Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Ocena demograficznych konsekwencji zmian płodności i umieralności w Polsce w okresie transformacji ekonomiczno-społecznej = Evaluation of Effects of Fertility and Mortality Changes Under the Socio-Economic Transformation in Poland
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 1/145 (2004) , s. 25-54. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168256934
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Evaluation of Influence of Changes in Mortality and Fertility on Population Structure in Poland during Social and Economical Transformation
Źródło:
International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002 / red. Józef POCIECHA - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 195-211 - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-3-5
Nr:
2168234198
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Wybrane własności funkcji addytywnych = Selected Properties of Additive Functions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 549 (2002) , s. 21-33. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168256472
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Wpływ postępu w walce ze śmiercią w latach 1990-2000 na stan liczebny i strukturę ludności Polski
Źródło:
Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych / kier. projektu: Jolanta KURKIEWICZ2002, s. 34-48
Sygnatura:
NP-873/Magazyn
Nr:
2168267288
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Analiza porównawcza przemian zachowań demograficznych w Polsce oraz w innych krajach europejskich
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
74 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
74/KS/7/2003/S/080
Sygnatura:
NP-931/Magazyn
Nr:
2168267294
naukowo-badawcze
1
Ocena demograficznych konsekwencji zmian płodności i umieralności w Polsce w okresie transformacji ekonomiczno-społecznej = Evaluation of Effects of Fertility and Mortality Changes Under the Socio-Economic Transformation in Poland / Jolanta KURKIEWICZ, Marcin STONAWSKI, Danuta WĘGRZYN // Studia Demograficzne. - nr 1/145 (2004), s. 25-54. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0039-3134
2
Evaluation of Influence of Changes in Mortality and Fertility on Population Structure in Poland during Social and Economical Transformation / Jolanta KURKIEWICZ, Marcin STONAWSKI, Danuta WĘGRZYN // W: International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002 / ed. Józef POCIECHA. - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 195-211. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-3-5
3
Wybrane własności funkcji addytywnych = Selected Properties of Additive Functions / Danuta WĘGRZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 549 (2002), s. 21-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12585. - ISSN 0208-7944
4
Wpływ postępu w walce ze śmiercią w latach 1990-2000 na stan liczebny i strukturę ludności Polski / Danuta WĘGRZYN // W: Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych / kier. projektu: Jolanta KURKIEWICZ. - (2002), s. 34-48
5
Analiza porównawcza przemian zachowań demograficznych w Polsce oraz w innych krajach europejskich / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ ; zespół: Marcin STONAWSKI, Danuta WĘGRZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kurkiewicz J., Stonawski M., Węgrzyn D., (2004), Ocena demograficznych konsekwencji zmian płodności i umieralności w Polsce w okresie transformacji ekonomiczno-społecznej, "Studia Demograficzne", nr 1/145, s. 25-54.
2
Kurkiewicz J., Stonawski M., Węgrzyn D., (2003), Evaluation of Influence of Changes in Mortality and Fertility on Population Structure in Poland during Social and Economical Transformation. [W:] Pociecha J. (red.), International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries: Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002, Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 195-211.
3
Węgrzyn D., (2002), Wybrane własności funkcji addytywnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 549, s. 21-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/12585
4
Węgrzyn D., (2002), Wpływ postępu w walce ze śmiercią w latach 1990-2000 na stan liczebny i strukturę ludności Polski. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych, s. 34-48.
5
Stonawski M., Węgrzyn D., (2003), Analiza porównawcza przemian zachowań demograficznych w Polsce oraz w innych krajach europejskich, Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 74 k.
1
@article{UEK:2168256934,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Marcin Stonawski and Danuta Węgrzyn",
title = "Ocena demograficznych konsekwencji zmian płodności i umieralności w Polsce w okresie transformacji ekonomiczno-społecznej",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "1/145",
pages = "25-54",
year = "2004",
url = {},
}
2
@inbook{UEK:2168234198,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Marcin Stonawski and Danuta Węgrzyn",
title = "Evaluation of Influence of Changes in Mortality and Fertility on Population Structure in Poland during Social and Economical Transformation",
booktitle = "International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002",
pages = "195-211",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-911355-3-5",
}
3
@article{UEK:2168256472,
author = "Danuta Węgrzyn",
title = "Wybrane własności funkcji addytywnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "549",
pages = "21-33",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12585},
}
4
@unpublished{UEK:2168267288,
author = "Danuta Węgrzyn",
title = "Wpływ postępu w walce ze śmiercią w latach 1990-2000 na stan liczebny i strukturę ludności Polski",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych",
pages = "34-48",
year = "2002",
}
5
@unpublished{UEK:2168267294,
author = "Marcin Stonawski and Danuta Węgrzyn",
title = "Analiza porównawcza przemian zachowań demograficznych w Polsce oraz w innych krajach europejskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID