Bariery budowy kultury zaufania = Barriers to Creating a Culture of Trust / Jakub Palka, Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 715 (2006), s. 27-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/120837915. - ISSN 0208-7944
91
Satysfakcja i skuteczność w komunikowaniu się w zespołach wirtualnych = Satisfaction and Efficiency of Process of Communication in Virtual Teams / Renata WINKLER // W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury / red. nauk. Lidia Zbiegień-Maciąg, Ewa Beck. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. - S. 375-383. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7464-059-6
92
Zmiana i doskonalenie organizacji / Renata WINKLER, Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2005. - S. 298-320. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
93
Efektywność w komunikowaniu się = Effective Communication / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 672 (2005), s. 77-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/86181923. - ISSN 0208-7944
94
Proces komunikowania się - patologie i dysfunkcje / Renata WINKLER // W: Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi / red. Zdzisława Janowska, Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2005. - S. 334-345. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-843-8
95
Zagadnienia kadrowe w kontekście internacjonalizacji rynków pracy / Renata WINKLER // W: Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej / red. nauk. Eugeniusz Najlepszy. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2005. - S. 346-354. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-121-9
96
Różnorodność kulturowa w organizacji / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2005. - S. 321-338. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
97
Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji / Daniel GACH, Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2005. - S. 9-28. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
98
Badanie satysfakcji klienta wewnętrznego w diagnozie potrzeb komunikacyjnych i doskonaleniu systemu komunikacji wewnętrznej = Research of Job Satisfaction - as a Possibility of Diagnosis and Improvement the System of Communication / Renata WINKLER // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 5 (2005), s. 411-420. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
99
SERVQUAL w diagnozie satysfakcji z pracy = SERVQUAL within Job Satisfaction Appraisal / Renata WINKLER // W: Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 533-542. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-267-7
100
Szkolenia komunikacyjne w organizacjach gospodarcych / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2005), s. 22-42. - Bibliogr.
101
Wytyczne komunikowania się w sytuacji psychologicznie trudnej = Directive of Communicating in Difficult Situation / Renata WINKLER // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1054 (2004), s. 210-218. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
102
Zachowania organizacyjne w wymiarze indywidualnym / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2004), s. 14-28. - Bibliogr.
103
Zaufanie i komunikacja jako determinanty sukcesu zespołów wirtualnych = Communication and Trust as Key Factors of the Success within Virtual Teams / Jakub Palka, Renata WINKLER // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 195-208. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
104
Stereotypy w teorii kontaktów interkulturowych / Renata WINKLER // W: Psychologia w zarządzaniu : dydaktyka, badania, sukcesy : praca zbiorowa / red. Henryk Skłodowski. - Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2004. - (Studia i Monografie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; nr 10). - S. 21-35. - Bibliogr. - ISBN 83-88384-7-75
105
Uwarunkowania efektywnego komunikowania się = Conditions of Communication Process Effectiveness / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 378). - nr 43 (2004), s. 1261-1270. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1232-5821
106
Potrzeba innowacyjności a zmiana w szkoleniach = Necessity of Innovation and Changes in the Training Programs / Renata WINKLER // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1045 (2004), s. 385-391. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
107
Potrzeby szkoleniowe w perspektywie internacjonalizacji rynków pracy = Training Needs in the Perspective of Internationalisation of Labour Markets / Renata WINKLER // W: Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II ogólnopolska konferencja naukowa pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. T. 2 = Information Society: Vision or Reality? Second National Conference Honorary President: Professor Ryszard Tadeusiewicz Rector of the University of Science and Technology. Vol. 2 / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004. - S. 83-93. - [odczyt: 26.03.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 83-89388-32-4. - Pełny tekst: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0096/083-093.pdf
108
Komunikacyjne ograniczenia w zarządzaniu różnorodnością / Renata WINKLER // W: Management Forum 2020 : w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania / red. nauk.: Juliusz Engelhardt, Małgorzata Brojak-Trzaskowska. - Szczecin; Międzyzdroje: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. - S. 294-300. - Bibliogr. - ISBN 83-89142-27-9
109
Kompetencja komunikacyjna pracowników = Communication Competence of Employees / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 647 (2004), s. 77-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/64153178. - ISSN 0208-7944
110
Potrzeby szkoleniowe ekspatriantów / Renata WINKLER // W: Współczesne problemy i koncepcje zarządzania : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. nauk. Janina Stankiewicz. - Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2003. - S. 75-84. - Bibliogr. - ISBN 83-89321-33-5
111
Wykorzystanie modelu wielkiej piątki w badaniu osobowości pracowników = Using the Big Five Model in Employee Personality Analysis / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 626 (2003), s. 41-56. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16060. - ISSN 0208-7944
112
Uwarunkowania kulturowe funkcjonowania zespołów = Cultural Factors Governing Groups Behaviour / Renata WINKLER, Daniel GACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 626 (2003), s. 77-86. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16176. - ISSN 0208-7944
113
Doskonalenie komunikacji na płaszczyźnie przełożony-podwładny / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2003), s. 87-113. - Bibliogr.
114
Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Difin, 2003. - 319 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-373-2
115
Teoretyczne modele uwarunkowań efektywności menedżera = Theoretical Models Regarding the Conditions of Managerial Efficiency / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 597 (2003), s. 129-148. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15791. - ISSN 0208-7944
116
Komunikowanie w sytuacji psychologicznie trudnej / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik. - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 567-573. - Bibliogr. - ISBN 83-919540-5-6
117
Kształtowanie organizacji o wysokiej zdolności adaptacyjnej = Shaping a High Adaptability Organisation / Bogusz MIKUŁA, Renata WINKLER // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 6 (2002), s. 73-93. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
118
Kompetencja komunikacyjna w perspektywie wielokulturowej = Communication Competence from the Multicultural Perspective / Renata WINKLER // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002. - S. 878-886. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
119
Wybrane aspekty zarządzania zespołem multikulturowym = Selected Aspects of Managing a Multicultural Team / Renata WINKLER // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 99-110. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
120
Kulturowy aspekt komunikacji interpersonalnej w organizacji = The Cultural Aspect of Interpersonal Communication in Organization / Renata WINKLER // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 2 (2002), s. 91-102. - Summ.. - [odczyt: 06.02.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/download/wz2_2002.pdf#page=91&view=Fit. - ISSN 1643-5494
121
Wymiar społeczny elastycznych form organizacji czasu pracy = The Social Dimension of Working Flexible Hours Abstract / Renata WINKLER // W: Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta]. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002. - S. 265-275. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917312-2-7
122
Komunikacja interpersonalna w perspektywie wielokulturowej / Renata WINKLER // W: Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku / red. nauk. Magdalena Jerzemowska. - Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Zarządzania, 2002. - S. 215-223. - Bibliogr. - ISBN 83-88473-08-5
123
Kultura narodowa i kultura organizacyjna w komunikowaniu się / Renata WINKLER // W: Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 1 / red. Wojciech Cieśliński. - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2002. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ; nr 14. Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing). - S. 130-139. - ISBN 83-915717-6-9
124
Kreowanie komunikacji w organizacji wielokulturowej / Renata WINKLER // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 963 (2002), s. 587-598. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
125
System komunikacji w zarządzaniu zintegrowanym / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2002), s. 97-122. - Bibliogr.
126
Możliwości wykorzystania metody job-sharing w pracy kierowniczej / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // W: Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2001), s. 86-111. - Bibliogr.
127
Wykorzystanie technologii informatycznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej / Renata WINKLER // W: Zarządzanie strategiczne : stan i perspektywy rozwoju / red. Rafał Krupski. - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2001. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing). - S. 169-182. - [odczyt: 14.02.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 83-87772-40-2. - Pełny tekst: http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Zarzadzanie_strategiczne_stan_i_perspektywy_rozwoju_Krupski_2001.pdf#page=171&view=Fit
128
Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy = Principles of Implementing Flexible Forms of the Working Time Organisation / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 87-101. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
129
Wpływ job sharingu na kształtowanie się kompetencji menedżera / Anna PIETRUSZKA, Renata WINKLER // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - S. 211-220. - Bibliogr. - ISBN 83-911343-4-2
1
Moczulska M., Winkler R., (2021), Remote Work Satisfaction of University Academics : Case Study of Poland. Part 2 - Research Results. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 9643-9650.
2
Moczulska M., Winkler R., (2021), Remote Work Satisfaction of University Academics : Case Study of Poland. Part 1 - Theoretical Considerations. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 9635-9642.
3
Winkler R., Gródek-Szostak Z., (2020), The Core of Professional Competence : the Perspective of Technology Transfer Specialists (Case Study : Poland). [W:] Tylżanowski R. (red.), Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie : aktualności badawcze, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 99-108.
4
Tarnowska K., Gruczyńska-Sękowska E., Kowalska D., Kozłowska M., Majewska E., Winkler R., (2020), Difficulties and Factors Influencing Purchase Decision : the Perspective of Families with Children with Autism Spectrum Disorders on a Gluten-Free and Casein-Free Diet : Preliminary Study, "Roczniki Państwowego Zakładu Higieny", vol. 71, no. 3, s. 321-328; http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/difficulties-and-factors-influencing-purchase-decision-the-perspective-of-families-with-children-with-autism-spectrum-disorders-on-a-gluten-free-and-casein-free-diet-preliminary-study?lang=pl
5
Winkler R., Karna W., (2020), Analiza dobowego budżetu czasu studiujących kobiet w latach 2017-2019, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 138-148; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022020/ES022020-12.pdf
6
Winkler R., (2019), Zespołowość w organizacji. [W:] Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Zachowania organizacyjne : zarys problematyki, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 106-117.
7
Winkler R., Łukasik P., (2019), Satisfaction in Concepts of the Organisation's Intangible Assets and the Processes of Production Preparation, "Nauki o Zarządzaniu", vol. 24, nr 2, s. 41-48; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130605
8
Moczulska M., Winkler R., (2019), Coopetition and Engagement to the Implementation of Project Tasks : Case Study in Didactic. [W:] Chova , Martínez , Torres (red.), ICERI 2019 : Proceedings [Dokument elektroniczny]. (ICERI Proceedings), Seville : IATED Academy, s. 6806-6814.
9
Winkler R., Moczulska M., (2019), Prolegomena : Social Potential of the Organization Versus Engagement and Job Satisfaction, "Nauki o Zarządzaniu", vol. 24, nr 3, s. 36-43; https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142777/edition/74085/content
10
Pietruszka-Ortyl A., Winkler R., (2019), Stres w organizacji. [W:] Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Zachowania organizacyjne : zarys problematyki, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 69-89.
11
Winkler R., (2018), Communication Audit and Knowledge Management Audit as Kinds of Internal Audits in the Management of Intangible Assets of an Organization, "Nauki o Zarządzaniu", vol. 23, nr 2, s. 41-47; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=43963&from=publication
12
Moczulska M., Winkler R., (2018), The "Burden" of Knowledge : Unwanted Knowledge in Management - the Perspective of Individual and Organizational Level, "Nauki o Zarządzaniu", vol. 23, nr 1, s. 37-44; http://www.dbc.wroc.pl/publication/48563
13
Winkler R., (2017), Audyt wewnętrzny w zarządzaniu zasobami niematerialnymi organizacji : prolegomena. [W:] MAKOWIEC M., PIETRUSZKA-ORTYL A. (red.), Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 259-275.
14
Winkler R., (2017), Dysfunctions in the Work of Team. [W:] Němec R., Chytilová L. (red.), SMSIS 2017 - Proceedings of the 12th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2017, Ostrava : VSB-Technical University, s. 157-166.
15
Winkler R., (2017), Zarządzanie wiedzą w zespole projektowym - wybrane zagadnienia, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", t. 74 nr 3, s. 89-101; https://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/ZNPoz74.pdf
16
Łukasik P., Winkler R., (2017), Kapitał intelektualny a potencjał społeczny organizacji wielokulturowej. [W:] Mikuła B. (red.), Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-33.
17
Winkler R., (2017), Project Teams: Selected Topics, "Nauki o Zarządzaniu", nr 1 (30), s. 31-37; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication?id=43199&tab=3
18
Winkler R., Łukasik P., (2016), Development of Social Potential in Enterprise in the Conditions Cultural Diversity. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 179-189.
19
Winkler R., Moczulska M., (2016), Challenges of Managing a Project Team : Communication and Engagement. [W:] Ministr J., Tvrdíková M., Ševčík J. (red.), Information Technology for Practice 2016 : Selected Papers, Ostrava : VSB-Technical University, s. 79-86.
20
Winkler R., (2015), Techniki komunikacji w procesie zmian, "Nauki o Zarządzaniu", nr 2 (23), s. 108-126; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30628/Winkler_Techniki_Komunikacji_w_Procesach_Zmian_2015.pdf
21
Potocki A., Winkler R., Łukasik P., (2015), Communication in the Process of Cooperation. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 17-23.
22
Jabłoński M., Łukasik P., Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Winkler R., (2015), Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 209-218.
23
Winkler R., (2015), Conditions for Implementing Organizational Changes, "Acta Logistica", vol. 2, iss. 4, s. 21-24; http://actalogistica.eu/issues/2015/IV_2015_05_Winkler.pdf
24
Winkler R., Moczulska M., (2015), Beneficial Coalitions : Knowledge Management and Development of Employee Commitment, "Acta Logistica", vol. 2, iss. 2, s. 13-16; http://actalogistica.eu/issues/2015/II_2015_04_Winkler_Moczulska.pdf
25
Winkler R., (2015), Proces wdrażania zmian a komunikacja wewnętrzna. [W:] Jabłoński M. (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 113-130.
26
Winkler R., Chmielecki M., (2015), Komunikacja a dzielenie się wiedzą w projektowych zespołach międzykulturowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (939), s. 87-99; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/487
27
Winkler R., (2014), Doskonalenie, rozwój i integrowanie zespołu projektowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 15, z. 3, s. 167-179; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-3.pdf#page=167&view=Fit
28
Winkler R., Bednarska-Wnuk I., (2014), Elastyczność pracowników a pomiar satysfakcji z pracy. [W:] Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej: wybrane zagadnienia, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 95-106.
29
Winkler R., Moczulska M., (2014), Quality of Service and Conditions of Customer Satisfaction Measurement, "Acta Logistica", vol. 1, iss. 3, s. 23-26; http://actalogistica.eu/ojs/index.php/I201601/article/view/24/16
30
Winkler R., (2014), Knowledge Transfer at the Meeting Point of Cultures - Determinants and Factors, "Organizacja i Zarządzanie", nr 1 (25), s. 135-146; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN25.pdf
31
Winkler R., (2014), Training and Knowledge Transfer at the Interface of Cultures, "Management", Vol. 18, no. 1, s. 227-240; http://www.degruyter.com/view/j/manment.2014.18.issue-1/manment-2014-0017/manment-2014-0017.xml?format=INT
32
Winkler R., (2014), Risks and Challenges in Managing a Culturally Diverse Team. [W:] Materialy meždunarodnogo pravlenčeskogo foruma "Upravlenie èkonomikoj v strategii razvitiâ rossii" : kruglyj stol, Moskwa : Gosudarstvennyj universitet upravleniâ, s. 99-102.
33
Winkler R., (2014), Techniki komunikacji w procesach zmian. [W:] Jabłoński M. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, s. 74-93.
34
Moczulska M., Winkler R., (2014), Komunikacyjny wymiar kompetencji społecznych : konstruowanie pozytywnych aktów wartościowania, "Nauki o Zarządzaniu", nr 4 (21), s. 64-74; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/27268/Moczulska_Winkler_Komunikacyjny_wymiar_kompetencji_spolecznych.pdf
35
Winkler R., (2013), Przywództwo i komunikacja w zespole projektowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 64, t. 1, s. 473-481; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-473.pdf
36
Winkler R., (2013), Patologie i dysfunkcje w procesie komunikacji w organizacji. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Dysfunkcje i patologie w organizacjach, s. 83-97.
37
Winkler R., (2013), Komunikacja w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Wyd. 2Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 227 s.
38
Winkler R., (2013), Funkcja motywowania w kierowaniu zespołem, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 14, z. 11, cz. 1, s. 267-277; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-11-1.pdf
39
Winkler R., (2012), Satysfakcja z pracy i jej pomiar - kwestie zasadnicze, "eWEB : Science, Business, Network" [on-line]; http://www.eweb.krakow.pl/artykuly-naukowe-/scientific-articles/show-articles/articles,23
40
Winkler R., Laskowska I., (2012), Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki : nota biograficzna. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13-16.
41
Winkler R., (2012), Opportunities, Challenges and Risk in Managing a Culturally Diverse Team. [W:] Stabryła A. (red.), The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, s. 101-105.
42
Winkler R., (2012), Wybrane aspekty przywództwa w warunkach zróżnicowania kulturowego. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 120-135.
43
Winkler R., (2012), Transfer wiedzy na styku kultur, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 896, s. 39-50.
44
Winkler R., (2012), The Minnesota Satisfaction Questionnaire, "eWEB : Science, Business, Network" [on-line]; http://www.eweb.krakow.pl/artykuly-naukowe-/scientific-articles/show-articles/articles,28
45
Winkler R., (2012), Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy. [W:] Mikuła B. (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 159-176.
46
Winkler R., (2012), Przewodzenie zespołem w warunkach zróżnicowania kulturowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 13, z. 13, s. 161-175; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIII-13.pdf
47
Winkler R., (2011), Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej. [W:] Potocki A. (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 115-135.
48
Winkler R., (2011), Perswazja i manipulacja w kontekście procesu wywierania wpływu w grupie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 871, s. 167-180; https://bazekon.uek.krakow.pl/171188005
49
Winkler R., (2011), Badanie satysfakcji klienta w sferze usług administracji publicznej na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego, "Współczesne Zarządzanie ", nr 4, s. 59-68; http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/images/cmq/Contemporary_Management_Quarterly_2011_no_4.pdf#page=59&view=Fit
50
Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., (2011), Komunikowanie w organizacjach gospodarczych, Warszawa : Difin, 262, [2]
51
Winkler R., (2011), Effective Leadership : What Kind of Skills and Competencies should a Cross-Culture Leader Possess?, "Journal of Intercultural Management", Vol. 3, No. 2, s. 179-187; http://joim.pl/wp-content/uploads/2020/02/3-2-12.pdf
52
Winkler R., (2011), Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, s. 150-168.
53
Winkler R., (2010), Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 97-116.
54
Winkler R., (2010), Audyt komunikacyjny - wymiar wewnętrzny. [W:] Stabryła A. (red.), Systemy controllingu, monitoringu i audytu, Kraków : Mfiles.pl, s. 119-126.
55
Winkler R., (2010), Przywództwo w warunkach zróżnicowania kulturowego organizacji. [W:] Stankiewicz J. (red.), Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami: ludzie - kultura organizacji - społeczna odpowiedzialność, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 325-333.
56
Winkler R., (2010), Komunikacyjne wyzwania w dobie internacjonalizacji współpracy. [W:] Teczke J., Czekaj J. (red.), Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 403-419.
57
Winkler R., Salamaga M., (2010), Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 820, s. 15-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/170629387
58
Winkler R., (2010), Efektywność - próba konceptualizacji pojęcia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 820, s. 103-115; https://bazekon.uek.krakow.pl/170629782
59
Winkler R., (2009), Job Descriptive Index i Job Diagnostic Survey jako narzędzia badania satysfakcji z pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 801, s. 79-93; https://bazekon.uek.krakow.pl/164986399
60
Winkler R., Palka J., (2009), Ranga i wyznaczniki zaufania w badaniu opinii pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 801, s. 95-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/164986524
61
Winkler R., (2009), Interpersonalne, grupowe, organizacyjne i interkulturowe przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach. [W:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 428-436.
62
Winkler R., (2009), Wywieranie wpływu w grupie : perswazja a manipulacja. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 124-139.
63
Winkler R., (2009), Proces komunikowania się w organizacjach wielokulturowych - badanie i ocena. [W:] Sułkowski Ł., Waniek K. (red.), Studia z zarządzania międzykulturowego. Cz. 2, Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, s. 39-51.
64
Winkler R., (2008), Projektowanie i przygotowanie szkoleń komunikacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 765, s. 93-103; https://bazekon.uek.krakow.pl/158186442
65
Winkler R., (2008), Komunikowanie w relacji przełożony - podwładny : przegląd technik. [W:] Adamus W. (red.), Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 44-58.
66
Potocki A., Winkler R., (2008), Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji. [W:] Stankiewicz J. (red.), Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 38-45.
67
Winkler R., Palka J., (2008), Zaburzenia w procesie komunikowania się wynikające z uwarunkowań osobowościowych rozmówców, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 765, s. 105-125; https://bazekon.uek.krakow.pl/158325631
68
Winkler R., (2008), Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 227 s.
69
Winkler R., (2008), Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych pracowników w organizacjach wielokulturowych. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 633-640.
70
Winkler R., (2008), Wielokulturowość w organizacjach a organizacje wielokulturowe. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 30-47.
71
Potocki A., Winkler R., (2008), Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji. [W:] Adamus W. (red.), Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 111-121.
72
Winkler R., (2007), Problemy pomiaru satysfakcji klienta zewnętrznego w sferze usług. [W:] Potocki A. (red.), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Warszawa : Difin, s. 574-584.
73
Moczulska M., Winkler R., (2007), Partycypacja pracowników a satysfakcja z pracy, "Problemy Jakości", nr 2, s. 21-25.
74
Winkler R., Mikuła B., (2007), Nowe wymagania od kultur organizacyjnych przedsiębiorstw. [W:] Mikuła B., Potocki A., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Difin, s. 141-167.
75
Makowiec M., Turcza P., Mikuła B., Winkler R., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Ćwiklicki M., Gach D., Ziębicki B., (2007), Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy. [W:] Mikuła B., Potocki A., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Difin, s. 168-289.
76
Winkler R., Moczulska M., (2007), Komunikacyjny wymiar współpracy wirtualnej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 5, s. 223-236; http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-12_Winkler%2CMoczulska.pdf
77
Winkler R., (2007), Kształtowanie efektywnego komunikowania się w organizacjach wielokulturowych, Prom. Potocki A., Kraków : , 291 k.
78
Winkler R., Palka J., (2007), Aspekty kulturowe zaufania na tle procesu komunikowania się, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 747, s. 21-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/137103141
79
Winkler R., (2007), Bariery internacjonalizacji organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 747, s. 75-82; https://bazekon.uek.krakow.pl/137413169
80
Winkler R., (2007), Wybrane modele komunikacji w warunkach zróżnicowania kulturowego. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 44-65.
81
Winkler R., (2007), Ku różnorodności kulturowej : teoria i praktyka szkoleń komunikacyjnych. [W:] Stankiewicz J. (red.), Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 164-172.
82
Potocki A., Winkler R., (2006), KSS (Die Kommunikations-System-Studie) jako metoda kształtowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, "Problemy Jakości", nr 4, s. 15-19.
83
Palka J., Winkler R., (2006), Zdobywanie zaufania słuchaczy podczas wystąpień, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 9, s. 135-142.
84
Winkler R., (2006), Różnorodność kulturowa w organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 321-338.
85
Winkler R., Gach D., (2006), Zmiana i doskonalenie organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 298-320.
86
Winkler R., (2006), Satysfakcja z pracy: wybrane narzędzia diagnozy. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 39-60.
87
Winkler R., Gach D., (2006), Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 9-28.
88
Winkler R., (2006), Wystąpienie jako forma komunikowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 715, s. 49-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/120881584
89
Winkler R., (2006), Komunikowanie w relacji przełożony - podwładny : przegląd technik, "Współczesne Zarządzanie ", nr 1, s. 120-132.
90
Palka J., Winkler R., (2006), Bariery budowy kultury zaufania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 715, s. 27-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/120837915
91
Winkler R., (2006), Satysfakcja i skuteczność w komunikowaniu się w zespołach wirtualnych. [W:] Zbiegień-Maciąg L., Beck E. (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 375-383.
92
Winkler R., Gach D., (2005), Zmiana i doskonalenie organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 298-320.
93
Winkler R., (2005), Efektywność w komunikowaniu się, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 672, s. 77-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/86181923
94
Winkler R., (2005), Proces komunikowania się - patologie i dysfunkcje. [W:] Janowska Z., Cewińska J., Wojtaszczyk K. (red.), Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 334-345.
95
Winkler R., (2005), Zagadnienia kadrowe w kontekście internacjonalizacji rynków pracy. [W:] Najlepszy E. (red.), Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 346-354.
96
Winkler R., (2005), Różnorodność kulturowa w organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 321-338.
97
Gach D., Winkler R., (2005), Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 9-28.
98
Winkler R., (2005), Badanie satysfakcji klienta wewnętrznego w diagnozie potrzeb komunikacyjnych i doskonaleniu systemu komunikacji wewnętrznej, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 5, s. 411-420.
99
Winkler R., (2005), SERVQUAL w diagnozie satysfakcji z pracy. [W:] Stabryła A. (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 533-542.
100
Winkler R., (2005), Szkolenia komunikacyjne w organizacjach gospodarcych. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 22-42.
101
Winkler R., (2004), Wytyczne komunikowania się w sytuacji psychologicznie trudnej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1054, s. 210-218.
102
Winkler R., (2004), Zachowania organizacyjne w wymiarze indywidualnym. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 14-28.
103
Palka J., Winkler R., (2004), Zaufanie i komunikacja jako determinanty sukcesu zespołów wirtualnych, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 195-208.
104
Winkler R., (2004), Stereotypy w teorii kontaktów interkulturowych. [W:] Skłodowski H. (red.), Psychologia w zarządzaniu : dydaktyka, badania, sukcesy : praca zbiorowa, Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, s. 21-35.
105
Winkler R., (2004), Uwarunkowania efektywnego komunikowania się, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 43, s. 1261-1270.
106
Winkler R., (2004), Potrzeba innowacyjności a zmiana w szkoleniach, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1045, s. 385-391.
107
Winkler R., (2004), Potrzeby szkoleniowe w perspektywie internacjonalizacji rynków pracy. [W:] Lesław H. Haber (red.), Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II ogólnopolska konferencja naukowa pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, T. 2, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 83-93.
108
Winkler R., (2004), Komunikacyjne ograniczenia w zarządzaniu różnorodnością. [W:] Engelhardt J., Brojak-Trzaskowska M. (red.), Management Forum 2020: w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania, Szczecin ; Międzyzdroje : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 294-300.
109
Winkler R., (2004), Kompetencja komunikacyjna pracowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 647, s. 77-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/64153178
110
Winkler R., (2003), Potrzeby szkoleniowe ekspatriantów. [W:] Stankiewicz J. (red.), Współczesne problemy i koncepcje zarządzania : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 75-84.
111
Winkler R., (2003), Wykorzystanie modelu wielkiej piątki w badaniu osobowości pracowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 626, s. 41-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/16060
112
Winkler R., Gach D., (2003), Uwarunkowania kulturowe funkcjonowania zespołów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 626, s. 77-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/16176
113
Winkler R., (2003), Doskonalenie komunikacji na płaszczyźnie przełożony-podwładny. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 87-113.
114
Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., (2003), Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Warszawa : Difin, 319 s.
115
Winkler R., (2003), Teoretyczne modele uwarunkowań efektywności menedżera, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 597, s. 129-148; https://bazekon.uek.krakow.pl/15791
116
Winkler R., (2003), Komunikowanie w sytuacji psychologicznie trudnej. [W:] Skalik J. (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wrocław : Cornetis : Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 567-573.
117
Mikuła B., Winkler R., (2002), Kształtowanie organizacji o wysokiej zdolności adaptacyjnej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 6, s. 73-93.
118
Winkler R., (2002), Kompetencja komunikacyjna w perspektywie wielokulturowej. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 878-886.
119
Winkler R., (2002), Wybrane aspekty zarządzania zespołem multikulturowym. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 99-110.
120
Winkler R., (2002), Kulturowy aspekt komunikacji interpersonalnej w organizacji, "Współczesne Zarządzanie ", nr 2, s. 91-102; http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/download/wz2_2002.pdf#page=91&view=Fit
121
Winkler R., (2002), Wymiar społeczny elastycznych form organizacji czasu pracy. [W:] Kapusta C. (red.), Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 265-275.
122
Winkler R., (2002), Komunikacja interpersonalna w perspektywie wielokulturowej. [W:] Jerzemowska M. (red.), Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, Słupsk : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 215-223.
123
Winkler R., (2002), Kultura narodowa i kultura organizacyjna w komunikowaniu się. [W:] Cieśliński W. (red.), Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, T. 1, Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, s. 130-139.
124
Winkler R., (2002), Kreowanie komunikacji w organizacji wielokulturowej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 963, s. 587-598.
125
Winkler R., (2002), System komunikacji w zarządzaniu zintegrowanym. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 97-122.
126
Potocki A., Winkler R., (2001), Możliwości wykorzystania metody job-sharing w pracy kierowniczej. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach, s. 86-111.
127
Winkler R., (2001), Wykorzystanie technologii informatycznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej. [W:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne : stan i perspektywy rozwoju, Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, s. 169-182.
128
Potocki A., Winkler R., (2001), Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 87-101.
129
Pietruszka A., Winkler R., (2001), Wpływ job sharingu na kształtowanie się kompetencji menedżera. [W:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, T. 4, Zarządzanie zmianami, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 211-220.
1
@inbook{UEK:2168356442,
author = "Marta Moczulska and Renata Winkler",
title = "Remote Work Satisfaction of University Academics : Case Study of Poland. Part 2 - Research Results",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "9643-9650",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
2
@inbook{UEK:2168356440,
author = "Marta Moczulska and Renata Winkler",
title = "Remote Work Satisfaction of University Academics : Case Study of Poland. Part 1 - Theoretical Considerations",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "9635-9642",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
3
@inbook{UEK:2168345778,
author = "Renata Winkler and Zofia Gródek-Szostak",
title = "The Core of Professional Competence : the Perspective of Technology Transfer Specialists (Case Study : Poland)",
booktitle = "Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie : aktualności badawcze",
pages = "99-108",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-915-0",
}
4
@article{UEK:2168348072,
author = "Katarzyna Tarnowska and Eliza Gruczyńska-Sękowska and Dorota Kowalska and Mariola Kozłowska and Ewa Majewska and Renata Winkler",
title = "Difficulties and Factors Influencing Purchase Decision : the Perspective of Families with Children with Autism Spectrum Disorders on a Gluten-Free and Casein-Free Diet : Preliminary Study",
journal = "Roczniki Państwowego Zakładu Higieny",
number = "vol. 71, no. 3",
pages = "321-328",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.32394/rpzh.2020.0122},
url = {http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/difficulties-and-factors-influencing-purchase-decision-the-perspective-of-families-with-children-with-autism-spectrum-disorders-on-a-gluten-free-and-casein-free-diet-preliminary-study?lang=pl},
}
5
@article{UEK:2168352922,
author = "Renata Winkler and Wioleta Karna",
title = "Analiza dobowego budżetu czasu studiujących kobiet w latach 2017-2019",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "138-148",
adress = "",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ES.2020.2.12},
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022020/ES022020-12.pdf},
}
6
@inbook{UEK:2168341871,
author = "Renata Winkler",
title = "Zespołowość w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : zarys problematyki",
pages = "106-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-798-1",
}
7
@article{UEK:2168336041,
author = "Renata Winkler and Paweł Łukasik",
title = "Satisfaction in Concepts of the Organisation's Intangible Assets and the Processes of Production Preparation",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "vol. 24, 2",
pages = "41-48",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/ms.2019.2.05},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130605},
}
8
@inbook{UEK:2168343710,
author = "Marta Moczulska and Renata Winkler",
title = "Coopetition and Engagement to the Implementation of Project Tasks : Case Study in Didactic",
booktitle = "ICERI 2019 : Proceedings",
pages = "6806-6814",
adress = "Seville",
publisher = "IATED Academy",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.21125/iceri.2019.1622},
url = {},
issn = "2340-1095",
isbn = "978-84-09-14755-7",
}
9
@article{UEK:2168343702,
author = "Renata Winkler and Marta Moczulska",
title = "Prolegomena : Social Potential of the Organization Versus Engagement and Job Satisfaction",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "vol. 24, 3",
pages = "36-43",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/ms.2019.3.05},
url = {https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142777/edition/74085/content},
}
10
@inbook{UEK:2168341783,
author = "Anna Pietruszka-Ortyl and Renata Winkler",
title = "Stres w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : zarys problematyki",
pages = "69-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-798-1",
}
11
@article{UEK:2168326491,
author = "Renata Winkler",
title = "Communication Audit and Knowledge Management Audit as Kinds of Internal Audits in the Management of Intangible Assets of an Organization",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "vol. 23, 2",
pages = "41-47",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/ms.2018.2.05},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=43963&from=publication},
}
12
@article{UEK:2168325989,
author = "Marta Moczulska and Renata Winkler",
title = "The Burden of Knowledge : Unwanted Knowledge in Management - the Perspective of Individual and Organizational Level",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "vol. 23, 1",
pages = "37-44",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/ms.2018.1.05},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/48563},
}
13
@inbook{UEK:2168320829,
author = "Renata Winkler",
title = "Audyt wewnętrzny w zarządzaniu zasobami niematerialnymi organizacji : prolegomena",
booktitle = "Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "259-275",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3",
}
14
@inbook{UEK:2168316353,
author = "Renata Winkler",
title = "Dysfunctions in the Work of Team",
booktitle = "SMSIS 2017 - Proceedings of the 12th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2017",
pages = "157-166",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2017",
url = {https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/8a4d815d-fa81-403a-bb88-4b1e81730cd8},
isbn = "978-80-248-4046-8",
}
15
@article{UEK:2168320089,
author = "Renata Winkler",
title = "Zarządzanie wiedzą w zespole projektowym - wybrane zagadnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "t. 74 3",
pages = "89-101",
adress = "",
year = "2017",
url = {https://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/ZNPoz74.pdf},
}
16
@inbook{UEK:2168321399,
author = "Paweł Łukasik and Renata Winkler",
title = "Kapitał intelektualny a potencjał społeczny organizacji wielokulturowej",
booktitle = "Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju",
pages = "11-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://boguszmikula.pl/pdf/Kszta%C5%82towaniezasob%C3%B3wniematerialnychorganizacji_strony_poprawa.pdf},
isbn = "978-83-946633-2-2 ; 978-83-946633-3-9",
}
17
@article{UEK:2168320611,
author = "Renata Winkler",
title = "Project Teams: Selected Topics",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "1 (30)",
pages = "31-37",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/noz.2017.1.04},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication?id=43199&tab=3},
}
18
@inbook{UEK:2168310759,
author = "Renata Winkler and Paweł Łukasik",
title = "Development of Social Potential in Enterprise in the Conditions Cultural Diversity",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "179-189",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
19
@inbook{UEK:2168308705,
author = "Renata Winkler and Marta Moczulska",
title = "Challenges of Managing a Project Team : Communication and Engagement",
booktitle = "Information Technology for Practice 2016 : Selected Papers",
pages = "79-86",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2016",
url = {http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2016/sbornik.pdf},
isbn = "978-80-248-3970-7",
}
20
@article{UEK:2168299681,
author = "Renata Winkler",
title = "Techniki komunikacji w procesie zmian",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "2 (23)",
pages = "108-126",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/noz.2015.2.08},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/30628/Winkler_Techniki_Komunikacji_w_Procesach_Zmian_2015.pdf},
}
21
@inbook{UEK:2168302861,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler and Paweł Łukasik",
title = "Communication in the Process of Cooperation",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "17-23",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
22
@inbook{UEK:2168296357,
author = "Marek Jabłoński and Paweł Łukasik and Marek Makowiec and Bogusz Mikuła and Anna Pietruszka-Ortyl and Renata Winkler",
title = "Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "209-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
23
@article{UEK:2168302853,
author = "Renata Winkler",
title = "Conditions for Implementing Organizational Changes",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 2, iss. 4",
pages = "21-24",
year = "2015",
url = {http://actalogistica.eu/issues/2015/IV_2015_05_Winkler.pdf},
}
24
@article{UEK:2168302859,
author = "Renata Winkler and Marta Moczulska",
title = "Beneficial Coalitions : Knowledge Management and Development of Employee Commitment",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 2, iss. 2",
pages = "13-16",
year = "2015",
url = {http://actalogistica.eu/issues/2015/II_2015_04_Winkler_Moczulska.pdf},
}
25
@inbook{UEK:2168307211,
author = "Renata Winkler",
title = "Proces wdrażania zmian a komunikacja wewnętrzna",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
pages = "113-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5",
}
26
@article{UEK:2168297625,
author = "Renata Winkler and Michał Chmielecki",
title = "Komunikacja a dzielenie się wiedzą w projektowych zespołach międzykulturowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (939)",
pages = "87-99",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0939.0306},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/487},
}
27
@article{UEK:2168290957,
author = "Renata Winkler",
title = "Doskonalenie, rozwój i integrowanie zespołu projektowego",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 15, z. 3",
pages = "167-179",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-3.pdf#page=167&view=Fit},
}
28
@inbook{UEK:2168292743,
author = "Renata Winkler and Izabela Bednarska-Wnuk",
title = "Elastyczność pracowników a pomiar satysfakcji z pracy",
booktitle = "Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej",
pages = "95-106",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2014",
isbn = "978-83-7969-450-1",
}
29
@article{UEK:2168294915,
author = "Renata Winkler and Marta Moczulska",
title = "Quality of Service and Conditions of Customer Satisfaction Measurement",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 1, iss. 3",
pages = "23-26",
year = "2014",
url = {http://actalogistica.eu/ojs/index.php/I201601/article/view/24/16},
}
30
@article{UEK:2168293425,
author = "Renata Winkler",
title = "Knowledge Transfer at the Meeting Point of Cultures - Determinants and Factors",
journal = "Organizacja i Zarządzanie",
number = "1 (25)",
pages = "135-146",
year = "2014",
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN25.pdf},
}
31
@article{UEK:2168294899,
author = "Renata Winkler",
title = "Training and Knowledge Transfer at the Interface of Cultures",
journal = "Management",
number = "Vol. 18, no. 1",
pages = "227-240",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/manment-2014-0017},
url = {http://www.degruyter.com/view/j/manment.2014.18.issue-1/manment-2014-0017/manment-2014-0017.xml?format=INT},
}
32
@inbook{UEK:2168294937,
author = "Renata Winkler",
title = "Risks and Challenges in Managing a Culturally Diverse Team",
booktitle = "Materialy meždunarodnogo pravlenčeskogo foruma "Upravlenie èkonomikoj v strategii razvitiâ rossii" : kruglyj stol",
pages = "99-102",
adress = "Moskwa",
publisher = "Gosudarstvennyj universitet upravleniâ",
year = "2014",
isbn = "978-5-215-02679-3",
}
33
@unpublished{UEK:2168303455,
author = "Renata Winkler",
title = "Techniki komunikacji w procesach zmian",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
pages = "74-93",
year = "2014",
}
34
@article{UEK:2168295627,
author = "Marta Moczulska and Renata Winkler",
title = "Komunikacyjny wymiar kompetencji społecznych : konstruowanie pozytywnych aktów wartościowania",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "4 (21)",
pages = "64-74",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/noz.2014.4.05},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/27268/Moczulska_Winkler_Komunikacyjny_wymiar_kompetencji_spolecznych.pdf},
}
35
@article{UEK:2168281999,
author = "Renata Winkler",
title = "Przywództwo i komunikacja w zespole projektowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "64, t. 1",
pages = "473-481",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-473.pdf},
issn = "1640-6818",
}
36
@unpublished{UEK:2168290113,
author = "Renata Winkler",
title = "Patologie i dysfunkcje w procesie komunikacji w organizacji",
booktitle = "Dysfunkcje i patologie w organizacjach",
pages = "83-97",
year = "2013",
}
37
@book{UEK:2168260358,
author = "Renata Winkler",
title = "Komunikacja w organizacjach zróżnicowanych kulturowo",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2013",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4404-3",
}
38
@article{UEK:2168266792,
author = "Renata Winkler",
title = "Funkcja motywowania w kierowaniu zespołem",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 14, z. 11, cz. 1",
pages = "267-277",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-11-1.pdf},
}
39
@article{UEK:2168229586,
author = "Renata Winkler",
title = "Satysfakcja z pracy i jej pomiar - kwestie zasadnicze",
journal = "eWEB : Science, Business, Network",
pages = "",
year = "2012",
url = {http://www.eweb.krakow.pl/artykuly-naukowe-/scientific-articles/show-articles/articles,23},
}
40
@inbook{UEK:2168231918,
author = "Renata Winkler and Izabella Laskowska",
title = "Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki : nota biograficzna",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "13-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
41
@inbook{UEK:2168235742,
author = "Renata Winkler",
title = "Opportunities, Challenges and Risk in Managing a Culturally Diverse Team",
booktitle = "The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society",
pages = "101-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-0-5",
}
42
@unpublished{UEK:2168266538,
author = "Renata Winkler",
title = "Wybrane aspekty przywództwa w warunkach zróżnicowania kulturowego",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "120-135",
year = "2012",
}
43
@article{UEK:2168249338,
author = "Renata Winkler",
title = "Transfer wiedzy na styku kultur",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "896",
pages = "39-50",
year = "2012",
}
44
@article{UEK:2168229548,
author = "Renata Winkler",
title = "The Minnesota Satisfaction Questionnaire",
journal = "eWEB : Science, Business, Network",
pages = "",
year = "2012",
url = {http://www.eweb.krakow.pl/artykuly-naukowe-/scientific-articles/show-articles/articles,28},
}
45
@inbook{UEK:2168230188,
author = "Renata Winkler",
title = "Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą",
pages = "159-176",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/R.7.pdf},
isbn = "978-83-62511-56-3",
}
46
@article{UEK:2168325705,
author = "Renata Winkler",
title = "Przewodzenie zespołem w warunkach zróżnicowania kulturowego",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 13, z. 13",
pages = "161-175",
year = "2012",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIII-13.pdf},
}
47
@inbook{UEK:2168218882,
author = "Renata Winkler",
title = "Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej",
booktitle = "Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą",
pages = "115-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-65-5",
}
48
@article{UEK:2168218600,
author = "Renata Winkler",
title = "Perswazja i manipulacja w kontekście procesu wywierania wpływu w grupie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "871",
pages = "167-180",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171188005},
}
49
@article{UEK:2168227618,
author = "Renata Winkler",
title = "Badanie satysfakcji klienta w sferze usług administracji publicznej na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "4",
pages = "59-68",
year = "2011",
url = {http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/images/cmq/Contemporary_Management_Quarterly_2011_no_4.pdf#page=59&view=Fit},
}
50
@book{UEK:2166384336,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler and Agnieszka Żbikowska",
title = "Komunikowanie w organizacjach gospodarczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-413-3",
}
51
@article{UEK:2168222962,
author = "Renata Winkler",
title = "Effective Leadership : What Kind of Skills and Competencies should a Cross-Culture Leader Possess?",
journal = "Journal of Intercultural Management",
number = "Vol. 3, No. 2",
pages = "179-187",
year = "2011",
url = {http://joim.pl/wp-content/uploads/2020/02/3-2-12.pdf},
}
52
@unpublished{UEK:2168257974,
author = "Renata Winkler",
title = "Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą",
pages = "150-168",
year = "2011",
}
53
@unpublished{UEK:2168282863,
author = "Renata Winkler",
title = "Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "97-116",
year = "2010",
}
54
@inbook{UEK:2165902154,
author = "Renata Winkler",
title = "Audyt komunikacyjny - wymiar wewnętrzny",
booktitle = "Systemy controllingu, monitoringu i audytu",
pages = "119-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-1-4",
}
55
@inbook{UEK:2165702684,
author = "Renata Winkler",
title = "Przywództwo w warunkach zróżnicowania kulturowego organizacji",
booktitle = "Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami",
pages = "325-333",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
year = "2010",
isbn = "978-83-927455-8-7",
}
56
@inbook{UEK:2165701923,
author = "Renata Winkler",
title = "Komunikacyjne wyzwania w dobie internacjonalizacji współpracy",
booktitle = "Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy",
pages = "403-419",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-2-0",
}
57
@article{UEK:53171,
author = "Renata Winkler and Marcin Salamaga",
title = "Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "820",
pages = "15-29",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170629387},
}
58
@article{UEK:53170,
author = "Renata Winkler",
title = "Efektywność - próba konceptualizacji pojęcia",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "820",
pages = "103-115",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170629782},
}
59
@article{UEK:50440,
author = "Renata Winkler",
title = "Job Descriptive Index i Job Diagnostic Survey jako narzędzia badania satysfakcji z pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "801",
pages = "79-93",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164986399},
}
60
@article{UEK:50441,
author = "Renata Winkler and Jakub Palka",
title = "Ranga i wyznaczniki zaufania w badaniu opinii pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "801",
pages = "95-114",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164986524},
}
61
@inbook{UEK:2161841502,
author = "Renata Winkler",
title = "Interpersonalne, grupowe, organizacyjne i interkulturowe przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach",
booktitle = "Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych",
pages = "428-436",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-119-4",
}
62
@unpublished{UEK:2168247908,
author = "Renata Winkler",
title = "Wywieranie wpływu w grupie : perswazja a manipulacja",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "124-139",
year = "2009",
}
63
@inbook{UEK:2168345944,
author = "Renata Winkler",
title = "Proces komunikowania się w organizacjach wielokulturowych - badanie i ocena",
booktitle = "Studia z zarządzania międzykulturowego. Cz. 2",
pages = "39-51",
adress = "Łódź",
publisher = "Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania",
year = "2009",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-60230-65-7",
}
64
@article{UEK:50414,
author = "Renata Winkler",
title = "Projektowanie i przygotowanie szkoleń komunikacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "765",
pages = "93-103",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158186442},
}
65
@inbook{UEK:2166201560,
author = "Renata Winkler",
title = "Komunikowanie w relacji przełożony - podwładny : przegląd technik",
booktitle = "Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami",
pages = "44-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-002-1",
}
66
@inbook{UEK:2165898667,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler",
title = "Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji",
booktitle = "Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami",
pages = "38-45",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7481-163-7",
}
67
@article{UEK:50415,
author = "Renata Winkler and Jakub Palka",
title = "Zaburzenia w procesie komunikowania się wynikające z uwarunkowań osobowościowych rozmówców",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "765",
pages = "105-125",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158325631},
}
68
@book{UEK:51810,
author = "Renata Winkler",
title = "Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-651-1",
}
69
@inbook{UEK:50985,
author = "Renata Winkler",
title = "Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych pracowników w organizacjach wielokulturowych",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "633-640",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
70
@unpublished{UEK:2168276697,
author = "Renata Winkler",
title = "Wielokulturowość w organizacjach a organizacje wielokulturowe",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "30-47",
year = "2008",
}
71
@inbook{UEK:2165833612,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler",
title = "Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji",
booktitle = "Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami",
pages = "111-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-002-1",
}
72
@inbook{UEK:2166097137,
author = "Renata Winkler",
title = "Problemy pomiaru satysfakcji klienta zewnętrznego w sferze usług",
booktitle = "Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach",
pages = "574-584",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-753-1",
}
73
@article{UEK:50295,
author = "Marta Moczulska and Renata Winkler",
title = "Partycypacja pracowników a satysfakcja z pracy",
journal = "Problemy Jakości",
number = "2",
pages = "21-25",
year = "2007",
}
74
@inbook{UEK:2168306739,
author = "Renata Winkler and Bogusz Mikuła",
title = "Nowe wymagania od kultur organizacyjnych przedsiębiorstw",
booktitle = "Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "141-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-707-4",
}
75
@inbook{UEK:2168306745,
author = "Marek Makowiec and Piotr Turcza and Bogusz Mikuła and Renata Winkler and Anna Pietruszka-Ortyl and Arkadiusz Potocki and Marek Ćwiklicki and Daniel Gach and Bernard Ziębicki",
title = "Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy",
booktitle = "Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "168-289",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-707-4",
}
76
@article{UEK:2168296735,
author = "Renata Winkler and Marta Moczulska",
title = "Komunikacyjny wymiar współpracy wirtualnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "5",
pages = "223-236",
year = "2007",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-12_Winkler%2CMoczulska.pdf},
}
77
@unpublished{UEK:52376,
author = "Renata Winkler",
title = "Kształtowanie efektywnego komunikowania się w organizacjach wielokulturowych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
78
@article{UEK:50933,
author = "Renata Winkler and Jakub Palka",
title = "Aspekty kulturowe zaufania na tle procesu komunikowania się",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "747",
pages = "21-33",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/137103141},
}
79
@article{UEK:50934,
author = "Renata Winkler",
title = "Bariery internacjonalizacji organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "747",
pages = "75-82",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/137413169},
}
80
@unpublished{UEK:2168326433,
author = "Renata Winkler",
title = "Wybrane modele komunikacji w warunkach zróżnicowania kulturowego",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "44-65",
year = "2007",
}
81
@inbook{UEK:2166589291,
author = "Renata Winkler",
title = "Ku różnorodności kulturowej : teoria i praktyka szkoleń komunikacyjnych",
booktitle = "Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem",
pages = "164-172",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7481-097-5",
}
82
@article{UEK:51971,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler",
title = "KSS (Die Kommunikations-System-Studie) jako metoda kształtowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie",
journal = "Problemy Jakości",
number = "4",
pages = "15-19",
year = "2006",
}
83
@article{UEK:51756,
author = "Jakub Palka and Renata Winkler",
title = "Zdobywanie zaufania słuchaczy podczas wystąpień",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "9",
pages = "135-142",
year = "2006",
}
84
@inbook{UEK:2166477091,
author = "Renata Winkler",
title = "Różnorodność kulturowa w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "321-338",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
edition = "Dodr.",
isbn = "83-7251-525-5",
}
85
@inbook{UEK:2168267800,
author = "Renata Winkler and Daniel Gach",
title = "Zmiana i doskonalenie organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "298-320",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
edition = "Dodr.",
isbn = "83-7251-525-5",
}
86
@unpublished{UEK:2168326731,
author = "Renata Winkler",
title = "Satysfakcja z pracy: wybrane narzędzia diagnozy",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "39-60",
year = "2006",
}
87
@inbook{UEK:2168267798,
author = "Renata Winkler and Daniel Gach",
title = "Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "9-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
edition = "Dodr.",
isbn = "83-7251-525-5",
}
88
@article{UEK:52893,
author = "Renata Winkler",
title = "Wystąpienie jako forma komunikowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "715",
pages = "49-63",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/120881584},
}
89
@article{UEK:2166383863,
author = "Renata Winkler",
title = "Komunikowanie w relacji przełożony - podwładny : przegląd technik",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "1",
pages = "120-132",
year = "2006",
}
90
@article{UEK:52892,
author = "Jakub Palka and Renata Winkler",
title = "Bariery budowy kultury zaufania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "715",
pages = "27-40",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/120837915},
}
91
@inbook{UEK:2166469745,
author = "Renata Winkler",
title = "Satysfakcja i skuteczność w komunikowaniu się w zespołach wirtualnych",
booktitle = "Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury",
pages = "375-383",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2006",
isbn = "83-7464-059-6",
}
92
@inbook{UEK:2168267794,
author = "Renata Winkler and Daniel Gach",
title = "Zmiana i doskonalenie organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "298-320",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2005",
isbn = "83-7251-525-5",
}
93
@article{UEK:53179,
author = "Renata Winkler",
title = "Efektywność w komunikowaniu się",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "672",
pages = "77-90",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/86181923},
}
94
@inbook{UEK:2168250736,
author = "Renata Winkler",
title = "Proces komunikowania się - patologie i dysfunkcje",
booktitle = "Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "334-345",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2005",
isbn = "83-7171-843-8",
}
95
@inbook{UEK:2168219070,
author = "Renata Winkler",
title = "Zagadnienia kadrowe w kontekście internacjonalizacji rynków pracy",
booktitle = "Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej",
pages = "346-354",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu",
