Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Wskaźniki finansowe dla sprawozdania według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Opis fizyczny:
178 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Rachunkowość - Wydawnictwo C. H. Beck)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8235-007-4 ; 978-83-8235-008-1
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168351926
monografia
2

Tytuł:
Propozycja klasyfikacji technik wyznaczania limitu kredytu handlowego = A Proposition of Classification of Credit Limit Techniques
Źródło:
Zarządzanie finansami : rynki kapitałowe i wycena przedsiębiorstw / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019, s. 232-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
978-83-7972-349-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168347518
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego
Wydanie:
Wyd. 3 zm.
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: Wydawnictwo Nieoczywiste-imprint GAB Media, 2019
Opis fizyczny:
651 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-63391-75-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168333911
podręcznik
4

Tytuł:
Controlling należności w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Opis fizyczny:
XIV, 546 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-812-8582-7
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168328163
monografia
5

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, 11 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Opis fizyczny:
276 s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15136-2
Tryb dostępu:
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168314991
monografia
6

Autor:
Aldona Kamela-Sowińska , Zbigniew Luty , Mirosława Kwiecień , Aleksandra Łakomiak , Edyta Łazarowicz , Marta Gawart , Jacek Gad , Marzena Remlein , Artur Jastrzębowski , Wojciech Hasik , Dariusz Wędzki , Renata Gmińska
Tytuł:
Opracowania autorskie w sprawie status quo rachunkowości i nauki o rachunkowości
Źródło:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016, s. 307-467. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168318229
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego
Wydanie:
Wyd. 3 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015
Opis fizyczny:
651 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-8378-3
Nr:
2168296675
podręcznik
8

Tytuł:
Podstawy teorii sprawozdania finansowego
Źródło:
Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 70-104. - Streszcz.
ISBN:
978-83-7252-648-9
Nr:
2168280979
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Analiza porównawcza struktur czasowych należności = Comparative Analysis of Accounts Receivable Aging Schedules
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 67 (2014) , s. 103-113. - Tytuł numeru: Narzędzia zarządzania finansami - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 804)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293965
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego : pozycje sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia i skonsolidowanego, sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystyczego oraz sprawozdania okresowego spółki giełdowej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014
Opis fizyczny:
499 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Stan prawny na 30 czerwca 2014 r., Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-3392-4
Nr:
2168289959
monografia
11

Tytuł:
O przyszłości Uniwersytetu Ekonomicznego - w stronę restrukturyzacji czy pauperyzacji
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (55) (2013) , s. 59-60. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344606
artykuł nierecenzowany
12

Autor:
Aldona Kamela-Sowińska , Zbigniew Luty , Mirosława Kwiecień , Aleksandra Łakomiak , Edyta Łazarowicz , Marta Gawart , Jacek Gad , Marzena Remlein , Artur Jastrzębowski , Wojciech Hasik , Dariusz Wędzki , Renata Gmińska
Tytuł:
Opracowania autorskie w sprawie status quo rachunkowości i nauki o rachunkowości
Źródło:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013, s. 307-467. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168298835
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Przepływy pieniężne w wycenie metodą DCF a prawo bilansowe = Cash Flow in DCF Valuation and Accounting Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 60 (2013) , s. 143-155. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 761)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283447
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Comprehensive Income Statement and Financial Ratios
Źródło:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 61-74. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168235666
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Autor:
Marek Barowicz
Tytuł:
Empiryczna identyfikacja wybranych determinant struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
308 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-205
Nr:
2168226763
doktorat
16

Tytuł:
The Sequence of Cash Flow in Bankruptcy Prediction : Evidence from Poland = Sekwencja przepływów pieniężnych w prognozowaniu bankructwa
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 68, nr 124 (2012) , s. 161-179. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168260686
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Analiza porównawcza metod controllingu należności = Comparative Analysis of Controlling Methods for Accounts Receivable
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 341-349. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247460
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Integracja analizy ABC i XYZ w kontrolingu należności = Integration of ABC and XYZ Analysis in Controlling of Accounts Receivable
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 6 (2012) , s. 20-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168261372
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Integracja analizy ABC i XYZ w controllingu należności
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2012, s. 283-291 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[5]/Magazyn
Nr:
2168276799
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Analiza portfelowa należności = Portfolio Analysis of Accounts Receivable
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI2011, s. 207-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270844
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Propozycja analizy portfelowej należności = Portfolio Analysis of Accounts Receivable
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 64, nr 120 (2011) , s. 141-161. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227436
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Wojciech Rogowski , Kinga Bauer , Bartosz Groele , Katarzyna Kopczewska , Dariusz Wędzki
Tytuł:
Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy : ekspertyza sporządzona na potrzeby projektu Polityka II szansy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011
Opis fizyczny:
120 s.: il.
Uwagi:
[odczyt: 05.11.2014], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168285221
raport/sprawozdanie
23

Tytuł:
Rachunkowość i Controlling - nowy kierunek na UEK
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (40) (2011) , s. 14. - [odczyt: 08.02.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168245934
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów = Sequences of Cash Flows in a Group of Bankrupts and Non-bankrupts
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 57 (113) (2010) , s. 101-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166556118
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
A Sequence of Cash Flow in Bankruptcy prediction
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości / kierownik zespołu: Dariusz WĘDZKI2010, s. 48-76 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/3/Magazyn
Nr:
2168281403
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów : wnioski z badań = Cash Flow Sequences in a Group of Bankrupt and Non-bankrupt Companies - Research Results
Źródło:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 296-305. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2165284664
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości - hipotezy i wnioski = Sequence of Cash Flow Components in Bankruptcy Prediction - Hypotheses and Results
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 26 (2010) , s. 435-445. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 587)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285279
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do analizy finansowej
Źródło:
Rachunkowość. - R. 61, nr 1 (2010) , s. 24-36
Nr:
2168286945
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Analiza porównawcza "tradycyjnej" i "zmodyfikowanej" analizy znaków przepływów pieniężnych = Comparative Analysis of "Classic" and Improved Signs Analysis of Cash Flow Statement
Źródło:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 55-63. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
Nr:
2165710394
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Ocena zagrożenia dla kontynuowania działalności
Źródło:
Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie / red. nauk. Edward Nowak - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 161-183 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1852-9
Nr:
2165624374
rozdział w monografii
31

Tytuł:
Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2009, s. 74-109 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/2/Magazyn
Nr:
2168278359
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Komponenty rachunku przepływów pieniężnych w modelowaniu bankructwa : stan badań = Components of Cash Flow Statement in Bankruptcy Modeling : State of Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 17 (2009) , s. 629-639. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 534)
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
53062
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, 10 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Opis fizyczny:
276, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15136-2
Nr:
2168218440
monografia
34

Tytuł:
Ocena zagrożenia kontynuacji działalności
Źródło:
Rachunkowość. - R. 60, nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (38) (2009) , s. 11-19
Nr:
2168290027
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 1, Sprawozdanie finansowe
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i rozsz.
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
Opis fizyczny:
525 s.; 24 cm
Uwagi:
Okł. i s. tyt.: Pozycje sprawozdania jednostkowego, skonsolidowanego, dla GUS, raportów spółek giełdowych oraz sprawozdania wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-669-6
Nr:
51331
monografia
36

Tytuł:
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 2, Wskaźniki finansowe
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i rozsz.
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
Opis fizyczny:
483 s.; 24 cm
Uwagi:
Na okł. i s. tyt.: Charakterystyka wskaźników, systemów wskaźników i metody ich oceny, Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-674-0
Nr:
51332
monografia
37

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, 9 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Opis fizyczny:
276, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15136-2
Nr:
2168288193
monografia
38

Tytuł:
Strategia płynności finansowej w zrównoważonej karcie wyników
Źródło:
Strategiczna rachunkowość zarządcza / red. nauk. Edward Nowak - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 169-212 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1746-1
Nr:
2168280409
rozdział w podręczniku
39

Tytuł:
Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2008, s. 29-62. - Załącznik - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/[1]/Magazyn
Nr:
2168278197
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury = Cash Flow in Corporate Bankruptcy : a Literature Review
Źródło:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (2008) , s. 87-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50223
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa - wyniki badań empirycznych
Źródło:
Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia / red. Hanna Kuzińska - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008, s. 40-52. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-08-2
Nr:
2166473789
rozdział w monografii
42

Tytuł:
Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych = Cash Flows as the Basis of Forecasting Firms' Insolvency
Źródło:
Ekonomista. - nr 5 (2008) , s. 629-654 - Bibliogr.
Nr:
50260
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Aplikacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce : jaśniej czy ciemniej?
Źródło:
Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej / red. Ewa Walińska - Warszawa; Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 20-29
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-7601-289-6
Nr:
2165828409
rozdział w monografii
44

Tytuł:
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych = Cash Flow in Bankruptcy Prediction : Research Outcomes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 13 (2008) , s. 641-654. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 515)
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2166190706
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Strategia płynności finansowej zintegrowana ze zrównoważoną kartą wyników
Źródło:
Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007, s. 307-318. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-92214-89-2
Nr:
2166097522
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Trade Credit Portfolio Selection - a Markovian Approach = Kryterium wyboru portfela kredytów handlowych w ujęciu procesu Markowa
Źródło:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decision. - nr 2 (2007) , s. 105-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50303
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
System wskaźników finansowych oparty na rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych według uproszczonej metody bezpośredniej
Źródło:
Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 330-343 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-262-2
Nr:
2164960825
rozdział w materiałach konferencyjnych
48

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, 8 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Opis fizyczny:
274, [3] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15136-2
Nr:
52091
monografia
49

Tytuł:
Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw - kto, jakie, gdzie i kiedy składa
Źródło:
Rachunkowość. - R. 58, nr 1 (2007) , s. 11-15
Nr:
2168273944
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Model rachunkowości mikroprzedsiębiorstw według wymogów informacyjnych funduszy strukturalnych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
239 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-48
Nr:
52377
doktorat
51

Tytuł:
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2007, s. 19-38 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1193/Magazyn
Nr:
2168272702
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Sporządzanie rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią w sposób uproszczony : artykuł dyskusyjny
Źródło:
Rachunkowość. - R. 58, nr 6 (2007) , s. 21-28
Nr:
2168324671
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Propozycja systemu wskaźników rentowności netto aktywów (ROA) = A Proposition of Return on Assets Financial Ratio System
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 32 (88) nr specj. (2006) , s. 275-285. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166551948
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego
Adres wydawniczy:
Kraków: Wolters Kluwer Polska, 2006
Opis fizyczny:
679 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7484-018-8 ; 978-83-7484-018-7
Nr:
52188
monografia
55

Tytuł:
Propozycja systemu wskaźników rentowności netto sprzedaży (ROS) = A Proposition of the System of Net Return on Sales Ratio (ROS)
Źródło:
Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2006, s. 479-487. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-923806-0-6 ; 978-83-923806-0-3
Nr:
2166175258
rozdział w materiałach konferencyjnych
56

Tytuł:
"Benchmarking" w analizie finansowej = Benchmarking in Financial Analysis
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - r. 57, nr 10 (681) (2006) , s. 73-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
51912
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa - kto składa, jakie, gdzie i kiedy
Źródło:
Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2006, s. 135-158 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1139/Magazyn
Nr:
2168286605
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi", Bielsko-Biała, Polska, od 2006-05-17 do 2006-05-19
Tytuł:
Benchmarking w analizę wskaźnikowej sprawozdania finansowego
Źródło:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 192-199. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
Nr:
2166121501
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Rachunkowość a potrzeby informacyjne jego interesariuszy
Źródło:
Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy / kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI2005, s. 3-22 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1080/Magazyn
Nr:
2168284313
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa = Threshold Values of Financial Coefficients in Evaluation of Bankruptcy on the Example of the Construction Industry
Źródło:
Zagrożenie upadłością / red. nauk. Kazimierz Kuciński, Elżbieta Mączyńska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005, s. 93-101
Seria:
(Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej ; t. 93)
Nr:
2168313865
rozdział w monografii
61

Tytuł:
A Bankruptcy Logit Model for the Polish Economy
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 3 (2005) , s. 49-70 - Bibliogr.
Nr:
2166402908
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Informacje przekazywane Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Polsce oraz warunki emisji papierów wartościowych
Źródło:
Dyrektor finansowy / Jae K. Shim, Joel G. Siegel - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 31-33
Seria:
(Biblioteka Praktyków Zarządzania)
ISBN:
83-89355-56-6
Nr:
2168340027
rozdział w książce
63

Tytuł:
Sprawozdawczość finansowa - rachunek zysków i strat w USA i w Polsce
Źródło:
Dyrektor finansowy / Jae K. Shim, Joel G. Siegel - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 37-40
Seria:
(Biblioteka Praktyków Zarządzania)
ISBN:
83-89355-56-6
Nr:
2168340031
rozdział w książce
64

Tytuł:
Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw = Applications of the Logit Model of Insolvency of Enterprises
Źródło:
Ekonomista. - nr 5 (2005) , s. 691-705 - Bibliogr.
Nr:
52452
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa = Multivariate Analysis of Bankruptcy on the Example of Building Industry
Źródło:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (2005) , s. 59-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168223554
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa = Cut-off Financial Rations in Bankruptcy Analysis - Buildings Industry Case
Źródło:
Teoria, praktyka i dydaktyka rachunkowości / red. nauk. Andrzej Kardasz - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2005, s. 81-89. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-70-11-766-X
Nr:
2168232340
rozdział w monografii
67

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 7.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Opis fizyczny:
276 s.: wykr.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14441-6
Nr:
2168221290
monografia
68

Tytuł:
Sprawozdania finansowe : bilans w USA i w Polsce
Źródło:
Dyrektor finansowy / Jae K. Shim, Joel G. Siegel - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 48-53
Seria:
(Biblioteka Praktyków Zarządzania)
ISBN:
83-89355-56-6
Nr:
2168340037
rozdział w książce
69

Tytuł:
Komentarz: realia gospodarki polskiej
Źródło:
Dyrektor finansowy / Jae K. Shim, Joel G. Siegel - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 25-26, 47, 97, 109, 140, 163, 183, 195-196, 205, 216, 246, 259, 278-279, 284, 311-312, 341-343, 353, 368, 373, 399-400, 444-446, 478-480, 506-508, 525, 536, 561, 575
Seria:
(Biblioteka Praktyków Zarządzania)
ISBN:
83-89355-56-6
Nr:
2168340041
varia
70

Tytuł:
Cut-off Ratios versus Multivariate Logit Models in Bankruptcy Prediction - the Case of the Polish Building Industry
Źródło:
General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005, s. 251-265. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-6-X
Nr:
2166557247
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Wskaźniki finansowe w badaniu upadłości przedsiębiorstw - podejście jedno- i wielowymiarowe
Źródło:
Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 463-475 - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-054-8
Nr:
2168046656
rozdział w monografii
72

Tytuł:
Wartości progowe wskaźników finansowych w badaniu upadłości przedsiębiorstw = Breakeven Financial Ratios in Corporate Bankruptcy Prediction
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 19 (75) (2004) , s. 139-160. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168220894
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Bankruptcy Prediction in Polish Economic Conditions - a Logit Approach
Źródło:
General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004, s. 397-414. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-5-1
Nr:
2168222084
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2004, s. 181-212 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/4/Magazyn
Nr:
2168273628
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Logitowy model upadłości dla gospodarki polskiej - wnioski z badania = Bankruptcy Logit Model for Polish Economy - Research Conclusions
Źródło:
Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 477-485. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-89-142-25-2
Nr:
2168284495
rozdział w materiałach konferencyjnych
76

Tytuł:
Wskaźniki finansowe stosowane do oceny zagrożenia upadłością - wnioski z badań polskich
Źródło:
Rachunkowość. - nr 8 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 3 (2004) , s. 6-14
Nr:
2168235396
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Problemy metodologiczne logitowego modelu upadłości = Methodological Problems of Bankruptcy Logit Model
Źródło:
Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych. - vol. 1 (2004) , s. 127-138. - Summ.
Nr:
2167685563
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Analiza wstępna sprawozdań finansowych - nie taka prosta
Źródło:
Rachunkowość. - nr 4 (2003) , s. 19-27
Nr:
2168231462
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Valuation Models within Infinite Time Horizon under Current Cost Accounting
Źródło:
General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference / ed. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, s. 483-494. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-3-5
Nr:
2168225318
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych = Statistical Veryfication of Cash Flow Relevance
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 15 (71) (2003) , s. 103-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235632
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Niektóre wnioski ze statystycznego badania istotności przepływów pieniężnych
Źródło:
Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce / red. nauk. Sławomir Sojak - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, s. 873-886 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1594-X
Nr:
2168233226
rozdział w materiałach konferencyjnych
82

Tytuł:
Opłacalność informacji z wywiadowni
Źródło:
Rachunkowość. - nr 6 (2003) , s. 12-17
Nr:
2168231460
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Strategie płynności finansowej
Źródło:
Rachunkowość2003. - nr 1, s. 70
Nr:
2168231942
varia
84

Tytuł:
Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2003, s. 20-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/3/Magazyn
Nr:
2168273756
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
327 s.: il.; 25 cm
Seria:
(Finanse i Inwestycje)
Uwagi:
Uwzględnia zmiany w Ustawie o rachunkowości obowiązujące od 2002 roku, Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88597-97-3
Nr:
2168232190
monografia
86

Tytuł:
Wybrane metody wyceny instrumentów finansowych w świetle standardów rachunkowości = Selected Methods of Financial Instrument Valuation in the Light of Accounting Standards
Źródło:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 111-126. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
Nr:
2168233394
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Ceny transferowe. Teoria i praktyka
Źródło:
Rachunkowość. - R. 53, nr 8 (2002) , s. 51-54
Nr:
2168356820
recenzja
88

Tytuł:
Valuation Models within Infinite Time Horizon under Current Cost Accounting
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2002, s. 108-122. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/2/Magazyn
Nr:
2168274170
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 6
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002
Opis fizyczny:
274, [3] s.: tab.; 25 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168237126
monografia
90

Tytuł:
Problematyka ustalania przepływów pieniężnych z aktywów finansowych w rachunkowości polskiej = Problems of Cash Flow from Financial Assets in Polish Accounting
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 9 (65) (2002) , s. 113-131. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234716
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
324 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Finanse i Inwestycje)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88597-53-1
Nr:
2168232188
monografia
92

Tytuł:
Analiza płynności finansowej a prognozowanie upadłości przedsiębiorstw w Polsce - studium przypadków
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2001, s. 1[118]-15[132] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/1/Magazyn
Nr:
2168274287
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Ocena spłaty należności (cz. 2)
Źródło:
Rachunkowość. - R. 52, nr 6 (2001) , s. 375-379. - Bibliogr.
Nr:
2168235400
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Podstawy kształtowania polityki kredytu handlowego w przedsiębiorstwie = Designing an Enterprise's Commercial Credit Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 557 (2001) , s. 99-106. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233716
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 4
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001
Opis fizyczny:
274 s.: tab.; 25 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168231026
monografia
96

Tytuł:
Budżetowanie metodą procentu od sprzedaży w praktyce
Źródło:
Rachunkowość. - R. 51, nr 4 (2000) , s. 227-234
Nr:
2168235410
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Ocena spłaty należności
Źródło:
Rachunkowość. - R. 51, nr 11 (2000) , s. 625-631
Nr:
2168235404
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie = A Theory of Integrated Trade Credit Management in Corporations
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000
Opis fizyczny:
192 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 141)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-053-4
Nr:
2168235516
monografia
99

Konferencja:
VI Konferencja naukowa "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych", Zamość, Polska, od 2000-09-12 do 2000-09-13
Tytuł:
Niestatystyczne metody prognozowania należności i ich inkasa
Źródło:
Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2000, s. 137-144 - Bibliogr.
Nr:
2168297083
rozdział w materiałach konferencyjnych
100

Tytuł:
Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw - studium przypadków = Ratio Analysis in Forecasting Bankruptcies of Polish Companies - an Empirical Study
Źródło:
Bank i Kredyt. - nr 5 (2000) , s. 54-61. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231876
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Liniowa optymalizacja krótkoterminowych źródeł finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstwa = Linear Optimisation of Current Assets Short Term Financing
Źródło:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 3-4 (2000) , s. 127-140. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168351250
artykuł w czasopiśmie
102

Konferencja:
Doroczna Ogólnopolska Konferencja Katedr Rachunkowości, Spała, Polska, od 2000-09-13 do 2000-09-15
Tytuł:
Za i przeciw budżetowaniu metodą "procentu od sprzedaży"
Źródło:
Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" / [przygotowanie do druku Lucyna Kopczyńska, Monika Marcinkowska] - Łódź: Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000, s. 461-467 - Bibliogr.
ISBN:
83-86939-57-5
Nr:
2168321375
rozdział w materiałach konferencyjnych
103

Tytuł:
Sposoby oceny inkasa należności
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2000, s. 1[22]-17[39] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-184/8/Magazyn
Nr:
2168272524
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
104

Konferencja:
V Konferencja naukowa "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych", Nałęczów, Polska, od 1999-09-17 do 1999-09-18
Tytuł:
Ustalenie rezerw na należności nieściągalne metodą łańcuchów Markowa
Źródło:
Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1999, s. 125-136 - Bibliogr.
Nr:
2168297099
rozdział w materiałach konferencyjnych
105

Tytuł:
Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych
Źródło:
Rachunkowość. - R. 50, nr 10 (1999) , s. 655-658
Nr:
2168356822
recenzja
106

Tytuł:
Zastosowanie analizy wskaźnikowej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw polskich - studium empiryczne
Źródło:
Rachunkowość teoria i praktyka / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz] - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999, s. 366-375 - Bibliogr.
ISBN:
83-88057-05-7
Nr:
2168231474
rozdział w materiałach konferencyjnych
107

Tytuł:
Optymalizacja wielkości i struktury kapitału obrotowego brutto metodą analizy marginalnej
Źródło:
Rachunkowość. - nr 2 (1999) , s. 79-87
Nr:
2168235450
artykuł w czasopiśmie
108

Autor:
Stephen A. Ross , Randolph W. Westerfield , Bradford D. Jordan
Tytuł:
Finanse przedsiębiorstw
Redaktor naukowy przekładu:
Tłumacz:
Tarnowska Katarzyna
, Lalicka Małgorzata
Adres wydawniczy:
Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 1999
Opis fizyczny:
787 s.: il.; 29 cm
ISBN:
83-87916-45-5
Nr:
2168251916
monografia
109

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 3
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999
Opis fizyczny:
276 s.: rys.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168231092
monografia
110

Tytuł:
Budżetowanie metodą "procentu od sprzedaży" - problemy wdrożenia do praktyki
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA]1999, s. 1[43]-20[62]. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-184/7/Magazyn
Nr:
2168269508
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
111

Konferencja:
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Kazimierz Dolny, Polska, od 1998-09-08 do 1998-09-09
Tytuł:
Propozycja modelu optymalnej wielkości sprzedaży przy produkcji wieloasortymentowej
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1999. - t. 46, z. 2, s. 282-283. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353130
varia
112

Tytuł:
Jak zarządzać należnościami?
Źródło:
Rachunkowość. - R. 50, nr 4 (1999) , s. 207-215
Nr:
2168280607
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Zasady racjonalnego systemu opustów "za ilość" przy sprzedaży
Źródło:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - R. 50, nr 10 (1086) (1998) , s. 209-212,219
Nr:
2168235652
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998
Opis fizyczny:
274, [3] s.: wykr.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168231024
monografia
115

Tytuł:
Wykorzystanie do analizy gotówkowych punktów krytycznych sprzedaży
Źródło:
Rachunkowość. - nr 7 (1998) , s. 365-369
Nr:
2168235436
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Analiza porównawcza różnych formuł metody "procentu od sprzedaży"
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 44 (1998) , s. 125-138. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168272064
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Rola kapitału obrotowego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa oraz czynniki wpływające na jego poziom i strukturę
Źródło:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1998) , s. 59-64 - Bibliogr.
Nr:
2168269288
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Gotówkowe punkty krytyczne sprzedaży w analizie inwestycji
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 46 nr specj. (1998) , s. 214-226. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Rydzyna '98 - Bibliogr.
Nr:
2168235550
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Propozycja modelu oceny ryzyka niewypłacalności kontrahentów przedsiębiorstwa na podstawie jego danych wewnętrznych
Źródło:
Bank i Kredyt. - nr 11 (1998) , s. 59-67. - Streszcz.
Nr:
2168235554
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Jak chronić środki pieniężne przedsiębiorstwa ulokowane w należnościach
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 6 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA]1998, s. 1[19]-24[42] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-184/6/Magazyn
Nr:
2168269478
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Opis fizyczny:
274, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168231022
monografia
122

Tytuł:
Gotówkowe punkty krytyczne sprzedaży w analizie finansowej
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5 / Mieczysław DOBIJA - kier. tematu, Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ1997, s. 1[18]-15[32]
Sygnatura:
NP-184/5/Magazyn
Nr:
2168268878
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Analiza wykorzystania modeli optymalizacji środków pieniężnych i papierów wartościowych Millera-Orra w warunkach gospodarki rynkowej
Źródło:
Bank i Kredyt. - nr 10 (1997) , s. 45-55. - Streszcz.
Nr:
2168227866
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Kontrola dopływu środków pieniężnych ze sprzedaży
Źródło:
Rachunkowość. - nr 7 (1997) , s. 347-353 - Bibliogr.
Nr:
2168235472
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Kredytowanie w strategii przedsiębiorstwa = Crediting in the Enterprise Strategy
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 5 (568) (1997) , s. 16-18
Nr:
2168235642
artykuł w czasopiśmie
126

Tytuł:
Kapitał obrotowy netto i brutto - wybrane problemy teoretyczne
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - T. 42 (1997) , s. 152-163. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168231458
artykuł w czasopiśmie
127

Tytuł:
Optymalna wielkość sprzedaży jako podstawa systemu opustów "za ilość"
Źródło:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - R. 49, nr 6 (1030) (1997) , s. 131-135
Nr:
2168235648
artykuł w czasopiśmie
128

Tytuł:
Strategie kształtowania i finansowania majątku obrotowego
Źródło:
Rachunkowość. - nr 9 (1997) , s. 453-461
Nr:
2168235446
artykuł w czasopiśmie
129

Tytuł:
Kto powinien otrzymać kredyt handlowy - modele kryterium wyboru kontrahenta
Źródło:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 2 (1997) , s. 11-19
Nr:
2168268854
artykuł w czasopiśmie
130

Tytuł:
Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie
Źródło:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 1 (1996) , s. 8-11
Nr:
2168229734
artykuł w czasopiśmie
131

Tytuł:
Samolikwidacja długu : menedżerska koncepcja kapitału obrotowego i jej praktyczne zastosowanie
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 11 (1996) , s. 34-38 - Bibliogr.
Nr:
2168230802
artykuł w czasopiśmie
132

Tytuł:
Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie : (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1996
Opis fizyczny:
353 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 15 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/701
Nr:
2168274833
doktorat
133

Tytuł:
Analiza należności i polityki udzielania kredytu kupieckiego
Źródło:
Rachunkowość. - nr 6 (1996) , s. 284-292 - Bibliogr.
Nr:
2168229708
artykuł w czasopiśmie
134

Tytuł:
Dobór narzędzi polityki kredytu handlowego
Źródło:
Rachunkowość. - nr 11 (1996) , s. 564-574 - Bibliogr.
Nr:
2168235464
artykuł w czasopiśmie
135

Tytuł:
Kapitał "pod ręką"
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 12 (1996) , s. 59-63 - Bibliogr.
Nr:
2168230808
artykuł w czasopiśmie
136

Tytuł:
Jak zarządzać należnościami? : model kontroli kredytu
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 8 (1995) , s. 43-47
Nr:
2168233590
artykuł w czasopiśmie
137

Tytuł:
Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie
Źródło:
Rachunkowość. - nr 5 (1995) , s. 241-244
Nr:
2168277345
artykuł w czasopiśmie
138

Tytuł:
Pomiar płynności finansowej przedsiębiorstwa
Źródło:
Rachunkowość. - nr 3 (1995) , s. 125-130
Nr:
2168235444
artykuł w czasopiśmie
139

Tytuł:
Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 3 (1995) , s. 19-22
Nr:
2168233566
artykuł w czasopiśmie
140

Tytuł:
Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów = Cash Management in Enterprises as a Basis for Income Maximizing
Źródło:
Bank i Kredyt. - nr 7-8 (1995) , s. 42-50. - Summ.
Nr:
2168230286
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2014
Opis fizyczny:
[154] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
077/WZ-KR/02/2014/S/4273
Sygnatura:
NP-1492/Magazyn
Nr:
2168303135
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]
Kierownik tematu:
Kierownik zespołu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
231 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
160/KR/1/2011/S/639
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270816
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
76 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Program badawczy:
32/KR/1/2010/S/545
Sygnatura:
NP-1107/3/Magazyn
Nr:
2168280659
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
68 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
83/KR/2/2005/S/255
Sygnatura:
NP-1080/Magazyn
Nr:
2168284309
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
1
Wskaźniki finansowe dla sprawozdania według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej / Dariusz WĘDZKI. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - 178 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Seria: Rachunkowość. - ISBN 978-83-8235-007-4 ; 978-83-8235-008-1
2
Propozycja klasyfikacji technik wyznaczania limitu kredytu handlowego = A Proposition of Classification of Credit Limit Techniques / Dariusz WĘDZKI // W: Zarządzanie finansami : rynki kapitałowe i wycena przedsiębiorstw / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019. - (Czas na Pieniądz). - S. 232-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7972-349-2
3
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego / Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 3 zm. - [Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste-imprint GAB Media, 2019. - 651 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63391-75-1
4
Controlling należności w przedsiębiorstwie / Dariusz WĘDZKI. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - XIV, 546 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-812-8582-7
5
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria Sierpińska, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, 11 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 276 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15136-2
6
Opracowania autorskie w sprawie status quo rachunkowości i nauki o rachunkowości / Aldona Kamela-Sowińska, Zbigniew Luty, Mirosława Kwiecień, Aleksandra Łakomiak, Edyta Łazarowicz, Marta Gawart, Jacek Gad, Marzena Remlein, Artur Jastrzębowski, Wojciech Hasik, Dariusz WĘDZKI, Renata Gmińska // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016. - S. 307-467. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
7
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego / Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - 651 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-8378-3
8
Podstawy teorii sprawozdania finansowego / Dariusz WĘDZKI // W: Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 70-104. - Streszcz. - ISBN 978-83-7252-648-9
9
Analiza porównawcza struktur czasowych należności = Comparative Analysis of Accounts Receivable Aging Schedules / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 804). - nr 67 (2014), s. 103-113. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Narzędzia zarządzania finansami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/67-2014/FRFU-67-103.pdf. - ISSN 1733-2842
10
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego : pozycje sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia i skonsolidowanego, sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystyczego oraz sprawozdania okresowego spółki giełdowej / Dariusz WĘDZKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014. - 499 s. : il. ; 24 cm. - Stan prawny na 30 czerwca 2014 r. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-3392-4
11
O przyszłości Uniwersytetu Ekonomicznego - w stronę restrukturyzacji czy pauperyzacji / Dariusz WĘDZKI // Kurier UEK. - nr 3 (55) (2013), s. 59-60. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/59. - ISSN 1689-7757
12
Opracowania autorskie w sprawie status quo rachunkowości i nauki o rachunkowości / Aldona Kamela-Sowińska, Zbigniew Luty, Mirosława Kwiecień, Aleksandra Łakomiak, Edyta Łazarowicz, Marta Gawart, Jacek Gad, Marzena Remlein, Artur Jastrzębowski, Wojciech Hasik, Dariusz WĘDZKI, Renata Gmińska // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013. - S. 307-467. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
13
Przepływy pieniężne w wycenie metodą DCF a prawo bilansowe = Cash Flow in DCF Valuation and Accounting Law / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 761). - nr 60 (2013), s. 143-155. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-143.pdf. - ISSN 1733-2842
14
Comprehensive Income Statement and Financial Ratios / Dariusz WĘDZKI // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 61-74. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
15
Empiryczna identyfikacja wybranych determinant struktury kapitałowej przedsiębiorstwa / Marek Barowicz ; . - Kraków : , 2012. - 308 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Dariusz WĘDZKI. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002517
16
The Sequence of Cash Flow in Bankruptcy Prediction : Evidence from Poland = Sekwencja przepływów pieniężnych w prognozowaniu bankructwa / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 68, nr 124 (2012), s. 161-179. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
17
Analiza porównawcza metod controllingu należności = Comparative Analysis of Controlling Methods for Accounts Receivable / Dariusz WĘDZKI // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 341-349. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5
18
Integracja analizy ABC i XYZ w kontrolingu należności = Integration of ABC and XYZ Analysis in Controlling of Accounts Receivable / Dariusz WĘDZKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 6 (2012), s. 20-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
19
Integracja analizy ABC i XYZ w controllingu należności / Dariusz WĘDZKI // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2012), s. 283-291. - Bibliogr.
20
Analiza portfelowa należności = Portfolio Analysis of Accounts Receivable / Dariusz WĘDZKI // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. - (2011), s. 207-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
21
Propozycja analizy portfelowej należności = Portfolio Analysis of Accounts Receivable / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 64, nr 120 (2011), s. 141-161. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
22
Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy : ekspertyza sporządzona na potrzeby projektu Polityka II szansy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości [on-line] / Wojciech Rogowski, Kinga Bauer, Bartosz Groele, Katarzyna Kopczewska, Dariusz WĘDZKI ; współpr.: Katarzyna Dzwonkowska, Izabella Kiriczok, Adamina Korwin-Szymanowska, Daniel Popek. - Dane tekstowe(plik pdf). - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011. - 120 s. : il. - [odczyt: 05.11.2014]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/12615.pdf
23
Rachunkowość i Controlling - nowy kierunek na UEK / Dariusz WĘDZKI, Janusz NESTERAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (40) (2011), s. 14. - [odczyt: 08.02.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www. - ISSN 1689-7757
24
Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów = Sequences of Cash Flows in a Group of Bankrupts and Non-bankrupts / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 57 (113) (2010), s. 101-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
25
A Sequence of Cash Flow in Bankruptcy prediction / [Dariusz WĘDZKI] // W: Rozwój teorii rachunkowości. T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości / kierownik zespołu: Dariusz WĘDZKI. - (2010), s. 48-76. - Bibliogr.
26
Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów : wnioski z badań = Cash Flow Sequences in a Group of Bankrupt and Non-bankrupt Companies - Research Results / Dariusz WĘDZKI // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14). - S. 296-305. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-495-9
27
Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości - hipotezy i wnioski = Sequence of Cash Flow Components in Bankruptcy Prediction - Hypotheses and Results / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 587). - nr 26 (2010), s. 435-445. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
28
Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do analizy finansowej / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 61, nr 1 (2010), s. 24-36. - ISSN 0481-5475
29
Analiza porównawcza "tradycyjnej" i "zmodyfikowanej" analizy znaków przepływów pieniężnych = Comparative Analysis of "Classic" and Improved Signs Analysis of Cash Flow Statement / Dariusz WĘDZKI // W: Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 55-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-20-4
30
Ocena zagrożenia dla kontynuowania działalności / Dariusz WĘDZKI // W: Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie / red. nauk. Edward Nowak. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 161-183. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1852-9
31
Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości / Dariusz WĘDZKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2009), s. 74-109. - Bibliogr.
32
Komponenty rachunku przepływów pieniężnych w modelowaniu bankructwa : stan badań = Components of Cash Flow Statement in Bankruptcy Modeling : State of Research / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 534). - nr 17 (2009), s. 629-639. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością. - ISSN 1733-2842
33
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, 10 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 276, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15136-2
34
Ocena zagrożenia kontynuacji działalności / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 60, nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (38) (2009), s. 11-19. - ISSN 0481-5475
35
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 1, Sprawozdanie finansowe / Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - 525 s. ; 24 cm. - Okł. i s. tyt.: Pozycje sprawozdania jednostkowego, skonsolidowanego, dla GUS, raportów spółek giełdowych oraz sprawozdania wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-669-6
36
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 2, Wskaźniki finansowe / Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - 483 s. ; 24 cm. - Na okł. i s. tyt.: Charakterystyka wskaźników, systemów wskaźników i metody ich oceny. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-674-0
37
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, 9 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 276, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15136-2
38
Strategia płynności finansowej w zrównoważonej karcie wyników / Dariusz WĘDZKI // W: Strategiczna rachunkowość zarządcza / red. nauk. Edward Nowak. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 169-212. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1746-1
39
Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych / Dariusz WĘDZKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2008), s. 29-62. - Załącznik. - Bibliogr.
40
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury = Cash Flow in Corporate Bankruptcy : a Literature Review / Dariusz WĘDZKI // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (2008), s. 87-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
41
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa - wyniki badań empirycznych / Dariusz WĘDZKI // W: Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia / red. Hanna Kuzińska. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008. - S. 40-52. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-08-2
42
Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych = Cash Flows as the Basis of Forecasting Firms' Insolvency / Dariusz WĘDZKI // Ekonomista. - nr 5 (2008), s. 629-654. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
43
Aplikacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce : jaśniej czy ciemniej? / Dariusz WĘDZKI // W: Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej / red. Ewa Walińska. - Warszawa; Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 20-29. - ISBN 978-83-7601-289-6
44
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych = Cash Flow in Bankruptcy Prediction : Research Outcomes / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 515). - nr 13 (2008), s. 641-654. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
45
Strategia płynności finansowej zintegrowana ze zrównoważoną kartą wyników / Dariusz WĘDZKI // W: Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007. - S. 307-318. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-92214-89-2
46
Trade Credit Portfolio Selection - a Markovian Approach = Kryterium wyboru portfela kredytów handlowych w ujęciu procesu Markowa / Dariusz WĘDZKI // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decision. - nr 2 (2007), s. 105-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
47
System wskaźników finansowych oparty na rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych według uproszczonej metody bezpośredniej / Dariusz WĘDZKI // W: Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 330-343. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-262-2
48
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, 8 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 274, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15136-2
49
Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw - kto, jakie, gdzie i kiedy składa / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 58, nr 1 (2007), s. 11-15. - ISSN 0481-5475
50
Model rachunkowości mikroprzedsiębiorstw według wymogów informacyjnych funduszy strukturalnych / Marcin OSIKOWICZ ; Promotor: Dariusz WĘDZKI. - Kraków, 2007. - 239 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001166a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001166b
51
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury / Dariusz WĘDZKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2007), s. 19-38. - Bibliogr.
52
Sporządzanie rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią w sposób uproszczony : artykuł dyskusyjny / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 58, nr 6 (2007), s. 21-28. - ISSN 0481-5475
53
Propozycja systemu wskaźników rentowności netto aktywów (ROA) = A Proposition of Return on Assets Financial Ratio System / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 32 (88) nr specj. (2006), s. 275-285. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
54
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego / Dariusz WĘDZKI. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. - 679 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7484-018-8 ; 978-83-7484-018-7
55
Propozycja systemu wskaźników rentowności netto sprzedaży (ROS) = A Proposition of the System of Net Return on Sales Ratio (ROS) / Dariusz WĘDZKI // W: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2006. - (Czas na Pieniądz). - S. 479-487. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-923806-0-6 ; 978-83-923806-0-3
56
"Benchmarking" w analizie finansowej = Benchmarking in Financial Analysis / Dariusz WĘDZKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - r. 57, nr 10 (681) (2006), s. 73-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
57
Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa - kto składa, jakie, gdzie i kiedy / Dariusz WĘDZKI // W: Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2006), s. 135-158. - Bibliogr.
58
Benchmarking w analizę wskaźnikowej sprawozdania finansowego / Dariusz WĘDZKI // W: Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006. - S. 192-199. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-7-0
59
Rachunkowość a potrzeby informacyjne jego interesariuszy / Dariusz WĘDZKI // W: Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy / kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI. - (2005), s. 3-22. - Bibliogr.
60
Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa = Threshold Values of Financial Coefficients in Evaluation of Bankruptcy on the Example of the Construction Industry / Dariusz WĘDZKI // W: Zagrożenie upadłością / red. nauk. Kazimierz Kuciński, Elżbieta Mączyńska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005. - (Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, ISSN 0239-9512 ; t. 93). - S. 93-101
61
A Bankruptcy Logit Model for the Polish Economy / Dariusz WĘDZKI // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 3 (2005), s. 49-70. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
62
Informacje przekazywane Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Polsce oraz warunki emisji papierów wartościowych / Dariusz WĘDZKI // W: Dyrektor finansowy / Jae K. Shim, Joel G. Siegel. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005. - (Biblioteka Praktyków Zarządzania). - S. 31-33. - ISBN 83-89355-56-6
63
Sprawozdawczość finansowa - rachunek zysków i strat w USA i w Polsce / Dariusz WĘDZKI // W: Dyrektor finansowy / Jae K. Shim, Joel G. Siegel. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005. - (Biblioteka Praktyków Zarządzania). - S. 37-40. - ISBN 83-89355-56-6
64
Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw = Applications of the Logit Model of Insolvency of Enterprises / Dariusz WĘDZKI // Ekonomista. - nr 5 (2005), s. 691-705. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
65
Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa = Multivariate Analysis of Bankruptcy on the Example of Building Industry / Dariusz WĘDZKI // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (2005), s. 59-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
66
Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa = Cut-off Financial Rations in Bankruptcy Analysis - Buildings Industry Case / Dariusz WĘDZKI // W: Teoria, praktyka i dydaktyka rachunkowości : zagadnienia dyskusyjne / red. nauk. Andrzej Kardasz. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2005. - S. 81-89. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-70-11-766-X
67
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 276 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-14441-6
68
Sprawozdania finansowe : bilans w USA i w Polsce / Dariusz WĘDZKI // W: Dyrektor finansowy / Jae K. Shim, Joel G. Siegel. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005. - (Biblioteka Praktyków Zarządzania). - S. 48-53. - ISBN 83-89355-56-6
69
Komentarz: realia gospodarki polskiej / Dariusz WĘDZKI // W: Dyrektor finansowy / Jae K. Shim, Joel G. Siegel. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - (Biblioteka Praktyków Zarządzania). - S. 25-26, 47, 97, 109, 140, 163, 183, 195-196, 205, 216, 246, 259, 278-279, 284, 311-312, 341-343, 353, 368, 373, 399-400, 444-446, 478-480, 506-508, 525, 536, 561, 575. - ISBN 83-89355-56-6
70
Cut-off Ratios versus Multivariate Logit Models in Bankruptcy Prediction - the Case of the Polish Building Industry / Dariusz WĘDZKI // W: General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005. - S. 251-265. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-6-X
71
Wskaźniki finansowe w badaniu upadłości przedsiębiorstw - podejście jedno- i wielowymiarowe / Dariusz WĘDZKI // W: Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - S. 463-475. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-054-8
72
Wartości progowe wskaźników finansowych w badaniu upadłości przedsiębiorstw = Breakeven Financial Ratios in Corporate Bankruptcy Prediction / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 19 (75) (2004), s. 139-160. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
73
Bankruptcy Prediction in Polish Economic Conditions - a Logit Approach / Dariusz WĘDZKI // W: General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004. - S. 397-414. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-5-1
74
Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa / Dariusz WĘDZKI // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2004), s. 181-212. - Bibliogr.
75
Logitowy model upadłości dla gospodarki polskiej - wnioski z badania = Bankruptcy Logit Model for Polish Economy - Research Conclusions / Dariusz WĘDZKI // W: Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. - (Czas na Pieniądz). - S. 477-485. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89-142-25-2
76
Wskaźniki finansowe stosowane do oceny zagrożenia upadłością - wnioski z badań polskich / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 8 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 3 (2004), s. 6-14. - ISSN 0481-5475
77
Problemy metodologiczne logitowego modelu upadłości = Methodological Problems of Bankruptcy Logit Model / Dariusz WĘDZKI // Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych. - vol. 1 (2004), s. 127-138. - Summ. - ISSN 1734-0284
78
Analiza wstępna sprawozdań finansowych - nie taka prosta / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 4 (2003), s. 19-27. - ISSN 0481-5475
79
Valuation Models within Infinite Time Horizon under Current Cost Accounting / Dariusz WĘDZKI // W: General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference / ed. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003. - S. 483-494. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-3-5
80
Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych = Statistical Veryfication of Cash Flow Relevance / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 15 (71) (2003), s. 103-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
81
Niektóre wnioski ze statystycznego badania istotności przepływów pieniężnych / Dariusz WĘDZKI // W: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce / red. nauk. Sławomir Sojak. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - S. 873-886. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1594-X
82
Opłacalność informacji z wywiadowni / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 6 (2003), s. 12-17. - ISSN 0481-5475
83
Strategie płynności finansowej / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 1 (2003), s. 70. - ISSN 0481-5475
84
Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych / Dariusz WĘDZKI // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2003), s. 20-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
85
Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli / Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. - 327 s. : il. ; 25 cm. - Uwzględnia zmiany w Ustawie o rachunkowości obowiązujące od 2002 roku. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88597-97-3
86
Wybrane metody wyceny instrumentów finansowych w świetle standardów rachunkowości = Selected Methods of Financial Instrument Valuation in the Light of Accounting Standards / Paweł BIELAWSKI, Dariusz WĘDZKI // W: Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003. - S. 111-126. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-1-4
87
Ceny transferowe. Teoria i praktyka / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 53, nr 8 (2002), s. 51-54. - ISSN 0481-5475
88
Valuation Models within Infinite Time Horizon under Current Cost Accounting / Dariusz WĘDZKI // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2002), s. 108-122. - Summ. - Bibliogr.
89
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 6. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 274, [3] s. : tab. ; 25 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
90
Problematyka ustalania przepływów pieniężnych z aktywów finansowych w rachunkowości polskiej = Problems of Cash Flow from Financial Assets in Polish Accounting / Dariusz WĘDZKI, Paweł BIELAWSKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 9 (65) (2002), s. 113-131. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
91
Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli / Dariusz WĘDZKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. - 324 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88597-53-1
92
Analiza płynności finansowej a prognozowanie upadłości przedsiębiorstw w Polsce - studium przypadków / Dariusz WĘDZKI // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2001), s. 1[118]-15[132]. - Bibliogr.
93
Ocena spłaty należności (cz. 2) / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 52, nr 6 (2001), s. 375-379. - Bibliogr. - ISSN 0481-5475
94
Podstawy kształtowania polityki kredytu handlowego w przedsiębiorstwie = Designing an Enterprise's Commercial Credit Policy / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 557 (2001), s. 99-106. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
95
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 4. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 274 s. : tab. ; 25 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
96
Budżetowanie metodą procentu od sprzedaży w praktyce / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 51, nr 4 (2000), s. 227-234. - ISSN 0481-5475
97
Ocena spłaty należności / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 51, nr 11 (2000), s. 625-631. - ISSN 0481-5475
98
Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie = A Theory of Integrated Trade Credit Management in Corporations / Dariusz WĘDZKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - 192 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 141). - ISBN 83-7252-053-4
99
Niestatystyczne metody prognozowania należności i ich inkasa / Dariusz WĘDZKI // W: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2000. - S. 137-144. - Bibliogr.
100
Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw - studium przypadków = Ratio Analysis in Forecasting Bankruptcies of Polish Companies - an Empirical Study / Dariusz WĘDZKI // Bank i Kredyt. - nr 5 (2000), s. 54-61. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5520
101
Liniowa optymalizacja krótkoterminowych źródeł finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstwa = Linear Optimisation of Current Assets Short Term Financing / Dariusz WĘDZKI // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 3-4 (2000), s. 127-140. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
102
Za i przeciw budżetowaniu metodą "procentu od sprzedaży" / Dariusz WĘDZKI // W: Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" / [przygotowanie do druku Lucyna Kopczyńska, Monika Marcinkowska]. - Łódź: Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000. - S. 461-467. - Bibliogr. - ISBN 83-86939-57-5
103
Sposoby oceny inkasa należności / Dariusz WĘDZKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2000), s. 1[22]-17[39]. - Bibliogr.
104
Ustalenie rezerw na należności nieściągalne metodą łańcuchów Markowa / Dariusz WĘDZKI // W: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1999. - S. 125-136. - Bibliogr.
105
Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 50, nr 10 (1999), s. 655-658. - ISSN 0481-5475
106
Zastosowanie analizy wskaźnikowej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw polskich - studium empiryczne / Dariusz WĘDZKI // W: Rachunkowość teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999 / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz]. - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999. - S. 366-375. - Bibliogr. - ISBN 83-88057-05-7
107
Optymalizacja wielkości i struktury kapitału obrotowego brutto metodą analizy marginalnej / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 2 (1999), s. 79-87. - ISSN 0481-5475
108
Finanse przedsiębiorstw / Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan ; red. nauk. przekł. Andrzej SZOPA ; poszczególne rozdz. przeł. Katarzyna Tarnowska, Marta WAJDA, Joanna WYROBEK, Mirosław RACZYŃSKI, Małgorzata Lalicka, Dariusz WĘDZKI, Andrzej SZOPA. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1999. - 787 s. : il. ; 29 cm. - ISBN 83-87916-45-5
109
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 3. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 276 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
110
Budżetowanie metodą "procentu od sprzedaży" - problemy wdrożenia do praktyki / Dariusz WĘDZKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA]. - (1999), s. 1[43]-20[62]. - Streszcz.
111
Propozycja modelu optymalnej wielkości sprzedaży przy produkcji wieloasortymentowej / Dariusz WĘDZKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999), s. 282-283. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
112
Jak zarządzać należnościami? / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 50, nr 4 (1999), s. 207-215. - ISSN 0481-5475
113
Zasady racjonalnego systemu opustów "za ilość" przy sprzedaży / Dariusz WĘDZKI // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - R. 50, nr 10 (1086) (1998), s. 209-212,219. - ISSN 1231-2037
114
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - 274, [3] s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
115
Wykorzystanie do analizy gotówkowych punktów krytycznych sprzedaży / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 7 (1998), s. 365-369. - ISSN 0481-5475
116
Analiza porównawcza różnych formuł metody "procentu od sprzedaży" / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 44 (1998), s. 125-138. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
117
Rola kapitału obrotowego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa oraz czynniki wpływające na jego poziom i strukturę / Dariusz WĘDZKI // Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1998), s. 59-64. - Bibliogr. - ISSN 1230-9850
118
Gotówkowe punkty krytyczne sprzedaży w analizie inwestycji / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 46 nr specj. (1998), s. 214-226. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Rydzyna '98. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
119
Propozycja modelu oceny ryzyka niewypłacalności kontrahentów przedsiębiorstwa na podstawie jego danych wewnętrznych / Dariusz WĘDZKI // Bank i Kredyt. - nr 11 (1998), s. 59-67. - Streszcz. - ISSN 0137-5520
120
Jak chronić środki pieniężne przedsiębiorstwa ulokowane w należnościach / Dariusz WĘDZKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 6 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA]. - (1998), s. 1[19]-24[42]. - Bibliogr.
121
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 274, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
122
Gotówkowe punkty krytyczne sprzedaży w analizie finansowej / Dariusz WĘDZKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5 / Mieczysław DOBIJA - kier. tematu, Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ. - (1997), s. 1[18]-15[32]
123
Analiza wykorzystania modeli optymalizacji środków pieniężnych i papierów wartościowych Millera-Orra w warunkach gospodarki rynkowej / Dariusz WĘDZKI // Bank i Kredyt. - nr 10 (1997), s. 45-55. - Streszcz. - ISSN 0137-5520
124
Kontrola dopływu środków pieniężnych ze sprzedaży / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 7 (1997), s. 347-353. - Bibliogr. - ISSN 0481-5475
125
Kredytowanie w strategii przedsiębiorstwa = Crediting in the Enterprise Strategy / Dariusz WĘDZKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 5 (568) (1997), s. 16-18. - ISSN 0860-6846
126
Kapitał obrotowy netto i brutto - wybrane problemy teoretyczne / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - T. 42 (1997), s. 152-163. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
127
Optymalna wielkość sprzedaży jako podstawa systemu opustów "za ilość" / Dariusz WĘDZKI // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - R. 49, nr 6 (1030) (1997), s. 131-135. - ISSN 1231-2037
128
Strategie kształtowania i finansowania majątku obrotowego / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 9 (1997), s. 453-461. - ISSN 0481-5475
129
Kto powinien otrzymać kredyt handlowy - modele kryterium wyboru kontrahenta / Dariusz WĘDZKI // Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 2 (1997), s. 11-19. - ISSN 1230-9850
130
Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 1 (1996), s. 8-11. - ISSN 1231-2037
131
Samolikwidacja długu : menedżerska koncepcja kapitału obrotowego i jej praktyczne zastosowanie / Dariusz WĘDZKI // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 11 (1996), s. 34-38. - Bibliogr. - ISSN 1233-3050
132
Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie : (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej) / Dariusz WĘDZKI ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 1996. - 353 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 15 k. - Bibliogr.
133
Analiza należności i polityki udzielania kredytu kupieckiego / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 6 (1996), s. 284-292. - Bibliogr. - ISSN 0481-5475
134
Dobór narzędzi polityki kredytu handlowego / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 11 (1996), s. 564-574. - Bibliogr. - ISSN 0481-5475
135
Kapitał "pod ręką" / Dariusz WĘDZKI // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 12 (1996), s. 59-63. - Bibliogr. - ISSN 1233-3050
136
Jak zarządzać należnościami? : model kontroli kredytu / Dariusz WĘDZKI // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 8 (1995), s. 43-47. - ISSN 1233-3050
137
Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 5 (1995), s. 241-244. - ISSN 0481-5475
138
Pomiar płynności finansowej przedsiębiorstwa / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 3 (1995), s. 125-130. - ISSN 0481-5475
139
Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 3 (1995), s. 19-22. - ISSN 1233-3050
140
Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów = Cash Management in Enterprises as a Basis for Income Maximizing / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI // Bank i Kredyt. - nr 7-8 (1995), s. 42-50. - Summ. - ISSN 0137-5520
141
Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI]. - [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014]. - [154] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
142
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy niektórych tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
143
Rozwój teorii rachunkowości. T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości / kierownik zespołu: Dariusz WĘDZKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 76 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
144
Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy / kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 68 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Wędzki D., (2020), Wskaźniki finansowe dla sprawozdania według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 178 s.
2
Wędzki D., (2019), Propozycja klasyfikacji technik wyznaczania limitu kredytu handlowego. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : rynki kapitałowe i wycena przedsiębiorstw, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 232-242.
3
Wędzki D., (2019), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Wyd. 3 zm.[Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste-imprint GAB Media, 651 s.
4
Wędzki D., (2018), Controlling należności w przedsiębiorstwie, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XIV, 546 s.
5
Sierpińska M., Wędzki D., (2017), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, 11 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 276 s.
6
Kamela-Sowińska A., Luty Z., Kwiecień M., Łakomiak A., Łazarowicz E., Gawart M., Gad J., Remlein M., Jastrzębowski A., Hasik W., Wędzki D., Gmińska R., (2016), Opracowania autorskie w sprawie status quo rachunkowości i nauki o rachunkowości. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 307-467.
7
Wędzki D., (2015), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Wyd. 3 zm.Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 651 s.
8
Wędzki D., (2014), Podstawy teorii sprawozdania finansowego. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 70-104.
9
Wędzki D., (2014), Analiza porównawcza struktur czasowych należności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 67, s. 103-113; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/67-2014/FRFU-67-103.pdf
10
Wędzki D., (2014), Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego: pozycje sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia i skonsolidowanego, sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystyczego oraz sprawozdania okresowego spółki giełdowej, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 499 s.
11
Wędzki D., (2013), O przyszłości Uniwersytetu Ekonomicznego - w stronę restrukturyzacji czy pauperyzacji, "Kurier UEK", nr 3 (55), s. 59-60; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/59
12
Kamela-Sowińska A., Luty Z., Kwiecień M., Łakomiak A., Łazarowicz E., Gawart M., Gad J., Remlein M., Jastrzębowski A., Hasik W., Wędzki D., Gmińska R., (2013), Opracowania autorskie w sprawie status quo rachunkowości i nauki o rachunkowości. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 307-467.
13
Wędzki D., (2013), Przepływy pieniężne w wycenie metodą DCF a prawo bilansowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 60, s. 143-155; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-143.pdf
14
Wędzki D., (2012), Comprehensive Income Statement and Financial Ratios. [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 61-74.
15
Barowicz M., (2012), Empiryczna identyfikacja wybranych determinant struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, Prom. Wędzki D., Kraków : , 308 k.
16
Wędzki D., (2012), The Sequence of Cash Flow in Bankruptcy Prediction : Evidence from Poland, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 68, nr 124, s. 161-179.
17
Wędzki D., (2012), Analiza porównawcza metod controllingu należności. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 341-349.
18
Wędzki D., (2012), Integracja analizy ABC i XYZ w kontrolingu należności, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 63, nr 6, s. 20-28.
19
Wędzki D., (2012), Integracja analizy ABC i XYZ w controllingu należności. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5], s. 283-291.
20
Wędzki D., (2011), Analiza portfelowa należności. [W:] Dobija M., Hołda A., Wędzki D. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4], s. 207-231.
21
Wędzki D., (2011), Propozycja analizy portfelowej należności, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 64, nr 120, s. 141-161.
22
Rogowski W., Bauer K., Groele B., Kopczewska K., Wędzki D., (2011), Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy: ekspertyza sporządzona na potrzeby projektu Polityka II szansy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, [on-line], Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 120 s.
23
Wędzki D., Nesterak J., (2011), Rachunkowość i Controlling - nowy kierunek na UEK, "Kurier UEK", nr 1 (40), s. 14; http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www
24
Wędzki D., (2010), Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 57 (113), s. 101-124.
25
Wędzki D., (2010), A Sequence of Cash Flow in Bankruptcy prediction. [W:] Wędzki D. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości, T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości, s. 48-76.
26
Wędzki D., (2010), Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów : wnioski z badań. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 296-305.
27
Wędzki D., (2010), Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości - hipotezy i wnioski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 26, s. 435-445.
28
Wędzki D., (2010), Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do analizy finansowej, "Rachunkowość", R. 61, nr 1, s. 24-36.
29
Wędzki D., (2010), Analiza porównawcza "tradycyjnej" i "zmodyfikowanej" analizy znaków przepływów pieniężnych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 55-63.
30
Wędzki D., (2010), Ocena zagrożenia dla kontynuowania działalności. [W:] Nowak E. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 161-183.
31
Wędzki D., (2009), Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości, T. 2, s. 74-109.
32
Wędzki D., (2009), Komponenty rachunku przepływów pieniężnych w modelowaniu bankructwa : stan badań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 17, s. 629-639.
33
Sierpińska M., Wędzki D., (2009), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, 10 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 276, [1] s.
34
Wędzki D., (2009), Ocena zagrożenia kontynuacji działalności, "Rachunkowość", R. 60, nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (38), s. 11-19.
35
Wędzki D., (2009), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 1, Sprawozdanie finansowe, Wyd. 2 popr. i rozsz.Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 525 s.
36
Wędzki D., (2009), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 2, Wskaźniki finansowe, Wyd. 2 popr. i rozsz.Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 483 s.
37
Sierpińska M., Wędzki D., (2008), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, 9 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 276, [1] s.
38
Wędzki D., (2008), Strategia płynności finansowej w zrównoważonej karcie wyników. [W:] Nowak E. (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 169-212.
39
Wędzki D., (2008), Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej, [T. 1], s. 29-62.
40
Wędzki D., (2008), Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 2, s. 87-104.
41
Wędzki D., (2008), Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa - wyniki badań empirycznych. [W:] Kuzińska H. (red.), Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 40-52.
42
Wędzki D., (2008), Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych, "Ekonomista", nr 5, s. 629-654.
43
Wędzki D., (2008), Aplikacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce : jaśniej czy ciemniej?. [W:] Walińska E. (red.), Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej (Monografie), Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 20-29.
44
Wędzki D., (2008), Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 13, s. 641-654.
45
Wędzki D., (2007), Strategia płynności finansowej zintegrowana ze zrównoważoną kartą wyników. [W:] Owsiak S. (red.), Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 307-318.
46
Wędzki D., (2007), Trade Credit Portfolio Selection - a Markovian Approach, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 2, s. 105-119.
47
Wędzki D., (2007), System wskaźników finansowych oparty na rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych według uproszczonej metody bezpośredniej. [W:] Gabrusewicz W. (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 330-343.
48
Sierpińska M., Wędzki D., (2007), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, 8 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 274, [3] s.
49
Wędzki D., (2007), Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw - kto, jakie, gdzie i kiedy składa, "Rachunkowość", R. 58, nr 1, s. 11-15.
50
Osikowicz M., (2007), Model rachunkowości mikroprzedsiębiorstw według wymogów informacyjnych funduszy strukturalnych, Prom. Wędzki D., Kraków : , 239 k.
51
Wędzki D., (2007), Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF, s. 19-38.
52
Wędzki D., (2007), Sporządzanie rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią w sposób uproszczony : artykuł dyskusyjny, "Rachunkowość", R. 58, nr 6, s. 21-28.
53
Wędzki D., (2006), Propozycja systemu wskaźników rentowności netto aktywów (ROA), "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 32 (88) nr specj., s. 275-285.
54
Wędzki D., (2006), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Kraków : Wolters Kluwer Polska, 679 s.
55
Wędzki D., (2006), Propozycja systemu wskaźników rentowności netto sprzedaży (ROS). [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw, T. 2, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, s. 479-487.
56
Wędzki D., (2006), "Benchmarking" w analizie finansowej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", r. 57, nr 10 (681), s. 73-80.
57
Wędzki D., (2006), Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa - kto składa, jakie, gdzie i kiedy. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Węzłowe problemy teorii rachunkowości, s. 135-158.
58
Wędzki D., (2006), Benchmarking w analizę wskaźnikowej sprawozdania finansowego. [W:] Czekaj J. (red.), Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 192-199.
59
Wędzki D., (2005), Rachunkowość a potrzeby informacyjne jego interesariuszy. [W:] Wędzki D. (kierownik tematu), Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy, s. 3-22.
60
Wędzki D., (2005), Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa. [W:] Kuciński K., Mączyńska E. (red.), Zagrożenie upadłością (Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej; t. 93), Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 93-101.
61
Wędzki D., (2005), A Bankruptcy Logit Model for the Polish Economy, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 3, s. 49-70.
62
Wędzki D., (2005), Informacje przekazywane Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Polsce oraz warunki emisji papierów wartościowych. [W:] Shim , Siegel (red.), Dyrektor finansowy, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 31-33.
63
Wędzki D., (2005), Sprawozdawczość finansowa - rachunek zysków i strat w USA i w Polsce. [W:] Shim , Siegel (red.), Dyrektor finansowy, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 37-40.
64
Wędzki D., (2005), Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw, "Ekonomista", nr 5, s. 691-705.
65
Wędzki D., (2005), Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 2, s. 59-81.
66
Wędzki D., (2005), Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa. [W:] Kardasz A. (red.), Teoria, praktyka i dydaktyka rachunkowości: zagadnienia dyskusyjne, Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, s. 81-89.
67
Sierpińska M., Wędzki D., (2005), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 7.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 276 s.
68
Wędzki D., (2005), Sprawozdania finansowe : bilans w USA i w Polsce. [W:] Shim , Siegel (red.), Dyrektor finansowy, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 48-53.
69
Wędzki D., (2005), Komentarz: realia gospodarki polskiej. [W:] Shim , Siegel (red.), Dyrektor finansowy, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 25-26, 47, 97, 109, 140, 163, 183, 195-196, 205, 216, 246, 259, 278-279, 284, 311-312, 341-343, 353, 368, 373, 399-400, 444-446, 478-480, 506-508, 525, 536, 561, 575.
70
Wędzki D., (2005), Cut-off Ratios versus Multivariate Logit Models in Bankruptcy Prediction - the Case of the Polish Building Industry. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference, Cracow : [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej] : Cracow University of Economics, s. 251-265.
71
Wędzki D., (2004), Wskaźniki finansowe w badaniu upadłości przedsiębiorstw - podejście jedno- i wielowymiarowe. [W:] Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (red.), Polska szkoła rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 463-475.
72
Wędzki D., (2004), Wartości progowe wskaźników finansowych w badaniu upadłości przedsiębiorstw, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 19 (75), s. 139-160.
73
Wędzki D., (2004), Bankruptcy Prediction in Polish Economic Conditions - a Logit Approach. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference, Cracow : Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, s. 397-414.
74
Wędzki D., (2004), Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4, s. 181-212.
75
Wędzki D., (2004), Logitowy model upadłości dla gospodarki polskiej - wnioski z badania. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, T. 1, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 477-485.
76
Wędzki D., (2004), Wskaźniki finansowe stosowane do oceny zagrożenia upadłością - wnioski z badań polskich, "Rachunkowość", nr 8 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 3, s. 6-14.
77
Wędzki D., (2004), Problemy metodologiczne logitowego modelu upadłości, "Problemy Społeczne i Ekonomiczne", vol. 1, s. 127-138.
78
Wędzki D., (2003), Analiza wstępna sprawozdań finansowych - nie taka prosta, "Rachunkowość", nr 4, s. 19-27.
79
Wędzki D., (2003), Valuation Models within Infinite Time Horizon under Current Cost Accounting. [W:] Dobija M. (red.), General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 483-494.
80
Wędzki D., (2003), Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 15 (71), s. 103-119.
81
Wędzki D., (2003), Niektóre wnioski ze statystycznego badania istotności przepływów pieniężnych. [W:] Sojak S. (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 873-886.
82
Wędzki D., (2003), Opłacalność informacji z wywiadowni, "Rachunkowość", nr 6, s. 12-17.
83
Wędzki D., (2003), Strategie płynności finansowej, "Rachunkowość", nr 1, s. 70.
84
Wędzki D., (2003), Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3, s. 20-37.
85
Wędzki D., (2003), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa: przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Wyd. 2Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 327 s.
86
Bielawski P., Wędzki D., (2003), Wybrane metody wyceny instrumentów finansowych w świetle standardów rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 111-126.
87
Wędzki D., (2002), Ceny transferowe. Teoria i praktyka, "Rachunkowość", R. 53, nr 8, s. 51-54.
88
Wędzki D., (2002), Valuation Models within Infinite Time Horizon under Current Cost Accounting. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2, s. 108-122.
89
Sierpińska M., Wędzki D., (2002), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 6Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 274, [3] s.
90
Wędzki D., Bielawski P., (2002), Problematyka ustalania przepływów pieniężnych z aktywów finansowych w rachunkowości polskiej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 9 (65), s. 113-131.
91
Wędzki D., (2002), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa: przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 324 s.
92
Wędzki D., (2001), Analiza płynności finansowej a prognozowanie upadłości przedsiębiorstw w Polsce - studium przypadków. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1, s. 1[118]-15[132].
93
Wędzki D., (2001), Ocena spłaty należności (cz. 2), "Rachunkowość", R. 52, nr 6, s. 375-379.
94
Wędzki D., (2001), Podstawy kształtowania polityki kredytu handlowego w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 557, s. 99-106.
95
Sierpińska M., Wędzki D., (2001), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 4Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 274 s.
96
Wędzki D., (2000), Budżetowanie metodą procentu od sprzedaży w praktyce, "Rachunkowość", R. 51, nr 4, s. 227-234.
97
Wędzki D., (2000), Ocena spłaty należności, "Rachunkowość", R. 51, nr 11, s. 625-631.
98
Wędzki D., (2000), Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 141), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 192 s.
99
Wędzki D., (2000), Niestatystyczne metody prognozowania należności i ich inkasa. [W:] Nowak E., Urbanek M. (red.), Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 137-144.
100
Wędzki D., (2000), Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw - studium przypadków, "Bank i Kredyt", nr 5, s. 54-61.
101
Wędzki D., (2000), Liniowa optymalizacja krótkoterminowych źródeł finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstwa, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 3-4, s. 127-140.
102
Wędzki D., (2000), Za i przeciw budżetowaniu metodą "procentu od sprzedaży". [W:] druku Lucyna Kopczyńska , Marcinkowska M. (red.), Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000", Łódź : Agencja Wydawnicza "InterFart", s. 461-467.
103
Wędzki D., (2000), Sposoby oceny inkasa należności. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości, s. 1[22]-17[39].
104
Wędzki D., (1999), Ustalenie rezerw na należności nieściągalne metodą łańcuchów Markowa. [W:] Nowak E., Urbanek M. (red.), Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 125-136.
105
Wędzki D., (1999), Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, "Rachunkowość", R. 50, nr 10, s. 655-658.
106
Wędzki D., (1999), Zastosowanie analizy wskaźnikowej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw polskich - studium empiryczne. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość teoria i praktyka: Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 366-375.
107
Wędzki D., (1999), Optymalizacja wielkości i struktury kapitału obrotowego brutto metodą analizy marginalnej, "Rachunkowość", nr 2, s. 79-87.
108
Ross S., Westerfield R., Jordan B., (1999), Finanse przedsiębiorstw, Szopa A. (red. nauk. przekł.), Tarnowska K., Wajda M., Wyrobek J., Raczyński M., Lalicka M., Wędzki D., Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 787 s.
109
Sierpińska M., Wędzki D., (1999), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 3Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 276 s.
110
Wędzki D., (1999), Budżetowanie metodą "procentu od sprzedaży" - problemy wdrożenia do praktyki. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7, s. 1[43]-20[62].
111
Wędzki D., (1999), Propozycja modelu optymalnej wielkości sprzedaży przy produkcji wieloasortymentowej, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 2, s. 282-283.
112
Wędzki D., (1999), Jak zarządzać należnościami?, "Rachunkowość", R. 50, nr 4, s. 207-215.
113
Wędzki D., (1998), Zasady racjonalnego systemu opustów "za ilość" przy sprzedaży, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", R. 50, nr 10 (1086), s. 209-212,219.
114
Sierpińska M., Wędzki D., (1998), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 2Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 274, [3] s.
115
Wędzki D., (1998), Wykorzystanie do analizy gotówkowych punktów krytycznych sprzedaży, "Rachunkowość", nr 7, s. 365-369.
116
Wędzki D., (1998), Analiza porównawcza różnych formuł metody "procentu od sprzedaży", "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 44, s. 125-138.
117
Wędzki D., (1998), Rola kapitału obrotowego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa oraz czynniki wpływające na jego poziom i strukturę, "Ekspert : rachunkowość i finanse", nr 1, s. 59-64.
118
Wędzki D., (1998), Gotówkowe punkty krytyczne sprzedaży w analizie inwestycji, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 46 nr specj., s. 214-226.
119
Wędzki D., (1998), Propozycja modelu oceny ryzyka niewypłacalności kontrahentów przedsiębiorstwa na podstawie jego danych wewnętrznych, "Bank i Kredyt", nr 11, s. 59-67.
120
Wędzki D., (1998), Jak chronić środki pieniężne przedsiębiorstwa ulokowane w należnościach. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 6, s. 1[19]-24[42].
121
Sierpińska M., Wędzki D., (1997), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 274, [2] s.
122
Wędzki D., (1997), Gotówkowe punkty krytyczne sprzedaży w analizie finansowej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5, s. 1[18]-15[32].
123
Wędzki D., (1997), Analiza wykorzystania modeli optymalizacji środków pieniężnych i papierów wartościowych Millera-Orra w warunkach gospodarki rynkowej, "Bank i Kredyt", nr 10, s. 45-55.
124
Wędzki D., (1997), Kontrola dopływu środków pieniężnych ze sprzedaży, "Rachunkowość", nr 7, s. 347-353.
125
Wędzki D., (1997), Kredytowanie w strategii przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 48, nr 5 (568), s. 16-18.
126
Wędzki D., (1997), Kapitał obrotowy netto i brutto - wybrane problemy teoretyczne, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", T. 42, s. 152-163.
127
Wędzki D., (1997), Optymalna wielkość sprzedaży jako podstawa systemu opustów "za ilość", "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", R. 49, nr 6 (1030), s. 131-135.
128
Wędzki D., (1997), Strategie kształtowania i finansowania majątku obrotowego, "Rachunkowość", nr 9, s. 453-461.
129
Wędzki D., (1997), Kto powinien otrzymać kredyt handlowy - modele kryterium wyboru kontrahenta, "Ekspert : rachunkowość i finanse", nr 2, s. 11-19.
130
Sierpińska M., Wędzki D., (1996), Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 1, s. 8-11.
131
Wędzki D., (1996), Samolikwidacja długu : menedżerska koncepcja kapitału obrotowego i jej praktyczne zastosowanie, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 11, s. 34-38.
132
Wędzki D., (1996), Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie: (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej), Prom. Sierpińska M., Kraków : , 353 k.
133
Wędzki D., (1996), Analiza należności i polityki udzielania kredytu kupieckiego, "Rachunkowość", nr 6, s. 284-292.
134
Wędzki D., (1996), Dobór narzędzi polityki kredytu handlowego, "Rachunkowość", nr 11, s. 564-574.
135
Wędzki D., (1996), Kapitał "pod ręką", "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 12, s. 59-63.
136
Wędzki D., (1995), Jak zarządzać należnościami? : model kontroli kredytu, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 8, s. 43-47.
137
Sierpińska M., Wędzki D., (1995), Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, "Rachunkowość", nr 5, s. 241-244.
138
Wędzki D., (1995), Pomiar płynności finansowej przedsiębiorstwa, "Rachunkowość", nr 3, s. 125-130.
139
Sierpińska M., Wędzki D., (1995), Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 3, s. 19-22.
140
Sierpińska M., Wędzki D., (1995), Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów, "Bank i Kredyt", nr 7-8, s. 42-50.
141
Wędzki D. (red.), (2014), Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną, [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [154] k.
142
Dobija M., Hołda A., Wędzki D. (red.), (2011), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. Cz. [4], Dobija M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 231 k.
143
Rozwój teorii rachunkowości. T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości, (2010), Wędzki D. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 76 k.
144
Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy, (2005), Wędzki D. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 68 k.
1
@book{monUEK:2168351926,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Wskaźniki finansowe dla sprawozdania według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8235-007-4 ; 978-83-8235-008-1",
}
2
@inbook{fmUEK:2168347518,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Propozycja klasyfikacji technik wyznaczania limitu kredytu handlowego",
booktitle = "Zarządzanie finansami : rynki kapitałowe i wycena przedsiębiorstw",
pages = "232-242",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7972-349-2",
}
3
@book{podUEK:2168333911,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Nieoczywiste-imprint GAB Media",
year = "2019",
url = {},
edition = "Wyd. 3 zm.",
isbn = "978-83-63391-75-1",
}
4
@book{monUEK:2168328163,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Controlling należności w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
isbn = "978-83-812-8582-7",
}
5
@book{monUEK:2168314991,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
url = {},
edition = "Wyd. 1, 11 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15136-2",
}
6
@inbook{fmUEK:2168318229,
author = "Aldona Kamela-Sowińska and Zbigniew Luty and Mirosława Kwiecień and Aleksandra Łakomiak and Edyta Łazarowicz and Marta Gawart and Jacek Gad and Marzena Remlein and Artur Jastrzębowski and Wojciech Hasik and Dariusz Wędzki and Renata Gmińska",
title = "Opracowania autorskie w sprawie status quo rachunkowości i nauki o rachunkowości",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "307-467",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
7
@book{podUEK:2168296675,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
edition = "Wyd. 3 zm.",
isbn = "978-83-264-8378-3",
}
8
@inbook{fmUEK:2168280979,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Podstawy teorii sprawozdania finansowego",
booktitle = "Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych",
pages = "70-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-648-9",
}
9
@article{artUEK:2168293965,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza porównawcza struktur czasowych należności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "67",
pages = "103-113",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/67-2014/FRFU-67-103.pdf},
issn = "1640-6818",
}
10
@book{monUEK:2168289959,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego : pozycje sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia i skonsolidowanego, sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystyczego oraz sprawozdania okresowego spółki giełdowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2014",
isbn = "978-83-264-3392-4",
}
11
@article{artnUEK:2168344606,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "O przyszłości Uniwersytetu Ekonomicznego - w stronę restrukturyzacji czy pauperyzacji",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (55)",
pages = "59-60",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/59},
}
12
@inbook{fmUEK:2168298835,
author = "Aldona Kamela-Sowińska and Zbigniew Luty and Mirosława Kwiecień and Aleksandra Łakomiak and Edyta Łazarowicz and Marta Gawart and Jacek Gad and Marzena Remlein and Artur Jastrzębowski and Wojciech Hasik and Dariusz Wędzki and Renata Gmińska",
title = "Opracowania autorskie w sprawie status quo rachunkowości i nauki o rachunkowości",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "307-467",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2013",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
13
@article{artUEK:2168283447,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Przepływy pieniężne w wycenie metodą DCF a prawo bilansowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "60",
pages = "143-155",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-143.pdf},
issn = "1640-6818",
}
14
@inbook{fmUEK:2168235666,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Comprehensive Income Statement and Financial Ratios",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "61-74",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
15
@unpublished{drUEK:2168226763,
author = "Marek Barowicz",
title = "Empiryczna identyfikacja wybranych determinant struktury kapitałowej przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002517},
}
16
@article{artUEK:2168260686,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "The Sequence of Cash Flow in Bankruptcy Prediction : Evidence from Poland",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 68, 124",
pages = "161-179",
year = "2012",
}
17
@inbook{fmUEK:2168247460,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza porównawcza metod controllingu należności",
booktitle = "Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza",
pages = "341-349",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-81-5",
}
18
@article{artUEK:2168261372,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Integracja analizy ABC i XYZ w kontrolingu należności",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 63, 6",
pages = "20-28",
year = "2012",
}
19
@unpublished{fnpUEK:2168276799,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Integracja analizy ABC i XYZ w controllingu należności",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5]",
pages = "283-291",
year = "2012",
}
20
@unpublished{fnpUEK:2168270844,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza portfelowa należności",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]",
pages = "207-231",
year = "2011",
}
21
@article{artUEK:2168227436,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Propozycja analizy portfelowej należności",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 64, 120",
pages = "141-161",
year = "2011",
}
22
@misc{rscUEK:2168285221,
author = "Wojciech Rogowski and Kinga Bauer and Bartosz Groele and Katarzyna Kopczewska and Dariusz Wędzki",
title = "Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy : ekspertyza sporządzona na potrzeby projektu Polityka II szansy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2011",
url = {http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/12615.pdf},
}
23
@article{artnUEK:2168245934,
author = "Dariusz Wędzki and Janusz Nesterak",
title = "Rachunkowość i Controlling - nowy kierunek na UEK",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (40)",
pages = "14",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www},
}
24
@article{artUEK:2166556118,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 57 (113)",
pages = "101-124",
year = "2010",
}
25
@unpublished{fnpUEK:2168281403,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "A Sequence of Cash Flow in Bankruptcy prediction",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości. T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości",
pages = "48-76",
year = "2010",
}
26
@inbook{fmUEK:2165284664,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów : wnioski z badań",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2",
pages = "296-305",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-495-9",
}
27
@article{artUEK:2168285279,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości - hipotezy i wnioski",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "26",
pages = "435-445",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
28
@article{artUEK:2168286945,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do analizy finansowej",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 61, 1",
pages = "24-36",
year = "2010",
}
29
@inbook{fmUEK:2165710394,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza porównawcza tradycyjnej i zmodyfikowanej analizy znaków przepływów pieniężnych",
booktitle = "Współczesne problemy analizy ekonomicznej",
pages = "55-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-20-4",
}
30
@inbook{fmUEK:2165624374,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Ocena zagrożenia dla kontynuowania działalności",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie",
pages = "161-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1852-9",
}
31
@unpublished{fnpUEK:2168278359,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2",
pages = "74-109",
year = "2009",
}
32
@article{artUEK:53062,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Komponenty rachunku przepływów pieniężnych w modelowaniu bankructwa : stan badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "17",
pages = "629-639",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
33
@book{monUEK:2168218440,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
edition = "Wyd. 1, 10 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15136-2",
}
34
@article{artUEK:2168290027,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Ocena zagrożenia kontynuacji działalności",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 60, 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor 1 (38)",
pages = "11-19",
year = "2009",
}
35
@book{monUEK:51331,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 popr. i rozsz.",
isbn = "978-83-7526-669-6",
}
36
@book{monUEK:51332,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 popr. i rozsz.",
isbn = "978-83-7526-674-0",
}
37
@book{monUEK:2168288193,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, 9 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15136-2",
}
38
@inbook{fpUEK:2168280409,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Strategia płynności finansowej w zrównoważonej karcie wyników",
booktitle = "Strategiczna rachunkowość zarządcza",
pages = "169-212",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1746-1",
}
39
@unpublished{fnpUEK:2168278197,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1]",
pages = "29-62",
year = "2008",
}
40
@article{artUEK:50223,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "2",
pages = "87-104",
year = "2008",
}
41
@inbook{fmUEK:2166473789,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa - wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia",
pages = "40-52",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2008",
isbn = "978-83-61310-08-2",
}
42
@article{artUEK:50260,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych",
journal = "Ekonomista",
number = "5",
pages = "629-654",
year = "2008",
}
43
@inbook{fmUEK:2165828409,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Aplikacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce : jaśniej czy ciemniej?",
booktitle = "Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej",
pages = "20-29",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-7601-289-6",
}
44
@article{artUEK:2166190706,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "13",
pages = "641-654",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
45
@inbook{mkaUEK:2166097522,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Strategia płynności finansowej zintegrowana ze zrównoważoną kartą wyników",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej",
pages = "307-318",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2007",
isbn = "978-83-92214-89-2",
}
46
@article{artUEK:50303,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Trade Credit Portfolio Selection - a Markovian Approach",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "2",
pages = "105-119",
year = "2007",
}
47
@inbook{mkaUEK:2164960825,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "System wskaźników finansowych oparty na rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych według uproszczonej metody bezpośredniej",
booktitle = "Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa",
pages = "330-343",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-262-2",
}
48
@book{monUEK:52091,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
edition = "Wyd. 1, 8 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15136-2",
}
49
@article{artUEK:2168273944,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw - kto, jakie, gdzie i kiedy składa",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 58, 1",
pages = "11-15",
year = "2007",
}
50
@unpublished{drUEK:52377,
author = "Marcin Osikowicz",
title = "Model rachunkowości mikroprzedsiębiorstw według wymogów informacyjnych funduszy strukturalnych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
51
@unpublished{fnpUEK:2168272702,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF",
pages = "19-38",
year = "2007",
}
52
@article{artUEK:2168324671,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Sporządzanie rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią w sposób uproszczony : artykuł dyskusyjny",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 58, 6",
pages = "21-28",
year = "2007",
}
53
@article{artUEK:2166551948,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Propozycja systemu wskaźników rentowności netto aktywów (ROA)",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 32 (88) specj.",
pages = "275-285",
year = "2006",
}
54
@book{monUEK:52188,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2006",
isbn = "83-7484-018-8 ; 978-83-7484-018-7",
}
55
@inbook{mkaUEK:2166175258,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Propozycja systemu wskaźników rentowności netto sprzedaży (ROS)",
booktitle = "Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 2",
pages = "479-487",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-923806-0-6 ; 978-83-923806-0-3",
}
56
@article{artUEK:51912,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Benchmarking w analizie finansowej",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "r. 57, 10 (681)",
pages = "73-80",
year = "2006",
}
57
@unpublished{fnpUEK:2168286605,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa - kto składa, jakie, gdzie i kiedy",
booktitle = "Węzłowe problemy teorii rachunkowości",
pages = "135-158",
year = "2006",
}
58
@inbook{mkaUEK:2166121501,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Benchmarking w analizę wskaźnikowej sprawozdania finansowego",
booktitle = "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi",
pages = "192-199",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2006",
isbn = "83-922148-7-0",
}
59
@unpublished{fnpUEK:2168284313,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Rachunkowość a potrzeby informacyjne jego interesariuszy",
booktitle = "Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy",
pages = "3-22",
year = "2005",
}
60
@inbook{fmUEK:2168313865,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa",
booktitle = "Zagrożenie upadłością",
pages = "93-101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2005",
issn = "0239-9512",
}
61
@article{artUEK:2166402908,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "A Bankruptcy Logit Model for the Polish Economy",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "3",
pages = "49-70",
year = "2005",
}
62
@inbook{fksUEK:2168340027,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Informacje przekazywane Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Polsce oraz warunki emisji papierów wartościowych",
booktitle = "Dyrektor finansowy",
pages = "31-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-56-6",
}
63
@inbook{fksUEK:2168340031,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Sprawozdawczość finansowa - rachunek zysków i strat w USA i w Polsce",
booktitle = "Dyrektor finansowy",
pages = "37-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-56-6",
}
64
@article{artUEK:52452,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw",
journal = "Ekonomista",
number = "5",
pages = "691-705",
year = "2005",
}
65
@article{artUEK:2168223554,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "2",
pages = "59-81",
year = "2005",
}
66
@inbook{fmUEK:2168232340,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa",
booktitle = "Teoria, praktyka i dydaktyka rachunkowości",
pages = "81-89",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego",
year = "2005",
isbn = "83-70-11-766-X",
}
67
@book{monUEK:2168221290,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
edition = "Wyd. 1, dodr. 7.",
issn = "",
isbn = "83-01-14441-6",
}
68
@inbook{fksUEK:2168340037,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Sprawozdania finansowe : bilans w USA i w Polsce",
booktitle = "Dyrektor finansowy",
pages = "48-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-56-6",
}
69
@misc{varUEK:2168340041,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Komentarz: realia gospodarki polskiej",
booktitle = "Dyrektor finansowy",
pages = "25-26, 47, 97, 109, 140, 163, 183, 195-196, 205, 216, 246, 259, 278-279, 284, 311-312, 341-343, 353, 368, 373, 399-400, 444-446, 478-480, 506-508, 525, 536, 561, 575",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-56-6",
}
70
@inbook{mkaUEK:2166557247,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Cut-off Ratios versus Multivariate Logit Models in Bankruptcy Prediction - the Case of the Polish Building Industry",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference",
pages = "251-265",
adress = "Cracow",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej; Cracow University of Economics",
year = "2005",
isbn = "83-918932-6-X",
}
71
@inbook{fmUEK:2168046656,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Wskaźniki finansowe w badaniu upadłości przedsiębiorstw - podejście jedno- i wielowymiarowe",
booktitle = "Polska szkoła rachunkowości",
pages = "463-475",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2004",
isbn = "83-7378-054-8",
}
72
@article{artUEK:2168220894,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Wartości progowe wskaźników finansowych w badaniu upadłości przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 19 (75)",
pages = "139-160",
year = "2004",
}
73
@inbook{mkaUEK:2168222084,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Bankruptcy Prediction in Polish Economic Conditions - a Logit Approach",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference",
pages = "397-414",
adress = "Cracow",
publisher = "Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management",
year = "2004",
isbn = "83-918932-5-1",
}
74
@unpublished{fnpUEK:2168273628,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4",
pages = "181-212",
year = "2004",
}
75
@inbook{mkaUEK:2168284495,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Logitowy model upadłości dla gospodarki polskiej - wnioski z badania",
booktitle = "Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1",
pages = "477-485",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89-142-25-2",
}
76
@article{artUEK:2168235396,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Wskaźniki finansowe stosowane do oceny zagrożenia upadłością - wnioski z badań polskich",
journal = "Rachunkowość",
number = "8 - dodatek: Rachunkowość-Audytor 3",
pages = "6-14",
year = "2004",
}
77
@article{artUEK:2167685563,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Problemy metodologiczne logitowego modelu upadłości",
journal = "Problemy Społeczne i Ekonomiczne",
number = "vol. 1",
pages = "127-138",
year = "2004",
}
78
@article{artUEK:2168231462,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza wstępna sprawozdań finansowych - nie taka prosta",
journal = "Rachunkowość",
number = "4",
pages = "19-27",
year = "2003",
}
79
@inbook{mkaUEK:2168225318,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Valuation Models within Infinite Time Horizon under Current Cost Accounting",
booktitle = "General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference",
pages = "483-494",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-915196-3-5",
}
80
@article{artUEK:2168235632,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 15 (71)",
pages = "103-119",
year = "2003",
}
81
@inbook{mkaUEK:2168233226,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Niektóre wnioski ze statystycznego badania istotności przepływów pieniężnych",
booktitle = "Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce",
pages = "873-886",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2003",
isbn = "83-231-1594-X",
}
82
@article{artUEK:2168231460,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Opłacalność informacji z wywiadowni",
journal = "Rachunkowość",
number = "6",
pages = "12-17",
year = "2003",
}
83
@misc{varUEK:2168231942,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Strategie płynności finansowej",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "1",
pages = "70",
year = "2003",
}
84
@unpublished{fnpUEK:2168273756,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3",
pages = "20-37",
year = "2003",
}
85
@book{monUEK:2168232190,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2003",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "83-88597-97-3",
}
86
@inbook{mkaUEK:2168233394,
author = "Paweł Bielawski and Dariusz Wędzki",
title = "Wybrane metody wyceny instrumentów finansowych w świetle standardów rachunkowości",
booktitle = "Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi",
pages = "111-126",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2003",
isbn = "83-915693-1-4",
}
87
@article{recUEK:2168356820,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Ceny transferowe. Teoria i praktyka",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 53, 8",
pages = "51-54",
year = "2002",
}
88
@unpublished{fnpUEK:2168274170,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Valuation Models within Infinite Time Horizon under Current Cost Accounting",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2",
pages = "108-122",
year = "2002",
}
89
@book{monUEK:2168237126,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2002",
edition = "Wyd. 1, dodr. 6",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
90
@article{artUEK:2168234716,
author = "Dariusz Wędzki and Paweł Bielawski",
title = "Problematyka ustalania przepływów pieniężnych z aktywów finansowych w rachunkowości polskiej",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 9 (65)",
pages = "113-131",
year = "2002",
}
91
@book{monUEK:2168232188,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88597-53-1",
}
92
@unpublished{fnpUEK:2168274287,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza płynności finansowej a prognozowanie upadłości przedsiębiorstw w Polsce - studium przypadków",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1",
pages = "1[118]-15[132]",
year = "2001",
}
93
@article{artUEK:2168235400,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Ocena spłaty należności (cz. 2)",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 52, 6",
pages = "375-379",
year = "2001",
}
94
@article{artUEK:2168233716,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Podstawy kształtowania polityki kredytu handlowego w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "557",
pages = "99-106",
year = "2001",
}
95
@book{monUEK:2168231026,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2001",
edition = "Wyd. 1, dodr. 4",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
96
@article{artUEK:2168235410,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Budżetowanie metodą procentu od sprzedaży w praktyce",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 51, 4",
pages = "227-234",
year = "2000",
}
97
@article{artUEK:2168235404,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Ocena spłaty należności",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 51, 11",
pages = "625-631",
year = "2000",
}
98
@book{monUEK:2168235516,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2000",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-053-4",
}
99
@inbook{mkaUEK:2168297083,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Niestatystyczne metody prognozowania należności i ich inkasa",
booktitle = "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych",
pages = "137-144",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2000",
}
100
@article{artUEK:2168231876,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw - studium przypadków",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "5",
pages = "54-61",
year = "2000",
}
101
@article{artUEK:2168351250,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Liniowa optymalizacja krótkoterminowych źródeł finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstwa",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "3-4",
pages = "127-140",
year = "2000",
}
102
@inbook{mkaUEK:2168321375,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Za i przeciw budżetowaniu metodą procentu od sprzedaży",
booktitle = "Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000"",
pages = "461-467",
adress = "Łódź",
publisher = "Agencja Wydawnicza InterFart",
year = "2000",
isbn = "83-86939-57-5",
}
103
@unpublished{fnpUEK:2168272524,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Sposoby oceny inkasa należności",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości",
pages = "1[22]-17[39]",
year = "2000",
}
104
@inbook{mkaUEK:2168297099,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Ustalenie rezerw na należności nieściągalne metodą łańcuchów Markowa",
booktitle = "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych",
pages = "125-136",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "1999",
}
105
@article{recUEK:2168356822,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 50, 10",
pages = "655-658",
year = "1999",
}
106
@inbook{mkaUEK:2168231474,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Zastosowanie analizy wskaźnikowej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw polskich - studium empiryczne",
booktitle = "Rachunkowość teoria i praktyka",
pages = "366-375",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "1999",
isbn = "83-88057-05-7",
}
107
@article{artUEK:2168235450,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Optymalizacja wielkości i struktury kapitału obrotowego brutto metodą analizy marginalnej",
journal = "Rachunkowość",
number = "2",
pages = "79-87",
year = "1999",
}
108
@book{monUEK:2168251916,
author = "Stephen A. Ross and Randolph W. Westerfield and Bradford D. Jordan",
title = "Finanse przedsiębiorstw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC",
year = "1999",
isbn = "83-87916-45-5",
}
109
@book{monUEK:2168231092,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1999",
edition = "Wyd. 1, dodr. 3",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
110
@unpublished{fnpUEK:2168269508,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Budżetowanie metodą procentu od sprzedaży - problemy wdrożenia do praktyki",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7",
pages = "1[43]-20[62]",
year = "1999",
}
111
@misc{varUEK:2168353130,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Propozycja modelu optymalnej wielkości sprzedaży przy produkcji wieloasortymentowej",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 2",
pages = "282-283",
year = "1999",
}
112
@article{artUEK:2168280607,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Jak zarządzać należnościami?",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 50, 4",
pages = "207-215",
year = "1999",
}
113
@article{artUEK:2168235652,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Zasady racjonalnego systemu opustów za ilość przy sprzedaży",
journal = "Gospodarka Materiałowa i Logistyka",
number = "R. 50, 10 (1086)",
pages = "209-212,219",
year = "1998",
}
114
@book{monUEK:2168231024,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1998",
edition = "Wyd. 1, dodr. 2",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
115
@article{artUEK:2168235436,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Wykorzystanie do analizy gotówkowych punktów krytycznych sprzedaży",
journal = "Rachunkowość",
number = "7",
pages = "365-369",
year = "1998",
}
116
@article{artUEK:2168272064,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza porównawcza różnych formuł metody procentu od sprzedaży",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 44",
pages = "125-138",
year = "1998",
}
117
@article{artUEK:2168269288,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Rola kapitału obrotowego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa oraz czynniki wpływające na jego poziom i strukturę",
journal = "Ekspert : rachunkowość i finanse",
number = "1",
pages = "59-64",
year = "1998",
}
118
@article{artUEK:2168235550,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Gotówkowe punkty krytyczne sprzedaży w analizie inwestycji",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 46 specj.",
pages = "214-226",
year = "1998",
}
119
@article{artUEK:2168235554,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Propozycja modelu oceny ryzyka niewypłacalności kontrahentów przedsiębiorstwa na podstawie jego danych wewnętrznych",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "11",
pages = "59-67",
year = "1998",
}
120
@unpublished{fnpUEK:2168269478,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Jak chronić środki pieniężne przedsiębiorstwa ulokowane w należnościach",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 6",
pages = "1[19]-24[42]",
year = "1998",
}
121
@book{monUEK:2168231022,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
122
@unpublished{fnpUEK:2168268878,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Gotówkowe punkty krytyczne sprzedaży w analizie finansowej",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5",
pages = "1[18]-15[32]",
year = "1997",
}
123
@article{artUEK:2168227866,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza wykorzystania modeli optymalizacji środków pieniężnych i papierów wartościowych Millera-Orra w warunkach gospodarki rynkowej",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "10",
pages = "45-55",
year = "1997",
}
124
@article{artUEK:2168235472,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Kontrola dopływu środków pieniężnych ze sprzedaży",
journal = "Rachunkowość",
number = "7",
pages = "347-353",
year = "1997",
}
125
@article{artUEK:2168235642,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Kredytowanie w strategii przedsiębiorstwa",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 48, 5 (568)",
pages = "16-18",
year = "1997",
}
126
@article{artUEK:2168231458,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Kapitał obrotowy netto i brutto - wybrane problemy teoretyczne",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "T. 42",
pages = "152-163",
year = "1997",
}
127
@article{artUEK:2168235648,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Optymalna wielkość sprzedaży jako podstawa systemu opustów za ilość",
journal = "Gospodarka Materiałowa i Logistyka",
number = "R. 49, 6 (1030)",
pages = "131-135",
year = "1997",
}
128
@article{artUEK:2168235446,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Strategie kształtowania i finansowania majątku obrotowego",
journal = "Rachunkowość",
number = "9",
pages = "453-461",
year = "1997",
}
129
@article{artUEK:2168268854,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Kto powinien otrzymać kredyt handlowy - modele kryterium wyboru kontrahenta",
journal = "Ekspert : rachunkowość i finanse",
number = "2",
pages = "11-19",
year = "1997",
}
130
@article{artUEK:2168229734,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie",
journal = "Gospodarka Materiałowa i Logistyka",
number = "1",
pages = "8-11",
year = "1996",
}
131
@article{artUEK:2168230802,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Samolikwidacja długu : menedżerska koncepcja kapitału obrotowego i jej praktyczne zastosowanie",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "11",
pages = "34-38",
year = "1996",
}
132
@unpublished{drUEK:2168274833,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie : (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej)",
adress = "Kraków",
year = "1996",
}
133
@article{artUEK:2168229708,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza należności i polityki udzielania kredytu kupieckiego",
journal = "Rachunkowość",
number = "6",
pages = "284-292",
year = "1996",
}
134
@article{artUEK:2168235464,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Dobór narzędzi polityki kredytu handlowego",
journal = "Rachunkowość",
number = "11",
pages = "564-574",
year = "1996",
}
135
@article{artUEK:2168230808,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Kapitał pod ręką",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "12",
pages = "59-63",
year = "1996",
}
136
@article{artUEK:2168233590,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Jak zarządzać należnościami? : model kontroli kredytu",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "8",
pages = "43-47",
year = "1995",
}
137
@article{artUEK:2168277345,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie",
journal = "Rachunkowość",
number = "5",
pages = "241-244",
year = "1995",
}
138
@article{artUEK:2168235444,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Pomiar płynności finansowej przedsiębiorstwa",
journal = "Rachunkowość",
number = "3",
pages = "125-130",
year = "1995",
}
139
@article{artUEK:2168233566,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "3",
pages = "19-22",
year = "1995",
}
140
@article{artUEK:2168230286,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "7-8",
pages = "42-50",
year = "1995",
}
141
@unpublished{UEK:2168303135,
title = "Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2014",
}
142
@unpublished{UEK:2168270816,
title = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
143
@unpublished{UEK:2168280659,
title = "Rozwój teorii rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
144
@unpublished{UEK:2168284309,
title = "Koncepcja wiernego obrazu w rachunkowości, kontrowersje i dylematy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}