Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Współczesne zagrożenia demokracji - aspekt prawny = The Contemporary Threats to Democracy - Legal Aspect
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (980) (2019) , s. 7-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168338761
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Polityka podatkowa państwa a nierówności społeczne = Tax Policy of the State and the Problem of Social Inequality
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018) , s. 76-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326291
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Elementy prawa karnego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 135-147
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-121-4
Nr:
2168330665
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Elementy postępowania karnego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 149-153
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-121-4
Nr:
2168330667
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Przestępstwa zmowy przetargowej i wyłudzenia przetargu w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Krajowej Izby Odwoławczej = Bid-rigging and Obtaining a Contract under False Pretences in Light of the Judgments Passed by the Supreme Court and National Chamber of Appeal
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (55) (2017) , s. 83-96. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168327719
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Nierówności społeczne jako skutek neoliberalizmu a demokratyczna wspólnota = Social Inequality as a Result of Neo-liberalism and the Democratic Community
Źródło:
Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. - Nr 158, t. 2 (2016) , s. 99-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168310449
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2014 r. (sygn. akt U 8/13) = Commentary to the judgment of the Constitutional Tribunal of April 14, 2014. (Ref. No. U 8/13)
Źródło:
Przegląd Sejmowy. - nr 3(128) (2015) , s. 151-156
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168306885
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Elementy prawa konstytucyjnego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 51-67
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299917
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Elementy prawa karnego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 112-122
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299925
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Elementy postępowania karnego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 123-127
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299927
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Niekonstytucyjna regulacja tzw. konkursów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
Źródło:
Skarb Państwa a działalność gospodarcza / red. nauk. Andrzej Kidyba - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2014, s. 189-198
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-3310-8
Nr:
2168284225
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (39) (2013) , s. 127-143
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168306881
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013
Opis fizyczny:
LIV, 336 s.; 21 cm
Seria:
(Monografie Prawnicze)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-4871-1 ; 978-83-255-4872-8
Nr:
2168261568
monografia
14

Tytuł:
Wizyta na Państwowym Uniwersytecie Zarządzania w Moskwie
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 5 (57), s. 20
Tryb dostępu:
Nr:
2168281885
varia
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego
Źródło:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 363-369
ISBN:
978-83-7930-012-9
Nr:
2168274337
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Odmowa podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy i jej prawne uwarunkowanie = The Legal Grounds for the Supreme Court to Refuse to Adopt a Resolution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013) , s. 77-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168276015
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Uchwały Sądu Najwyższego i ich rola w zachowaniu jednolitości sądowej wykładni prawa = Supreme Court Resolutions and Their Role in Ensuring the Uniformity of the Application of Law in Court Decisions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 887 (2012) , s. 73-86. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256614
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Typy kwalifikowane sprzedajności w kodeksie karnym z 1997 r. = Qualified Types of Venality in the Criminal Code of 1997
Źródło:
Palestra. - R. 57, nr 3-4 (651-652) (2012) , s. 58-68. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335523
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
International Week w University of Applied Science we Frankfurcie nad Menem
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 68
Tryb dostępu:
Nr:
2168282341
varia
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego
Źródło:
Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA2012, s. 190-197
Sygnatura:
NP-1380/Magazyn
Nr:
2168273688
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Elementy prawa karnego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 111-122
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239766
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Elementy prawa konstytucyjnego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 51-66
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239744
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Elementy postępowania karnego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 123-127
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239770
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Elementy postępowania karnego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 125-129
ISBN:
978-83-264-1044-4
Nr:
2166082224
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Elementy praw pracy
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 207-220
ISBN:
978-83-264-1044-4
Nr:
2166082560
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Elementy prawa konstytucyjnego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 49-65
ISBN:
978-83-264-1044-4
Nr:
2166081603
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Problem kontroli konstytucyjności ustaw przez sądy = The Constitutional Control of Laws by Public Courts and the Supreme Court
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 207-218. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221188
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości
Źródło:
Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 292-300
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1547-0
Nr:
2168225932
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 2) = Philosophy of Legal Interpretation
Źródło:
Palestra. - R. 56, nr 1-2 (637-638) (2011) , s. 72-79. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168335515
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Elementy praw ubezpieczeń społecznych
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 221-226
ISBN:
978-83-264-1044-4
Nr:
2166082605
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Ustawowe znamiona oszustwa przetargowego w kodeksie karnych z 1997 r.
Źródło:
Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1 / red. Janusz Niczyporuk, Jacek Sadowy, Mirosław Urbanek - Warszawa: [Urząd Zamówień Publicznych], 2011, s. 205-212
ISBN:
978-83-88686-18-4
Nr:
2168226743
rozdział w materiałach konferencyjnych
32

Tytuł:
Elementy prawa karnego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 113-124
ISBN:
978-83-264-1044-4
Nr:
2166082112
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 3) = Philosophy of Legal Interpretation
Źródło:
Palestra. - R. 56, nr 3-4 (639-640) (2011) , s. 101-108. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168335517
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 1) = Philosophy of Legal Interpretation
Źródło:
Palestra. - R. 55, nr 11-12 (635-636) (2010) , s. 69-74. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168335513
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Kazusy z prawa karnego
Źródło:
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 21-26
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0153-4
Nr:
2162005080
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Kazusy z prawa dla ekonomistów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
Opis fizyczny:
126, [1] s.; 24 cm
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0153-4
Nr:
50436
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
37

Tytuł:
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
Opis fizyczny:
107, [1] s.; 24 cm
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0171-8
Nr:
51887
monografia
38

Tytuł:
Prawo zamówień publicznych jako ustawa o charakterze antykorupcyjnym = The Public Procurement Act as an Anti-corruption Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009) , s. 105-120. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50067
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Fałsz materialny dokumentu jako przedmiot odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009) , s. 27. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274459
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Zwalczanie korupcji oraz nadużyć finansowych w UE w świetle prawa wspólnotowego = Combating Corruption and Fraud in the European Union in Light of Community Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009) , s. 145-159. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165701556
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Dyrektywy interpretacyjne systemowej wykładni przepisów prawa karnego materialnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego
Źródło:
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 13, z. 2 (2009) , s. 167-183
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168311057
artykuł w czasopiśmie
42

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce", Toruń, Polska, od 2009-06-22 do 2009-06-23
Tytuł:
Ochrona interesu publicznego w zakresie odpowiedzialności karnej za zmowę przetargową w kontekście art. 305 k.k.
Źródło:
XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy - Toruń; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2009, s. 257-265
ISBN:
978-83-88686-04-7
Tryb dostępu:
Nr:
2165811756
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Współczesne zagrożenia demokracji - aspekt prawny = The Contemporary Threats to Democracy - Legal Aspect / Piotr Wiatrowski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (980) (2019), s. 7-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1706/1314. - ISSN 1898-6447
2
Polityka podatkowa państwa a nierówności społeczne = Tax Policy of the State and the Problem of Social Inequality / Piotr WIATROWSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018), s. 76-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/150177/tekst%205%C2%A0Piotr%20Wiatrowski.pdf. - ISSN 1898-5084
3
Elementy prawa karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Seria Akademicka). - S. 135-147. - ISBN 978-83-8160-121-4
4
Elementy postępowania karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Seria Akademicka). - S. 149-153. - ISBN 978-83-8160-121-4
5
Przestępstwa zmowy przetargowej i wyłudzenia przetargu w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Krajowej Izby Odwoławczej = Bid-rigging and Obtaining a Contract under False Pretences in Light of the Judgments Passed by the Supreme Court and National Chamber of Appeal / Piotr WIATROWSKI // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (55) (2017), s. 83-96. - Summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/prawo-zamowien-publicznych/spis-tresci/archiwum/c/a/1579/Wstęp: . - ISSN 1733-0777
6
Nierówności społeczne jako skutek neoliberalizmu a demokratyczna wspólnota = Social Inequality as a Result of Neo-liberalism and the Democratic Community / Piotr WIATROWSKI // Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. - Nr 158, t. 2 (2016), s. 99-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
7
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2014 r. (sygn. akt U 8/13) = Commentary to the judgment of the Constitutional Tribunal of April 14, 2014. (Ref. No. U 8/13) / Piotr WIATROWSKI // Przegląd Sejmowy. - nr 3(128) (2015), s. 151-156. - Pełny tekst: http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/DE677AD9ACA2AA5BC1257E8200398A63/%24File/ps128.pdf. - ISSN 1230-5502
8
Elementy prawa konstytucyjnego / Bogusława GNELA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 51-67. - ISBN 978-83-264-9292-1
9
Elementy prawa karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 112-122. - ISBN 978-83-264-9292-1
10
Elementy postępowania karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 123-127. - ISBN 978-83-264-9292-1
11
Niekonstytucyjna regulacja tzw. konkursów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa / Piotr WIATROWSKI // W: Skarb Państwa a działalność gospodarcza / red. nauk. Andrzej Kidyba. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 189-198. - ISBN 978-83-264-3310-8
12
Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych / Piotr WIATROWSKI // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (39) (2013), s. 127-143. - ISSN 1733-0777
13
Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego / Piotr WIATROWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. - LIV, 336 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-255-4871-1 ; 978-83-255-4872-8
14
Wizyta na Państwowym Uniwersytecie Zarządzania w Moskwie / Piotr WIATROWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 20. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
15
Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego / Piotr WIATROWSKI // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Difin SA, 2013. - S. 363-369. - ISBN 978-83-7930-012-9
16
Odmowa podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy i jej prawne uwarunkowanie = The Legal Grounds for the Supreme Court to Refuse to Adopt a Resolution / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013), s. 77-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/776/601. - ISSN 1898-6447
17
Uchwały Sądu Najwyższego i ich rola w zachowaniu jednolitości sądowej wykładni prawa = Supreme Court Resolutions and Their Role in Ensuring the Uniformity of the Application of Law in Court Decisions / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 887 (2012), s. 73-86. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
18
Typy kwalifikowane sprzedajności w kodeksie karnym z 1997 r. = Qualified Types of Venality in the Criminal Code of 1997 / Piotr WIATROWSKI // Palestra. - R. 57, nr 3-4 (651-652) (2012), s. 58-68. - Summ. - Pełny tekst: http://palestra.pl/upload/14/84/66/1484664014_.pdf. - ISSN 0031-0344
19
International Week w University of Applied Science we Frankfurcie nad Menem / Piotr WIATROWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 68. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
20
Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego / Piotr WIATROWSKI // W: Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2012), s. 190-197
21
Elementy prawa karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 111-122. - ISBN 978-83-264-4130-1
22
Elementy prawa konstytucyjnego / Bogusława GNELA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 51-66. - ISBN 978-83-264-4130-1
23
Elementy postępowania karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 123-127. - ISBN 978-83-264-4130-1
24
Elementy postępowania karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 125-129. - ISBN 978-83-264-1044-4
25
Elementy praw pracy / Kinga MICHAŁOWSKA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 207-220. - ISBN 978-83-264-1044-4
26
Elementy prawa konstytucyjnego / Bogusława GNELA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 49-65. - ISBN 978-83-264-1044-4
27
Problem kontroli konstytucyjności ustaw przez sądy = The Constitutional Control of Laws by Public Courts and the Supreme Court / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011), s. 207-218. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
28
Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości / Piotr WIATROWSKI // W: Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 292-300. - ISBN 978-83-264-1547-0
29
Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 2) = Philosophy of Legal Interpretation / Piotr WIATROWSKI // Palestra. - R. 56, nr 1-2 (637-638) (2011), s. 72-79. - Summ. - Pełny tekst: http://palestra.pl/upload/14/48/01/1448011667_.pdf. - ISSN 0031-0344
30
Elementy praw ubezpieczeń społecznych / Kinga MICHAŁOWSKA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 221-226. - ISBN 978-83-264-1044-4
31
Ustawowe znamiona oszustwa przetargowego w kodeksie karnych z 1997 r. / Piotr WIATROWSKI // W: Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1 / red. Janusz Niczyporuk, Jacek Sadowy, Mirosław Urbanek. - Warszawa : [Urząd Zamówień Publicznych], 2011. - S. 205-212. - ISBN 978-83-88686-18-4
32
Elementy prawa karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 113-124. - ISBN 978-83-264-1044-4
33
Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 3) = Philosophy of Legal Interpretation / Piotr WIATROWSKI // Palestra. - R. 56, nr 3-4 (639-640) (2011), s. 101-108. - Summ. - Pełny tekst: http://palestra.pl/upload/14/48/01/1448011731_.pdf. - ISSN 0031-0344
34
Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 1) = Philosophy of Legal Interpretation / Piotr WIATROWSKI // Palestra. - R. 55, nr 11-12 (635-636) (2010), s. 69-74. - Summ. - Pełny tekst: http://palestra.pl/upload/14/30/20/1430209475_.pdf. - ISSN 0031-0344
35
Kazusy z prawa karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - (Seria Akademicka). - S. 21-26. - ISBN 978-83-264-0153-4
36
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 126, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-264-0153-4
37
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI, Pawła DĄBKA ; [aut.] Paweł DĄBEK, Anna KIELIJAN, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC-BORKOWSKA, Michał ŁUC, Urszula WALCZAK, Piotr WIATROWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 107, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-264-0171-8
38
Prawo zamówień publicznych jako ustawa o charakterze antykorupcyjnym = The Public Procurement Act as an Anti-corruption Law / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009), s. 105-120. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164133869. - ISSN 1898-6447
39
Fałsz materialny dokumentu jako przedmiot odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej / Piotr WIATROWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 27. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
40
Zwalczanie korupcji oraz nadużyć finansowych w UE w świetle prawa wspólnotowego = Combating Corruption and Fraud in the European Union in Light of Community Law / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009), s. 145-159. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169629768. - ISSN 1898-6447
41
Dyrektywy interpretacyjne systemowej wykładni przepisów prawa karnego materialnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Piotr WIATROWSKI // Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 13, z. 2 (2009), s. 167-183. - Pełny tekst: http://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2009/zeszyt2/Wiatrowski_P-Dyrektywy_interpretacyjne_systemowej_wykladni_przepisow_prawa_karnego_materialnego-CZPKiNP_2009-z.2.pdf. - ISSN 1506-1817
42
Ochrona interesu publicznego w zakresie odpowiedzialności karnej za zmowę przetargową w kontekście art. 305 k.k. / Piotr WIATROWSKI // W: XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy. - Toruń; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2009. - S. 257-265. - ISBN 978-83-88686-04-7. - Pełny tekst: ftp://ftp.uzp.gov.pl/publikacje/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf
1
Wiatrowski P., (2019), Współczesne zagrożenia demokracji - aspekt prawny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (980), s. 7-23; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1706/1314
2
Wiatrowski P., (2018), Polityka podatkowa państwa a nierówności społeczne, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 54 (2), s. 76-86; http://www.ur.edu.pl/file/150177/tekst%205%C2%A0Piotr%20Wiatrowski.pdf
3
Wiatrowski P., (2018), Elementy prawa karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 135-147.
4
Wiatrowski P., (2018), Elementy postępowania karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 149-153.
5
Wiatrowski P., (2017), Przestępstwa zmowy przetargowej i wyłudzenia przetargu w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Krajowej Izby Odwoławczej, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (55), s. 83-96.
6
Wiatrowski P., (2016), Nierówności społeczne jako skutek neoliberalizmu a demokratyczna wspólnota, "Prakseologia", Nr 158, t. 2, s. 99-119.
7
Wiatrowski P., (2015), Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2014 r. (sygn. akt U 8/13), "Przegląd Sejmowy", nr 3(128), s. 151-156; http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/DE677AD9ACA2AA5BC1257E8200398A63/%24File/ps128.pdf
8
Gnela B., Wiatrowski P., (2015), Elementy prawa konstytucyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 51-67.
9
Wiatrowski P., (2015), Elementy prawa karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 112-122.
10
Wiatrowski P., (2015), Elementy postępowania karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 123-127.
11
Wiatrowski P., (2014), Niekonstytucyjna regulacja tzw. konkursów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. [W:] Kidyba A. (red.), Skarb Państwa a działalność gospodarcza (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 189-198.
12
Wiatrowski P., (2013), Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (39), s. 127-143.
13
Wiatrowski P., (2013), Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, LIV, 336 s.
14
Wiatrowski P., (2013), Wizyta na Państwowym Uniwersytecie Zarządzania w Moskwie, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 20; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
15
Wiatrowski P., (2013), Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 363-369.
16
Wiatrowski P., (2013), Odmowa podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy i jej prawne uwarunkowanie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 911, s. 77-88; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/776/601
17
Wiatrowski P., (2012), Uchwały Sądu Najwyższego i ich rola w zachowaniu jednolitości sądowej wykładni prawa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 887, s. 73-86.
18
Wiatrowski P., (2012), Typy kwalifikowane sprzedajności w kodeksie karnym z 1997 r., "Palestra", R. 57, nr 3-4 (651-652), s. 58-68; http://palestra.pl/upload/14/84/66/1484664014_.pdf
19
Wiatrowski P., (2012), International Week w University of Applied Science we Frankfurcie nad Menem, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 68; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
20
Wiatrowski P., (2012), Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia, s. 190-197.
21
Wiatrowski P., (2012), Elementy prawa karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 111-122.
22
Gnela B., Wiatrowski P., (2012), Elementy prawa konstytucyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 51-66.
23
Wiatrowski P., (2012), Elementy postępowania karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 123-127.
24
Wiatrowski P., (2011), Elementy postępowania karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 125-129.
25
Michałowska K., Wiatrowski P., (2011), Elementy praw pracy. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 207-220.
26
Gnela B., Wiatrowski P., (2011), Elementy prawa konstytucyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 49-65.
27
Wiatrowski P., (2011), Problem kontroli konstytucyjności ustaw przez sądy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 870, s. 207-218; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190445
28
Wiatrowski P., (2011), Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości. [W:] Gnela B. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 292-300.
29
Wiatrowski P., (2011), Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 2), "Palestra", R. 56, nr 1-2 (637-638), s. 72-79; http://palestra.pl/upload/14/48/01/1448011667_.pdf
30
Michałowska K., Wiatrowski P., (2011), Elementy praw ubezpieczeń społecznych. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 221-226.
31
Wiatrowski P., (2011), Ustawowe znamiona oszustwa przetargowego w kodeksie karnych z 1997 r.. [W:] Niczyporuk J., Sadowy J., Urbanek M. (red.), Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1, Warszawa : [Urząd Zamówień Publicznych], s. 205-212.
32
Wiatrowski P., (2011), Elementy prawa karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 113-124.
33
Wiatrowski P., (2011), Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 3), "Palestra", R. 56, nr 3-4 (639-640), s. 101-108; http://palestra.pl/upload/14/48/01/1448011731_.pdf
34
Wiatrowski P., (2010), Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 1), "Palestra", R. 55, nr 11-12 (635-636), s. 69-74; http://palestra.pl/upload/14/30/20/1430209475_.pdf
35
Wiatrowski P., (2010), Kazusy z prawa karnego. [W:] Wiatrowski P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 21-26.
36
Wiatrowski P. (red.), (2010), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 126, [1] s.
37
Dąbek P., Kielijan A., Kukuryk P., Loranc-Borkowska J., Łuc M., Walczak U., Wiatrowski P., (2010), Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów,, Dąbek P. (red.), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 107, [1] s.
38
Wiatrowski P., (2009), Prawo zamówień publicznych jako ustawa o charakterze antykorupcyjnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 802, s. 105-120; https://bazekon.uek.krakow.pl/164133869
39
Wiatrowski P., (2009), Fałsz materialny dokumentu jako przedmiot odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 27; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
40
Wiatrowski P., (2009), Zwalczanie korupcji oraz nadużyć finansowych w UE w świetle prawa wspólnotowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 809, s. 145-159; https://bazekon.uek.krakow.pl/169629768
41
Wiatrowski P., (2009), Dyrektywy interpretacyjne systemowej wykładni przepisów prawa karnego materialnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych", R. 13, z. 2, s. 167-183; http://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2009/zeszyt2/Wiatrowski_P-Dyrektywy_interpretacyjne_systemowej_wykladni_przepisow_prawa_karnego_materialnego-CZPKiNP_2009-z.2.pdf
42
Wiatrowski P., (2009), Ochrona interesu publicznego w zakresie odpowiedzialności karnej za zmowę przetargową w kontekście art. 305 k.k.. [W:] Nowicki H., Sadowy J. (red.), XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Toruń ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 257-265.
1
@article{UEK:2168338761,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Współczesne zagrożenia demokracji - aspekt prawny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (980)",
pages = "7-23",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168326291,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Polityka podatkowa państwa a nierówności społeczne",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 54 (2)",
pages = "76-86",
year = "2018",
}
3
@inbook{UEK:2168330665,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Elementy prawa karnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "135-147",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-121-4",
}
4
@inbook{UEK:2168330667,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Elementy postępowania karnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "149-153",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-121-4",
}
5
@article{UEK:2168327719,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Przestępstwa zmowy przetargowej i wyłudzenia przetargu w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Krajowej Izby Odwoławczej",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (55)",
pages = "83-96",
year = "2017",
}
6
@article{UEK:2168310449,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Nierówności społeczne jako skutek neoliberalizmu a demokratyczna wspólnota",
journal = "Prakseologia",
number = "Nr 158, t. 2",
pages = "99-119",
year = "2016",
}
7
@article{UEK:2168306885,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2014 r. (sygn. akt U 8/13)",
journal = "Przegląd Sejmowy",
number = "3(128)",
pages = "151-156",
year = "2015",
}
8
@inbook{UEK:2168299917,
author = "Gnela Bogusława and Wiatrowski Piotr",
title = "Elementy prawa konstytucyjnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "51-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9292-1",
}
9
@inbook{UEK:2168299925,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Elementy prawa karnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "112-122",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9292-1",
}
10
@inbook{UEK:2168299927,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Elementy postępowania karnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "123-127",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9292-1",
}
11
@inbook{UEK:2168284225,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Niekonstytucyjna regulacja tzw. konkursów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa",
booktitle = "Skarb Państwa a działalność gospodarcza",
pages = "189-198",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2014",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-3310-8",
}
12
@article{UEK:2168306881,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (39)",
pages = "127-143",
year = "2013",
}
13
@book{UEK:2168261568,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-255-4871-1 ; 978-83-255-4872-8",
}
14
@misc{UEK:2168281885,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Wizyta na Państwowym Uniwersytecie Zarządzania w Moskwie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "20",
year = "2013",
}
15
@inbook{UEK:2168274337,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "363-369",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7930-012-9",
}
16
@article{UEK:2168276015,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Odmowa podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy i jej prawne uwarunkowanie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "911",
pages = "77-88",
year = "2013",
}
17
@article{UEK:2168256614,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Uchwały Sądu Najwyższego i ich rola w zachowaniu jednolitości sądowej wykładni prawa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "887",
pages = "73-86",
year = "2012",
}
18
@article{UEK:2168335523,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Typy kwalifikowane sprzedajności w kodeksie karnym z 1997 r.",
journal = "Palestra",
number = "R. 57, 3-4 (651-652)",
pages = "58-68",
year = "2012",
}
19
@misc{UEK:2168282341,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "International Week w University of Applied Science we Frankfurcie nad Menem",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "68",
year = "2012",
}
20
@unpublished{UEK:2168273688,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego",
booktitle = "Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia",
pages = "190-197",
year = "2012",
}
21
@inbook{UEK:2168239766,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Elementy prawa karnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "111-122",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4130-1",
}
22
@inbook{UEK:2168239744,
author = "Gnela Bogusława and Wiatrowski Piotr",
title = "Elementy prawa konstytucyjnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "51-66",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4130-1",
}
23
@inbook{UEK:2168239770,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Elementy postępowania karnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "123-127",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4130-1",
}
24
@inbook{UEK:2166082224,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Elementy postępowania karnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "125-129",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1044-4",
}
25
@inbook{UEK:2166082560,
author = "Michałowska Kinga and Wiatrowski Piotr",
title = "Elementy praw pracy",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "207-220",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1044-4",
}
26
@inbook{UEK:2166081603,
author = "Gnela Bogusława and Wiatrowski Piotr",
title = "Elementy prawa konstytucyjnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "49-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1044-4",
}
27
@article{UEK:2168221188,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Problem kontroli konstytucyjności ustaw przez sądy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "870",
pages = "207-218",
year = "2011",
}
28
@inbook{UEK:2168225932,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości",
booktitle = "Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "292-300",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1547-0",
}
29
@article{UEK:2168335515,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 2)",
journal = "Palestra",
number = "R. 56, 1-2 (637-638)",
pages = "72-79",
year = "2011",
}
30
@inbook{UEK:2166082605,
author = "Michałowska Kinga and Wiatrowski Piotr",
title = "Elementy praw ubezpieczeń społecznych",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "221-226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1044-4",
}
31
@inbook{UEK:2168226743,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Ustawowe znamiona oszustwa przetargowego w kodeksie karnych z 1997 r.",
booktitle = "Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1",
pages = "205-212",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2011",
isbn = "978-83-88686-18-4",
}
32
@inbook{UEK:2166082112,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Elementy prawa karnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "113-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1044-4",
}
33
@article{UEK:2168335517,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 3)",
journal = "Palestra",
number = "R. 56, 3-4 (639-640)",
pages = "101-108",
year = "2011",
}
34
@article{UEK:2168335513,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 1)",
journal = "Palestra",
number = "R. 55, 11-12 (635-636)",
pages = "69-74",
year = "2010",
}
35
@inbook{UEK:2162005080,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Kazusy z prawa karnego",
booktitle = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
pages = "21-26",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0153-4",
}
36
@book{UEK:50436,
title = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
editor = Wiatrowski Piotr,
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0153-4",
}
37
@book{UEK:51887,
author = "Dąbek Paweł and Kielijan Anna and Kukuryk Piotr and Loranc-Borkowska Jolanta and Łuc Michał and Walczak Urszula and Wiatrowski Piotr",
title = "Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów",
editor = Wiatrowski Piotr,
editor = Dąbek Paweł,
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0171-8",
}
38
@article{UEK:50067,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Prawo zamówień publicznych jako ustawa o charakterze antykorupcyjnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "802",
pages = "105-120",
year = "2009",
}
39
@article{UEK:2168274459,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Fałsz materialny dokumentu jako przedmiot odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej",
journal = "Kurier UEK",
number = "7 (31)",
pages = "27",
year = "2009",
}
40
@article{UEK:2165701556,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Zwalczanie korupcji oraz nadużyć finansowych w UE w świetle prawa wspólnotowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "809",
pages = "145-159",
year = "2009",
}
41
@article{UEK:2168311057,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Dyrektywy interpretacyjne systemowej wykładni przepisów prawa karnego materialnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego",
journal = "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych",
number = "R. 13, z. 2",
pages = "167-183",
year = "2009",
}
42
@inbook{UEK:2165811756,
author = "Wiatrowski Piotr",
title = "Ochrona interesu publicznego w zakresie odpowiedzialności karnej za zmowę przetargową w kontekście art. 305 k.k.",
booktitle = "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce",
pages = "257-265",
adress = "Toruń; Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2009",
isbn = "978-83-88686-04-7",
}