year = "2005",
isbn = "83-7417-121-9",
}
96
@inbook{UEK:2168218378,
author = "Renata Winkler",
title = "Różnorodność kulturowa w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "321-338",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2005",
isbn = "83-7251-525-5",
}
97
@inbook{UEK:2168218348,
author = "Daniel Gach and Renata Winkler",
title = "Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "9-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2005",
isbn = "83-7251-525-5",
}
98
@article{UEK:2166065765,
author = "Renata Winkler",
title = "Badanie satysfakcji klienta wewnętrznego w diagnozie potrzeb komunikacyjnych i doskonaleniu systemu komunikacji wewnętrznej",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "5",
pages = "411-420",
adress = "",
year = "2005",
}
99
@inbook{UEK:2166389145,
author = "Renata Winkler",
title = "SERVQUAL w diagnozie satysfakcji z pracy",
booktitle = "Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.)",
pages = "533-542",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-267-7",
}
100
@unpublished{UEK:2168266738,
author = "Renata Winkler",
title = "Szkolenia komunikacyjne w organizacjach gospodarcych",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "22-42",
year = "2005",
}
101
@article{UEK:2166390339,
author = "Renata Winkler",
title = "Wytyczne komunikowania się w sytuacji psychologicznie trudnej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1054",
pages = "210-218",
adress = "",
year = "2004",
}
102
@unpublished{UEK:2168266772,
author = "Renata Winkler",
title = "Zachowania organizacyjne w wymiarze indywidualnym",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "14-28",
year = "2004",
}
103
@article{UEK:52240,
author = "Jakub Palka and Renata Winkler",
title = "Zaufanie i komunikacja jako determinanty sukcesu zespołów wirtualnych",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "8",
pages = "195-208",
year = "2004",
}
104
@inbook{UEK:2168346232,
author = "Renata Winkler",
title = "Stereotypy w teorii kontaktów interkulturowych",
booktitle = "Psychologia w zarządzaniu : dydaktyka, badania, sukcesy : praca zbiorowa",
pages = "21-35",
adress = "Łódź",
publisher = "Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-88384-7-75",
}
105
@article{UEK:2168244950,
author = "Renata Winkler",
title = "Uwarunkowania efektywnego komunikowania się",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "43",
pages = "1261-1270",
adress = "",
year = "2004",
issn = "1640-6818",
}
106
@article{UEK:52770,
author = "Renata Winkler",
title = "Potrzeba innowacyjności a zmiana w szkoleniach",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1045",
pages = "385-391",
adress = "",
year = "2004",
}
107
@inbook{UEK:2168251236,
author = "Renata Winkler",
title = "Potrzeby szkoleniowe w perspektywie internacjonalizacji rynków pracy",
booktitle = "Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II ogólnopolska konferencja naukowa pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. T. 2",
pages = "83-93",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2004",
url = {http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0096/083-093.pdf},
isbn = "83-89388-32-4",
}
108
@inbook{UEK:2168246868,
author = "Renata Winkler",
title = "Komunikacyjne ograniczenia w zarządzaniu różnorodnością",
booktitle = "Management Forum 2020",
pages = "294-300",
adress = "Szczecin; Międzyzdroje",
publisher = "Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2004",
isbn = "83-89142-27-9",
}
109
@article{UEK:2168219690,
author = "Renata Winkler",
title = "Kompetencja komunikacyjna pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "647",
pages = "77-86",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/64153178},
}
110
@inbook{UEK:2168346430,
author = "Renata Winkler",
title = "Potrzeby szkoleniowe ekspatriantów",
booktitle = "Współczesne problemy i koncepcje zarządzania : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem",
pages = "75-84",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
year = "2003",
isbn = "83-89321-33-5",
}
111
@article{UEK:2168222596,
author = "Renata Winkler",
title = "Wykorzystanie modelu wielkiej piątki w badaniu osobowości pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "626",
pages = "41-56",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16060},
}
112
@article{UEK:2168222594,
author = "Renata Winkler and Daniel Gach",
title = "Uwarunkowania kulturowe funkcjonowania zespołów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "626",
pages = "77-86",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16176},
}
113
@unpublished{UEK:2168266862,
author = "Renata Winkler",
title = "Doskonalenie komunikacji na płaszczyźnie przełożony-podwładny",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "87-113",
year = "2003",
}
114
@book{UEK:2168222268,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler and Agnieszka Żbikowska",
title = "Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2003",
isbn = "83-7251-373-2",
}
115
@article{UEK:2168220982,
author = "Renata Winkler",
title = "Teoretyczne modele uwarunkowań efektywności menedżera",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "597",
pages = "129-148",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15791},
}
116
@inbook{UEK:2168230074,
author = "Renata Winkler",
title = "Komunikowanie w sytuacji psychologicznie trudnej",
booktitle = "Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych",
pages = "567-573",
adress = "Wrocław",
publisher = "Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-919540-5-6",
}
117
@article{UEK:2168223210,
author = "Bogusz Mikuła and Renata Winkler",
title = "Kształtowanie organizacji o wysokiej zdolności adaptacyjnej",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "6",
pages = "73-93",
year = "2002",
}
118
@inbook{UEK:2168227162,
author = "Renata Winkler",
title = "Kompetencja komunikacyjna w perspektywie wielokulturowej",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "878-886",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
119
@inbook{UEK:2168224904,
author = "Renata Winkler",
title = "Wybrane aspekty zarządzania zespołem multikulturowym",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)",
pages = "99-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-132-8",
}
120
@article{UEK:2168245496,
author = "Renata Winkler",
title = "Kulturowy aspekt komunikacji interpersonalnej w organizacji",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "2",
pages = "91-102",
year = "2002",
url = {http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/download/wz2_2002.pdf#page=91&view=Fit},
}
121
@inbook{UEK:2168241820,
author = "Renata Winkler",
title = "Wymiar społeczny elastycznych form organizacji czasu pracy",
booktitle = "Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r.",
pages = "265-275",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-917312-2-7",
}
122
@inbook{UEK:2168313967,
author = "Renata Winkler",
title = "Komunikacja interpersonalna w perspektywie wielokulturowej",
booktitle = "Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku",
pages = "215-223",
adress = "Słupsk",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2002",
isbn = "83-88473-08-5",
}
123
@inbook{UEK:2168232604,
author = "Renata Winkler",
title = "Kultura narodowa i kultura organizacyjna w komunikowaniu się",
booktitle = "Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 1",
pages = "130-139",
adress = "Wałbrzych",
publisher = "Wydaw. WWSZiP",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-915717-6-9",
}
124
@article{UEK:2168223144,
author = "Renata Winkler",
title = "Kreowanie komunikacji w organizacji wielokulturowej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "963",
pages = "587-598",
adress = "",
year = "2002",
}
125
@unpublished{UEK:2168325681,
author = "Renata Winkler",
title = "System komunikacji w zarządzaniu zintegrowanym",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "97-122",
year = "2002",
}
126
@unpublished{UEK:2168267008,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler",
title = "Możliwości wykorzystania metody job-sharing w pracy kierowniczej",
booktitle = "Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach",
pages = "86-111",
year = "2001",
}
127
@inbook{UEK:2168246642,
author = "Renata Winkler",
title = "Wykorzystanie technologii informatycznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne : stan i perspektywy rozwoju",
pages = "169-182",
adress = "Wałbrzych",
publisher = "Wydaw. WWSZiP",
year = "2001",
url = {http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Zarzadzanie_strategiczne_stan_i_perspektywy_rozwoju_Krupski_2001.pdf#page=171&view=Fit},
issn = "",
isbn = "83-87772-40-2",
}
128
@article{UEK:2168229750,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler",
title = "Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "5",
pages = "87-101",
year = "2001",
}
129
@inbook{UEK:2167765790,
author = "Anna Pietruszka and Renata Winkler",
title = "Wpływ job sharingu na kształtowanie się kompetencji menedżera",
booktitle = "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami",
pages = "211-220",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2001",
isbn = "83-911343-4-2",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID