Publikacje wybranego autora

Winkler Renata ORCID

Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych

1

Tytuł:
Satisfaction in Concepts of the Organisation's Intangible Assets and the Processes of Production Preparation = Satysfakcja w koncepcjach zasobów niematerialnych organizacji a procesy przygotowania produkcji
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu = Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - vol. 24, nr 2 (2019) , s. s. 41-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics, with-in the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168336041
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Moczulska Marta , Winkler Renata
Tytuł:
The "Burden" of Knowledge : Unwanted Knowledge in Management - the Perspective of Individual and Organizational Level = "Balast" wiedzy : wiedza niechciana w zarządzaniu z perspektywy jednostki i organizacji
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 23, nr 1 (2018) , s. 37-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168325989
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Communication Audit and Knowledge Management Audit as Kinds of Internal Audits in the Management of Intangible Assets of an Organization = Audyt komunikacyjny i audyt zarządzania wiedzą jako przykłady audytu zasobów niematerialnych organizacji
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 23, nr 2 (2018) , s. 41-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326491
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Audyt wewnętrzny w zarządzaniu zasobami niematerialnymi organizacji : prolegomena = International Audit in the Management of Intangible Assets of the Organization : Introduction
Źródło:
Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 259-275. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego Katedry Zachowań Organizacyjnych w roku 2017, nr umowy 054/WZ-KZO/01/2017/S/7054
ISBN:
978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3
Nr:
2168320829
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Project Teams: Selected Topics = Zespół projektowy: wybrane tematy
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 1 (30) (2017) , s. 31-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential in 2016
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168320611
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Zarządzanie wiedzą w zespole projektowym - wybrane zagadnienia = Knowledge Management in Project Teams - Selected Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - t. 74 nr 3 (2017) , s. 89-101. - Tytuł numeru: Rola zasobów ludzkich w rozwoju organizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168320089
artykuł w czasopiśmie
7

Konferencja:
12th International Conference on Strategic Management and Its Support by Information Systems 2017, Ostrawa, Czechy, od 2017-05-25 do 2017-05-26
Tytuł:
Dysfunctions in the Work of Team
Źródło:
SMSIS 2017 - Proceedings of the 12th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2017 / eds. Radek Němec, Lucie Chytilová - Ostrava: VSB-Technical University, 2017, s. 157-166. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential in 2016
ISBN:
978-1-5108-4091-1
Nr:
2168316353
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Kapitał intelektualny a potencjał społeczny organizacji wielokulturowej
Źródło:
Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 11-33 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-2-2 ; 978-83-946633-3-9
Nr:
2168321399
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Autor:
Winkler Renata , Moczulska Marta
Konferencja:
19th International Conference on Information Technology for Practice - IT for Practice 2016, Ostrawa, Czechy, od 2016-10-13 do 2016-10-14
Tytuł:
Challenges of Managing a Project Team : Communication and Engagement
Źródło:
Information Technology for Practice 2016 : Selected Papers / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková, Jaroslav Ševčík - Ostrava: VSB-Technical University, 2016, s. 79-86. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-3970-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168308705
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Development of Social Potential in Enterprise in the Conditions Cultural Diversity
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 179-189 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed with subsidies granted to Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity (2016)
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168310759
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Autor:
Winkler Renata , Moczulska Marta
Tytuł:
Beneficial Coalitions : Knowledge Management and Development of Employee Commitment
Źródło:
Acta Logistica. - vol. 2, iss. 2 (2015) , s. 13-16. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168302859
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Proces wdrażania zmian a komunikacja wewnętrzna
Źródło:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 113-130 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
Nr:
2168307211
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Techniki komunikacji w procesie zmian = Communication Techniques in the Process of Implementing Changes
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 2 (23) (2015) , s. 108-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168299681
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Conditions for Implementing Organizational Changes
Źródło:
Acta Logistica. - vol. 2, iss. 4 (2015) , s. 21-24. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168302853
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Communication in the Process of Cooperation
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 17-23 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential in 2015
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168302861
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa
Źródło:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 209-218 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296357
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Autor:
Winkler Renata , Chmielecki Michał
Tytuł:
Komunikacja a dzielenie się wiedzą w projektowych zespołach międzykulturowych = Communication and Knowledge Sharing in Multicultural Design Teams
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015) , s. 87-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168297625
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Moczulska Marta , Winkler Renata
Tytuł:
Komunikacyjny wymiar kompetencji społecznych : konstruowanie pozytywnych aktów wartościowania = The Communication Dimension of Social Competence : the Construction of Positive Evaluative Acts
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 4 (21) (2014) , s. 64-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168295627
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Winkler Renata , Moczulska Marta
Tytuł:
Quality of Service and Conditions of Customer Satisfaction Measurement
Źródło:
Acta Logistica. - vol. 1, iss. 3 (2014) , s. 23-26. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168294915
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Techniki komunikacji w procesach zmian
Źródło:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI2014, s. 74-93 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1503/Magazyn
Nr:
2168303455
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Knowledge Transfer at the Meeting Point of Cultures - Determinants and Factors = Transfer wiedzy na styku kultur - uwarunkowania i przesłanki
Źródło:
Organizacja i Zarządzanie. - nr 1 (25) (2014) , s. 135-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293425
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Training and Knowledge Transfer at the Interface of Cultures = Szkolenia a transfer wiedzy na styku kultur
Źródło:
Management. - Vol. 18, no. 1 (2014) , s. 227-240. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294899
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Winkler Renata , Bednarska-Wnuk Izabela
Tytuł:
Elastyczność pracowników a pomiar satysfakcji z pracy = Flexible Employees and Measurement of Job Satisfaction
Źródło:
Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej / red. P. Kuźbik, M. Szymankiewicz - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2014, s. 95-106. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7969-450-1
Nr:
2168292743
rozdział w monografii
24

Konferencja:
Zarządzanie gospodarką w strategii rozwoju Rosji, Moskwa, Rosja, od 2014-11-27 do 2014-11-28
Tytuł:
Risks and Challenges in Managing a Culturally Diverse Team
Źródło:
Materialy meždunarodnogo pravlenčeskogo foruma "Upravlenie èkonomikoj v strategii razvitiâ rossii" : kruglyj stol - Moskwa: Gosudarstvennyj universitet upravleniâ, 2014, s. 99-102 - Bibliogr.
ISBN:
978-5-215-02679-3
Nr:
2168294937
rozdział w monografii
25

Tytuł:
Doskonalenie, rozwój i integrowanie zespołu projektowego = Development and Integration of the Project Team
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 3 (2014) , s. 167-179. - Tytuł numeru: Studia z zarządzania międzykulturowego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168290957
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Funkcja motywowania w kierowaniu zespołem = The Role of Motivating in Team Management
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 14, z. 11, cz. 1 (2013) , s. 267-277. - Tytuł numeru: Społeczne problemy zarządzania projektami - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168266792
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Komunikacja w organizacjach zróżnicowanych kulturowo
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013
Opis fizyczny:
227 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Uwagi:
Wyd. 1 ukazało się pod tyt.: Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-4404-3
Nr:
2168260358
monografia
28

Tytuł:
Przywództwo i komunikacja w zespole projektowym = Leadership and Communication in the Project Team
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 64, t. 1 (2013) , s. 473-481. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 786)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168281999
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Patologie i dysfunkcje w procesie komunikacji w organizacji
Źródło:
Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2013, s. 83-97 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1448/Magazyn
Nr:
2168290113
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki : nota biograficzna
Źródło:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 13-16
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231918
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Wybrane aspekty przywództwa w warunkach zróżnicowania kulturowego
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2012, s. 120-135 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1398/Magazyn
Nr:
2168266538
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Satysfakcja z pracy i jej pomiar - kwestie zasadnicze
Źródło:
eWEB : Science, Business, Network (2012) . - [odczyt: 02.06.2012] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168229586
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Opportunities, Challenges and Risk in Managing a Culturally Diverse Team
Źródło:
The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 101-105
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-0-5
Nr:
2168235742
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Transfer wiedzy na styku kultur = The Cross-cultural Transfer of Knowledge
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012) , s. 39-50. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249338
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Przewodzenie zespołem w warunkach zróżnicowania kulturowego = Leading the Team in Terms of Cultural Diversity
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 13, z. 13 (2012) , s. 161-175. - Tytuł numeru: Studia z zarządzania międzykulturowego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168325705
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy
Źródło:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 159-176 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-56-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168230188
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
The Minnesota Satisfaction Questionnaire
Źródło:
eWEB : Science, Business, Network (2012) . - [odczyt: 31.05.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168229548
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej
Źródło:
Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą / red. Arkadiusz POTOCKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 115-135
ISBN:
978-83-62511-65-5
Nr:
2168218882
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy
Źródło:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2011, s. 150-168 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1353/Magazyn
Nr:
2168257974
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Komunikowanie w organizacjach gospodarczych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2011
Opis fizyczny:
262, [2]: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-413-3
Nr:
2166384336
monografia
41

Tytuł:
Badanie satysfakcji klienta w sferze usług administracji publicznej na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego = Customer Satisfaction Measurement in Public Administration : Voivodship Office
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 4 (2011) , s. 59-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227618
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Effective Leadership : What Kind of Skills and Competencies should a Cross-Culture Leader Possess?
Źródło:
Journal of Intercultural Management. - Vol. 3, No. 2 (2011) , s. 179-187. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168222962
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Perswazja i manipulacja w kontekście procesu wywierania wpływu w grupie = Social Influence Processes : the Concepts of Persuasion and Manipulation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 167-180. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218600
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych = The Premises of Shaping Communication in Multicultural Organisations in the Light of Empirical Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010) , s. 15-29. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53171
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Efektywność - próba konceptualizacji pojęcia = An Attempt to Define the Concept of Efficiency
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010) , s. 103-115. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53170
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Audyt komunikacyjny - wymiar wewnętrzny
Źródło:
Systemy controllingu, monitoringu i audytu / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 119-126
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-1-4
Nr:
2165902154
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2010, s. 97-116
Sygnatura:
NP-1180/Magazyn
Nr:
2168282863
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Przywództwo w warunkach zróżnicowania kulturowego organizacji = Leadership in Culturally Diverse Organizations
Źródło:
Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami / red. nauk. Janina Stankiewicz - Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2010, s. 325-333. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927455-8-7
Nr:
2165702684
rozdział w monografii
49

Tytuł:
Komunikacyjne wyzwania w dobie internacjonalizacji współpracy
Źródło:
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 403-419. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka i Gospodarka ; t. 2)
ISBN:
978-83-930382-2-0
Nr:
2165701923
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Autor:
Winkler Renata , Palka Jakub
Tytuł:
Ranga i wyznaczniki zaufania w badaniu opinii pracowników = The Status and Determinants of Trust in Research on Employee Attitudes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 801 (2009) , s. 95-114. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50441
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Wywieranie wpływu w grupie : perswazja a manipulacja
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kier. tematu: Arkadiusz POTOCKI2009, s. 124-139 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1297/Magazyn
Nr:
2168247908
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Interpersonalne, grupowe, organizacyjne i interkulturowe przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach
Źródło:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 428-436 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-119-4
Nr:
2161841502
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Job Descriptive Index i Job Diagnostic Survey jako narzędzia badania satysfakcji z pracy = The Job Descriptive Index and Job Diagnostic Survey as Tools for Measuring Job Satisfaction
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 801 (2009) , s. 79-93. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50440
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych pracowników w organizacjach wielokulturowych = Sculpting the Communication Competences of Employees in Multicultural Organizations
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 633-640. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50985
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Wielokulturowość w organizacjach a organizacje wielokulturowe
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2008, s. 30-47 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1255/Magazyn
Nr:
2168276697
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji = Communication Process in a Company in the Context of Globalization
Źródło:
Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / red. Wiktor Adamus - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 111-121. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-002-1
Nr:
2165833612
rozdział w monografii
57

