Publikacje wybranego autora

Wąsowicz Krzysztof Marian

Wydział Finansów, Zakład Geografii Gospodarczej,

1

Tytuł:
Instytut Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 54-58
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255650
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Ocena wpływu komunikacji autobusowej na stan środowiska przyrodniczego Krakowa = The Appreciation of Bus Service Influence on the Stage of Cracow Natural Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. - nr 38 (1995) , s. 125-135. - Tytuł numeru: Ochrona środowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym = Environment Protection in Transport and Transportation Building
Seria:
(Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne ; z. 7)
Nr:
2168343181
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Obszary depresji społecznej w Polsce Południowo-Wschodniej = The Areas of Social Depression in South-East Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 453 (1995) , s. 45-58. - Summ.
Nr:
2168244670
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Julian Pilszczek , Jarosław Malec , Krzysztof Naprawski , Wiesław Ślaga , Krzysztof Wąsowicz , Ryszard Wróbel
Tytuł:
Analiza strategiczna MPK Spółka z o.o. w Krakowie
Źródło:
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. - z. 40 (1995) , s. 79-134. - Tytuł numeru: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie Sp. z o.o. wczoraj - dziś - jutro = Public Transport Company Ltd in Cracow Yesterday - Today - Tomorrow
Seria:
(Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Różne ; nr 2)
Nr:
2168343183
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Struktura budżetów miejskich w województwie krakowskim = Structure of City Budgets in Province of Krakow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 422 (1994) , s. 99-115. - Summ.
Nr:
2168246368
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Typologia miast województwa krakowskiego = Typology of Towns of the Kraków Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 395 (1993) , s. 21-35. - Summ.
Nr:
2168246296
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Obszary depresji społecznej w Polsce Południowo-Wschodniej
Źródło:
Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych / kier.: Zygmunt SZYMLA1993, s. 99-117
Sygnatura:
NP-207/Magazyn
Nr:
2168265990
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Ponadgminne układy funkcjonalne w Makroregionie Południowo-Wschodnim = Above-Commune-Level Functional Schemes In South-East Macroregion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 377 (1992) , s. 103-127. - Summ., rez.
Nr:
2168236814
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Miejsce i rola samorządu w systemie terytorialnym = Place and Role of Self-Government in a Territorial System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 367 (1992) , s. 167-174. - Summ., rez.
Nr:
2168246324
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków budżetowych na przykładzie miast woj. krakowskiego
Źródło:
Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA1992, s. 73-96
Sygnatura:
NP-256/Magazyn
Nr:
2168265766
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Studium rozwoju ponadgminnych układów funkcjonalnych w Polsce Południo-Wschodniej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1992
Opis fizyczny:
267 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/756
Nr:
2168246130
doktorat
12

Tytuł:
Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego miast
Źródło:
Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego) / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA1991, s. 109-132
Sygnatura:
NP-130/Magazyn
Nr:
2168266012
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Ponadgminne układy funkcjonalne w MPW
Źródło:
Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER1990, s. 240-290
Sygnatura:
NP-22/Magazyn
Nr:
2168266082
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Poziom rozwoju województw w świetle badań nad dochodem narodowym = Level of Regions Development in Poland in the Light of Investigations of National Income
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990) , s. 129-142. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168245420
artykuł w czasopiśmie
1
Instytut Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej / Antoni FAJFEREK, Krzysztof WĄSOWICZ // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 54-58. - ISBN 83-87239-38-0
2
Ocena wpływu komunikacji autobusowej na stan środowiska przyrodniczego Krakowa = The Appreciation of Bus Service Influence on the Stage of Cracow Natural Environment / Stanisława KLIMA, Krzysztof WĄSOWICZ // Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. - (Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne, ISSN 1231-9171 ; z. 7). - nr 38 (1995), s. 125-135. - Summ., streszcz., Zsfg.. - Tytuł numeru: Ochrona środowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym = Environment Protection in Transport and Transportation Building. - ISSN 1231-9155
3
Obszary depresji społecznej w Polsce Południowo-Wschodniej = The Areas of Social Depression in South-East Poland / Krzysztof WĄSOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 453 (1995), s. 45-58. - Summ. - ISSN 0208-7944
4
Analiza strategiczna MPK Spółka z o.o. w Krakowie / Julian Pliszczek, Jarosław Malec, Krzysztof Naprawski, Wiesław Ślaga, Krzysztof WĄSOWICZ, Ryszard Wróbel // Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. - (Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Różne ; nr 2). - z. 40 (1995), s. 79-134. - Tytuł numeru: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie Sp. z o.o. wczoraj - dziś - jutro = Public Transport Company Ltd in Cracow Yesterday - Today - Tomorrow. - ISSN 1231-9155
5
Struktura budżetów miejskich w województwie krakowskim = Structure of City Budgets in Province of Krakow / Anna HARAŃCZYK, Krzysztof WĄSOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 422 (1994), s. 99-115. - Summ. - ISSN 0208-7944
6
Typologia miast województwa krakowskiego = Typology of Towns of the Kraków Voivodship / Anna HARAŃCZYK, Krzysztof WĄSOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 395 (1993), s. 21-35. - Summ. - ISSN 0208-7944
7
Obszary depresji społecznej w Polsce Południowo-Wschodniej / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych / kier.: Zygmunt SZYMLA. - (1993), s. 99-117
8
Ponadgminne układy funkcjonalne w Makroregionie Południowo-Wschodnim = Above-Commune-Level Functional Schemes In South-East Macroregion / Anna HARAŃCZYK, Krzysztof WĄSOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 377 (1992), s. 103-127. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
9
Miejsce i rola samorządu w systemie terytorialnym = Place and Role of Self-Government in a Territorial System / Krzysztof WĄSOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 367 (1992), s. 167-174. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
10
Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków budżetowych na przykładzie miast woj. krakowskiego / Anna HARAŃCZYK, Krzysztof WĄSOWICZ // W: Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1992), s. 73-96
11
Studium rozwoju ponadgminnych układów funkcjonalnych w Polsce Południo-Wschodniej / Krzysztof WĄSOWICZ ; Promotor: Anna HARAŃCZYK. - Kraków, 1992. - 267 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
12
Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego miast / Anna HARAŃCZYK, Krzysztof WĄSOWICZ // W: Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego) / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1991), s. 109-132
13
Ponadgminne układy funkcjonalne w MPW / Anna HARAŃCZYK, Krzysztof WĄSOWICZ // W: Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. - (1990), s. 240-290
14
Poziom rozwoju województw w świetle badań nad dochodem narodowym = Level of Regions Development in Poland in the Light of Investigations of National Income / Krzysztof WĄSOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990), s. 129-142. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Fajferek A., Wąsowicz K., (1997), Instytut Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 54-58.
2
Klima S., Wąsowicz K., (1995), Ocena wpływu komunikacji autobusowej na stan środowiska przyrodniczego Krakowa, "Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie", nr 38, s. 125-135.
3
Wąsowicz K., (1995), Obszary depresji społecznej w Polsce Południowo-Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 453, s. 45-58.
4
Pilszczek J., Malec J., Naprawski K., Ślaga W., Wąsowicz K., Wróbel R., (1995), Analiza strategiczna MPK Spółka z o.o. w Krakowie, "Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie", z. 40, s. 79-134.
5
Harańczyk A., Wąsowicz K., (1994), Struktura budżetów miejskich w województwie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 422, s. 99-115.
6
Harańczyk A., Wąsowicz K., (1993), Typologia miast województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 395, s. 21-35.
7
Wąsowicz K., (1993), Obszary depresji społecznej w Polsce Południowo-Wschodniej. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych, s. 99-117.
8
Harańczyk A., Wąsowicz K., (1992), Ponadgminne układy funkcjonalne w Makroregionie Południowo-Wschodnim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 377, s. 103-127.
9
Wąsowicz K., (1992), Miejsce i rola samorządu w systemie terytorialnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 367, s. 167-174.
10
Harańczyk A., Wąsowicz K., (1992), Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków budżetowych na przykładzie miast woj. krakowskiego. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim, s. 73-96.
11
Wąsowicz K., (1992), Studium rozwoju ponadgminnych układów funkcjonalnych w Polsce Południo-Wschodniej, Prom. Harańczyk A., Kraków : , 267 k.
12
Harańczyk A., Wąsowicz K., (1991), Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego miast. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego), s. 109-132.
13
Harańczyk A., Wąsowicz K., (1990), Ponadgminne układy funkcjonalne w MPW. [W:] Fajferek A., Cichoń Z., Luchter B. (kierownik tematu), Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej, s. 240-290.
14
Wąsowicz K., (1990), Poziom rozwoju województw w świetle badań nad dochodem narodowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 326, s. 129-142.
1
@inbook{UEK:2168255650,
author = "Antoni Fajferek and Krzysztof Wąsowicz",
title = "Instytut Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "54-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
2
@article{UEK:2168343181,
author = "Stanisława Klima and Krzysztof Wąsowicz",
title = "Ocena wpływu komunikacji autobusowej na stan środowiska przyrodniczego Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie",
number = "38",
pages = "125-135",
year = "1995",
issn = "1231-9171",
}
3
@article{UEK:2168244670,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Obszary depresji społecznej w Polsce Południowo-Wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "453",
pages = "45-58",
year = "1995",
}
4
@article{UEK:2168343183,
author = "Julian Pilszczek and Jarosław Malec and Krzysztof Naprawski and Wiesław Ślaga and Krzysztof Wąsowicz and Ryszard Wróbel",
title = "Analiza strategiczna MPK Spółka z o.o. w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie",
number = "z. 40",
pages = "79-134",
year = "1995",
issn = "",
}
5
@article{UEK:2168246368,
author = "Anna Harańczyk and Krzysztof Wąsowicz",
title = "Struktura budżetów miejskich w województwie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "422",
pages = "99-115",
year = "1994",
}
6
@article{UEK:2168246296,
author = "Anna Harańczyk and Krzysztof Wąsowicz",
title = "Typologia miast województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "395",
pages = "21-35",
year = "1993",
}
7
@unpublished{UEK:2168265990,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Obszary depresji społecznej w Polsce Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych",
pages = "99-117",
year = "1993",
}
8
@article{UEK:2168236814,
author = "Anna Harańczyk and Krzysztof Wąsowicz",
title = "Ponadgminne układy funkcjonalne w Makroregionie Południowo-Wschodnim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "377",
pages = "103-127",
year = "1992",
}
9
@article{UEK:2168246324,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Miejsce i rola samorządu w systemie terytorialnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "367",
pages = "167-174",
year = "1992",
}
10
@unpublished{UEK:2168265766,
author = "Anna Harańczyk and Krzysztof Wąsowicz",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków budżetowych na przykładzie miast woj. krakowskiego",
booktitle = "Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim",
pages = "73-96",
year = "1992",
}
11
@unpublished{UEK:2168246130,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Studium rozwoju ponadgminnych układów funkcjonalnych w Polsce Południo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
year = "1992",
}
12
@unpublished{UEK:2168266012,
author = "Anna Harańczyk and Krzysztof Wąsowicz",
title = "Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego miast",
booktitle = "Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego)",
pages = "109-132",
year = "1991",
}
13
@unpublished{UEK:2168266082,
author = "Anna Harańczyk and Krzysztof Wąsowicz",
title = "Ponadgminne układy funkcjonalne w MPW",
booktitle = "Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej",
pages = "240-290",
year = "1990",
}
14
@article{UEK:2168245420,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Poziom rozwoju województw w świetle badań nad dochodem narodowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "326",
pages = "129-142",
year = "1990",
url = {},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID