Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Podstawy sprzyjające powodzeniu w organizacji - refleksje z humanistycznej perspektywy
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 142-151
ISBN:
978-83-7252-595-6
Nr:
2168246910
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Postawy sprzyjające powodzeniu w organizacji - perspektywa psychologiczno-aksjologiczna
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK2011, s. 7-23 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261572
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Co warto wiedzieć o własnej motywacji?
Źródło:
Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 34-42 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-538-3
Nr:
2168227718
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Jak myśleć skutecznie i swobodnie?
Źródło:
Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 52-61 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-538-3
Nr:
2168227722
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Studiować interesująco i efektywnie
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
70 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-538-3
Nr:
2168223312
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
6

Tytuł:
Zarys psychologii
Wydanie:
Wyd. 5 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
150, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-499-7
Nr:
52895
monografia
7

Konferencja:
Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia, Warszawa, Polska, od 2009-05-07 do 2009-05-08
Tytuł:
Pozycja zdrowia w systemie wartości studentów UEK w Krakowie
Źródło:
Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1 / [red. Bolesław Samoliński, Janusz Ślusarczyk] - [Warszawa]: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2009, s. 92-100 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7637-064-4
Nr:
2166124151
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Wychowawcze konsekwencje konkurencji "wychowawców" = Educational Consequences of Educators' Competition
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 3 (2006) , s. s. 81-86. - Summ.
Nr:
2168292963
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Komunikowanie w ujęciu psychologii
Źródło:
Rola komunikacji w społeczności akademickiej / [materiały zebrała i przygot. Janina FILEK] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 7-10
ISBN:
83-7252-307-X
Nr:
2166511787
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Nauczyciel z klasą
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (2005) , s. 29-35. - Referat wygłoszony na seminarium z okazji 70-lecia Centrum Pedagogicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - Bibliogr.
Nr:
2166123315
artykuł w czasopiśmie
11

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja: Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, Kraków, Polska, od 2004-05-20 do 2004-05-21
Tytuł:
Rzetelność w kształceniu akademickim
Źródło:
Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Kazimierz Kloc, Ewa Chmielecka - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2004, s. 42-46
ISBN:
83-917004-4-5
Nr:
2166591820
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Warsztat dydaktyczny Danuty Gierulanki = Danuta Gierulanka as Teacher
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2003. - T. 45/2, lipiec-grudzień 2001, s. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168321007
varia
13

Tytuł:
Refleksje na początek roku
Źródło:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 8 (2003) , s. 15
Nr:
2168228040
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Konferencja:
Konferencja dydaktyczna "Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia", Poznań, Polska, od 2013-03-17 do 2013-03-18
Tytuł:
Prospołeczna edukacja ekonomistów
Źródło:
Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 75-83
ISBN:
83-915196-1-9
Nr:
2168242806
rozdział w monografii
15

Konferencja:
Sympozjum naukowe: Dydaktyka XXI wieku, Kraków, Polska, od 2001-09-14 do 2001-09-14
Tytuł:
System oceny jakości kształcenia = Education Quality Assessment in Poland
Źródło:
Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.) / red. nauk. Jan STECZKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 59-73. - Summ.
ISBN:
83-7252-092-5
Nr:
2168331111
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Psychologiczny szkic do portretu człowieka gospodarującego
Źródło:
Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 105-111
ISBN:
83-86957-42-5
Nr:
2168242082
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Zarys psychologii
Wydanie:
Wyd. 4 popr.
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Opis fizyczny:
149, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-031-3
Nr:
2168275693
monografia
18

Tytuł:
Dydaktyczne przygotowanie nauczycieli akademickich jako element systemu zapewnienia jakości kształcenia
Źródło:
Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 33-37
ISBN:
83-7252-039-9
Nr:
2168241264
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Trening jako interaktywna metoda kształcenia umiejętności interpersonalnych - jego możliwości i ograniczenia
Źródło:
Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 23-26
ISBN:
83-7252-039-9
Nr:
2168241258
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Autor:
Węgrzecka Maria , Pałczyńska Bogusława
Tytuł:
Czy tylko instrument?
Źródło:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK2000. - nr 5, s. 4
Nr:
2168272364
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Pozór wzajemności - pozór etyczności
Źródło:
Etyczne fundamenty gospodarowania / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Oficyna Cracovia, 1999, s. 161-165
ISBN:
83-86957-33-6
Nr:
2168248320
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Konferencja:
II Ogólnopolska Konferencja: Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku, Kraków, Polska, od 1999-04-15 do 1999-04-16
Tytuł:
Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 1999
Opis fizyczny:
296 s.: il., wykr.; 24 cm
Seria:
(Problemy Studiów Nauczycielskich ; z. 19)
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN:
83-7271-024-4
Nr:
2166094460
monografia
23

Tytuł:
Psychologiczna refleksja nad etosem nauczyciela akademickiego
Źródło:
O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 32-35
ISBN:
83-87239-55-0
Nr:
2168238544
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Powodzenie ekonomiczne - cel czy instrument rozwoju jednostki
Źródło:
Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Oficyna Cracovia, 1996, s. 227-233
ISBN:
83-86957-06-9
Nr:
2168248306
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Jak studiująca młodzież rozumie pojęcie moralnej odpowiedzialności?
Źródło:
Edukacja aksjologiczna. T. 2, Odpowiedzialność pedagoga / red. Katarzyna Olbrycht - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1995, s. 61-66
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1438)
ISBN:
83-226-0558-7
Nr:
2168238656
rozdział w monografii
26

Tytuł:
W kręgu spraw związanych z oceną jakości dydaktyki w szkołach wyższych = In the Circle of the Issues Related to Evaluation of the Quality of Teaching in Higher Education
Źródło:
Nauka i Szkolnictwo Wyższe. - nr 4 (1994) , s. 137-146. - Streszcz., summ.
Nr:
2168298279
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Psychologiczna refleksja nad poznaniem moralnym = Psychological Reflection on the Cognition of Moral Values
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Zbigniew PUCEK]. - nr 416 (1993) , s. 5-17. - Summ.
Nr:
2168276261
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Syntetyczne wyniki opinii o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w AE w Krakowie w semestrze zimowym 1992/93
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993
Opis fizyczny:
129 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Aktualności : biuletyn informacyjny rektora ; 5 (17))
Nr:
2168237056
monografia
29

Tytuł:
System oceny zajęć dydaktycznych w AE w Krakowie
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 4(6), s. 6-9
Nr:
2168316589
rozdział w monografii
30

Tytuł:
Badanie specyfiki myślenia matematycznego studentów I roku studiów ekonomicznych
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 615 (1992) , s. 15-18. - Tytuł numeru: Dydaktyka matematyki: materiały konferencyjne: Ogólnopolska Szkoła Letnia, Wrocław, 17-19 września 1992 - Bibliogr.
Nr:
2168264386
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Syntetyczne wyniki oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w AE w Krakowie w semestrze letnim 1991/92
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
133 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Aktualności : biuletyn informacyjny rektora ; nr 6(8), wyd. specjalne Studencka ocena dydaktyki)
Nr:
2168316651
monografia
32

Tytuł:
Zarys psychologii
Wydanie:
Wyd. 3
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
174, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168275697
monografia
33

Tytuł:
Wrażliwość aksjologiczna a kształtowanie się osobowości = Axiological Susceptibility and Personality Formation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 337 (1991) , s. 5-15. - Summ., rez.
Nr:
2168276233
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Zarys psychologii
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
174, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168275699
monografia
35

Tytuł:
Jak myśleć skutecznie i swobodnie?
Źródło:
Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 19-29 - Bibliogr.
Nr:
2168248600
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Co warto wiedzieć o własnej motywacji?
Źródło:
Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 40-49 - Bibliogr.
Nr:
2168248606
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Jak się uczyć?
Źródło:
Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 50-66 - Bibliogr.
Nr:
2168248608
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Motywacja do studiów ekonomicznych
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 36, nr 6 (1988) , s. 69-76
Nr:
2168298291
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Znaczenie motywacji ambicjonalnej u młodzieży studiującej na kierunkach ekonomicznych = Importance of Motivation Through Ambition for Students of Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 270 (1988) , s. 5-17. - Summ., rez.
Nr:
2168283679
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Świadomość wartości jako warunek formowania się postaw
Źródło:
System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r. / [mater. zebrali i przygot. do publikacji: Maria WĘGRZECKA, Ryszard Niezgoda] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 15-24
Nr:
2168298337
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r.
Materiały zebrał i przygotował:
, Niezgoda Ryszard
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
161 s.; 24 cm
Nr:
2168298333
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
42

Tytuł:
Aksjologiczne aspekty w kształceniu i w pracy zawodowej ekonomistów
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - t. 54 (1986) , s. 212-218
Nr:
2166248243
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Zarys psychologii
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
175 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168275701
monografia
44

Tytuł:
Poznawcze właściwości uczuć wyższych = The Cognitive Properties of Higher Emotion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - nr 198 (1984) , s. 17-30. - Summ., rez.
Nr:
2168245262
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników magazynowych
Źródło:
Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu / kier. Jerzy ALTKORN - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1979, s. 61-82
Seria:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 188)
Nr:
2168253636
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
O niektórych rysach poznania moralnego = About Some Features of Moral Cognition
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 100 (1978) , s. 35-45. - Summ., rez.
Nr:
2168250842
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Z badań nad poznaniem moralnym - Rozumienie pojęć molarnych = From a Study of Moral Cognition Understanding Moral Notions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 69 (1975) , s. 45-75. - Summ., rez.
Nr:
2168249844
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracował:
Nr:
2168242590
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2]
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
91 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
61/KPiD/1/2009/S/525
Sygnatura:
NP-1221/[2]/Magazyn
Nr:
2168161263
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1]
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
47 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
55/KPiD/1/2008/S/471
Sygnatura:
NP-1221/[1]/Magazyn
Nr:
2166233916
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Efektywność studiowania w nowym systemie kształcenia wdrażanym w krakowskiej Akademii Ekonomicznej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
23 s.: il.; 30 cm
Program badawczy:
80/spED/1/91/W
Sygnatura:
NP-106/Magazyn
Nr:
2168271576
naukowo-badawcze
1
Podstawy sprzyjające powodzeniu w organizacji - refleksje z humanistycznej perspektywy / Maria WĘGRZECKA // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 142-151. - ISBN 978-83-7252-595-6
2
Postawy sprzyjające powodzeniu w organizacji - perspektywa psychologiczno-aksjologiczna / Maria WĘGRZECKA // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - (2011), s. 7-23. - Bibliogr.
3
Co warto wiedzieć o własnej motywacji? / Maria WĘGRZECKA // W: Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 34-42. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-538-3
4
Jak myśleć skutecznie i swobodnie? / Maria WĘGRZECKA // W: Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 52-61. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-538-3
5
Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 70 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-538-3
6
Zarys psychologii / Maria WĘGRZECKA. - Wyd. 5 popr. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 150, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-499-7
7
Pozycja zdrowia w systemie wartości studentów UEK w Krakowie / WĘGRZECKA Maria, KRZYŻAK Joanna, MOTYKA Marek // W: Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1 / [red. Bolesław Samoliński, Janusz Ślusarczyk]. - [Warszawa] : Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2009. - S. 92-100. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7637-064-4
8
Wychowawcze konsekwencje konkurencji "wychowawców" = Educational Consequences of Educators' Competition / Maria WĘGRZECKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 3 (2006), s. s. 81-86. - Summ. - ISSN 1734-087X
9
Komunikowanie w ujęciu psychologii / Maria WĘGRZECKA // W: Rola komunikacji w społeczności akademickiej : materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. Janina FILEK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 7-10. - ISBN 83-7252-307-X
10
Nauczyciel z klasą / Maria WĘGRZECKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (2005), s. 29-35. - Referat wygłoszony na seminarium z okazji 70-lecia Centrum Pedagogicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. - Bibliogr. - ISSN 1734-087X
11
Rzetelność w kształceniu akademickim / Anna GRYGLASZEWSKA, Maria WĘGRZECKA // W: Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Kazimierz Kloc, Ewa Chmielecka. - Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2004. - S. 42-46. - ISBN 83-917004-4-5
12
Warsztat dydaktyczny Danuty Gierulanki = Danuta Gierulanka as Teacher / Maria WĘGRZECKA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 45/2, lipiec-grudzień 2001 (2003), s. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
13
Refleksje na początek roku / Maria WĘGRZECKA // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 8 (2003), s. 15. - ISSN 1509-5975
14
Prospołeczna edukacja ekonomistów / Maria WĘGRZECKA, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 75-83. - ISBN 83-915196-1-9
15
System oceny jakości kształcenia = Education Quality Assessment in Poland / Maria WĘGRZECKA // W: Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.) / red. nauk. Jan STECZKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 59-73. - Summ. - ISBN 83-7252-092-5
16
Psychologiczny szkic do portretu człowieka gospodarującego / Maria WĘGRZECKA // W: Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 105-111. - ISBN 83-86957-42-5
17
Zarys psychologii / Maria WĘGRZECKA. - Wyd. 4 popr. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 149, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-031-3
18
Dydaktyczne przygotowanie nauczycieli akademickich jako element systemu zapewnienia jakości kształcenia / Maria WĘGRZECKA // W: Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 33-37. - ISBN 83-7252-039-9
19
Trening jako interaktywna metoda kształcenia umiejętności interpersonalnych - jego możliwości i ograniczenia / Maria WĘGRZECKA // W: Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 23-26. - ISBN 83-7252-039-9
20
Czy tylko instrument? / Maria WĘGRZECKA ; rozm. Bogusława Pałczyńska // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000), s. 4. - ISSN 1509-5975
21
Pozór wzajemności - pozór etyczności / Maria WĘGRZECKA // W: Etyczne fundamenty gospodarowania / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Oficyna Cracovia, 1999. - S. 161-165. - ISBN 83-86957-33-6
22
Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 1999. - 296 s. : il., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref. - (Problemy Studiów Nauczycielskich, ISSN 0239-6769 ; z. 19). - ISBN 83-7271-024-4
23
Psychologiczna refleksja nad etosem nauczyciela akademickiego / Maria WĘGRZECKA // W: O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 32-35. - ISBN 83-87239-55-0
24
Powodzenie ekonomiczne - cel czy instrument rozwoju jednostki / Maria WĘGRZECKA // W: Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Oficyna Cracovia, 1996. - S. 227-233. - ISBN 83-86957-06-9
25
Jak studiująca młodzież rozumie pojęcie moralnej odpowiedzialności? / Maria WĘGRZECKA // W: Edukacja aksjologiczna. T. 2, Odpowiedzialność pedagoga / red. Katarzyna Olbrycht. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 1438). - S. 61-66. - ISBN 83-226-0558-7
26
W kręgu spraw związanych z oceną jakości dydaktyki w szkołach wyższych = In the Circle of the Issues Related to Evaluation of the Quality of Teaching in Higher Education / Maria WĘGRZECKA // Nauka i Szkolnictwo Wyższe. - nr 4 (1994), s. 137-146. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-0298
27
Psychologiczna refleksja nad poznaniem moralnym = Psychological Reflection on the Cognition of Moral Values / Maria WĘGRZECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Zbigniew PUCEK]. - nr 416 (1993), s. 5-17. - Summ. - ISSN 0208-7944
28
Syntetyczne wyniki opinii o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w AE w Krakowie w semestrze zimowym 1992/93 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI, Maria WĘGRZECKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993. - 129 s. : il. ; 23 cm. - (Aktualności : biuletyn informacyjny rektora ; 5 (17))
29
System oceny zajęć dydaktycznych w AE w Krakowie / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI, Maria WĘGRZECKA // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 4(6) (1992), s. 6-9
30
Badanie specyfiki myślenia matematycznego studentów I roku studiów ekonomicznych / Anna GRYGLASZEWSKA, Barbara PASZEK, Maria WĘGRZECKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 615 (1992), s. 15-18. - Tytuł numeru: Dydaktyka matematyki: materiały konferencyjne: Ogólnopolska Szkoła Letnia, Wrocław, 17-19 września 1992. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
31
Syntetyczne wyniki oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w AE w Krakowie w semestrze letnim 1991/92 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI, Maria WĘGRZECKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 133 s. : il. ; 23 cm. - ( ; nr 6(8), wyd. specjalne Studencka ocena dydaktyki)
32
Zarys psychologii / Maria WĘGRZECKA. - Wyd. 3. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 174, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
33
Wrażliwość aksjologiczna a kształtowanie się osobowości = Axiological Susceptibility and Personality Formation / Maria WĘGRZECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 337 (1991), s. 5-15. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
34
Zarys psychologii / Maria WĘGRZECKA. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 174, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
35
Jak myśleć skutecznie i swobodnie? / Maria WĘGRZECKA // W: Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 19-29. - Bibliogr.
36
Co warto wiedzieć o własnej motywacji? / Maria WĘGRZECKA // W: Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 40-49. - Bibliogr.
37
Jak się uczyć? / Ferdynand MICHOŃ // W: Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 50-66. - Bibliogr.
38
Motywacja do studiów ekonomicznych / Maria WĘGRZECKA // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 36, nr 6 (1988), s. 69-76. - ISSN 0591-2377
39
Znaczenie motywacji ambicjonalnej u młodzieży studiującej na kierunkach ekonomicznych = Importance of Motivation Through Ambition for Students of Economics / Maria WĘGRZECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 270 (1988), s. 5-17. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
40
Świadomość wartości jako warunek formowania się postaw / Maria WĘGRZECKA // W: System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r. / [mater. zebrali i przygot. do publikacji: Maria WĘGRZECKA, Ryszard Niezgoda]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 15-24
41
System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r. / [mater. zebrali i przygot. do publikacji Maria WĘGRZECKA, Ryszard Niezgoda]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 161 s. ; 24 cm
42
Aksjologiczne aspekty w kształceniu i w pracy zawodowej ekonomistów / Maria WĘGRZECKA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - t. 54 (1986), s. 212-218. - ISSN 0239-4464
43
Zarys psychologii / Maria WĘGRZECKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 175 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
44
Poznawcze właściwości uczuć wyższych = The Cognitive Properties of Higher Emotion / Maria WĘGRZECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - nr 198 (1984), s. 17-30. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
45
Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników magazynowych / M. WĘGRZECKA, K. PIOTROWSKA // W: Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu / kier. Jerzy ALTKORN. - Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1979. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 188). - S. 61-82
46
O niektórych rysach poznania moralnego = About Some Features of Moral Cognition / Maria WĘGRZECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 100 (1978), s. 35-45. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
47
Z badań nad poznaniem moralnym - Rozumienie pojęć molarnych = From a Study of Moral Cognition Understanding Moral Notions / Maria WĘGRZECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 69 (1975), s. 45-75. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
48
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
49
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2] / zespół autorów: Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK, Maria WĘGRZECKA, Mariusz MAKOWSKI, Joanna KRZYŻAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 91 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
50
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1] / zespół autorów: Marek MOTYKA, Maria WĘGRZECKA, Mariusz MAKOWSKI, Joanna KRZYŻAK, Małgorzata HETKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 47 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
51
Efektywność studiowania w nowym systemie kształcenia wdrażanym w krakowskiej Akademii Ekonomicznej / kier. Maria WĘGRZECKA, [aut. Łucja KARPIEL, Jan KOLEK, Maria WĘGRZECKA, Antoni BERBEKA, Joanna KRZYŻAK, Maciej ZAŁUSKI, Małgorzata HETKE, Krystyna PIOTROWSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 23 s. : il. ; 30 cm
1
Węgrzecka M., (2012), Podstawy sprzyjające powodzeniu w organizacji - refleksje z humanistycznej perspektywy. [W:] Motyka M., Pawlak J. (red.), Podmiotowość człowieka w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 142-151.
2
Węgrzecka M., (2011), Postawy sprzyjające powodzeniu w organizacji - perspektywa psychologiczno-aksjologiczna. [W:] Motyka M., Pawlak J. (kierownik tematu), Podmiotowość człowieka w organizacji, s. 7-23.
3
Węgrzecka M., (2011), Co warto wiedzieć o własnej motywacji?. [W:] Węgrzecka M. (red.), Studiować interesująco i efektywnie, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 34-42.
4
Węgrzecka M., (2011), Jak myśleć skutecznie i swobodnie?. [W:] Węgrzecka M. (red.), Studiować interesująco i efektywnie, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 52-61.
5
Węgrzecka M. (red.), (2011), Studiować interesująco i efektywnie, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 70 s.
6
Węgrzecka M., (2010), Zarys psychologii, Wyd. 5 popr.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 150, [1] s.
7
Węgrzecka M., Krzyżak J., Motyka M., (2009), Pozycja zdrowia w systemie wartości studentów UEK w Krakowie. [W:] Samoliński B., Ślusarczyk J. (red.), Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1, [Warszawa] : Warszawski Uniwersytet Medyczny, s. 92-100.
8
Węgrzecka M., (2006), Wychowawcze konsekwencje konkurencji "wychowawców", "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 3, s. s. 81-86.
9
Węgrzecka M., (2006), Komunikowanie w ujęciu psychologii. [W:] Filek J. (red.), Rola komunikacji w społeczności akademickiej: materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-10.
10
Węgrzecka M., (2005), Nauczyciel z klasą, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 2, s. 29-35.
11
Gryglaszewska A., Węgrzecka M., (2004), Rzetelność w kształceniu akademickim. [W:] Kloc K., Chmielecka E. (red.), Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 42-46.
12
Węgrzecka M., (2003), Warsztat dydaktyczny Danuty Gierulanki, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 45/2, lipiec-grudzień 2001, s. 44-45.
13
Węgrzecka M., (2003), Refleksje na początek roku, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 8, s. 15.
14
Węgrzecka M., Adamska-Chudzińska M., (2002), Prospołeczna edukacja ekonomistów. [W:] Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 75-83.
15
Węgrzecka M., (2001), System oceny jakości kształcenia. [W:] Steczkowski J. (red.), Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 59-73.
16
Węgrzecka M., (2000), Psychologiczny szkic do portretu człowieka gospodarującego. [W:] Węgrzecki A. (red.), Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 105-111.
17
Węgrzecka M., (2000), Zarys psychologii, Węgrzecki A. (red. nauk.), Wyd. 4 popr.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 149, [1] s.
18
Węgrzecka M., (2000), Dydaktyczne przygotowanie nauczycieli akademickich jako element systemu zapewnienia jakości kształcenia. [W:] Filek J. (red.), Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 33-37.
19
Węgrzecka M., (2000), Trening jako interaktywna metoda kształcenia umiejętności interpersonalnych - jego możliwości i ograniczenia. [W:] Filek J. (red.), Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 23-26.
20
Węgrzecka M., Pałczyńska B., (2000), Czy tylko instrument?, "Eksperyment: pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5, s. 4.
21
Węgrzecka M., (1999), Pozór wzajemności - pozór etyczności. [W:] Węgrzecki A. (red.), Etyczne fundamenty gospodarowania, Kraków : Oficyna Cracovia, s. 161-165.
22
Węgrzecka M. (red.), (1999), Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku: materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r., (Problemy Studiów Nauczycielskich, z. 19), Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 296 s.
23
Węgrzecka M., (1998), Psychologiczna refleksja nad etosem nauczyciela akademickiego. [W:] Filek J. (red.), O etosie nauczyciela akademickiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 32-35.
24
Węgrzecka M., (1996), Powodzenie ekonomiczne - cel czy instrument rozwoju jednostki. [W:] Węgrzecki A. (red.), Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, Kraków : Oficyna Cracovia, s. 227-233.
25
Węgrzecka M., (1995), Jak studiująca młodzież rozumie pojęcie moralnej odpowiedzialności?. [W:] Olbrycht K. (red.), Edukacja aksjologiczna, T. 2, Odpowiedzialność pedagoga (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 1438), Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 61-66.
26
Węgrzecka M., (1994), W kręgu spraw związanych z oceną jakości dydaktyki w szkołach wyższych, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 4, s. 137-146.
27
Węgrzecka M., (1993), Psychologiczna refleksja nad poznaniem moralnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 416, s. 5-17.
28
Dresler Z., Grabiński T., Węgrzecka M., (1993), Syntetyczne wyniki opinii o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w AE w Krakowie w semestrze zimowym 1992/93, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 129 s.
29
Dresler Z., Grabiński T., Węgrzecka M., (1992), System oceny zajęć dydaktycznych w AE w Krakowie. [W:] w Krakowie (red.), Aktualności : biuletyn informacyjny rektora, s. 6-9.
30
Gryglaszewska A., Paszek B., Węgrzecka M., (1992), Badanie specyfiki myślenia matematycznego studentów I roku studiów ekonomicznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 615, s. 15-18.
31
Dresler Z., Grabiński T., Węgrzecka M., (1992), Syntetyczne wyniki oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w AE w Krakowie w semestrze letnim 1991/92, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 133 s.
32
Węgrzecka M., (1991), Zarys psychologii, Wyd. 3Kraków : Akademia Ekonomiczna, 174, [1] s.
33
Węgrzecka M., (1991), Wrażliwość aksjologiczna a kształtowanie się osobowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 337, s. 5-15.
34
Węgrzecka M., (1989), Zarys psychologii, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 174, [1] s.
35
Węgrzecka M., (1989), Jak myśleć skutecznie i swobodnie?. [W:] Michoń F. (red.), Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 19-29.
36
Węgrzecka M., (1989), Co warto wiedzieć o własnej motywacji?. [W:] Michoń F. (red.), Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 40-49.
37
Węgrzecka M., (1989), Jak się uczyć?. [W:] Michoń F. (red.), Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 50-66.
38
Węgrzecka M., (1988), Motywacja do studiów ekonomicznych, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 36, nr 6, s. 69-76.
39
Węgrzecka M., (1988), Znaczenie motywacji ambicjonalnej u młodzieży studiującej na kierunkach ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 270, s. 5-17.
40
Węgrzecka M., (1986), Świadomość wartości jako warunek formowania się postaw. [W:] Węgrzecka M., Niezgoda R. (red.), System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 15-24.
41
Węgrzecka M., Niezgoda R. (red.), (1986), System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych: materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
42
Węgrzecka M., (1986), Aksjologiczne aspekty w kształceniu i w pracy zawodowej ekonomistów, "Studia i Materiały", t. 54, s. 212-218.
43
Węgrzecka M., (1984), Zarys psychologii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
44
Węgrzecka M., (1984), Poznawcze właściwości uczuć wyższych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 198, s. 17-30.
45
Węgrzecka M., Piotrowska K., (1979), Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników magazynowych. [W:] Altkorn J. (red.), Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu, Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 61-82.
46
Węgrzecka M., (1978), O niektórych rysach poznania moralnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 100, s. 35-45.
47
Węgrzecka M., (1975), Z badań nad poznaniem moralnym - Rozumienie pojęć molarnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 69, s. 45-75.
48
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
49
Motyka M., Pawlak J., Węgrzecka M., Makowski M., Krzyżak J., (2009), Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 91 s.
50
Motyka M., Węgrzecka M., Makowski M., Krzyżak J., Hetka M., (2008), Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 47 s.
51
Efektywność studiowania w nowym systemie kształcenia wdrażanym w krakowskiej Akademii Ekonomicznej, (1999), Węgrzecka M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 23 s.
1
@inbook{UEK:2168246910,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Podstawy sprzyjające powodzeniu w organizacji - refleksje z humanistycznej perspektywy",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "142-151",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-595-6",
}
2
@unpublished{UEK:2168261572,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Postawy sprzyjające powodzeniu w organizacji - perspektywa psychologiczno-aksjologiczna",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "7-23",
year = "2011",
}
3
@inbook{UEK:2168227718,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Co warto wiedzieć o własnej motywacji?",
booktitle = "Studiować interesująco i efektywnie",
pages = "34-42",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-538-3",
}
4
@inbook{UEK:2168227722,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Jak myśleć skutecznie i swobodnie?",
booktitle = "Studiować interesująco i efektywnie",
pages = "52-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-538-3",
}
6
@book{UEK:52895,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Zarys psychologii",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
edition = "Wyd. 5 popr.",
isbn = "978-83-7252-499-7",
}
7
@inbook{UEK:2166124151,
author = "Węgrzecka Maria and Krzyżak Joanna and Motyka Marek",
title = "Pozycja zdrowia w systemie wartości studentów UEK w Krakowie",
booktitle = "Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1",
pages = "92-100",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Uniwersytet Medyczny",
year = "2009",
isbn = "978-83-7637-064-4",
}
8
@article{UEK:2168292963,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Wychowawcze konsekwencje konkurencji wychowawców",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "3",
pages = "s. 81-86",
year = "2006",
}
9
@inbook{UEK:2166511787,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Komunikowanie w ujęciu psychologii",
booktitle = "Rola komunikacji w społeczności akademickiej",
pages = "7-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-307-X",
}
10
@article{UEK:2166123315,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Nauczyciel z klasą",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "2",
pages = "29-35",
year = "2005",
}
11
@inbook{UEK:2166591820,
author = "Gryglaszewska Anna and Węgrzecka Maria",
title = "Rzetelność w kształceniu akademickim",
booktitle = "Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "42-46",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2004",
isbn = "83-917004-4-5",
}
12
@article{UEK:2168321007,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Warsztat dydaktyczny Danuty Gierulanki",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 45/2, lipiec-grudzień 2001",
pages = "44-45",
year = "2003",
}
13
@article{UEK:2168228040,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Refleksje na początek roku",
journal = "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "8",
pages = "15",
year = "2003",
}
14
@inbook{UEK:2168242806,
author = "Węgrzecka Maria and Adamska-Chudzińska Małgorzata",
title = "Prospołeczna edukacja ekonomistów",
booktitle = "Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r.",
pages = "75-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-915196-1-9",
}
15
@inbook{UEK:2168331111,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "System oceny jakości kształcenia",
booktitle = "Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.)",
pages = "59-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-092-5",
}
16
@inbook{UEK:2168242082,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Psychologiczny szkic do portretu człowieka gospodarującego",
booktitle = "Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego",
pages = "105-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-86957-42-5",
}
17
@book{UEK:2168275693,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Zarys psychologii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
edition = "Wyd. 4 popr.",
isbn = "83-7252-031-3",
}
18
@inbook{UEK:2168241264,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Dydaktyczne przygotowanie nauczycieli akademickich jako element systemu zapewnienia jakości kształcenia",
booktitle = "Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "33-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-039-9",
}
19
@inbook{UEK:2168241258,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Trening jako interaktywna metoda kształcenia umiejętności interpersonalnych - jego możliwości i ograniczenia",
booktitle = "Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "23-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-039-9",
}
21
@inbook{UEK:2168248320,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Pozór wzajemności - pozór etyczności",
booktitle = "Etyczne fundamenty gospodarowania",
pages = "161-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1999",
isbn = "83-86957-33-6",
}
23
@inbook{UEK:2168238544,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Psychologiczna refleksja nad etosem nauczyciela akademickiego",
booktitle = "O etosie nauczyciela akademickiego",
pages = "32-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-55-0",
}
24
@inbook{UEK:2168248306,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Powodzenie ekonomiczne - cel czy instrument rozwoju jednostki",
booktitle = "Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce",
pages = "227-233",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1996",
isbn = "83-86957-06-9",
}
25
@inbook{UEK:2168238656,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Jak studiująca młodzież rozumie pojęcie moralnej odpowiedzialności?",
booktitle = "Edukacja aksjologiczna. T. 2, Odpowiedzialność pedagoga",
pages = "61-66",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski w Katowicach",
year = "1995",
issn = "0208-6336",
isbn = "83-226-0558-7",
}
26
@article{UEK:2168298279,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "W kręgu spraw związanych z oceną jakości dydaktyki w szkołach wyższych",
journal = "Nauka i Szkolnictwo Wyższe",
number = "4",
pages = "137-146",
year = "1994",
}
27
@article{UEK:2168276261,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Psychologiczna refleksja nad poznaniem moralnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "416",
pages = "5-17",
year = "1993",
}
28
@book{UEK:2168237056,
author = "Dresler Zbigniew and Grabiński Tadeusz and Węgrzecka Maria",
title = "Syntetyczne wyniki opinii o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w AE w Krakowie w semestrze zimowym 1992/93",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1993",
issn = "",
}
29
@inbook{UEK:2168316589,
author = "Dresler Zbigniew and Grabiński Tadeusz and Węgrzecka Maria",
title = "System oceny zajęć dydaktycznych w AE w Krakowie",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny rektora",
number = "4(6)",
pages = "6-9",
year = "1992",
}
30
@article{UEK:2168264386,
author = "Gryglaszewska Anna and Paszek Barbara and Węgrzecka Maria",
title = "Badanie specyfiki myślenia matematycznego studentów I roku studiów ekonomicznych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "615",
pages = "15-18",
adress = "",
year = "1992",
}
31
@book{UEK:2168316651,
author = "Dresler Zbigniew and Grabiński Tadeusz and Węgrzecka Maria",
title = "Syntetyczne wyniki oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w AE w Krakowie w semestrze letnim 1991/92",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
issn = "",
}
32
@book{UEK:2168275697,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Zarys psychologii",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 3",
}
33
@article{UEK:2168276233,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Wrażliwość aksjologiczna a kształtowanie się osobowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "337",
pages = "5-15",
year = "1991",
}
34
@book{UEK:2168275699,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Zarys psychologii",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
35
@inbook{UEK:2168248600,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Jak myśleć skutecznie i swobodnie?",
booktitle = "Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne",
pages = "19-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
36
@inbook{UEK:2168248606,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Co warto wiedzieć o własnej motywacji?",
booktitle = "Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne",
pages = "40-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
37
@inbook{UEK:2168248608,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Jak się uczyć?",
booktitle = "Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne",
pages = "50-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
38
@article{UEK:2168298291,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Motywacja do studiów ekonomicznych",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 36, 6",
pages = "69-76",
year = "1988",
}
39
@article{UEK:2168283679,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Znaczenie motywacji ambicjonalnej u młodzieży studiującej na kierunkach ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "270",
pages = "5-17",
year = "1988",
}
40
@inbook{UEK:2168298337,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Świadomość wartości jako warunek formowania się postaw",
booktitle = "System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r.",
pages = "15-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
42
@article{UEK:2166248243,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Aksjologiczne aspekty w kształceniu i w pracy zawodowej ekonomistów",
journal = "Studia i Materiały",
number = "t. 54",
pages = "212-218",
year = "1986",
}
43
@book{UEK:2168275701,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Zarys psychologii",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
44
@article{UEK:2168245262,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Poznawcze właściwości uczuć wyższych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "198",
pages = "17-30",
year = "1984",
}
45
@inbook{UEK:2168253636,
author = "Węgrzecka Maria and Piotrowska Krystyna",
title = "Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników magazynowych",
booktitle = "Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu",
pages = "61-82",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
year = "1979",
issn = "",
}
46
@article{UEK:2168250842,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "O niektórych rysach poznania moralnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "100",
pages = "35-45",
year = "1978",
}
47
@article{UEK:2168249844,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Z badań nad poznaniem moralnym - Rozumienie pojęć molarnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "69",
pages = "45-75",
year = "1975",
}
48
@inbook{UEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
49
@unpublished{UEK:2168161263,
author = "Motyka Marek and Pawlak Justyna and Węgrzecka Maria and Makowski Mariusz and Krzyżak Joanna",
title = "Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
50
@unpublished{UEK:2166233916,
author = "Motyka Marek and Węgrzecka Maria and Makowski Mariusz and Krzyżak Joanna and Hetka Małgorzata",
title = "Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
51
@unpublished{UEK:2168271576,
title = "Efektywność studiowania w nowym systemie kształcenia wdrażanym w krakowskiej Akademii Ekonomicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}