Tytuł:
Komunikowanie w relacji przełożony - podwładny : przegląd technik = Supervisory - subordinate communication : Review of Techniques
Źródło:
Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / red. Wiktor Adamus - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 44-58. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-002-1
Nr:
2166201560
rozdział w monografii
58

Tytuł:
Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji = Communication Process in the Firm in the Context of Globalization
Źródło:
Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Janina Stankiewicz - Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, s. 38-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7481-163-7
Nr:
2165898667
rozdział w monografii
59

Tytuł:
Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008
Opis fizyczny:
227 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-651-1
Nr:
51810
monografia
60

Tytuł:
Projektowanie i przygotowanie szkoleń komunikacyjnych = The Design and Preparation of Communication Training
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 765 (2008) , s. 93-103. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50414
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Autor:
Winkler Renata , Palka Jakub
Tytuł:
Zaburzenia w procesie komunikowania się wynikające z uwarunkowań osobowościowych rozmówców = Disturbances in the Communication Process Resulting from Interlocutors' Personality Traits
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 765 (2008) , s. 105-125. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50415
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Autor:
Winkler Renata , Palka Jakub
Tytuł:
Aspekty kulturowe zaufania na tle procesu komunikowania się = Cultural Aspects of Trust and the Communication Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007) , s. 21-33. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50933
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Kształtowanie efektywnego komunikowania się w organizacjach wielokulturowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
291 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-51
Nr:
52376
doktorat
64

Tytuł:
Problemy pomiaru satysfakcji klienta zewnętrznego w sferze usług
Źródło:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 574-584 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
Nr:
2166097137
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Autor:
Winkler Renata , Moczulska Marta
Tytuł:
Komunikacyjny wymiar współpracy wirtualnej = Communicational Aspects of Virtual Cooperation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 5 (2007) , s. 223-236. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168296735
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Ku różnorodności kulturowej : teoria i praktyka szkoleń komunikacyjnych = Towards the Cultural Diversity : Theory and Practice of Communication Training
Źródło:
Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. nauk. Janina Stankiewicz - Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, s. 164-172. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7481-097-5
Nr:
2166589291
rozdział w monografii
67

Tytuł:
Wybrane modele komunikacji w warunkach zróżnicowania kulturowego
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2007, s. 44-65 - Bibliogr.
Program badawczy:
55/KZO/1/07/S/416
Sygnatura:
NP-1201/Magazyn
Nr:
2168326433
Zobacz opis całości
68

Autor:
Moczulska Marta , Winkler Renata
Tytuł:
Partycypacja pracowników a satysfakcja z pracy
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 2 (2007) , s. 21-25 - Bibliogr.
Nr:
50295
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy
Źródło:
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 168-289 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-707-4
Nr:
2168306745
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Nowe wymagania od kultur organizacyjnych przedsiębiorstw
Źródło:
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 141-167 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-707-4
Nr:
2168306739
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Bariery internacjonalizacji organizacji = Barriers to the Internationalisation of Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007) , s. 75-82. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50934
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Wystąpienie jako forma komunikowania = The Speech as a Form of Communication
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 715 (2006) , s. 49-63. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52893
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
73

Autor:
Palka Jakub , Winkler Renata
Tytuł:
Zdobywanie zaufania słuchaczy podczas wystąpień = Winning the Audience's Trust While Delivering a Speech
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006) , s. 135-142. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51756
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Satysfakcja z pracy: wybrane narzędzia diagnozy
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2006, s. 39-60 - Bibliogr.
Program badawczy:
88/KZO/1/2006/S/346
Sygnatura:
NP-1147/Magazyn
Nr:
2168326731
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
KSS (Die Kommunikations-System-Studie) jako metoda kształtowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 4 (2006) , s. 15-19 - Bibliogr.
Nr:
51971
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Zmiana i doskonalenie organizacji
Źródło:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Dodr.. - Warszawa: Difin, 2006, s. 298-320 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168267800
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Satysfakcja i skuteczność w komunikowaniu się w zespołach wirtualnych = Satisfaction and Efficiency of Process of Communication in Virtual Teams
Źródło:
Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury / red. nauk. Lidia Zbiegień-Maciąg, Ewa Beck - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006, s. 375-383. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7464-059-6
Nr:
2166469745
rozdział w monografii
78

Tytuł:
Różnorodność kulturowa w organizacji
Źródło:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Dodr.. - Warszawa: Difin, 2006, s. 321-338 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2166477091
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Komunikowanie w relacji przełożony - podwładny : przegląd technik = Upward and Downward Communication in Organization
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2006) , s. 120-132. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166383863
artykuł w czasopiśmie
80

Autor:
Palka Jakub , Winkler Renata
Tytuł:
Bariery budowy kultury zaufania = Barriers to Creating a Culture of Trust
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 715 (2006) , s. 27-40. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52892
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji
Źródło:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Dodr.. - Warszawa: Difin, 2006, s. 9-28 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168267798
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Proces komunikowania się - patologie i dysfunkcje
Źródło:
Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi / red. Zdzisława Janowska, Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2005, s. 334-345 - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-843-8
Nr:
2168250736
rozdział w monografii
83

Tytuł:
Szkolenia komunikacyjne w organizacjach gospodarcych
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2005, s. 22-42 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1087/Magazyn
Nr:
2168266738
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Efektywność w komunikowaniu się = Effective Communication
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 672 (2005) , s. 77-90. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53179
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji
Źródło:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2005, s. 9-28 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168218348
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Badanie satysfakcji klienta wewnętrznego w diagnozie potrzeb komunikacyjnych i doskonaleniu systemu komunikacji wewnętrznej = Research of Job Satisfaction - as a Possibility of Diagnosis and Improvement the System of Communication
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 5 (2005) , s. 411-420. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe - Bibliogr.
Nr:
2166065765
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Różnorodność kulturowa w organizacji
Źródło:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2005, s. 321-338 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168218378
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Zagadnienia kadrowe w kontekście internacjonalizacji rynków pracy
Źródło:
Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej / red. nauk. Eugeniusz Najlepszy - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2005, s. 346-354 - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-121-9
Nr:
2168219070
rozdział w monografii
89

Tytuł:
SERVQUAL w diagnozie satysfakcji z pracy = SERVQUAL within Job Satisfaction Appraisal
Źródło:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 533-542. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
Nr:
2166389145
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Zmiana i doskonalenie organizacji
Źródło:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2005, s. 298-320 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168267794
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
91

Autor:
Palka Jakub , Winkler Renata
Tytuł:
Zaufanie i komunikacja jako determinanty sukcesu zespołów wirtualnych = Communication and Trust as Key Factors of the Success within Virtual Teams
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004) , s. 195-208. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52240
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Zachowania organizacyjne w wymiarze indywidualnym
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2004, s. 14-28 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-964/Magazyn
Nr:
2168266772
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Potrzeba innowacyjności a zmiana w szkoleniach = Necessity of Innovation and Changes in the Training Programs
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1045 (2004) , s. 385-391. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji - Bibliogr.
Nr:
52770
artykuł w czasopiśmie
94

Konferencja:
II Ogólnopolska Konferencja: Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość?, Kraków, Polska, od 2003-05-30 do 2003-05-30
Tytuł:
Potrzeby szkoleniowe w perspektywie internacjonalizacji rynków pracy = Training Needs in the Perspective of Internationalisation of Labour Markets
Źródło:
Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II ogólnopolska konferencja naukowa pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. T. 2 = Information Society: Vision or Reality? Second National Conference Honorary President: Professor Ryszard Tadeusiewicz Rector of the University of Science and Technology. Vol. 2 / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004, s. 83-93. - [odczyt: 26.03.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
83-89388-32-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168251236
rozdział w monografii
95

Tytuł:
Wytyczne komunikowania się w sytuacji psychologicznie trudnej = Directive of Communicating in Difficult Situation
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1054 (2004) , s. 210-218. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys - Bibliogr.
Nr:
2166390339
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Kompetencja komunikacyjna pracowników = Communication Competence of Employees
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 647 (2004) , s. 77-86. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219690
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Uwarunkowania efektywnego komunikowania się = Conditions of Communication Process Effectiveness
Źródło:
Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2 / red. nauk. Edward Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo Kreos, 2004, s. 1261-1270. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 378)
ISBN:
83-916357-5-9
Nr:
2168244950
rozdział w monografii
98

Tytuł:
Komunikacyjne ograniczenia w zarządzaniu różnorodnością
Źródło:
Management Forum 2020 / red. nauk.: Juliusz Engelhardt, Małgorzata Brojak-Trzaskowska - Szczecin; Międzyzdroje: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 294-300 - Bibliogr.
ISBN:
83-89142-27-9
Nr:
2168246868
rozdział w monografii
99

Tytuł:
Komunikowanie w sytuacji psychologicznie trudnej
Źródło:
Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 567-573 - Bibliogr.
ISBN:
83-919540-5-6
Nr:
2168230074
rozdział w monografii
100

Tytuł:
Uwarunkowania kulturowe funkcjonowania zespołów = Cultural Factors Governing Groups Behaviour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 626 (2003) , s. 77-86. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168222594
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Doskonalenie komunikacji na płaszczyźnie przełożony-podwładny
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2003, s. 87-113 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-925/Magazyn
Nr:
2168266862
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Teoretyczne modele uwarunkowań efektywności menedżera = Theoretical Models Regarding the Conditions of Managerial Efficiency
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 597 (2003) , s. 129-148. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168220982
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2003
Opis fizyczny:
319 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-373-2
Nr:
2168222268
monografia
104

Tytuł:
Wykorzystanie modelu wielkiej piątki w badaniu osobowości pracowników = Using the Big Five Model in Employee Personality Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 626 (2003) , s. 41-56. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168222596
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Kulturowy aspekt komunikacji interpersonalnej w organizacji = The Cultural Aspect of Interpersonal Communication in Organization
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 2 (2002) , s. 91-102. - [odczyt: 06.02.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168245496
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Wybrane aspekty zarządzania zespołem multikulturowym = Selected Aspects of Managing a Multicultural Team
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 99-110. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168224904
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Kultura narodowa i kultura organizacyjna w komunikowaniu się
Źródło:
Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 1 / red. Wojciech Cieśliński - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2002, s. 130-139
Seria:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-915717-6-9
Nr:
2168232604
rozdział w monografii
108

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, Słupsk, Polska, od 2002-06-13 do 2002-06-14
Tytuł:
Komunikacja interpersonalna w perspektywie wielokulturowej
Źródło:
Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku / red. nauk. Magdalena Jerzemowska - Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Zarządzania, 2002, s. 215-223 - Bibliogr.
ISBN:
83-88473-08-5
Nr:
2168313967
rozdział w monografii
109

Konferencja:
Konferencja: Zarządzanie operacyjne w firmie: perspektywy i doświadczenia, Zakopane, Polska, od 2002-09-19 do 2002-09-20
Tytuł:
Wymiar społeczny elastycznych form organizacji czasu pracy = The Social Dimension of Working Flexible Hours Abstract
Źródło:
Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta] - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002, s. 265-275. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-2-7
Nr:
2168241820
rozdział w monografii
110

