Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Ocena polityki produktu
Źródło:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 99-110
ISBN:
83-911355-8-6
Nr:
2168235968
rozdział w książce
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Laudacja promotorska
Źródło:
Nadanie Philipowi Kotlerowi tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie 3 października 1998 r. - Kraków: Wydawnictwo Akad. Ekonomicznej, 1998, s. 7-10
ISBN:
83-87239-73-9
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Altkorn J., (1998), Speech for the Ceremony of Conferring an Honorary Doctorate. [W:] Nadanie Philipowi Kotlerowi tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie 3 października 1998 r, Kraków : Wydawnictwo Akad. Ekonomicznej, s. 26-29. ISBN 83-87239-73-9
Nr:
2168366456
rozdział w książce
3

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie do marketingu
Źródło:
Aktualne problemy rybactwa jeziorowego : materiały szkoleniowe / red. Arkadiusz Wołos - Gdańsk: Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, 1994, s. 27-40
ISBN:
83-901037-3-7
Nr:
2168367460
rozdział w książce
4

Autor:
Tytuł:
Ewolucja koncepcji marketingu : wykład inauguracyjny
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1991/92 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991, s. 16-25
Nr:
2168357968
rozdział w książce
5

Autor:
Tytuł:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - prof. dra hab. Jerzego Altkorna, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 2 października 1989 r.
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1989/90 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990, s. 3-20
Nr:
2168357958
rozdział w książce
6

Autor:
Tytuł:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - prof. dra hab. Jerzego Altkorna, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 1988 r.
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1988/89 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1989, s. 3-17
Nr:
2168357954
rozdział w książce
7

Autor:
Tytuł:
Przemówienie prof. dra hab. Jerzego Altkorna, Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie na inauguracji roku akademickiego 1986/87 w dniu 2 października 1986 r.
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1986/87 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988, s. 3-18
Nr:
2168357952
rozdział w książce
8

Autor:
Tytuł:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - prof. dra hab. Jerzego Altkorna, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 1 października 1987 r.
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1987/88 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988, s. 3-20
Nr:
2168369516
rozdział w książce
9

Autor:
Tytuł:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - prof. dra hab. Jerzego Altkorna, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 2 października 1985 r.
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1985/86 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1987, s. 3-14
Nr:
2168357948
rozdział w książce
10

Autor:
Tytuł:
Przemówienie inauguracyjne Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Jerzego Altkorna
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1984/85 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1985, s. 3-14
Nr:
2168357944
rozdział w książce
1
Ocena polityki produktu / Jerzy ALTKORN // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 99-110. - ISBN 83-911355-8-6
2
Laudacja promotorska / Jerzy ALTKORN // W: Nadanie Philipowi Kotlerowi tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie 3 października 1998 r. - Kraków: Wydawnictwo Akad. Ekonomicznej, 1998. - S. 7-10. - ISBN 83-87239-73-9
3
Wprowadzenie do marketingu / Jerzy ALTKORN // W: Aktualne problemy rybactwa jeziorowego : materiały szkoleniowe / red. Arkadiusz Wołos. - Gdańsk: Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, 1994. - S. 27-40. - ISBN 83-901037-3-7
4
Ewolucja koncepcji marketingu : wykład inauguracyjny / Jerzy ALTKORN // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1991/92. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991. - S. 16-25
5
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - prof. dra hab. Jerzego Altkorna, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 2 października 1989 r. / Jerzy ALTKORN // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1989/90. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990. - S. 3-20
6
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - prof. dra hab. Jerzego Altkorna, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 1988 r. / Jerzy ALTKORN // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1988/89. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1989. - S. 3-17
7
Przemówienie prof. dra hab. Jerzego Altkorna, Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie na inauguracji roku akademickiego 1986/87 w dniu 2 października 1986 r. / Jerzy ALTKORN // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1986/87. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988. - S. 3-18
8
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - prof. dra hab. Jerzego Altkorna, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 1 października 1987 r. / Jerzy ALTKORN // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1987/88. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988. - S. 3-20
9
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - prof. dra hab. Jerzego Altkorna, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 2 października 1985 r. / Jerzy ALTKORN // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1985/86. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1987. - S. 3-14
10
Przemówienie inauguracyjne Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Jerzego Altkorna / Jerzy ALTKORN // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1984/85. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1985. - S. 3-14
1
Altkorn J., (1999), Ocena polityki produktu. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 99-110.
2
Altkorn J., (1998), Laudacja promotorska. [W:] Nadanie Philipowi Kotlerowi tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie 3 października 1998 r, Kraków : Wydawnictwo Akad. Ekonomicznej, s. 7-10.
3
Altkorn J., (1994), Wprowadzenie do marketingu. [W:] Wołos A. (red.), Aktualne problemy rybactwa jeziorowego : materiały szkoleniowe, Gdańsk : Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, s. 27-40.
4
Altkorn J., (1991), Ewolucja koncepcji marketingu : wykład inauguracyjny. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 1991/92, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 16-25.
5
Altkorn J., (1990), Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - prof. dra hab. Jerzego Altkorna, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 2 października 1989 r.. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 1989/90, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 3-20.
6
Altkorn J., (1989), Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - prof. dra hab. Jerzego Altkorna, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 1988 r.. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 1988/89, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 3-17.
7
Altkorn J., (1988), Przemówienie prof. dra hab. Jerzego Altkorna, Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie na inauguracji roku akademickiego 1986/87 w dniu 2 października 1986 r.. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 1986/87, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 3-18.
8
Altkorn J., (1988), Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - prof. dra hab. Jerzego Altkorna, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 1 października 1987 r.. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 1987/88, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 3-20.
9
Altkorn J., (1987), Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - prof. dra hab. Jerzego Altkorna, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 2 października 1985 r.. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 1985/86, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 3-14.
10
Altkorn J., (1985), Przemówienie inauguracyjne Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Jerzego Altkorna. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 1984/85, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 3-14.
1
@inbook{UEK:2168235968,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "Ocena polityki produktu",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań",
pages = "99-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-911355-8-6",
}
2
@inbook{UEK:2168366456,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "Laudacja promotorska",
booktitle = "Nadanie Philipowi Kotlerowi tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie 3 października 1998 r.",
pages = "7-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akad. Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-73-9",
}
3
@inbook{UEK:2168367460,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "Wprowadzenie do marketingu",
booktitle = "Aktualne problemy rybactwa jeziorowego : materiały szkoleniowe",
pages = "27-40",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego",
year = "1994",
isbn = "83-901037-3-7",
}
4
@inbook{UEK:2168357968,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "Ewolucja koncepcji marketingu : wykład inauguracyjny",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 1991/92",
pages = "16-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1991",
}
5
@inbook{UEK:2168357958,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - prof. dra hab. Jerzego Altkorna, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 2 października 1989 r.",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 1989/90",
pages = "3-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1990",
}
6
@inbook{UEK:2168357954,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - prof. dra hab. Jerzego Altkorna, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 1988 r.",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 1988/89",
pages = "3-17",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1989",
}
7
@inbook{UEK:2168357952,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "Przemówienie prof. dra hab. Jerzego Altkorna, Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie na inauguracji roku akademickiego 1986/87 w dniu 2 października 1986 r.",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 1986/87",
pages = "3-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1988",
}
8
@inbook{UEK:2168369516,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - prof. dra hab. Jerzego Altkorna, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 1 października 1987 r.",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 1987/88",
pages = "3-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1988",
}
9
@inbook{UEK:2168357948,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - prof. dra hab. Jerzego Altkorna, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 2 października 1985 r.",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 1985/86",
pages = "3-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1987",
}
10
@inbook{UEK:2168357944,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "Przemówienie inauguracyjne Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Jerzego Altkorna",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 1984/85",
pages = "3-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1985",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID