Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Ocena polityki produktu
Źródło:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 99-110
ISBN:
83-911355-8-6
Nr:
2168235968
rozdział w książce
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Laudacja promotorska
Źródło:
Nadanie Philipowi Kotlerowi tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie 3 października 1998 r. - Kraków: Wydawnictwo Akad. Ekonomicznej, 1998, s. 7-10
ISBN:
83-87239-73-9
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Altkorn J., (1998), Speech for the Ceremony of Conferring an Honorary Doctorate. [W:] Nadanie Philipowi Kotlerowi tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie 3 października 1998 r, Kraków : Wydawnictwo Akad. Ekonomicznej, s. 26-29. ISBN 83-87239-73-9
Nr:
2168366456
rozdział w książce
3

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie do marketingu
Źródło:
Aktualne problemy rybactwa jeziorowego : materiały szkoleniowe / red. Arkadiusz Wołos - Gdańsk: Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, 1994, s. 27-40
ISBN:
83-901037-3-7
Nr:
2168367460
rozdział w książce
1
Ocena polityki produktu / Jerzy ALTKORN // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 99-110. - ISBN 83-911355-8-6
2
Laudacja promotorska / Jerzy ALTKORN // W: Nadanie Philipowi Kotlerowi tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie 3 października 1998 r. - Kraków: Wydawnictwo Akad. Ekonomicznej, 1998. - S. 7-10. - ISBN 83-87239-73-9
3
Wprowadzenie do marketingu / Jerzy ALTKORN // W: Aktualne problemy rybactwa jeziorowego : materiały szkoleniowe / red. Arkadiusz Wołos. - Gdańsk: Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, 1994. - S. 27-40. - ISBN 83-901037-3-7
1
Altkorn J., (1999), Ocena polityki produktu. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 99-110.
2
Altkorn J., (1998), Laudacja promotorska. [W:] Nadanie Philipowi Kotlerowi tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie 3 października 1998 r, Kraków : Wydawnictwo Akad. Ekonomicznej, s. 7-10.
3
Altkorn J., (1994), Wprowadzenie do marketingu. [W:] Wołos A. (red.), Aktualne problemy rybactwa jeziorowego : materiały szkoleniowe, Gdańsk : Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, s. 27-40.
1
@inbook{UEK:2168235968,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "Ocena polityki produktu",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań",
pages = "99-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-911355-8-6",
}
2
@inbook{UEK:2168366456,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "Laudacja promotorska",
booktitle = "Nadanie Philipowi Kotlerowi tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie 3 października 1998 r.",
pages = "7-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akad. Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-73-9",
}
3
@inbook{UEK:2168367460,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "Wprowadzenie do marketingu",
booktitle = "Aktualne problemy rybactwa jeziorowego : materiały szkoleniowe",
pages = "27-40",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego",
year = "1994",
isbn = "83-901037-3-7",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID