Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Iryna Reshetnikova , Viktoriia Apalkova , Iryna Lytovchenko , Jan W. Wiktor
Konferencja:
International Conference on Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering (ISCMEE 2021), Odesa, Ukraina, od 2021-04-16 do 2021-04-16
Tytuł:
An Evaluation of the Economic and Green Market Utility in a Circular Economy
Źródło:
E3S Web of Conferences. - vol. 255 (2021) , s. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168356184
artykuł w czasopiśmie
2

Konferencja:
II Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing : vikliki ta rìšennâ", Odessa, Ukraina, od 2021-04-21 do 2021-04-21
Tytuł:
Research on Asymmetry of Online Advertising. Study of Digital Competence of Polish and Ukrainian Students
Źródło:
Marketing : vikliki ta rìšennâ : materìali II Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencji / red. Ì.L. Litovčenko - Odesa: Vidavničij dìm Gelʹvetika, 2021, s. 114-117 - Bibliogr.
Program badawczy:
The analysis is based on the authors' research conducted under a 2019 grant of the National Science Centre in Poland entitled Information Asymmetry in On-line Advertising in the Context of E-Consumer Behaviour Manipulation [2018/29/B/HS4/00563].
ISBN:
978-966-992-536-7
Nr:
2168356282
rozdział w książce
3

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym : aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie An Enterprise in International Business : Economic, Financial and Managerial Aspects Marian Gorynia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (972) (2021) , s. 50-52
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168355500
recenzja
4

Autor:
Jan W. Wiktor , Jaroslav Ďaďo , Iveta Šimberová
Tytuł:
The Digital Transformation of the EU Market. The Digital Single Market Strategy in the Context of E-Commerce Development Diversification in Czechia, Poland and Slovakia = Transformacja cyfrowa rynku Unii Europejskiej. Strategia jednolitego rynku cyfrowego a dywersyfikacja rozwoju e-commerce w Czechach, Polsce i Słowacji
Źródło:
Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 19, nr 1 (91) (2021) , s. 11-29. - Tytuł numeru: Digital Transformation - Marketing, Trade, Consumption - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168357058
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Online Advertising as a World of Manipulation : the International Perspective of Management and Marketing Students
Źródło:
International Business Blog (The College of Business, University of Nevada, Reno) (2021)
Tryb dostępu:
Nr:
2168353934
artykuł nierecenzowany
6

Tytuł:
Organisational Aspects of Research on Manipulation in Advertising in an International Environment = Organizacyjne aspekty badań nad manipulacją w reklamie w środowisku międzynarodowym
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (969) (2020) , s. 5-12. - Streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168353690
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Historia est magistra vitae
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (85) (2020) , s. 10-17. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168351354
artykuł nierecenzowany
8

Autor:
Tytuł:
Krótkowzroczność strategiczna menedżerów Wojciech Czakon, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (971) (2020) , s. 44-46
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168354792
recenzja
9

Konferencja:
35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2020-04-01 do 2020-04-02
Tytuł:
Horizontal and Vertical Dimensions of Trust in Online Advertising : Model Assumptions and Results of Marketing Students Survey in Poland
Źródło:
Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 12714-12727. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-4-1
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168348848
rozdział w materiałach konferencyjnych
10

Autor:
Tytuł:
Jednolity rynek cyfrowy Unii Europejskiej - architektura strategii i wyzwania dla nauk o zarządzaniu = Digital Single Market of the European Union - Strategy Architecture and Challenges for Management Sciences
Źródło:
Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Maciej Urbaniak, Albert Tomaszewski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020, s. 17-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-374-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351256
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Phishing for phools G.A. Akerlofa i R.J. Shillera w perspektywie marketingu opartego na dowodach (evidence ­based theory)
Źródło:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (89) (2020) , s. 72-78 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168348634
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Konferencja:
Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing XXI stolìttâ : vikliki zmìn", Charków, Ukraina, od 2020-10-08 do 2020-10-10
Tytuł:
Artificial Intelligence and Big Data - Possible Uses in Marketing Communication
Źródło:
Marketing XXI stolìttâ : vikliki zmìn : materìali Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, prisvâčenoï 25-rìččû zasnuvannâ kafedri marketingu ì komercìjnoï dìâlʹnostì HDUHT, 8-10 žovtnâ 2020 / red. O.Ì. Čerevko, L.M. Ânčeva, V.M. Mihajlov, A.L. Foŝan, T.V. Androsova, N.L. Savicʹka, V.A. Grosul, M.V. Čorna, T.M. Afonìna, A.O. Borisova, O.M. Ždanovič, O.K. Kuharʹonok, Ì.Û. Melušova, N.G. Ušakova - Harkìv: HDUHT, 2020, s. 70-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-405-507-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168350916
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Autor:
Tytuł:
Wyzwania wobec przyszłości zarządzania w przedsiębiorstwie wielonarodowym - integracja różnorodności = Challenges for the Future of Management in a Multinational Enterprise - the Integration of Diversity
Źródło:
Przyszłość zarządzania : wyzwania w dobie postglobalizacji = The Future of Management : Challenges in the Era of Post-globalization / red. nauk. Ewa Bojar - Lublin ; Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 508-511
ISBN:
978-83-7285-932-7
Poziom I:
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Wiktor J.W., (2020), Challenges for the Future of Management in a Multinational Enterprise - the Integration of Diversity [W:] Przyszłość zarządzania: wyzwania w dobie postglobalizacji. Lublin ; Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 512-514. ISBN 978-83-7285-932-7
Nr:
2168350154
rozdział w książce
14

Tytuł:
Empirical Identification of Latent Classes in the Assessment of Information Asymmetry and Manipulation in Online Advertising
Źródło:
Sustainability. - vol. 12, iss. 20 (2020) , s. 1-18. - Tytuł numeru: Sustainable Consumption: Consumer Attitudes and Behaviors - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded by the NCN (National Center of Science) grant: The asymmetry of information in online advertising and e-consumer behavior manipulation (2018/29/B/HS4/00563)
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168350648
artykuł w czasopiśmie
15

Konferencja:
19th International Marketing Trends Conference, Paryż, Francja, od 2020-01-16 do 2020-01-18
Tytuł:
Polish and Japanese Students' Digital Competence in the Area of On-Line Advertising : Similarities and Differences
Źródło:
International Marketing Trends Conference - Paris: ESCP Business School, 2020, s. 1-9. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-2-490372-09-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168345990
rozdział w materiałach konferencyjnych
16

Autor:
Konferencja:
II Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Brend-menedžment : marketingovì tehnologìï", Kijów, Ukraina, od 2020-06-11 do 2020-06-11
Tytuł:
Brand Identity in the Context of Digital Transformation Processes
Źródło:
Brend-menedžment : marketingovì tehnologìï : zbìrnik tez dopovìdej II mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï / red. Ê.V. Romat - Kiïv: Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet, 2020, s. 34-36 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-802-0
Nr:
2168352572
rozdział w książce
17

Tytuł:
Metoda badań a jakość poznania rzeczywistości : z badań nad asymetrią informacji w przekazie reklamowym
Źródło:
Badania marketingowe wobec nowych trendów w otoczeniu = Marketing Research Towards New Tends in the Environment Scientific Supervision / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, s. 11-30 - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania zaprezentowane w niniejszym rozdziale zostały sfinansowane z grantu NCN "Asymetria informacji w reklamie on-line a manipulacja zachowaniem e-konsumentów" [2018/29/B/HS4/00563].
ISBN:
978-83-7695-836-1
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168352052
rozdział w monografii
18

Autor:
Tytuł:
Prof. dr hab. Jerzy Altkorn (1931-2004)
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 78-79. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344598
varia
19

Autor:
Tytuł:
Recenzja osiągnięć naukowych w postępowaniach awansowych - między jakością oceny a formalizmem rozstrzygnięć Ustawy 2.0 = Review of the scientific achievements in the promotion procedures - between the quality of an assessment and formal regulations of "Ustawa 2.0" Law
Źródło:
e-mentor. - nr 1 (2019) , s. 4-10. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168335969
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
The Perception of Asymmetry in Online Advertising in Research on Students in Poland and Japan
Źródło:
Journal of International Economic Research. - vol. 5, no. 1 (2019) , s. 11-28 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168341865
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Konferencja:
II Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Generuvannâ ìnnovacìj ìnklûzivnogo rozvitku : nacìonalʹnij, regìonalʹnij, mìžnarodnij vimìr", Zaporoże, Ukraina, od 2019-10-16 do 2019-10-17
Tytuł:
Jednolity rynek cyfrowy Unii Europejskiej - perspektywa inclusive development
Źródło:
Generuvannâ ìnnovacìj ìnklûzivnogo rozvitku : nacìonalʹnij, regìonalʹnij, mìžnarodnij vimìr - Zaporìžžâ: NU Zaporìz'ka polìtehnìka, 2019, s. 290-292 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-529-245-7
Nr:
2168342505
rozdział w materiałach konferencyjnych
22

Autor:
Tytuł:
Michael E. Porter's Concept of Competition in the Context of the EU Internal Market Protection System = Koncepcja konkurencji M.E. Portera a system ochrony rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (953) (2019) , s. 9-16. - Streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168338033
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Procedura w postępowaniach awansowych 2004-2016. Cz. 2, Habilitacja
Źródło:
Forum Akademickie. - R. 25, nr 5(294) (2018) , s. 28-30
Nr:
2168331421
artykuł nierecenzowany
24

Autor:
Tytuł:
Procedura w postępowaniach awansowych 2004-2016. Cz. 1, Doktoraty
Źródło:
Forum Akademickie. - R. 25, nr 4(293) (2018) , s. 42-43
Nr:
2168324441
artykuł nierecenzowany
25

Autor:
Konferencja:
XII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2018-10-25 do 2018-10-27
Tytuł:
Marketing čerez kordoni : pro prosuvannâ mìst-pobratimìv: Krakova ì Lʹvova
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018, s. 278-279. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-966-941-235-5
Nr:
2168328131
varia
26

Autor:
Tytuł:
Architektura systemu komunikacji wirtualnej - uwarunkowania i wyzwania
Źródło:
Marketing w erze technologii cyfrowych : nowoczesne koncepcje i wyzwania / red. nauk. Bogdan Gregor, Dominika Kaczorowska-Spychalska - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 81-107
Seria:
(Marketing - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-20224-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168329281
rozdział w monografii
27

Autor:
Tytuł:
Asymetria informacji w procesie komunikacji marketingowej : próba identyfikacji problemu = Information Asymmetry in the Process of Marketing Communication : an Attempt at Identifying the Problem [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 4 (2018) , s. 593-602. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja artykułu została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168324711
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Procedura w postępowaniach awansowych 2004-2016. Cz. 3, Profesura
Źródło:
Forum Akademickie. - R. 25, nr 6(295) (2018) , s. 32-34
Nr:
2168326183
artykuł nierecenzowany
29

Autor:
Tytuł:
Potencjał naukowy i osiągnięcia wydziałów nauk o zarządzaniu polskich uczelni w świetle wyników parametryzacji 2017 = Scientific Potential and Achievements of Faculties of Management Sciences at Polish Universities According to the Results of 2017 Parameterization
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (942) (2018) , s. 46-53. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168328939
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Konferencja:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ «Marketing ì cifrovì tehnologìï», Odessa, Ukraina, od 2018-05-25 do 2018-05-26
Tytuł:
Marketingova komunìkacìâ - paradigma cifrovih tehnologìj
Źródło:
Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies - Odesa: TES, 2018, s. 57-58 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-7337-73-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168326181
varia
31

Autor:
Tytuł:
Refleksja nad rynkiem europejskim : między polityką rynkową a zarządzaniem marketingowym
Źródło:
Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu / red. nauk. Katarzyna Żyminkowska - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2018, s. 58-69 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Program badawczy:
Praca finansowana przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu nr 2014/13/B/HS4/01614
ISBN:
978-83-7875-477-0 ; 978-83-7875-478-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168330015
rozdział w monografii
32

Autor:
Tytuł:
"Osobliwości nauk społecznych" a rygor metodologiczny badań marketingowych = "The Singularities of Social Sciences" vs. Methodological Rigour of Marketing Research
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 525 (2018) , s. 21-31. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - rozwój metod i technik badawczych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331631
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Tytuł:
Umarzanie postępowania habilitacyjnego
Źródło:
Forum Akademickie. - R. 25, nr 1(290) (2018) , s. 28-29
Nr:
2168324439
artykuł nierecenzowany
34

Autor:
Tytuł:
Marketing czy nauki o marketingu? Poszerzając horyzonty
Źródło:
Świat Marketingu. - Marzec (2018) , s. 1-19. - [odczyt: 06.02.2019] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168331283
artykuł nierecenzowany
35

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie : zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym - morfologia problematyki
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 11-17
ISBN:
978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
Nr:
2168313287
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Kształcenie języków obcych a rozwój kompetencji komunikacji międzykulturowej studentów uczelni ekonomicznej
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
306 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-405
Nr:
2168328565
doktorat
37

Autor:
Tytuł:
Zakończenie
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 315-319
ISBN:
978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
Nr:
2168313315
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
38

Autor:
Tytuł:
Strategie marketingowe przedsiębiorstw międzynarodowych
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 151-194
ISBN:
978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168313303
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Partnerstwo transatlantyckie TTIP w perspektywie marketingu międzynarodowego - próba oceny = The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) in the International Marketing - an Attempt to Assess-Attempted Assessment [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 435-442. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja artykułu została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318127
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Tytuł:
Dylematy marketingu przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych
Źródło:
Złota księga dla Profesora dra hab. Mariana Strużyckiego z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych / red. nauk Anna Skowronek-Mielczarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017, s. 85-97 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-120-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168313317
rozdział w monografii
41

Autor:
Tytuł:
Świat wartości akademickich a procedury awansowe w nauce polskiej : refleksja z okazji 80-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Źródło:
Nauki o zarządzaniu : dokonania, trendy, wyzwania / red. nauk. Krystyna Jędralska, Wojciech Dyduch - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, s. 72-83 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-382-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318981
rozdział w monografii
42

Autor:
Tytuł:
Vzdelávanie ako prvok poslania univerzity v prejavoch rektorov Ekonomickej univerzity v Krakove v rokoch 1925 až 2015 = Education as the Part of the Mission of University in Speeches of the Cracow University of Economics Rectors in 1925 - 2015
Źródło:
Ekonomika a spoločnosť = Journal of Economics and Social Research. - R. 18, č. 1 (2017) , s. 5-13. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168321879
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
214 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-375
Nr:
2168320195
doktorat
44

Autor:
Tytuł:
Doslìdžennâ ìnternacìonalìzacìï pìdpriêmstva : analìzvidìlenih grantìv nacìonalʹnogo centru nauki v polʹŝì
Źródło:
Marketing v Ukraïnì. - no. 1(100) (2017) , s. 63-75 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168321941
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Opis fizyczny:
351 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego dla:
- Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (numer 073 WE-KZKL/01/2016/S/6073),
- Wydziału Finansów (numer 037/WF-KFP/01/2015/S/037),
- Wydziału Zarządzania (numer 036/WZ-KM/01/2016/S/6036 oraz 040/WZ-KR/01/2016/S/6040)
ISBN:
978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
Poziom I:
Nr:
2168313281
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
46

Autor:
Tytuł:
Euroatlantyckie porozumienia współpracy i partnerstwa CETA i TTIP : przyczynek do analizy problemów globalnego otoczenia biznesu
Źródło:
Nauki ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy : jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / red. nauk. Czesław Zając - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, s. 91-100 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-665-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318045
rozdział w monografii
47

Autor:
Konferencja:
XI Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2016-11-03 do 2016-11-05
Tytuł:
Marketing a zarządzanie : konflikt interesów czy integracja funkcji?
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : do 200-rìččâ Nacìonalʹnogo unìversitetu «Lʹvìvsʹka polìtehnìka» - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2016, s. 41-42
ISBN:
978-617-607-980-4
Nr:
2168309065
rozdział w materiałach konferencyjnych
48

Autor:
Tytuł:
System komunikacji marketingowej w perspektywie produktu systemowego = The Marketing Communication System in the System Product Framework
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 262 (2016) , s. 47-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307575
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Marketing Communication in Hypermedia Computer-Mediated Environments vs the Paradigm of a Network Society
Źródło:
International Journal of Business and Globalisation. - vol. 17, iss. 3 (2016) , s. 287-298. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168309239
artykuł w czasopiśmie
50

Autor:
Jaroslav Ďaďo , Jan W. Wiktor
Tytuł:
"Wojna marketingu z zarządzaniem". Empiryczna weryfikacja koncepcji A. Riesa i L. Ries (na podstawie badań porównawczych środowiska studentów w Polsce i Słowacji) = "War Of Marketing With Management". Empirical Verification of A. Ries and L. Ries Concept (Based on Comparative Research of Polish and Slovak Students)
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 460 (2016) , s. 51-61. - Tytuł numeru: Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168313271
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Tytuł:
Próba analizy bibliometrycznej publikacji 25. Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji - doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości = An Attempt of Bibliometric Analysis of the Publications From the 25th Congress of Marketing, Commerce and Consumption Departments - Experiences of the Past and Challenges of the Future
Źródło:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 15 (64) (2016) , s. 170-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168307895
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 62, nr 1 (360) (2016) , s. 358-363. - Summ., streszcz., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168305723
recenzja
53

Autor:
Tytuł:
U źródeł sukcesu przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych : z doświadczeń polskich eksporterów
Źródło:
Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku / red. Halina Czubasiewicz, Piotr Grajewski i Jarosław Waśniewski - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, s. 395-404 - Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt badawczy NCN (N N115 042937)
ISBN:
978-83-64669-09-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168308931
rozdział w monografii
54

Autor:
Tytuł:
"Wojna marketingu z zarządzaniem" czy integracja funkcji? Refleksja o relacjach intradyscyplinarnych na kanwie książki A. Ries, L. Ries, War in the Boardroom = "War between marketing and management" or an integration of function? A reflection on the interdisciplinary relations on the basis of A. Ries and L. Ries's book War in the Boardroom
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 420 (2016) , s. 387-397. - Tytuł numeru: Strategie : procesy i praktyki
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168306795
recenzja
55

Autor:
Jaroslav Ďaďo , Jan W. Wiktor , Agnieszka Żbikowska
Tytuł:
Foreign Markets Entry Motives and Strategies of Polish Exporters
Źródło:
E+M Ekonomie a Management. - vol. 18, iss. 2 (2015) , s. 135-150. - Summ.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168293909
artykuł w czasopiśmie
56

Autor:
Tytuł:
Formy i zakres badania opinii studentów w systemie zarządzania szkołą wyższą - w stronę relacji klient - instytucja = Forms and Scope of Students' Opinions Research in the System of High School Management - towards the Relationships between the Customer and Institution
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 4 (2015) , s. 222-231. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168303823
artykuł w czasopiśmie
57

Autor:
Tytuł:
O roli komunikacji marketingowej w rozwoju innowacji - strategia podwójnej koncentracji = On the Role of Marketing Communication in Innovation Development - the Double Concentration Strategy
Źródło:
Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 2, CD 2 (2015) , s. 1090-1095. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168301115
artykuł w czasopiśmie
58

Autor:
Tytuł:
Ocenka kačestva prepodavaniâ marketinga v vysših učebnyh zavedeniâh : opyt Èkonomičeskogo Universiteta v Krakove = Ocìnka âkostì vikladannâ marketinga v viŝih navčalʹnih zakladah : dosvìd Èkonomìčnogo Unìversitetu v Krakovì = Evaluation of the Quality of Marketing Didactics in University Education : Experiences of Cracow University of Economics
Źródło:
Ekonomìka ta pìdpriêmnictvo. - no. 34-35, č. 1 (2015) , s. 67-78. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168307025
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Tytuł:
Efekt motyla a modele komunikacji marketingowej = Butterfly Effect and Marketing Communication Models [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 4 (2014) , s. 186-192. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168286187
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Joanna Łodziana-Grabowska , Jan W. Wiktor
Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury / red. nauk. Joanna Łodziana-Grabowska, Jan W. WIKTOR - Warszawa: CedeWu.pl, 2014, s. 5-7
ISBN:
978-83-7556-634-5
Nr:
2168284439
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
61

Autor:
Tytuł:
Servqual w ocenie jakości kształcenia w szkole wyższej - możliwości i ograniczenia w świetle badań empirycznych = Servqual in the Assessment of Quality of University Education - Possibilities and Restrictions in the Light of Empirical Research
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 337 (2014) , s. 40-50. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287507
artykuł w czasopiśmie
62

Autor:
Tytuł:
System zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej - perspektywa zarządzania projektami = The System of Assurance Higher Education Quality - Project Management Perspective
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1A (2014) , s. 281-290. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168289059
artykuł w czasopiśmie
63

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie marketingiem a ekonomia menedżerska : perspektywa rynku, przedsiębiorstwa i zarządzania
Źródło:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 37-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-662-5
Nr:
2168279115
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Autor:
Tytuł:
Wspólny rynek europejski - konsekwencje dla konsumpcji w Polsce : morfologia zależności = The Single European Market - Consequences for Consumption in Poland : Morphology of Dependences
Źródło:
Konsumpcja i Rozwój. - nr 4 (9) (2014) , s. 3-13. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168291961
artykuł w czasopiśmie
65

Autor:
Tytuł:
Triangulacja podejść i metod w projektach badawczych marketingu międzynarodowego = Triangulation Approaches and Methods in Research Projects of International Marketing [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 193-200. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284167
artykuł w czasopiśmie
66

Autor:
Tytuł:
Marketing Communication as Company Dialogue with the Market : Value Creation and Integration Perespective
Źródło:
Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 22, nr 4 (2014) , s. 194-204. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168290229
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury : projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań = Koncepce řízení a marketingu ve sféře kultury : projektování, implementace a kontext účinnosti aktivit
Redaktor:
Łodziana-Grabowska Joanna
Adres wydawniczy:
Warszawa: CedeWu.pl, 2014
Opis fizyczny:
189, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-7556-634-5
Nr:
2168278043
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
68

Autor:
Tytuł:
Metodologiczne problemy badań nad marketingiem międzynarodowym w świetle analizy wybranych projektów badawczych = Methodological Problems of International Marketing Research in the Light of the Analysis of Selected Research Projects
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (161) (2014) , s. 89-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168290231
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
205, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-662-5
Nr:
2168279109
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
70

Autor:
Tytuł:
Systém kvality vzdelávania na vysokej škole: koncepcia a štruktúra : skúsenosti Ekonomickej univerzity v Krakove = Quality System of University Education : Concept and Structure : Experiences from Cracow University of Economics
Źródło:
Ekonomika a spoločnosť = Journal of Economics and Social Research. - R. 15, č. 2 (2014) , s. 185-195. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168315267
artykuł w czasopiśmie
71

Autor:
Tytuł:
Internationalization and the Structure of the Company's Marketing Strategy on International Markets - Theoretical Remarks
Źródło:
Chinese Business Review. - Vol. 13, No. 10 (2014) , s. 642-658. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295593
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
Opis fizyczny:
722 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-208-2163-5
Nr:
2168280421
monografia
73

Autor:
Tytuł:
Koncepcja projektu badań strategii marketingu międzynarodowego polskich eksporterów = A Concept for Analysing the International Marketing Strategies Adopted by Polish Exporting Companies
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2013) , s. 2-6. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248862
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Konferencja:
2nd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM 2012), Kragujevac, Serbia, od 2012-12-13 do 2012-12-14
Tytuł:
The Marketing Strategies of Polish Exporting Companies on International Markets
Źródło:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2012 : 2nd International Scientific Conference : Conference Proceedings / ed. by Verica Babić - Kragujevac: Faculty of Economics, University of Kragujevac, 2013, s. 159-165. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-042-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168252376
rozdział w materiałach konferencyjnych
75

Autor:
Katarzyna Kowalska-Jarnot
Tytuł:
Wizerunek jako czynnik kreowania przewagi konkurencyjnej przez uczelnie ekonomiczne w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
331 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-276
Nr:
2168278049
doktorat
76

Autor:
Tytuł:
Komunikacja marketingowa : modele, struktury, formy przekazu
Wydanie:
Wyd. 2 zm. i rozsz.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Opis fizyczny:
376 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Wyd. 1 ukazało się pt.: Promocja : system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Warszawa, 2001, Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17390-6
Nr:
2168264550
monografia
77

Autor:
Tytuł:
The Marketing Strategies of Polish Company : the Concept and Results
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 729-736 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274787
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
78

Autor:
Tytuł:
Ekonomia społeczna - w stronę społecznego oblicza marketingu
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [70]-[80] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287443
fragment pracy naukowo badawczej
79

Tytuł:
Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
211 [1] s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-640-3
Nr:
2168266692
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
80

Autor:
Tytuł:
Ekonomia społeczna - w stronę społecznego oblicza marketingu
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 32-52 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-640-3
Nr:
2168266016
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
81

Autor:
Tytuł:
Metodologia badań nad marketingiem międzynarodowym w świetle analizy wybranych projektów badawczych
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2013, s. 1[154]-39[192] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1344/2/Magazyn
Nr:
2168266990
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Autor:
Tytuł:
The Marketing Strategies of Polish Exporting Companies on International Markets
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [48]-[51]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287437
fragment pracy naukowo badawczej
83

Autor:
Tytuł:
The Systems of Conducting Student Opinion Surveys Applied by the Management Faculty of Cracow University of Economics - Concept, Structure and Organization
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 153-166
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268594
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Autor:
Tytuł:
Koncepcja projektu badań strategii marketingu międzynarodowego polskich eksporterów = A Concept for Analysing the International Marketing Strategies Adopted by Polish Exporting Companies
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [1]-[5]. - Summ.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287421
fragment pracy naukowo badawczej
85

Autor:
Wioletta Kwak
Tytuł:
Strategie marketingowe organizacji non-profit a kreowanie wartości dla interesariuszy
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
279 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-228
Nr:
2168244094
doktorat
86

Autor:
Tytuł:
Polski eksport i polscy eksporterzy : możliwości i ograniczenia poznania empirycznego
Źródło:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 33-74
ISBN:
978-83-208-2021-8
Nr:
2168228354
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
87

Autor:
Tytuł:
CRM w zarządzaniu procesami marketingowymi
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2012) , s. 32-34
Nr:
2168237602
recenzja
88

Autor:
Tytuł:
Polish Export and Polish Exporters : the Possibilities and Limitations of Empirical Cognition
Źródło:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012, s. 32-70
ISBN:
978-83-208-2042-3
Nr:
2168235620
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
89

Autor:
Tytuł:
Polskie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych : architektura strategii marketingowych = Polish Companies on International Markets : Marketing Strategy Architecture
Źródło:
Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji / red. Marcin Gębarowski, Lucyna Witek, Beata Zatwarnicka-Madura - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2012, s. 293-301. - Streszcz.; summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7199-729-7
Nr:
2168249030
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Marketing usług
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012
Opis fizyczny:
339 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1619-4
Nr:
2168228322
monografia
91

Autor:
Tytuł:
Morfologia strategii marketingowej przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych : refleksja teoretyczna
Źródło:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 13-32
ISBN:
978-83-208-2021-8
Nr:
2168228348
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
92

Autor:
Tytuł:
Polscy eksporterzy : metodologiczne dylematy badań strategii marketingu międzynarodowego przedsiębiorstw
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2012, s. 1[179]-28[206] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1344/Magazyn
Nr:
2168257060
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
93

Autor:
Tytuł:
Marketing
Źródło:
Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 302-323 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230878
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
94

Autor:
Konferencja:
IX Mìžnarodna naukovo-praktična konferencâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2012-11-08 do 2012-11-10
Tytuł:
Polscy eksporterzy na rynkach międzynarodowych koncepcja i rezultaty projektu badawczego : (tezy referatu)
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki, 2012, s. 51-52. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-617-607-342-0
Nr:
2168237860
varia
95

Autor:
Tytuł:
Polscy eksporterzy : metodologiczne dylematy badań strategii marketingu międzynarodowego przedsiębiorstw = Polish Exporters : the Methodological Dilemmas of Research on International Marketing Corporate Strategies
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 209-237. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
Nr:
2168241618
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
96

Autor:
Tytuł:
Komunikacja marketingowa
Źródło:
Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012, s. 200-244 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2037-9
Nr:
2168234730
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
97

Autor:
Tytuł:
Zachowania rynkowe nabywców
Źródło:
Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012, s. 37-62 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2037-9
Nr:
2168234702
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
98

Autor:
Tytuł:
Dyrektywa usługowa - przesłanki tworzenia wspólnego rynku usług Unii Europejskiej = The EU Service Directive - the Reasons for Creating the European Union's Single Service Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012) , s. 5-26. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249316
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
Opis fizyczny:
247 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Praca została sfinansowana ze środków grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. "Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych" nr N N115 042937(37 konkurs projektów badawczych MNiSzW), zrealizowanego w latach 2009-2011, Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2021-8
Nr:
2168228332
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
100

Autor:
Tytuł:
Jakość dydaktyki marketingu w wyższej uczelni : dylematy ewaluacji i sposób rozwiązania = The Quality of Marketing Didactics in University Education - Dilemmas of Evaluation and Way of Solution
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 1 : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka (2012) , s. 374-381. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168234772
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Opis fizyczny:
283 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-22-8
Nr:
2168241576
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
102

Autor:
Tytuł:
The Morphology of the Company's Marketing Strategy in International Markets : Theoretical Comments
Źródło:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012, s. 13-31
ISBN:
978-83-208-2042-3
Nr:
2168235618
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
103

Autor:
Katarzyna Łazowska-Widz
Tytuł:
Proces poszukiwania informacji zakupowych przez konsumentów w Internecie
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
190 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-217
Nr:
2168234418
doktorat
104

Tytuł:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012
Opis fizyczny:
235 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Praca została sfinansowana ze środków grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. "Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych" nr N N115 042937(37 konkurs projektów badawczych MNiSzW), zrealizowanego w latach 2009-2011, Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2042-3
Nr:
2168235616
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
105

Autor:
Tytuł:
Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej : funkcje, rodzaje, instrumenty
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 21 (2011) , s. 193-215. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie ; nr 7)
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168228694
artykuł w czasopiśmie
106

Autor:
Tytuł:
Komunikacja marketingowa - perswazja czy manipulacja? : w stronę reguły 30-70 = Marketing Communication - Persuasion or Manipulation? Into The Rule: 30-70
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 208 (2011) , s. 11-22. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : strategie i instrumenty - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227630
artykuł w czasopiśmie
107

Autor:
Tytuł:
Wspólny rynek UE a system ochrony konkurencji : instrumenty i zakres
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA]. - nr 18 (2011) , s. 202-214 - Bibliogr.
Seria:
(Studia Magisterskie)
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168228612
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
108

Autor:
Tytuł:
Wybory strategiczne w marketingu międzynarodowym = Strategic Decisions in International Marketing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011) , s. 301-310. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166589124
artykuł w czasopiśmie
109

Autor:
Tytuł:
Marketing : koncepcja skutecznych działań
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 57, nr 4 (333) (2011) , s. 65-67
Nr:
2168225720
recenzja
110

Autor:
Tytuł:
Koncepcja i sposób pomiaru internacjonalizacji przedsiębiorstwa w świetle doświadczeń projektu "Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych" = The Concept and Measurement Method of the Companies' Internationalization in the Light of the Research Project "Marketing Strategies of Companies on International Markets"
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 236 (2011) , s. 42-50. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168237106
artykuł w czasopiśmie
111

Autor:
Tytuł:
Prawo i kultura a strategie komunikacji marketingowej na rynkach międzynarodowych
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 15/16 (2010) , s. 251-271. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie ; nr 4/5)
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168229030
artykuł w czasopiśmie
112

Autor:
Tytuł:
W poszukiwaniu pracy - swoboda przemieszczania się i podejmowania działalności gospodarczej jako wartości rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
Źródło:
Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 111-120 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-497-3
Nr:
2165701045
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
113

Autor:
Tytuł:
System oceny dydaktyki na uczelni ekonomicznej - doświadczenia
Źródło:
e-mentor. - nr 5 (36) październik (2010) , s. 4-10. - [odczyt: 09.01.2015]
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287083
artykuł w czasopiśmie
114

Autor:
Tytuł:
Skuteczność reklamy - między teorią a praktyką : perspektywa konkursu komunikacji marketingowej Effie Awards = Advertising Effectiveness - between Theory and Practice : Perspective Marketing Communications Competition Effie Awards
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 136 (2010) , s. 11-22. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : skuteczne narzędzia i obszary zastosowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165096127
artykuł w czasopiśmie
115

Autor:
Tytuł:
Badania marketingowe a kontekst i logika odkrycia naukowego = Marketing Reserch and the Context and Logic of Scientific Discovery
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 96 (2010) , s. 30-38. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : nowe wyzwania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165632363
artykuł w czasopiśmie
116

Autor:
Tytuł:
Struktura pol´s´kih eksporterìv : metodičnì aspekti vivčennâ ta ocinki
Źródło:
Marketing v Ukraïnì. - No 4(62) (2010) , s. 51-55. - Summ.
Nr:
2166337062
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010
Opis fizyczny:
603: il.; 24 cm
Uwagi:
Zbiór opracowań teoretycznych, metodycznych i analiz empirycznych, przygotowanych na VI Sympozjum Marketingu Międzynarodowego Zakopane, 14-16 czerwca 2010 r., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-1888-8
Nr:
2164893351
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
118

Autor:
Tytuł:
Proces rekrutacji na Uczelnię w opinii studentów 1. roku
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (36) (2010) , s. 18-19. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168346492
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
119

Autor:
Tytuł:
Polityka ochrony rynku wewnętrznego Unii Europejskiej : architektura systemu
Źródło:
Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu / [red. nauk. Anna Skowronek-Mielczarek] - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 291-304 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-545-8
Nr:
2166332572
rozdział w monografii
120

Autor:
Tytuł:
O strukturze podmiotowej polskich eksporterów : refleksja nad desygnatem "polskości" przedsiębiorstwa
Źródło:
Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 2], Strategie i działania marketingowe / red. nauk. Szczepan Figiel - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 403-410. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1907-6
Nr:
2165933450
rozdział w monografii
121

Autor:
Tytuł:
The Structure of Polish Exporters : the Methodological Aspects of the Gathering of Data and Assessment
Źródło:
Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010 / red. nauk. G. E. Garaŝuk - Kiїv: Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu, 2010, s. 14-15
Nr:
2165812452
rozdział w materiałach konferencyjnych
122

Autor:
Tytuł:
Dyrektywa usługowa - przesłanki tworzenia wspólnego rynku usług Unii Europejskiej
Źródło:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2010, s. [1-24] - Bibliogr.
Program badawczy:
29/KMark/1/210/S/542
Sygnatura:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326721
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
123

Autor:
Tytuł:
Motywy podejmowania studiów na naszym Uniwersytecie - w sondażu studentów 1. roku
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (35) (2010) , s. 16-17. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168346584
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
124

Autor:
Tytuł:
Polscy eksporterzy : analiza komparatywna rankingów "Rzeczpospolitej" i "Polityki" = Polish exporters : Comparative Analysis of the Rankings Performed by "Rzeczpospolita" and "Polityka"
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 197-203. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
Nr:
2164894626
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
Strategie marketingowe eksporterów
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Opis fizyczny:
291 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
Nr:
51455
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
126

Autor:
Tytuł:
Eksport jako płaszczyzna internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa : aspekty teoretyczne i metodyczne problemu = Export Activities - a Platform for Corporate Internationalization : Theoretical and Methodological Aspects
Źródło:
Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 9-50. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
Nr:
2165090662
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
127

Autor:
Tytuł:
Marketing międzynarodowy w perspektywie procesów internacjonalizacji - koncepcja, struktura i uwarunkowania rozwoju = International Marketing in the Context of Internationalisation Processes - Concept, Structure and Development Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 804 (2009) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50523
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
128

Autor:
Tytuł:
Efekty marketingu a efekty przedsiębiorstwa : kluczowe problemy i zagadnienia = Results of Marketing and Results of Company Activities : the Key Problems and Issues
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Czerwiec [nr spec.] : Konsument a rynek : efekty działań marketingowych (2009) , s. 3-11. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166218543
artykuł w czasopiśmie
129

Autor:
Tytuł:
Morfologia strategii marketingowej przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 11 (2009) , s. 188-209. - Tytuł numeru: Zarządzanie - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 69)
Lista MNiSW:
b
Nr:
51566
artykuł w czasopiśmie
130

Autor:
Tytuł:
Doktoranci o studiach III stopnia
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009) , s. 22-24. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274483
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
131

Autor:
Tytuł:
The Reform Treaty and the Programmes for the Internal Market of the European Union : New Challenges and Prerequisites for the European Business
Źródło:
International Marketing and Business in the CEE Markets / ed. by Maja Szymura-Tyc - Katowice: University of Economics Publ., 2009, s. 17-33 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-460-6
Nr:
2165983984
rozdział w materiałach konferencyjnych
132

Autor:
Tytuł:
Marketing międzynarodowy - istota i specyfika : ze studiów nad internacjonalizacją marketingu = International Marketing - Essence and Specifics : From Studies on the Internationalisation of Marketing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009) , s. 19-35. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50907
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
133

Autor:
Tytuł:
Eksport jako płaszczyzna internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa : aspekty teoretyczne i metodyczne problemu
Źródło:
Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2009, s. 3-42 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1287/Magazyn
Nr:
2168228664
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
134

Autor:
Tytuł:
Założenia systemu jakości kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 3 (28) (2009) , s. 12-15. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342215
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
135

Autor:
Tytuł:
Globalizacja a kontekst uzasadnienia w badaniach marketingowych = Globalization and Reasoning Context of Marketing Research
Źródło:
Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2008, s. 62-69. - Streszcz., summ - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1777-5
Nr:
2165296249
rozdział w monografii
136

Autor:
Tytuł:
Globalization vs the Determining Factors of the EU's Internal Market Expansion
Źródło:
Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium / [ed. by: Jaroslav Ďaďo, Janka Petrovičova] - Banská Bystrica: 2008, s. 336-339. - Summ.
ISBN:
978-80-89382-00-2
Nr:
2166237779
rozdział w materiałach konferencyjnych
137

Tytuł:
Marketing międzynarodowy : zarys problematyki
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
Opis fizyczny:
347 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1788-1
Nr:
51805
monografia
138

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania komunikacji marketingowej w biznesie międzynarodowym = Conditions for Marketing Communications in the International Business
Źródło:
Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej. - z. 23 (2008) , s. 132-147. - Summ.
Nr:
50948
artykuł w czasopiśmie
139

Autor:
Tytuł:
Kierunki rozwoju sfery regulacji rynku wewnętrznego Unii Europejskiej = Directions of Internal EU Market Regulatory Sphere
Źródło:
Współczesny marketing : strategie / red. nauk. Genowefa Sobczyk - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 27-33. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1785-0
Nr:
2166047455
rozdział w monografii
140

Autor:
Tytuł:
Funkcje menedżerskie = Managerial Functions
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 37
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278989
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
141

Autor:
Tytuł:
Ochrona konsumenta na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej = Consumer Protection in Politics of the Single Market of the European Union
Źródło:
Vedecká rozprava k téme "Súčasné trendy v obchode a v spotrebe" / v red. Kristíny Viestovej - Bratislava: [Katedra marketingu OBF EU], 2007, s. 219-225. - Summ.
ISBN:
978-80-225-2414-8
Nr:
2168247726
rozdział w książce
142

Autor:
Tytuł:
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, CAP = European Union Common Agricultural Policy
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 124
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168284011
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
143

Autor:
Tytuł:
Rola komunikacji marketingowej w kształtowaniu lojalności klientów w płaszczyźnie refleksji teoretycznej = The Role of Marketing Communication in Shaping Loyalty of Clients in the Plane of Theoretical Reflection
Źródło:
Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności / red. Sylwester Makarski - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2007, s. 144-157. - Summ.
ISBN:
978-83-7338-303-6
Nr:
2165901903
rozdział w monografii
144

Autor:
Tytuł:
Specjalne strefy ekonomiczne = Special Economic Zones
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 108
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283939
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
145

Autor:
Tytuł:
Strategia Lizbońska = The Lisbon Strategy
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 111-112
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283947
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
146

Autor:
Tytuł:
Układ z Schengen = Schengen Agreement
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 121
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283997
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
147

Autor:
Tytuł:
Komunikacja marketingowa a wartość rynkowa przedsiębiorstwa podstawowe związki i zależności = Marketing Communications and the Market Value of a Company Basic Interrelations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Marketingu oraz Katedry Organizacji i Zarządzania. - nr 6 (2007) , s. 103-119. - Tytuł numeru: Wybrane problemy zarządzania i marketingu : marketing : stare paradygmaty - nowe zastosowania
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 459)
Nr:
2168228406
artykuł w czasopiśmie
148

Autor:
Tytuł:
Lobbing = Lobbying
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 59
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279521
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
149

Autor:
Tytuł:
Strategiczne rozstrzygnięcia korporacji w marketingu międzynarodowym = Corporate Strategic Decisions in International Marketing
Źródło:
Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin / [red. nauk. Jan W. WIKTOR] - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2007, s. 338-351. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88421-52-2
Nr:
2165767605
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
150

Autor:
Tytuł:
Prosuvannâ ì vartìstʹ pìdpriêmstva - osnovnì zv`âzkiì zaležnostì = Promocja a wartość przedsiębiorstwa - podstawowe związki i zależności
Źródło:
Transformacìâ vartostì u rozvitku vìdnosin"pìdpriêmstvo-klìênt" = Transformacja wartości w rozwoju relacji "przedsiębiorstwo-klient" / red. Êvgen Krikavsʹkij, Natalìâ Čuhraj - Lʹvìv: Vidavnictvo Nacìonalʹnogo unìversitetu "Lʹvìvsʹka polìtehnìka", 2007, s. 193-208 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-533-631-4
Nr:
2168324557
rozdział w monografii
151

Autor:
Tytuł:
Jednolity Akt Europejski, JAE = Single European Act
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 48
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279463
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
152

Tytuł:
Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2007
Opis fizyczny:
354 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88421-52-2
Nr:
2165767331
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
153

Autor:
Konferencja:
V International Scientific Conference, Brno, Czechy, od 2007-05-25 do 2007-05-26
Tytuł:
The Conditions of Implementing Corporate Marketing Strategies on the UE Market
Źródło:
Management, Economics and Business Development in the New European Conditions - Brno: University of Brno, 2007, s. 108. - Dostępne tylko streszcz. w języku angielskim
Nr:
2168247804
rozdział w materiałach konferencyjnych
154

Autor:
Tytuł:
Sprawność zarządzania = Management Efficiency
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 109
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283945
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
155

Autor:
Tytuł:
Komisja Europejska = The European Commission
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 52
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279479
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
156

Autor:
Tytuł:
Traktat z Maastricht = Maastricht Treaty
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 117
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283981
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
157

Autor:
Tytuł:
Kryteria konwergencji = Convergence Criteria
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 57-58
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279517
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
158

Autor:
Tytuł:
Marketing terytorialny = Territorial Marketing
Źródło:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 59-60
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279531
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
159

Tytuł:
Promocja jako instrument kształtowania wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 174-194
ISBN:
83-911355-0-0
Nr:
2165934035
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
160

Autor:
Tytuł:
Rola promocji w kształtowaniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa w świetle badań empirycznych = Role of Promotion in Developing the Market Value of a Company According to the Empirical Research
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1107 (2006) , s. 422-430. - Tytuł numeru: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166386681
artykuł w czasopiśmie
161

Autor:
Tytuł:
Promocja a wartość przedsiębiorstwa : podstawowe związki i zależności
Źródło:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 66-78
ISBN:
83-911355-0-0
Nr:
2165911250
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
162

Autor:
Tytuł:
Promocja
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006, s. 269-336
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2166596154
rozdział w monografii
163

Autor:
Tytuł:
The Role of Transnational Corporations in the Entity Structure of World Economy
Źródło:
Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium / Edited by: Jaroslav Ďaďo, Helena Čierna, Eva Poliačiková - Banská Bystrica: Matej Bel University, Faculty of Economics, 2006, s. 369-376 - Bibliogr.
ISBN:
80-8083-262-5
Nr:
2165932398
rozdział w materiałach konferencyjnych
164

Autor:
Tytuł:
Przesłanki i uwarunkowania Unii Walutowej Wspólnoty Europejskiej
Źródło:
Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 291-311 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-319-3
Nr:
2166174449
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
165

Autor:
Tytuł:
Concept of an EU Single Internal Market
Źródło:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 199-211 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
Nr:
2166218679
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
166

Autor:
Tytuł:
Strategie przedsiębiorstw w marketingu międzynarodowym : próba typologii = Company Strategies in International Marketing : towards a Typology
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 729 (2006) , s. 17-36. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51283
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
167

Autor:
Tytuł:
Zachowanie nabywców na rynku
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006, s. 45-65
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2166595834
rozdział w monografii
168

Autor:
Tytuł:
Refleksje o naturze i tożsamości marketingu na kanwie pracy G. Gerkena Abschied vom Marketing : Interfusion statt Marketing
Źródło:
Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006, s. 121-129 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-1669-6
Nr:
2165618117
rozdział w monografii
169

Tytuł:
Marketing usług
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
286 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7484-020-X
Nr:
52162
monografia
170

Autor:
Tytuł:
Promocja : system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
Wydanie:
Wyd. 1, 2 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Opis fizyczny:
308, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14412-8 ; 83-01-14412-2
Nr:
52403
monografia
171

Autor:
Tytuł:
Kierunki rozwoju jednolitego rynku wewnętrznego UE w świetle ustaleń Strategii Lizbońskiej = Development Trends of the EU's Harmonised Internal Market in the Light of the Lisbon Strategy
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006) , s. 173-183. - Summ.
Nr:
51755
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
172

Autor:
Tytuł:
Euro - waluta wspólnego rynku : koncepcja i proces realizacji = The Euro - the Common Market Currency : Concept and Implementation Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 720 (2006) , s. 101-120. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52863
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
173

Tytuł:
Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005
Opis fizyczny:
497 s.: wykr.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-911355-1-9
Nr:
2166478398
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
174

Autor:
Tytuł:
Rynek Unii Europejskiej : koncepcja i zasady funkcjonowania
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
233, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-286-3
Nr:
2167954951
monografia
175

Autor:
Tytuł:
Strategia Lizbońska a jednolity rynek wewnętrzny UE : kierunki zmian sfery regulacji
Źródło:
Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Wydawnictwo printshop Artur Piskała, 2005, s. 21-27. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-921903-5-1
Nr:
2166381948
rozdział w monografii
176

Autor:
Tytuł:
Promocja dodatkowa w systemie komunikacji marketingowej firmy - istota, funkcje i przesłanki wykorzystania = Sales Promotion in the Company Marketing System - Key Elements, Functions and Principles
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 677 (2005) , s. 113-128. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52786
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
177

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania euromarketingu po rozszerzeniu Unii Europejskiej = Conditions of Euro-Marketing after the Extension of the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej. - z. 19 (2005) , s. 73-88. - Summ.
Nr:
2168220762
artykuł w czasopiśmie
178

Autor:
Tytuł:
Promocja : system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
Wydanie:
Wyd. 1, dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Opis fizyczny:
308 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14412-2
Nr:
2168219354
monografia
179

Tytuł:
Skuteczność reklamy w środowisku WWW
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
221 k.: il.; 30 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Uwagi:
Dysk zawiera załączniki do pracy., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/281
Nr:
2168221300
doktorat
180

Autor:
Tytuł:
Architektura wspólnego rynku w projekcie Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej = Internal Market Architecture in the Project of a European Constitution
Źródło:
Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005, s. 150-155. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-1-9
Nr:
2166479393
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
181

Autor:
Tytuł:
The Role of Transnational Corporations in the Entity Structure of World Economy - a Contribution to the Verification of G.S. Yip's Proposition
Źródło:
Nowy Sącz Academic Review. - no 1 (2004) , s. 48-59 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168236406
artykuł w czasopiśmie
182

Autor:
Tytuł:
Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej = Public Relations in the Integrated Marketing Communication System
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004) , s. 249-268. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52265
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
183

Tytuł:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Numer:
nr 8
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2004
Opis fizyczny:
299 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166102025
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
184

Autor:
Tytuł:
Wspólny rynek w świetle teorii integracji = The Common Market in the Context of Integration Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 663 (2004) , s. 7-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220534
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
185

Autor:
Tytuł:
Struktura systemu promocji : próba polemiki z koncepcją Ph. Kotlera
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 3 (2004) , s. 2-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168233344
artykuł w czasopiśmie
186

Autor:
Konferencja:
Development of Economy: Theory and Practice. International Scientific Conference, Kowno, Litwa, od 2004-09-30 do 2004-10-02
Tytuł:
Marketingstrategien der polnischen Unternehmen angesichts der Forderungen des Binnenmarkt der EU
Źródło:
Development of Economy : Theory and Practice : Proceedings of the Conference - Kaunas: Vilnius University, 2004. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
9955-634-04-9
Nr:
2168332697
rozdział w materiałach konferencyjnych
187

Autor:
Konferencja:
Marketingovi doslidžennâ v Ukraini. III Mižnarodna naukovo-praktična konferenciâ, Jałta, Ukraina, od 2004-05-25 do 2004-05-28
Tytuł:
Metodologičeskie aspekty ocenki effektivnosti reklamnoj kampanii
Źródło:
Marketingovì doslìdžennâ v Ukraïnì : Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï (25-28 travnâ 2004 r., m. Âlta) / Vídp. A.A. Mazarakí - Kiïv: Kiivskij nacionalnij torgovelno-ekonomičnij universitet, 2004, s. 129-131. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
966-629-117-7
Nr:
2168335867
varia
188

Autor:
Tytuł:
Polnische Unternehmen angesichts der Forderungen des europäischen Markets - Chancen und Bedrohungen - Einschätzungsversuch
Źródło:
Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore : Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 35. výročia vzniku Obchodnej fakulty. 7-8 október 2004 - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2004, s. 389-396. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
80-225-1904-9
Nr:
2168259440
rozdział w materiałach konferencyjnych
189

Autor:
Tytuł:
Reklama - między perswazją a manipulacją : etyczne kontrowersje wokół komunikacji marketingowej
Źródło:
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość / red. nauk. Lechosław Garbarski - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004, s. 289-296. - Summ.
ISBN:
83-89437-33-3
Nr:
2168223022
rozdział w monografii
190

Autor:
Tytuł:
Bilans kosztów i korzyści integracji europejskiej - implikacje dla marketingu przedsiębiorstw = Balance of Costs and Benefits of European Integration - Implications for Marketing of Companies
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1046 (2004) , s. 37-47. - Tytuł numeru: Szanse i zagrożenia rynkowe przedsiębiorstw polskich w kontekście procesów integracyjnych - Bibliogr.
Nr:
2168222870
artykuł w czasopiśmie
191

Autor:
Tytuł:
Promocja
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004, s. 269-336
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2168234880
rozdział w monografii
192

Autor:
Tytuł:
Zakres globalizacji sektorów gospodarki światowej w świetle analizy listy "Global 1000" = Scope of Globalization of World Economy - an Analysis of Global 1000 List
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 1 (2004) , s. 109-119. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Nr:
52260
artykuł w czasopiśmie
193

Autor:
Tytuł:
Zachowanie nabywców na rynku
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004, s. 45-65
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2168234858
rozdział w monografii
194

Autor:
Tytuł:
Modelowe koncepcje wspólnego rynku - przesłanki i efekty integracji = Model Conceptions of the Common Market - Premised and Effects of Regional Integration
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003) , s. 133-149. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52271
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
195

Autor:
Tytuł:
Zachowanie nabywców na rynku
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003, s. 45-65
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2168235384
rozdział w monografii
196

Autor:
Tytuł:
Decyzje marketingowe
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 6 (2003) , s. 36-39
Nr:
2168236866
recenzja
197

Tytuł:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003
Opis fizyczny:
429 s.: il., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-911355-4-3
Nr:
51647
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
198

Autor:
Tytuł:
Wolności podstawowe rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Cz. 1
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2003) , s. 7-13
Nr:
2165348201
artykuł w czasopiśmie
199

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 621
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
102 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166190330
redakcja czasopisma/serii
200

Autor:
Tytuł:
Promocja
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003, s. 269-336
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2168235386
rozdział w monografii
201

Autor:
Tytuł:
Ocena skuteczności kampanii promocyjnej - ogólna charakterystyka podejść i metod badawczych = Evaluation of Promotion Campaign - General Characterisation of Approaches and Research Methods
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1004 (2003) , s. 501-508. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, tendencje, zastosowania - Bibliogr.
Nr:
2168221424
artykuł w czasopiśmie
202

Autor:
Tytuł:
Lisabonská stratégia a smery vývoja vnútorného trhu Európskej únie = The Lisbon Strategy Versus Directions of Development of the European Union Internal Market
Źródło:
Nová ekonomika = The New Economy. - R. 2, nr 4 (december) (2003) , s. 70-76. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165349703
artykuł w czasopiśmie
203

Autor:
Tytuł:
Wolności podstawowe rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Cz. 2
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 12 (2003) , s. 2-8
Nr:
2165349475
artykuł w czasopiśmie
204

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 640
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
173 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168224004
redakcja czasopisma/serii
205

Autor:
Tytuł:
Strategia rozwoju rynku wewnętrznego Unii Europejskiej : kierunki zmian sfery regulacji = Development Strategy of European Union Internal Market : Directions of Changes in Regulation Area
Źródło:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 128-134. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
Nr:
2165349590
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
206

Autor:
Tytuł:
Principles of the Euro Market VS. Corporate Challenges in the Integration Process with European Structures
Źródło:
Marketing of the Companies in V4 Countries One Step before the Entry to European Union - Banská Bystrica: Matej Bel University, 2003, s. 416-423. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
80-8055-815-9
Nr:
2165349488
rozdział w materiałach konferencyjnych
207

Autor:
Tytuł:
Podstawowe wolności rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
Źródło:
Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek : 50-lecie pracy Mariana Strużyckiego / red. Anna Skowronek-Mielczarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003, s. 295-306 - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-048-3
Nr:
2165349452
rozdział w monografii
208

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 624
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Opis fizyczny:
185 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168223784
redakcja czasopisma/serii
209

Autor:
Tytuł:
Formy dydaktyki współczesnego marketingu : wyzwania i uwarunkowania = Forms of Teaching in Contemporary Marketing : Challenges and Conditions
Źródło:
Marketing w dydaktyce szkół wyższych / red. Zofia Kędzior - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002, s. 87-102. - Summ.
ISBN:
83-89072-03-3
Nr:
2168259340
rozdział w monografii
210

Tytuł:
Formy i zakres działań public relations firm międzynarodowych na rynku polskim
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2002
Opis fizyczny:
241 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 14 s.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/532
Nr:
2168259956
doktorat
211

Autor:
Tytuł:
Modele komunikacji marketingowej = Models of Marketing Communication
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 602 (2002) , s. 115-124. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168231334
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
212

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 612
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
94 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168225074
redakcja czasopisma/serii
213

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 581
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
162 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy wybranych art.
Nr:
2168226036
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
214

Autor:
Tytuł:
Funkcjonalna struktura promocji - pole recepcji i płaszczyzny oddziaływania = Functional Structure of the Promotion System - the Field of Reception and of the Interactions Platform
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 6 (2002) , s. 139-150. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223208
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
215

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 602
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
119 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168231340
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
216

Autor:
Tytuł:
Marketingowe aspekty integracji państw Grupy Wyszehradzkiej z Unią Europejską : przyczynek do badań nad euromarketingiem = Marketing Aspects of the Integration of the Visegrad Group with the European Union. A Contribution to Research on Euromarketing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 581 (2002) , s. 29-41. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225676
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
217

Autor:
Tytuł:
Sucasny marketing a funkcia, obsah a metoda prednasky na vysokej skole ekonomickeho zamerania
Źródło:
Economic Theory and Practise at Present Time and in the Future. Section 8, Marketing Management = Ekonomicá teória a prax - dnes a zajtra. Sekcia 8, ^Marketingové riadenie - Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002, s. 153-157 - Bibliogr.
Seria:
(Acta Oeconomica ; No 13)
ISBN:
80-8055-598-2
Nr:
2168239370
rozdział w materiałach konferencyjnych
218

Autor:
Tytuł:
Orientacja marketingowa polskich przedsiębiorstw a wyzwania jednolitego rynku europejskiego : próba oceny w świetle wyników badań = Marketing Orientation of Polish Companies and the Challenges of a Single European Market : an Attempt at Assessment Based on Research
Źródło:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 301-318. - Summ.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
Nr:
2168224520
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
219

Autor:
Tytuł:
Portofolio usług agencji reklamy = Advertising Agency Service Portfolio
Źródło:
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002, s. 161-170. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-0-6
Nr:
2168237446
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
220

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 605
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
182 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168224716
redakcja czasopisma/serii
221

Autor:
Tytuł:
Wolności podstawowe jako zasady funkcjonowania Unii Europejskiej
Źródło:
Rynek Unii Europejskiej / wykonawcy: Jan W. WIKTOR - kierownik tematu ; Izabela ADAMSKA, Krzysztof KAPERA, Agnieszka ŻBIKOWSKA2002, s. 24-54
Sygnatura:
NP-855/Magazyn
Nr:
2168260118
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
222

Tytuł:
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002
Opis fizyczny:
301 s.: wykr., rys.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-915693-0-6
Nr:
2168237322
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
223

Autor:
Tytuł:
Jednolity Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej - koncepcja i przesłanki rozwoju
Źródło:
Rynek Unii Europejskiej / wykonawcy: Jan W. WIKTOR - kierownik tematu ; Izabela ADAMSKA, Krzysztof KAPERA, Agnieszka ŻBIKOWSKA2002, s. 7-23
Sygnatura:
NP-855/Magazyn
Nr:
2168260114
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
224

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 601
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
119 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168230872
redakcja czasopisma/serii
225

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 586
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
188 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168227016
redakcja czasopisma/serii
226

Autor:
Tytuł:
Promocja
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2002, s. 285-347
ISBN:
83-900698-8-1
Nr:
2168247114
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
227

Autor:
Tytuł:
Zasady eurorynku a wyzwania wobec przedsiębiorstw w procesie integracji ze strukturami europejskimi = The Principles of the European Market and the Challenges Facing Enterprises in the Process of European Integration
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 199-209. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168225014
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
228

Autor:
Tytuł:
Promocja
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2001, s. 285-347
ISBN:
83-900698-8-1
Nr:
2168239842
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
229

Autor:
Tytuł:
Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
45 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-090-0
Nr:
2168223304
skrypt
230

Autor:
Tytuł:
Cechy orientacji marketingowej przedsiębiorstw polskich w aspekcie współpracy na rynkach międzynarodowych
Źródło:
Obszary współpracy polskich przedsiębiorstw : materiały konferencyjne / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: hogben, 2001, s. 15-23. - Streszcz.
ISBN:
83-914853-1-5
Nr:
2168236724
rozdział w materiałach konferencyjnych
231

Autor:
Jan W. Wiktor , Ûdžìn Dž. Odet , Sandra Beker , Vìktorìâ M. Majkelonìs , Oleksandr Sidorenko , Džejms E. Ostin , Dorotì Robin , Ûrìj Surmìn , Pavlo Šeremeta , Gennadìj Kanìŝenko
Tytuł:
Âk napisati uspìšnu situacìjnu vpravu
Źródło:
Situacìjna metodika navčannâ : teorìâ ta praktika / [upor. Oleksandr Sidorenko, Vìtalìj Čuba] - Kiìv: Centr ìnnovacìj ta rozvitku, 2001, s. 108-157
ISBN:
966-7345-42-4
Nr:
2168323919
rozdział w książce
232

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej
Źródło:
Świat Marketingu. - Listopad (2001) . - [odczyt: 22.03.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168233420
artykuł w czasopiśmie
233

Autor:
Tytuł:
Tożsamość i wizerunek - wyznaczniki roli przedsiębiorstwa w procesie komunikacji marketingowej = Identify and Image - Determinants of a Company's Role in the Marketing Communication Process
Źródło:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 181-188. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223428
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
234

Autor:
Tytuł:
Kierunku przeobrażań struktury podmiotowej handlu detalicznego w Polsce w latach 90. = Smery zmien štruktúry subjektu maloobchodu v Pol'sku v devät'desiatych rokoch
Źródło:
Teória vnútroobchodnej politiky a možnosti jej aplikácie/tvorby v podmienkach transformatívnych ekonomík - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2001, s. 112-119. - zhrn. - Bibliog.
ISBN:
80-225-1445-4
Nr:
2168324627
rozdział w materiałach konferencyjnych
235

Autor:
Jan W. Wiktor , Ûdžìn Dž. Odet , Sandra Beker , Vìktorìâ M. Majkelonìs , Oleksandr Sidorenko , Ûrìj Surmìn , Pavlo Šeremeta , Gennadìj Kanìŝenko
Tytuł:
Sutnìst' situacìjnoї metodiki navčannâ
Źródło:
Situacìjna metodika navčannâ : teorìâ ta praktika / [upor. Oleksandr Sidorenko, Vìtalìj Čuba] - Kiìv: Centr ìnnovacìj ta rozvitku, 2001, s. 29-69
ISBN:
966-7345-42-4
Nr:
2168323889
rozdział w książce
236

Autor:
Tytuł:
Nacìonalna strategìâ integracìï Polŝì z êvropejskim soûzom - marketingovì aspekti
Źródło:
Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika. - no 416 (2001) , s. 20-27. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168324591
artykuł w czasopiśmie
237

Autor:
Džon B'orer , Jan W. Wiktor , Ûdžìn Dž. Odet , Sandra Beker , Vìktorìâ Majkelonìs , Oleksandr Sidorenko , Ûrìj Surmìn , Pavlo Šeremeta , Gennadìj Kanìŝenko
Tytuł:
Âk navčati za situacìjnoû metodikoû
Źródło:
Situacìjna metodika navčannâ : teorìâ ta praktika / [upor. Oleksandr Sidorenko, Vìtalìj Čuba] - Kiìv: Centr ìnnovacìj ta rozvitku, 2001, s. 158-254
ISBN:
966-7345-42-4
Nr:
2168323925
rozdział w książce
238

Autor:
Tytuł:
Nisza rynkowa jako strategia konkurowania w warunkach globalizacji rynku
Źródło:
TRANS '01 : Wspólna Europa : przedsiębiorstwo wobec globalizacji / red. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 67-81
ISBN:
83-208-1364-6
Nr:
2168235986
rozdział w materiałach konferencyjnych
239

Autor:
Tytuł:
Strategie konkurencji na rynku usług bankowych w Polsce : studium marketingowe
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2001
Opis fizyczny:
273 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 19 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/582
Nr:
2168261658
doktorat
240

Tytuł:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
447 s., 1 k. fot.: rys., tab.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223290
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
241

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorstwa polskie w perspektywie integracji europejskiej = Polish Enterprises from the Perspective of Integration with the European Union
Źródło:
Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem / red. Bogdan Nogalski, Jacek Rybicki - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2001, s. 187-199. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie. Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej ; 14)
ISBN:
83-88829-26-2
Nr:
2168234758
rozdział w monografii
242

Autor:
Tytuł:
Ochrona konsumenta w polityce Jednolitego Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej = Consumer Protection in the Policy of the Integrated Internal Market of the European Union
Źródło:
Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej / red. Urszula Janeczek - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 2001, s. 34-46. - Summ.
ISBN:
83-912732-6-1
Nr:
2168324639
rozdział w materiałach konferencyjnych
243

Tytuł:
Jubileusz pracy twórczej Profesora Jerzego Altkorna
Źródło:
Handel Wewnętrzny2001. - R. 47, nr 2 (271), s. 1-6
Nr:
2168226114
varia
244

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej = Theoretical Grounds of the Marketing Communication System
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001) , s. 113-128. - Summ.
Nr:
2168229836
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
245

Autor:
Tytuł:
Promocja : system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001
Opis fizyczny:
308, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Przedsiębiorczość)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-01-13646-4
Nr:
2168233388
monografia
246

Tytuł:
The Marketing Orientation of Polish Companies at International Markets
Źródło:
Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium / ed. by Jaroslav Ďad'o, Jan W. WIKTOR - Cracow; Banská Bystrica: University of Economics; Matej Bel University, 2000, s. 341-353. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-6-X
Nr:
2168225140
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
247

Autor:
Tytuł:
Morfologia strategii promocyjnych przedsiębiorstw : w świetle opinii ekspertów = Morphology of Company Promotion Strategies : Evaluation by Experts
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000) , s. 77-95. - Summ.
Nr:
2168224286
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
248

Autor:
Tytuł:
Eurorynek - identyfikacja i charakterystyka
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 3 (2000) , s. 2-7
Nr:
2168237006
artykuł w czasopiśmie
249

Tytuł:
Sposób podejścia do rynku jako wyróżnik orientacji marketingowej firm z kapitałem zagranicznym w Polsce : w świetle badań empirycznych = Ways of Approaching the Market as Marketing Orientation Factor of Joint Venture Companies in Poland : Based on Empirical Data
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 852, t. 1 (2000) , s. 208-218. - Tytuł numeru: Marketing - przełom wieków : paradygmaty, zastosowania : materiały kongresowe, Jelenia Góra 24-27 września 2000 r.
Nr:
2168224320
artykuł w czasopiśmie
250

Autor:
Konferencja:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2000-11-09 do 2000-11-11
Tytuł:
Narodowa strategia integracji Polski z Unią Europejską - aspekty marketingowe
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka", 2000, s. 35-36
ISBN:
966-553-199-9
Nr:
2168324657
varia
251

Autor:
Tytuł:
Promocja
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2000, s. 285-347
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168239966
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
252

Tytuł:
Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Cracow; Banská Bystrica: University of Economics; Matej Bel University, 2000
Opis fizyczny:
382 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-911355-6-X
Nr:
2168225118
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
253

Autor:
Tytuł:
Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej : węzłowe dylematy funkcjonowania
Źródło:
Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami na tle procesów integracji Polski z Unią Europejską = Strategy and Business Management on the Background of the Polish Integration Process with the European Union / red. nauk. Krystyna Jędralska, Krystyna Znaniecka, Leszek Żabiński - Katowice: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2000, s. 19-29
ISBN:
83-902856-7-3
Nr:
2168255610
rozdział w monografii
254

Autor:
Tytuł:
Marketing a globalizacja : III Sympozjum Marketingu Międzynarodowego
Źródło:
Business Week Polska2000. - nr 12, s. 57
Nr:
2168262834
varia
255

Autor:
Tytuł:
Zakres, struktura i uwarunkowania działań promocyjnych przedsiębiorstw
Źródło:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 137-156
ISBN:
83-911355-8-6
Nr:
2168236000
rozdział w książce
Zobacz opis całości
256

Tytuł:
Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 1999
Opis fizyczny:
285 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-911355-9-4
Nr:
2168233438
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
257

Tytuł:
Efektywność aktywnych środków przeciwdziałania bezrobociu w Polsce w latach 1990-1997
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
228 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 18 s.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/735
Nr:
2168261736
doktorat
258

Tytuł:
Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie
Źródło:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 87-97
ISBN:
83-911355-8-6
Nr:
2168235964
rozdział w książce
Zobacz opis całości
259

Autor:
Tytuł:
Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw = Strategies of the Internationalization of Enterprises
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999) , s. 75-89. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244578
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
260

Autor:
Tytuł:
Le Réseau PGV et l'Union Européenne - vers l'Europe Ouverte = Grupa Wyszehradzka a Unia Europejska - w stronę Europy Otwartej
Źródło:
Le consommateur et l'entreprise dans l'espace Européen - ethnocentrisme ou globalisation? = Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? / [red. Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Beata Kolny, Barbara Kucharska, Grzegorz Maciejewski, Mira Malinowska, Barbara Mikołajczyk] - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1999, s. 75-94
ISBN:
83-908267-7-1
Nr:
2168233538
rozdział w materiałach konferencyjnych
261

Autor:
Tytuł:
European Single Market and Process of Globalization
Źródło:
Marketing : teorìâ ì praktika - Lugans'k: SUDU, 1999, s. 293-300 - Bibliogr.
Seria:
(Zbìrnik naukovih prac' ; no 3)
Nr:
2168324541
rozdział w monografii
262

Autor:
Tytuł:
Jednolity Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej - koncepcja i zasady funkcjonowania = The Single Internal Market of the European Union - Concept and Functioning
Źródło:
Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 1999, s. 43-59. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-9-4
Nr:
2168233460
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
263

Tytuł:
Zakres i formy planowania marketingowego w przedsiębiorstwach
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 12 (1999) , s. 35-41
Nr:
2168234606
artykuł w czasopiśmie
264

Autor:
Tytuł:
Promocja
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1999, s. 285-347
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168233582
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
265

Autor:
Tytuł:
Grupa Wyszehradzka a Unia Europejska - w stronę Europy Otwartej = Le Réseau PGV et l'Union Européenne - vers l'Europe Ouverte
Źródło:
Le consommateur et l'entreprise dans l'espace Européen - ethnocentrisme ou globalisation? = Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? / [red. Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Beata Kolny, Barbara Kucharska, Grzegorz Maciejewski, Mira Malinowska, Barbara Mikołajczyk] - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1999, s. 95-114
ISBN:
83-908267-7-1
Nr:
2168233536
rozdział w materiałach konferencyjnych
266

Autor:
Tytuł:
Promocja a orientacja marketingowa przedsiębiorstw = Promotion vs. Marketing Orientation of Enterprises
Źródło:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN1999, s. 103-113. - Summ.
ISBN:
83-911355-7-8
Nr:
2168235798
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
267

Autor:
Tytuł:
Promocja agentów i pośredników = Dealer Promotion
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 198
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286703
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
268

Autor:
Tytuł:
Zasięg reklamy = Advertising Reach
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 278
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168296143
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
269

Autor:
Tytuł:
Slogan reklamy emocjonalny = Emotional Advertising Slogan
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 231
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291921
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
270

Autor:
Tytuł:
Reklama telewizyjna = Television Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 212
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287269
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
271

Autor:
Tytuł:
Emitent reklamy = Advertising Sender
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 77
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277475
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
272

Autor:
Tytuł:
Gadżety reklamowe = Collaterals
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 85
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168279753
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
273

Autor:
Tytuł:
Premie od zakupu = Premiums from Purchase
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 193
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286695
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
274

Autor:
Tytuł:
Reklama indywidualna = Individual Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 210
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287251
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
275

Autor:
Tytuł:
Dżingiel = Jingle
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 73
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275465
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
276

Autor:
Tytuł:
Osobowość sprzedawcy = Salesman Personality
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 176
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281159
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
277

Autor:
Tytuł:
Test kinowy = Theatre Test
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 258
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292299
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
278

Tytuł:
Doktorat honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie dla Philipa Kotlera
Źródło:
Przegląd Organizacji1998. - nr 10, s. 9-10
Nr:
2168239480
varia
279

Autor:
Tytuł:
Reklama informacyjna = Information Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 210-211
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287253
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
280

Autor:
Tytuł:
Promocja personelu sprzedażowego = Staff Promotion
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 198
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286711
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
281

Autor:
Tytuł:
"Tuba marketingu" = "Speaking-Tube of Marketing"
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 261
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292313
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
282

Autor:
Tytuł:
Percepcja sloganów reklamy = Perception of Advertising Slogans
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 180
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286687
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
283

Autor:
Tytuł:
Psychologia reklamy = Advertising Psychology
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 203
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286735
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
284

Autor:
Tytuł:
Sponsorowanie = Sponsorship
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 232-233
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291931
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
285

Autor:
Tytuł:
Promocja nastawiona na konsumenta = Consumer Promotion
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 198
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286707
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
286

Autor:
Tytuł:
Zmęczenie reklamą = Wear-out
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 280
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168296147
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
287

Autor:
Tytuł:
Wskaźnik relacji kosztów reklamy do wartości sprzedaży = Advertising/Sales Ratio
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 270
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292541
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
288

Autor:
Tytuł:
Agencja reklamowa = Advertising Agency
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. [13]
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168271680
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
289

Autor:
Tytuł:
Reklama firmy = Corporate Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 210
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287249
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
290

Autor:
Tytuł:
Strategia popychania = Push Strategy
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 240
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291939
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
291

Autor:
Tytuł:
DAGMAR = DAGMAR
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 52
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275451
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
292

Autor:
Tytuł:
Slogan reklamy pozytywny = Positive Advertising Slogan
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 231
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291925
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
293

Tytuł:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Tłumacz:
Tilbury Jasper
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Opis fizyczny:
77 s.: il.; 29 cm
Uwagi:
Książka wydana z okazji jubileuszu dziesięciolecia Wydziału Zarządzania AE w Krakowie, Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168223310
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
294

Autor:
Tytuł:
Współczesny marketing a funkcje, treść i metoda wykładu
Źródło:
Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 91-98 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-79-8
Nr:
2168236830
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
295

Autor:
Tytuł:
Unikatowa propozycja sprzedażowa = Unique Selling Proposition
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 264
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292317
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
296

Autor:
Tytuł:
Znaczki handlowe = Trading Stamps
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 280
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168296149
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
297

Autor:
Tytuł:
DIPADA = DIPADA
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 55
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275457
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
298

Autor:
Tytuł:
Otoczenie marketingowe przedsiębiorstw w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską
Źródło:
Strategie euromarketingowe / Kier. tematu: Jan W. WIKTOR1998, s. 13-23 - Bibliogr.
Program badawczy:
70/KMark/6/98/S
Sygnatura:
NP-532/Magazyn
Nr:
2168333223
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
299

Autor:
Tytuł:
Wybór wewnątrz grupy mediów = Intra Media Selection
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 272
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292551
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
300

Autor:
Tytuł:
Koszt na 1000 = Cost Per Thousand - CPT
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 125
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280329
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
301

Autor:
Tytuł:
Promocja = Promotion
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 197-198
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286699
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
302

Autor:
Tytuł:
"Streszczenie" koncepcji reklamy = Brief
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 245
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291943
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
303

Autor:
Tytuł:
Filtry reklamy = Advertising Filters
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 80
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168279741
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
304

Autor:
Tytuł:
Funkcje promocji = Promotion Functions
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 84
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168279743
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
305

Autor:
Tytuł:
Slogan reklamy negatywny = Negative Advertising Slogan
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 231
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291923
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
306

Autor:
Tytuł:
Konwersja w reklamie = Conversion
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 123
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280327
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
307

Autor:
Tytuł:
Kupon = Coupon : Certificate
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 129
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280331
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
308

Autor:
Tytuł:
Badania śledzące reklamy = Advertising Tracking Studies
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 29
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168273828
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
309

Autor:
Tytuł:
Instrumenty public relations = Public Relations Instruments
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 97
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280139
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
310

Autor:
Tytuł:
Internacjonalizacja a marketing międzynarodowy : przesłanki rozwoju orientacji zagranicznej przedsiębiorstw = The International Character of Business Activities vs. International Marketing : Reasons for Expanding Business Activities Abroad
Źródło:
Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, s. 25-36. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-9-7
Nr:
2168224638
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
311

Autor:
Tytuł:
Oferta refundowana = Refund Offer
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 168
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281157
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
312

Autor:
Tytuł:
Otoczenie marketingowe przedsiębiorstw w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską = The Marketing Environment of Enterprises from the Perspective of Poland's Integration with the European Union
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 35-40. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226078
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
313

Autor:
Konferencja:
Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków, Polska, od 1997-10-10 do 1997-10-10
Tytuł:
Reklama jako proces komunikacji marketingowej : percepcja i odbiór w opinii społecznej
Źródło:
Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN - Kraków: [s. n.], 1998, s. 132-141 - Bibliogr.
ISBN:
83-903900-8-6
Nr:
2168230964
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
314

Autor:
Tytuł:
Aktywizacja sprzedaży = Sales Promotion
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 15
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168272898
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
315

Autor:
Tytuł:
Reklama prasowa = Press Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 211
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287259
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
316

Autor:
Tytuł:
Reklama kinowa = Cinema Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 211
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287255
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
317

Autor:
Tytuł:
Publicity = Publicity
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 203
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286739
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
318

Tytuł:
Profesor Philip Kotler doktorem honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1998. - nr 3(45), s. 2-4
Nr:
2168316645
fragment raportu/sprawozdania
319

Tytuł:
Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
252 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy ref., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-910502-9-7
Nr:
2168223820
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
320

Autor:
Tytuł:
Odbiorca reklamy = Advertising addressee : Receiver
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 168
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281165
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
321

Autor:
Tytuł:
Grupa docelowa promocji = Target Group of Promotion
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 88
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168279769
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
322

Autor:
Tytuł:
Test odtworzeniowy = Recall Test
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 258
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292309
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
323

Autor:
Tytuł:
Internacjonalizacja a marketing międzynarodowy : przesłanki rozwoju orientacji zagranicznej przedsiębiorstw
Źródło:
Strategie euromarketingowe / Kier. tematu: Jan W. WIKTOR1998, s. 2-12 - Bibliogr.
Program badawczy:
70/KMark/6/98/S
Sygnatura:
NP-532/Magazyn
Nr:
2168333201
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
324

Autor:
Tytuł:
Audymetr = Audimetr
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 25
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168273716
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
325

Autor:
Tytuł:
Wskaźnik penetracji kampanii reklamowej = Gross Rating Point - GRP
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 270
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292321
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
326

Autor:
Tytuł:
Reklama redakcyjna = Editorial Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 211-212
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287267
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
327

Autor:
Tytuł:
Promocja wąska = Narrow Promotion
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 200
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286713
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
328

Autor:
Tytuł:
Strategia przyciągania = Pull Strategy
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 241
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291941
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
329

Autor:
Tytuł:
AIDA = AIDA
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 14
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168271740
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
330

Autor:
Tytuł:
Reklama zewnętrzna = Outdoor Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 212-213
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287277
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
331

Autor:
Tytuł:
Reklama z bezpośrednią reakcją = Direct Response Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 212
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287273
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
332

Autor:
Tytuł:
Media reklamy = Advertising Media
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 154
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280917
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
333

Autor:
Tytuł:
Wybór między mediami = Inter Media Selection
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 272
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292549
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
334

Autor:
Tytuł:
Reklama radiowa = Radio Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 211
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287265
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
335

Autor:
Tytuł:
Sprzedaż osobista = Personal Selling
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 234
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291935
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
336

Autor:
Tytuł:
Macierz FCB = FCB Matrix
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 138
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280849
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
337

Autor:
Tytuł:
Agencja reklamy w systemie komunikacji marketingowej = Advertising Agency in the System of Marketing Communication
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998) , s. 99-112. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243110
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
338

Autor:
Tytuł:
Ocena efektów promocji = Evaluation of Promotion Effects
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 166-167
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281135
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
339

Autor:
Tytuł:
Efekt medium reklamy = Advertising Medium Effect
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 74
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277467
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
340

Tytuł:
Profesor Philip Kotler - doktorem honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1998. - R. 49, nr 12 (587), s. 3-4
Nr:
2168317053
varia
341

Autor:
Tytuł:
AIDCAS = AIDCAS
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 14
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168271746
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
342

Autor:
Tytuł:
Kampania uderzeniowa = Burst
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 110
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280313
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
343

Autor:
Tytuł:
SLB = SLB
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 230
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291915
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
344

Autor:
Tytuł:
Stereoreklama = Stereo Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 236
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291937
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
345

Autor:
Tytuł:
Reklama = Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 209-210
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287247
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
346

Autor:
Tytuł:
Ogłoszenia drobne = Classified Ads
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 168-169
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281163
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
347

Autor:
Tytuł:
Wkładka reklamowa = Insert
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 270
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292319
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
348

Autor:
Tytuł:
Model Lavidge'a-Steinera = Lavidge-Steiner Model
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 160
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281049
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
349

Autor:
Tytuł:
Pretesting reklamy = Advertising Pre-testing
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 193
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286697
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
350

Autor:
Tytuł:
Redystrybucja sloganów reklamy = Redistribution of Advertising Slogans
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 209
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287245
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
351

Autor:
Tytuł:
Tablica reklamowa = Billboard
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 254
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292285
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
352

Autor:
Tytuł:
Narodowa strategia integracji a euromarketing = National Strategy of integration and Euromarketing
Źródło:
Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1] - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998, s. 83-92. - Summ.
ISBN:
83-908267-2-0
Nr:
2168233900
rozdział w materiałach konferencyjnych
353

Autor:
Tytuł:
Kampania reklamowa = Advertising Campaign
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 110
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280311
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
354

Autor:
Tytuł:
Model komunikacji dwustopniowej = Two-grade Communication Model
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 160
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280919
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
355

Autor:
Tytuł:
Rozpoznanie reklamy = Advertising Recognition
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 214
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291911
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
356

Autor:
Tytuł:
Zakłócenia w reklamie = Clutter
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 276
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168296141
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
357

Autor:
Tytuł:
Komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem = Communication of Enterprise with Market
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 117
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280319
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
358

Autor:
Tytuł:
Reklama wspólna = Co-op Advertising : Joint Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 212
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287271
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
359

Autor:
Tytuł:
Slogan reklamy = Advertising Slogan : Appeal : Argument
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 231
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291917
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
360

Autor:
Tytuł:
Budżet promocji = Promotion budget
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 34
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168274991
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
361

Autor:
Tytuł:
Wydatki na reklamę = Billing
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 272
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292553
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
362

Autor:
Tytuł:
Świadomość istnienia reklamy = Advertising Awareness
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 252
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292291
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
363

Autor:
Tytuł:
Efekt naśladownictwa = Imitation Effect
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 75
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277471
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
364

Tytuł:
Profesor Philip Kotler doktorem honoris causa AE w Krakowie
Źródło:
Marketing i Rynek1998. - nr 11, s. 35-[37]
Nr:
2168234576
varia
365

Autor:
Tytuł:
Reklama produktu = Product Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 211
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287261
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
366

Autor:
Tytuł:
Marketing sieciowy = Network Marketing
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 147
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280915
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
367

Autor:
Tytuł:
Public relations = Public Relations
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 203
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286737
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
368

Autor:
Tytuł:
Reklama pocztowa = Direct Mail Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 211
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287257
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
369

Autor:
Tytuł:
Projekt reklamówki = Storyboard
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 197
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286701
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
370

Autor:
Tytuł:
Model komunikacji jednostopniowej = One-grade Communication Model
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 160
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280923
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
371

Autor:
Tytuł:
Marketing bezpośredni = Direct Marketind
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 143-144
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280905
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
372

Autor:
Tytuł:
Katalog = Catalog : Catalogue
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 114
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280317
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
373

Autor:
Tytuł:
Zespół ds. zlecenia = Account Group
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 279
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168296145
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
374

Autor:
Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 1
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168349126
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
375

Autor:
Tytuł:
Teoria trzech uderzeń = Three Hit Theory
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 256
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292297
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
376

Autor:
Tytuł:
Lider opinii = Opinion Leader
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 133
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280617
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
377

Autor:
Tytuł:
Reklama przypominająca = Reminder Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 211
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287263
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
378

Autor:
Tytuł:
Promocja dodatkowa = Sales Promotion
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 198
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286705
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
379

Autor:
Tytuł:
Reklama zachęcająca = Stimulating Advertising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 212
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287275
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
380

Autor:
Tytuł:
Plan reklamy = Advertising Plan
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 182
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286689
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
381

Autor:
Tytuł:
Promotion-mix = Promotion-mix
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 200
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286731
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
382

Autor:
Tytuł:
Promocja
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1998, s. 285-347
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168239994
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
383

Autor:
Tytuł:
Dublowanie = Duplication
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 66
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277459
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
384

Autor:
Tytuł:
Spirala reklamy = Advertising Spiral : Curve
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 232
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291929
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
385

Autor:
Tytuł:
Konstans promocyjny = Promotional Constans
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 120
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280325
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
386

Autor:
Tytuł:
Tekst główny reklamy = Body Copy
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 256
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292587
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
387

Autor:
Tytuł:
Spot reklamowy = Advertising Spot
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 233
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291933
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
388

Autor:
Tytuł:
Slogan reklamy racjonalny = Rational Advertising Slogan
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 231
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291927
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
389

Autor:
Tytuł:
Telemarketing = Telemarketing : Telephone Advertising : Telephone Selling
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 256
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292295
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
390

Tytuł:
Kierunki przemian strukturalnych handlu w Polsce w latach 1989-1996
Źródło:
Vybrané problémy teórie obchodu (zborník z medzinárodnej konferencie) - Bratislava: Vybrané problémy teórie obchodu, 1997, s. 33-41
ISBN:
80-225-0934-5
Nr:
2168324623
rozdział w materiałach konferencyjnych
391

Autor:
Tytuł:
Promocja
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1997, s. 285-347
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240116
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
392

Autor:
Tytuł:
Metoda "case study" w nauczaniu ekonomii = The Case Study Method in Teaching Economics
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997) , s. 35-44. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252770
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
393

Tytuł:
Wpływ prywatyzacji na rynek pracy : z doświadczeń regionu krakowskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej, 1997
Opis fizyczny:
39, [11] s.: il.; 21 cm
Seria:
(Zeszyty Seminaryjne Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie ; nr 1)
Nr:
2168223306
książka
394

Autor:
Tytuł:
Case study v didaktike marketinga
Źródło:
Marketing : teorìâ ì praktika - Lugans'k: SUDU, 1997, s. 221-233 - Bibliogr.
Seria:
(Zbìrnik naukovih prac' ; no 1)
Nr:
2168324649
rozdział w monografii
395

Autor:
Tytuł:
System promocji banku komercyjnego : struktura, funkcje, instrumenty
Źródło:
Wybrane zagadnienia marketingu / [red. wyd. Barbara CICHOŃ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 93-107
ISBN:
83-87239-34-8
Nr:
2168223968
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
396

Autor:
Tytuł:
Promocja
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1996, s. 285-347
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240140
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
397

Autor:
Tytuł:
Small business jako element pola rynkowego banku komercyjnego
Źródło:
Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa / red. Jan Jerschina - Kraków: Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej "CEM"; Zakład Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996, s. 103-114 - Bibliogr.
Seria:
(Banki a Gospodarka Polska ; t. 6)
ISBN:
83-900574-8-4
Nr:
2168262406
rozdział w materiałach konferencyjnych
398

Autor:
Tytuł:
Studium przypadku : istota, funkcje i procedura analizy przypadku
Źródło:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996, s. 9-41 - Bibliogr.
Seria:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12192-0
Nr:
2168255178
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
399

Tytuł:
Efektywność pożyczek dla bezrobotnych i zakładów pracy
Źródło:
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce : narzędzia i instytucje / red. Marek Bednarski - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1996, s. 35-97 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN:
83-904507-6-3
Nr:
2168234668
rozdział w monografii
400

Autor:
Tytuł:
Zadzwoń do USA i zobacz co słychać u twoich bliskich : wprowadzenie na rynek nowego produktu - usługi videotelefonicznej
Źródło:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996, s. 215-225
Seria:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12192-0
Nr:
2168255418
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
401

Tytuł:
Pożyczki dla bezrobotnych i zakładów pracy = The Loans for Unemployed and for Enterprises
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 23, nr 2 (265) (1996) , s. 12-15
Nr:
2168252364
artykuł w czasopiśmie
402

Autor:
Małgorzata Filar-Wałkowińska , Agata Jonas , Jan W. Wiktor
Tytuł:
Bestseller Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei : wprowadzenie książki na rynki wybranych krajów
Źródło:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996, s. 207-214
Seria:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12192-0
Nr:
2168255416
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
403

Autor:
Tytuł:
Małe przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
Źródło:
Przedsiębiorstwo, marketing, strategie - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 211-220. - Referat z konferencji
ISBN:
83-904826-0-6
Nr:
2168253716
rozdział w materiałach konferencyjnych
404

Autor:
Tytuł:
Promocja
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1995, s. 285-347
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240164
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
405

Tytuł:
Konflikty interesów płacowych w gospodarce a negocjacyjny model kształtowania wynagrodzeń
Źródło:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji / red. Jerzy HAUSNER - Kraków; Warszawa: Akademia Ekonomiczna; Fund. "Polska Praca", 1995, s. 247-258 - Bibliogr.
ISBN:
83-903900-1-9
Nr:
2168240562
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
406

Autor:
Tytuł:
Plan reklamy i media plan - zarządzanie reklamą w przedsiębiorstwie
Źródło:
Aida Media. - nr 4(11) (1995) , s. 29-31
Nr:
2168252996
artykuł w czasopiśmie
407

Autor:
Tytuł:
Dylematy polityki płac w okresie transformacji
Źródło:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 2, Od socjalistycznego korporacjonizmu do...? / red. Jerzy HAUSNER, Piotr Marciniak - Warszawa: Fundacja Polska Praca, 1994, s. 195-212 - Bibliogr.
ISBN:
83-85341-05-6
Nr:
2168262318
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
408

Autor:
Tytuł:
Polityka promocji
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1994, s. 313-358
ISBN:
83-900698-9-6
Nr:
2168240282
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
409

Tytuł:
Lokalne programy przeciwdziałania bezrobociu
Źródło:
Materiały na konferencję naukową na temat : rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: PTE, 1994, s. 33-39
Nr:
2168251962
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
410

Tytuł:
Założenia i cele strategii rynku pracy = Foundation and Goals of Labour Market Strategy
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 36, nr 6 (1994) , s. 38-46
Nr:
2168272414
artykuł w czasopiśmie
411

Tytuł:
Kierunki regionalnej polityki ograniczania bezrobocia w województwie krakowskim
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1994
Opis fizyczny:
80 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 5 (395))
Nr:
2168223308
książka
412

Autor:
Tytuł:
Rodzaje i środki reklamy - kryteria wyboru
Źródło:
Aida Media. - nr 7 (1994) , s. 46-47
Nr:
2168252984
artykuł w czasopiśmie
413

Autor:
Tytuł:
Prywatna przedsiębiorczość a kapitał zagraniczny
Źródło:
Prywatna przedsiębiorczość a struktura podmiotów rynkowych / kier. nauk. i red. Jerzy ALTKORN1993, s. 158-191
Sygnatura:
NP-271/Magazyn
Nr:
2168329887
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
414

Autor:
Tytuł:
Działalność socjalna przedsiębiorstw w okresie przekształceń własnościowych
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 20, nr 2(230) (1993) , s. 8-10
Nr:
2168254268
artykuł w czasopiśmie
415

Autor:
Tytuł:
Konflikty interesu wokół kształtowania wynagrodzeń i mechanizmów płacowych
Źródło:
Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej / kier. projektu Jerzy HAUSNER - [Warszawa]: ISP PAN, 1993, s. 31
Seria:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Instytut Studiów Politycznych ; 1)
Nr:
2168329015
varia
Zobacz opis całości
416

Autor:
Tytuł:
Wpływ prywatyzacji na funkcję socjalną przedsiębiorstw
Źródło:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - z. 6 (379) (1993) , s. 5-43
Nr:
2168279001
artykuł w czasopiśmie
417

Autor:
Tytuł:
Koszty pracy jako kategoria ekonomiczna = Labour Costs as an Economic Category
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. - nr 411 (1993) , s. 89-100. - Summ.
Nr:
2168236378
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
418

Autor:
Tytuł:
Bariery przekształceń własnościowych instytucji rynkowych
Źródło:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN - Kraków: Fogra, 1993, s. 73-78
ISBN:
83-85719-02-4
Nr:
2168242300
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
419

Autor:
Tytuł:
Polityka promocji
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1993, s. 313-358
ISBN:
83-900698-9-6
Nr:
2168239734
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
420

Autor:
Tytuł:
Polityka płac a kształtowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach państwowych
Źródło:
Konsekwencje zachowań przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-1992 dla tworzenia popytu na pracę. T. 3, Załączniki - ekspertyzy / [red. Ewa Rasmus-Kodieykov] - Warszawa: IPiSS, 1993, s. 59-76
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 17 (390))
Nr:
2168313941
rozdział w monografii
421

Autor:
Tytuł:
Samorząd pracowniczy jako podmiot zakładowej polityki płac
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 205-214
Nr:
2168228952
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
422

Autor:
Tytuł:
Polityka promocji
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Instytut Marketingu, 1992, s. 313-358
ISBN:
83-900698-0-6
Nr:
2168240304
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
423

Autor:
Tytuł:
Wyznaczniki pozapłacowych kosztów pracy w przedsiębiorstwie = Determinants of Additional Labour Costs in Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 372 (1992) , s. 41-53. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235284
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
424

Tytuł:
Rynek pracy : instrumenty, mechanizmy, zagrożenia
Źródło:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 211-228
Nr:
2168230106
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
425

Autor:
Tytuł:
Pod młotek licytatora
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 44 (1992) , s. 9
Nr:
2168229050
artykuł w czasopiśmie
426

Autor:
Tytuł:
Bariery prywatyzacji przedsiębiorstw = Bariers in Privatization of Enterprises
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1992
Opis fizyczny:
91 s.: il.; 21 cm.
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 4 (365))
Uwagi:
Summ.,
Nr:
2168233432
monografia
427

Autor:
Tytuł:
Płace jako obszar konfliktów społecznych w procesie transformacji gospodarki
Źródło:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 283-302
Nr:
2168230122
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
428

Autor:
Tytuł:
Koszty pracy w przedsiębiorstwach = The Labour Cost in Enterprises
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1991
Opis fizyczny:
207 s.: il.; 21 cm.
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 4 (344))
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168233430
monografia
429

Autor:
Tytuł:
Koszty zatrudnienia w handlu na tle innych działów gospodarki narodowej = Costs of Employment in Trade Against the Background of Other Sectors of the National Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 368 (1991) , s. 35-48. - Summ., rez.
Nr:
2168237970
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
430

Autor:
Tytuł:
Pozapłacowe koszty pracy w gospodarce polskiej w latach osiemdziesiątych
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 4 (1991) , s. 35-40
Nr:
2168259286
artykuł w czasopiśmie
431

Autor:
Tytuł:
Znaczenie kosztów pracy w ekonomice przedsiębiorstw = The Importance of Labour Costs in the Economics of Enterprises
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 42, nr 4 (495) (1991) , s. 16-18
Nr:
2168248378
artykuł w czasopiśmie
432

Autor:
Tytuł:
Czynniki zróżnicowania kosztów pracy
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 18, nr 1 (205) (1991) , s. 5-8
Nr:
2168257154
artykuł w czasopiśmie
433

Autor:
Tytuł:
Koszty pracy w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstw
Źródło:
Rachunkowość. - R. 41, nr 5-6 (479-480) (1990) , s. 104-105
Nr:
2168262302
artykuł w czasopiśmie
434

Tytuł:
Rachunek kosztów pracy w ekonomice przedsiębiorstw handlowych = Labour Cost Account in the Economics of Trading Firms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 333 (1990) , s. 23-34. - Rez., summ.
Nr:
2168259252
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
435

Autor:
Tytuł:
Koszty pracy w przedsiębiorstwach : wielkość i struktura = Costs of Work in Enterprises : Size and Structure
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 41, nr 7 (1990) , s. 22-23
Nr:
2168334565
artykuł w czasopiśmie
436

Tytuł:
Płace w świadomości ekonomicznej pracowników
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 177-190
Nr:
2168228918
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
437

Autor:
Tytuł:
Wynagrodzenia i świadczenia w strukturze kosztów pracy
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 17, nr 3 (195) (1990) , s. 8-10
Nr:
2168239136
artykuł w czasopiśmie
438

Autor:
Tytuł:
Podobieństwo i zmiany strukturalne kosztów pracy w przedsiębiorstwach - próba kwantyfikacji = Similarity and Structural Changes in Labour Costs an Attempt to Quantify
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 35, nr 2 (345) (1990) , s. 19-21
Nr:
2168262262
artykuł w czasopiśmie
439

Autor:
Tytuł:
Polityka płac w Polsce w r. 1989 : tendencje i uwarunkowania
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 17, nr 8 (200) (1990) , s. 9-13 - Bibliogr.
Nr:
2168226505
artykuł w czasopiśmie
440

Tytuł:
Ekonomiczne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem a stymulowanie jakości produkcji = Economic Instruments Regulating Enterprise Mamagement and Stimulation of Production Quality
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 4/89 (1989) , s. 52-61. - Summ., rez.
Nr:
2168224238
artykuł w czasopiśmie
441

Autor:
Tytuł:
Motywacja do pracy a system motywacyjny próba analizy terminologicznej = Work Motivation and the Motivation System an Attempt of Terminological Analysis
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989) , s. 117-129. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226839
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
442

Tytuł:
Finansowe narzędzia kształtowania jakości wyrobów w praktyce przedsiębiorstw = Financial Tools of Shaping the Quality of Products in Practice of Enterprises
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 40, nr 4 (471) (1989) , s. 9-11
Nr:
2168244426
artykuł w czasopiśmie
443

Autor:
Tytuł:
Dylematy polityki płac w Polsce : (na przykładzie 1988 r.)
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 44, 10-12 (520-522) (1989) , s. 21-24
Nr:
2168243274
artykuł w czasopiśmie
444

Autor:
Tytuł:
Atestacja stanowisk pracy w handlu - cele, zakres i uwarunkowania
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 35, nr 3-6 (200-203) (1989) , s. 43-48
Nr:
2168255310
artykuł w czasopiśmie
445

Autor:
Tytuł:
Makrostruktura płac jako wyraz pozycji korporacji branżowych w gospodarce polskiej
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 253-267
Nr:
2168228886
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
446

Autor:
Tytuł:
Wartościowanie pracy w handlu - pierwsze doświadczenia
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 10-12 (1989) , s. 29-33
Nr:
2168258862
artykuł w czasopiśmie
447

Autor:
Tytuł:
Wpływ przeglądów i atestacji stanowisk pracy na poprawę efektywności przedsiębiorstw handlowych
Źródło:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - z. 10 (317) (1989) , s. 35-98
Nr:
2168279003
artykuł w czasopiśmie
448

Tytuł:
Społeczna ocena sprawiedliwości wynagrodzeń
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 16, nr 1 (181) (1989) , s. 6-8
Nr:
2168257130
artykuł w czasopiśmie
449

Tytuł:
System motywowania jakości w opinii kadry kierowniczej = Quality Stimulation System in the Opinion of Managerial staff
Źródło:
Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 30, nr 6 (322) (1989) , s. 21-25
Nr:
2168258742
artykuł w czasopiśmie
450

Autor:
Tytuł:
Samodzielność przedsiębiorstwa w polityce płac : założenia i praktyka I etapu reformy gospodarczej = Freedom of Enterprise la Wage Policy : Assumption and Practice in the First Stage of the Economic Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 294 (1989) , s. 49-66. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259054
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
451

Tytuł:
Opinie o oddziaływaniu płac na jakość produkcji
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 16, nr 4 (184) (1989) , s. 5-7
Nr:
2168257146
artykuł w czasopiśmie
452

Autor:
Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 15, nr 8 (176) (1988) , s. 33-34
Nr:
2168257118
recenzja
453

Autor:
Tytuł:
Warunki pracy w handlu w świetle przeglądów i atestacji
Źródło:
Polityka Społeczna1988. - R. 16, nr 9 (189), s. 30-32
Nr:
2168257124
varia
454

Autor:
Tytuł:
System płac w handlu a jakość towarów
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 3 (1988) , s. 34-37 - Bibliogr.
Nr:
2168262528
artykuł w czasopiśmie
455

Autor:
Tytuł:
Rola systemu płac w stymulowaniu projakościowej polityki zakupów = Part of Wages in Stimulating Pro-quality Purchase Policy
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 34, nr 2 (193) (1988) , s. 23-28
Nr:
2168258766
artykuł w czasopiśmie
456

Tytuł:
Zakładowa polityka płac w opinii załogi przdsiębiorstwa
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 12 (1988) , s. 57-60
Nr:
2168258858
artykuł w czasopiśmie
457

Tytuł:
System motywacyjny a jakość produkcji
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 3 (1988) , s. 25-27
Nr:
2168262526
artykuł w czasopiśmie
458

Tytuł:
Społeczne koszty pracy w handlu
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1987
Opis fizyczny:
[82] s.: il.; 21 cm.
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 8 (285))
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168234736
monografia
459

Autor:
Tytuł:
Wynagrodzenia a wydajność pracy w przedsiębiorstwach handlowych = Wages and Productivity in Trade Enterprises
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 33, nr 2 (187) (1987) , s. 23-28
Nr:
2168254774
artykuł w czasopiśmie
460

Autor:
Tytuł:
Warunki rozwoju spółdzielczości spożywców na przełomie lat osiemdziesiątych
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 21, nr 1 (81) (1987) , s. 102-105
Nr:
2168255470
artykuł w czasopiśmie
461

Tytuł:
Układ motywacyjny w systemie zarządzania handlem wewnętrznym. [Cz. 1]
Źródło:
Zastosowanie analizy systemowej w obrocie towarowym : (materiały Sympozjum Polsko-Czechosłowackiego) : Kraków 19-20 października 1987 r. - Kraków; Praga: Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Vysoka Śkola Ekonomicka v Praze, 1987, s. 1-27
Nr:
2168262196
rozdział w materiałach konferencyjnych
462

Tytuł:
Struktura społeczna kosztów pracy w handlu
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 14, nr 9 (165) (1987) , s. 24-26
Nr:
2168257108
artykuł w czasopiśmie
463

Tytuł:
Społeczne koszty pracy w handlu - próba identyfikacji i oceny = Social Costs of Work in Trade - a Trial to Identify and Estimate
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 33, nr 6 (191) (1987) , s. 31-36
Nr:
2168254876
artykuł w czasopiśmie
464

Autor:
Tytuł:
Warunki i sposoby wdrażania zakładowych systemów wynagradzania w spółdzielczości ogrodniczej = Conditions and Ways of Implementation of Independent Payment Systems in Horticultural Cooperatives
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 238 (1987) , s. 125-133. - Rez., summ.
Nr:
2168237254
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
465

Autor:
Tytuł:
Wewnętrzna struktura płac jako element sytuacji motywacyjnej kadry kierowniczej = Internal Wage Structure as a Factor of the Motivation Situation of Managerial Staff
Źródło:
Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 28, nr 4 (296) (1987) , s. 34-39
Nr:
2168258720
artykuł w czasopiśmie
466

Tytuł:
Zakładowe systemy wynagradzania w spółdzielniach spożywców
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 21, nr 1 (81) (1987) , s. 57-64
Nr:
2168255466
artykuł w czasopiśmie
467

Autor:
Tytuł:
System zasilania przedsiębiorstw handlowych w środki na wynagrodzenia w warunkach reformy gospodarczej = System of Payment Fund Supplies for Trading Enterprises under Economic Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 231 (1986) , s. 39-53. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254484
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
468

Autor:
Tytuł:
Systemy wynagradzania w spółdzielczości spożywców : doświadczenia reformy i perspektywy rozwoju
Źródło:
Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986 - Kraków: "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986, s. 12 s.. - Poszyty
Nr:
2168259364
rozdział w monografii
469

Tytuł:
Narzędzia centralnej regulacji systemu wynagradzania w przedsiębiorstwach handlowych
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 339 (1986) , s. 71-77. - Tytuł numeru: Procesy rynkowe: materiały na konferencję naukowo-dydaktyczną Instytutu i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Polanica, 24-26 września 1986
Nr:
2168259322
artykuł w czasopiśmie
470

Tytuł:
Techniki organizowania pracy w przedsiębiorstwie handlowym
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
110 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168257100
skrypt
471

Autor:
Tytuł:
Zmiany wewnętrznej struktury wynagrodzeń pracowników handlu w okresie wdrażania reformy gospodarczej = Changes of Wages Internal Structure of Trade Employees During Enforcing the Economic Reform
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 32, nr 2 (180) (1986) , s. 17-23
Nr:
2168254760
artykuł w czasopiśmie
472

Tytuł:
Z działalności Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Association of the Graduates of the Academy of Economics in Kraków
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 2/86 (1986) , s. 114-116
Nr:
2168225800
artykuł w czasopiśmie
473

Autor:
Tytuł:
Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach handlowych w warunkach reformy gospodarczej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1985
Opis fizyczny:
224 k., 2 k. złoż.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/745
Nr:
2168256922
doktorat
474

Autor:
Tytuł:
Z historii Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie (1981-1985)
Redaktor:
Krukierek Anna
, Wiśniewski Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Oddział Akademicki PTTK, 1985
Opis fizyczny:
131 s.; 21 cm
Nr:
2168345910
książka
475

Tytuł:
Między indywidualizmem a uniformizmem : z badań nad tworzeniem zakładowych systemów wynagradzania
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 36, nr 6 (425) (1985) , s. 5-7
Nr:
2168233496
artykuł w czasopiśmie
476