Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Kazusy z prawa karnego
Źródło:
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 21-26
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0153-4
Nr:
2162005080
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Kazusy z prawa dla ekonomistów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
Opis fizyczny:
126, [1] s.; 24 cm
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0153-4
Nr:
50436
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
Opis fizyczny:
107, [1] s.; 24 cm
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0171-8
Nr:
51887
monografia
4

Tytuł:
Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 1) = Philosophy of Legal Interpretation
Źródło:
Palestra. - R. 55, nr 11-12 (635-636) (2010) , s. 69-74. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168335513
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Dyrektywy interpretacyjne systemowej wykładni przepisów prawa karnego materialnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego
Źródło:
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 13, z. 2 (2009) , s. 167-183
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168311057
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Prawo zamówień publicznych jako ustawa o charakterze antykorupcyjnym = The Public Procurement Act as an Anti-corruption Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009) , s. 105-120. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50067
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Zwalczanie korupcji oraz nadużyć finansowych w UE w świetle prawa wspólnotowego = Combating Corruption and Fraud in the European Union in Light of Community Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009) , s. 145-159. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165701556
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce", Toruń, Polska, od 2009-06-22 do 2009-06-23
Tytuł:
Ochrona interesu publicznego w zakresie odpowiedzialności karnej za zmowę przetargową w kontekście art. 305 k.k.
Źródło:
XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy - Toruń; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2009, s. 257-265
ISBN:
978-83-88686-04-7
Tryb dostępu:
Nr:
2165811756
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Tytuł:
Fałsz materialny dokumentu jako przedmiot odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009) , s. 27. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274459
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Prawne, ekonomiczne i socjologiczne aspekty korupcji = Legal, Economic and Sociological Aspects of Corruption
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 (2008) , s. 97-111. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50461
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Finanse jako przedmiot zainteresowania doktryny prawa : zagadnienia podstawowe = Finances as a Legal Object - the Basic Matters
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 40-48. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166033850
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Regulacja prawna płatnej protekcji w Kodeksie karnym z 1997 roku = Legal Regulations on Influence Peddling in the Criminal Code of 1997
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 725 (2006) , s. 119-134. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52674
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Prawo gospodarcze dla ekonomistów
Adres wydawniczy:
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005
Opis fizyczny:
147, [1] s.; 21 cm
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-091-0
Nr:
2167641433
monografia
14

Tytuł:
Treść umowy w świetle prawa polskiego oraz według Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów
Źródło:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA2005, s. 90-107
Program badawczy:
104/KP/3/2005/S/276
Sygnatura:
NP-1020/1/Magazyn
Nr:
2168318157
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Korupcja i jej zapobieganie : wręczenie kontrolne czy kontrolowane (uwagi de lege ferenda) = Corruption and its Prevention : Control Handover or Just Controlled Handover (de lege ferenda comments)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 690 (2005) , s. 95-112. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52974
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Elementy prawa pracy
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 268-287
ISBN:
83-7252-250-2
Nr:
2167679506
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Elementy prawa ubezpieczeń społecznych
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 288-297
ISBN:
83-7252-250-2
Nr:
2167679607
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Podstawowe zasady w polskim prawie procesowym = Basic Principles of Polish Procedural Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 660 (2004) , s. 39-51. - Summ.
Nr:
2168220218
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Wprowadzenie do prawa polskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Studiów Prawoznawczych i Ekonomicznych, 2002
Opis fizyczny:
255 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-912397-6-4
Nr:
2168326509
podręcznik
1
Kazusy z prawa karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - (Seria Akademicka). - S. 21-26. - ISBN 978-83-264-0153-4
2
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 126, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-264-0153-4
3
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI, Pawła DĄBKA ; [aut.] Paweł DĄBEK, Anna KIELIJAN, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC-BORKOWSKA, Michał ŁUC, Urszula WALCZAK, Piotr WIATROWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 107, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-264-0171-8
4
Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 1) = Philosophy of Legal Interpretation / Piotr WIATROWSKI // Palestra. - R. 55, nr 11-12 (635-636) (2010), s. 69-74. - Summ. - Pełny tekst: http://palestra.pl/upload/14/30/20/1430209475_.pdf. - ISSN 0031-0344
5
Dyrektywy interpretacyjne systemowej wykładni przepisów prawa karnego materialnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Piotr WIATROWSKI // Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 13, z. 2 (2009), s. 167-183. - Pełny tekst: http://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2009/zeszyt2/Wiatrowski_P-Dyrektywy_interpretacyjne_systemowej_wykladni_przepisow_prawa_karnego_materialnego-CZPKiNP_2009-z.2.pdf. - ISSN 1506-1817
6
Prawo zamówień publicznych jako ustawa o charakterze antykorupcyjnym = The Public Procurement Act as an Anti-corruption Law / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009), s. 105-120. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164133869. - ISSN 1898-6447
7
Zwalczanie korupcji oraz nadużyć finansowych w UE w świetle prawa wspólnotowego = Combating Corruption and Fraud in the European Union in Light of Community Law / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009), s. 145-159. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169629768. - ISSN 1898-6447
8
Ochrona interesu publicznego w zakresie odpowiedzialności karnej za zmowę przetargową w kontekście art. 305 k.k. / Piotr WIATROWSKI // W: XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy. - Toruń; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2009. - S. 257-265. - ISBN 978-83-88686-04-7. - Pełny tekst: ftp://ftp.uzp.gov.pl/publikacje/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf
9
Fałsz materialny dokumentu jako przedmiot odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej / Piotr WIATROWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 27. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
10
Prawne, ekonomiczne i socjologiczne aspekty korupcji = Legal, Economic and Sociological Aspects of Corruption / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 (2008), s. 97-111. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=160686174. - ISSN 1898-6447
11
Finanse jako przedmiot zainteresowania doktryny prawa : zagadnienia podstawowe = Finances as a Legal Object - the Basic Matters / Piotr WIATROWSKI // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 40-48. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
12
Regulacja prawna płatnej protekcji w Kodeksie karnym z 1997 roku = Legal Regulations on Influence Peddling in the Criminal Code of 1997 / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 725 (2006), s. 119-134. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=129865801. - ISSN 0208-7944
13
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / Filip GRZEGORCZYK, Anna KIELIJAN, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC, Piotr WIATROWSKI ; red. nauk. Piotr WIATROWSKI. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005. - 147, [1] s. ; 21 cm. - (Kazusy). - ISBN 83-7444-091-0
14
Treść umowy w świetle prawa polskiego oraz według Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów / Piotr WIATROWSKI, Piotr KUKURYK // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2005), s. 90-107
15
Korupcja i jej zapobieganie : wręczenie kontrolne czy kontrolowane (uwagi de lege ferenda) = Corruption and its Prevention : Control Handover or Just Controlled Handover (de lege ferenda comments) / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 690 (2005), s. 95-112. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=106887312. - ISSN 0208-7944
16
Elementy prawa pracy / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 268-287. - ISBN 83-7252-250-2
17
Elementy prawa ubezpieczeń społecznych / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 288-297. - ISBN 83-7252-250-2
18
Podstawowe zasady w polskim prawie procesowym = Basic Principles of Polish Procedural Law / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 660 (2004), s. 39-51. - Summ. - ISSN 0208-7944
19
Wprowadzenie do prawa polskiego / Piotr WIATROWSKI. - Kraków : Instytut Studiów Prawoznawczych i Ekonomicznych, 2002. - 255 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-912397-6-4
1
Wiatrowski P., (2010), Kazusy z prawa karnego. [W:] Wiatrowski P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 21-26.
2
Wiatrowski P. (red.), (2010), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 126, [1] s.
3
Dąbek P., Kielijan A., Kukuryk P., Loranc-Borkowska J., Łuc M., Walczak U., Wiatrowski P., (2010), Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów,, Dąbek P. (red.), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 107, [1] s.
4
Wiatrowski P., (2010), Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 1), "Palestra", R. 55, nr 11-12 (635-636), s. 69-74; http://palestra.pl/upload/14/30/20/1430209475_.pdf
5
Wiatrowski P., (2009), Dyrektywy interpretacyjne systemowej wykładni przepisów prawa karnego materialnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych", R. 13, z. 2, s. 167-183; http://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2009/zeszyt2/Wiatrowski_P-Dyrektywy_interpretacyjne_systemowej_wykladni_przepisow_prawa_karnego_materialnego-CZPKiNP_2009-z.2.pdf
6
Wiatrowski P., (2009), Prawo zamówień publicznych jako ustawa o charakterze antykorupcyjnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 802, s. 105-120; https://bazekon.uek.krakow.pl/164133869
7
Wiatrowski P., (2009), Zwalczanie korupcji oraz nadużyć finansowych w UE w świetle prawa wspólnotowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 809, s. 145-159; https://bazekon.uek.krakow.pl/169629768
8
Wiatrowski P., (2009), Ochrona interesu publicznego w zakresie odpowiedzialności karnej za zmowę przetargową w kontekście art. 305 k.k.. [W:] Nowicki H., Sadowy J. (red.), XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Toruń ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 257-265.
9
Wiatrowski P., (2009), Fałsz materialny dokumentu jako przedmiot odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 27; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
10
Wiatrowski P., (2008), Prawne, ekonomiczne i socjologiczne aspekty korupcji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 776, s. 97-111; https://bazekon.uek.krakow.pl/160686174
11
Wiatrowski P., (2007), Finanse jako przedmiot zainteresowania doktryny prawa : zagadnienia podstawowe. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 40-48.
12
Wiatrowski P., (2006), Regulacja prawna płatnej protekcji w Kodeksie karnym z 1997 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 725, s. 119-134; https://bazekon.uek.krakow.pl/129865801
13
Grzegorczyk F., Kielijan A., Kukuryk P., Loranc J., Wiatrowski P., (2005), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Wiatrowski P. (red.), Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 147, [1] s.
14
Wiatrowski P., Kukuryk P., (2005), Treść umowy w świetle prawa polskiego oraz według Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego, s. 90-107.
15
Wiatrowski P., (2005), Korupcja i jej zapobieganie : wręczenie kontrolne czy kontrolowane (uwagi de lege ferenda), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 690, s. 95-112; https://bazekon.uek.krakow.pl/106887312
16
Wiatrowski P., (2005), Elementy prawa pracy. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 268-287.
17
Wiatrowski P., (2005), Elementy prawa ubezpieczeń społecznych. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 288-297.
18
Wiatrowski P., (2004), Podstawowe zasady w polskim prawie procesowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 660, s. 39-51.
19
Wiatrowski P., (2002), Wprowadzenie do prawa polskiego, Kraków : Instytut Studiów Prawoznawczych i Ekonomicznych, 255 s.
1
@inbook{UEK:2162005080,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Kazusy z prawa karnego",
booktitle = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
pages = "21-26",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0153-4",
}
2
@book{UEK:50436,
title = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
editor = Wiatrowski Piotr,
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0153-4",
}
3
@book{UEK:51887,
author = "Dąbek Paweł and Kielijan Anna and Kukuryk Piotr and Loranc-Borkowska Jolanta and Łuc Michał and Walczak Urszula and Wiatrowski Piotr",
title = "Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów",
editor = Wiatrowski Piotr,
editor = Dąbek Paweł,
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0171-8",
}
4
@article{UEK:2168335513,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 1)",
journal = "Palestra",
number = "R. 55, 11-12 (635-636)",
pages = "69-74",
year = "2010",
}
5
@article{UEK:2168311057,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Dyrektywy interpretacyjne systemowej wykładni przepisów prawa karnego materialnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego",
journal = "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych",
number = "R. 13, z. 2",
pages = "167-183",
year = "2009",
}
6
@article{UEK:50067,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Prawo zamówień publicznych jako ustawa o charakterze antykorupcyjnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "802",
pages = "105-120",
year = "2009",
}
7
@article{UEK:2165701556,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Zwalczanie korupcji oraz nadużyć finansowych w UE w świetle prawa wspólnotowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "809",
pages = "145-159",
year = "2009",
}
8
@inbook{UEK:2165811756,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Ochrona interesu publicznego w zakresie odpowiedzialności karnej za zmowę przetargową w kontekście art. 305 k.k.",
booktitle = "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce",
pages = "257-265",
adress = "Toruń; Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2009",
isbn = "978-83-88686-04-7",
}
9
@article{UEK:2168274459,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Fałsz materialny dokumentu jako przedmiot odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej",
journal = "Kurier UEK",
number = "7 (31)",
pages = "27",
year = "2009",
}
10
@article{UEK:50461,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Prawne, ekonomiczne i socjologiczne aspekty korupcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "776",
pages = "97-111",
year = "2008",
}
11
@inbook{UEK:2166033850,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Finanse jako przedmiot zainteresowania doktryny prawa : zagadnienia podstawowe",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "40-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
12
@article{UEK:52674,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Regulacja prawna płatnej protekcji w Kodeksie karnym z 1997 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "725",
pages = "119-134",
year = "2006",
}
13
@book{UEK:2167641433,
author = "Grzegorczyk Filip and Kielijan Anna and Kukuryk Piotr and Loranc Jolanta and Wiatrowski Piotr",
title = "Prawo gospodarcze dla ekonomistów",
editor = Wiatrowski Piotr,
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7444-091-0",
}
14
@unpublished{UEK:2168318157,
author = "Wiatrowski Piotr and Kukuryk Piotr",
title = "Treść umowy w świetle prawa polskiego oraz według Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów",
booktitle = "Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego",
pages = "90-107",
year = "2005",
}
15
@article{UEK:52974,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Korupcja i jej zapobieganie : wręczenie kontrolne czy kontrolowane (uwagi de lege ferenda)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "690",
pages = "95-112",
year = "2005",
}
16
@inbook{UEK:2167679506,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Elementy prawa pracy",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "268-287",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-250-2",
}
17
@inbook{UEK:2167679607,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Elementy prawa ubezpieczeń społecznych",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "288-297",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-250-2",
}
18
@article{UEK:2168220218,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Podstawowe zasady w polskim prawie procesowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "660",
pages = "39-51",
year = "2004",
}
19
@book{UEK:2168326509,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Wprowadzenie do prawa polskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Studiów Prawoznawczych i Ekonomicznych",
year = "2002",
isbn = "83-912397-6-4",
}