Tytuł:
Kompetencja komunikacyjna w perspektywie wielokulturowej = Communication Competence from the Multicultural Perspective
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 878-886 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168227162
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
System komunikacji w zarządzaniu zintegrowanym
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2002, s. 97-122 - Bibliogr.
Program badawczy:
72/KZO/1/2002/S
Sygnatura:
NP-879/Magazyn
Nr:
2168325681
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Kształtowanie organizacji o wysokiej zdolności adaptacyjnej = Shaping a High Adaptability Organisation
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 6 (2002) , s. 73-93. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223210
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Kreowanie komunikacji w organizacji wielokulturowej
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 963 (2002) , s. 587-598. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw - Bibliogr.
Nr:
2168223144
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Możliwości wykorzystania metody job-sharing w pracy kierowniczej
Źródło:
Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2001, s. 86-111 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-764/Magazyn
Nr:
2168267008
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy = Principles of Implementing Flexible Forms of the Working Time Organisation
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001) , s. 87-101. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229750
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Wykorzystanie technologii informatycznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej
Źródło:
Zarządzanie strategiczne : stan i perspektywy rozwoju / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2001, s. 169-182. - [odczyt: 14.02.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Seria:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-87772-40-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168246642
rozdział w monografii
117

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2001-09-10 do 2001-09-12
Tytuł:
Wpływ job sharingu na kształtowanie się kompetencji menedżera
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 211-220 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-4-2
Nr:
2167765790
rozdział w monografii
1
Satisfaction in Concepts of the Organisation's Intangible Assets and the Processes of Production Preparation = Satysfakcja w koncepcjach zasobów niematerialnych organizacji a procesy przygotowania produkcji / Renata WINKLER, Paweł ŁUKASIK // Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu = Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - vol. 24, nr 2 (2019), s. s. 41-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130605. - ISSN 2080-6000
2
The "Burden" of Knowledge : Unwanted Knowledge in Management - the Perspective of Individual and Organizational Level = "Balast" wiedzy : wiedza niechciana w zarządzaniu z perspektywy jednostki i organizacji / Marta Moczulska, Renata WINKLER // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 23, nr 1 (2018), s. 37-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/48563. - ISSN 2080-6000
3
Communication Audit and Knowledge Management Audit as Kinds of Internal Audits in the Management of Intangible Assets of an Organization = Audyt komunikacyjny i audyt zarządzania wiedzą jako przykłady audytu zasobów niematerialnych organizacji / Renata WINKLER // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 23, nr 2 (2018), s. 41-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=43963&from=publication. - ISSN 2080-6000
4
Audyt wewnętrzny w zarządzaniu zasobami niematerialnymi organizacji : prolegomena = International Audit in the Management of Intangible Assets of the Organization : Introduction / Renata WINKLER // W: Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, 2017. - S. 259-275. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3
5
Project Teams: Selected Topics = Zespół projektowy: wybrane tematy / Renata WINKLER // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 1 (30) (2017), s. 31-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication?id=43199&tab=3. - ISSN 2080-6000
6
Zarządzanie wiedzą w zespole projektowym - wybrane zagadnienia = Knowledge Management in Project Teams - Selected Issues / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - t. 74 nr 3 (2017), s. 89-101. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rola zasobów ludzkich w rozwoju organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/ZNPoz74.pdf. - ISSN 1426-9724
7
Dysfunctions in the Work of Team / R. WINKLER // W: SMSIS 2017 - Proceedings of the 12th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2017 / eds. Radek Němec, Lucie Chytilová. - Ostrava : VSB-Technical University, 2017. - S. 157-166. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-5108-4091-1
8
Kapitał intelektualny a potencjał społeczny organizacji wielokulturowej / Paweł ŁUKASIK, Renata WINKLER // W: Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, 2017. - S. 11-33. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-2-2 ; 978-83-946633-3-9
9
Challenges of Managing a Project Team : Communication and Engagement / Renata WINKLER, Marta Moczulska // W: Information Technology for Practice 2016 : Selected Papers / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková, Jaroslav Ševčík. - Ostrava : VSB-Technical University, 2016. - S. 79-86. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-3970-7. - Pełny tekst: http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2016/sbornik.pdf
10
Development of Social Potential in Enterprise in the Conditions Cultural Diversity / Renata WINKLER, Paweł ŁUKASIK // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 179-189. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
11
Beneficial Coalitions : Knowledge Management and Development of Employee Commitment / Renata WINKLER, Marta Moczulska // Acta Logistica. - vol. 2, iss. 2 (2015), s. 13-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://actalogistica.eu/issues/2015/II_2015_04_Winkler_Moczulska.pdf. - ISSN 1339-5629
12
Proces wdrażania zmian a komunikacja wewnętrzna / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 113-130. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
13
Techniki komunikacji w procesie zmian = Communication Techniques in the Process of Implementing Changes / Renata WINKLER // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 2 (23) (2015), s. 108-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30628/Winkler_Techniki_Komunikacji_w_Procesach_Zmian_2015.pdf. - ISSN 2080-6000
14
Conditions for Implementing Organizational Changes / Renata WINKLER // Acta Logistica. - vol. 2, iss. 4 (2015), s. 21-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://actalogistica.eu/issues/2015/IV_2015_05_Winkler.pdf. - ISSN 1339-5629
15
Communication in the Process of Cooperation / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER, Paweł ŁUKASIK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 17-23. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
16
Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa / Marek JABŁOŃSKI, Paweł ŁUKASIK, Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Renata WINKLER // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 209-218. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
17
Komunikacja a dzielenie się wiedzą w projektowych zespołach międzykulturowych = Communication and Knowledge Sharing in Multicultural Design Teams / Renata WINKLER, Michał Chmielecki // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015), s. 87-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/487. - ISSN 1898-6447
18
Komunikacyjny wymiar kompetencji społecznych : konstruowanie pozytywnych aktów wartościowania = The Communication Dimension of Social Competence : the Construction of Positive Evaluative Acts / Marta Moczulska, Renata WINKLER // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 4 (21) (2014), s. 64-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/27268/Moczulska_Winkler_Komunikacyjny_wymiar_kompetencji_spolecznych.pdf. - ISSN 2080-6000
19
Quality of Service and Conditions of Customer Satisfaction Measurement / Renata WINKLER, Marta Moczulska // Acta Logistica. - vol. 1, iss. 3 (2014), s. 23-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://actalogistica.eu/ojs/index.php/I201601/article/view/24/16. - ISSN 1339-5629
20
Techniki komunikacji w procesach zmian / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI. - (2014), s. 74-93. - Bibliogr.
21
Knowledge Transfer at the Meeting Point of Cultures - Determinants and Factors = Transfer wiedzy na styku kultur - uwarunkowania i przesłanki / Renata WINKLER // Organizacja i Zarządzanie. - nr 1 (25) (2014), s. 135-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN25.pdf. - ISSN 1899-6116
22
Training and Knowledge Transfer at the Interface of Cultures = Szkolenia a transfer wiedzy na styku kultur / Renata WINKLER // Management. - Vol. 18, no. 1 (2014), s. 227-240. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/view/j/manment.2014.18.issue-1/manment-2014-0017/manment-2014-0017.xml?format=INT. - ISSN 1429-9321
23
Elastyczność pracowników a pomiar satysfakcji z pracy = Flexible Employees and Measurement of Job Satisfaction / Renata WINKLER, Izabela Bednarska-Wnuk // W: Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej : wybrane zagadnienia / red. P. Kuźbik, M. Szymankiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. - S. 95-106. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7969-450-1
24
Risks and Challenges in Managing a Culturally Diverse Team / Renata WINKLER // W: Materialy meždunarodnogo pravlenčeskogo foruma "Upravlenie èkonomikoj v strategii razvitiâ rossii" : kruglyj stol. - Moskwa : Gosudarstvennyj universitet upravleniâ, 2014. - S. 99-102. - Bibliogr. - ISBN 978-5-215-02679-3
25
Doskonalenie, rozwój i integrowanie zespołu projektowego = Development and Integration of the Project Team / Renata WINKLER // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 3 (2014), s. 167-179. - Summ.. - Tytuł numeru: Studia z zarządzania międzykulturowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-3.pdf#page=167&view=Fit. - ISSN 1733-2486
26
Funkcja motywowania w kierowaniu zespołem = The Role of Motivating in Team Management / Renata WINKLER // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 14, z. 11, cz. 1 (2013), s. 267-277. - Summ.. - Tytuł numeru: Społeczne problemy zarządzania projektami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-11-1.pdf. - ISSN 1733-2486
27
Komunikacja w organizacjach zróżnicowanych kulturowo / Renata WINKLER. - Wyd. 2. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013. - 227 s. : il. ; 24 cm. - Wyd. 1 ukazało się pod tyt.: Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. - Bibliogr. - (HR). - ISBN 978-83-264-4404-3
28
Przywództwo i komunikacja w zespole projektowym = Leadership and Communication in the Project Team / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 786). - nr 64, t. 1 (2013), s. 473-481. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-473.pdf. - ISSN 1733-2842
29
Patologie i dysfunkcje w procesie komunikacji w organizacji / Renata WINKLER // W: Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2013), s. 83-97. - Bibliogr.
30
Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki : nota biograficzna / Renata WINKLER, Izabella LASKOWSKA // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 13-16. - ISBN 978-83-62511-61-7
31
Wybrane aspekty przywództwa w warunkach zróżnicowania kulturowego / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2012), s. 120-135. - Bibliogr.
32
Satysfakcja z pracy i jej pomiar - kwestie zasadnicze / Renata WINKLER // eWEB : Science, Business, Network [on-line]. - (2012)4 s. - [odczyt: 02.06.2012]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.eweb.krakow.pl/artykuly-naukowe-/scientific-articles/show-articles/articles,23
33
Opportunities, Challenges and Risk in Managing a Culturally Diverse Team / Renata WINKLER // W: The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 101-105. - ISBN 978-83-935104-0-5
34
Transfer wiedzy na styku kultur = The Cross-cultural Transfer of Knowledge / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012), s. 39-50. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
35
Przewodzenie zespołem w warunkach zróżnicowania kulturowego = Leading the Team in Terms of Cultural Diversity / Renata WINKLER // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 13, z. 13 (2012), s. 161-175. - Summ.. - Tytuł numeru: Studia z zarządzania międzykulturowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIII-13.pdf. - ISSN 1733-2486
36
Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 159-176. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-56-3. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/R.7.pdf
37
The Minnesota Satisfaction Questionnaire / Renata WINKLER // eWEB : Science, Business, Network [on-line]. - (2012)4 s. - [odczyt: 31.05.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.eweb.krakow.pl/artykuly-naukowe-/scientific-articles/show-articles/articles,28
38
Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej / Renata WINKLER // W: Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą / red. Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 115-135. - ISBN 978-83-62511-65-5
39
Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2011), s. 150-168. - Bibliogr.
40
Komunikowanie w organizacjach gospodarczych / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Difin, cop. 2011. - 262, [2] : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-413-3
41
Badanie satysfakcji klienta w sferze usług administracji publicznej na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego = Customer Satisfaction Measurement in Public Administration : Voivodship Office / Renata WINKLER // Współczesne Zarządzanie : kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 4 (2011), s. 59-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/images/cmq/Contemporary_Management_Quarterly_2011_no_4.pdf#page=59&view=Fit. - ISSN 1643-5494
42
Effective Leadership : What Kind of Skills and Competencies should a Cross-Culture Leader Possess? / Renata WINKLER // Journal of Intercultural Management. - Vol. 3, No. 2 (2011), s. 179-187. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.joim.pl/pdf/JOIM6.pdf#page=179&view=Fit. - ISSN 2080-0150
43
Perswazja i manipulacja w kontekście procesu wywierania wpływu w grupie = Social Influence Processes : the Concepts of Persuasion and Manipulation / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011), s. 167-180. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
44
Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych = The Premises of Shaping Communication in Multicultural Organisations in the Light of Empirical Research / Renata WINKLER, Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010), s. 15-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
45
Efektywność - próba konceptualizacji pojęcia = An Attempt to Define the Concept of Efficiency / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010), s. 103-115. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
46
Audyt komunikacyjny - wymiar wewnętrzny / Renata WINKLER // W: Systemy controllingu, monitoringu i audytu / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 119-126. - ISBN 978-83-931128-1-4
47
Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2010), s. 97-116
48
Przywództwo w warunkach zróżnicowania kulturowego organizacji = Leadership in Culturally Diverse Organizations / Renata WINKLER // W: Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami : ludzie - kultura organizacji - społeczna odpowiedzialność / red. nauk. Janina Stankiewicz. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2010. - S. 325-333. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927455-8-7
49
Komunikacyjne wyzwania w dobie internacjonalizacji współpracy / Renata WINKLER // W: Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ]. - Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 2). - S. 403-419. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-2-0
50
Ranga i wyznaczniki zaufania w badaniu opinii pracowników = The Status and Determinants of Trust in Research on Employee Attitudes / Renata WINKLER, Jakub Palka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 801 (2009), s. 95-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164986524. - ISSN 1898-6447
51
Wywieranie wpływu w grupie : perswazja a manipulacja / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kier. tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2009), s. 124-139. - Bibliogr.
52
Interpersonalne, grupowe, organizacyjne i interkulturowe przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach / Renata WINKLER // W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 428-436. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-119-4
53
Job Descriptive Index i Job Diagnostic Survey jako narzędzia badania satysfakcji z pracy = The Job Descriptive Index and Job Diagnostic Survey as Tools for Measuring Job Satisfaction / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 801 (2009), s. 79-93. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164986399. - ISSN 1898-6447
54
Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych pracowników w organizacjach wielokulturowych = Sculpting the Communication Competences of Employees in Multicultural Organizations / Renata WINKLER // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 633-640. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
55
Wielokulturowość w organizacjach a organizacje wielokulturowe / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2008), s. 30-47. - Bibliogr.
56
Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji = Communication Process in a Company in the Context of Globalization / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // W: Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / red. Wiktor Adamus. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - S. 111-121. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-002-1
57
Komunikowanie w relacji przełożony - podwładny : przegląd technik = Supervisory - subordinate communication : Review of Techniques / Renata WINKLER // W: Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / red. Wiktor Adamus. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - S. 44-58. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-002-1
58
Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji = Communication Process in the Firm in the Context of Globalization / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // W: Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Janina Stankiewicz. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008. - S. 38-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7481-163-7
59
Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo / Renata WINKLER. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - 227 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (HR). - ISBN 978-83-7526-651-1
60
Projektowanie i przygotowanie szkoleń komunikacyjnych = The Design and Preparation of Communication Training / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 765 (2008), s. 93-103. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=158186442. - ISSN 1898-6447
61
Zaburzenia w procesie komunikowania się wynikające z uwarunkowań osobowościowych rozmówców = Disturbances in the Communication Process Resulting from Interlocutors' Personality Traits / Renata WINKLER, Jakub Palka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 765 (2008), s. 105-125. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158325631. - ISSN 1898-6447
62
Aspekty kulturowe zaufania na tle procesu komunikowania się = Cultural Aspects of Trust and the Communication Process / Renata WINKLER, Jakub Palka // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007), s. 21-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/137103141. - ISSN 0208-7944
63
Kształtowanie efektywnego komunikowania się w organizacjach wielokulturowych / Renata WINKLER ; Promotor: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków, 2007. - 291 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001186a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001186b
64
Problemy pomiaru satysfakcji klienta zewnętrznego w sferze usług / Renata WINKLER // W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 574-584. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-753-1
65
Komunikacyjny wymiar współpracy wirtualnej = Communicational Aspects of Virtual Cooperation / Renata WINKLER, Marta Moczulska // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 5 (2007), s. 223-236. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-12_Winkler%2CMoczulska.pdf. - ISSN 1644-8979
66
Ku różnorodności kulturowej : teoria i praktyka szkoleń komunikacyjnych = Towards the Cultural Diversity : Theory and Practice of Communication Training / Renata WINKLER // W: Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. nauk. Janina Stankiewicz. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. - S. 164-172. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7481-097-5
67
Wybrane modele komunikacji w warunkach zróżnicowania kulturowego / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2007), s. 44-65. - Bibliogr.
68
Partycypacja pracowników a satysfakcja z pracy / Marta Moczulska, Renata WINKLER // Problemy Jakości. - nr 2 (2007), s. 21-25. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
69
Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy / Marek MAKOWIEC, Piotr Turcza, Bogusz MIKUŁA, Renata WINKLER, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI, Marek ĆWIKLICKI, Daniel GACH, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - S. 168-289. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-707-4
70
Nowe wymagania od kultur organizacyjnych przedsiębiorstw / Renata WINKLER, Bogusz MIKUŁA // W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - S. 141-167. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-707-4
71
Bariery internacjonalizacji organizacji = Barriers to the Internationalisation of Organisations / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007), s. 75-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=137413169. - ISSN 0208-7944
72
Wystąpienie jako forma komunikowania = The Speech as a Form of Communication / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 715 (2006), s. 49-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=120881584. - ISSN 0208-7944
73
Zdobywanie zaufania słuchaczy podczas wystąpień = Winning the Audience's Trust While Delivering a Speech / Jakub Palka, Renata WINKLER // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006), s. 135-142. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
74
Satysfakcja z pracy: wybrane narzędzia diagnozy / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2006), s. 39-60. - Bibliogr.
75
KSS (Die Kommunikations-System-Studie) jako metoda kształtowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // Problemy Jakości. - nr 4 (2006), s. 15-19. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
76
Zmiana i doskonalenie organizacji / Renata WINKLER, Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Dodr. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. - S. 298-320. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
77
Satysfakcja i skuteczność w komunikowaniu się w zespołach wirtualnych = Satisfaction and Efficiency of Process of Communication in Virtual Teams / Renata WINKLER // W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury / red. nauk. Lidia Zbiegień-Maciąg, Ewa Beck. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. - S. 375-383. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7464-059-6
78
Różnorodność kulturowa w organizacji / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Dodr. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. - S. 321-338. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
79
Komunikowanie w relacji przełożony - podwładny : przegląd technik = Upward and Downward Communication in Organization / Renata WINKLER // Współczesne Zarządzanie : kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2006), s. 120-132. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
80
Bariery budowy kultury zaufania = Barriers to Creating a Culture of Trust / Jakub Palka, Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 715 (2006), s. 27-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/120837915. - ISSN 0208-7944
81
Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji / Renata WINKLER, Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Dodr. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. - S. 9-28. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
82
Proces komunikowania się - patologie i dysfunkcje / Renata WINKLER // W: Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi / red. Zdzisława Janowska, Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. - S. 334-345. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-843-8
83
Szkolenia komunikacyjne w organizacjach gospodarcych / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2005), s. 22-42. - Bibliogr.
84
Efektywność w komunikowaniu się = Effective Communication / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 672 (2005), s. 77-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=86181923. - ISSN 0208-7944
85
Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji / Daniel GACH, Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005. - S. 9-28. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
86
Badanie satysfakcji klienta wewnętrznego w diagnozie potrzeb komunikacyjnych i doskonaleniu systemu komunikacji wewnętrznej = Research of Job Satisfaction - as a Possibility of Diagnosis and Improvement the System of Communication / Renata WINKLER // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 5 (2005), s. 411-420. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
87
Różnorodność kulturowa w organizacji / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005. - S. 321-338. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
88
Zagadnienia kadrowe w kontekście internacjonalizacji rynków pracy / Renata WINKLER // W: Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej / red. nauk. Eugeniusz Najlepszy. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2005. - S. 346-354. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-121-9
89
SERVQUAL w diagnozie satysfakcji z pracy = SERVQUAL within Job Satisfaction Appraisal / Renata WINKLER // W: Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 533-542. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-267-7
90
Zmiana i doskonalenie organizacji / Renata WINKLER, Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005. - S. 298-320. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
91
Zaufanie i komunikacja jako determinanty sukcesu zespołów wirtualnych = Communication and Trust as Key Factors of the Success within Virtual Teams / Jakub Palka, Renata WINKLER // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 195-208. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
92
Zachowania organizacyjne w wymiarze indywidualnym / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2004), s. 14-28. - Bibliogr.
93
Potrzeba innowacyjności a zmiana w szkoleniach = Necessity of Innovation and Changes in the Training Programs / Renata WINKLER // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1045 (2004), s. 385-391. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
94
Potrzeby szkoleniowe w perspektywie internacjonalizacji rynków pracy = Training Needs in the Perspective of Internationalisation of Labour Markets / Renata WINKLER // W: Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II ogólnopolska konferencja naukowa pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. T. 2 = Information Society: Vision or Reality? Second National Conference Honorary President: Professor Ryszard Tadeusiewicz Rector of the University of Science and Technology. Vol. 2 / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004. - S. 83-93. - [odczyt: 26.03.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 83-89388-32-4. - Pełny tekst: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0096/083-093.pdf
95
Wytyczne komunikowania się w sytuacji psychologicznie trudnej = Directive of Communicating in Difficult Situation / Renata WINKLER // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1054 (2004), s. 210-218. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
96
Kompetencja komunikacyjna pracowników = Communication Competence of Employees / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 647 (2004), s. 77-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=64153178. - ISSN 0208-7944
97
Uwarunkowania efektywnego komunikowania się = Conditions of Communication Process Effectiveness / Renata WINKLER // W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2 / red. nauk. Edward Urbańczyk. - Szczecin : Wydawnictwo Kreos, 2004. - (Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, ISSN 1232-5821 ; nr 43. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 378). - S. 1261-1270. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916357-5-9
98
Komunikacyjne ograniczenia w zarządzaniu różnorodnością / Renata WINKLER // W: Management Forum 2020 : w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania / red. nauk.: Juliusz Engelhardt, Małgorzata Brojak-Trzaskowska. - Szczecin; Międzyzdroje : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. - S. 294-300. - Bibliogr. - ISBN 83-89142-27-9
99
Komunikowanie w sytuacji psychologicznie trudnej / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik. - Wrocław : Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 567-573. - Bibliogr. - ISBN 83-919540-5-6
100
Uwarunkowania kulturowe funkcjonowania zespołów = Cultural Factors Governing Groups Behaviour / Renata WINKLER, Daniel GACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 626 (2003), s. 77-86. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=16176. - ISSN 0208-7944
101
Doskonalenie komunikacji na płaszczyźnie przełożony-podwładny / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2003), s. 87-113. - Bibliogr.
102
Teoretyczne modele uwarunkowań efektywności menedżera = Theoretical Models Regarding the Conditions of Managerial Efficiency / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 597 (2003), s. 129-148. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15791. - ISSN 0208-7944
103
Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Difin, 2003. - 319 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-373-2
104
Wykorzystanie modelu wielkiej piątki w badaniu osobowości pracowników = Using the Big Five Model in Employee Personality Analysis / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 626 (2003), s. 41-56. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=16060. - ISSN 0208-7944
105
Kulturowy aspekt komunikacji interpersonalnej w organizacji = The Cultural Aspect of Interpersonal Communication in Organization / Renata WINKLER // Współczesne Zarządzanie : kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 2 (2002), s. 91-102. - Summ.. - [odczyt: 06.02.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/download/wz2_2002.pdf#page=91&view=Fit. - ISSN 1643-5494
106
Wybrane aspekty zarządzania zespołem multikulturowym = Selected Aspects of Managing a Multicultural Team / Renata WINKLER // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 99-110. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
107
Kultura narodowa i kultura organizacyjna w komunikowaniu się / Renata WINKLER // W: Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 1 / red. Wojciech Cieśliński. - Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, 2002. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ; nr 14. Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing). - S. 130-139. - ISBN 83-915717-6-9
108
Komunikacja interpersonalna w perspektywie wielokulturowej / Renata WINKLER // W: Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku / red. nauk. Magdalena Jerzemowska. - Słupsk : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Zarządzania, 2002. - S. 215-223. - Bibliogr. - ISBN 83-88473-08-5
109
Wymiar społeczny elastycznych form organizacji czasu pracy = The Social Dimension of Working Flexible Hours Abstract / Renata WINKLER // W: Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta]. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002. - S. 265-275. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917312-2-7
110
Kompetencja komunikacyjna w perspektywie wielokulturowej = Communication Competence from the Multicultural Perspective / Renata WINKLER // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydaw. EJB, 2002. - S. 878-886. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
111
System komunikacji w zarządzaniu zintegrowanym / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2002), s. 97-122. - Bibliogr.
112
Kształtowanie organizacji o wysokiej zdolności adaptacyjnej = Shaping a High Adaptability Organisation / Bogusz MIKUŁA, Renata WINKLER // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 6 (2002), s. 73-93. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
113
Kreowanie komunikacji w organizacji wielokulturowej / Renata WINKLER // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 963 (2002), s. 587-598. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
114
Możliwości wykorzystania metody job-sharing w pracy kierowniczej / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // W: Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2001), s. 86-111. - Bibliogr.
115
Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy = Principles of Implementing Flexible Forms of the Working Time Organisation / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 87-101. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
116
Wykorzystanie technologii informatycznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej / Renata WINKLER // W: Zarządzanie strategiczne : stan i perspektywy rozwoju / red. Rafał Krupski. - Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, 2001. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing). - S. 169-182. - [odczyt: 14.02.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 83-87772-40-2. - Pełny tekst: http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Zarzadzanie_strategiczne_stan_i_perspektywy_rozwoju_Krupski_2001.pdf#page=171&view=Fit
117
Wpływ job sharingu na kształtowanie się kompetencji menedżera / Anna PIETRUSZKA, Renata WINKLER // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - S. 211-220. - Bibliogr. - ISBN 83-911343-4-2
1
Winkler R., Łukasik P., (2019), Satisfaction in Concepts of the Organisation's Intangible Assets and the Processes of Production Preparation, "Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu", vol. 24, nr 2, s. s. 41-48; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130605
2
Moczulska M., Winkler R., (2018), The "Burden" of Knowledge : Unwanted Knowledge in Management - the Perspective of Individual and Organizational Level, "Nauki o Zarządzaniu", vol. 23, nr 1, s. 37-44; http://www.dbc.wroc.pl/publication/48563
3
Winkler R., (2018), Communication Audit and Knowledge Management Audit as Kinds of Internal Audits in the Management of Intangible Assets of an Organization, "Nauki o Zarządzaniu", vol. 23, nr 2, s. 41-47; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=43963&from=publication
4
Winkler R., (2017), Audyt wewnętrzny w zarządzaniu zasobami niematerialnymi organizacji : prolegomena. [W:] Makowiec M., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, s. 259-275.
5
Winkler R., (2017), Project Teams: Selected Topics, "Nauki o Zarządzaniu", nr 1 (30), s. 31-37; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication?id=43199&tab=3
6
Winkler R., (2017), Zarządzanie wiedzą w zespole projektowym - wybrane zagadnienia, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", t. 74 nr 3, s. 89-101; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/ZNPoz74.pdf
7
Winkler R., (2017), Dysfunctions in the Work of Team. [W:] Němec R., Chytilová L. (red.), SMSIS 2017 - Proceedings of the 12th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2017, Ostrava : VSB-Technical University, s. 157-166.
8
Łukasik P., Winkler R., (2017), Kapitał intelektualny a potencjał społeczny organizacji wielokulturowej. [W:] Mikuła B. (red.), Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju, Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, s. 11-33.
9
Winkler R., Moczulska M., (2016), Challenges of Managing a Project Team : Communication and Engagement. [W:] Ministr J., Tvrdíková M., Ševčík J. (red.), Information Technology for Practice 2016 : Selected Papers, Ostrava : VSB-Technical University, s. 79-86.
10
Winkler R., Łukasik P., (2016), Development of Social Potential in Enterprise in the Conditions Cultural Diversity. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 179-189.
11
Winkler R., Moczulska M., (2015), Beneficial Coalitions : Knowledge Management and Development of Employee Commitment, "Acta Logistica", vol. 2, iss. 2, s. 13-16; http://actalogistica.eu/issues/2015/II_2015_04_Winkler_Moczulska.pdf
12
Winkler R., (2015), Proces wdrażania zmian a komunikacja wewnętrzna. [W:] Jabłoński M. (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, s. 113-130.
13
Winkler R., (2015), Techniki komunikacji w procesie zmian, "Nauki o Zarządzaniu", nr 2 (23), s. 108-126; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30628/Winkler_Techniki_Komunikacji_w_Procesach_Zmian_2015.pdf
14
Winkler R., (2015), Conditions for Implementing Organizational Changes, "Acta Logistica", vol. 2, iss. 4, s. 21-24; http://actalogistica.eu/issues/2015/IV_2015_05_Winkler.pdf
15
Potocki A., Winkler R., Łukasik P., (2015), Communication in the Process of Cooperation. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 17-23.
16
Jabłoński M., Łukasik P., Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Winkler R., (2015), Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 209-218.
17
Winkler R., Chmielecki M., (2015), Komunikacja a dzielenie się wiedzą w projektowych zespołach międzykulturowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (939), s. 87-99; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/487
18
Moczulska M., Winkler R., (2014), Komunikacyjny wymiar kompetencji społecznych : konstruowanie pozytywnych aktów wartościowania, "Nauki o Zarządzaniu", nr 4 (21), s. 64-74; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/27268/Moczulska_Winkler_Komunikacyjny_wymiar_kompetencji_spolecznych.pdf
19
Winkler R., Moczulska M., (2014), Quality of Service and Conditions of Customer Satisfaction Measurement, "Acta Logistica", vol. 1, iss. 3, s. 23-26; http://actalogistica.eu/ojs/index.php/I201601/article/view/24/16
20
Winkler R., (2014), Techniki komunikacji w procesach zmian. [W:] Jabłoński M. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, s. 74-93.
21
Winkler R., (2014), Knowledge Transfer at the Meeting Point of Cultures - Determinants and Factors, "Organizacja i Zarządzanie", nr 1 (25), s. 135-146; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN25.pdf
22
Winkler R., (2014), Training and Knowledge Transfer at the Interface of Cultures, "Management", Vol. 18, no. 1, s. 227-240; http://www.degruyter.com/view/j/manment.2014.18.issue-1/manment-2014-0017/manment-2014-0017.xml?format=INT
23
Winkler R., Bednarska-Wnuk I., (2014), Elastyczność pracowników a pomiar satysfakcji z pracy. [W:] Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej: wybrane zagadnienia, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 95-106.
24
Winkler R., (2014), Risks and Challenges in Managing a Culturally Diverse Team. [W:] Materialy meždunarodnogo pravlenčeskogo foruma "Upravlenie èkonomikoj v strategii razvitiâ rossii" : kruglyj stol, Moskwa : Gosudarstvennyj universitet upravleniâ, s. 99-102.
25
Winkler R., (2014), Doskonalenie, rozwój i integrowanie zespołu projektowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 15, z. 3, s. 167-179; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-3.pdf#page=167&view=Fit
26
Winkler R., (2013), Funkcja motywowania w kierowaniu zespołem, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 14, z. 11, cz. 1, s. 267-277; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-11-1.pdf
27
Winkler R., (2013), Komunikacja w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Wyd. 2Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 227 s.
28
Winkler R., (2013), Przywództwo i komunikacja w zespole projektowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 64, t. 1, s. 473-481; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-473.pdf
29
Winkler R., (2013), Patologie i dysfunkcje w procesie komunikacji w organizacji. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Dysfunkcje i patologie w organizacjach, s. 83-97.
30
Winkler R., Laskowska I., (2012), Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki : nota biograficzna. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13-16.
31
Winkler R., (2012), Wybrane aspekty przywództwa w warunkach zróżnicowania kulturowego. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 120-135.
32
Winkler R., (2012), Satysfakcja z pracy i jej pomiar - kwestie zasadnicze, "eWEB : Science, Business, Network" [on-line]; http://www.eweb.krakow.pl/artykuly-naukowe-/scientific-articles/show-articles/articles,23
33
Winkler R., (2012), Opportunities, Challenges and Risk in Managing a Culturally Diverse Team. [W:] Stabryła A. (red.), The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, s. 101-105.
34
Winkler R., (2012), Transfer wiedzy na styku kultur, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 896, s. 39-50.
35
Winkler R., (2012), Przewodzenie zespołem w warunkach zróżnicowania kulturowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 13, z. 13, s. 161-175; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIII-13.pdf
36
Winkler R., (2012), Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy. [W:] Mikuła B. (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 159-176.
37
Winkler R., (2012), The Minnesota Satisfaction Questionnaire, "eWEB : Science, Business, Network" [on-line]; http://www.eweb.krakow.pl/artykuly-naukowe-/scientific-articles/show-articles/articles,28
38
Winkler R., (2011), Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej. [W:] Potocki A. (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 115-135.
39
Winkler R., (2011), Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, s. 150-168.
40
Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., (2011), Komunikowanie w organizacjach gospodarczych, Warszawa : Difin, 262, [2]
41
Winkler R., (2011), Badanie satysfakcji klienta w sferze usług administracji publicznej na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego, "Współczesne Zarządzanie ", nr 4, s. 59-68; http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/images/cmq/Contemporary_Management_Quarterly_2011_no_4.pdf#page=59&view=Fit
42
Winkler R., (2011), Effective Leadership : What Kind of Skills and Competencies should a Cross-Culture Leader Possess?, "Journal of Intercultural Management", Vol. 3, No. 2, s. 179-187; http://www.joim.pl/pdf/JOIM6.pdf#page=179&view=Fit
43
Winkler R., (2011), Perswazja i manipulacja w kontekście procesu wywierania wpływu w grupie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 871, s. 167-180; https://bazekon.uek.krakow.pl/171188005
44
Winkler R., Salamaga M., (2010), Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 820, s. 15-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/170629387
45
Winkler R., (2010), Efektywność - próba konceptualizacji pojęcia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 820, s. 103-115; https://bazekon.uek.krakow.pl/170629782
46
Winkler R., (2010), Audyt komunikacyjny - wymiar wewnętrzny. [W:] Stabryła A. (red.), Systemy controllingu, monitoringu i audytu, Kraków : Mfiles.pl, s. 119-126.
47
Winkler R., (2010), Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 97-116.
48
Winkler R., (2010), Przywództwo w warunkach zróżnicowania kulturowego organizacji. [W:] Stankiewicz J. (red.), Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami: ludzie - kultura organizacji - społeczna odpowiedzialność, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 325-333.
49
Winkler R., (2010), Komunikacyjne wyzwania w dobie internacjonalizacji współpracy. [W:] Teczke J., Czekaj J. (red.), Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 403-419.
50
Winkler R., Palka J., (2009), Ranga i wyznaczniki zaufania w badaniu opinii pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 801, s. 95-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/164986524
51
Winkler R., (2009), Wywieranie wpływu w grupie : perswazja a manipulacja. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 124-139.
52
Winkler R., (2009), Interpersonalne, grupowe, organizacyjne i interkulturowe przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach. [W:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 428-436.
53
Winkler R., (2009), Job Descriptive Index i Job Diagnostic Survey jako narzędzia badania satysfakcji z pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 801, s. 79-93; https://bazekon.uek.krakow.pl/164986399
54
Winkler R., (2008), Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych pracowników w organizacjach wielokulturowych. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 633-640.
55
Winkler R., (2008), Wielokulturowość w organizacjach a organizacje wielokulturowe. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 30-47.
56
Potocki A., Winkler R., (2008), Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji. [W:] Adamus W. (red.), Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 111-121.
57
Winkler R., (2008), Komunikowanie w relacji przełożony - podwładny : przegląd technik. [W:] Adamus W. (red.), Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 44-58.
58
Potocki A., Winkler R., (2008), Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji. [W:] Stankiewicz J. (red.), Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 38-45.
59
Winkler R., (2008), Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 227 s.
60
Winkler R., (2008), Projektowanie i przygotowanie szkoleń komunikacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 765, s. 93-103; https://bazekon.uek.krakow.pl/158186442
61
Winkler R., Palka J., (2008), Zaburzenia w procesie komunikowania się wynikające z uwarunkowań osobowościowych rozmówców, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 765, s. 105-125; https://bazekon.uek.krakow.pl/158325631
62
Winkler R., Palka J., (2007), Aspekty kulturowe zaufania na tle procesu komunikowania się, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 747, s. 21-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/137103141
63
Winkler R., (2007), Kształtowanie efektywnego komunikowania się w organizacjach wielokulturowych, Prom. Potocki A., Kraków : , 291 k.
64
Winkler R., (2007), Problemy pomiaru satysfakcji klienta zewnętrznego w sferze usług. [W:] Potocki A. (red.), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Warszawa : Difin, s. 574-584.
65
Winkler R., Moczulska M., (2007), Komunikacyjny wymiar współpracy wirtualnej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 5, s. 223-236; http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-12_Winkler%2CMoczulska.pdf
66
Winkler R., (2007), Ku różnorodności kulturowej : teoria i praktyka szkoleń komunikacyjnych. [W:] Stankiewicz J. (red.), Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 164-172.
67
Winkler R., (2007), Wybrane modele komunikacji w warunkach zróżnicowania kulturowego. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 44-65.
68
Moczulska M., Winkler R., (2007), Partycypacja pracowników a satysfakcja z pracy, "Problemy Jakości", nr 2, s. 21-25.
69
Makowiec M., Turcza P., Mikuła B., Winkler R., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Ćwiklicki M., Gach D., Ziębicki B., (2007), Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy. [W:] Mikuła B., Potocki A., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. 168-289.
70
Winkler R., Mikuła B., (2007), Nowe wymagania od kultur organizacyjnych przedsiębiorstw. [W:] Mikuła B., Potocki A., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. 141-167.
71
Winkler R., (2007), Bariery internacjonalizacji organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 747, s. 75-82; https://bazekon.uek.krakow.pl/137413169
72
Winkler R., (2006), Wystąpienie jako forma komunikowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 715, s. 49-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/120881584
73
Palka J., Winkler R., (2006), Zdobywanie zaufania słuchaczy podczas wystąpień, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 9, s. 135-142.
74
Winkler R., (2006), Satysfakcja z pracy: wybrane narzędzia diagnozy. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 39-60.
75
Potocki A., Winkler R., (2006), KSS (Die Kommunikations-System-Studie) jako metoda kształtowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, "Problemy Jakości", nr 4, s. 15-19.
76
Winkler R., Gach D., (2006), Zmiana i doskonalenie organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. 298-320.
77
Winkler R., (2006), Satysfakcja i skuteczność w komunikowaniu się w zespołach wirtualnych. [W:] Zbiegień-Maciąg L., Beck E. (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 375-383.
78
Winkler R., (2006), Różnorodność kulturowa w organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. 321-338.
79
Winkler R., (2006), Komunikowanie w relacji przełożony - podwładny : przegląd technik, "Współczesne Zarządzanie ", nr 1, s. 120-132.
80
Palka J., Winkler R., (2006), Bariery budowy kultury zaufania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 715, s. 27-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/120837915
81
Winkler R., Gach D., (2006), Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. 9-28.
82
Winkler R., (2005), Proces komunikowania się - patologie i dysfunkcje. [W:] Janowska Z., Cewińska J., Wojtaszczyk K. (red.), Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 334-345.
83
Winkler R., (2005), Szkolenia komunikacyjne w organizacjach gospodarcych. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 22-42.
84
Winkler R., (2005), Efektywność w komunikowaniu się, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 672, s. 77-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/86181923
85
Gach D., Winkler R., (2005), Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. 9-28.
86
Winkler R., (2005), Badanie satysfakcji klienta wewnętrznego w diagnozie potrzeb komunikacyjnych i doskonaleniu systemu komunikacji wewnętrznej, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 5, s. 411-420.
87
Winkler R., (2005), Różnorodność kulturowa w organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. 321-338.
88
Winkler R., (2005), Zagadnienia kadrowe w kontekście internacjonalizacji rynków pracy. [W:] Najlepszy E. (red.), Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 346-354.
89
Winkler R., (2005), SERVQUAL w diagnozie satysfakcji z pracy. [W:] Stabryła A. (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 533-542.
90
Winkler R., Gach D., (2005), Zmiana i doskonalenie organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. 298-320.
91
Palka J., Winkler R., (2004), Zaufanie i komunikacja jako determinanty sukcesu zespołów wirtualnych, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 195-208.
92
Winkler R., (2004), Zachowania organizacyjne w wymiarze indywidualnym. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 14-28.
93
Winkler R., (2004), Potrzeba innowacyjności a zmiana w szkoleniach, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1045, s. 385-391.
94
Winkler R., (2004), Potrzeby szkoleniowe w perspektywie internacjonalizacji rynków pracy. [W:] Lesław H. Haber (red.), Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II ogólnopolska konferencja naukowa pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, T. 2, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 83-93.
95
Winkler R., (2004), Wytyczne komunikowania się w sytuacji psychologicznie trudnej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1054, s. 210-218.
96
Winkler R., (2004), Kompetencja komunikacyjna pracowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 647, s. 77-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/64153178
97
Winkler R., (2004), Uwarunkowania efektywnego komunikowania się. [W:] Urbańczyk E. (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza, T. 2 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; nr 378), Szczecin : Wydawnictwo Kreos, s. 1261-1270.
98
Winkler R., (2004), Komunikacyjne ograniczenia w zarządzaniu różnorodnością. [W:] Engelhardt J., Brojak-Trzaskowska M. (red.), Management Forum 2020: w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania, Szczecin ; Międzyzdroje : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 294-300.
99
Winkler R., (2003), Komunikowanie w sytuacji psychologicznie trudnej. [W:] Skalik J. (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wrocław : Cornetis : Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 567-573.
100
Winkler R., Gach D., (2003), Uwarunkowania kulturowe funkcjonowania zespołów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 626, s. 77-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/16176
101
Winkler R., (2003), Doskonalenie komunikacji na płaszczyźnie przełożony-podwładny. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 87-113.
102
Winkler R., (2003), Teoretyczne modele uwarunkowań efektywności menedżera, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 597, s. 129-148; https://bazekon.uek.krakow.pl/15791
103
Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., (2003), Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Warszawa : Difin, 319 s.
104
Winkler R., (2003), Wykorzystanie modelu wielkiej piątki w badaniu osobowości pracowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 626, s. 41-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/16060
105
Winkler R., (2002), Kulturowy aspekt komunikacji interpersonalnej w organizacji, "Współczesne Zarządzanie ", nr 2, s. 91-102; http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/download/wz2_2002.pdf#page=91&view=Fit
106
Winkler R., (2002), Wybrane aspekty zarządzania zespołem multikulturowym. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 99-110.
107
Winkler R., (2002), Kultura narodowa i kultura organizacyjna w komunikowaniu się. [W:] Cieśliński W. (red.), Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, T. 1, Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, s. 130-139.
108
Winkler R., (2002), Komunikacja interpersonalna w perspektywie wielokulturowej. [W:] Jerzemowska M. (red.), Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, Słupsk : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 215-223.
109
Winkler R., (2002), Wymiar społeczny elastycznych form organizacji czasu pracy. [W:] Kapusta C. (red.), Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 265-275.
110
Winkler R., (2002), Kompetencja komunikacyjna w perspektywie wielokulturowej. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 878-886.
111
Winkler R., (2002), System komunikacji w zarządzaniu zintegrowanym. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 97-122.
112
Mikuła B., Winkler R., (2002), Kształtowanie organizacji o wysokiej zdolności adaptacyjnej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 6, s. 73-93.
113
Winkler R., (2002), Kreowanie komunikacji w organizacji wielokulturowej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 963, s. 587-598.
114
Potocki A., Winkler R., (2001), Możliwości wykorzystania metody job-sharing w pracy kierowniczej. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach, s. 86-111.
115
Potocki A., Winkler R., (2001), Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 87-101.
116
Winkler R., (2001), Wykorzystanie technologii informatycznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej. [W:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne : stan i perspektywy rozwoju, Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, s. 169-182.
117
Pietruszka A., Winkler R., (2001), Wpływ job sharingu na kształtowanie się kompetencji menedżera. [W:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, T. 4, Zarządzanie zmianami, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 211-220.
1
@article{UEK:2168336041,
author = "Winkler Renata and Łukasik Paweł",
title = "Satisfaction in Concepts of the Organisation's Intangible Assets and the Processes of Production Preparation",
journal = "Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
number = "vol. 24, 2",
pages = "s. 41-48",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168325989,
