Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Podejście nielinearne w zarządzaniu : czy menedżerowie są gotowi do funkcjonowania w zmiennym i niepewnym środowisku? = Non-linear Approach in Management : Are Managers Ready to Operate in a Changing and Uncertain Environment?
Źródło:
Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej / red. nauk. Piotr Walentynowicz, Wojciech Machel - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2021, s. 11-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-8206-216-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168356944
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Centrum Wsparcia Psychologicznego
Źródło:
Kurier UEK2021. - nr 3 (89), s. 64-66
Tryb dostępu:
Nr:
2168360122
varia
3

Konferencja:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Tytuł:
Managers' Job Satisfaction During the Covid-19 Pandemic : Is Nonlinear Management Satisfying?
Źródło:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 629-638. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Program badawczy:
The publication was financed with a subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168359904
rozdział w materiałach konferencyjnych
4

Konferencja:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Tytuł:
Organizational Trust during the Early Stages of COVID-19 Pandemic in Poland : Research Report
Źródło:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 4594-4605. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Program badawczy:
The publication was financed with a subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168360060
rozdział w materiałach konferencyjnych
5

Tytuł:
Employee Retention Management in the Context of Situational Leadership = Zarządzanie retencją pracowników w kontekście przywództwa sytuacyjnego
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (62) (2020) , s. 214-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168349480
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Wzajemne dopasowanie pracownik-organizacja jako czynnik wykorzystania kapitału ludzkiego dla zintegrowanego rozwoju = Employees-organization Matching as a Factor of Using Human Capital for Integrated Development
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (58) (2019) , s. 92-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168337975
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Nowa formuła celów kształcenia w kontekście wyzwań zarządzania dydaktyką akademicką = A New Formula of Teaching Objectives in the Context of Challenges of Managing Academic Didactics
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 3 (59) (2019) , s. 173-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168338589
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Personalistic Human Capital Management : Basic Conditions = Personalistyczne zarządzanie kapitałem ludzkim : podstawowe uwarunkowania
Źródło:
Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 16, nr 6 (80), cz. 2 (2018) , s. 68-84. - Tytuł numeru: Management, Philosophy, Reflective Practices - Bibliogr.
Program badawczy:
The creation of the English-language version of these publications is financed in the framework of contract No. 607/P-DUN/2018 by the Ministry of Science and Higher Education committed to activities aimed at the promotion of education.; The creation of the English-language version of publication was funded from the appropriations of the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics, within grants for maintaining the research potential.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168334203
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Prospołeczne uwarunkowania personalistycznej perspektywy człowieka w organizacji = Prosocial Determinants of Personalistic Perspective of Man in Organisation
Źródło:
Medioznawstwo personalistyczne. T. 2, Wybrane zagadnienia z kultury mediów = Personalistic Media Studies / red. Jarosław Jęczeń, Piotr Guzdek - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2018, s. 485-507. - Streszcz., summ., zsfg. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-577-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168327981
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Znaczenie poczucia wpływuna organizację w kształtowaniu zaangażowania pracowników = Employee Influence and Commitment to Their Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (972) (2017) , s. 69-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323939
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Psychospołeczne kontrowersje w zarządzaniu kompetencjami pracowników dojrzałych 65+ = Psychosocial Controversies over Managing Mature Age Employees (65+)
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (50) (2017) , s. 380-390. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316909
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Psychospołeczne determinanty zaangażowania organizacyjnego = Psychosocial Determinants of the Organisational Engagement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (951) (2016) , s. 5-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307845
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Prosocial Orientation of an Organisation : the Preliminary Identification of Evaluation Criteria
Źródło:
Management and Organizational Studies. - vol. 3, no 1 (2016) , s. 27-38. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168303803
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Zarządzanie wiekiem a wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie = Age Management and Using Human Capital in a Company
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 2 (46) (2016) , s. 334-344. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307719
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Selected Concepts of Prosocial Motivation in an Organisation
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 223-230 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168310769
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Konferencja:
X Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì: svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst'", Melìtopol, Ukraina, od 2015-09-11 do 2015-09-13
Tytuł:
Rola czynników społecznych w kształtowaniu zaangażowania organizacyjnego
Źródło:
Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst' / red. M. M. Radêvoï - Melìtopol': TOV «Kolor Print», 2015, s. 120-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-2489-30-9
Nr:
2168298191
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Tytuł:
Rola edukacji akademickiej w integrowaniu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego = The Role of Academic Education in the Integration of Socio-economic Development Processes
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 3 (43) (2015) , s. 25-34. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297563
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Prospołeczność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa - niedoceniony czynnik wzrostu gospodarczego = Prosocial Engagement of Enterprises - an Underestimated Aspect of Economic Growth
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (41) (2015) , s. 264-275. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295397
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Zaangażowanie organizacyjne pracowników jako źródło uczestnictwa w organizacji = The Organisational Engagement of Employees as a Source of Participation in the Organisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015) , s. 45-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach realizacji tematu badawczego nr 071/WE-KPD/01/2015/S/S071 na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168302223
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Link between Work-Related Prosocial Orientation and Professional Capability of Employees : a Preliminary Exploratory Investigation
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 3, nr 1 (2015) , s. 107-118. - Tytuł numeru: Social Entrepreneurship and Socio-Economic Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168292411
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Realizacja wymogów jakościowych jako przejaw odpowiedzialności społecznej organizacji = Realization of Quality Requirements as a Premise of Social Responsibility of an Organization
Źródło:
Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania : aspekty społeczne = The Functioning and Improvement of Management : Social Aspects / red. Urszula BALON i Tadeusza SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 11-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-2-9
Nr:
2168293775
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Reliability of Acting as the Basic Indicator of the High Managerial Capability
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 35-40 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168287669
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Determinants of Managerial Capability in Circumstances of Uncertainty and Risk
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 119-125 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168287647
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Konkurencyjność przedsiębiorstwa oparta na wartości relacji z interesariuszami = Competitiveness of an Enterprise Based on the Value of Co-opetitive Relations with Stakeholders
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (37) (2014) , s. 296-305. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282919
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Społeczne uwarunkowania zaangażowania organizacyjnego
Źródło:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA2014, s. 18-27 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295543
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Zaangażowanie organizacyjne jako powód uczestnictwa w organizacji
Źródło:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA2014, s. 8-17 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295541
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Zakłócenia motywacji do działania w warunkach niepewności i ryzyka a zdolność organizacji do przetrwania = Interferences in Motivation to Take Up Actions in Conditions of Uncertainty and Risk, and an Ability of An Organization to Survive
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 3 (2013) , s. 9-22. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292887
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Prospołeczne stymulowanie zaangażowania organizacyjnego jako aspekt działań ekonomicznych w warunkach kryzysu = Pro-Social Stimulation of Organizational Engagement as an Aspect of Economic Actions during Crisis
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 31 (2013) , s. 372-382. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271080
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Uwarunkowania sprawności zawodowej człowieka w organizacji : aspekt prospołeczny = The Prosocial Aspect of the Determinants of Employee Professional Capability in an Organisation
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
261 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 206)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-561-1
Nr:
2168232834
monografia
30

Tytuł:
Podmiotowość pracowników - istotny aspekt angażowania się w działalność organizacji
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 17-28
ISBN:
978-83-7252-595-6
Nr:
2168246538
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Psychosocial Value of Professional Work in the Context of Effectiveness of an Employee
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 359-370 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243668
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Doskonalenie pedagogiczne jako czynnik wzrostu kapitału ludzkiego uniwersytetu
Źródło:
Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Marek MOTYKA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 32-39 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-566-6
Nr:
2168237942
rozdział w książce
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Niezawodność pracowników jako warunek przezwyciężania sytuacji kryzysowych w działalności gospodarczej = Reliability of Employees as Condition for Overcoming Crisis Situations in Economic Activity
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 25 (2012) , s. 105-115. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256694
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Zakres podmiotowości pracowników w przedsiębiorstwie o wiodącej pozycji na rynku = The Extent of the Employees' Subjectivity in a Leading Market Business
Źródło:
Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór - Wyd. 2 uzup.. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2011, s. 723-736. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88018-59-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168310351
rozdział w materiałach konferencyjnych
35

Tytuł:
The Concepts of Motivation in the Context of Encouraging the Involvement of Employees
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 441-452 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228204
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Podmiotowość pracowników - istotny aspekt angażowania się w działalność organizacji
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK2011, s. 24-37 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261574
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Studiowanie jako droga do dobrej sprawności zawodowej
Źródło:
Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 62-70 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-538-3
Nr:
2168227724
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji = Subjective Determinants of Occupational Efficiency of the Employee and Human Resources in Organization
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 17 (2010) , s. 423-432. - Tytuł numeru: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52255
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Społeczne uwarunkowania i rezultaty doskonalenia działalności na przykładzie przedsiębiorstwa o wysokiej efektywności ekonomicznej
Źródło:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Bogusz MIKUŁA] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 495-511. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka i Gospodarka ; t. 1)
ISBN:
978-83-930382-1-3
Nr:
2165813566
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Orientacja prospołeczna a zarządzanie wartością kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie = Prosocial Orientation and the Management of a Human Resources Value in an Enterprise
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009) , s. 215-222. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50715
artykuł w czasopiśmie
41

Konferencja:
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania", Poznań, Polska, od 2009-03-23 do 2009-03-25
Tytuł:
Zakres podmiotowości pracowników w przedsiębiorstwie o wiodącej pozycji na rynku = The Extent of the Employees' Subjectivity in a Leading Market Business
Źródło:
Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2009, s. 723-736. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88018-55-8
Nr:
2162026435
rozdział w materiałach konferencyjnych
42

Tytuł:
Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji
Źródło:
Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki : streszczenia referatów2009, s. 3. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2165792631
varia
43

Tytuł:
Zachowania prospołeczne w przedsiębiorstwie a spójność społeczno-ekonomiczna = Prosocial Behaviors in Company and Socio-Economic Cohesion
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 12 (2008) , s. 409-421. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2162083407
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Deficyty myśli prospołecznej w działalności gospodarczej = The Difficulty of Prosocial Thought in Economical Activity
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 10 (2007) , s. 340-352. - Tytuł numeru: Gospodarka oparta na wiedzy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166477971
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Płaszczyzny zaangażowania społecznego w działalności organizacji - promowanie idei czy trud realizacji?
Źródło:
Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2007, s. 273-278 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88018-53-4 ; 978-83-61287-16-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168298155
rozdział w monografii
46

Tytuł:
Postawy prospołeczne menedżerów a zadania organizacji = Managers' Prosocial Attitudes and Tasks of Organization
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 3 (2006) , s. 35-39. - Summ.
Nr:
2168292961
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Pomiędzy indywidualizmem a nauczaniem zbiorowym : dualizm w roli zawodowej nauczycieli
Źródło:
Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli / red. Elżbieta Sałata - Radom; Warszawa: Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego ; Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy ; Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2005, s. 106-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-471-6
Nr:
2166157173
rozdział w monografii
48

Tytuł:
Informator Studium Pedagogicznego
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005
Opis fizyczny:
56 s.; 23 cm
Uwagi:
Informator na rok akademicki 2005/2006,
ISBN:
83-922067-1-1
Nr:
2168298227
varia
Zobacz powiązane rozdziały
49

Tytuł:
Odpowiedzialny społecznie ekonomista - dylematy w realizowaniu funkcji wychowawczej w wyższych szkołach ekonomicznych
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (2005) , s. 53-61. - Referat wygłoszony na seminarium z okazji 70-lecia Centrum Pedagogicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - Bibliogr.
Nr:
2166123374
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Nauczyciel XXI wieku wobec nowych wyzwań
Źródło:
Informator Studium Pedagogicznego / red. nauk. Joanna KRZYŻAK, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005, s. 8-10. - Informator na rok akademicki 2005/2006
ISBN:
83-922067-1-1
Nr:
2168298229
varia
Zobacz opis całości
51

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja: Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, Kraków, Polska, od 2004-05-20 do 2004-05-21
Tytuł:
Odpowiedzialność i rzetelność w akademickim nauczaniu ekonomistów - obszary pożądanych zmian
Źródło:
Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Kazimierz Kloc, Ewa Chmielecka - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2004, s. 85-89
ISBN:
83-917004-4-5
Nr:
2166591864
rozdział w materiałach konferencyjnych
52

Tytuł:
Nauczyciel XXI wieku wobec nowych wyzwań
Źródło:
Informator Studium Pedagogicznego / red. nauk. Joanna KRZYŻAK, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 8-10. - Informator na rok akademicki 2004/2005
ISBN:
83-918932-7-8
Nr:
2168298221
varia
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 5-7
ISBN:
83-7252-216-2
Nr:
2168298111
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Informator Studium Pedagogicznego
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
48 s.; 23 cm
Uwagi:
Informator na rok akademicki 2004/2005,
ISBN:
83-918932-7-8
Nr:
2168298219
varia
Zobacz powiązane rozdziały
55

Tytuł:
Determinanty aktywności zaradczej w sytuacji zagrożenia
Źródło:
Stres i jego modelowanie / red. nauk. Janusz Szopa, Mirosław Harciarek - Częstochowa: Sekcja Wydaw. WZ PC, 2004, s. 245-251
ISBN:
83-88469-08-8
Nr:
2168298243
rozdział w monografii
56

Tytuł:
Społeczny aspekt kompetencji zawodowych ekonomistów
Źródło:
Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 14-18
ISBN:
83-7252-216-2
Nr:
2168219200
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Odpowiedzialność nauczyciela za wartość pytań dydaktycznych
Źródło:
Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej / red. Elżbieta Sałata, Anna Zamkowska, Stanisław Ośko - Ryki ; Radom: Politechnika Radomska, Wydaw. : Instytut Technologii Eksploatacji, 2003, s. 178-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-077-X
Nr:
2166157097
rozdział w monografii
58

Konferencja:
Konferencja dydaktyczna "Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia", Poznań, Polska, od 2013-03-17 do 2013-03-18
Tytuł:
Prospołeczna edukacja ekonomistów
Źródło:
Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 75-83
ISBN:
83-915196-1-9
Nr:
2168242806
rozdział w materiałach konferencyjnych
59

Tytuł:
O nowy wzór osobowy dla potrzeb edukacji XXI wieku
Źródło:
Kształcenie zawodowe w reformującym się systemie edukacji / red. Witold Nowakowski - Poznań: Prodruk, 2002, s. 59-64
ISBN:
83-88518-57-7
Nr:
2166099789
rozdział w materiałach konferencyjnych
60

Tytuł:
Refleksja nad europejskim modelem edukacji
Źródło:
Szkoła : edukacja europejska / red. Jan Kropiwnicki - Jelenia Góra: Wydaw. Nauczycielskie, 2002, s. 39-44
Seria:
(Biblioteka "Nowego w Szkole" ; 9)
ISBN:
83-88886-08-8
Nr:
2168298207
rozdział w monografii
61

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej, Radom, Polska, od 2001-11-22 do 2001-11-23
Tytuł:
Rozważania nad ewaluacją w szkole wyższej
Źródło:
Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej / red. Elżbieta Sałata - Radom: ITE, 2001, s. 136-142. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-88001-44-2
Nr:
2166099287
rozdział w materiałach konferencyjnych
62

Konferencja:
II Ogólnopolska Konferencja: Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku, Kraków, Polska, od 1999-04-15 do 1999-04-16
Tytuł:
Refleksje nad europejskim modelem edukacji
Źródło:
Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. / red. Maria WĘGRZECKA - Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 1999, s. 61-66
Seria:
(Problemy Studiów Nauczycielskich ; z. 19)
ISBN:
83-7271-024-4
Nr:
2166099928
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Refleksja nad europejskim modelem edukacji
Źródło:
Nowe w Szkole. - nr 10(20) (1998) , s. 6-8
Nr:
2168298149
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Charakterystyka działalności Studium Psychologii i Pedagogiki Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich w Krakowie. - nr 9 (1997) , s. 21-23
Nr:
2168298209
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Przystosowanie społeczne jedynaków a postawy rodzicielskie = Social Adaptation of the Only Children and the Attitudes of Parents
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 384 (1992) , s. 79-84. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168244518
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Rodzina współczesna : (przegląd zagadnień) = Contemporary Family : Review of Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 331 (1991) , s. 115-131. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168244414
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Rodzina jako swoista grupa społeczna = Family as a Specific Social Group
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 354 (1991) , s. 129-142. - Rez., summ.
Nr:
2168244482
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Przemiany w rodzinie węgierskiej = Transformations in the Hungarian Family
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 295 (1989) , s. 127-140. - Rez., summ.
Nr:
2168244332
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Kennetha Kenistona teoria postaw wyalienowania = K. Kenistone's Theory of the Forms of Alienation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 272 (1988) , s. 43-55. - Rez., summ.
Nr:
2168244140
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Pozyskiwanie członków w PSS "Społem"
Źródło:
Trybuna Spółdzielcza. - nr 7 (1987) , s. 12-14
Nr:
2168360998
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Bibliografia prac profesora Ryszarda Dyoniziaka
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie1987. - nr 244, s. 13-24
Nr:
2168244080
varia
72

Tytuł:
Rodziny czasowo bez ojców : studium socjologiczne = Families Temporarily without Fathers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 217 (1986) , s. 83-94. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243438
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Samorządność a racjonalność zarządzania = Self-government Vs Rationality of Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 197 (1984) , s. 119-128. - Rez., summ.
Nr:
2168243354
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
98 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
064/WE-KPD/02/2014/S/4260
Sygnatura:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295421
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
84 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
041/W-KPiD/01/2013/S/3041
Sygnatura:
NP-1364/Magazyn
Nr:
2168288467
naukowo-badawcze
1
Podejście nielinearne w zarządzaniu : czy menedżerowie są gotowi do funkcjonowania w zmiennym i niepewnym środowisku? = Non-linear Approach in Management : Are Managers Ready to Operate in a Changing and Uncertain Environment? / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Janusz NIEZGODA // W: Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej / red. nauk. Piotr Walentynowicz, Wojciech Machel. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2021. - S. 11-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8206-216-8
2
Centrum Wsparcia Psychologicznego / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Kurier UEK. - nr 3 (89) (2021), s. 64-66. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/64. - ISSN 1689-7757
3
Managers' Job Satisfaction During the Covid-19 Pandemic : Is Nonlinear Management Satisfying? / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Lech GÓRNIAK // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 629-638. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/managers-job-satisfaction-during-the-covid-19-pandemic-is-nonlinear-management-satisfying/Wstęp:
4
Organizational Trust during the Early Stages of COVID-19 Pandemic in Poland : Research Report / Lech GÓRNIAK, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 4594-4605. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/organizational-trust-during-the-early-stages-of-covid-19-pandemic-in-poland-research-report/Wstęp:
5
Employee Retention Management in the Context of Situational Leadership = Zarządzanie retencją pracowników w kontekście przywództwa sytuacyjnego / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (62) (2020), s. 214-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/7/24/656841d02e7387f2b44b317e1192eff4/14.pdf. - ISSN 1898-5084
6
Wzajemne dopasowanie pracownik-organizacja jako czynnik wykorzystania kapitału ludzkiego dla zintegrowanego rozwoju = Employees-organization Matching as a Factor of Using Human Capital for Integrated Development / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Magdalena Huculak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (58) (2019), s. 92-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4847. - ISSN 1898-5084
7
Nowa formuła celów kształcenia w kontekście wyzwań zarządzania dydaktyką akademicką = A New Formula of Teaching Objectives in the Context of Challenges of Managing Academic Didactics / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (59) (2019), s. 173-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4988. - ISSN 1898-5084
8
Personalistic Human Capital Management : Basic Conditions = Personalistyczne zarządzanie kapitałem ludzkim : podstawowe uwarunkowania / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 16, nr 6 (80), cz. 2 (2018), s. 68-84. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Management, Philosophy, Reflective Practices. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=191130. - ISSN 1644-9584
9
Prospołeczne uwarunkowania personalistycznej perspektywy człowieka w organizacji = Prosocial Determinants of Personalistic Perspective of Man in Organisation / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Medioznawstwo personalistyczne. T. 2, Wybrane zagadnienia z kultury mediów = Personalistic Media Studies / red. Jarosław Jęczeń, Piotr Guzdek. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2018. - S. 485-507. - Streszcz., summ., zsfg. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-577-9
10
Znaczenie poczucia wpływuna organizację w kształtowaniu zaangażowania pracowników = Employee Influence and Commitment to Their Organisations / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Justyna PAWLAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (972) (2017), s. 69-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1416/1072. - ISSN 1898-6447
11
Psychospołeczne kontrowersje w zarządzaniu kompetencjami pracowników dojrzałych 65+ = Psychosocial Controversies over Managing Mature Age Employees (65+) / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (50) (2017), s. 380-390. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2773. - ISSN 1898-5084
12
Psychospołeczne determinanty zaangażowania organizacyjnego = Psychosocial Determinants of the Organisational Engagement / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (951) (2016), s. 5-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1060/750. - ISSN 1898-6447
13
Prosocial Orientation of an Organisation : the Preliminary Identification of Evaluation Criteria / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Management and Organizational Studies. - vol. 3, no 1 (2016), s. 27-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sciedupress.com/journal/index.php/mos/article/view/8664/5225. - ISSN 2330-5495
14
Zarządzanie wiekiem a wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie = Age Management and Using Human Capital in a Company / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (46) (2016), s. 334-344. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1707. - ISSN 1898-5084
15
Selected Concepts of Prosocial Motivation in an Organisation / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 223-230. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
16
Rola czynników społecznych w kształtowaniu zaangażowania organizacyjnego / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst' / red. M. M. Radêvoï. - Melìtopol': TOV «Kolor Print», 2015. - S. 120-122. - Bibliogr. - ISBN 978-966-2489-30-9
17
Rola edukacji akademickiej w integrowaniu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego = The Role of Academic Education in the Integration of Socio-economic Development Processes / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (43) (2015), s. 25-34. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/2/4ce4ec11bf9c08cbae1ccd584ac09413/02%20Adamska-Chudzi%C5%84ska%20M..pdf. - ISSN 1898-5084
18
Prospołeczność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa - niedoceniony czynnik wzrostu gospodarczego = Prosocial Engagement of Enterprises - an Underestimated Aspect of Economic Growth / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (41) (2015), s. 264-275. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/6/26/552ae1f1d17fb3b8a8b9cdb813a1f34b/16%20Adamska-Chudzi%C5%84ska%20M..pdf. - ISSN 1898-5084
19
Zaangażowanie organizacyjne pracowników jako źródło uczestnictwa w organizacji = The Organisational Engagement of Employees as a Source of Participation in the Organisation / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015), s. 45-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/895. - ISSN 1898-6447
20
Link between Work-Related Prosocial Orientation and Professional Capability of Employees : a Preliminary Exploratory Investigation / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Remigiusz GAWLIK. - vol. 3, nr 1 (2015), s. 107-118. - Summ.. - Tytuł numeru: Social Entrepreneurship and Socio-Economic Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/72/85. - ISSN 2353-883X
21
Realizacja wymogów jakościowych jako przejaw odpowiedzialności społecznej organizacji = Realization of Quality Requirements as a Premise of Social Responsibility of an Organization / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania : aspekty społeczne = The Functioning and Improvement of Management : Social Aspects / red. Urszula BALON i Tadeusza SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 11-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-2-9
22
Reliability of Acting as the Basic Indicator of the High Managerial Capability / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 35-40. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
23
Determinants of Managerial Capability in Circumstances of Uncertainty and Risk / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 119-125. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf#page=120=Fit
24
Konkurencyjność przedsiębiorstwa oparta na wartości relacji z interesariuszami = Competitiveness of an Enterprise Based on the Value of Co-opetitive Relations with Stakeholders / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (37) (2014), s. 296-305. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/6/25/1456cda3073ba85578a134b593433c9f/15%20Adamska-Chudzi%C5%84ska%20M.pdf. - ISSN 1898-5084
25
Społeczne uwarunkowania zaangażowania organizacyjnego / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 18-27. - Bibliogr.
26
Zaangażowanie organizacyjne jako powód uczestnictwa w organizacji / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 8-17. - Bibliogr.
27
Zakłócenia motywacji do działania w warunkach niepewności i ryzyka a zdolność organizacji do przetrwania = Interferences in Motivation to Take Up Actions in Conditions of Uncertainty and Risk, and an Ability of An Organization to Survive / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 3 (2013), s. 9-22. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_3_1.pdf. - ISSN 2084-5189
28
Prospołeczne stymulowanie zaangażowania organizacyjnego jako aspekt działań ekonomicznych w warunkach kryzysu = Pro-Social Stimulation of Organizational Engagement as an Aspect of Economic Actions during Crisis / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013), s. 372-382. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/9b0f47e73a0389eeb3734002ba95b0bf/31.pdf. - ISSN 1898-5084
29
Uwarunkowania sprawności zawodowej człowieka w organizacji : aspekt prospołeczny = The Prosocial Aspect of the Determinants of Employee Professional Capability in an Organisation / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 261 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 206). - ISBN 978-83-7252-561-1
30
Podmiotowość pracowników - istotny aspekt angażowania się w działalność organizacji / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 17-28. - ISBN 978-83-7252-595-6
31
Psychosocial Value of Professional Work in the Context of Effectiveness of an Employee / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 359-370. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0
32
Doskonalenie pedagogiczne jako czynnik wzrostu kapitału ludzkiego uniwersytetu / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Marek MOTYKA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 32-39. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-566-6
33
Niezawodność pracowników jako warunek przezwyciężania sytuacji kryzysowych w działalności gospodarczej = Reliability of Employees as Condition for Overcoming Crisis Situations in Economic Activity / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 25 (2012), s. 105-115. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/10/8/85d1bb6298aa857d226036aa96b62d97/10.pdf. - ISSN 1898-5084
34
Zakres podmiotowości pracowników w przedsiębiorstwie o wiodącej pozycji na rynku = The Extent of the Employees' Subjectivity in a Leading Market Business / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór. - Wyd. 2 uzup. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2011. - S. 723-736. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88018-59-6. - Pełny tekst: http://wskiz.edu/files/uczelnia/ebook_socjologiczne_pedagogiczne_2011.pdf
35
The Concepts of Motivation in the Context of Encouraging the Involvement of Employees / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 441-452. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
36
Podmiotowość pracowników - istotny aspekt angażowania się w działalność organizacji / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - (2011), s. 24-37. - Bibliogr.
37
Studiowanie jako droga do dobrej sprawności zawodowej / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 62-70. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-538-3
38
Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji = Subjective Determinants of Occupational Efficiency of the Employee and Human Resources in Organization / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 17 (2010), s. 423-432. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt17/34.pdf. - ISSN 1898-5084
39
Społeczne uwarunkowania i rezultaty doskonalenia działalności na przykładzie przedsiębiorstwa o wysokiej efektywności ekonomicznej / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Bogusz MIKUŁA]. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 1). - S. 495-511. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-1-3
40
Orientacja prospołeczna a zarządzanie wartością kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie = Prosocial Orientation and the Management of a Human Resources Value in an Enterprise / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009), s. 215-222. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
41
Zakres podmiotowości pracowników w przedsiębiorstwie o wiodącej pozycji na rynku = The Extent of the Employees' Subjectivity in a Leading Market Business / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2009. - S. 723-736. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88018-55-8
42
Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki : streszczenia referatów. - ([2009]), s. 3. - Dostępne tylko streszczenie
43
Zachowania prospołeczne w przedsiębiorstwie a spójność społeczno-ekonomiczna = Prosocial Behaviors in Company and Socio-Economic Cohesion / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 12 (2008), s. 409-421. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/32.pdf. - ISSN 1898-5084
44
Deficyty myśli prospołecznej w działalności gospodarczej = The Difficulty of Prosocial Thought in Economical Activity / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 10 (2007), s. 340-352. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka oparta na wiedzy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/24.pdf. - ISSN 1898-5084
45
Płaszczyzny zaangażowania społecznego w działalności organizacji - promowanie idei czy trud realizacji? / Małgorzata Adamska-Chudzińska // W: Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2007. - S. 273-278. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88018-53-4 ; 978-83-61287-16-2. - Pełny tekst: http://wskiz.edu/files/uczelnia/ebook_socj_i_psych_2007.pdf
46
Postawy prospołeczne menedżerów a zadania organizacji = Managers' Prosocial Attitudes and Tasks of Organization / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 3 (2006), s. 35-39. - Summ. - ISSN 1734-087X
47
Pomiędzy indywidualizmem a nauczaniem zbiorowym : dualizm w roli zawodowej nauczycieli / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli / red. Elżbieta Sałata. - Radom; Warszawa: Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego ; Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy ; Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. - S. 106-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-471-6
48
Informator Studium Pedagogicznego / red. nauk. Joanna KRZYŻAK, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - 56 s. ; 23 cm. - Informator na rok akademicki 2005/2006. - ISBN 83-922067-1-1
49
Odpowiedzialny społecznie ekonomista - dylematy w realizowaniu funkcji wychowawczej w wyższych szkołach ekonomicznych / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (2005), s. 53-61. - Referat wygłoszony na seminarium z okazji 70-lecia Centrum Pedagogicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. - Bibliogr. - ISSN 1734-087X
50
Nauczyciel XXI wieku wobec nowych wyzwań / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Informator Studium Pedagogicznego / red. nauk. Joanna KRZYŻAK, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - S. 8-10. - Informator na rok akademicki 2005/2006. - ISBN 83-922067-1-1
51
Odpowiedzialność i rzetelność w akademickim nauczaniu ekonomistów - obszary pożądanych zmian / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Kazimierz Kloc, Ewa Chmielecka. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2004. - S. 85-89. - ISBN 83-917004-4-5
52
Nauczyciel XXI wieku wobec nowych wyzwań / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Informator Studium Pedagogicznego / red. nauk. Joanna KRZYŻAK, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 8-10. - Informator na rok akademicki 2004/2005. - ISBN 83-918932-7-8
53
Wprowadzenie / Urszula LORENOWICZ, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 5-7. - ISBN 83-7252-216-2
54
Informator Studium Pedagogicznego / red. nauk. Joanna KRZYŻAK, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 48 s. ; 23 cm. - Informator na rok akademicki 2004/2005. - ISBN 83-918932-7-8
55
Determinanty aktywności zaradczej w sytuacji zagrożenia / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Stres i jego modelowanie / red. nauk. Janusz Szopa, Mirosław Harciarek. - Częstochowa: Sekcja Wydaw. WZ PC, 2004. - S. 245-251. - ISBN 83-88469-08-8
56
Społeczny aspekt kompetencji zawodowych ekonomistów / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 14-18. - ISBN 83-7252-216-2
57
Odpowiedzialność nauczyciela za wartość pytań dydaktycznych / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej / red. Elżbieta Sałata, Anna Zamkowska, Stanisław Ośko. - Ryki ; Radom: Politechnika Radomska, Wydaw. : Instytut Technologii Eksploatacji, 2003. - S. 178-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-077-X
58
Prospołeczna edukacja ekonomistów / Maria WĘGRZECKA, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 75-83. - ISBN 83-915196-1-9
59
O nowy wzór osobowy dla potrzeb edukacji XXI wieku / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Kształcenie zawodowe w reformującym się systemie edukacji / red. Witold Nowakowski. - Poznań: Prodruk, 2002. - S. 59-64. - ISBN 83-88518-57-7
60
Refleksja nad europejskim modelem edukacji / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Szkoła : edukacja europejska / red. Jan Kropiwnicki. - Jelenia Góra: Wydaw. Nauczycielskie, 2002. - (Biblioteka "Nowego w Szkole" ; 9). - S. 39-44. - ISBN 83-88886-08-8
61
Rozważania nad ewaluacją w szkole wyższej / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej / red. Elżbieta Sałata. - Radom: ITE, 2001. - S. 136-142. - Streszcz., summ. - ISBN 83-88001-44-2
62
Refleksje nad europejskim modelem edukacji / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 1999. - (Problemy Studiów Nauczycielskich, ISSN 0239-6769 ; z. 19). - S. 61-66. - ISBN 83-7271-024-4
63
Refleksja nad europejskim modelem edukacji / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Nowe w Szkole. - nr 10(20) (1998/1999), s. 6-8. - ISSN 1428-5436
64
Charakterystyka działalności Studium Psychologii i Pedagogiki Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Biuletyn Informacyjny Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich w Krakowie. - nr 9 (1997), s. 21-23. - ISSN 1428-5010
65
Przystosowanie społeczne jedynaków a postawy rodzicielskie = Social Adaptation of the Only Children and the Attitudes of Parents / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 384 (1992), s. 79-84. - Summ. - ISSN 0208-7944
66
Rodzina współczesna : (przegląd zagadnień) = Contemporary Family : Review of Issues / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 331 (1991), s. 115-131. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
67
Rodzina jako swoista grupa społeczna = Family as a Specific Social Group / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 354 (1991), s. 129-142. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
68
Przemiany w rodzinie węgierskiej = Transformations in the Hungarian Family / Małgorzata ADAMSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 295 (1989), s. 127-140. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
69
Kennetha Kenistona teoria postaw wyalienowania = K. Kenistone's Theory of the Forms of Alienation / Małgorzata ADAMSKA, Aleksander SURDEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 272 (1988), s. 43-55. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
70
Pozyskiwanie członków w PSS "Społem" / Małgorzata ADAMSKA // Trybuna Spółdzielcza. - nr 7 (1987), s. 12-14. - ISSN 0041-3720
71
Bibliografia prac profesora Ryszarda Dyoniziaka / Małgorzata ADAMSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 244 (1987), s. 13-24. - ISSN 0208-7944
72
Rodziny czasowo bez ojców : studium socjologiczne = Families Temporarily without Fathers / Małgorzata ADAMSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 217 (1986), s. 83-94. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
73
Samorządność a racjonalność zarządzania = Self-government Vs Rationality of Management / Małgorzata Adamska // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 197 (1984), s. 119-128. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
74
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 98 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
75
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Małgorzata WYPYCH, Lech GÓRNIAK, Mariusz MAKOWSKI, Marek MOTYKA, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Joanna KRZYŻAK, Justyna PAWLAK, Marian BURSZTYN, Alicja SZCZYGIEŁ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 84 k. : il. ; 30 cm
1
Adamska-Chudzińska M., Niezgoda J., (2021), Podejście nielinearne w zarządzaniu : czy menedżerowie są gotowi do funkcjonowania w zmiennym i niepewnym środowisku?. [W:] Walentynowicz P., Machel W. (red.), Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 11-28.
2
Adamska-Chudzińska M., (2021), Centrum Wsparcia Psychologicznego, "Kurier UEK", nr 3 (89), s. 64-66; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/64
3
Adamska-Chudzińska M., Górniak L., (2021), Managers' Job Satisfaction During the Covid-19 Pandemic : Is Nonlinear Management Satisfying?. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 629-638.
4
Górniak L., Adamska-Chudzińska M., (2021), Organizational Trust during the Early Stages of COVID-19 Pandemic in Poland : Research Report. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 4594-4605.
5
Adamska-Chudzińska M., (2020), Employee Retention Management in the Context of Situational Leadership, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (62), s. 214-227; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/7/24/656841d02e7387f2b44b317e1192eff4/14.pdf
6
Adamska-Chudzińska M., Huculak M., (2019), Wzajemne dopasowanie pracownik-organizacja jako czynnik wykorzystania kapitału ludzkiego dla zintegrowanego rozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (58), s. 92-104; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4847
7
Adamska-Chudzińska M., (2019), Nowa formuła celów kształcenia w kontekście wyzwań zarządzania dydaktyką akademicką, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (59), s. 173-185; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4988
8
Adamska-Chudzińska M., (2018), Personalistic Human Capital Management : Basic Conditions, "Problemy Zarządzania", vol. 16, nr 6 (80), cz. 2, s. 68-84; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=191130
9
Adamska-Chudzińska M., (2018), Prospołeczne uwarunkowania personalistycznej perspektywy człowieka w organizacji. [W:] Jęczeń J., Guzdek P. (red.), Medioznawstwo personalistyczne, T. 2, Wybrane zagadnienia z kultury mediów, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 485-507.
10
Adamska-Chudzińska M., Pawlak J., (2017), Znaczenie poczucia wpływuna organizację w kształtowaniu zaangażowania pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (972), s. 69-83; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1416/1072
11
Adamska-Chudzińska M., (2017), Psychospołeczne kontrowersje w zarządzaniu kompetencjami pracowników dojrzałych 65+, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (50), s. 380-390; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2773
12
Adamska-Chudzińska M., (2016), Psychospołeczne determinanty zaangażowania organizacyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (951), s. 5-15; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1060/750
13
Adamska-Chudzińska M., (2016), Prosocial Orientation of an Organisation : the Preliminary Identification of Evaluation Criteria, "Management and Organizational Studies", vol. 3, no 1, s. 27-38; http://www.sciedupress.com/journal/index.php/mos/article/view/8664/5225
14
Adamska-Chudzińska M., (2016), Zarządzanie wiekiem a wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (46), s. 334-344; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1707
15
Adamska-Chudzińska M., (2016), Selected Concepts of Prosocial Motivation in an Organisation. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 223-230.
16
Adamska-Chudzińska M., (2015), Rola czynników społecznych w kształtowaniu zaangażowania organizacyjnego. [W:] Radêvoï (red.), Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst', Melìtopol' : TOV «Kolor Print», s. 120-122.
17
Adamska-Chudzińska M., (2015), Rola edukacji akademickiej w integrowaniu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (43), s. 25-34; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/2/4ce4ec11bf9c08cbae1ccd584ac09413/02%20Adamska-Chudzi%C5%84ska%20M..pdf
18
Adamska-Chudzińska M., (2015), Prospołeczność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa - niedoceniony czynnik wzrostu gospodarczego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (41), s. 264-275; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/6/26/552ae1f1d17fb3b8a8b9cdb813a1f34b/16%20Adamska-Chudzi%C5%84ska%20M..pdf
19
Adamska-Chudzińska M., (2015), Zaangażowanie organizacyjne pracowników jako źródło uczestnictwa w organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (944), s. 45-55; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/895
20
Adamska-Chudzińska M., (2015), Link between Work-Related Prosocial Orientation and Professional Capability of Employees : a Preliminary Exploratory Investigation, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 3, nr 1, s. 107-118; http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/72/85
21
Adamska-Chudzińska M., (2015), Realizacja wymogów jakościowych jako przejaw odpowiedzialności społecznej organizacji. [W:] Balon U., Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania : aspekty społeczne, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 11-24.
22
Adamska-Chudzińska M., (2014), Reliability of Acting as the Basic Indicator of the High Managerial Capability. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 35-40.
23
Adamska-Chudzińska M., (2014), Determinants of Managerial Capability in Circumstances of Uncertainty and Risk. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 119-125.
24
Adamska-Chudzińska M., (2014), Konkurencyjność przedsiębiorstwa oparta na wartości relacji z interesariuszami, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (37), s. 296-305; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/6/25/1456cda3073ba85578a134b593433c9f/15%20Adamska-Chudzi%C5%84ska%20M.pdf
25
Adamska-Chudzińska M., (2014), Społeczne uwarunkowania zaangażowania organizacyjnego. [W:] Adamska-Chudzińska M. (kierownik tematu), Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego, s. 18-27.
26
Adamska-Chudzińska M., (2014), Zaangażowanie organizacyjne jako powód uczestnictwa w organizacji. [W:] Adamska-Chudzińska M. (kierownik tematu), Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego, s. 8-17.
27
Adamska-Chudzińska M., (2013), Zakłócenia motywacji do działania w warunkach niepewności i ryzyka a zdolność organizacji do przetrwania, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 4, cz. 3, s. 9-22; http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_3_1.pdf
28
Adamska-Chudzińska M., (2013), Prospołeczne stymulowanie zaangażowania organizacyjnego jako aspekt działań ekonomicznych w warunkach kryzysu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 31, s. 372-382; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/9b0f47e73a0389eeb3734002ba95b0bf/31.pdf
29
Adamska-Chudzińska M., (2012), Uwarunkowania sprawności zawodowej człowieka w organizacji: aspekt prospołeczny, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 206), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 261 s.
30
Adamska-Chudzińska M., (2012), Podmiotowość pracowników - istotny aspekt angażowania się w działalność organizacji. [W:] Motyka M., Pawlak J. (red.), Podmiotowość człowieka w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 17-28.
31
Adamska-Chudzińska M., (2012), Psychosocial Value of Professional Work in the Context of Effectiveness of an Employee. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 359-370.
32
Adamska-Chudzińska M., (2012), Doskonalenie pedagogiczne jako czynnik wzrostu kapitału ludzkiego uniwersytetu. [W:] Motyka M. (red.), Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 32-39.
33
Adamska-Chudzińska M., (2012), Niezawodność pracowników jako warunek przezwyciężania sytuacji kryzysowych w działalności gospodarczej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 25, s. 105-115; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/10/8/85d1bb6298aa857d226036aa96b62d97/10.pdf
34
Adamska-Chudzińska M., (2011), Zakres podmiotowości pracowników w przedsiębiorstwie o wiodącej pozycji na rynku. [W:] Banaszak S., Doktór K. (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, s. 723-736.
35
Adamska-Chudzińska M., (2011), The Concepts of Motivation in the Context of Encouraging the Involvement of Employees. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 441-452.
36
Adamska-Chudzińska M., (2011), Podmiotowość pracowników - istotny aspekt angażowania się w działalność organizacji. [W:] Motyka M., Pawlak J. (kierownik tematu), Podmiotowość człowieka w organizacji, s. 24-37.
37
Adamska-Chudzińska M., (2011), Studiowanie jako droga do dobrej sprawności zawodowej. [W:] Węgrzecka M. (red.), Studiować interesująco i efektywnie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 62-70.
38
Adamska-Chudzińska M., (2010), Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 17, s. 423-432; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt17/34.pdf
39
Adamska-Chudzińska M., (2010), Społeczne uwarunkowania i rezultaty doskonalenia działalności na przykładzie przedsiębiorstwa o wysokiej efektywności ekonomicznej. [W:] Miklaszewski S., Mikuła B. (red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 495-511.
40
Adamska-Chudzińska M., (2009), Orientacja prospołeczna a zarządzanie wartością kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/2, s. 215-222.
41
Adamska-Chudzińska M., (2009), Zakres podmiotowości pracowników w przedsiębiorstwie o wiodącej pozycji na rynku. [W:] Banaszak S., Doktór K. (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, s. 723-736.
42
Adamska-Chudzińska M., ([2009]), Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji. [W:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki: streszczenia referatów, s. 3.
43
Adamska-Chudzińska M., (2008), Zachowania prospołeczne w przedsiębiorstwie a spójność społeczno-ekonomiczna, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 12, s. 409-421; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/32.pdf
44
Adamska-Chudzińska M., (2007), Deficyty myśli prospołecznej w działalności gospodarczej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 10, s. 340-352; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/24.pdf
45
Adamska-Chudzińska M., (2007), Płaszczyzny zaangażowania społecznego w działalności organizacji - promowanie idei czy trud realizacji?. [W:] Banaszak S., Doktór K. (red.), Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, s. 273-278.
46
Adamska-Chudzińska M., (2006), Postawy prospołeczne menedżerów a zadania organizacji, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 3, s. 35-39.
47
Adamska-Chudzińska M., (2005), Pomiędzy indywidualizmem a nauczaniem zbiorowym : dualizm w roli zawodowej nauczycieli. [W:] Sałata E. (red.), Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli, Radom : Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego; Warszawa: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 106-109.
48
(2005), Informator Studium Pedagogicznego. [W:]
49
Adamska-Chudzińska M., (2005), Odpowiedzialny społecznie ekonomista - dylematy w realizowaniu funkcji wychowawczej w wyższych szkołach ekonomicznych, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 2, s. 53-61.
50
Adamska-Chudzińska M., (2005), Nauczyciel XXI wieku wobec nowych wyzwań. [W:] Krzyżak J., Adamska-Chudzińska M. (red.), Informator Studium Pedagogicznego, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 8-10.
51
Adamska-Chudzińska M., (2004), Odpowiedzialność i rzetelność w akademickim nauczaniu ekonomistów - obszary pożądanych zmian. [W:] Kloc K., Chmielecka E. (red.), Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 85-89.
52
Adamska-Chudzińska M., (2004), Nauczyciel XXI wieku wobec nowych wyzwań. [W:] Krzyżak J., Adamska-Chudzińska M. (red.), Informator Studium Pedagogicznego, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 8-10.
53
Lorenowicz U., Adamska-Chudzińska M., (2004), Wprowadzenie. [W:] WĘGRZECKI A. (red.), Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 5-7.
54
(2004), Informator Studium Pedagogicznego. [W:]
55
Adamska-Chudzińska M., (2004), Determinanty aktywności zaradczej w sytuacji zagrożenia. [W:] Szopa J., Harciarek M. (red.), Stres i jego modelowanie, Częstochowa : Sekcja Wydaw. WZ PC, s. 245-251.
56
Adamska-Chudzińska M., (2004), Społeczny aspekt kompetencji zawodowych ekonomistów. [W:] Węgrzecki A. (red.), Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 14-18.
57
Adamska-Chudzińska M., (2003), Odpowiedzialność nauczyciela za wartość pytań dydaktycznych. [W:] Sałata E., Zamkowska A., Ośko S. (red.), Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej, Ryki ; Radom : Politechnika Radomska, Wydaw. : Instytut Technologii Eksploatacji, s. 178-182.
58
Węgrzecka M., Adamska-Chudzińska M., (2002), Prospołeczna edukacja ekonomistów. [W:] Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 75-83.
59
Adamska-Chudzińska M., (2002), O nowy wzór osobowy dla potrzeb edukacji XXI wieku. [W:] Nowakowski W. (red.), Kształcenie zawodowe w reformującym się systemie edukacji, Poznań : Prodruk, s. 59-64.
60
Adamska-Chudzińska M., (2002), Refleksja nad europejskim modelem edukacji. [W:] Kropiwnicki J. (red.), Szkoła : edukacja europejska, Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, s. 39-44.
61
Adamska-Chudzińska M., (2001), Rozważania nad ewaluacją w szkole wyższej. [W:] Sałata E. (red.), Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej, Radom : ITE, s. 136-142.
62
Adamska-Chudzińska M., (1999), Refleksje nad europejskim modelem edukacji. [W:] Węgrzecka M. (red.), Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. (Problemy Studiów Nauczycielskich; z. 19), Kraków : Wydaw. Naukowe AP, s. 61-66.
63
Adamska-Chudzińska M., (1998), Refleksja nad europejskim modelem edukacji, "Nowe w Szkole", nr 10(20), s. 6-8.
64
Adamska-Chudzińska M., (1997), Charakterystyka działalności Studium Psychologii i Pedagogiki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Biuletyn Informacyjny Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich w Krakowie", nr 9, s. 21-23.
65
Adamska-Chudzińska M., (1992), Przystosowanie społeczne jedynaków a postawy rodzicielskie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 384, s. 79-84.
66
Adamska-Chudzińska M., (1991), Rodzina współczesna (przegląd zagadnień), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 331, s. 115-131.
67
Adamska-Chudzińska M., (1991), Rodzina jako swoista grupa społeczna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 354, s. 129-142.
68
Adamska M., (1989), Przemiany w rodzinie węgierskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 295, s. 127-140.
69
Adamska M., Surdej A., (1988), Kennetha Kenistona teoria postaw wyalienowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 272, s. 43-55.
70
Adamska M., (1987), Pozyskiwanie członków w PSS "Społem", "Trybuna Spółdzielcza", nr 7, s. 12-14.
71
Adamska M., (1987), Bibliografia prac profesora Ryszarda Dyoniziaka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 244, s. 13-24.
72
Adamska M., (1986), Rodziny czasowo bez ojców : studium socjologiczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 217, s. 83-94.
73
Adamska M., (1984), Samorządność a racjonalność zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 197, s. 119-128.
74
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego, (2014), Adamska-Chudzińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 98 k.
75
Wypych M., Górniak L., Makowski M., Motyka M., Adamska-Chudzińska M., Krzyżak J., Pawlak J., Bursztyn M., Szczygieł A., (2013), Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 84 k.
1
@inbook{UEK:2168356944,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska and Janusz Niezgoda",
title = "Podejście nielinearne w zarządzaniu : czy menedżerowie są gotowi do funkcjonowania w zmiennym i niepewnym środowisku?",
booktitle = "Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej",
pages = "11-28",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2021",
isbn = "978-83-8206-216-8",
}
2
@misc{UEK:2168360122,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Centrum Wsparcia Psychologicznego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (89)",
pages = "64-66",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/64},
}
3
@inbook{UEK:2168359904,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska and Lech Górniak",
title = "Managers' Job Satisfaction During the Covid-19 Pandemic : Is Nonlinear Management Satisfying?",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "629-638",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
4
@inbook{UEK:2168360060,
author = "Lech Górniak and Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Organizational Trust during the Early Stages of COVID-19 Pandemic in Poland : Research Report",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "4594-4605",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
5
@article{UEK:2168349480,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Employee Retention Management in the Context of Situational Leadership",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (62)",
pages = "214-227",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2020.2.14},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/7/24/656841d02e7387f2b44b317e1192eff4/14.pdf},
}
6
@article{UEK:2168337975,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska and Magdalena Huculak",
title = "Wzajemne dopasowanie pracownik-organizacja jako czynnik wykorzystania kapitału ludzkiego dla zintegrowanego rozwoju",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (58)",
pages = "92-104",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2019.2.6},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4847},
}
7
@article{UEK:2168338589,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Nowa formuła celów kształcenia w kontekście wyzwań zarządzania dydaktyką akademicką",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (59)",
pages = "173-185",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2019.3.12},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4988},
}
8
@article{UEK:2168334203,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Personalistic Human Capital Management : Basic Conditions",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 16, 6 (80), cz. 2",
pages = "68-84",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.80.5},
url = {https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=191130},
}
9
@inbook{UEK:2168327981,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Prospołeczne uwarunkowania personalistycznej perspektywy człowieka w organizacji",
booktitle = "Medioznawstwo personalistyczne. T. 2, Wybrane zagadnienia z kultury mediów ",
pages = "485-507",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2018",
isbn = "978-83-8061-577-9",
}
10
@article{UEK:2168323939,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska and Justyna Pawlak",
title = "Znaczenie poczucia wpływuna organizację w kształtowaniu zaangażowania pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (972)",
pages = "69-83",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0972.1205},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1416/1072},
}
11
@article{UEK:2168316909,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Psychospołeczne kontrowersje w zarządzaniu kompetencjami pracowników dojrzałych 65+",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (50)",
pages = "380-390",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.25},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2773},
}
12
@article{UEK:2168307845,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Psychospołeczne determinanty zaangażowania organizacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (951)",
pages = "5-15",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0951.0301},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1060/750},
}
13
@article{UEK:2168303803,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Prosocial Orientation of an Organisation : the Preliminary Identification of Evaluation Criteria",
journal = "Management and Organizational Studies",
number = "vol. 3, no 1",
pages = "27-38",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.5430/mos.v3n1p27},
url = {http://www.sciedupress.com/journal/index.php/mos/article/view/8664/5225},
}
14
@article{UEK:2168307719,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Zarządzanie wiekiem a wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (46)",
pages = "334-344",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2016.2.19},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1707},
}
15
@inbook{UEK:2168310769,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Selected Concepts of Prosocial Motivation in an Organisation",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "223-230",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
16
@inbook{UEK:2168298191,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Rola czynników społecznych w kształtowaniu zaangażowania organizacyjnego",
booktitle = "Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst'",
pages = "120-122",
adress = "Melìtopol'",
publisher = "TOV «Kolor Print»",
year = "2015",
isbn = "978-966-2489-30-9",
}
17
@article{UEK:2168297563,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Rola edukacji akademickiej w integrowaniu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (43)",
pages = "25-34",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2015.3.2},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/2/4ce4ec11bf9c08cbae1ccd584ac09413/02%20Adamska-Chudzi%C5%84ska%20M..pdf},
}
18
@article{UEK:2168295397,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Prospołeczność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa - niedoceniony czynnik wzrostu gospodarczego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (41)",
pages = "264-275",
adress = "",
year = "2015",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/6/26/552ae1f1d17fb3b8a8b9cdb813a1f34b/16%20Adamska-Chudzi%C5%84ska%20M..pdf},
}
19
@article{UEK:2168302223,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Zaangażowanie organizacyjne pracowników jako źródło uczestnictwa w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (944)",
pages = "45-55",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0804},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/895},
}
20
@article{UEK:2168292411,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Link between Work-Related Prosocial Orientation and Professional Capability of Employees : a Preliminary Exploratory Investigation",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 3, 1",
pages = "107-118",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030108},
url = {http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/72/85},
}
21
@inbook{UEK:2168293775,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Realizacja wymogów jakościowych jako przejaw odpowiedzialności społecznej organizacji",
booktitle = "Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania : aspekty społeczne",
pages = "11-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-2-9",
}
22
@inbook{UEK:2168287669,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Reliability of Acting as the Basic Indicator of the High Managerial Capability",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "35-40",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
23
@inbook{UEK:2168287647,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Determinants of Managerial Capability in Circumstances of Uncertainty and Risk",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications",
pages = "119-125",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf#page=120=Fit},
isbn = "978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9",
}
24
@article{UEK:2168282919,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Konkurencyjność przedsiębiorstwa oparta na wartości relacji z interesariuszami",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (37)",
pages = "296-305",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/6/25/1456cda3073ba85578a134b593433c9f/15%20Adamska-Chudzi%C5%84ska%20M.pdf},
}
25
@unpublished{UEK:2168295543,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Społeczne uwarunkowania zaangażowania organizacyjnego",
booktitle = "Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego",
pages = "18-27",
year = "2014",
}
26
@unpublished{UEK:2168295541,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Zaangażowanie organizacyjne jako powód uczestnictwa w organizacji",
booktitle = "Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego",
pages = "8-17",
year = "2014",
}
27
@article{UEK:2168292887,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Zakłócenia motywacji do działania w warunkach niepewności i ryzyka a zdolność organizacji do przetrwania",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 4, cz. 3",
pages = "9-22",
year = "2013",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_3_1.pdf},
}
28
@article{UEK:2168271080,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Prospołeczne stymulowanie zaangażowania organizacyjnego jako aspekt działań ekonomicznych w warunkach kryzysu",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 31",
pages = "372-382",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/9b0f47e73a0389eeb3734002ba95b0bf/31.pdf},
}
29
@book{UEK:2168232834,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Uwarunkowania sprawności zawodowej człowieka w organizacji : aspekt prospołeczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-561-1",
}
30
@inbook{UEK:2168246538,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Podmiotowość pracowników - istotny aspekt angażowania się w działalność organizacji",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "17-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-595-6",
}
31
@inbook{UEK:2168243668,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Psychosocial Value of Professional Work in the Context of Effectiveness of an Employee",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "359-370",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
32
@inbook{UEK:2168237942,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Doskonalenie pedagogiczne jako czynnik wzrostu kapitału ludzkiego uniwersytetu",
booktitle = "Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "32-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-566-6",
}
33
@article{UEK:2168256694,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Niezawodność pracowników jako warunek przezwyciężania sytuacji kryzysowych w działalności gospodarczej",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 25",
pages = "105-115",
adress = "",
year = "2012",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/10/8/85d1bb6298aa857d226036aa96b62d97/10.pdf},
}
34
@inbook{UEK:2168310351,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Zakres podmiotowości pracowników w przedsiębiorstwie o wiodącej pozycji na rynku",
booktitle = "Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania",
pages = "723-736",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania",
year = "2011",
url = {http://wskiz.edu/files/uczelnia/ebook_socjologiczne_pedagogiczne_2011.pdf},
edition = "Wyd. 2 uzup.",
isbn = "978-83-88018-59-6",
}
35
@inbook{UEK:2168228204,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "The Concepts of Motivation in the Context of Encouraging the Involvement of Employees",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "441-452",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
36
@unpublished{UEK:2168261574,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Podmiotowość pracowników - istotny aspekt angażowania się w działalność organizacji",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "24-37",
year = "2011",
}
37
@inbook{UEK:2168227724,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Studiowanie jako droga do dobrej sprawności zawodowej",
booktitle = "Studiować interesująco i efektywnie",
pages = "62-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-538-3",
}
38
@article{UEK:52255,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 17",
pages = "423-432",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt17/34.pdf},
}
39
@inbook{UEK:2165813566,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Społeczne uwarunkowania i rezultaty doskonalenia działalności na przykładzie przedsiębiorstwa o wysokiej efektywności ekonomicznej",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji",
pages = "495-511",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-1-3",
}
40
@article{UEK:50715,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Orientacja prospołeczna a zarządzanie wartością kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/2",
pages = "215-222",
adress = "",
year = "2009",
}
41
@inbook{UEK:2162026435,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Zakres podmiotowości pracowników w przedsiębiorstwie o wiodącej pozycji na rynku",
booktitle = "Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania",
pages = "723-736",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania",
year = "2009",
isbn = "978-83-88018-55-8",
}
42
@misc{UEK:2165792631,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji",
booktitle = "Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki : streszczenia referatów",
pages = "3",
year = "2009",
}
43
@article{UEK:2162083407,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Zachowania prospołeczne w przedsiębiorstwie a spójność społeczno-ekonomiczna",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 12",
pages = "409-421",
year = "2008",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/32.pdf},
}
44
@article{UEK:2166477971,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Deficyty myśli prospołecznej w działalności gospodarczej",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 10",
pages = "340-352",
year = "2007",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/24.pdf},
}
45
@inbook{UEK:2168298155,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Płaszczyzny zaangażowania społecznego w działalności organizacji - promowanie idei czy trud realizacji?",
booktitle = "Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania",
pages = "273-278",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania",
year = "2007",
url = {http://wskiz.edu/files/uczelnia/ebook_socj_i_psych_2007.pdf},
isbn = "978-83-88018-53-4 ; 978-83-61287-16-2",
}
46
@article{UEK:2168292961,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Postawy prospołeczne menedżerów a zadania organizacji",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "3",
pages = "35-39",
year = "2006",
}
47
@inbook{UEK:2166157173,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Pomiędzy indywidualizmem a nauczaniem zbiorowym : dualizm w roli zawodowej nauczycieli",
booktitle = "Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli",
pages = "106-109",
adress = "Radom; Warszawa",
publisher = "Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego ; Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy ; Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego",
year = "2005",
isbn = "83-7204-471-6",
}
48
@misc{UEK:2168298227,
title = "Informator Studium Pedagogicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-922067-1-1",
}
49
@article{UEK:2166123374,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Odpowiedzialny społecznie ekonomista - dylematy w realizowaniu funkcji wychowawczej w wyższych szkołach ekonomicznych",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "2",
pages = "53-61",
year = "2005",
}
50
@misc{UEK:2168298229,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Nauczyciel XXI wieku wobec nowych wyzwań",
booktitle = "Informator Studium Pedagogicznego",
pages = "8-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-922067-1-1",
}
51
@inbook{UEK:2166591864,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Odpowiedzialność i rzetelność w akademickim nauczaniu ekonomistów - obszary pożądanych zmian",
booktitle = "Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "85-89",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2004",
isbn = "83-917004-4-5",
}
52
@misc{UEK:2168298221,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Nauczyciel XXI wieku wobec nowych wyzwań",
booktitle = "Informator Studium Pedagogicznego",
pages = "8-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-918932-7-8",
}
53
@misc{UEK:2168298111,
author = "Urszula Lorenowicz and Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "5-7",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-216-2",
}
54
@misc{UEK:2168298219,
title = "Informator Studium Pedagogicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-918932-7-8",
}
55
@inbook{UEK:2168298243,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Determinanty aktywności zaradczej w sytuacji zagrożenia",
booktitle = "Stres i jego modelowanie",
pages = "245-251",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Sekcja Wydaw. WZ PC",
year = "2004",
isbn = "83-88469-08-8",
}
56
@inbook{UEK:2168219200,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Społeczny aspekt kompetencji zawodowych ekonomistów",
booktitle = "Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "14-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-216-2",
}
57
@inbook{UEK:2166157097,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Odpowiedzialność nauczyciela za wartość pytań dydaktycznych",
booktitle = "Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej",
pages = "178-182",
adress = "Ryki ; Radom",
publisher = "Politechnika Radomska, Wydaw. : Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2003",
isbn = "83-7351-077-X",
}
58
@inbook{UEK:2168242806,
author = "Maria Węgrzecka and Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Prospołeczna edukacja ekonomistów",
booktitle = "Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r.",
pages = "75-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-915196-1-9",
}
59
@inbook{UEK:2166099789,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "O nowy wzór osobowy dla potrzeb edukacji XXI wieku",
booktitle = "Kształcenie zawodowe w reformującym się systemie edukacji",
pages = "59-64",
adress = "Poznań",
publisher = "Prodruk",
year = "2002",
isbn = "83-88518-57-7",
}
60
@inbook{UEK:2168298207,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Refleksja nad europejskim modelem edukacji",
booktitle = "Szkoła : edukacja europejska",
pages = "39-44",
adress = "Jelenia Góra",
publisher = "Wydaw. Nauczycielskie",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88886-08-8",
}
61
@inbook{UEK:2166099287,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Rozważania nad ewaluacją w szkole wyższej",
booktitle = "Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej",
pages = "136-142",
adress = "Radom",
publisher = "ITE",
year = "2001",
isbn = "83-88001-44-2",
}
62
@inbook{UEK:2166099928,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Refleksje nad europejskim modelem edukacji",
booktitle = "Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r.",
pages = "61-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe AP",
year = "1999",
issn = "0239-6769",
isbn = "83-7271-024-4",
}
63
@article{UEK:2168298149,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Refleksja nad europejskim modelem edukacji",
journal = "Nowe w Szkole",
number = "10(20)",
pages = "6-8",
year = "1998",
}
64
@article{UEK:2168298209,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Charakterystyka działalności Studium Psychologii i Pedagogiki Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Biuletyn Informacyjny Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich w Krakowie",
number = "9",
pages = "21-23",
year = "1997",
}
65
@article{UEK:2168244518,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Przystosowanie społeczne jedynaków a postawy rodzicielskie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "384",
pages = "79-84",
year = "1992",
url = {},
}
66
@article{UEK:2168244414,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Rodzina współczesna : (przegląd zagadnień)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "331",
pages = "115-131",
year = "1991",
url = {},
}
67
@article{UEK:2168244482,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Rodzina jako swoista grupa społeczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "354",
pages = "129-142",
year = "1991",
}
68
@article{UEK:2168244332,
author = "Małgorzata Adamska",
title = "Przemiany w rodzinie węgierskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "295",
pages = "127-140",
year = "1989",
}
69
@article{UEK:2168244140,
author = "Małgorzata Adamska and Aleksander Surdej",
title = "Kennetha Kenistona teoria postaw wyalienowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "272",
pages = "43-55",
year = "1988",
}
70
@article{UEK:2168360998,
author = "Małgorzata Adamska",
title = "Pozyskiwanie członków w PSS Społem",
journal = "Trybuna Spółdzielcza",
number = "7",
pages = "12-14",
year = "1987",
}
71
@misc{UEK:2168244080,
author = "Małgorzata Adamska",
title = "Bibliografia prac profesora Ryszarda Dyoniziaka",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "244",
pages = "13-24",
year = "1987",
}
72
@article{UEK:2168243438,
author = "Małgorzata Adamska",
title = "Rodziny czasowo bez ojców : studium socjologiczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "217",
pages = "83-94",
year = "1986",
}
73
@article{UEK:2168243354,
author = "Małgorzata Adamska",
title = "Samorządność a racjonalność zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "197",
pages = "119-128",
year = "1984",
}
74
@unpublished{UEK:2168295421,
title = "Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
75
@unpublished{UEK:2168288467,
author = "Małgorzata Wypych and Lech Górniak and Mariusz Makowski and Marek Motyka and Małgorzata Adamska-Chudzińska and Joanna Krzyżak and Justyna Pawlak and Marian Bursztyn and Alicja Szczygieł",
title = "Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID