Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Prawne, ekonomiczne i socjologiczne aspekty korupcji = Legal, Economic and Sociological Aspects of Corruption
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 (2008) , s. 97-111. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50461
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Finanse jako przedmiot zainteresowania doktryny prawa : zagadnienia podstawowe = Finances as a Legal Object - the Basic Matters
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 40-48. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166033850
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Regulacja prawna płatnej protekcji w Kodeksie karnym z 1997 roku = Legal Regulations on Influence Peddling in the Criminal Code of 1997
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 725 (2006) , s. 119-134. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52674
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Prawo gospodarcze dla ekonomistów
Adres wydawniczy:
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005
Opis fizyczny:
147, [1] s.; 21 cm
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-091-0
Nr:
2167641433
monografia
5

Tytuł:
Korupcja i jej zapobieganie : wręczenie kontrolne czy kontrolowane (uwagi de lege ferenda) = Corruption and its Prevention : Control Handover or Just Controlled Handover (de lege ferenda comments)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 690 (2005) , s. 95-112. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52974
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Elementy prawa ubezpieczeń społecznych
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 288-297
ISBN:
83-7252-250-2
Nr:
2167679607
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Elementy prawa pracy
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 268-287
ISBN:
83-7252-250-2
Nr:
2167679506
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Treść umowy w świetle prawa polskiego oraz według Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów
Źródło:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA2005, s. 90-107
Program badawczy:
104/KP/3/2005/S/276
Sygnatura:
NP-1020/1/Magazyn
Nr:
2168318157
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Podstawowe zasady w polskim prawie procesowym = Basic Principles of Polish Procedural Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 660 (2004) , s. 39-51. - Summ.
Nr:
2168220218
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Wprowadzenie do prawa polskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Studiów Prawoznawczych i Ekonomicznych, 2002
Opis fizyczny:
255 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-912397-6-4
Nr:
2168326509
podręcznik
1
Prawne, ekonomiczne i socjologiczne aspekty korupcji = Legal, Economic and Sociological Aspects of Corruption / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 (2008), s. 97-111. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=160686174. - ISSN 1898-6447
2
Finanse jako przedmiot zainteresowania doktryny prawa : zagadnienia podstawowe = Finances as a Legal Object - the Basic Matters / Piotr WIATROWSKI // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 40-48. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
3
Regulacja prawna płatnej protekcji w Kodeksie karnym z 1997 roku = Legal Regulations on Influence Peddling in the Criminal Code of 1997 / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 725 (2006), s. 119-134. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=129865801. - ISSN 0208-7944
4
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / Filip GRZEGORCZYK, Anna KIELIJAN, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC, Piotr WIATROWSKI ; red. nauk. Piotr WIATROWSKI. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005. - 147, [1] s. ; 21 cm. - (Kazusy). - ISBN 83-7444-091-0
5
Korupcja i jej zapobieganie : wręczenie kontrolne czy kontrolowane (uwagi de lege ferenda) = Corruption and its Prevention : Control Handover or Just Controlled Handover (de lege ferenda comments) / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 690 (2005), s. 95-112. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=106887312. - ISSN 0208-7944
6
Elementy prawa ubezpieczeń społecznych / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 288-297. - ISBN 83-7252-250-2
7
Elementy prawa pracy / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 268-287. - ISBN 83-7252-250-2
8
Treść umowy w świetle prawa polskiego oraz według Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów / Piotr WIATROWSKI, Piotr KUKURYK // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2005), s. 90-107
9
Podstawowe zasady w polskim prawie procesowym = Basic Principles of Polish Procedural Law / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 660 (2004), s. 39-51. - Summ. - ISSN 0208-7944
10
Wprowadzenie do prawa polskiego / Piotr WIATROWSKI. - Kraków : Instytut Studiów Prawoznawczych i Ekonomicznych, 2002. - 255 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-912397-6-4
1
Wiatrowski P., (2008), Prawne, ekonomiczne i socjologiczne aspekty korupcji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 776, s. 97-111; https://bazekon.uek.krakow.pl/160686174
2
Wiatrowski P., (2007), Finanse jako przedmiot zainteresowania doktryny prawa : zagadnienia podstawowe. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 40-48.
3
Wiatrowski P., (2006), Regulacja prawna płatnej protekcji w Kodeksie karnym z 1997 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 725, s. 119-134; https://bazekon.uek.krakow.pl/129865801
4
Grzegorczyk F., Kielijan A., Kukuryk P., Loranc J., Wiatrowski P., (2005), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Wiatrowski P. (red.), Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 147, [1] s.
5
Wiatrowski P., (2005), Korupcja i jej zapobieganie : wręczenie kontrolne czy kontrolowane (uwagi de lege ferenda), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 690, s. 95-112; https://bazekon.uek.krakow.pl/106887312
6
Wiatrowski P., (2005), Elementy prawa ubezpieczeń społecznych. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 288-297.
7
Wiatrowski P., (2005), Elementy prawa pracy. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 268-287.
8
Wiatrowski P., Kukuryk P., (2005), Treść umowy w świetle prawa polskiego oraz według Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego, s. 90-107.
9
Wiatrowski P., (2004), Podstawowe zasady w polskim prawie procesowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 660, s. 39-51.
10
Wiatrowski P., (2002), Wprowadzenie do prawa polskiego, Kraków : Instytut Studiów Prawoznawczych i Ekonomicznych, 255 s.
1
@article{UEK:50461,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Prawne, ekonomiczne i socjologiczne aspekty korupcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "776",
pages = "97-111",
year = "2008",
}
2
@inbook{UEK:2166033850,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Finanse jako przedmiot zainteresowania doktryny prawa : zagadnienia podstawowe",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "40-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
3
@article{UEK:52674,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Regulacja prawna płatnej protekcji w Kodeksie karnym z 1997 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "725",
pages = "119-134",
year = "2006",
}
4
@book{UEK:2167641433,
author = "Grzegorczyk Filip and Kielijan Anna and Kukuryk Piotr and Loranc Jolanta and Wiatrowski Piotr",
title = "Prawo gospodarcze dla ekonomistów",
editor = Wiatrowski Piotr,
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7444-091-0",
}
5
@article{UEK:52974,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Korupcja i jej zapobieganie : wręczenie kontrolne czy kontrolowane (uwagi de lege ferenda)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "690",
pages = "95-112",
year = "2005",
}
6
@inbook{UEK:2167679607,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Elementy prawa ubezpieczeń społecznych",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "288-297",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-250-2",
}
7
@inbook{UEK:2167679506,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Elementy prawa pracy",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "268-287",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-250-2",
}
8
@unpublished{UEK:2168318157,
author = "Wiatrowski Piotr and Kukuryk Piotr",
title = "Treść umowy w świetle prawa polskiego oraz według Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów",
booktitle = "Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego",
pages = "90-107",
year = "2005",
}
9
@article{UEK:2168220218,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Podstawowe zasady w polskim prawie procesowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "660",
pages = "39-51",
year = "2004",
}
10
@book{UEK:2168326509,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Wprowadzenie do prawa polskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Studiów Prawoznawczych i Ekonomicznych",
year = "2002",
isbn = "83-912397-6-4",
}