author = "Moczulska Marta and Winkler Renata",
title = "The Burden of Knowledge : Unwanted Knowledge in Management - the Perspective of Individual and Organizational Level",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "vol. 23, 1",
pages = "37-44",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168326491,
author = "Winkler Renata",
title = "Communication Audit and Knowledge Management Audit as Kinds of Internal Audits in the Management of Intangible Assets of an Organization",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "vol. 23, 2",
pages = "41-47",
year = "2018",
}
4
@inbook{UEK:2168320829,
author = "Winkler Renata",
title = "Audyt wewnętrzny w zarządzaniu zasobami niematerialnymi organizacji : prolegomena",
booktitle = "Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "259-275",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3",
}
5
@article{UEK:2168320611,
author = "Winkler Renata",
title = "Project Teams: Selected Topics",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "1 (30)",
pages = "31-37",
year = "2017",
}
6
@article{UEK:2168320089,
author = "Winkler Renata",
title = "Zarządzanie wiedzą w zespole projektowym - wybrane zagadnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "t. 74 3",
pages = "89-101",
adress = "",
year = "2017",
}
7
@inbook{UEK:2168316353,
author = "Winkler Renata",
title = "Dysfunctions in the Work of Team",
booktitle = "SMSIS 2017 - Proceedings of the 12th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2017",
pages = "157-166",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2017",
isbn = "978-1-5108-4091-1",
}
8
@inbook{UEK:2168321399,
author = "Łukasik Paweł and Winkler Renata",
title = "Kapitał intelektualny a potencjał społeczny organizacji wielokulturowej",
booktitle = "Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju",
pages = "11-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-946633-2-2 ; 978-83-946633-3-9",
}
9
@inbook{UEK:2168308705,
author = "Winkler Renata and Moczulska Marta",
title = "Challenges of Managing a Project Team : Communication and Engagement",
booktitle = "Information Technology for Practice 2016 : Selected Papers",
pages = "79-86",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2016",
isbn = "978-80-248-3970-7",
}
10
@inbook{UEK:2168310759,
author = "Winkler Renata and Łukasik Paweł",
title = "Development of Social Potential in Enterprise in the Conditions Cultural Diversity",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "179-189",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
11
@article{UEK:2168302859,
author = "Winkler Renata and Moczulska Marta",
title = "Beneficial Coalitions : Knowledge Management and Development of Employee Commitment",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 2, iss. 2",
pages = "13-16",
year = "2015",
}
12
@inbook{UEK:2168307211,
author = "Winkler Renata",
title = "Proces wdrażania zmian a komunikacja wewnętrzna",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
pages = "113-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5",
}
13
@article{UEK:2168299681,
author = "Winkler Renata",
title = "Techniki komunikacji w procesie zmian",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "2 (23)",
pages = "108-126",
year = "2015",
}
14
@article{UEK:2168302853,
author = "Winkler Renata",
title = "Conditions for Implementing Organizational Changes",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 2, iss. 4",
pages = "21-24",
year = "2015",
}
15
@inbook{UEK:2168302861,
author = "Potocki Arkadiusz and Winkler Renata and Łukasik Paweł",
title = "Communication in the Process of Cooperation",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "17-23",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
16
@inbook{UEK:2168296357,
author = "Jabłoński Marek and Łukasik Paweł and Makowiec Marek and Mikuła Bogusz and Pietruszka-Ortyl Anna and Winkler Renata",
title = "Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "209-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
17
@article{UEK:2168297625,
author = "Winkler Renata and Chmielecki Michał",
title = "Komunikacja a dzielenie się wiedzą w projektowych zespołach międzykulturowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (939)",
pages = "87-99",
year = "2015",
}
18
@article{UEK:2168295627,
author = "Moczulska Marta and Winkler Renata",
title = "Komunikacyjny wymiar kompetencji społecznych : konstruowanie pozytywnych aktów wartościowania",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "4 (21)",
pages = "64-74",
year = "2014",
}
19
@article{UEK:2168294915,
author = "Winkler Renata and Moczulska Marta",
title = "Quality of Service and Conditions of Customer Satisfaction Measurement",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 1, iss. 3",
pages = "23-26",
year = "2014",
}
20
@unpublished{UEK:2168303455,
author = "Winkler Renata",
title = "Techniki komunikacji w procesach zmian",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
pages = "74-93",
year = "2014",
}
21
@article{UEK:2168293425,
author = "Winkler Renata",
title = "Knowledge Transfer at the Meeting Point of Cultures - Determinants and Factors",
journal = "Organizacja i Zarządzanie",
number = "1 (25)",
pages = "135-146",
year = "2014",
}
22
@article{UEK:2168294899,
author = "Winkler Renata",
title = "Training and Knowledge Transfer at the Interface of Cultures",
journal = "Management",
number = "Vol. 18, no. 1",
pages = "227-240",
year = "2014",
}
23
@inbook{UEK:2168292743,
author = "Winkler Renata and Bednarska-Wnuk Izabela",
title = "Elastyczność pracowników a pomiar satysfakcji z pracy",
booktitle = "Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej",
pages = "95-106",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2014",
isbn = "978-83-7969-450-1",
}
24
@inbook{UEK:2168294937,
author = "Winkler Renata",
title = "Risks and Challenges in Managing a Culturally Diverse Team",
booktitle = "Materialy meždunarodnogo pravlenčeskogo foruma "Upravlenie èkonomikoj v strategii razvitiâ rossii" : kruglyj stol",
pages = "99-102",
adress = "Moskwa",
publisher = "Gosudarstvennyj universitet upravleniâ",
year = "2014",
isbn = "978-5-215-02679-3",
}
25
@article{UEK:2168290957,
author = "Winkler Renata",
title = "Doskonalenie, rozwój i integrowanie zespołu projektowego",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 15, z. 3",
pages = "167-179",
adress = "",
year = "2014",
}
26
@article{UEK:2168266792,
author = "Winkler Renata",
title = "Funkcja motywowania w kierowaniu zespołem",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 14, z. 11, cz. 1",
pages = "267-277",
adress = "",
year = "2013",
}
27
@book{UEK:2168260358,
author = "Winkler Renata",
title = "Komunikacja w organizacjach zróżnicowanych kulturowo",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2013",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4404-3",
}
28
@article{UEK:2168281999,
author = "Winkler Renata",
title = "Przywództwo i komunikacja w zespole projektowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "64, t. 1",
pages = "473-481",
adress = "",
year = "2013",
issn = "1640-6818",
}
29
@unpublished{UEK:2168290113,
author = "Winkler Renata",
title = "Patologie i dysfunkcje w procesie komunikacji w organizacji",
booktitle = "Dysfunkcje i patologie w organizacjach",
pages = "83-97",
year = "2013",
}
30
@inbook{UEK:2168231918,
author = "Winkler Renata and Laskowska Izabella",
title = "Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki : nota biograficzna",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "13-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
31
@unpublished{UEK:2168266538,
author = "Winkler Renata",
title = "Wybrane aspekty przywództwa w warunkach zróżnicowania kulturowego",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "120-135",
year = "2012",
}
32
@article{UEK:2168229586,
author = "Winkler Renata",
title = "Satysfakcja z pracy i jej pomiar - kwestie zasadnicze",
journal = "eWEB : Science, Business, Network",
pages = "",
year = "2012",
}
33
@inbook{UEK:2168235742,
author = "Winkler Renata",
title = "Opportunities, Challenges and Risk in Managing a Culturally Diverse Team",
booktitle = "The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society",
pages = "101-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-0-5",
}
34
@article{UEK:2168249338,
author = "Winkler Renata",
title = "Transfer wiedzy na styku kultur",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "896",
pages = "39-50",
year = "2012",
}
35
@article{UEK:2168325705,
author = "Winkler Renata",
title = "Przewodzenie zespołem w warunkach zróżnicowania kulturowego",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 13, z. 13",
pages = "161-175",
year = "2012",
}
36
@inbook{UEK:2168230188,
author = "Winkler Renata",
title = "Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą",
pages = "159-176",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-56-3",
}
37
@article{UEK:2168229548,
author = "Winkler Renata",
title = "The Minnesota Satisfaction Questionnaire",
journal = "eWEB : Science, Business, Network",
pages = "",
year = "2012",
}
38
@inbook{UEK:2168218882,
author = "Winkler Renata",
title = "Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej",
booktitle = "Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą",
pages = "115-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-65-5",
}
39
@unpublished{UEK:2168257974,
author = "Winkler Renata",
title = "Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą",
pages = "150-168",
year = "2011",
}
40
@book{UEK:2166384336,
author = "Potocki Arkadiusz and Winkler Renata and Żbikowska Agnieszka",
title = "Komunikowanie w organizacjach gospodarczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-413-3",
}
41
@article{UEK:2168227618,
author = "Winkler Renata",
title = "Badanie satysfakcji klienta w sferze usług administracji publicznej na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "4",
pages = "59-68",
year = "2011",
}
42
@article{UEK:2168222962,
author = "Winkler Renata",
title = "Effective Leadership : What Kind of Skills and Competencies should a Cross-Culture Leader Possess?",
journal = "Journal of Intercultural Management",
number = "Vol. 3, No. 2",
pages = "179-187",
year = "2011",
}
43
@article{UEK:2168218600,
author = "Winkler Renata",
title = "Perswazja i manipulacja w kontekście procesu wywierania wpływu w grupie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "871",
pages = "167-180",
year = "2011",
}
44
@article{UEK:53171,
author = "Winkler Renata and Salamaga Marcin",
title = "Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "820",
pages = "15-29",
year = "2010",
}
45
@article{UEK:53170,
author = "Winkler Renata",
title = "Efektywność - próba konceptualizacji pojęcia",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "820",
pages = "103-115",
year = "2010",
}
46
@inbook{UEK:2165902154,
author = "Winkler Renata",
title = "Audyt komunikacyjny - wymiar wewnętrzny",
booktitle = "Systemy controllingu, monitoringu i audytu",
pages = "119-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-1-4",
}
47
@unpublished{UEK:2168282863,
author = "Winkler Renata",
title = "Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "97-116",
year = "2010",
}
48
@inbook{UEK:2165702684,
author = "Winkler Renata",
title = "Przywództwo w warunkach zróżnicowania kulturowego organizacji",
booktitle = "Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami",
pages = "325-333",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
year = "2010",
isbn = "978-83-927455-8-7",
}
49
@inbook{UEK:2165701923,
author = "Winkler Renata",
title = "Komunikacyjne wyzwania w dobie internacjonalizacji współpracy",
booktitle = "Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy",
pages = "403-419",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-2-0",
}
50
@article{UEK:50441,
author = "Winkler Renata and Palka Jakub",
title = "Ranga i wyznaczniki zaufania w badaniu opinii pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "801",
pages = "95-114",
year = "2009",
}
51
@unpublished{UEK:2168247908,
author = "Winkler Renata",
title = "Wywieranie wpływu w grupie : perswazja a manipulacja",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "124-139",
year = "2009",
}
52
@inbook{UEK:2161841502,
author = "Winkler Renata",
title = "Interpersonalne, grupowe, organizacyjne i interkulturowe przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach",
booktitle = "Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych",
pages = "428-436",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-119-4",
}
53
@article{UEK:50440,
author = "Winkler Renata",
title = "Job Descriptive Index i Job Diagnostic Survey jako narzędzia badania satysfakcji z pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "801",
pages = "79-93",
year = "2009",
}
54
@inbook{UEK:50985,
author = "Winkler Renata",
title = "Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych pracowników w organizacjach wielokulturowych",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "633-640",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
55
@unpublished{UEK:2168276697,
author = "Winkler Renata",
title = "Wielokulturowość w organizacjach a organizacje wielokulturowe",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "30-47",
year = "2008",
}
56
@inbook{UEK:2165833612,
author = "Potocki Arkadiusz and Winkler Renata",
title = "Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji",
booktitle = "Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami",
pages = "111-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-002-1",
}
57
@inbook{UEK:2166201560,
author = "Winkler Renata",
title = "Komunikowanie w relacji przełożony - podwładny : przegląd technik",
booktitle = "Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami",
pages = "44-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-002-1",
}
58
@inbook{UEK:2165898667,
author = "Potocki Arkadiusz and Winkler Renata",
title = "Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji",
booktitle = "Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami",
pages = "38-45",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7481-163-7",
}
59
@book{UEK:51810,
author = "Winkler Renata",
title = "Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-651-1",
}
60
@article{UEK:50414,
author = "Winkler Renata",
title = "Projektowanie i przygotowanie szkoleń komunikacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "765",
pages = "93-103",
year = "2008",
}
61
@article{UEK:50415,
author = "Winkler Renata and Palka Jakub",
title = "Zaburzenia w procesie komunikowania się wynikające z uwarunkowań osobowościowych rozmówców",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "765",
pages = "105-125",
year = "2008",
}
62
@article{UEK:50933,
author = "Winkler Renata and Palka Jakub",
title = "Aspekty kulturowe zaufania na tle procesu komunikowania się",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "747",
pages = "21-33",
year = "2007",
}
63
@phdthesis{UEK:52376,
author = "Winkler Renata",
title = "Kształtowanie efektywnego komunikowania się w organizacjach wielokulturowych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
}
64
@inbook{UEK:2166097137,
author = "Winkler Renata",
title = "Problemy pomiaru satysfakcji klienta zewnętrznego w sferze usług",
booktitle = "Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach",
pages = "574-584",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-753-1",
}
65
@article{UEK:2168296735,
author = "Winkler Renata and Moczulska Marta",
title = "Komunikacyjny wymiar współpracy wirtualnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "5",
pages = "223-236",
year = "2007",
}
66
@inbook{UEK:2166589291,
author = "Winkler Renata",
title = "Ku różnorodności kulturowej : teoria i praktyka szkoleń komunikacyjnych",
booktitle = "Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem",
pages = "164-172",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7481-097-5",
}
67
@unpublished{UEK:2168326433,
author = "Winkler Renata",
title = "Wybrane modele komunikacji w warunkach zróżnicowania kulturowego",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "44-65",
year = "2007",
}
68
@article{UEK:50295,
author = "Moczulska Marta and Winkler Renata",
title = "Partycypacja pracowników a satysfakcja z pracy",
journal = "Problemy Jakości",
number = "2",
pages = "21-25",
year = "2007",
}
69
@inbook{UEK:2168306745,
author = "Makowiec Marek and Turcza Piotr and Mikuła Bogusz and Winkler Renata and Pietruszka-Ortyl Anna and Potocki Arkadiusz and Ćwiklicki Marek and Gach Daniel and Ziębicki Bernard",
title = "Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy",
booktitle = "Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "168-289",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-707-4",
}
70
@inbook{UEK:2168306739,
author = "Winkler Renata and Mikuła Bogusz",
title = "Nowe wymagania od kultur organizacyjnych przedsiębiorstw",
booktitle = "Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "141-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-707-4",
}
71
@article{UEK:50934,
author = "Winkler Renata",
title = "Bariery internacjonalizacji organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "747",
pages = "75-82",
year = "2007",
}
72
@article{UEK:52893,
author = "Winkler Renata",
title = "Wystąpienie jako forma komunikowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "715",
pages = "49-63",
year = "2006",
}
73
@article{UEK:51756,
author = "Palka Jakub and Winkler Renata",
title = "Zdobywanie zaufania słuchaczy podczas wystąpień",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "9",
pages = "135-142",
year = "2006",
}
74
@unpublished{UEK:2168326731,
author = "Winkler Renata",
title = "Satysfakcja z pracy: wybrane narzędzia diagnozy",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "39-60",
year = "2006",
}
75
@article{UEK:51971,
author = "Potocki Arkadiusz and Winkler Renata",
title = "KSS (Die Kommunikations-System-Studie) jako metoda kształtowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie",
journal = "Problemy Jakości",
number = "4",
pages = "15-19",
year = "2006",
}
76
@inbook{UEK:2168267800,
author = "Winkler Renata and Gach Daniel",
title = "Zmiana i doskonalenie organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "298-320",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
edition = "Dodr.",
isbn = "83-7251-525-5",
}
77
@inbook{UEK:2166469745,
author = "Winkler Renata",
title = "Satysfakcja i skuteczność w komunikowaniu się w zespołach wirtualnych",
booktitle = "Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury",
pages = "375-383",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2006",
isbn = "83-7464-059-6",
}
78
@inbook{UEK:2166477091,
author = "Winkler Renata",
title = "Różnorodność kulturowa w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "321-338",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
edition = "Dodr.",
isbn = "83-7251-525-5",
}
79
@article{UEK:2166383863,
author = "Winkler Renata",
title = "Komunikowanie w relacji przełożony - podwładny : przegląd technik",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "1",
pages = "120-132",
year = "2006",
}
80
@article{UEK:52892,
author = "Palka Jakub and Winkler Renata",
title = "Bariery budowy kultury zaufania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "715",
pages = "27-40",
year = "2006",
}
81
@inbook{UEK:2168267798,
author = "Winkler Renata and Gach Daniel",
title = "Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "9-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
edition = "Dodr.",
isbn = "83-7251-525-5",
}
82
@inbook{UEK:2168250736,
author = "Winkler Renata",
title = "Proces komunikowania się - patologie i dysfunkcje",
booktitle = "Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "334-345",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2005",
isbn = "83-7171-843-8",
}
83
@unpublished{UEK:2168266738,
author = "Winkler Renata",
title = "Szkolenia komunikacyjne w organizacjach gospodarcych",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "22-42",
year = "2005",
}
84
@article{UEK:53179,
author = "Winkler Renata",
title = "Efektywność w komunikowaniu się",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "672",
pages = "77-90",
year = "2005",
}
85
@inbook{UEK:2168218348,
author = "Gach Daniel and Winkler Renata",
title = "Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "9-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2005",
isbn = "83-7251-525-5",
}
86
@article{UEK:2166065765,
author = "Winkler Renata",
title = "Badanie satysfakcji klienta wewnętrznego w diagnozie potrzeb komunikacyjnych i doskonaleniu systemu komunikacji wewnętrznej",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "5",
pages = "411-420",
adress = "",
year = "2005",
}
87
@inbook{UEK:2168218378,
author = "Winkler Renata",
title = "Różnorodność kulturowa w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "321-338",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2005",
isbn = "83-7251-525-5",
}
88
@inbook{UEK:2168219070,
author = "Winkler Renata",
title = "Zagadnienia kadrowe w kontekście internacjonalizacji rynków pracy",
booktitle = "Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej",
pages = "346-354",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu",
year = "2005",
isbn = "83-7417-121-9",
}
89
@inbook{UEK:2166389145,
author = "Winkler Renata",
title = "SERVQUAL w diagnozie satysfakcji z pracy",
booktitle = "Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.)",
pages = "533-542",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-267-7",
}
90
@inbook{UEK:2168267794,
author = "Winkler Renata and Gach Daniel",
title = "Zmiana i doskonalenie organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "298-320",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2005",
isbn = "83-7251-525-5",
}
91
@article{UEK:52240,
author = "Palka Jakub and Winkler Renata",
title = "Zaufanie i komunikacja jako determinanty sukcesu zespołów wirtualnych",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "8",
pages = "195-208",
year = "2004",
}
92
@unpublished{UEK:2168266772,
author = "Winkler Renata",
title = "Zachowania organizacyjne w wymiarze indywidualnym",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "14-28",
year = "2004",
}
93
@article{UEK:52770,
author = "Winkler Renata",
title = "Potrzeba innowacyjności a zmiana w szkoleniach",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1045",
pages = "385-391",
adress = "",
year = "2004",
}
94
@inbook{UEK:2168251236,
author = "Winkler Renata",
title = "Potrzeby szkoleniowe w perspektywie internacjonalizacji rynków pracy",
booktitle = "Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II ogólnopolska konferencja naukowa pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. T. 2",
pages = "83-93",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2004",
isbn = "83-89388-32-4",
}
95
@article{UEK:2166390339,
author = "Winkler Renata",
title = "Wytyczne komunikowania się w sytuacji psychologicznie trudnej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1054",
pages = "210-218",
adress = "",
year = "2004",
}
96
@article{UEK:2168219690,
author = "Winkler Renata",
title = "Kompetencja komunikacyjna pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "647",
pages = "77-86",
year = "2004",
}
97
@inbook{UEK:2168244950,
author = "Winkler Renata",
title = "Uwarunkowania efektywnego komunikowania się",
booktitle = "Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2",
pages = "1261-1270",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Kreos",
year = "2004",
issn = "1640-6818",
isbn = "83-916357-5-9",
}
98
@inbook{UEK:2168246868,
author = "Winkler Renata",
title = "Komunikacyjne ograniczenia w zarządzaniu różnorodnością",
booktitle = "Management Forum 2020",
pages = "294-300",
adress = "Szczecin; Międzyzdroje",
publisher = "Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2004",
isbn = "83-89142-27-9",
}
99
@inbook{UEK:2168230074,
author = "Winkler Renata",
title = "Komunikowanie w sytuacji psychologicznie trudnej",
booktitle = "Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych",
pages = "567-573",
adress = "Wrocław",
publisher = "Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-919540-5-6",
}
100
@article{UEK:2168222594,
author = "Winkler Renata and Gach Daniel",
title = "Uwarunkowania kulturowe funkcjonowania zespołów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "626",
pages = "77-86",
year = "2003",
}
101
@unpublished{UEK:2168266862,
author = "Winkler Renata",
title = "Doskonalenie komunikacji na płaszczyźnie przełożony-podwładny",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "87-113",
year = "2003",
}
102
@article{UEK:2168220982,
author = "Winkler Renata",
title = "Teoretyczne modele uwarunkowań efektywności menedżera",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "597",
pages = "129-148",
year = "2003",
}
103
@book{UEK:2168222268,
author = "Potocki Arkadiusz and Winkler Renata and Żbikowska Agnieszka",
title = "Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2003",
isbn = "83-7251-373-2",
}
104
@article{UEK:2168222596,
author = "Winkler Renata",
title = "Wykorzystanie modelu wielkiej piątki w badaniu osobowości pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "626",
pages = "41-56",
year = "2003",
}
105
@article{UEK:2168245496,
author = "Winkler Renata",
title = "Kulturowy aspekt komunikacji interpersonalnej w organizacji",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "2",
pages = "91-102",
year = "2002",
}
106
@inbook{UEK:2168224904,
author = "Winkler Renata",
title = "Wybrane aspekty zarządzania zespołem multikulturowym",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)",
pages = "99-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-132-8",
}
107
@inbook{UEK:2168232604,
author = "Winkler Renata",
title = "Kultura narodowa i kultura organizacyjna w komunikowaniu się",
booktitle = "Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 1",
pages = "130-139",
adress = "Wałbrzych",
publisher = "Wydaw. WWSZiP",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-915717-6-9",
}
108
@inbook{UEK:2168313967,
author = "Winkler Renata",
title = "Komunikacja interpersonalna w perspektywie wielokulturowej",
booktitle = "Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku",
pages = "215-223",
adress = "Słupsk",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2002",
isbn = "83-88473-08-5",
}
109
@inbook{UEK:2168241820,
author = "Winkler Renata",
title = "Wymiar społeczny elastycznych form organizacji czasu pracy",
booktitle = "Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r.",
pages = "265-275",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-917312-2-7",
}
110
@inbook{UEK:2168227162,
author = "Winkler Renata",
title = "Kompetencja komunikacyjna w perspektywie wielokulturowej",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "878-886",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
111
@unpublished{UEK:2168325681,
author = "Winkler Renata",
title = "System komunikacji w zarządzaniu zintegrowanym",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "97-122",
year = "2002",
}
112
@article{UEK:2168223210,
author = "Mikuła Bogusz and Winkler Renata",
title = "Kształtowanie organizacji o wysokiej zdolności adaptacyjnej",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "6",
pages = "73-93",
year = "2002",
}
113
@article{UEK:2168223144,
author = "Winkler Renata",
title = "Kreowanie komunikacji w organizacji wielokulturowej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "963",
pages = "587-598",
adress = "",
year = "2002",
}
114
@unpublished{UEK:2168267008,
author = "Potocki Arkadiusz and Winkler Renata",
title = "Możliwości wykorzystania metody job-sharing w pracy kierowniczej",
booktitle = "Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach",
pages = "86-111",
year = "2001",
}
115
@article{UEK:2168229750,
author = "Potocki Arkadiusz and Winkler Renata",
title = "Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "5",
pages = "87-101",
year = "2001",
}
116
@inbook{UEK:2168246642,
author = "Winkler Renata",
title = "Wykorzystanie technologii informatycznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne : stan i perspektywy rozwoju",
pages = "169-182",
adress = "Wałbrzych",
publisher = "Wydaw. WWSZiP",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-87772-40-2",
}
117
@inbook{UEK:2167765790,
author = "Pietruszka Anna and Winkler Renata",
title = "Wpływ job sharingu na kształtowanie się kompetencji menedżera",
booktitle = "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami",
pages = "211-220",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2001",
isbn = "83-911343-4-2",
}